«Ηλεκτρικά ήματα από το ώμα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ηλεκτρικά ήματα από το ώμα»"

Transcript

1 «Ηλεκτρικά ήματα από το ώμα» Κωνσταντίνος Λουκάς Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

2 Περίγραμμα Παρουσίασης Νευρικός Παλμός ΗΜΓ ΗΚΓ ΗΑΓ, ΗΟΓ ΜΕΓ, Βιοανάδραση

3 Σι είναι το βιοσήμα Μεταβλητό μέγεθος του ανθρωπίνου σώματος το οποίο μπορεί να μετρηθεί και να προσφέρει πληροφορία για την κατάσταση του ατόμου. Ενεργά: παράγονται από το σώμα (ΗΚΓ, ΗΕΓ, ) Παθητικά: εξωτερική πηγή, ακτινοβολία αλληλεπιδρά με το σώμα (x-ray, CT,...) Θα ασχοληθούμε με τα ενεργά (βιοηλεκτρικά/-μαγνητικά) σήματα.

4 Αυτόνομο Νευρικό σύστημα Νευρικό ύστημα Ελέγχει λειτουργία εσωτερικών οργάνων (καρδιά, έντερο,..) Υπεύθυνο για τις αυτόματες, μη ελεγχόμενες αντιδράσεις μας. Εγκεφαλονωτιαίο Νευρικό ύστημα ΚΝΣ Εγκέφαλος Νωτιαίος μυελός ΠΝΣ Νεύρα Νευρικές ίνες Αισθητικές: πληροφορίες προς εγκέφαλο, νωτιαίο μυελό. Κινητικές: Από εγκέφαλο, νωτιαίο μυελό προς μυς, αδένες, Γάγγλια

5 Νευρώνας Λήψη, Ερμηνεία, Μεταφορά ηλεκτρικών παλμών. Δενδρίτες: λήψη ερεθισμάτων/ σημάτων από άλλους νευρώνες. Συνάψεις: σημεία επαφής. Σώμα: Ολοκλήρωση. Άξονας (νευρική ίνα): Μετάδοση. Μετάδοση μόνο αν το ερέθισμα είναι έντονο αρκετά. Συνάψεις Δενδρίτες Σώμα Άξονας Συνάψεις Δενδρίτες

6 Ηλεκτρικά Δυναμικά Νευρώνων Δυναμικό Ηρεμίας Ο νευρώνας είναι αδρανής. Δεν σημαίνει ότι «ξεκουράζεται»! (κυτταρική αναπνοή, δημιουργία πρωτεϊνών, ) Δυναμικό Δράσης Ο νευρώνας διεγείρεται από ερέθισμα (εσωτερικό/ εξωτερικό)

7 Δυναμικό Ηρεμίας Κατά μήκος επιφάνειας (ο νευρώνας είναι πολωμένος!): dv - 60 έως -80 mv. Ανομοιόμορφη κατανομή ιόντων. Εσωτερικό : Πρωτεϊνικά ανιόντα Διαφορετική κατανομή K +, Na +! Διαφορετική διαβάθμιση συγκέντρωσης διάχυση Διευκολυνόμενη Μεταφορά (δίαυλοι διαρροής, λίγοι, K + > Cl - >> Na + ) Ενεργητική Μεταφορά: Αντλίες K + /Na + : 2 / 3 (αντίθετα από το νόμο της διαφοράς συγκέντρωσης απαιτείται ενέργεια, ATP)

8 Δυναμικό Δράσης: 1. ερέθισμα > κατώφλι Action potential: Δυναμικό Δράσης Threshold: κατώφλι Stimulus: Ερέθισμα Depolarization: Εκπόλωση Repolarization: Επαναπόλωση Failed initiation: αποτυχημένη έναρξη Refractory period: περίοδο ανερεθιστότητας Resting rate: Περίοδος ηρεμίας

9 Δυναμικό Δράσης: 2. Εκπόλωση Εισροή Na + (κατά μήκος διαβάθμισης συγκέντρωσης) Εσωτερικό: συγκέντρωση Na + Δίαυλοι (τασο-ελεγχόμενοι) Na + ανοίγουν συνεχώς + γρήγορα εξαιτίας της νέας διαφοράς δυναμικού στη μεμβράνη (λόγω διέγερσης)

10 Δυναμικό Δράσης: 3. Επαναπόλωση Δίαυλοι Na + κλείνουν, και Οι τασο-ελεγχόμενοι δίαυλοι K + ανοίγουν (έχουν αρκετή τάση τώρα ) Εκροή ιόντων Κ + (κατά μήκος διαβάθμισης συγκέντρωσης) Εξωτερικό: συγκέντρωση K +

11 Δυναμικό Δράσης: 4. Τπερπόλωση, Επαναφορά Δίαυλοι K + πρέπει να «πιάσουν» δυναμικό ηρεμίας για να κλείσουν. Ανερεθιστότητα: Μεμβράνη πολωμένη, αλλά K + /Na + αντίθετα! Αντλίες K + /Na + τα επαναφέρουν: 2 /3...απαιτείται ενέργεια! (ATP) Νευρώνας έτοιμος να ανταποκριθεί και πάλι.

12 Μετάδοση Νευρικού Παλμού - Το φαινόμενο δεν είναι μόνο δυναμικό, εξελίσσεται κατά μήκος του άξονα. - Διέγερση εισροή Na+ εκπόλωση μεμβράνης Η αναστροφή δυναμικού στη διεγερμένη περιοχή προκαλεί κίνηση ιόντων στην κατεύθυνση που δείχουν τα βέλη (β), τα οποία με τη σειρά τους εκπολώνουν την δεξιά περιοχή (γ-ε). - Εντωμεταξύ, το αρχικό σημείο ερεθισμού έχει επαναπολωθεί (τα Κ+ έχουν μετακινηθεί προς τα έξω για την αποκατάσταση του δυναμικού ηρεμίας).

13 Μετάδοση παλμού (Εμμύελες ίνες) Μυελίνη: λιπώδες μονωτικό στρώμα. Καλύπτει τις μεμβράνες μερικών αξόνων. Περισφίξεις Ravnier: μη μονωμένα διαστήματα

14 Μετάδοση παλμού (Αμύελες vs. Εμμύελες ίνες) Μυελίνη: λιπώδες μονωτικό στρώμα. Καλύπτει τις μεμβράνες μερικών αξόνων. Περισφίξεις Ravnier: μη μονωμένα διαστήματα

15 ΗλεκτροΜυοΓραφημα (ΗΜΓ)

16 ΗΜΓ: καταγραφή μεταβολής δυναμικών στους μύες κατά τη συστολή τους. 1 μύς: πολλές κινητικές μονάδες (κ.μ.) 1 κ.μ.: νευρώνας (από εγκέφαλο/νωτ. μυελό) + μυϊκές ίνες. Σύνδεση στις ΤΚΠ. Το δυναμικό δράσης μεταφέρεται στις ΤΚΠ συστολή μυών Νευρώνας και Μυϊκά Κύτταρα

17 Ηλεκτρομυογράφημα - Καταγραφή Ηλεκτρόδιο Βελόνας (ενδομυϊκά, 1 κιν.μον.) Ηλεκτρόδιο επιφάνειας (πολλές μυϊκές ίνες)

18 Ηλεκτρομυογράφημα Διέγερση κ.μ. Το ΗΜΓ μπορεί επίσης να ληφθεί από μυς/κ.μ. που διεγείρονται ηλεκτρικά. Προτιμάται απ την εκούσια σύσπαση (Δt~100 ms, οι κ.μ. δεν διεγείρονται ταυτόχρονα). Ηλ. Διέγερση Οι κ.μ. διεγείρονται σχεδόν ταυτόχρονα. Παλμός ερεθισμού: ms, 100mV Μεσολαβεί Λανθάνουσα Περίοδος (ερέθισμα - αντίδραση)

19 Ηλεκτρομυογράφημα Ανακλαστικά Αντανακλαστικά: Μορφές αισθητήριας επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα στο νωτιαίο μυελό υπεύθυνος για ορισμένες συμπεριφορές χωρίς οδηγίες από τον εγκέφαλο. Οι πληροφορίες για το αντανακλαστικό «ανεβαίνουν» στον εγκεφαλικό φλοιό αλλά η αντανακλαστική αντίδραση ολοκληρώνεται χωρίς να χρειάζονται οδηγίες από τον εγκέφαλο. Ανηανακλαζηικό γονάηοσ Υποδοτείς ζηοσς μσς Σενόντια Αντανακλαστικά Αιζθηηικός νεσρώνας Διανεσρώνες Σηον εγκέθαλο Νωηιαίος μσελός Σσζπάζεις μηριαίων μσών Νεσρώνες κίνηζης Σηο άλλο πόδι

20 Καταγράφοντας την ανακλαστική δράση των μυών Τα περισσότερα περιφερειακά νεύρα περιέχουν αισθητικές και κινητικές ίνες, άρα το ερέθισμα προκαλεί διέγερση και των δύο ομάδων. Ασθενές ερέθισμα αισθητική αντίδραση H (αντανακλαστική) στο μυ. Διεγείρονται μερικές αισθητικές, όχι όμως οι κινητικές (όχι αντίδραση M). Αύξηση έντασης ερεθίσματος διέγερση αισθητικών + κινητικών νευρικών ινών: Απόκριση κινητικής ίνας (Μ) + αισθητική αντίδραση (Η) στο μυ (αντανακλαστική). Σε πολύ ισχυρά ερεθίσματα μόνο M.

21 Σαχύτητες διάδοσης νευρικού σήματος Ταχύτητα διάδοσης σήματος στη κινητική ίνα Ταχύτητα αγωγής στην αισθητική ίνα (καταγράφουμε αντίδραση) Τυπικές τιμές v: m/s. Πρόβλημα για v<10 m/s (βλάβη των νεύρων προκαλεί μείωση της ταχύτητας αγωγής των νευρικών σημάτων).

22 ΗλεκτροΚαρδιοΓραφημα (ΗΚΓ)

23 Καρδιακός Κύκλος Δεξ. κόλπος: δέχεται φλεβικό αίμα από ά/κ κοίλη φλέβα + στεφανιαίο κόλπο. Δεξ. κοιλία: εξωθεί αίμα στην πνευμονική κυκλοφορία. Αρ. κόλπος: δέχεται οξυγονωμένο αίμα από πνευμονικές φλέβες. Αρ. κοιλία: εξωθεί αίμα στη συστηματική κυκλοφορία (μέσω αορτής).

24 Σο ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς Η καρδιά χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να συστέλλεται χωρίς εξωτερικό ερέθισμα, που να προέρχεται από άλλα όργανα, χάρη στην ύπαρξη ειδικού ηλεκτρικού συστήματος (ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς). Το ερέθισμα παράγεται στο φλεβόκομβο κόλποι (σύσπαση) κολποκοιλιακό κόμβο διάχυση στις κοιλίες: δεμάτιο His (διακλάδωση) Ίνες Purkinje συστολή κοιλιών

25 ΗΚΓ κύμα εκπόλωσης «Πολύπλευρη» επιφανειακή καταγραφή (μέσω ηλεκτροδίων) των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται κατά την επέκταση του κύματος διέγερσης στον καρδιακό μυ. Κύμα εκπόλωσης (δημιουργεί ρεύματα ιόντων) καθώς κινείται προς το κάτω μέρος του καρδιακού τοιχώματος «Αντίσταση» ιστών Σο κύμα διέγερσης προκαλεί την αλληλουχία: Φλεβόκομβος = βηματοδότης: εκπόλωση κόλπων κολπική συστολή άντληση αίματος στις κοιλίες Ακολουθεί επαναπόλωση κόλπων διέλευση του σήματος στον κολποκοιλιακό κόμβο εκπόλωση κοιλιών κοιλιακή συστολή διοχέτευση αίματος στους πνεύμονες και στη γενική κυκλοφορία.

26 Ηλεκτρικό Δίπολο - Ισοδυναμικές Γραμμές στην Επιφάνεια Άρα λοιπόν: εκπόλωση καρδίας ρεύματα ιόντων στον ιστό δυναμικό στην επιφάνεια του θώρακα Ισοδυναμικές γραμμές ίδιες με αυτές ηλεκτρικού διπόλου! Μεταβολή δυναμικού λόγω μεταβολής μεγέθους + προσανατολισμού διπόλου (από πολλές «πλευρές») Προβολή διανύσματος σε διαφορετικούς άξονες (απαγωγές) - Ροή Ρεύματος + Όταν οι κοιλίες έχουν εκπολωθεί κατά το ήμισυ

27 ΗΚΓ Ηλεκτρόδια - Απαγωγές 12 απαγωγές 6 απαγωγές μετρούν προβολές στο μετωπιαίο επίπεδο 3 διπολικές (κλασσικές, των άκρων): I, II, III 3 ενισχυμένες: avr, avl, avf (μονοπολικές, χωρίς επιπλέον ηλεκτρόδια) 6 θωρακικές απαγωγές μετρούν προβολές στο εγκάρσιο (V1,...V6)

28 Κλασσικές Απαγωγές Σρίγωνο Einthoven Απαγωγή I = Vla - Vra Απαγωγή ΙΙ = Vll - Vra Απαγωγή ΙIΙ = Vll - Vla

29 ΗΚΓ - Καταγραφή

30 Κίνηση ηλεκτρικού διπόλου καταγραφή κύματος

31 Ενισχυμένες Απαγωγές (avr) avr = Vra (Vla + Vll)/2 Προβολή στη διεύθυνση: κέντρου δεξιού βραχίονα

32 Ενισχυμένες Απαγωγές avl = Vla (Vra+Vll)/2 avf = Vll (Vra+Vla)/2 avr = Vra (Vla+Vll)/2

33 Περικάρδιες Απαγωγές Εγκάρσιο επίπεδο Κατά την κλινική εξέταση λαμβάνονται συνήθως 6 ΚΓΤα στο μετωπιαίο + 6 στο εγκάρσιο. Εγκάρσιο: το (-) άκρο συνδέεται με ένα αδιάφορο ηλεκτρόδιο (δίνει τη μ.τ. των Vra, Vla, Vll). To (+) ηλεκτρόδιο μετακινείται κατά μήκος του θωρακικού τοιχώματος (V1-V6)

34 ΗΚΓ Σα κύρια χαρακτηριστικά του καρδιακού κύκλου Εκπόλωση κοιλιών Απαγωγή ΙΙ Εκπόλωση κόλπων και συστολή τους Επαναπόλωση κοιλιών ST: συστολή των κοιλιών Σημ.: Η επαναπόλωση των κόλπων παρατηρείται σπάνια

35 ΗλεκτροΕγκεφαλοΓραφημα (ΗΕΓ)

36 ΗΕΓ - ηλεκτρόδια Καταγραφή ηλ. δραστηριότητας των νευρώνων του φλοιού. Ακριβής τρόπος παραγωγής (?) Διαφορετικές ομάδες νευρώνων συγχρονίζονται σε διαφορετικές στιγμές Σύστημα 10-20, 21 επιφανειακά ηλεκτρόδια (1 στο αυτί για αναφορά):

37 ΗΕΓ θόρυβος από άλλα σήματα

38 Παραδείγματα κυμάτων ΗΕΓ 1 δευτερολέπτου ε ύπνο Delta waves (0.1-3Hz) (μετωπικά) Theta waves (3-8Hz) Beta waves (13-30Hz) ε εγρήγορση (μετωπικά) ε ηρεμία (ινιακά) - οπίσθια πλευρά Alpha waves (8-13Hz)

39 Εγκεφαλική λειτουργία σε real time

40 Προκλητά Δυναμικά Αντιδράσεις στους πρώτους και τελευταίους. Έλλειψη στο ενδιάμεσο καλείται εθισμός. Ηχητικοί παλμοί (2 Hz) κατά τη διάρκεια του ύπνου (αρχ. στάδια) Μέσος όρος από 64 ερεθίσματα (επειδή η προκλητή αντίδραση είναι μικρή - απαλοιφή θορύβου - ενίσχυση σήματος)

41 Ηλεκτρικά σήματα από τον οφθαλμό

42 ΗλεκτροΑμφιβληστροειδοΓραφημα (ΗΑΓ) Πολύπλοκο, Σ (πολλών επιδράσεων στον οφθαλμό). Κύμα Β το πιο ενδιαφέρον (προέρχεται από τον αμφιβλ.) Παθήσεις του αμφιβληστροειδή.

43 ΗλεκτροΟφθαλμοΓραφημα (ΗΟΓ) Μεταβολή δυναμικού λόγω κίνησης οφθαλμού. Κυρίως στην έρευνα. Το δυναμικό του ΗΟΓτος V = 0 όταν οφθαλμός κοιτάει κατευθείαν μπροστά: θ = 0 ο. Εφαρμογή: κίνηση του βολβού κατά το νυσταγμό. Αλλαγή V συναρτήσει οπτικής γωνίας

44 Μαγνητικά ήματα

45 ΜαγνητοΕγκεφαλοΓραφημα (ΜΕΓ) Μαγν. πεδίο έξω από το κρανίο λόγω ηλεκτρ. δραστ. νευρώνων (ροή φορτίων, α κύμα: Τ, γη: ~10-5 ). Υπερευαίσθητοι ανιχνευτές (SQUID) Συνήθως χρησιμοποιούμε ερέθισμα. Οι μετρήσεις επεξεργάζονται για να βρούμε τη θέση των «νευρωνικών πηγών» (neural sources)-ηλ. δίπολα ΜΕΓ: Καλύτερη χρονική και χωρική διακριτική ικανότητα από ΗΕΓ. Ωστόσο, τα σήματα είναι πολύ ασθενή! (ειδική θωράκιση, επεξεργασία, )

46 Παράδειγμα ΜΕΓ Σε κάθε θέση 2 μετρήσεις. Κάθε μία από 66 ακουστικά ερεθίσματα. Οι μετρήσεις αντιστοιχούν στη μεταβολή του Mz στις x και y κατευθύνσεις.

47 Προχωρημένες Σεχνικές

48 Νευροανάδραση Καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας (π.χ. EEG) Επεξεργασία EEG. Όταν αντίδραση επιθυμητή ο ασθενής «ανταμείβεται». Η ανταμοιβή μπορεί να είναι ηχητική, οπτική, μέσω video game (!),.. Εφαρμογή: ADHD (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκιν/τας)