Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας. Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας. Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια"

Transcript

1 Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας DRAFT Για την Σειρά Σεμιναρίων Του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 26 Οκτωβρίου 2006 Ζωή Γεωργαντά Page 1 of 20

2 Η εργασία αυτή είναι το προϊόν τετραετούς διερεύνησης στα πλαίσια των διαλέξεων που μου ανατέθηκαν για το μάθημα της Ψηφιακής Οικονομικής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Αργότερα, το 2005, η εργασία που είχε γίνει μέχρι τότε αποτέλεσε μέρος του έργου "Μέτρηση και Ανάλυση της Ψηφιακής Οικονομίας στην Ελλάδα: Διαμόρφωση Στρατηγικών Ανάπτυξης των e-αγορών Β2Β και Διαχείριση Καινοτομιών" (ΠΕΝΕΔ2003, 03ΕΔ885, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Συμμετέχοντες Φορείς: cosmoone, CREC (Center of Research for Electronic Commerce) University of Texas at Austin (USA), ΚΕΠΕ. Το έργο που επισήμως ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2006 περιλαμβάνει την εκπόνηση δύο διδακτορικών διατριβών: (1) Μέτρηση και Ανάλυση της Διαδικτυακής Οικονομίας στην Ελλάδα (2) Διαχείριση Γνώσης/Καινοτομίας και Μοντέλα Στρατηγικών των e-αγορών Β2Β Τριμελής εποπτική επιτροπή: Ζωή Γεωργαντά, Μαρία Πανοπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνη, Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Δόκτωρ, Επιστημονική Ερευνήτρια ΚΕΠΕ Αναστάσιος Κάτος, Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Ζωή Γεωργαντά Page 2 of 20

3 1. Εισαγωγή Η ψηφιακή οικονομική δραστηριότητα είναι το αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης επικοινωνίας και άμεσης διάδρασης μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών παικτών με την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών συνδεδεμένων με διάφορα δίκτυα, όπως είναι το διαδίκτυο που οφείλει την ύπαρξη και την δυναμική του στους Η/Υ. Τα παραδοσιακά επιχειρησιακά δίκτυα, όπως είναι τα κανάλια προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, και τα δίκτυα προμηθειών και διαχείρισης εσωτερικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, μετατρέπονται με αυξανόμενο ρυθμό σε ηλεκτρονικά δίκτυα. Ταυτόχρονα, οι νέες μορφές ανταγωνισμού στα πλαίσια της συνεχώς διερυνόμενης παγκοσμιοποίησης οδηγούν στην όλο και μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου για την πλήρωση των σκοπών της επιχειρηματικής, επιχειρησιακής και εν γένει οικονομικής δραστηριότητας. Στην παρούσα εργασία, οι όροι "ψηφιακή", "ηλεκτρονική" και "διαδικτυακή" οικονομία χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. Οι εξελίξεις στην δικτυακή οργάνωση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι δημιουργούν μια νέα οικονομική εποχή η οποία αφενός δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από τις επίσημες οικονομικές στατιστικές, και αφετέρου, λόγω του πρωτόγνωρου χαρακτήρα της, δεν μπορεί να μελετηθεί και αναλυθεί στην βάση των παραδοσιακών οικονομικών ταξινομήσεων και μεθόδων. Είναι φανερό ότι απαιτείται η επινόηση νέων στατιστικών μέτρων και δεικτών για την περιγραφή της ψηφιακής οικονομίας. Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη χρήσιμων στατιστικών μέτρων που να περιγράφουν με ακρίβεια και συνέπεια την αυξανόμενη διαδικτυακή οικονομία είναι η εγκαθίδρυση σαφούς ορολογίας και ορισμών. Έτσι, ο κύριος σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η εισαγωγή προς συζήτηση εννοιών και ορισμών που στοχεύουν να περιγράψουν την συνεχώς αυξανόμενη ελληνική ψηφιακή οικονομία. Στην βάση του εννοιολογικού πλαισίου μέτρησης που αναπτύσσεται θα παρουσιαστούν και μερικές αρχικές μετρήσεις, οι οποίες δείχνουν μια μη αναμενόμενη δυναμική αν λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα πολύ πρόσφατων Εκθέσεων φορέων, όπως είναι το e-business η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου και η κυβερνητική Επιτροπής ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Η παρουσίαση αυτή είναι διαρθρωμένη σε επτά ενότητες. Η επόμενη ενότητα τοποθετεί την ψηφιακή οικονομία στο νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τους νέους ορισμούς, και η τέταρτη ενότητα περιγράφει τον τομέα των ΤΠΕ. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το πλαίσιο μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας και η έκτη ενότητα παρουσιάζει ορισμένες αρχικές μετρήσεις. Τέλος, η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προοπτικές της περαιτέρω απαιτούμενης έρευνας. Ζωή Γεωργαντά Page 3 of 20

4 2. Εννοιολογικό Πλαίσιο Η ενότητα αυτή περιγράφει το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκε και εξελίσσεται η ψηφιακή οικονομία. Περιγράφει τις βασικές διαφορές της ψηφιακής και παραδοσιακής οικονομίας και συζητάει τις κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξής της. 2.1.Ψηφιακό Περιβάλλον Πολλές από τις νέες οικονομικές μεταβλητές μπορεί λεκτικά να μη διαφέρουν από τις παραδοσιακές όμως ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται είναι ριζικά διαφορετικός. Έτσι, εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τους βασικούς παραδοσιακούς οικονομικούς όρους, "ζήτηση", "προσφορά", "παραγωγή", "κατανάλωση", "επένδυση". Το παραδοσιακό πλαίσιο προσφοράς και ζήτησης εξακολουθεί να ισχύει, όπως επίσης και το παραδοσιακό οικονομικό κύκλωμα. Το νέο χαρακτηριστικό είναι ότι η ζήτηση και η προσφορά στην ψηφιακή οικονομία διαδρούν και συντονίζονται μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων και κυρίως μέσω του διαδικτύου. Το γεγονός αυτό συντομεύει δραματικά την διάδραση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και συνεπώς συντομεύει την επίτευξη γεωμετρικής τομής των καμπυλών προσφοράς και ζήτησης διαμέσου της κατακόρυφης μείωσης του χρόνου και του κόστους της απαραίτητης συλλογής πληροφορίας για την λήψη αποφάσεων πραγματοποίησης συναλλαγών. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγορών και στην μείωση των τιμών. Μια πρόσθετη αιτία μείωσης των τιμών είναι η βαθμιαία κατάργηση των φυσικών μεσαζόντων. Όπως παρατηρεί ο Kuipers (2001), η σημασία των φυσικών μεσαζόντων διάφοροι εμπορικοί αντιπρόσωποι, λιανοπωλητές, κοκ που διευκολύνουν τον συντονισμό προσφοράς και ζήτησης, μειώνεται δραματικά στην ψηφιακή οικονομία και αυτό συμβάλλει στην μείωση των τιμών. Τα ηλεκτρονικά δίκτυα έχουν επίσης οδηγήσει στην αποτελεσματικώτατη αποθήκευση, επεξεργασία και διάχυση της πληροφορίας. Σπουδαιότατα και πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών δικτύων είναι επίσης, η από κοινού με άλλους παίκτες χρησιμοποίηση της τεράστιας συσσώρευσης πληροφορίας, η αυξανόμενη διαφάνεια των αγορών, η ασύγχρονη επικοινωνία κάποιος συγκεντρώνει πληροφορία ή παραγγέλνει προϊόντα χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία του δεύτερου των συναλλασσόμενων, η αυξανόμενη μείωση της σημασίας του χρόνου και του τόπου για την επικοινωνία, η διευκόλυνση της επεξεργασίας της πληροφορίας, η αυξανόμενη εξατομίκευση των προϊόντων πληροφορίας, και η γενικώτερη σαφήνεια και ακρίβεια που έχει επιτευχθεί στην επικοινωνία λιγώτερα λάθη και παρανοήσεις (Borenstein, et al, 2001). Σημειώνεται ότι η αύξηση της διαφάνειας των αγορών και η μείωση του κόστους συναλλαγών είναι συναρτήσεις της υποδομής, των εφαρμογών, του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της πραγματοποιηθείσας χρήσης των ηλεκτρονικών δικτύων (Kuipers, 2001). Ζωή Γεωργαντά Page 4 of 20

5 Επίσης, λόγω της μείωσης του κόστους συναλλαγών μεταβάλλεται η ισορροπία μεταξύ του outsourcing και της ενδοεπιχειρησιακής ενσωμάτωσης ορισμένων δραστηριοτήτων. Αν οι αγορές γίνουν πιο διαφανείς και το κόστος συναλλαγών είναι χαμηλό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να καρπωθούν οφέλη από τον αυξημένο ανταγωνισμό των προμηθευτών τους. Κατά συνέπεια, η κατανομή της προστιθέμενης αξίας στην αλυσσίδα προσφοράς μπορεί να μεταβληθεί. Επίσης, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαδράσεων και των συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας σε ορισμένους κλάδους και ορισμένες επιχειρήσεις. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την καινοτομική διαδικασία, η βελτίωση της οποίας θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Η ψηφιακή οικονομική αλλαγή σε οποιαδήποτε χώρα συντελείται σήμερα σ ένα κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που είναι κατά πολύ ευρύτερο από εκείνο παλαιώτερων εποχών. Τα ηλεκτρονικά δίκτυα, και κυρίως το διαδίκτυο, έχουν διευρύνει σε τεράστιο βαθμό τις επιδράσεις που δέχεται μια εθνική οικονομία από τον διεθνή χώρο. Έτσι, οι επιχειρησιακές λειτουργίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες επηρεάζονται σήμερα από έναν τεράστιο αριθμό πολύπλοκων μεταβλητών, μεταξύ των οποίων είναι ο διεθνής ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση και οι κοινωνικές ανησυχίες που προκύπτουν, η προστασία του περιβάλλοντος, η κατανομή των εισοδημάτων σε άλλες χώρες, οι διεθνείς νόμοι και οι ρυθμίσεις, τα διεθνή επιτόκια, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, κοκ. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ψηφιακή και η μη ψηφιακή οικονομική δραστηριότητα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ίδια υποδομή των διαθέσιμων φυσικών και οικονομικών πόρων, όπως είναι το φυσικό περιβάλλον, τα κτίρια και οι κατασκευές, ο ποικίλος εξοπλισμός, οι τηλεπικοινωνίες, οι διάφορες υπηρεσίες, οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, κοκ. Συνοπτικά, η τεράστια διεύρυνση και μεταβολή που έχουν επιφέρει οι ΤΠΕ στην διάδραση μεταξύ των φορέων της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και οι ταχύτατες αλλαγές του φαινομένου, καθιστούν πολύ δύσκολη την προσπάθεια για μια δομημένη περιγραφή της νέας οικονομικής κατάστασης. Το είδος των διαδράσεων εμφανίζει μια τεράστια ποικιλομορφία. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την εξελικτική πορεία της διάδρασης-συναλλαγής ως εξής: Ζωή Γεωργαντά Page 5 of 20

6 Συλλογή πληροφορίας Παροχή πληροφορίας Υπηρεσία μετά την παράδοση Παραγγελία Παράδοση Επιβεβαίωση για ύπαρξη αποθεμάτων Επιβεβαίωση πληρωμής Πληρωμή Σχήμα 1: Διαδράσεις μεταξύ των φορέων της ψηφιακής οικονομίας Όπως δείχνει το Σχήμα 1, οι διαδράσεις μεταξύ των φορέων της ψηφιακής οικονομίας περιλαμβάνουν από συλλογή πληροφορίας, αγορά πχ εισιτηρίων, μέχρι υπηρεσίες στήριξης για προϊόντα που αγοράστηκαν. 2.2.Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ανάπτυξης της Ψηφιακής Οικονομίας Οι Barua, Whinston και Yin (2000) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν τρεις σχετιζόμενες αλλά διακεκριμένες οικονομικές δυνάμεις που έχουν κατά κύριο λόγο προωθήσει την μεγέθυνση και ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι δυνάμεις αυτές είναι οι εξής: 1. Θετικές δικτυακές εξωτερικές οικονομίες. 2. Συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία της τεχνολογίας του διαδικτύου. 3. Χαμηλώτερο κόστος συναλλαγών. Οι θετικές δικτυακές εξωτερικές οικονομίες αποτελούν κινητήρια δύναμη στο διαδίκτυο διότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις συνεχώς διαπιστώνουν ότι δημιουργείται τόσο μεγαλύτερη αξία για όσους αποτελούν μέρος του διαδικτύου, όσο περισσότερο άλλοι καταναλωτές και επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, καθώς οι προμηθευτές και οι πελάτες μιας επιχείρησης αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στις καθημερινές τους εργασίες, τόσο η επιχείρηση αυτή διαπιστώνει ότι μπορεί ν αντλήσει μέγιστα οφέλη από την "ιστοποίηση" των δικών της επιχειρηματικών διαδικασιών. Στην διαδικτυακή οικονομία υπάρχει έντονη συμπληρωματική σχέση μεταξύ της δικτυακής υποδομής, των δικτυακών και διαδικτυακών εφαρμογών, και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όσο αυξάνει η ευρυζωνικότητα με την βελτίωση της σχετικής τεχνολογίας, τόσο οι επιχειρηματίες εφαρμογών εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη ισχυρού πολυμεσικού λογισμικού που θα αξιοποιήσει την αυξημένη ευρυζωνικότητα. Τέτοιοι παράγοντες οδηγούν σε αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στο διαδίκτυο με την μορφή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, πλούσιου πολυμεσικού περιεχομένου. Επίσης, η ανοικτή φύση του διαδικτύου ενθαρρύνει την Ζωή Γεωργαντά Page 6 of 20

7 καινοτομία σε ολόκληρη την υποδομή (δίκτυα και εφαρμογές) οδηγώντας σε δραματικά επιταχυνόμενη ανάπτυξη και διάθεση νέων τεχνολογιών στις διαδικτυακές αγορές. Περαιτέρω, η άμεση και αυτό-στιγμή επικοινωνία, συντονισμός και συνεργασία σε όλη την έκταση του διαδικτύου βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος συναλλαγών διαμέσου μιας εικονικής ολοκλήρωσής τους με τους προμηθευτές και πελάτες τους. Παρατηρούμε ότι και οι τρεις κινητήριες δυνάμεις της ψηφιακής οικονομίας περικλείουν τον ίδιο σκληρό πυρήνα στην βάση του οποίου ανελίσσονται: το διαδίκτυο. Τονίζεται ότι σήμερα η διαδικτυακή τεχνολογία διαφορίζεται από τις λοιπές ΤΠΕ και ειδικώτερα από την τεχνολογία των λοιπών ηλεκτρονικών δικτύων. Αν και το EDI (Electronic Data Interchange), ή ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων, είναι ένα συστατικό στοιχείο της ψηφιακής οικονομίας, εντούτοις κατά την διάρκεια 25 χρόνων μόνον ένα μικρό ποσοστό του επιχειρηματικού κόσμου το έχει υιοθετήσει σε διεθνές επίπεδο. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις σήμερα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως κανάλι παράδοσης εγγράφων του EDI. Ο λόγος είναι ότι το EDI συνεχίζει να υποφέρει από προβλήματα έλλειψης μιας ανοικτής παγκόσμιας υποδομής και ισχυρών εφαρμογών που μπορούν να συνδέσουν όλες τις πλευρές μιας επιχειρηματικής σχέσης. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες ενδοεπιχειρησιακές ΤΠΕ. Στην βάση αυτών των δεδομένων, αναμένεται ότι οι ισχύουσες οικονομικές δυνάμεις θα συντελέσουν ώστε όλες οι ΤΠΕ να βασιστούν τελικά στο διαδίκτυο. Προς το παρόν όμως, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα συνεπές μοντέλο της ψηφιακής οικονομίας πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι οικονομικές δυνάμεις που ευνοούν την τεχνολογία του διαδικτύου δεν ευνοούν τις μη-διαδικτυακές ΤΠΕ. 3. Ορισμοί Κατ αρχήν, θα ήταν χρήσιμο να σκεφτούμε την ψηφιακή οικονομία ότι αποτελείται από τα τέσσερα παρακάτω στοιχεία, καθώς και από τις σχέσεις μεταξύ τους: (1) Την υποδομή που περιλαμβάνει τον κορμό του διαδικτύου, τις υπηρεσίες του διαδικτύου, το ποικίλο υλικό (hardware) και λογισμικό, την συσσωρευμένη γνώση, τις κυβερνητικές πολιτικές, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό. (2) Τις ψηφιακές συναλλαγές ή συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου. (3) Το ηλεκτρονικό επιχειρείν που περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές επιχειρησιακές και επιχειρηματικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι η χρήση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη χρήση είναι το διαφοροποιό στοιχείο μεταξύ ηλεκτρονικού και άλλου επιχειρείν. (4) Τις δραστηριότητες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών αγορών. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία της ψηφιακής οικονομίας ορίζονται ως εξής: Ζωή Γεωργαντά Page 7 of 20

8 (1) Υποδομή. Ορίζεται ως το μερίδιο της συνολικής οικονομικής υποδομής που στηρίζει τις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές διαδικασίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και την ηλεκτρονική διαμεσολάβηση. Περιλαμβάνει: Τον εθνικό και περιφερειακό κορμό του διαδικτύου Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο Εξοπλισμό δικτύων Υλικό και Λογισμικό δικτύων Ασφάλεια δικτύων Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξαρτήματα υπολογιστών Οπτικές Ίνες Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαδικτύου Εφαρμογές διαδικτυακού εμπορίου Εφαρμογές πολυμέσων Λογισμικό ανάπτυξης δικτυακών τόπων Λογισμικό μηχανών αναζήτησης Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου Βάσεις δεδομένων με δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο Λειτουργικά συστήματα δικτύων Φιλοξενία δικτυακών τόπων (hosting) και υπηρεσίες υποστήριξης Υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών Ανθρώπινο δυναμικό (2) Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που ολοκληρώνονται μέσω του διαδικτύου και οι οποίες αφορούν την μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων προς χρήση αγαθών ή υπηρεσιών. Οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια επιλεγμένων διαδικασιών, όπως η πώληση, και θεωρούνται ολοκληρωμένες όταν επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ αγοραστού και πωλητού όσον αφορά την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων προς χρήση αγαθών και υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι μια ολοκληρωμένη συναλλαγή μπορεί να έχει μηδενική τιμή, όπως συμβαίνει με το ελεύθερο λογισμικό. Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει τις διαδικτυακές συναλλαγές από επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B Business to Business) και από επιχείρηση προς καταναλωτές (B2C Business to Consumer). Σημειώνεται ότι για να θεωρηθεί μια συναλλαγή ως ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει η συμφωνία αγοράς να έχει γίνει μέσω ηλεκτρονικού δικτύου. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε ψηφιακά αρχεία αποτελεί ηλεκτρονικό εμπόριο. Παραδείγματα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα εξής: Πωλήσεις βιβλίων, μουσικής, ενδυμάτων, λουλουδιών, κ.λ.π. χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο Ζωή Γεωργαντά Page 8 of 20

9 Πωλήσεις υλικού και λογισμικού χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο Πωλήσεις εισιτηρίων απευθείας από το διαδίκτυο Πωλήσεις ψυχαγωγικών και λοιπών επαγγελματικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο Πωλήσεις υπηρεσιών αποστολών μεταφορών χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο Παραγγελίες εμπορευμάτων χρησιμοποιώντας δίκτυο EDI ή το extranet ενός προμηθευτή Ενδοεπιχειρησιακές παραγγελίες χρησιμοποιώντας το intranet της επιχείρησης Ανάληψη μετρητών από Τράπεζα χρησιμοποιώντας το ATM (3) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Περιλαμβάνει όλες τις επιχειρησιακές και επιχειρηματικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω του διαδικτύου. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τις παραγωγικές διαδικασίες, τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους πελάτες, καθώς και εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως είναι το μάνατζμεντ. Παραδείγματα ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι τα εξής: Παραγωγικές διαδικασίες προμηθειών και παραγγελιών, αυτοματοποιημένος ανεφοδιασμός αποθεμάτων, διεργασίες πληρωμών και άλλων ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με τους προμηθευτές, έλεγχος παραγωγής και άλλες διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή. Μάρκετινγ, διαδικασίες ηλεκτρονικών πωλήσεων, προώθηση παραγγελιών πελατών και πληρωμών, μάνατζμεντ καταναλωτών και υποστήριξη καταναλωτών. Ενδοεπιχειρησιακές αυτοματοποιημένες διαδικασίες που αφορούν υπηρεσίες προς τους απασχολούμενους, κατάρτιση, διαδικασίες συμμετοχής στην πληροφορία, διαδικασίες προσλήψεων, καθώς και video conferencing. (4) Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών αγορών διευκολύνοντας την συνεύρεση και διάδραση αγοραστών και πωλητών στο διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές για την διαδικασία οργάνωσης των ηλεκτρονικών αγορών, συντονίζοντας την ζήτηση και την προσφορά και είναι αυτές που οδηγούν στην πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι σχετικές υπηρεσίες ποικίλουν από παροχή διαδικτυακών πυλών (portals) και μηχανισμούς αναζήτησης μέχρι πολύ εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι φορείς της ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης δεν ανήκουν στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ ή ICT). Οι δαπάνες που υλοποιούν οι φορείς διαμεσολάβησης για τις ΤΠΕ αποτελούνται από Η/Υ και συσκευές ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα επικοινωνίας, όπως είναι τα μόντεμς, τα κινητά τηλέφωνα, κοκ, με σκοπό να διασυνδεθούν με την υποδομή των τηλεπικοινωνιών. Παραδείγματα ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης είναι τα παρακάτω: Δημιουργία διαδικτυακών αγορών (δικτυακών τόπων συναλλαγών) Ζωή Γεωργαντά Page 9 of 20

10 Διαδικτυακές ταξιδιωτικές υπηρεσίες Διαδικτυακές μεσιτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες Κέντρων/Αποθηκών συγκέντρωσης υλικού, λογισμικού και γενικού περιεχομένου Διαδικτυακές πύλες Διαδικτυακές υπηρεσίες αγγελιών Υπηρεσίες on-line διαφήμισης Διαδικτυακά εικονικά εμπορικά κέντρα Είναι φανερό ότι η αυξανόμενη ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα παραπάνω τέσσερα στοιχεία, καθώς και η παρατηρούμενη πρωτόγνωρη πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ τους, διαφοροποιούν την σημερινή από την παραδοσιακή οικονομική δραστηριότητα. Στην παρατήρηση αυτή εντοπίζεται και η ανάγκη για: 4. νέους ορισμούς και νέες μεταβλητές 5. νέες μεθόδους μέτρησης, 6. νέους διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς φορείς 7. αναπροσαρμογή των στατιστικών ταξινομήσεων και μεθόδων στάθμισης 8. διαφοροποιημένη οικονομική ανάλυση των νέων μεταβλητών. 4. Ο Τομέας των ΤΠΕ Όπως γίνεται φανερό στην ενότητα 2, τα ηλεκτρονικά δίκτυα, τα οποία έχουν προκύψει από την τεράστια ανάπτυξη των ΤΠΕ, αποτελούν τον κορμό της ψηφιακής οικονομίας. Συνεπώς, η ανάπτυξη πλαισίου για την μέτρηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων θα πρέπει να στραφεί στην μορφοποίηση ενός μοντέλου που θα περιγράφει τον τομέα των ΤΠΕ και την σχέση του με την λοιπή οικονομία και ιδιαίτερα με το αποτέλεσμα της επίδρασής του στις δραστηριότητες των άλλων τομέων και κλάδων. Για να διαμορφώσουμε ένα συνεπές μοντέλο για τις ΤΠΕ θα πρέπει να εξετάσουμε την συμπεριφορά των εκροών του τομέα όσον αφορά την ύπαρξη κοινών γνωρισμάτων τους. Έχει διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα του τομέα των ΤΠΕ έχουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: (1) Διαχέονται σε όλους τους άλλους τομείς (2) Βελτιώνονται διαρκώς και κατά συνέπεια μειώνεται το κόστος τους για τους χρήστες (3) Διευκολύνουν την εφεύρεση και την καινοτομία. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά οδηγούν στο να θεωρήσουμε ότι οι ΤΠΕ αποτελούν τεχνολογία γενικού σκοπού (GPT general purpose technology)(βλ. Bresnahan and Trajtenberg, 1996). Ζωή Γεωργαντά Page 10 of 20

11 Επί πλέον, σύμφωνα με τον Jovanovic (2003) ο τομέας των ΤΠΕ στο σύνολό του παρουσιάζει τα εξής "συμπτώματα": (1) Η παραγωγικότητα στα πρώτα στάδια μειώνεται διότι η νέα τεχνολογία δεν είναι φιλική στον χρήστη και το προϊόν μπορεί να μειωθεί κατά την διάρκεια της περιόδου προσαρμογής. (2) Αυξάνεται η αποζημίωση των σχετικών δεξιοτήτων. Εφόσον η τεχνολογία στην αρχή δεν είναι φιλική στον χρήστη, οι σχετικές τεχνολογικές δεξιότητες είναι σπάνιες και η σχετική αποζημίωσή τους αυξάνεται. (3) Η είσοδος και έξοδος από την αγορά, καθώς και οι συγχωνεύσεις αυξάνονται. (4) Οι τιμές των μετοχών αρχικά μειώνονται. Η αξία του παλαιού κεφαλαίου μειώνεται. Ο ρυθμός μείωσης εξαρτάται από τον τρόπο που οι αγορές μαθαίνουν την έλευση της νέας GPT. (5) Οι νέες και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν καλλίτερες επιδόσεις. Συνήθως οι νέες ιδέες και τα προϊόντα των νέων τεχνολογιών εμφανίζονται στην αγορά από νέες επιχειρήσεις και συνεπώς το αγοραίο μερίδιό τους και η αξία τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις παληές επιχειρήσεις. (6) Επέρχεται αύξηση των επιτοκίων ή χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου. Αυτό συμβαίνει διότι παρατηρείται αύξηση της επιθυμητής κατανάλωσης σε σχέση με το προϊόν. Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ΤΠΕ αποτελούν ξεχωριστό τομέα. Από την ενότητα 3 προκύπτει ότι ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την υποδομή των ψηφιακών δραστηριοτήτων και συνδέεται άμεσα με τα άλλα τρία συστατικά στοιχεία της ψηφιακής οικονομίας: το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και την ηλεκτρονική διαμεσολάβηση. Οι φορείς κατεύθυνσης, διαχείρισης και γενικής υλοποίησης των τεσσάρων συστατικών στοιχείων της ψηφιακής οικονομίας είναι τα νοικοκυριά, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί, ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Αν θεωρήσουμε την ψηφιακή οικονομία από την άποψη των φορέων υλοποίησής της, τότε το στοιχείο του e-επιχειρείν αποτελεί το εργαλείο πραγματοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνεπώς, τα τέσσερα συστατικά στοιχεία της ψηφιακής οικονομίας μπορούν να απεικονιστούν στο επόμενο σχήμα, το οποίο παρουσιάζει διαγραμματικά τον τομέα των ΤΠΕ και την σχέση του με την υπόλοιπη οικονομία, καθώς και με το αποτέλεσμα των επιδράσεών του στους λοιπούς τομείς και κλάδους. Ζωή Γεωργαντά Page 11 of 20

12 Υποδομή Εθνικής Οικονομίας Διασυνδέσεις Εθνική Οικονομική Δραστηριότητα Τομέας ΤΠΕ Περιοχή 1: Υποδομή Περιοχή 2: Διασυνδέσεις Περιοχή 3: Διαδικτυακές Οικονομικές Δραστηριότητες Ηλεκτρονικά Δίκτυα Εφαρμογές Συναλλαγές Διαμεσολάβηση Σχήμα 2: Ο τομέας ΤΠΕ και οι διασυνδέσεις του Σύμφωνα με το Σχήμα 2, ο τομέας των ΤΠΕ σχετίζεται με την λοιπή οικονομία διαμέσου της υποδομής του και περιλαμβάνει τρεις γενικές περιοχές που αποτελούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της δυναμικότητάς του: (1) την υποδομή που περιλαμβάνει δύο τομείς, τα ηλεκτρονικά δίκτυα και τις εφαρμογές, (2) τις διαδικτυακές οικονομικές δραστηριότητες που αφενός αποτελούν το αποτέλεσμα της επίδρασης των ΤΠΕ στους λοιπούς τομείς και κλάδους, και αφετέρου περιλαμβάνουν δύο τομείς, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ηλεκτρονική διαμεσολάβηση, και (3) τις διασυνδέσεις μεταξύ της υποδομής και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Οι τέσσερεις τομείς, δηλαδή οι δύο τομείς της υποδομής και οι δύο τομείς των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων, αποτελούν την αρχική ταξινόμηση που θα χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή και μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας στην χώρα μας. Ζωή Γεωργαντά Page 12 of 20

13 1. Μεθοδολογία Πλαισίου Μέτρησης Ένας πρόσφορος τρόπος μέτρησης της διαδικτυακής οικονομικής δραστηριότητας και της υποδομής της είναι να θεωρήσουμε την περιοχή 1 και την περιοχή 3 του Σχήματος 2. Έτσι, η ψηφιακή οικονομία αποτελείται από τέσσερεις τομείς επιχειρήσεων και οργανισμών: (1) παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών δικτυακής υποδομής, (2) προϊόντων και υπηρεσιών δικτυακών εφαρμογών, (3) ηλεκτρονικού εμπορίου, και (4) ηλεκτρονικής διευκόλυνσης του ηλεκτρονικού εμπορίου ή ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης. Οι τέσσερεις αυτοί τομείς φορέων του τομέα των ΤΠΕ απεικονίζονται στο Σχήμα 3 και έχουν ονομαστεί από το CREC (2001) "στρώματα της διαδικτυακής οικονομίας". Στρώμα 1: Ηλεκτρονικά Δίκτυα ΤΠΕ ΤΠΕ Στρώμα 2: Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Στρώμα 3: Ηλεκτρονικοί Μεσάζοντες Στρώμα 4: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Σχήμα 3: Το σύστημα των τεσσάρων στρωμάτων της διαδικτυακής οικονομίας (επεξεργασία από CREC, 2001) Ζωή Γεωργαντά Page 13 of 20

14 Όπως δείχνει το Σχήμα 3, τα δύο πρώτα στρώματα περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα των ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ που αποτελούν την υποδομή της ψηφιακής οικονομίας, δημιουργούν και στηρίζουν τα δύο άλλα στρώματα τα οποία περιλαμβάνουν ψηφιακές οικονομικές συναλλαγές είτε με την διαμεσολάβηση των ηλεκτρονικών μεσαζόντων, είτε με άμεση on-line διαπραγμάτευση και συμφωνία. Οι συναλλαγές αυτές αναφέρονται είτε σε παραδοσιακούς τομείς και κλάδους, είτε σε τελείως νέους οικονομικούς τομείς και κλάδους. Η ολότητα της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί ένα σύστημα όπου το κάθε στρώμα έχει συμπληρωματική σχέση με κάθε άλλο στρώμα. Επίσης, αυτή η αλληλεξάρτηση έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζεται με την μορφή συμμαχιών στις οποίες οι παροχείς υλικού και περιεχομένου, ή οι παραγωγοί εφαρμογών και οι ηλεκτρονικοί λιανοπωλητές συνεργάζονται για να διαμορφώσουν ελκυστικά πακέτα προσφορών υψηλής αξίας για τους καταναλωτές. Αυτό το διαδικτυακό οικοσύστημα περικλείει την ύπαρξη συμβιωτικής σχέσης ανάμεσα στους παίκτες κατά μήκος και πλάτος όλων των στρωμάτων του μοντέλου της ψηφιακής οικονομίας. Το πρώτο στρώμα περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην δημιουργία δικτυακής υποδομής ΙΡ (Internet Protocol) για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο στρώμα αυτό περιλαμβάνουν: Προμηθευτές του εθνικού και περιφερειακού κορμού του διαδικτύου Παροχείς πρόσβασης και υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers) Κατασκευαστές υλικού και λογισμικού δικτύων Κατασκευαστές Η/Υ Παροχείς ασφάλειας δικτύων Κατασκευαστές οπτικών ινών Κατασκευαστές-Προμηθευτές υπολογιστών και εξαρτημάτων υπολογιστών Το δεύτερο στρώμα περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζονται στο πρώτο στρώμα, το οποίο το καθιστά τεχνολογικά ικανό για την on-line διεκπεραίωση επιχειρησιακών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το στρώμα αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Σύμβουλοι διαδικτύου Παραγωγοί εφαρμογών διαδικτυακού εμπορίου και πολυμέσων Παραγωγοί λογισμικού ανάπτυξης δικτυακών τόπων και μηχανών αναζήτησης Εκπαιδευτές on-line Κατασκευαστές Βάσεων δεδομένων με δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν μόνο τα τμήματα των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με το διαδίκτυο, ή με ενδο-εταιρικά και δια-εταιρικά δίκτυα (intranets extranets) Ζωή Γεωργαντά Page 14 of 20

15 Λειτουργικά συστήματα δικτύων Φιλοξενία δικτυακών τόπων (hosting) και υπηρεσίες υποστήριξης Επιχειρήσεις επεξεργασίας συναλλαγών Το τρίτο στρώμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών αγορών διευκολύνοντας την συνεύρεση και διάδραση αγοραστών και πωλητών στο διαδίκτυο. Το στρώμα αυτό περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ηλεκτρονική διαμεσολάβηση και περιγράφονται στην ενότητα 3 παραπάνω. Το τέταρτο στρώμα περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου που περιγράφονται στην ενότητα 3 παραπάνω. 2. Μερικές Αρχικές Μετρήσεις Σήμερα, ένα πολύ μικρό μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά δίκτυα, και ειδικώτερα το διαδίκτυο, για την διεξαγωγή των επιχειρηματικών λειτουργιών τους, ενώ η πλειονότητα τους συνεχίζει να λειτουργεί στην παραδοσιακή φυσική οικονομία. Στην βάση τυχαίου δείγματος 1700 επιχειρήσεων από τον ICAP και το ΕΒΕΑ επιχειρήθηκε η ομαδοποίηση των επιχειρήσεων της ψηφιακής και της παραδοσιακής ελληνικής οικονομίας. Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής: (1) Ψηφιακές επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα είναι ψηφιακά και διοχετεύονται στην αγορά μέσω του διαδικτύου. (2) Επιχειρήσεις της διαδικτυακής υποδομής, όπως ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα. (3) Διαδικτυακές επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα είναι παραδοσιακά, αλλά διοχετεύονται στην αγορά μέσω του διαδικτύου. (4) Παραδοσιακές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει εν μέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο. (5) Καθαρά παραδοσιακές επιχειρήσεις. Το Σχήμα 4 παρουσιάζει η εκτίμηση της ποσοστιαίας κατανομής των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας στις πέντε παραπάνω ομάδες. Τα βέλη στο Σχήμα 4 δείχνουν την άποψη "εξαγωγών-εισαγωγών" μεταξύ των πέντε ομάδων. Ζωή Γεωργαντά Page 15 of 20

16 Διαδικτυακής Υποδομής 8% Ψηφιακές 8% Ψηφιακή Οικονομία Διαδικτυακές παραδοσιακών προϊόντων 13% Παραδοσιακή Οικονομία Παραδοσιακές με μερική ανάπτυξη η-εμπορίου 17% Παραδοσιακές 54% Σχήμα 4: Ομαδοποίηση Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας (Εκτίμηση 2003) Οι ίδιες επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν στην συνέχεια για να εκτιμηθεί ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός των απασχολούμενων στην ψηφιακή και παραδοσιακή οικονομία για κάθε μία από τις παραπάνω πέντε ομάδες. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει μια εκτίμηση της παραδοσιακής και ψηφιακής οικονομίας στην χώρα μας στην βάση των πέντε παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων για το έτος Ζωή Γεωργαντά Page 16 of 20

17 Πίνακας 1: Ψηφιακή και Παραδοσιακή Οικονομία Ομάδες Επιχειρήσεων Κύκλος Εργασιών Εκτίμηση 2003 (%) Απασχόληση Εκτίμηση 2003 (%) # επιχ Ψηφιακ Παραδ Σύνολο Ψηφιακή Παραδ Σύνολο % Ψηφιακές Διαδικτυακές παραδοσιακών προϊόντων Παραδοσιακές με μερική ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου Διαδικτυακής υποδομής Παραδοσιακές Σύνολο Η τελευταία στήλη του Πίνακα 1 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή του αριθμού των επιχειρήσεων από το Σχήμα 4. Στην βάση του Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η ψηφιακή οικονομία αντιπροσωπεύει το 29% του κύκλου εργασιών, το 18% της απασχόλησης και περισσότερο από 29% του πληθυσμού της συνολικών ελληνικών επιχειρηματικών μονάδων. Ο επόμενος Πίνακας 2 παρουσιάζει εκτιμήσεις του κύκλου εργασιών και της απασχόλησης στα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας του Σχήματος 3. Για τις εκτιμήσεις του Πίνακα 2 χρησιμοποιήθηκαν οι 493 επιχειρήσεις της διαδικτυακής οικονομίας του προηγούμενου δείγματος των 1700 επιχειρήσεων, καθώς και όλες οι υπόλοιπες 602 επιχειρήσεις από τον ICAP και τον κατάλογο του ΕΒΕΑ που κρίθηκε ότι ανήκουν στην ψηφιακή οικονομία. Σ αυτές τις 1095 επιχειρήσεις προστέθηκαν οι 300 σημαντικώτερες επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας από τους καταλόγους Hellas-on-Business, ECeurope, emarketservices, καθώς και από το πρόγραμμα "Δικτυωθείτε". Επίσης, έγινε προβολή του κύκλου ψηφιακών εργασιών και της σχετικής απασχόλησης των 289 παραδοσιακών επιχειρήσεων με μερική ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου από το δείγμα των 1700 αρχικών επιχειρήσεων για να εκτιμηθούν οι δύο αυτές μεταβλητές για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας, η οποία κρίνεται ότι είναι αρκετά σημαντική για την ελληνική οικονομία. Ζωή Γεωργαντά Page 17 of 20

18 Πίνακας 2: Κύκλος Εργασιών και Απασχόληση στα Τέσσερα Στρώματα της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας (Εκτιμήσεις 2003) Κύκλος Εργασιών (δισεκ. ) Απασχόληση (χιλ.άτομα) Διαδικτυακή Υποδομή Διαδικτυακές Εφαρμογές 3 90 Ηλεκτρονικοί Μεσάζοντες 8 50 Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΣΥΝΟΛΟ Όπως δείχνει ο Πίνακας 2, οι συνολικές πωλήσεις της ψηφιακής οικονομίας, υπολογισμένες στην βάση των 1384 επιχειρήσεων, ανέρχονται σε 31 δισεκ. και συμβάλλουν στην συνολική απασχόληση με 500 χιλιάδες άτομα. Στο μέγεθος των 31 δισεκ. δεν έχουν υπολογιστεί οι διπλοϋπολογισμένες πωλήσεις μεταξύ των στρωμάτων του διαδικτύου. Για να συγκρίνουμε το μέγεθος αυτό με το ΑΕΠ, θα πρέπει οι επιχειρήσεις των τεσσάρων στρωμάτων να ταξινομηθούν σε κατηγορίες του πίνακα εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή να υπολογιστούν οι ενδιάμεσες πωλήσεις. Επίσης, υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει εισαγόμενα από το εξωτερικό προϊόντα. Αν υποθέσουμε ότι μόνο ένα 20% αυτού του κύκλου ψηφιακών εργασιών αντιστοιχεί στο ακαθάριστο προϊόν σύμφωνα με την ορολογία των Εθνικών Λογαριασμών τότε τα 31 δισεκ. αντιστοιχούν σε 6 δισεκ. περίπου. Παίρνοντας υπόψη ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ήταν 153 δισεκ. το 2003, η ψηφιακή οικονομία συμβάλλει στο ΑΕΠ με ένα σημαντικό ποσοστό ίσο με 4%. Επίσης, η απασχόληση των 500 χιλ. ατόμων είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία καθόσον αποτελεί ένα 12% περίπου των απασχολούμενων. 3. Συμπεράσματα Προοπτικές Η εργασία αυτή προσπάθησε να εισαγάγει ένα πλαίσιο μέτρησης της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας και να δώσει μια πρώτη ενδεικτική εκτίμηση της συμβολής της ψηφιακής οικονομικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη της χώρα μας. Οι διάφορες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην χώρα μας αφορούν τον υπολογισμό δεικτών μόνον για την διάδοση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην ελληνική κοινωνία και Ζωή Γεωργαντά Page 18 of 20

19 οικονομία (Βλ. μεταξύ άλλων, Γεωργόπουλος κ.ά. 2002, ΕΒΕΑ). Αντίθετα με τις μελέτες αυτές, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μέτρηση της συμβολής της ψηφιακής οικονομίας στην συνολική οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη της χώρας μας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, υιοθετήθηκε η κατηγοροποίηση των επιχειρήσεων σε τέσσερα στρώματα σύμφωνα με την μελέτη του Κέντρου Έρευνας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (CREC) του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ώστιν των ΗΠΑ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Cisco Systems. Έτσι, εκτιμήθηκε ότι η συμβολή της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας στο ΑΕΠ της χώρας είναι ίση με ένα 4% περίπου, και στην απασχόληση είναι ίση με ένα 12%. Τα ευρήματα είναι ενδεικτικά της ύπαρξης μιάς δυναμικής, η οποία δεν έχει γίνει κατανοητή από τις μέχρι τώρα μελέτες, όπως είναι οι έρευνες του Παρατηρητηρίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (European e-business 2005). Ασφαλώς, τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής είναι ενδεικτικά και προκαταρκτικά. Απαιτείται διεξοδική έρευνα και ικανή χρηματοδότηση. Στα πλαίσια του ΠΕΝΕΔ2003 προσπαθούμε να προωθήσουμε την σχετική έρευνα με την εκπόνηση δύο συνεργαζόμενων διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ευελπιστούμε ότι το έργο αυτό, παρά την πενιχρή του χρηματοδότηση, θα οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα και βελτίωση, ή ακριβέστερα, εγκαθίδρυση της στατιστικής παρακολούθησης του ψηφιακού φαινομένου με σκοπό την διαμόρφωση και υλοποίηση ευεργετικών για την ελληνική οικονομία πολιτικών. Βιβλιογραφία 1. Barua, A., Whinston, A.B., Yin, F. (2000). "Value and Productivity in the Internet Economy", Internet Watch, May, Borenstein, S., Saloner, G. (2001). "Economics and Electronic Commerce", Journal of Economic Perspectives, 51, Winter, pp Bresnahan, T.F., Trajtenberg, M. (1996). "General Purpose Technologies. Engines of Growth?", Journal of Econometrics, Annals of Econometrics, 65, CREC (Center of Research in Electronic Commerce) (2001), Measuring the Internet Economy. University of Texas at Austin. 5. Jovanovic, B., Rousseau, P. L. (2003). "General Purpose Technologies", NBER Working Paper. Ζωή Γεωργαντά Page 19 of 20

20 6. Kuipers, A. (2001). "Building Blocks for the Description of the Digital Economy", 17 th CEIES seminar, November, EuroStat. 7. The European e-business (2005), The European e-business Report 2005 edition, European Commission, Enterprise & Industry Directorate General. 8. Γεωργόπουλος, Ν., Πολλάλης, Γ. Α., Αγιακλόγλου, Χ. (2002). "Το Διαδίκτυο ως Μέσο Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα", ΣΠΟΥΔΑΙ, 50, ΕΒΕΑ, διάφορα τεύχη του περιοδικού "Ανάπτυξη". Ζωή Γεωργαντά Page 20 of 20

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ενότητα 2 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Νέες προκλήσεις Στόχοι και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 2 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2.1.: ΤΟ ΑΕΠ & Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η οικονομική ανάλυση διακρίνεται σε μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) 1 Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας από την Τζέκου Σταυρούλα υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2016 Η

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου - - E. Stiakakis. Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων - - -

Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου - - E. Stiakakis. Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων - - - Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου Αρνητική επίδραση (- μικρή, - - - μεγάλη) Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων - - - Ουδέτερη επίδραση (0) Θετική επίδραση (+μικρή,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

xg Cell-Insight Αθήνα, Μάιος 2015 FERON Technologies

xg Cell-Insight Αθήνα, Μάιος 2015 FERON Technologies Αξιοποιώντας την Τεχνολογία SDR και Υλικό Γενικού Σκοπού για την Ανάπτυξη ενός Συστήματος Μέτρησης Δεικτών Ποιότητας Ραδιο-δικτύων 4G/4G+ Αθήνα, Μάιος 2015 FERON Technologies Περιεχόμενα Τομέας Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της Αθανασία Καρακίτσιου, PhD e-mail:atkar@otenet.gr Το Περιβάλλον της Επιχείρησης Οι οικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Βασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 e-επιχειρείν Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Σκοπός του Μαθήματος Να μελετηθούν: Τι είναι το e-εμπόριο και το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ 2016 Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα