Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο"

Transcript

1 Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

2 Εισαγωγή (1) Έως και πολύ πρόσφατα, οι Φ/Β εγκαταστάσεις χρειαζόταν πολιτικές ενίσχυσής τους. Το υψηλό κόστος εγκατάστασης καθιστούσε τις τυχόν επενδύσεις χωρίς ενίσχυση καθόλου ελκυστικές Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση άλλαξε Το κόστος εγκατάστασης και κυρίως αυτό των Φ/Β πλαισίων μειώθηκε δραστικά Πλησιάζουμε, αν δεν έχουμε φτάσει ήδη, στο σημείο που οι Φ/Β εγκαταστάσεις είναι ανταγωνιστικές με τις συμβατικές

3 Εισαγωγή (2) Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα προς αντιμετώπιση Τα διασυνδεδεμένα Φ/Β χωρίς αποθήκευση ΔΕΝ λειτουργούν ανάλογα με τη ζήτηση (non-dispatchable) Το πρόσθετο κόστος της αποθήκευσης είναι και ο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα Έως τη στιγμή που οι αυτόνομες εγκαταστάσεις (με αποθήκευση) καταστούν ανταγωνιστικές, νέες πολιτικές και λύσεις απαιτούνται για να διατηρηθεί η υπάρχουσα αγορά Προφανής λύσης Ο συμψηφισμός (Net-Metering) Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει η επένδυση σε μια νέα εγκατάσταση Φ/Β να παραμείνει ελκυστική

4 (Levelized Cost Of Energy-LCOE) από Φ/Β Ορισμός: Το LCOE ορίζεται ως το θεωρητικό κόστος της παραγωγής ενέργειας από Φ/Β, του οποίου η παρούσα αξία είναι ίση με όλα τα κόστη που σχετίζονται με το Φ/Β σύστημα στη διάρκεια ζωής του. Συνολικάέξοδα στη διάρκεια ζωής LCOE = Συνολική παραγωγ ή εν έργειας Όταν LCOE Τιμής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (in /kwh), έχουμε ισοτιμία δικτύου (Grid Parity) Ουσιαστικά, σηματοδοτεί τη στιγμή που το κόστος παραγωγής ενέργειας ΦΒ γίνεται συγκρισιμο με το αντίστοιχο των συμβατικών μονάδων παραγωγής και άρα η τεχνολογία ανταγωνιστική χωρίς επιδοτήσεις.

5 Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Τιμολόγιο Γ1: Το σύνηθες οικιακό. Συνολικά 9 διαφορετικές χρεώσεις!! Ανταγωνιστικές χρεώσεις Προμήθεια ενέργειας + πάγιο Ρυθμιζόμενες χρεώσεις Χρέωση για το δίκτυο μεταφοράς Χρέωση για το δίκτυο διανομής Λοιπές χρεώσεις Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων Ειδικό τέλος 0,5% Ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) ΦΠΑ

6 Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Τιμολόγιο Γ1: Το σύνηθες οικιακό χωρίς χρονοχρέωση. Προσοχή! Δεν ισχύουν κλιμακωτές χρεώσεις!! Κατανάλωση 4μήνου (kwh) Μέσο /kwh , > Μία kwh μπορεί να κοστίσει έως και 70!! Στην Κύπρο 0,27 /kwh περίπου!

7 (Levelized Cost Of Energy-LCOE) από Φ/Β Ο υπολογισμός του LCOE χρειάζεται ορισμένα δεδομένα-εισόδους και είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητος» σε αυτά. Μια απλή σχέση υπολογισμού είναι 1 : όπου: T η διάρκεια ζωής της εγκατάστασης I το κόστος επένδυσης LCOE = t= 1 T C t τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, τόκων κτλ το έτος t E t η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια το έτος t r το επιτόκιο προεξόφλησης I + t= 1 T Ct ( 1+ r) Et t ( 1+ r) t 1 : Grid Parity Monitor

8 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Ξεκάθαρα δεδομένα εισόδου για να επιτρέπονται συγκρίσεις Στη βιβλιογραφία, αναφέρονται LCOE μεταξύ 0,15-0,8 /kwh! Δε λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιδοτήσεις ή FiTs για την περίσσεια ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο Ούτε τυχόν έξοδα απεγκατάσης ή έσοδα από πώληση των υλικών μετά το πέρας του χρόνου ζωής Ο χρόνος ζωής της εγκατάστασης λαμβάνεται μεταξύ 15 και 40 χρόνια. Άλλες μελέτες προχωρούν και μέχρι τα 50 έτη. Στην ανάλυση χρησιμοποιείται το ονομαστικό (nominal) LCOE, δηλαδή μια σταθερή-σημερινή τιμή σε /kwh (και όχι προσαρμοσμένη με βάση τον πληθωρισμό real LCOE)

9 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Ισχύς εγκατάστασης Η μελέτη αναφέρεται σε οικιακές εγκαταστάσεις. Θεωρείται η περίπτωση στέγης και όχι σε πλάκα (δηλαδή δε λαμβάνεται η βέλτιστη κλίση) Ως εκ τούτου, λήφθησαν τρεις περιπτώσεις με ισχύ 3 kwp, 5 kwp και 7 kwp Δε μελετάται η περίπτωση ταυτόχρονης εγκατάστασης αποθηκευτικών μέσων Μεγαλύτερες εγκαταστάσεις θεωρούνται δύσκολα επιτεύξιμες σε στέγες.

10 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Κόστος επένδυσης Λήφθησαν τιμές από πραγματικές εγκαταστάσεις μέσα στο Δεν έγινε ενδελεχής έρευνα δεν ήταν μέσα στους στόχους Ένα μέσο κόστος 1,8 /Wp λήφθηκε για ισχύς εγκατάστασης 7 kwp Για τις περιπτώσεις των 3 kwp και 5 kwp το μέσο κόστος λήφθηκε: Ίδιο με τα 7 kwp, δηλαδή 1,8 /Wp ή, Από μελέτη του ΣΕΦ μέσα στο 2013, για τα 3 kwp 2,65 /Wp Από μελέτη του Ήλιος, για τα 5 kwp 2,2 /Wp

11 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Έξοδα συντήρησης-λειτουργίας-τόκων Δεν εξετάζουμε την περίπτωση δανειοδότησης που αυξάνει το συνολικό σταθμισμένο κόστος Μια εγκατάσταση Φ/Β έχει πολύ μικρές ανάγκες συντήρησης και μηδενικό κόστος λειτουργίας Θεωρήθηκαν 2 ώρες εργασιών συντήρησης με βάση το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα το 2013 (14,9 ), αυξημένο κατά 60% ως περιθώριο κέρδους για τις υπηρεσίες αυτές Το κόστος αυτό αυξάνεται ανά έτος σύμφωνα με τον πληθωρισμόστόχο της ΕΚΤ (2%)

12 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Αντικατάσταση Inverter: Η EPIA (European Photovoltaic Industry Association) θεωρούσε ως εγγυημένη διάρκεια ζωής των inverter τα 15 χρόνια το 2010 και τα χρόνια το Στη μελέτη μας η αντικατάσταση του inverter γίνεται στα 20 χρόνια Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μόνο μία αλλαγή στη διάρκεια 40 ετών Σύμφωνα με προβλέψεις της EPIA, το κόστος inverter το 2030 θα είναι στο 20% της ονομαστικής τιμής εγκατάστασης

13 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Κόστος ασφάλειας: Το κόστος ασφάλειας κυμαίνεται μεταξύ 0,6%-1,2% του συνολικού κόστους του συστήματος. Για συντηρητικούς υπολογισμούς λαμβάνεται το 1,2% προσαρμοσμένο ανά έτος με βάση πληθωρισμό 2% Επιτόκιο Προεξόφλησης: Μια ιδιαίτερα «ευαίσθητη» παράμετρος Θα πρέπει να είναι ισοδύναμη με το κέρδος που θα είχε ο επενδυτής αν επένδυε σε άλλο έργο με παρόμοιο ρίσκο Θεωρούμε ότι ο επενδυτής περιμένει τουλάχιστον ένα επιτόκιο ίσο με το Μ.Ο. του πληθωρισμού των τελευταίων 5 ετών, συν 3% για το ρίσκο της επένδυσης του 5,85% για την Ελλάδα

14 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Απόδοση Φ/Β: Στόχος να έχουμε μια «ασφαλή» υπόθεση, προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης (μηβέλτιστη) Χρήση απλών διαθέσιμων διαδικτυακών μέσων PV-GIS: PV potential in built-up areas by regions

15 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Απόδοση Φ/Β: Λαμβάνουμε το μέσο όρο της μέγιστης παραγωγής (kwh/kwp) μεταξύ οριζόντιας και βέλτιστης κλίσης. Μείωση απόδοσης σύμφωνα με τις συνήθεις εγγυήσεις κατασκευαστών

16 από Φ/Β δεδομένα εισόδου Απόδοση Φ/Β στις υπόλοιπες χώρες: Κύπρος Περιοχή Ετήσια παραγωγή [kwh/1kwp] Λάρνακα 1323 Λεμεσός Λευκωσία 1332 Πάφος 1355 Σλοβενία Koroska Obalno-Kraska 1024 Πορτογαλία Algarve Norte Λαμβάνουμε ίδιο κόστος εγκατάστασης (1,8 /Wp) λόγω έλλειψης ασφαλών δεδομένων Το επιτόκιο προεξόφλησης και το ωριαίο κόστος εργασίας είναι διαφορετικό για κάθε χώρα, αν και δε διαφέρει σημαντικά

17 από Φ/Β αποτελέσματα Υπολογισμός LCOE για διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 7 kwp εγκατάσταση και κόστος 1,8 /kwh. Ελεγχος Grid Parity: Επιτυχής για καταναλώσεις >2000 kwh/4μηνο Για μικρότερες καταναλώσεις, υπό συνθήκες και μόνο σε ορισμένες περιοχές Στον Έβρο δεν προκύπτει ουτε για 40 έτη διάρκεια ζωής

18 από Φ/Β αποτελέσματα Υπολογισμός LCOE για διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 3 kwp εγκατάσταση και κόστος 1,8 /kwh. Ελεγχος Grid Parity: Επιτυχής για καταναλώσεις >2000 kwh/4μηνο και διάρκεια ζωής > 17 ετών Για μικρότερες καταναλώσεις, υπό συνθήκες, μόνο σε ορισμένες περιοχές και διάρκεια ζωής >20 ετών

19 από Φ/Β αποτελέσματα Υπολογισμός LCOE για τη Θεσσαλονίκη, χρόνο ζωής έτη και ισχύ εγκατάστασης kwp, κόστος σταθερό 1,8 /Wp. Υπολογισμός LCOE - Θεσσαλονίκη Χρόνος ζωής (έτη) kwp 5 kwp 7 kwp LCOE ( /kwh)

20 από Φ/Β αποτελέσματα Υπολογισμός LCOE για τη Θεσσαλονίκη, χρόνο ζωής έτη και ισχύ εγκατάστασης kwp, κόστος 2,65 /Wp, 2,2 /Wp και 1,8 /Wp αντίστοιχα. Ελεγχος Grid Parity: Επιτυχής για καταναλώσεις >2000 kwh/4μηνο και ισχύ 7kWp, ενώ για 5 kwp με διάρκεια ζωής >22 ετών Για μικρότερες καταναλώσεις, μόνο με διάρκεια ζωής>30 ετών Ποτέ για ισχύ 3 kwp

21 από Φ/Β αποτελέσματα Υπολογισμός LCOE για διαφορετικές περιοχές στις 4 χώρες της μελέτης με κοινό κόστος εγκατάστασης 1,8 Wp και 3kWp ισχύ.

22 Συμπεράσματα Ο υπολογισμός της LCOE είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στα δεδομένα εισόδου. Έγινε προσπάθεια τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν να βρίσκονται στην ασφαλή πλευρά. Τουλάχιστον 20% διαφορά στις ακραίες τιμές του LCOE για τις περιοχές της Ελλάδας. Για καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 2000 kwh/4μηνο, είμαστε ήδη σε Grip Parity εάν το κόστος εγκατάστασης περιοριστεί ~2 /Wp, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος Η Κύπρος βρίσκεται σε κάθε περίπτωση σε GP λόγω του μεγάλου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

23 Ευχαριστώ Πολύ για την Προσοχή σας!

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι μια βιώσιμη επιλογή παραγωγής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ : Λεωφ. Ηρακλείου 44, Πατήσια, 11141 with the power of nature ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιους αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Αφορά οικιακούς καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 13 Μαρτίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα