ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Eνα µοντέλο αξιολόγησής τους Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΒΑΓΗΣ ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑ ΙΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασµού κάθε χώρας απαιτείται, αρχικά να προσδιορισθούν οι στόχοι, στη συνέχεια να ιεραρχηθούν, προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανοµή καθώς και χρησιµοποίηση των πόρων και τέλος να µετρηθεί η επίτευξή τους, ούτως ώστε να προσδιορισθεί και ο βαθµός επιτυχίας ή αποτυχίας του σχεδιασµού. εδοµένου ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και εντεύθεν τα αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, είναι κυρίως αυτά που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία εντάσσονται στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), το εύλογο ερώτηµα που ανακύπτει είναι: πέτυχαν ή απέτυχαν αυτά τα προγράµµατα και σε πιο βαθµό; Για την αντιµετώπιση του τόσο απλού και συνάµα τόσο δύσκολου ερωτήµατος έχουν γραφτεί πολλά και έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές µέθοδοι. Στην παρακάτω εισήγηση δεν θα επιχειρηθεί µία εκτίµηση του συνολικού βαθµού επιτυχίας ή αποτυχίας των αναπτυξιακών προγραµµάτων των ΚΠΣ, πράγµα το οποίο ξεφεύγει των επιδιώξεών µας, αλλά θα προταθεί ένα µοντέλο αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραµµάτων του τύπου αυτού, καθώς και µία εφαρµογή του, για την περίπτωση του ΜΟΠ Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ-ΑΚΕ). Η εισήγηση θα έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ-1 και ΚΠΣ-2) που εφαρµόσθηκαν στην Ελλάδα. θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία τους και θα γίνει µία συγκριτική παρουσίαση των δοµικών τους διαφορών. Στο δεύτερο µέρος, αρχικά θα αναφερθούν οι απαιτήσεις των κανονισµών για εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων των ΚΠΣ, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι διάφοροι τρόποι εκτίµησης-αξιολόγησης που έχουν προταθεί από διάφορους, τέλος θα αναλυθεί το προτεινόµενο µοντέλο για την εκτίµηση- αξιολόγηση τέτοιων προγραµµάτων και συνάµα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του αναφορικά µε το ΜΟΠ-ΑΚΕ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Από τα πρώτα χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εισέρευσαν στη χώρα σηµαντικοί κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Μία από τις σηµαντικές παρεµβάσεις υπήρξαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ). Στη συνέχεια υλοποιήθηκε το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ - 1) Τέλος κορύφωση της κοινής προσπάθειας Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την ανάπτυξη της χώρας και των περιφερειών της, θα αποτελέσει η αξιοποίηση των πόρων του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ - 2) Προκύπτει λοιπόν ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 τα αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, είναι κυρίως αυτά που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά συρρικνώθηκαν και συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο, λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων των ΚΠΣ σε εθνική συµµετοχή. υστυχώς οι συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια αναφορικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα των ΚΠΣ, περιστρέφονται σχεδόν εξ'ολοκλήρου γύρω από το ζήτηµα της απορροφητικότητας των πόρων. ηλαδή όταν η εισροή των πόρων δεν γίνεται µε ταχείς ρυθµούς και στον προκαθορισµένο χρόνο, αναπτύσσεται ένα "κύµα" διαµαρτυρίας ότι χάνονται χρήµατα και επιχειρείται η δηµιουργία εντυπώσεων ότι η χώρα χάνει µε τη σειρά της την ευκαιρία της οικονοµικής ανάπτυξης. Τέτοια επιχειρήµατα φαίνονται να είναι παραπλανητικά, για τον απλούστατο λόγο ότι από µόνη της η είσπραξη κοινοτικών πόρων δεν αρκεί για να θέσει την οικονοµία σε µία τροχιά ανάπτυξης. Η εµπειρία από το ΚΠΣ - 1 είναι σαφής επ'αυτού του θέµατος, παρά το ότι κατά την περίοδο εισέρευσαν περί τα 2 τρις. δρχ. και ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης ήταν κατά µέσο όρο µόνο 0.60% ετησίως. Για να υπάρξει αναπτυξιακή ώθηση, δεν αρκεί µόνο η απορρόφηση των πόρων, ούτε βέβαια η κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και η αυξηµένη εργασιακή απασχόληση που παρατηρείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Αντίθετα, αυτό που επηρεάζει την αναπτυξιακή διαδικασία είναι η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα αυτών των προγραµµάτων. Συνεπώς είναι καθοριστικής σηµασίας η απάντηση στο ερώτηµα για την επιτυχία ή αποτυχία αυτών των προγραµµάτων από τη σκοπιά της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους. Στην παρακάτω λοιπόν εισήγηση δεν θα επιχειρηθεί µία εκτίµηση του συνολικού βαθµού επιτυχίας ή αποτυχίας των αναπτυξιακών προγραµµάτων των ΚΠΣ, πράγµα το οποίο ξεφεύγει των επιδιώξεών µας, αλλά θα προταθεί ένα µοντέλο αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραµµάτων του τύπου αυτού, καθώς και µία εφαρµογή του, για την περίπτωση του ΜΟΠ Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ-ΑΚΕ). Η εισήγηση θα έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ-1 και ΚΠΣ-2) που εφαρµόσθηκαν στην Ελλάδα. Θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία τους και θα γίνει µία συγκριτική παρουσίαση των δοµικών τους διαφορών. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Στο δεύτερο µέρος, αρχικά θα αναφερθούν οι απαιτήσεις των κανονισµών για εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων των ΚΠΣ, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι διάφοροι τρόποι εκτίµησης-αξιολόγησης που έχουν προταθεί από διάφορους, τέλος θα αναλυθεί το προτεινόµενο µοντέλο για την εκτίµηση- αξιολόγηση τέτοιων προγραµµάτων και συνάµα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του αναφορικά µε το ΜΟΠ-ΑΚΕ. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΠ) Ενας πολύ σηµαντικός σταθµός για τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των περιφερειών της χώρας, από την άποψη της φιλοσοφίας, ήταν τα ΜΟΠ, τα οποία ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το Τα ΜΟΠ έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο της υλοποίησης, στην πράξη, µιας ολοκληρωµένης προσπάθειας για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. Τα ΜΟΠ στόχευαν µέσα από την αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων σε κάθε περιοχή να αναπροσαρµόσουν την παραγωγική της βάση και να αναδιαρθρώσουν τις πηγές εκµετάλλευσης µε κριτήριο το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής. Ως γνωστόν το συνολικό πακέτο ΜΟΠ για την Ελλάδα αποτελούνταν από επτά Προγράµµατα: έξι χωρικά και ένα θεµατικό (ΜΟΠ Πληροφορικής) που κάλυπτε όλη τη χώρα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΠΣ - 1 Ορόσηµο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ενωση, αποτέλεσε το έτος Τότε αποφασίσθηκε η ριζική µεταρρύθµιση της λειτουργίας των ιαρθρωτικών Ταµείων και η σταδιακή αύξηση µέχρι διπλασιασµού των πόρων τους το Στα πλαίσια αυτής της µεταρρύθµισης ξεκίνησε και ο θεσµός των ΚΠΣ. Τα ΚΠΣ αποτελούν ένα ενδεικτικό αλλά δεσµευτικό προγραµµατικό πλαίσιο για τον προσανατολισµό των Κοινοτικών παρεµβάσεων προσδιορίζοντας άξονες αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Επιπλέον η µεταρρύθµιση προέβλεπε ότι την ευθύνη τόσο για τον προγραµµατισµό, όσο και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, που συγχρηµατοδοτούνταν από την Κοινότητα µοιράζονται, αφενός οι εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με γνώµονα αυτά συντάχθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το Ελληνικό ΚΠΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΠΣ - 2 Με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Μάαστριχ κρίθηκε αναγκαία µια δέσµη κατευθύνσεων και µέτρων προσαρµογής των κοινοτικών πολιτικών στη νέα πραγµατικότητα, στην πορεία προς την Οικονοµική και Νοµισµατική Ενωση (ΟΝΕ) και στις γεωπολιτικές αλλαγές. Η δέσµη αυτή περιλάµβανε και την απόφαση για συνολική αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισµού καθώς και την σηµαντική αύξηση των πόρων των ιαρθρωτικών Ταµείων, ώστε η Κοινότητα να µπορεί να ανταποκριθεί, στις νέες ευθύνες της. Το ΚΠΣ - 2 αποτελεί συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ενωσης και αναµένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο της προσπάθειας της χώρας για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, για τη σύγκλιση της οικονοµίας της χώρας προς τους κοινοτικούς µέσους όρους, Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των περιφερειών και για την ενίσχυση της χώρας στην πορεία προς την ΟΝΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΠΣ Αφού παρουσιασθούν τα βασικά δεδοµένα για τα δύο ΚΠΣ στη συνέχεια θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις κυριότερες δοµικές διαφορές τους Βασικά εδοµένα των ΚΠΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 14,3 ις. ECU 24,1 ις. ECU ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Εργα Μετ αφ ορών, Περιβάλλοντος Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 οµικές διαφορές των ΚΠΣ Στον πίνακα 2 φαίνονται οι διαφορές στους αναπτυξιακούς άξονες των δύο ΚΠΣ. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 AΞΟΝΑΣ 1 AΞΟΝΑΣ 1 Βελτ ίωση των βασικών υποδοµών Μείωση της περιφερειακότητας και προώθηση της εσωτερικής ολοκλήρωσης µε την ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών AΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 2 Ανάπτ υξη του πρωτ ογενούς και των αγροτικών περιοχών Βελτ ίωση των συνθηκών ζωής AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 3 Βελτ ίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Ανάπτ υξη και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 4 Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισµού Ανάπτ υξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της απασχόλησης AΞΟΝΑΣ 5 AΞΟΝΑΣ 5 Ανάπτ υξη των ανθρωπίνων πόρων AΞΟΝΑΣ 6 Ανάπτ υξη του εγχώριου δυναµικού των 13 περιφερειών Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της αποµόνωσης των νησιωτ ικών περιοχών Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σε γενικές γραµµές η φιλοσοφία και των δύο ΚΠΣ ήταν περίπου ταυτόσηµη, παρά την κατά κάποιο τρόπο πιο επικεντρωµένη κλαδική στόχευση του ΚΠΣ - 1. Οπως φαίνεται στον πίνακα 3, η δοµή των Περιφερειακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) και των δύο ΚΠΣ είναι ίδια (Πρόγραµµα-Υποπρόγραµµα-Μέτρο-Ενέργεια-Εργο). Παρά την φαινοµενική τους όµως οµοιότητα (Πίνακας 4), η διάρθρωσή τους διαφέρει σηµαντικά, αφού στο ΠΕΠ - 2 τα Υποπρόγραµµατα είναι πολυτοµεακά και όχι πολυταµειακά όπως ήταν στο ΠΕΠ - 1. Το Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 γεγονός αυτό αναµένεται να διευκολύνει σηµαντικά τόσο την παρακολούθηση, όσο και την αξιολόγηση των προγραµµάτων. Στην ουσία πρόκειται για ένα συγκερασµό της λογικής των ΜΟΠ και των ΠΕΠ - 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΜΟΠ - ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΕΠ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ INT ER EG I, LEA DER I, κλπ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ INT EREG IΙ, LEADER IΙ, κλπ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Εργα Μετ αφ ορών, Περιβάλλοντος Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΠΣ - 1 ΚΠΣ - 2 ΠΕΠ - 1 ΠΕΠ - 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΑ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η προσπάθεια κάθε κράτους για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη εµπλέκεται αναπόφευκτα µε το πρόβληµα της ορθολογικής χρησιµοποίησης των περιορισµένων πόρων. Εαν οι πόροι χρησιµοποιούνται ορθολογικά και αποτελεσµατικά είναι δυνατόν να επιτευχθεί το µεγαλύτερο δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα. Συνεπώς η αξιολόγηση κάθε εφαρµοζόµενου προγράµµατος είναι ένα βασικό εργαλείο το οποίο είναι σε θέση να απαντήσει στον παραπάνω προβληµατισµό. Συγκεκριµένα η αξιολόγηση συµβάλλει στη διαµόρφωση της στρατηγικής και στην επιλογή των στόχων και προτεραιοτήτων, ακόµη βοηθάει την προσαρµογή τους σε περίπτωση αποκλίσεων και τέλος παρέχει ένα τεκµηριωµένο απολογισµό του προγράµµατος και µία ανάλυση των αποτελεσµάτων και επιπτώσεών του. Τα τελευταία χρόνια το θέµα της αξιολόγησης αποτέλεσε αντικείµενο έντονων συζητήσεων, αναφορικά µε την παρακολούθηση της υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Με την έγκριση των ΜΟΠ το 1985, και µε ευθύνη της Επιτροπής των ΕΚ "καταρτίζονται λεπτοµερείς ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, στοιχεία για την οικονοµική και κοινωνική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων". (1) Το 1988, µε την µεταρρύθµιση των ιαρθρωτικών Ταµείων η αξιολόγηση παίρνει µεγαλύτερη σηµασία. Πιο συγκεκριµένα αναγνωρίζεται η συµβολή των κρατών µελών στην αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση της αξιολόγησης που αναλαµβάνει η Κοινότητα, ενώ επισηµαίνεται ότι "η Επιτροπή λαµβάνει υπόψιν της τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων κατά την εξέταση των αιτήσεων συνδροµής». (2) Τέλος το 1993, µε την πρόσφατη αναθεώρηση των κανονισµών των ιαρθρωτικών Ταµείων, η εκτίµηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων συνδέεται πια άµεσα µε την απόφαση συγχρηµατοδότησής τους. Σύµφωνα λοιπόν µε τους πιο πρόσφατους κανονισµούς λειτουργίας των ιαρθρωτικών Ταµείων, τα προγράµµατα θα πρέπει να αξιολογούνται σε διαφορετικά στάδια και σε διαφορετικά επίπεδα. Τα στάδια αξιολόγησης αφορούν: την εκ των προτέρων (ex-ante) πριν την εφαρµογή του προγράµµατος, κατά τη διάρκεια (on going) και την εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex- post) δηλ. αφού λήξη το πρόγραµµα. Τα επίπεδα αξιολόγησης αφορούν: το µάκρο-οικονοµικό, το γεωγραφικό και τοµεακό και τέλος το µίκρο-οικονοµικό. 1. Κανονισµός 2088/85, άρθρο Κανονισµός 4253/88, άρθρο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10 Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και µε κοινή απόφαση του ΥΠΕΘΟ και της Επιτροπής της ΕΕ ανατέθηκε σε εξωτερικούς αξιολογητές η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ελληνικού ΚΠΣ. Οι αξιολογητές αυτοί, αξιοποιώντας την ιεθνή και Κοινοτική βιβλιογραφία καθώς και τις δικές τους µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανέπτυξαν διάφορες τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των τεχνικών είναι ότι στηρίζονται στις ακόλουθες παραµέτρους: τα στοιχεία, τους δείκτες και τα µοντέλα. Συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν των υπολογισµό διαφόρων προεπιλεγέντων δεικτών, οι οποίοι και θα αποτελέσουν τη βάση για την εκτίµηση από µέρους του µοντέλου των επιπτώσεων του προγράµµατος Αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος Η τεχνική αυτή είναι εύκολη και επικεντρώνεται στον υπολογισµό δεικτών χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης (.Χ.Ο.) οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τους προϋπολογισµούς και τις απορροφήσεις των έργων, µέτρων, υποπρογραµµάτων και του προγράµµατος. Παράλληλα µε τους δείκτες αυτούς, αξιολογείται και η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (Φ.Α.) των έργων και µέτρων, υπολογίζοντας δείκτες φυσικής ολοκλήρωσης (.Φ.Ο.) όπου είναι δυνατόν Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας Η αποτελεσµατικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο µέτρο και στη σχέση του µέτρου µε τα έργα που περιέχει, µπορεί όµως να αναφέρεται, µετά από στάθµιση, τόσο στο επίπεδο του υποπρογράµµατος, όσο και στο πρόγραµµα στο σύνολό του. Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (.Αλ.) εκφράζει τον µέσο αριθµό φυσικών µονάδων που προκύπτουν ανά µέτρο από τη χρησιµοποίηση µιας µονάδας χρηµατικών εισροών. Με στάθµιση των µέτρων ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στις δεσµεύσεις η αποτελεσµατικότητα ανάγεται σε επίπεδο υποπρογράµµατος, καθώς και προγράµµατος. Το βασικό πρόβληµα αυτού του δείκτη εστιάζεται στον από κατασκευής του αφηρηµένο χαρακτήρα του. Προκειµένου για µέτρα µε πολύ µικρό.φ.ο., οι τιµές του δείκτη ενδέχεται να είναι ελαφρά παραπλανητικές - λόγου χάριν, εξ'αιτίας χαµηλής Φυσικής Ολοκλήρωσης να παρουσιάζεται αποτελεσµατική η χρηµατοδότηση µέτρου το οποίο βρίσκεται µόνο στο 20% της Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης κατά τη λήξη του προγράµµατος. Ο δείκτης είναι παραστατικός κυρίως για µέτρα µε σχετικά οµαλή εξέλιξη, εποµένως σχεδόν τελειωµένα Αξιολόγηση της αποδοτικότητας Η αποδοτικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο µέτρο, αλλά µετά από στάθµιση µπορεί να αναφερθεί στο υποπρόγραµµα και στο πρόγραµµα. Η ποσοτική εκτίµηση της έννοιας της γενικής αποδοτικότητας πραγµατοποιείται µέσω της συνεκτίµησης στοιχείων µοναδιαίου κόστους (C µέσου µοναδιαίου κόστους και Co µοναδιαίου κόστους σχεδιασµού) και συνολικής Φυσικής Ολοκλήρωσης των µέτρων. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11 Το κύριο υπολογιστικό πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η ανάγκη αποπληθωρισµού των συνολικών πληρωµών ώστε οι δείκτες C και Co να καταστούν συγκρίσιµοι. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αναγωγή των πληρωµών σε σταθερές τιµές αρχής του προγράµµατος µε τη χρήση αποπληθωριστή, σαν τέτοιος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ρυθµός µεταβολής των τιµών καταναλωτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορίζουµε λοιπόν σαν είκτη Γενικής Αποδοτικότητας (.Γ.Αδ.) το γινόµενο του.φ.ο. επί τον δείκτη αποδοτικότητας. Ο δείκτης αυτός εκφράζει το κατά πόσο υλοποιήθηκε το µεγαλύτερο δυνατό µέρος του Φυσικού Αντικειµένου µε τους ευνοϊκότερους όρους κόστους Συνδυαστικά πρότυπα (Μodels) Eξ'αιτίας του ολοκληρωµένου και συνεπώς πολυδιάστατου χαρακτήρα των προγραµµάτων η επίδοση τους δεν µπορεί απλά να ταυτιστεί µε την τιµή κάποιου δείκτη (χρηµατοοικονοµικού, φυσικού και ενδιάµεσου). Για το λόγο αυτό προτιµάτε η έµµεση προσέγγιση του προβλήµατος, ώστε να ληφθεί υπόψη τόσο η φυσική και χρηµατοοικονοµική ολοκλήρωση, όσο και η συνοχή και συνάφεια των προγραµµάτων. Επιλέγονται λοιπόν ζεύγη δεικτών, καθένα από τα οποία εκφράζεται µε τη µορφή µητρώου. Στα µητρώα τοποθετούνται τα υποπρογράµµατα, ανάλογα µε την επίδοσή τους, σε καθένα από τους άξονες. Στη συνέχεια σε κάθε µοντέλο προσαρµόζεται ένας κάνναβος βαθµολόγησης, ώστε η τοποθέτηση κάθε υποπρογράµµατος στο εσωτερικό τους να ταυτίζεται µε µία βαθµολογία. Με άθροιση των επιµέρους βαθµών προκύπτει η ποσοτική εκτίµηση της συνολικής πορείας κάθε υποπρογράµµατος. Παρά τον αφηρηµένο και προσεγγιστικό τους χαρακτήρα, τα πρότυπα επιτρέπουν να αποτυπώσουµε συνθετικά τη συνολική παρουσία, αποτελεσµατικότητα και ποιότητα υλοποίησης κάθε επιµέρους υποπρογράµµατος ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η βασική µεθοδολογική δυσκολία των παραπάνω τεχνικών αξιολόγησης, αναφορικά µε την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, έγκειται στο γεγονός ότι σε επίπεδο προγράµµατος, τα προκύπτοντα αποτελέσµατα δεν είναι σίγουρο ότι αποτελούν το άθροισµα αποτελεσµάτων από την υλοποίηση επί µέρους έργων ή µέτρων. Συνεπώς θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλο επίπεδο η αξιολόγηση των προγραµµάτων. Αφού κάθε πρόγραµµα θέτει εξ'αρχής σαφείς και συγκεκριµένους στόχους, αυτό που ενδιαφέρει είναι να εκτιµηθεί το κατά πόσο αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Η εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων του προγράµµατος αποτελεί σηµαντικό πρόκριµα για την επιτυχία ή αποτυχία του, καθώς και για τις επιπτώσεις του. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του προγράµµατος είναι ανάλογες µε το βαθµό επίτευξης των στόχων του και αντιστρόφως ανάλογες µε το µέγεθος των µέσων που διέθεσε. Γιατί το συνήθως σχετικά µικρό χρηµατοοικονοµικό µέγεθος του προγράµµατος σε σχέση µε εκείνο του συνόλου των παρεµβάσεων που ασκούνται στην περιοχή, είναι απαγορευτικό για να αντιστρέψει ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις στα µεγέθη που έχουν σχεδιαστεί να επηρεάσουν οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις του. Αν π.χ. η µείωση της ανεργίας στη περιοχή αναφοράς του προγράµµατος, στην οποία στόχευαν και ορισµένα µέτρα του, δεν µειώθηκε σηµαντικά σηµαντικά µε την παρέµβασή τους επειδή πολύ ισχυρότερες δυνάµεις της αγοράς, σε σχέση µε την προωθητική δύναµη των µέτρων του προγράµµατος, δεν το επέτρεψαν, δεν σηµαίνει ότι το πρόγραµµα απέτυχε ως προς αυτό το στόχο. Απλά αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα δεν είχε τα µέσα να επηρεάσει περισσότερο την επίτευξη των στόχων του. Το ίδιο θα µπορούσε να ισχύει και για άλλους στόχους όπως αυτός της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας ή εκείνος της αύξησης του εισοδήµατος. Η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται σε ένα συνεκτικό πλέγµα δεικτών, βάσει των οποίων εκτιµάται η επίτευξη των στόχων Η µεθοδολογία Γίνεται η στοχοθεσία σε επίπεδο υποπρογράµµατος δηλ. σε κάθε στόχο αντιστοιχούνται τα µέτρα τα οποία τον εξυπηρετούν. Στη συνέχεια για καθένα από τα µέτρα που στοχεύουν στον ίδιο στόχο υπολογίζεται ο είκτης Επίτευξης των Στόχων του Υποπρογράµµατος (.Ε.Σ.ΥΠ.) ο οποίος µπορεί να προσεγγισθεί µε δύο τρόπους, είτε λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική, είτε την φυσική ολοκλήρωση είκτης Επίτευξης των Στόχων βάσει της Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης (.Ε.Σ.ΥΠ.χ.ο.) Για καθένα από τα µέτρα που συµµετέχουν στον ίδιο στόχο υπολογίζεται βάσει κεντροβαρικού τύπου ο σταθµικός µέσος όρος της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζοντας αφενός το είκτη Χρηµατοοικονοµικής Ολοκλήρωσης (.Χ.Ο.) και αφετέρου το συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) του µέτρου στις δεσµεύσεις του υποπρόγραµµατος..ε.σ.υπ.χ.ο.= Σ{(.Χ.Ο.)i*(Σ.Β. Μέτρου στο Υπ.)i} είκτης Επίτευξης των Στόχων βάσει της Φυσικής Ολοκλήρωσης (.Ε.Σ.ΥΠ.φ.ο.) Προκειµένου να συνεκτιµηθεί και παράµετρος της φυσικής ολοκλήρωσης, ώστε η προσέγγιση να είναι περισσότερο αξιόπιστη, υπολογίζεται βάσει κεντροβαρικού τύπου ο σταθµικός µέσος όρος της φυσικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζοντας αφενός το είκτη Γενικής Αποδοτικότητας Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 (.Γ.Αδ.) και αφετέρου το συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) του µέτρου στις δεσµεύσεις του υποπρόγραµµατος..ε.σ.υπ.φ.ο.= Σ{(.Γ.Αδ.)i*(Σ.Β. Μέτρου στο Υπ.)i} όπου (.Γ.Αδ.)i =(.Φ.Ο.)i*(.Αδ.)i και (.Αδ.)i= (Co/C)i είκτης επίτευξης των στόχων στο σύνολο του προγράµµατος Πέρα από την εκτίµηση της επίτευξης των στόχων σε επίπεδο υποπρογράµµατος ενδιαφέρει και εκείνη σε επίπεδο προγράµµατος. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται αποβλέπει σε οµαδοποιήσεις των στόχων. Κάθε στόχος που προκύπτει από την οµαδοποίηση αντιστοιχείται µε τα µέτρα τα οποία αποβλέπουν στην επίτευξή του. Κατόπιν, όπως και στην περίπτωση του προηγουµένου δείκτη, εκτιµάται ο είκτης Επίτευξης των Στόχων σε επίπεδο Προγράµµατος (.Ε.Σ.Π). Για την εκτίµηση αυτού του δείκτη, ο συντελεστής βαρύτητας κάθε µέτρου που συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου, υπολογίζεται επί του συνόλου των δεσµεύσεων του προγράµµατος. Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό, µία βασική αδυναµία των παραπάνω εκτιµήσεων είναι ότι δεν είναι γνωστή η βαρύτητα του κάθε µέτρου στην επίτευξη του κάθε επιµέρους στόχου, ώστε να µπορέσουν να υπολογισθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι δείκτες. ηλαδή στις συγκεκριµένες εκτιµήσεις γίνεται η σιωπηρή υπόθεση ότι κάθε µέτρο εξυπηρετεί κάθε στόχο µε την ίδια βαρύτητα. Παρόλο τον κάποιο βαθµό λάθους που εµπεριέχει αυτή η υπόθεση, εντούτοις υιοθετήθηκε σαν η καλύτερη, αντί της προσφυγής σε αυθαίρετους δείκτες σηµαντικότητας των στόχων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΠ-ΑΚΕ Οπως έχει ήδη αναφερθεί το µοντέλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε πρόγραµµα είτε περιφερειακό, είτε εθνικό. Στη προκειµένη περίπτωση τα αποτελέσµατα που θα παρουσιασθούν αφορούν την εφαρµογή του µοντέλου στο περιφερειακό πρόγραµµα της Ανατολικής και Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο περικλείει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και προέρχονται από την εµπειρία µας σαν συµβούλου αξιολόγησης του υπόψη ΜΟΠ. To MOΠ-AKE µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα πρόγραµµα µαµούθ το οποίο αποτελούνταν από πέντε υποπρογράµµατα και οι συνολικές του δεσµεύσεις ανερχόταν σε χιλ. ECU. Το σύνολο των µέτρων του ανερχόταν σε 65 και η κατανοµή τους κατά υποπρόγραµµα ήταν: 12 µέτρα για το υποπρόγραµµα της γεωργίας, 21 για εκείνο των εσωτερικών ζωνών και νησιών, 15 για τη βιοµηχανία-βιοτεχνία, 11 για τις υποδοµές και 6 για την εφαρµογή Επίτευξη των στόχων των υποπρογραµµάτων Στα γραφήµατα που ακολουθούν εκτιµήθηκε η επίτευξη των στόχων ανά υποπρόγραµµα µε τις δύο προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: - Α. Με απλή εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14 - Β. Με εκτίµηση της φυσικής ολοκλήρωσης Παρουσιάζονται ταυτόχρονα και οι δύο τύποι εκτιµήσεων για να γίνει εµφανής αφενός η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων και αφετέρου η καλύτερη αξιοπιστία της δεύτερης. ΥΠ-1 Πεδινή Γεωργία Α. Ολοι οι στόχοι υπερκαλύπτονται ( %), πλην αυτού της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Β. Κανένας στόχος δεν επιτυγχάνεται πλήρως. Το ποσοστό επίτευξής τους κυµαίνεται από 80% µέχρι 97%. Ο λιγότερο επιτυχηµένος στόχος είναι αυτός της Προστασίας του Περιβάλλοντος. ΥΠ-2 Εσωτερικές Ζώνες Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνον της Μείωσης των απανών του ΕΓΤΠΕ. Ενά επιτυγχάνεται οριακά ο στόχος της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Β. Επιτυγχάνεται πλήρως ο στόχος της Βελτίωσης των Συνθηκών Ζωής (105%), ενώ οι υπόλοιποι κυµαίνονται σε ικανοποιητικά ποσοστά πλην και πάλι εκείνων της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Μείωσης των απανών του ΕΓΤΠΕ. ΥΠ-3 Βιοµηχανία-Βιοτεχνία Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνον της Αύξησης της Ανταγωνιστικότητας της Βιοτεχνίας-Χειροτεχνίας. Β. Επιτυγχάνονται επίσης όλοι οι στόχοι, πλην εκείνου της Αύξησης της Ανταγωνιστικότητας της Βιοτεχνίας-Χειροτεχνίας. ΥΠ-4 Υποδοµές Α. Επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι, εκτός από εκείνους της Βελτίωσης του Συστήµατος Παραγωγής-Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας. Β. Επιτυγχάνονται πλήρως οι τέσσερις από τους έξι στόχους και οι άλλοι δύο κυµαίνονται σε ποσοστά µεγαλύτερα του 90% Επίτευξη των στόχων του ΜΟΠ στο σύνολό του Το κύριο κριτήριο των οµαδοποιήσεων των στόχων ήταν η ευθεία σχέση των στόχων των υποπρογραµµάτων µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και γενικότερα, µε τους µάκροοικονοµικούς στόχους του ΜΟΠ. Ετσι προέκυψαν δύο κατηγορίες γενικών στόχων: - Οι µακροοικονοµικοί: * Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας (Σ1) * Αύξηση Απασχόλησης και Βελτίωση Εισοδήµατος (Σ2) Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15 - Οι ειδικοί: * Βελτίωση Συνθηκών ιαβίωσης και Συγκράτηση Πληθυσµού (Σ3) * Προστασία Περιβάλλοντος (Σ4) * Μείωση απανών ΕΓΤΠΕ (Σ5) Τα αποτελέσµατα του γραφήµατος είναι εύγλωττα. Οι µακροοικονοµικοί στόχοι επιτυγχάνονται, ενώ οι ειδικοί στόχοι παρουσιάζουν υστέρηση. Ο στόχος Προστασία Περιβάλλοντος- ιαφύλαξη Οικοσυστήµατος δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι αρκετά µέτρα, σηµαντικής βαρύτητας, όλων των υποπρογραµµάτων, συναρτώµενα µε το στόχο αυτό εµφάνισαν χαµηλό βαθµό φυσικής ολοκλήρωσης. Το χαµηλότερο βαθµό επίτευξης εµφανίζει ο στόχος της Μείωσης των απανών ΕΓΤΠΕ, επειδή τα µέτρα που απέβλεπαν σε αυτόν, αφενός ήταν λίγα στον αριθµό, αφετέρου η χρηµατοοικονοµική τους ολοκλήρωση υπερέβαινε, κατά κανόνα, τη φυσική τους ολοκλήρωση. Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων ανά υποπρόγραµµα, οφείλονται σε προφανείς λόγους. Κατ'αρχήν, ο υπολογισµός των συντελεστών βαρύτητας των µέτρων, βάσει των δεσµεύσεων, γίνεται σε πολύ ευρύτερη βάση σε σχέση µε εκείνη των υποπρογραµµάτων. Αυτό ευνοεί τους στόχους που συναρτώνται µε πολλά µέτρα και ιδίως όταν αυτά είναι µεταξύ εκείνων µε υψηλό συντελεστή βαρύτητας στις δεσµεύσεις. Επίσης, η οµαδοποίηση σε επίπεδο ΜΟΠ δεν εξαρτάται µόνο από τους στόχους των µέτρων που αναφέρονται στα τεχνικά δελτία ή συνάγονται εµµέσως από αυτά, αλλά και από τα κριτήρια οµαδοποίησης των στόχων που εφαρµόστηκαν. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beutel J. (1990): "The Economic Impacts of the Community Support Frameworks ". Internal Rapport CCE, July Commission of the European Communities, (1990): Proceeding of the Seminar on Evaluation and Community Support Framework. Brussels, 2 July Γετίµης Π., Καυκαλάς Γ. (1994): "Aξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων: µεθοδολογία και αξιακό πλαίσιο". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ. 5-20, Αθήνα Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γ.. XVI (1990): Η Αξιολόγηση των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. ιεθνές Σεµινάριο, Τόµος Α'. Βρυξέλλες, Σεπτεµβρίου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992): Από την Ενιαία Πράξη στη µετά Μάαστριχ περίοδο. Τα µέσα για την εξυπηρέτηση των φιλοδοξιών µας. COM (92) 2000 τελικό, Βρυξέλλες: 11 Φεβρουαρίου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993): Πλαίσιο αναφοράς για την εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση. Βρυξέλλες, Ευρωσύµβουλοι-Υποδοµή-Eurotec (1993): Εµπειρίες διαχείρισης αναπτυξιακών προγραµµάτων από Κοινοτικές Χώρες. Τόµος Α'. Αθήνα: ETBA. Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17 Franzmeyer, F., Hrubesch, P., Seidel, B., Weise, Chr., and Schweiger, I. (1991): Οι επιπτώσεις των Κοινοτικών Πολιτικών στην Περιφέρεια. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γ.. Μελετών, Σειρά:"Ερευνα και Τεκµηρίωση" και "Περιφερειακή Πολιτική και Μεταφορές", Τεύχος 17, Λουξεµβούργο, Herman l. John, Morris Lyons Lynn, Taylor Carol, Gibbon Fitz: Evaluator's Handbook. Κοντογιαννάτος Χ. (1994): "Εφαρµογή της Aξιολόγησης στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και οι Μορφές Παρέµβασης". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Μπουγάς Α. (1994): "Η Aξιολόγηση των Κοινοτικών ιαρθρωτικών Πολιτικών". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Οικονόµου., Μαλούτας Θ. (1992): "Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα. Εµπειρίες και προοπτικές". Συνέδριο: ηµόσια ιοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη µέσω της ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναµικού. Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης-ι Ε, 11/1992, Ρόδος. Οικονόµου ηµήτρης (1994): "Προβλήµατα Σχεδιασµού και Υλοποίησης του Πρώτου ΚΠΣ για την Ελλάδα". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Οικονόµου ηµήτρης (1994): "Ex-ante Αξιολόγηση και Τεχνικά Κριτήρια Επιλογής Εργων. Νέα Εργαλεία Σχεδιασµού για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Patton, Quinn Michael (1986): Utilisation-Focused Evaluation. London: Sage Publications, Second Edition. Patton, Q. M. (1987): Creative Evaluation. London: Sage. Παπαγεωργίου Φούλη (1994): "Πλαίσιο και Μεθοδολογία Aξιολόγησης Περιφερειακού Προγράµµατος". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Plaskovitis, E. (1993): "On going evaluation of the Integrated Mediteranean Programmes: the Greek experience" in P. Getimis and G. Kafkalas (eds): Urban and Regional Development in the New Europe. Athens: Topos, Special Series, pp Πυλαρινός. (1993): Μέθοδοι και Μεθοδολογίες της Αξιολόγησης Προγραµµάτων, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Εκθεση για το Πρόγραµµα Κατάρτισης "Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων", ΑΠΘ/ΕΚΤ, Σαµαθρακής Βαγής κ.ά. ( ): Εκθέσεις Αξιολόγησης ΜΟΠ-ΑΚΕ. ΥΠΕΘΟ, Ε.Ε. Αθήνα, Τριανταφύλλου Ματθούλα (1994): "Καταγραφή Εµπειριών από την Εφαρµογή του Θεσµού της Aξιολόγησης στην Ελλάδα". ΤΟΠΟΣ Νο 7/94 σελ , Αθήνα Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 YΠΕΘΟ (1993): Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) Αθήνα, Ε.Ο.Θ. 5ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΤΟΠΟΣ 7/1994 ΑΡΘΡΑ: Π. ΓΕΤΙΜΗΣ και Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων: μεθοδολογία και αξιακό πλαίσιο. Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Συγκρότηση και Προοπτικές της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 Δεκέμβριος 2013 Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 Αξιότιµε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Νικόλαος Γ. Σαφαρίκας Οικονομολόγος Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕΥΑ Σερρών 1. Τιμολόγηση Τιμολογιακή Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα