Advanced Medical Nutrition

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Advanced Medical Nutrition"

Transcript

1 Advanced Medical Nutrition Γραμμή φροντίδας: Αθήνα 17 ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, Ν. Κηφισιά Τ: F: Θεσσαλονίκη Ιασ. Ζηργάνου 41 & Περικλέους, Θεσσαλονίκη Τ: F:

2 Nutricia Ειδικοί στη διατροφή από το 1896 To 1896, ο Jan van der Hagen, ένας Ολλανδός γιατρός που ερευνούσε τις θρεπτικές ιδιότητες του μητρικού γάλακτος, δημιούργησε στο εργαστήριο ένα συνθετικό γάλα που διέθετε πολλές από τις ιδιότητες του μητρικού. Ο στόχος ήταν να προσφέρει στα μωρά των μητέρων που δεν μπορούσαν να θηλάσουν, διατροφή υψηλής αξίας,. Η συν ταγή κατοχυρώθηκε και σύντομα το γάλα κυκλοφόρησε σε 4 τύπους, ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των βρεφών. Ο Jan van der Hagen συνέχισε τις μελέτες του ανα δεικνύοντας, για πρώτη φορά, την θεραπευτική αξία της εξειδικευμένης διατροφής και δημιουργώντας προϊόντα για πολλές κατηγορίες ασθενών, όπως διαβητικούς ή πάσχον τες από δυσλειτουργίες του θυρεοειδή. Πολύ σύντομα, ήδη από το 1905, η Nutricia έγινε ευρέως γνωστή ως η πρωτοπόρος στην Eιδική Θεραπευτική Διατροφή. Σήμερα, η Nutricia είναι η μεγαλύτερη εταιρία της Ευρώπης στον τομέα της θεραπευ τικής διατροφής. Το ερευνητικό της τμήμα είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με περισσότερους από 200 εξειδικευμένους επιστήμονες: μοριακούς βιολόγους, χημικούς και διατροφολόγους. Καθοδηγεί τις εξελίξεις στην επιστημονική διατροφή, δημιουρ γώντας προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας που γίνονται σύμμαχοι του γιατρού και του ασθενή στην αντιμετώπιση πολλών παθήσεων. Το όραμά μας Όραμά μας είναι να καθιερώσουμε στη συνείδηση ειδικών και κοινού την καθοριστική σημασία που έχει η ειδική, επιστημονική διατροφή στην ενίσχυση της υγείας και στη θεραπεία των ασθενειών. βοηθούμε στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων

3 Η αξία της θεραπευτικής διατροφής Η θεραπευτική διατροφή ασχολείται με τον τρόπο που η θρέψη επηρεάζει το σώμα και τις λειτουργίες του. Ειδικότερα, επιδιώκουμε να χρησιμοποιήσουμε τη διατροφή ως εργα λείο μέσο για τη βελτίωση της υγείας και την αντιμετώ πιση των ασθενειών. Όπως η ελλιπής διατροφή μπορεί να επιδεινώσει νοσήματα (καρδιοπάθειες, καρκίνος κ.α.), η στο χευμένη θεραπευτική διατροφή μπορεί να προλάβει και να βελτιώσει πολλές καταστάσεις. Όλο και περισσότερο, η θεραπευτική διατροφή καθιερώνεται στην ιατρική πρακτι κή και χρησιμοποιείται ως κύρια επιλογή για τη μεγιστο ποίηση του αποτελέσματος. φροντίζουμε ώστε η θεραπεία να είναι πιο αποτελεσματική και το κόστος της μικρότερο Επιπλέον, εκτός από το όφελος υγείας, υπάρχει και σημαν τικό όφελος από πλευράς κόστους καθώς η ανάρρωση γίνε ται γρηγορότερα, η νοσηλεία είναι συντομότερη και οι ασθε νείς χρειάζονται λιγότερη ειδική βοήθεια μέχρι την πλήρη αποθεραπεία τους.

4 Προσεγγίσεις στην Eξειδικευμένη Θεραπευτική ιατροφή Αντιμετωπίζοντας την υποθρεψία Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. Η συμβατική διατροφή δεν είναι πάντα σε θέση να τις καλύψει. Ασθένειες, τραυματισμοί ή καταβολή δυνάμε ων από οποιαδήποτε αιτία αλλάζουν το διατροφικό "προ φίλ" δημιουργώντας ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές μένουν ακάλυπτες. Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και άτομα της τρίτης ηλικίας αντιμε τωπίζουν δυσκολίες στη διατροφή τους, με συνέπεια να αυξάνονται δραματικά οι πιθανότητες για επιβάρυνση της υγείας τους, για αναποτελεσματικότητα της παρεχόμενης θεραπείας και για εμφάνιση επιπλοκών. Όλοι συμφωνούν στο ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Αυτή η αρχή ισχύει ακόμα περισσότερο όταν ήδη υπάρχει κάποιο πρόβλημα που μπορεί, χωρίς την σωστή αντιμετώπιση, να διογκωθεί. Έτσι, η θεραπευτική διατροφή αναδεικνύεται ως μια απλή, αποτελεσματική και στοχευμέ νη διαχείριση σε κάθε πρόβλημα υγείας. Τα προϊόντα μας με ένα ευρύ φάσμα γεύσεων και συσκευα σιών είναι ευχάριστα για τους ασθενείς, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό συμμόρφωσης προς τη θεραπεία. Kcal 300 Lactose FREE Protein 12 g Fibre 4.6 g Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ασθε νών που καλύπτονται από τη θεραπευτική διατροφή και τα όφελη που αυτή αποδί δει, δημιουργήσαμε την εύκολα αναγνώσι μη ετικέτα Nutri target. οι παθήσεις προλαμβάνονται με κατάλληλη διατροφή Τα προϊόντα της Nutricia είναι έντονα διαφοροποιημένα χρωματικά, ενώ στο εικαστικό τους εμφανίζονται καθαρά το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα οφέλη του προϊόντος.

5 Προσεγγίσεις στην Eξειδικευμένη Θεραπευτική ιατροφή Βοηθώντας τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς τους Τα προϊόντα της Nutricia δίνουν στους γιατρούς, στους νοση λευτές, στους φαρμακοποιούς και στους διαιτολόγους ένα ευρύ φάσμα επιλογών, ώστε να χρησιμοποιήσουν το πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες των ασθενών τους, επιταχύ νοντας την ανάρρωση. ένας αξιόπιστος βοηθός με ρόλο κλειδί στη θεραπεία Πολλά προϊόντα λαμβάνονται από το στόμα και προορί ζονται για ασθενείς που είναι σε θέση να τραφούν μόνοι τους. Για τους ασθενείς που χρειάζονται βοήθεια για να τραφούν, όπως π.χ. σε νοσοκομεία ή σε χρόνια νοσηλεία κατ' οίκον, δημιουργήσαμε μια σειρά προϊόντων για εντε ρική σίτιση μέσω καθετήρα και αντίστοιχα συστήματα χορήγησης. Φροντίδα στο σπίτι για ασθενείς σε εντερική σίτιση Η νοσηλεία στο σπίτι, σε πολλές περιπτώσεις ασθενών, σημαίνει πολλά περισσότερα από απλή φροντίδα. Ειδικά στο θέμα της διατροφής, ο ασθενής συχνά χρειάζεται υπο στήριξη πέρα από τα όρια της συμβατικής θρέψης. Η Nutricia μπορεί να προμηθεύσει τους κατ' οίκον νοσηλευόμενους ασθενείς με ειδικά προϊόντα όπως διαλύματα εντερικής σίτι σης και αντλίες χορήγησης, ώστε να συνεχίσουν να έχουν υψηλού επιπέδου διατροφή και μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

6 Προσεγγίσεις στην Eξειδικευμένη Θεραπευτική ιατροφή Απευθυνόμαστε σε ειδικές ανάγκες διατροφής Η επιστημονική έρευνα που διεξάγει συνεχώς η Nutricia έχει καταφέρει να δώσει λύσεις σε ειδικές περιπτώσεις προ βλημάτων διατροφής. Για τη βρεφική και την παιδική ηλι κία διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, που καλύπτουν κάθε περίπτωση ασθένειας, καχεξίας ή μη φυσιολογικής ανάπτυξης. Η Nutricia είναι η μοναδική εταιρία που προτείνει μία πλήρη σειρά προ ϊόντων προ σαρμοσμένων στις ανάγ κες των παιδιών, με τα ονόματα Infatrini και Nutrini. Επιπλέον, μέσω της διατροφής, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως σακχαρώδης διαβή της, AIDS, Αλτσχάιμερ, μπορούν να περιορί σουν τα συμπτώματα της νόσου ή να καθυ στερήσουν σημαντικά την εξέλιξή της. Ο τομέας της στοχευμένης θεραπευτικής διατροφής παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα από τα βασικά πεδία ερευνών της Nutricia. Αντιμετωπίζουμε τις διαταραχές υγείας με εξειδικευμένη διατροφή SHS International Πρωτοπόροι στην Εξειδικευμένη Θεραπευτική Διατροφή Η SHS παρέχει τα πιο εξειδι κευμένα προϊόντα της Nutricia, που απευθύνονται σε πάσχον τες από ασθένειες του γαστρεν τερικού συστήματος, του νευ ρικού συστήματος, από διαταραχές του μεταβολισμού και από σοβαρής μορφής τροφικές αλλεργίες. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα προ ϊόντα είναι απολύτως απαραίτητα για να έχει ο ασθενής ποιότητα ζωής. Σε κάποιες, είναι αναγκαία και για την ίδια την επιβίωση. Συμπερασματικά, η Εξειδικευμένη Θεραπευτική Διατροφή γεφυρώνει το διατροφικό κενό, όταν η διατροφή είναι ελλι πής ή όταν οι ασθενείς χρειάζονται πρόσθετη διατροφική υποστήριξη. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της ασθένειας και συμβάλλει δραστικά στη θεραπεία. Αξιοποιώντας την, μπορείτε να προσφέρετε ουσιαστική βελ τίωση στη ζωή των ασθενών. τεκμηριωμένα οφέλη για πολλές κατηγορίες ασθενών

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους Για το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2010 Θέμα:Πρόταση Ίδρυσης Νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ ΠΑΤΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΒΡΑΜΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η κατανόηση της σπουδαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

be well. ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

be well. ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. be well. ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. 1 Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Δεν τη φυλάμε στην αίθουσα συνεδριάσεων, σε ένα γραφείο ή σε μια κλινική. Ούτε καν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Δίαιτας Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Πρωτεΐνη για τητυροσιναιμία από την ASIEM

Εγχειρίδιο Δίαιτας Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Πρωτεΐνη για τητυροσιναιμία από την ASIEM Εγχειρίδιο Δίαιτας Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Πρωτεΐνη για τητυροσιναιμία από την ASIEM Με την ευγενική χορηγία της Ελληνική Μετάφραση: Ευστρατία Δασκάλου, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc Επιμέλεια: Περσεφόνη

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση

Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση ActionAid Hellas Φαλήρου 52, 11741 Αθήνα Τ: 2109212321 E: info.hellas@actionaid.org www.actionaid.gr H ActionAid είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. www.lifepositive.gr. life positive > life positive > life positive > life positive > life positive EDITORIAL. ΑΠΟΡΙΕΣ > Για το ψωµί

Περιεχόµενα. www.lifepositive.gr. life positive > life positive > life positive > life positive > life positive EDITORIAL. ΑΠΟΡΙΕΣ > Για το ψωµί www.lifepositive.gr www.lifepositive.gr 18 Περιεχόµενα 12 26 34 6 8 12 18 26 34 38 life positive > life positive > life positive > life positive > life positive EDITORIAL ΑΠΟΡΙΕΣ > Για το ψωµί ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική Επικαιρότητα

Διατροφική Επικαιρότητα Ιδρυτικά Μέλη XΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος ΕΙΔ Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, MSc ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΕΙΔ Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος,MSc Εισαγωγικό Σημείωμα Μία νέα χρονιά ξεκινάει,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 01, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me editorial Αγαπητοί αναγνώστες, με αφορμή το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας Free Health, θα θέλαμε να δώσουμε το στίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε τα πάντα για το AIDS

Μάθε τα πάντα για το AIDS Μάθε τα πάντα για το AIDS Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εγκαινίασε μια σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων επικοινωνίας με τους νέους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη Η δύναμη της διάγνωσης στα χέρια μας Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα εξοπλίζουν το επιτελείο των εξειδικευμένων ιατρών με δυνατότητες διάγνωσης που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες. Η EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία

H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ>ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία Η Ε.Ο.Π.Ε. «μεγάλωσε» και έχει πλέον το ανάστημα να συνομιλεί με την πολιτεία με ίσους όρους. Η Ε.Ο.Π.Ε. κάνει το επόμενο βήμα της με το

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα