ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA MINI MBA DIPLOMA Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου Λήξη: 27 Μαρτίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA MINI MBA DIPLOMA Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου Λήξη: 27 Μαρτίου 2010"

Transcript

1 Εισαγωγή: Τα δημιούργησαν τo ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο σχολείο ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων το Mini MBA Diploma συνολικής διάρκειας, 80 ωρών. Στόχος μας είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι, να γίνουν πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους αλλά και να τους παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του χώρου των επιχειρήσεων. To Mini MBA, παρέχει ταχύρυθμη εκπαίδευση πάνω σε ενότητες, οι οποίες συνήθως καλύπτονται σε βάθος χρόνου και με υψηλό χρηματικό κόστος σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 90% των ωρών, οι συμμετέχοντες δικαιούνται certificate of attendance, ενώ με την επιτυχία στις εξετάσεις το Diploma. Διδασκόμενη ύλη: Το Mini MBA Diploma, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει τόσο τις γενικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από το σύγχρονο στέλεχος marketing όσο και να εμβαθύνει στο ειδικότερο αντικείμενο της εκάστοτε ενότητας. Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνει 9 απαιτούμενα μαθήματα, τα οποία είναι: DipMBA 01. EQ Συναισθηματική Νοημοσύνη DipMBA 02 Public Relations Management DipMBA 03 Strategic Marketing Management DiPMBA 04. Logistics Management DipMBA 05. Customer Care Management DipMBA 06. Project Management DipMBA 07. Personal Skills Development DipMBA 08. Sales and Sales Management DipMBA 09. Business Economics DipMBA 10. General Management Εκτός από την απαραίτητη θεωρητική προσέγγιση, οι μέθοδοι που ακολουθούνται περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: συμμετοχική συζήτηση, role playing games, case studies & best practices, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Θεματολογία: Ακολουθεί η αναλυτική θεματολογία των εννιά ενοτήτων που θα καλυφθεί στα πλαίσια του Mini MBA Diploma: DipMBA 01. EQ Συναισθηματική Νοημοσύνη Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει στους συμμετέχοντες όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο -αλλά και τις πρακτικές τεχνικές- μέσω ειδικών ασκήσεων που θα τους επιτρέψουν να μπορούν να οικοδομούν ουσιαστικές και επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, να κατανοήσουν τι χρειάζεται να αλλάξουν για να φτάσουν στην επιτυχία, καθώς και να συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την πορεία της ζωής τους. Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη; / Σχέση του EQ με το IQ Η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη Πόσο καλά γνωρίζουμε και χειριζόμαστε τον εαυτό μας; Γνώση του πώς η αναγνώριση και ο έλεγχος των συναισθημάτων μας οδηγεί σε επιτυχία Παίρνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας Αυτοεπίγνωση / Αυτοκυριαρχία / Αυτοέλεγχος Μέθοδοι και τεχνικές ψυχολογικής ενδυνάμωσης Μέθοδοι διαχείρισης του θυμού Πηγές παρακίνησης και κίνητρα συμπεριφοράς Το θεωρητικό πλαίσιο της αλλαγής Αλλαγή συμπεριφοράς με την λογικοθυμική προσέγγιση Άλλες γνωστικές τεχνικές για την E.Q / Αλλαγή λέξεων / Αλλαγή σκέψεων Στόχοι και υψηλή επίδοση / Εξέταση της θεωρίας της ζωής Επιθυμία και επιμονή / Η αλλαγή στην πράξη / Δομική συναλλακτική ανάλυση Οι τύποι των ανθρώπων / Προσωπική βελτίωση 1

2 DipMBA 02. Public Relations Management Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας και αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος. Συναντήσεις και οριοθέτηση στόχων σε συνεργασία με το management Μελέτη και προσωπική έρευνα για τη διαπίστωση των στόχων Κατάρτιση στρατηγικού πλάνου διαμόρφωσης προφίλ Εσωτερικές δημόσιες σχέσεις Δημιουργία άρτιας εσωτερικής εικόνας Επικοινωνιακή στρατηγική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης / Στόχοι και επίτευξή τους Μέθοδοι επίτευξης μέγιστης δημοσιότητας και αποδοτικής επικοινωνίας Δελτίο τύπου: έλεγχος, δημοσιότητα, αξιολόγηση, ανακοινώσεις τύπου Πλήρης οργάνωση γραφείου τύπου: Αρχεία, αποθηκεύσεις, πρωτόκολλο Συναντήσεις τύπου Υλικό των δημοσιογράφων Συνεντεύξεις τύπου Folder με πληροφορίες Crisis Communication Management Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων Spokesperson Επικοινωνιακή προσωπικότητα Μελέτη και έρευνα του κοινού στο οποίο απευθύνονται οι ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων Δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων Μελέτη της αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Σχέσεων Ακριβής σχεδιασμός ενεργειών και υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων Δημιουργία του προφίλ της επιχείρησης και των στελεχών της Δημιουργία ατομικού προφίλ και ενέργειες επίτευξης Έργο του στελέχους ή του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων DipMBA 03. Strategic Marketing Management Μέχρι πριν μόλις μία δεκαετία, το Marketing στη χώρα μας, ταυτιζόταν με τη διαφήμιση στην καλύτερη περίπτωση, ή την παραπληροφόρηση και την εξαπάτηση στις περισσότερες των περιπτώσεων! Σήμερα, η γνώση της επιστήμης και της τέχνης του marketing, είναι απαραίτητη όχι μόνο στους κατεξοχήν Marketers, αλλά ακόμα και σε στελέχη που μέχρι χθες δεν είχαν άμεση ενασχόληση με τις εν λόγω έννοιες. Τι είναι στρατηγική ορισμοί, στόχοι 7 Ps ενάντια στα 5 Ps του MINTZBERG Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος Μίκρο και Μάκρο Προγραμματισμός με βάση σενάρια ως τρόπος πρόβλεψης και ανάλυσης μελλοντικών εξελίξεων (Scenario Planning) Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος Theory of the competitive advantage Συγκριτική προτυποποίηση - Benchmarking Εξωτερίκευση δραστηριοτήτων outsourcing ως στρατηγική επιλογή Εταιρική αποστολή Όραμα: αναγκαιότητα η πολυτέλεια Mission and vision statements Βασικές αρχές θεώρησης της στρατηγικής Επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης Επιχειρηματική στρατηγική διάσωσης Στρατηγικές κινήσεις για να αντιμετωπιστεί μία ύφεση Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Competitive advantage strategy Στρατηγική διεθνοποίησης Στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων Στρατηγικές συμμαχίες στην Ελλάδα και διεθνώς Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής Σχέση στρατηγικής και οργανωτικής δομής Εσωτερικές διαδικασίες για τη λήψη και την εφαρμογή στρατηγικών αποφάσεων Τεχνικές χαρτοφυλακίου 2

3 DipMBA 04. Logistics Management Logistics είναι εκείνο το τμήμα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Οργάνωση αποθήκης Βασικές λειτουργίες αποθήκης (παραλαβή, μεταφορά, ετοιμασία και αποστολή παραγγελιών, αποθήκευση, διανομή) Μετρήσεις παραγωγικότητας Ποιός ο ρόλος της αποθήκης σε σχέση με την εξυπηρέτηση πελατών (τρόποι μέτρησης επιπέδου εξυπηρέτησης) Πληροφοριακά συστήματα αποθήκευσης (Warehouse Management Systems) Νέες τεχνολογίες (Bar Codes, RFID, GPS, Bluetooth, Pick to Light κ.τ.λ.) Διαχείριση αποθεμάτων Μέθοδοι ελέγχου αποθεμάτων Απόθεμα ασφάλειας (Safety Stock) ABC ανάλυση Βαθμός αναπλήρωσης αποθεμάτων (DRP Distribution Requirements Planning) Push Pull συστήματα DipMBA 05. Customer Care Management Η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της χαρακτήρα, τους δικούς της καταναλωτές. Στόχος μας είναι να βρίσκουμε τις ανάγκες τους και να τις ικανοποιούμε με κερδοφόρα προσέγγιση για όλους. Η ενότητα αυτή, με έναν μοναδικό τρόπο κατευθύνει μέσω βημάτων και εργαλείων, τα στελέχη να ανακαλύπτουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μεμονωμένου πελάτη, να τις εξελίσσουν σε βασικά πλεονεκτήματα (unique selling points,) με τελικό στόχο και αποτέλεσμα την εδραίωση μιας άριστης επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη και την εξασφάλιση μιας διαρκούς συνεργασίας. Βαδίζοντας σε μια απαιτητική αγορά με καινούργια χαρακτηριστικά και δυναμικές Διαχωρίζοντας τον πελάτη μου από τον καταναλωτή μου Ο κυρίαρχος στόχος: o Καταναλωτής o Κατάστημα o Καταστηματάρχης Ο καταναλωτής στον χώρο & στον χρόνο (Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για αγορά) Πως τον προσεγγίζω και πώς τον επηρεάζω την κάθε στιγμή (σωστό προϊόν, στον σωστό χώρο, με την κατάλληλη επικοινωνία, την σωστή στιγμή κ.α.) Το κατάστημα και πώς επεμβαίνω Πως ανακαλύπτω και αξιοποιώ την ευκαιρία στο κατάστημα Πως μετατρέπω μια δυνητική (αδρανή) ευκαιρία σε πώληση Πως προωθώ τις Λύσεις για τον Καταναλωτή σε Ιδέες και Μηνύματα προς τον πελάτη μου Ενεργοποίηση των χώρων σε ένα κατάστημα Η δύναμη της θέσης στα μικρά καταστήματα και στα Key Accounts Πώς λειτουργώ με τον Καταστηματάρχη Πώς τον εκπαιδεύω Η επίδραση του καταστηματάρχη στον καταναλωτή Πώς μπορώ να γίνω ο πλέον προτιμώμενος προμηθευτής Το εργαλείο του Profit Story και η χρήση του Ανακαλύπτοντας από κοινού τις ευκαιρίες στο κατάστημα. Πως χρησιμοποιώ το σχετικό ερωτηματολόγιο Πως σταθμίζω τις ευκαιρίες σε προτεραιότητα & πώς ξεπερνώ τις πιθανές αντιρρήσεις DipMBA 06. Project Management Η διοίκηση ενός έργου είναι μια προκλητική διαδικασία με απρόβλεπτες καταστάσεις και συγκινήσεις. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί μια σειρά δραστηριοτήτων εργασιών, που απαρτίζουν ένα ενιαίο σύνολο, σε καθορισμένο χρόνο, ποιότητα και κόστος. Τι είναι έργο και τι σημαίνει επιτυχία σε ένα έργο; Ο κύκλος ζωής των έργων Διαδικασία ανάθεσης έργου - συμβάσεις Ανάλυση ρίσκου και στρατηγική Θεωρία μοντέλων και δικτύων (PERT) Ανάλυση εργασιών έργου (work breakdown structure) 3

4 Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων Προγραμματισμός πόρων Προϋπολογισμός έργου Έλεγχος της χρονικής και οικονομικής πορείας του έργου Οργανωτικά συστήματα έργων - MATRIX Η ομαδικότητα στα έργα Ο ανθρώπινος παράγων στα έργα και οι τριβές Ο ρόλος του Υπεύθυνου έργου (PM) Η επικοινωνία στα έργα DipMBA 07. Personal Skills Development Α. Λεκτική επικοινωνία & Γλώσσα του σώματος Σίγουρα οι ακόλουθες φράσεις: «Εγώ θα σου πω το τι πρέπει να γίνει, γιατί πολύ απλά χωρίς εμένα, τίποτα δεν λειτουργεί!», ή «Μην σας νοιάζει τίποτα παιδιά, μαζί, θα τα καταφέρουμε!», ή «Μήπως κινδυνέψω να χάσω τα πάντα με αυτή την ενέργεια, γιατί με τίποτα δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο!» δεν είναι άγνωστες σε κανέναν μας. Ποιος όμως είναι ο σωστός τρόπος χειρισμού τέτοιων συμπεριφορών; Πως προσαρμόζουμε τα λεγόμενα μας ανάλογα με την ηλικία του συνομιλητή μας; Τι πραγματικά περιμένει εκείνος από εμάς; Εισαγωγή / Βασικές διευκρινήσεις / Συνήθεις παρανοήσεις επικοινωνίας Προσωπικότητα / Παράγοντες διαμόρφωσης προσωπικότητας (κληρονομικοί / επίκτητοι) Τύποι προσωπικότητας (χαρακτηριστικά / δυνατά και αδύνατα σημεία) Συμπεριφορά / Τύποι συμπεριφοράς (χαρακτηριστικά) Τύποι συμπεριφοράς (σωστός και λανθασμένος τρόπος προσέγγισης) Κύκλος Ζωής (7 ηλικιακά στάδια): από την εφηβεία στην συνταξιοδότηση Κυρίαρχα γεγονότα και χαρακτηριστικές τάσεις ανά στάδιο κύκλου ζωής Προσαρμογή της συμπεριφοράς, ανάλογα με τα στάδια του κύκλου ζωής Η γλώσσα του σώματος / Τεστ επικοινωνίας Οι διαφορές σκέψης και συμπεριφοράς των δύο φύλων Πρόσωπο, Κορμός, Άκρα, Αξεσουάρ, Χώρος Συνδυασμός των σημάτων της γλώσσας του σώματος στην πράξη Επικοινωνία και ηγεσία Τεστ ηγετικών ικανοτήτων Στυλ ηγεσίας: εφαρμογή κατά περίπτωση Β. Time & Stress Management Σε όλους μας οι προτάσεις «Δεν προλαβαίνω! Bιάζομαι!», «Είναι αδύνατον να κάνω τόσα πολλά, σε τόση λίγη ώρα!», σίγουρα δεν είναι άγνωστες. Και όμως, αυτό μπορεί να αποφευχθεί, απλώς με το να κάνουμε στον εαυτό μας δυο σημαντικές ερωτήσεις: «Τι κάνω, το οποίο δεν χρειάζεται πραγματικά;» και «Τι κάνω, το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν άλλοι;» Θεματολογία: Βασικά λάθη και παρανοήσεις προγραμματισμού Δημιουργία και χρήση των καταστάσεων καθημερινής οργάνωσης to do list Καθορισμός προτεραιοτήτων - άσκηση Θέσπιση στόχων S.m.a.r.t. στοχοθεσία Τεμαχισμός αντικειμένων / projects Διαχείριση όσων διακόπτουν εισβάλλοντας στο γραφείο μας Διαχείριση των τηλεφωνικών διακοπών κατά την εργασία μας Ανάθεση εργασιών σε συναδέλφους Διαχείριση των συσκέψεων Εισαγωγή στην έννοια του άγχους Συμπτώματα και επιπτώσεις του άγχους Συσσώρευση άγχους και οι συνέπειες της Τι κάνουμε συνήθως λάθος και γιατί; Τεχνικές και μέθοδοι αντιμετώπισης του άγχους Καθημερινές ενέργειες / Αλλαγή στάσης αντιμετώπισης και νοοτροπίας 4

5 DipMBA 08. Sales and Sales Management Στην σύγχρονη επιχείρηση όπου οι μέτοχοι πιέζουν για μεγαλύτερους στόχους και μερίδια της αγοράς, ο επί κεφαλής των πωλήσεων είναι ο καθοριστικός παράγων της επιτυχίας και πορείας της. Η προσωπικότητα, οι ικανότητες, το όραμα αλλά και η καθημερινή προσπάθεια του διευθυντού πωλήσεων, αντικατοπτρίζουν την πορεία της επιχείρησης και συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των στόχων. Ανάγκη για τη σύγχρονη επιχείρηση είναι η στελέχωση της διεύθυνσης πωλήσεως με τον κατάλληλο ηγέτη και τα στελέχη της για την επίτευξη όλων των στόχων της. Marketing ή πωλήσεις; Πωλήσεις ή marketing; Η σύγχρονη οικονομία Ο ανταγωνισμός και η πελατεία σας Η νέα προσέγγιση πωλήσεων (πωλώ ή συμβουλεύω;) Προγραμματισμός και budgets Παραγωγή νέων ευκαιριών (sales leads referrals) Διεθνοποίηση των πωλήσεων Αισθηματική προσέγγιση v/s επιχειρηματικών στόχων Το brand και η σημασία του Στρατηγική και δίκτυα πωλήσεων Εμπορική και τιμολογιακή πολιτική Ταλέντα και ικανότητες / Επίτευξη στόχων Πρόσληψη και ανάπτυξη στελεχών Κατανομή και διανομή ρόλων Το προφίλ του διευθυντή πωλήσεων Τα 5 χαρακτηριστικά του Δημιουργώντας προσβάσεις στους decision makers Εξασφαλίζοντας τη συνεργασία / Θεσπίζοντας κανόνες και διεργασίες (processes) Η πληροφορική και ο ρόλος της Οικονομικό μέγεθος παραγγελίας (EOQ Economic Order Quantity) / Excess Stock (μέθοδοι μείωσης του) DipMBA 09. Business Economics ''Επιτόκια, Πληθωρισμός, Κύκλος Ζωής Επένδυσης, Ισολογισμός, Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης...''. Λέξεις σκόρπιες, ίσως λίγο ή πολύ άγνωστες, χωρίς πάντως κάποιο ιδιαίτερο νόημα με την πρώτη ματιά. Και όμως, ασχέτως του αντικειμένου που κανείς σπούδασε ή πραγματεύεται στην εργασία του, η σπουδαιότητα τους στη σημερινή αγορά εργασίας είναι μέγιστη. Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων, ακόμα και αν κανείς απασχολείται στη μηχανογράφηση, στο marketing, στο δημιουργικό τμήμα, στις δημόσιες σχέσεις ή στο αρχείο, βρίσκει πάντοτε μπροστά του οικονομικές έννοιες. Ανάλυση της Πορείας των Οικονομικών Μεγεθών Γραμμική Ανάλυση / Τάση Άνω και Κάτω Όρια / Σύγκλιση και Απόκλιση Ορίων Κύκλος Ζωής / Άνω και Κάτω Κορυφές Λογιστικές / Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις / Εισαγωγή στη Λογιστική Επιστήμη Ισολογισμός / Ενεργητικό - Παθητικό Καταστάσεις Αποτελεσμάτων / Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης / Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Αριθμοδείκτες / Ερμηνεία δεικτών Νεκρό σημείο / Περιθώριο Ασφαλείας / Συνεισφορά Προϋπολογισμοί / Κατάρτιση προϋπολογισμών DipMBA 10. General Management Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι γενικές αρχές που διέπουν το Management. Στοχοθεσία, καθήκοντα, ευθύνες, διαχείριση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και η ομαδικότητα στο χώρο εργασίας είναι κάποιες από τις έννοιες που θα αναλυθούν στην ενότητα αυτή. Εισαγωγή στο μάνατζμεντ, καθήκοντα και ευθύνες προϊσταμένων Οι βασικές λειτουργίες: Προγραμματισμός στοχοθεσία, Διοίκηση με στόχους, οργάνωση, έλεγχος Ανάθεση Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Λήψη Αποφάσεων και Διαχείριση Προβλημάτων, ανάλυση και εντοπισμός προβλημάτων Παρακίνηση: γενικευμένες και εξειδικευμένες προσεγγίσεις Ηγεσία: οι θεωρίες και η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων Καθοδήγηση: Θετική παρέμβαση, διαχείριση παραπόνων, ανάπτυξη εργαζομένων 5

6 Ομαδικότητα : η συνεργασία, συσκέψεις Αξιοποίηση του Χρόνου, που χάνεται, τρόποι παρέμβασης Εισαγωγή Αλλαγών χωρίς αντιστάσεις Βεβαιώσεις Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ελεγχόμενες και εγκεκριμένες από το και τον παγκόσμιο leader στην αγορά εργασίας Εισηγητές: Οι εισηγητές, επιλέχθηκαν προσεκτικά με απαραίτητο κριτήριο την πολυετή ενεργή και επιτυχημένη ενασχόληση στην πράξη με το αντικείμενο που πραγματεύονται, με στόχο να μπορούν να προσφέρουν πέραν από το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμόσιμες πρακτικές στους συμμετέχοντες. Μανούσος Μαροπάκης Ο κος. Μανούσος Μαροπάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εργασθεί στις εταιρίες TASTY FOODS, ΕΛΓΕΚΑ, ALLIED DOMECQ SA wines and Spirits, MINOS-EMI ως διευθυντής Πωλήσεων και Trade Marketing. Έχει εκπαιδευτεί ως εισηγητής σε θέματα Category Management, Merchandising, Τεχνικές Πωλήσεων, Επικοινωνίας και Τεχνικών Παρουσιάσεων στη Δανία, Αγγλία και Γαλλία. Έχει εκπαιδεύσει πάνω από στελέχη μεγάλων εταιριών σε Ελλάδα και Κύπρο σε θέματα Πωλήσεων, Merchandising, Διαπραγματεύσεων, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελάτη και Τεχνικές Παρουσιάσεων, Καθοδήγησης, Παρακίνησης, Οργάνωσης Χρόνου. Γιώργος Παπατριανταφύλλου Ο κος. Παπατριανταφύλλου εργάζεται σήμερα ως Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στον ραδιοφωνικό σταθμό KissFM 92,9. To 2005 εξελέγη μόνιμο μέλος του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων, όπου και κατέλαβε τη θέση του ταμία. Παράλληλα εργάζεται ως ραδιοφωνικός παραγωγός στον ίδιο σταθμό και συνεργάζεται με την Καριέρα ως εισηγητής σεμιναρίων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Υπεύθυνος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων στον ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος), όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάλυση του εταιρικού προφίλ, για την στρατηγική διαμόρφωσης νέας εικόνας και διαχείρισης αυτής. Επίσης έχει εργαστεί ως ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός σε γνωστό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό. Έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία με εξειδίκευση στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων και τα Συστήματα Πρόληψης και Διαχείρισης. Κωνσταντίνος Σακογιάννης Ο κος. Σακογιάννης είναι ακαδημαϊκός σύμβουλος του Βρετανικού Πανεπιστήμιου Middlesex. Eίναι πτυχιούχος της Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής Αλεξανδρείας (Αιγύπτου) και του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατέχει Μaster στην Διοίκηση επιχειρήσεων (MA in Strategic Development with distinction) του Πανεπιστημίου Middlesex. Έχει εργαστεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, καθώς και σε πολυεθνικές εταιρίες όπως η Ιαπωνική SUMITOMO CORPORATION, INTRACOM, VODAFONE, SIEMENS, COSMOTE σε ανώτατες θέσεις της εμπορικής ιεραρχίας. Έχει διατελέσει διευθυντής marketing και διεθνών εργασιών στις παραπάνω εταιρείες και άλλων θυγατρικών εταιρειών τους στον τομέα ανάπτυξης νέων εργασιών (business development) τόσο στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου όσο και σε διεθνή έργα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, Αφρική και ΗΠΑ, σε μεγάλη ποικιλία ειδικοτήτων και στόχων. Κώστας Στάμκος Ο κος. Στάμκος εργάζεται σήμερα ως Διευθυντής της, διαθέτοντας πρότερη πολυετή διοικητική εμπειρία σε μεγάλες χρηματοοικονομικές εταιρίες. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Β.Α. με έπαινο) στο Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου. Διαθέτει υπερδεκαετή εκπαιδευτική εμπειρία που ξεπερνά τις διδακτικές ώρες, σε οργανισμούς, ως εισηγητής ενδοεπιχειρησιακών, καθώς και μεγάλων ανοικτών σεμιναρίων και ημερίδων. Τις ομιλίες του, σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν παρακολουθήσει ιδιώτες, στελέχη όλων των ιεραρχικών επιπέδων και επιχειρηματίες. Οι μελέτες και τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε κλαδικά επιστημονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά έντυπα. Είναι μέλος της Ελληνικής ακαδημίας marketing και του American management association. 6

7 Νικόλαος Τράντος Ο κος. Νικόλαος Τράντος, Ψυχολόγος M.sc, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων σπούδασε ψυχολογία στο τμήμα ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύθηκε με μεταπτυχιακές σπουδές, στην χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και στην Ψυχολογική Αξιολόγηση. Ο κος. Τράντος διετέλεσε προϊστάμενος τμημάτων ανθρώπινων πόρων και υπεύθυνος εκπαίδευσης σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις (FORTHnet A.E. και INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.) και συνεργάζεται ως ειδικός σύμβουλος για την ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων με μεγάλες επιχειρήσεις Συμβούλων Επιχειρήσεων. Διαθέτει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα και ανοιχτά σεμινάρια και είναι εισηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα μεγάλων εκπαιδευτικών οργανισμών. Είναι ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου για την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Σπύρος Τσιλιγιάννης Ο κύριος Τσιλιγιάννης εργάζεται σήμερα ως Operations Manager στην Avon Cosmetics, όπου και έχει τιμηθεί επί σειρά ετών με excellence award για τη συνεισφορά του. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για τις εταιρίες BALLAUF Hellas Transport S.A. και ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε στους τομείς ποιότητας και διαχείρισης αποθήκης. Είναι απόφοιτος του οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MSc in Decision Sciences με ειδίκευση στο Logistics Management. Διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα των logistics έχοντας διδάξει σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων. Πρόγραμμα μαθημάτων ώρες διεξαγωγής: Το Mini MBA Diploma ξεκινά στις 20/2 και ολοκληρώνεται στις 27/03/2010, ημέρα των εξετάσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Σάββατο από τις 10:00 έως τις 18:00, με ώρα προσέλευσης τις 09:30 και καθημερινές 18:00 22:00 με ώρα προσέλευσης στις 17:30. Ημερομηνία Ενότητα 20/02/2010 DipMBA 01. EQ Συναισθηματική Νοημοσύνη 23 & 24/02/2010 DipMBA 02. Public Relations Management 27/02/2010 DipMBA 03. Strategic Marketing 2 & 3/03/2010 DipMBA 04. Logistics Management 6/03/2010 DipMBA 05. Customer Care Management 9 & 10/03/2010 DipMBA 06. Project Management 13/03/2010 DipMBA 07. Personal Skills Development 16 & 17/03/2010 DipMBA 08. Sales & Sales Management 20/03/2010 DipMBA 09. Business Economics 23 &24 /03/2010 DipMBA 10. General Management 27/03/2010 Εξετάσεις Στις 27/03/2010, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του Mini MBA Diploma. Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ένα θέμα ανάπτυξης. Χώρος διεξαγωγής: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στους νέους χώρους του City University, χορηγού της αίθουσας διεξαγωγής. Το νέο κτίριο του City University, βρίσκεται στη διεύθυνση οδό Θησέως κοντά στο Σύνταγμα. Κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής: Ιδιότητα Κόστος ενός ατόμου Κόστος 2 και άνω ατόμων Εταιρία Ιδιώτης Φοιτητής Σε όλους τους συμμετέχοντες προσφέρεται 10% έκπτωση για συμμετοχή τους σε επόμενα σεμινάρια ή Diplomas. 7

8 : We Boost YOUR Career! H, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, δημιούργησε μία νέα υπηρεσία personal consulting. Συγκεκριμένα, δίνει σε κάθε νέο συμμετέχοντα των ανοικτών σεμιναρίων και των diplomas της, τη δυνατότητα προσωπικής καθοδήγησης ανάπτυξης καριέρας. Στο πλαίσιο αυτών των νέων παροχών μας εντάσσονται: Εξατομικευμένες συμβουλές για τη βελτίωση του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής Αποτελεσματικές τεχνικές για τη διαχείριση μιας επαγγελματικής συνέντευξης και τη διαπραγμάτευση των απολαβών Ενώ με την συνδρομή 2 έγκυρων ψυχομετρικών τεστ διάγνωσης επαγγελματικής συμπεριφοράς και επαγγελματικών αξιών, παρέχεται η δυνατότητα επιστημονικής σκιαγράφησης του επαγγελματικού προφίλ του κάθε συμμετέχοντα Η υπηρεσία παρέχεται σε κάθε νέο συμμετέχοντα για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της εκπαίδευσης του/της, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση! : We Boost YOUR Career! Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνονται: Οι εισηγήσεις σε CD Οδηγός Καριέρας Πακέτο συνέδρου (Folder, μπλοκ, στυλό) Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,45%: Το ΛΑΕΚ του 2010 θα ξεκινήσει στις αρχές του Παρακάτω παρατίθενται οι αντίστοιχες πληροφορίες του 2010 για την ενημέρωση σας: Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο για την κατάρτιση των υπαλλήλων της (2 φορές το χρόνο για κάθε υπάλληλο) και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί το κόστος της εκπαίδευσης. Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το έτος 2010, διαμορφώνεται ως εξής: Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει. η επιχείρηση το έτος 2010, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό. Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το έτος 2009, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο ποσό στο έτος Ζητήστε μας αναλυτικές πληροφορίες. Πληροφορίες πληρωμής: Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να πληρωθεί με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που ακολουθεί ή με καταβολή του στα γραφεία μας (Αποστόλου Παύλου 10 Α, Μαρούσι 15123): Alpha Bank: Δικαιούχος: Καριέρα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Μον. ΕΠΕ Κατόπιν της κατάθεσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε το καταθετήριο στο φαξ , αναγράφοντας πάνω του με στυλό το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του σεμιναρίου για το οποίο γίνεται η πληρωμή. 8

9 Μετά την αποστολή του φαξ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα στο για επιβεβαίωση της λήψης του. Ακύρωση κράτησης: Σε περίπτωση που δεν σας επιτρέψει τελικά το πρόγραμμά σας να παρευρεθείτε και δεν έχετε δεσμεύσει τη θέση σας, αλλά έχετε κάνει κράτηση, σας παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο ή Ακύρωση δεσμευμένης συμμετοχής: Σε περίπτωση ακύρωσης μιας δεσμευμένης συμμετοχής, τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά μεταφέρονται σε κάποιο επόμενο 8ωρο σεμινάριο ή Diploma που θα διοργανώσουν τα. Χορηγοί και Υποστηρικτές: ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ & ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Έναρξη: 09 Οκτωβρίου Λήξη: 18 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Έναρξη: 09 Οκτωβρίου Λήξη: 18 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή: Τα Business Seminars δημιούργησαν τo ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο σχολείο ανάπτυξης Διοικητικών Ικανοτήτων Diploma in Human Resources Management (Dip.HR), 76 ωρών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Έναρξη: 16 Νοεμβρίου Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Έναρξη: 16 Νοεμβρίου Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2010 Έναρξη: 16 Νοεμβρίου Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή: Τα δημιούργησαν τo ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα εργασιακής ψυχολογίας το Diploma Εργασιακής Ψυχολογίας συνολικής διάρκειας, 40 ωρών. Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Σελίδα -1- Σελίδα -2- Παρουσίαση Ενδεικτικών Σεµιναρίων της «Business Seminars»: Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Η Ταυτότητα µας: σελίδα 05 Τα Σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δια Βίου Μάθηση Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» είναι απόλυτα συνυφασμένος με την απόκτηση νέων και την ενίσχυση γνώσεων, ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Ανάπτυξη συστήματος διοίκησης της απόδοσης. Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο

Balanced Scorecard Ανάπτυξη συστήματος διοίκησης της απόδοσης. Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο ΕΕΔΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ Operation management Πληροφορική Πωλήσεις 7, 9 και 10 Μαϊου 2014 Τετάρτη και Παρασκευή 17:30-21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5.

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Συγγραφείς του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL ASSISTANT DIPLOMA

PERSONAL ASSISTANT DIPLOMA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PERSONAL ASSISTANT DIPLOMA ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 TIME AND STRESS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ PR & EVENT AGEMENT MAN- ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΤΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύοντας τους ανθρώπους...

Eνισχύοντας τους ανθρώπους... EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 > Eνισχύοντας τους ανθρώπους... Αθανάσιος Ρούλιας Γεν. Διευθυντής & Μέλος ΔΣ ΕΕΔΕ Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ MINI MBA ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λίγα λόγια για το Mini MBA Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Η Δηλούσα, Μετρίδου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύ απαιτητικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι αδήριτη ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα 02 Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μάνατζερ μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας, με αρκετή ως μεγάλη διοικητική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μάνατζερ μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας, με αρκετή ως μεγάλη διοικητική εμπειρία. LEADERSHIP LDR 3000-- ΗΓΓΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ LLeadi ing in i Challenging Timess Σκοπός του σεμιναρίου Το πρόγραμμα «Ηγεσία σε Περιόδους Προκλήσεων» της Wilson Learning είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Training

Professional Training Professional Training Διευθυντές και λειτουργούς τμημάτων μάρκετινγκ και πωλήσεων Ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σχεδιαστές ιστοσελίδων Συμβούλους μάρκετινγκ Συμβούλους ιστοσελίδων Τι

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα