Συχνότητα και κλινικά χαρακτηριστικά της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό στην Ελλάδα ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συχνότητα και κλινικά χαρακτηριστικά της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό στην Ελλάδα (2007-2008)"

Transcript

1 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συχνότητα και κλινικά χαρακτηριστικά της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό στην Ελλάδα ( ) Ι. Γριβέα 1, Δ. Κούκου 2, Π. Θεοχάρη 3, Ε. Γαλανάκης 4, Ε. Φαρμάκη 5, Μ. Ιωαννίδου 5, Γ. Τρίμης 2, Α. Σιαμοπούλου-Μαυρίδου 3, Μ. Καλμαντή 4, Ε. Τσεκπεντζή 5, Ε. Ροηλίδης 5, Μ. Θεοδωρίδου 2, Γ. Συρογιαννόπουλος 1, Β. Συριοπούλου 2, Ομάδα Επέκτασης Μελέτης Rotascore 1 Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Λάρισας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, 2 Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 3 Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 4 Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, 5 Α και Γ Παιδιατρική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Υποβλήθηκε 31/07/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Να καθοριστεί το ποσοστό της οξείας γαστρεντερίτιδας από ροταϊό (ΟΓΑΡ) στα παιδιά στην Ελλάδα και να συγκριθεί η κλινική βαρύτητα της νόσου με αυτή της οξείας γαστρεντερίτιδας από άλλα παθογόνα αίτια (ΟΓΑΑΠ). Τα ευρήματα συγκρίθηκαν με αυτά επιδημιολογικής μελέτης που έγινε το Υλικό και μεθοδολογία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 5 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Ιουνίου Μελετήθηκαν παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών με οξεία γαστρεντερίτιδα (ΟΓ), τα οποία υποβλήθηκαν σε ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία ανίχνευσης του αντιγόνου του ροταϊού στα κόπρανα. Η βαρύτητα προσδιορίστηκε βαθμολογώντας παρουσία, ένταση και διάρκεια συμπτωμάτων με την κλίμακα Clark. Αποτελέσματα.: Συμμετείχαν 393 παιδιά (216 αγόρια, 55,1%, διάμεση ηλικία 23 μήνες). ΟΓΑΡ σημειώθηκε σε 42,3% (CI 95%, 37,4-47,1%) στα ΤΕΠ και 47,8% (CI 95%, 41,7-53,9%) στα νοσηλευόμενα παιδιά. Η πλειοψηφία των περιστατικών με ΟΓΑΡ αφορούσε παιδιά 3 μηνών ως 3 ετών (77,8%), με συχνότερη επίπτωση της νόσου μεταξύ Δεκεμβρίου και Απριλίου (78,6%). Διαταραχές συμπεριφοράς, σημεία αφυδάτωσης, απώλεια βάρους, πυρετός 38 o C και έμετοι παρατηρήθηκαν συχνότερα στην ΟΓΑΡ απ ό,τι στην ΟΓΑΑΠ (p < 0,01). Επίσης στα παιδιά με ΟΓΑΡ καταγράφηκε σοβαρότερη νόσος (p < 0.01), μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσηλευτούν (p<0,05), συχνότερη κλινική επανεκτίμηση (p < 0,05), πιθανότητα μεγαλύτερου χρόνου νοσηλείας (διάμεση τιμή 4 έναντι 3 ημέρες) και περισσότερες ημέρες απουσίας γονέων από τη δουλειά (p < 0,05). Συμπεράσματα: Η ΟΓΑΡ ευθύνεται περίπου για το ήμισυ των επισκέψεων των παιδιών ηλικίας 5 ετών με ΟΓ σε ΤΕΠ στην Ελλάδα, προκαλεί δε σημαντική κλινική επιβάρυνση ώστε να απαιτεί στο 75% περίπου των περιπτώσεων, εισαγωγή στο νοσοκομείο. (Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2009, 56(4): ) Λέξεις ευρετηριασμού: επιδημιολογική μελέτη, οξεία γαστρεντερίτιδα, ροταϊός, παιδιά ως 5 ετών.

2 592 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, 2009 Frequency and clinical characteristics of rotavirus gastroenteritis in Greece ( ) I. Grivea, D. Koukou, P. Theohari, E. Galanakis, E. Farmaki, M. Ioannidou, G. Trimis, A. Siamopoulou-Mavridou, M. Kalmanti, H. Tsepkentzi, E. Roilides, M. Theodoridou, G. Syrogiannopoulos, V. Syriopoulou, Greek Rotascore Extension Study Group (Ann Clin Paediatr 2009, 56(4): ) Purpose: To determine the proportion of rotavirus gastroenteritis (RVG) and compare its clinical burden to that of acute gastroenteritis (AG) due to other pathogens. Findings were compared with those of an epidemiologic study being held in Patients and Methods: The study was conducted in 5 Emergency Hospital Units (HEU) between January 2007 and June Children up to 5 years old with AG were included. A rapid stool immunochromatographic test for rotavirus antigen detection was performed. Severity was defined calculating presence, intensity and duration of symptoms with Clark scale. Results: Three hundred ninty three children participated in the study (median age 23 months, 216 boys- 55.1%). RVG proportion was 42.3% (CI 95%, %) in HEU and 47.8% (CI 95%, %) in hospitalized patients. Most cases of RVG (77.8%) were noticed between 3 months and 3 years old and occurred between December and April (78.6%). Behavioral changes, signs of dehydration, weight loss, fever 38 ο C and vomiting were more prevalent in RVG than in AG due to other pathogens (p<0.01). In children with RVG, a higher severity (p<0.01), hospitalization rate (p<0.05) and clinical reevaluation (p<0.05) was observed, as well as longer hospitalization stay (median 4 vs 3 days) and parents days of absence from work (p<0.05). Conclusions: RVG is responsible for nearly half of the cases visiting HEU due to AG in Greek children up to 5 years of age and causes significant clinical burden as hospitalization is required in 75% of cases. Key words: epidemiological study, acute gastroenteritis, rotavirus, children up to 5 years old. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ροταϊός αποτελεί το συχνότερο αίτιο οξείας γαστρεντερίτιδας (ΟΓ) σε παιδιά ηλικίας 5 ετών, η δε Εικόνα 1. Ποσοστιαία αναλογία οξείας γαστρεντερίτιδας από ροταϊό (ΟΓΑΡ) στο σύνολο περιστατικών οξείας γαστρεντερίτιδας ανά νοσοκομείο. συχνότητά του ποικίλλει από χρόνο σε χρόνο αλλά δεν παρουσιάζει ανομοιογένεια στη γεωγραφική κατανομή, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό θανάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μεγαλύτερο εξαιτίας συνθηκών κακής διατροφής και ανεπαρκούς ιατρικής φροντίδας 1-8. Η επιδημιολογική μελέτη αυτή έγινε σε 5 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Ιουνίου Σκοπός ήταν ο καθορισμός της συχνότητας της οξείας γαστρεντερίτιδας από ροταϊό (ΟΓΑΡ) στην Ελλάδα και η σύγκριση της κλινικής της επιβάρυνσης με αυτής της γαστρεντερίτιδας από άλλα παθογόνα αίτια (ΟΓΑΑΠ). Μία πρώτη μελέτη με αυτό το σκοπό (μελέτη Rotascore) είχε διεξαχθεί μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2006 στα ΤΕΠ και σε καθορισμένα ιδιωτικά παιδιατρικά ιατρεία σε όλη τη χώρα, από όπου και προέρχονταν το 61,4% των συμμετεχόντων παιδιών 9,10. Η παρούσα αποτελεί επέκταση της μελέτης Rotascore με στόχο τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για την κλινική επιβάρυνση που προκαλεί η ΟΓΑΡ στην Ελλάδα. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στη μελέτη περιελήφθησαν παιδιά ηλικίας ως 5 ετών που εξετάσθηκαν στα ΤΕΠ 5 Παιδιατρικών Κλινικών μεγάλων Νοσοκομείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα με συμπτώματα ΟΓ στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Ιουνίου Η εργαστηριακή διάγνωση της ΟΓΑΡ γινόταν με ταχεία ανοσοχρωματογραφική μέθοδο ανίχνευσης του αντιγόνου του ροταϊού στα κόπρανα (VIKIA τεστ, BioMérieux). Σε αυτά τα παιδιά δε γινόταν

3 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, Εικόνα 2. Ηλικιακή κατανομή οξείας γαστρεντερίτιδας από ροταϊό (ΟΓΑΡ). Εικόνα 3. Εποχιακή κατανομή οξείας γαστρεντερίτιδας από ροταϊό (ΟΓΑΡ) (περίοδος: Ιανουάριος 2007-Ιούνιος 2008). ως ρουτίνα καλλιέργεια κοπράνων για ανίχνευση κοινών και σπάνιων μικροβίων. Η σοβαρότητα του κάθε περιστατικού γαστρεντερίτιδας βαθμολογήθηκε σύμφωνα με την 24 βαθμών κλίμακα του Clark, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία, την ένταση και τη διάρκεια των διαφόρων συμπτωμάτων (πυρετός, έμετοι, διάρροια, διαταραχές συμπεριφοράς λόγω αφυδάτωσης) 11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη μελέτη συμμετείχαν 396 παιδιά (διάμεση ηλικία 23 μήνες, 216 αγόρια-55,1%) από τα οποία αξιολογήθηκαν τα 393 στα οποία ήταν διαθέσιμο το αποτέλεσμα του τεστ ανίχνευσης του αντιγόνου του ροταϊού στα κόπρανα (99,5% του δείγματος). Το ποσοστό της ΟΓΑΡ ήταν 42,3% (CI 95%, 37,4-47,1%) στα ΤΕΠ και 47,8% (CI 95%, 41,7-53,9%) στα νοσηλευόμενα παιδιά. Η συχνότητα της ΟΓΑΡ ανά κέντρο απεικονίζεται στην εικόνα 1. Το μεγαλύτερο ποσοστό (77,8%) των περιστατικών με ΟΓΑΡ παρατηρήθηκε στα παιδιά ηλικίας 3 μηνών ως 3 ετών (εικόνα 2) και η υψηλότερη επίπτωση της νόσου μεταξύ Δεκεμβρίου και Απριλίου (78,6%, εικόνα 3). Δεν υπήρξε συσχέτιση του φύλου με τη διάγνωση της ΟΓΑΡ. Η διάμεση ηλικία των παιδιών με ΟΓΑΡ ήταν 22 μήνες (μέση 20 ± 12 μήνες), ενώ η διάμεση ηλικία των παιδιών με ΟΓΑΑΠ ήταν 25 μήνες (μέση 22 ± 11 μήνες). Διαταραχές συμπεριφοράς (ευερεθιστότητα, υ- ποτονία), σημεία αφυδάτωσης, απώλεια βάρους, πυρετός 38 ο C, έμετοι και μεγαλύτερη διάρκεια διαρροϊκών κενώσεων εμφανίστηκαν πιο συχνά στην ΟΓΑΡ απ ότι στην ΟΓΑΑΠ (p<0,01, πίνακας 1). Σχεδόν όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην επιδημιολογική μελέτη έπασχαν από μέσης (91,7% από ΟΓΑΡ έναντι 92,4% από ΟΓΑΑΠ) ή σοβαρής μορφής γαστρεντερίτιδα (7,1% από ΟΓΑΡ έναντι 6,1% από ΟΓΑΑΠ), σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά την κλίμακα του Clark (9-16 και βαθμοί αντιστοίχως). Η μέση τιμή της βαθμολόγησης της βαρύτητας κατά Clark ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεγαλύτερη (p<0,01) για τα παιδιά με ΟΓΑΡ (12,9 ± 5,1), συγκριτικά με αυτήν για τα παιδιά με ΟΓΑΑΠ (10,5 ± 4,9). Για τα παιδιά με ΟΓΑΡ έναντι των παιδιών με ΟΓΑΑΠ χρειάσθηκε σε υψηλότερο ποσοστό να νοσηλευτούν (72,9% έναντι 60,8%, p<0,05) ή να γίνει κλινική επανεκτίμηση κατά την πορεία της νόσου (85,5% έναντι 74,9%, p<0,05), όπως και μεγαλύτερος χρόνος νοσηλείας (διάμεση τιμή 4 έναντι 3 ημέρες, μέση τιμή 4,2 ± 2,7 έναντι 4 ± 2,4 ημερών), καθώς και περισσότερες ημέρες απουσίας των γονέων από την εργασία (διάμεση τιμή 4 έναντι 3 ημέρες, μέση τιμή 4,5 ± 2,9 έναντι 3,8 ± 2,6 ημερών, p<0,05). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν περαιτέρω τη σημαντική κλινική επιβάρυνση που προκαλεί η ΟΓΑΡ στην Ελλάδα. Η κλινική επιβάρυνση που προκαλεί η συγκεκριμένη μορφή γαστρεντερίτιδας στη χώρα μας είναι παρόμοια με αυτή των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς είναι η συχνότερη μορφή οξείας γαστρεντερίτιδας σε παιδιά μέχρι 5 ετών, κατά μέσο όρο προβάλλει με βαρύτερη κλινική συμπτωματολογία από τις άλλες μορφές ΟΓ, αφορά κυρίως τις ηλικίες 3 μηνών ως 3 ετών και παρουσιάζει αιχμή τη χειμερινή περίοδο 3,6,12. Με βάση τα αποτελέσματα και των δύο μελετών στην Ελλάδα, η ΟΓΑΡ ευθύνεται σχεδόν για τις μισές περιπτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας

4 594 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κλινικά χαρακτηριστικά οξείας γαστρεντερίτιδας από ρόταϊό (ΟΓΑΡ) και οξείας γαστρεντερίτιδας από άλλα παθογόνα (ΟΓΑΑΠ). Κλινική εικόνα ΟΓΑΡ (n=166) (n, %) ΟΓΑΑΠ (n=227) (n, %) p Αφυδάτωση 103 (62,0) 104 (45,8) 0,01 Απώλεια βάρους 90 (54,2) 102 (44,9) 0,01 Διαταραχές συμπεριφοράς 123 (74,1) 124 (54,6) 0,01 Ευερεθιστότητα 32 (19,3) 29 (12,7) 0,01 Πυρετός 38 ο C 131 (79,4) 144 (63,4) 0,01 Έμετοι 125 (75,3) 110 (48,4) 0,01 7 έμετοι/ημέρα 13 (6,6) 10 (4,4) NS 3 ημέρες με εμέτους 29 (17,4) 35 (15,4) NS 5 ημέρες με διάρροια 18 (10,8) 39 (17,1) NS 8 διαρροϊκές κενώσεις/ημέρα 27 (16,2) 33 (14,5) NS 3 ημέρες με πυρετό 44 (26,5) 50 (22,0) NS Σπασμοί 1 (0,6) 5 (2,2) NS ΝS: Mη στατιστικά σημαντικό παιδιών ηλικίας μέχρι 5 ετών που επισκέπτονται τα ΤΕΠ ή νοσηλεύονται (42,7% και 47,8% αντιστοίχως στην παρούσα μελέτη έναντι 45,7% και 49,1% στη μελέτη Rotascore) 9,10. Παράγοντες, όπως οι νοσηλείες, οι ιατρικές επισκέψεις, ο αυξημένος μέσος χρόνος νοσηλείας (4,2 ημέρες), οι ημέρες απουσίας των γονέων από τη δουλειά (4,5 ημέρες κατά μέσο όρο) υποδηλώνουν κοινωνικό και οικονομικό κόστος, πλην της επιβάρυνσης του Συστήματος Υγείας και της ταλαιπωρίας των παιδιών και των οικογενειών τους. Στην παρούσα μελέτη μάλιστα δεν περιλαμβάνονται νοσοκομειακές λοιμώξεις και τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται σε παιδιατρικά ιατρεία στην κοινότητα ή κατ οίκον χωρίς ιατρική φροντίδα. Δύο λόγοι ίσως ευθύνονται για την ελαφρώς μικρότερη συχνότητα της ΟΓΑΡ στην παρούσα μελέτη συγκριτικά με την προηγούμενη που έγινε στη χώρα μας. Η παρούσα μελέτη διεξάχθηκε όλους τους μήνες του έτους και όχι μόνο στην περίοδο αιχμής της λοίμωξης από ροταϊό (χειμερινοί μήνες), όπως έγινε στη μελέτη Rotascore 9,10. Άλλη διαφορά είναι ότι το έτος 2006 (περίοδος που διεξάχθηκε η μελέτη Rotascore) δεν υπήρχε κανένα παιδί εμβολιασμένο, ενώ από το έτος 2007 κυκλοφόρησαν δύο εμβόλια ροταϊού στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό παιδιών μέχρι 12 μηνών να έχει εμβολιαστεί την περίοδο διεξαγωγής της παρούσας μελέτης, παρά την απουσία συστάσεων ή παροχής του εμβολίου από τα ταμεία. Τα δείγματα κοπράνων της παρούσας μελέτης ήταν αποκλειστικά από παιδιά που επισκέφθηκαν τα ΤΕΠ Παιδιατρικών Νοσοκομείων, σε αντίθεση με τα δείγματα κοπράνων της μελέτης Rotascore, τα οποία πάνω από 60% προέρχονταν από παιδιά που επισκέφθηκαν ιδιωτικά παιδιατρικά ιατρεία. Στη μελέτη Rotascore, η μεγάλη διαφορά στην κλινική βαρύτητα μεταξύ ΟΓΑΡ και ΟΓΑΑΠ οφειλόταν στα περιστατικά από τα ιδιωτικά ιατρεία 9,10. Αυτός είναι ο λόγος που η διαφορά στην κλινική βαρύτητα μεταξύ ΟΓΑΡ και ΟΓΑΑΠ είναι μικρότερη στην παρούσα μελέτη απ ότι στη Rotascore. Μελέτες που είναι σε εξέλιξη αναμένεται να προσδιορίσουν σύντομα την κατανομή των γονοτύπων ροταϊού στη χώρα μας. Πρόσφατες μελέτες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες πάντως δείχνουν ότι για ποσοστά ως και 98% των περιπτώσεων ευθύνονται 5 ορότυποι ροταϊού (G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] και G9P[8]) 13. Ο εμβολιασμός έναντι του ροταϊού έχει μειώσει τη συχνότητα της ΟΓΑΡ σε διάφορες χώρες, ενώ ειδικά στις ΗΠΑ έχει δειχθεί ότι λειτουργεί και ο μηχανισμός της ανοσίας κοινότητας 14. Ιατρικές Εταιρείες, όπως η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων και Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ESPID και ESPGHAN), έχουν εκδώσει συστάσεις για τον εμβολιασμό ρουτίνας των βρεφών

5 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, έναντι της ΟΓΑΡ στις Ευρωπαϊκές χώρες, θεωρώντας ότι αυτός θα είναι αποδοτικός (cost effective) όσον αφορά την επίδραση που έχει το νόσημα στην κοινωνία 15. Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει την ανάγκη ε- φαρμογής εμβολιαστικού προγράμματος έναντι του ροταϊού στη χώρα μας, με στόχο τη μείωση της κλινικής επιβάρυνσης της ΟΓΑΡ και του σχετιζόμενου κόστους για το Σύστημα Υγείας, την κοινωνία και τους γονείς. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τους παιδιάτρους, μέλη της Ομάδας επέκτασης της μελέτης Rotascore, για τη σημαντική συμβολή τους στη διενέργεια της επιδημιολογικής μελέτης. Επίσης ευχαριστούμε τις Φαρμακευτικές Εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ και Sanofi Pasteur MSD για τη διάθεση των αντιδραστηρίων (VIKIA τεστ, BioMérieux) για την ανίχνευση του αντιγόνου του ροταϊού στα κόπρανα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Giaquinto C, Van Damme P, Huet F, Gothefors L, Maxwell M, Todd P et al. REVEAL Study Group. Clinical consequences of rotavirus acute gastroenteritis in Europe, : The REVEAL Study. J Infect Dis 2007; 195:S26-S Elliott EJ, Dalby-Payne JR. Acute infectious diarrhoea and dehydration in children. Med J Aust 2004; 181: Van Damme P, Giaquinto C, Huet F, Gothefors L, Maxwell M, Van der Wielen M. REVEAL Study Group. Multicenter Prospective Study of the Burden of Rotavirus Acute Gastroenteritis in Europe, : The REVEAL Study. J Infect Dis 2007; 195:S4-S Butz AM, Fosarelli P, Dick J, Cusack T, Yolken R. Prevalence of rotavirus on high-risk fomites in day-care facilities. Pediatrics 1993; 92: Raebel MA, Ou BS. Rotavirus disease and its prevention in infants and children. Pharmacotherapy 1999; 19: Soriano-Gabarró M, Mrukowicz J, Vesikari T, Verstraeten T. Burden of rotavirus disease in European Union countries. Pediatr Infect Dis J 2006;25:S7 -S Leung AK, Kellner JD, Davies HD. Rotavirus gastroenteritis Adv Ther 2005; 22: Cook SM, Glass RI, LeBaron CW, Ho MS. Global seasonality of rotavirus infections. Bull World Health Organ 1990; 68: Kavaliotis I, Papaevangelou V, Aggelakou V, Mantagou L, Trimis G, Papadopoulou V, et al. Greek ROTASCORE Study Group. ROTASCORE Study: Epidemiological observational study of acute gastroenteritis with or without rotavirus in Greek children younger than 5 years old. Eur J Pediatr 2008; 167: Ι. Καβαλιώτης, Β. Παπαευαγγέλου, Ε. Κόκκορη, Λ. Μανταγού, Γ. Τρίμης, A. Κοντού και συν. Επιδημιολογία οξείας γαστρεντερίτιδας από ροταϊό στην Ελλάδα σε παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών: Μελέτη ROTASCORE. Παιδιατρική 2007, 70: Rosenfeldt V, Vesikari T, Pang XL, Zeng SQ, Tvede M, Paerregaard A. Viral etiology and incidence of acute gastroenteritis in young children attending day-care centers. Pediatr Infect Dis J 2005; 24: Parashar UD, Hummelman EG, Bresee JS, Miller MA, Glass RI. Global illness and deaths caused by rotavirus disease in children. Emerg Infect Dis 2003; 9: Van Damme P, Giaquinto C, Maxwell M, Todd P, Van der Wielen M; REVEAL Study Group. Distribution of rotavirus genotypes in Europe, : the REVEAL Study. J Infect Dis 2007; 195 Suppl 1:S CDC, Early Release. Delayed Onset and Diminished Magnitude of Rotavirus Activity United States, November 2007 May MMRW, June ; 57: Vesikari T, Van Damme P, Giaquinto C, Gray J, Mrukowicz J, Dagan R et al. Expert Working Group; European Society for Paediatric Infectious Diseases; European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/ European Society for Paediatric Infectious Diseases Evidence based Recommendations for Rotavirus Vaccination in Europe. JPGN 2008; 46, Suppl 2:S38-S48.

Η χορεία του Huntington Γενετική και επιδημιολογική μελέτη στον ελληνικό πληθυσμό

Η χορεία του Huntington Γενετική και επιδημιολογική μελέτη στον ελληνικό πληθυσμό ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):785-793 Η χορεία του Huntington Γενετική και επιδημιολογική μελέτη στον ελληνικό πληθυσμό Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2011

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2011 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 275 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Χ. Ανταχόπουλος Γ' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη The new National Immunization

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Μυοσκελετικές διαταραχές στο νοσηλευτικό προσωπικό Μπιτσιός Αθανάσιος 1, Τσίγγανου Ευδοκία 2 1. Νοσηλευτής, MSc, Γ.Ν.Χαλκιδικής 2. Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Γ.Ν. Χαλκιδικής Τόμος 13,

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές διαταραχές και επιβαρύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό

Μυοσκελετικές διαταραχές και επιβαρύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόμος 5,Τεύχος 4, 168-175 ISSN 1791-9649 Μυοσκελετικές διαταραχές και επιβαρύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό Μπιτσιός Αθ. 1, Γιοφτσίδου Ασ. 2, Μάλλιου Π. 3, Μπενέκα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. «Η σημασία των ιογενών γαστρεντερίτιδων για τη Δημόσια Υγεία, στην Ελλάδα» Επιλογές

Περιεχόμενα. «Η σημασία των ιογενών γαστρεντερίτιδων για τη Δημόσια Υγεία, στην Ελλάδα» Επιλογές Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2013 Αρ. 23 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. «Η σημασία των ιογενών γαστρεντερίτιδων για τη Δημόσια Υγεία, στην Ελλάδα» Επιλογές

Περιεχόμενα. «Η σημασία των ιογενών γαστρεντερίτιδων για τη Δημόσια Υγεία, στην Ελλάδα» Επιλογές Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2013 Αρ. 23 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα υπό χημειοθεραπεία. Αξιολόγηση με τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης HADS

Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα υπό χημειοθεραπεία. Αξιολόγηση με τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης HADS Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα υπό χημειοθεραπεία. Αξιολόγηση με τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης HADS _ΕΡΕΥΝΑ_ Καραπούλιος Δημήτριος 1, Γκέτσιος Ιωάννης 2, Ρίζου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Επιδημιολογική μελέτη φυσικής λοίμωξης. από ανεμευλογιά σε φυσιολογικά παιδιά πριν την. εφαρμογή του μαζικού εμβολιασμού.

Πανελλήνια Επιδημιολογική μελέτη φυσικής λοίμωξης. από ανεμευλογιά σε φυσιολογικά παιδιά πριν την. εφαρμογή του μαζικού εμβολιασμού. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:. ΚΑΦΕΤΖΗΣ Πανελλήνια Επιδημιολογική μελέτη φυσικής λοίμωξης από ανεμευλογιά σε φυσιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη νοσηρότητας και απώλειας εργατο-ημερών 122 επαγγελματιών του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια 6 ετών

Μελέτη νοσηρότητας και απώλειας εργατο-ημερών 122 επαγγελματιών του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια 6 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Μελέτη νοσηρότητας και απώλειας εργατο-ημερών 122 επαγγελματιών του Ελληνικού Στρατού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση αναγκών υγείας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Σεπτέμβριος 2011 Αρ. 07/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκετές έρευνες δείχνουν συσχέτιση μεταξύ οικονομικών κρίσεων και ψυχολογικής επιβάρυνσης

Αρκετές έρευνες δείχνουν συσχέτιση μεταξύ οικονομικών κρίσεων και ψυχολογικής επιβάρυνσης ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 22 (2), 2011 109 Ερευνητική εργασία Research article Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα * Ο. Γιωτάκος, Δ. Καράμπελας, Α. Καυκάς Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάιος 2011 Αρ. 03/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ ÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός φυματίωσης σε μετανάστες και επίπτωση στους γηγενείς πληθυσμούς της Ευρώπης

Επιπολασμός φυματίωσης σε μετανάστες και επίπτωση στους γηγενείς πληθυσμούς της Ευρώπης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Επιπολασμός φυματίωσης σε μετανάστες και επίπτωση στους γηγενείς πληθυσμούς της Ευρώπης Αλικάρη Δ. Βικτώρια Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Γ.Ν.Α. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση Η χρήση των προβιοτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διάρροιας στα παιδιά

Aνασκόπηση Η χρήση των προβιοτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διάρροιας στα παιδιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2011, 2(1), 23 30 Ι. Νικητίδης, 1. Κασίμος 2 Aνασκόπηση Η χρήση των προβιοτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ς στα παιδιά 1 Τμήμα Ιατρικής, ημοκριτείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 vima asklipiou.gr Σελίδα 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ποιότητα ζωής ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής

Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 2006 47 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου 1 Φ. Καραχάλιου 1 Ν. Παπαδοπούλου 2 Γ. Τσαρμακλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Επιδηµιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση επιδηµίας γαστρεντερίτιδας από norovirus σε Γενικό Νοσοκοµείο Ε. Κουσούλη 1, Ο. Ζαρκωτού 1,. Καραγεωργόπουλος 1, Ν. Σπανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Σεπτέμβριος 2011 Αρ. 07/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΝΟΣΩΝ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ IΑΤΡΙΚΗΣ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR1306107033. somethink.gr

GR1306107033. somethink.gr GR1306107033 somethink.gr 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι λοιµώξεις συνεχίζουν να αποτελούν µεγάλο πρόβληµα στη δηµόσια υγεία και στην καθηµερινή απασχόληση του παιδιάτρου, είτε ως πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και αξιολόγηση ιατρών και ασθενών αναφορικά με τη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Αντιλήψεις και αξιολόγηση ιατρών και ασθενών αναφορικά με τη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(5):592-603 Αντιλήψεις και αξιολόγηση ιατρών και ασθενών αναφορικά με τη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΣΚΟΠΟΣ Η υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 009, 6():90-400 Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ευαγγελία Μαντζούφα, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, evaggelia91@hotmail.com Γιάννης Τυρινόπουλος, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, yannist@teiath.gr Περίληψη Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οδοντιατρική φροντίδα στην Κύπρο Η άποψη των οδοντιάτρων

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οδοντιατρική φροντίδα στην Κύπρο Η άποψη των οδοντιάτρων ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):194-201 Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οδοντιατρική φροντίδα στην Κύπρο Η άποψη των οδοντιάτρων ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των απόψεων των οδοντιάτρων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα εισαγωγών στις ΜΕΘ από τροχαίο ατύχημα

Συχνότητα εισαγωγών στις ΜΕΘ από τροχαίο ατύχημα Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 2 nd Issue, April June 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Συχνότητα εισαγωγών στις ΜΕΘ από τροχαίο ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών σε σχέση με τα έλκη πίεσης Όνομα Φοιτητή : Στέφανος Καφετζής Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας : 2009285273

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά τη χρονική περίοδο 2005-2010 στο νομό Λακωνίας Γκιουζέλη Γεωργία 1, Τσιρώνη Μαρία 2, Κατσαραγάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 222 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η έννοια της ιατρικής ευθύνης στο σύστημα παροχής φροντίδας υγείας Κ ατά περιόδους, στη συζήτηση θεμάτων που καθίστανται κοινοί τόποι ενδιαφέροντος, τόσο

Διαβάστε περισσότερα