ΑΔΑ: ΒΛ90Ω9Μ-ΠΚΥ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Γεώργιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ90Ω9Μ-ΠΚΥ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Γεώργιος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 441/2013 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση στο Δήμο Δράμας, ακινήτου με χρησιδάνειο από τον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας η «ΔΟΞΑ» Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Παπαδόπουλου Γρηγορίου, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 28 Σύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) Ζαχαριάδης 2) Γρηγορίου 3) Παπαδόπουλος 4) Μλεκάνης 5) Ετόγλου 6) Κιοσσές 7) Μπέσσας 8) Χαρίσκος 9) Μυστακίδης 10) Ρεμόντης 11) Παπαθεοδώρου 12) Νικολαΐδης 13) Σιδερά 14) Χρυσοχοΐδης 15) Φουτσιτζής 16) Ιορδανίδης 17) Καλαΐτσίδης 18) Χλιάρα Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα 19) Παπαδόπουλος 20) Χατζηγιάννης 21) Μαμσάκος 22) Παπαεμμανουήλ 23) Χαραλαμπίδης 24) Σούτος 25) Τερζής 26) Μελισσινός 27) Κάργας 28) Μήτρου ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Γκάνης Σταύρος, 2) Νικήτας Αλέξανδρος, 3) Μαργαρίτης Θωμάς, 4) Δάντζερας Ιωάννης και 5) Ευμοιρίδης Κων/νος Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Δήμαρχος καθώς και ο Γ.Γ. Δ. Δράμας Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα έκτακτα. Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2 ου τακτικού θέματος. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Γεώργιος

2 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Χωριστής: Κουνδουράς Ανέστης ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Δράμας: Κουγιουμτζόγλου Σκουλίδου Δέσποινα 2) Ξηροποτάμου: Δεμίσης Γεώργιος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ουδείς ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Καλλιφύτου: Καρτσόγλου Σταύρος 2) Καλού Αγρού: Κρανάς Νικόλαος 3) Κουδουνίων: Ηλιάδης Χαράλαμπος 4) Μαυροβάτου: Ιωαννίδου Μαρία 5) Μικροχωρίου: Φωτόπουλος Φώτιος 6) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 7) Μυλοποτάμου: Παρασκευόπουλος Ιωάννης 8) Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος 9) Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ουδείς ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 2) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος 3) Σκαλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης ΑΔΑ: ΒΛ90Ω9Μ-ΠΚΥ

3 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 18 Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το υπ αριθμ / έγγραφο του Δημάρχου Δράμας, σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο Δράμας, ακινήτου με χρησιδάνειο από τον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας η «ΔΟΞΑ», και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως παρακάτω: «Από τον Γ. Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ κατατέθηκε απόσπασμα του με αριθ. 293/ πρακτικού του Διοικητικού του Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ των άλλων θεμάτων τέθηκε και η πρότασή του για παραχώρηση τμήματος του γηπέδου της ΔΟΞΑΣ στον Δήμο Δράμας 10ετούς διάρκειας. Αντισταθμιστικά, ο Δήμος Δράμας θα καλείται να κατασκευάσει στο γήπεδο πλαστικό χλοοτάπητα συγκεκριμένων διαστάσεων και να ανακατασκευάσει τις λοιπές εγκαταστάσεις του τμήματος που θα παραχωρηθεί με σκοπό την άθληση της νεολαίας τόσο της Δράμας όσο και της ευρύτερης περιοχής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατίθεται, επίσης, το σχέδιο του συμβολαίου παραχώρησης καθώς και σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. Στην Δημοτική Κοινότητα Δράμας υπάρχει η αναγκαιότητα για την κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου για την άθληση των παιδιών και των νέων και η δαπάνη κατασκευής του, εφόσον αποφασισθεί και είναι δυνατή η υλοποίηση της απόφασης, μπορεί να καλυφθεί από τις εκπτώσεις των προγραμματισμένων έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας ή από τις διαθέσιμες πιστώσεις μετά τις εντάξεις στο ΕΣΠΑ έργων που η χρηματοδότησή τους επρόκειτο να γίνει από τη ΣΑΤΑ της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την πρόταση και να αναθέσει στον Δήμαρχο Δράμας να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίησή της, μεταξύ των οποίων και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Έλαβε γνώση του εγγράφου του Δημάρχου Δράμας, του σχεδίου του συμβολαίου παραχώρησης, του τοπογραφικού καθώς και των διατάξεων του Ν. 3852/2010 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Γ. Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ περί παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος, τμήματος του γηπέδου της ΔΟΞΑΣ στον Δήμο Δράμας, 10ετούς διάρκειας και συγκεκριμένα τμήματος εμβαδού 7.394,00 τ.μ με τα στοιχεία , όπως εμφανίζεται στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα, το οποίο αποσπάται από το τμήμα εμβαδού ,65 τ.μ., αποκαλούμενο ως «βοηθητικό γήπεδο» με τα στοιχεία », όπως αυτό εμφανίζεται στο ανωτέρω διάγραμμα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης ΕΓΚΡΙΝΕΙ το σχέδιο του συμβολαίου για την ανωτέρω παραχώρηση, όπως αυτό συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Δράμας Ματθαίο Γ. Δομνίδη και έχει όπως ακολουθεί:

4 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. Στη Δράμα σήμερα Του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2.013), ημέρα Στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Λ. Λαμπριανίδου, αριθμός 20 (πρώτος όροφος γραφείο 1), ιδιοκτησίας μου, σ εμένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Δράμας ΜΑΤΘΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΜΝΙΔΗ, που εδρευω στη Δράμα, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δράμας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο αφενός ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ του. (λοιπά στοιχεία ταυτότητος). ο οποίος παρίσταται εδώ ως νόμιμος εκπρόσωπος του γυμναστικού συλλόγου Δράμας με την επωνυμία «Η ΔΟΞΑ» με έδρα την Δράμα ( Γούναρη 3) και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δράμας, σύμφωνα με το υπ αριθμό πρακτικό και αφετέρου ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ του Μιχαήλ και της Δέσποινας, έμπορος κατά την δήλωση του, κάτοικος Δράμας (Πατριάρχου Διονυσίου 9) γεννημένος στον Καλαμώνα Δράμας το 1961 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΕ ο οποίος ενεργεί εν προκειμένων όχι για τον εαυτό του ατομικώς, αλλά μόνον ως Δήμαρχος Δράμας, νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως Α βαθμού υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» ο οποίος εδρεύει στην πόλη της Δράμας και δη επί της διασταυρώσεως των οδών 1ης Ιουλίου και Βερμίου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δράμας, νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος με την υπ αριθμόν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, οι οποίοι ξέρουν γράμματα αποκλείουν την σύμπραξη μαρτύρων ή δευτέρου συμβολαιογράφου πράγμα που δέχθηκα και εγώ ο συμβολαιογράφου και οι οποίοι με την άνω ιδιότητα τους μου δήλωσαν τα εξής : Ο αφενος συμβαλλόμενος γυμναστικός σύλλογος Δράμας με την επωνυμία «Η ΔΟΞΑ» δήλωσε με τον εκπρόσωπό τoυ ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της τα εξής : 1] ένα τμήμα γης, εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά (2557 τμ.) βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων δ ύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών και σαράντα οκτώ εκατοστών (2223,48 τμ ) που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας όπως αυτό φαίνεται στο προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο μου και υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και μένα το συμβολαιογράφο, σχεδιάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δράμας Αλέξανδρου Τσιαμπούση, με τα στοιχεία Το άνω ακίνητο περιήλθε στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας «ΔΟΞΑ» σύμφωνα με το υπ αριθμό της 27 Ιουλίου 1970 πωλητήριο του Υπουργείου Οικονομικών που μεταγράφηκε νόμιμα στις 23 Οκτωβρίου 1970 στον τόμο 453 και με αριθμό μεταγραφής του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας, 2] ένα αγροτεμάχιο εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (17375 τμ.) βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών

5 μέτρων δέκα επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων και σαράντα επτά εκατοστών ( 17054,47 τμ που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ν. Κρώμνης Δράμας όπως το ακίνητο αυτό φαίνεται στο πι ο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Το άνω ακίνητο περιήλθε στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας «ΔΟΞΑ» σύμφωνα με την υπ αριθμόν 68 της 21 Ιουνίου 1960 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Δράμας (αναγνώριση κυριότητας ) που νόμιμα μεταγράφηκε στις 17 Ιουνίου 1960 στον τόμο 60 και με αριθμό μεταγραφής του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας. 3] ένα οικόπεδο (ανταλλάξιμο ακίνητο με αριθμό κτηματολογίου 2832), εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων τριάντα ενός (331 τμ. ) βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων ένδεκα και εβδομήντα ενός εκατοστών (311,71 τ.μ.) το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Δράμας επί της οδού Γούναρη όπως το ακίνητο αυτό φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Το άνω ακίνητο περιήλθε στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας «ΔΟΞΑ» σύμφωνα με τον υπ αριθμόν 37 (παραχωρητήριο) τίτλο κυριότητας της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων (Υ.Δ.Α.ΜΚ) Γραφείο ΔΑΠ Δράμας νόμιμα μεταγραμμένου στις 27 Μαΐου 1958 στον τόμο 48 και με αριθμό μεταγραφής του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας 4] Ένα οικόπεδο εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων εξακοσίων ενενήντα τριών (693τμ. ) βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων τριάντα οκτώ και τριάντα εκατοστών (338,30 τμ.),όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία ) Ένα οικόπεδο εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων εννιακοσίων εξήντα δύο (962 τ.μ. ) βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων εννιακοσίων ογδόντα και σαράντα έξη εκατοστών (980,46 τμ.) που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τά στοιχεία ) Ένα οικόπεδο, εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων εννιακοσίων εξήντα (960 τ.μ.) βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων και εβδομήντα τριών εκατοστών (954,73 τ.μ) που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία )Ένα οικόπεδο εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων επτακοσίων δέκα τεσσάρων (714 τ.μ. ) βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων επτακοσίων δώδεκα και είκοσι επτά εκατοστών (712,27 τ.μ) που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Τα άνω 4 οικόπεδα περιήλθαν στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας «ΔΟΞΑ» σύμφωνα με το υπ αριθμό 463 της 6 Δεκεμβρίου 1954, οριστικό δωρητήριο συμβόλαιο που συντάχθηκε από τον τότε συμβολαιογράφο Δράμας Παύλο Παυλίδη και το οποίο νό μιμα μεταγράφηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1954 στον τόμο 34 και με αριθμό μεταγραφής του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με δωρεά από τους Νικόλαο

6 Αθανασίου Δουμπέσα, Ιωάννα σύζυγο Στεργίου Μακρή το γένος Αναστασίου Δουμπέσα, Ευαγγελία σύζυγο Βασιλείου Δέκου το γένος Αναστασίου Δουμπέσα, Ιωάννη Κωνσταντίνου Δουμπέσα, Δέσποινα σύζυγο Αθανασίου Μακρή το γένος Κωνσταντίνου Δουμπέσα, Αναστάσιο Κωνσταντίνου Δουμπέσα & Αθανάσιο Κωνσταντίνου Δουμπέσα 8 ] Ένα οικόπεδο εμβαδού, εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων τετρακοσίων δέκα (410 τμ.)βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων διακοσίων ογδόντα ενός και εβδομήντα τριών εκατοστών (281,73.μ.) που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας και εντός των υπ αριθ. 61 και 62 οικοδομικών τετραγώνων αυτής, όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Το ακίνητο αυτό περιήλθε στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας «ΔΟΞΑ» σύμφωνα με το υπ αριθμό της 19 Ιουλίου 1990 οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας που συντάχθηκε από τον τότε συμβολαιογράφο Δράμας Γρηγόριο Συμεωνίδη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στις 11 Δεκεμβρίου 1990 στον τόμο 1552 και με αριθμό μεταγραφής του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με αγορά από τους Χρυσούλα Οικονόμου του Στεργίου, Νικόλαο Οικονόμου του Στεργίου, Αναστάσιο Αναγνώστου του Αθανασίου Σωτήριο Αναγνώστου του Αθανασίου Ζωή χήρα Γεωργίου Σίσκου, Ελβίρα σύζυγο Αθανασίου Αναγνώστου, Αλεξάνδρα Αναγνώστου του Βασιλείου, Ελβιρα Αναγνώστου του Βασιλείου, και Λασκαρίνα χήρα Βασιλείου Αναγνώστου και Αθανασίου Αναγνώστου του Βασιλείου 9] ένα αγροτεμάχιο με αριθμό τεμαχίου 538, εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός (4791τμ.) του οποίου ένα τμήμα εμβαδού τετραγωνικών μέτρων χιλίων (1000τ.μ) κατελήφθη υπό του Ελληνικού Δημοσίου για την διάνοιξη της εκεί διερχομένης οδού Αγίου Βαρβάρας, βάσει δε της τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτ ρων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα και πενήντα δύο εκατοστών [5470,52 τμ.] το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα Νέας Κρώμνης Δράμας όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Το ακίνητο αυτό περιήλθε στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας «ΔΟΞΑ» σύμφωνα με το υπ αριθμό της 13 Δεκεμβρίου 1989 οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας, κατόπιν προσυμφώνου που συντάχθηκε από τον τότε συμβολαιογράφο Δράμας Γρηγόριο Συμεωνίδη, που νόμιμα μεταγράφηκε στις 17 Ιουλίου 1990 στον τόμο 1520 Και με αριθμό μεταγραφής του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας, με αγορά από τους Στογιάννη Μαυρουδή του Σωτηρίου, Ειρήνη σύζυγο Λένιν-Ευρυπίδη Χριστοδούλου, Αικατερινη σύζυγο Αλκιβιάδη Παπανικολάου, Μαρία σύζυγο Χριστοδούλου Τζάλα, Ιωάννη Φιλίππου του Αλεξίου Κωνσταντίνο Ιωάννίδη του Αριστείδη, Γεώργιο Μιχαηλίδη του Αλεξάνδρου 10] ένα οικόπεδο εμβαδού βάσει τοπογραφικής αποτύπωσης τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων είκοσι επτά (327 τ.μ.) που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας και φαίνεται στο ίδιο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Το άνω ακίνητο περιήλθε στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας «ΔΟΞΑ» με την υπ αριθμόν

7 πρωτοκόλλου ΔΠ-Π 1493/ απόφαση που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ αριθμό Φ.Ε.Κ. 151/ ΤΑΑΠΘ. Ήδη σήμερα ο Θεόδωρος Παπασταφίδας ως Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας «Η ΔΟΞΑ» δηλώνει ότι A) τα πιο πάνω ακίνητα κτήματα του συλλόγου, τα οποία είναι τμήμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Δόξας και τα οποία είναι του ιδίου ιδιοκτήτη, όμορα και συνεχόμενα μεταξύ τους για καλύτερη εκμετάλλευση τους τα θεωρεί ένα ενιαίο οικόπεδο (για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων), συνολικού εμβαδού σύμφωνα με την επιτόπια επιμέτρησή τους είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και εξήντα επτά εκατοστών (28.654,67 τ.μ), το οποίο βρίσκεται εντός της πόλεως Δράμας μεταξύ των οδών Δημητρίου Γούναρη Αντ. Καστρινού, Αδερφών Δουμπέσσα και Αγίας Βαρβάρας και συνορεύει γύρω του Ανατολικά με την οδό Αδερφών Δουμπέσα, Δυτικά με την οδό Αντ. Καστρινού Βόρεια με την οδό Δημητρίου Γούναρη και Νότια με την οδό Αγίας Βαρβάρας όπως το ενιαίο αυτό ακίνητο φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία και από το οποίο σχεδιάγραμμα προκύπτει ότι το άνω οικόπεδο είναι άρτιο αλλά όχι,οικοδομήσιμο γιατί εκκρεμούν πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού., δεν βρίσκεται δίπλα σε ρέμα, αιγιαλό, ή αρχαιολογικό χώρο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 και συνεπώς δεν έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα και δεν διέρχονται από αυτό γραμμές μεταφοράς της ΔΕΗ υψηλής τάσης, Β) το προαναφερόμενο ενιαίο οικόπεδο εμβαδού ,67 τ.μ, διαχωρίζεται κατά χρήση σε δύο τμήματα και ειδικότερα στο τμήμα εμβαδού ,02 τ.μ, όπως εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στην πράξη μου αυτή και από τους συμβαλλόμενους και μένα το συμβολαιογράφο υπογραφό μενο σχεδιάγραμμα του ίδιου αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δράμας Αλέξανδρου Τσιαμπούση, με τα στοιχεία , το οποίο θα καλείται «κυρίως γήπεδο» και στο τμήμα εμβαδού ,65 τ.μ, όπως εμφανίζεται στο ίδιο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία , το οποίο θα καλείται «βοηθητικό γήπεδο» και Γ) από το παραπάνω βοηθητικό γήπεδο εμβαδού όπως ειπαμε ,65 τ.μ αποσπάται ένα τμήμα αυτού εμβαδού 7.394,00 τ.μ όπως εμφανίζεται στο ίδιο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία , το οποίο ο αφενός συμβαλλόμενος γυμναστικός σύλλογος Δράμας «Η ΔΟΞΑ» δια του νομίμου εκπροσώπου της, που στο παρόν στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «χρήστης» δηλώνει ότι παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος την χρήση αυτού στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως Α βαθμού υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που στο παρόν στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «χρησάμενος», ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη προσημείωση, κατάσχεση, δουλείες πάσης φύσεως και παντός νομικού και πραγματικού ελαττώματος με τους εξής όρους και συμφωνίες : 1] η παρούσα σύμβαση χρησιδανείου κατά τις διατάξεις των άρθρων 810 επόμενα του Αστικού Κώδικος συμφωνείται ότι θα έχει διάρκεια δέκα (!0) ετών, η οποία θα αρχίζει από την υπογραφή της παρούσης πράξεως μου σήμερα την Σεπτεμβρίου 2013 έτους και θα λήξει ι την. Σεπτεμβρίου ] Η συμφωνημένη χρήση από τον αφ

8 ετέρου συμβαλλόμενο «ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» του παραπάνω τμήματος γηπέδου είναι η ανακατασκευή χλοοτάπητα και των λοιπών εγκαταστάσεων, ώστε να καταστούν κατάλληλα για την άθληση και γυμναστική σε δημότες κατοίκους πολίτες και γενικότερα σε όσους κατοικούν ευρύτερα στην πόλη της Δράμας. 3] Επιτρέπεται στον αφ ετέρου ώδε συμβαλλόμενο «ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» να προβεί, με δικές του δαπάνες, σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, επεμβάσεις και εργασίες για την κατάλληλη διαμόρφωση και διαρρύθμιση του εν λόγω γηπέδου ούτως ώστε να καταστεί δυνατή και απρόσκοπτη η ως άνω συμφωνημένη χρήση του γηπέδου 4] ο αφ έτερου ώδε συμβαλλόμενος «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» καθώς και οι δημότες οι οποίοι θα αθλούνται στις εγκαταστάσεις θα αποδώσουν την χρήση του εν λόγω γηπέδου στον αφ ενός συμβαλλόμενο γυμναστικό σύλλογο Δράμας «Η ΔΟΞΑ», αμέσως μετά την λήξη της δεκαετούς διαρκείας της παρούσας σύμβασης. 5] Ο αφ ετέρου ώδε συμβαλλόμενος «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» έχει υποχρέωση να συντηρεί φροντίζει και αντικαθιστά τόσο τον χλοοτάπητα που πρόκειται να εγκαταστήσει όσο και τις λοιπές βοηθητικές εγκαταστήσεις του γηπέδου 6] Τυχόν προσθήκες, τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις που θα κάνει ο αφ ετέρου ώδε συμβαλλόμενος «ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» επί και εντός του παραπάνω τμήματος γηπέδου, έχει δικαίωμα να τις αφαιρέσει και να τις αναλάβει κατά την αποχώρηση του και την απόδοση της χρήσεως του οικοπέδου, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του αφ ενός συμβαλλομένου γυμναστικού συλλόγου Δράμας «Η ΔΟΞΑ» 7] Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο αφ ετέρου συμβαλλόμενος Δήμος Δράμας δεν πραγματοποιήσει τις υποσχεθείσες παρεμβάσεις στο γήπεδο, ανακατασκευή χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων εντος δύο ετών από την παραχώρηση του γηπέδου, ο Γ.Σ. «Η ΔΟΞΑ» έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή του γηπέδου σε αυτόν. Επί πλέον αν για οποιοδήποτε λόγο ( εξαιρουμένου, ρητώς, οποιουδήποτε λόγου ανωτέρας βίας όπως θεομηνία, σεισμός κ.λ.π.) παύσει η συμφωνημένη χρήση από τον αφ ετέρου ώδε συμβαλλόμενο «ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» του τμηματος γηπέδου για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστο δύο αγωνιστικών περιόδων, ο αφ ενός συμβαλλόμενος γυμναστικός σύλλογος Δράμας «Η ΔΟΞΑ» έχει επίσης δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή της χρήσης του γηπέδου. 8] Όλα τα έξοδα για την κατάρτιση της παρούσης συμβάσεως χρησιδανείου με την παρούσα πράξη μου, ως και τά έξοδα τυχόν μεταγραφής αυτής στο Υποθηκοφυλακείο Δράμας, βαρύνουν τον αφ ενός συμβαλλόμενο γυμναστικό σύλλογο Δράμας «Η ΔΟΞΑ» Τέλος οι συμβαλλόμενοι ως παρίστανται και εκπροσωπούνται δήλωσαν :1] ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους προσβολής, διαρρήξεως ή ακυρώσεως του συμβολαίου αυτού για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις των οποίων δεν συντρέχουν στην προκειμένη σύμβαση κατά την υπεύθυνο δήλωσή των.2] για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου, ήτοι στις διατάξεις περί χρησιδανείου του Αστικού Κώδικα 3] υπεβλήθη από του ώδε συμβαλλόμενους, ως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην αρμοδία Δ. Ο.Υ. Δράμας η υπ αριθμόν. Δήλωση φόρου δωρεάς εν ζωή για την άνω παραχώρηση της χρήσεως του εν λόγω αγροτεμαχίου άνευ ανταλλάγματος, θεωρημένο αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Συμφώνως προς την εν λόγω δήλωση η αξία της..ετούς παραχωρήσεως της χρήσεως του εν λόγω οικοπέδου προσδιορίστηκε κατά το αντικειμενικό σύστημα εκτιμήσεως της αξίας των ακινήτων στο ποσό των.,ως και η υπό των ωδε

9 συμβαλλομένων δηλωθείσα αξία και ο προκύψας φόρος αμελείται. Εγώ δε ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους ως παρίστανται και εκπροσωπούνται τις διατάξεις του Ν. 1599/86 και με γνώση των ποινικών κυρώσεων τους βεβαίωσαν την ακρίβεια της μονίμου κατοικίας και έδρας τους, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 276 παράγραφος 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α, 114/ ) οι δήμοι απαλλάσσονται εν γένει από κάθε δημόσιο, άμεσο ή έμμεσο, δημοτικό, κοινοτικό ή λιμενικό φόρο, τέλος δικαστικό ένσημο και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου, εισφορά υπέρ της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., από κρατήσεις και από κάθε δικαστικό τέλος στις δίκες τους, με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυρών φορολογικών ρυθμίσεων, και έχουν, επίσης όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο, ήτοι θεσπίζεται υποκειμενική απαλλαγή και επομένως δεν κατατίθεται ο προς 1,3% του Ταμείου Νομικών. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε κατόπιν παραγγελίας της διαχειρίστριας των κοινών συμβολαίων του Ειρηνοδικείου Δράμας. Αφού όλα αυτά έγιναν δεκτά από τους συμβαλλόμενους, συντάχθηκε το παρόν σε φύλλα και εισπράχθηκαν από μένα για τέλη και δικαιώματα μου, συνολικά Τελικά εγώ ο συμβολαιογράφος διάβασα την πράξη αυτή καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους για να την ακούσουν και αυτοί αφού την επιβεβαίωσαν, την υπέγραψαν στο τέλος των πρώτων φύλλων και όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίησή της ανωτέρω παραχώρησης, μεταξύ των οποίων και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21/26-11-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 587/2013 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δράμας με ρόλο συντονιστή εταίρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18/29-10-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 529/2013 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 09/11-06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣ ΤΟΥ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 248/2014 ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/21-6-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΓΗ8. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΓΗ8. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/5-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 556/2012 ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ αριθμ. 23/2012 απόφασης της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/18-07-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28/28-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 623/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ αριθμ. 128/2012 απόφασης της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-ΡΡ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-ΡΡ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/30-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 261/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3/2012 απόφασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/23-12-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 628/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 146/2013 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, περί

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

17) Ζαχαριάδης 18) Ετόγλου 19) Μλεκάνης 20) Χρυσοχοΐδης 21) Καλαϊτσίδης 22) Παπαδόπουλος 23) Σιδερά 24) Χαραλαμπίδης 25) Ηλιόπουλος 26) Καλφόπουλος

17) Ζαχαριάδης 18) Ετόγλου 19) Μλεκάνης 20) Χρυσοχοΐδης 21) Καλαϊτσίδης 22) Παπαδόπουλος 23) Σιδερά 24) Χαραλαμπίδης 25) Ηλιόπουλος 26) Καλφόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ης /22-04-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 195/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης

15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16 ης /17-06-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 278/2015 ΘΕΜΑ: Δημιουργία (άνοιγμα) λογαριασμού στην Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ Τ ΠΡΑΚΤΙΚ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΠΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΥ ΔΗΜΤΙΚΥ ΣΥΜΒΥΛΙΥ ΤΥ ΔΗΜΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 235/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΤΑ, σύμφωνα με το Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο κ. Πρόεδρος, αποχώρησε εκτάκτως από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4 ου τακτικού θέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά. Βόλος 19.3.2014 Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά. Η ΔΕΥΑΜΒ, δυνάμει του από 4/7/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με τους ρητά αναφερόμενους,

Διαβάστε περισσότερα

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του μετασχηματιζομένου κλάδου έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παραγωγή επίπεδων προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

16) Ετόγλου 17) Ηλιόπουλος 18) Καλφόπουλος 19) Στεφανίδης

16) Ετόγλου 17) Ηλιόπουλος 18) Καλφόπουλος 19) Στεφανίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22/27-11-2014 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 560/2014 ΘΕΜΑ: Κλήρωση οικίσκων Ονειρούπολης για τη Χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη 3 14569 Ανοιξη

ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη 3 14569 Ανοιξη ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑ Άγιος Στέφανος 14(05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.. Ι5Ϊ: ι55 ί5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.κ. 14565 ΤΗΛ. 2132030603 ΡΑΧ: 2132030630 ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :80980 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 491/2013 Από το Πρακτικό της 51ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 14/19-09-2014 ΥΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑ Αρ. απόφ. 416/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 8/9/2014-30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία Invest in Greece, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα