ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 α Α2 γ Α3 δ Α4 β Α5 γ ΘΕΜΑ Β Β1. Σελ. 120 σχολ. βιβλίου: «Για την επιλογή οργάνων συµβατών για µεταµόσχευση», όλη η παράγραφος. (Σηµείωση: εν απαιτείται η τεχνική παραγωγής µονοκλωνικών αντισωµάτων. Θα µπορούσε όµως να περιγραφεί) Β2. Από την ενότητα «Και ξαφνικά όλοι µιλάνε για κλωνοποίηση» σελ. 136 σχολικού βιβλίου. Κύτταρα παραλήφθηκαν από τους µαστικούς αδένες εξάχρονου προβάτου. Ένα ωάριο αποµακρύνθηκε από άλλο πρόβατο. Ο διπλοειδής πυρήνας του κυττάρου του µαστικού αδένα τοποθετήθηκε στο ωάριο, από το οποίο είχε προηγουµένως αφαιρεθεί ο απλοειδής πυρήνας του. Το κύτταρο που προέκυψε διεγέρθηκε µετά από ηλεκτρική διέγερση και το έµβρυο που αναπτύχθηκε ύστερα από 3 4 διαιρέσεις εµφυτεύτηκε στη µήτρα της θετής µητέρας προβατίνας, η οποία γέννησε τη Dolly. Η Dolly αποτέλεσε κλώνο του πρώτου προβάτου από το οποίο έγινε παραλαβή των κυττάρων από τους µαστικούς αδένες. Β3 Σελ. 93 σχολ. βιβλίου: «Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόµων δυνατότητα αναπαραγωγής» Β4. Σελ. 108 σχολ. βιβλίου «Όπως και όλοι οι υπόλοιποι ως συστατικά διαφόρων µορίων» (Θα µπορούσε να αναφερθεί και η µελάσα (σελ. 109) που χρησιµοποιείται ως φτηνή πηγή άνθρακα σε βιοµηχανικές καλλιέργειες) ΘΕΜΑ Γ Γ1 Από την αρχική διασταύρωση της αρσενικής µύγας µε λευκά µάτια µε τη θηλυκή µύγα που έχει κόκκινα µάτια, εφόσον όλοι οι απόγονοι έχουν κόκκινα µάτια συµπεραίνουµε ότι το γονίδιο που καθορίζει το κόκκινο χρώµα µατιών είναι ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ και το αλληλόµορφο του που καθορίζει τι λευκό χρώµα µατιών είναι ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ (αν συνέβαινε το αντίστροφο, όλοι οι απόγονοι της F 1 θα είχαν λευκά µάτια και όχι κόκκινα) Η φαινοτυπική αναλογία της F 2 γενιάς διαφέρει ανάµεσα σε θηλυκά και αρσενικά άτοµα: Φαινοτυπική αναλογία στα θηλυκά: 1[ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ] (159) Φαινοτυπική αναλογία στα αρσενικά: 1[ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ] : 1[ΛΕΥΚΑ ΜΑΤΙΑ] (82:78) Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το ζεύγος των αλληλόµορφων γονιδίων που καθορίζει το χρώµα µατιών στη Drosophila είναι ΦΙΛΟΣΥΝ ΕΤΟ (αν ήταν αυτοσωµικό δε θα διέφερε η φαινοτυπική αναλογία σε αρσενικά και θηλυκά).

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙ ΙΩΝ: Χ Α = επικρατές φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για κόκκινα µάτια Χ α = υπολειπόµενο φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για λευκά µάτια Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται µε τις διασταυρώσεις: P: Χ Α Υ Χ Α Χ Α Γαµέτες: (Χ Α ) (Υ) (Χ Α ) F 1 : Χ Α Χ α Χ Α Υ Φαινοτυπική αναλογία: 1[ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ] (Σηµείωση: Η θηλυκή µύγα της Ρ γενιάς είναι οµόζυγη Χ Α Χ Α και όχι ετερόζυγη αφού δεν αποκτά απογόνους µε λευκά µάτια) F 1 F 1 : Χ Α Χ α Χ Α Υ Γαµέτες: (Χ Α ) (Χ α ) (Χ Α ) (Υ) F 2 : τετράγωνο του Punnett Χ Α Χ α Χ Α Χ Α Χ Α Χ Α Χ α Υ Χ Α Υ Χ α Υ Φαινοτυπική αναλογία: Θηλυκά 1 ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ Αρσενικά 1 ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ : 1 ΛΕΥΚΑ ΜΑΤΙΑ Σελ. 80 σχολικού βιβλίου: «Ένα υπολειπόµενο φυλοσύνδετο γονίδιο εκφράζεται φαινοτυπικά σε όλα τα αρσενικά άτοµα που φέρουν το γονίδιο αλλά µόνο σε εκείνα τα θηλυκά που δεν είναι οµόζυγα για το υπολειπόµενο γονίδιο. Γ2 Από τη διασταύρωση των ατόµων Ι 1 και Ι 2 κατά την οποία υγιείς γονείς αποκτούν αγόρι που πάσχει (ΙΙ 3 ), συµπεραίνουµε ότι το γονίδιο που καθορίζει την ασθένεια είναι υπολειπόµενο. Αν ήταν επικρατές θα έπρεπε τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του ΙΙ 3 να πάσχει από την ασθένεια. Από τη διασταύρωση των ατόµων ΙΙΙ 3 και ΙΙΙ 4 κατά την οποία υγιής πατέρας αποκτά κόρη που πάσχει (IV 3 ) συµπεραίνουµε ότι το υπολειπόµενο γονίδιο που καθορίζει την ασθένεια είναι αυτοσωµικό. Αν ήταν φιλοσύνδετο θα έπρεπε ο πατέρας της IV 3 να πάσχει από την ασθένεια ώστε να δώσει το φυλοσύνδετο αλληλόµορφο γονίδιο και ευθύνεται για την ασθένεια στην κόρη του. Συνεπώς ο τύπος κληρονοµικότητας της ασθένειας που απεικονίζεται στο γενεαλογικό δεντρο είναι ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ Γ3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙ ΙΩΝ Α = αυτοσωµικό επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο, φυσιολογικό α = αυτοσωµικό υπολειπόµενο αλληλόµορφο γονίδιο υπεύθυνο για την ασθένεια. Ο γονότυπος των ατόµων ΙΙ 2 και ΙΙ 3 είναι αα εφόσον πάσχουν. Συνεπώς ο γονότυπος των ατόµων ΙΙΙ 1 και ΙΙΙ 2 είναι Αα δηλαδή είναι φορείς της ασθένειας. Κάθε άτοµο έχει ένα γονίδιο µητρικής προέλευσης και ένα γονίδιο πατρικής προέλευσης, άρα τα άτοµα ΙΙΙ 1 και ΙΙΙ 2 πήραν ένα γονίδιο Α από τη µητέρα τους. (ΙΙ 1 και ΙΙ 4 αντίστοιχα, που είναι υγιείς)

3 Και ένα γονίδιο α από τον πατέρα τους (ΙΙ 2 και ΙΙ 2 αντίστοιχα, που πάσχουν) Η πιθανότητα οι ΙΙΙ 1 και ΙΙΙ 2 να αποκτήσουν παιδί που πάσχει υπολογίζεται από την παρακάτω διασταύρωση: P: (III 1 ) Aα (ΙΙΙ 2 ) Αα Γαµέτες: (Α) (α) (Α) (α) F 1 : τετράγωνο του Punnett A α Α ΑΑ Αα α Αα αα ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: 1ΑΑ: 2Αα : 1αα ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: 3 ΥΓΙΗ 1 ΠΑΣΧΕΙ Σελ. 71 σχολ. βιβλίου: «ο τρόπος γονίδια» και «Οι απόγονοι γονιδίων» Άρα η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί που πάσχει είναι ¼ Η πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι είναι ½ Τα δύο γεγονότα (δηλαδή να γεννηθεί παιδί που πάσχει και να γεννηθεί αγόρι είναι ανεξάρτητα, αφού το φύλο καθορίζεται από την παρουσία ή απουσία του Υ χρωµοσώµατος. Για τον υπολογισµό της πιθανότητας να γεννηθεί αγόρι µπορούµε να κάνουµε την παρακάτω διασταύρωση. P: ΧΧ ΧΥ Γαµέτες: (Χ) (Χ) (Υ) F 1 : XX XY Έτσι η πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι που πάσχει υπολογίζεται από το γινόµενο των επιµέρους πιθανοτήτων : 1 1 = Γ4 Σελ. 21 σχολικού βιβλίου: Το ζυγωτό των ανώτερων οργανισµών περιέχει µόνο τα µιτοχόνδρια που προέρχονται από το ωάριο. Εποµένως, η προέλευση των µιτοχονδριακών γονιδίων είναι µητρική. Έτσι, µόνο τα θηλυκά άτοµα του γενεαλογικού δέντρου µεταβιβάζουν στους απογόνους τους το µιτοχονδριακό γονίδιο. (δηλαδή το άτοµο Ι 1 δεν το µεταβιβάζει ενώ το άτοµο Ι 4 το µεταβιβαζει). Το άτοµο Ι 4 το µεταβιβάζει στο γιο της (ΙΙΙ 2 ) και στην κόρη της (ΙΙΙ 3 ). Η ΙΙΙ 3 το µεταβιβάζει στη δική της κόρη IV 3, ενώ ο III 2 δεν το µεταβιβάζει σε κανένα παιδί του. Συνεπώς τα άτοµα του γενεαλογικού δέντρου που κληρονόµησαν το µιτοχονδριακό γονίδιο είναι: ΙΙ 4, ΙΙΙ 2, ΙΙΙ 3, IV 3 ΘΕΜΑ 1. Από σχολικό βιβλίο σελ 35-36: «Ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά µόνο το mrna... και τελειώνει µε το κωδικόνιο λήξης.» Στο τµήµα του βακτηριακού DNA που δίνεται, δεν αναφέρεται ποιά αλυσίδα είναι η κωδική και ποιά η µη κωδική, ούτε τα άκρα των αλυσίδων. ιαβάζουµε την αλληλουχία και των δύο αλυσίδων

4 και προς τις δύο κατευθύνσεις αναζητώντας το κωδικό έναρξης ΑΤG και µε βήµα τριπλέτας, χωρίς να παραλείπουµε νουκλεοτίδιο (ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής) και χωρίς να επικαλύπτουµε τα κωδικόνια (ο γενετικός κώδικας είναι µη επικαλυπτόµενος), ένας από τα κωδικόνια λήξης ΤΑΑ, ΤΑG ή ΤGA.Τα κωδικόνια διαβάζονται µε κατεύθυνση 5 3. Τα παραπάνω βρίσκονται στην αλυσίδα 2, διαβάζοντας την από δεξιά προς τα αριστερά Άρα η αλυσίδα 2 είναι η κωδική αλυσίδα µε το 5 άκρο δεξιά και το 3 αριστερά. Η αλυσίδα 1 είναι συνεπώς η µη κωδική µε αντιπαράλληλα άκρα µε την αλυσίδα 2 (απο σχολικό βιβλίο σελίδα 17: «Οι δύο αλυσίδες του DNA είναι αντιπαράλληλες... το 5 άκρο της άλλης») 2. Από σχολικό βιβλίο σελ 28: «Τα κύρια ένζυµα που συµµετέχουν στην αντιγραφή... ονοµάζονται πρωταρχικά τµήµατα.» Εφόσον το πριµόσωµα τοποθετεί τα πρωταρχικά τµήµατα συµπληρωµατικά απέναντι από τις µητρικές αλυσίδες αναζητούµε τις θέσεις στις οποίες έχει τοποθετηθεί καθένα από τα τρία πρωταρχικά τµήµατα που δίνονται. Τα πρωταρχικά τµήµατα εκτός από συµπληρωµατικά προς τις µητρικές αλυσίδες θα είναι και αντιπαράλληλα. αλυσίδα 1 GTTGAATTCT T A G CT T A A GTCGGGCAT G A A T T CT C 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 3 AU CG A AU U 3 C U U A AG AG πρωταρχικό τµήµα ii ( ) πρωταρχικό τµήµα iii G U U G A A U U 3 ( ) πρωταρχικό τµήµα( i) 3 CA A C T T A AGAATCGAATTCAGCCCGTACTTAAGAG Αλυσίδα 2 Παρατηρούµε ότι το πριµόσωµα τοποθετεί ένα πρωταρχικό τµήµα απέναντι από την αλυσίδα 2 και δύο πρωταρχικά τµήµατα απέναντι από την αλυσίδα 1. Από σχολικό βιβλίο σελ. 30 «Οι DNA πολυµεράσες λειτουργούν µόνο προς καθορισµένη συνεχής στη µία αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη.» Εφόσον η συµπληρωµατική της αλυσίδας 2 συντίθεται µε επιµήκυνση ενός µόνο πρωταρχικού τµήµατος, ενώ η συµπληρωµατική της αλυσίδας 1 µε επιµήκυνση 2 πρωταρχικών τµηµάτων, συµπεραίνουµε ότι η αλυσίδα 2 αντιγράφεται µε συνεχή τρόπο, ενώ η αλυσίδα 1 τµηµατικά, δηλαδή µε ασυνεχή τρόπο. 3 Από σχολικό βιβλίο σελ : «Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν ειδικές που έχουν κοπεί µε το ίδιο ένζυµο.» και σελ. 58: «Τα πλασµίδια που χρησιµοποιούνται ως φορείς κλωνοποίησης της DNA δεσµάσης.» Άρα για τη δηµιουργία ανασυνδυασµένου πλασµιδίου θα επιλέξουµε το πλασµίδιο Α, το οποίο έχει την αλληλουχία 5 GAATTC 3 που αναγνωρίζει και κόβει η περιοριστική ενδονουκλεάση 3 CTTAAG EcoRI.

5 Στο πλασµίδιο θα διασπαστούν 2 φωσφοδιεστερικοί δεσµοί. Συγκεκριµένα σπάει ο φωσφοδιεστερικός δεσµός µεταξύ G και Α στην αλληλουχία 5 GAATTC 3 και στις δύο 3 CTTAAG αλυσίδες. Κατά το σχηµατισµό του ανασυνδυασµένου πλασµιδίου δηµιουργούνται συνολικά 4 φωσφοδιεστερικοί δεσµοί. Συγκεκριµένα δηµιουργούνται 2 φωσφοδιεστερικοί δεσµοί ανάµεσα στα άκρα του κοµµένου πλασµιδίου από τη µία πλευρά µε τα αντίστοιχα άκρα του τµήµατος DNA που θέλουµε να ενσωµατώσουµε και άλλοι δύο ανάµεσα στα άκρα του πλασµιδίου από την άλλη πλευρά. 4 Παρατηρουµε ότι το µέγεθος του γονιδιώµατος σε ζεύγη βάσεων του πρώτου κυττάρου είναι διπλάσιο σε σχέση µε του δεύτερου και του τρίτου κυττάρου διπλάσιο σε σχέση µε του πρώτου. Άρα,πορούµε να υποθέσουµε ότι το δεύτερο κύτταρο είναι γαµέτης, το πρώτο κύτταρο σωµατικό που βρίσκεται στη µεσόφαση πριν τον αυτοδιπλασιασµό του DNA και το τρίτο κύτταρο σωµατικό µετά την αντιγραφή του DNA. Από σχολ. βιβλίο σελ. 17: «Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωµα ονοµάζονται διπλοειδή.» Η ποσότητα του γενετικού υλικού διπλασιάζεται µετά την αντιγραφή του DNA. Αυτό εξάγεται ως συµπέρασµα από τις ενότητες «Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών οργανισµών έχει πολύπλοκη οργάνωση» (Κεφ. 1) και «Αντιγραφή του DNA» (Κεφ. 2)

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΤΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ www.orion.edu.gr ΘΕΜΑ A A1. γ A2. β A3.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α1. Από τη διασταύρωση ενός λευκού µ ένα µαύρο ποντικό όλοι οι απόγονοι είναι γκρίζοι. Τα γονίδια που καθορίζουν το χρώµα τους είναι: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α/ Ποιες οι λειτουργίες του γενετικού υλικού ; (Μονάδες 6) Β/ Που βρίσκεται το γενετικό υλικό στα ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά ; (Μονάδες 6)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Βιολόγων της Ώθησης 1 Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του mrna με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η 3 μετάφραση όλων των mrna αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Θέµα Α Α1. δ Α2. γ Α3. β A4. γ A5. β Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β Β1. Η σειρά των βημάτων που οδηγούν στην κατασκευή καρυοτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o 1 Β 2 3 Γ 4 5 Β. ΘΕΜΑ 2 o ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως στο σχολικό, σελίδα 20: «Κάθε φυσιολογικό µεταφασικό ως προς τη θέση του κεντροµεριδίου» και σελίδα «Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Β Α2. Γ Α3. Α Α4. Α5. Γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ B1. Α (Σωµατικά κύτταρα στην αρχή της µεσόφασης): 1, 4, 5, 6 Β (Γαµέτες): 2, 3, 7, 8 Β2. (Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α A1. α Α2. γ Α3. α Α4. α Α5. δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. Τα πολυπεπτίδια

Διαβάστε περισσότερα

Για το χρώµα σπέρµατος επικρατής είναι η ιδιότητα κίτρινο και η υπολειπόµενη το πράσινο. Συµβολίζουµε: Κ:Κίτρινο κ: Πράσινο Κ>κ

Για το χρώµα σπέρµατος επικρατής είναι η ιδιότητα κίτρινο και η υπολειπόµενη το πράσινο. Συµβολίζουµε: Κ:Κίτρινο κ: Πράσινο Κ>κ Απαντήσεις Βιολογία Κατεύθυνσης 2011 ΘΕΜΑ Α Α1 α Α2 δ Α3 γ Α4 β Α5 β ΘΕΜΑ Β Β1 Σελ. 13 «Το 1928 γίνεται αυτό» Β2 Σελ 101 «βλάβες στους επιδιορθωτικά ένζυµα» (Χωρίς να απαιτείται θα θεωρηθεί σωστό να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Θ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5)

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β: 1- Λάθος, 2- Σωστή, 3- Λάθος, 4- Σωστή, 5- Λάθος ΘΕΜΑ 2 o ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) ΜΟΝΑ ΕΣ 10 (2Χ5) 1. Καρυότυπος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Α1- δ, Α2-α, Α3-γ, Α4-δ, Α5-β ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Η διπλή έλικα του DN συνδέεται µε τις ιστόνες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα 2014

Προτεινόμενα θέματα 2014 Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β.

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β. 1 Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β Απάντηση στο 2 ο Θέµα Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Σχολικό σελ. 17 από «Το DNA τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών». 2. Α. Τα χρωµοσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. Να σηµειώσεις την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσεις. I 1. Το διπλανό γενεαλογικό δένδρο αναπαριστά την κληρονόµηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα