Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας"

Transcript

1 Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Λίνα Π. Βαλσαμίδου M.Ed. στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, M.A. στην Επικοινωνία και Δημοσιογραφία, M.Sc. στις Σπουδές Φύλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παιδαγωγικό μοντέλο του γάλλου παιδαγωγού Σελεστέν Φρενέ στηριζόταν στην έκδοση σχολικής εφημερίδας, την οποία πρότεινε ήδη από το Νηπιαγωγείο. Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, η σπουδαιότητα της έκδοσης εφημερίδας έχει αναγνωριστεί ευρέως και από τα Αναλυτικά Προγράμματα-Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και από τους/τις εκπαιδευτικούς. Κατά πόσο όμως οι ΤΠΕ διατρέχουν τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο; Ποιες δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, οι οποίες φανερώνουν την χρήση των ΤΠΕ από τα νήπια στη σχεδίαση και έκδοση φύλλου εφημερίδας; Και κατά πόσο οι δράσεις αυτές συναντώνται/συμπίπτουν με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο; Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα ενσωμάτωσης και χρήσης των ΤΠΕ, κατά τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο, με σκοπό να αποδειχθεί πως το θέμα της δημιουργίας σχολικής εφημερίδας με τη χρήση των ΤΠΕ, καλύπτει όλες τις ενότητες και τα περιεχόμενα των μαθησιακών περιοχών, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε., σχολική εφημερίδα, Νηπιαγωγείο, Πρόγραμμα Σπουδών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διεθνείς έρευνες (πβ. ενδεικτικά Tsitouridou & Vryzas, 2001; Haugland & Wright, 1997) σχετικά με την εισαγωγή του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση, δείχνουν ότι αυτή έχει θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την εκμάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Οι ΤΠΕ, μπορούν να συνδράμουν καίρια και ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου σε όλους τους τομείς και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Plowman & Stephen, 2003; Brooker & Siraj-Blatchford, 2002), προωθώντας παράλληλα την κοινωνικοποίηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτοαντίληψη, την αυτοεκτίμηση, την αυτονομία, τη συνεργασία, τον αυτοσεβασμό, δηλαδή τις ψυχοκινητικές, κοινωνικοσυναισθηματικές, γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003; Ντολιοπούλου 1999), ωστόσο η σημαντικότερη ίσως συμβολή τους έγκειται «στην προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης» (Κυρίδης κ.α., 2003: 135). [347]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003:587) προτείνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας όπου είναι δυνατόν, καθώς και την παράλληλη αξιοποίηση ποικίλων πηγών πληροφόρησης, ενώ επιπρόσθετα προτείνει τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών συσκευών (όπως φωτογραφική μηχανή, μαγνητόφωνο, βιντεοκάμερα) και την αξιοποίησή τους με οριζόντιο τρόπο, ούτως ώστε να διατρέχει κάθε θέμα επεξεργασίας στο νηπιαγωγείο. Εκ του παραλλήλου κινείται και ο Οδηγός Νηπιαγωγού, που αναφέρει πως με δεδομένη τη σημασία που έχει ο «τεχνολογικός γραμματισμός» στις κοινωνίες δυτικού τύπου, αναμενόμενο είναι να στρέφεται και το Νηπιαγωγείο «προς την εισαγωγή των μικρών παιδιών σε πολιτισμικές πρακτικές που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες» (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006: 349). Στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011:114) οι ΤΠΕ ορίζονται ως μια από τις μαθησιακές περιοχές, η οποία εντάσσεται στο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών από το Νηπιαγωγείο στο Γυμνάσιο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στο «πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, τα παιδιά, με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού και στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων, έρχονται σε επαφή, γνωρίζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν βασικές λειτουργίες των ΤΠΕ με στόχο: α) την αναζήτηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την παραγωγή πληροφορίας σε πολλαπλές μορφές, την ανάπτυξη των ιδεών και την προσωπική έκφραση και δημιουργία, β) την επικοινωνία και τη συνεργασία, γ) την ανακάλυψη και την επίλυση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και δ) την κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό». Η έκδοση σχολικής εφημερίδας υπήρξε βασικό σημείο της παιδαγωγικής του Φρενέ (1977: 49), ο οποίος την πρότεινε ήδη από το Νηπιαγωγείο και τόνιζε ότι αποτελεί ένα «δίκτυο φυσικών ενδιαφερόντων» για τους μαθητές και τις μαθήτριες και η αποστολή της στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα/κοινωνία προσδίδει ένα «μάξιμουμ έντασης στην επιθυμία να ακούγεται κανείς μακριά», πράγμα τόσο αναγκαίο για τα παιδιά. Η εκπαιδευτική της ή/και η κοινωνική της αξία τονίστηκε και από τους/ις Αλμπέρτι (1986), Ποσλάνιεκ (1990), Levin (1997), Backes (1995), Χατζόπουλο και συν. (2000), Bowen & Tantillo (2002), Graff (2003), Padgett (2006), Harvey (2007), Hyde (2007), Βαλσαμίδου & Κυρίδη (2009), Βαλσαμίδου (2010). Ο Φρενέ (1977: 25) εμπνεύστηκε το μοντέλο του σχολείου όπου η μάθηση στηρίζεται στην ιδέα του σχολικού τυπογραφείου και υπογράμμισε ότι το σχολείο θα πρέπει να προσαρμόσει όχι μόνο τους χώρους, τα προγράμματα και τα ωράριά του αλλά και τα εργαλεία της δουλειάς του, τα τεχνικά μέσα, στις ουσιαστικές κατακτήσεις της προόδου της κάθε εποχής. Πρότεινε την εργασία στο τυπογραφείο και την έκδοση σχολικής εφημερίδας επεξηγώντας πως έτσι το παιδί μπαίνει σ ένα πραγματικό «δίκτυο φυσικών ενδιαφερόντων», που η εκμετάλλευσή τους αρκεί για να ικανοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι σχολικές του ανάγκες (Φρενέ, 1977:49). Δραστηριότητες σχετικές με την έκδοση εφημερίδας στο νηπιαγωγείο προτείνονται και στον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.α., 2006:148) αλλά και γενικότερα στο ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003), όπου περιλαμβάνονται ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες με χρήση εφημερίδων (ΔΕΠΠΣ, 2003:11). ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει αφενός τη χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά κατά την παραγωγή φύλλου εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο και αφετέρου την [348]

3 εναρμόνιση της χρήσης αυτής τόσο με το ΔΕΠΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο, όσο και με το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Ειδικότερα, η παρουσίαση των παραδειγμάτων της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, δεν ακολουθεί τη χρονική εξέλιξη και τα στάδια σχεδίασης και παραγωγής της εφημερίδας εν πολλοίς αυτονόητααλλά κωδικοποιείται με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011) και τις μαθησιακές περιοχές που εμπεριέχει, θέλοντας να καταδείξει πως καλύπτει το θέμα της δημιουργίας σχολικής εφημερίδας με τη χρήση των ΤΠΕ, όλες τις εν λόγω περιοχές και ενότητες. ΔΕΙΓΜΑ Δείγμα αποτέλεσαν οι δράσεις που σχετίζονται με την σχεδίαση και παραγωγή εφημερίδας με τη χρήση των ΤΠΕ, για τρία συνεχόμενα έτη. Η παραγωγή/δημιουργία σχολικής εφημερίδας πραγματοποιήθηκε μέσα από σχέδια εργασίας μακράς πνοήςτα σχολικά έτη σε 1/θ Νηπιαγωγείο αγροτικής περιοχής με 11 μαθητές/τριες, σε 1/θ Νηπιαγωγείο αστικής περιοχής με 21 μαθητές/τριες και σε 1/θ Νηπιαγωγείο αστικής περιοχής κατά το τρέχον σχολικό έτος με 25 μαθητές/τριες. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη περιπτώσεων, που στηρίζεται σε μια συνολική καταγραφή της χρήσης των ΤΠΕ από τα παιδιά στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε ενδεικτικά φύλλα σχολικών εφημερίδων. Οι ΤΠΕ επιλέχθηκαν από την εκπαιδευτικό για να εμπλουτίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες, να ενισχύσουν βασικές ικανότητες και να παράγουν προστιθέμενη αξία στις εκπαιδευτικές πρακτικές, χωρίς να αποτελούν αυτοσκοπό και πάντα σε σχέση με τις άλλες μαθησιακές περιοχές- όπως άλλωστε ορίζεται και στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011:117), σε ευθυγράμμιση πάντα με το υλοποιούμενο σχέδιο εργασίας με θέμα τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη δημιουργία εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο, έτσι όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τα παραπάνω έτη, είναι: Γλώσσα (προφορική επικοινωνία-γραφή- ανάγνωση), Μαθηματικά (ταξινόμηση, διάταξη, μεγέθη, αρίθμηση [αριθμοί σελίδων-εικόνωναντικειμένων]), Μελέτη Περιβάλλοντος (φυσικές επιστήμες-γεωγραφία-πολιτισμός), Δημιουργία και Έκφραση (εικαστικά-δραματοποίηση) και Πληροφορική (γνωριμία μερών υπολογιστή, σάρωση-αποθήκευση-χρήση πληκτρολογίου, χρήση ψηφιακών ειδών-φωτογραφική μηχανή-αφαιρούμενοι δίσκοι, χρήση λογισμικών σχεδίασης-γραφής, χρήση διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι το περιβάλλον της εφημερίδας παρουσιάστηκε στα παιδιά εξαρχής στην οθόνη του υπολογιστή. Εκεί τα παιδιά πειραματίστηκαν με το λογισμικό-περιβάλλον αλλά και εκεί γράφηκε και ο επιλεγμένος με ψηφοφορία τίτλος. Επίσης, στην οθόνη γινόταν και η κάθε αλλαγή μετά την αξιολόγηση κάθε άρθρου/θέματος ή καταχώρησης. [349]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Η χρήση των ΤΠΕ συγκεντρωτικά, κάλυψε τις παρακάτω ενότητες και περιεχόμενα των μαθησιακών περιοχών όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011:66): Α. Γνωρίζω τις ΤΠΕ και δημιουργώ Β. Επικοινωνώ & συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ Γ. Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ Δ. Οι ΤΠΕ στην κοινωνία και τον πολιτισμό ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Παραδείγματα ως προς την πρώτη ενότητα «Γνωρίζω τις ΤΠΕ και δημιουργώ»: Τα παιδιά γνώρισαν τον Η/Υ, τα μέρη του, τις παρελκόμενες συσκευές όπως σαρωτής και εκτυπωτής, τις χρήσεις και τον τρόπο λειτουργίας τους. Χειρίστηκαν με επιτυχία τις παρελκόμενες συσκευές που συνδέονταν με τη δημιουργία της εφημερίδας, π.χ. εκτύπωση των φύλλων. Ασχολήθηκαν με τη σάρωση όλων των εικονιστικών κειμένων που είχαν δημιουργήσει ή συλλέξει και τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή, ώστε να είναι έτοιμα να εισαχθούν στο φύλλο της εφημερίδας, όπως ζωγραφιές, καρτέλες καιρού, εικόνες. Πλοηγήθηκαν στο διαδίκτυο και ήρθαν σε επαφή με διάφορες ηλεκτρονικές εφημερίδες, πολιτικές, αθλητικές και σχολικές. Συζήτησαν για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Γνώρισαν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και τη χειρίστηκαν. Εξασκήθηκαν στη λήψη φωτογραφιών και στα είδη των πλάνων (κοντινό, μακρινό, μεσαίο). Φωτογράφισαν τα αντικείμενα που χρειάζονταν για το κάθε φύλλο της εφημερίδας και αποθήκευσαν τις φωτογραφίες στον υπολογιστή της τάξης. Διάλεξαν τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιούσαν και διέγραψαν τις υπόλοιπες. Γνώρισαν τον αφαιρούμενο δίσκο USB και εξασκήθηκαν στην ορθή χρήση του ως προς τη μεταφορά και αποθήκευση του ψηφιακού υλικού στον Η/Υ. Γνώρισαν τα λογισμικά για σχεδίαση και γραφή, Tuxpaint, word, powerpoint. Γνώρισαν λογισμικά για σχεδίαση εφημερίδας και επέλεξαν αυτό που ταίριαζε περισσότερο στις περιστάσεις. Δημιούργησαν την εφημερίδα του Νηπιαγωγείου. Χρησιμοποίησαν το powerpoint για να δημιουργήσουν διαφημίσεις για την εφημερίδα αλλά και να γράψουν τα κείμενα των διαφημίσεων. Ασχολήθηκαν με την εκτύπωση, κάθε μήνα, του φύλλου της εφημερίδας. [350]

5 Εικόνα 1: Δημιουργία σχολικής εφημερίδας και Γνωριμία με τον Η/Υ Παραδείγματα ως προς την δεύτερη ενότητα «Επικοινωνώ & συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ»: Τα παιδιά συζήτησαν για το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την ηλεκτρονική επικοινωνία/επικοινωνία μέσω Η/Υ. Απέστειλαν, με τη βοήθεια πάντα της εκπαιδευτικού, μηνύματα σε άλλα νηπιαγωγεία. Απέστειλαν, με τη βοήθεια των γονιών τους από το σπίτι τους, φωτογραφίες και άρθρα για την εφημερίδα μας, στο ηλεκτρονική διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. Απέστειλαν ερωτήματα σε συγγραφείς παιδικών βιβλίων, έλαβαν τις απαντήσεις και διαμόρφωσαν συνέντευξη για την εφημερίδα. Συζήτησαν σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα, τους κινδύνους και τις ωφέλειές τους και επικοινώνησαν με μήνυμα μέσω Facebook με συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Επικοινώνησαν μέσω Skype με συγγραφείς παιδικών βιβλίων και συνομίλησαν μαζί τους, με σκοπό τη γνωριμία μαζί τους αλλά και την παρουσίαση των έργων τους στη σχολική εφημερίδα. Εικόνα 2: Δημιουργία σχολικής εφημερίδας και Επικοινωνία μέσω skype [351]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Εικόνα 3: Δημιουργία σχολικής εφημερίδας και Συνέντευξη συγγραφέα Παραδείγματα ως προς την Τρίτη ενότητα «Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ»: Ενεπλάκησαν στη γραφή των τίτλων κάθε άρθρου, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πειραματιζόμενα με εναλλαγές χρωμάτων, μεγέθους και στυλ γραμματοσειράς. Πραγματοποίησαν έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με τις γελοιογραφίες, με σκοπό να δημιουργήσουν δικές τους γελοιογραφίες για την εφημερίδα. Επισκέπτονταν συχνά το δικτυακό τόπο meteo.gr, ώστε να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες και να μπορέσουν να ετοιμάσουν τις καρτέλες του καιρού για την εφημερίδα. Πραγματοποιούσαν έρευνα στο διαδίκτυο κάθε φορά που έπρεπε να συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό για τη δημιουργία διαφήμισης ή για την υποστήριξη ενός δημοσιεύματος. Εικόνα 4: Δημιουργία σχολικής εφημερίδας και Γελοιογραφίες -Διαφημίσεις Παραδείγματα ως προς την τέταρτη ενότητα «Οι ΤΠΕ στην κοινωνία και τον πολιτισμό»: Παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου με σκοπό να δημιουργήσουν τη δική τους αφίσα για το διαγωνισμό του SaferInternet. [352]

7 Παρακολούθησαν διαφημίσεις στο διαδίκτυο, με σκοπό να δημιουργήσουν τις δικές τους ανθρωπιστικές ή καταναλωτικές διαφημίσεις. Ενεπλάκησαν στην αποστολή μηνύματος στα ΜΜΕ της τοπικής κοινωνίας, σχετικά με την κυκλοφορία του κάθε φύλλου της εφημερίδας. Κατά την εκτύπωση του κάθε φύλλου, χρησιμοποίησαν και τις δύο όψεις του χαρτιού, μειώνοντας την αλόγιστη σπατάλη χαρτιού. Εικόνα 5: Δημιουργία σχολικής εφημερίδας και Ασφαλές διαδίκτυο ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ από τα παιδιά, κατά τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο. Οι δράσεις-παραδείγματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μακρόπνοων σχεδίων εργασίας με θέμα τη δημιουργία εφημερίδας μέσα στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Η παρουσίαση των παραδειγμάτων δεν ακολούθησε τη χρονική εξέλιξη και τα στάδια σχεδίασης και παραγωγής της εφημερίδας εν πολλοίς αυτονόητα- αλλά κωδικοποιήθηκε με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011) και τις μαθησιακές περιοχές που εμπεριέχει, θέλοντας να καταδείξει πως καλύπτει το θέμα της δημιουργίας σχολικής εφημερίδας με τη χρήση των ΤΠΕ, όλες τις εν λόγω περιοχές και ενότητες. Παράλληλα, θεωρούμε πως μέσα από την παρούσα εργασία, καταδεικνύεται ρητά πως η ενσωμάτωση της τεχνολογίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας γίνεται αβίαστα, προκαλεί το ενδιαφέρον και παρουσιάζει ευρείες δυνατότητες εργασίας, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους/τις εκπαιδευτικούς. Η δημιουργία εφημερίδας προσφέρεται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ με οριζόντιο τρόπο, ώστε να διατρέχει όλα τα στάδια επεξεργασίας και υλοποίησης του εν λόγω θέματος. Επιπρόσθετα, η παραγωγή εφημερίδας με τη χρήση νέων τεχνολογιών συμβάλλει στον ψηφιακό αλφαβητισμό των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, υποστηρίζει και εκσυγχρονίζει τη μάθηση, οδηγεί και φέρνει σε επαφή τα παιδιά με πολυτροπικά κείμενα και με τη σημερινή πολυτροπική επικοινωνία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ήδη ο Φρενέ (1977:22) υπογράμμιζε από πολύ νωρίς, ότι «το αυριανό σχολείο θα περιστρέφεται γύρω από το μαθητή-μέλος της κοινότητας. Από τις βασικές του [353]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ανάγκες και σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας όπου ανήκει θα προκύπτουν οι τεχνικές μέθοδοι χειρονακτικές και διανοητικές- που θα ρυθμίζουν την ύλη διδασκαλίας, το σύστημα διδαχής, τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της εκπαίδευσης». Στη σημερινή εποχή, όπου τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας περιβάλλονται ολοκληρωτικά και διαβιούν σε ένα επικοινωνιακό-τεχνολογικό πλαίσιο, οι σπουδές στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να ακολουθήσουν τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται, προσαρμόζοντας/αναμορφώνοντας τις μεθόδους τους στα νέα δεδομένα. Η ενασχόληση των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τη δημιουργία εφημερίδας, βασισμένη στη χρήση των ΤΠΕ, φαίνεται από την παρούσα μελέτη περιπτώσεων ότι μπορεί να διατρέχει όλες τις μαθησιακές περιοχές που ορίζονται στις σπουδές για το Νηπιαγωγείο, εισάγοντας με αυτόν τον τρόπο ομαλά τα παιδιά στον ψηφιακό αλφαβητισμό. Άλλωστε, και στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011:114), επισημαίνεται ότι η ψηφιακή ικανότητα εντάσσεται στις βασικές ικανότητες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την κατάρτιση και την εκπαίδευση (2007 στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011)- που όλοι χρειάζονται για την προσωπική τους ανάπτυξη και ολοκλήρωση, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αλμπέρτι, Α. (1986). Θέματα διδακτικής. Λεξικό βασικών όρων σύγχρονης διδακτικής. (Mετ. Μ. Κονδύλη). Αθήνα: Gutenberg. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2010). «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και σχολικές εφημερίδες ελληνικών δημοτικών σχολείων: δημοσιεύματα για την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία και την πολιτική. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», Βαλσαμίδου, Λ., Κυρίδης, Α. (2009). «Μεγάλοι αθλητές, μεγάλοι αγώνες» και μικροί δημοσιογράφοι. Ο αθλητισμός στις στήλες σχολικών εφημερίδων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 158, Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. ΥΠΕΠΘ, Αθήνα: ΟΕΔΒ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο (2003). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β. & Ντίνας, Κ. (2003). Η πληροφοριακή-επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Το παράδειγμα της γλώσσας. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Ντολιοπούλου, Ε. (1999). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: τυπωθήτω-γιώργος Δαρδανός. Ποσλάνιεκ, Κ. (1990). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα. (Απόδ. Σ. Αθήνη). Αθήνα: Καστανιώτης. Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Φρενέ, Σ. (1977). Το σχολείο του λαού. (Mετ. Κ. Δεναξά-Βενιεράτου). Αθήνα: Οδυσσέας. Χατζόπουλος, Γ., Ντάνια, Ζ., Ράπτου, Μ. & Φράγκου, Β. (2000). (Θ. Ανθογαλίδου επιμ.-διορθώσεις). Η εφημερίδα στα πλαίσια του σχολείου: από τη θεωρία στην πράξη. Virtual School, The sciences of Education Online, 2(1). Ανακτήθηκε στις 15 [354]

9 Ιανουαρίου 2010, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/praxis/hatzopoulos.html. Backes, A. (1995). On Sponsorship of Real Language Activities. English Journal, 84(7), Bowen, C. P., & Tantillo, S. H. (2002). NCTE/IRA Standards in Classroom Journalism Projects. Urbana, Ill.: NCTE and JEA. Brooker, L. & Siraj-Blatchford, J. (2002). Click on Miaow! : how children of three and four years experience the nursery computer. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), Graff, P. (2003). Standards in the Journalism Classroom. State of Scholastic Journalism: Principal s Guide to Scholastic Journalism. University of Iowa: Quill and Scroll Foundation. Harvey, L. M. (2007). Scholastic journalism shapes community media: How high school newspapers fill the media gap when a small community loses its paper. Community Journalism Symposium XIII. During 2007 National Newspaper Association convention, Norfolk, VA, 5. Retrieved at 12/1/2009 from: Haugland S. W. & Wright, J. L. (1997). Young children and technology: A world of discovery. Boston: Allyn and Bacon. Hyde, S. (2007). Newspaper Writing Lesson Plan. Kids Learn to Write for a School Audience. Suite101.com. The genuine article. Literally. Retrieved at 19/3/2009 from: Levin, M. (1997). Kids in Print. Publishing a School Newspaper. NJ: Good Apple, Parsippany. Padgett, R. (2006). Read All About It, and Teach Kids Using School Newspapers. Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review, 71(6), Plowman, L. & Stephen, C. (2003). A benign addition? Research on ICT and pre-school children. Journal of Computer Assisted Learning, 19, Tsitouridou, M., & Vryzas, K. (2001). Early Childhood Education Students Attitudes towards Information Technology. Themes in Education, 2(4), [355]

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΕΝΑΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ «εύχομαι σε όλους να βρίσκουν τα πιο πολλά και διαφορετικά βιβλία. Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Πάτρα 2001 2 3 Περιεχόμενα Προλεγόμενα 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η μύηση των μικρών παιδιών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα