«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» Διπλωματική Εργασία της Γιαννάκη Θεοδώρας (ΑΕΜ: 365) Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπων: Σταμέλος Ιωάννης Μέλη: Αγγελής Ελευθέριος Κοσμίδου Κυριακή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη εφαρμογών, οι οποίες βασίζονται στο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Διεθνές Επίπεδο. Αρχικά, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια εφαρμογής του παραπάνω λογισμικού, καθώς επίσης και οι άδειες οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση του. Στη συνέχεια, μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων διαφόρων κυβερνήσεων, περιγράφονται οι πολιτικές και μεθοδολογίες τις οποίες ακολούθησαν προκειμένου να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Επίσης, αναφέρονται τα έργα και οι εφαρμογές τις οποίες ανέπτυξαν οι Δημόσιες Διοικήσεις για να πετύχουν τη μετάβαση από το ιδιόκτητο λογισμικό στο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Τέλος, δίνεται η έννοια της Ανοιχτής Διακυβέρνησης και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή. Λέξεις κλειδιά: Ελεύθερο Λογισμικό, Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολιτικές, μεθοδολογίες, ανοιχτά πρότυπα, συστάσεις πολιτικής, άδειες λογισμικού, Ανοιχτή Διακυβέρνηση. 2

3 ABSTRACT The main objective of the present thesis is to study applications, which are based on Open Source Software in Public Administration and Local Government in International Level. Initially, the benefits and obstacles of implementation of the above software are described, as well as the licenses which allow its use. Then, through case studies of various governments, policies and methodologies, which are followed in order to adopt and use Open Source, are described. Also, various projects and applications, which are developed by the Public Administration to achieve the transition from proprietary software to Open Source Software, are mentioned. Finally, it is given the concept of Open Government and the way in which citizens can participate in it. Key words: Free Software, Open Source Software, Public Administration, Local Government, policies, methodologies, open standards, software licenses, policy recommendations, Open Government. 3

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Σταμέλο Ιωάννη, με τον οποίο συνεργάστηκα, για την αποτελεσματική του υποστήριξη, την υπομονή και κατανόηση που έδειξε σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, όλους τους διδάσκοντες καθηγητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» για την πολύτιμη γνώση και καθοδήγηση που μας προσέφεραν σε ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος. Τέλος, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένειά μου και τους φίλους μου, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν εύκολη η ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Γιαννάκη Θεοδώρα 29 Μαρτίου

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ABSTRACT 3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στη σύγχρονη κοινωνία Το πρόβλημα με τα προηγούμενα λογισμικά Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα ως λύση στο ιδιόκτητο λογισμικό Δομή της διπλωματικής 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ορισμός και χαρακτηριστικά του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Η ιστορική εξέλιξη του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Πλεονεκτήματα χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Εμπόδια και Περιορισμοί στη χρήση του ΕΛΛΑΚ Κριτήρια για την υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ Πιθανά προβλήματα κατά την υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ Η έννοια των Ανοιχτών Προτύπων και οι απαιτήσεις για τη χρήση τους Αρχές Ανοιχτών Προτύπων Άδειες χρήσης του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ OPEN SOURCE ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ Εισαγωγή Πλαίσιο πολιτικής για τη χρήση του Open Source Software Συλλογή από Διεθνείς Πολιτικές Εισαγωγή Ισπανία Γερμανία Ιταλία Νότια Αφρική Μαλαισία Βραζιλία Γενικά Συμπεράσματα 55 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ OPEN SOURCE Ανάπτυξη Open Source συστήματος διαχείρισης εγγράφων για τη Δημόσια Διοίκηση με βάση τις εθνικές νομικές απαιτήσεις, Τσεχία Αναλυτική περιγραφή της OSS λύσης Αξιολόγηση της OSS λύσης Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για την προβολή, την αναζήτηση και την επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων σε ένα GIS-Viewer σε έναν υπολογιστή-πελάτη, Βέλγιο Αναλυτική περιγραφή της OSS λύσης Αξιολόγηση της OSS λύσης Εφαρμογή Open Source Καινοτομιών στην πόλη της Ουάσινγκτον, D.C Μία νέα προσέγγιση για το δίκτυο της πόλης Η συμμετοχή των πολιτών στις υπηρεσίες του δήμου: Εφαρμογές για τη Δημοκρατία Αποτυχία μετάβασης στο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην πόλη του Ελσίνκι, Φινλανδία Αποτυχία εφαρμογής OSS λύσης σε νοσοκομείο της Ιρλανδίας Η πόλη του Maykop, Δημοκρατία της Αντιγκέα, Ρωσική Ομοσπονδία 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Διαφάνεια Δεδομένων και Επαναχρησιμοποίηση Χρήση Ανοιχτών Προτύπων για μία βάση "συμμόρφωση ή εξήγηση" Καθορισμός των μηχανισμών παρακολούθησης και υποστήριξης για τη διαφάνεια και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης Πολιτικές Χορήγησης Αδειών, Προμήθειας και Αγοράς Λογισμικού Καθορισμός σαφούς πολιτικής αδειοδότησης Η ανάπτυξη κοινών πολιτικών αδειοδότησης σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα Ενημέρωση των πλαισίων και των διαδικασιών όσον αφορά την προμήθεια λογισμικού Καθιέρωση μιας "επαναχρησιμοποίηση αντί εκ νέου κατασκευή" πολιτικής Υιοθέτηση, ενσωμάτωση και βιωσιμότητα του FOSS Ανάπτυξη σχεδίων για την υιοθέτηση FOSS ως μέρος ευρύτερων στρατηγικών Πληροφορικής και Τεχνολογιών Προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών σε περιβάλλοντα Ανοιχτού Λογισμικού Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού για τη χρήση Ανοιχτού Λογισμικού Kαθορισμός μιας πολιτικής για την αξιολόγηση ΕΛΛΑΚ Ενσωμάτωση του ΕΛΛΑΚ ως ένα μέσο για την περιφερειακή ανάπτυξη Έρευνα και Καινοτομία Επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη του ΕΛΛΑΚ Επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις λογισμικού 71 6

7 5.5 Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενσωμάτωση του ΕΛΛΑΚ ως μέσο αύξησης των δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ" ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ Εισαγωγή Ορισμός και Αρχές της Ανοιχτής Διακυβέρνησης Στάδια Ανοιχτής Διακυβέρνησης Αλληλεπίδραση Ανοιχτής Διακυβέρνησης με τους Πολίτες Προκλήσεις Εφαρμογής Ανοιχτής Διακυβέρνησης Μελέτη Περίπτωσης: Ανοιχτή Διακυβέρνηση στην Αυστραλία Μελέτη Περίπτωσης: Ανοιχτή Διακυβέρνηση στην Κορέα Κριτική Ανοιχτής Διακυβέρνησης 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 88 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 90 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στη σύγχρονη κοινωνία Οι τεράστιες αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία, ως αποτέλεσμα της έντονης ανάπτυξης στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, επιφέρουν με τη σειρά τους αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Δημόσιες Διοικήσεις παρέχουν τις υπηρεσίες τους και επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν εμφανιστεί πολλές τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανάπτυξη της κοινωνίας που ονομάζεται "κοινωνία της πληροφορίας". Το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) είναι, αναμφίβολα, μία από τις τεχνολογίες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην προώθηση αυτής της ανάπτυξης [1]. 1.2 Το πρόβλημα με τα προηγούμενα λογισμικά Η χρήση ιδιόκτητων λογισμικών τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προκαλέσει κατά καιρούς σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία και την παραγωγικότητα αυτών των κρατικών φορέων. Το μεγάλο κόστος για την αγορά, την προμήθεια και τη συντήρηση του λογισμικού και την απόκτηση αδειών για τη χρήση του, καθώς και η υποχρέωση του χρήστη να πληρώσει για κάθε αντίγραφο ενός προγράμματος, αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς αποτρεπτικούς παράγοντες για τη χρήση ιδιόκτητων λογισμικών. Επιπλέον, ένα σημαντικό πρόβλημα με τα ιδιόκτητα λογισμικά είναι ότι ο προμηθευτής λογισμικού επιτρέπει μόνο σε μία μικρή ομάδα εσωτερικών υπαλλήλων να κάνει αλλαγές στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, το οποίο σημαίνει ότι εάν μία ομάδα χρηστών αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ζητώντας μία αλλαγή, αυτή θα υλοποιηθεί. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα, ότι ο προμηθευτής λογισμικού θα πραγματοποιήσει τις αλλαγές που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, θεωρώντας όμως τις αλλαγές αυτές ως μία "αναβάθμιση ή νέα έκδοση" του προϊόντος και χρεώνοντας έτσι περισσότερα χρήματα στο χρήστη [2]. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικές κυβερνήσεις δεν πετυχαίνουν τη βέλτιστη απόδοση με το λογισμικό που ήδη χρησιμοποιούν και συνεπώς προσανατολίζονται προς την 8

9 υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται σε Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα και να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους πιο γρήγορα και αποδοτικά [2]. 1.3 Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα ως λύση στο ιδιόκτητο λογισμικό Η ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος, το χαμηλό κόστος απόκτησης και αναβάθμισης λογισμικού και η ανεξαρτησία από τον προμηθευτή, είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι καθιστούν το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) ως μία σημαντική λύση στα προαναφερθέντα προβλήματα της προηγούμενης ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ο οποίος κατέχει γνώσεις προγραμματισμού, μπορεί να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος σε περίπτωση που συναντήσει ένα πρόβλημα, να τον προσαρμόσει και να εξαλείψει σταδιακά τυχόν λάθη, χωρίς να εξαρτάται από την αποκλειστική υποστήριξη μίας και μόνο εταιρείας. Επίσης, το ότι δε χρειάζεται ο χρήστης να πληρώσει για κάθε αντίγραφο ενός προγράμματος που παράγεται, αποτελεί ακόμα έναν αποφασιστικό παράγοντα υπέρ της χρήσης του Ανοιχτού Λογισμικού [1,2]. Για τους παραπάνω λόγους και για άλλους που θα αναφέρουμε στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας, το ΕΛΛΑΚ επιβεβαιώνει τον κρίσιμο ρόλο των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών στη θέσπιση στρατηγικών για την ενσωμάτωση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων πληροφορικής στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία [3]. 1.4 Δομή της διπλωματικής Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες και λειτουργίες του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και να παρουσιάσει παραδείγματα και εφαρμογές χρήσης του από το Διεθνή χώρο. Στο Κεφάλαιο 2, δίνονται οι βασικοί ορισμοί του Ελεύθερου Λογισμικού, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα πλεονεκτήματα και τα κριτήρια υιοθέτησής του και τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια υιοθέτησης και χρήσης του. Εισάγεται η έννοια των Ανοιχτών Προτύπων και περιγράφεται η σχέση τους με το 9

10 Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και τέλος, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων αδειών κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το Ανοιχτό Λογισμικό. Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται μία συλλογή πολιτικών και μεθοδολογιών από το διεθνή χώρο, τις οποίες έχουν εφαρμόσει διάφορες κυβερνήσεις για την υιοθέτηση και απόκτηση του ΕΛΛΑΚ. Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων από εφαρμογές και έργα (projects) που έχουν υλοποιήσει διάφορες κυβερνήσεις του διεθνούς χώρου και βασίζονται σε λύσεις Ανοιχτού Λογισμικού. Όπως θα δούμε, οι μελέτες περιπτώσεων αφορούν παραδείγματα τόσο επιτυχημένης όσο και αποτυχημένης υιοθέτησης και χρήσης του ΕΛΛΑΚ. Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται κάποιες συστάσεις πολιτικής, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι Δημόσιες Διοικήσεις διαφόρων κυβερνήσεων, προκειμένου να επιτύχουν μία αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Στο Κεφάλαιο 6, εισάγουμε την έννοια της Ανοιχτής Διακυβέρνησης και περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται οι πολίτες μιας κοινωνίας σε αυτή. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που απορρέουν από την παρούσα διπλωματική. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 2.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται. Αυτές αφορούν την ελευθερία που δίνεται σε έναν χρήστη να τρέξει ένα πρόγραμμα λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό, να μελετήσει και να τροποποιήσει ένα λογισμικό, έχοντας πρόσβαση στον πηγαίο κώδικά του και να διανείμει αντίγραφα του προγράμματος, είτε αυτό είναι τροποποιημένο είτε όχι [4]. Στη συνέχεια δίνονται οι επικρατέστεροι ορισμοί σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία: Ο Gorling [5] ορίζει το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα ως μία μεθοδολογία, η οποία ενθαρρύνει τη συνεργασία για την ανάπτυξη λογισμικού με έναν τρόπο που μεγιστοποιεί το όφελος από τη χρήση του. Οι Johnston και Waring [6,7], απλώς ορίζουν το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ως το λογισμικό, το οποίο διανέμεται με τον πηγαίο κώδικά του, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν βελτιώσεις όποτε αυτό είναι επιθυμητό, να ανιχνεύσουν και να διορθώσουν σφάλματα και να μοιραστούν τις βελτιώσεις αυτές με το κοινό. Σύμφωνα με το GITOC [8], η βασική ιδέα πίσω από το ΕΛΛΑΚ είναι η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να διαμοιράζονται τις γνώσεις τους, έτσι ώστε να μπορούν να το ενισχύσουν και να το βελτιώσουν, με σκοπό να δώσουν με τη σειρά τους τη δυνατότητα και σε άλλους να το βελτιώσουν περαιτέρω. Το ΕΛΛΑΚ δε θα πρέπει να συγχέεται με το λογισμικό δημόσιου τομέα, καθώς το πρώτο διατίθεται κάτω από άδεια και επίσης, αντιγράφεται διατηρώντας τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού. Το ιδιόκτητο λογισμικό από την άλλη, αναφέρεται στο λογισμικό που αναπτύσσεται από μερικούς (π.χ.εμπορικές επιχειρήσεις), επιβάλλει τέλη αδείας και ο πηγαίος του κώδικας δεν είναι συνήθως διαθέσιμος δημόσια. Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι σχετικά διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση του ανοιχτού λογισμικού. Τα πρότυπα ανοιχτού λογισμικού μπορούν να ορισθούν ως πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται δημοσίως και με διαφάνεια προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Τα Ανοιχτά 11

12 Πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν σε περιβάλλοντα τόσο ιδιόκτητου όσο και Ανοιχτού Λογισμικού. Οι συνήθεις ονομασίες/μορφές του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι οι εξής: ΕΛ/ΛΑΚ : Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα OSS : Open Source Software FOSS : Free Open Source Software FS : Free Software FLOSS : Free/Libre Open Source Software Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του OSS είναι η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες για ελεύθερη ανάγνωση, μετατροπή και ανακατανομή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού. Στην πραγματικότητα, το Ελεύθερο Λογισμικό ενθαρρύνει την ανεξαρτησία από πλατφόρμες και τα συστήματα Ελεύθερου Λογισμικού (π.χ. τα συστήματα GNU/Linux και BSD) τρέχουν σε περισσότερες πλατφόρμες υλικού από οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα. Επίσης, η αναδιανομή τους δεν εμποδίζεται και δεν επιφέρει χρεώσεις και δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα της ενσωμάτωσης του πηγαίου κώδικα που έχουν τροποποιήσει στον αρχικό, με αποτέλεσμα την πολύ ταχύτερη εξέλιξη του λογισμικού σε σχέση με τα τυπικά "κλειστά" συστήματα 1. Επιπλέον χαρακτηριστικά του OSS είναι ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις απέναντι σε πρόσωπα ή ομάδες και ότι οι άδειες χρήσης είναι τεχνολογικά ουδέτερες και δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή δεν περιορίζουν άλλο λογισμικό. Αυτές οι ελευθερίες και οι αρχές ορίζονται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) και την Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα (http://www.opensource.org/osd.html). Το Ελεύθερο Λογισμικό έχει γίνει πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια και εξελίσσεται με ταχύτητα άγνωστη έξω από τον κόσμο των Τεχνολογιών της Πληροφορικής (IT). Μόλις πριν από λίγα χρόνια, το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα δεν θεωρούνταν ως μια δημοφιλής λύση σε σύγκριση με τις λύσεις που παρέχονταν από 1 12

13 "γίγαντες της πληροφορικής". Σήμερα, έχει γίνει ένας τομέας της επιχείρησης - μια εναλλακτική λύση, και ως εκ τούτου, ένας ανταγωνιστής απέναντι στο ιδιόκτητο λογισμικό. Αυτό το ενδιαφέρον έχει επίσης εξαπλωθεί και στον κόσμο της πολιτικής. Αυτό συμβαίνει λόγω διαφορετικών παραμέτρων: το Ελεύθερο Λογισμικό χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για εμπορικούς σκοπούς, χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητο από τους παραγωγούς λογισμικού, είναι σε αντίθεση με τη δημιουργία των μονοπωλίων και χαρακτηρίζεται από μια ''χωρίς χρέωση'' αρχή. Επιπλέον, έχει ασκήσει μεγάλη επίδραση στην πολιτική ημερήσιας διάταξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο [4]. Στην πραγματικότητα, το FLOSS έχει πάρει τη θέση των εμπορικών/κλειστών λογισμικών στην πλειονότητα των χωρών σε όλο τον κόσμο με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, παρόλο που τα προγράμματα ΕΛΛΑΚ ξεκίνησαν την ανάπτυξή τους σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι δύσκολο να γίνει ακριβής υπολογισμός των έργων ΕΛΛΑΚ που χρησιμοποιούνται, λόγο της ελεύθερης διάθεσής τους. Ωστόσο, σε πρόσφατη έρευνα που έγινε στον δικτυακό τόπο του SourceForge το 2009, καταμετρήθηκαν περισσότερα από έργα, με τη συνεργασία περισσοτέρων από 2 εκατομμύρια χρήστες Η ιστορική εξέλιξη του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Παρακάτω, στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του OSS από το 1950 έως το 2000: Πίνακας 1: Η ιστορική εξέλιξη του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 2 mathe.ellak.gr/?page_id=132 13

14 2.3 Πλεονεκτήματα χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 14

15 Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε πως η υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση των αναπτυσσόμενων χωρών, προωθεί την τοπική έρευνα και ανάπτυξη, δίνοντας την ευκαιρία σε ανθρώπους της τοπικής κοινότητας να αναπτύξουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους. Έτσι, επιτυγχάνεται αύξηση της συμμετοχής, ελαχιστοποίηση επενδυτικών κινδύνων και εξοικονόμηση κόστους. Από την πλευρά των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, το ΕΛΛΑΚ αποτελεί ώθηση για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες προσφέροντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα για ήδη υπάρχοντα προϊόντα. Επιπλέον, το περιεχόμενο του ΕΛΛΑΚ αποτελεί διδακτικό υλικό και μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του ΕΛΛΑΚ είναι η δυνατότητα που δίνει στους χρήστες να τροποποιήσουν ή να αλλάξουν πολύ εύκολα ένα προϊόν ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και πιο απλό. Με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα γίνονται λειτουργικά πιο ασφαλή και η διαχείριση και συντήρησή τους είναι πιο εύκολη [9]. Συνοψίζοντας, τα πιο σημαντικά οφέλη από τη χρήση του ΕΛΛΑΚ είναι: Σταθερότητα/Αξιοπιστία: Διάφορες έρευνες στους εξυπηρετητές του ΕΛΛΑΚ έδειξαν πως δεν απαιτούνταν συντήρηση για αρκετά χρόνια. Η αξιοπιστία αναφέρεται στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο αποτυχιών του συστήματος. Όσο μεγαλύτερο το διάστημα, τόσο πιο αξιόπιστο είναι το σύστημα. Τα συστήματα ΕΛΛΑΚ φαίνεται να μην καταρρέουν εύκολα [10,11]. Ασφάλεια: Σίγουρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασφαλές λειτουργικό σύστημα ή πλατφόρμα. Ωστόσο, παράγοντες όπως η μέθοδος ανάπτυξης και η αρχιτεκτονική ενός συστήματος μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλειά του. Επιπλέον, λόγω της δυνατότητας για ελεύθερη πρόσβαση, τροποποίηση του κώδικα και διόρθωση λαθών, περισσότεροι μπορούν να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν ένα σφάλμα και συνεπώς το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα που παράγεται είναι περισσότερο ασφαλές από ότι ένα ιδιόκτητο λογισμικό [12]. Δυνατότητα τροποποίησης και επέκτασης του πηγαίου κώδικα: Εφόσον ο κώδικας είναι ανοιχτός δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, βελτίωσης και επέκτασής του. 15

16 Ανεξαρτησία από τους μεγάλους προμηθευτές: Τα Λογισμικά Ανοιχτού Κώδικα δεν εξαρτώνται από καμία εταιρεία και επιτρέπουν την διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών τους. Εξοικονόμηση πόρων: Το χαμηλό κόστος απόκτησης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, αναβάθμισης, συντήρησης του ΕΛΛΑΚ και εκπαίδευσης των χρηστών συμβάλλουν στην εξοικονόμηση κόστους αλλά και πόρων γενικότερα. Απεριόριστη πρόσβαση σε χρήστες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Ο κάθε χρήστης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ο οποίος διαθέτει γνώσεις, μπορεί να γράψει, να τροποποιήσει, να μελετήσει τον πηγαίο κώδικα ενός Ανοιχτού Λογισμικού και να συνεισφέρει στη βελτιστοποίησή του. Συμβατότητα και δυνατότητα προσαρμογής: Μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του OSS είναι ότι είναι γενικά πιο "ευέλικτο" στο ότι δεν απαιτεί το καλύτερο, νεότερο και το πιο ακριβό υλικό (hardware) για να τρέξει αποδοτικά. Επιπλέον, οι λύσεις Ανοιχτού Λογισμικού τείνουν να αναπτύσσονται με βάση τα Ανοιχτά Πρότυπα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο λογισμικό να είναι και να παραμένει συμβατό με μία ποικιλία υλικού και πλατφορμών [2,13]. Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 1) απεικονίζονται τα ποσοστά χρήσης του ΕΛΛΑΚ στις τρεις Ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο: 16

17 Διάγραμμα 1: Χρήση ΕΛΛΑΚ ανά χώρα Πηγή: Floss Final Report Part 1, Free/Libre Open Source Software: Survey and Study Evidence from Germany, Sweden and UK, Use of Open Source Software in Firms and Public Institutions, Berlin, July Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, ενώ η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν σημαντικές αγορές λογισμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σουηδία αποτελεί μία κλασική περίπτωση μικρής χώρας, η οποία όμως παρουσιάζει ένα υψηλό ποσοστό χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής. 2.4 Εμπόδια και Περιορισμοί στη χρήση του ΕΛΛΑΚ Παρά τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του ΕΛΛΑΚ, υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υιοθέτηση και χρήση του. Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι από αυτούς: Μη εξασφάλιση συνεχούς ανάπτυξης: Δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη όπως συμβαίνει με το ιδιόκτητο λογισμικό. Η Κοινότητα Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση ανάπτυξης και υποστήριξης μιας εφαρμογής ή ενός συστήματος. Βεβαίως, αυτό αποτελεί μειονέκτημα και στην περίπτωση ενός λειτουργικού συστήματος ιδιόκτητου λογισμικού (παράδειγμα Windows 98). Η μη ευρεία διάδοση του ΕΛΛΑΚ ενισχύει την έλλειψη υποστήριξης. 17

18 Πιθανότητα πολλαπλών διακλαδώσεων (forking): Όπως στην περίπτωση της Oracle σε Apache και Libre Office. Αυτό δε συμβαίνει με το ιδιόκτητο λογισμικό. Αδυναμία γνώσης ωριμότητας ενός συγκεκριμένου λογισμικού: Για να ελέγξει ένας χρήστης την ωριμότητα ενός λογισμικού, πρέπει είτε να το αγοράσει και να το δοκιμάσει είτε να ενημερωθεί από άλλους οι οποίοι έχουν εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς, στην περίπτωση του ΕΛΛΑΚ δεν υπάρχει οργανωμένος φορέας για αυτό. Βασικό κριτήριο είναι πάντα η ποιότητα της κοινότητας. Το συγκεκριμένο εμπόδιο αντιμετωπίζουν και τα ιδιόκτητα λογισμικά. Έλλειψη ευχρηστίας: Τα Λογισμικά Ανοιχτού Κώδικα συνήθως δεν έχουν ευχάριστο γραφικό περιβάλλον ή εύχρηστα μενού, καθώς οι δημιουργοί τους είναι προγραμματιστές και έχουν γράψει τον κώδικα για τους ίδιους, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο design. Βέβαια με την πάροδο του χρόνου και τη διάδοση του ΕΛΛΑΚ αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. 2.5 Κριτήρια για την υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ Σύμφωνα με τις έρευνες του CENATIC (2012) και του DANISH BOARD OF TECHNOLOGY (2002), τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις Δημόσιες Διοικήσεις για την υιοθέτηση και χρήση του ΕΛΛΑΚ είναι τα παρακάτω [14]: Ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτή διαδικασία ανάπτυξης Ανεξαρτησία από προμηθευτές και ευελιξία Διαλειτουργικότητα και παράγοντες ενοποίησης Χαμηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης Ποιότητα κώδικα Ασφάλεια και αξιοπιστία Άμεση πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα Πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2) φαίνεται η ιεραρχία των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν και άλλων για την υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ: 18

19 Διάγραμμα 2: Κριτήρια επιλογής ΕΛΛΑΚ Πηγή: CENATIC, Criteria for adopting open source software in Public Administrations, adoptar-el-sfa-enlaadministracion-publica&catid=5:administraciones-publicas&itemid=21. DANISH BOARD OF TECHNOLOGY Open-source software-in e-government, Analysis and recommendations drawn up by a working group under the Danish Board of Technology, October Πιθανά προβλήματα κατά την υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ Στις προηγούμενες ενότητες μελετήσαμε τα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια χρήσης του ΕΛΛΑΚ, καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας λύσης Ανοιχτού Λογισμικού. Σε αυτή την ενότητα θα αναφέρουμε συνοπτικά κάποια προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την υιοθέτηση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Τα πιο συχνά από αυτά είναι: 1) το κόστος (cost) συντήρησης και υποστήριξης του ΕΛΛΑΚ, 2) η διαλειτουργικότητα (interoperability) του ΕΛΛΑΚ με ήδη υπάρχοντα ιδιόκτητα λογισμικά και λειτουργικά συστήματα, 3) η μειωμένη παραγωγικότητα των χρηστών και 4) η ελλιπής εκπαίδευση των χρηστών και η έλλειψη δεξιοτήτων για υποστήριξη (skills to support) του λογισμικού. Ο Πίνακας 2 δείχνει ποια από τα παραπάνω προβλήματα έχουν επηρεάσει τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών σε διεθνές επίπεδο κατά τα έτη : 19

20 Πίνακας 2: Προβλήματα κατά τη χρήση του ΕΛΛΑΚ Government Experience with Open Source on the Desktop

21 21

22 Το συμπέρασμα που απορρέει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 είναι ότι η διαλειτουργικότητα και το κόστος αποτελούν τα δύο πιο συχνά προβλήματα κατά τη χρήση του ΕΛΛΑΚ, ενώ η έλλειψη δεξιοτήτων για υποστήριξη φαίνεται να επηρεάζουν πολύ λιγότερο τη χρήση του. 2.7 Η έννοια των Ανοιχτών Προτύπων και οι απαιτήσεις για τη χρήση τους Ο Johnson-Eilola [15] αναφέρει ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι απαραίτητα, καθώς επιτρέπουν στο λογισμικό και στα δεδομένα από διάφορες διαφορετικές πηγές να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και στις διαφορετικές τεχνολογίες να διασυνδέονται μεταξύ τους [16]. Ο NACI [17] εξηγεί περαιτέρω ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχουν την ελευθερία στην πρόσβαση και συμβάλλουν στη δημιουργία προτύπου από οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα χωρίς περιορισμούς σε αντίθεση με τα ιδιόκτητα πρότυπα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Ανοιχτών Προτύπων που είναι διαθέσιμα σήμερα, όπως το HTML, XML, TCP/IP και το ODF. Η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής έχει καταστεί μία από τις χώρες του κόσμου η οποία υιοθέτησε και άρχισε να υλοποιεί την εφαρμογή του Open Document Format (ODF). Το ODF μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μοντέλο που επιτρέπει ανοιχτά έγγραφα δεδομένων, όπως κείμενα, λογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις να ανταλλάσσονται χρησιμοποιώντας διαφορετικές εφαρμογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικές εταιρείες [5]. Η κυβέρνηση υιοθέτησε το ODF το 2007 και το σχέδιο πραγματικής ανάπτυξης υπολογιζόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2008 [18]. Ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, αλλά η υπόσχεση [18] ήταν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008, όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα είχαν εφαρμόσει το ODF. Το ODF προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για όλες τις κυβερνητικές επικοινωνίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση δεν εξαρτάται από ιδιόκτητα πρότυπα για να επικοινωνεί με το κοινό της [18]. Η υιοθέτηση Ανοιχτών Προτύπων, τα οποία συνδέονται στενά με τη διαλειτουργικότητα, έχει οριστεί είτε ως υποχρέωση ή ως προτεραιότητα για τις Δημόσιες Διοικήσεις κατά την απόκτηση ή τη χρήση συστημάτων λογισμικού και 22

23 εφαρμογών. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία Open Source 3, οι απαιτήσεις για τη χρήση των Ανοιχτών Προτύπων (Open Source Requirements, OSR) είναι οι εξής: Όχι εκ προθέσεως απόρρητο: το πρότυπο δεν θα πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε λεπτομέρεια η οποία είναι αναγκαία για τη διαλειτουργική εφαρμογή. Διαθεσιμότητα: το πρότυπο θα πρέπει να είναι ελεύθερα και δημόσια διαθέσιμο υπό ατελείς όρους δικαιωμάτων σε ένα λογικό και χωρίς διακρίσεις κόστος. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιαστικής σημασίας για την εφαρμογή του προτύπου θα πρέπει: α) να έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με ατελείς όρους δικαιωμάτων για απεριόριστη χρήση, ή β) να καλύπτονται από μία υπόσχεση μη διεκδίκησης, όταν ασκούνται από Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Όχι συμφωνίες: Θα πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις για την εκτέλεση μιας άδειας χρήσης Αρχές Ανοιχτών Προτύπων Οι αρχές που διέπουν τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι η βάση για τον καθορισμό προδιαγραφών για τη διαλειτουργικότητα του κάθε λογισμικού, τα δεδομένα και τις μορφές που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΤ) και είναι οι εξής [19]: Τοποθέτηση των αναγκών των χρηστών στην καρδιά των προτύπων που θα επιλεχθούν. Τα επιλεγμένα Aνοιχτά Πρότυπα επιτρέπουν στους προμηθευτές να ανταγωνίζονται κάτω από ίσους όρους. Οι επιλογές των προτύπων χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται υποστηρίζουν βιώσιμο κόστος. Οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των προτύπων λαμβάνονται ύστερα από πολύ καλή πληροφόρηση

24 Τα Ανοιχτά Πρότυπα χρησιμοποιούνται κάτω από δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες. Τα Ανοιχτά Πρότυπα προσδιορίζονται και εφαρμόζονται κάτω από δίκαια και διαφανή κριτήρια. Στο διάγραμμα 3 απεικονίζεται η ιεραρχία κάποιων χωρών όσον αφορά τις διαδικασίες ανάπτυξης Ανοιχτών Προτύπων: Διάγραμμα 3: Ιεραρχία της διαδικασίας ανάπτυξης των Ανοιχτών Προτύπων Πηγή: Floss Final Report Part 1, Free/Libre Open Source Software: Survey and Study Evidence from Germany, Sweden and UK, Use of Open Source Software in Firms and Public Institutions, Berlin, July Άδειες χρήσης του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο αυτό, κάθε λογισμικό είτε εμπορικό είτε ανοιχτό συνοδεύεται και από μία άδεια χρήσης. Η άδεια χρήσης είναι στην ουσία το συμβόλαιο μεταξύ της εταιρίας ή του προγραμματιστή και των πελατών χρηστών του κάθε 24

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GNU/Linux and FOSS Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού Έχει ως στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε και χωρίς Πατέντες

Μπορούμε και χωρίς Πατέντες Μπορούμε και χωρίς Πατέντες Ι. Σταμέλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Μέλος Δ.Σ. Εταιρείας ΕΛΛΑΚ Με τη συνδρομή του Π. Τσιάβου, Νομικού, Μέλους Δ.Σ. ΕΛΛΑΚ Εταιρεία ΕΛΛΑΚ Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη κάθε παραγόµενο λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεµηθεί ελεύθερα

Επιτελική σύνοψη κάθε παραγόµενο λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεµηθεί ελεύθερα Επιτελική σύνοψη Το Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι ένα εναλλακτικό µοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισµικού, σύµφωνα µε το οποίο κάθε παραγόµενο λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διακίνηση της Πληροφορίας ως τα Creative Commons

Από την Διακίνηση της Πληροφορίας ως τα Creative Commons Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Από την Διακίνηση της Πληροφορίας ως τα Creative Commons Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογες Λογισμικου Ανοιχτου Κωδικα (Open Source Software) στη Δημοσια Διοικηση και την Τοπικη Αυτοδιοικηση: Διεθνής Εμπειρία

Εφαρμογες Λογισμικου Ανοιχτου Κωδικα (Open Source Software) στη Δημοσια Διοικηση και την Τοπικη Αυτοδιοικηση: Διεθνής Εμπειρία Εφαρμογες Λογισμικου Ανοιχτου Κωδικα (Open Source Software) στη Δημοσια Διοικηση και την Τοπικη Αυτοδιοικηση: Διεθνής Εμπειρία Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Α.Π.Θ. Βάιος Κολοφωτιάς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 Τι είναι; Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο ΕΣΠΑ «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ενότητα 13: Κοινωνική και ηθική διάσταση πληροφορικής Αβούρης Νικόλαος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Κοινωνική και

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Τίτλος: e-skills Match - Τεχνολογίες Ανοιχτής Γνώσης: Χαρτογραφώντας και επικυρώντας τη γνώση Έργο: Συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Εμβληματικές Πρωτοβουλίες «Ψηφιακό Θεματολόγιο» και «Ένωση Καινοτομίας» Η έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Απόδοσης - Balanced Scorecard Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκε μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα επιλογών Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Wikis: Ανάπτυξη συνεργατικότητας με αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου

Wikis: Ανάπτυξη συνεργατικότητας με αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Wikis: Ανάπτυξη συνεργατικότητας με αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου Το υλικό παραχωρήθηκε από τον Δρ Σπυρίδωνα Σαλαμούρα (ssalamouras@gmail.com)

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ. Προσαρμογή: Α. Ανδρεάτος Μάϊος 2011. Εισαγωγή στο ΕΛ\ΛΑΚ 1

Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ. Προσαρμογή: Α. Ανδρεάτος Μάϊος 2011. Εισαγωγή στο ΕΛ\ΛΑΚ 1 Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ Προσαρμογή: Α. Ανδρεάτος Μάϊος 2011 Εισαγωγή στο ΕΛ\ΛΑΚ 1 Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ και τη χρήση του Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, τη ημόσια ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα