ΑΠΟΦΑΣΗ 6/458/ Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 6/458/13.12.2007 Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/458/ Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑ & ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός των μετοχών της Έκδοσης που προσφέρονται με Δημόσια Προσφορά, οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές. Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεση των μετοχών στο επενδυτικό κοινό. Για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει πρόβλεψη για μερική κάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά από το επενδυτικό κοινό, τότε η Δημόσια Προσφορά θα ακυρωθεί και τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν και θα τους αποδοθούν. Σε περίπτωση που η Δημόσια Προσφορά καλυφθεί αλλά βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής δεν ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφόμενων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν και θα τους αποδοθούν. ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 25η Ιουνίου 2009

2 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/458/ Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑ & ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός των μετοχών της Έκδοσης που προσφέρονται με Δημόσια Προσφορά, οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές. Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεση των μετοχών στο επενδυτικό κοινό. Για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει πρόβλεψη για μερική κάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά από το επενδυτικό κοινό, τότε η Δημόσια Προσφορά θα ακυρωθεί και τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν και θα τους αποδοθούν. Σε περίπτωση που η Δημόσια Προσφορά καλυφθεί αλλά βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής δεν ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφόμενων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν και θα τους αποδοθούν. ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 25η Ιουνίου 2009

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισαγωγή-Σύντομο Ιστορικό Επιχειρηματική Δραστηριότητα Επιχειρηματική Στρατηγική Πληροφορίες για τις Τάσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΕΩΝ Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη χρήσεων Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη περιόδου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Α Τριμήνου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Νομικός Έλεγχος Έκτακτος Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος

4 3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιστορικό και ανάπτυξη του Εκδότη Σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρείας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αντικείμενο Δραστηριότητας Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτική Επιχειρηματική Στρατηγική Ιδιαίτερες Συνθήκες του Κλάδου Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ελληνική Νομοθεσία περί Ακινήτων Επενδυτικοί Περιορισμοί και Επενδυτικά Όρια Επενδυτική Λειτουργία της Εταιρείας Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων της Εταιρείας Καταστάσεις Επενδύσεων Περιγραφή του από Χαρτοφυλακίου των Ακινήτων της Εταιρείας Γενική Επισκόπηση των ακινήτων του από χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Γενική Επισκόπηση των Μισθώσεων των Ακινήτων του από χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Το από Χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ανά Γεωγραφική Περιοχή Οι Κυριότεροι Μισθωτές του από Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Περιγραφές Μεμονωμένων Ακινήτων Περιγραφή του από Χαρτοφυλακίου των Ακινήτων της Εταιρείας Πρόσφατα Αποκτηθέντα Ακίνητα Πωλήσεις Ακινήτων Μάρκετινγκ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σημαντικές Συμβάσεις Δικαστικές Εκκρεμότητες Οργανωτική Διάρθρωση Θυγατρικές και Συνδεδεμένες εταιρείες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) Εισαγωγή Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εισαγωγή Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιόδου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής θέσης Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες ταμειακών ροών περιόδου Ανάλυση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ), των κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) και της Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής (NAV) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΕΩΝ Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη χρήσεων Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη περιόδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Διοικητικό Συμβούλιο, ανώτερα Διοικητικά και Διευθυντικά στελέχη Εκπροσώπηση Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανωτέρων Διοικητικών Στελεχών Σύγκρουση Συμφερόντων Αμοιβές και οφέλη Οφέλη που λαμβάνονται από τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Καταστατικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Γενικά Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς Διασπορά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τιμή Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια Προσφορά Κατηγορίες Επενδυτών Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερομένων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά Γενικά Στοιχεία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Δικαίωμα μερίσματος Δικαίωμα ψήφου και περιορισμοί Δικαιώματα Προτίμησης Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης Δικαιώματα μειοψηφίας Προτάσεις εξαγοράς Φορολογία μερισμάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και διάθεση των νέων μετοχών με Δημόσια Προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά» ή η «Προσφορά») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» ή η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») και στην εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής το «Δ.Σ.») της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στη κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία και για την παρούσα Δημόσια Προσφορά καθώς και ορισμένους παράγοντες κινδύνου που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με πιθανή επένδυση στις Νέες Μετοχές (ήτοι στις μετοχές που προσφέρονται στα πλαίσια εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν κοινοποίηση του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνον εφόσον το εν λόγω Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει δηλώσεις που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οργανωτική δομή, το μέλλον και τις προοπτικές της Εταιρείας και του κλάδου δραστηριοποίησής της. Οι εν λόγω δηλώσεις αντικατοπτρίζουν την άποψη της Εταιρείας σήμερα σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και υπόκεινται σε ορισμένους κινδύνους και παραδοχές. Πολλοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, ή/και την απόδοση της Εταιρείας να διαφέρουν ουσιαστικά από τα μελλοντικά αποτελέσματα, ή/και απόδοση ή/και επιτεύγματα που ενδέχεται να διατυπώνονται άμεσα ή έμμεσα στις εν λόγω δηλώσεις. Οι εν λόγω παράγοντες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις προσδοκίες της Εταιρείας σχετικά με: την Ελληνική αγορά ακινήτων, τον εντοπισμό των κατάλληλων επενδύσεων εντός Ελλάδος καθώς και σε αγορές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διατήρηση σταθερής συνεργασίας με αξιόπιστους και υψηλής ποιότητας μισθωτές, αλλαγές στη φορολογική ή άλλη νομοθεσία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες προτίθεται να επεκταθεί η Εταιρεία, τις γενικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την απόδοση του Χ.Α. και άλλων κεφαλαιαγορών. Εάν επέλθουν ένας ή περισσότεροι τέτοιοι κίνδυνοι ή εάν ορισμένες παραδοχές αποδειχθούν εσφαλμένες, η χρηματοοικονομική κατάσταση, ή / και τα Αποτελέσματα, οι προοπτικές της Εταιρείας μπορεί να διαφοροποιηθούν ουσιαστικά από αυτά που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ως τα αποτελέσματα και τις προοπτικές που η Εταιρεία αναμένει, εκτιμά ή προσδοκά να έχει. 5

7 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Εταιρεία δεν προτίθεται και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την επικαιροποίηση των πληροφοριών του κλάδου δραστηριότητάς της, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισαγωγή-Σύντομο Ιστορικό Η Εταιρεία συστάθηκε το 1999 με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥ- ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTIKA AKINHTA A.E.», δυνάμει της υπ αριθμ / πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ αριθμ / πράξη του ως άνω Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση της Νομάρχου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 8890/ (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Σήμερα η επωνυμία της Εταιρείας είναι «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ- ΟΥΣΙΑΣ», ο διακριτικός της τίτλος «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» και η έδρα της ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 44270/01/Β/99/595 και η διάρκεια της έχει οριστεί εκατό (100) έτη από την καταχώρησή της στο Μ.Α.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής το «Καταστατικό»), όπως τροποποιήθηκε με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ο αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι «η απόκτηση και διαχείριση α) ακίνητης περιουσίας, δικαιωμάτων αγοράς ακινήτων δια προσυμφώνου και μετοχών ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια των περιπτώσεων α-γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2778/1999 και (β) μέσων χρηματαγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3283/2004, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν». Η Εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει χορηγήσει και την υπ αριθμ. 6/458/ άδεια λειτουργίας της. Η εν γένει λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.2992/2002 (εφεξής ο «Νόμος»), καθώς και από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας συμπληρώνεται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες και από ρυθμίσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, διαφόρων αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως οι υπ αριθμ. 7/249/ , 7/259/ , 8/259/ και 13/350/ Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Τα γραφεία της Εταιρείας είναι ιδιόκτητα και βρίσκονται επί της οδού Τζώρτζ Αθήνα, τηλ.: Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητα της αποτελείται από εμπορικά ακίνητα υψηλού επιπέδου τα οποία βρίσκονται στις κύριες αστικές περιοχές της Ελλάδας, εκμισθώνονται σε αξιόπιστους μισθωτές και αφορούν κυρίως σε χώρους γραφείων και τραπεζικά καταστήματα. 6

8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η Εκδότρια είναι συγγενής εταιρεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμμετοχών στην Ελλάδα. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι μισθωτές της Εταιρείας είναι η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΒΑΝΚ Α.Ε.», η «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», από τους οποίους την προερχόταν το 29,19%, 20,46%, 11,24% και 8,69% αντίστοιχα, των Συνολικών Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων Άνευ Χαρτοσήμου (1) της Εταιρείας. Η «ΜΑRFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο κ. Βενετσιάνος Κάκκαβας κατέχουν πριν την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσοστό 50% και 42% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αντίστοιχα. Την , το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιελάμβανε τριάντα (30) ακίνητα με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία χιλ., με βάση την εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (εφεξής το «Σ.Ο.Ε.»). Το σύνολο των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα και τα περισσότερα εξ αυτών στην Αττική. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι συνολικές εκτιμηθείσες αξίες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την αποτίμηση του Σ.Ο.Ε., την 31η Δεκεμβρίου 2008 ανά ακίνητο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Βουκουρεστίου 21 & Βαλαωρίτου, Αθήνα Αλ. Πάντου 33, Καλλιθέα Κ. Βάρναλη 13 & Α. Γκίνη, Χαλάνδρι Λ. Πεντέλης 13 & Αφροδίτης, Χαλάνδρι Μικράς Ασίας 61-63, Γουδή Τζώρτζ 4, Πλ. Κάνιγγος, Aθήνα ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΤ/ΜΑΤΑ (ποσά σε χιλ.) ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΩΡΟΙ (ποσά σε χιλ.) (ποσά σε χιλ.) ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ.) (%) (5) NOTOS A.E ,24% ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΒΑΝΚ Α.Ε ,54% CITI BANK Α.Ε ,81% Δ. ΧΑΪΚΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΒΑΝΚ Α.Ε ,93% ,25% ΤΡΑΠΕΖΑ ,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (1) ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ,42% Καφαντάρη 5-7, Δάφνη 25ης Μαρτίου 77, Πτολεμαΐδα Α. Παπανδρέου 65, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΒΑΝΚ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,47% ,39% ,18% Καποδιστρίου 30, Μαρούσι (2) ΥΓΕΙΑ Α.Ε ,25% WIND Α.Ε.Β.Ε. Λ. Ηλιουπόλεως 37 & Αίνου, Δάφνη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,45% (1) Τα Ετησιοποιημένα Μισθώματα άνευ χαρτοσήμου είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του μηνιαίου μισθώματος σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ανά ακίνητο επί δώδεκα (12) μήνες, χωρίς αναπροσαρμογή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή («ΔΤΚ»). 7

9 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Παπαδιαμαντοπούλου 141, Αθήνα Β Μεραρχίας & Κολοκοτρώνη 116, Πειραιάς Π. Τσαλδάρη & Ερυθραίας, Περιστέρι 25ης Αυγούστου 4 & Μαρινέλη, Ηράκλειο Κρήτης 25ης Μαρτίου 125 & Δανιόλου, Θεσσαλονίκη Φυλής 181 & Κολοκοτρώνη, Καματερό Λ. Κηφισίας & Αγ. Βαρβάρας, Χαλάνδρι Λ. Βουλιαγμένης 380 & Σπ. Μηλίου, Άγιος Δημήτριος ΜΙΣΘΩΤΗΣ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΤ/ΜΑΤΑ (ποσά σε χιλ.) ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΩΡΟΙ (ποσά σε χιλ.) (ποσά σε χιλ.) ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ.) (%) (5) ,27% ,38% ,16% ,10% ,01% ,76% ,16% ,74% Λ. Κηφισού 108 & Σαλαμινίας, Αιγάλεω (3) WIND Α.Ε.Β.Ε ,14% Ιφιγένειας 10 & Δάφνιδος, Ν. Ηράκλειο Αττικής ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΒΑΝΚ Α.Ε ,90% ,43% Λ. Ράλλη 92-96, Πειραιάς (4) DSGI SOUTH ,22% Γρ. Λαμπράκη & Β. Γεωργίου 135, EAST EUROPE A.E. Πειραιάς (4) Α. Παπανδρέου 77, Χαλάνδρι Αθηνάς 12 & Αβραμιώτου, Αθήνα Λεωφ. Σαλαμίνος 62, Κερατσίνι Εθ. Οδός Λαρίσης- Αθηνών MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,13% ,22% ,26% ,11% 8

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 28ης Οκτωβρίου 33 & Υψηλάντου, Καλοχώρι, θεσ/νίκη Ζεφύρου 56, Ερμού, Ηχούς & Αγ. Αναργύρων, Π. Φαλήρου Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα ΜΙΣΘΩΤΗΣ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. GRANT THORNTON Α.Ε. PRAXIS INTERNATIONAL AXE ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΤ/ΜΑΤΑ (ποσά σε χιλ.) ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΩΡΟΙ (ποσά σε χιλ.) (ποσά σε χιλ.) ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ.) (%) (5) ,77% ,65% ,55% Σύνολο , , , ,00 100,00% (1) Αφορά σε τμήμα του ακινήτου επί της οδού Τζώρτζ 4 στην Αθήνα που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία. (2) Μέρος του δώματος του ακινήτου επί της οδού Καποδιστρίου 30 στο Μαρούσι μισθώνεται απο την εταιρεία «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (3) Το εν λόγω ακίνητο δεν είναι μισθωμένο. Η εταιρεία «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» μισθώνει μέρος του δώματος του ακινήτου, το ετησιοποιημένο μίσθωμα άνευ χαρτοσήμου του οποίου κατά την ανέρχεται σε 36 χιλ. (4) Πρόκεται για δύο ακίνητα τα οποία έχουν συνενωθεί και μισθώνονται από ένα μισθωτή. (5) Επί του συνόλου της αξίας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Εταιρείας την Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Τη χρήση 2008, τα συνολικά έσοδα από μισθώματα για τα ακίνητα της Εταιρείας ανήλθαν σε χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε χιλ. Το 2008, η Εταιρεία ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με την αγορά είκοσι (20) νέων ακινήτων συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας ,66 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας χιλ., σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε. Δυνάμει του από 15885/ συμβολαίου, η Εταιρεία μεταβίβασε αγροτεμάχιό της στην Κυλλήνη στην εταιρεία «TERRA STABILE A.E.» προς 300 χιλ., ποσό που καταβλήθηκε στην Εταιρεία την Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την αριθμούσε τριάντα (30) ακίνητα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας, σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε., χιλ. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι συνολικές μικτές εκμισθώσιμες επιφάνειες του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας την , ανά τύπο ακινήτου: Α/Α ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 1 Βουκουρεστίου 21 & Βαλαωρίτου, Αθήνα 452,1 452,1 2 Αλ. Πάντου 33, Καλλιθέα 2.885, ,42 3 Κ. Βάρναλη 13 & Α. Γκίνη, Χαλάνδρι 325,56 325,56 4 Λ. Πεντέλης 13 & Αφροδίτης, Χαλάνδρι Μικράς Ασίας 61-63, Γουδή 429,5 429,5 6 Τζώρτζ 4, Πλ. Κάνιγγος, Aθήνα 570,88 570,88 854,47 (1) 854,47 7 Καφαντάρη 5-7, Δάφνη ης Μαρτίου 77, Πτολεμαΐδα 242,7 242,7 9 Α. Παπανδρέου 65, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη 298,53 298,53 10 Καποδιστρίου 30, Μαρούσι (2) 2.450, ,18 9

11 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α/Α ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 11 Λ. Ηλιουπόλεως 37 & Αίνου, Δάφνη Παπαδιαμαντοπούλου 141, Αθήνα Β Μεραρχίας & Κολοκοτρώνη 116, Πειραιάς Π. Τσαλδάρη & Ερυθραίας, Περιστέρι 360,37 360, ης Αυγούστου 4 & Μαρινέλη, Ηράκλειο Κρήτης 369,73 369, ης Μαρτίου 125 & Δανιόλου, Θεσσαλονίκη 294,05 294,05 17 Φυλής 181 & Κολοκοτρώνη, Καματερό 258,21 258,21 18 Λ. Κηφισίας & Αγ. Βαρβάρας, Χαλάνδρι 1.500, ,75 19 Λ. Βουλιαγμένης 380 & Σπ. Μηλίου, Άγιος Δημήτριος Λ. Κηφισού 108 & Σαλαμινίας, Αιγάλεω (3) 3.060, ,00 21 Ιφιγένειας 10 & Δάφνιδος, Ν. Ηράκλειο Αττικής 667,16 667,16 22 Λ. Ράλλη 92-96, Πειραιάς (4) Γρ. Λαμπράκη & Β. Γεωργίου 135, Πειραιάς (4) 375,12 375,12 24 Α. Παπανδρέου 77, Χαλάνδρι Αθηνάς 12 & Αβραμιώτου, Αθήνα ,00 26 Λεωφ. Σαλαμίνος 62, Κερατσίνι 262,22 262,22 27 Εθ. Οδός Λαρίσης-Αθηνών 869,4 869, ης Οκτωβρίου 33 & Υψηλάντου, Καλοχώρι, θεσ/νίκη 149,39 149,39 29 Ζεφύρου 56, Ερμού, Ηχούς & Αγ. Αναργύρων, Π. Φαλήρου 2.584, ,81 30 Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα 472,45 472,45 Σύνολο 8.178, , , ,00 (1) Αφορά σε τμήμα του ακινήτου επί της οδού Τζώρτζ 4 στην Αθήνα που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία. (2) Μέρος του δώματος του ακινήτου επί της οδού Καποδιστρίου 30 στο Μαρούσι μισθώνεται απο την εταιρεία «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (3) Το εν λόγω ακίνητο δεν είναι μισθωμένο. Η εταιρεία «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» μισθώνει μέρος του δώματος του ακινήτου, το ετησιοποιημένο μίσθωμα άνευ χαρτοσήμου του οποίου κατά την ανέρχεται σε 36 χιλ. (4) Πρόκεται για δύο ακίνητα τα οποία έχουν συνενωθεί και μισθώνονται από ένα μισθωτή. Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Κατά την περίοδο , η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά ενός (1) νέου ακινήτου μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 328,20 τ.μ. έναντι τιμήματος 735 χιλ. (πλέον συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων, ποσού ) και εκτιμηθείσας αξίας 767 χιλ., σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Βόλου του Ν. Μαγνησίας και από την , μισθώνεται από την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με ημερομηνία λήξης την Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ετησιοποιημένο μίσθωμα άνευ χαρτοσήμου ίσο με 56,4 χιλ. και ετήσια αναπροσαρμογή βάσει Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εφεξής «ΔΤΚ») πλέον προσαύξησης 2%. Συνεπώς την , το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρείας αριθμούσε τριάντα ένα (31) ακίνητα, συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας ,20 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας χιλ., σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε. Την , η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά ενός (1) νέου ακινήτου μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 435,90 τ.μ., έναντι ποσού 400 χιλ. (πλέον συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων, ποσού ) επί οικοπέδου 440 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας 720 χιλ., σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και από την μισθώνεται από την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.», δυνάμει σύμβασης 10

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 μίσθωσης με ημερομηνία λήξης την Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ετησιοποιημένο μίσθωμα άνευ χαρτοσήμου ίσο με και ετήσια αναπροσαρμογή βάσει ΔΤΚ πλέον προσαύξησης 2%. Συνεπώς, κατόπιν της παραπάνω απόκτησης, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρείας αριθμεί τριάντα δύο (32) ακίνητα, συνολικής αξίας χιλ. (βάσει της έκθεσης του Σ.Ο.Ε. με ημερομηνία εκτίμησης την και των σχετικών εκθέσεων του Σ.Ο.Ε. για τα δύο (2) ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2009) και συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας ,1 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου επί της οδού Τζώρτζ 4, Αθήνα). Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρείας (εξαιρουμένου του ακινήτου, επί της Λεωφόρου Κηφισού 108 & Σαλαμινίας, Αιγάλεω, στο οποίο εκμισθώνεται μόνο μέρος του δώματος) είναι εκμισθωμένο με ποσοστό πληρότητας 100%. Επίσης, σημειώνεται ότι τμήμα του ακινήτου επί της οδού Τζωρτζ 4, Αθήνα, είναι ιδιοχρησιμοποιούμενο και η αξία του απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας στον λογαριασμό «Ενσώματα Πάγια» Επιχειρηματική Στρατηγική Η επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στη μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων και των αποτελεσμάτων της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους Μετόχους της. Οι βασικές παράμετροι της στρατηγικής της Εταιρείας είναι: Ενεργή διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου των ακινήτων της μέσω της ενίσχυσης της βάσης των μισθωτών της, της βελτιστοποίησης της σύνθεσης του καθώς και της ανάπτυξης αυτού με την πώληση ακινήτων όταν ανακύψουν ευκαιρίες στην αγορά που να συνάδουν με τους επενδυτικούς της στόχους και την επενδυτική της πολιτική. Επιδίωξη επιλεκτικών αποκτήσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα. Τακτική επιλεκτικών αποκτήσεων ακινήτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με χώρους γραφείων, εμπορικούς χώρους καθώς και αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους σε σημεία υψηλής εμπορικότητας και προβολής. Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής μέσω της αξιοποίησης των πρόσφατων τροποποιήσεων επί του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής οι «Α.Ε.Ε.Α.Π.») και που επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να δανειστεί μέχρι το 50% της αξίας του συνολικού ενεργητικού της για την απόκτηση και αξιοποίηση των ακινήτων στα οποία έχουν επενδυθεί τα διαθέσιμα των Α.Ε.Ε.Α.Π. ή/και Εταιρειών Ειδικού Σκοπού. Στα πλαίσια της προαναφερθείσας επιχειρηματικής στρατηγικής, η Εταιρεία αξιοποιεί τα ακόλουθα πλεονεκτήματα τα οποία πιστεύει ότι διαθέτει: Χαρτοφυλάκιο ακινήτων υψηλής ποιότητας. Ισχυρούς και Σταθερούς Μισθωτές. Η Εταιρεία στα πλαίσια των μακροχρόνιων μισθώσεων που διατηρεί με εδραιωμένες, υψηλής φερεγγυότητας εταιρείες του χρηματοοικονομικού κυρίως κλάδου, έχει επιτύχει την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους μισθωτές της γεγονός που αναμένεται να την οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα πληρότητας και ανανέωσης των μισθώσεων και κατά συνέπεια σε σταθερά έσοδα από μισθώματα. Εμπειρία διευθυντικών στελεχών και μελών Επενδυτικής Επιτροπής με σημαντική παρουσία στην Ελληνική αγορά ακινήτων και πλούσιο ιστορικό επίτευξης υψηλών αποδόσεων, γεγονός που της προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εντοπισμό και στην αξιοποίηση των τάσεων της αγοράς και των επενδυτικών ευκαιριών στον ελληνικό και ξένο κλάδο εμπορικών ακινήτων. 11

13 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πληροφορίες για τις Τάσεις Κατά την χρήση που έληξε την , η Εταιρεία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο της με την αγορά είκοσι (20) νέων ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος χιλ. (συμπεριλαμβανομένων και των συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων). Η αγορά αυτών των ακινήτων χρηματοδοτήθηκε με ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την είσοδο της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο μετοχικό της κεφάλαιο καθώς και με τραπεζικό δανεισμό. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας κατά την χρήση 2008 είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση κατά 126% των εσόδων από μισθώματα και κατά 204% των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. Κατά το Α τρίμηνο της χρήσης 2009, η Εταιρεία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο της με την αγορά ενός (1) επενδυτικού ακινήτου έναντι τιμήματος 735 χιλ. (πλέον συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων, ποσού 20 χιλ.). Η αγορά αυτού του ακινήτου χρηματοδοτήθηκε με ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία προήλθαν από την λειτουργική της δραστηριότητα. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Λαρίσης 157 και Γκούρα, Νεάπολη, Δήμος Βόλου, Ν. Μαγνησίας και μισθώνεται από την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» δυνάμει σύμβασης με ημερομηνία λήξης την Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ετησιοποιημένο μίσθωμα άνευ χαρτοσήμου ίσο με και ετήσια αναπροσαρμογή ΔΤΚ 2%. Επιπλέον, κάνοντας χρήση ταμειακών διαθεσίμων τα οποία προήλθαν από την λειτουργική της δραστηριότητα, η Εταιρεία προχώρησε την στην αγορά ενός (1) νέου επενδυτικού ακινήτου έναντι ποσού 400 χιλ. (πλέον συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων ποσού ). Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στην οδό Θεμ. Σοφούλη 16, περιοχή Ντεπώ, Δήμος Θεσσαλονίκης και μισθώνεται από τη «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με ημερομηνία λήξης την Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ετησιοποιημένο μίσθωμα άνευ χαρτοσήμου ίσο με Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και βάσει των πρόσφατων συμβάσεων μίσθωσης των τριάντα δύο (32) ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλάκιου της Εταιρείας, τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα Άνευ Χαρτοσήμου ανέρχονται σε χιλ. Αναφορικά δε με τα λειτουργικά της έξοδα, πολιτική της Εταιρείας αποτελεί η συγκράτηση αυτών που δεν σχετίζονται με τις επενδύσεις σε ακίνητα. Με τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Εταιρεία πρόκειται να αποπληρώσει μέρος του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της. Περαιτέρω, η Εταιρεία εξετάζει ποικίλες πιθανές επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες θα χρηματοδοτήσει με Ίδια Κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό, ανάλογα με τη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τα φορολογικά πλεονεκτήματα και κίνητρα που ισχύουν σε κάθε χώρα. Σημειώνεται ότι, βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Α.Ε.Ε.Α.Π., η Εταιρεία δύναται να αντλήσει τραπεζικό δανεισμό έως το 50% του ενεργητικού της. 12

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τα Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά όργανα και τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επενδυτική Επιτροπή, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Διευθυντής Περιουσίας και Εργασιών, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Αναλυτικότερα τα μέλη των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας είναι: α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλίας Βολονάσης, Πρόεδρος Δ.Σ.- Μη εκτελεστικό μέλος Ευθύμιος Μπουλούτας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Αραγιώργης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος Αικατερίνη Καψάλη, Μέλος Δ.Σ.- Εκτελεστικό μέλος Κυριάκος Μάγειρας, Μέλος Δ.Σ.- Μη Εκτελεστικό μέλος Γεράσιμος Γασπαρινάτος, Μέλος Δ.Σ.- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Κατσουρίδης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, λήγει την και παρατείνεται αυτοδικαίως έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του β) Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής Ιωάννης Αραγιώργης Ηλίας Βολονάσης Βενετσιάνος Κάκκαβας Κυριάκος Μάγειρας Ευθύμιος Μπουλούτας γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Αραγιώργης δ) ο Διευθυντής Περιουσίας & Εργασιών Αικατερίνη Καψάλη ε) ο Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Παναγής Μέντες στ) ο Εσωτερικός Ελεγκτής Αλέξανδρος Νικολαΐδης 13

15 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.3 ΜΕΤΟΧΟΙ Κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση ήταν η παρακάτω: ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ % ΑΡ. ΔΙΚ/ΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (1) % MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00% ,00% Βενετσιάνος Κάκκαβας ,00% ,00% Κωνσταντίνος Μαρτίνος ,50% ,50% Νικόλαος Γουλανδρής ,50% ,50% Γεώργιος Βαρδινογιάννης ,50% ,50% Ηλίας Βολονάσης ,50% ,50% Σύνολα ,00% ,00% (1) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007. Πηγή: Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν κατέχει Ίδιες μετοχές. 1.4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ανερχόταν σε και διαιρείτο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστη. 1.5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Η MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι συγγενής της εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP» (εφεξής η «MIG»), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 16836/06/Β/88/06 και έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 24, Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διάρθρωση του Ομίλου MIG την : 14

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ REAL ESTATE ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 100% 50% 89,90% 24,63% 100% MIG SHIPPING S.A. MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. VIVARTIA A.B.E.E. INTERINVEST A.E.E.X. MARFIN CAPITAL S.A. 9,50% 76,90% 100% 56,74% 44,28% 100% ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. EUROLINE A.E.E.X. MIG LEISURE LTD. 100% 66,67% 75,08% MIG AVIATION HOLDINGS LIMITED JSC RΟBNE ΚUCE BEOGRAD ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ. 100% 25,83% MIG AVIATION 1 LIMITED 0,96% SINGULAR LOGIC A.E. 100% MIG LEISURE & REAL ESTATE CROATIA B.V. ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ 49,99% SUNCE KONCERN D.D. ZAGREB Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την MIG βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 15

17 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύμφωνα με δήλωση της MIG, «Oι κατά 100% θυγατρικές εταιρείες της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «MIG LEISURE AND REAL ESTATE (CROATIA) B.V.» και «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.»: α) δεν έχουν συναφή δραστηριότητα με την «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» (η Εταιρεία), β) διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την Εταιρεία και γ) ακολουθούν διαφορετική επιχειρηματική στρατηγική σε σχέση με την Εταιρεία». H εταιρεία «MIG LEISURE AND REAL ESTATE (CROATIA) B.V.» είναι εταιρεία συμμετοχών και η αποκλειστική της δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία του παρόντος, είναι η συμμετοχή κατά 49,99%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «SUNCE KONCEN D.D. ZAGREB» (SUNCE). H SUNCE δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα στην Κροατία μέσω των ξενοδοχειακών μονάδων «BLUE SUN HOTELS & RESORTS», ενώ κατέχει μεγάλες εδαφικές εκτάσεις καθώς και ποσοστό στο αεροδρόμιο του νησιού Brac στην Κροατία. Η εταιρεία «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.» είναι επίσης εταιρεία συμμετοχών, της οποίας η αποκλειστική δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία του παρόντος, είναι η κατά 66,67% συμμετοχή της στην εταιρεία «TAU 1 BEOGRAD D.O.O». Η «TAU 1 BEOGRAD D.O.O» κατέχει το 100% της εταιρείας «JSC ROBNE KUCE BEOGRAD» (RKB), η οποία είναι αλυσίδα ακινήτων εμπορικών κέντρων της πρώην Γιουκοσλαβίας. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε ελκυστικές και κεντρικές τοποθεσίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, συνολικής επιφάνειας τ.μ. Σύμφωνα με δήλωση της MIG, «Η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο μέλλον θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου της». Επίσης, η MIG με την από επιστολή της προς τη δικηγορική εταιρεία που διενήργησε τον νομικό έλεγχο της Εταιρείας, δηλώνει ότι «δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, μεταξύ της εταιρείας μας και της «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση, σύμφωνα με το παράρτημα III παράγραφος 3.3 του Ε.Κ. 809/2004, πέραν του ότι η «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» αποτελεί συγγενή εταιρεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ως κατόχου του 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.». 1.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση που έληξε την συνέτασσε και δημοσίευε νόμιμα Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Στα πλαίσια της διαδικασίας της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., η Εταιρεία συνέταξε σύφωνα με τις πρόνοιες των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 με συγκριτική πληροφόρηση για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006 και ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Λ.Π. την Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά τις χρήσεις , όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./.Δ.Π.Χ.Π. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2008 εγκρίθηκαν με τις από & , αντίστοιχα Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της αντίστοιχα και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Λέο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και, κατόπιν σχετικής εντολής των Κυρίων Αναδόχων, από 16

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Πέρρο (Α.Μ.ΣΟΕΛ.:11951) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.)». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ Έσοδα από Μισθώματα Κέρδη/(Ζημιά) από πώληση επενδυτικών ακινήτων 0 6 (10) Κύκλος Εργασιών Καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία 920 (372) Λειτουργικά έξοδα σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα (67) (204) (200) Λειτουργικά κέρδη (EBIT) Κέρδη προ Φόρων Καθαρά κέρδη χρήσης Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την και οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ.) Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 645 (1) 508 (2) 400 Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.416) (1) (4.708) (2) (34.469) Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1) Για την χρήση 2006, τα μεγέθη των ταμειακών ροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ως συγκριτική πληροφόρηση για την χρήση 2006 καθώς η Εταιρεία για σκοπούς συγκρισιμότητας έχει κάνει την εξής αναταξινόμηση: Οι «Αγορές-προσθήκες επενδυτικών ακινήτων» και οι «Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων» ύψους 14 χιλ. και 1 χιλ. αντίστοιχα έχουν μεταφερθεί από τις λειτουργικές δραστηριότητες στις επενδυτικές. (2) Τα μεγέθη των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2007 διαφέρουν από τα αντίστοιχα δημοσιευμένα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 λόγω αναπροσαρμογής για λόγους συγκρισιμότητας με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα στοιχεία για την χρήση 2006 προέρχονται από την Εταιρεία και δεν είναι ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αναπτύχθηκε σημαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο. Συγκεκριμένα, την η Εταιρεία διέθετε τριάντα (30) ακίνητα έναντι έντεκα (11) ακινήτων την και επτά (7) την Η εν λόγω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αποτελείται κυρίως από έσοδα από μισθώματα. Τα έσοδα από μισθώματα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε χιλ. το 2008 έναντι χιλ. το 2007 και χιλ. το 2006 σημειώνοντας αύξηση 12,1% το 2007 σε σχέση με το 2006 και 126,27% το 2008 σε σχέση με το Η σημαντική αύξηση των εσόδων από μισθώματα το 2008 ήταν αποτέλεσμα της αγοράς είκοσι (20) νέων επενδυτικών ακινήτων από την Εταιρεία εντός της χρήσης αλλά και των μισθωμάτων από τα τέσσερα (4) ακίνητα που αγόρασε εντός του Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά το 2008 και ανήλθαν σε χιλ., έναντι 389 χιλ. το 2007 και χιλ. το Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών κερδών της Εταιρείας το 2008 είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των εσόδων από μισθώματα καθώς και των υψηλών κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, ύψους χιλ. Η μείωση των λειτουργικών κερδών το 2007 σε σχέση με το 2006 οφείλεται στα αυξημένα λειτουργικά έξοδα για την αγορά εντός του 2007 τεσσάρων (4) επενδυτικών ακινήτων. 17

19 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε χιλ. το 2008 έναντι 957 χιλ. το 2007 και χιλ. το Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας για την χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το 2007 και χιλ. το Τα ιδιαίτερα υψηλά καθαρά κέρδη της χρήσης 2007 σε σχέση με τις χρήσεις 2008 και 2006 οφείλονται στην αναστροφή αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης την , ύψους χιλ., λόγω της μετατροπής της Εταιρείας την σε Α.Ε.Ε.Α.Π. και κατά συνέπεια της αλλαγής στον τρόπο φορολόγησης της. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε χιλ.) (1) Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) (2) Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) (2) Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) (3) (3.039) Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή (2) Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίζονται ως καθαρά κέρδη χρήσης πλέον αποσβέσεις παγίων στοιχείων και χρηματοοικονομικά έξοδα μείον έσοδα από τόκους και πιστωτικό φόρο εισοδήματος. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA υπολογίζεται ως EBITDA μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία και κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων. (3) Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations - FFO) υπολογίζονται ως καθαρά κέρδη χρήσης πλέον αποσβέσεις παγίων στοιχείων και επίδραση συνολικών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων και αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ (ποσά σε χιλ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης Προσαρμοσμένος αριθμός μετοχών τέλους χρήσης (1) Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (προσαρμοσμένος)

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ (ποσά σε χιλ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη ανά μετοχή (2) 0,9711 0,667 0,268 Μέρισμα ανά μετοχή Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV) (3) 12,46 18,82 4,77 Εσωτερική Αξία Μετοχής βάσει του προσαρμοσμένου αριθμού μετοχών τέλους χρήσης 12,46 4,59 4,77 Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Για λόγους συγκρισιμότητας προσαρμόστηκε ο αριθμός μετοχών τέλους χρήσης για την ώστε να απεικονίζεται η έκδοση 3,1 νέων δωρεάν μετοχών για κάθε μια παλαιά λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς υπέρ το άρτιο που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της (2) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το σταθμισμένο μέσο όρο των υφιστάμενων μετοχών. Ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 33 (IAS 33) και έχει προσαρμοστεί ώστε να απεικονίζεται η έκδοση 3,1 νέων δωρεάν μετοχών για κάθε μια παλαιά λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς υπέρ το άρτιο που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την (3) Η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV) υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων με τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης. Ο υπολογισμός της Εσωτερικής Αξίας (NAV) της μετοχής κατά την των χρήσεων , παρατίθεται ακολούθως: (ποσά σε χιλ.) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού Αριθμός Μετοχών τέλους χρήσης Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV) (σε ) 12,46 18,82 4,77 (1) Προσαρμοσμένος Αριθμός Μετοχών τέλους χρήσης (2) Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV) βάσει του προσαρμοσμένου αριθμού μετοχών τέλους χρήσης (σε ) 12,46 4,59 4,77 (1) (1) Έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες επί της Κατάστασης Επενδύσεων της από τον Τακτικό και τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και έχουν συνταχθεί σχετικές Εκθέσεις Ευρημάτων. (2) Για λόγους συγκρισιμότητας προσαρμόστηκε ο αριθμός μετοχών τέλους χρήσης για την ώστε να απεικονίζεται η έκδοση 3,1 νέων δωρεάν μετοχών για κάθε μια παλαιά λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς υπέρ το άρτιο που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Την το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αριθμούσε τριάντα (30) ακίνητα, έναντι έντεκα (11) την και επτά (7) την Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα την ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. το 2007 και χιλ. την Η αύξηση του υπολοίπου την σε σχέση με την οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αγορά από την Εταιρεία είκοσι (20) νέων επενδυτικών ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος χιλ. Η αύξηση του υπολοίπου την σε σχέση με την οφείλεται στην αγορά από την Εταιρεία τεσσάρων (4) νέων επενδυτικών ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος χιλ. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν την σε χιλ. έναντι 27 χιλ. την και 9 χιλ. την Η σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων την σε σχέση με την αφορά σε απαίτηση ύψους χιλ. από το Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά , η Εταιρεία κατέβαλλε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και τέλος 19

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.734.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελίδα 1 από 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ... 3 Α. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 3 Α. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΈΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΈΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΈΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Οι κάτωθι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (πρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π.)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (πρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π.) ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (πρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π.) Απρίλιος 2016 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Η παρούσα παρουσίαση έχει συνταχθεί από την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΠΡΩΗΝ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.09 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AEGEAN AIRLINES S.A.) Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 32603/06/Β/95/3 Έδρα και διεύθυνση: Βιλτανιώτη 31, 145 64,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13165/06/Β/86/14 δ.τ. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έδρα: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4 ΤΚ 15123 Μαρούσι Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα