Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0418 Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά της 26ης Νοεμβρίου 2015 με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις (2015/2977(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ της 20ής Νοεμβρίου 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα του Μαΐου 2000 σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, του Ιανουαρίου 2002 σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και του Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με διαδικασία επικοινωνίας, έχοντας υπόψη τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες (αρχές των Παρισίων) του Φεβρουαρίου 2007, έχοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση αριθ. 14 (2013) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ότι, πρωτίστως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά», έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας που θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, και που απαιτεί οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια» της 30ής Ιανουαρίου 2008,

2 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2008 με τίτλο «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (COM(2008)0055), έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (οι οποίες ενημερώθηκαν το 2008), έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση προτύπων για την υποδοχή των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση), έχοντας υπόψη το Νόμπελ Ειρήνης που απενεμήθη, στις 10 Δεκεμβρίου 2012, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επακόλουθη επένδυση του χρηματικού ποσού του βραβείου στην πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης», έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/290 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβανομένων αυτών της UNICEF και της UNESCO, έχοντας υπόψη το «Πλαίσιο Δράσης του Ντακάρ» που εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση στις Απριλίου 2000 και τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του ΟΗΕ, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Incheon για την εκπαίδευση το 2030 που εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση στις Μαΐου 2015, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Όσλο που εγκρίθηκε στη διάσκεψη κορυφής του Όσλο της 6ης-7ης Ιουλίου 2015 με θέμα την εκπαίδευση για την ανάπτυξη, έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις (O /2015 B8-1108/2015), έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού, Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ένα δισεκατομμύριο παιδιά ζουν σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, εκ των οποίων 250 εκατομμύρια είναι κάτω των πέντε ετών και στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι 65 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών πλήττονται περισσότερο από έκτακτες καταστάσεις και παρατεταμένες κρίσεις και κινδυνεύουν να διακόψουν την εκπαίδευσή τους, ενώ περίπου 37 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας δημοτικού και γυμνασίου δεν φοιτούν στο σχολείο σε χώρες που πλήττονται από κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι, παγκοσμίως, περίπου το ήμισυ των παιδιών που δεν φοιτούν στο σχολείο ζει σε περιοχές που πλήττονται από κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% των παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο στα αραβικά κράτη πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και ότι κάθε χρόνο ενδέχεται να πληγούν από φυσικές καταστροφές 175 εκατομμύρια παιδιά περίπου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ήδη περιορισμένες προοπτικές ορισμένων ομάδων, όπως τα φτωχά παιδιά, τα κορίτσια και τα παιδιά με αναπηρίες, μειώνονται ακόμη περισσότερο σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις

3 Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 10 εκατομμύρια παιδιά είναι πρόσφυγες και ότι, παγκοσμίως, έχουν εκτοπιστεί από την χώρα τους 19 εκατομμύρια παιδιά περίπου λόγω συγκρούσεων Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ανήλικος είναι πρώτα από όλα παιδί, του οποίου τα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας ή κοινωνικής θέσης, της κατάστασής του όσον αφορά τη μετανάστευση ή το καθεστώς διαμονής του ιδίου ή των γονέων του Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δικαίωμα κάθε παιδιού και ότι είναι απαραίτητη για την άσκηση όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση της ιδιότητας του υπεύθυνου πολίτη, ότι μπορεί να μεταμορφώσει μια κοινωνία και να συμβάλει στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική ισότητα, καθώς και στην ισότητα των φύλων, και ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για την πρόληψη της βίας εναντίον τους ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ένταξης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων που έχουν αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να σέβονται, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος για το 2015 είναι όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κάποια πρόοδο στις αναπτυσσόμενες χώρες, ο στόχος αυτός μοιάζει ακόμη πολύ μακρινός Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πλαίσιο Δράσης του Ντακάρ και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) έχουν κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα υπέρ της καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, της ισότητας των φύλων και της ποιοτικής εκπαίδευσης, όμως κανένας από αυτούς τους στόχους δεν θα έχει επιτευχθεί έως το έτος-στόχο 2015 Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τουλάχιστον 30 χώρες παγκοσμίως σημειώνονται επιθέσεις από κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και μη κρατικές ένοπλες ομάδες λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των σχολείων από επιθέσεις και στρατιωτική χρήση από κρατικές δυνάμεις και μη κρατικές ένοπλες ομάδες συνάδει με τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερες απειλές και πλήττονται δυσανάλογα, ιδίως στα ασταθή κράτη λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι έφηβοι σχολικής ηλικίας που δεν πηγαίνουν στο σχολείο αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο προώρου γάμου και εγκυμοσύνης, ένταξης σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες και εργασιακής εκμετάλλευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εμπόλεμες ζώνες η ανθρωπιστική βοήθεια είναι συχνά η μόνη λύση

4 ώστε στα παιδιά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους, στοιχεία που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην προστασία τους από την κακοποίηση και από μορφές εκμετάλλευσης ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. ΙΔ. ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν περιλαμβάνεται σε όλες τις ανθρωπιστικές αποκρίσεις, ότι επικεντρώνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ότι εξακολουθεί να θεωρείται δευτερεύουσα σε σχέση με την παροχή τροφίμων, νερού, ιατρικής περίθαλψης και στέγης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα παιδιά που πλήττονται από συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές στερούνται της εκπαίδευσής τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για την εκπαίδευση είναι περιορισμένη και ότι η πιο γενναιόδωρη ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει αργά ή δεν φτάνει και καθόλου λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα διανομής είναι ανεπαρκώς συντονισμένα και ότι υπάρχει έλλειψη εταίρων που να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης προσφύγων τείνει να είναι χαμηλή, καθώς η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 70 προς 1 και υπάρχει μεγάλο ποσοστό μη καταρτισμένων εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και οι συνδεδεμένοι στόχοι καθιερώνουν ένα νέο, ολιστικό και φιλόδοξο θεματολόγιο για την εκπαίδευση που θα πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2030 λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δημόσια εκπαίδευση, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια αλλά εξίσου και στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει θεμελιώδη σημασία για την άρση των ανισοτήτων και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα επενδύσει 4,7 δισεκατομμύρια EUR για την εκπαίδευση σε αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο , αυξάνοντας το ποσό συγκριτικά με τα 4,4 δισεκατομμύρια EUR που επενδύθηκαν για την περίοδο ΙΖ. ΙΗ. ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Διακήρυξη του Incheon επισημαίνεται με ανησυχία ότι οι συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσεις συνεχίζουν να διαταράσσουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, διατυπώνεται η δέσμευση για την ανάπτυξη πιο συνολικών, ευέλικτων και ανθεκτικών εκπαιδευτικών συστημάτων και υπογραμμίζεται ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε ασφαλή και υποστηρικτικά και ασφαλή περιβάλλοντα εκμάθησης απαλλαγμένα από τη βία λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης» παρέχει σε περίπου 1,5 εκατομμύρια παιδιά σε ζώνες συγκρούσεων και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε 26 χώρες πρόσβαση σε σχολεία όπου μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εταίροι της ΕΕ, όπως το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), έχουν αναπτύξει καινοτόμες, συνολικές και ολιστικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παιδιών

5 προσφύγων που πλήττονται από συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην ποιοτική εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τις βραχυπρόθεσμες ανθρωπιστικές ανάγκες με τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές ανάγκες και περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδραστικού υλικού αυτοεκμάθησης, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ασφαλείς χώρους εκμάθησης και ψυχαγωγίας, καθώς και ευαισθητοποίηση και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι χρειάζονται 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για να παρέχεται εκπαιδευτική στήριξη σε παιδιά που πλήττονται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι οι εγχώριες εισφορές των κυβερνήσεων των συγκεκριμένων χωρών αφήνουν ένα παγκόσμιο χρηματοδοτικό κενό 4,8 δολαρίων ΗΠΑ για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται αύξηση της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας για την κάλυψη αυτού του κενού, καθώς και υψηλότερες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στα ασταθή κράτη λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση ως τμήμα των κυβερνητικών δαπανών των ασταθών κρατών έχει σημειώσει πτώση τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να απέχει πολύ από το 20% του δείκτη αναφοράς που συνίσταται σε διεθνές επίπεδο ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Όσλο επισημαίνει τη σημασία που έχει η εξέταση της δομής της παγκόσμιας βοήθειας, για να επιδιωχθεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ανθρωπιστικών αποκρίσεων και πιο μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, και προτείνει τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για τον σκοπό αυτόν, καθώς και την έγκαιρη δημιουργία ειδικού ταμείου ή νέου μέσου για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής το τονίζει τη σημασία της καθολικής και υψηλής ποιότητας δημόσιας εκπαίδευσης ως καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη, που βελτιώνει τις προοπτικές άλλων παρεμβάσεων στους τομείς της υγείας, της υγιεινής, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης επισημαίνει τον ρόλο της εκπαίδευσης ως ισχυρού εργαλείου, αναγκαίου για να δοθεί μια αίσθηση ομαλότητας, για να επιτευχθεί ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα, και για να βοηθηθούν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι να ξεπεράσουν το τραύμα που υπέστησαν και να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά τις συγκρούσεις και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ανοικοδόμηση των κοινωνιών τους και την προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης 2. υπογραμμίζει ότι, σε μακροπρόθεσμη βάση, η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της ανοικοδόμησης κοινωνιών μετά τις συγκρούσεις, καθώς μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες απόκτησης εισοδήματος των παιδιών, να τους επιτρέψει να συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των οικογενειών τους και να βελτιώσει την ικανότητά τους να ξεφύγουν από τον κύκλο της φτώχειας 3. τονίζει ότι τα κορίτσια και άλλα μειονεκτούντα παιδιά, περιλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

6 4. υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί αδιάλειπτη δια βίου μάθηση για τους νέους εφήβους πιστεύει ότι αυτό θα περιορίσει επίσης τις πιθανότητες για συμμετοχή αυτών των ατόμων σε ένοπλες ομάδες και στον εξτρεμισμό 5. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την έγκριση των ΑΣΧ, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι καθορισμένοι στόχοι δεν θα έχουν επιτευχθεί το 2015 ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να θέσουν τους στόχους αυτούς ως ύψιστη προτεραιότητα στις εσωτερικές πολιτικές και στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί ιδίως η εξάλειψη της φτώχειας, η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ισότητα των φύλων θα επιτευχθούν μόνο με την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών προσιτών σε όλους εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο θεματολόγιο για την εκπαίδευση που καθιερώνουν οι ΣΒΑ και εξακολουθεί να τονίζει τη σημασία της ίσης πρόσβασης των πλέον ευάλωτων πληθυσμών στην ποιοτική εκπαίδευση 6. σημειώνει με ανησυχία ότι η πρόοδος στην εκπαίδευση είναι εξαιρετικά αργή ή απούσα σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και σε ασταθή κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες αυτές, καθώς και να διασφαλιστεί το αδιάλειπτο της μάθησης όταν ξεσπούν κρίσεις ως εκ τούτου, τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορα επίπεδα, θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη εργαλείων για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της διάδοσης της εκπαίδευσης στις χώρες που βρίσκονται σε κρίση 7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι εκατομμύρια παιδιά έχουν αναγκαστεί να γίνουν πρόσφυγες και τονίζει ότι η πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας καλεί τις χώρες υποδοχής να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά πρόσφυγες έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση και να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ενσωμάτωση και την ένταξή τους στο πλαίσιο των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων καλεί επίσης τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές κοινότητες να δώσουν περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση εκπαιδευτικών τόσο από τις εκτοπισθείσες όσο και από τις κοινότητες υποδοχής, και ζητεί από τους διεθνείς δωρητές να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της απόκρισής τους για την αντιμετώπιση προσφυγικών κρίσεων, μέσω προγραμμάτων που αποσκοπούν στη συμμετοχή και στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μεταναστών, καθώς και μέσω της προώθησης της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο, περισσότερο ενδεδειγμένο επίπεδο ένταξης των παιδιών προσφύγων 8. τονίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στη βασική πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπογραμμίζει ότι οι νέοι ηλικίας 12 έως 20 ετών έχουν πολύ περιορισμένες ευκαιρίες στις προσφυγικές κοινότητες, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν τον κύριο στόχο για στράτευση και άλλες μορφές συμμετοχής σε ένοπλες συγκρούσεις αναφέρει το παράδειγμα του Αφγανιστάν, όπου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, παρά τον τεράστιο ενεργό πληθυσμό, μόνο το 30% περίπου του πληθυσμού άνω των 15 ετών είναι εγγράμματο και όπου οι δεκαετίες πολέμου οδήγησαν στη σημαντική έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων

7 9. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά συστήματα υποδοχής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις ανύπαντρες μητέρες με παιδιά 10. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι για την προστασία των παιδιών και την πρόληψη της κακομεταχείρισης και της παράνομης διακίνησής τους, αυτά πρέπει να φοιτούν στο σχολείο και να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν σαφώς καθορισμένοι κανόνες υποδοχής, ένταξης και γλωσσικής συνδρομής, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2013/33/ΕΕ 11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους μαθητές πρόσφυγες υπό καθεστώς διέλευσης, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς 12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανοίξουν «εκπαιδευτικούς διαδρόμους», έτσι ώστε οι μαθητές από εμπόλεμες χώρες, ιδίως τη Συρία, το Ιράκ και την Ερυθραία, να μπορούν να γίνονται δεκτοί στα πανεπιστήμια 13. καλεί την ΕΕ και τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς της να εντάξουν συστηματικά την εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών στον συνολικό κύκλο απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να εξασφαλίσουν ευέλικτους πολυετείς πόρους για τις παρατεταμένες κρίσεις 14. εκφράζει ικανοποίηση για την ίδρυση του Καταπιστευματικού Ταμείου Bekou, του Καταπιστευματικού Ταμείου Madad και του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική, ως αποτελεσματικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής χρηματοδότησης σε σύνθετες και παρατεταμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου εμπλέκονται πολιτικά, οικονομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντάξουν την εκπαίδευση των παιδιών ως προτεραιότητα όσον αφορά τη διάθεση πόρων από τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ 15. αναγνωρίζει τα ανησυχητικά κενά όσον αφορά την εκπαίδευση στο πλαίσιο των αποκρίσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως επειδή η έγκαιρη δράση όχι μόνο ωφελεί τα παιδιά που πλήττονται, αλλά μπορεί και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ευρύτερης ανθρωπιστικής απόκρισης επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τη διατήρηση των σχολείων ως ασφαλών χώρων για τα παιδιά και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η προστασία της εκπαίδευσης από τις επιθέσεις καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν να υποστηρίξουν τις αρχές του ολοκληρωμένου πλαισίου για τη σχολική ασφάλεια και να προστατεύσουν την εκπαίδευση από επιθέσεις και στρατιωτική χρήση, σύμφωνα με τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων 16. καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με χώρες εταίρους, άλλους δωρητές, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για να βελτιώσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους νέους σε καταστάσεις συγκρούσεων και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεδομένου του ζωτικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι για τη σταθερότητα μετά το πέρας των συγκρούσεων, μέσω των δεξιοτήτων που ενδεχομένως θα έχουν αποκτήσει για την ανοικοδόμηση των υποδομών, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να προκληθούν κοινωνικές αναταραχές ή

8 να επανέλθει ο φαύλος κύκλος της βίας λόγω της δημιουργίας ενός πληθυσμού άνεργων νέων 17. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης», η οποία επιδιώκει τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών εκπαιδευτικών έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πρωτοβουλία αυτή εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία «Καμία χαμένη γενιά» (No Lost Generation), η οποία ξεκίνησε από σειρά δωρητών και ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων, περιλαμβανομένης της ΕΕ, προκειμένου να παρασχεθεί πρόσβαση στην εκπαίδευση για εκατομμύρια παιδιά στη Συρία και τις γειτονικές χώρες 18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο εν λόγω τομέας πολιτικής έλαβε λιγότερο από το 2% των συνολικών ανθρωπιστικών κονδυλίων το 2014 ως εκ τούτου, επιθυμεί, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος αναθεώρησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, να συμπληρωθεί και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για προγράμματα εκπαίδευσης ανηλίκων, και σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις πολέμου ή γενικής έκτακτης ανάγκης 19. δεδομένου του παρατεταμένου χαρακτήρα των σύγχρονων κρίσεων, καλεί όλους τους ανθρωπιστικούς φορείς να καταστήσουν την εκπαίδευση αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπιστικής τους απόκρισης και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την εκπαίδευση μέσω της κινητοποίησης των κονδυλίων για την εκπαίδευση στα αρχικά στάδια των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και εξασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτήν είναι επαρκή τους καλεί να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα κορίτσια, τα άτομα με αναπηρίες και τους φτωχούς, να λάβουν υπόψη τα εκτοπισμένα παιδιά και τους νέους που έχουν βρει καταφύγιο σε κοινότητες υποδοχής και να λάβουν δεόντως υπόψη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε να μην αποκλειστούν οι έφηβοι από την εκπαίδευση 20. εκφράζει την ικανοποίησή του για το εντεινόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το θέμα της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα για την ανακοίνωση του αρμόδιου Επιτρόπου της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων όσον αφορά τη διάθεση, έως το 2019, του 4% του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 21. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τον στόχο της Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού των ανθρωπιστικών κονδυλίων που διατίθενται στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο 4% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο θα αποτελεί την ελάχιστη επένδυση για την εξασφάλιση της πρόσβασης παιδιών που βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένης κρίσης σε ποιοτική εκπαίδευση τα καλεί επίσης να δώσουν περισσότερη έμφαση και να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια στην εκπαίδευση στο πλαίσιο των δικών τους ανθρωπιστικών δράσεων, τονίζοντας, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος άλλων πρωταρχικών αναγκών καλεί την ΕΕ να προωθήσει στις ενδιαφερόμενες χώρες βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στρατηγικές ετοιμότητας και ανταπόκρισης για τη στήριξη της εκπαίδευσης σε περιόδους κρίσεων και να συνδράμει στη σχετική οικοδόμηση ικανοτήτων, π.χ. μέσω προγραμμάτων στήριξης του προϋπολογισμού

9 22. τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποκτούν όλο και σημαντικότερο ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των φορέων σε τέτοια πλαίσια, μεταξύ άλλων μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 23. τονίζει ότι ενώ η αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης είναι απαραίτητη, δεν επαρκεί για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού καλεί την ΕΕ και άλλους δωρητές να ενισχύσουν τον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας σε ασταθή κράτη προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και άλλους ανθρωπιστικούς φορείς, να συμβάλουν στην ενίσχυση της καθολικής δημόσιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως τρόπου συντονισμού των προγραμμάτων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης 24. καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων τρίτων χωρών για την ανάπτυξη εθνικών νομικών πλαισίων για την ανθεκτικότητα, την πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών και κινδύνων με βάση το διεθνές πρόγραμμα κανόνων, νόμων και αρχών για την αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι κρατικές υπηρεσίες, οι βιομηχανικοί τομείς και η κοινωνία των πολιτών διαθέτουν ικανότητες διαχείρισης κινδύνων για να διασφαλιστεί η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία 25. τονίζει τη σημασία του ιδιωτικού τομέα ως δυνητικής πηγής καινοτόμου χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, ώστε να γεφυρωθεί το ενδεχόμενο χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται, και της ενδεχόμενης ζήτησης στην αγορά εργασίας ζητεί να δημιουργηθούν νέες συμμαχίες και νέοι τρόποι σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα για τις εκπαιδευτικές διεργασίες, που μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες πηγές καινοτομίας και τεχνολογικής ευελιξίας και μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, από την παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών συσκευών για τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης έως τη μεταφορά και τη στέγαση των εκπαιδευτικών 26. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε επισφαλείς καταστάσεις αποτελεί έναν συγκεκριμένο τομέα όπου οι ανθρωπιστικοί και αναπτυξιακοί φορείς πρέπει να συνεργαστούν για να συνδέσουν την αρωγή με την αποκατάσταση και την ανάπτυξη (LRRD) καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμούς για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ανάγκη αυτή στο πλαίσιο των δικών της δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων των εταίρων της, καθώς και να συμμετάσχει στη διεθνή πλατφόρμα που θα δημιουργήσει ειδικά μέσα για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής του 2016 υποστηρίζει τον συντονισμό των υφιστάμενων ταμείων και τη σύσταση παγκόσμιου χρηματοδοτικού μηχανισμού για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 27. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής για να εξασφαλίσει ότι το θέμα αυτό θα περιληφθεί επαρκώς στο τελικό έγγραφο καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα πλαίσιο κοινών προτύπων για την εκπαίδευση και να υποστηρίξουν τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για εναλλακτικούς τρόπους εκμάθησης, όπως υλικού

10 αυτοεκμάθησης και εξ αποστάσεως μάθησης τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί, εργαλεία και ικανότητες για την ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τους προϋπολογισμούς στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής απόκρισης, της αποκατάστασης/μετάβασης και της ανάπτυξης 28. υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό ανθρωπιστικών κρίσεων και τον μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων πληθυσμών που έχει σημειωθεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να θεωρήσει την εκπαίδευση βασικό στοιχείο της ανθρωπιστικής της απόκρισης, καθώς αποτελεί καταλυτικό παράγοντα που μπορεί να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη συνολική ανταπόκριση και να συμβάλει στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πληγέντων πληθυσμών 29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

14542/17 ΤΤ/γπ 1 DG C 1

14542/17 ΤΤ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14542/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8832/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

9383/17 ΑΒ/γπ 1 DG C 1

9383/17 ΑΒ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9383/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Έκθεση UNICEF: ΠΡΟΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ - Νο2 Πηγή: http://www.unicef.gr/reports/pfc05a.php Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Ηµεροµηνία έκδοσης: 18 Απριλίου 2005 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 7.11.2017 2017/2194(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2012)0091 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό

P7_TA(2012)0091 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό P7_TA(2012)0091 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που θα συνέλθει στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012 (2012/2552(RSP))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10679/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16620/11 SAN 234 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Συνεργασία για την ανάπτυξη» με ημερομηνία: 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση

Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(204)005 Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση Ψήφισμα του

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0070 Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2341(INI) 5.4.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Eider Gardiazabal Rubial (PE578.514v01-00) σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική:

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και Εκπαιδευτική Πολιτική

Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και Εκπαιδευτική Πολιτική Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και Εκπαιδευτική Πολιτική Αγγελική Τοτόλου Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 2 «Από την πορεία προς το φως, να μην αφήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος 2 Οκτωβρίου 2003 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε τις ασθένειες που οφείλονται στη φτώχεια και την αναπαραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2209(INI) 4.1.2005 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 11.5.2015 2015/2004(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2015/2004(INI))

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία 10.3.2017 A8-0060/11 11 Παράγραφος 1 1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

10371/1/15 REV 1 ΑΣ/μκ 1 DGD 2C

10371/1/15 REV 1 ΑΣ/μκ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10371/1/15 REV 1 CORDROGUE 54 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2099(INI) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.9.2011 B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι αντιμετώπισης της φτώχειας και ο ρόλος της εκπαίδευσης

Τρόποι αντιμετώπισης της φτώχειας και ο ρόλος της εκπαίδευσης Τρόποι αντιμετώπισης της φτώχειας και ο ρόλος της εκπαίδευσης Έλενα Μιχαήλ Γ 1 Μαρία Τρύφωνος Γ 1 Γεωργία Πέγγερου Γ 1 Αγγελική Κουζμίδη Γ 1 Δήμητρα Δράκου Γ 4 1 Η φτώχεια στον κόσμο Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου ACP-EU/100.510/A/2009 18.9.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-xxxx/2009

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-xxxx/2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.8.2009 B7-xxxx/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-xxxx/2009 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 12.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

14839/16 ΘΚ/νκ 1 DGC 1

14839/16 ΘΚ/νκ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14839/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 14336/16

Διαβάστε περισσότερα

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14684/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες DEVGEN 254 ACP 165 RELEX 970

Διαβάστε περισσότερα