1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση"

Transcript

1 Βασικά Στοιχεία και Έννοιες της Άσκησης µε Βάρη Φυσική Κατάσταση Το σύνολο των φυσικών ικανοτήτων που καθορίζουν την επίδοση Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Μαζικός Αθλητισµός Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης Αερόβια ικανότητα Ευκαµψία Σύσταση σώµατος Φυσική Κατάσταση: -ένα σύνολο ικανοτήτων που διαθέτουν ή αποκτούν οι άνθρωποι το οποίο σχετίζεται µε την ικανότητα να εκτελούν µια φυσική δραστηριότητα Φυσική Κατάσταση για Υγεία: -µια σωµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από α) την ικανότητα εκτέλεσης καθηµερινών δραστηριοτήτων µε ενεργητικότητα και β) η επίδειξη γνωρισµάτων και ικανοτήτων που συνδέονται µε χαµηλή πιθανότητα πρόωρης ανάπτυξης ασθενειών λόγω υποκινητικότητας Αναερόβια ικανότητα Φυσική Κατάσταση Ισχύς Ταχύτητα ύναµη Μυϊκή ύναµη Η ικανότητα του ανθρώπου να υπερνικά ή να αντιστέκεται µια αντίσταση µέσω µυϊκών συσπάσεων Μέγιστη δύναµη Το µεγαλύτερο µέγεθος δύναµης που µπορεί να αναπτυχθεί εκούσια Μορφές ύναµης 1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Το µέγιστο βάρος µε το οποίο µπορεί να εκτελεστεί µία επανάληψη σε µια συγκεκριµένη άσκηση 1

2 Μυϊκή ύναµη Σχετική ύναµη Η µέγιστη δύναµη σε σχέση µε το σωµατικό βάρος. Η ικανότητα του ανθρώπου να υπερνικά ή αν αντιστέκεται µια αντίσταση µέσω µυϊκών συσπάσεων Μορφές ύναµης Σχετική ύναµη = Μέγιστη ύναµη / Σωµατικό Βάρος Μέγιστη δύναµη Το µεγαλύτερο µέγεθος δύναµης που µπορεί να αναπτυχθεί εκούσια Ισχύς Η ανάπτυξη της µεγαλύτερης τιµής δύναµης στο συντοµότερο Μυϊκή Ισχύς - Ο ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης Μυϊκή ύναµη Η ικανότητα του ανθρώπου να υπερνικά ή αν αντιστέκεται µια αντίσταση µέσω µυϊκών συσπάσεων Μορφές ύναµης - Η ταχύτητα μετακίνησης ενός φορτίου P = F x V Μέγιστη δύναµη Το µεγαλύτερο µέγεθος δύναµης που µπορεί να αναπτυχθεί εκούσια Ισχύς Η ανάπτυξη της µεγαλύτερης τιµής δύναµης στο συντοµότερο Μυϊκή αντοχή Η υπερνίκηση φορτίων για παρατεταµένο Αντοχή στη ύναµη Η ικανότητα υπερνίκησης υψηλών εξωτερικών αντιστάσεων (> 30 % της 1-ΜΕ) για παρατεταµένο Μυϊκή ύναµη Η ικανότητα του ανθρώπου να υπερνικά ή αν αντιστέκεται µια αντίσταση µέσω µυϊκών συσπάσεων Μορφές ύναµης ή για υψηλό αριθµό επαναλήψεων (ικανότητα αντίστασης στην κόπωση) Μέγιστη δύναµη Το µεγαλύτερο µέγεθος δύναµης που µπορεί να αναπτυχθεί εκούσια Ισχύς Η ανάπτυξη της µεγαλύτερης τιµής δύναµης στο συντοµότερο Μυϊκή αντοχή Η υπερνίκηση φορτίων για παρατεταµένο 2

3 Μέγιστη Δύναμη Ισχύς -Αντοχή στη Δύναμη Μορφές Μυϊκής Ενεργοποίησης F (N) t (sec) Σύγκεντρη υναµική Άσκηση Έκκεντρη Ισοµετρική Στατική Άσκηση Κύκλος ιάτασης Βράχυνσης Μυοτατικό αντανακλαστικό και Ελαστικά στοιχεία του µυός Ελαστική Ενέργεια Παράγοντες της επιβάρυνσης ενός προγράµµατος µε βάρη Υψηλότερη µυϊκή ενεργοποίηση Παράγοντες της Επιβάρυνσης στην Άσκηση µε Βάρη Ασκήσεις (επιλογή και σειρά εκτέλεσης) Ένταση -Κιλά Αριθµός Σετ Επαναλήψεις ιάλειµµα Ταχύτητα εκτέλεσης Ποσότητα - Όγκος της άσκησης Ασκήσεις που θα Εκτελεστούν Εξαρτάται από το: ποιες µυϊκές οµάδες θέλουµε να γυµνάσουµε ποιος θα είναι ο ασκούµενος τι στόχους έχει το πρόγραµµα Πυκνότητα του ερεθίσµατος 3

4 Σειρά Εκτέλεσης των Ασκήσεων Είναι προτιµότερο να εκτελούνται πρώτες οι πολυαρθρικές ασκήσεις (ενεργοποιούν περισσότερες από µία µυϊκές οµάδες) ασκήσεις που γυµνάζουν ολόκληρο το σώµα δεύτερες Ορίζεται: Ένταση -Φορτίο είτε ως ποσοστό της 1-ΜΕ (% 1-ΜΕ) είτε ως ο µέγιστος αριθµός επαναλήψεων που µπορούν να εκτελεστούν µε ένα βάρος π.χ. 10-ΜΕ οι µονοαρθρικές ασκήσεις (ενεργοποιούν µία µυϊκή οµάδα) Ένταση Αριθµός Επαναλήψεων Επανάληψη η εκτέλεση της κίνησης µιας άσκησης µία φορά Ένταση Αριθµός Επαναλήψεων Ένταση (%1-ΜΕ) Επαναλήψεις Σετ ή Σειρά ένας αριθµός επαναλήψεων που εκτελούνται συνεχόµενα χωρίς παύση Η σχέση διαφοροποιείται από άτοµο σε άτοµο και από άσκηση σε άσκηση 4

5 Ποσότητα της Άσκησης (συνολικό έργο) Αριθµός των Ασκήσεων Αριθµός των Σετ Επαναλήψεις ιάλειµµα ο χρόνος ανάληψης ανάµεσα: στην εκτέλεση των σετ µιας άσκησης µεταξύ των ασκήσεων Βάρος Συχνότητα ερεθίσµατος ο χρόνος ανάληψης µεταξύ δύο προπονήσεων για την ίδια µυϊκή οµάδα αριθµός προπονήσεων για την ίδια µυϊκή οµάδα στα πλαίσια ενός µικρόκυκλου Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Προγράµµατα Άσκησης µε Βάρη µε Στόχο: Μέγιστη ύναµη Γενική ύναµη Μυϊκή Αντοχή Μυϊκή Υπερτροφία Μυϊκή Ισχύ υνατότητες µεταβολής της επιβάρυνσης στην άσκηση µε βάρη σε εβδοµαδιαίο κύκλο ή και σε ποιο µακροχρόνιο κύκλο Τρόπος Μεταβολής της Επιβάρυνσης 1 η Ηµέρα 2 η Ηµέρα Μείωση των κιλών Κάθισµα 3 x 4 x 90 Kg Κάθισµα 3 x 4 x 75 Kg Μείωση των επαναλήψεων Κάθισµα 3 x 5 x 85 kg Κάθισµα 3 x 2 x 85 kg Μείωση του αριθµού των σετ Κάθισµα 4 x 5 x 85 kg Κάθισµα 2 x 5 x 85 kg Αύξηση του χρόνου διαλείµµατος Μείωση των κιλών και αύξηση των επαναλήψεων Εκτέλεση διαφορετικής άσκησης Εκτέλεση µε διαφορετική ταχύτητα Εκτέλεση άσκησης για µέγιστη δύναµη και για ισχύ Μέγιστη δύναµη του ατόµου: 100 kg Κάθισµα 3 x 10 x 75 kg (2 min διάλειµµα) Κάθισµα 3 x 4 x 90 Kg Κάθισµα 3 x 4 x 90 Kg Κάθισµα 3 x 6 x 60 Kg Κάθισµα 3 x 5 x 85 Kg Κάθισµα 3 x 10 x 75 kg (4 min διάλειµµα) Κάθισµα 3 x 10 x 75 Kg Κάθισµα (µπροστά) 3 x 4 x 70 Kg Κάθισµα 3 x 6 x 60 Kg (εκτέλεση µε αργή ταχύτητα) Άλµα µε φορτίο 3 x 5 x 35 Kg Μορφές οργάνωσης της προπόνηση δύναµης Προπόνηση σε σταθµούς Εκτελούνται όλα τα σετ µιας άσκησης και µετά εκτελείται η επόµενη άσκηση Προπόνηση σε ενότητες Περιλαµβάνονται 2-4 ασκήσεις για την ίδια µυϊκή οµάδα ή για διαφορετικές µυϊκές οµάδες. Εκτελείται το πρώτο σετ σε όλες τις ασκήσεις και µετά εκτελείται το δεύτερο σετ Κυκλική προπόνηση Περιλαµβάνονται 5-18 ασκήσεις για διαφορετικές µυϊκές οµάδες. Εκτελείται το πρώτο σετ σε όλες τις ασκήσεις και µετά εκτελείται το δεύτερο σετ 5

6 Μηχανήµατα Πλεονεκτήµατα -Μειονεκτήµατα Εύκολη η σωστή τεχνική εκτέλεση της άσκησης Μικρός κίνδυνος τραυµατισµού Μπορεί να εκτελεστεί η άσκηση µε περιορισµένη συµµετοχή βοηθού Ελεύθερα Βάρη Εύκολη η παραλλαγή των ασκήσεων (µονοαρθρικές και πολυαρθρικές ασκήσεις) Επιτρέπουν τη µικρή αύξηση του βάρους Χαµηλότερο κόστος απόκτησης Απόκτηση ισορροπίας και αίσθησης του σώµατος Ασφάλεια κατά την Άσκηση βοήθειες αναπνοές σωστή τεχνική εκτέλεση συντήρηση των µηχανηµάτων χρησιµοποίηση ζώνης Στόχοι της προπόνησης - άσκησης µε βάρη αύξηση της µυϊκής δύναµης βελτίωση της επίδοσης στον αθλητισµό βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης καθηµερινών δραστηριοτήτων αύξηση της µυϊκής µάζας αύξηση του µεταβολισµού µείωση του σωµατικού λίπους βελτίωση της στάσης του σώµατος πρόληψη της φθοράς του στηρικτικού και κινητικού µηχανισµού Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Προγράµµατα Άσκησης µε Βάρη µε Στόχο: Μέγιστη ύναµη Μυϊκή Υπερτροφία Μυϊκή Αντοχή Μυϊκή Ισχύ Πρόγραµµα για Μέγιστη ύναµη Πρόγραµµα για Μυϊκή Υπερτροφία Σετ: 2-4 (προχωρηµένοι περισσότερα έως και 10 για τις βασικές ασκήσεις) Επαναλήψεις -Ένταση: 1-5 στο % 1-ΜΕ ιάλειµµα: 2-5 min επιβάρυνση κατά άσκηση Σετ: 2-4 (προχωρηµένοι περισσότερα > 3) Επαναλήψεις -Ένταση: 6-12 στο % 1-ΜΕ ιάλειµµα: 2-4 min (προχωρηµένοι µπορούν και µικρότερο < 2 min) επιβάρυνση κατά άσκηση 6

7 Πρόγραµµα για Μυϊκή Αντοχή Πρόγραµµα για Μυϊκή Ισχύ Σετ: 2-4 Επαναλήψεις -Ένταση: στο % 1-ΜΕ ιάλειµµα: sec επιβάρυνση κατά άσκηση Σετ: 2-6 Επαναλήψεις -Ένταση: 4-10 στο % 1-ΜΕ ιάλειµµα: 1-3 min (πλήρης ανάληψη) επιβάρυνση κατά άσκηση Πρόγραµµα άσκησης µε βάρη Ασκήσεις: 8 10, τουλάχιστον µια άσκηση για τις µεγάλες µυϊκές οµάδες Αριθµός σετ: 1 3 Ένταση: 70 85% της 1-ΜΕ ή 8 12 ΜΕ ιάλειµµα: 1 2 λεπτά Συχνότητα: 2 3 φορές την εβδοµάδα Αύξηση της επιβάρυνσης:κάθε 1 2 εβδοµάδες αυξάνοντας τις επαναλήψεις, την ένταση και τα σετ Περιοδισµός αναφέρεται στην µεταβολή της ποσότητας και της έντασης της επιβάρυνσης στη διάρκεια του χρόνου Π.χ. ο αριθµός των επαναλήψεων αυξάνεται σταδιακά από 8 έως 12 και όταν ο ασκούµενος µπορεί να εκτελέσει περισσότερες από 12 επαναλήψεις αυξάνεται η ένταση κατά 5 10 % Μοντέλα Περιοδισµού Βασική Αρχή της Προπόνησης Προοδευτική Αύξηση της Επιβάρυνσης αναφέρεται στην σταδιακή µεταβολή µεταβολή της επιβάρυνσης αυξάνοντας : είτε την ένταση (αυξάνοντας το βάρος που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση ενός αριθµού επαναλήψεων) είτε την ποσότητα (αυξάνοντας τον αριθµό των σετ σε κάθε άσκηση ή τον αριθµό των επαναλήψεων σε κάθε σετ) 7

8 % 1-ΜΕ Εβδοµάδα Μοντέλα Περιοδισµού 1 Γραµµικό 2 Βαθµίδα Γραµµικό 3 Βαθµίδα Μη Γραµµικό 4 Κυµατοειδές 1 5 Κυµατοειδές 2 6 Όγκου -Έντασης Σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης Τόνοι Baker D., Εβδοµάδα 8

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Φατούρος Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. & Χατζηνικολάου Αθανάσιος Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.- ΔΠΘ Περιεχόμενα Μαθήματος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Άσκηση?? «Η άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση του διαβήτη» Βελτιώνει τη δράση της ινσουλίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης στο ποδόσφαιρο

Προπόνηση δύναμης στο ποδόσφαιρο Προπόνηση δύναμης στο ποδόσφαιρο Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Μορφές εμφάνισης της δύναμης Μέγιστη δύναμη Ταχυδύναμη Ισχύς Αντοχή στη δύναμη Ερωτήματα για την προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατική άσκηση και υγεία Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οι ασκήσεις κατηγοριοποιούνται γενικά σε τρεις τύπους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Φυσική Αγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Καλογήρου ηµ. καθηγητής Φ.Α. Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση Σύντοµη περιγραφή-ορισµός Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση ψυχοσωµατικής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας

Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr info@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση της προπονητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραμμάτων Τρίκαλα 2014 Περιεχόμενα Άσκηση και υγεία. 5 Βασίλειος Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT (κωδ. 7978-900)

FAVORIT (κωδ. 7978-900) ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ FAVORIT (κωδ. 7978-900) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Υπολογισµός του συνολικού αριθµού χιλιοµέτρων 1 κίνηση κωπηλασίας ισοδυναµεί µε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση ενός προγράμματος αερόβιας γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες» Της Τσατραφύλλη Βενετίας 38/05. Εγκεκριμένο από την επιτροπή:

«Η επίδραση ενός προγράμματος αερόβιας γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες» Της Τσατραφύλλη Βενετίας 38/05. Εγκεκριμένο από την επιτροπή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DEPARTMENT OF PHYSICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαβασιλείου Θεόδωρος ΑΕΜ : 14779 Επιβλέπον Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Εισηγητής: Πήδουλας Γεώργιος Msc. 1 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Βελτιώνει την κεντρική και περιφερική ροή αίματος και ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Εργοφυσιολογία-Ενδοκρινολογία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) Βαλκανιονίκης Κολύµβησης ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Η εγκυµοσύνη σε παλαιότερες εποχές

Διαβάστε περισσότερα

BOWFLEX XTREME ΚΩ : ΜΠΟΟΥ Γνωρίστε το Μηχάνηµά σας ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την απόφασή σας να αδυνατίσετε! Με το Bowflex Xtreme για σύντροφό σας στις ασκήσεις σας, γνωρίζετε ότι διαθέτετε πλέον το εργαλείο για

Διαβάστε περισσότερα