Blue Island Holdings Ltd ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Blue Island Holdings Ltd ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ"

Transcript

1 Blue Island Holdings Ltd ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί σας για να σας προλογίσω τα αποτελέσματα για την χρονιά του Οικονομικά αποτελέσματα Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος σημείωσε σημαντική αύξηση κατά Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών για το έτος 2005 ανήλθε στα σε σχέση με το Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσον των εγχώριων πωλήσεων όσο και των εξαγωγών. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές για το έτος 2005 ανήλθαν στις σε σχέση με το Οι εγχώριες πωλήσεις για το έτος 2005 ανήλθαν στις σε σχέση με το Ωστόσο οι ενοποιημένοι λογαριασμοί παρουσιάζουν ζημιά μετά την φορολογία και μετά την αφαίρεση του συμφέροντος μειονότητας ύψους σε σχέση με κέρδος το Η ζημιά αυτή οφείλεται κυρίως σε πρόνοια για ζημιές απομείωσης στην αξία επενδύσεων ύψους , απομείωσης στην αξία υπεραξίας ύψους και απομείωσης στην αξία στοιχείων πάγιου ενεργητικού ύψους Οικονομική κατάσταση της εταιρίας Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι εύρωστη και οι προοπτικές ανάπτυξης είναι θετικές. Η εταιρία συνέχισε την αυτοχρηματοδότηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης όσο και για την χρηματοδότηση των επενδύσεων της. Η επιβεβαίωση των προαναφερθέντων γίνονται από τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για την περίοδο όπου εμφανίζονται ως ακολούθως: Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τρέχουσες υποχρεώσεις: ,27 2,35 2,61 Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την κατάσταση ρευστότητας της εταιρίας και όπως παρατηρούμε ο δείκτης αυτός βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, βελτιώνεται συνεχώς και φανερώνει την ικανότητα της εταιρίας να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πιστωτών της. Δείκτης συνόλου υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: ,21 0,20 0,18 Οι δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων (leverage ratios) μετρούν τα κεφάλαια, που έχουν εισφέρει οι ιδιοκτήτες σε σχέση με τη χρηματοδότηση που χορήγησαν οι πιστωτές της επιχείρησης. Και οι δείκτες αυτοί βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και αποδεικνύουν διαχρονικά την οικονομική σταθερότητα και ευρωστία της εταιρίας. Επίσης αξιοσημείωτο είναι η μείωση της καθαρή θέσης της εταιρίας (Net Asset Value), όπου ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 στις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004 που ανήλθε στις Η αξία αυτή επιμεριζόμενη στο σύνολο των μετοχών παρουσιάζει εσωτερική αξία ανά μετοχή 32,74 σεντ για το έτος 2005 και 34,27 σεντ για το έτος Θερμές ευχαριστίες Με εκτίμηση, Χρίστος Θεοδούλου Πρόεδρος 1

2 BLUE ISLAND HOLDINGS LTD ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Η εταιρεία Blue Island Holdings Ltd μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξής της, προχώρησε στην εξαγορά του 24% της εταιρείας Blue Fisheries Ltd τον Αύγουστο του Με την εξαγορά αυτή η Blue Island Holdings Ltd κατέχει σήμερα ποσοστό 75% στην εταιρεία Blue Fisheries Ltd. Είμαστε σίγουροι ότι η μελλοντική πορεία της εταιρείας Blue Fisheries Ltd θα είναι άκρως επιτυχημένη και θα βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη και την πρόοδο της μητρικής εταιρείας Blue Island Holdings Ltd. Η Blue Fisheries Ltd αύξησε την παραγωγή της σε ιχθύδια γόνου και βελτίωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο. Στον τομέα της ιχθυοπαραγωγής η εταιρεία μας έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο και ανάπτυξη. Παρήχθησαν και εξαλιεύθηκαν φέτος περίπου 490 τόνοι ψάρι από το ιχθυοτροφείο της εταιρείας (Τσιπούρα Λαυράκι). Έγιναν επίσης βελτιωτικά και αναπτυξιακά έργα όπως αλλαγή ιχθυοκλοβών, βελτιώσεις αγκυροβολιών και τοποθέτηση πλωτής πλατφόρμας. Τα πιο πάνω θα βοηθήσουν σημαντικά στην βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του προσωπικού και του ιχθυοπληθυσμού. Στον τομέα της μεταποίησης που γίνεται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο μας στην Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου στην Λευκωσία συσκευάστηκαν επανασυσκευάστηκαν, μεταποιήθηκαν σε διάφορες μορφές (φιλέτα, σουβλάκια ψαριού κ.λ.π.) με ενδεδειγμένες τις υγειονομικές διαδικασίες πέραν των χιλίων τριακοσίων τόνων ιχθυρών. Τα προϊόντα αυτά εξάχθηκαν σε αγορές τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Στον εμπορικό τομέα προχωρήσαμε στην εξαγορά της ψαραγοράς Τσεκούρας στο Παραλίμνι. Αυτό θα βοηθήσει πολύ την εταιρεία μας για επίτευξη των στόχων της στην ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου. Όσον αφορά τις εξαγωγές μας αυτές αυξήθηκαν σημαντικά συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια γεγονός που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για ενδυνάμωση του τομέα, ο οποίος βοηθά σε μέγιστο βαθμό τόσο την εταιρεία μας όσο και την εθνική Οικονομία. Έγιναν εξαγωγές στην Αμερική, Ρωσία και σε χώρες της Ευρώπης. Όσον αφορά το εισαγωγικό εμπόριο προχωρήσαμε σε συνεργασίες με αξιόλογες εταιρείες του εξωτερικού γεγονός που βοήθησε και αναβάθμισε σημαντικά την ποιότητα, ποικιλία και ποσότητα των προϊόντων που διαθέτουμε στα καταστήματά μας αλλά και τις πωλήσεις σε τρίτους. Συνεχής προσπάθεια μας είναι η ισορροπημένη αύξηση των πωλήσεων ούτως ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο την ρευστότητα της εταιρείας και ούτε ν αυξήσουμε το βαθμό επισφάλειας στις εισπράξεις. 2

3 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εταιρεία στο 2005 προχώρησε τόσο στην αύξηση του μηχανοκίνητου στόλου της όσον και στην αντικατάσταση του με καινούρια οχήματα. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους στο Διοικητικό και Εκτελεστικό Συμβούλιο της εταιρείας τα στελέχη, το προσωπικό, άλλους συμβούλους και συνεργάτες. Επίσης εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες στους πελάτες μας καθώς και στους μετόχους της εταιρείας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακόμα πιο σκληρά για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Θερμές Ευχαριστίες Με εκτίμηση Γιώργος Ζαλούμης Διευθύνων Σύμβουλος 3

4 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Blue Island Holdings Ltd, με βάση τη γνώση μας που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουμε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μη εκτελεστικός πρόεδρος Χρίστος Θεοδούλου Διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Ζαλούμης Σύμβουλοι Γιάννος Κρεμμός Ιωσήφ Κορέλλης 4

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

6 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1 Σελίδα ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2-3 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6-7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤA ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 40 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 41

7 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Χρίστος θεοδούλου Πρόεδρος Γιώργος Ζαλούμης Γιάννος Κρεμμός Ιωσήφ Κορέλλης Γραμματέας Anteva Secretarial Services Ltd Αρχ. Μακαρίου Γ, Λευκωσία Νομικοί Σύμβουλοι KGMC Βασιλίσσης Φρειδερίκης 10, Γρ Λευκωσία Ελεγκτές Geneva Group Papapetrou Nikiforou Iacovou 38 Ανδρέα Αραούζου, Γρ Λευκωσία Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Λαική Κυπριακή Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα Εγγεγραμμένο Γραφείο Πολυφήμου 10 Βιομ. Περιοχή Στροβόλου Τ.Κ , Λευκωσία 5

8 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους την ετήσια έκθεση του και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του συγκροτήματος είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ψαριών. Στις 23 Φεβρουαρίου 2005 η εταιρεία εξαγόρασε τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία της ψαραγοράς Τσέκκουρας. Στις 31 Αυγούστου η εταιρεία αύξησε κατά 24% τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας Blue Fisheries Ltd της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η λειτουργία ιχθυογεννητικού. Η συμμετοχή της εταιρείας στην θυγατρική ανήλθε στο 75%. Οι λεπτομέρειες για τις πιο πάνω εξαγορές παρουσιάζονται στις σημειώσεις 26 και 27 των οικονομικών καταστάσεων. Υποκαταστήματα του συγκροτήματος Το συγκρότημα το έτος 2005 λειτούργησε με έντεκα καταστήματα στην επαρχία Λευκωσίας, ένα στην επαρχία Λεμεσού, δύο στην επαρχία Λάρνακας και ένα στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Αποτελέσματα Η (ζημιά)/κέρδος του συγκροτήματος πριν τη φορολογία ανήλθε στις ( ) (2004: ) Μετά την αφαίρεση φορολογίας ύψους (2004: ) και την αφαίρεση του συμφέροντος μειοψηφίας (2004: ) η (ζημιά)/κέρδος για το έτος είναι ( ) (2004: ). Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του συγκροτήματος στο προβλεπόμενο μέλλον, ωστόσο αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών του. Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και μια περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, κατά την διάρκεια του 2005 τα αποτελέσματα του συγκροτήματος επηρεάστηκαν αρνητικά ένεκα απομείωσης στην αξία επενδύσεων ύψους , απομείωσης υπεραξίας ύψους και απομείωσης στην αξία στοιχείων πάγιου ενεργητικού ύψους Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα του συγκροτήματος από εργασίες παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του Όπως κάθε οργανισμός, το συγκρότημα εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος. Λεπτομέρειες για την διαχείριση όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζει το συγκρότημα παρουσιάζονται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων. 6

9 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού. Διοικητικό συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελεγκτές Οι ελεγκτές της εταιρείας κ.κ GENEVA GROUP PAPAPETROU NIKIFOROU IACOVOU εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να καθορίζει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Anteva Secretarial Services Ltd Γραμματέας Λευκωσία, 12 Απριλίου

10 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ BLUE ISLAND HOLDINGS LTD Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της BLUE ISLAND HOLDINGS LTD (η Εταιρεία) και των εξαρτημένων της (το Συγκρότημα) στις σελίδες 9 μέχρι 39, που αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2005, και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και τις σχετικές σημειώσεις. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη της Εταιρείας, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. Η ελεγκτική μας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε στα μέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς σε μια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα, για την ελεγκτική μας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώμες που έχουμε σχηματίσει. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών υπολογισμών που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος μας παρέχει μια λογική βάση για τη γνώμη μας. Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για τους σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 6 και 7 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Geneva Group/ Papapetrou Nikiforou Iacovou Certified Public Accountants Λευκωσία, 12 Απριλίου

11 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα έσοδα Έξοδα πωλήσεων και διανομής ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης 5 (47.003) (72.192) (Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία 6 ( ) Φορολογία 7 (9.713) (16.557) (Ζημιά)/κέρδος μετά την φορολογία ( ) Αποδοτέο στους: Κατόχους ιδίων κεφαλαίων της μητρικής ( ) Συμφέρον μειονότητας (20.521) (46.872) ( ) Βασική (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 8 (1,81) 0,34 Πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 8 (1,81) 0,34 Οι σημειώσεις στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 9

12 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Σημ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Βιολογικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού Υπεραξία Αέρας καταστημάτων Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Χρεώστες Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό Σύνολο κεφαλαίων μετόχων Συμφέρον μειονότητας Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές Φόρος πληρωτέος Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα Μερίσματα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι λογαριασμοί έχουν εγκριθεί και υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12 Απριλίου 2006 Σύμβουλοι: Χρίστος Θεοδούλου Γεώργιος Ζαλούμης Οι σημειώσεις στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 10

13 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αποθεματικό Μετοχικό υπέρ το Αποθεματικό Αποθεματικό Συμφέρον κεφάλαιο άρτιο επανεκτίμησης αποτελεσμάτων μειονότητας Ολικόν Σημ. Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (75.359) ( ) Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - (8.763) - - (8.763) Μερίσματα πληρωτέα 23 (46.313) - (46.313) Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) έτους (46.872) Εξαρτημένη εταιρεία που δεν ενοποιείται (23.951) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (84.122) ( ) Μεταφορά κόστους αρνητικής υπεραξίας Μεταφορά συσσωρευμένων διαγραφών (6.094) - (6.094) αρνητικής υπεραξίας Διαγραφή συμφέροντος μειονότητας από αύξηση συμμετοχής σε εξαρτημένη ( ) ( ) Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Μερίδιο (ζημιάς) έτους ( ) (20.521) ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (77.707) ( ) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. Οι σημειώσεις στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 11

14

15 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Σημ. Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Ροή μετρητών απο (για) επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού ( ) ( ) Προιόν διάθεσης στοιχείων πάγιου ενεργητικού Προιόν διάθεσης βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού Μερίσματα από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους (43.826) - Ταμειακή εκκροή για αύξηση ποσοστού σε εξαρτημένη (15.000) - Ταμειακή εκκροή για αγορά αέρα καταστήματος - (1.800) Ταμειακή εκκροή για εξαγορά επιχείρησης (65.000) (18.000) Καθαρή ροή μετρητών (για) επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή μετρητών (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Μείωση) δανείων (43.791) (40.719) Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και ταυτόσημες αξίες για το έτος 25 (44.506) Οι σημειώσεις στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 12

16 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία συστάθηκε στη Κύπρο στις 24 Αυγούστου 1993 σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 13 Αυγούστου Το Δεκέμβριο του 1999 η εταιρεία με έκδοση νέων μετοχών στο κοινό εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ψαριών. 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Βάση λογαριασμών: Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και τις πρόνοιες του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Κανονισμών. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και των αποθεμάτων. Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του συγκροτήματος. Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι, ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 2 πιο κάτω. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ ΔΛΠ 1 (αναθεωρημένο 2003) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων ΔΛΠ 2 (αναθεωρημένο 2003) Αποθέματα ΔΛΠ 8 (αναθεωρημένο 2003) Λογιστικές αρχές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 10 (αναθεωρημένο 2003) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΔΛΠ 16 (αναθεωρημένο 2003) Ενσώματα πάγια ΔΛΠ 17 (αναθεωρημένο 2003) Μισθώσεις ΔΛΠ 21 (αναθεωρημένο 2003) Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος ΔΛΠ 24 (αναθεωρημένο 2003) Γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών ΔΛΠ 27 (αναθεωρημένο 2003) Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις ΔΛΠ 28 (αναθεωρημένο 2003) Επενδύσεις σε συγγενικές επιχειρήσεις ΔΛΠ 31 (αναθεωρημένο 2003) Δικαιώματα σε κοινοπραξίες ΔΛΠ 32 (αναθεωρημένο 2003 και Χρηματοοικονομικά μέσα: πληροφόρηση και παρουσίαση τροποποιημένο 2005) ΔΛΠ 33 (αναθεωρημένο 2003) Κέρδη ανά μετοχή ΔΛΠ 36 (αναθεωρημένο 2004) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού ΔΛΠ 38 (αναθεωρημένο 2004) Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ΔΛΠ 39 (αναθεωρημένο 2003 και Χρηματοοικονομικά μέσα: καταχώρηση και αποτίμηση τροποποιημένο 2005) ΔΛΠ 40 (αναθεωρημένο 2003) Ακίνητα για επένδυση ΔΠΧΠ 2 (έκδοση 2004) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών ΔΠΧΠ 3 (έκδοση 2004) Συνενώσεις επιχειρήσεων 13

17 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια): Τον Οκτώβριο του 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον κανονισμό 2086/2004 με τον οποίο υιοθετούσε το ΔΛΠ 39 (αναθεωρημένο 2003), με την εξαίρεση διατάξεων για χρησιμοποίηση της δίκαιης αξίας για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και ορισμένων από τις διατάξεις που συνδέονται άμεσα με τη λογιστική μεταχείριση της αντιστάθμισης του κινδύνου χαρτοφυλακίου. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε στις 16 Ιουνίου 2005 τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και στο ΔΛΠ 32, βάση των οποίων η ευχέρεια αποτίμησης στην δίκαιη αξία σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζεται και συνοδεύεται από επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις. Σαν αποτέλεσμα, τον Νοέμβριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Κανονισμό 1864/2005 υιοθέτησε τις τροποποιήσεις αυτές στα ΔΛΠ 39 και ΔΛΠ 32 αλλά με απαίτηση αναδρομικής εφαρμογής τους από την 1 η Ιανουαρίου Βάση των σχετικών μεταβατικών διατάξεων, το συγκρότημα υιοθέτησε τα τροποποιημένα ΔΛΠ 39 και ΔΛΠ 32 από την 1 η Ιανουαρίου Η υιοθέτηση των πιο πάνω Προτύπων δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της εταιρείας εκτός από όσα αναφέρονται πιο κάτω: Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 3 και ΔΛΠ 36 είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της λογιστικής αρχής για την υπεραξία και τον αέρα καταστημάτων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004, η υπεραξία και ο αέρας καταστημάτων αποσβενόταν με βάση τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο είκοσι χρόνων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΠ 3 το συγκρότημα σταμάτησε την απόσβεση της υπεραξίας και του αέρα καταστημάτων από την 1 η Ιανουαρίου Η συσσωρευμένη απόσβεση στις 31 Δεκεμβρίου 2004 έχει απαλειφθεί με αντίστοιχη μείωση του κόστους της υπεραξίας και του αέρα καταστημάτων. Η λογιστική αξία της αρνητικής υπεραξίας έχει διαγραφεί στο αποθεματικό αποτελεσμάτων. Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύμφωνα με τις μεταβατικές πρόνοιες του Λογιστικού Προτύπου. Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω Λογιστικά Πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: ΔΛΠ 19 (αναθεωρημένο) Παροχές σε εργαζομένους (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) ΔΛΠ 39 (αναθεωρημένο) Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών για προβλεπόμενες ενδοεταιρικές πράξεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) ΔΛΠ 39 (αναθεωρημένο) Επιλογή της εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (αναθεωρημένα) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) ΔΛΠ 21 (αναθεωρημένο) Καθαρή επένδυση σε δραστηριότητα στο εξωτερικό (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) ΔΠΧΠ 1 (αναθεωρημένο) Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε σχέση με το ΔΠΧΠ 6 ΔΠΧΠ 6 (αναθεωρημένο) Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) ΔΛΠ 1 (αναθεωρημένο) Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων: γνωστοποιήσεις για κεφάλαιο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) Ερμηνεία 4 Ο προσδιορισμός εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 14

18 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια): Ερμηνεία 5 Δικαιώματα σε συμμετοχές σε ταμεία θέσης εκτός λειτουργίας αποκατάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) Ερμηνεία 7 Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ 29, χρηματοοικονομική πληροφόρηση για υπερπληθωριστικές οικονομίες (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006) Ερμηνεία 8 Ερμηνεία 9 Έκταση του ΔΠΧΠ 2 (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006) Επαναξιολόγηση ενσώματων παραγώγων (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουνίου 2006) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση των πιο πάνω Λογιστικών Προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος. Βάση ενοποίησης: Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Blue Island Holdings Ltd (η εταιρεία), της Blue Fisheries Ltd, της Blue Island Fleet Ltd καθώς επίσης και της εταιρείας Nireas Trawlers Ltd. Η λογιστική μέθοδος της αγοράς (ΔΠΧΠ 3) χρησιμοποιείται για την αναγνώριση θυγατρικών εταιρειών του συγκροτήματος. Το κόστος εξαγορών αποτιμάται στην δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, των ιδίων κεφαλαίων που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαμβάνονται κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, συν τα άμεσα κόστα της αγοράς. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων αποτιμούνται αρχικά στις δίκαιες τους αξίες κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, άσχετα από το βαθμό οποιουδήποτε συμφέροντος μειοψηφίας. Η διαφορά του κόστους εξαγοράς από τη δίκαιη αξία του μεριδίου του συγκροτήματος των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν αναγνωρίζεται σαν υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από την δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές αρχές για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. Ανακαινίσεις καταστημάτων: Οι δαπάνες για ανακαίνιση ή τροποποίηση των ενοικιαζομένων κτιρίων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο κάτω. 15

19 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Πάγιο ενεργητικό και Αποσβέσεις: Όλα τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται στον ισολογισμό σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης εκτός από την γη η οποία παρουσιάζεται στην εκτιμημένη της αξία. Αποσβέσεις λογίζονται πάνω σε όλα τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού εκτός της γης, με ποσοστά που υπολογίζονται έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η εκτιμημένη αξία αφαιρούμενης της υπολογιζόμενης υπολειμματικής αξίας, σε τιμές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αγοράς κάθε στοιχείου, ισοδύναμα στην αναμενόμενη επωφελή χρήση τους ως ακολούθως: % Κτίρια 3 Ανακαινίσεις καταστημάτων 10 Αγκυροβόλια, κλουβιά και εγκαταστάσεις 10 Έπιπλα και σκεύη 10 Βάρκες και οχήματα Εξοπλισμός γραφείου Μηχανήματα και εργαλεία 10-33,33 Στολές προσωπικού Ανανεώσεις Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης στο συμφέρον μετόχων. Μειώσεις που αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου ενεργητικού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα έξοδα συντήρησης και επισκευής διαγράφονται το λογαριασμό αποτελεσμάτων όπως πραγματοποιούνται, ενώ έξοδα που αυξάνουν την αξία των στοιχείων πάγιου ενεργητικού, αποφέροντας πρόσθετα οικονομικά οφέλη από αυτά που αρχικά είχαν υπολογισθεί, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης τους. Βιολογικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού: Τα βιολογικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού περιλαμβάνουν τα ψάρια αναπαραγωγής (γεννήτορες) και παρουσιάζονται στον ισολογισμό στην δίκαιη τους αξία μείον υπολογιζόμενα τυχόν έξοδα στο σημείο πώλησης. Η δίκαιη αξία των βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού καθορίζεται από την προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών των βιολογικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας ως προεξοφλητικό επιτόκιο το τρέχον, καθορισμένο από την αγορά (επιτόκιο πριν τη φορολογία). Το εν λόγω μοντέλο χρησιμοποιείται επειδή δεν υπάρχει ενεργός και αξιόπιστη αγορά ψαριών αναπαραγωγής στην Κύπρο που να καθορίζει την δίκαιη τους αξία. Το πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημιά από πώληση βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του έτους και αντιπροσωπεύει τα καθαρά έσοδα από την πώληση αφού αφαιρεθεί η εμφανιζόμενη αξία των βιολογικών στοιχείων. Το κέρδος ή η ζημιά από την ανατίμηση βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του έτους και αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας στο τέλος του έτους με τη δίκαιη αξία στην αρχή του έτους ή του κόστους των βιολoγικών στοιχείων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 16

20 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Αποθέματα: Τα αποθέματα τα οποία περιλαμβάνουν έτοιμα εισαγόμενα ψάρια, έτοιμα ψάρια ιδίας παραγωγής (ιχθυοκαλλιέργειας), ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας υπό ανάπτυξη, ιχθύδια υπό ανάπτυξη και τροφές ψαριών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 1. Τα έτοιμα εισαγόμενα ψάρια και οι τροφές παρουσιάζονται στην χαμηλότερη από τις τιμές κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τη μέση σταθμική τιμή αγοράς περιλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίζεται με βάση την εκτιμημένη τιμή πώλησης αφαιρουμένων τυχόν επιπρόσθετων κόστων που αναμένεται να προκύψουν μέχρι και την πώληση. Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται διαγραφή για ελαττωματικά και άχρηστα αποθέματα. 2. Τα έτοιμα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας υπό ανάπτυξη και τα ιχθύδια υπό ανάπτυξη παρουσιάζονται στην δίκαιη τους αξία μείον τα υπολογιζόμενα τυχόν έξοδα στο το χρονικό σημείο πώλησης. Εμπορικοί χρεώστες: Οι χρεώστες παρουσιάζονται μετά τις κρατήσεις για επισφαλείς απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας. Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού: Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται για ζημιές από απομείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά από απομείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό με το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά το ανακτήσιμο ποσό το οποίο είναι ψηλότερο της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς του υπολογισμού της απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο πιο χαμηλό σημείο στο οποίο υπάρχουν αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές. Επενδύσεις: Το συγκρότημα ταξινομεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Δάνεια και εισπρακτέα Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώληση σε βραχυπρόθεσμη βάση ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από την διεύθυνση. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα 17

21 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Επενδύσεις (συνέχεια): α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια) περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους το συγκρότημα δεν κατείχε τέτοια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. β) Δάνεια και εισπρακτέα Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου. Τα δάνεια και εισπρακτέα περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Κατά την διάρκεια του έτους το συγκρότημα δεν κατείχε οποιαδήποτε δάνεια. γ) Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη Οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και με σταθερή λήξη, τις οποίες η διεύθυνση του συγκροτήματος έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Το συγκρότημα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά την διάρκεια του έτους. δ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη-παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα δεσμεύετε να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι επένδυσης διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και το Συγκρότημα έχει ουσιαστικά μεταφέρει σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 18

22 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) δ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (συνέχεια) πώληση πωληθούν ή υποστούν απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το Συγκρότημα αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρουσίας δίκαιης αξίας, μείον ζημιών απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω της ενοποιημένης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Υπεραξία κατά την ενοποίηση: Η διαφορά μεταξύ δίκαιης αξίας του καθαρού αναγνωρίσιμου ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών κατά την ημέρα απόκτησης ελέγχου και της τιμής κτήσης, λογίζεται σαν υπεραξία κατά την ενοποίηση Η υπεραξία κατά την ενοποίηση παρουσιάζεται στον ισολογισμό στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Η καθαρή λογιστική αξία της υπεραξίας κατά την ενοποίηση εξετάζεται κάθε χρόνο και γίνεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας της σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξίας της είναι χαμηλότερη της καθαρής λογιστικής αξίας. Η απομείωση της αξίας χρεώνεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Υπεραξία: Η διαφορά μεταξύ δίκαιης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, ένεκα εξαγοράς δραστηριοτήτων επιχείρησης, και της τιμής κτήσης, λογίζεται σαν υπεραξία και παρουσιάζεται στον ισολογισμό στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Η καθαρή λογιστική αξία της υπεραξίας εξετάζεται κάθε χρόνο και γίνεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας της σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξίας της είναι χαμηλότερη της καθαρής λογιστικής αξίας. Η απομείωση της αξίας χρεώνεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων της ιθύνουσας. Αέρας καταστημάτων: Ο αέρας καταστημάτων αντιπροσωπεύει ποσά που καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή στους προηγούμενους θέσμιους ενοικιαστές καταστημάτων και παρουσιάζεται στον ισολογισμό στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Ο αέρας καταστημάτων εξετάζεται κάθε χρόνο και γίνεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας του σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξίας του είναι χαμηλότερη της καθαρής λογιστικής αξίας. Η απομείωση της αξίας χρεώνεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων της ιθύνουσας. 19

23 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Δανεισμός: Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζονται στον ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια του δανείου χρησιμοποιώντας την μέθοδο πραγματικού επιτοκίου. Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν το συγκρότημα έχει δικαίωμα άνευ όρων να μεταφέρει την αποπληρωμή των υποχρεώσεων για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού. Εκμισθώσεις: Τα ενοίκια για εκμισθώσεις εκμετάλλευσης χρεώνονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων με βάση τα δεδουλευμένα έξοδα. Φορολογία: Γίνεται πρόνοια για φορολογία με βάση τη νομοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο. Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία σε όλες τις προσωρινές διαφορές. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναγνωρίζονται για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί που είναι πιθανόν να υπάρξουν στο μέλλον επαρκή φορολογικά κέρδη. Μερίσματα: Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο έτος που εγκρίνονται από τους μετόχους. Κυβερνητικές χορηγίες: Οι κυβερνητικές χορηγίες λογίζονται σαν έσοδα στο χρόνο που εισπράττονται. Μετρητά και ταυτόσημες αξίες: Τα μετρητά και ταυτόσημες αξίες αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών αποτελείται από τα τιμολογηθέντα ποσά αφού αφαιρεθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Κέρδος/ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού: Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού λογίζεται σαν έσοδο ή έξοδο αντίστοιχα στο χρόνο που πραγματοποιείται η πώληση. Τυχόν πλεόνασμα ζημιάς σε περίπτωση πώλησης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται πρώτα από το αποθεματικό επανεκτίμησης μέχρι το ποσό που έχει ήδη πιστωθεί. Περαιτέρω ζημιά λογίζεται σαν έξοδο στον χρόνο που πραγματοποιείται η πώληση. Σε περίπτωση πώλησης με κέρδος τα σχετιζόμενα ποσά που περιλαμβάνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης μεταφέρονται στο αποθεματικό αποτελεσμάτων. 20

24 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Ξένο συνάλλαγμα: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημέρα της συναλλαγής. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την μετάφραση χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένα νομίσματα, περιλαμβάνονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τέτοια υπόλοιπα μεταφράζονται στις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν στο τέλος του έτους. Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις: Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. Η εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και παραδοχές που έχει κάνει η εταιρεία δεν φαίνεται να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος. Ανάλυση κατά τομέα: Πρωτογενής τομέας Η εταιρεία χωρίζεται διοικητικά σε τέσσερις λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας: α) Ιχθυοκαλλιέργεια β) Μεταποίηση ψαριού γ) Εμπορία ψαριού (λιανική πώλησης) Δευτερογενής τομέας Οι πωλήσεις της εταιρείας χωρίζονται σε δύο γεωγραφικούς τομείς: α) Εγχώριες πωλήσεις β) Εξαγωγές Συγκριτικά ποσά: Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 21

25 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ α) Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα Πωλήσεις Εξαγωγές Εγχώριες Μεικτό κέρδος Εξαγωγές Εγχώριες Για τον λόγο ότι τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα χρηματοδότησης της εταιρείας αφορούν εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ των δύο, θεωρήθηκε ότι η ανάλυση του μεικτού κέρδους αντί του καθαρού κέρδους δίνει δικαιότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά γεωγραφικό τομέα. Επίσης λόγω του γεγονότος ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας χρησιμοποιούνται για σκοπούς εγχώριων πωλήσεων και εξαγωγών δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα του απασχολούμενου κεφαλαίου. 22

26 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 4. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Μερίσματα Εκπτώσεις Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Ενοίκια εισπρακτέα Προμήθειες Κυβερνητικές χορηγίες Διάφορα Εισόδημα από υπηρεσίες προσφερθείσες Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας από εξαγορά Διαγραφή υπολοίπου μετόχων θυγατρικής Κέρδος από ανατίμηση στη δίκαιη αξία βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Έσοδα χρηματοδότησης Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι φόρου εισοδήματος εισπρακτέοι Πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος Έξοδα χρηματοδότησης Τόκοι και έξοδα τράπεζας (38.761) (55.299) Προμήθειες πιστωτικής κάρτας (6.848) (5.131) Πρόστιμα (1.285) (1.088) Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά (109) (10.674) (47.003) (72.192) 24

27 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 6 (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η (ζημιά)/κέρδος πριν την φορολογία παρουσιάζεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων μετά την χρέωση των πιο κάτω ποσών: Αμοιβή συμβούλων Μισθοί και ωφελήματα εκτελεστικών συμβούλων Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού Χρεώλυση υπεραξίας Διαγραφή αέρα καταστημάτων Ενοίκια πληρωτέα για εκμισθώσεις κτιρίων Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Απομείωση στην αξία επενδύσεων Απομείωση υπεραξίας Απομείωση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Αμοιβή ελεγκτών Δικηγορικά Επαγγελματικά έξοδα Ζημιά από ανατίμηση στη δίκαιη αξία βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού Αποσβέσεις Τόκοι πληρωτέοι Συναλλαγματική ζημιά ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εταιρικός φόρος Έκτακτη αμυντική εισφορά Φορολογία προηγούμενων ετών Αναβαλλόμενη φορολογία Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τις εταιρείες του συγκροτήματος είναι 10 %. Για τα έτη 2003 και 2004 μόνο επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με συντελεστή 5% επί των φορολογητέων κερδών που υπερβαίνουν το Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. 25

28 ΒLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) Η συμφιλίωση μεταξύ εταιρικού φόρου και της λογιστικής (ζημιάς)/κέρδους για το έτος 2005 έχει ως ακολούθως: Λογιστική (ζημιά) κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φόρος με συντελεστή 10% Φορολογικό αποτέλεσμα εξόδων που δεν εκπίπτουν για σκοπούς εταιρικού φόρου Φορολογικό αποτέλεσμα επιπρόσθετων εκπτώσεων ( ) ( ) Φόρος που αποκόπηκε στην πηγή Φόροι προηγούμενων ετών Αναβαλλόμενη φορολογία (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (Ζημιά)/κέρδος που αναλογεί στους μετόχους ( ) Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών του έτους Βασική (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σέντ) (1,81) 0,34 Πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σέντ) (1,81) 0,34 26

29 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) β) Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας Εμπορία Μεταποίηση Ιχθυοκαλλιέργεια Ολικόν Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Αλλα εισοδήματα Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) (29.379) (25.644) ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος (ζημιά) από εργασίες πριν τη χρέωση χρέωση των ακολούθων: Aποσβέσεις ( ) ( ) (53.702) (47.870) ( ) ( ) ( ) ( ) Διαγραφή υπεραξίας (38.911) (3.847) (40.680) Διαγραφή αέρα καταστημάτων (2.056) - (2.056) Απομείωση στην αξία επενδύσεων ( ) Απομείωση στην αξία υπεραξίας (82.545) Απομείωση στην αξία παγίου ενεργητικού (17.926) Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (53.537) (68.338) Κέρδός από ανατίμηση βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού Ζημιά από ανατίμηση βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού (7.563) (7.563) Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι πληρωτέοι (39.408) (55.299) Μισθοί και αμοιβή συμβούλων Αμοιβή ελεγκτών (81.582) (29.538) (11.410) (6.553) (Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (31.529) (33.788) (10.159) ( ) Φορολογία (9.713) (16.557) (Ζημιά)/κέρδος μετά τη φορολογία (31.529) (33.788) (10.159) ( ) Συμφέρον μειονότητας ( ) Εμπορία Μεταποίηση Ιχθυοκαλλιέργεια Ολικόν Ενεργητικό Παθητικό Κεφαλαιουχικές δαπάνες

30 BLUE ISLAND HOLDINGS LIMITED 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γη Αγκυρ. Επιπλα Βάρκες Μηχανήματα και Εξοπλισμός κλουβιά & και Ανακαινίσεις και και Στολές κτίρια γραφείου εγκαταστ. εξοπλισμό καταστημ. οχήματα εργαλεία προσωπικού Ολικό Κόστος /Εκτίμηση 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Απομείωση (17.926) - - (17.926) Πωλήσεις και διαγραφές - (3.323) (53) (135) - ( ) (6.295) - ( ) 31 Δεκεμβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Πωλήσεις και διαγραφές - (1.358) (8) (54) - (70.453) (110) - (71.983) Επιβάρυνση χρήσεως Δεκεμβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου Η γη παρουσιάζεται σε τιμή εκτίμησης ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού σε τιμή κοστους. Η γη της εταιρείας έχει επανεκτιμηθεί από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές ( Οίκος Property Consultants Ltd), για το ποσό των Η επανεκτίμηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2003 δια της μεθόδου της συγκριτικής εκτίμησης. Η μείωση των που προέκυψε από την επανεκτίμηση καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 1.882, έχουν μεταφερθεί στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Η αξία της γης ήταν Δεν λογίζονται αποσβέσεις πάνω στην αξία της γης. 27

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69, Bethlehem Street Strovolos (Industrial Area) 2033 Nicosia, Cyprus P.O. Box: 20884 1664 Nicosia, Cyprus T +357 22 517222 F +357 22 498022 info@rolandos.com www.rolandos.com

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

0063/00006842/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00006842/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00006842/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση για τη σημερινή συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα με καταστήματα σε όλο το νησί ως ακολούθως:

Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα με καταστήματα σε όλο το νησί ως ακολούθως: Η εταιρεία Pierides Holdings PLC ιδρύθηκε το 1981 από τον Γεώργιο Πιερίδη και εξελίχθηκε από ένα μικρό εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών καλωδίων σε έναν από τους κύριους και πιο σημαντικούς προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα