ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΒΑΓΗΣ ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑ ΙΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασµού κάθε χώρας απαιτείται, αρχικά να προσδιορισθούν οι στόχοι, στη συνέχεια να ιεραρχηθούν, προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανοµή καθώς και χρησιµοποίηση των πόρων και τέλος να µετρηθεί η επίτευξή τους, ούτως ώστε να προσδιορισθεί και ο βαθµός επιτυχίας ή αποτυχίας του σχεδιασµού. εδοµένου ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και εντεύθεν τα αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, είναι κυρίως αυτά που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία εντάσσονται στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), το εύλογο ερώτηµα που ανακύπτει είναι: πέτυχαν ή απέτυχαν αυτά τα προγράµµατα και σε πιο βαθµό; Για την αντιµετώπιση του τόσο απλού και συνάµα τόσο δύσκολου ερωτήµατος έχουν γραφτεί πολλά και έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές µέθοδοι. Στην παρακάτω εισήγηση δεν θα επιχειρηθεί µία εκτίµηση του συνολικού βαθµού επιτυχίας ή αποτυχίας των αναπτυξιακών προγραµµάτων των ΚΠΣ, πράγµα το οποίο ξεφεύγει των επιδιώξεών µας, αλλά θα προταθεί ένα µοντέλο αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραµµάτων του τύπου αυτού, καθώς και µία εφαρµογή του, για την περίπτωση του ΜΟΠ Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ-ΑΚΕ). Η εισήγηση θα έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ-1 και ΚΠΣ-2) που εφαρµόσθηκαν στην Ελλάδα. θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία τους και θα γίνει µία συγκριτική παρουσίαση των δοµικών τους διαφορών. Στο δεύτερο µέρος, αρχικά θα αναφερθούν οι απαιτήσεις των κανονισµών για εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων των ΚΠΣ, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι διάφοροι τρόποι εκτίµησης-αξιολόγησης που έχουν προταθεί από διάφορους, τέλος θα αναλυθεί το προτεινόµενο µοντέλο για την εκτίµηση- αξιολόγηση τέτοιων προγραµµάτων και συνάµα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του αναφορικά µε το ΜΟΠ-ΑΚΕ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Από τα πρώτα χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εισέρευσαν στη χώρα σηµαντικοί κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Μία από τις σηµαντικές παρεµβάσεις υπήρξαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ). Στη συνέχεια υλοποιήθηκε το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ - 1) Τέλος κορύφωση της κοινής προσπάθειας Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την ανάπτυξη της χώρας και των περιφερειών της, θα αποτελέσει η αξιοποίηση των πόρων του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ - 2) Προκύπτει λοιπόν ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 τα αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, είναι κυρίως αυτά που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά συρρικνώθηκαν και συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο, λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων των ΚΠΣ σε εθνική συµµετοχή. υστυχώς οι συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια αναφορικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα των ΚΠΣ, περιστρέφονται σχεδόν εξ'ολοκλήρου γύρω από το ζήτηµα της απορροφητικότητας των πόρων. ηλαδή όταν η εισροή των πόρων δεν γίνεται µε ταχείς ρυθµούς και στον προκαθορισµένο χρόνο, αναπτύσσεται ένα "κύµα" διαµαρτυρίας ότι χάνονται χρήµατα και επιχειρείται η δηµιουργία εντυπώσεων ότι η χώρα χάνει µε τη σειρά της την ευκαιρία της οικονοµικής ανάπτυξης. Τέτοια επιχειρήµατα φαίνονται να είναι παραπλανητικά, για τον απλούστατο λόγο ότι από µόνη της η είσπραξη κοινοτικών πόρων δεν αρκεί για να θέσει την οικονοµία σε µία τροχιά ανάπτυξης. Η εµπειρία από το ΚΠΣ - 1 είναι σαφής επ'αυτού του θέµατος, παρά το ότι κατά την περίοδο εισέρευσαν περί τα 2 τρις. δρχ. και ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης ήταν κατά µέσο όρο µόνο 0.60% ετησίως. Για να υπάρξει αναπτυξιακή ώθηση, δεν αρκεί µόνο η απορρόφηση των πόρων, ούτε βέβαια η κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και η αυξηµένη εργασιακή απασχόληση που παρατηρείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Αντίθετα, αυτό που επηρεάζει την αναπτυξιακή διαδικασία είναι η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα αυτών των προγραµµάτων. Συνεπώς είναι καθοριστικής σηµασίας η απάντηση στο ερώτηµα για την επιτυχία ή αποτυχία αυτών των προγραµµάτων από τη σκοπιά της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους. Στην παρακάτω λοιπόν εισήγηση δεν θα επιχειρηθεί µία εκτίµηση του συνολικού βαθµού επιτυχίας ή αποτυχίας των αναπτυξιακών προγραµµάτων των ΚΠΣ, πράγµα το οποίο ξεφεύγει των επιδιώξεών µας, αλλά θα προταθεί ένα µοντέλο αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραµµάτων του τύπου αυτού, καθώς και µία εφαρµογή του, για την περίπτωση του ΜΟΠ Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ-ΑΚΕ). Η εισήγηση θα έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ-1 και ΚΠΣ-2) που εφαρµόσθηκαν στην Ελλάδα. Θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία τους και θα γίνει µία συγκριτική παρουσίαση των δοµικών τους διαφορών. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Στο δεύτερο µέρος, αρχικά θα αναφερθούν οι απαιτήσεις των κανονισµών για εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων των ΚΠΣ, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι διάφοροι τρόποι εκτίµησης-αξιολόγησης που έχουν προταθεί από διάφορους, τέλος θα αναλυθεί το προτεινόµενο µοντέλο για την εκτίµηση- αξιολόγηση τέτοιων προγραµµάτων και συνάµα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του αναφορικά µε το ΜΟΠ-ΑΚΕ. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΠ) Ενας πολύ σηµαντικός σταθµός για τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των περιφερειών της χώρας, από την άποψη της φιλοσοφίας, ήταν τα ΜΟΠ, τα οποία ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το Τα ΜΟΠ έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο της υλοποίησης, στην πράξη, µιας ολοκληρωµένης προσπάθειας για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. Τα ΜΟΠ στόχευαν µέσα από την αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων σε κάθε περιοχή να αναπροσαρµόσουν την παραγωγική της βάση και να αναδιαρθρώσουν τις πηγές εκµετάλλευσης µε κριτήριο το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής. Ως γνωστόν το συνολικό πακέτο ΜΟΠ για την Ελλάδα αποτελούνταν από επτά Προγράµµατα: έξι χωρικά και ένα θεµατικό (ΜΟΠ Πληροφορικής) που κάλυπτε όλη τη χώρα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΠΣ - 1 Ορόσηµο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ενωση, αποτέλεσε το έτος Τότε αποφασίσθηκε η ριζική µεταρρύθµιση της λειτουργίας των ιαρθρωτικών Ταµείων και η σταδιακή αύξηση µέχρι διπλασιασµού των πόρων τους το Στα πλαίσια αυτής της µεταρρύθµισης ξεκίνησε και ο θεσµός των ΚΠΣ. Τα ΚΠΣ αποτελούν ένα ενδεικτικό αλλά δεσµευτικό προγραµµατικό πλαίσιο για τον προσανατολισµό των Κοινοτικών παρεµβάσεων προσδιορίζοντας άξονες αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Επιπλέον η µεταρρύθµιση προέβλεπε ότι την ευθύνη τόσο για τον προγραµµατισµό, όσο και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, που συγχρηµατοδοτούνταν από την Κοινότητα µοιράζονται, αφενός οι εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με γνώµονα αυτά συντάχθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το Ελληνικό ΚΠΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΠΣ - 2 Με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Μάαστριχ κρίθηκε αναγκαία µια δέσµη κατευθύνσεων και µέτρων προσαρµογής των κοινοτικών πολιτικών στη νέα πραγµατικότητα, στην πορεία προς την Οικονοµική και Νοµισµατική Ενωση (ΟΝΕ) και στις γεωπολιτικές αλλαγές. Η δέσµη αυτή περιλάµβανε και την απόφαση για συνολική αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισµού καθώς και την σηµαντική αύξηση των πόρων των ιαρθρωτικών Ταµείων, ώστε η Κοινότητα να µπορεί να ανταποκριθεί, στις νέες ευθύνες της. Το ΚΠΣ - 2 αποτελεί συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ενωσης και αναµένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο της προσπάθειας της χώρας για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, για τη σύγκλιση της οικονοµίας της χώρας προς τους κοινοτικούς µέσους όρους, Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των περιφερειών και για την ενίσχυση της χώρας στην πορεία προς την ΟΝΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΠΣ Αφού παρουσιασθούν τα βασικά δεδοµένα για τα δύο ΚΠΣ στη συνέχεια θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις κυριότερες δοµικές διαφορές τους Βασικά εδοµένα των ΚΠΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 14,3 ις. ECU 24,1 ις. ECU ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Εργα Μετ αφ ορών, Περιβάλλοντος Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 οµικές διαφορές των ΚΠΣ Στον πίνακα 2 φαίνονται οι διαφορές στους αναπτυξιακούς άξονες των δύο ΚΠΣ. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 1 Βελτ ίωση των βασικών υποδοµών Μείωση της περιφερειακότητας και προώθηση της εσωτερικής ολοκλήρωσης µε την ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 2 Ανάπτ υξη του πρωτ ογενούς και των αγροτικών περιοχών Βελτ ίωση των συνθηκών ζωής AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 3 Βελτ ίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Ανάπτ υξη και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 4 Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισµού Ανάπτ υξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της απασχόλησης AΞΟΝΑΣ 5 AΞΟΝΑΣ 5 Ανάπτ υξη των ανθρωπίνων πόρων AΞΟΝΑΣ 6 Ανάπτ υξη του εγχώριου δυναµικού των 13 περιφερειών Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της αποµόνωσης των νησιωτ ικών περιοχών Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σε γενικές γραµµές η φιλοσοφία και των δύο ΚΠΣ ήταν περίπου ταυτόσηµη, παρά την κατά κάποιο τρόπο πιο επικεντρωµένη κλαδική στόχευση του ΚΠΣ - 1. Οπως φαίνεται στον πίνακα 3, η δοµή των Περιφερειακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) και των δύο ΚΠΣ είναι ίδια (Πρόγραµµα-Υποπρόγραµµα-Μέτρο-Ενέργεια-Εργο). Παρά την φαινοµενική τους όµως οµοιότητα (Πίνακας 4), η διάρθρωσή τους διαφέρει σηµαντικά, αφού στο ΠΕΠ - 2 τα Υποπρόγραµµατα είναι πολυτοµεακά και όχι πολυταµειακά όπως ήταν στο ΠΕΠ - 1. Το Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 γεγονός αυτό αναµένεται να διευκολύνει σηµαντικά τόσο την παρακολούθηση, όσο και την αξιολόγηση των προγραµµάτων. Στην ουσία πρόκειται για ένα συγκερασµό της λογικής των ΜΟΠ και των ΠΕΠ - 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΜΟΠ - ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΕΠ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ INT ER EG I, LEA DER I, κλπ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ INT EREG IΙ, LEADER IΙ, κλπ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Εργα Μετ αφ ορών, Περιβάλλοντος Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΠΕΠ - 1 ΠΕΠ - 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η προσπάθεια κάθε κράτους για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη εµπλέκεται αναπόφευκτα µε το πρόβληµα της ορθολογικής χρησιµοποίησης των περιορισµένων πόρων. Εαν οι πόροι χρησιµοποιούνται ορθολογικά και αποτελεσµατικά είναι δυνατόν να επιτευχθεί το µεγαλύτερο δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα. Συνεπώς η αξιολόγηση κάθε εφαρµοζόµενου προγράµµατος είναι ένα βασικό εργαλείο το οποίο είναι σε θέση να απαντήσει στον παραπάνω προβληµατισµό. Συγκεκριµένα η αξιολόγηση συµβάλλει στη διαµόρφωση της στρατηγικής και στην επιλογή των στόχων και προτεραιοτήτων, ακόµη βοηθάει την προσαρµογή τους σε περίπτωση αποκλίσεων και τέλος παρέχει ένα τεκµηριωµένο απολογισµό του προγράµµατος και µία ανάλυση των αποτελεσµάτων και επιπτώσεών του. Τα τελευταία χρόνια το θέµα της αξιολόγησης αποτέλεσε αντικείµενο έντονων συζητήσεων, αναφορικά µε την παρακολούθηση της υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Με την έγκριση των ΜΟΠ το 1985, και µε ευθύνη της Επιτροπής των ΕΚ "καταρτίζονται λεπτοµερείς ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, στοιχεία για την οικονοµική και κοινωνική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων". (1) Το 1988, µε την µεταρρύθµιση των ιαρθρωτικών Ταµείων η αξιολόγηση παίρνει µεγαλύτερη σηµασία. Πιο συγκεκριµένα αναγνωρίζεται η συµβολή των κρατών µελών στην αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση της αξιολόγησης που αναλαµβάνει η Κοινότητα, ενώ επισηµαίνεται ότι "η Επιτροπή λαµβάνει υπόψιν της τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων κατά την εξέταση των αιτήσεων συνδροµής». (2) Τέλος το 1993, µε την πρόσφατη αναθεώρηση των κανονισµών των ιαρθρωτικών Ταµείων, η εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων συνδέεται πια άµεσα µε την απόφαση συγχρηµατοδότησής τους. Σύµφωνα λοιπόν µε τους πιο πρόσφατους κανονισµούς λειτουργίας των ιαρθρωτικών Ταµείων, τα προγράµµατα θα πρέπει να αξιολογούνται σε διαφορετικά στάδια και σε διαφορετικά επίπεδα. Τα στάδια αξιολόγησης αφορούν: την εκ των προτέρων (ex-ante) πριν την εφαρµογή του προγράµµατος, κατά τη διάρκεια (on going) και την εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex- post) δηλ. αφού λήξη το πρόγραµµα. Τα επίπεδα αξιολόγησης αφορούν: το µάκρο-οικονοµικό, το γεωγραφικό και τοµεακό και τέλος το µίκρο-οικονοµικό. 1. Κανονισµός 2088/85, άρθρο Κανονισµός 4253/88, άρθρο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10 Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και µε κοινή απόφαση του ΥΠΕΘΟ και της Επιτροπής της ΕΕ ανατέθηκε σε εξωτερικούς αξιολογητές η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ελληνικού ΚΠΣ. Οι αξιολογητές αυτοί, αξιοποιώντας την ιεθνή και Κοινοτική βιβλιογραφία καθώς και τις δικές τους µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανέπτυξαν διάφορες τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των τεχνικών είναι ότι στηρίζονται στις ακόλουθες παραµέτρους: τα στοιχεία, τους δείκτες και τα µοντέλα. Συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν των υπολογισµό διαφόρων προεπιλεγέντων δεικτών, οι οποίοι και θα αποτελέσουν τη βάση για την εκτίµηση από µέρους του µοντέλου των επιπτώσεων του προγράµµατος Αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος Η τεχνική αυτή είναι εύκολη και επικεντρώνεται στον υπολογισµό δεικτών χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης (.Χ.Ο.) οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τους προϋπολογισµούς και τις απορροφήσεις των έργων, µέτρων, υποπρογραµµάτων και του προγράµµατος. Παράλληλα µε τους δείκτες αυτούς, αξιολογείται και η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (Φ.Α.) των έργων και µέτρων, υπολογίζοντας δείκτες φυσικής ολοκλήρωσης (.Φ.Ο.) όπου είναι δυνατόν Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας Η αποτελεσµατικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο µέτρο και στη σχέση του µέτρου µε τα έργα που περιέχει, µπορεί όµως να αναφέρεται, µετά από στάθµιση, τόσο στο επίπεδο του υποπρογράµµατος, όσο και στο πρόγραµµα στο σύνολό του. Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (.Αλ.) εκφράζει τον µέσο αριθµό φυσικών µονάδων που προκύπτουν ανά µέτρο από τη χρησιµοποίηση µιας µονάδας χρηµατικών εισροών. Με στάθµιση των µέτρων ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στις δεσµεύσεις η αποτελεσµατικότητα ανάγεται σε επίπεδο υποπρογράµµατος, καθώς και προγράµµατος. Το βασικό πρόβληµα αυτού του δείκτη εστιάζεται στον από κατασκευής του αφηρηµένο χαρακτήρα του. Προκειµένου για µέτρα µε πολύ µικρό.φ.ο., οι τιµές του δείκτη ενδέχεται να είναι ελαφρά παραπλανητικές - λόγου χάριν, εξ'αιτίας χαµηλής Φυσικής Ολοκλήρωσης να παρουσιάζεται αποτελεσµατική η χρηµατοδότηση µέτρου το οποίο βρίσκεται µόνο στο 20% της Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης κατά τη λήξη του προγράµµατος. Ο δείκτης είναι παραστατικός κυρίως για µέτρα µε σχετικά οµαλή εξέλιξη, εποµένως σχεδόν τελειωµένα Αξιολόγηση της αποδοτικότητας Η αποδοτικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο µέτρο, αλλά µετά από στάθµιση µπορεί να αναφερθεί στο υποπρόγραµµα και στο πρόγραµµα. Η ποσοτική εκτίµηση της έννοιας της γενικής αποδοτικότητας πραγµατοποιείται µέσω της συνεκτίµησης στοιχείων µοναδιαίου κόστους (C µέσου µοναδιαίου κόστους και Co µοναδιαίου κόστους σχεδιασµού) και συνολικής Φυσικής Ολοκλήρωσης των µέτρων. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11 Το κύριο υπολογιστικό πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η ανάγκη αποπληθωρισµού των συνολικών πληρωµών ώστε οι δείκτες C και Co να καταστούν συγκρίσιµοι. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αναγωγή των πληρωµών σε σταθερές τιµές αρχής του προγράµµατος µε τη χρήση αποπληθωριστή, σαν τέτοιος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ρυθµός µεταβολής των τιµών καταναλωτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορίζουµε λοιπόν σαν είκτη Γενικής Αποδοτικότητας (.Γ.Αδ.) το γινόµενο του.φ.ο. επί τον δείκτη αποδοτικότητας. Ο δείκτης αυτός εκφράζει το κατά πόσο υλοποιήθηκε το µεγαλύτερο δυνατό µέρος του Φυσικού Αντικειµένου µε τους ευνοϊκότερους όρους κόστους Συνδυαστικά πρότυπα (Μodels) Eξ'αιτίας του ολοκληρωµένου και συνεπώς πολυδιάστατου χαρακτήρα των προγραµµάτων η επίδοση τους δεν µπορεί απλά να ταυτιστεί µε την τιµή κάποιου δείκτη (χρηµατοοικονοµικού, φυσικού και ενδιάµεσου). Για το λόγο αυτό προτιµάτε η έµµεση προσέγγιση του προβλήµατος, ώστε να ληφθεί υπόψη τόσο η φυσική και χρηµατοοικονοµική ολοκλήρωση, όσο και η συνοχή και συνάφεια των προγραµµάτων. Επιλέγονται λοιπόν ζεύγη δεικτών, καθένα από τα οποία εκφράζεται µε τη µορφή µητρώου. Στα µητρώα τοποθετούνται τα υποπρογράµµατα, ανάλογα µε την επίδοσή τους, σε καθένα από τους άξονες. Στη συνέχεια σε κάθε µοντέλο προσαρµόζεται ένας κάνναβος βαθµολόγησης, ώστε η τοποθέτηση κάθε υποπρογράµµατος στο εσωτερικό τους να ταυτίζεται µε µία βαθµολογία. Με άθροιση των επιµέρους βαθµών προκύπτει η ποσοτική εκτίµηση της συνολικής πορείας κάθε υποπρογράµµατος. Παρά τον αφηρηµένο και προσεγγιστικό τους χαρακτήρα, τα πρότυπα επιτρέπουν να αποτυπώσουµε συνθετικά τη συνολική παρουσία, αποτελεσµατικότητα και ποιότητα υλοποίησης κάθε επιµέρους υποπρογράµµατος ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η βασική µεθοδολογική δυσκολία των παραπάνω τεχνικών αξιολόγησης, αναφορικά µε την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, έγκειται στο γεγονός ότι σε επίπεδο προγράµµατος, τα προκύπτοντα αποτελέσµατα δεν είναι σίγουρο ότι αποτελούν το άθροισµα αποτελεσµάτων από την υλοποίηση επί µέρους έργων ή µέτρων. Συνεπώς θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλο επίπεδο η αξιολόγηση των προγραµµάτων. Αφού κάθε πρόγραµµα θέτει εξ'αρχής σαφείς και συγκεκριµένους στόχους, αυτό που ενδιαφέρει είναι να εκτιµηθεί το κατά πόσο αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Η εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων του προγράµµατος αποτελεί σηµαντικό πρόκριµα για την επιτυχία ή αποτυχία του, καθώς και για τις επιπτώσεις του. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του προγράµµατος είναι ανάλογες µε το βαθµό επίτευξης των στόχων του και αντιστρόφως ανάλογες µε το µέγεθος των µέσων που διέθεσε. Γιατί το συνήθως σχετικά µικρό χρηµατοοικονοµικό µέγεθος του προγράµµατος σε σχέση µε εκείνο του συνόλου των παρεµβάσεων που ασκούνται στην περιοχή, είναι απαγορευτικό για να αντιστρέψει ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις στα µεγέθη που έχουν σχεδιαστεί να επηρεάσουν οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις του. Αν π.χ. η µείωση της ανεργίας στη περιοχή αναφοράς του προγράµµατος, στην οποία στόχευαν και ορισµένα µέτρα του, δεν µειώθηκε σηµαντικά σηµαντικά µε την παρέµβασή τους επειδή πολύ ισχυρότερες δυνάµεις της αγοράς, σε σχέση µε την προωθητική δύναµη των µέτρων του προγράµµατος, δεν το επέτρεψαν, δεν σηµαίνει ότι το πρόγραµµα απέτυχε ως προς αυτό το στόχο. Απλά αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα δεν είχε τα µέσα να επηρεάσει περισσότερο την επίτευξη των στόχων του. Το ίδιο θα µπορούσε να ισχύει και για άλλους στόχους όπως αυτός της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας ή εκείνος της αύξησης του εισοδήµατος. Η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται σε ένα συνεκτικό πλέγµα δεικτών, βάσει των οποίων εκτιµάται η επίτευξη των στόχων Η µεθοδολογία Γίνεται η στοχοθεσία σε επίπεδο υποπρογράµµατος δηλ. σε κάθε στόχο αντιστοιχούνται τα µέτρα τα οποία τον εξυπηρετούν. Στη συνέχεια για καθένα από τα µέτρα που στοχεύουν στον ίδιο στόχο υπολογίζεται ο είκτης Επίτευξης των Στόχων του Υποπρογράµµατος (.Ε.Σ.ΥΠ.) ο οποίος µπορεί να προσεγγισθεί µε δύο τρόπους, είτε λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική, είτε την φυσική ολοκλήρωση είκτης Επίτευξης των Στόχων βάσει της Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης (.Ε.Σ.ΥΠ.χ.ο.) Για καθένα από τα µέτρα που συµµετέχουν στον ίδιο στόχο υπολογίζεται βάσει κεντροβαρικού τύπου ο σταθµικός µέσος όρος της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζοντας αφενός το είκτη Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης (.Χ.Ο.) και αφετέρου το συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) του µέτρου στις δεσµεύσεις του υποπρόγραµµατος..ε.σ.υπ.χ.ο.= Σ{(.Χ.Ο.)i*(Σ.Β. Μέτρου στο Υπ.)i} είκτης Επίτευξης των Στόχων βάσει της Φυσικής Ολοκλήρωσης (.Ε.Σ.ΥΠ.φ.ο.) Προκειµένου να συνεκτιµηθεί και παράµετρος της φυσικής ολοκλήρωσης, ώστε η προσέγγιση να είναι περισσότερο αξιόπιστη, υπολογίζεται βάσει κεντροβαρικού τύπου ο σταθµικός µέσος όρος της φυσικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζοντας αφενός το είκτη Γενικής Αποδοτικότητας Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 (.Γ.Αδ.) και αφετέρου το συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) του µέτρου στις δεσµεύσεις του υποπρόγραµµατος..ε.σ.υπ.φ.ο.= Σ{(.Γ.Αδ.)i*(Σ.Β. Μέτρου στο Υπ.)i} όπου (.Γ.Αδ.)i =(.Φ.Ο.)i*(.Αδ.)i και (.Αδ.)i= (Co/C)i είκτης επίτευξης των στόχων στο σύνολο του προγράµµατος Πέρα από την εκτίµηση της επίτευξης των στόχων σε επίπεδο υποπρογράµµατος ενδιαφέρει και εκείνη σε επίπεδο προγράµµατος. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται αποβλέπει σε οµαδοποιήσεις των στόχων. Κάθε στόχος που προκύπτει από την οµαδοποίηση αντιστοιχείται µε τα µέτρα τα οποία αποβλέπουν στην επίτευξή του. Κατόπιν, όπως και στην περίπτωση του προηγουµένου δείκτη, εκτιµάται ο είκτης Επίτευξης των Στόχων σε επίπεδο Προγράµµατος (.Ε.Σ.Π). Για την εκτίµηση αυτού του δείκτη, ο συντελεστής βαρύτητας κάθε µέτρου που συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου, υπολογίζεται επί του συνόλου των δεσµεύσεων του προγράµµατος. Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό, µία βασική αδυναµία των παραπάνω εκτιµήσεων είναι ότι δεν είναι γνωστή η βαρύτητα του κάθε µέτρου στην επίτευξη του κάθε επιµέρους στόχου, ώστε να µπορέσουν να υπολογισθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι δείκτες. ηλαδή στις συγκεκριµένες εκτιµήσεις γίνεται η σιωπηρή υπόθεση ότι κάθε µέτρο εξυπηρετεί κάθε στόχο µε την ίδια βαρύτητα. Παρόλο τον κάποιο βαθµό λάθους που εµπεριέχει αυτή η υπόθεση, εντούτοις υιοθετήθηκε σαν η καλύτερη, αντί της προσφυγής σε αυθαίρετους δείκτες σηµαντικότητας των στόχων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΠ-ΑΚΕ Οπως έχει ήδη αναφερθεί το µοντέλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε πρόγραµµα είτε περιφερειακό, είτε εθνικό. Στη προκειµένη περίπτωση τα αποτελέσµατα που θα παρουσιασθούν αφορούν την εφαρµογή του µοντέλου στο περιφερειακό πρόγραµµα της Ανατολικής και Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο περικλείει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και προέρχονται από την εµπειρία µας σαν συµβούλου αξιολόγησης του υπόψη ΜΟΠ. To MOΠ-AKE µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα πρόγραµµα µαµούθ το οποίο αποτελούνταν από πέντε υποπρογράµµατα και οι συνολικές του δεσµεύσεις ανερχόταν σε χιλ. ECU. Το σύνολο των µέτρων του ανερχόταν σε 65 και η κατανοµή τους κατά υποπρόγραµµα ήταν: 12 µέτρα για το υποπρόγραµµα της γεωργίας, 21 για εκείνο των εσωτερικών ζωνών και νησιών, 15 για τη βιοµηχανία-βιοτεχνία, 11 για τις υποδοµές και 6 για την εφαρµογή Επίτευξη των στόχων των υποπρογραµµάτων Στα γραφήµατα που ακολουθούν εκτιµήθηκε η επίτευξη των στόχων ανά υποπρόγραµµα µε τις δύο προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: - Α. Με απλή εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14 - Β. Με εκτίµηση της φυσικής ολοκλήρωσης Παρουσιάζονται ταυτόχρονα και οι δύο τύποι εκτιµήσεων για να γίνει εµφανής αφενός η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων και αφετέρου η καλύτερη αξιοπιστία της δεύτερης. ΥΠ-1 Πεδινή Γεωργία Α. Ολοι οι στόχοι υπερκαλύπτονται ( %), πλην αυτού της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Β. Κανένας στόχος δεν επιτυγχάνεται πλήρως. Το ποσοστό επίτευξής τους κυµαίνεται από 80% µέχρι 97%. Ο λιγότερο επιτυχηµένος στόχος είναι αυτός της Προστασίας του Περιβάλλοντος. ΥΠ-2 Εσωτερικές Ζώνες Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνον της Μείωσης των απανών του ΕΓΤΠΕ. Ενά επιτυγχάνεται οριακά ο στόχος της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Β. Επιτυγχάνεται πλήρως ο στόχος της Βελτίωσης των Συνθηκών Ζωής (105%), ενώ οι υπόλοιποι κυµαίνονται σε ικανοποιητικά ποσοστά πλην και πάλι εκείνων της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Μείωσης των απανών του ΕΓΤΠΕ. ΥΠ-3 Βιοµηχανία-Βιοτεχνία Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνον της Αύξησης της Ανταγωνιστικότητας της Βιοτεχνίας-Χειροτεχνίας. Β. Επιτυγχάνονται επίσης όλοι οι στόχοι, πλην εκείνου της Αύξησης της Ανταγωνιστικότητας της Βιοτεχνίας-Χειροτεχνίας. ΥΠ-4 Υποδοµές Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνους της Βελτίωσης του Συστήµατος Παραγωγής-Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας. Β. Επιτυγχάνονται πλήρως οι τέσσερις από τους έξι στόχους και οι άλλοι δύο κυµαίνονται σε ποσοστά µεγαλύτερα του 90% Επίτευξη των στόχων του ΜΟΠ στο σύνολό του Το κύριο κριτήριο των οµαδοποιήσεων των στόχων ήταν η ευθεία σχέση των στόχων των υποπρογραµµάτων µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και γενικότερα, µε τους µάκροοικονοµικούς στόχους του ΜΟΠ. Ετσι προέκυψαν δύο κατηγορίες γενικών στόχων: - Οι µακροοικονοµικοί: * Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας (Σ1) * Αύξηση Απασχόλησης και Βελτίωση Εισοδήµατος (Σ2) Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15 - Οι ειδικοί: * Βελτίωση Συνθηκών ιαβίωσης και Συγκράτηση Πληθυσµού (Σ3) * Προστασία Περιβάλλοντος (Σ4) * Μείωση απανών ΕΓΤΠΕ (Σ5) Τα αποτελέσµατα του γραφήµατος είναι εύγλωττα. Οι µακροοικονοµικοί στόχοι επιτυγχάνονται, ενώ οι ειδικοί στόχοι παρουσιάζουν υστέρηση. Ο στόχος Προστασία Περιβάλλοντος- ιαφύλαξη Οικοσυστήµατος δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι αρκετά µέτρα, σηµαντικής βαρύτητας, όλων των υποπρογραµµάτων, συναρτώµενα µε το στόχο αυτό εµφάνισαν χαµηλό βαθµό φυσικής ολοκλήρωσης. Το χαµηλότερο βαθµό επίτευξης εµφανίζει ο στόχος της Μείωσης των απανών ΕΓΤΠΕ, επειδή τα µέτρα που απέβλεπαν σε αυτόν, αφενός ήταν λίγα στον αριθµό, αφετέρου η χρηµατοοικονοµική τους ολοκλήρωση υπερέβαινε, κατά κανόνα, τη φυσική τους ολοκλήρωση. Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων ανά υποπρόγραµµα, οφείλονται σε προφανείς λόγους. Κατ'αρχήν, ο υπολογισµός των συντελεστών βαρύτητας των µέτρων, βάσει των δεσµεύσεων, γίνεται σε πολύ ευρύτερη βάση σε σχέση µε εκείνη των υποπρογραµµάτων. Αυτό ευνοεί τους στόχους που συναρτώνται µε πολλά µέτρα και ιδίως όταν αυτά είναι µεταξύ εκείνων µε υψηλό συντελεστή βαρύτητας στις δεσµεύσεις. Επίσης, η οµαδοποίηση σε επίπεδο ΜΟΠ δεν εξαρτάται µόνο από τους στόχους των µέτρων που αναφέρονται στα τεχνικά δελτία ή συνάγονται εµµέσως από αυτά, αλλά και από τα κριτήρια οµαδοποίησης των στόχων που εφαρµόστηκαν. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beutel J. (1990): "The Economic Impacts of the Community Support Frameworks ". Internal Rapport CCE, July Commission of the European Communities, (1990): Proceeding of the Seminar on Evaluation and Community Support Framework. Brussels, 2 July Γετίµης Π., Καυκαλάς Γ. (1994): "Aξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων: µεθοδολογία και αξιακό πλαίσιο". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ. 5-20, Αθήνα Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γ.. XVI (1990): Η Αξιολόγηση των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. ιεθνές Σεµινάριο, Τόµος Α'. Βρυξέλλες, Σεπτεµβρίου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992): Από την Ενιαία Πράξη στη µετά Μάαστριχ περίοδο. Τα µέσα για την εξυπηρέτηση των φιλοδοξιών µας. COM (92) 2000 τελικό, Βρυξέλλες: 11 Φεβρουαρίου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993): Πλαίσιο αναφοράς για την εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση. Βρυξέλλες, Ευρωσύµβουλοι-Υποδοµή-Eurotec (1993): Εµπειρίες διαχείρισης αναπτυξιακών προγραµµάτων από Κοινοτικές Χώρες. Τόµος Α'. Αθήνα: ETBA. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17 Franzmeyer, F., Hrubesch, P., Seidel, B., Weise, Chr., and Schweiger, I. (1991): Οι επιπτώσεις των Κοινοτικών Πολιτικών στην Περιφέρεια. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γ.. Μελετών, Σειρά:"Ερευνα και Τεκµηρίωση" και "Περιφερειακή Πολιτική και Μεταφορές", Τεύχος 17, Λουξεµβούργο, Herman l. John, Morris Lyons Lynn, Taylor Carol, Gibbon Fitz: Evaluator's Handbook. Κοντογιαννάτος Χ. (1994): "Εφαρµογή της Aξιολόγησης στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και οι Μορφές Παρέµβασης". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Μπουγάς Α. (1994): "Η Aξιολόγηση των Κοινοτικών ιαρθρωτικών Πολιτικών". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Οικονόµου., Μαλούτας Θ. (1992): "Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα. Εµπειρίες και προοπτικές". Συνέδριο: ηµόσια ιοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη µέσω της ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναµικού. Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης-ι Ε, 11/1992, Ρόδος. Οικονόµου ηµήτρης (1994): "Προβλήµατα Σχεδιασµού και Υλοποίησης του Πρώτου ΚΠΣ για την Ελλάδα". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Οικονόµου ηµήτρης (1994): "Ex-ante Αξιολόγηση και Τεχνικά Κριτήρια Επιλογής Εργων. Νέα Εργαλεία Σχεδιασµού για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Patton, Quinn Michael (1986): Utilisation-Focused Evaluation. London: Sage Publications, Second Edition. Patton, Q. M. (1987): Creative Evaluation. London: Sage. Παπαγεωργίου Φούλη (1994): "Πλαίσιο και Μεθοδολογία Aξιολόγησης Περιφερειακού Προγράµµατος". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Plaskovitis, E. (1993): "On going evaluation of the Integrated Mediteranean Programmes: the Greek experience" in P. Getimis and G. Kafkalas (eds): Urban and Regional Development in the New Europe. Athens: Topos, Special Series, pp Πυλαρινός. (1993): Μέθοδοι και Μεθοδολογίες της Αξιολόγησης Προγραµµάτων, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Εκθεση για το Πρόγραµµα Κατάρτισης "Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων", ΑΠΘ/ΕΚΤ, Σαµαθρακής Βαγής κ.ά. ( ): Εκθέσεις Αξιολόγησης ΜΟΠ-ΑΚΕ. ΥΠΕΘΟ, Ε.Ε. Αθήνα, Τριανταφύλλου Ματθούλα (1994): "Καταγραφή Εµπειριών από την Εφαρµογή του Θεσµού της Aξιολόγησης στην Ελλάδα". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 YΠΕΘΟ (1993): Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) Αθήνα, Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, Αθήνα, 8.4.2009 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ Με την απόφαση µε αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 5 5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχετικό µε το Αποθεµατικό Επίδοσης έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Η Αξιολόγηση στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 Αξιότιµε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα