Φύλο και Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής: Μελετώντας την Περίπτωση του Βιβλίου του Γυμνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φύλο και Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής: Μελετώντας την Περίπτωση του Βιβλίου του Γυμνασίου"

Transcript

1 Φύλο και Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής: Μελετώντας την Περίπτωση του Βιβλίου του Γυμνασίου Στ. Κουκουρίκου ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Ν. Σερρών Περίληψη Από την εισαγωγή της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μέχρι σήμερα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πεδίο στο οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανείς ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων με τα κορίτσια να υστερούν στην πρόσβαση και στην εξοικείωση, γεγονός που επηρεάζει τη σχολική επίδοση και τις επαγγελματικές τους επιλογές. Αναγκαία κρίνεται η διερεύνηση της σημασίας διάφορων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πραγματικότητας. Τα σχολικά βιβλία να αποτελούν έναν από αυτούς διότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους συμβάλλει όχι μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στην ιδεολογική διαμόρφωση και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάλυση του σχολικού βιβλίου της Πληροφορικής Γυμνασίου με την οπτική του φύλου ώστε να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα δύο φύλα σε σχέση με τους Η/Υ, να εντοπιστούν στερεοτυπικές αναπαραστάσεις και να διατυπωθούν προτάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι άξονες της ανάλυσης είναι: α) Η συγγραφική ομάδα και χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία, β) Η γλώσσα του βιβλίου, γ) Τα πρόσωπα των κειμένων, δ) Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων και ε) Τα πρόσωπα των εικόνων. Λέξεις κλειδιά: φύλο, νέες τεχνολογίες, βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου. 1. Εισαγωγή Ιδιαίτερα καθοριστική είναι η συμβολή της παιδείας και του σχολείου στη διαπαιδαγώγηση και εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου, αφού το σχολικό περιβάλλον συνιστά το σπουδαιότερο μετά την οικογένεια φορέα κοινωνικοποίησής του. Ο ρόλος του σχολείου δεν περιορίζεται στην παροχή στείρων γνώσεων αλλά στοχεύει στη διαπλάτυνση των πνευματικών οριζόντων του ατόμου, στην καλλιέργεια ενδιαφερόντων, ταλέντων, κλίσεων και τη δημιουργία ολόπλευρων προσωπικοτήτων με κοινωνική και ηθική συνείδηση και ευαισθησία. Ταυτόχρονα, μέσα από τις διάφορες διαδικασίες που συντελούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, μεταδίδονται πρότυπα, αξίες, απόψεις και στάσεις στις νεότερες γενιές. Στα πλαίσια αυτής της κοινωνικοποιητικής του λειτουργίας, το σχολείο μεταβιβάζει και πληροφορίες που σχετίζονται με το ρόλο του φύλου, καθώς και τις μορφές συμπεριφοράς και τις προσδοκίες του περιβάλλοντος που συνδέονται με το συγκεκριμένο ρόλο (Δεληγιάννη, 1987). Πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα, την υλικοτεχνική υποδομή, τους εκπαιδευτικούς, την αξιολόγηση, τη δομή και οργάνωση του σχολείου, σημαντικό παράγοντα της

2 εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν και τα βιβλία και σχολικά εγχειρίδια. Τα διδακτικά βιβλία και το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους διαμορφώνουν ιδεολογικά τα παιδιά και βοηθούν στην κοινωνικοποίησή τους μυώντας τα στις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες. (Αναγνωστοπούλου, 1997). Ψυχολόγοι δίνουν έμφαση στη σημασία που έχουν τα μοντέλα ρόλων για την ανάπτυξη των ταυτοτήτων των παιδιών. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης του είδους των μοντέλων και του ιδεολογικού πλαισίου που παρέχονται στο σχολικό εκπαιδευτικό υλικό σε ό,τι αφορά τα δύο φύλα (Sapiro, 1990). Η Deem υποστήριξε ότι ο σεξισμός και τα στερεότυπα γίνονται φανερά στο αναλυτικό πρόγραμμα, στον τρόπο με τον οποίο μαθητές και μαθήτριες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τους δασκάλους τους, στα σχολικά βιβλία... και σε πολλές άλλες πλευρές της εκπαίδευσης (Deem, 1978). Αποτελεί γεγονός ότι και σήμερα ακόμη η εκπαίδευση των κοριτσιών στηρίζεται στο σεξισμό και στα στερεότυπα, ο σεξισμός, δε, αυτός θίγει εξίσου και τα δύο φύλα. Οι επιπτώσεις γίνονται εμφανείς όχι μόνο στον τομέα της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ζωής, όπως είναι η σχολική επίδοση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η τελική επιλογή επαγγέλματος που ρυθμίζουν την ενήλικη ζωή του ατόμου (Δεληγιάννη, 1987). Η μελέτη του τρόπου απεικόνισης του φύλου στα σχολικά εγχειρίδια έχει ήδη αποτελέσει κεφάλαιο της επιστημονικής έρευνας. Η προσπάθεια της ανάλυσης των σχολικών βιβλίων με την οπτική του φύλου στοχεύει αφενός στον εντοπισμό στερεοτυπικών αναπαραστάσεων των φύλων και αφετέρου στην διατύπωση προτάσεων για αλλαγές όπου κρίνεται απαραίτητο. Η πρώτη οργανωμένη μελέτη των διδακτικών βιβλίων για την ανίχνευση των στερεοτύπων για τους ρόλους των φύλων αφορούσε στα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου που διδάσκονταν τη σχολική χρονιά (Ζιώγου & Δεληγιάννη, 1981). Αντίστοιχες έρευνες ακολούθησαν για τα σχολικά βιβλία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εφηβεία, άλλωστε αποτελεί τη φάση εκείνη της ζωής του ατόμου κατά τη διάρκεια της οποίας αγόρια και κορίτσια προσπαθούν να ανακαλύψουν, να επιβεβαιώσουν και να εδραιώσουν την ταυτότητά τους, κρίνεται επομένως απαραίτητη η ανάλυση με την οπτική του φύλου και των βιβλίων τα οποία διδάσκονται έφηβοι μαθητές και έφηβες μαθήτριες ώστε να διερευνηθούν τα μηνύματα που μεταδίδονται και το αντίκτυπο που έχουν. Έρευνες που έγιναν αποκάλυψαν α) μία ποσοτική κυριαρχία του ανδρικού φύλου σε σχέση με το θηλυκό, β) μία ποιοτική κυριαρχία του ανδρών που συνδέονται με την ευθύνη της συντήρησης, της προστασίας των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και την άσκηση επαγγελμάτων υψηλού κύρους ενώ αντίθετα οι γυναίκες αναγνωρίζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την οικιακή εργασία και παρουσιάζονται ως όντα χωρίς ιδιαίτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, δημιουργική έκφραση και πρωτοβουλία, και τέλος γ) μία οικογενειακή ζωή κατά πολύ διαφορετική από αυτή της σύγχρονης πραγματικότητας. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω συμπεράσματα αναφέρονται κυρίως σε αναλύσεις σχολικών βιβλίων Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, λιγότερες είναι οι αναλύσεις βιβλίων Μαθηματικών, Φυσικής, κτλ., ενώ δεν υπάρχουν

3 αναλύσεις βιβλίων Πληροφορικής. Η εργασία αυτή αποτελεί μία προσπάθεια συμπλήρωσης του συγκεκριμένου κενού. Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πεδίο στο οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανείς ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, με τα κορίτσια να υστερούν στην πρόσβαση και στην εξοικείωση (Wastiau-Schlüter, 2005), γεγονός που επηρεάζει τη σχολική επίδοση και τις επαγγελματικές τους επιλογές. Για παράδειγμα, τα ποσοστά των κοριτσιών που φοιτούν τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ στα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι κατά πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα των αγοριών (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). 2. Μελέτη του Σχολικού Βιβλίου Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση με την οπτική του φύλου του νέου σχολικού βιβλίου του Γυμνασίου. Το αντίστοιχο μάθημα διδάσκεται μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη (Α, Β, Γ Γυμνασίου). Η επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου για ανάλυση μεταξύ μιας πληθώρας σχολικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε διάφορα επίπεδα (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ) καθώς και για διάφορα αντικείμενα (Τεχνολογία Η/Υ, Χρήση Η/Υ, Προγραμματισμός, Πολυμέσα κλπ.) οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτό υπεισέρχεται ο παράγοντας φύλο σε ικανοποιητικό βαθμό σε σχέση με τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται σε άλλα μαθήματα Πληροφορικής. Μάλιστα, από τα υπόλοιπα δεν απουσιάζει απλά ο παράγοντας φύλο αλλά τις περισσότερες φορές αναζητείται το ανθρώπινο στοιχείο, αφού η ύλη και το ενδιαφέρον των εγχειριδίων αυτών επικεντρώνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως μηχανή παρά στο άτομο (άντρα είτε γυναίκα) που θα χρησιμοποιήσει, θα συναρμολογήσει, θα προγραμματίσει τον υπολογιστή. Επιπλέον, η Πληροφορική στο Γυμνάσιο (και κυρίως στην Α Γυμνασίου) αποτελεί την πρώτη υποχρεωτική επαφή των παιδιών με το συγκεκριμένο αντικείμενο στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος δεδομένου ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η Πληροφορική διδάσκεται μόνο στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο επομένως, το βιβλίο της Πληροφορικής Γυμνασίου είναι το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο Πληροφορικής που διδάσκονται και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της εφηβείας τους. Η ανάλυση του βιβλίου με την οπτική του φύλου αφορά τα παρακάτω ζητήματα άξονες: Συγγραφική ομάδα Χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία: Τον αριθμό ανδρών και γυναικών μελών της συγγραφικής ομάδας καθώς και τον αριθμό ανδρών και γυναικών συγγραφέων των βιβλίων και άρθρων της βιβλιογραφίας. Η γλώσσα του βιβλίου: Είναι η γλώσσα του βιβλίου προσδιορισμένη ως προς το φύλο; Τα πρόσωπα των κειμένων: Τον αριθμό ανδρικών και γυναικείων προσώπων που αναφέρονται στα κείμενα του βιβλίου και αφορούν σε πραγματικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων: Τον αριθμό ανδρικών και γυναικείων προσώπων που αναφέρονται σε παραδείγματα του βιβλίου και αφορούν σε

4 φανταστικά πρόσωπα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονται. Τα πρόσωπα των εικόνων: Τον αριθμό ανδρικών και γυναικείων προσώπων που εμφανίζονται στις εικόνες του βιβλίου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονται. 2.1 Συγγραφική ομάδα Χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία Η συγγραφή του βιβλίου που μελετάται αποδίδεται σε 11 άτομα, εκ των οποίων 10 άνδρες (91%) και μία γυναίκα (9%). Σημειώνεται ότι η συγγραφή, η κρίση και αξιολόγηση, η δημιουργία του εξώφυλλου, η εικονογράφηση και η ευθύνη του μαθήματος και του υποέργου κατά τη συγγραφή αποδίδονται σε άντρες, ενώ η μοναδική γυναίκα που συμμετέχει στη συγγραφική ομάδα είναι η φιλόλογος εκπαιδευτικός που επιμελήθηκε γλωσσικά το βιβλίο. Οι ιδέες, επομένως, που αποτυπώνονται ανήκουν σε άνδρες, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου του βιβλίου επίσης προέρχεται κατεξοχήν από άνδρες συγγραφείς. Έτσι, ενισχύεται ακόμη μια φορά η άποψη ότι η επιστήμη των υπολογιστών αποτελεί χώρο στον οποίο το γυναικείο φύλο υποεκπροσωπείται. 2.2 Η γλώσσα του βιβλίου Ο λόγος που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των βιβλίων, δεν περιγράφει απλά την κοινωνική πραγματικότητα αλλά συγχρόνως τη διαμορφώνει κατασκευάζοντας εικόνες, ιδέες και αντιλήψεις. Το αρσενικό γένος είναι αυτό που κατεξοχήν χρησιμοποιείται στο βιβλίο. Άλλωστε η γραμματική ορίζει ότι το αρσενικό υπερισχύει των άλλων δύο γενών και τα υπονοεί και επιπλέον προβάλλει την αρχή περί οικονομίας της γλώσσας. Έτσι, η χρήση του αρσενικού γένους γενικεύεται εκπροσωπώντας το θηλυκό, περιέχοντάς το, υποκαθιστώντας και αποσιωπώντας το. Σεξιστικός λόγος διακατέχει το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος του, στα κυρίως κείμενα, στα παραδείγματα, αλλά και στις ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, στην ανακεφαλαίωση, στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, στις δραστηριότητες και στα θέματα για συζήτηση στο τέλος κάθε ενότητας. Επιπλέον, και στο βιβλίο εκπαιδευτικού, χρησιμοποιείται αποκλειστικά το αρσενικό γένος - τόσο για μαθητές και μαθήτριες όσο και για καθηγητές και καθηγήτριες Πληροφορικής - στους διδακτικούς στόχους, στον καθορισμό του πλαισίου, στις προτεινόμενες διδακτικές ενέργειες και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, στις προτάσεις για αξιολόγηση. Έτσι, δίνεται αφενός μεν, η εντύπωση ότι το βιβλίο απευθύνεται σε αγόρια μαθητές και διδάσκεται από άντρες καθηγητές και αφετέρου, κατασκευάζεται η αντίληψη ότι μόνο οι άντρες έχουν γνώσεις των νέων τεχνολογιών και είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν. Αναφέρονται, λοιπόν, συχνά ο μαθητής, ο συμμαθητής, ο αναγνώστης, ο νέος, αλλά και ο χρήστης, ο πολίτης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο δημιουργός, ο υπεύθυνος, ο καταναλωτής, ο πελάτης. Ακόμη, τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της πληροφορικής φαίνεται να ασκούνται αποκλειστικά από άντρες: ο προγραμματιστής, ο σχεδιαστής δικτυακών τόπων, ο

5 δημιουργός ψηφιακού υλικού, ο μηχανικός, ο χειριστής, αλλά και γενικότερα τα διάφορα επαγγέλματα φαίνεται να αποτελούν υπόθεση του ανδρικού φύλου: ο διευθυντής του σχολείου, ο γιατρός, ο επιστήμονας, ο εφευρέτης, ο έμπορος, ο αρχιτέκτονας, ο μηχανικός αυτοκινήτων, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο εργοδότης, ο υπάλληλος, ο επαγγελματίας, ο εργαζόμενος. Βάσει των παραπάνω, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα σχετικά με το ρόλο και τη θέση των γυναικών στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ταυτόχρονα η απορία σε σχέση με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην πραγματικότητα όπως βιώνεται καθημερινά και αυτήν που παρουσιάζεται μέσα από τη γλώσσα του βιβλίου. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύγχρονη γυναίκα γνωρίζει να χρησιμοποιεί Η/Υ, αξιοποιεί τις δυνατότητες του Διαδικτύου και απασχολείται σε θέσεις εργασίας που βασίζονται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι διαφορές είναι τεράστιες. 2.3 Τα πρόσωπα των κειμένων Η καταμέτρηση των προσώπων που μνημονεύονται στα κείμενα του βιβλίου ανέδειξε μία συντριπτική πλειοψηφία των ανδρικών μορφών εις βάρος των γυναικείων. Από τις 12 ενότητες του βιβλίου (5 για την Α, 4 για τη Β και 3 για τη Γ Γυμνασίου), αναφορές σε ανθρώπινες μορφές γίνονται στις 7. Από αυτές, οι 49 αφορούν ανδρικά πρόσωπα (αναφέρονται συνολικά 41 άνδρες) και μόλις δύο (2) γίνονται σε γυναίκες (αναφέρονται 2 γυναίκες), σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Καταμέτρηση ανδρικών και γυναικείων μορφών Ενότητα Πλήθος Αναφορών Α Γυμνασίου, Ενότητα 1 31 σε άνδρες, 2 σε γυναίκες Α Γυμνασίου, Ενότητα 2 2 σε άνδρες Α Γυμνασίου, Ενότητα 4 7 σε άνδρες Β Γυμνασίου, Ενότητα 1 2 σε άνδρες Β Γυμνασίου, Ενότητα 4 2 σε άνδρες Γ Γυμνασίου, Ενότητα 1 2 σε άνδρες Γ Γυμνασίου, Ενότητα 3 3 σε άνδρες Σημειώνεται ότι το 4ο κεφάλαιο της 1ης Ενότητας της Α Γυμνασίου αφιερώνεται στην Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής και στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Εκεί οφείλεται και ο μεγάλος αριθμός αναφορών στην 1η Ενότητα της Α Γυμνασίου σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Σε αυτή, λοιπόν, την εξέλιξη, οι άνδρες έχουν τον πρώτο λόγο, γεγονός που είναι αποδεδειγμένο ιστορικά και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Άλλωστε, η θέση της γυναίκας σε προηγούμενα χρόνια και διαφορετικές κοινωνίες από τη σημερινή διαφέρει κατά πολύ από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι σκόπιμο, ακόμη, να αναφερθεί ότι η μία από τις δύο γυναίκες που μνημονεύονται στα κείμενα του βιβλίου είναι η Άντα Μπάυρον (Augusta Ada Byron,

6 κόρη του Λόρδου Μπάυρον, ), η οποία το 1842 συνεργάζεται με τον Μπάμπατζ και περιγράφει τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της «Αναλυτικής Μηχανής»., όπως αναφέρεται στον πίνακα του κεφαλαίου 4.3. Παρατηρείται ότι η αναφορά στη γυναικεία αυτή μορφή κοσμείται από δύο αντρικά πρόσωπα, αυτά του πατέρα της και του συνεργάτη της, παρουσιάζεται δηλαδή ετεροπροσδιοριζόμενη. 2.4 Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων Στα κεφάλαια του βιβλίου υπάρχουν συνολικά 10 παραδείγματα στα οποία συμμετέχουν πρόσωπα. Σε αντίθεση με τις αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα, εδώ παρατηρείται μία σαφώς πιο ισορροπημένη αριθμητική αναλογία μεταξύ ανδρικών και γυναικείων μορφών (14 άντρες ή αγόρια και 9 κορίτσια σε 9 παραδείγματα, ενώ υπάρχει και 1 παράδειγμα που αναφέρεται σε μία ομάδα μαθητριών τάξης Δημοτικού Σχολείου). Ο τρόπος με τον οποίο τα δύο φύλα παρουσιάζονται στα παραδείγματα αξίζει να μελετηθεί δεδομένου ότι άνδρες και γυναίκες συνδέονται με συγκεκριμένες πτυχές της ζωής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρότυπα και να μεταβιβάζονται σε μαθητές και μαθήτριες ιδέες, αρχές και αξίες σχετικά με ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις. Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων με τα βασικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Πίνακας 2: Πρόσωπα παραδειγμάτων Α/Α, Σελ. Πρόσωπα 1, σελ.12 Καθηγητής, αναθέτει σε ένα μαθητή και μία μαθήτρια τη συγκέντρωση χρημάτων για μία εκπαιδευτική εκδρομή Κωστής, μαθητής Χρύσα, μαθήτρια 2, σελ.24 Ελευθερία, μελετά ένα βιβλίο Ιστορίας της Πληροφορικής και των Υπολογιστών, απαντά στις ερωτήσεις του Πέτρου Πέτρος, κάνει ερωτήσεις στην Ελευθερία 3, σελ.88 Μαθήτριες Ε Τάξης Δημοτικού στέλνουν με θέμα την ειρήνη, το τέλος των πολέμων, το δικαίωμα στο όνειρο 4, σελ.132 Κωστής, αναζητά ένα βιβλίο στη μη οργανωμένη βιβλιοθήκη του Χρύσα, αναζητά το ίδιο βιβλίο στην οργανωμένη βιβλιοθήκη της και το εντοπίζει ευκολότερα και γρηγορότερα από τον Κωστή 5, σελ.139 Κωνσταντίνα, θέλει να εκτυπώσει ένα αρχείο αλλά δεν ξέρει πώς Σωτήρης, προτείνει στη φίλη του να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία της Βοήθειας και την καθοδηγεί 6, σελ.146 Καθηγητής Γεωγραφίας, αναθέτει στον Τάκη και στην Κατερίνα να κάνουν μια εργασία για τους σεισμούς Τάκης, μαθητής Κατερίνα, μαθήτρια φίλος του Τάκη, δίνει λύση, προτείνει να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες Αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού 7, σελ.151 Χρύσα, μαθήτρια Κωστής, μαθητής

7 Τα δύο παιδιά χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Η/Υ για συλλογή, υπολογισμούς, αποθήκευση και παρουσίαση δεδομένων. 8, σελ.166 Βασίλης Αργυρώ, εντοπίζει στο Διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με ακτοπλοϊκά δρομολόγια για την Τήνο Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, ελέγχει ηλεκτρονικά τη διαθεσιμότητα και κλείνει τα εισιτήρια 9, σελ. 168 Πέτρος, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, τηλεεργάζεται, αισθάνεται, όμως, απομόνωση Ελευθερία, προτείνει στον αδερφό της Πέτρο να εργάζεται στους Η/Υ της δημόσιας βιβλιοθήκης ώστε να κάνει γνωριμίες 10, σελ.169 θείος Μάρκος, ταξιδεύει με το Γιώργος και τη Μιμή προς τον Όλυμπο, περνά αυτόματα τα διόδια της Εθνικής Οδού Γιώργος Μιμή, αναρωτιέται τι θα απογίνουν οι ταμίες που εργάζονταν πριν στα διόδια Όπως φαίνεται και στον πίνακα, σε κάθε παράδειγμα υπάρχει τουλάχιστον ένα αγόρι και πάντοτε ένα κορίτσι που αποτελούν τα βασικά πρόσωπα και έχουν ενεργητικό ρόλο στις ιστορίες, ενώ όλοι οι δευτερεύοντες ρόλοι (εκπαιδευτικού, υπαλλήλου) ανήκουν σε άντρες. Όσο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσώπων των ιστοριών, και τα δύο φύλα παρουσιάζονται εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, σε 2 παραδείγματα (1,7), το αγόρι και το κορίτσι φέρουν από κοινού εις πέρας μία εργασία, σε 3 παραδείγματα (5,6,10) η επίλυση του προβλήματος αποδίδεται στο αγόρι ή στον άντρα, ενώ σε 2 παραδείγματα (2,8) την πρωτοβουλία έχει το κορίτσι. Εκτός, όμως, από τη συγκεκριμένη ισορροπία, δεν αποφεύγονται ορισμένες φυλετικά καθορισμένες στερεοτυπικές αναπαραστάσεις. Τα θηλυκά εμφανίζονται μελετηρά (παρ.2, το άτομο που μελετά το βιβλίο είναι κορίτσι), νοικοκυρεμένα (παρ.4, το άτομο που έχει οργανωμένη τη βιβλιοθήκη του είναι κορίτσι), με ανησυχίες (παρ.10, το άτομο που ανησυχεί τι θα απογίνουν οι υπάλληλοι των διοδίων είναι κορίτσι), ονειροπόλα (παρ.3, οι μαθήτριες εκφράζουν τα όνειρά τους για έναν καλύτερο κόσμο). Στα αρσενικά, από την άλλη πλευρά, αποδίδεται το χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας (παρ. 9, το αγόρι που τηλε-εργάζεται δυσανασχετεί με την κατάσταση της απομόνωσης που βιώνει). 2.5 Τα πρόσωπα των εικόνων Το απόφθεγμα μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις αποτελεί, πλέον, κοινοτυπία, είναι ωστόσο γεγονός ότι σε σχέση με το απλό κείμενο, οι εικόνες προσελκύουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και της αναγνώστριας και επικεντρώνουν ευκολότερα το ανθρώπινο βλέμμα και την προσοχή. Ακόμη, η χρήση χρώματος και η γρήγορη αποτύπωση μιας εικόνας, δεδομένου ότι δεν απαιτείται ανάγνωση με την αυστηρή έννοια, καθιστούν τις εικόνες ισχυρούς φορείς μηνυμάτων. Ο τρόπος, λοιπόν, που αναπαρίστανται τα δύο φύλα στις εικόνες του βιβλίου του Γυμνασίου έχει ιδιαίτερη σημασία και χρήζει μελέτης και ανάλυσης. Μάλιστα, το κείμενο και τα παραδείγματα πλαισιώνονται από πλούσιο εικονογραφημένο υλικό. Τα σκίτσα που

8 επαναλαμβάνονται στις ερωτήσεις κάθε κεφαλαίου και στις ανακεφαλαιώσεις, στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, στις δραστηριότητες και στα θέματα για συζήτηση στο τέλος κάθε ενότητας αναλύονται ξεχωριστά παρακάτω. Από τις άλλες εικόνες που υπάρχουν στο βιβλίο (236 στον αριθμό), μόλις οι 39 απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές. Πρόκειται για 38 σκίτσα και για μία φωτογραφία. Οι υπόλοιπες 197 είναι διαγράμματα, screenshots (οθόνες Η/Υ ή τμήματα οθόνης Η/Υ που παρουσιάζουν προγράμματα, ιστοσελίδες κτλ.), υπολογιστές ή συσκευές υπολογιστών, τοπία. Από τις ανθρώπινες μορφές που είναι συνολικά 67, στις 2 (3,0%) δε διακρίνεται φύλο, οι 43 (64,2%) είναι άντρες ή αγόρια και οι 22 (32,8%) γυναίκες ή κορίτσια (Σχήμα 1). Η αριθμητική, δηλαδή, αναλογία μεταξύ ανδρικών και γυναικείων μορφών βελτιώνεται για τις γυναίκες σε σχέση με αυτή των κειμένων όχι όμως και σε σχέση με αυτή των παραδειγμάτων. Σχήμα 1: Ποσοστιαία αναλογία ανδρικών και γυναικείων μορφών Όσο για τη σχέση και εξοικείωση των δύο φύλων με τις νέες τεχνολογίες, η αναλογία ανδρών και γυναικών που χρησιμοποιούν Η/Υ (Σχήμα 2) είναι περίπου ίδια με αυτή των ανδρών και γυναικών που εμφανίζονται συνολικά στις εικόνες, (33 άντρες ή αγόρια, 64,7% και 16 γυναίκες ή κορίτσια, 31,4%). Σημειώνεται, τέλος, ότι τα πρόσωπα των εικόνων δεν εμφανίζονται σε στερεοτυπικούς με βάση το φύλο ρόλους. Σχήμα 2: Ποσοστιαία αναλογία ανδρικών και γυναικείων μορφών σε Η/Υ

9 Σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα σκίτσα που αναφέρθηκαν παραπάνω, εμφανίζονται συνολικά 5 αγόρια (4 από τα οποία με Η/Υ) και 2 κορίτσια, με τις 2 γυναικείες μορφές να εμφανίζονται στο σκίτσο που συνοδεύει τα θέματα για συζήτηση. Στο συγκεκριμένο, μάλιστα, εμφανίζεται ένα αγόρι να έχει τον έλεγχο ενός Η/Υ ενώ τα δύο κορίτσια βρίσκονται απέναντι από το αγόρι και πίσω από τον Η/Υ. 2.6 Συμπεράσματα - Προτάσεις Από την παραπάνω ανάλυση του νέου βιβλίου του Γυμνασίου προκύπτει το συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο δεν είναι ουδέτερο ως προς το φύλο. Παρά το γεγονός ότι το ευρύτερο αντικείμενο του μαθήματος και του βιβλίου είναι τεχνικής φύσεως αφού αφορά στους υπολογιστές, η διάσταση που δίνεται έως ένα μεγάλο βαθμό είναι ανθρωποκεντρική διότι προσεγγίζεται το άτομο ως κοινωνός μίας καινούριας πραγματικότητας, μίας κατάστασης που έχει διαφοροποιηθεί με την έλευση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, και η οποία συμβαίνει σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που το βιβλίο παρουσιάζει, έχει φύλο, αρσενικό στις περισσότερες περιπτώσεις παρά θηλυκό, όπως γίνεται αντιληπτό μέσα από τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα και τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στα κείμενα, στα παραδείγματα και στις εικόνες. Στην ανακεφαλαίωση της 4ης ενότητας της Α Γυμνασίου αναφέρεται ότι η δυνατότητα του σύγχρονου ανθρώπου για πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων μέσω του Διαδικτύου είναι ανεξάρτητη από το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, το χρώμα, την καταγωγή, την κοινωνική προέλευσή του. Σε σχέση με το φύλο, όμως, το ευχολόγιο αυτό καταρρίπτεται πολλές φορές μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Δεδομένης, επομένως, της μη ισότιμης παρουσίασης και εκπροσώπησης των δύο φύλων τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, χρήζουν αναγκαίες ορισμένες παρεμβάσεις κατά την αξιοποίηση του σχολικού βιβλίου του Γυμνασίου στη διδασκαλία της Πληροφορικής: Εξάλειψη της χρήσης του σεξιστικού λόγου: Προτείνεται ο περιορισμός της αποκλειστικής χρήσης του αρσενικού γένους για να δηλώσει άτομα και των δύο φύλων και η αντικατάστασή του με τα δύο γένη μαζί (αρσενικό και θηλυκό), π.χ. οι μαθητές και οι μαθήτριες αντί του οι μαθητές. Εμπλουτισμός των παραδειγμάτων και των εικόνων: Προτείνεται η χρήση παραδειγμάτων στα οποία θα πρωταγωνιστούν στον ίδιο βαθμό άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Όσο για τις εικόνες, προτείνεται η απεικόνιση ατόμων και των δύο φύλων να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες των υπολογιστών, με τις γυναίκες όχι απλά να κοιτάζουν στην οθόνη, αλλά και να έχουν τον έλεγχο του Η/Υ, να τον συναρμολογούν, να τον προγραμματίζουν. Περισσότερες αναφορές σε γυναικείες μορφές: Παρά το γεγονός ότι η ιστορία της επιστήμης των Η/Υ δεν έχει αναδείξει πολλές γυναικείες μορφές, η ιστορική αναδρομή που γίνεται στην 1η ενότητα θα μπορούσε να τονίσει τη συμβολή αυτών των ελάχιστων μεμονωμένων περιπτώσεων, των γυναικών

10 που με τη δουλειά τους έβαλαν ένα λιθαράκι στα θεμέλια της κοινωνίας της πληροφορίας. Εκτός από την Ada Lovelace και τη Grace Murray Hopper, αναφορές θα μπορούσαν να γίνουν και σε άλλες, λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές κυρίες της ιστορίας των Η/Υ, όπως είναι η Jean E. Sammet (1928-) που εργάστηκε στην IBM για 27 χρόνια και ανέπτυξε την γλώσσα προγραμματισμού FORMAC, την πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που γνώρισε ευρεία διάδοση και η πιο σύγχρονη Sally Floyd της οποίας το όνομα συνδέεται με το πρότυπο TCP/IP που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Άλλωστε, αν όχι στα πρώτα χρόνια της εμφάνισης των Η/Υ, σήμερα υπάρχουν γυναίκες ερευνήτριες σε Πανεπιστήμια, γυναίκες στελέχη εταιριών λογισμικού που προάγουν και συμβάλουν στην εξέλιξη της συγκεκριμένη επιστήμης. Κοντά, λοιπόν, στα πολλά ονόματα ανδρών που αναφέρονται στο βιβλίο, θα μπορούσαν να σημειωθούν και κάποια γυναικεία, με παρουσία και έργο κυρίως κατά τα τελευταία έτη. Προτείνεται, σε γενικές γραμμές, ένα εγχειρίδιο που αντιμετωπίζει ισότιμα τα δύο φύλα, αναδεικνύει τόσο άντρες όσο και γυναίκες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αναγνωρίζει τις δυνατότητες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να αξιοποιούν τα οφέλη που προκύπτουν από την είσοδό τους σε διάφορα πεδία. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να αμφισβητηθεί η αντίληψη της σύνδεσης των επιστημών της πληροφορικής και των επικοινωνιών με το ανδρικό φύλο και να καταστεί το πεδίο της πληροφορικής προσβάσιμο και στο γυναικείο πληθυσμό. Αναμφισβήτητα, οι παρεμβάσεις αυτές προϋποθέτουν τη συμβολή του/της εκπαιδευτικού, ώστε γνώση, παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτικό έργο και ευαισθησία σε ζητήματα φύλου να συνδυαστούν για να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή και η εξάλειψη αποκλεισμών και διακρίσεων στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 3. Βιβλιογραφία Deem, R. (1978), Women and Schooling (σελ. 24). London: Routledge and Kegan Paul. Sapiro, V. (1990), Women in American Society: An Introduction to Women's Studies (2nd ed). Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company. Wastiau-Schlüter, P. (ed.) (2005). How boys and girls in Europe find their way with information and communication technology. Brussel: Eurydice. Αναγνωστοπούλου, Δ. (1997), Αναπαραστάσεις του γυναικείου και ανδρικού φύλου στα κείμενα των βιβλίων «Η Γλώσσα μου» της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Δεληγιάννη Β. & Ζιώγου Σ. (επιμέλεια), Φύλο και Σχολική Πράξη, Συλλογή Εισηγήσεων (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Δεληγιάννη, Β. (1987), Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου «Η γλώσσα μου». Φιλόλογος, σελ. 49. Ζιώγου, Σ. & Δεληγιάννη, Β. (1981). Το στερεότυπο για τους ρόλους των φύλων στα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου. Φιλόλογος, σελ. 23.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως υποδείγματα πρέπει να είναι εύχρηστα την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως υποδείγματα πρέπει να είναι εύχρηστα την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται. Συνοπτική περιγραφή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας και είναι ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεύχος 2 ο -Ασκήσεις Οι ασκήσεις έγιναν σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βούλα Τάκη. ΚΕΘΙ : Επιμόρφωση - Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές επιλογές, ανισότητες και οι «εξισωτικές» δυνατότητες του σχολείου

Επαγγελματικές επιλογές, ανισότητες και οι «εξισωτικές» δυνατότητες του σχολείου Επαγγελματικές επιλογές, ανισότητες και οι «εξισωτικές» δυνατότητες του σχολείου Βασιλική Καντζάρα Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών vkantz@panteion.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα