ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διερεύνηση της ισοτιµίας δικτύου και του µοντέλου συµψηφισµού ενέργειας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Επιβλέπων : Γρηγόρης Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2014

2

3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διερεύνηση της ισοτιµίας δικτύου και του µοντέλου συµψηφισµού ενέργειας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων : Γρηγόρης Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 13 η Νοεµβρίου (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή) Γρηγόρης Παπαγιάννης Μηνάς Αλεξιάδης Γιώργος Ανδρέου Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Λέκτορας Α.Π.Θ. Λέκτορας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2014

4 Υπόδειγµα φύλλου τίτλου (πίσω σελίδα) του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες (διπλωµατική εργασία) (Υπογραφή)... Βασιλική Αραµπατζή ΑΕΜ: 6053 Διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ All rights reserved

5 Περίληψη Η παρούσα διπλωµατική εξετάζει το µοντέλο του συµψηφισµού ενέργειας και τη δυνατότητα να αποτελέσει µια οικονοµικά συµφέρουσα επιλογή προώθησης και στήριξης της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών. Αρχικά παρουσιάζονται τα διάφορα τιµολόγια της ΔΕΗ και ο τρόπος υπολογισµού της λιανικής τιµής αγοράς της κιλοβατώρας. Ακολουθεί ο ορισµός της ισοτιµίας δικτύου και του σταθµισµένου κόστους παραγωγής ενέργειας. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την επίτευξη της ισοτιµίας στο ελληνικό δίκτυο και πώς αυτή επηρεάζεται από τις διάφορες παραµέτρους υπολογισµού του σταθµισµένου κόστους αλλά και από τα διάφορα τιµολόγια και τις διαφορετικές καταναλώσεις. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισµός του συµψηφισµού ενέργειας και περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης του. Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή του τρόπου εφαρµογής του συµψηφισµού ενέργειας σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης και παρουσιάζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα από τον Νοέµβριο του Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος HOMER που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση µιας οικιακής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και γίνεται παρουσίαση των δεδοµένων εισόδου καθώς και των διαφορετικών περιπτώσεων που εξετάζονται. Στην συνέχεια καταγράφονται και συγκρίνονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την προσοµοίωση. Τέλος, παρουσιάζεται µια σύντοµη ανασκόπηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις διερευνήσεις και τις προσοµοιώσεις, και αναφέρονται κατευθυντήριοι στόχοι για περαιτέρω έρευνα. Λέξεις κλειδιά: << ισοτιµία δικτύου, σταθµισµένο κόστος παραγωγής ενέργειας, συµψηφισµός ενέργειας, τιµολόγιο ΔΕΗ, φωτοβολταϊκά, HOMER >>

6

7 Abstract Scope of this thesis is to examine the economical benefits of net-metering scheme in the frame of a domestic photovoltaic system. First, the different electricity bills available to Greek customers and the calculation method of the retail electricity price are presented. The definition of grid parity and levelized cost of electricity are followed, along with the results considering the achievement of grid parity in the greek national grid. A thorough investigation on the parameters of levelized cost, the different electricity bills and consumptions is also performed. Next, net-metering is defined and its implementation is described in detail. A brief description of the various net-metering policies in several countries across and out of Europe takes place and the legislative framework in Greece since November 2013 is presented. Moreover, a detailed description of HOMER program follows, which is used for the simulation of a domestic photovoltaic system. Results are thoroughly discussed, whereas the input data and the different cases are also presented. Finally, there is a short review of this thesis, drawing the conclusions from simulation results and setting new targets for further research. Keywords: << electricity bill, grid parity, HOMER, levelized cost of electricity, net metering, photovoltaic >>

8

9 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή Οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών Αντικείµενο διπλωµατικής Οργάνωση κειµένου Τιµολόγια ΔΕΗ Οικιακό τιµολόγιο χωρίς χρονοχρέωση Οικιακό τιµολόγιο µε χρονοχρέωση Τιµολόγιο πολυτέκνων Κοινωνικό τιµολόγιο Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Δ Κατηγορία Ε Γενικό ενεργειακό Γενικό µε ισχύ και µια ζώνη ενέργειας Γενικό ενεργειακό µε χρονοχρέωση Τιµολόγιο φωτισµού οδών και πλατειών Αγροτικό τιµολόγιο/διακοπτόµενο Τέλη και φόροι Υπολογισµός τιµής kwh Τιµολόγιο Γ Τιµολόγιο Γ1Ν Αριθµητικό Παράδειγµα Ισοτιµία δικτύου Σταθµισµένο κόστος παραγωγής ενέργειας Παραµετρική ανάλυση LCOE... 47

10 3.2.1 Επιτόκιο προεξόφλησης Κέρδος Εγκατεστηµένη Ισχύς Ώρες συντήρησης Πληθωρισµός Κόστος ασφάλειας Κόστος εργασιών συντήρησης Απόδοση Κόστος εγκατάστασης Παραγόµενη ενέργεια Grid parity Τιµολόγιο Γ Τιµολόγιο Γ1Ν µε κατανάλωση νύχτας 500 kwh Σύγκριση Γ1 και Γ1Ν Σύγκριση τιµολογίων Γ1Ν µε διαφορετικές καταναλώσεις νύχτας Συµψηφισµός ενέργειας Ελλάδα Ευρώπη Γερµανία Ιταλία Ολλανδία Δανία Βέλγιο Ηνωµένο Βασίλειο Ισπανία Εκτός Ευρώπης Καλιφόρνια Κονέκτικατ Ντέλαγουερ Κολούµπια Ιλινόις... 93

11 4.3.6 Μασαχουσέτη Αυστραλία Βραζιλία Χιλή Λογισµικό HOMER Σύστηµα Φορτίο Φωτοβολταϊκά Μετατροπέας ενέργειας Δίκτυο Διαθέσιµοι πόροι Οικονοµικά δεδοµένα Αποτελέσµατα προσοµοίωσης Αποτελέσµατα HOMER Εγκατεστηµένη ισχύς 3 kwp Φορτίο 3000 kwh Φορτίο 1800 kwh Φορτίο 500 kwh Φορτίο 3000 kwh Εγκατεστηµένη ισχύς 5 kwp Εγκατεστηµένη ισχύς 7 kwp Εγκατεστηµένη ισχύς 10 kwp Φορτίο 1800 kwh Εγκατεστηµένη ισχύς 5 kwp Εγκατεστηµένη ισχύς 7 kwp Εγκατεστηµένη ισχύς 10 kwp Φορτίο 500 kwh Εγκατεστηµένη ισχύς 5 kwp Εγκατεστηµένη ισχύς 7 kwp Εγκατεστηµένη ισχύς 10 kwp Τιµολόγιο Γ1Ν µε κατανάλωση νύχτας 500 kwh

12 6.5.1 Φορτίο 3000 kwh Φορτίο 1800 kwh Φορτίο 500 kwh Τιµολόγιο Γ1Ν µε κατανάλωση νύχτας 2000 kwh Φορτίο 3000 kwh Φορτίο 1800 kwh Φορτίο 500 kwh Συµπεράσµατα Σύνοψη και συµπεράσµατα Μελλοντικές επεκτάσεις Βιβλιογραφία

13 1 Εισαγωγή 1.1 Οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών Το µοντέλο των εγγυηµένων τιµών πώλησης που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα ως τρόπος προώθησης των φωτοβολταϊκών είχε σαν αποτέλεσµα την ραγδαία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Συγκεκριµένα ο εθνικός στόχος του 2020 επιτεύχθηκε 7 χρόνια νωρίτερα ενώ ο ενδιάµεσος στόχος για το 2014 υπερκαλύφθηκε κατά 43 %. Με την εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να κινείται σε σταθερά χαµηλότερα επίπεδα από ότι στο παρελθόν και την ανάπτυξη νέας εγχώριας εγκατεστηµένης ισχύος στους ίδιους ρυθµούς, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση υπερδυναµικότητας. Σε αρκετές περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί κορεσµένο, έχει ανασταλεί η αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων, ενώ γενικά οι εγγυηµένες τιµές πώλησης µειώνονται διαρκώς, µε την τιµή πώλησης πλέον να έχει φθάσει σε χαµηλότερα επίπεδα από τη λιανική τιµή αγοράς. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι πλέον ανταγωνιστική µε τις συµβατικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, αναδεικνύουν την ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου µοντέλου στήριξης της αγοράς των φωτοβολταϊκών. Το νέο µοντέλο που έχει εφαρµοστεί σε αρκετές χώρες παγκοσµίως είναι ο συµψηφισµός ενέργειας. Κατά τον συµψηφισµό η παραγόµενη από τα φωτοβολταϊκά ενέργεια χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση του φορτίου στο σηµείο παραγωγής. Τυχόν περίσσεια ενέργεια που προκύπτει από τον συµψηφισµό διοχετεύεται

14 στο δίκτυο σε προκαθορισµένη τιµή. Στην περίπτωση που η παραγόµενη ενέργεια δεν αρκεί για την ικανοποίηση του φορτίου, επιπλέον ενέργεια παρέχεται από το δίκτυο στην λιανική τιµή αγοράς. Στην Ελλάδα έχει ψηφισθεί ήδη από το 2013 το νοµικό πλαίσιο εφαρµογής του και εκκρεµεί η υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του. 1.2 Αντικείµενο διπλωµατικής Στην παρούσα εργασία θα γίνει µια προσπάθεια εύρεσης του αποδοτικότερου συνδυασµού κατανάλωσης, εγκατεστηµένης ισχύος φωτοβολταϊκών, τιµής πώλησης της περίσσειας ενέργειας, καθώς και χρονικού διαστήµατος του κύκλου συµψηφισµού. Τα αποτελέσµατα αναµένεται να καταδείξουν την οικονοµικότερη επιλογή για τον καταναλωτή ανάλογα µε τις ενεργειακές του ανάγκες, καθώς και την ιδανικότερη τιµή πώλησης της περίσσειας ενέργειας τόσο για τον προµηθευτή ενέργειας όσο και για τον καταναλωτή-παραγωγό. Αναλυτικότερα, οι περιπτώσεις που διερευνήθηκαν είναι οι εξής: 1. Μελετήθηκαν δύο τρόποι εφαρµογής του συµψηφισµού ενέργειας, µηνιαίως και ετησίως 2. Εξετάσθηκαν δύο διαφορετικά οικιακά τιµολόγια, Γ1 και Γ1Ν 3. Τέσσερα διαφορετικά µεγέθη εγκατεστηµένης ισχύος, 3 kwp, 5 kwp, 7 kwp, και 10 kwp 4. Τρεις διαφορετικές καταναλώσεις, 500 kwh, 1800 kwh και 3000 kwh 5. Έξι διαφορετικές τιµές πώλησης της επιπλέον ενέργειας. 1.3 Οργάνωση κειµένου Η παρουσίαση των διαφόρων τιµολογίων που προσφέρει η ΔΕΗ και των τιµών αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στο κεφάλαιο 2. Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται η επίτευξη της ισοτιµίας δικτύου στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται ο συµψηφισµός ενέργειας και ο τρόπος εφαρµογής του σε διάφορες χώρες. Στο κεφάλαιο 5 γίνεται η παρουσίαση του προγράµµατος HOMER που χρησιµοποιήθηκε για τις

15 προσοµοιώσεις. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 και τέλος στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν.

16 2 Τιµολόγια ΔΕΗ Η ΔΕΗ παρέχει στους καταναλωτές διαφορετικές χρεώσεις ενέργειας και ισχύος µε κριτήρια το είδος της κατανάλωσης (οικιακή, εµπορική, βιοµηχανική), καθώς και διάφορα οικονοµικά/κοινωνικά κριτήρια (ειδικά τιµολόγια). Παρακάτω θα γίνει µια λεπτοµερής παρουσίαση των διαφορετικών τιµολογίων της ΔΕΗ, του τρόπου υπολογισµού της συνολικής χρέωσης καθώς και της τιµής της kwh που προκύπτει για κάθε τιµολόγιο. 2.2 Οικιακό τιµολόγιο χωρίς χρονοχρέωση Το οικιακό χωρίς χρονοχρέωση Γ1 είναι ένα τετραµηνιαίο τιµολόγιο. Εφαρµόζεται µια ενιαία τιµή χρέωσης σε /kwh για την κατανάλωση ενέργειας που πραγµατοποιείται καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα µε το συνολικό ύψος της τετραµηνιαίας κατανάλωσης. Ορίζεται ακόµη ένα πάγιο ανάλογα µε τον τύπο της παροχής, µονοφασική ή τριφασική. Οι τιµές αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

17 Πίνακας 2-1.1: Πάγιο και χρέωση ενέργειας για το Γ1 τιµολόγιο Χρέωση ενέργειας ( / kwh) Χρέωση παγίου µονοφασικής παροχής ( / τετράµηνο) Χρέωση παγίου τριφασικής παροχής ( / τετράµηνο) Από kwh Από kwh >2000 kwh Επιπλέον υπάρχει και µια ελάχιστη χρέωση στη µονοφασική και τριφασική παροχή, η οποία δίνεται παρακάτω: Πίνακας 2-1.2: Ελάχιστη χρέωση για το Γ1 τιµολόγιο Ελάχιστη χρέωση µονοφασικού Ελάχιστη χρέωση τριφασικού 5.30 / τετράµηνο 8.58 / τετράµηνο Τέλος, υπάρχουν οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις στις οποίες ενσωµατώνονται η χρέωση της ισχύος, καθώς και κάποιες λοιπές χρεώσεις σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

18 Πίνακας 2-1.3: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις για το Γ1 τιµολόγιο ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Χρέωση Χρέωση Λοιπές Χρέωση ισχύος Χρέωση Υπηρεσίε ισχύος ενέργειας χρεώσεις (Μοναδιαία ενέργειας ς κοινής ( /kva ΣΙ/ ( /kwh) ( /kwh) πάγια χρέωση) (Μοναδιαία ωφελείας έτος) ( /kva ΣΙ/έτος ) πάγια χρέωση) ( /kwh) ( /kwh) ,03987 >3000 0, Οικιακό τιµολόγιο µε χρονοχρέωση Το οικιακό τιµολόγιο µε χρονοχρέωση (Οικιακό Νυχτερινό Τιµολόγιο) Γ1Ν είναι τετραµηνιαίο τιµολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου χρεώνονται µε δύο τιµές. Οι καταναλώσεις του ωραρίου κανονικής χρέωσης χρεώνονται όπως στο οικιακό τιµολόγιο χωρίς χρονοχρέωση Γ1. Οι καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται στο ωράριο της χαµηλής χρέωσης χρεώνονται µε ειδική µειωµένη τιµή όπως φαίνεται παρακάτω: Πίνακας 2-2.1: Πάγιο και χρέωση ενέργειας νύχτας και ζώνης µειωµένης χρέωσης Κατανάλωση νύχτας και ζώνης µειωµένης χρέωσης Πάγιο νύχτας τετραµήνου 2.00 Ενέργεια νύχτας, όλες οι kwh /kwh

19 Πίνακας 2-2.2: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις νύχτας και ζώνης µειωµένης χρέωσης ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) Το ωράριο του νυχτερινού τιµολογίου διαµορφώνεται ως εξής: Χειµερινή Περίοδος: 1 Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου 02:00 08:00 και 15:00 17:00 για τους πελάτες του δικτύου της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεµένων νησιών 02:00 08:00 και 15:30 17:30 για τους πελάτες των µη διασυνδεδεµένων νησιών Θερινή Περίοδος: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 23:00 07: Τιµολόγιο πολυτέκνων Το συγκεκριµένο τετραµηνιαίο τιµολόγιο χορηγείται µόνο σε οικογένειες πολυτέκνων εφ όσον έχουν ως προστατευόµενα µέλη τέσσερα παιδιά και άνω, όπως αυτά ορίζονται από την νοµοθεσία. Οι χρεώσεις διαµορφώνονται ως εξής:

20 Πίνακας 2-3.1: Πάγιο πολυτέκνων Πάγιο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών 2.06 /τετράµηνο 6.30 /τετράµηνο Πίνακας 2-3.2: Χρέωση ενέργειας πολυτέκνων Χρέωση ενέργειας Πολύτεκνοι µε 4 προστατευόµενα µέλη /kwh Οι πρώτες 2400 kwh/ τετράµηνο /kwh Οι επόµενες 1100 kwh/ τετράµηνο /kwh Οι υπόλοιπες kwh/ τετράµηνο Πολύτεκνοι µε 5 εώς 9 προστατευόµενα µέλη Οι πρώτες 2400 kwh/ τετράµηνο Οι επόµενες 1600 kwh/ τετράµηνο Οι υπόλοιπες kwh/ τετράµηνο Πολύτεκνοι µε 10 και άνω προστατευόµενα µέλη Οι πρώτες 2400 kwh/ τετράµηνο Οι επόµενες 2100 kwh/ τετράµηνο Οι υπόλοιπες kwh/ τετράµηνο Πίνακας 2-3.3: Ελάχιστη χρέωση πολυτέκνων Ελάχιστη Χρέωση Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών 6.32 /τετράµηνο /τετράµηνο

21 Πίνακας 2-3.4: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις πολυτέκνων ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) Κοινωνικό τιµολόγιο Το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο (Κ.Ο.Τ) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών οµάδων καταναλωτών και συγκεκριµένα για άτοµα χαµηλού εισοδήµατος, γονείς µε τρία προστατευόµενα τέκνα, µακροχρόνια άνεργους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και άτοµα που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης. Η έκπτωση παρέχεται στο σύνολο της τετραµηνιαίας κατανάλωσης σύµφωνα µε τα όρια της κάθε κατηγορίας: Κατηγορία Α Άτοµα µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο από ευρώ προσαυξανόµενο κατά 50 % στις περιπτώσεις που κατοικεί σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3100 κατοίκους και κατά 3000 ευρώ για κάθε ένα από τα δυο πρώτα προστατευόµενα τέκνα.

22 Πίνακας 2-4.1: Πάγιο κατηγορίας Α Πάγιο Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών 2.77 /τετράµηνο 7.88 /τετράµηνο Για κατανάλωση > 800 kwh και <1500 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /τετράµηνο /τετράµηνο Πίνακας 2-4.2: Χρέωση ενέργειας κατηγορίας Α Χρέωση ενέργειας Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /kwh /kwh Για κατανάλωση > 800 kwh και <1500 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh µέχρι τις /kwh Για κατανάλωση > 1500 kwh και < 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1501 και άνω /kwh Για κατανάλωση > 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1501 και άνω /kwh

23 Πίνακας : Ρυθµιζόµενες χρεώσεις κατηγορίας Α ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) Κατηγορία Β Γονείς µε τρία παιδιά, που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο από ευρώ. Πίνακας 2-4.4: Πάγιο κατηγορίας Β Πάγιο Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών 2.77 /τετράµηνο 7.88 /τετράµηνο Για κατανάλωση > 800 kwh και < 1700 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /τετράµηνο /τετράµηνο

24 Πίνακας 2-4.5: Χρέωση ενέργειας κατηγορίας Β Χρέωση ενέργειας Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /kwh /kwh Για κατανάλωση > 800 kwh και < 1700 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh µέχρι τις /kwh Για κατανάλωση > 1700 kwh και < 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1701 και άνω /kwh Για κατανάλωση > 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1701 και άνω /kwh Πίνακας 2-4.6: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις κατηγορίας Β ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) Κατηγορία Γ Άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο από ευρώ, προσαυξανόµενο κατά

25 50% εάν κατοικούν µόνιµα σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3100 κατοίκους και κατά 3000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόµενα τέκνα. Πίνακας 2-4.7: Πάγιο κατηγορίας Γ Πάγιο Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών 2.77 /τετράµηνο 7.88 /τετράµηνο Για κατανάλωση > 800 kwh και < 1500 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /τετράµηνο /τετράµηνο Πίνακας 2-4.8: Χρέωση ενέργειας κατηγορίας Γ Χρέωση ενέργειας Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /kwh /kwh Για κατανάλωση > 800 kwh και < 1500 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh µέχρι τις /kwh Για κατανάλωση > 1500 kwh και < 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1501 και άνω /kwh Για κατανάλωση > 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1501 και άνω /kwh

26 Πίνακας 2-4.9: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις κατηγορίας Γ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) Κατηγορία Δ Άτοµα µε αναπηρία ή µε προστατευµένα µέλη µε αναπηρία 67 % και άνω µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β. Πίνακας : Πάγιο κατηγορίας Δ Πάγιο Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών 2.77 /τετράµηνο 7.88 /τετράµηνο Για κατανάλωση > 800 kwh και < 1700 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /τετράµηνο /τετράµηνο

27 Πίνακας : Χρέωση ενέργειας κατηγορίας Δ Χρέωση ενέργειας Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /kwh /kwh Για κατανάλωση > 800 kwh και < 1700 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh µέχρι τις /kwh Για κατανάλωση > 1700 kwh και < 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1701 και άνω /kwh Για κατανάλωση > 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1701 και άνω /kwh Πίνακας : Ρυθµιζόµενες χρεώσεις κατηγορίας Δ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) Κατηγορία Ε Άτοµα που έχουν ανάγκη µηχανικής υποστήριξης µε χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωής τους ή τους

28 βαρύνουν προστατευόµενα µέλη µε την ίδια ανάγκη και ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο από ευρώ. Πίνακας : Πάγιο κατηγορίας Ε Πάγιο Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών 2.77 /τετράµηνο 7.88 /τετράµηνο Για κατανάλωση > 800 kwh και < 2000 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /τετράµηνο /τετράµηνο Πίνακας : Χρέωση ενέργειας κατηγορίας Ε Χρέωση ενέργειας Για κατανάλωση < 800 kwh/τετράµηνο Μονοφασικών παροχών Τριφασικών παροχών /kwh /kwh Για κατανάλωση > 800 kwh και < 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh µέχρι τις /kwh Για κατανάλωση > 2000 kwh/τετράµηνο Όλες οι kwh από 1701 και άνω /kwh

29 Πίνακας : Ρυθµιζόµενες χρεώσεις κατηγορίας Ε ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) Γενικό ενεργειακό Το εµπορικό τιµολόγιο Γ21 χορηγείται σε γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες, ενώ το βιοµηχανικό τιµολόγιο Γ21Β χορηγείται σε µικρές βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία. Γενικά απευθύνεται σε πελάτες που έχουν µικρές καταναλώσεις και χαµηλή ισχύ. Πιο συγκεκριµένα χορηγείται σε µονάδες µε εγκατεστηµένη ισχύ µέχρι 25 kva. Οι χρεώσεις φαίνονται παρακάτω: Πίνακας 2-5.1: Χρέωση ενέργειας εµπορικό και βιοµηχανικό Ζώνη Χρέωση Ενέργειας Εµπορικό ( /kwh) Χρέωση Ενέργειας Βιοµηχανικό ( /kwh) Όλο το έτος Πάγια χρέωση ( /µήνα): 0.53

30 Πίνακας 2-5.2: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις για το Γ21 και Γ21Β ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) για παροχή µέχρι και 25 kva 2.6 Γενικό µε ισχύ και µια ζώνη ενέργειας Το εµπορικό τιµολόγιο Γ22 χορηγείται σε κτίρια γραφείων, µεγάλα καταστήµατα, ενώ το βιοµηχανικό τιµολόγιο Γ22Β χορηγείται σε µεσαίες βιοµηχανίες, φούρνους κλπ. Το τιµολόγιο αυτό γενικά απευθύνεται σε πελάτες που έχουν µεγάλες καταναλώσεις. Χορηγείται σε µονάδες που έχουν εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 25 kva και µέχρι 250 kva. Οι χρεώσεις φαίνονται παρακάτω: Πίνακας 2-6.1: Χρέωση ισχύος και ενέργειας για το Γ22 και Γ22Β Ζώνη Χρέωση Ισχύος ( /kw/µήνα) Χρέωση Ενέργειας ( /kwh) Όλο το έτος Πάγια χρέωση ( /µήνα): 0.53

31 Πίνακας 2-6.2: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις για το Γ22 και Γ22Β ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) για παροχή >25 kva χωρίς µέτρηση άεργου ισχύος για παροχή >25 kva µε µέτρηση άεργου ισχύος 2.7 Γενικό ενεργειακό µε χρονοχρέωση Το εµπορικό τιµολόγιο Γ23 χορηγείται σε νυχτερινά καταστήµατα, ενώ το βιοµηχανικό τιµολόγιο Γ23Β σε φούρνους κλπ. Είναι ένα τιµολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου χρεώνονται µε δύο τιµές. Οι καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται στο ωράριο της κανονικής χρέωσης χρεώνονται µε αυξηµένη τιµή έναντι των άλλων εµπορικών/βιοµηχανικών τιµολογίων (Γ21/Γ21Β, Γ22/Γ22Β), ενώ οι καταναλώσεις που

32 πραγµατοποιούνται στο ωράριο της χαµηλής χρέωσης χρεώνονται µε µειωµένη τιµή. Το τιµολόγιο αυτό µπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους εµπορικούς/βιοµηχανικούς πελάτες ανεξαρτήτως ισχύος. Οι χρεώσεις φαίνονται παρακάτω: Πίνακας 2-7.1: Χρέωση ενέργειας εµπορικό και βιοµηχανικό Ζώνη Χρέωση Ενέργειας Εµπορικό ( /kwh) Χρέωση Ενέργειας Βιοµηχανικό ( /kwh) Ηµέρα, όλο το έτος Νύχτα, όλο το έτος Πάγια χρέωση ( /µήνα): 0.53

33 Πίνακας 2-7.2: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις ηµέρας ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) για παροχή µέχρι και 25 kva για παροχή >25 kva χωρίς µέτρηση άεργου ισχύος για παροχή >25 kva µε µέτρηση άεργου ισχύος

34 Πίνακας 2-7.3: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις νύχτας ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) ωράριο µειωµένης χρέωσης: Όλο το έτος : 22:00 08: Τιµολόγιο φωτισµού οδών και πλατειών Πίνακας 2-8.1: Χρέωση ενέργειας οδών και πλατειών Ζώνη Χρέωση Ενέργειας ( /kwh) Όλο το έτος Πάγια χρέωση ( /µήνα): 0.53

35 Πίνακας 2-8.2: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις οδών και πλατειών ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh) για παροχή µέχρι και 25 kva για παροχή >25 kva χωρίς µέτρηση άεργου ισχύος για παροχή >25 kva µε µέτρηση άεργου ισχύος 2.9 Αγροτικό τιµολόγιο/διακοπτόµενο Το αγροτικό τιµολόγιο/διακοπτόµενο χορηγείται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις που χρησιµεύουν και συντελούν µε οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής. Οι αγρότες συνάπτουν σύµβαση µε την

36 υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιµολόγησης κοστολογείται µε το βιοµηχανικό/ενεργειακό τιµολόγιο ή µε το βιοµηχανικό µε ισχύ και µια ζώνη ενέργειας, που αντιστοιχεί στην ισχύ της παροχής τους. Οι χρεώσεις φαίνονται παρακάτω: Πίνακας 2-9.1: Χρέωση ενέργειας για το αγροτικό Ζώνη Χρέωση Ενέργειας ( /kwh) Όλο το έτος Ελάχιστη χρέωση ( /µήνα): 4.20 Πάγια χρέωση ( /µήνα): 0.53 Πίνακας 2-9.2: Ρυθµιζόµενες χρεώσεις για το αγροτικό ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λοιπές Υπηρεσίες Χρέωση Χρέωση χρεώσεις Χρέωση ισχύος Χρέωση κοινής ισχύος ( /kva ΣΙ/ ενέργειας ( /kwh) ( /kwh) (Μοναδιαία πάγια χρέωση) ενέργειας (Μοναδιαία ωφελείας ( /kwh) έτος) ( /kva ΣΙ/έτος) πάγια χρέωση) ( /kwh)

37 2.10 Τέλη και φόροι Τα τιµολόγια που παρουσιάσθηκαν παραπάνω δεν περιλαµβάνουν τέλη και φόρους. Ωστόσο µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο, οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εισπράττουν µαζί µε τους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη και φόρους όπως ορίζονται από την πολιτεία. Συγκεκριµένα µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ συνεισπράττονται: ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΦΚ), το ειδικό τέλος (5 ) και το ειδικό τέλος µείωσης εκποµπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ, πρώην ΑΠΕ). Οι χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ ανά χρήση είναι οι ακόλουθες: Πίνακας : Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ Κατηγορία πελατών Μοναδιαία Χρέωση ( /kwh) Οικιακή χρήση Αγροτική χρήση Λοιπές χρήσεις Οι χρεώσεις του ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση είναι οι ακόλουθες: Πίνακας : Χρεώσεις ΕΦΚ Χρεώσεις ΕΦΚ Χρήση ( /kwh) Επαγγελµατική Αγροτική Οικιακή

38 Τέλος το ΦΠΑ διαµορφώνεται στο 13% ενώ το ειδικό τέλος στο Υπολογισµός τιµής kwh Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του τρόπου υπολογισµού της τιµής της kwh για το οικιακό τιµολόγιο Γ1 και το οικιακό τιµολόγιο µε χρονοχρέωση Γ1Ν, καθώς και συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για διάφορες καταναλώσεις Τιµολόγιο Γ1 Οι χρεώσεις χρήσης του συστήµατος µεταφοράς υπολογίζονται ως εξής: ΣΜ = ΧΙ kva ΣΙ 3 + ΧΕ ΣΚ + ΛΧ ΣΚ (2.11.1) όπου: ΣΜ: η συνολική χρέωση για την χρήση του συστήµατος µεταφοράς ΧΙ: η χρέωση ισχύος σε /kva ΣΙ/έτος kva: η συµφωνηµένη ισχύς ΣΙ: ο συντελεστής ισχύος (για τους πελάτες που δεν γίνεται µέτρηση άεργου ισχύος λαµβάνεται ίσος µε 1) ΧΕ: η χρέωση ενέργειας σε /kwh ΛΧ: οι λοιπές χρεώσεις σε /kwh και ΣΚ: η συνολική κατανάλωση τετραµήνου Οι χρεώσεις χρήσης του δικτύου διανοµής υπολογίζονται όπως παρακάτω:

39 ΔΔ = ΧΙ kva ΣΙ + XE ΣΚ 3 (2.11.2) Για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) ισχύει: Αν ΣΚ 1600 τότε ΥΚΩ = ΣΚ (2.11.3) Αν 1601 ΣΚ 2000 τότε ΥΚΩ = ΣΚ (2.11.4) Αν 2001 ΣΚ 3000 τότε ΥΚΩ = ΣΚ (2.11.5) Αν ΣΚ > 3000 τότε ΥΚΩ = ΣΚ (2.11.6) Η χρέωση της ενέργειας γίνεται ως εξής: Αν ΣΚ 800 kwh τότε Χρέωση ενέργειας = ΣΚ (2.11.7) Αν 801 ΣΚ 2000 τότε Χρέωση ενέργειας = ΣΚ (2.11.8) Αν ΣΚ > 2000 τότε Χρέωση ενέργειας = ΣΚ (1.11.9)

40 Η συνολική χρέωση ενέργειας προκύπτει από: ΣΧΕ = Χρέωση ενεργειας + Πάγιο ( ) Για τον υπολογισµό των τελών και φόρων που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ ισχύουν: ΕΤΜΕΑΡ = ΣΚ ( ) ΕΦΚ = ΣΚ ( ) Ειδικό Τέλος = Συνολικό κόστος ( ) Όπου: Συνολικό κόστος = ΣΜ + ΔΔ + ΣΧΕ + ΥΚΩ + ΕΦΚ ( ) Έτσι η τελική τιµή για την kwh συνυπολογίζοντας και το ΦΠΑ προκύπτει ως εξής: Τελική_τιμή = ΣΜ + ΔΔ + ΣΧΕ + ΥΚΩ + ΕΤΜΕΑΡ + ΕΦΚ + Ειδικό Τέλος 1.13 ΣΚ ( ) Τιµολόγιο Γ1Ν Οι χρεώσεις για το ωράριο ηµέρας υπολογίζονται όπως προηγουµένως ενώ οι χρεώσεις για το ωράριο νύχτας και ζώνης µειωµένης χρέωσης ως εξής: ΣΜΝ = ΛΧ ΣΚΝ ( )

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πράσινα - Έξυπνα κτίρια, εφαρμογή της ενεργειακής πληροφορικής τεχνολογίας στην κτιριοκαινοτομία για την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση Πράκτορα Λογισμικού για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνικές Particle Swarm Optimization

Βελτιστοποίηση Πράκτορα Λογισμικού για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνικές Particle Swarm Optimization ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα