ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα 1. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας Ή την επωνυμία του οργανισμού/της εταιρείας/του φορέα που εκπροσωπείτε αν απαντάτε για λογαριασμό του/της: 2. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την κύρια χώρα κατοικίας: 3. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την κύρια χώρα δραστηριότητας: 4. Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Επιτροπής, εκτός εάν αυτό θα έθιγε το έννομο συμφέρον σας. Συμφωνείτε να δημοσιευθούν οι απαντήσεις σας μαζί με τα στοιχεία σας; Ναι, οι απαντήσεις σας μπορούν να δημοσιευθούν με το όνομα που δηλώνετε Ναι, οι απαντήσεις σας μπορούν να δημοσιευθούν αλλά θα πρέπει να παραμείνουν ανώνυμες (χωρίς όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) Όχι, δεν θέλετε να δημοσιευθούν οι απαντήσεις σας. Οι απαντήσεις σας δεν θα δημοσιευθούν, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της Επιτροπής. 5. Απαντάτε στο παρόν ερωτηματολόγιο ως: Καταναλωτής Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών Εταιρεία που πωλεί κυρίως προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την πώληση προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Εταιρεία που πωλεί κυρίως υλικά αγαθά στο διαδίκτυο / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την πώληση υλικών αγαθών στο διαδίκτυο (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Εταιρεία που αγοράζει κυρίως προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την αγορά προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Εταιρεία που αγοράζει κυρίως προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την πώληση προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων γενικά Κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ / δημόσια αρχή Άλλα (π.χ. πανεπιστήμια, άλλες ΜΚΟ, δημόσια αρχή εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, συνδικαλιστική οργάνωση) (παρακαλείσθε να διευκρινίσετε)

2 Ανάλογα με το προφίλ σας, μπορείτε να απαντήσετε μόνο στις ερωτήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σας. Για παράδειγμα, αν είστε επιχείρηση που πωλεί μόνο υλικά αγαθά και δεν σκοπεύει να πωλήσει προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου στο μέλλον, μπορείτε να αποφασίσετε να μην απαντήσετε στο μέρος 1 του ερωτηματολογίου που αφορά προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου.

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Πλαίσιο Οι αγορές προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου σημειώνουν ταχεία ανάπτυξη. Για παράδειγμα, ο τομέας των εφαρμογών («app») στην ΕΕ έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε λιγότερο από πέντε έτη, και αναμένεται να συνεισφέρει 63 δισ. ευρώ στην οικονομία της ΕΕ έως το Η καταναλωτική δαπάνη του τομέα των βιντεοπαιχνιδιών εκτιμάται σε 16 δισ. ευρώ το Στη βιομηχανία της μουσικής, τα ψηφιακά έσοδα αντιπροσωπεύουν τώρα το 31% των συνολικών εσόδων της ΕΕ. Το οικονομικό αυτό δυναμικό θα πρέπει να ελευθερωθεί περαιτέρω με την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, όταν ανακύπτουν προβλήματα με τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (για παράδειγμα, τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούν να τηλεφορτωθούν, δεν είναι συμβιβάσιμα με άλλο υλισμικό/λογισμικό, δεν λειτουργούν σωστά, ή ακόμη και βλάπτουν τον υπολογιστή), δεν υπάρχουν ειδικά έννομα βοηθήματα σε επίπεδο ΕΕ (ήτοι το δικαίωμα του χρήστη κατά του εμπόρου όταν το ψηφιακό περιεχόμενο είναι ελαττωματικό). Επιπλέον, ο χρήστης δεν μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο των συμβάσεων στις οποίες βασίζεται η προσφορά προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, διότι πρόκειται για συμβάσεις «take it or leave it». Για παράδειγμα, οι συμβάσεις μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα του χρήστη των προϊόντων σε περίπτωση που το ψηφιακό περιεχόμενο δεν λειτουργεί σωστά. Οι συμβάσεις μπορούν επίσης να εξαιρούν το δικαίωμα του χρήστη να λάβει αποζημίωση εάν τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου προκαλέσουν ζημία (π.χ. καταστρέφοντας τον υπολογιστή), ή περιορίζουν την αποζημίωση μόνο για τις λεγόμενες «πιστώσεις υπηρεσιών» (πρόσθετες πιστώσεις για μελλοντικές υπηρεσίες). Επιπλέον, οι συμβάσεις για την προμήθεια προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου μπορεί να χαρακτηρίζονται διαφορετικά στα κράτη μέλη, για παράδειγμα ως συμβάσεις παροχής υπηρεσίας, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης. Μια τέτοια διαφορετική μεταχείριση μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες δέσμες έννομων βοηθημάτων, ορισμένα από τα οποία είναι υπό τη μορφή υποχρεωτικών κανόνων, ενώ άλλα όχι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τους χρήστες σχετικά με τα δικαιώματά τους, κατά την πώληση προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και διασυνοριακά. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδική νομοθεσία για τα προϊόντα αυτά ή άρχισαν τις εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση (και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία). Αυτό θα αυξήσει περαιτέρω τις διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι επιχειρήσεις όταν προμηθεύουν προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου σε όλη την ΕΕ. Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Ορισμένες πτυχές του δικαίου των συμβάσεων προμήθειας μέσω του διαδικτύου προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου καλύπτονται ήδη από τη νομοθεσία της ΕΕ. Για παράδειγμα, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών προβλέπει ενιαίους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εφόσον έχουν αλλάξει γνώμη Η οδηγία για

4 τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων προβλέπει κανόνες έναντι των τυποποιημένων καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ για τις άλλες πτυχές των συμβάσεων για προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (όπως ποια έννομα βοηθήματα είναι διαθέσιμα, εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό προϊόν ψηφιακού περιεχομένου). Τμήμα 1 Προβλήματα 1. Σε γενικές γραμμές, συμφωνείτε με την ανάλυση της κατάστασης που παρουσιάζεται στην ενότητα «Πλαίσιο»; Αιτιολογήστε. 2. Πιστεύετε ότι οι χρήστες θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο όταν αγοράζουν προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου; Αιτιολογήστε με συγκεκριμένα παραδείγματα. 3. Θεωρείτε ότι τα προβλήματα ή το κόστος οφείλονται στην έλλειψη ενωσιακών κανόνων του δικαίου των συμβάσεων σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου; Αιτιολογήστε. 4. Πιστεύετε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των ειδικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες; Αιτιολογήστε. Τμήμα 2 Ανάγκη για ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με τους συμβατικούς κανόνες για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου 5. Στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά 1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε ότι διαβλέπει την ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ. Συμφωνείτε; Αιτιολογήστε. 6. Στο ίδιο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει πρόταση για εναρμονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές ψηφιακού περιεχομένου. Μεταξύ των άλλων προσεγγίσεων περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάπτυξη ενός προαιρετικού υποδείγματος σύμβασης το οποίο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τις εμπορικές διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή ελάχιστη εναρμόνιση. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την προσέγγιση που προτείνεται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά; Τμήμα 3 Πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας 7. Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ή και τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων; Αιτιολογήστε. 8. Ποιες συγκεκριμένες πτυχές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εάν υπάρχουν, πρέπει να εξεταστούν; Αιτιολογήστε. 9. Τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα που απαριθμούνται κατωτέρω. Ποια από αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες 1 Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης COM(2015)192 final

5 ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να καλυφθούν από την πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών παιχνιδιών μέσα μαζικής επικοινωνίας (μουσική, ταινίες, αθλητισμός, ηλεκτρονικά βιβλία) για τηλεφόρτωση μέσα μαζικής επικοινωνίας (μουσική, ταινίες, αθλητισμός) προσβάσιμα μέσω μετάδοσης ροής μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπηρεσίες αποθήκευσης επιγραμμικές υπηρεσίες επικοινωνίας (π.χ. skype) άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους εφαρμογές και κάθε άλλο λογισμικό που ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει στη συσκευή του κάθε λογισμικό στο οποίο ο χρήστης μπορεί να έχει διαδικτυακή πρόσβαση κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου και παράγει περιεχόμενο που ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει στη συσκευή του (όπως μεταφραστική υπηρεσία ή παροχή συμβουλών) κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου 10. Τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου μπορούν να παρέχονται έναντι διαφόρων τύπων αντιπαροχής. Ποιες από τις επόμενες αντιπαροχές θα πρέπει να καλυφθούν από την πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Χρήματα Προσωπικά ή άλλα δεδομένα που παρέχονται ενεργά από τον χρήστη (για παράδειγμα, με καταχώριση) Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον έμπορο (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή στατιστικές πληροφορίες) Ενέργειες που απαιτούνται για την πρόσβαση του χρήστη στο ψηφιακό περιεχόμενο (για παράδειγμα, παρακολούθηση διαφημιστικών βίντεο, ή είσοδος σε άλλη ιστοσελίδα) Τμήμα 4 Περιεχόμενο της πρωτοβουλίας 11. Μεταξύ των κατωτέρω τομέων του δικαίου των συμβάσεων, ποιοι θεωρείτε ότι είναι προβληματικοί και πρέπει να καλύπτονται από μια πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου Έννομα βοηθήματα και αποζημιώσεις για ελαττωματικά προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου Τρόπος με τον οποίο μπορούν να ασκηθούν αυτά τα έννομα βοηθήματα, π.χ. ποιος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή ότι δεν ήταν (το βάρος της απόδειξης) ή προθεσμίες για την άσκηση αυτών των έννομων βοηθημάτων

6 Καταγγελία μακροπρόθεσμων συμβάσεων Πώς μπορεί ο έμπορος να τροποποιήσει τις συμβάσεις Άλλοι (να διευκρινιστούν) Ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου 12. Η ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου πρέπει να εξασφαλίζεται με: Υποκειμενικά κριτήρια (κριτήρια που καθορίζονται μόνο από τη σύμβαση) Αντικειμενικά κριτήρια (κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία) Αμφότερα 13. Όταν ένας χρήστης διαμαρτύρεται ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό: Ο χρήστης πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ψηφιακού περιεχομένου είναι ελαττωματικό Ο έμπορος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ψηφιακού περιεχομένου δεν είναι ελαττωματικό, εάν θεωρεί ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη Έννομα βοηθήματα σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου 14. Ποια είναι τα βασικά έννομα βοηθήματα που οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Επίλυση του προβλήματος του προϊόντος ψηφιακού περιεχομένου ώστε να ανταποκρίνεται στην ποιότητα που προβλέπεται στη σύμβαση Μείωση της τιμής Καταγγελία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής) Αποζημιώσεις Άλλα (να διευκρινιστούν) 15. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τα ίδια έννομα βοηθήματα για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου που παρέχονται έναντι μη χρηματικής αντιπαροχής (για παράδειγμα, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα); Αιτιολογήστε. 16. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητήσει έννομα βοηθήματα επί αόριστο χρονικό διάστημα ή θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία από την αγορά των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου ή τη διαπίστωση ότι το προϊόν ψηφιακού περιεχομένου είναι ελαττωματικό; Αιτιολογήστε.

7 17. Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία προθεσμία ή να υπάρχουν δύο διαφορετικές προθεσμίες, μία για την περίοδο εντός της οποίας πρέπει να εμφανιστεί το ελάττωμα και μία για την περίοδο εντός της οποίας οι χρήστες πρέπει να ασκήσουν τα έννομα βοηθήματα; Αιτιολογήστε. 18. Ποια προθεσμία(ες) θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλη(ες); Αιτιολογήστε. 19. Εάν προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να παρέχεται η αποζημίωση αυτή; Για παράδειγμα, θα πρέπει η ευθύνη να βασίζεται σε σφάλμα του εμπόρου ή να είναι αντικειμενική ευθύνη (ανεξάρτητα από την ύπαρξη σφάλματος); 20. Η αποζημίωση θα πρέπει να μπορεί να συνίσταται κυρίως σε «πιστώσεις υπηρεσιών» (πρόσθετες πιστώσεις για μελλοντικές υπηρεσίες); Αιτιολογήστε. Πρόσθετα δικαιώματα 21. Πρέπει οι χρήστες να είναι σε θέση να τερματίσουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις (συμβάσεις συνδρομής) για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου; Ναι Όχι 22. Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 21, διευκρινίστε υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιον τρόπο πρέπει ο χρήστης να είναι σε θέση να καταγγείλει τη σύμβαση (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια): Η καταγγελία πρέπει να διατυπωθεί εκ των προτέρων Η καταγγελία πρέπει να πραγματοποιείται με ανακοίνωση Στους χρήστες παρέχονται τα μέσα για την ανάκτηση των δεδομένων τους Ο έμπορος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των χρηστών Άλλα (να διευκρινιστούν) 23. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσουν το περιεχόμενο που παρήγαγαν και που είναι αποθηκευμένο στον έμπορο προκειμένου να μεταφερθεί σε άλλον έμπορο; Ναι Όχι Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 24. Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 23, αναφέρατε υπό ποίους όρους (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια): Δωρεάν Σε εύλογο χρονικό διάστημα Χωρίς σημαντική ενόχληση

8 Σε συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο Άλλοι (να διευκρινιστούν) 25. Σε περίπτωση καταγγελίας, ποια μέτρα θα πρέπει να δικαιούται να λάβει ο έμπορος προκειμένου εμποδίσει την περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου; Απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη Εφαρμογή τεχνικών μέτρων προστασίας προκειμένου να αποκλειστεί η χρήση των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου Άλλα (να διευκρινιστούν) 26. Ο έμπορος πρέπει να μπορεί να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου που επηρεάζουν την ποιότητα ή τους όρους χρήσης των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου; Ναι Όχι Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 27. Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 26, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορεί ο έμπορος να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου που επηρεάζουν την ποιότητα ή τους όρους χρήσης των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου; Η σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα αυτή Ο καταναλωτής ειδοποιείται εκ των προτέρων Ο καταναλωτής δικαιούται εκ του νόμου να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς επιβάρυνση Άλλες (να διευκρινιστούν) 28. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση τροποποίησης; Αιτιολογήστε.

9 ΜΕΡΟΣ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Πλαίσιο Το 2014, ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποίησε το 50% των καταναλωτών της ΕΕ, έναντι 30% το Με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 22%, οι ηλεκτρονικές λιανικές πωλήσεις υλικών αγαθών ξεπέρασε τα 200 δισ. ευρώ το 2014, φθάνοντας στο 7% του συνόλου της λιανικής στην ΕΕ των 28. Η στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά υπογράμμισε ότι το οικονομικό αυτό δυναμικό θα πρέπει να ελευθερωθεί περαιτέρω με την άρση των εμποδίων. Εάν οι έμποροι αποφασίσουν να μην πωλούν εκτός της εγχώριας αγοράς, ενδέχεται να περιοριστεί η επιλογή των καταναλωτών και να μην πέφτουν οι τιμές λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Σήμερα, οι έμποροι μπορεί να αποθαρρύνονται να λάβουν τέτοια απόφαση, λόγω των διαφορών στο δίκαιο των συμβάσεων, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν έξοδα για τους εμπόρους που προσαρμόζουν τις συμβάσεις τους ή να αυξήσουν το νομικό κίνδυνο για εκείνους που δεν το κάνουν. Για παράδειγμα, ανάλογα με το κράτος μέλος, οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν δύο έτη, πέντε έτη, ή ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του αγορασμένου προϊόντος για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όταν δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες της ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί επίσης να δημιουργήσει έξοδα. Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Όπως για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου, ορισμένες πτυχές του δικαίου των συμβάσεων έχουν ήδη πλήρως εναρμονιστεί για την ηλεκτρονική αγορά υλικών αγαθών από τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών εναρμόνισε πλήρως τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εφόσον αλλάξουν γνώμη. Η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων προβλέπει κανόνες κατά των καταχρηστικών τυποποιημένων συμβατικών όρων στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου, τα έννομα βοηθήματα σε περίπτωση ελαττωματικών υλικών αγαθών ρυθμίζονται επίσης σε επίπεδο ΕΕ για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών). Ωστόσο, η εναρμόνιση αυτή περιορίζεται μόνο στον καθορισμό ελάχιστων προτύπων: τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν περαπέρα και να απαιτήσουν περισσότερα υπέρ των καταναλωτών. Πολλά κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, σε διαφορετικά σημεία και διαφορετικό βαθμό. Τμήμα 1 Προβλήματα 29. Σε γενικές γραμμές, συμφωνείτε με την ανάλυση της κατάστασης που παρουσιάζεται στην ενότητα «Πλαίσιο»; Αιτιολογήστε. 30. Πιστεύετε ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν ενιαία δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την αγορά υλικών αγαθών μέσω διαδικτύου; Αιτιολογήστε με συγκεκριμένα παραδείγματα.

10 31. Οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο προσαρμόζουν τη σύμβασή τους στο δίκαιο κάθε κράτους μέλους στο οποίο επιθυμούν να κάνουν πωλήσεις; Εάν ναι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή κόστος; Αιτιολογήστε. 32. Πιστεύετε ότι τυχόν δυσκολίες και το κόστος αποτρέπουν τους εμπόρους να προβαίνουν σε διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ή να το αυξήσουν; Αιτιολογήστε. Τμήμα 2 Ανάγκη για ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με τους συμβατικούς κανόνες για τις πωλήσεις υλικών αγαθών 33. Στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε ότι διαβλέπει την ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ. Συμφωνείτε; Αιτιολογήστε. 34. Στο έγγραφο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει πρόταση που θα επιτρέπει στους εμπόρους να στηρίζονται στην εθνική τους νομοθεσία, η οποία θα βασίζεται σε εστιασμένη δέσμη βασικών υποχρεωτικών ενωσιακών συμβατικών δικαιωμάτων για εγχώριες και διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών που θα είναι εναρμονισμένα στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων προσεγγίσεων περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάπτυξη ενός προαιρετικού υποδείγματος σύμβασης το οποίο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την προσέγγιση που προτείνεται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά; Τμήμα 3 Περιεχόμενο της πρωτοβουλίας 35. Θεωρείτε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα μόνο για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ή και για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων; Αιτιολογήστε. 36. Ποιες συγκεκριμένες πτυχές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εάν υπάρχουν, πρέπει να εξεταστούν; Αιτιολογήστε. 37. Μεταξύ των κατωτέρω τομέων του δικαίου των συμβάσεων, ποιοι θεωρείτε ότι δημιουργούν προβλήματα τα οποία οφείλονται σε εθνικές διαφορές που θα πρέπει να προβλέπονται σε μια πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Ποιότητα των υλικών αγαθών Έννομα βοηθήματα και αποζημίωση για ελαττωματικά υλικά αγαθά Τρόπος με τον οποίο μπορούν να ασκηθούν αυτά τα έννομα βοηθήματα, π.χ. ποιος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή ότι δεν ήταν (βάρος της απόδειξης) ή προθεσμίες για την άσκηση των έννομων αυτών βοηθημάτων Επιστροφή του ποσού της τιμής και των υλικών αγαθών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης Τυποποιημένες καταχρηστικές ρήτρες πέραν της υφιστάμενης προστασίας Άλλοι (να διευκρινιστούν) Ποιότητα

11 38. Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για τον καθορισμό της ποιότητας των υλικών αγαθών; Θα πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικά/διαφορετικά κριτήρια, πέραν εκείνων που ήδη προβλέπονται στο άρθρο 2 2 της οδηγίας σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών; Αιτιολογήστε. 39. Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας ο έμπορος υποχρεούται να αποδείξει ότι τα υλικά αγαθά δεν ήταν ελαττωματικά κατά τη στιγμή της παράδοσης; Αιτιολογήστε. Έννομα βοηθήματα Ποια συμβατικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει ο αγοραστής σε περίπτωση ελαττωματικού αγαθού (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού Μείωση της τιμής Καταγγελία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του ποσού) Αποζημιώσεις Δικαίωμα να μην καταβάλει την τιμή μέχρις ότου επισκευασθεί το ελάττωμα Άλλα (να διευκρινιστούν) 41. Ο αγοραστής πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ των έννομων βοηθημάτων ή θα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία αυτών (για παράδειγμα, παρέχεται στον έμπορο πρώτα η δυνατότητα επισκευής του αγαθού); Αιτιολογήστε. Προθεσμίες για την άσκηση των έννομων βοηθημάτων 4 2 Άρθρο 2 (συμφωνία προς τους όρους της σύμβασης) 1. Ο πωλητής πρέπει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που είναι σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. 2. Τα καταναλωτικά αγαθά τεκμαίρονται σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης εάν: α) ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή και έχουν τις ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα β) είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο δε πωλητής την αποδέχθηκε γ) είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα προϊόντα του ιδίου τύπου δ) έχουν τη συνήθη ποιότητα και επιδόσεις ενός προϊόντος του ίδιου τύπου τις οποίες μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής, λαμβανομένων υπόψη της φύσης του προϊόντος και των δημόσιων δηλώσεων του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν υφίσταται έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη συμμόρφωσης ή εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε υλικά που προμηθεύει ο καταναλωτής. 4. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τις δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), εάν: - αποδεικνύει ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση, - αποδεικνύει ότι είχε διορθωθεί η σχετική δήλωση μέχρι τη στιγμή σύναψης της σύμβασης, ή - αποδεικνύει ότι η απόφαση για την αγορά του καταναλωτικού αγαθού δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωση. 5. Η έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από κακή εγκατάσταση του καταναλωτικού αγαθού εξομοιούται με έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, όταν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης του αγαθού και έχει πραγματοποιηθεί από τον πωλητή ή υπ ευθύνη του. Τούτο ισχύει εξίσου όταν το αγαθό, το οποίο προοριζόταν να εγκατασταθεί από τον καταναλωτή, εγκαταστάθηκε από τον καταναλωτή η δε κακή εγκατάσταση οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης. 3 Ορισμένες πτυχές που αναφέρονται στις ερωτήσεις του παρόντος τμήματος καλύπτονται επί του παρόντος από την οδηγία σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών. 4 Ομοίως

12 42. Ο αγοραστής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητήσει έννομα βοηθήματα επί αόριστο χρονικό διάστημα ή θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία από την αγορά του αγαθού ή τη διαπίστωση ότι το αγαθό είναι ελαττωματικό; Αιτιολογήστε. 43. Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία προθεσμία ή να υπάρχουν δύο διαφορετικές προθεσμίες, μία για την περίοδο εντός της οποίας πρέπει να εμφανιστεί το ελάττωμα και μία για την περίοδο εντός της οποίας ο αγοραστής πρέπει να ασκήσει τα έννομα βοηθήματα; Αιτιολογήστε. 44. Ποια προθεσμία(ες) θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλη(ες); Αιτιολογήστε. 45. Θα πρέπει η προθεσμία(ες) να είναι συντομότερη(ες) στην περίπτωση μεταχειρισμένων υλικών αγαθών; Αποζημίωση Εάν προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να παρέχεται η αποζημίωση αυτή; Θα πρέπει η ευθύνη να βασίζεται σε σφάλμα του εμπόρου ή να είναι αντικειμενική ευθύνη (δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη σφάλματος); Γνωστοποίηση Θα πρέπει ο αγοραστής να υποχρεούται να γνωστοποιεί το ελάττωμα εντός ορισμένης προθεσμίας μετά τη διαπίστωσή του; Εάν ναι, θα πρέπει η περίοδος να αρχίζει από τη στιγμή που ο αγοραστής γνωρίζει το ελάττωμα ή από τη στιγμή που θα μπορούσε να αναμένεται ότι ανακάλυψε το ελάττωμα; Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια της περιόδου; Αιτιολογήστε. Εμπορικές εγγυήσεις 48. Οι εμπορικές εγγυήσεις είναι εθελοντικές δεσμεύσεις του εμπόρου για την επιδιόρθωση, αντικατάσταση η συντήρηση υλικών αγαθών πέραν των υποχρεώσεών του βάσει του νόμου. Πιστεύετε ότι πρέπει να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των εμπορικών εγγυήσεων; Αιτιολογήστε. 49. Θα μπορούσαν οι απαιτήσεις αυτές σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των εμπορικών εγγυήσεων να τροποποιηθούν συμβατικά ή θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί κανόνες; Αιτιολογήστε. Καταχρηστικές ρήτρες 50. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος με συμβατικές ρήτρες οι οποίες πρέπει να θεωρούνται πάντοτε καταχρηστικές; Εάν ναι, ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι ρήτρες; Αιτιολογήστε. 51. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών οι οποίες θεωρούνται καταχρηστικές; Εάν ναι, ποιες ρήτρες θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο; Ειδικότερα, τι πρέπει να θεωρείται ότι είναι η προκαταβολή, που αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο στο διαδίκτυο; Αιτιολογήστε. 5 Ομοίως 6 Ομοίως

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παρόν παράρτημα στη διαβούλευση περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση. Οι ερωτήσεις αυτές δεν συνδέονται με τη μελλοντική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες για τις ηλεκτρονικές αγορές ψηφιακού περιεχομένου και υλικών αγαθών, η οποία ανακοινώθηκε στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά και στην οποία δεν θα περιληφθούν διατάξεις σχετικά με την επισήμανση. Ωστόσο, δεδομένου ότι το θέμα των κανόνων για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση, αναφέρεται επίσης στη εν λόγω στρατηγική στο πλαίσιο των πτυχών του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, το παρόν παράρτημα επισυνάπτεται στη διαβούλευση. Πλαίσιο Σε μια ψηφιακή ενιαία αγορά, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο διασυνοριακό εμπόριο και να μην αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω των διαφορών μεταξύ των εθνικών κανόνων. Η στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά επισήμανε αρκετά εμπόδια εξαιτίας των οποίων οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και τονίζεται ότι σκοπός είναι «να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματίες στην εσωτερική αγορά δεν αποτρέπονται από την πραγματοποίηση διασυνοριακών συναλλαγών λόγω (...) των διαφορών λόγω κανόνων ειδικών για τα προϊόντα όπως είναι οι κανόνες επισήμανσης». Οι διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές ή κανόνες για την επισήμανση και οι ρυθμίσεις πώλησης μπορεί να εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς και, ανάλογα με το πού βρίσκεται ο καταναλωτής μέσα στην ΕΕ, οι εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα μπορεί να απαιτούν από τους εμπόρους να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους και τη συσκευασία ανάλογα. Μολονότι εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα κράτη μέλη μπορούν να δικαιολογήσουν τους κανόνες αυτούς επικαλούμενα στόχο κοινού συμφέροντος που υπερισχύει της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, όπως η υγεία και η ασφάλεια. Τα εθνικά μέτρα τα οποία παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων πρέπει να είναι αιτιολογημένα και αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία του επικαλούμενου δημόσιου συμφέροντος. Ωστόσο, ακόμη και για τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με νομικά καθορισμένη διαδικασία, να εισαγάγουν ορισμένες πρόσθετες υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης σε εθνικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι οι διαδικτυακοί προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών οι οποίοι επιθυμούν να εξυπηρετήσουν μια πανευρωπαϊκή αγορά πρέπει ενδεχομένως να γνωρίζουν και συμμορφώνονται με 28 διαφορετικές δέσμες εθνικών κανόνων. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρουν ποια ρύθμιση εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Το 37% των επιχειρήσεων της ΕΕ που έχουν εμπειρία με ηλεκτρονικές πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη δήλωσε ότι η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται αποτελεί εμπόδιο στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις. Επίσης, το 63% των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν εμπειρία στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις ανέφεραν ότι, κατά τη γνώμη τους, η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τους κανόνες που

14 πρέπει να ακολουθούνται μπορεί να αποτελεί εμπόδιο 7. Αυτό δείχνει ότι τα φαινομενικά εμπόδια είναι πολύ μεγαλύτερα από ό, τι τα πραγματικά εμπόδια και ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της διαφάνειας. Η κατάσταση αυτή έχει κόστος πληροφόρησης και συμμόρφωσης για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ιδίως όταν η αξία της συναλλαγής παραμένει χαμηλή. Τμήμα 1 Πρόβλημα 1. Σε γενικές γραμμές, συμφωνείτε με την περιγραφή της κατάστασης που παρουσιάζεται στην ενότητα «Πλαίσιο»; Αιτιολογήστε. 2. Πιστεύετε ότι ορισμένοι εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα θα πρέπει να υποχρεώνουν τους εμπόρους να μεταβάλλουν τα προϊόντα τους ή τις πληροφορίες σχετικά με αυτά, όταν πωλούν τα νόμιμα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα τους σε καταναλωτές άλλων κρατών μελών; 3. Εάν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλείσθε να εξηγήσετε ποια προϊόντα και για ποιους λόγους. Ερωτήσεις που απευθύνονται στους εμπόρους: 4. Έχετε πληροφόρηση σχετικά με όλους τους εθνικούς κανόνες για τα προϊόντα στα κράτη μέλη: α) στα οποία πραγματοποιείτε πωλήσεις στο διαδίκτυο; β) στα οποία δεν πραγματοποιείτε πωλήσεις αλλά θα μπορούσαν να διατεθούν τα προϊόντα σας; 5. Εάν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλείσθε να εξηγήσετε a) Πώς βρήκατε αυτές τις πληροφορίες και με τι κόστος; b) Πώς συμμορφωθήκατε με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους; Ερωτήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές: 6. Θα προβαίνατε στην αγορά των ακόλουθων προϊόντων από άλλο κράτος μέλος, εφόσον είχατε ενημερωθεί πλήρως: σε κατάστημα άλλου κράτους στο διαδίκτυο μέλους - προϊόντος που φέρει επισήμανση σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κράτους μέλους της ΕΕ Ναι / όχι Ναι / όχι - προϊόντος συσκευασμένου σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κράτους μέλους της ΕΕ Ναι / όχι Ναι / όχι - προϊόντος κατασκευασμένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εν λόγω κράτους μέλους της ΕΕ Ναι / όχι Ναι / όχι Τμήμα 2 Απαραίτητη μια πρωτοβουλία σχετικά με τους κανόνες για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση 7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 413, 2015

15 7. Στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε κανόνες για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση, ως πιθανό εμπόδιο για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Συμφωνείτε; Αιτιολογήστε. Τμήμα 3 Περιεχόμενο ενδεχόμενης πρωτοβουλίας 8. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τους κανόνες για τα προϊόντα οι οποίοι επηρεάζουν τη διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση υλικών αγαθών θα πρέπει να καλύπτει: α) τις δυσκολίες που σχετίζονται με διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων σε εθνικό επίπεδο Ναι / όχι β) τις δυσκολίες που σχετίζονται με διαφορετικούς κανόνες συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο Ναι / όχι γ) τις δυσκολίες που σχετίζονται με διαφορετικούς κανόνες επισήμανσης σε εθνικό επίπεδο Ναι / όχι δ) Άλλα θέματα, εάν ναι, παρακαλείστε να εξηγήσετε

Αριθµός 7(I) του 2000

Αριθµός 7(I) του 2000 Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 7(Ι)/2000 Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 171/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 10.5.2010 2008/0196(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Μέτρα προστασίας των καταναλωτών Μέτρα προστασίας των καταναλωτών Τα ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των καταναλωτών έχουν ως στόχο την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών και νομικών συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές Χρήσιμες συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές των εορτών Τις αγορές του από ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0287(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0287(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 7.6.2016 2015/0287(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) {SWD(2015) 274} {SWD(2015) 275}

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) {SWD(2015) 274} {SWD(2015) 275} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2015 COM(2015) 635 final 2015/0288 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ) είναι η θέσπιση αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ για θέματα ΦΠΑ που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις

Δημόσια Διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ για θέματα ΦΠΑ που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις 3 Ιουνίου, 2016 Δημόσια Διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ για θέματα που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, σας ενημερώνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2015 COM(2015) 633 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ψηφιακές συμβάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) Εργαλεία για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (διαμεσολάβηση, συμφιλίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 15.4.2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγήτρια: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελληνική νομοθεσία - Τομέας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Συστάσεις ΟΟΣΑ

Αξιολόγηση Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελληνική νομοθεσία - Τομέας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Συστάσεις ΟΟΣΑ Αξιολόγηση Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελληνική νομοθεσία - Τομέας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συστάσεις ΟΟΣΑ Ο τομέας εξετάστηκε κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του έργου Εξέτασης των Συνθηκών Ανταγωνισμού: παραδώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 SWD(2016) 302 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της ομάδας ΜΜΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός (EΕ) αριθ.178/2002)

Έρευνα της ομάδας ΜΜΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός (EΕ) αριθ.178/2002) Έρευνα της ομάδας ΜΜΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός (EΕ) αριθ.178/2002) Fields marked with * are mandatory. Τι αφορά η έρευνα; Θα θέλαμε να μάθουμε με ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1169 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Σχετ: Το από 22.06.2007 ηλεκτρονικό μήνυμά σας. Σε απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος Δεκέμβριος 2013 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Επίπεδο επίγνωσης σχετικά με τη νομοθεσία για ενημέρωση και διαβούλευση Ως προκαταρκτική παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα