ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

2 ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΡΦΟΡΙΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος είναι βασικές εργοταξιακές µονάδες για την κατασκευή µεγάλων έργων που απαιτούν συνεχή τροφοδοσία µε σκυρόδεµα. Τα σύγχρονα αυτά συγκροτήµατα για παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων σκυροδέµατος σε χρόνους κατά το δυνατόν µικρότερους είναι κάθετης διάταξης στη µορφή πύργου και εξοπλισµένα µε µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για πύργους ανάµειξης του τσιµέντου για παραγωγή υψηλής ποιότητας σκυροδέµατος. Ένα δοκιµασµένο ηλεκτρονικό σύστηµα παροχής των απαιτουµένων στοιχείων εξασφαλίζει την καλύτερη κατά προτίµηση λειτουργία και απόδοση του συγκροτήµατος µίξης. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η ευκολία της εγκατάστασης από τις ενδιαφερόµενες τεχνικές εταιρίες των πύργων, τα από µέρους τµήµατα των οποίων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαιτούν µια απλή υποδοµή για την εγκατάστασή τους. Η δυναµικότητα ενός τέτοιου πύργου ξεκινά από 50 και φτάνει στα 130 κυβικά µέτρα ετοίµου σκυροδέµατος ανά ώρα. Ηαπόδοση αυτή µπορεί και να διπλασιαστεί µε τη χρήση δίδυµου πύργου (tandem) µε µηχανολογική µεταξύ τους σύζευξη.

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΡΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

5 ΤΜΗΜΑ Α ΡΑΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 5 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ Α ΡΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΝΕΣ

6 ΑΠΟΘΗΚΕΣ 5 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Οι αποθήκες 5 διαµερισµάτων αποσκοπούν στην αποθήκευση αδρανών διαφορετικής κοκκοµετρικής διαβάθµισης, από λαµαρίνα 5mm, συνολικής χωρητικότητας 150m 3 και µε 10 θυρίδες εκφόρτωσης πνευµατικής λειτουργίας, µε 10 µπουκάλες αέρος Φ 80Χ25, (οι 5 θυρίδες εκτελούν διόρθωσης του υλικού πτώσης για την ακριβή ζύγιση. Στα δύο διαµερίσµατα της άµµου υπάρχει ηλεκτροδονητής, ισχύος 300kgf (3000rpm, 220/380V, 50Hz), για την διευκόλυνση της ροής του υλικού, τοποθετηµένοι επί µεταλλικής κατασκευής και συνδεδεµένοι µε µεταλλική πλάκα εσωτερικά Όλο το σύστηµα εδράζετε στο επίπεδο-0- και δεν απαιτούνται κολώνες στήριξης.

7 ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ Α ΡΑΝΩΝ Περιλαµβάνει: Ζυγιστήριο αδρανών µε κάδο ζύγισης συνολικής χωρητικότητας 4m 3, κατασκευασµένο από ατσαλολαµαρίνα αντιτριβής, µε ειδικές ενισχύσεις. ονητής ισχύος 200kgf για την διευκόλυνση τύπου ηλεκτρονικές δυναµοκυψέλες εφελκυσµού, συνολικής ζυγιστικής ικανότητας 10000kg, ανοχής ±5kg.

8 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΝΙΕΣ Υπάρχουν: ύο µεταφορικές ταινίες εξαγωγής µε λείοελαστικότάπηταµε 3 λίνα, πλάτους ελαστικού τάπητα 800mm, για την εκφόρτωση των ζυγισµένων αδρανών στην κυρίως µεταφορική ταινία. Μεταφορική ταινία σκεπασµένη µήκους 24m και πλάτους ελαστικού τάπητα 1000mm

9 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΝΕΣ Υπάρχουν: Όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις και βάνες για την µεταφορά του αέρα και τον χειρισµό των κυλίνδρων διπλής ενέργειας από αεροσυµπιεστή 270lt 4HP. Όλες οι αναγκαίες βαλβίδες για την αυτόµατη ρύθµιση της λίπανσης του αέρα και την ταυτόχρονη κατακράτηση των άχρηστων υγρών και της σκόνης.

10 ΤΜΗΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Αποτελείται από ένα ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ το οποίο περιλαµβάνει: Κάδο ζύγισης χωρητικότητας 1200 λίτρων µε δύοσηµεία φόρτωσης, τοποθετηµένο σε ειδικά διαµορφωµένο καβαλέτο Σύστηµα ζύγισης τσιµέντου µε τρεις ηλεκτρονικές δυναµοκυψέλες εφελκυσµού, ζυγιστικής ικανότητας 3000kg, αντοχής ±1kg ονητή για τη διευκόλυνση της ροής του τσιµέντου ισχύος 100 kgf, 3000rpm, 220/380V, 50Hz ύο κοχλίες µεταφοράς του τσιµέντου από τα σιλό τσιµέντου στο ζυγιστήριο, µήκους 6m Φ273.Οι κοχλίες είναι πλήρης µε χοάνη φόρτωσης και αποφόρτωσης και εµφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: Κλίση του κοχλία είναι 29 ο. Κλίση λειτουργίας 30 ο. Ηλεκτροκινητήρας 7,5ΚW. Ταχύτητα 210rpm. Θεωρητική παροχή 70t/h (τσιµέντου Portland 1,13 t/m 3 )

11 ΤΜΗΜΑ ΝΕΡΟΥ Περιλαµβάνει: Πλήρες σύστηµα νερούµε ανάλογο ζυγιστήριο. Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις, βάνες και βαλβίδες για τη µεταφορά του νερού και τη ρύθµιση της παροχής. Το ζυγιστήριο είναι συνδεδεµένο µε τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα και µεταφέρεται η ψηφιακή ένδειξη στην καµπίνα χειρισµού. ευτερογενές σύστηµα νερού για τη ρύθµιση της πλαστικότητας του µείγµατος συνοδευόµενο από ανάλογο software και λιτροµέτρηση 1.5 µε τις απαραίτητες βάνες και βαλβίδες.

12 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ηλεκτρολογικός πίνακας τοποθετηµένος σε µεταλλική κονσόλα, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας (ΙΡ 54) καιπεριέχειτογενικόδιακόπτη, τα ρελέ ισχύος και όλα τα απαραίτητα µπουτόν για τη χειροκίνητη λειτουργία του συγκροτήµατος. Ηλεκτρονικός αυτοµατισµός τύπου BETONICS2 όπως επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή και πρόγραµµα διαχείρισης τηλεπαρακολούθησης της παραγωγής

13 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Περιλαµβάνει ένα ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ. Οαναµικτήρας αποτελείται από δύο οριζόντιους αρθρωτούς άξονες, όπου βρίσκονται τα ελικοειδή µπράτσα ανάµιξης και οι ξύστρες. Ο κάδος περικλείεται από θωρακίσεις Ny-Hard και η κεκλιµένη επιφάνεια αποτελείται από µικρών διαστάσεων πλάκες για την εύκολη αντικατάσταση τους. Η υδραυλική αντλία της πόρτας εκροής (που είναι επενδεδυµένη στα άκρα µε σκληρόελαστικό), σφραγίζει την πόρτα όταν η πίεση είναι στο maximum, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανότητα. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Χωρητικότητα 3000 lt ονηµένο σκυρόδεµα 2000 lt Ισχύς 2Χ50 ΗΡ Βάρος 7200 kgr ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιλαµβάνει: 1. ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 2. ΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ ΚΑ ΟΥ 3. ΜΠΡΑΤΣΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 4. ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 5. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

15 ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Χυτοσίδηρη κατασκευή σε φύλλα βαρέως τύπου, µε σχήµα ωµέγα, που υποστηρίζεται από ένα ειδικό σωληνωτό σκελετό που εγγυάται την καλύτερη απόδοση σε αντοχή. Αυτό οδηγεί σε µια ακαµψία και σταθερή ευθυγράµµιση των αξόνων που πετυχαίνεται από τη λειτουργία των φλαντζών στήριξης. Η δεξαµενή είναι ολοκληρωτικά προστατευµένη από µια εξέδρα που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και επιθεώρηση των ζυγιστικών. Λωρίδες λάστιχου στις πόρτες εγγυούνται µια τέλεια µόνωση από τη σκόνη και ένας µικροδιακόπτης σταµατάει τη λειτουργία της ανάµιξης όταν ηπόρταεπιθεώρησηςείναιανοικτή.

16 ΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ ΚΑ ΟΥ Κατασκευασµένες σε αναστρέψιµους και βιδωτούς τοµείς κατασκευάζονται µε αντιτριβικό σίδηρο µε µια µέτρια σκληρότητα των 360ΗΒ. Για τα εσωτερικά κάθετα τοιχώµατα και σε αντιτριβικό Ny-Hard σίδηρο, µε µέτρια σκληρότητα 630ΗΒ για το εσωτερικά τοιχώµατα µε σχήµαωµέγα.

17 ΜΠΡΑΤΣΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Είναι φτιαγµένα από χυτοσίδηρο σε ένα ελικοειδές σχήµα και τοποθετηµένα σε τέτοια θέση ώστε να εξασφαλίζουν την τέλεια οµογενοποίηση του µίγµατος.

18 ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Είναι φτιαγµένα από Ny-Hard αντιτριβικό σίδηρο µέτριας σκληρότητας 630ΗΒ.

19 ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Λειτουργεί µε έναν ελαιοδυναµικό κύλινδρο µε έναστοπτριώνθέσεων, που επιτρέπει το ενδιάµεσο άνοιγµα ώστε να οδηγήσει το σκυρόδεµα στη βαρέλα. ο ελαιοδυναµικός µηχανισµός είναι εξοπλισµένος µε µια χειροκίνητη αντλία για εκφόρτωση σε έκτακτη ανάγκη. Προαιρετικά η πόρτα εκφόρτωσης εξοπλίζεται είτε µε µια ταινία υδρορροής είτε µε µια χοάνη που περιέχει το µίγµα είτε χειροκίνητη είτε αυτόµατη είτε µε ώθησηεκφόρτωση. Ο κινητήρας της αντλίας σταµατάει στο τέλος κάθε κύκλου. Πατώντας το κουµπί του ανοίγµατος η αντίστοιχη βαλβίδα διεγείρεται και η αντλία σταµατήµατος λειτουργεί από τον µικροδιακόπτη ανοίγµατος τοποθετηµένος στον άξονα περιστροφής της πόρτας. Πατώντας το κουµπί κλεισίµατος διεγείρεται η αντίστοιχη ηλεκτροβαλβίδα και η αντλία διακοπής λειτουργεί από ένα διακόπτη πίεσης τοποθετηµένο στο κύκλωµα. Το τερµατικό κλεισίµατος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για να δείχνει τη θέση της πόρτας και να ενεργοποιεί κάθε απαιτούµενη αυτόµατη συσκευή.

20 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΩΝ Περιλαµβάνει το ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 2 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ. Το ζυγιστήριο αυτό αποτελείται από έναν ανοξείδωτο κάδο χωρητικότητας 22 lt που εδράζεται σε µια δυναµοκυψέλη. Η όλη κατασκευή είναι τοποθετηµένη έτοιµη διασωληνωµένη σε εξωτερικό στεγανό ερµάριο µε πόρτα επίσκεψης. ιαθέτει δύο εισαγωγές για να συνδεθούν οι αντλίες φόρτωσης των χηµικών και µία εξαγωγή µε αεροβάνα τύπου σφαιροκρούνου ¾ για το άδειασµα του κάδου. Υπάρχει ακόµα µια εισαγωγή µε ηλεκτροβαλβίδα για τη σύνδεση του νερού που θα ξεπλένει τον κάδο. Η κατασκευή είναι πολύ συµπαγής, τοποθετείται αµέσως και µεταφέρεται πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε συγκρότηµα. Το ζυγιστήριο είναι έτοιµο καλιµπραρισµένο και το µόνο που χρειάζεται είναι να συνδεθούν στα ακροσωλήνια οι παροχές. Ηζύγιση δεν επηρεάζεται από κραδασµούς αέρα κ.α. ενώ το µέγιστο σφάλµα µέτρησης είναι 10gr.

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Στην τιµή δενσυµπεριλαµβάνονται τα ανυψωτικά για την εγκατάσταση, τα έργα υποδοµής (µπετό, σίδερα κ.α.), η παροχήρεύµατος, νερού, τα µεταφορικά και τα έξοδα παραµονής του συνεργείου, ενώ περιλαµβάνεται η εγκατάσταση από συνεργείο µας και η εκπαίδευση-επίδειξη λειτουργίας Αναλυτικότερα οι τιµές στα επιµέρους τµήµατα έχουν ως εξής : Μίξερ βίαιης ανάµιξης διπλού οριζοντίου άξονα δρχ Ηλεκτρολογικός πίνακας δρχ. Πρόγραµµα έκδοσης δελτίων αποστολής σύµφωνα µε τον καινούριο κανονισµό τεχνολογίας...σκυροδέµατος και εκτυπωτής δρχ Βιοµηχανική ταστιέρα αφής για χειροκίνητη λειτουργία µέσο PLC δρχ Μετατροπή ζύγισης αδρανών σε ηλεκτρονική δρχ Μετατροπή ζυσιστηρίου σε ηλεκτρονικό δρχ Μετατροπή ζυγιστηρίου νερού σε ηλεκτρονικό δρχ Τµήµαχηµικών πρόσµικτων δρχ Τµήµα µέτρησης υγρασίας δρχ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Φ.Π.Α.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 2.0 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 K:\A5841\cons\tefhi\ΤΠ Ανελκυστήρα.doc 1 5841/5185/Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Είδος ανελκυστήρα Είδος κτιρίου Τρόπος ανάρτησης Ονοµαστικό φορτίο Ονοµαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Pellet Star Pellet Star Bio -Unit

Pellet Star Pellet Star Bio -Unit Συγκρότημα λέβητα pellet Pellet Star Pellet Star Bio -Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) Κέας (Ν0200)» 3.741.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N0200\cons\tefhi\MAPS.doc N0200/5186 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το χαρακτηριστικό των φορτωτών, που τους διακρίνει από τους εκσκαφείς γενικής χρήσης, είναι το πλάτος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 61/2013 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα