Φύλο και Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής: Μελετώντας την Περίπτωση του Βιβλίου του Γυμνασίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φύλο και Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής: Μελετώντας την Περίπτωση του Βιβλίου του Γυμνασίου"

Transcript

1 Φύλο και Σχολικά Βιβλία Πληροφορικής: Μελετώντας την Περίπτωση του Βιβλίου του Γυμνασίου Στ. Κουκουρίκου ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Ν. Σερρών Περίληψη Από την εισαγωγή της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μέχρι σήμερα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πεδίο στο οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανείς ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων με τα κορίτσια να υστερούν στην πρόσβαση και στην εξοικείωση, γεγονός που επηρεάζει τη σχολική επίδοση και τις επαγγελματικές τους επιλογές. Αναγκαία κρίνεται η διερεύνηση της σημασίας διάφορων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πραγματικότητας. Τα σχολικά βιβλία να αποτελούν έναν από αυτούς διότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους συμβάλλει όχι μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στην ιδεολογική διαμόρφωση και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάλυση του σχολικού βιβλίου της Πληροφορικής Γυμνασίου με την οπτική του φύλου ώστε να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα δύο φύλα σε σχέση με τους Η/Υ, να εντοπιστούν στερεοτυπικές αναπαραστάσεις και να διατυπωθούν προτάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι άξονες της ανάλυσης είναι: α) Η συγγραφική ομάδα και χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία, β) Η γλώσσα του βιβλίου, γ) Τα πρόσωπα των κειμένων, δ) Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων και ε) Τα πρόσωπα των εικόνων. Λέξεις κλειδιά: φύλο, νέες τεχνολογίες, βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου. 1. Εισαγωγή Ιδιαίτερα καθοριστική είναι η συμβολή της παιδείας και του σχολείου στη διαπαιδαγώγηση και εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου, αφού το σχολικό περιβάλλον συνιστά το σπουδαιότερο μετά την οικογένεια φορέα κοινωνικοποίησής του. Ο ρόλος του σχολείου δεν περιορίζεται στην παροχή στείρων γνώσεων αλλά στοχεύει στη διαπλάτυνση των πνευματικών οριζόντων του ατόμου, στην καλλιέργεια ενδιαφερόντων, ταλέντων, κλίσεων και τη δημιουργία ολόπλευρων προσωπικοτήτων με κοινωνική και ηθική συνείδηση και ευαισθησία. Ταυτόχρονα, μέσα από τις διάφορες διαδικασίες που συντελούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, μεταδίδονται πρότυπα, αξίες, απόψεις και στάσεις στις νεότερες γενιές. Στα πλαίσια αυτής της κοινωνικοποιητικής του λειτουργίας, το σχολείο μεταβιβάζει και πληροφορίες που σχετίζονται με το ρόλο του φύλου, καθώς και τις μορφές συμπεριφοράς και τις προσδοκίες του περιβάλλοντος που συνδέονται με το συγκεκριμένο ρόλο (Δεληγιάννη, 1987). Πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα, την υλικοτεχνική υποδομή, τους εκπαιδευτικούς, την αξιολόγηση, τη δομή και οργάνωση του σχολείου, σημαντικό παράγοντα της

2 εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν και τα βιβλία και σχολικά εγχειρίδια. Τα διδακτικά βιβλία και το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους διαμορφώνουν ιδεολογικά τα παιδιά και βοηθούν στην κοινωνικοποίησή τους μυώντας τα στις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες. (Αναγνωστοπούλου, 1997). Ψυχολόγοι δίνουν έμφαση στη σημασία που έχουν τα μοντέλα ρόλων για την ανάπτυξη των ταυτοτήτων των παιδιών. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης του είδους των μοντέλων και του ιδεολογικού πλαισίου που παρέχονται στο σχολικό εκπαιδευτικό υλικό σε ό,τι αφορά τα δύο φύλα (Sapiro, 1990). Η Deem υποστήριξε ότι ο σεξισμός και τα στερεότυπα γίνονται φανερά στο αναλυτικό πρόγραμμα, στον τρόπο με τον οποίο μαθητές και μαθήτριες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τους δασκάλους τους, στα σχολικά βιβλία... και σε πολλές άλλες πλευρές της εκπαίδευσης (Deem, 1978). Αποτελεί γεγονός ότι και σήμερα ακόμη η εκπαίδευση των κοριτσιών στηρίζεται στο σεξισμό και στα στερεότυπα, ο σεξισμός, δε, αυτός θίγει εξίσου και τα δύο φύλα. Οι επιπτώσεις γίνονται εμφανείς όχι μόνο στον τομέα της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ζωής, όπως είναι η σχολική επίδοση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η τελική επιλογή επαγγέλματος που ρυθμίζουν την ενήλικη ζωή του ατόμου (Δεληγιάννη, 1987). Η μελέτη του τρόπου απεικόνισης του φύλου στα σχολικά εγχειρίδια έχει ήδη αποτελέσει κεφάλαιο της επιστημονικής έρευνας. Η προσπάθεια της ανάλυσης των σχολικών βιβλίων με την οπτική του φύλου στοχεύει αφενός στον εντοπισμό στερεοτυπικών αναπαραστάσεων των φύλων και αφετέρου στην διατύπωση προτάσεων για αλλαγές όπου κρίνεται απαραίτητο. Η πρώτη οργανωμένη μελέτη των διδακτικών βιβλίων για την ανίχνευση των στερεοτύπων για τους ρόλους των φύλων αφορούσε στα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου που διδάσκονταν τη σχολική χρονιά (Ζιώγου & Δεληγιάννη, 1981). Αντίστοιχες έρευνες ακολούθησαν για τα σχολικά βιβλία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εφηβεία, άλλωστε αποτελεί τη φάση εκείνη της ζωής του ατόμου κατά τη διάρκεια της οποίας αγόρια και κορίτσια προσπαθούν να ανακαλύψουν, να επιβεβαιώσουν και να εδραιώσουν την ταυτότητά τους, κρίνεται επομένως απαραίτητη η ανάλυση με την οπτική του φύλου και των βιβλίων τα οποία διδάσκονται έφηβοι μαθητές και έφηβες μαθήτριες ώστε να διερευνηθούν τα μηνύματα που μεταδίδονται και το αντίκτυπο που έχουν. Έρευνες που έγιναν αποκάλυψαν α) μία ποσοτική κυριαρχία του ανδρικού φύλου σε σχέση με το θηλυκό, β) μία ποιοτική κυριαρχία του ανδρών που συνδέονται με την ευθύνη της συντήρησης, της προστασίας των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και την άσκηση επαγγελμάτων υψηλού κύρους ενώ αντίθετα οι γυναίκες αναγνωρίζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την οικιακή εργασία και παρουσιάζονται ως όντα χωρίς ιδιαίτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, δημιουργική έκφραση και πρωτοβουλία, και τέλος γ) μία οικογενειακή ζωή κατά πολύ διαφορετική από αυτή της σύγχρονης πραγματικότητας. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω συμπεράσματα αναφέρονται κυρίως σε αναλύσεις σχολικών βιβλίων Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, λιγότερες είναι οι αναλύσεις βιβλίων Μαθηματικών, Φυσικής, κτλ., ενώ δεν υπάρχουν

3 αναλύσεις βιβλίων Πληροφορικής. Η εργασία αυτή αποτελεί μία προσπάθεια συμπλήρωσης του συγκεκριμένου κενού. Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πεδίο στο οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανείς ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, με τα κορίτσια να υστερούν στην πρόσβαση και στην εξοικείωση (Wastiau-Schlüter, 2005), γεγονός που επηρεάζει τη σχολική επίδοση και τις επαγγελματικές τους επιλογές. Για παράδειγμα, τα ποσοστά των κοριτσιών που φοιτούν τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ στα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι κατά πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα των αγοριών (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). 2. Μελέτη του Σχολικού Βιβλίου Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση με την οπτική του φύλου του νέου σχολικού βιβλίου του Γυμνασίου. Το αντίστοιχο μάθημα διδάσκεται μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη (Α, Β, Γ Γυμνασίου). Η επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου για ανάλυση μεταξύ μιας πληθώρας σχολικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε διάφορα επίπεδα (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ) καθώς και για διάφορα αντικείμενα (Τεχνολογία Η/Υ, Χρήση Η/Υ, Προγραμματισμός, Πολυμέσα κλπ.) οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτό υπεισέρχεται ο παράγοντας φύλο σε ικανοποιητικό βαθμό σε σχέση με τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται σε άλλα μαθήματα Πληροφορικής. Μάλιστα, από τα υπόλοιπα δεν απουσιάζει απλά ο παράγοντας φύλο αλλά τις περισσότερες φορές αναζητείται το ανθρώπινο στοιχείο, αφού η ύλη και το ενδιαφέρον των εγχειριδίων αυτών επικεντρώνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως μηχανή παρά στο άτομο (άντρα είτε γυναίκα) που θα χρησιμοποιήσει, θα συναρμολογήσει, θα προγραμματίσει τον υπολογιστή. Επιπλέον, η Πληροφορική στο Γυμνάσιο (και κυρίως στην Α Γυμνασίου) αποτελεί την πρώτη υποχρεωτική επαφή των παιδιών με το συγκεκριμένο αντικείμενο στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος δεδομένου ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η Πληροφορική διδάσκεται μόνο στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο επομένως, το βιβλίο της Πληροφορικής Γυμνασίου είναι το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο Πληροφορικής που διδάσκονται και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της εφηβείας τους. Η ανάλυση του βιβλίου με την οπτική του φύλου αφορά τα παρακάτω ζητήματα άξονες: Συγγραφική ομάδα Χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία: Τον αριθμό ανδρών και γυναικών μελών της συγγραφικής ομάδας καθώς και τον αριθμό ανδρών και γυναικών συγγραφέων των βιβλίων και άρθρων της βιβλιογραφίας. Η γλώσσα του βιβλίου: Είναι η γλώσσα του βιβλίου προσδιορισμένη ως προς το φύλο; Τα πρόσωπα των κειμένων: Τον αριθμό ανδρικών και γυναικείων προσώπων που αναφέρονται στα κείμενα του βιβλίου και αφορούν σε πραγματικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων: Τον αριθμό ανδρικών και γυναικείων προσώπων που αναφέρονται σε παραδείγματα του βιβλίου και αφορούν σε

4 φανταστικά πρόσωπα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονται. Τα πρόσωπα των εικόνων: Τον αριθμό ανδρικών και γυναικείων προσώπων που εμφανίζονται στις εικόνες του βιβλίου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονται. 2.1 Συγγραφική ομάδα Χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία Η συγγραφή του βιβλίου που μελετάται αποδίδεται σε 11 άτομα, εκ των οποίων 10 άνδρες (91%) και μία γυναίκα (9%). Σημειώνεται ότι η συγγραφή, η κρίση και αξιολόγηση, η δημιουργία του εξώφυλλου, η εικονογράφηση και η ευθύνη του μαθήματος και του υποέργου κατά τη συγγραφή αποδίδονται σε άντρες, ενώ η μοναδική γυναίκα που συμμετέχει στη συγγραφική ομάδα είναι η φιλόλογος εκπαιδευτικός που επιμελήθηκε γλωσσικά το βιβλίο. Οι ιδέες, επομένως, που αποτυπώνονται ανήκουν σε άνδρες, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου του βιβλίου επίσης προέρχεται κατεξοχήν από άνδρες συγγραφείς. Έτσι, ενισχύεται ακόμη μια φορά η άποψη ότι η επιστήμη των υπολογιστών αποτελεί χώρο στον οποίο το γυναικείο φύλο υποεκπροσωπείται. 2.2 Η γλώσσα του βιβλίου Ο λόγος που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των βιβλίων, δεν περιγράφει απλά την κοινωνική πραγματικότητα αλλά συγχρόνως τη διαμορφώνει κατασκευάζοντας εικόνες, ιδέες και αντιλήψεις. Το αρσενικό γένος είναι αυτό που κατεξοχήν χρησιμοποιείται στο βιβλίο. Άλλωστε η γραμματική ορίζει ότι το αρσενικό υπερισχύει των άλλων δύο γενών και τα υπονοεί και επιπλέον προβάλλει την αρχή περί οικονομίας της γλώσσας. Έτσι, η χρήση του αρσενικού γένους γενικεύεται εκπροσωπώντας το θηλυκό, περιέχοντάς το, υποκαθιστώντας και αποσιωπώντας το. Σεξιστικός λόγος διακατέχει το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος του, στα κυρίως κείμενα, στα παραδείγματα, αλλά και στις ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, στην ανακεφαλαίωση, στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, στις δραστηριότητες και στα θέματα για συζήτηση στο τέλος κάθε ενότητας. Επιπλέον, και στο βιβλίο εκπαιδευτικού, χρησιμοποιείται αποκλειστικά το αρσενικό γένος - τόσο για μαθητές και μαθήτριες όσο και για καθηγητές και καθηγήτριες Πληροφορικής - στους διδακτικούς στόχους, στον καθορισμό του πλαισίου, στις προτεινόμενες διδακτικές ενέργειες και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, στις προτάσεις για αξιολόγηση. Έτσι, δίνεται αφενός μεν, η εντύπωση ότι το βιβλίο απευθύνεται σε αγόρια μαθητές και διδάσκεται από άντρες καθηγητές και αφετέρου, κατασκευάζεται η αντίληψη ότι μόνο οι άντρες έχουν γνώσεις των νέων τεχνολογιών και είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν. Αναφέρονται, λοιπόν, συχνά ο μαθητής, ο συμμαθητής, ο αναγνώστης, ο νέος, αλλά και ο χρήστης, ο πολίτης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο δημιουργός, ο υπεύθυνος, ο καταναλωτής, ο πελάτης. Ακόμη, τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της πληροφορικής φαίνεται να ασκούνται αποκλειστικά από άντρες: ο προγραμματιστής, ο σχεδιαστής δικτυακών τόπων, ο

5 δημιουργός ψηφιακού υλικού, ο μηχανικός, ο χειριστής, αλλά και γενικότερα τα διάφορα επαγγέλματα φαίνεται να αποτελούν υπόθεση του ανδρικού φύλου: ο διευθυντής του σχολείου, ο γιατρός, ο επιστήμονας, ο εφευρέτης, ο έμπορος, ο αρχιτέκτονας, ο μηχανικός αυτοκινήτων, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο εργοδότης, ο υπάλληλος, ο επαγγελματίας, ο εργαζόμενος. Βάσει των παραπάνω, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα σχετικά με το ρόλο και τη θέση των γυναικών στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ταυτόχρονα η απορία σε σχέση με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην πραγματικότητα όπως βιώνεται καθημερινά και αυτήν που παρουσιάζεται μέσα από τη γλώσσα του βιβλίου. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύγχρονη γυναίκα γνωρίζει να χρησιμοποιεί Η/Υ, αξιοποιεί τις δυνατότητες του Διαδικτύου και απασχολείται σε θέσεις εργασίας που βασίζονται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι διαφορές είναι τεράστιες. 2.3 Τα πρόσωπα των κειμένων Η καταμέτρηση των προσώπων που μνημονεύονται στα κείμενα του βιβλίου ανέδειξε μία συντριπτική πλειοψηφία των ανδρικών μορφών εις βάρος των γυναικείων. Από τις 12 ενότητες του βιβλίου (5 για την Α, 4 για τη Β και 3 για τη Γ Γυμνασίου), αναφορές σε ανθρώπινες μορφές γίνονται στις 7. Από αυτές, οι 49 αφορούν ανδρικά πρόσωπα (αναφέρονται συνολικά 41 άνδρες) και μόλις δύο (2) γίνονται σε γυναίκες (αναφέρονται 2 γυναίκες), σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Καταμέτρηση ανδρικών και γυναικείων μορφών Ενότητα Πλήθος Αναφορών Α Γυμνασίου, Ενότητα 1 31 σε άνδρες, 2 σε γυναίκες Α Γυμνασίου, Ενότητα 2 2 σε άνδρες Α Γυμνασίου, Ενότητα 4 7 σε άνδρες Β Γυμνασίου, Ενότητα 1 2 σε άνδρες Β Γυμνασίου, Ενότητα 4 2 σε άνδρες Γ Γυμνασίου, Ενότητα 1 2 σε άνδρες Γ Γυμνασίου, Ενότητα 3 3 σε άνδρες Σημειώνεται ότι το 4ο κεφάλαιο της 1ης Ενότητας της Α Γυμνασίου αφιερώνεται στην Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής και στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Εκεί οφείλεται και ο μεγάλος αριθμός αναφορών στην 1η Ενότητα της Α Γυμνασίου σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Σε αυτή, λοιπόν, την εξέλιξη, οι άνδρες έχουν τον πρώτο λόγο, γεγονός που είναι αποδεδειγμένο ιστορικά και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Άλλωστε, η θέση της γυναίκας σε προηγούμενα χρόνια και διαφορετικές κοινωνίες από τη σημερινή διαφέρει κατά πολύ από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι σκόπιμο, ακόμη, να αναφερθεί ότι η μία από τις δύο γυναίκες που μνημονεύονται στα κείμενα του βιβλίου είναι η Άντα Μπάυρον (Augusta Ada Byron,

6 κόρη του Λόρδου Μπάυρον, ), η οποία το 1842 συνεργάζεται με τον Μπάμπατζ και περιγράφει τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της «Αναλυτικής Μηχανής»., όπως αναφέρεται στον πίνακα του κεφαλαίου 4.3. Παρατηρείται ότι η αναφορά στη γυναικεία αυτή μορφή κοσμείται από δύο αντρικά πρόσωπα, αυτά του πατέρα της και του συνεργάτη της, παρουσιάζεται δηλαδή ετεροπροσδιοριζόμενη. 2.4 Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων Στα κεφάλαια του βιβλίου υπάρχουν συνολικά 10 παραδείγματα στα οποία συμμετέχουν πρόσωπα. Σε αντίθεση με τις αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα, εδώ παρατηρείται μία σαφώς πιο ισορροπημένη αριθμητική αναλογία μεταξύ ανδρικών και γυναικείων μορφών (14 άντρες ή αγόρια και 9 κορίτσια σε 9 παραδείγματα, ενώ υπάρχει και 1 παράδειγμα που αναφέρεται σε μία ομάδα μαθητριών τάξης Δημοτικού Σχολείου). Ο τρόπος με τον οποίο τα δύο φύλα παρουσιάζονται στα παραδείγματα αξίζει να μελετηθεί δεδομένου ότι άνδρες και γυναίκες συνδέονται με συγκεκριμένες πτυχές της ζωής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρότυπα και να μεταβιβάζονται σε μαθητές και μαθήτριες ιδέες, αρχές και αξίες σχετικά με ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις. Τα πρόσωπα των παραδειγμάτων με τα βασικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Πίνακας 2: Πρόσωπα παραδειγμάτων Α/Α, Σελ. Πρόσωπα 1, σελ.12 Καθηγητής, αναθέτει σε ένα μαθητή και μία μαθήτρια τη συγκέντρωση χρημάτων για μία εκπαιδευτική εκδρομή Κωστής, μαθητής Χρύσα, μαθήτρια 2, σελ.24 Ελευθερία, μελετά ένα βιβλίο Ιστορίας της Πληροφορικής και των Υπολογιστών, απαντά στις ερωτήσεις του Πέτρου Πέτρος, κάνει ερωτήσεις στην Ελευθερία 3, σελ.88 Μαθήτριες Ε Τάξης Δημοτικού στέλνουν με θέμα την ειρήνη, το τέλος των πολέμων, το δικαίωμα στο όνειρο 4, σελ.132 Κωστής, αναζητά ένα βιβλίο στη μη οργανωμένη βιβλιοθήκη του Χρύσα, αναζητά το ίδιο βιβλίο στην οργανωμένη βιβλιοθήκη της και το εντοπίζει ευκολότερα και γρηγορότερα από τον Κωστή 5, σελ.139 Κωνσταντίνα, θέλει να εκτυπώσει ένα αρχείο αλλά δεν ξέρει πώς Σωτήρης, προτείνει στη φίλη του να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία της Βοήθειας και την καθοδηγεί 6, σελ.146 Καθηγητής Γεωγραφίας, αναθέτει στον Τάκη και στην Κατερίνα να κάνουν μια εργασία για τους σεισμούς Τάκης, μαθητής Κατερίνα, μαθήτρια φίλος του Τάκη, δίνει λύση, προτείνει να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες Αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού 7, σελ.151 Χρύσα, μαθήτρια Κωστής, μαθητής

7 Τα δύο παιδιά χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Η/Υ για συλλογή, υπολογισμούς, αποθήκευση και παρουσίαση δεδομένων. 8, σελ.166 Βασίλης Αργυρώ, εντοπίζει στο Διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με ακτοπλοϊκά δρομολόγια για την Τήνο Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, ελέγχει ηλεκτρονικά τη διαθεσιμότητα και κλείνει τα εισιτήρια 9, σελ. 168 Πέτρος, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, τηλεεργάζεται, αισθάνεται, όμως, απομόνωση Ελευθερία, προτείνει στον αδερφό της Πέτρο να εργάζεται στους Η/Υ της δημόσιας βιβλιοθήκης ώστε να κάνει γνωριμίες 10, σελ.169 θείος Μάρκος, ταξιδεύει με το Γιώργος και τη Μιμή προς τον Όλυμπο, περνά αυτόματα τα διόδια της Εθνικής Οδού Γιώργος Μιμή, αναρωτιέται τι θα απογίνουν οι ταμίες που εργάζονταν πριν στα διόδια Όπως φαίνεται και στον πίνακα, σε κάθε παράδειγμα υπάρχει τουλάχιστον ένα αγόρι και πάντοτε ένα κορίτσι που αποτελούν τα βασικά πρόσωπα και έχουν ενεργητικό ρόλο στις ιστορίες, ενώ όλοι οι δευτερεύοντες ρόλοι (εκπαιδευτικού, υπαλλήλου) ανήκουν σε άντρες. Όσο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσώπων των ιστοριών, και τα δύο φύλα παρουσιάζονται εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, σε 2 παραδείγματα (1,7), το αγόρι και το κορίτσι φέρουν από κοινού εις πέρας μία εργασία, σε 3 παραδείγματα (5,6,10) η επίλυση του προβλήματος αποδίδεται στο αγόρι ή στον άντρα, ενώ σε 2 παραδείγματα (2,8) την πρωτοβουλία έχει το κορίτσι. Εκτός, όμως, από τη συγκεκριμένη ισορροπία, δεν αποφεύγονται ορισμένες φυλετικά καθορισμένες στερεοτυπικές αναπαραστάσεις. Τα θηλυκά εμφανίζονται μελετηρά (παρ.2, το άτομο που μελετά το βιβλίο είναι κορίτσι), νοικοκυρεμένα (παρ.4, το άτομο που έχει οργανωμένη τη βιβλιοθήκη του είναι κορίτσι), με ανησυχίες (παρ.10, το άτομο που ανησυχεί τι θα απογίνουν οι υπάλληλοι των διοδίων είναι κορίτσι), ονειροπόλα (παρ.3, οι μαθήτριες εκφράζουν τα όνειρά τους για έναν καλύτερο κόσμο). Στα αρσενικά, από την άλλη πλευρά, αποδίδεται το χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας (παρ. 9, το αγόρι που τηλε-εργάζεται δυσανασχετεί με την κατάσταση της απομόνωσης που βιώνει). 2.5 Τα πρόσωπα των εικόνων Το απόφθεγμα μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις αποτελεί, πλέον, κοινοτυπία, είναι ωστόσο γεγονός ότι σε σχέση με το απλό κείμενο, οι εικόνες προσελκύουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και της αναγνώστριας και επικεντρώνουν ευκολότερα το ανθρώπινο βλέμμα και την προσοχή. Ακόμη, η χρήση χρώματος και η γρήγορη αποτύπωση μιας εικόνας, δεδομένου ότι δεν απαιτείται ανάγνωση με την αυστηρή έννοια, καθιστούν τις εικόνες ισχυρούς φορείς μηνυμάτων. Ο τρόπος, λοιπόν, που αναπαρίστανται τα δύο φύλα στις εικόνες του βιβλίου του Γυμνασίου έχει ιδιαίτερη σημασία και χρήζει μελέτης και ανάλυσης. Μάλιστα, το κείμενο και τα παραδείγματα πλαισιώνονται από πλούσιο εικονογραφημένο υλικό. Τα σκίτσα που

8 επαναλαμβάνονται στις ερωτήσεις κάθε κεφαλαίου και στις ανακεφαλαιώσεις, στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, στις δραστηριότητες και στα θέματα για συζήτηση στο τέλος κάθε ενότητας αναλύονται ξεχωριστά παρακάτω. Από τις άλλες εικόνες που υπάρχουν στο βιβλίο (236 στον αριθμό), μόλις οι 39 απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές. Πρόκειται για 38 σκίτσα και για μία φωτογραφία. Οι υπόλοιπες 197 είναι διαγράμματα, screenshots (οθόνες Η/Υ ή τμήματα οθόνης Η/Υ που παρουσιάζουν προγράμματα, ιστοσελίδες κτλ.), υπολογιστές ή συσκευές υπολογιστών, τοπία. Από τις ανθρώπινες μορφές που είναι συνολικά 67, στις 2 (3,0%) δε διακρίνεται φύλο, οι 43 (64,2%) είναι άντρες ή αγόρια και οι 22 (32,8%) γυναίκες ή κορίτσια (Σχήμα 1). Η αριθμητική, δηλαδή, αναλογία μεταξύ ανδρικών και γυναικείων μορφών βελτιώνεται για τις γυναίκες σε σχέση με αυτή των κειμένων όχι όμως και σε σχέση με αυτή των παραδειγμάτων. Σχήμα 1: Ποσοστιαία αναλογία ανδρικών και γυναικείων μορφών Όσο για τη σχέση και εξοικείωση των δύο φύλων με τις νέες τεχνολογίες, η αναλογία ανδρών και γυναικών που χρησιμοποιούν Η/Υ (Σχήμα 2) είναι περίπου ίδια με αυτή των ανδρών και γυναικών που εμφανίζονται συνολικά στις εικόνες, (33 άντρες ή αγόρια, 64,7% και 16 γυναίκες ή κορίτσια, 31,4%). Σημειώνεται, τέλος, ότι τα πρόσωπα των εικόνων δεν εμφανίζονται σε στερεοτυπικούς με βάση το φύλο ρόλους. Σχήμα 2: Ποσοστιαία αναλογία ανδρικών και γυναικείων μορφών σε Η/Υ

9 Σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα σκίτσα που αναφέρθηκαν παραπάνω, εμφανίζονται συνολικά 5 αγόρια (4 από τα οποία με Η/Υ) και 2 κορίτσια, με τις 2 γυναικείες μορφές να εμφανίζονται στο σκίτσο που συνοδεύει τα θέματα για συζήτηση. Στο συγκεκριμένο, μάλιστα, εμφανίζεται ένα αγόρι να έχει τον έλεγχο ενός Η/Υ ενώ τα δύο κορίτσια βρίσκονται απέναντι από το αγόρι και πίσω από τον Η/Υ. 2.6 Συμπεράσματα - Προτάσεις Από την παραπάνω ανάλυση του νέου βιβλίου του Γυμνασίου προκύπτει το συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο δεν είναι ουδέτερο ως προς το φύλο. Παρά το γεγονός ότι το ευρύτερο αντικείμενο του μαθήματος και του βιβλίου είναι τεχνικής φύσεως αφού αφορά στους υπολογιστές, η διάσταση που δίνεται έως ένα μεγάλο βαθμό είναι ανθρωποκεντρική διότι προσεγγίζεται το άτομο ως κοινωνός μίας καινούριας πραγματικότητας, μίας κατάστασης που έχει διαφοροποιηθεί με την έλευση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, και η οποία συμβαίνει σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που το βιβλίο παρουσιάζει, έχει φύλο, αρσενικό στις περισσότερες περιπτώσεις παρά θηλυκό, όπως γίνεται αντιληπτό μέσα από τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα και τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στα κείμενα, στα παραδείγματα και στις εικόνες. Στην ανακεφαλαίωση της 4ης ενότητας της Α Γυμνασίου αναφέρεται ότι η δυνατότητα του σύγχρονου ανθρώπου για πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων μέσω του Διαδικτύου είναι ανεξάρτητη από το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, το χρώμα, την καταγωγή, την κοινωνική προέλευσή του. Σε σχέση με το φύλο, όμως, το ευχολόγιο αυτό καταρρίπτεται πολλές φορές μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Δεδομένης, επομένως, της μη ισότιμης παρουσίασης και εκπροσώπησης των δύο φύλων τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, χρήζουν αναγκαίες ορισμένες παρεμβάσεις κατά την αξιοποίηση του σχολικού βιβλίου του Γυμνασίου στη διδασκαλία της Πληροφορικής: Εξάλειψη της χρήσης του σεξιστικού λόγου: Προτείνεται ο περιορισμός της αποκλειστικής χρήσης του αρσενικού γένους για να δηλώσει άτομα και των δύο φύλων και η αντικατάστασή του με τα δύο γένη μαζί (αρσενικό και θηλυκό), π.χ. οι μαθητές και οι μαθήτριες αντί του οι μαθητές. Εμπλουτισμός των παραδειγμάτων και των εικόνων: Προτείνεται η χρήση παραδειγμάτων στα οποία θα πρωταγωνιστούν στον ίδιο βαθμό άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Όσο για τις εικόνες, προτείνεται η απεικόνιση ατόμων και των δύο φύλων να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες των υπολογιστών, με τις γυναίκες όχι απλά να κοιτάζουν στην οθόνη, αλλά και να έχουν τον έλεγχο του Η/Υ, να τον συναρμολογούν, να τον προγραμματίζουν. Περισσότερες αναφορές σε γυναικείες μορφές: Παρά το γεγονός ότι η ιστορία της επιστήμης των Η/Υ δεν έχει αναδείξει πολλές γυναικείες μορφές, η ιστορική αναδρομή που γίνεται στην 1η ενότητα θα μπορούσε να τονίσει τη συμβολή αυτών των ελάχιστων μεμονωμένων περιπτώσεων, των γυναικών

10 που με τη δουλειά τους έβαλαν ένα λιθαράκι στα θεμέλια της κοινωνίας της πληροφορίας. Εκτός από την Ada Lovelace και τη Grace Murray Hopper, αναφορές θα μπορούσαν να γίνουν και σε άλλες, λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές κυρίες της ιστορίας των Η/Υ, όπως είναι η Jean E. Sammet (1928-) που εργάστηκε στην IBM για 27 χρόνια και ανέπτυξε την γλώσσα προγραμματισμού FORMAC, την πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που γνώρισε ευρεία διάδοση και η πιο σύγχρονη Sally Floyd της οποίας το όνομα συνδέεται με το πρότυπο TCP/IP που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Άλλωστε, αν όχι στα πρώτα χρόνια της εμφάνισης των Η/Υ, σήμερα υπάρχουν γυναίκες ερευνήτριες σε Πανεπιστήμια, γυναίκες στελέχη εταιριών λογισμικού που προάγουν και συμβάλουν στην εξέλιξη της συγκεκριμένη επιστήμης. Κοντά, λοιπόν, στα πολλά ονόματα ανδρών που αναφέρονται στο βιβλίο, θα μπορούσαν να σημειωθούν και κάποια γυναικεία, με παρουσία και έργο κυρίως κατά τα τελευταία έτη. Προτείνεται, σε γενικές γραμμές, ένα εγχειρίδιο που αντιμετωπίζει ισότιμα τα δύο φύλα, αναδεικνύει τόσο άντρες όσο και γυναίκες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αναγνωρίζει τις δυνατότητες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να αξιοποιούν τα οφέλη που προκύπτουν από την είσοδό τους σε διάφορα πεδία. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να αμφισβητηθεί η αντίληψη της σύνδεσης των επιστημών της πληροφορικής και των επικοινωνιών με το ανδρικό φύλο και να καταστεί το πεδίο της πληροφορικής προσβάσιμο και στο γυναικείο πληθυσμό. Αναμφισβήτητα, οι παρεμβάσεις αυτές προϋποθέτουν τη συμβολή του/της εκπαιδευτικού, ώστε γνώση, παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτικό έργο και ευαισθησία σε ζητήματα φύλου να συνδυαστούν για να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή και η εξάλειψη αποκλεισμών και διακρίσεων στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 3. Βιβλιογραφία Deem, R. (1978), Women and Schooling (σελ. 24). London: Routledge and Kegan Paul. Sapiro, V. (1990), Women in American Society: An Introduction to Women's Studies (2nd ed). Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company. Wastiau-Schlüter, P. (ed.) (2005). How boys and girls in Europe find their way with information and communication technology. Brussel: Eurydice. Αναγνωστοπούλου, Δ. (1997), Αναπαραστάσεις του γυναικείου και ανδρικού φύλου στα κείμενα των βιβλίων «Η Γλώσσα μου» της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Δεληγιάννη Β. & Ζιώγου Σ. (επιμέλεια), Φύλο και Σχολική Πράξη, Συλλογή Εισηγήσεων (σελ ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Δεληγιάννη, Β. (1987), Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου «Η γλώσσα μου». Φιλόλογος, σελ. 49. Ζιώγου, Σ. & Δεληγιάννη, Β. (1981). Το στερεότυπο για τους ρόλους των φύλων στα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου. Φιλόλογος, σελ. 23.

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Το φύλο στην εκπαίδευση Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Τα θέματα-άξονες της σχέσης φύλο και εκπαίδευση Η πρόσβαση και η συμμετοχή των δύο φύλων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 3.1 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων Ο αριθμός των κοριτσιών ήταν μεγαλύτερος. Στο σύνολο, το 56,4% ήταν κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες

Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελμα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια 14-16 ετών. Έχοντας μια στερεότυπη εικόνα για τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 2η: Το φύλο στην εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008)

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008) Ευάγγελος Κανίδης, Γ Δ/νση ΔΕ Αθήνας Αναστάσιος Λαδιάς, Β Δ/νση ΔΕ Αθήνας Ιωάννης Λιγνός, Δ/νση ΔΕ Πειραιά Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης, Α Δ/νση ΔΕ Αθήνας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου)

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Σωκράτης Μυλωνάς Εισαγωγή Ο σχεδιασμός του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Πληροφορικής και Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης.

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης. The Jobbies 1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Project Β τριμήνου 2013-201 «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα Βάκουλης Παναγιώτης Δοξάκης Δημήτρης Δρούγκας Στάθης Καρβουνίδης Χάρης Η επιρροή που ασκούν οι

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα