ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΒΑΓΗΣ ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑ ΙΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασµού κάθε χώρας απαιτείται, αρχικά να προσδιορισθούν οι στόχοι, στη συνέχεια να ιεραρχηθούν, προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανοµή καθώς και χρησιµοποίηση των πόρων και τέλος να µετρηθεί η επίτευξή τους, ούτως ώστε να προσδιορισθεί και ο βαθµός επιτυχίας ή αποτυχίας του σχεδιασµού. εδοµένου ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και εντεύθεν τα αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, είναι κυρίως αυτά που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία εντάσσονται στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), το εύλογο ερώτηµα που ανακύπτει είναι: πέτυχαν ή απέτυχαν αυτά τα προγράµµατα και σε πιο βαθµό; Για την αντιµετώπιση του τόσο απλού και συνάµα τόσο δύσκολου ερωτήµατος έχουν γραφτεί πολλά και έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές µέθοδοι. Στην παρακάτω εισήγηση δεν θα επιχειρηθεί µία εκτίµηση του συνολικού βαθµού επιτυχίας ή αποτυχίας των αναπτυξιακών προγραµµάτων των ΚΠΣ, πράγµα το οποίο ξεφεύγει των επιδιώξεών µας, αλλά θα προταθεί ένα µοντέλο αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραµµάτων του τύπου αυτού, καθώς και µία εφαρµογή του, για την περίπτωση του ΜΟΠ Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ-ΑΚΕ). Η εισήγηση θα έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ-1 και ΚΠΣ-2) που εφαρµόσθηκαν στην Ελλάδα. θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία τους και θα γίνει µία συγκριτική παρουσίαση των δοµικών τους διαφορών. Στο δεύτερο µέρος, αρχικά θα αναφερθούν οι απαιτήσεις των κανονισµών για εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων των ΚΠΣ, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι διάφοροι τρόποι εκτίµησης-αξιολόγησης που έχουν προταθεί από διάφορους, τέλος θα αναλυθεί το προτεινόµενο µοντέλο για την εκτίµηση- αξιολόγηση τέτοιων προγραµµάτων και συνάµα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του αναφορικά µε το ΜΟΠ-ΑΚΕ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Από τα πρώτα χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εισέρευσαν στη χώρα σηµαντικοί κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Μία από τις σηµαντικές παρεµβάσεις υπήρξαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ). Στη συνέχεια υλοποιήθηκε το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ - 1) Τέλος κορύφωση της κοινής προσπάθειας Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την ανάπτυξη της χώρας και των περιφερειών της, θα αποτελέσει η αξιοποίηση των πόρων του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ - 2) Προκύπτει λοιπόν ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 τα αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, είναι κυρίως αυτά που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά συρρικνώθηκαν και συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο, λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων των ΚΠΣ σε εθνική συµµετοχή. υστυχώς οι συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια αναφορικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα των ΚΠΣ, περιστρέφονται σχεδόν εξ'ολοκλήρου γύρω από το ζήτηµα της απορροφητικότητας των πόρων. ηλαδή όταν η εισροή των πόρων δεν γίνεται µε ταχείς ρυθµούς και στον προκαθορισµένο χρόνο, αναπτύσσεται ένα "κύµα" διαµαρτυρίας ότι χάνονται χρήµατα και επιχειρείται η δηµιουργία εντυπώσεων ότι η χώρα χάνει µε τη σειρά της την ευκαιρία της οικονοµικής ανάπτυξης. Τέτοια επιχειρήµατα φαίνονται να είναι παραπλανητικά, για τον απλούστατο λόγο ότι από µόνη της η είσπραξη κοινοτικών πόρων δεν αρκεί για να θέσει την οικονοµία σε µία τροχιά ανάπτυξης. Η εµπειρία από το ΚΠΣ - 1 είναι σαφής επ'αυτού του θέµατος, παρά το ότι κατά την περίοδο εισέρευσαν περί τα 2 τρις. δρχ. και ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης ήταν κατά µέσο όρο µόνο 0.60% ετησίως. Για να υπάρξει αναπτυξιακή ώθηση, δεν αρκεί µόνο η απορρόφηση των πόρων, ούτε βέβαια η κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και η αυξηµένη εργασιακή απασχόληση που παρατηρείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Αντίθετα, αυτό που επηρεάζει την αναπτυξιακή διαδικασία είναι η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα αυτών των προγραµµάτων. Συνεπώς είναι καθοριστικής σηµασίας η απάντηση στο ερώτηµα για την επιτυχία ή αποτυχία αυτών των προγραµµάτων από τη σκοπιά της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους. Στην παρακάτω λοιπόν εισήγηση δεν θα επιχειρηθεί µία εκτίµηση του συνολικού βαθµού επιτυχίας ή αποτυχίας των αναπτυξιακών προγραµµάτων των ΚΠΣ, πράγµα το οποίο ξεφεύγει των επιδιώξεών µας, αλλά θα προταθεί ένα µοντέλο αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραµµάτων του τύπου αυτού, καθώς και µία εφαρµογή του, για την περίπτωση του ΜΟΠ Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ-ΑΚΕ). Η εισήγηση θα έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ-1 και ΚΠΣ-2) που εφαρµόσθηκαν στην Ελλάδα. Θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία τους και θα γίνει µία συγκριτική παρουσίαση των δοµικών τους διαφορών. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Στο δεύτερο µέρος, αρχικά θα αναφερθούν οι απαιτήσεις των κανονισµών για εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων των ΚΠΣ, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι διάφοροι τρόποι εκτίµησης-αξιολόγησης που έχουν προταθεί από διάφορους, τέλος θα αναλυθεί το προτεινόµενο µοντέλο για την εκτίµηση- αξιολόγηση τέτοιων προγραµµάτων και συνάµα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του αναφορικά µε το ΜΟΠ-ΑΚΕ. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΠ) Ενας πολύ σηµαντικός σταθµός για τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των περιφερειών της χώρας, από την άποψη της φιλοσοφίας, ήταν τα ΜΟΠ, τα οποία ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το Τα ΜΟΠ έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο της υλοποίησης, στην πράξη, µιας ολοκληρωµένης προσπάθειας για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. Τα ΜΟΠ στόχευαν µέσα από την αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων σε κάθε περιοχή να αναπροσαρµόσουν την παραγωγική της βάση και να αναδιαρθρώσουν τις πηγές εκµετάλλευσης µε κριτήριο το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής. Ως γνωστόν το συνολικό πακέτο ΜΟΠ για την Ελλάδα αποτελούνταν από επτά Προγράµµατα: έξι χωρικά και ένα θεµατικό (ΜΟΠ Πληροφορικής) που κάλυπτε όλη τη χώρα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΠΣ - 1 Ορόσηµο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ενωση, αποτέλεσε το έτος Τότε αποφασίσθηκε η ριζική µεταρρύθµιση της λειτουργίας των ιαρθρωτικών Ταµείων και η σταδιακή αύξηση µέχρι διπλασιασµού των πόρων τους το Στα πλαίσια αυτής της µεταρρύθµισης ξεκίνησε και ο θεσµός των ΚΠΣ. Τα ΚΠΣ αποτελούν ένα ενδεικτικό αλλά δεσµευτικό προγραµµατικό πλαίσιο για τον προσανατολισµό των Κοινοτικών παρεµβάσεων προσδιορίζοντας άξονες αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Επιπλέον η µεταρρύθµιση προέβλεπε ότι την ευθύνη τόσο για τον προγραµµατισµό, όσο και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, που συγχρηµατοδοτούνταν από την Κοινότητα µοιράζονται, αφενός οι εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με γνώµονα αυτά συντάχθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το Ελληνικό ΚΠΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΠΣ - 2 Με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Μάαστριχ κρίθηκε αναγκαία µια δέσµη κατευθύνσεων και µέτρων προσαρµογής των κοινοτικών πολιτικών στη νέα πραγµατικότητα, στην πορεία προς την Οικονοµική και Νοµισµατική Ενωση (ΟΝΕ) και στις γεωπολιτικές αλλαγές. Η δέσµη αυτή περιλάµβανε και την απόφαση για συνολική αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισµού καθώς και την σηµαντική αύξηση των πόρων των ιαρθρωτικών Ταµείων, ώστε η Κοινότητα να µπορεί να ανταποκριθεί, στις νέες ευθύνες της. Το ΚΠΣ - 2 αποτελεί συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ενωσης και αναµένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο της προσπάθειας της χώρας για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, για τη σύγκλιση της οικονοµίας της χώρας προς τους κοινοτικούς µέσους όρους, Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των περιφερειών και για την ενίσχυση της χώρας στην πορεία προς την ΟΝΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΠΣ Αφού παρουσιασθούν τα βασικά δεδοµένα για τα δύο ΚΠΣ στη συνέχεια θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις κυριότερες δοµικές διαφορές τους Βασικά εδοµένα των ΚΠΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 14,3 ις. ECU 24,1 ις. ECU ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Εργα Μετ αφ ορών, Περιβάλλοντος Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 οµικές διαφορές των ΚΠΣ Στον πίνακα 2 φαίνονται οι διαφορές στους αναπτυξιακούς άξονες των δύο ΚΠΣ. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 1 Βελτ ίωση των βασικών υποδοµών Μείωση της περιφερειακότητας και προώθηση της εσωτερικής ολοκλήρωσης µε την ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 2 Ανάπτ υξη του πρωτ ογενούς και των αγροτικών περιοχών Βελτ ίωση των συνθηκών ζωής AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 3 Βελτ ίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Ανάπτ υξη και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 4 Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισµού Ανάπτ υξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της απασχόλησης AΞΟΝΑΣ 5 AΞΟΝΑΣ 5 Ανάπτ υξη των ανθρωπίνων πόρων AΞΟΝΑΣ 6 Ανάπτ υξη του εγχώριου δυναµικού των 13 περιφερειών Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της αποµόνωσης των νησιωτ ικών περιοχών Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σε γενικές γραµµές η φιλοσοφία και των δύο ΚΠΣ ήταν περίπου ταυτόσηµη, παρά την κατά κάποιο τρόπο πιο επικεντρωµένη κλαδική στόχευση του ΚΠΣ - 1. Οπως φαίνεται στον πίνακα 3, η δοµή των Περιφερειακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) και των δύο ΚΠΣ είναι ίδια (Πρόγραµµα-Υποπρόγραµµα-Μέτρο-Ενέργεια-Εργο). Παρά την φαινοµενική τους όµως οµοιότητα (Πίνακας 4), η διάρθρωσή τους διαφέρει σηµαντικά, αφού στο ΠΕΠ - 2 τα Υποπρόγραµµατα είναι πολυτοµεακά και όχι πολυταµειακά όπως ήταν στο ΠΕΠ - 1. Το Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 γεγονός αυτό αναµένεται να διευκολύνει σηµαντικά τόσο την παρακολούθηση, όσο και την αξιολόγηση των προγραµµάτων. Στην ουσία πρόκειται για ένα συγκερασµό της λογικής των ΜΟΠ και των ΠΕΠ - 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΜΟΠ - ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΕΠ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ INT ER EG I, LEA DER I, κλπ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ INT EREG IΙ, LEADER IΙ, κλπ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Εργα Μετ αφ ορών, Περιβάλλοντος Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΠΕΠ - 1 ΠΕΠ - 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η προσπάθεια κάθε κράτους για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη εµπλέκεται αναπόφευκτα µε το πρόβληµα της ορθολογικής χρησιµοποίησης των περιορισµένων πόρων. Εαν οι πόροι χρησιµοποιούνται ορθολογικά και αποτελεσµατικά είναι δυνατόν να επιτευχθεί το µεγαλύτερο δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα. Συνεπώς η αξιολόγηση κάθε εφαρµοζόµενου προγράµµατος είναι ένα βασικό εργαλείο το οποίο είναι σε θέση να απαντήσει στον παραπάνω προβληµατισµό. Συγκεκριµένα η αξιολόγηση συµβάλλει στη διαµόρφωση της στρατηγικής και στην επιλογή των στόχων και προτεραιοτήτων, ακόµη βοηθάει την προσαρµογή τους σε περίπτωση αποκλίσεων και τέλος παρέχει ένα τεκµηριωµένο απολογισµό του προγράµµατος και µία ανάλυση των αποτελεσµάτων και επιπτώσεών του. Τα τελευταία χρόνια το θέµα της αξιολόγησης αποτέλεσε αντικείµενο έντονων συζητήσεων, αναφορικά µε την παρακολούθηση της υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Με την έγκριση των ΜΟΠ το 1985, και µε ευθύνη της Επιτροπής των ΕΚ "καταρτίζονται λεπτοµερείς ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, στοιχεία για την οικονοµική και κοινωνική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων". (1) Το 1988, µε την µεταρρύθµιση των ιαρθρωτικών Ταµείων η αξιολόγηση παίρνει µεγαλύτερη σηµασία. Πιο συγκεκριµένα αναγνωρίζεται η συµβολή των κρατών µελών στην αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση της αξιολόγησης που αναλαµβάνει η Κοινότητα, ενώ επισηµαίνεται ότι "η Επιτροπή λαµβάνει υπόψιν της τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων κατά την εξέταση των αιτήσεων συνδροµής». (2) Τέλος το 1993, µε την πρόσφατη αναθεώρηση των κανονισµών των ιαρθρωτικών Ταµείων, η εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων συνδέεται πια άµεσα µε την απόφαση συγχρηµατοδότησής τους. Σύµφωνα λοιπόν µε τους πιο πρόσφατους κανονισµούς λειτουργίας των ιαρθρωτικών Ταµείων, τα προγράµµατα θα πρέπει να αξιολογούνται σε διαφορετικά στάδια και σε διαφορετικά επίπεδα. Τα στάδια αξιολόγησης αφορούν: την εκ των προτέρων (ex-ante) πριν την εφαρµογή του προγράµµατος, κατά τη διάρκεια (on going) και την εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex- post) δηλ. αφού λήξη το πρόγραµµα. Τα επίπεδα αξιολόγησης αφορούν: το µάκρο-οικονοµικό, το γεωγραφικό και τοµεακό και τέλος το µίκρο-οικονοµικό. 1. Κανονισµός 2088/85, άρθρο Κανονισµός 4253/88, άρθρο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10 Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και µε κοινή απόφαση του ΥΠΕΘΟ και της Επιτροπής της ΕΕ ανατέθηκε σε εξωτερικούς αξιολογητές η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ελληνικού ΚΠΣ. Οι αξιολογητές αυτοί, αξιοποιώντας την ιεθνή και Κοινοτική βιβλιογραφία καθώς και τις δικές τους µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανέπτυξαν διάφορες τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των τεχνικών είναι ότι στηρίζονται στις ακόλουθες παραµέτρους: τα στοιχεία, τους δείκτες και τα µοντέλα. Συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν των υπολογισµό διαφόρων προεπιλεγέντων δεικτών, οι οποίοι και θα αποτελέσουν τη βάση για την εκτίµηση από µέρους του µοντέλου των επιπτώσεων του προγράµµατος Αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος Η τεχνική αυτή είναι εύκολη και επικεντρώνεται στον υπολογισµό δεικτών χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης (.Χ.Ο.) οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τους προϋπολογισµούς και τις απορροφήσεις των έργων, µέτρων, υποπρογραµµάτων και του προγράµµατος. Παράλληλα µε τους δείκτες αυτούς, αξιολογείται και η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (Φ.Α.) των έργων και µέτρων, υπολογίζοντας δείκτες φυσικής ολοκλήρωσης (.Φ.Ο.) όπου είναι δυνατόν Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας Η αποτελεσµατικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο µέτρο και στη σχέση του µέτρου µε τα έργα που περιέχει, µπορεί όµως να αναφέρεται, µετά από στάθµιση, τόσο στο επίπεδο του υποπρογράµµατος, όσο και στο πρόγραµµα στο σύνολό του. Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (.Αλ.) εκφράζει τον µέσο αριθµό φυσικών µονάδων που προκύπτουν ανά µέτρο από τη χρησιµοποίηση µιας µονάδας χρηµατικών εισροών. Με στάθµιση των µέτρων ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στις δεσµεύσεις η αποτελεσµατικότητα ανάγεται σε επίπεδο υποπρογράµµατος, καθώς και προγράµµατος. Το βασικό πρόβληµα αυτού του δείκτη εστιάζεται στον από κατασκευής του αφηρηµένο χαρακτήρα του. Προκειµένου για µέτρα µε πολύ µικρό.φ.ο., οι τιµές του δείκτη ενδέχεται να είναι ελαφρά παραπλανητικές - λόγου χάριν, εξ'αιτίας χαµηλής Φυσικής Ολοκλήρωσης να παρουσιάζεται αποτελεσµατική η χρηµατοδότηση µέτρου το οποίο βρίσκεται µόνο στο 20% της Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης κατά τη λήξη του προγράµµατος. Ο δείκτης είναι παραστατικός κυρίως για µέτρα µε σχετικά οµαλή εξέλιξη, εποµένως σχεδόν τελειωµένα Αξιολόγηση της αποδοτικότητας Η αποδοτικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο µέτρο, αλλά µετά από στάθµιση µπορεί να αναφερθεί στο υποπρόγραµµα και στο πρόγραµµα. Η ποσοτική εκτίµηση της έννοιας της γενικής αποδοτικότητας πραγµατοποιείται µέσω της συνεκτίµησης στοιχείων µοναδιαίου κόστους (C µέσου µοναδιαίου κόστους και Co µοναδιαίου κόστους σχεδιασµού) και συνολικής Φυσικής Ολοκλήρωσης των µέτρων. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11 Το κύριο υπολογιστικό πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η ανάγκη αποπληθωρισµού των συνολικών πληρωµών ώστε οι δείκτες C και Co να καταστούν συγκρίσιµοι. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αναγωγή των πληρωµών σε σταθερές τιµές αρχής του προγράµµατος µε τη χρήση αποπληθωριστή, σαν τέτοιος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ρυθµός µεταβολής των τιµών καταναλωτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορίζουµε λοιπόν σαν είκτη Γενικής Αποδοτικότητας (.Γ.Αδ.) το γινόµενο του.φ.ο. επί τον δείκτη αποδοτικότητας. Ο δείκτης αυτός εκφράζει το κατά πόσο υλοποιήθηκε το µεγαλύτερο δυνατό µέρος του Φυσικού Αντικειµένου µε τους ευνοϊκότερους όρους κόστους Συνδυαστικά πρότυπα (Μodels) Eξ'αιτίας του ολοκληρωµένου και συνεπώς πολυδιάστατου χαρακτήρα των προγραµµάτων η επίδοση τους δεν µπορεί απλά να ταυτιστεί µε την τιµή κάποιου δείκτη (χρηµατοοικονοµικού, φυσικού και ενδιάµεσου). Για το λόγο αυτό προτιµάτε η έµµεση προσέγγιση του προβλήµατος, ώστε να ληφθεί υπόψη τόσο η φυσική και χρηµατοοικονοµική ολοκλήρωση, όσο και η συνοχή και συνάφεια των προγραµµάτων. Επιλέγονται λοιπόν ζεύγη δεικτών, καθένα από τα οποία εκφράζεται µε τη µορφή µητρώου. Στα µητρώα τοποθετούνται τα υποπρογράµµατα, ανάλογα µε την επίδοσή τους, σε καθένα από τους άξονες. Στη συνέχεια σε κάθε µοντέλο προσαρµόζεται ένας κάνναβος βαθµολόγησης, ώστε η τοποθέτηση κάθε υποπρογράµµατος στο εσωτερικό τους να ταυτίζεται µε µία βαθµολογία. Με άθροιση των επιµέρους βαθµών προκύπτει η ποσοτική εκτίµηση της συνολικής πορείας κάθε υποπρογράµµατος. Παρά τον αφηρηµένο και προσεγγιστικό τους χαρακτήρα, τα πρότυπα επιτρέπουν να αποτυπώσουµε συνθετικά τη συνολική παρουσία, αποτελεσµατικότητα και ποιότητα υλοποίησης κάθε επιµέρους υποπρογράµµατος ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η βασική µεθοδολογική δυσκολία των παραπάνω τεχνικών αξιολόγησης, αναφορικά µε την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, έγκειται στο γεγονός ότι σε επίπεδο προγράµµατος, τα προκύπτοντα αποτελέσµατα δεν είναι σίγουρο ότι αποτελούν το άθροισµα αποτελεσµάτων από την υλοποίηση επί µέρους έργων ή µέτρων. Συνεπώς θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλο επίπεδο η αξιολόγηση των προγραµµάτων. Αφού κάθε πρόγραµµα θέτει εξ'αρχής σαφείς και συγκεκριµένους στόχους, αυτό που ενδιαφέρει είναι να εκτιµηθεί το κατά πόσο αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Η εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων του προγράµµατος αποτελεί σηµαντικό πρόκριµα για την επιτυχία ή αποτυχία του, καθώς και για τις επιπτώσεις του. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του προγράµµατος είναι ανάλογες µε το βαθµό επίτευξης των στόχων του και αντιστρόφως ανάλογες µε το µέγεθος των µέσων που διέθεσε. Γιατί το συνήθως σχετικά µικρό χρηµατοοικονοµικό µέγεθος του προγράµµατος σε σχέση µε εκείνο του συνόλου των παρεµβάσεων που ασκούνται στην περιοχή, είναι απαγορευτικό για να αντιστρέψει ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις στα µεγέθη που έχουν σχεδιαστεί να επηρεάσουν οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις του. Αν π.χ. η µείωση της ανεργίας στη περιοχή αναφοράς του προγράµµατος, στην οποία στόχευαν και ορισµένα µέτρα του, δεν µειώθηκε σηµαντικά σηµαντικά µε την παρέµβασή τους επειδή πολύ ισχυρότερες δυνάµεις της αγοράς, σε σχέση µε την προωθητική δύναµη των µέτρων του προγράµµατος, δεν το επέτρεψαν, δεν σηµαίνει ότι το πρόγραµµα απέτυχε ως προς αυτό το στόχο. Απλά αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα δεν είχε τα µέσα να επηρεάσει περισσότερο την επίτευξη των στόχων του. Το ίδιο θα µπορούσε να ισχύει και για άλλους στόχους όπως αυτός της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας ή εκείνος της αύξησης του εισοδήµατος. Η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται σε ένα συνεκτικό πλέγµα δεικτών, βάσει των οποίων εκτιµάται η επίτευξη των στόχων Η µεθοδολογία Γίνεται η στοχοθεσία σε επίπεδο υποπρογράµµατος δηλ. σε κάθε στόχο αντιστοιχούνται τα µέτρα τα οποία τον εξυπηρετούν. Στη συνέχεια για καθένα από τα µέτρα που στοχεύουν στον ίδιο στόχο υπολογίζεται ο είκτης Επίτευξης των Στόχων του Υποπρογράµµατος (.Ε.Σ.ΥΠ.) ο οποίος µπορεί να προσεγγισθεί µε δύο τρόπους, είτε λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική, είτε την φυσική ολοκλήρωση είκτης Επίτευξης των Στόχων βάσει της Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης (.Ε.Σ.ΥΠ.χ.ο.) Για καθένα από τα µέτρα που συµµετέχουν στον ίδιο στόχο υπολογίζεται βάσει κεντροβαρικού τύπου ο σταθµικός µέσος όρος της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζοντας αφενός το είκτη Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης (.Χ.Ο.) και αφετέρου το συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) του µέτρου στις δεσµεύσεις του υποπρόγραµµατος..ε.σ.υπ.χ.ο.= Σ{(.Χ.Ο.)i*(Σ.Β. Μέτρου στο Υπ.)i} είκτης Επίτευξης των Στόχων βάσει της Φυσικής Ολοκλήρωσης (.Ε.Σ.ΥΠ.φ.ο.) Προκειµένου να συνεκτιµηθεί και παράµετρος της φυσικής ολοκλήρωσης, ώστε η προσέγγιση να είναι περισσότερο αξιόπιστη, υπολογίζεται βάσει κεντροβαρικού τύπου ο σταθµικός µέσος όρος της φυσικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζοντας αφενός το είκτη Γενικής Αποδοτικότητας Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 (.Γ.Αδ.) και αφετέρου το συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) του µέτρου στις δεσµεύσεις του υποπρόγραµµατος..ε.σ.υπ.φ.ο.= Σ{(.Γ.Αδ.)i*(Σ.Β. Μέτρου στο Υπ.)i} όπου (.Γ.Αδ.)i =(.Φ.Ο.)i*(.Αδ.)i και (.Αδ.)i= (Co/C)i είκτης επίτευξης των στόχων στο σύνολο του προγράµµατος Πέρα από την εκτίµηση της επίτευξης των στόχων σε επίπεδο υποπρογράµµατος ενδιαφέρει και εκείνη σε επίπεδο προγράµµατος. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται αποβλέπει σε οµαδοποιήσεις των στόχων. Κάθε στόχος που προκύπτει από την οµαδοποίηση αντιστοιχείται µε τα µέτρα τα οποία αποβλέπουν στην επίτευξή του. Κατόπιν, όπως και στην περίπτωση του προηγουµένου δείκτη, εκτιµάται ο είκτης Επίτευξης των Στόχων σε επίπεδο Προγράµµατος (.Ε.Σ.Π). Για την εκτίµηση αυτού του δείκτη, ο συντελεστής βαρύτητας κάθε µέτρου που συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου, υπολογίζεται επί του συνόλου των δεσµεύσεων του προγράµµατος. Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό, µία βασική αδυναµία των παραπάνω εκτιµήσεων είναι ότι δεν είναι γνωστή η βαρύτητα του κάθε µέτρου στην επίτευξη του κάθε επιµέρους στόχου, ώστε να µπορέσουν να υπολογισθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι δείκτες. ηλαδή στις συγκεκριµένες εκτιµήσεις γίνεται η σιωπηρή υπόθεση ότι κάθε µέτρο εξυπηρετεί κάθε στόχο µε την ίδια βαρύτητα. Παρόλο τον κάποιο βαθµό λάθους που εµπεριέχει αυτή η υπόθεση, εντούτοις υιοθετήθηκε σαν η καλύτερη, αντί της προσφυγής σε αυθαίρετους δείκτες σηµαντικότητας των στόχων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΠ-ΑΚΕ Οπως έχει ήδη αναφερθεί το µοντέλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε πρόγραµµα είτε περιφερειακό, είτε εθνικό. Στη προκειµένη περίπτωση τα αποτελέσµατα που θα παρουσιασθούν αφορούν την εφαρµογή του µοντέλου στο περιφερειακό πρόγραµµα της Ανατολικής και Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο περικλείει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και προέρχονται από την εµπειρία µας σαν συµβούλου αξιολόγησης του υπόψη ΜΟΠ. To MOΠ-AKE µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα πρόγραµµα µαµούθ το οποίο αποτελούνταν από πέντε υποπρογράµµατα και οι συνολικές του δεσµεύσεις ανερχόταν σε χιλ. ECU. Το σύνολο των µέτρων του ανερχόταν σε 65 και η κατανοµή τους κατά υποπρόγραµµα ήταν: 12 µέτρα για το υποπρόγραµµα της γεωργίας, 21 για εκείνο των εσωτερικών ζωνών και νησιών, 15 για τη βιοµηχανία-βιοτεχνία, 11 για τις υποδοµές και 6 για την εφαρµογή Επίτευξη των στόχων των υποπρογραµµάτων Στα γραφήµατα που ακολουθούν εκτιµήθηκε η επίτευξη των στόχων ανά υποπρόγραµµα µε τις δύο προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: - Α. Με απλή εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14 - Β. Με εκτίµηση της φυσικής ολοκλήρωσης Παρουσιάζονται ταυτόχρονα και οι δύο τύποι εκτιµήσεων για να γίνει εµφανής αφενός η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων και αφετέρου η καλύτερη αξιοπιστία της δεύτερης. ΥΠ-1 Πεδινή Γεωργία Α. Ολοι οι στόχοι υπερκαλύπτονται ( %), πλην αυτού της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Β. Κανένας στόχος δεν επιτυγχάνεται πλήρως. Το ποσοστό επίτευξής τους κυµαίνεται από 80% µέχρι 97%. Ο λιγότερο επιτυχηµένος στόχος είναι αυτός της Προστασίας του Περιβάλλοντος. ΥΠ-2 Εσωτερικές Ζώνες Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνον της Μείωσης των απανών του ΕΓΤΠΕ. Ενά επιτυγχάνεται οριακά ο στόχος της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Β. Επιτυγχάνεται πλήρως ο στόχος της Βελτίωσης των Συνθηκών Ζωής (105%), ενώ οι υπόλοιποι κυµαίνονται σε ικανοποιητικά ποσοστά πλην και πάλι εκείνων της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Μείωσης των απανών του ΕΓΤΠΕ. ΥΠ-3 Βιοµηχανία-Βιοτεχνία Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνον της Αύξησης της Ανταγωνιστικότητας της Βιοτεχνίας-Χειροτεχνίας. Β. Επιτυγχάνονται επίσης όλοι οι στόχοι, πλην εκείνου της Αύξησης της Ανταγωνιστικότητας της Βιοτεχνίας-Χειροτεχνίας. ΥΠ-4 Υποδοµές Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνους της Βελτίωσης του Συστήµατος Παραγωγής-Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας. Β. Επιτυγχάνονται πλήρως οι τέσσερις από τους έξι στόχους και οι άλλοι δύο κυµαίνονται σε ποσοστά µεγαλύτερα του 90% Επίτευξη των στόχων του ΜΟΠ στο σύνολό του Το κύριο κριτήριο των οµαδοποιήσεων των στόχων ήταν η ευθεία σχέση των στόχων των υποπρογραµµάτων µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και γενικότερα, µε τους µάκροοικονοµικούς στόχους του ΜΟΠ. Ετσι προέκυψαν δύο κατηγορίες γενικών στόχων: - Οι µακροοικονοµικοί: * Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας (Σ1) * Αύξηση Απασχόλησης και Βελτίωση Εισοδήµατος (Σ2) Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15 - Οι ειδικοί: * Βελτίωση Συνθηκών ιαβίωσης και Συγκράτηση Πληθυσµού (Σ3) * Προστασία Περιβάλλοντος (Σ4) * Μείωση απανών ΕΓΤΠΕ (Σ5) Τα αποτελέσµατα του γραφήµατος είναι εύγλωττα. Οι µακροοικονοµικοί στόχοι επιτυγχάνονται, ενώ οι ειδικοί στόχοι παρουσιάζουν υστέρηση. Ο στόχος Προστασία Περιβάλλοντος- ιαφύλαξη Οικοσυστήµατος δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι αρκετά µέτρα, σηµαντικής βαρύτητας, όλων των υποπρογραµµάτων, συναρτώµενα µε το στόχο αυτό εµφάνισαν χαµηλό βαθµό φυσικής ολοκλήρωσης. Το χαµηλότερο βαθµό επίτευξης εµφανίζει ο στόχος της Μείωσης των απανών ΕΓΤΠΕ, επειδή τα µέτρα που απέβλεπαν σε αυτόν, αφενός ήταν λίγα στον αριθµό, αφετέρου η χρηµατοοικονοµική τους ολοκλήρωση υπερέβαινε, κατά κανόνα, τη φυσική τους ολοκλήρωση. Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων ανά υποπρόγραµµα, οφείλονται σε προφανείς λόγους. Κατ'αρχήν, ο υπολογισµός των συντελεστών βαρύτητας των µέτρων, βάσει των δεσµεύσεων, γίνεται σε πολύ ευρύτερη βάση σε σχέση µε εκείνη των υποπρογραµµάτων. Αυτό ευνοεί τους στόχους που συναρτώνται µε πολλά µέτρα και ιδίως όταν αυτά είναι µεταξύ εκείνων µε υψηλό συντελεστή βαρύτητας στις δεσµεύσεις. Επίσης, η οµαδοποίηση σε επίπεδο ΜΟΠ δεν εξαρτάται µόνο από τους στόχους των µέτρων που αναφέρονται στα τεχνικά δελτία ή συνάγονται εµµέσως από αυτά, αλλά και από τα κριτήρια οµαδοποίησης των στόχων που εφαρµόστηκαν. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beutel J. (1990): "The Economic Impacts of the Community Support Frameworks ". Internal Rapport CCE, July Commission of the European Communities, (1990): Proceeding of the Seminar on Evaluation and Community Support Framework. Brussels, 2 July Γετίµης Π., Καυκαλάς Γ. (1994): "Aξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων: µεθοδολογία και αξιακό πλαίσιο". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ. 5-20, Αθήνα Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γ.. XVI (1990): Η Αξιολόγηση των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. ιεθνές Σεµινάριο, Τόµος Α'. Βρυξέλλες, Σεπτεµβρίου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992): Από την Ενιαία Πράξη στη µετά Μάαστριχ περίοδο. Τα µέσα για την εξυπηρέτηση των φιλοδοξιών µας. COM (92) 2000 τελικό, Βρυξέλλες: 11 Φεβρουαρίου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993): Πλαίσιο αναφοράς για την εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση. Βρυξέλλες, Ευρωσύµβουλοι-Υποδοµή-Eurotec (1993): Εµπειρίες διαχείρισης αναπτυξιακών προγραµµάτων από Κοινοτικές Χώρες. Τόµος Α'. Αθήνα: ETBA. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17 Franzmeyer, F., Hrubesch, P., Seidel, B., Weise, Chr., and Schweiger, I. (1991): Οι επιπτώσεις των Κοινοτικών Πολιτικών στην Περιφέρεια. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γ.. Μελετών, Σειρά:"Ερευνα και Τεκµηρίωση" και "Περιφερειακή Πολιτική και Μεταφορές", Τεύχος 17, Λουξεµβούργο, Herman l. John, Morris Lyons Lynn, Taylor Carol, Gibbon Fitz: Evaluator's Handbook. Κοντογιαννάτος Χ. (1994): "Εφαρµογή της Aξιολόγησης στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και οι Μορφές Παρέµβασης". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Μπουγάς Α. (1994): "Η Aξιολόγηση των Κοινοτικών ιαρθρωτικών Πολιτικών". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Οικονόµου., Μαλούτας Θ. (1992): "Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα. Εµπειρίες και προοπτικές". Συνέδριο: ηµόσια ιοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη µέσω της ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναµικού. Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης-ι Ε, 11/1992, Ρόδος. Οικονόµου ηµήτρης (1994): "Προβλήµατα Σχεδιασµού και Υλοποίησης του Πρώτου ΚΠΣ για την Ελλάδα". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Οικονόµου ηµήτρης (1994): "Ex-ante Αξιολόγηση και Τεχνικά Κριτήρια Επιλογής Εργων. Νέα Εργαλεία Σχεδιασµού για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Patton, Quinn Michael (1986): Utilisation-Focused Evaluation. London: Sage Publications, Second Edition. Patton, Q. M. (1987): Creative Evaluation. London: Sage. Παπαγεωργίου Φούλη (1994): "Πλαίσιο και Μεθοδολογία Aξιολόγησης Περιφερειακού Προγράµµατος". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Plaskovitis, E. (1993): "On going evaluation of the Integrated Mediteranean Programmes: the Greek experience" in P. Getimis and G. Kafkalas (eds): Urban and Regional Development in the New Europe. Athens: Topos, Special Series, pp Πυλαρινός. (1993): Μέθοδοι και Μεθοδολογίες της Αξιολόγησης Προγραµµάτων, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Εκθεση για το Πρόγραµµα Κατάρτισης "Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων", ΑΠΘ/ΕΚΤ, Σαµαθρακής Βαγής κ.ά. ( ): Εκθέσεις Αξιολόγησης ΜΟΠ-ΑΚΕ. ΥΠΕΘΟ, Ε.Ε. Αθήνα, Τριανταφύλλου Ματθούλα (1994): "Καταγραφή Εµπειριών από την Εφαρµογή του Θεσµού της Aξιολόγησης στην Ελλάδα". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 YΠΕΘΟ (1993): Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) Αθήνα, Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Η περίπτωση των ΠΕΠ

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Η περίπτωση των ΠΕΠ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Η περίπτωση των ΠΕΠ ρ. Σαµαθρακής Βαγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ εδοµένης της σηµασίας που απέκτησαν τα κοινοτικά αναπτυξιακά προγράµµατα από τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου ΑΝΑΚΟ ΙΙΝΩΣΗ ΡΑΕ ΑΞ ΙΙΟΛΟ ΓΓΗΣΗ Α ΙΙΤΗΣΕΩΝ ΓΓ ΙΙΑ ΧΟΡΗ ΓΓΗΣΗ Α Ε ΙΙΑΣ ΠΑΡΑ ΓΓΩ ΓΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΙΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΓΕ ΙΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development)

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Εισαγωγή Η Διαχρονική στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων με μέτρα στήριξης της τιμής των προϊόντων ωφέλησε περισσότερο τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.».

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧVI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ιαµόρφωση Περιφερειακών Πολιτικών Η νέα περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Η επαλήθευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2002) 55/19-03-02. Για την Ελλάδα το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 5: Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε. Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 3 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρχαία Ολυµπία 03-06-2010 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαµία 20-12-2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεδρίασε στις 20 εκεµβρίου το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας : ενηµέρωση για την µη απόδοση των ΚΑΠ από

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην ηµιουργία Απασχόλησης: Μια εµπειρική διερεύνηση της περίπτωσης του ΠΕΠ υτικής Ελλάδας

Οι Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην ηµιουργία Απασχόλησης: Μια εµπειρική διερεύνηση της περίπτωσης του ΠΕΠ υτικής Ελλάδας Οι Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην ηµιουργία Απασχόλησης: Μια εµπειρική διερεύνηση της περίπτωσης του ΠΕΠ υτικής Ελλάδας Βαγής Σαµαθρακής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Σύρος, 7 Νοεµβρίου 2007 Α. Γενικά Λίγες µόλις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υλοποίηση δράσεων και µέτρων για την προώθηση του Ενεργειακού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου. (Κριτήρια αποκλεισµού) 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ Δ Ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Δήμος Κοζάνης, 15 Ιανουαρίου 2015 Ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρουσίαση 1. Γιατί χρειάζεται η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 Ενηµέρωση για το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 1 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/3/οικ. 669/47 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαμία 24-2-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, αρχικά επιβράδυνσης των συνεπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα