ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα 1. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας Ή την επωνυμία του οργανισμού/της εταιρείας/του φορέα που εκπροσωπείτε αν απαντάτε για λογαριασμό του/της: 2. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την κύρια χώρα κατοικίας: 3. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την κύρια χώρα δραστηριότητας: 4. Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Επιτροπής, εκτός εάν αυτό θα έθιγε το έννομο συμφέρον σας. Συμφωνείτε να δημοσιευθούν οι απαντήσεις σας μαζί με τα στοιχεία σας; Ναι, οι απαντήσεις σας μπορούν να δημοσιευθούν με το όνομα που δηλώνετε Ναι, οι απαντήσεις σας μπορούν να δημοσιευθούν αλλά θα πρέπει να παραμείνουν ανώνυμες (χωρίς όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) Όχι, δεν θέλετε να δημοσιευθούν οι απαντήσεις σας. Οι απαντήσεις σας δεν θα δημοσιευθούν, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της Επιτροπής. 5. Απαντάτε στο παρόν ερωτηματολόγιο ως: Καταναλωτής Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών Εταιρεία που πωλεί κυρίως προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την πώληση προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Εταιρεία που πωλεί κυρίως υλικά αγαθά στο διαδίκτυο / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την πώληση υλικών αγαθών στο διαδίκτυο (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Εταιρεία που αγοράζει κυρίως προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την αγορά προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Εταιρεία που αγοράζει κυρίως προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου / Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, κυρίως την πώληση προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (εάν ναι, να αναφερθεί ο τομέας της επιχείρησής σας και αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση ή όχι) Οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων γενικά Κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ / δημόσια αρχή Άλλα (π.χ. πανεπιστήμια, άλλες ΜΚΟ, δημόσια αρχή εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, συνδικαλιστική οργάνωση) (παρακαλείσθε να διευκρινίσετε)

2 Ανάλογα με το προφίλ σας, μπορείτε να απαντήσετε μόνο στις ερωτήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σας. Για παράδειγμα, αν είστε επιχείρηση που πωλεί μόνο υλικά αγαθά και δεν σκοπεύει να πωλήσει προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου στο μέλλον, μπορείτε να αποφασίσετε να μην απαντήσετε στο μέρος 1 του ερωτηματολογίου που αφορά προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου.

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Πλαίσιο Οι αγορές προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου σημειώνουν ταχεία ανάπτυξη. Για παράδειγμα, ο τομέας των εφαρμογών («app») στην ΕΕ έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε λιγότερο από πέντε έτη, και αναμένεται να συνεισφέρει 63 δισ. ευρώ στην οικονομία της ΕΕ έως το Η καταναλωτική δαπάνη του τομέα των βιντεοπαιχνιδιών εκτιμάται σε 16 δισ. ευρώ το Στη βιομηχανία της μουσικής, τα ψηφιακά έσοδα αντιπροσωπεύουν τώρα το 31% των συνολικών εσόδων της ΕΕ. Το οικονομικό αυτό δυναμικό θα πρέπει να ελευθερωθεί περαιτέρω με την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, όταν ανακύπτουν προβλήματα με τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (για παράδειγμα, τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούν να τηλεφορτωθούν, δεν είναι συμβιβάσιμα με άλλο υλισμικό/λογισμικό, δεν λειτουργούν σωστά, ή ακόμη και βλάπτουν τον υπολογιστή), δεν υπάρχουν ειδικά έννομα βοηθήματα σε επίπεδο ΕΕ (ήτοι το δικαίωμα του χρήστη κατά του εμπόρου όταν το ψηφιακό περιεχόμενο είναι ελαττωματικό). Επιπλέον, ο χρήστης δεν μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο των συμβάσεων στις οποίες βασίζεται η προσφορά προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, διότι πρόκειται για συμβάσεις «take it or leave it». Για παράδειγμα, οι συμβάσεις μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα του χρήστη των προϊόντων σε περίπτωση που το ψηφιακό περιεχόμενο δεν λειτουργεί σωστά. Οι συμβάσεις μπορούν επίσης να εξαιρούν το δικαίωμα του χρήστη να λάβει αποζημίωση εάν τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου προκαλέσουν ζημία (π.χ. καταστρέφοντας τον υπολογιστή), ή περιορίζουν την αποζημίωση μόνο για τις λεγόμενες «πιστώσεις υπηρεσιών» (πρόσθετες πιστώσεις για μελλοντικές υπηρεσίες). Επιπλέον, οι συμβάσεις για την προμήθεια προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου μπορεί να χαρακτηρίζονται διαφορετικά στα κράτη μέλη, για παράδειγμα ως συμβάσεις παροχής υπηρεσίας, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης. Μια τέτοια διαφορετική μεταχείριση μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες δέσμες έννομων βοηθημάτων, ορισμένα από τα οποία είναι υπό τη μορφή υποχρεωτικών κανόνων, ενώ άλλα όχι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τους χρήστες σχετικά με τα δικαιώματά τους, κατά την πώληση προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και διασυνοριακά. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδική νομοθεσία για τα προϊόντα αυτά ή άρχισαν τις εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση (και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία). Αυτό θα αυξήσει περαιτέρω τις διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι επιχειρήσεις όταν προμηθεύουν προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου σε όλη την ΕΕ. Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Ορισμένες πτυχές του δικαίου των συμβάσεων προμήθειας μέσω του διαδικτύου προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου καλύπτονται ήδη από τη νομοθεσία της ΕΕ. Για παράδειγμα, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών προβλέπει ενιαίους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εφόσον έχουν αλλάξει γνώμη Η οδηγία για

4 τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων προβλέπει κανόνες έναντι των τυποποιημένων καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ για τις άλλες πτυχές των συμβάσεων για προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (όπως ποια έννομα βοηθήματα είναι διαθέσιμα, εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό προϊόν ψηφιακού περιεχομένου). Τμήμα 1 Προβλήματα 1. Σε γενικές γραμμές, συμφωνείτε με την ανάλυση της κατάστασης που παρουσιάζεται στην ενότητα «Πλαίσιο»; Αιτιολογήστε. 2. Πιστεύετε ότι οι χρήστες θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο όταν αγοράζουν προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου; Αιτιολογήστε με συγκεκριμένα παραδείγματα. 3. Θεωρείτε ότι τα προβλήματα ή το κόστος οφείλονται στην έλλειψη ενωσιακών κανόνων του δικαίου των συμβάσεων σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου; Αιτιολογήστε. 4. Πιστεύετε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των ειδικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες; Αιτιολογήστε. Τμήμα 2 Ανάγκη για ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με τους συμβατικούς κανόνες για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου 5. Στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά 1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε ότι διαβλέπει την ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ. Συμφωνείτε; Αιτιολογήστε. 6. Στο ίδιο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει πρόταση για εναρμονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές ψηφιακού περιεχομένου. Μεταξύ των άλλων προσεγγίσεων περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάπτυξη ενός προαιρετικού υποδείγματος σύμβασης το οποίο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τις εμπορικές διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή ελάχιστη εναρμόνιση. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την προσέγγιση που προτείνεται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά; Τμήμα 3 Πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας 7. Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ή και τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων; Αιτιολογήστε. 8. Ποιες συγκεκριμένες πτυχές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εάν υπάρχουν, πρέπει να εξεταστούν; Αιτιολογήστε. 9. Τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα που απαριθμούνται κατωτέρω. Ποια από αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες 1 Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης COM(2015)192 final

5 ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να καλυφθούν από την πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών παιχνιδιών μέσα μαζικής επικοινωνίας (μουσική, ταινίες, αθλητισμός, ηλεκτρονικά βιβλία) για τηλεφόρτωση μέσα μαζικής επικοινωνίας (μουσική, ταινίες, αθλητισμός) προσβάσιμα μέσω μετάδοσης ροής μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπηρεσίες αποθήκευσης επιγραμμικές υπηρεσίες επικοινωνίας (π.χ. skype) άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους εφαρμογές και κάθε άλλο λογισμικό που ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει στη συσκευή του κάθε λογισμικό στο οποίο ο χρήστης μπορεί να έχει διαδικτυακή πρόσβαση κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου και παράγει περιεχόμενο που ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει στη συσκευή του (όπως μεταφραστική υπηρεσία ή παροχή συμβουλών) κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου 10. Τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου μπορούν να παρέχονται έναντι διαφόρων τύπων αντιπαροχής. Ποιες από τις επόμενες αντιπαροχές θα πρέπει να καλυφθούν από την πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Χρήματα Προσωπικά ή άλλα δεδομένα που παρέχονται ενεργά από τον χρήστη (για παράδειγμα, με καταχώριση) Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον έμπορο (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή στατιστικές πληροφορίες) Ενέργειες που απαιτούνται για την πρόσβαση του χρήστη στο ψηφιακό περιεχόμενο (για παράδειγμα, παρακολούθηση διαφημιστικών βίντεο, ή είσοδος σε άλλη ιστοσελίδα) Τμήμα 4 Περιεχόμενο της πρωτοβουλίας 11. Μεταξύ των κατωτέρω τομέων του δικαίου των συμβάσεων, ποιοι θεωρείτε ότι είναι προβληματικοί και πρέπει να καλύπτονται από μια πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου Έννομα βοηθήματα και αποζημιώσεις για ελαττωματικά προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου Τρόπος με τον οποίο μπορούν να ασκηθούν αυτά τα έννομα βοηθήματα, π.χ. ποιος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή ότι δεν ήταν (το βάρος της απόδειξης) ή προθεσμίες για την άσκηση αυτών των έννομων βοηθημάτων

6 Καταγγελία μακροπρόθεσμων συμβάσεων Πώς μπορεί ο έμπορος να τροποποιήσει τις συμβάσεις Άλλοι (να διευκρινιστούν) Ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου 12. Η ποιότητα των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου πρέπει να εξασφαλίζεται με: Υποκειμενικά κριτήρια (κριτήρια που καθορίζονται μόνο από τη σύμβαση) Αντικειμενικά κριτήρια (κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία) Αμφότερα 13. Όταν ένας χρήστης διαμαρτύρεται ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό: Ο χρήστης πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ψηφιακού περιεχομένου είναι ελαττωματικό Ο έμπορος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ψηφιακού περιεχομένου δεν είναι ελαττωματικό, εάν θεωρεί ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη Έννομα βοηθήματα σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου 14. Ποια είναι τα βασικά έννομα βοηθήματα που οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Επίλυση του προβλήματος του προϊόντος ψηφιακού περιεχομένου ώστε να ανταποκρίνεται στην ποιότητα που προβλέπεται στη σύμβαση Μείωση της τιμής Καταγγελία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής) Αποζημιώσεις Άλλα (να διευκρινιστούν) 15. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τα ίδια έννομα βοηθήματα για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου που παρέχονται έναντι μη χρηματικής αντιπαροχής (για παράδειγμα, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα); Αιτιολογήστε. 16. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητήσει έννομα βοηθήματα επί αόριστο χρονικό διάστημα ή θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία από την αγορά των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου ή τη διαπίστωση ότι το προϊόν ψηφιακού περιεχομένου είναι ελαττωματικό; Αιτιολογήστε.

7 17. Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία προθεσμία ή να υπάρχουν δύο διαφορετικές προθεσμίες, μία για την περίοδο εντός της οποίας πρέπει να εμφανιστεί το ελάττωμα και μία για την περίοδο εντός της οποίας οι χρήστες πρέπει να ασκήσουν τα έννομα βοηθήματα; Αιτιολογήστε. 18. Ποια προθεσμία(ες) θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλη(ες); Αιτιολογήστε. 19. Εάν προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να παρέχεται η αποζημίωση αυτή; Για παράδειγμα, θα πρέπει η ευθύνη να βασίζεται σε σφάλμα του εμπόρου ή να είναι αντικειμενική ευθύνη (ανεξάρτητα από την ύπαρξη σφάλματος); 20. Η αποζημίωση θα πρέπει να μπορεί να συνίσταται κυρίως σε «πιστώσεις υπηρεσιών» (πρόσθετες πιστώσεις για μελλοντικές υπηρεσίες); Αιτιολογήστε. Πρόσθετα δικαιώματα 21. Πρέπει οι χρήστες να είναι σε θέση να τερματίσουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις (συμβάσεις συνδρομής) για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου; Ναι Όχι 22. Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 21, διευκρινίστε υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιον τρόπο πρέπει ο χρήστης να είναι σε θέση να καταγγείλει τη σύμβαση (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια): Η καταγγελία πρέπει να διατυπωθεί εκ των προτέρων Η καταγγελία πρέπει να πραγματοποιείται με ανακοίνωση Στους χρήστες παρέχονται τα μέσα για την ανάκτηση των δεδομένων τους Ο έμπορος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των χρηστών Άλλα (να διευκρινιστούν) 23. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσουν το περιεχόμενο που παρήγαγαν και που είναι αποθηκευμένο στον έμπορο προκειμένου να μεταφερθεί σε άλλον έμπορο; Ναι Όχι Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 24. Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 23, αναφέρατε υπό ποίους όρους (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια): Δωρεάν Σε εύλογο χρονικό διάστημα Χωρίς σημαντική ενόχληση

8 Σε συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο Άλλοι (να διευκρινιστούν) 25. Σε περίπτωση καταγγελίας, ποια μέτρα θα πρέπει να δικαιούται να λάβει ο έμπορος προκειμένου εμποδίσει την περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου; Απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη Εφαρμογή τεχνικών μέτρων προστασίας προκειμένου να αποκλειστεί η χρήση των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου Άλλα (να διευκρινιστούν) 26. Ο έμπορος πρέπει να μπορεί να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου που επηρεάζουν την ποιότητα ή τους όρους χρήσης των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου; Ναι Όχι Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 27. Αν απαντήσετε «ναι» στην ερώτηση 26, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορεί ο έμπορος να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου που επηρεάζουν την ποιότητα ή τους όρους χρήσης των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου; Η σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα αυτή Ο καταναλωτής ειδοποιείται εκ των προτέρων Ο καταναλωτής δικαιούται εκ του νόμου να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς επιβάρυνση Άλλες (να διευκρινιστούν) 28. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση τροποποίησης; Αιτιολογήστε.

9 ΜΕΡΟΣ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Πλαίσιο Το 2014, ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποίησε το 50% των καταναλωτών της ΕΕ, έναντι 30% το Με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 22%, οι ηλεκτρονικές λιανικές πωλήσεις υλικών αγαθών ξεπέρασε τα 200 δισ. ευρώ το 2014, φθάνοντας στο 7% του συνόλου της λιανικής στην ΕΕ των 28. Η στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά υπογράμμισε ότι το οικονομικό αυτό δυναμικό θα πρέπει να ελευθερωθεί περαιτέρω με την άρση των εμποδίων. Εάν οι έμποροι αποφασίσουν να μην πωλούν εκτός της εγχώριας αγοράς, ενδέχεται να περιοριστεί η επιλογή των καταναλωτών και να μην πέφτουν οι τιμές λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Σήμερα, οι έμποροι μπορεί να αποθαρρύνονται να λάβουν τέτοια απόφαση, λόγω των διαφορών στο δίκαιο των συμβάσεων, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν έξοδα για τους εμπόρους που προσαρμόζουν τις συμβάσεις τους ή να αυξήσουν το νομικό κίνδυνο για εκείνους που δεν το κάνουν. Για παράδειγμα, ανάλογα με το κράτος μέλος, οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν δύο έτη, πέντε έτη, ή ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του αγορασμένου προϊόντος για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όταν δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες της ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί επίσης να δημιουργήσει έξοδα. Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Όπως για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου, ορισμένες πτυχές του δικαίου των συμβάσεων έχουν ήδη πλήρως εναρμονιστεί για την ηλεκτρονική αγορά υλικών αγαθών από τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών εναρμόνισε πλήρως τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εφόσον αλλάξουν γνώμη. Η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων προβλέπει κανόνες κατά των καταχρηστικών τυποποιημένων συμβατικών όρων στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου, τα έννομα βοηθήματα σε περίπτωση ελαττωματικών υλικών αγαθών ρυθμίζονται επίσης σε επίπεδο ΕΕ για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών). Ωστόσο, η εναρμόνιση αυτή περιορίζεται μόνο στον καθορισμό ελάχιστων προτύπων: τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν περαπέρα και να απαιτήσουν περισσότερα υπέρ των καταναλωτών. Πολλά κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, σε διαφορετικά σημεία και διαφορετικό βαθμό. Τμήμα 1 Προβλήματα 29. Σε γενικές γραμμές, συμφωνείτε με την ανάλυση της κατάστασης που παρουσιάζεται στην ενότητα «Πλαίσιο»; Αιτιολογήστε. 30. Πιστεύετε ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν ενιαία δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την αγορά υλικών αγαθών μέσω διαδικτύου; Αιτιολογήστε με συγκεκριμένα παραδείγματα.

10 31. Οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο προσαρμόζουν τη σύμβασή τους στο δίκαιο κάθε κράτους μέλους στο οποίο επιθυμούν να κάνουν πωλήσεις; Εάν ναι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή κόστος; Αιτιολογήστε. 32. Πιστεύετε ότι τυχόν δυσκολίες και το κόστος αποτρέπουν τους εμπόρους να προβαίνουν σε διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ή να το αυξήσουν; Αιτιολογήστε. Τμήμα 2 Ανάγκη για ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με τους συμβατικούς κανόνες για τις πωλήσεις υλικών αγαθών 33. Στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε ότι διαβλέπει την ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ. Συμφωνείτε; Αιτιολογήστε. 34. Στο έγγραφο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει πρόταση που θα επιτρέπει στους εμπόρους να στηρίζονται στην εθνική τους νομοθεσία, η οποία θα βασίζεται σε εστιασμένη δέσμη βασικών υποχρεωτικών ενωσιακών συμβατικών δικαιωμάτων για εγχώριες και διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών που θα είναι εναρμονισμένα στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων προσεγγίσεων περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάπτυξη ενός προαιρετικού υποδείγματος σύμβασης το οποίο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την προσέγγιση που προτείνεται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά; Τμήμα 3 Περιεχόμενο της πρωτοβουλίας 35. Θεωρείτε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα μόνο για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ή και για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων; Αιτιολογήστε. 36. Ποιες συγκεκριμένες πτυχές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εάν υπάρχουν, πρέπει να εξεταστούν; Αιτιολογήστε. 37. Μεταξύ των κατωτέρω τομέων του δικαίου των συμβάσεων, ποιοι θεωρείτε ότι δημιουργούν προβλήματα τα οποία οφείλονται σε εθνικές διαφορές που θα πρέπει να προβλέπονται σε μια πρωτοβουλία (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Ποιότητα των υλικών αγαθών Έννομα βοηθήματα και αποζημίωση για ελαττωματικά υλικά αγαθά Τρόπος με τον οποίο μπορούν να ασκηθούν αυτά τα έννομα βοηθήματα, π.χ. ποιος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή ότι δεν ήταν (βάρος της απόδειξης) ή προθεσμίες για την άσκηση των έννομων αυτών βοηθημάτων Επιστροφή του ποσού της τιμής και των υλικών αγαθών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης Τυποποιημένες καταχρηστικές ρήτρες πέραν της υφιστάμενης προστασίας Άλλοι (να διευκρινιστούν) Ποιότητα

11 38. Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για τον καθορισμό της ποιότητας των υλικών αγαθών; Θα πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικά/διαφορετικά κριτήρια, πέραν εκείνων που ήδη προβλέπονται στο άρθρο 2 2 της οδηγίας σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών; Αιτιολογήστε. 39. Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας ο έμπορος υποχρεούται να αποδείξει ότι τα υλικά αγαθά δεν ήταν ελαττωματικά κατά τη στιγμή της παράδοσης; Αιτιολογήστε. Έννομα βοηθήματα Ποια συμβατικά δικαιώματα θα πρέπει να έχει ο αγοραστής σε περίπτωση ελαττωματικού αγαθού (σημειώστε με Χ όλα τα σχετικά τετραγωνίδια); Επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού Μείωση της τιμής Καταγγελία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του ποσού) Αποζημιώσεις Δικαίωμα να μην καταβάλει την τιμή μέχρις ότου επισκευασθεί το ελάττωμα Άλλα (να διευκρινιστούν) 41. Ο αγοραστής πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ των έννομων βοηθημάτων ή θα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία αυτών (για παράδειγμα, παρέχεται στον έμπορο πρώτα η δυνατότητα επισκευής του αγαθού); Αιτιολογήστε. Προθεσμίες για την άσκηση των έννομων βοηθημάτων 4 2 Άρθρο 2 (συμφωνία προς τους όρους της σύμβασης) 1. Ο πωλητής πρέπει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που είναι σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. 2. Τα καταναλωτικά αγαθά τεκμαίρονται σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης εάν: α) ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή και έχουν τις ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα β) είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο δε πωλητής την αποδέχθηκε γ) είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα προϊόντα του ιδίου τύπου δ) έχουν τη συνήθη ποιότητα και επιδόσεις ενός προϊόντος του ίδιου τύπου τις οποίες μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής, λαμβανομένων υπόψη της φύσης του προϊόντος και των δημόσιων δηλώσεων του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν υφίσταται έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη συμμόρφωσης ή εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε υλικά που προμηθεύει ο καταναλωτής. 4. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τις δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), εάν: - αποδεικνύει ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση, - αποδεικνύει ότι είχε διορθωθεί η σχετική δήλωση μέχρι τη στιγμή σύναψης της σύμβασης, ή - αποδεικνύει ότι η απόφαση για την αγορά του καταναλωτικού αγαθού δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωση. 5. Η έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από κακή εγκατάσταση του καταναλωτικού αγαθού εξομοιούται με έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, όταν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης του αγαθού και έχει πραγματοποιηθεί από τον πωλητή ή υπ ευθύνη του. Τούτο ισχύει εξίσου όταν το αγαθό, το οποίο προοριζόταν να εγκατασταθεί από τον καταναλωτή, εγκαταστάθηκε από τον καταναλωτή η δε κακή εγκατάσταση οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης. 3 Ορισμένες πτυχές που αναφέρονται στις ερωτήσεις του παρόντος τμήματος καλύπτονται επί του παρόντος από την οδηγία σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών. 4 Ομοίως

12 42. Ο αγοραστής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητήσει έννομα βοηθήματα επί αόριστο χρονικό διάστημα ή θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία από την αγορά του αγαθού ή τη διαπίστωση ότι το αγαθό είναι ελαττωματικό; Αιτιολογήστε. 43. Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία προθεσμία ή να υπάρχουν δύο διαφορετικές προθεσμίες, μία για την περίοδο εντός της οποίας πρέπει να εμφανιστεί το ελάττωμα και μία για την περίοδο εντός της οποίας ο αγοραστής πρέπει να ασκήσει τα έννομα βοηθήματα; Αιτιολογήστε. 44. Ποια προθεσμία(ες) θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλη(ες); Αιτιολογήστε. 45. Θα πρέπει η προθεσμία(ες) να είναι συντομότερη(ες) στην περίπτωση μεταχειρισμένων υλικών αγαθών; Αποζημίωση Εάν προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να παρέχεται η αποζημίωση αυτή; Θα πρέπει η ευθύνη να βασίζεται σε σφάλμα του εμπόρου ή να είναι αντικειμενική ευθύνη (δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη σφάλματος); Γνωστοποίηση Θα πρέπει ο αγοραστής να υποχρεούται να γνωστοποιεί το ελάττωμα εντός ορισμένης προθεσμίας μετά τη διαπίστωσή του; Εάν ναι, θα πρέπει η περίοδος να αρχίζει από τη στιγμή που ο αγοραστής γνωρίζει το ελάττωμα ή από τη στιγμή που θα μπορούσε να αναμένεται ότι ανακάλυψε το ελάττωμα; Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια της περιόδου; Αιτιολογήστε. Εμπορικές εγγυήσεις 48. Οι εμπορικές εγγυήσεις είναι εθελοντικές δεσμεύσεις του εμπόρου για την επιδιόρθωση, αντικατάσταση η συντήρηση υλικών αγαθών πέραν των υποχρεώσεών του βάσει του νόμου. Πιστεύετε ότι πρέπει να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των εμπορικών εγγυήσεων; Αιτιολογήστε. 49. Θα μπορούσαν οι απαιτήσεις αυτές σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των εμπορικών εγγυήσεων να τροποποιηθούν συμβατικά ή θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί κανόνες; Αιτιολογήστε. Καταχρηστικές ρήτρες 50. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος με συμβατικές ρήτρες οι οποίες πρέπει να θεωρούνται πάντοτε καταχρηστικές; Εάν ναι, ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι ρήτρες; Αιτιολογήστε. 51. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών οι οποίες θεωρούνται καταχρηστικές; Εάν ναι, ποιες ρήτρες θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο; Ειδικότερα, τι πρέπει να θεωρείται ότι είναι η προκαταβολή, που αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο στο διαδίκτυο; Αιτιολογήστε. 5 Ομοίως 6 Ομοίως

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παρόν παράρτημα στη διαβούλευση περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση. Οι ερωτήσεις αυτές δεν συνδέονται με τη μελλοντική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες για τις ηλεκτρονικές αγορές ψηφιακού περιεχομένου και υλικών αγαθών, η οποία ανακοινώθηκε στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά και στην οποία δεν θα περιληφθούν διατάξεις σχετικά με την επισήμανση. Ωστόσο, δεδομένου ότι το θέμα των κανόνων για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση, αναφέρεται επίσης στη εν λόγω στρατηγική στο πλαίσιο των πτυχών του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, το παρόν παράρτημα επισυνάπτεται στη διαβούλευση. Πλαίσιο Σε μια ψηφιακή ενιαία αγορά, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο διασυνοριακό εμπόριο και να μην αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω των διαφορών μεταξύ των εθνικών κανόνων. Η στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά επισήμανε αρκετά εμπόδια εξαιτίας των οποίων οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και τονίζεται ότι σκοπός είναι «να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματίες στην εσωτερική αγορά δεν αποτρέπονται από την πραγματοποίηση διασυνοριακών συναλλαγών λόγω (...) των διαφορών λόγω κανόνων ειδικών για τα προϊόντα όπως είναι οι κανόνες επισήμανσης». Οι διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές ή κανόνες για την επισήμανση και οι ρυθμίσεις πώλησης μπορεί να εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς και, ανάλογα με το πού βρίσκεται ο καταναλωτής μέσα στην ΕΕ, οι εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα μπορεί να απαιτούν από τους εμπόρους να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους και τη συσκευασία ανάλογα. Μολονότι εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα κράτη μέλη μπορούν να δικαιολογήσουν τους κανόνες αυτούς επικαλούμενα στόχο κοινού συμφέροντος που υπερισχύει της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, όπως η υγεία και η ασφάλεια. Τα εθνικά μέτρα τα οποία παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων πρέπει να είναι αιτιολογημένα και αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία του επικαλούμενου δημόσιου συμφέροντος. Ωστόσο, ακόμη και για τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με νομικά καθορισμένη διαδικασία, να εισαγάγουν ορισμένες πρόσθετες υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης σε εθνικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι οι διαδικτυακοί προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών οι οποίοι επιθυμούν να εξυπηρετήσουν μια πανευρωπαϊκή αγορά πρέπει ενδεχομένως να γνωρίζουν και συμμορφώνονται με 28 διαφορετικές δέσμες εθνικών κανόνων. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρουν ποια ρύθμιση εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Το 37% των επιχειρήσεων της ΕΕ που έχουν εμπειρία με ηλεκτρονικές πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη δήλωσε ότι η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται αποτελεί εμπόδιο στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις. Επίσης, το 63% των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν εμπειρία στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις ανέφεραν ότι, κατά τη γνώμη τους, η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τους κανόνες που

14 πρέπει να ακολουθούνται μπορεί να αποτελεί εμπόδιο 7. Αυτό δείχνει ότι τα φαινομενικά εμπόδια είναι πολύ μεγαλύτερα από ό, τι τα πραγματικά εμπόδια και ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της διαφάνειας. Η κατάσταση αυτή έχει κόστος πληροφόρησης και συμμόρφωσης για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ιδίως όταν η αξία της συναλλαγής παραμένει χαμηλή. Τμήμα 1 Πρόβλημα 1. Σε γενικές γραμμές, συμφωνείτε με την περιγραφή της κατάστασης που παρουσιάζεται στην ενότητα «Πλαίσιο»; Αιτιολογήστε. 2. Πιστεύετε ότι ορισμένοι εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα θα πρέπει να υποχρεώνουν τους εμπόρους να μεταβάλλουν τα προϊόντα τους ή τις πληροφορίες σχετικά με αυτά, όταν πωλούν τα νόμιμα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα τους σε καταναλωτές άλλων κρατών μελών; 3. Εάν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλείσθε να εξηγήσετε ποια προϊόντα και για ποιους λόγους. Ερωτήσεις που απευθύνονται στους εμπόρους: 4. Έχετε πληροφόρηση σχετικά με όλους τους εθνικούς κανόνες για τα προϊόντα στα κράτη μέλη: α) στα οποία πραγματοποιείτε πωλήσεις στο διαδίκτυο; β) στα οποία δεν πραγματοποιείτε πωλήσεις αλλά θα μπορούσαν να διατεθούν τα προϊόντα σας; 5. Εάν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλείσθε να εξηγήσετε a) Πώς βρήκατε αυτές τις πληροφορίες και με τι κόστος; b) Πώς συμμορφωθήκατε με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους; Ερωτήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές: 6. Θα προβαίνατε στην αγορά των ακόλουθων προϊόντων από άλλο κράτος μέλος, εφόσον είχατε ενημερωθεί πλήρως: σε κατάστημα άλλου κράτους στο διαδίκτυο μέλους - προϊόντος που φέρει επισήμανση σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κράτους μέλους της ΕΕ Ναι / όχι Ναι / όχι - προϊόντος συσκευασμένου σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κράτους μέλους της ΕΕ Ναι / όχι Ναι / όχι - προϊόντος κατασκευασμένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εν λόγω κράτους μέλους της ΕΕ Ναι / όχι Ναι / όχι Τμήμα 2 Απαραίτητη μια πρωτοβουλία σχετικά με τους κανόνες για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση 7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 413, 2015

15 7. Στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε κανόνες για τα προϊόντα, όπως η επισήμανση, ως πιθανό εμπόδιο για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Συμφωνείτε; Αιτιολογήστε. Τμήμα 3 Περιεχόμενο ενδεχόμενης πρωτοβουλίας 8. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τους κανόνες για τα προϊόντα οι οποίοι επηρεάζουν τη διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση υλικών αγαθών θα πρέπει να καλύπτει: α) τις δυσκολίες που σχετίζονται με διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων σε εθνικό επίπεδο Ναι / όχι β) τις δυσκολίες που σχετίζονται με διαφορετικούς κανόνες συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο Ναι / όχι γ) τις δυσκολίες που σχετίζονται με διαφορετικούς κανόνες επισήμανσης σε εθνικό επίπεδο Ναι / όχι δ) Άλλα θέματα, εάν ναι, παρακαλείστε να εξηγήσετε

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου:

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 27 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατά τον μήνα Οκτώβριο Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ ΝΟΜΟΣ 2251/1994 ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ν. 3587/07 (ΦΕΚ 152 Α/10-7-2007) : Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2019 / 25-04-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) τον Νόμο 2783/2000, ΦΕΚ Α 1/7-1-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013)

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) To 73% των διαδικτυακών καταστημάτων στην Ελλάδα πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις κάτω των 500.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 83% των ελληνικών e-shops απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα