Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint"

Transcript

1 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, 2 Εργαστ. Συνεργάτης ΤΕΙ Ηπείρου - Μεταπτ. Φοιτήρια Α.Π.Κυ, slambrina Περίληψη Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει όλους τους τομείς της ζωής μας. Οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας, καθιστούν απαραίτητο το σχεδιασμό ένταξης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη βαθμίδα της προσχολικής αγωγής. Η εισαγωγή του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο άλλαξε ριζικά τους ρόλους των εκπαιδευτικών, αλλά και τους τρόπους αλληλεπίδρασης μαθητών και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένα παιδαγωγικά κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου λογισμικό είναι το Tux Paint. Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Λογισμικό Tux Paint Ι.Εισαγωγή Η είσοδος των Τεχνολογιών της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής τα τελευταία χρόνια (Ντολιοπούλου, 2002). Η ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη του Νηπιαγωγείου γίνεται με την κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή), ώστε ο υπολογιστής να αποτελέσει κομμάτι της καθημερινής διδασκαλίας και του προγράμματος. Η εισαγωγή του Υπολογιστή δεν έρχεται να προσθέσει νέες δυσκολίες, αλλά να προσφέρει νέους, σύγχρονους τρόπους και μεθόδους εκπαιδευτικής δράσης. Εξάλλου η όλο και περισσότερο αυξανόμενη από την κοινωνία απαίτηση για «τεχνολογικό αλφαβητισμό», καθιστά απαραίτητο το συνολικό σχεδιασμό ένταξης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία από την πρώτη κιόλας βαθμίδα της εκπαίδευσης (Κόμης, 2004). 2.Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην Προσχολική Αγωγή Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2001), σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι η εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές χρήσεις του Υπολογιστή και η απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού του, μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύονται. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1140 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής παρουσιάζει τα θέματα με τρόπο ελκυστικό, αλλά ταυτόχρονα δυναμικό και αλληλεπιδραστικό (Ράπτης & Ράπτη, 2002). Οι εικόνες, τα χρώματα, ο ήχος διεγείρουν την προσοχή των μικρών μαθητών, που αν και δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής, πρόθυμα ασχολούνται μαζί του και εμπλέκονται ενεργά με τρόπο βιωματικό στην μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σαν εργαλείο σε διάφορες δραστηριότητες στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Συχνότερα παίζουν διάφορα παιδαγωγικά παιχνίδια ή ασχολούνται με δραστηριότητες ζωγραφικής και σχεδιασμού. Αυτές οι παιγνιώδεις ασκήσεις όμως αποτελούν σημαντικές πηγές μάθησης. Τα παιδιά παίζουν, δοκιμάζουν, πειραματίζονται, ασχολούνται με κάτι που τα ευχαριστεί και ταυτόχρονα κατανοούν, ανακαλύπτουν, βελτιώνονται και μαθαίνουν. Αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή σαν παιχνίδι (Papert, 1991). Παράλληλα, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, ψυχαγωγούνται και ενθαρρύνονται στη χρήση του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή. Μέσα από το διαδίκτυο, επισκέπτονται όλο τον κόσμο, βλέπουν μουσεία και αξιοθέατα, παρατηρούν όλα τα θαυμαστά έργα της φύσης. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως εργαλείο υποστήριξης και διαμόρφωσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο και δεν έχει συνειδητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς η πλειοψηφία των νηπιαγωγών χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως συσκευή διεκπεραίωσης διοικητικών θεμάτων, ή σπανιότερα ανάρτησης φωτογραφιών από δραστηριότητες της τάξης. Εκτυπώνουν φύλλα αξιολόγησης για διάφορα θέματα, χωρίς όμως να τα αξιοποιούν περισσότερο εμπλέκοντας και άλλες δραστηριότητες με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Οι υπολογιστές δεν χρησιμοποιούνται ως πηγή υλικού κατά την επεξεργασία των θεμάτων που αναλύονται. Σπάνια εντάσσονται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες. 3. Σημασία της εισαγωγής των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Νηπιαγωγείο Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής θεωρείται το πλέον ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Η ουσιαστική προσφορά του Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία προκύπτει έμμεσα μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησής του και τις αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες (Μικρόπουλος, 2006). Σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006) ο Η/Υ μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η κοινωνική συναναστροφή και η συμμετοχή τους στη συνεργατική μάθηση. Καλλιεργούνται γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, αναπτύσσεται η λεπτή κινητικότητα με τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου και ενισχύεται η παρατηρητικότητα. ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Η καταλληλότερη ηλικία της εισαγωγής τ υ υπ λ γιστή στην τάξη πιστεύεται ότι είναι η ηλικία των τριών χρόνων. Έρευνες (Tsitouridou & Vryzas, 2001) έδειξαν ότι τα φέλη π υ πρ κύπτ υν από την ένταξη των σύγχρονων τεχν λ γικών μέσων στην πρ σχ λική εκπαίδευση είναι σημαντικά σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα. Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η ενασχόληση των παιδιών με τον υπολογιστή, συμβάλλει θετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Ντολιοπούλου, 2002; Chen & Chang, 2006). Η χρήση του, μπορεί να μετατραπεί σε ένα ισχυρό ερέθισμα που θα μετατρέψει τη βιωματική εμπειρία σε μαθησιακή. Ειδικότερα, τα ερευνητικά αποτελέσματα επισημαίνουν οφέλη στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και σχολικής ετοιμότητας, τη γλωσσική, αλλά και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών (Klein, Nir- Gal & Darom; 2000; Ντολιοπούλου, 2002). Παράλληλα η ενασχόληση με τον υπολογιστή στην τάξη προσδίδει στους μαθητές καλύτερες ευκαιρίες να οικοδομήσουν τη γνώση, χωρίς να γίνονται παθητικοί δέκτες ή ακροατές (Αναγνωστόπουλος, 2002; Papert 1991). 4. Νηπιαγωγοί και Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Η ενσωμάτωση των υπολογιστών στην τάξη εξαρτάται άμεσα από τους στόχους και τη διδακτική προσέγγιση και αφορά κυρίως τους νηπιαγωγούς που καθορίζουν την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Παρατηρείται δυστυχώς επιβράδυνση αυτής της διαδικασίας κυρίως εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων από την πλειοψηφία των νηπιαγωγών. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην εισαγωγή του Υπολογιστή στο νηπιαγωγείο. Αντιδρούν στη χρήση και αξιοποίηση του Υπολογιστή, είτε γιατί είναι συντηρητικοί και υπέρμαχοι της παραδοσιακής διδασκαλίας, είτε γιατί δεν είναι εξοικειωμένοι μ αυτόν. Στην πλειονότητά τους εντούτοις αναγνωρίζουν ότι έχει πολλές δυνατότητες. Η υιοθέτηση καινοτομιών απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση και ανάπτυξη θετικών στάσεων και δεξιοτήτων. Όσο καλύτερα γνωρίζουν οι νηπιαγωγοί τις δυνατότητές του Η/Υ, τόσο καλύτερα μπορούν να τον αξιοποιήσουν στη διδακτική διαδικασία, προσαρμόζοντάς τον στις ανάγκες των παιδιών. 5. Παρουσίαση λογισμικού Tux Paint Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την εφαρμογή Tux Paint, ένα βραβευμένο πρόγραμμα ζωγραφικής για παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών. Το ευχάριστο περιβάλλον του Tux Paint συνδυάζει μια ευχάριστη διεπαφή, διαδραστικά εφέ ήχου και μια ενθαρρυντική μασκότ κινούμενων σχεδίων η οποία καθοδηγεί τους μαθητές νηπιαγωγείου καθώς χρησιμοποιούν το πρόγραμμα, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους συνθέσεις, να αναπτύξουν την φαντασία τους παρέχοντας δυνατότητες δημιουργικής γραφής, σύνθεσης πρωτότυπων ιστοριών και ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1142 παραγωγή κινούμενων σχεδίων, μέσα από δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές με τη διαμεσολάβησε του νηπιαγωγού. Το λογισμικό Tux Paint αποτελείται από τέσσερις (4) θεματικές ενότητες. Η πρώτη στοχεύει στην έκφραση και τη δημιουργία. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα και να δημιουργήσουν ένα έργο χρησιμοποιώντας τα βασικά εργαλεία σχεδίασης. Η δεύτερη θεματική στοχεύει στην γνώση και εξοικείωση των μαθητών με τα μαθηματικά σύμβολα στοχεύοντας στην σωστή χρήση κατάλληλων εργαλείων. Στην τρίτη θεματική ενότητα οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν μια σειρά από εικόνες έχοντας στο μυαλό τους ένα παραμύθι, όπου μαζί με τον νηπιαγωγό τους μπορούν να το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους μέσα από το Tux Paint. Με τον τρόπο αυτό τα νήπια συνεργάζονται, επιχειρηματολογούν, αναζητούν και επεξεργάζονται πληροφορίες χρησιμοποιώντας το κατεξοχήν όργανο της νόησής τους, τη γλώσσα. Στην τελευταία ενότητα τα νήπια μπορούν με βάση τα κατάλληλα εργαλεία να εξοικειωθούν με την χρήση του πληκτρολογίου και να μάθουν με την μορφή παιχνιδιού τα γράμματα, τους αριθμούς και την χρήση του πληκτρολογίου. Γενικά το Tux Paint περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην έκφραση, στην δημιουργία, στην εξοικείωση με μαθηματικά σχήματα και τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση, αναίρεση). 6. Συμπεράσματα Η δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των παραγωγικών, κριτικών και δημιουργικών δυνάμεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι δυνατόν να συμβάλλει στη μείωση πολλών ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών της παραδοσιακής εκπαίδευσης και να προκαλέσει την απαρχή μιας περιόδου παιδαγωγικής αναγέννησης στη σχολική πραγματικότητα (Ράπτης & Ράπτη, 2002). Η εισαγωγή των υπολογιστών στο σύγχρονο νηπιαγωγείο είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και επιβεβλημένη τόσο για την εξοικείωση των παιδιών μ αυτούς, αλλά και για τα σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η αναπτυξιακά κατάλληλη χρήση τους. Βιβλιογραφία Chen, J. & Chang, C Using computers in early childhood classrooms: teachers attitudes, skills and practices. Journal o f Early Childhood Research.. Vol 4(2), Δαφέρμου, X. & Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006), «Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί - δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης», Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

5 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2001), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Φ.Ε.Κ. αρ τ. Β σελ Klein, P. S., Nir-Gal, O., & Darom, E. (2000). The use of computers in kindergarten, with or without adult mediation: effects on children_s cognitive performance and behavior. Computers in Human Behavior, 16, Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών. Αθήνα: εκδ. Νέων Τεχν λ γιών. Μικρόπ υλ ς, Τ.Α. (2006). Ο Υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ντ λι π ύλ υ, Ε. (2002). Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω. Pappert, S. (1991), The Children s Machine. N.Y.: Basic Books. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση. Αθήνα: αυτ έκδ ση. Tsitouridou, M., & Vrizas, K. (2001). Early Childhood Education Students Attitudes Towards Information Technology. Themes in Education, 4, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1144 ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η τεχνολογία στην προσχολική εκπαίδευση: Θετική ή αρνητική πρακτική στη διαδικασία απόκτησης γνώσης; Προτάσεις για τη χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Καραγιώργου Ιωάννα 1, Χατζηγεωργιάδου Σοφία 2 1 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός, ioanka7@gmail.com 2 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Λίνα Π. Βαλσαμίδου M.Ed. στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, M.A. στην

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς Βασίλειος Οικονομίδης, Νικόλαος Ζαράνης vasoikon@yahoo.com, nzaranis@edc.uoc.gr ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

«Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου «Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου Λίνα Βαλσαμίδου 1, Βασίλειος Μακρογιώργος 2 1 Μ.Δ.Ε. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα

Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα Μπεαζίδου Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Εφόπουλος Βασίλειος 1, Δανιηλίδου Ευγενία 2, Κουτσοκώστα Βασιλική 3, Σταγιόπουλος Πέτρος 4 efopoulos@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες» 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Πλιάσα, Νικόλας Φαχαντίδης, Πέτρος Καριώτογλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σοφία Πλιάσα, Νικόλας Φαχαντίδης, Πέτρος Καριώτογλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά ενός διαδραστικού

Διαβάστε περισσότερα

«CREATIVEMATHPATHWAYS.SCH.GR» : ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

«CREATIVEMATHPATHWAYS.SCH.GR» : ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 «CREATIVEMATHPATHWAYS.SCH.GR» : ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ Δρ Δεληκανάκη, Νίκη 1, Δρ Περικλειδάκης, Γεώργιος 2, MSc Γαλανάκης, Ιωάννης 3, Τζαγκαράκης, Ελευθέριος 4 1:Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα