Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΜΣ Λογιστική, Ελεγκτική και ιεθνείς Συναλλαγές Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Οδηγός για µεταπτυχιακούς φοιτητές 1. Βασικοί κανόνες και πληροφορίες σελ οµή διπλωµατικής εργασίας σελ Αποφυγή λογοκλοπής - Βιβλιογραφικές αναφορές σελ Παρουσίαση εργασιών στο πλαίσιο του ΠΜΣ σελ. 24 Ακαδηµαϊκό Έτος

2 1. Βασικοί κανόνες και πληροφορίες 1.1. Γενικές Πληροφορίες Οι διπλωµατικές εργασίες αποτελούν ένα εξαιρετικά σηµαντικό κοµµάτι της µαθησιακής διαδικασίας που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής αναµένει από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές να εκπονήσουν µια πρωτότυπη διπλωµατική εργασία, της οποίας τα αποτελέσµατα θα έχουν πρακτική εφαρµογή στον κόσµο των επιχειρήσεων και στην οικονοµία γενικότερα. Βασική στόχευση του Τµήµατος αποτελεί η ανακοίνωση κάθε διπλωµατικής εργασίας, τουλάχιστον, σε κάποιο επιστηµονικό Συνέδριο (Πανελλήνιο ή ιεθνές). Επιπλέον, οι καλύτερες διπλωµατικές εργασίες θα πρέπει να στοχεύουν στην δηµοσίευση τους σε κάποιο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό. Η επιτροπή αξιολόγησης των διπλωµατικών εργασιών θα αξιολογεί θετικά την υποβολή της κάθε εργασίας σε κάποιο Συνέδριο ή σε κάποιο επιστηµονικό περιοδικό και θα βαθµολογεί αντίστοιχα. Κάτω από το παραπάνω πλαίσιο, οι διπλωµατικές εργασίες θα πρέπει: Να έχουν συγκεκριµένο σκοπό και στόχους. Να συνεισφέρουν, στο µέτρο του δυνατού, στην υπάρχουσα γνώση. Να ακολουθούν µια επιστηµονικά αποδεκτή ερευνητική µεθοδολογία. Να οδηγούν σε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Να οδηγούν σε συµπεράσµατα χρήσιµα για τις επιχειρήσεις και την οικονοµία γενικότερα. Να περιλαµβάνουν κριτική ανάλυση και σκέψη. Επιπλέον µια διπλωµατική εργασία θα πρέπει: Να είναι επίκαιρη, να πραγµατεύεται ζητήµατα που άπτονται της σύγχρονης οικονοµικής κατάστασης και ενδιαφέρουν τον κόσµο των επιχειρήσεων. Να περιλαµβάνει µια αναλυτική ανασκόπηση της πλέον σύγχρονης βιβλιογραφίας (literature review) του επιστηµονικού εκάστοτε πεδίου. Να αναλύει, δηλαδή, τις 2

3 σύγχρονες τάσεις των θεωριών της οικονοµικής, της λογιστικής και της επιστήµης της διοίκησης των επιχειρήσεων. Να περιλαµβάνει ένα µέρος που αποτελεί αυτοδύναµη ερευνητική προσπάθεια του µεταπτυχιακού φοιτητή (π.χ. συλλογή και στατιστική ανάλυση πρωτογενών δεδοµένων / ανάλυση δευτερογενών δεδοµένων που δεν έχει πραγµατοποιηθεί ξανά στο παρελθόν, κτλ.). Να τηρεί τις αρχές εκπόνησης των επιστηµονικών εργασιών (αποφυγή λογοκλοπής, χρήση δόκιµων µεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων, κτλ.). Να παρουσιάζει κάποια επιστηµονική πρωτοτυπία (να είναι δυνατόν να οδηγήσει είτε στην υποβολή επιστηµονικής δηµοσίευσης σε κάποιο αναγνωρισµένο περιοδικό, είτε σε επιστηµονική ανακοίνωση σε διεθνές ή εθνικό Συνέδριο που εκδίδει πρακτικά). Να εµπλουτίζει το γνωσιολογικό υπόβαθρο του µεταπτυχιακού φοιτητή, ώστε να διευκολύνεται στις επαγγελµατικές επιδιώξεις του Επιλογή διπλωµατικής εργασίας Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία απαιτεί την συστηµατική ενασχόληση του φοιτητή από το δεύτερο εξάµηνο των σπουδών του. Συνιστάται, ο φοιτητής να έχει διαµορφώσει µια αρχική ιδέα για το θέµα της διατριβής του και µε την αρχή του δευτέρου εξαµήνου να ξεκινήσει επαφές µε καθηγητές του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν γνωρίζει σε ποιο καθηγητή (ή καθηγητές) θα πρέπει να απευθυνθεί, µπορεί να ζητήσει την συνδροµή του ιευθυντή του ΠΜΣ. Η συµφωνία για την επίβλεψη µίας διπλωµατικής εργασίας εξαρτάται από τον φόρτο εργασίας κάθε καθηγητή και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Σηµειώνεται ότι κάποιος καθηγητής µπορεί να συστήσει άλλο µέλος ΕΠ ( ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) ως πιο κατάλληλο για την επίβλεψη της συγκεκριµένης εργασίας. Αφού ο φοιτητής εξασφαλίσει την συνεργασία µε κάποιο συγκεκριµένο καθηγητή, θα πρέπει να συγγράψει, σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή, την πρόταση ανάληψης θέµατος διπλωµατικής εργασίας (βλέπε σχετικό έγγραφο Πρόταση ανάληψης θέµατος διπλωµατικής εργασίας ). Η τελική διαµόρφωση του θέµατος και ο προσδιορισµός των βασικών κατευθύνσεων της διπλωµατικής εργασίας γίνεται έπειτα 3

4 από αυτή την συζήτηση του φοιτητή µε το µέλος ΕΠ που θα αναλάβει την εποπτεία της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Στη συζήτηση εξετάζονται οι προτάσεις και τα ενδιαφέροντα του φοιτητή, αλλά και το µέλος ΕΠ µπορεί να προτείνει νέες κατευθύνσεις µε γνώµονα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και την εµπειρία του. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον συγκεκριµενοποιηθεί η πρόταση, ο φοιτητής καταθέτει το σχετικό έντυπο Πρόταση ανάληψης θέµατος διπλωµατικής εργασίας στην Γραµµατεία του ΠΜΣ. Ακολούθως, συνέρχεται η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ και εγκρίνει (ή τροποποιεί, αν αυτό είναι αναγκαίο) την υποβληθείσα πρόταση. Αφού, λοιπόν, η πρόταση ανάληψης θέµατος εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα του ΠΜΣ, ξεκινάει η διαδικασία εκπόνησης της εργασίας. Η συµµετοχή του φοιτητή στη διαµόρφωση της διπλωµατικής εργασίας είναι καίρια. Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή είναι υποστηρικτικός, συµβουλευτικός και καθοδηγητικός Στόχευση των διπλωµατικών εργασιών Με βάση τις γενικές κατευθύνσεις που διέπουν την εκπόνηση των διπλωµατικών εργασιών του ΠΜΣ (βλέπε ενότητα 1.1.), γίνεται κατανοητό ότι µια µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία δεν είναι δυνατόν να υλοποιείται µονάχα µε την συλλογή και παρουσίαση δευτερογενών δεδοµένων. Για όσα ερευνητικά αντικείµενα είναι δυνατό, προτείνεται έντονα η υιοθέτηση µιας ερευνητικής προσέγγισης που θα οδηγεί στην συλλογή πρωτογενών δεδοµένων. Επιπλέον, για εκείνες τις διπλωµατικές εργασίες που άπτονται επιστηµονικών πεδίων στα οποία δεν είναι δυνατή η συλλογή πρωτογενών δεδοµένων, θα πρέπει η πραγµατοποιηθείσα ανάλυση και σύνθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας να είναι εξαιρετικά πλούσια ώστε να δικαιολογεί την εκπόνηση εργασίας σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Τέλος, η ερευνητική προσέγγιση που αφορά στην περαιτέρω στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δευτερογενών δεδοµένων είναι αποδεκτή, αρκεί να οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα Κρίσιµες ηµεροµηνίες Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας αρχίζει µε το τέλος του Β εξαµήνου σπουδών. Το µέγιστο χρονικό διάστηµα που µπορεί να διαρκέσει η εκπόνησή της είναι ένα ηµερολογιακό έτος ή, αλλιώς, δύο εξάµηνα (δηλαδή µέχρι το τέλος Μαΐου του επόµενου έτους ακαδηµαϊκού έτους). 4

5 Όταν ο επιβλέπων καθηγητής κρίνει ότι η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία έχει ολοκληρωθεί, δίνει τη συγκατάθεσή του ώστε ο φοιτητής να την υποβάλει προς κρίση και αξιολόγηση Κατάθεση διπλωµατικής εργασίας Η τελική εργασία (µε την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή) κατατίθεται στην Γραµµατεία του ΠΜΣ σε πέντε αντίγραφα µε σκληρό εξώφυλλο. Κάθε αντίγραφο περιέχει ψηφιακό δίσκο (cd) κολληµένο σε ειδική θήκη στην τελευταία σελίδα της (λευκή σελίδα). Ο ψηφιακός δίσκος περιλαµβάνει την εργασία σε µορφή pdf. Πάνω στον ψηφιακό δίσκο (cd), εάν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, επικολλείται ειδική στρογγυλή ετικέτα µε τα στοιχεία της εργασίας, διαφορετικά µε ειδικό µαρκαδόρο αναγράφονται τουλάχιστον ο τίτλος της εργασίας, το όνοµα και το επώνυµο του συγγραφέα, ο τόπος, µήνας και έτος εκπόνησης της εργασίας. Η διπλωµατική εργασία είναι γραµµένη σύµφωνα µε συγκεκριµένο template που γνωστοποιείται στους φοιτητές (αυστηρή προϋπόθεση κατάθεσης διπλωµατικής εργασίας) 1. Τα αρµόδια όργανα του ΠΜΣ ορίζουν Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία της οποίας γίνεται η παρουσίαση (υποστήριξη) της διπλωµατικής εργασίας. Ο ορισµός της συγκεκριµένης επιτροπής σηµαίνει ότι το ουσιαστικό µέρος της εργασίας έγινε, όχι όµως και η τελική αξιολόγηση της Εξέταση (υποστήριξη) διπλωµατικής εργασίας Η εξέταση (υποστήριξη) της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας γίνεται δηµόσια, σε ηµεροµηνία που ανακοινώνεται εγκαίρως. Υπάρχουν δύο περίοδοι εξέτασης των διπλωµατικών εργασιών: (α) Τελευταίο δεκαήµερο του Ιανουαρίου (κατάθεση µέχρι 10 Ιανουαρίου), (β) Πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου (τελευταία διορία, κατάθεση µέχρι τέλος Μαΐου). Ο φοιτητής µπορεί να επικοινωνεί µε τα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία ενδέχεται να ζητήσουν τυχόν διευκρινίσεις ή διορθώσεις το αργότερο δύο εβδοµάδες πριν την υποστήριξη της διπλωµατικής. 1 (παρακαλουθείστε το βιντεάκι που αναπτύξαµε). 5

6 Η συνεδρία της υποστήριξης περιλαµβάνει: 1. Σύντοµη παρουσίαση (διάρκειας το πολύ 25 λεπτών, µε τη χρήση PowerPoint). 2. Κριτικά σχόλια από τα µέλη της επιτροπής. 3. Συζήτηση µε βάση τις παρατηρήσεις. 4. Βαθµολόγηση µε βάση τη κλίµακα «Μη αποδεκτή», «Αποδεκτή», «Καλή», «Πολύ Καλή», «Άριστη». Σηµειώνεται ότι στην τελική βαθµολογία λαµβάνεται υπόψη και η απόδοση του φοιτητή κατά την υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας (ποιότητα της παρουσίασης, τήρηση του χρόνου, δοµή, σαφήνεια, ανταπόκρισή στις ερωτήσεις κατά την διαδικασία της συζήτησης) Αποθετήριο των διπλωµατικών εργασιών του ΠΜΣ Οι διπλωµατικές εργασίες ( Ε) θα τοποθετούνται σε ηλεκτρονικό αποθετήριο Ε που πρόκειται να δηµιουργήσει το ΠΜΣ. Αν και η Ε αποτελεί αποκλειστικό πνευµατικό προϊόν του φοιτητή (και του επιβλέποντα καθηγητή), η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αποθετήριο θα είναι ελεύθερη σε όλο τον κόσµο. Κατά συνέπεια ο φοιτητής έχει ένα παραπάνω λόγο να κάνει µια άριστη Ε προκειµένου να κερδίσει τους δυνητικούς αναγνώστες του Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα χρησιµοποίησης του πρωτότυπου και του µη πρωτότυπου υλικού της διπλωµατικής εργασίας (πρωτογενές και δευτερογενές υλικό) ανήκουν από κοινού στον µεταπτυχιακό φοιτητή και τον επιβλέποντα, δηλ. δε µπορεί ο ένας από τους δύο να κάνει χρήση αυτού χωρίς τη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η δηµοσίευση του πρωτότυπου µέρους της διπλωµατικής εργασίας σε επιστηµονικό περιοδικό ή πρακτικά επιστηµονικού συνεδρίου από τον ένα εκ των δύο, µε την προϋπόθεση ότι αναφέρονται τα ονόµατα και των δύο ως συν-συγγραφέων. 6

7 2. οµή διπλωµατικής εργασίας Κάθε διπλωµατική εργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει συγκεκριµένες ενότητες και οι ενότητες αυτές θα πρέπει να βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη σειρά. Επιπλέον, για λόγους εξασφάλισης της οµοιοµορφίας των διπλωµατικών εργασιών, οι φοιτητές θα πρέπει να υιοθετούν τον ίδιο στυλ µορφοποίησης του κειµένου της διατριβής τους. Για την εξασφάλιση των παραπάνω, έχει αναπτυχθεί ένα πρότυπο ηλεκτρονικό κείµενο διαµόρφωσης των διπλωµατικών εργασιών (template). Το συγκεκριµένο έγγραφο είναι ουσιαστικά για ένα αρχείο word, το οποίο θα χρησιµοποιήσουν όλοι, ανεξαιρέτως, οι φοιτητές του ΠΜΣ. Με άλλα λόγια, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα αποθηκεύσουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους το template των διπλωµατικών εργασιών του ΠΜΣ και σε αυτό το ίδιο το έγγραφο θα συγγράψουν την διπλωµατική τους εργασία. Κάτι τέτοιο θα εξασφαλίσει την τήρηση των βασικών αρχών διαµόρφωσης του κειµένου (δοµή, µέγεθος σελίδων, περιθώρια, αριθµοί σελίδων, ενότητες, κεφαλίδες, υποσέλιδα, γραµµατοσειρές, κτλ). Με βάση και το πρότυπο κείµενο διαµόρφωσης διπλωµατικών εργασιών (template) η δοµή µιας διπλωµατικής εργασίας θα πρέπει να έχει ως εξής: 1. Σκληρό Εξώφυλλο Με βάση την διαµόρφωση του template. 2. Πρώτη εσωτερική σελίδα Η πρώτη εσωτερική σελίδα της διπλωµατικής εργασίας είναι κενή (λευκή). 3. Φύλλο τίτλου Με βάση την διαµόρφωση του template. Ουσιαστικά πρόκειται για επανάληψη της σελίδας που εκτυπώθηκε στο σκληρό εξώφυλλο. 7

8 4. Έγκριση επιβλέποντα καθηγητή Εισάγονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία του επιβλέποντα καθηγητή. Στην συνέχεια ο καθηγητής υπογράφει και µε τον τρόπο αυτό εγκρίνει την διπλωµατική εργασία για παρουσίαση. Η έγκριση (υπογραφή) του επιβλέποντα καθηγητή αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση της διατριβής στην Γραµµατεία του ΠΜΣ. 5. ιασφάλιση πνευµατικών δικαιωµάτων Εισάγονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία του φοιτητή. 6. Βεβαίωση Εισάγονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία του φοιτητή. Στην συνέχεια ο φοιτητής υπογράφει και µε τον τρόπο αυτό βεβαιώνει ότι δεν υπέπεσε σε λογοκλοπή και ότι η διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε από τον ίδιο. 7. Αφιέρωση Η αφιέρωση είναι προαιρετική. Έχετε την δυνατότητα να αφιερώσετε την εργασία σας σε κάποιο (σε κάποια) προσφιλή σας άτοµο (άτοµα). 8. Πρόλογος - Ευχαριστίες Η ενότητα Πρόλογος Ευχαριστίες είναι προαιρετική. Έχετε την δυνατότητα να κάνετε µια γενικότερη τοποθέτηση πριν την έναρξη της διαπραγµάτευσης του θέµατος της διπλωµατικής εργασίας σας και να ευχαριστήσετε διάφορα άτοµα (ή Οργανισµούς, κτλ) που σας βοήθησαν κατά την διαδικασία συγγραφής της. 9. Περίληψη της εργασίας (στα ελληνικά) Αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό µέρος της µεταπτυχιακής εργασίας (όπως και κάθε επιστηµονικής εργασίας), διότι είναι και αυτό που, συνήθως, διαβάζεται από όλους. Περιέχει µέσα σε 250 λέξεις τον σκοπό-αντικείµενο της εργασίας, την ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και τις τυχόν προτάσεις της εργασίας. Στο τέλος της περίληψης γράφονται Λέξεις - Κλειδιά (σηµειογραφίες θεµατικής ταξινόµησης των περιεχοµένων της εργασίας). 8

9 10. Περίληψη της εργασία / Abstract (στα αγγλικά) Οµοίως µε το παραπάνω. 11. Πίνακας περιεχοµένων Περιλαµβάνει τα διάφορα κεφάλαια και ενότητες (υπο-ενότητες) της διπλωµατικής εργασίας, καθώς και τις σελίδες στις οποίες αυτά βρίσκονται. Η διαµόρφωση γίνεται µε βάση το template που υπάρχει διαθέσιµο. 12. Κατάλογος πινάκων Κάθε πίνακας που περιλαµβάνεται στην διπλωµατική εργασία έχει υποχρεωτικά αρίθµηση και τίτλο. Η αρίθµηση µπορεί να είναι συνεχής από την αρχή ως το τέλος της εργασίας (Πίνακας 1, Πίνακας 2, Πίνακας 3,, Πίνακας ν) ή να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο Κεφάλαιο στο οποίο βρίσκεται (Πίνακας 1.1., Πίνακας 1.2.,, Πίνακας 1.ν., Πίνακας 2.1., Πίνακας 2.2.,, Πίνακας 2.ν., Πίνακας 3.1., Πίνακας 3.2.,, Πίνακας 3.ν., κτλ). Η διαµόρφωση γίνεται µε βάση το template που υπάρχει διαθέσιµο. 13. Κατάλογος σχεδιαγραµµάτων Κάθε σχεδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στην διπλωµατική εργασία έχει υποχρεωτικά αρίθµηση και τίτλο. Η αρίθµηση µπορεί να είναι συνεχής από την αρχή ως το τέλος της εργασίας (Σχεδιάγραµµα 1, Σχεδιάγραµµα 2,, Σχεδιάγραµµα ν) ή να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο Κεφάλαιο στο οποίο βρίσκεται (Σχεδιάγραµµα 1.1., Σχεδιάγραµµα 1.2.,, Σχεδιάγραµµα 1.ν., Σχεδιάγραµµα 2.1., Σχεδιάγραµµα 2.2.,, Σχεδιάγραµµα 2.ν., κτλ). Η διαµόρφωση γίνεται µε βάση το template που υπάρχει διαθέσιµο. 14. Συντοµογραφίες Παρατίθεται µια λίστα µε τις βασικότερες συντοµογραφίες που περιλαµβάνονται στην διπλωµατική εργασία. Η διαµόρφωση γίνεται µε βάση το template που υπάρχει διαθέσιµο. 9

10 15. Εισαγωγή Το Εισαγωγικό κοµµάτι της εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει, µε τη ακόλουθη σειρά (είναι εξαιρετικά σηµαντική η τήρηση των παρακάτω σηµείων): Μια σύντοµη περιγραφή του γενικότερου (ερευνητικού / επιστηµονικού) πεδίου µε το οποίο ασχολείται η διπλωµατική εργασία. Τους λόγους διαπραγµάτευσης του συγκεκριµένου θέµατος (π.χ. σπουδαιότητα του ερευνητικού αντικειµένου για τις επιχειρήσεις / οικονοµία / κοινωνία, ερευνητικό κενό το οποίο έχει παρατηρηθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ειδικό ενδιαφέρον της ερευνητικής οµάδας, κτλ). Τον σκοπό και τους στόχους της εργασίας (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ). Τη συνεισφορά της διπλωµατικής εργασίας. Την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγγραφή της εργασίας (συνοπτική αναφορά): o Όσον αφορά στην συλλογή των δευτερογενών δεδοµένων: (α1) τεκµηρίωση της επιλογής της συγκεκριµένης βιβλιογραφίας, (α2) αναφορά του τρόπου αναζήτησης της βιβλιογραφίας, (α3) αναφορά στους περιορισµούς και εξαιρέσεις που σχετίζονται µε τη βιβλιογραφική κάλυψη του θέµατος (πιθανά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την βιβλιογραφική διαπραγµάτευση του θέµατος, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους επιλύθηκαν). o Όσον αφορά στην συλλογή των πρωτογενών δεδοµένων: (β1) πληθυσµός της έρευνας, (β2) µέθοδος δειγµατοληψίας, (β3) διαδικασία συλλογής δεδοµένων, (β4) µέθοδος στατιστικής ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε. Τα βασικότερα αποτελέσµατα / ευρήµατα της εργασίας. Την επίδραση των αποτελεσµάτων στις επιχειρήσεις, στην οικονοµία, στην κοινωνία γενικότερα (πρακτική σηµασία της διπλωµατικής εργασίας). Την δοµή της εργασίας που ακολουθεί. (2-3, περίπου, σελίδες θεωρούνται ικανοποιητικές) 10

11 16. Κεφάλαιο 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιλαµβάνει την ανάλυση, παράθεση και κριτική επισκόπηση των βασικότερων σηµείων της Ελληνικής και, κυρίως, της διεθνούς βιβλιογραφίας (= βιβλία, περιοδικά, άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, άρθρα από επιστηµονικά συνέδρια, εφηµερίδες, πτυχιακές / διπλωµατικές / διδακτορικές διατριβές, κλαδικές µελέτες διαφόρων οργανισµών, στατιστικά στοιχεία αρµόδιων φορέων, κτλ.). Είναι το κεφάλαιο εκείνο που συνήθως οι φοιτητές έχουν στο µυαλό τους ως το θεωρητικό µέρος της εργασίας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση: Περιλαµβάνει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις του επιστηµονικού πεδίου (οι παραποµπές που κάνουµε θα πρέπει να περιλαµβάνουν πρόσφατα άρθρα, βιβλία, στατιστικά στοιχεία, κτλ). Θέτει το θεωρητικό υπόβαθρο του υπό διαπραγµάτευση αντικειµένου. Συγκρίνει και αντιπαραβάλλει τις απόψεις διαφορετικών συγγραφέων για ένα ερευνητικό αντικείµενο. Οµαδοποιεί συγγραφείς που εξάγουν παρόµοια συµπεράσµατα. Επισηµαίνει σηµεία στα οποία υπάρχει διαφωνία ανάµεσα σε διάφορους συγγραφείς και ερµηνεύει αυτές τις διαφωνίες. Συσχετίζει την διπλωµατική εργασία µε προηγούµενες µελέτες. Υποδεικνύει τυχόν υπάρχοντα βιβλιογραφικά κενά τα οποία δικαιολογούν την εκπόνηση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας. Καταλήγει συνοψίζοντας τα βασικότερα σηµεία της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Συνήθως, η βιβλιογραφική ανασκόπηση χωρίζεται σε δύο µέρη (αυτή η δοµή δεν είναι δεσµευτική και αναφέρεται ενδεικτικά): I. Στο πρώτο µέρος γίνεται: (α) έκθεση των βασικών θεωρητικών αρχών και προσδιορισµός των βασικών εννοιών του υπό διερεύνηση αντικειµένου, (β) ιστορική εξέταση υπό διερεύνηση αντικειµένου, (γ) συσχέτιση της θεωρίας µε την παρούσα διπλωµατική εργασία, (δ) παράθεση βασικών ποσοτικών δεδοµένων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της µελέτης (αν υπάρχουν τέτοια), κτλ. 11

12 Στο δεύτερο µέρος γίνεται παράθεση των αποτελεσµάτων των βασικότερων εµπειρικών ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί στο συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο (αυτές οι προηγούµενες έρευνες είναι, συνήθως, δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά άρθρα). Στο σηµείο αυτό ο φοιτητής αφιερώνει (κατά προσέγγιση) µισή σελίδα για να παρουσιάσει τα ευρήµατα κάθε µιας έρευνας που σχετίζεται µε την δική του. Μια, τέτοια, αξιοπρεπής προσπάθεια θα οδηγούσε στην καταγραφή και σχολιασµό των αποτελεσµάτων 15 µε 20 προηγούµενων ερευνών (περίπου 10 σελίδες, µε βάση των απλοποιηµένο υπολογισµό: µια προηγούµενη έρευνα, µισή σελίδα). Μέσα από αυτή την διαδικασία ο φοιτητής θα καταφέρει αποτελεσµατικότερα να συσχετίσει την διπλωµατική του εργασία µε προηγούµενες µελέτες και να υποδείξει τυχόν ερευνητικά κενά τα οποία δικαιολογούν την εκπόνηση της διατριβής του. 17. Κεφάλαιο Χ: Ερευνητική µεθοδολογία Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται η µέθοδος που αποτελεί την βάση της εµπειρικής ανάλυσης. Περιλαµβάνει (δεν είναι απαραίτητη, ούτε κατάλληλη η χρησιµοποίηση όλων των παρακάτω σηµείων στο σύνολο των διπλωµατικών εργασιών που δύναται να υλοποιηθούν στο ΠΜΣ - η παρακάτω αναφορά είναι καθαρά ενδεικτική): Πλήρη αιτιολόγηση της επιστηµονικής µεθόδου που ακολουθείται στην µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία (π.χ. πρωτογενής περιγραφική έρευνα µε την χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, πρωτογενής ερµηνευτική έρευνα µε την χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, κτλ), µε τεκµηρίωση της επιλογής της έναντι άλλων µεθόδων και επιστηµονικών πρακτικών που εφαρµόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, στην βάση διεθνών επιστηµονικών προδιαγραφών. Λεπτοµερή αναφορά στο είδος της έρευνας (ποσοτική/ ποιοτική, διερευνητική/ περιγραφική/ ερµηνευτική, νατουραλιστική πειραµατική, διαχρονική/ στατική, επιτόπια, εργαστηριακή). Αναλυτική και σαφή εννοιολογική και ποσοτική αναφορά στον πληθυσµό της έρευνας (π.χ. επιχειρήσεις του κλάδου τροφίµων και ποτών, επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στην λίστα της ICAP). 12

13 Αναλυτική αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο επιλέχθηκαν ορισµένες µονάδες (άτοµα / επιχειρήσεις) από τον συνολικό πληθυσµό (π.χ. απλή τυχαία δειγµατοληψία: εύρεση λίστας επιχειρήσεων του κλάδου, τυχαία επιλογή Χ αριθµού επιχειρήσεων, αποστολή ερωτηµατολογίων στις επιχειρήσεις αυτές). Στόχος κάθε ερευνητή (πρέπει να) είναι η πραγµατοποίηση τυχαίας δειγµατοληψίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά οι περιορισµοί που υπάρχουν, καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισης τους. Αναφορά στην µέθοδο προσδιορισµού του µεγέθους του δείγµατος. (α) Πρέπει να γίνεται αναφορά στο πλήθος των παρατηρήσεων που συλλέχθηκαν. (β) Πρέπει να γίνεται αιτιολόγηση της επάρκειας του δείγµατος. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται γιατί το δείγµα της έρευνας θεωρείται επαρκές για την πραγµατοποίηση της έρευνας και την εξαγωγή των απαιτούµενων στατιστικών δεικτών / αποτελεσµάτων. Αναφορά στον τρόπο δηµιουργίας του ερωτηµατολογίου: Πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώθηκε το ερευνητικό εργαλείο (ερωτηµατολόγιο) (π.χ. µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, µε την σύνθεση ερωτήσεων από προηγούµενες έρευνες, κτλ). Αναφορά στην µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου: Πρέπει να αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε (α) ο έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου και (β) ο έλεγχος της εγκυρότητας της δοµής του ερωτηµατολογίου (αν υπάρχει τέτοιος). 18. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της εργασίας περιλαµβάνουν την στατιστική (ή άλλη) ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν. Η στατιστική ανάλυση περιλαµβάνει, πέρα από τους αριθµούς, την επιστηµονική λογική: Προσδιορίζω, Ερµηνεύω, Αξιολογώ, ιευκρινίζω, Συγκρίνω, Αντιπαραθέτω, Συζητώ. Χωρίς αυτή την επιστηµονική λογική, τα δεδοµένα αδυνατούν να µιλήσουν από µόνα τους και δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον. 13

14 Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση πρέπει, απαραιτήτως, να περιλαµβάνει την επιστηµονική συζήτηση, την ερµηνεία, δηλαδή, των αποτελεσµάτων: τι βρέθηκε; τι σηµαίνει αυτό που βρέθηκε; Χωρίς αυτή την διάσταση, τα αποτελέσµατα είναι γυµνά και ανούσια. Ο ερευνητής είναι απαραίτητο να προσπαθήσει να ανακαλύψει και να ερµηνεύσει αυτά που κρύβονται πίσω από τους αριθµούς: τι σηµαίνει αυτό το εύρηµα; πως µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση τις υπάρχουσες θεωρίες; πως µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση την κοινή λογική; Ποιο αποτέλεσµα είναι µη αναµενόµενο και παρουσιάζει, ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον; Πως θα µπορούσε να ερµηνευθεί αυτή η απόκλιση από τα αναµενόµενα ; κτλ. Τέλος, θα πρέπει απαραιτήτως τα αποτελέσµατα της έρευνας να συγκρίνονται µε αντίστοιχα αποτελέσµατα προηγούµενων παρόµοιων ερευνών (πολύ σηµαντικό). Χωρίς αυτή την σύγκριση (την σύνδεση, δηλαδή, της συγκεκριµένης έρευνας µε προηγούµενες µελέτες) η προσπάθεια µας πέφτει στο κενό και αδυνατεί να συνεισφέρει στο ερευνητικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται. 19. Συµπεράσµατα Τα Συµπεράσµατα της εργασίας αποτελούν ένα εξαιρετικά σηµαντικό κεφάλαιο της κάθε εργασίας. Πρέπει να περιλαµβάνουν: Την σύνοψη των κυριοτέρων σηµείων που παρουσιάστηκαν στην εργασία. Την κριτική άποψη του συγγραφέα πάνω στο θέµα που αναπτύχθηκε. Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Πρακτικές εφαρµογές των βασικότερων ευρηµάτων της διπλωµατικής εργασίας στις επιχειρήσεις, στην οικονοµικά και στην κοινωνία γενικότερα (εξαιρετικά σηµαντικό σηµείο). Π.χ. προτάσεις για λήψη πολιτικών, Περιορισµούς της εργασίας (study limitations). Προτάσεις για µελλοντική έρευνα (future research). 14

15 20. Βιβλιογραφικές αναφορές Βλέπε επόµενη ενότητα. Βλέπε, επίσης, και το πρότυπο ηλεκτρονικό κείµενο διαµόρφωσης των διπλωµατικών εργασιών (template). 21. Παράρτηµα διπλωµατικής εργασίας Τα διάφορα Παραρτήµατα της διπλωµατικής εργασίας περιλαµβάνουν οτιδήποτε θεωρείται, µεν, απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της, αλλά είναι αδόκιµο ή ανέφικτό να ενταχθεί στο βασικό της κείµενο. Μπορεί να περιλαµβάνουν: Αντίγραφο του ερωτηµατολογίου της έρευνας. Στατιστικούς πίνακες. Κείµενα συνεντεύξεων. Μακροσκελείς πίνακες. Κτλ. Τα Παραρτήµατα θα πρέπει να είναι αριθµηµένα και να γίνεται σαφής αναφορά τους µέσα στο κείµενο (π.χ. για περισσότερα βλέπε στο Παράρτηµα 1). 15

16 3. Αποφυγή λογοκλοπής - Βιβλιογραφικές αναφορές 3.1. Γενικές αρχές Κάθε διπλωµατική εργασία που κατατίθεται για τελική αξιολόγηση και παρουσίαση θα ελέγχεται για λογοκλοπή από ειδικό λογισµικό (software). Η λογοκλοπή αποτελεί το πλέον σηµαντικό ακαδηµαϊκό ολίσθηµα και ενδέχεται να επιφέρει µέχρι και διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ. Ως λογοκλοπή νοείται: o Η παρουσίαση της δουλειάς τρίτων ως δικής σας. o Η αντιγραφή λέξεων ή ιδεών από τρίτους χωρίς παραποµπή. o Η µη χρήση εισαγωγικών σε φράσεις που έχουν γράψει αυτολεξεί τρίτοι. o Η χρήση παραποµπών που δεν ισχύουν. o Οι παραλλαγές φράσεων από τρίτους χωρίς να κάνετε παραποµπή σε αυτούς. o Η εκτεταµένη αντιγραφή προτάσεων / παραγράφων µε παραποµπή. Από όλα τα παραπάνω, συνεπάγεται ότι για την αποφυγή του φαινοµένου της λογοκλοπής θα πρέπει να εργάζεστε ως εξής: o Να χρησιµοποιείτε βιβλιογραφικές αναφορές (παραποµπές) σε κάθε σηµείο της εργασίας σας που προέρχεται από τρίτους συγγραφείς. o Να αποφεύγετε (σαν τον διάβολο το λιβάνι) την αυτολεξεί παράθεση κειµένου από τρίτους συγγραφείς, ακόµα και αν χρησιµοποιείτε στο τέλος παραποµπή. Προσοχή: Το γεγονός ότι χρησιµοποιούµε παραποµπή δεν µας νοµιµοποιεί να κάνουµε αυτολεξεί χρήση τρίτων πηγών. Αντιθέτως, πρέπει να µελετούµε τις τρίτες πηγές και να γράφουµε µε δικά µας λόγια αυτό που καταλάβαµε. Και βέβαια, στο τέλος της αντίστοιχης πρότασης / παραγράφου να χρησιµοποιούµε και την απαραίτητη παραποµπή. o Σε περίπτωση που θέλουµε να κάνουµε αυτολεξεί αναφορά σε αποσπάσµατα από τρίτες πηγές θα ακολουθήσουµε τον εξής τρόπο: Το αυτολεξεί κείµενο θα το βάλουµε µέσα σε εισαγωγικά και θα είναι διαµορφωµένο µε πλάγια γραµµατοσειρά, ενώ στην αντίστοιχη παραποµπή θα προσθέσουµε (πέρα του 16

17 ονόµατος του συγγραφέα και της ηµεροµηνίας έκδοσης της πηγής) και την σελίδα από την οποία αντλήσαµε το αυτολεξεί κείµενο (βλέπε παρακάτω για συγκεκριµένο παράδειγµα) Συγκεκριµένες προδιαγραφές Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι οι βιβλιογραφικές αναφορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι κάθε επιστηµονικής εργασίας. Η ορθή τήρηση των αρχών που διέπουν τη χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας κάθε εργασίας. Η σωστή χρήση και τήρηση των αρχών που διέπουν τις βιβλιογραφικές αναφορές εξασφαλίζεται, καταρχήν, όταν το κείµενο που έχουµε γράψει πρόκειται για το αποτέλεσµα µιας βαθιάς βιβλιογραφικής ανασκόπησης 2. Εποµένως, όσο περισσότερες οι πηγές από τις οποίες αντλήσαµε στοιχεία, πληροφορίες, κτλ., τόσο πιο ποιοτικό θα είναι και το κείµενο που θα δηµιουργήσουµε και τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να υποπέσουµε σε λογοκλοπή. Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα κείµενο που θα βασίζεται σε πολλές πηγές (πραγµατικά πολλές πηγές) και θα αποτελεί τη σύνθεση και την κριτική ανασκόπηση αυτών των πηγών. Για παράδειγµα, αν γράφουµε µια εργασία για την οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και θέλουµε να αναφερθούµε σε εναλλακτικές προτάσεις οικονοµικής πολιτικής που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στην χώρα, θα ήταν συνετό να αναζητήσουµε απόψεις/ προτάσεις πολλών συγγραφέων, στην συνέχεια να τις κατηγοριοποιήσουµε, να τις αξιολογήσουµε και να τις παραθέσουµε σε ένα δικό µας κείµενο. Έτσι, µια µόνο υποενότητα της εργασίας µας (βλέπε εναλλακτικές προτάσεις οικονοµικής πολιτικής) µπορεί να καταλαµβάνει δύο σελίδες Α4, αλλά στην ουσία να αποτελεί το αµάλγαµα µεγάλου πλήθους πηγών (είκοσι ή περισσοτέρων, για παράδειγµα). Αυτός ο τρόπος εργασίας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα λεγόµενα µας και καθιστά τις απόψεις που καταγράψαµε πολύ πιο αξιόπιστες. Επίσης, δείχνει στον αναγνώστη το µέγεθος της προσπάθειας που καταβάλαµε προκειµένου να συγγράψουµε αυτές τις δύο σελίδες. 2 Προσοχή: Όταν λέµε βιβλιογραφική ανασκόπηση εννοούµε το σύνολο των δευτερογενών πηγών που µπορεί να συγκεντρώσει κάποιος: Βιβλία, Περιοδικά, Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, Άρθρα από επιστηµονικά συνέδρια, Εφηµερίδες, Πτυχιακές / διπλωµατικές / διδακτορικές διατριβές, Κλαδικές µελέτες διαφόρων Οργανισµών, Στατιστικά στοιχεία αρµόδιων φορέων, κτλ. 17

18 Αντιθέτως, όταν δηµιουργήσουµε ένα κείµενο βασιζόµενοι σε ελάχιστες πηγές, η ένδεια αυτή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνεται φανερή στον αναγνώστη και µειώνει την αξιοπιστία των λεγοµένων µας. Μειώνει, δε, σηµαντικά και την βαθµολογία που θα λάβουµε. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι οι βιβλιογραφικές αναφορές (παραποµπές) αποτελούν βασικό παράγοντα ανάδειξης της δουλειάς µας. Πέρα από την προστασία που µας προσφέρουν απέναντι στην λογοκλοπή, ενισχύουν το περιεχόµενο της εργασίας µας και αυξάνουν την αξιοπιστία των λεγοµένων µας. Ακολουθεί ένα απόσπασµα εργασίας που ακολουθεί ορθά τις αρχές που διέπουν τις βιβλιογραφικές αναφορές: Η «ιαχείριση Γνώσης» στοχεύει στην επέκταση και διεύρυνση της εταιρικής γνώσης, καθώς µόνο στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αποκτά σαφές συγκριτικό πλεονέκτηµα (Cantnera et al. 2011, Cardoso et al. 2012, Peet 2012). Ο όρος διαχείριση γνώσης χρησιµοποιείται πολλές φορές µε ασάφεια για να περιγράψει ένα µεγάλο αριθµό επιχειρηµατικών πρακτικών και προσεγγίσεων που αφορούν στη δηµιουργία, στην επεξεργασία, και στη διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας (Donate και Canales 2012, Ghobadi και D Ambra 2012, Νονάκα και Τακεούτσι 2003) Από την παραπάνω παράγραφο παρατηρούµε τα εξής: Για την συγγραφή µιας παραγράφου που αποτελείται από 53 λέξεις χρησιµοποιήθηκαν έξι διαφορετικές πηγές, τρείς για την πρώτη πρόταση και τρείς για την δεύτερη (= πλούσια βιβλιογραφική ανασκόπηση). Ο συγγραφέας στηρίζει τα λεγόµενα του όχι µόνο σε ένα συγγραφέα αλλά σε πολλούς. Αυτό κάνει τα λεγόµενα του συγγραφέα περισσότερο αποδεκτά και αξιόπιστα. Για παράδειγµα, ο ορισµός της έννοιας της διαχείρισης γνώσης βασίζεται σε µια εκτενή ανασκόπηση κατάλληλων πηγών. Προσοχή: Η µέθοδος των βιβλιογραφικών αναφορών που ακολουθήθηκε παραπάνω είναι αυτή των παρενθετικών αναφορών (χρησιµοποιείται σήµερα στο 99,9% των Οικονοµικών Σχολών του πλανήτη). Έγκειται στην απλή παράθεση των επιθέτων των συγγραφέων, καθώς και στη παράθεση της ηµεροµηνίας έκδοσης της εκάστοτε πηγής (βλέπε ενότητα για πιο αναλυτικά). 18

19 Εποµένως, η τήρηση των κανόνων που διέπουν τις βιβλιογραφικές αναφορές έγκειται στο εξής: Οτιδήποτε παίρνουµε από τρίτες πηγές πρέπει σαφώς να το αναφέρουµε. Ερώτηση: Πως γίνεται αυτή η αναφορά; Απάντηση: Με την χρήση των παρενθετικών αναφορών. Οι παρενθετικές αναφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν (κατά κύριο λόγο) µε τους παρακάτω τρόπους: Οι Γεωργιάδης και Νικολάου (2008) διαπίστωσαν ότι υπάρχει µια θετική σχέση... υπάρχει µια θετική σχέση ανάµεσα στην διοίκηση ανθρώπινων πόρων και την απόδοση των επιχειρήσεων (Ζαβλανός, 2002). δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη καµίας σχέσης (Γεωργιάδης και Νικολάου 2008, Καραπανάγου et al. 2007). ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε βιβλιογραφική αναφορά (παραποµπή) που υπάρχει µέσα στο κείµενο πρέπει να παρατίθεται αναλυτικά στην τελευταία ενότητα της εργασίας µας, η οποία έχει και τον τίτλο Βιβλιογραφικές Αναφορές (References). Εποµένως, η ενότητα Βιβλιογραφικές Αναφορές πρόκειται για µια συγκεντρωτική λίστα, η οποία περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία των χρησιµοποιηθέντων κατά την ανάπτυξη του θέµατος πηγών. Έτσι, για τις παρενθετικές αναφορές που περιλαµβάνονται στα παραδείγµατα των δύο τελευταίων σελίδων, θα είχαµε τον εξής κατάλογο Βιβλιογραφικών Αναφορών : 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 3 Cantnera, U., Joel, K. and Schmidt, T. (2011), The effects of knowledge management on innovative success An empirical analysis of German firms, Research Policy, 40, pp Cardoso, L., Meireles, A. and Peralta, C.F. (2012), Knowledge management and its critical factors in social economy organizations, Journal of Knowledge Management, 16 (2), pp Donate, M.J. and Canales, J. (2012), A new approach to the concept of knowledge strategy, Journal of Knowledge Management, 16 (1), pp Ghobadi, S. and D Ambra, J. (2012), Knowledge sharing in cross-functional teams: a coopetitive model Journal of Knowledge Management, 16 (2), pp Peet, M. (2012), Leadership transitions, tacit knowledge sharing and organizational generativity, Journal of Knowledge Management, 16 (1), pp Γεωργιάδης,. και Νικολάου, Χ. (2008), Η ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. Ζαβλανός, Μ.Μ. (2002), Οργανωτική συµπεριφορά, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα. Καραπανάγου, Κ., Σαραβάκος,. και Μπατίστ, Μ. (2007), Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία, Εκδόσεις Παπαφίγκος, Αθήνα. Νονάκα, Ι. και Τακεούτσι, X. (2003), Η επιχείρηση της γνώσης - Η διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 3 Αναλυτικά οι κανόνες µε βάση τους οποίους γράφεται ο κατάλογος των Βιβλιογραφικών Αναφορών βρίσκεται στο template των διπλωµατικών εργασιών. 20

Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΜΣ Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών Οδηγός για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Γενικά Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ:

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Πλήρους Φοίτησης Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 210-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα , Tηλ

Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα , Tηλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Στελεχών Επιχειρήσεων Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 010-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγικό σημείωμα

1. Εισαγωγικό σημείωμα 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό που αφ ενός αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα Τμήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και αφ ετέρου δίνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Προτεινόμενος Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. καθηγητής Βασίλης Καραγκούνης Π. Τσαλδάρη 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τ. Κ. 69100

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 1. ΓΕΝΙΚΑ Για την ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της επιστημονικής παρουσίασης, προφορικής ή αναρτημένης. Χρυσούλα Νικολάου

Η τέχνη της επιστημονικής παρουσίασης, προφορικής ή αναρτημένης. Χρυσούλα Νικολάου Η τέχνη της επιστημονικής παρουσίασης, προφορικής ή αναρτημένης Χρυσούλα Νικολάου Σχεδιασμός παρουσίασης Σκεφτείτε το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε πριν προετοιμάσετε την προφορική ή αναρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 01 18.5.2016 Τελική έκδοση προς εφαρμογή Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Άγνοια του παρακάτω κανονισμού λόγω μη ανάγνωσης δεν αποτελεί δικαιολογία Εργαστήρια. Γιατί είναι σημαντικά; Εκμάθηση πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.- ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο οδηγός αυτός έχει διπλό στόχο: 1) Να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες στους σπουδαστές του τµήµατος για τις διαδικασίες που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο κανονισμός ερμηνεύει τον κανονισμό λειτουργίας άρθρο 8 Διαδικασία Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 2. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017 Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και την επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα