Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό φάσµα, δηλαδή το σύνολο των µαγνητικών δυναµικών γραµµών. S Ν Από τη µορφή του µαγνητικού φάσµατος συµπεραίνουµε : ❶ Οι περιοχές του µαγνήτη που το πεδίο είναι ισχυρό είναι οι πόλοι. Ο ένας ονοµάζεται Βόρειος µαγνητικός πόλος ( Ν ) και ο άλλος Νότιος µαγνητικός πόλος ( S ) ❷ Οι δυναµικές γραµµές σχεδιάζονται έτσι ώστε η πυκνότητά τους να είναι ανάλογη µε το µέτρο της έντασης Β. ❸ Οι δυναµικές γραµµές δεν τέµνονται. ❹ Οι δυναµικές γραµµές είναι κλειστές δηλαδή βγαίνουν από το βόρειο µαγνητικό πόλο και µπαίνουν στο νότιο µαγνητικό πόλο. Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος µέσα στον οποίο µία µαγνητική βελόνα δέχεται δυνάµεις µε αποτέλεσµα να προσανατολίζεται. Η διεύθυνση του πεδίου σε κάποιο σηµείο του είναι η διεύθυνση του άξονα της βελόνας όταν αυτή είναι ελεύθερη να κινηθεί. Το µαγνητικό πεδίο ενός µαγνήτη έχει τη µορφή του σχήµατος. Μπορούµε να ορίσουµε το µαγνητικό πεδίο γενικότερα : Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος στον οποίο γίνονται αισθητές οι µαγνητικές αλληλεπιδράσεις µαγνητών, ρευµατοφόρων αγωγών ή κινούµενων ηλεκτρικών φορτίων. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου Β ( ή µαγνητική επαγωγή ) δείχνει πόσο ισχυρό είναι το µαγνητικό πεδίο σε κάποιο σηµείο του. Μονάδα έντασης στο σύστηµα S.I. είναι το 1 Tesla ή 1 Τ Η κατεύθυνση του B δίνει την κατεύθυνση της δυναµικής γραµµής. Εποµένως δυναµική γραµµή του µαγνητικού πεδίου είναι η γραµµή σε κάθε σηµείο της οποίας το διάνυσµα της µαγνητικής επαγωγής είναι εφαπτόµενο. Ένα πολύ ευαίσθητο όργανο για την ανίχνευση του µαγνητικού πεδίου είναι η µαγνητική βελόνα. Επιπλέον µας δείχνει και την κατεύθυνση της έντασης Β της περιοχής.

2 Φυσική Β Λυκείου - 2 Παπαθεοδώρου Γιώργος Οµογενές µαγνητικό πεδίο ονοµάζεται το µαγνητικό πεδίο όταν η ένταση Β παραµένει σταθερή κατά µέτρο, διεύθυνση και φορά. Στο πεδίο αυτό οι δυναµικές γραµµές είναι παράλληλες και ισαπέχουσες. β. Το ηλεκτρικό ρεύµα δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο Ι. Επίδραση ηλεκτρικού ρεύµατος σε µαγνήτη ( πείραµα Oersted ) Ο Oersted τοποθέτησε έναν αγωγό παράλληλα σε µία µαγνητική βελόνα. Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύµα η βελόνα εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας. Όταν διακοπεί το ρεύµα η βελόνα επανέρχεται στην N I αρχική της θέση. Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύµα αντίθετης φοράς η S βελόνα εκτρέπεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Όταν αυξανόταν η ένταση του ρεύµατος αυξανόταν και η εκτροπή της βελόνας, όχι όµως ανάλογα. Το πείραµα Oersted είναι από τα σπουδαιότερα στη Φυσική γιατί έδειξε ότι όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύµα δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο. ΙΙ. Επίδραση µαγνήτη σε ρευµατοφόρο αγωγό ( δύναµη Laplace ) Ένας αγωγός βρίσκεται κρεµασµένος µέσα σε µαγνητικό πεδίο. Ο αγωγός δεν δέχεται δύναµη από το µαγνητικό πεδίο. Αν ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα δέχεται από το πεδίο δύναµη που ονοµάζεται δύναµη Laplace. ύναµη δέχονται και φορτία που κινούνται µέσα σε µαγνητικό πεδίο ( δύναµη Lorenz ) γ. Μαγνητικές ιδιότητες των σωµάτων S N I F L Οι µαγνητικές ιδιότητες των υλικών οφείλονται στους στοιχειώδεις µαγνήτες από τους οποίους αποτελούνται τα υλικά. Σαν στοιχειώδεις µαγνήτες µπορούµε να θεωρήσουµε τα άτοµα του υλικού. Η περιστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα κατά ένα µέρος και κυρίως η περιστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τον άξονά τους ( spin ) είναι υπεύθυνη για τις µαγνητικές ιδιότητες των σωµάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ζεύγη µε αντίθετα spin µε αποτέλεσµα η συνολική µαγνητική επίδραση να είναι µηδέν. Μέσα στα µαγνητικά υλικά δηµιουργούνται µικρές µαγνητικές περιοχές που περιέχουν περίπου άτοµα, οι οποίες συµπεριφέρονται σαν µικροί µόνιµοι µαγνήτες. Στα υλικά που δεν είναι µαγνητισµένα οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε αταξία. Όταν το υλικό µαγνητιστεί, όλες οι µαγνητικές περιοχές προσανατολίζονται οµοιόµορφα. Αποµαγνήτιση µαγνητισµένου υλικού Ένα µαγνητισµένο υλικό χάνει τις µαγνητικές του ιδιότητες αν θερµανθεί πάνω από κάποια θερµοκρασία που λέγεται θερµοκρασία Curie. Αυτό συµβαίνει γιατί οι µαγνητικές περιοχές χάνουν τον προσανατολισµό τους πάνω από τη θερµοκρασία αυτή. Το ίδιο επιτυγχάνεται και αν σφυρηλατήσουµε το υλικό. Η σφυρηλάτηση καταστρέφει τον προσανατολισµό των µαγνητικών περιοχών.

3 Φυσική Β Λυκείου - 3 Παπαθεοδώρου Γιώργος δ. Τρόποι µαγνήτισης Η µαγνήτιση ενός σώµατος επιτυγχάνεται κυρίως : Με επαφή ( µε ισχυρό µαγνήτη ). Με επαγωγή ( κοντά σε ισχυρό µαγνήτη ). Με τριβή 2. Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρων αγωγών α. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου αγωγού Ι Ο ευθύγραµµος αγωγός µε µεγάλο µήκος όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό Β Β ρεύµα δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναµικές γραµµές είναι οµόκεντροι κύκλοι, µε το κέντρο τους πάνω στον αγωγό και r το επίπεδό τους κάθετο στον αγωγό. Β Β Η διεύθυνση της έντασης Β του µαγνητικού πεδίου είναι εφαπτόµενη στις δυναµικές γραµµές. Η φορά καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού : Κρατάµε τον αγωγό µε το δεξί µας χέρι ώστε ο αντίχειρας να δείχνει τη φορά του ρεύµατος και τότε η φορά των υπόλοιπων δακτύλων δείχνει τη φορά της έντασης. Το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου είναι ανάλογο της έντασης Ι του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό και αντιστρόφως ανάλογο µε την απόσταση r από τον αγωγό. 2I B = k µ r Το κ µ είναι η µαγνητική σταθερά µε τιµή κ µ = 10 7 Ν/Α 2. β. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού Κυκλικός αγωγός που διαρρέεται από ρεύµα δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο όπως στο σχήµα. Αν τα δάκτυλα του δεξιού χεριού δείχνουν τη φορά του Β ρεύµατος τότε ο αντίχειρας δείχνει τη φορά των δυναµικών γραµµών. Στο κέντρο του αγωγού ο οποίος έχει ακτίνα r η ένταση του µαγνητικού πεδίου δίνεται 2πΙ από τη σχέση B = kµ r Παρατήρηση Αν ο κυκλικός αγωγός αποτελείται από Ν σύρµατα που διαρρέονται από ρεύµα µε την ίδια ένταση 2πΙ και την ίδια φορά, τότε B ολ = kµ N r γ. Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς Το σωληνοειδές είναι ένα σύνολο από παράλληλα κυκλικά ρεύµατα που έχει µορφή σωλήνα µε διάµετρο πολύ µικρή σε σχέση µε το µήκος του.

4 Φυσική Β Λυκείου - 4 Παπαθεοδώρου Γιώργος Μορφή µαγνητικού πεδίου : Στο εξωτερικό του σωληνοειδούς το µαγνητικό πεδίο είναι όµοιο µε το πεδίο ραβδόµορφου µαγνήτη. Στο εσωτερικό το µαγνητικό πεδίο είναι οµογενές. Η κατεύθυνση του µαγνητικού πεδίου είναι Ι εφαπτόµενη σε κάθε σηµείο στις δυναµικές γραµµές στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό είναι παράλληλη στον άξονα του σωληνοειδούς. Η φορά βρίσκεται µε τον κανόνα του Maxwell. Αν θεωρήσουµε ότι τα δάκτυλα του δεξιού χεριού ακολουθούν τη φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος τότε ο αντίχειρας δείχνει τη φορά των δυναµικών γραµµών στο εσωτερικό του πηνίου. Ένταση µαγνητικού πεδίου : Το σωληνοειδές πηνίο έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, το µήκος του l και τον αριθµό των σπειρών του N. ( Ο αριθµός σπειρών ανά µονάδα µήκους συµβολίζεται µε n, άρα N n = l ) Το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου είναι : ανάλογο µε την ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο ανάλογο µε τον αριθµό σπειρών N του πηνίου αντιστρόφως ανάλογο µε το µήκος l του πηνίου N B = 4πkµ I ή B = 4πkµ ni l Παρατήρηση Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στα άκρα του σωληνοειδούς έχει µέτρο ίσο µε το µισό του µέτρου της έντασης στο κέντρο του σωληνοειδούς : B ακρ Β N = άρα B ακρ = 2πkµ I 2 l 3. Ηλεκτροµαγνητική δύναµη Laplace α. ύναµη σε ρευµατοφόρο αγωγό από οµογενές µαγνητικό πεδίο S N I F L Όταν ένας ευθύγραµµος αγωγός που διαρρέεται από ρεύµα βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, δέχεται από το πεδίο δύναµη που ονοµάζεται δύναµη Laplace. Σε κάθε στοιχειώδες τµήµα του αγωγού ασκείται δύναµη και η συνισταµένη τους είναι η δύναµη Laplace, που θεωρούµε ότι ασκείται στο κέντρο του τµήµατος του αγωγού που βρίσκεται µέσα στο µαγνητικό πεδίο. ιεύθυνση της δύναµης Laplace Η ευθεία στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση της δύναµης Laplace είναι η ευθεία που περνάει από το κέντρο του αγωγού και είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν ο αγωγός και οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου. Μέτρο της δύναµης Laplace Το µέτρο της δύναµης Laplace που ασκείται σε ρευµατοφόρο αγωγό που βρίσκεται κάθετα στις δυναµικές γραµµές µαγνητικού πεδίου είναι ανάλογο : Με την ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό

5 Φυσική Β Λυκείου - 5 Παπαθεοδώρου Γιώργος Με το µήκος l του αγωγού που βρίσκεται µέσα στο πεδίο Με το µέτρο της έντασης Β του µαγνητικού πεδίου F = BIl L Αν ο ρευµατοφόρος αγωγός είναι παράλληλος στις δυναµικές γραµµές του πεδίου τότε η δύναµη Laplace είναι µηδέν. Αν ο ρευµατοφόρος αγωγός σχηµατίζει γωνία φ µε τις δυναµικές γραµµές τότε η δύναµη Laplace είναι F L = BIl ηµφ, όπου φ η γωνία που σχηµατίζει η κατεύθυνση που ορίζει η φορά της έντασης του ρεύµατος µε το διάνυσµα της έντασης του µαγνητικού πεδίου Β. Φορά της δύναµης Laplace Για να βρούµε τη φορά της δύναµης Laplace χρησιµοποιούµε τρεις τρόπους I. Κανόνας του Maxwell : Η φορά της δύναµης Laplace είναι η φορά κατά την οποία θα περιστραφεί δεξιόστροφη βίδα ( ή κοχλίας ) έτσι ώστε το διάνυσµα l I να στραφεί για να συµπέσει µε το διάνυσµα B κατά τη µικρότερη γωνία περιστροφής. Το διάνυσµα I l, βρίσκεται πάνω στο ρευµατοφόρο αγωγό, έχει τη φορά της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος και µήκος l. II. Κανόνας της δεξιάς παλάµης : Ανοίγουµε την παλάµη του δεξιού χεριού µας και τεντώνουµε τον αντίχειρα. Τοποθετούµε το χέρι µας έτσι ώστε ο αντίχειρας να δείχνει τη φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος και τα δάκτυλα τη φορά των δυναµικών γραµµών. Τότε η δύναµη Laplace είναι κάθετη στο επίπεδο της παλάµης µε φορά προς τα έξω. III. Κανόνας των τριών δακτύλων : Τεντώνουµε τον αντίχειρα, τον δείκτη και το µεσαίο δάκτυλο του δεξιού χεριού ώστε να είναι κάθετα µεταξύ τους, δηλαδή να σχηµατίζουν τρισορθογώνιο σύστηµα αξόνων. Όπως και πριν ο αντίχειρας δείχνει τη φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος και ο δείκτης τη φορά των δυναµικών γραµµών. Τότε το µεσαίο δάκτυλο δείχνει την κατεύθυνση της δύναµης Laplace. β. Ορισµός έντασης οµογενούς µαγνητικού πεδίου Ο ορισµός της έντασης του µαγνητικού πεδίου γίνεται µέσω της δύναµης Laplace. Για τη διεύθυνση, τη φορά και το µέτρο του Β έχουµε : ιεύθυνση : Είναι η διεύθυνση εκείνη στην οποία αν τοποθετηθεί αγωγός που διαρρέεται από ρεύµα δεν ασκείται πάνω του δύναµη. Φορά : Είναι η φορά εκείνη που ανταποκρίνεται στην κατεύθυνση της δύναµης Laplace µε βάση τον κανόνα Maxwell. Μέτρο : Το µέτρο της έντασης Β του µαγνητικού πεδίου είναι ίσο µε το πηλίκο της δύναµης Laplace που ασκείται σε ρευµατοφόρο αγωγό προς το µήκος l του αγωγού και προς την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό, όταν τοποθετηθεί κάθετα στις δυναµικές F L γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. B = I l Το πηλίκο αυτό : α) είναι ανεξάρτητο από τη δύναµη Laplace, αλλά και το υπόθεµα Ιl στο πεδίο και β) εκφράζει τη συµβολή του πεδίου στη διαµόρφωση του µαγνητικού πεδίου. 1N Μονάδα έντασης µαγνητικού πεδίου είναι το 1 Tesla ( 1 T ) και 1 T = 1Am

6 Φυσική Β Λυκείου - 6 Παπαθεοδώρου Γιώργος 4. Η ύλη µέσα στο µαγνητικό πεδίο Μαγνητική διαπερατότητα µ: Αν στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς βάλουµε ένα κοµµάτι µαλακό σίδηρο τότε θα διαπιστώσουµε ότι ο σίδηρος θα µαγνητιστεί και το µαγνητικό φάσµα θα αλλοιωθεί. Στα άκρα του σίδηρου θα δηµιουργηθεί πύκνωση των µαγνητικών γραµµών, δηλαδή η ένταση έχει αυξηθεί. Αν Β 0 είναι η αρχική ένταση του πεδίου και Β µετά την εισαγωγή του σιδήρου ισχύει : Β = µ Β 0 Β Το πηλίκο µ = ονοµάζεται µαγνητική διαπερατότητα του υλικού, είναι καθαρός αριθµός και η Β 0 τιµή του εξαρτάται από το αρχικό µέτρο της έντασης Β 0. Για το κενό και τον αέρα είναι µ = 1. Κατάταξη των υλικών ανάλογα µε την τιµή της µαγνητικής διαπερατότητας ιαµαγνητικά υλικά : Η τιµή του µ είναι λίγο µικρότερη από τη µονάδα ( µ < 1 ). ιαµαγνητικά είναι τα περισσότερα υλικά στη φύση ( Αg, Cu, Zn ) Παραµαγνητικά υλικά : Η τιµή του µ είναι λίγο µεγαλύτερη από τη µονάδα ( µ > 1 ). Τέτοια υλικά είναι : Al, Ca, Cr, Mg, Pt, Mn, υγρό και στερεό Ο 2. Σιδηροµαγνητικά υλικά : Η τιµή του µ είναι πολύ µεγαλύτερη από τη µονάδα ( µ >> 1 ). Τέτοια υλικά είναι : Fe, Co, Ni και τα κράµατά τους. Τα σιδηροµαγνητικά υλικά : ❶ Μαγνητίζονται ισχυρά, ακόµη και µε ασθενή µαγνητικά πεδία ❷ ιατηρούν τις µαγνητικές τους ιδιότητες και µετά την έξοδό τους από το µαγνητικό πεδίο. ❸ Χάνουν τις µαγνητικές τους ιδιότητες όταν η θερµοκρασία τους ξεπεράσει µία ορισµένη θερµοκρασία που λέγεται θερµοκρασία Curie. Η θερµοκρασία αυτή είναι χαρακτηριστική για κάθε υλικό. Παραµόρφωση µαγνητικού πεδίου λόγω της παρουσίας σιδήρου Με την εισαγωγή πυρήνα σιδήρου οι γραµµές του µαγνητικού φάσµατος παραµορφώνονται και είναι σαν να θέλουν να περάσουν όσο το δυνατό περισσότερες µέσα από το σίδηρο. α. Μαγνητική ροή 5. Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή Μαγνητική ροή είναι το φυσικό µέγεθος που δίνει τον αριθµό των µαγνητικών γραµµών που περνάνε από µία επιφάνεια όταν αυτή βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο. Έστω µαγνητικό πεδίο έντασης Β και µία επιφάνεια εµβαδού s µέσα σε αυτό. Το µοναδιαίο κάθετο διάνυσµα η στην επιφάνεια Β η φ s σχηµατίζει µε την ένταση Β γωνία φ. Η µαγνητική ροή Φ είναι : Φ = Β s συνφ

7 Φυσική Β Λυκείου - 7 Παπαθεοδώρου Γιώργος Μαγνητική ροή ενός µαγνητικού πεδίου είναι το φυσικό µέγεθος που ισούται µε το γινόµενο της έντασης Β του µαγνητικού πεδίου επί το εµβαδόν s της επιφάνειας που τοποθετείται µέσα στο πεδίο επί το συνηµίτονο της γωνίας φ που σχηµατίζει η διεύθυνση της έντασης Β µε το κάθετο διάνυσµα στην επιφάνεια s. Η µαγνητική ροή είναι µονόµετρο µέγεθος και η µονάδα της στο σύστηµα S.I. είναι : 1 Weber = 1 Tesla m 2 ή 1 Wb = 1 T m 2 Παρατηρήσεις α. Αν φ = 0 τότε συνφ = 1 άρα Φ = Β s β. Αν φ = 90 0 τότε συνφ = 0 άρα Φ = 0 γ. Αν φ = τότε συνφ = - 1 άρα Φ = - Β s δ. Γενικά επειδή 1 συνφ 1 θα είναι Β s Φ Β s ε. Αν η επιφάνεια είναι κλειστή τότε η ολική ροή είναι µηδέν γιατί όση ροή εισέρχεται στην επιφάνεια τόση εξέρχεται. β. ΗΕ από επαγωγή Συνδέουµε τις άκρες ενός πηνίου µε ένα γαλβανόµετρο που στο κέντρο του έχει την ένδειξη µηδέν. Πλησιάζουµε ένα µαγνήτη προς το πηνίο και το γαλβανόµετρο δείχνει ότι το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα σε µία κατεύθυνση. Ακινητοποιούµε τον µαγνήτη και το γαλβανόµετρο δείχνει ένδειξη µηδέν. Αποµακρύνουµε το µαγνήτη από το πηνίο και το γαλβανόµετρο δείχνει ότι το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα στην αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική. Αν µετακινήσουµε το πηνίο πιο γρήγορα το γαλβανόµετρο δείχνει µεγαλύτερη ένδειξη από την αρχική. Αν αυξήσουµε τον αριθµό των σπειρών του πηνίου το γαλβανόµετρο δείχνει µεγαλύτερη ένδειξη από την αρχική. Το ρεύµα στο γαλβανόµετρο οφείλεται στην εµφάνιση ΗΕ στα άκρα του πηνίου η οποία προκαλείται από την κίνηση του µαγνήτη. Εξήγηση του φαινόµενου της επαγωγής Η κίνηση του µαγνήτη προκαλεί τη µεταβολή της µαγνητικής ροής που διέρχεται µέσα από τις σπείρες του πηνίου, άρα : Η µεταβολή µε οποιονδήποτε τρόπο της µαγνητικής ροής που περνά από τις σπείρες ενός πηνίου προκαλεί ανάπτυξη ηλεκτρεγερτικής δύναµης στο πηνίο που διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί η µεταβολή της µαγνητικής ροής. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται επαγωγή. γ. Νόµος της επαγωγής ή νόµος Faraday Από τα παραπάνω ο Faraday διατύπωσε το νόµο της επαγωγής : Η ΗΕ από επαγωγή που δηµιουργείται σε ένα πηνίο είναι ανάλογη µε το ρυθµό µεταβολής της µαγνητικής ροής Φ και ανάλογη µε τον αριθµό Ν των σπειρών του πηνίου t Φ E = - N t

8 Φυσική Β Λυκείου - 8 Παπαθεοδώρου Γιώργος Το - δικαιολογείται από τον κανόνα του Lenz. 1 Wb Για τις µονάδες στο SI ισχύει : 1 V = άρα 1 Wb = 1 V s 1 s Ορισµός µονάδας µαγνητικής ροής Wb 1 Wb είναι η µαγνητική ροή η οποία όταν περνά από µία σπείρα και ελαττώνεται οµοιόµορφα ως την τιµή µηδέν µέσα σε 1 s, αναπτύσσει ΗΕ επαγωγής ίση µε 1 V. Παρατήρηση Επειδή συνήθως µας ενδιαφέρει το µέτρο της επαγωγικής τάσης και όχι η πολικότητα, παραλείπουµε το αρνητικό πρόσηµο. δ. Επαγωγικό ρεύµα και επαγωγικό φορτίο Ι. Επαγωγικό ρεύµα Όταν το κύκλωµα στο οποίο έχουµε επαγωγική τάση είναι κλειστό, έχουµε επαγωγικό ρεύµα. Η ένταση του επαγωγικού ρεύµατος είναι : E επ I επ = αλλά το µέτρο της επαγωγικής τάσης από το νόµο του Faraday είναι επ R Φ Ε = t άρα Φ για το επαγωγικό ρεύµα έχουµε I επ = R t ΙΙ. Κανόνας Lenz Η φορά του επαγωγικού ρεύµατος καθορίζεται από τον κανόνα του Lenz : Το επαγωγικό ρεύµα έχει τέτοια φορά ώστε να αντιτίθεται στο αίτιο που το προκάλεσε Ο κανόνας του Lenz είναι αποτέλεσµα της αρχής διατήρησης της ενέργειας. N S N S S N N S I I Στο 1 ο σχήµα ο µαγνήτης αποµακρύνεται από το πηνίο. Το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα µε φορά, όπως φαίνεται στο σχήµα, ώστε να λειτουργεί σαν µαγνήτης που έλκει τον µαγνήτη που αποµακρύνεται. Στο 2 ο σχήµα ο µαγνήτης πλησιάζει το πηνίο. Το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα µε φορά, όπως φαίνεται στο σχήµα, ώστε να λειτουργεί σαν µαγνήτης που απωθεί τον µαγνήτη που πλησιάζει.

9 Φυσική Β Λυκείου - 9 Παπαθεοδώρου Γιώργος ΙΙΙ. Επαγωγικό φορτίο Το ηλεκτρικό φορτίο που περνάει από µια διατοµή του αγωγού είναι : Φ Φ q = I t αλλά το επαγωγικό ρεύµα είναι I επ = άρα q = t R t R t άρα Νόµος Neumann : q = Φ R Το ηλεκτρικό φορτίο που µετατοπίζεται σε ορισµένη µεταβολή µαγνητικής ροής είναι ανεξάρτητο από το χρόνο που διαρκεί η µεταβολή. Παρατήρηση : ιαβάζεται Νόιµαν Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. ύναµη Laplace ονοµάζεται η δύναµη που ασκεί α. µαγνητικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. β. ηλεκτρικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. γ. ηλεκτρικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο. δ. ηλεκτρικό πεδίο σε µαγνητικό πεδίο. 2. εν ασκείται δύναµη Laplace σε ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό ο οποίος α. είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. β. σχηµατίζει οξεία γωνία µε τις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. γ. είναι παράλληλος προς τις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. δ. διαρρέεται από ρεύµα µικρής έντασης. 3. Το µέτρο της δύναµης Laplace, που ασκεί οµογενές µαγνητικό πεδίο σε ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό, δεν εξαρτάται από α. την ένταση του µαγνητικού πεδίου. β. το µήκος του αγωγού που βρίσκεται µέσα στο µαγνητικό πεδίο. γ. την ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει. δ. το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένος ο αγωγός. 4. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου το οποίο δηµιουργεί ρευµατοφόρο σωληνοειδές στο εξωτερικό του α. είναι οµόκεντροι κύκλοι, σε επίπεδο κάθετο στον άξονά του. β. ξεκινάνε (πηγάζουν) από το ένα του άκρο και καταλήγουν στο άλλο. γ. εξέρχονται από το ένα του άκρο και εισέρχονται στο άλλο. δ. είναι ευθείες κάθετες στον άξονά του. 5. Σωληνοειδές ορισµένου αριθµού σπειρών n, διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι. Το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του είναι α. ανάλογο του µήκους του. β. αντιστρόφως ανάλογο του µήκους του. γ. ανάλογο του τετραγώνου του µήκους του. δ. αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου του µήκους του.

10 Φυσική Β Λυκείου - 10 Παπαθεοδώρου Γιώργος 6. Ευθύγραµµος αγωγός, µεγάλου µήκους, διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι. Το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργεί ο αγωγός σ ένα ορισµένο σηµείο, είναι α. ανάλογο του I. β. ανάλογο του Ι 2. γ. αντιστρόφως ανάλογο του Ι 2. δ. αντιστρόφως ανάλογο του Ι. 7. Η µαγνητική διαπερατότητα των παραµαγνητικών υλικών είναι α. µ >> 1 β. µ < 1 γ. µ > 1 δ. µ < 0 8. Ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο, σε θερµοκρασία µικρότερη από τη θερµοκρασία Curie είναι υλικά α. παραµαγνητικά. β. διαµαγνητικά. γ. σιδηροµαγνητικά. δ. µε µαγνητική διαπερατότητα ανεξάρτητη από την αρχική τιµή της έντασης του πεδίου που προκαλεί τη µαγνήτισή τους. 9. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Η δύναµη Laplace που ασκείται στον αγωγό, α. έχει την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών του πεδίου. β. έχει τη διεύθυνση του αγωγού. γ. σχηµατίζει οξεία γωνία µε την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών του πεδίου. δ. είναι κάθετη στη διεύθυνση του αγωγού και στη διεύθυνση των δυναµικών γραµµών του πεδίου. 10. Κύρια αιτία του µαγνητισµού σ ένα µόνιµο µαγνήτη είναι α. η περιφορά των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα. β. η ιδιοπεριστροφή των ηλεκτρονίων. γ. η ύπαρξη νετρονίων στον πυρήνα των ατόµων. δ. τα πρωτόνια και τα νετρόνια του πυρήνα των ατόµων. 11. Στο εσωτερικό ρευµατοφόρου σωληνοειδούς τοποθετούµε µια ράβδο µαλακού σιδήρου. Συνεπώς, οι δυναµικές γραµµές στο εσωτερικό της α. διατηρούν την αρχική τους µορφή. β. αραιώνουν. γ. πυκνώνουν. δ. αντιστρέφουν τη φορά τους. 12. Η εισαγωγή διαµαγνητικού υλικού σ ένα µαγνητικό πεδίο προκαλεί στο εσωτερικό του υλικού α. µικρή ενίσχυση του πεδίου. β. αντιστροφή της φοράς των δυναµικών γραµµών. γ. µηδενισµό του µέτρου της έντασης του πεδίου. δ. µικρή εξασθένιση του πεδίου. 13. Ευθύγραµµος αγωγός µήκους L διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι και βρίσκεται µέσα σε οµογενές

11 Φυσική Β Λυκείου - 11 Παπαθεοδώρου Γιώργος µαγνητικό πεδίο έντασης B. Η κατεύθυνση του ρεύµατος σχηµατίζει µε την κατεύθυνση του B γωνία φ. Συνεπώς, το µέτρο της µαγνητικής δύναµης Laplace που ασκείται στον αγωγό είναι α. F L = I L Β 2. β. F L = I L 2 Βηµφ. γ. F L = I L Βσυνφ. δ. F L = I L Βηµφ. 14. Περιοχές Weiss συναντάµε στα α. διαµαγνητικά υλικά. β. παραµαγνητικά υλικά. γ. διαµαγνητικά και παραµαγνητικά υλικά. δ. σιδηροµαγνητικά υλικά. 15. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού απείρου µήκους α. διέρχονται όλες από το εσωτερικό του αγωγού. β. είναι ευθείες παράλληλες µε τον αγωγό και οµόρροπες µε το ρεύµα. γ. είναι οµόκεντροι κύκλοι των οποίων τα επίπεδα είναι κάθετα στον αγωγό. δ. είναι οµόκεντροι κύκλοι των οποίων τα επίπεδα είναι παράλληλα µε τον αγωγό. 16. ύο σωληνοειδή διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα, έχουν το ίδιο µήκος, τον ίδιο αριθµό σπειρών, αλλά διαφορετική ακτίνα. Συνεπώς, δηµιουργείται α. ισχυρότερο µαγνητικό πεδίο στο σωληνοειδές που έχει µεγαλύτερη ακτίνα. β. ισχυρότερο µαγνητικό πεδίο στο σωληνοειδές που έχει µικρότερη ακτίνα. γ. ισχυρότερο µαγνητικό πεδίο στο βαρύτερο σωληνοειδές. δ. µαγνητικό πεδίο ίδιας έντασης και στα δύο σωληνοειδή. 17. Η µαγνητική διαπερατότητα ενός τεµαχίου νικελίου α. είναι πολύ µεγαλύτερη από τη µονάδα. β. είναι λίγο µεγαλύτερη από τη µονάδα. γ. είναι λίγο µικρότερη από τη µονάδα. δ. εξαρτάται από τις διαστάσεις του τεµαχίου. 18. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο και δέχεται δύναµη Laplace F L. Αν αντιστρέψουµε τη φορά της έντασης B του πεδίου καθώς και τη φορά του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό τότε α. η κατεύθυνση της F L δεν θα αλλάξει. β. η κατεύθυνση της F L θα αντιστραφεί. γ. η F L θα µηδενιστεί. δ. η κατεύθυνση της F L θα σχηµατίσει γωνία 90 µε την αρχική της κατεύθυνση. 19. Η ένταση B του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ του κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού του σχήµατος, έχει κατεύθυνση α. από το Κ προς την πηγή Ε. β. κάθετη στο επίπεδό του αγωγού µε φορά προς τα έξω (προς τον αναγνώστη). γ. κάθετη στο επίπεδό του αγωγού µε φορά προς τα µέσα. δ. διαφορετική από τις προηγούµενες. Ε Κ

12 Φυσική Β Λυκείου - 12 Παπαθεοδώρου Γιώργος 20. Ο ρευµατοφόρος αγωγός ΑΓ και οι µαγνητικές δυναµικές γραµµές του σχήµατος βρίσκονται στο επίπεδο της σελίδας. Αν το ρεύµα έχει τη φορά που φαίνεται στο σχήµα, τότε η µαγνητική δύναµη που δέχεται ο αγωγός είναι α. πάνω στο επίπεδο της σελίδας και κάθετη στον αγωγό. β. κάθετη στη σελίδα και προς τα έξω (προς τον αναγνώστη). γ. κάθετη στη σελίδα και προς τα µέσα. δ. αδύνατον να προσδιορισθεί, διότι δεν δίνονται επαρκή στοιχεία. Γ Α Ι B 21. Στο διπλανό σχήµα ο ραβδόµορφος µαγνήτης βρίσκεται πολύ κοντά στο πηνίο και παραµένει ακίνητος ως προς αυτό. To γαλβανόµετρο δεν δείχνει να περνάει ρεύµα, διότι α. ο ακίνητος µαγνήτης έπρεπε να είχε τοποθετηθεί µέσα στο πηνίο. β. το γαλβανόµετρο δεν µπορεί να ανιχνεύσει ασθενή ρεύµατα. γ. δεν έχουµε µεταβολή ροής µέσα από τις σπείρες του πηνίου. δ. δεν διέρχεται ροή µέσα από τις σπείρες του πηνίου. S N 22. Πλησιάζοντας απότοµα το µαγνήτη προς το κοµµένο δακτυλίδι α. δεν θα περάσει ρεύµα από το δακτυλίδι, διότι δεν εµφανίζεται ΗΕ σ αυτό. β. θα περάσει ρεύµα του οποίου η φορά καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. γ. εµφανίζεται ΗΕ όχι όµως µεταβολή ροής. δ. δεν θα περάσει ρεύµα, διότι το κύκλωµα είναι ανοικτό. S Ν 23. Για να προκαλέσουµε εµφάνιση επαγωγικής ΗΕ σ ένα πηνίο, πρέπει οπωσδήποτε α. το κύκλωµα του πηνίου να είναι κλειστό. β. να µετακινήσουµε τον επαγωγέα. γ. ο επαγωγέας να είναι µόνιµος µαγνήτης και όχι ηλεκτροµαγνήτης. δ. να µεταβληθεί η µαγνητική ροή µέσα από το πηνίο. 24. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί έκφραση α. της αρχή της διατήρησης της ενέργειας. β. της αρχή της διατήρησης της ορµής. γ. του θεωρήµατος διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. δ. της αρχή της διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. 25. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός σωληνοειδούς εξαρτάται α. από το σχήµα του σωληνοειδούς. β. από την ΗΕ που αναπτύσσεται σ αυτό. γ. από το ρυθµό µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει. δ. από την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. 26. Το ρεύµα που µας προσφέρει η ΕΗ είναι α. εναλλασσόµενο.

13 Φυσική Β Λυκείου - 13 Παπαθεοδώρου Γιώργος β. συνεχές. γ. σταθερής έντασης. δ. ίδιο µε το ρεύµα της µπαταρίας, αλλά πολύ µεγαλύτερης έντασης. 27. Ένα συρµάτινο πλαίσιο, το οποίο περιστρέφεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, αποτελεί το βασικό µοντέλο των µεγάλων γεννητριών της εποχής µας. Η περιστροφή του πλαισίου οφείλεται α. στις δυνάµεις Laplace που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της γεννήτριας. β. στην ΗΕ που αναπτύσσεται λόγω του φαινοµένου της επαγωγής. γ. στη µεταβολή της µαγνητικής ροής µέσα από τις σπείρες του. δ. σε δυνάµεις που δε σχετίζονται µε δυνάµεις Laplace. 28. Η µέση επαγωγική ΗΕ που θα εµφανιστεί σ ένα κύκλωµα, όταν µεταβληθεί κατά Φ η µαγνητική ροή µέσα απ αυτό, α. εξαρτάται από το αν το κύκλωµα είναι ανοικτό ή κλειστό. β. είναι ανάλογη προς το χρονικό διάστηµα που διάρκεσε η µεταβολή της µαγνητικής ροής. γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το χρονικό διάστηµα που διάρκεσε η µεταβολή Φ της µαγνητικής ροής. δ. είναι ανεξάρτητη από το χρονικό διάστηµα που διάρκεσε η µεταβολή της µαγνητικής ροής. 29. Ένα συρµάτινο πλαίσιο, το οποίο περιστρέφεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, αποτελεί το βασικό µοντέλο των µεγάλων κινητήρων της εποχής µας. Η περιστροφή του πλαισίου οφείλεται α. στις δυνάµεις Laplace που ασκούνται στο πλαίσιο. β. στην ΗΕ που αναπτύσσεται λόγω του φαινοµένου της επαγωγής. γ. στη µεταβολή της µαγνητικής ροής µέσα από τις σπείρες του. δ. σε δυνάµεις που δε σχετίζονται µε δυνάµεις Laplace. Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος 1. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Η κατεύθυνση της δύναµης Laplace που ασκείται πάνω του α. είναι ανεξάρτητη από την ένταση του πεδίου. β. είναι κάθετη στον αγωγό και την ένταση B του πεδίου. γ. προκύπτει από τον κανόνα του Maxwell. δ. έχει την κατεύθυνση του αντίχειρα του δεξιού χεριού, όταν ο δείκτης δίνει τη φορά της έντασης του πεδίου και ο µέσος τη φορά του ρεύµατος. 2. Το µαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού απείρου µήκους έχει τις εξής ιδιότητες: α. Οι δυναµικές του γραµµές είναι παράλληλες µε τον αγωγό. β. Η ένταση B του πεδίου είναι ασύµβατα κάθετη µε τον αγωγό. γ. Το µέτρο της έντασης σε κάποιο σηµείο του είναι ανάλογο µε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον αγωγό. 3. Η ένταση B του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ρευµατοφόρου σωληνοειδούς έχει α. µέτρο που εξαρτάται από την ακτίνα των σπειρών του. β. διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο των σπειρών.

14 Φυσική Β Λυκείου - 14 Παπαθεοδώρου Γιώργος γ. µέτρο που είναι µεγαλύτερο κοντά στις σπείρες απ ότι κοντά στον άξονα του σωληνοειδούς. δ. µέτρο ανάλογο µε τον αριθµό των σπειρών ανά µονάδα µήκους. 4. Αν βάλουµε ένα κοµµάτι µαλακού σιδήρου µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο α. ο σίδηρος θα γίνει µόνιµος µαγνήτης. β. οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου θα πυκνώσουν στο εσωτερικό του κοµµατιού. γ. οι περιοχές Weiss στο εσωτερικό του σιδήρου θα καταστραφούν. δ. η θερµοκρασία του θα ξεπεράσει τη θερµοκρασία Curie. 5. Ένας ηλεκτροµαγνήτης που έχει σωληνοειδές µε µαλακό σίδηρο στο εσωτερικό του α. λειτουργεί επειδή ο µαλακός σίδηρος µαγνητίζεται µόνιµα. β. χρησιµοποιείται στα ηλεκτρικά κουδούνια, γιατί µπορεί να ανοιγοκλείνει ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. γ. δηµιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. 6. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη που αναπτύσσεται σ ένα πηνίο είναι ανάλογη α. της µαγνητικής ροής που περνά από κάθε σπείρα του. β. του ρυθµού µε τον οποίο µεταβάλλεται η µαγνητική ροή µέσα από κάθε σπείρα του. γ. του αριθµού των σπειρών του πηνίου. 7. Πλησιάζοντας απότοµα το µαγνήτη προς το πηνίο θα εκδηλωθεί άπωση, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα άκρα Α και Β του πηνίου είναι ενωµένα µεταξύ τους. S N 8. ιαθέτουµε δύο όµοιους λαµπτήρες Α και Β. Ο λαµπτήρας Α τροφοδοτείται από µπαταρία ενώ ο λαµπτήρας Β τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΕΗ. Αν έχουν την ίδια φωτοβολία, α. η τάση στα άκρα του λαµπτήρα Α είναι ίδια µε την ενεργό τάση στα άκρα του λαµπτήρα Β. β. η τάση στα άκρα του λαµπτήρα Α είναι ίδια µε το πλάτος της τάσης στα άκρα του λαµπτήρα Β. γ. η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Α είναι ίδια µε το πλάτος της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Β. δ. η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Α είναι ίδια µε την ενεργό ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Β. 9. Στα άκρα ενός αντιστάτη εφαρµόζουµε αρµονικά εναλλασσόµενη τάση. Αν η θερµοκρασία του είναι σταθερή, το ρεύµα που τον διαρρέει α. έχει σταθερό πλάτος και συχνότητα. β. έχει συχνότητα που µεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου. γ. έχει ένταση ανάλογη της τάσης στα άκρα του. 10. Η αποθηκευµένη ενέργεια στο µαγνητικό πεδίο ενός πηνίου, είναι ανάλογη µε το τετράγωνο της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει. 11. Ο κανόνας του Lenz ισχύει µόνο για φαινόµενα επαγωγής και όχι για φαινόµενα αυτεπαγωγής. 12. Η αποθηκευµένη ενέργεια στο µαγνητικό πεδίο ενός πηνίου, είναι ανάλογη του χρόνου που διαρκεί η ροή ρεύµατος µέσα στο πηνίο. Α Β

15 Φυσική Β Λυκείου - 15 Παπαθεοδώρου Γιώργος 13. Η αποθηκευµένη ενέργεια στο µαγνητικό πεδίο ενός πηνίου, είναι ανάλογη µε το ρυθµό µεταβολής του ρεύµατος που το διαρρέει. 14. Η επαγωγική ΗΕ σ ένα πηνίο, είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής της µαγνητικής ροής µέσα από κάθε σπείρα του. 15. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί έκφραση της αρχή της διατήρησης του φορτίου. 16. Το πλάτος µιας αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης είναι σταθερό. 17. Η ταυτότητα µιας αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης προσδιορίζεται από την ενεργό τάση V εν και τη συχνότητα f. 18. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου δεν εξαρτάται από τα γεωµετρικά του στοιχεία. Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς. Ένταση µαγνητικού πεδίου Είδος πεδίου Α. Β = kµ2ι /r α. Σωληνοειδές Β. Β = 4πkµΙ n/l β. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός Γ. Β = kµ2πι/r 2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς. Μαγνητική διαπερατότητα Είδος υλικών Α. Λίγο µικρότερη από το 0 α. Σιδηροµαγνητικά Γ. Λίγο µικρότερη από το 1 β. Παραµαγνητικά. Λίγο µεγαλύτερη από το 1 γ. ιαµαγνητικά Ε. Πολύ µεγαλύτερη από το 1 3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς υναµικές γραµµές µαγνητικού πεδίου Α. Κλειστοί, µη κυκλικοί βρόχοι Β. Οµόκεντροι κύκλοι. Γ. Παράλληλες ισαπέχουσες γραµµές.. Γραµµές που "εξέρχονται" από ένα σηµείο. Ε. Γραµµές που συγκλίνουν σ ένα σηµείο ιάταξη όπου παρατηρούνται α. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός απείρου µήκους. β. Οµογενές µαγνητικό πεδίο.

16 Φυσική Β Λυκείου - 16 Παπαθεοδώρου Γιώργος Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 1. Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις εξασκούνται όχι µόνο ανάµεσα σε δύο µαγνήτες, αλλά και ανάµεσα σε ένα µαγνήτη και ένα (α)..., ή ανάµεσα σε δύο (β) Αν ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός είναι κάθετος προς τις γραµµές ενός οµογενούς µαγνητικό πεδίου, τότε η δύναµη που ασκείται πάνω του έχει κατεύθυνση που βρίσκεται αν προσανατολίσουµε τον αντίχειρα του δεξιού χεριού µε (α)... και τα υπόλοιπα δάχτυλα µε (β)... Τότε η δύναµη που ασκείται πάνω του είναι κάθετη στην παλάµη, µε φορά από την εξωτερική προς την εσωτερική της πλευρά. 3. Αν ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, τότε η δύναµη που ασκείται πάνω του έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που σχηµατίζεται από (α).... και τις (β) του πεδίου. 4. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού απείρου µήκους είναι κύκλοι (α)... των οποίων τα επίπεδα είναι (β)... στο ρευµατοφόρο αγωγό. 5. Η φορά της έντασης του πεδίου που δηµιουργείται από ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό απείρου µήκους βρίσκεται µε τον κανόνα του (α) Το µέτρο της έντασης σε ένα σηµείο είναι αντιστρόφως ανάλογο µε την (β)... του σηµείου αυτού από τον αγωγό. 6. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς είναι (α)......, δηλαδή δεν εξαρτάται από το πόσο κοντά είµαστε στον (β)... του σωληνοειδούς. 7. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς είναι ανάλογη µε (α)... του σωληνοειδούς και ανάλογη µε (β)... του ρεύµατος που το διαρρέει. 8. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς είναι ανεξάρτητη από (α)... και εποµένως από το εµβαδόν των σπειρών του σωληνοειδούς. Η φορά του πεδίου βρίσκεται χρησιµοποιώντας τον κανόνα του (β) Αν ένα ραβδόµορφο κοµµάτι χάλυβα τοποθετηθεί στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς τότε θα (α)... µόνιµα, ενώ αντίθετα ο µαλακός σίδηρος εµφανίζει µόνο (β)... µαγνήτιση. 10. Η µαγνητική διαπερατότητα των σιδηροµαγνητικών υλικών είναι πολύ µεγαλύτερη από τη µονάδα. Αντίθετα, στα (α)... υλικά είναι λίγο µεγαλύτερη από τη µονάδα και στα (β)... υλικά λίγο µικρότερη από τη µονάδα. 11. Επαγωγή λέγεται το φαινόµενο κατά το οποίο εµφανίζεται (α)... σ ένα κύκλωµα, σα συνέπεια (β)...της µαγνητικής ροής µέσα απ αυτό.

17 Φυσική Β Λυκείου - 17 Παπαθεοδώρου Γιώργος 12. Η επαγωγική ηλεκτρεγερτική δύναµη που αναπτύσσεται σε ένα κύκλωµα, είναι ανάλογη µε το ρυθµό µεταβολής... που περνάει από το κύκλωµα αυτό. 13. Σύµφωνα µε τον κανόνα του Lenz, τα επαγωγικά ρεύµατα έχουν τέτοια φορά ώστε να... στις αιτίες που τα δηµιούργησαν. 14. κανόνας του Lenz αποτελεί µια εξειδικευµένη διατύπωση της αρχής Αυτεπαγωγή λέγεται το φαινόµενο κατά το οποίο εµφανίζεται ηλεκτρεγερτική δύναµη σε ένα κύκλωµα όταν µεταβάλλεται.... που το διαρρέει. 16. Κατά τη διάρκεια της... του ρεύµατος, το πηνίο αποθηκεύει ενέργεια την οποία αποδίδει κατά τη διάρκεια της ελάττωσης του ρεύµατος. 17. Ενεργός ένταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος λέγεται η σταθερή ένταση ενός υποθετικού σταθερού ρεύµατος, το οποίο, τροφοδοτώντας τον ίδιο (α)... για τον ίδιο (β).... θα είχε ως συνέπεια να καταναλώνεται το ίδιο ποσό ενέργειας µε το εναλλασσόµενο. 18. Μέση ισχύς P (αποδιδόµενη σ ένα τµήµα κυκλώµατος στα άκρα του οποίου εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση), λέγεται το πηλίκο της (α)... η οποία αποδίδεται στο τµήµα του κυκλώµατος σε χρόνο µιας (β)... προς το χρόνο αυτό. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Για τις ερωτήσεις αυτές να θεωρήσετε γνωστές τις σταθερές kµ = 10 7 N/Α 2 και g = 10 m/s 2 1. Πώς µπορούµε να προσδιορίσουµε πειραµατικά τη διεύθυνση της έντασης ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου; 2. Πώς µπορούµε να προσδιορίσουµε πειραµατικά το φάσµα του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργεί ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός, απείρου µήκους ; 3. Αν διπλασιαστεί το ρεύµα που διαρρέει έναν ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό απείρου µήκους, σε πόση απόσταση από τον αγωγό πρέπει να τοποθετήσουµε ένα µαγνητόµετρο προκειµένου να µετρήσουµε την ίδια ένταση µαγνητικού πεδίου; 4. Ποια υλικά λέγονται σιδηροµαγνητικά; 5. Τι τιµές παίρνει η µαγνητική διαπερατότητα των παραµαγνητικών και διαµαγνητικών υλικών; 6. Οι περιοχές Weiss, ενός τεµαχίου χάλυβα, προσανατολίζονται µέσα σε εξωτερικό µαγνητικό πεδίο. Πώς θα µπορούσαν να χάσουν τον προσανατολισµό τους και το τεµάχιο να χάσει έτσι τη µαγνήτισή του; 7. Αν προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε το γήινο µαγνητικό πεδίο, υποθέτοντας ότι ένας ραβδόµορφος µαγνήτης βρίσκεται στο εσωτερικό της Γης, ποια κατεύθυνση θα είχε;

18 Φυσική Β Λυκείου - 18 Παπαθεοδώρου Γιώργος 8. Ποιο είναι το µέτρο της δύναµης Laplace πάνω σε ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό, όταν ο αγωγός τοποθετείται παράλληλα ή κάθετα προς τις δυναµικές γραµµές ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου; Ποιο είναι όταν τοποθετείται πλάγια; 9. Με τι ισούται το µέτρο και πώς καθορίζεται η κατεύθυνση της δύναµης Laplace που ασκεί οµογενές µαγνητικό πεδίο σε ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό; 10. Πώς ορίζεται η ένταση του µαγνητικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του; 11. Ρεύµα έντασης Ι προκαλεί µαγνητικό πεδίο έντασης B στο εσωτερικό σωληνοειδούς. Ξετυλίγουµε το σύρµα των σπειρών του και το περιελίσσουµε ξανά έτσι ώστε οι σπείρες να έχουν µεγαλύτερη ακτίνα (και εµβαδόν), διατηρώντας σταθερό το µήκος του σωληνοειδούς. Αν ρευµατοδοτήσουµε το σωληνοειδές µε ρεύµα ίδιας έντασης Ι, τότε προκαλείται µαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση είναι α. µεγαλύτερη από την αρχική; β. µικρότερο από την αρχική; γ. ίση µε την αρχική; Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 12. Πώς πρέπει να τοποθετήσουµε δακτυλίδι µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο ώστε η ροή που διέρχεται µέσα απ αυτό να είναι ίση µε µηδέν; 13. Μια επίπεδη επιφάνεια εµβαδού S βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης B. Πώς πρέπει να τοποθετήσουµε την επιφάνεια, ώστε η ροή µέσα απ αυτή να είναι ίση µε Β S/2; 14. Μια επίπεδη επιφάνεια εµβαδού S και µια άλλη εµβαδού 3S είναι τοποθετηµένες µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο Β. Είναι βέβαιο ότι η ροή που διέρχεται από την επιφάνεια εµβαδού 3S είναι µεγαλύτερη από τη ροή που διέρχεται από την επιφάνεια εµβαδού S; 15. Ένα µεταλλικό δακτυλίδι κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέσα σε µαγνητικό πεδίο που δεν είναι οµογενές. Θα κυκλοφορεί ρεύµα στο δακτυλίδι; 16. Στο κεφάλαιο αυτό χρησιµοποιούµε τον όρο επαγωγική ΗΕ. Υπάρχει και ΗΕ που δεν είναι επαγωγική; Να αναφέρετε παράδειγµα. 17. ιαθέτετε ένα ευαίσθητο γαλβανόµετρο, εύκαµπτο µεταλλικό σύρµα και ένα µόνιµο µαγνήτη. Πώς µπορείτε να προκαλέσετε ροή ηλεκτρικού ρεύµατος στο γαλβανόµετρο; 18. Σε ποιο φαινόµενο βασίζεται η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος που µας παρέχει η ΕΗ; 19. Ένα σωληνοειδές πηνίο διαρρέεται από ρεύµα. Αν διπλασιάσουµε την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει, πόση θα γίνει η ροή µέσα από κάθε σπείρα του; 20. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επαγωγική ΗΕ που αναπτύσσεται σ ένα σωληνοειδές πηνίο; 21. Είναι δυνατόν να έχουµε µεταβολή µαγνητικής ροής σ ένα κύκλωµα χωρίς να έχουµε επαγωγικό ρεύµα στο κύκλωµα αυτό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 22. Τι είναι το φαινόµενο της επαγωγής; Να γράψετε τον τύπο που εκφράζει το νόµο της επαγωγής.

19 Φυσική Β Λυκείου - 19 Παπαθεοδώρου Γιώργος 23. Σ ένα πηνίο εµφανίζονται φαινόµενα αυτεπαγωγής. Μεταβάλλεται µόνο η ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει ή και η ροή µέσα από τις σπείρες του; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 24. Τροφοδοτούµε ένα πηνίο µε εναλλασσόµενο ρεύµα. Αν στο εσωτερικό του πηνίου τοποθετήσουµε ένα σιδερένιο αντικείµενο, θα ενταθούν τα φαινόµενα αυτεπαγωγής στο πηνίο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 25. Εναλλασσόµενο ρεύµα λέγεται κάθε ηλεκτρικό ρεύµα του οποίου η τιµή και η φορά µεταβάλλονται περιοδικά. Το ρεύµα του παραπλεύρως σχήµατος είναι εναλλασσόµενο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 26. Τι ονοµάζεται ενεργός ένταση και τι πλάτος έντασης ενός εναλλασσόµενου ρεύµατος; Ποια είναι η µεταξύ τους σχέση; 27. Να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραµµα τη γραφική παράσταση (συναρτήσει του χρόνου) µιας αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης και της ενεργού τιµής της. 28. Σ ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ αναγράφονται οι ενδείξεις 220 V/2000 W. Τι σηµαίνουν οι ενδείξεις αυτές; 29. Η ενεργός τάση που παρέχεται από µια γεννήτρια εναλλασσόµενου είναι 110 V. Είναι δυνατό, κάποια στιγµή, η τιµή της τάσης να είναι 220 V; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 30. Ένα πηνίο διαρρέεται από ρεύµα χωρίς να παρουσιάζει φαινόµενα αυτεπαγωγής. Μπορούµε βασιζόµενοι στο δεδοµένο αυτό να συµπεράνουµε αν το ρεύµα που διαρρέει το πηνίο αυτό είναι συνεχές (σταθερής έντασης) ή εναλλασσόµενο; 0 Ι t 31. Στο παραπλεύρως σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση ενός εναλλασσόµενου ρεύµατος. Βλέπουµε ότι η ένταση του ρεύµατος παίρνει και αρνητικές τιµές. Τι σηµαίνει αυτό; 0 Ι t 32. Το πλαίσιο µιας γεννήτριας εναλλασσόµενου ρεύµατος περιστρέφεται µε συχνότητα 50 Hz. Αν η συχνότητα περιστροφής του πλαισίου γίνει 100 Hz, θα µεταβληθεί το πλάτος της εναλλασσόµενης τάσης που παράγει η γεννήτρια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 33. Μία ευθύγραµµη αγώγιµη ράβδος, µάζας m = 20 g και µήκους α = 0,5 m, τοποθετείται οριζόντια. Η ράβδος είναι κάθετη προς τις οριζόντιες γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου Β = 0,2 Τ. Να υπολογίσετε το ρεύµα Ι µε το οποίο πρέπει να τη ρευµατοδοτήσουµε, προκειµένου η δύναµη που θα ασκηθεί πάνω της να εξισορροπεί το βάρος της. [Απ. 2 Α] 34. Ευθύγραµµος αγωγός µήκους 1 m φέρει ρεύµα 10 Α και σχηµατίζει γωνία 30 µε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης 0,15 Τ. Προσδιορίστε το µέτρο και την διεύθυνση της δύναµης πάνω στον αγωγό. [Απ. 0,75 Ν]

20 Φυσική Β Λυκείου - 20 Παπαθεοδώρου Γιώργος 35. Σύρµα µήκους L = 0,5 m βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ και διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι = 5 Α. Να βρείτε τη δύναµη Laplace που ασκείται στο σύρµα εφόσον α. είναι κάθετο στις δυναµικές γραµµές. β. σχηµατίζει γωνία 30 µε την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών. γ. είναι παράλληλο στις δυναµικές γραµµές. [Απ. (α) 2 Ν, (β) 1 Ν, (γ) 0] 36. ύο ευθύγραµµοι αγωγοί απείρου µήκους τέµνουν κάθετα ένα επίπεδο στα σηµεία Α και Γ. Αν τα οµόρροπα ρεύµατά τους είναι Ι Α = 30 Α και Ι Γ = 20 Α ενώ η απόσταση ΑΓ = 20 cm, να βρείτε το σηµείο ή τα σηµεία της ευθείας ΑΓ στα οποία η ένταση του µαγνητικού πεδίου µηδενίζεται. [Απ. 8 cm από το Γ] 37. Υποθέστε ότι οι δύο αγωγοί της προηγούµενης άσκησης βρίσκονται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Ποια πρέπει να είναι η έντασή του (µέτρο και κατεύθυνση) ώστε να µην ασκείται καµιά δύναµη στον αγωγό Γ; [Απ Τ] 38. Χάλκινος ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ µήκους L = 4 cm, µάζας m = 2 g και αντίστασης R = 2 Ω, εξαρτάται οριζόντια από δύο αγώγιµα νήµατα ΑΚ και ΓΛ, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα σηµεία Α και Γ συνδέονται µε τους πόλους πηγής ΗΕ Ε και εσωτερικής αντίστασης r = 1Ω. Ο αγωγός ΚΛ τοποθετείται στο διάκενο µεταξύ των πόλων πεταλοειδούς µαγνήτη κάθετα στις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού του πεδίου, µέτρου Β = Τ, το οποίο θεωρούµε οµογενές σ όλο το µήκος του αγωγού. α. Να προσδιορίσετε ποιος από τους δύο πόλους της πηγής πρέπει να είναι θετικός και ποιος αρνητικός, ώστε η δύναµη Laplace στον αγωγό ΚΛ να είναι αντίρροπη του βάρους του. β. Πόση πρέπει να είναι η ΗΕ Ε της πηγής ώστε να είναι η δύναµη Laplace αντίθετη του βάρους του αγωγού; γ. Πόση είναι η πολική τάση της πηγής; [Απ. (β) 30 V, (γ) 20 V] Ν Α Κ Γ Λ S 39. Ένας ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ, µήκους L = 1 m και µάζας m = 0,4 kg, είναι συνεχώς κάθετος σε δύο κατακόρυφους µονωτικούς στύλους, πάνω στους οποίους µπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές. Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο, κάθετο στο επίπεδο των δύο στύλων. Ο αγωγός συγκρατείται ακίνητος. Αν διαβιβάζουµε στο αγωγό ρεύµα έντασης Ι = 4 Α και τον αφήνουµε ελεύθερο, να βρείτε το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου ώστε ο αγωγός α. να παραµένει ακίνητος. β. να κατεβαίνει µε επιτάχυνση µέτρου α = 2 m/s 2. γ. να ανεβαίνει µε επιτάχυνση µέτρου α = 2 m/s 2. K B Λ [Απ. (α) 1 Τ, (β) 0,8 Τ, (γ) 1,2 Τ] I

21 Φυσική Β Λυκείου - 21 Παπαθεοδώρου Γιώργος 40. Ευθύγραµµος αγωγός, µήκους L = 10 cm και µάζας m = 20 g, κρέµεται από τα άκρα δύο παράλληλων ιδανικών ελατηρίων ίδιας σταθεράς k και διατηρείται οριζόντιος σε κατάσταση ισορροπίας. ιαπιστώνουµε ότι η επιµήκυνση καθενός ελατηρίου είναι ίση µε L 1 = 0,4 cm. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά k. β. ιαβιβάζουµε στον αγωγό ρεύµα έντασης Ι = 2 A που έχει την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήµα και συγχρόνως δηµιουργούµε οµογενές µαγνητικό πεδίο B, κάθετο στο επίπεδο των ελατηρίων. Παρατηρούµε ότι τα ελατήρια επιµηκύνονται κατά L 2 = 0,2 cm, επιπλέον. Να βρείτε το µέτρο και την κατεύθυνση της έντασης του µαγνητικού πεδίου. [Απ. (α) 25 Ν/m, (β) 0,5 Τ] k I k 41. ύο παράλληλοι ευθύγραµµοι αγωγοί Α και Γ, µεγάλου µήκους, απέχουν µεταξύ τους r = 5 cm και διαρρέονται από ρεύµατα µε εντάσεις I 1 = 2 A και Ι 2 = 1,5 A, αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση του µαγνητικού πεδίου σε σηµείο Λ που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ενώνει τους αγωγούς και σε απόσταση r 1 = 2 cm από τον αγωγό Α, όταν τα ρεύµατα που διαρρέουν τους αγωγούς είναι α. οµόρροπα. β. αντίρροπα. [Απ. (α) 10 5 T µε κατεύθυνση του B 1, (β) T οµόρροπο µε τα B 1, B 2 ] A r 1 Λ r Γ 42. ύο παράλληλοι ευθύγραµµοι αγωγοί Α και Γ, µεγάλου µήκους, απέχουν µεταξύ τους r = 30 cm. Η ένταση Α Γ του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό Γ είναι r τετραπλάσια της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό Α. Να βρείτε την απόσταση, από το σύρµα Α, ενός σηµείου στο οποίο η ένταση του µαγνητικού πεδίου είναι ίση µε µηδέν, αν τα ρεύµατα που διαρρέουν τα σύρµατα είναι α. οµόρροπα. β. αντίρροπα. [Απ. (α) 6 cm δεξιά του Α, (β) 10 cm αριστερά του Α] 43. ύο παράλληλοι ευθύγραµµοι αγωγοί Α και Γ, µεγάλου µήκους, απέχουν µεταξύ τους r = 13 cm και διαρρέονται από οµόρροπα ρεύµατα Ι 1 = Ι 2 = 3Α. Να προσδιορίσετε την ένταση B του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Ρ, που απέχει α = 5 cm από τον αγωγό Α και β = 12 cm από τον αγωγό Γ, εξ αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει α. τον αγωγό Α. β. τον αγωγό Γ. γ. και τους δύο αγωγούς (µόνο κατά µέτρο). Το τρίγωνο ΑΡΓ είναι ορθογώνιο. I 1 I 2 α β r Ρ Α Γ

22 Φυσική Β Λυκείου - 22 Παπαθεοδώρου Γιώργος [Απ. (α) Τ κατά την κατεύθυνση PΓ (β) Τ κατά την κατεύθυνση AP, (γ) Τ] 44. Τέσσερις µεγάλου µήκους ευθύγραµµοι αγωγοί Α, Γ, και Ζ είναι παράλληλοι µεταξύ τους και διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα, έντασης Ι = 4 Α. Η φορά των ρευµάτων στους αγωγούς αυτούς σηµειώνεται στο σχήµα, ενώ η πλευρά του τετραγώνου ΑΓ Ζ έχει µήκος α = 0,2 m. Να προσδιορίσετε την ένταση B του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ρ του τετραγώνου, εξ αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει α. τον αγωγό Α. β. τους αγωγούς Α και. γ. τους αγωγούς Γ και Ζ. δ. και από τους τέσσερις αγωγούς. Ζ [Απ. (α) Τ στην κατεύθυνση PΓ, (β) Τ στην κατεύθυνση PΓ, (γ) Τ στην κατεύθυνση PA, (δ) T µε κατεύθυνση που σχηµατίζει γωνία 45 µε τις ΡΑ, ΡΓ] A α α P Γ 45. ύο ευθύγραµµα σύρµατα, µεγάλου µήκους, βρίσκονται τοποθετηµένα όπως στο σχήµα. Η απόσταση ΑΓ είναι ίση µε 2 2 m. Καθένα από τα σύρµατα διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι = 2 Α µε φορά που σηµειώνεται στο σχήµα. Να προσδιορίσετε το µέτρο Β της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο µέσο Κ της ΑΓ, εξ αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει α. καθένα από τα σύρµατα. β. και από τα δύο σύρµατα. I Α Ι K Σ 1 Γ Σ 2 [Απ. (α) T, (β) T] 46. Τρεις παράλληλοι ευθύγραµµοι αγωγοί Α, Γ και βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και διαρρέονται από ρεύµατα ίδιας φοράς των οποίων οι εντάσεις είναι Ι 1 = 6 Α, Ι 2 = 7,5 Α και Ι 3 = 9 Α, αντίστοιχα. Ο µεσαίος αγωγός Γ απέχει από τους Α και αποστάσεις ίσες προς r = 20 cm. Να υπολογίσετε την ένταση του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργείται από τους τρεις αγωγούς α. στο µέσο Κ της απόστασης των Α και Γ. β. στο µέσο Λ της απόστασης των Γ και. Ι 1 Ι 2 Ι 3 Α Γ [Απ. (α) T µε φορά προς τον αναγνώστη, (β) 10 6 T µε φορά προς τη σελίδα] 47. ύο παράλληλα σύρµατα Α και Γ, µεγάλου µήκους, απέχουν A Γ µεταξύ τους r = 20 cm και διαρρέονται από οµόρροπα I 1 I I 2 3 ρεύµατα Ι 1 = 15 Α και Ι 2 = 3 Α. Ένα τρίτο σύρµα r 1 r 2 τοποθετείται ανάµεσα στα Α και Γ, είναι παράλληλο προς αυτά r και η απόστασή του από το σύρµα Α είναι r 1 = 5 cm. Αν το σύρµα διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι 3 = 2 Α, αντίρροπο προς τα δύο άλλα, να βρείτε τη δύναµη που ασκείται σε τµήµα του που έχει µήκος L = 1 m, από το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται εξ r 2 Κ r Λ r r 2

23 Φυσική Β Λυκείου - 23 Παπαθεοδώρου Γιώργος αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει α. το σύρµα Α. β. το σύρµα Γ. γ. και από τα δύο σύρµατα Α και Γ. [Απ. (α) Ν, (β) 0, Ν, (γ) 11, Ν] 48. Τα άκρα Α και Γ δύο παράλληλων οριζόντιων µεταλλικών ράβδων A B Κ Ζ ΑΖ και ΓΗ αµελητέας αντίστασης, που απέχουν µεταξύ τους L = 1 m, Ι συνδέονται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕ Ε = 9 V και εσωτερική αντίσταση r = 1 Ω. Το επίπεδο των ράβδων είναι κάθετο σε κατακόρυφο οµογενές µαγνητικό πεδίο Β = 1 Τ. Τα σηµεία Κ και Λ συνδέονται αγώγιµα µε ευθύγραµµο σύρµα χρωµονικελίνης του οποίου η αντίσταση είναι R 1 = 6 Ω, ενώ τα σηµεία Ζ και Η συνδέονται αγώγιµα µε ευθύγραµµο σύρµα χρωµονικελίνης του Γ R 1 Λ R 2 H οποίου η αντίσταση είναι R 2 = 3 Ω. Και τα δύο αυτά σύρµατα είναι κάθετα προς τις οριζόντιες µεταλλικές ράβδους. Να βρείτε α. την ισοδύναµη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώµατος. β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε στοιχείο. γ. τη διαφορά δυναµικού V ΚΛ. δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό ΖΗ. ε. τη δύναµη Laplace που ασκείται στον αγωγό ΖΗ. [Απ. (α) 2 Ω, (β) 3 Α, (γ) 6 V, (δ) 2 Α, (ε) 2 Ν] 49. Το σωληνοειδές στο σχήµα έχει n = 400 σπείρες διαµέτρου = 10 cm ενώ το µήκος του είναι L = 40 cm. Το σύρµα από το οποίο είναι κατασκευασµένο το σωληνοειδές έχει διάµετρο δ = 0,4 mm ενώ η ειδική αντίσταση του υλικού του είναι ρ = 1, Ω m. Παράλληλα προς το R σωληνοειδές συνδέεται αντιστάτης R = 7,5 Ω και πηγή της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 18 V και r = 1 Ω. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογίσετε α. την αντίσταση του σωληνοειδούς. E, r β. την ισοδύναµη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώµατος. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή. δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. ε. την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. [Απ. (α) 15 Ω, (β) 5 Ω, (γ) 3 Α, (δ) 1 Α, (ε) 12, T] 50. Σωληνοειδές 800 σπειρών έχει µήκος L = 40 cm ενώ η ηλεκτρική αντίσταση που παρουσιάζει το σύρµα του είναι R = 3 Ω. Τα άκρα του σωληνοειδούς συνδέονται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 10 V και r = 1 Ω. Να βρείτε α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. β. το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. γ. πόσο γίνεται το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του αν εισαχθεί σιδηροµαγνητικός πυρήνας ο οποίος εµφανίζει µαγνητική διαπερατότητα µ = [Απ. (α) 2,5 Α, (β) 6, T, (γ) 6,28 Τ] 51. Α. Σωληνοειδές έχει 500 σπείρες και µήκος L = 60 cm. Η αντίσταση του είναι R Σ = 4 Ω ενώ το σύρµα της περιέλιξης έχει εµβαδόν διατοµής S = 1 mm 2. Η ειδική αντίσταση του µετάλλου από το οποίο είναι κατασκευασµένο το σύρµα είναι ρ = 1, Ω m.

24 Φυσική Β Λυκείου - 24 Παπαθεοδώρου Γιώργος Να υπολογίσετε το µήκος l του σύρµατος της περιέλιξης. Β. ύο αντιστάτες R 1 = 60 Ω και R 2 = 20 Ω συνδέονται παράλληλα µε αντιστάτη R 3 για να σχηµατίσουν αντιστάτη µε ισοδύναµη αντίσταση R = 6 Ω. Να υπολογίσετε την αντίσταση R 3. Γ. Το σωληνοειδές συνδέεται σε σειρά µε το σύστηµα των τριών αντιστατών R 1, R 2 και R 3 του ερωτήµατος (Β) και το δίπολο που προκύπτει συνδέεται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής η οποία έχει ΗΕ Ε = 72 V και εσωτερική αντίσταση r = 2 Ω. Να υπολογίσετε α. την ολική αντίσταση του κυκλώµατος. β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές και καθένα από τους αντιστάτες R 1, R 2 και R 3. δ. το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. ε. την ενέργεια που µεταβιβάζεται στο σύστηµα των αντιστατών R 1, R 2 και R 3 σε χρόνο t = 100 s. [Απ. (Α) 250 m, (B) 10 Ω, (α) 12 Ω, (β) 6 Α, (γ) 6 Α, 0,6 Α, 1,8 Α, 3,6 Α, (δ) 6, T, (ε) J] 52. Σωληνοειδές το οποίο έχει n = 1000 σπείρες, µήκος L = 1 m και αντίσταση R Σ = 2 Ω, συνδέεται στη σειρά µε αντιστάτη R = 5 Ω. Τα άκρα του δίπολου που σχηµατίζεται, συνδέονται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕ Ε = 8 V και r = 1 Ω. Να υπολογίσετε α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. δ. τη θερµότητα που µεταβιβάζει το σωληνοειδές στο περιβάλλον του σε χρόνο t = 200 s, αν η θερµοκρασία του διατηρείται σταθερή. [Απ. (α) 1 Α, (β) 6 V, (γ) 12, Τ, (δ) 400 J] 53. Σωληνοειδές το οποίο έχει n = 1000 σπείρες, µήκος L = 1 m και αντίσταση R Σ = 4 Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη R = 5,5 Ω. Τα άκρα του δίπολου που σχηµατίζεται συνδέονται µε τους πόλους της ηλεκτρικής πηγής ΗΕ Ε και εσωτερική αντίσταση r = 8 Ω. Με ειδικό µαγνητόµετρο διαπιστώνουµε ότι η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς είναι Β = 12, Τ. Να υπολογίσετε α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. β. την ΗΕ Ε της πηγής. γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή. δ. την πολική τάση της πηγής. ε. την ισχύ που προσφέρει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωµα. [Απ. (α) 1A, (β) 40 V, (γ) 0,25 Α, (δ) 9,5 V, (ε) 9,5 W] 54. A. Αντιστάτης αποτελείται από σύρµα κονσταντάνης, διαµέτρου 1 mm και µήκους 1600π cm. Η ειδική αντίσταση του υλικού είναι Ω m. Ποια είναι η τιµή της αντίστασης του αντιστάτη; B. Το σύρµα του ερωτήµατος (Α) περιελίσσεται σε σπείρωµα γύρω από σωλήνα από µονωτική ύλη, που έχει εξωτερική διάµετρο 4 cm. Η µόνωση του σύρµατος έχει αµελητέο πάχος, ώστε σε κάθε 1 mm µήκους του σωλήνα να αντιστοιχεί µια σπείρα. Να βρείτε τον αριθµό των σπειρών καθώς και το µήκος του σωληνοειδούς που κατασκευάσθηκε. Γ. Το σωληνοειδές συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη R 1 = 16 Ω και το δίπολο που προκύπτει συνδέεται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής η οποία έχει στοιχεία ταυτότητας Ε = 50 V, r = 2 Ω. α. Πόση είναι η ολική αντίσταση του κυκλώµατος;

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα για το σπίτι

ιαγώνισµα για το σπίτι ιαγώνισµα για το σπίτι p 2 V Θέµα 1 ο Να εξηγήσετε γιατί στη µεταβολή 1 2 η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα του αερίου είναι µικρότερη από το µέγεθος C p και µεγαλύτερη από το C V Για τη δικαιολόγηση θα

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσομοίωση

Λίγα λόγια για την προσομοίωση Λίγα λόγια για την προσομοίωση Η συγκεκριμένη προσομοίωση με εικονικό εργαστήριο είναι μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ελκυστική προσομοίωση για τους μαθητές. Γίνεται αναπαράσταση της κίνησης των φορτίων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο Όνοµα:... Ηµεροµηνία:... Βαθµός : ΘΕΜΑ Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί µόνο στροφική κίνηση : α) όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα