Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας και κυρίως: Στην επιβολή κυρώσεων για φοροδιαφυγή Στη φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων Στη φορολογία κερδών των νομικών προσώπων Στη φορολογία των διανεμομένων κερδών Στις διαδικασίες ελέγχου και στην επίλυση των φορολογικών διαφορών Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΣ 3943 (ΦΕΚ 66 Α ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής....σελ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αναδιάρθρωση-βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού..σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Βελτιώσεις-μεταβολές στη φορολογία... σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Επίλυση φορολογικών διαφορών..σελ. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ενσωμάτωση Κοινοτικών Οδηγιών σελ. 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις.σελ. 18 ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΡΘΡΑ 1-2 Οργάνωση θεσμικού πλαισίου Συνιστάται Επιτροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με μέλη τους Υπουργούς α) Οικονομικών, β) Οικονομίας-Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, γ) Δικαιοσύνης-Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δ) Προστασίας του Πολίτη. Η επιτροπή εγκρίνει το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής (ΕΕΠΚΦ), το οποίο εκπονείται κάθε τρία χρόνια από την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών με τις οδηγίες Εκτελεστικής Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και από την διοικητική ηγεσία των τεσσάρων πιο πάνω Υπουργείων. Στόχοι του ΕΕΠΚΦ είναι: Η σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω ελέγχων Η σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω τεκμηρίων και πόθεν έσχες Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων Η ανάλυση κινδύνου στα θέματα φορολογίας Η εισαγωγή κριτηρίων επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο Η αξιοποίηση των στοιχείων που λαμβάνονται από άλλα συνεργαζόμενα κράτη - μέλη της ΕΕ και διεθνείς φορείς Η καταπολέμηση της διαφθοράς Καθιερώνεται η θέση Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και συντονισμό του ελεγκτικού έργου. ΑΡΘΡΟ 3 Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τα αδικήματα φοροδιαφυγής και οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 1

3 Περιγραφή αδικήματος Μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών Φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος Φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ κλπ. παρακρατούμενου ς, επιρριπτόμενους φόρους-τέλη και εισφορές Εικονικά - πλαστά - νοθευμένα Φύση του αδικήματος Διαρκές (συνεχές αυτόφωρο) Διαρκές (συνεχές αυτόφωρο) Διαρκές (συνεχές αυτόφωρο) Στιγμιαίο Ποσά (σε ) Ποινή Σημειώσεις Φυλάκιση έως 1 έτος Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μήνες Εάν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος την εκδίκασή της, μπορεί να μην τιμωρηθεί Φυλάκιση και άνω τουλάχιστον 3 έτη Φυλάκιση Για την ποινή τουλάχιστον 1 λαμβάνεται έτος υπόψη και η και άνω Κάθειρξη ( 5 - διάρκεια της 20 έτη) απόκρυψης Φυλάκιση Αν τουλάχιστον 10 καταβληθούν ημέρες προ της Φυλάκιση συμπλήρωσης τουλάχιστον 1 έτους παρέχεται έτος απαλλαγή. Αν καταβληθούν και άνω μετά από ένα Κάθειρξη ( 5 - έτος 20 έτη) επιβάλλεται μειωμένη ποινή Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μήνες Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος και άνω Κάθειρξη ( 5-20 έτη) ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 2

4 Ως χρόνος τέλεσης κάθε αδικήματος λαμβάνεται το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος (π.χ. υποβολή δήλωσης-καταβολή του φόρου), μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή στα πλημμελήματα 20 μήνες και στα κακουργήματα 5 χρόνια. Στα βεβαιωμένα χρέη ως αφετηρία λαμβάνεται η παρέλευση 4μήνου από τότε που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα. Για χρέη που ήδη είναι και παραμένουν ληξιπρόθεσμα ως αφετηρία λαμβάνεται η Στα πλημμελήματα χωρεί μετατροπή ή αναστολή της ποινής, εφόσον διαπράττονται για πρώτη φορά. Δεν χωρεί μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής. Η μετατροπή της ποινής, στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται, γίνεται με ελάχιστο ποσό ανά ημέρα εξαγοράς τα 20 ευρώ και ανώτατο τα 100 ευρώ (αντί 3 ως 100 ευρώ που ισχύει σήμερα). Η διαδικασία για την άσκηση ποινικής δίωξης δεν αρχίζει, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει κατά του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των οφειλών του, για το οποίο επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη. Στα κακουργήματα λαμβάνεται υπόψη για τον ανασταλτικό χαρακτήρα της έφεσης, η καταβολή από τον κατηγορούμενο των οφειλομένων φόρων, τελών ή εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΑ και 7 Αναδιάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών Για την βελτίωση στην εισπραξιμότητα των εσόδων του Δημοσίου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων, συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του ελεγκτικού έργου ανανεώνεται το προσωπικό του Σ.Δ.Ο.Ε. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 3

5 Περαιτέρω συνιστάται Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας για την συνεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων με άλλες χώρες στον τομέα της άμεσης φορολογίας. ΑΡΘΡΟ 8 Έλεγχος από το γραφείο Καθιερώνεται η δυνατότητα διενέργειας φορολογικού ελέγχου από το γραφείο της ελεγκτικής υπηρεσίας, αντί των καθιερωμένων επισκέψεων στην έδρα των φορολογουμένων. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η ελεγκτική αρχή και τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκομίσει ο ελεγχόμενος. Ειδικά στο ΦΠΑ και εφόσον διαπιστώνεται η μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων, ο ελεγκτής μπορεί, χωρίς άλλη ελεγκτική ενέργεια, να προσδιορίσει τον φόρο με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για τις τρείς προηγούμενες περιόδους. Για τις εποχιακές επιχειρήσεις ως συγκρίσιμα στοιχεία λαμβάνονται αυτά της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους προσαυξημένα κατά 15%. Οι καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια αυτού του ελέγχου μπορεί να επιδίδονται στους ελεγχθέντες με δικαστικούς επιμελητές. Σε περίπτωση μη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς η δαπάνη επίδοσης θα βαρύνει τον ελεγχθέντα. ΑΡΘΡΟ 9 Δημοσιοποίηση στοιχείων παραβατών Για την αποθάρρυνση της φοροδιαφυγής προβλέπεται η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων: όσων έχουν ληξιπρόθεσμες (και μη ρυθμισμένες) οφειλές προς το Δημόσιο ποσού άνω των και για διάστημα μεγαλύτερο του έτους όσων έχουν παραβάσεις που σχετίζονται με εικονικά στοιχεία, συναλλαγές ή καταχωρήσεις. ΑΡΘΡΟ 10 Διάκριση ληξιπροθέσμων χρεών Για την ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης του Δημοσίου, καθιερώνονται διαδικασίες για την διάκριση των ληξιπροθέσμων χρεών σε εισπράξιμα ή ανεπίδεκτα είσπραξης. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 4

6 ΑΡΘΡΟ 11 Συμψηφισμός απαιτήσεων Καθιερώνεται η δυνατότητα συμψηφισμού είτε βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, είτε χρεών που καταβάλλονται με υποβολή δήλωσης προς το Δημόσιο, με ανάλογη απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία θα πρέπει να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη και να αποδεικνύεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο. Ο συμψηφισμός δύναται να διενεργηθεί με σχετική δήλωση του οφειλέτη είτε και αυτεπάγγελτα από την Δημόσια υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 12 Φορολογική κατοικία Για πρώτη φορά εισάγεται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων η έννοια της φορολογικής κατοικίας, η οποία είναι κρίσιμη είτε για την υπαγωγή των εισοδημάτων στη φορολογία είτε για την χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων. Σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους υπόκεινται τα φυσικά πρόσωπα: που έχουν στην Ελλάδα την κατοικία τους ή την συνήθη διαμονή τους. Ως συνήθης ορίζεται η διαμονή στην Ελλάδα εφόσον υπερβαίνει τις 183 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να αποδείξει διαφορετικά. με ελληνική ιθαγένεια που είναι δημόσιοι λειτουργοί ή υπηρετούν στην αλλοδαπή και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή ακόμα με θεσμικό όργανο της Ε.Ε. ή Διεθνή Οργανισμό, εφόσον κατά την έναρξη της υπηρεσίας τους είχαν την κατοικία ή συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη της οικογενείας που βαρύνουν τα πρόσωπα αυτά, εκτός εάν έχουν την κατοικία ή συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων κρατών που δημοσιεύει ετησίως το Υπουργείο Οικονομικών. που μεταφέρουν την κατοικία ή συνήθη διαμονή τους από την Ελλάδα σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 5

7 Επίσης σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, αλλά για μία πενταετία, από την δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή συνήθους διαμονής τους, υπόκεινται και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: υπάγονταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας και μεταφέρουν την κατοικία ή συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο το εισόδημά τους υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς και διαθέτουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Τα σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα κρίνονται κατά τον χρόνο της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή συνήθους διαμονής και ορίζονται διαζευκτικά ως εξής: συμμετοχή κατά 25% σε ΟΕ, ΕΕ κλπ ή κατά 5% σε ΑΕ, ΕΠΕ κλπ. ή το προκύπτον στην Ελλάδα εισόδημα υπερβαίνει το 30% των συνολικών εισοδημάτων του φυσικού προσώπου ή υπερβαίνει τις ευρώ ή η αξία των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα υπερβαίνει το 30% των συνολικών εισοδημάτων του φυσικού προσώπου ή υπερβαίνει τις Σε φόρο στην Ελλάδα αλλά μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκεινται τα φυσικά πρόσωπα: που δεν έχουν στην Ελλάδα την κατοικία ή συνήθη διαμονή τους. Κατ εξαίρεση, τα πρόσωπα που έχουν την συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα αλλά υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την Ελλάδα ΣΑΔΦ και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων κρατών που δημοσιεύει ετησίως το Υπουργείο Οικονομικών, υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο φορά. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα ή έχουν ήδη δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή, οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών συνεπάγεται ότι τα πρόσωπα αυτά θα θεωρούνται ως έχοντα την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 6

8 Από τον φόρο που οφείλεται στην Ελλάδα επί του συνολικού εισοδήματος αφαιρείται μόνον ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει ΣΑΔΦ εξαιρουμένων συνεπώς των τρίτων μη συμβεβλημένων κρατών για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της σχετικής ΣΑΔΦ. ΑΡΘΡΟ 13 Πληρωμές προς μη συνεργάσιμα κράτη Οι σχετικές διατάξεις που θεσπίστηκαν με τον Ν.3842/2010 τροποποιούνται και με τον νέο νόμο ορίζεται ότι ως μη συνεργάσιμα κράτη για το 2010 θεωρούνται αυτά που περιλαμβάνονται στην /2005 Α.Υ.Ο., ενώ για το 2011 αυτά που περιλαμβάνονται στην /2010 Α.Υ.Ο. Επίσης ως κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρούνται πλέον αυτά που έχουν συντελεστή φορολογίας ίσο ή κατώτερο από το 60% του Ελληνικού συντελεστή (από 50% που ίσχυε). Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα κράτη, να αποδείξουν την ύπαρξη πραγματικής και συνήθους συναλλαγής, προκειμένου να αναγνωρισθούν οι δαπάνες τους (αγορών κλπ). Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης με τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται με κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. ΑΡΘΡΟ 14 Φορολογία κερδών και μερισμάτων των νομικών προσώπων Φορολογία κερδών Μειώνεται ο συντελεστής φόρου για τα κέρδη των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ημεδαπές ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κλπ.). Ειδικότερα για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2012 ο συντελεστής φόρου υπολογίζεται με 20%, ενώ τα κέρδη του οικονομικού έτους 2011 φορολογούνται με συντελεστή 24%. Διευκρινίζεται πως τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις ημεδαπές Ο.Ε. και Ε.Ε. Η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται και φορολογείται όπως και για τις ημεδαπές Ο.Ε. και Ε.Ε., ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 7

9 Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμονται Στα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ΑΕ με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, που εξάγει ή πιστώνει μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα προς την έδρα της ή σε άλλη μόνιμη εγκατάστασή της στην αλλοδαπή, που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ΕΠΕ και οι συνεταιρισμοί, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, εφόσον η έγκριση από τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης πραγματοποιείται από και μετά. Για διανεμόμενα κέρδη εντός του 2011, η παρακράτηση φόρου γίνεται με συντελεστή 21%. Με την παρακράτηση του φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Ειδικά για τα μερίσματα από ΑΕ ή για τα κέρδη από ΕΠΕ και συνεταιρισμούς που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση. Τα εισπραττόμενα ποσά συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά τους και εφόσον με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής που προκύπτει είναι χαμηλότερος από τον συντελεστή παρακράτησης (25% ή 21% ανάλογα), το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. Όταν η επιχείρηση προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές. Όταν τα μερίσματα ή κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρθ.11 του Ν.2578/98 (δηλ. υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόμενα έτη), τότε δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου. Σε περίπτωση που στα μερίσματα ή κέρδη αυτά περιλαμβάνονται έσοδα της Ελληνικής εταιρείας από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο, παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 8

10 Οι διατάξεις περί παρακράτησης φόρου εφαρμόζονται ανάλογα και για διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, καθώς επίσης και για διανομή αφορολογήτων αποθεματικών ή εκπτώσεων που είχαν σχηματισθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων. Φορολογία μερισμάτων και κερδών που εισπράττονται Σε παρακράτηση με τους ίδιους συντελεστές (δηλαδή 21% για το 2011 και 25% για το 2012) υπάγονται και τα μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Με την παρακράτηση αυτή, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για το εν λόγω εισόδημα. Τα κέρδη που εισπράττουν ΑΕ και ΕΠΕ από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, στις οποίες συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2578/1998, απαλλάσσονται της φορολογίας, με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεματικό αυτό ή μέρος του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παρακράτησης. Χρόνος κτήσης Ως χρόνος κτήσης των κερδών που διανέμουν οι ημεδαπές ΕΠΕ θεωρείται πλέον ο χρόνος έγκρισής τους από τη συνέλευση των εταίρων. Ως χρόνος κτήσης για τα κέρδη από τη συμμετοχή σε αλλοδαπή ΕΠΕ, θεωρείται ο χρόνος είσπραξης αυτών, ανεξάρτητα αν τα κέρδη αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή. Όταν τα κέρδη προέρχονται από αλλοδαπή προσωπική εταιρεία, χρόνος κτήσης τους είναι ο χρόνος λήξης της διαχειριστικής περιόδου του αλλοδαπού νομικού προσώπου. ΑΡΘΡΟ 16 Κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών Παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών επί των πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι τις και παράλληλα ο συντελεστής του ως άνω φόρου συναλλαγών αυξάνεται από 1.5 σε 2 για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την και μετά. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 9

11 Επίσης παρατείνεται η απαλλαγή από την φορολογία εισοδήματος των κερδών από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ που έχουν αποκτηθεί μέχρι τις , υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού όσον αφορά στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση εισηγμένων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την και έπειτα, θα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν οι τελευταίες. Η συνολική ζημία που τυχόν θα προκύπτει από τις πωλήσεις αυτές θα αναγνωρίζεται φορολογικά. ΑΡΘΡΟ 17 Δαπάνες επιχειρήσεων Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δωρεές χρηματικών ποσών των επιχειρήσεων σε αθλητικά σωματεία. Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από και έπειτα, ενώ για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία και μετά. Εξαιρούνται από τις διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων και οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του Ν. 3606/2007 όπως εξαιρούνται οι τράπεζες, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κλπ. Η νέα διάταξη εφαρμόζεται για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία και μετά. Παρατείνεται μέχρι τις το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον ποσοστό 50% των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση. ΑΡΘΡΟ 18 Απόδοση μερισμάτων υπέρ του Δημοσίου Εάν οι εταιρείες δεν αποδώσουν ή αποδώσουν εκπρόθεσμα ή ανακριβώς μερίσματα, τόκους ιδρυτικών τίτλων ή ομολογιών που έχουν περιέλθει, μετά την πάροδο πενταετίας, οριστικά υπέρ του Δημοσίου, τότε τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το φορολογικό ποινολόγιο (1% για εκπρόθεσμη δήλωση, 2% για ανακριβή δήλωση και 2,5% για μη υποβολή δήλωσης), χωρίς να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 10

12 Ποσά που έχουν παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί, μπορούν να αποδοθούν στο Δημόσιο μέχρι τις , χωρίς την επιβολή προσαύξησης για εκπρόθεσμη καταβολή. ΑΡΘΡΟ 19 Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό εταιρειών Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μη βεβαίωση προκαταβολής σε βάρος των εταιρειών που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, του ν.2166/1993, τις γενικές διατάξεις του α.ν.2190/1920 ή του ν.3190/1955 ή ειδικότερες διατάξεις, καθόσον το προϋπάρχον νομικό πρόσωπο παύει να υφίσταται. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για μετατροπές, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις που ολοκληρώνονται ή για ισολογισμούς μετασχηματισμού που συντάσσονται, κατά περίπτωση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ( ). ΑΡΘΡΟ 20 Δηλώσεις φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των 50 ατόμων, υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν μηνιαίες δηλώσεις Φ.Μ.Υ. (αντί για διμηνιαίες), όπως ήδη ισχύει για τις επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 500 ατόμων. Η διάταξη αυτή ισχύει για Φ.Μ.Υ. που παρακρατείται από και μετά. Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών καθίσταται πλέον υποχρεωτική, από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Συνεταιρισμοί, Αλλοδαπές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα). Τροποποιούνται οι διατάξεις για προκαταβολή και παρακράτηση φόρου στις αμοιβές δικηγόρων και θεσπίζονται υποχρεώσεις υποβολής ετήσιων καταστάσεων από τους δικηγόρους και τον δικηγορικό σύλλογο, για σκοπούς διασταύρωσης. Τροποποιούνται οι διατάξεις για την φορολόγηση των αρχιτεκτόνων και μηχανικών και θεσπίζονται υποχρεώσεις υποβολής ετήσιων καταστάσεων από τους εν λόγω επαγγελματίες και από το τεχνικό επιμελητήριο, για σκοπούς διασταύρωσης. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 11

13 ΑΡΘΡΟ 21 Λοιπές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος Προβλέπεται απαλλαγή κατά 50% στα εισοδήματα των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Ελληνικά σχολεία της Γερμανίας με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Τροποποιείται το ποσοστό έκπτωσης από τον φόρο, για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων των Ν. 3614/2007 και 3661/2008.Ειδικότερα από το φόρο εκπίπτει ποσοστό 20% για δαπάνη έως και 10% για δαπάνη από έως Από , θεσπίζεται απαλλαγή από την εφαρμογή των ετήσιων αντικειμενικών δαπανών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τεκμήρια), με την προϋπόθεση ότι το φυσικό πρόσωπο έχει την φορολογική του κατοικία (κατοικία ή συνήθη διαμονή) στην αλλοδαπή και δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. Αυξάνεται από 25% σε 50% το ποσό της βεβαίωσης του φόρου κλπ., λόγω άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής. Το αυξημένο ποσοστό βεβαίωσης ισχύει για προσφυγές που ασκούνται από και μετά. Βελτιώνεται ο τρόπος καταβολής των επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται μετά από προσωρινό έλεγχο και ορίζεται πλέον ότι, σε περίπτωση συμβιβασμού, καταβάλλεται 20% προκαταβολή και το υπόλοιπο σε 6 μηνιαίες δόσεις, εφόσον κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 300 πλην της τελευταίας. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ή σε δικαστικό συμβιβασμό, οι οφειλές είναι καταβλητέες εφάπαξ. Η διάταξη αυτή ισχύει από Επεκτείνεται και σε άλλα νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και πληροφοριών οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διευκολύνεται η διασταύρωση όποιων στοιχείων απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς (επιμελητήρια, συμβολαιογράφοι κλπ.). Προσδιορίζεται σαφέστερα η υποχρέωση των Ορκωτών Ελεγκτών για την έκδοση του, επιβληθέντος με τον Ν 3842/2010, φορολογικού πιστοποιητικού, που πρέπει να εκδίδουν στις εταιρείες που ελέγχουν. Ειδικότερα, οι φορολογικές παραβάσεις, καθώς και η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 12

14 Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, εκτός αν η επιχείρηση περιληφθεί στο δείγμα ελέγχου. Διευρύνεται και επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων από τις φορολογικές υπηρεσίες, σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Ο.Τ.Α. κλπ., μόνο για την ταυτοποίηση φορολογουμένων ή τη διασταύρωση, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθηκόντων ή την άσκηση αρμοδιοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών που ορίζει ο νόμος. Διατηρούνται σε ισχύ οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος, που προβλέπονται από τα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975, αναφορικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας. Η μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ σε συγγενείς, εξομοιώνεται με αυτή των προσωπικών εταιρειών και πλέον όταν μεταβιβάζονται μερίδια ΕΠΕ σε συγγενείς με βαθμό συγγένειας Α ή Β κατηγορίας, η υπεραξία θα φορολογείται με 5% και 10%, αντίστοιχα. Παρατείνονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 3842/2010 για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και παράλληλα διευρύνεται η έννοια των κεφαλαίων που υπάγονται στις διατάξεις αυτές, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα κεφάλαια εκείνα τα οποία είναι όχι μόνο κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό στην αλλοδαπή, αλλά και σε διάφορα χρηματοοικονομικά ή μη προϊόντα, όπως μετοχές, μερίδια, ομόλογα, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, κλπ. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εξομοίωση του συντελεστή φόρου που εφαρμόζεται επί των κεφαλαίων που μεταφέρονται στην Ελλάδα, με τον συντελεστή που επιβάλλεται στα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής ο οποίος πλέον είναι 8% και για τις δύο περιπτώσεις. ΑΡΘΡΟ 22 Φορολογία πλοίων Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές φορολογίας και εισφοράς πλοίων που είτε είναι με ελληνική σημαία είτε είναι Ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, κατά 4% ετησίως για τα έτη 2011 έως και ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 13

15 ΑΡΘΡΟ 23 Φορολογία κληρονομιών- δωρεών και γονικών παροχών Επανέρχεται η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών της κινητής περιουσίας στην αλλοδαπή, που αφορά σε Έλληνα υπήκοο εγκατεστημένο σε αυτήν για 10 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη. Στην απαλλαγή αυτή δεν εντάσσονται περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους. Ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιών δωρεών σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. ΑΡΘΡΟ 24 Φορολογία ακίνητης περιουσίας Η χορήγηση πιστοποιητικού φόρου ακίνητης περιουσίας για σκοπούς μεταβίβασης ακινήτων αναστέλλεται για 1 έτος. Από τον ειδικό φόρο ακινήτων (15%) εξαιρούνται: οι εταιρείες που εκμισθώνουν ακίνητα ως γραφεία ή αποθήκες σε ναυτιλιακές εταιρείες του Α.Ν. 89/1967. οι φορείς (ασφαλιστικά ταμεία, θεσμικοί επενδυτές κλπ) που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και έχουν επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα, εφόσον εποπτεύονται από αρμόδιες αρχές της χώρας που εδρεύουν και η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτος μη συνεργάσιμο. Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ από Αυξάνεται από 25% σε 50% το ποσό της βεβαίωσης του φόρου, λόγω άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής και στην φορολογία ακίνητης περιουσίας. Η αυξημένη βεβαίωση ισχύει για προσφυγές που ασκούνται από και μετά. ΑΡΘΡΟ 26 Θέματα κυρώσεων, μητρώου και άλλες διατάξεις Περιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων τα οποία πλέον δεν μπορούν να υπερβούν: το 60% για υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης (από 100%) και ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 14

16 το 120% για υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης (από 200%). Ισχύει από Βαριές διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται προς τις επιχειρήσεις φορείς και ορκωτούς ελεγκτές για την μη παροχή ή ανακριβή παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τις αρχές. Η έκδοση στοιχείων που λογίζονται ως αθεώρητα και εφόσον έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν τον έλεγχο ή δεν έχουν μεν καταχωρηθεί αλλά δεν έχει παρέλθει ο νόμιμος χρόνος καταχώρισής τους στα βιβλία, θεωρείται πλέον γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 3. Ενδεικτικές περιπτώσεις που καταλαμβάνει η προτεινόμενη διάταξη είναι η έκδοση αθεώρητων που προκύπτει κατά τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 & 1083/2003), η έκδοση χειρόγραφων αθεώρητων στοιχείων λόγω βλάβης της ΦΤΜ κλπ. Η λήψη μέτρων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως είναι και η δέσμευση του 50% των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, δεν εφαρμόζεται πλέον όταν ο φορολογούμενος έχει κατά του Δημοσίου βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών που οφείλει. Καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με τη χρήση ΦΤΜ, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των ΦΤΜ στην ΓΓΠΣ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν σχετικές διαδικασίες. ΑΡΘΡΟ 27 Θέματα ΦΠΑ Μεταβάλλεται ο χρόνος υπαγωγής σε ΦΠΑ των νεόδμητων και μη διατεθέντων ακινήτων από τις οικοδομικές επιχειρήσεις. Πλέον σε ΦΠΑ υπάγεται το ακίνητο μετά την παρέλευση 3ετίας από την αποπεράτωσή του (από 5 έτη μετά την έκδοση αδείας που ίσχυε). Παρέχεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στα εμπορευματικά κέντρα του Ν 3333/2005 (όπως και στα εμπορικά κέντρα) και σε περίπτωση άσκησης της δυνατότητας αυτής, ο ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών υπόκειται σε 10ετή διακανονισμό. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 15

17 Καθιερώνεται υποχρέωση στο ΙΚΑ να ενημερώνει την ΓΓΠΣ κάθε Φεβρουάριο, για τις οικοδομές που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες το προηγούμενο έτος. Επαναφέρεται η τμηματική εξόφληση του ΦΠΑ που οφείλεται με βάση τις περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα για καταβολή ποσοστού 40% με την δήλωση και η καταβολή του υπολοίπου σε δύο μηνιαίες δόσεις με προσαύξηση 2%. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300. Επανακαθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ΦΠΑ στις περιπτώσεις προσωρινού και οριστικού ελέγχου καθώς και σε διοικητική επίλυση της διαφοράς. ΑΡΘΡΟ 28 Θέματα ενημερότητας Βελτιώνονται οι σχετικές διατάξεις περί χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, με στόχο την αποτελεσματικότερη είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου αλλά και τον συμψηφισμό οφειλών προς το Δημόσιο με ανταπαιτήσεις του οφειλέτη. ΑΡΘΡΟ 29 Κάρτα αποδείξεων Παρέχεται η δυνατότητα προς τους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική κάρτα, στις συναλλαγές που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού της κλίμακας, αντί της συγκέντρωσης αποδείξεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα οριστεί η σχετική διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΑ Σώμα Φορολογικών Διαιτητών Ιδρύεται Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (ΣΦΔ), για την επίλυση φορολογικών διαφορών άνω των Το ΣΦΔ επιλαμβάνεται υποθέσεις μετά από αίτηση του φορολογούμενου και εφόσον υπάρξει θετική δήλωση από τον Υπουργό Οικονομικών. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 16

18 Για την υπαγωγή υπόθεσης σε διαιτησία προβλέπεται και η καταβολή αμοιβής προς το ΣΦΔ από τον φορολογούμενο. Οι δυνατότητες για διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών ή δικαστική επίλυση κατόπιν προσφυγής, διατηρούνται σε ισχύ και εκ παραλλήλου με την δυνατότητα για διαιτητική επίλυση. ΑΡΘΡΟ 36 Επιτροπή διοικητικής επίλυσης διαφορών Συνιστάται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής επιτροπή για την επίλυση φορολογικών διαφορών ύψους άνω των Τα υφιστάμενα όργανα και διαδικασίες για την διοικητική επίλυση δεν θίγονται με τη σύσταση της επιτροπής αυτής, ωστόσο η υποβολή αίτησης στην επιτροπή αυτή, αποκλείει την υποβολή και άλλης αίτησης για την ίδια υπόθεση στα υφιστάμενα όργανα διοικητικής επίλυσης διαφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 39 Ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών για τον ΦΠΑ Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ΦΠΑ σχετικά με την φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, του αερίου και της θέρμανσης ψύξης που παρέχονται μέσω δικτύων. Ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης αδειών εκπομπής αερίων στο εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στον ΦΠΑ είναι ο λήπτης. Καθορίζονται ρητά οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από ΦΠΑ αγαθών που εισάγονται στην Ελλάδα με σκοπό τη μεταφορά τους σε άλλο κράτος-μέλος. Ειδικότερα για την εν λόγω απαλλαγή απαιτείται ο εισαγωγέας: να δηλώσει τον Ελληνικό ΑΦΜ που κατέχει ο ίδιος ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος να δηλώσει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του κοινοτικού αποκτώντος να αποδείξει ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζονται για μεταφορά σε άλλο κράτοςμέλος. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 17

19 Επεκτείνονται οι ειδικές απαλλαγές στον ΦΠΑ και σε ορισμένους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Βελτιώνονται οι διατάξεις περί εκπτώσεως του ΦΠΑ στα επενδυτικά αγαθά που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε φορολογητέες και μη δραστηριότητες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 48 Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών Αναστέλλεται έως τις η λήψη αναγκαστικών μέτρων σε μη συνεπείς οφειλέτες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, εφόσον: υποβάλλουν σχετική αίτηση είναι συνεπείς από και εφεξής καταβάλλουν μέρος των οφειλών Στους υπαγόμενους στην ρύθμιση οφειλέτες χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα 2 μηνών. ΑΡΘΡΟ 51 Διαγραφή φορολογικών επιβαρύνσεων σε πολιτιστικά σωματεία Φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος σωματείων με πολιτιστικούς σκοπούς διαγράφονται και τυχόν δίκες που εκκρεμούν καταργούνται εφόσον: υποβληθεί σχετική αίτηση στη ΔΟΥ οι πολιτιστικοί σκοποί προκύπτουν από το εγκεκριμένο καταστατικό του σωματείου το σωματείο έχει οριστεί ως πολιτιστικού σκοπού με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 18

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Δελτίο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά σημεία των επίκαιρων φορολογικών θεμάτων και κύρια επιδιώκεται μια άμεση και συνοπτική ενημέρωσή σας, χωρίς να θίγεται η ουσία των φορολογικών νόμων. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου Αθήνα Τηλέφωνα : Fax: http: ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Οργάνωσης & Διοίκησης Ε.Π.Ε. 19

ΝΟΜΟΣ 3943/2011 ΦΕΚ Α 66 31-03 03-2011 Καταπολέµησητης τηςφοροδιαφυγής φοροδιαφυγής, στελέχωσητων τωνελεγκτικών ελεγκτικώνυπηρεσιών καιάλλες άλλεςδιατάξεις διατάξειςαρµοδιότητας αρµοδιότητας ΥπουργείουΟικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/15.03.10 Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/15.03.10 Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΣ 3842 / 2010 - ΦΕΚ 58Α/23.04.2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

21/2/2011. 1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

21/2/2011. 1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» 1. Εισαγωγή 21/2/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α /30.9.2010 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1000193/11783/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑTA A- Β ΠΟΛ.: 1180 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 159 Φ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: 2639 ETΟΣ 15 ΤΕΥΧΟΣ 159 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Πολ. 1098/4.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Άρθρο 1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Ιούνιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα