Προετοιμασία για την περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προετοιμασία για την περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας"

Transcript

1 Οι εταιρείες πετρελαιοειδών, για την ετοιμασία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, έχουν διαβουλευθεί μεταξύ άλλων και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και με την Πολιτική Άμυνα αλλά ανεξάρτητα αυτού παραμένουν υπεύθυνες για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη μορφή των πληροφοριών που γνωστοποιούνται Polydorou Design Προετοιμασία για την περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας Βασικές Οδηγίες Ασφάλειας ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Άμεση Επέμβαση: Αστυνομία Πυροσβεστική 112 ή 199 Ιατρική Βοήθεια } Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας: Αστυνομικός Σταθμός Περιοχής Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών Λάρνακας: Πολιτική Άμυνα Λάρνακας: , Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας: (σε 24ωρη βάση) Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας: Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ExxonMobil Cyprus Ltd Intergaz Ltd Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ Petrolina (Holdings) Public Ltd Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Χορηγός επικοινωνίας:

2 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σημείωμα: Η ενημέρωση είναι το παν Σεβέζο II. Τα προληπτικά μέτρα των εγκαταστάσεων Οι εταιρείες πετρελαιοειδών σας ενημερώνουν για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται και για τις βασικές οδηγίες 4 5 Βασικές οδηγίες ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Πως θα Το μάθω; Τι να κάνω αν βρίσκομαι κοντά στο σπίτι; ασφάλειας για την απομακρυσμένη περίπτωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στη Λάρνακα. Ο γενικός κανόνας Μπήκα στο σπίτι... Μετά τι γίνεται; (Βασικές οδηγίες βήμα προς βήμα) 6 Περιεχόμενα του «κίτρινου κουτιού» Και γιατί να μείνω χωρίς τηλέφωνο; Το παιδί Βρίσκεται στο σχολείο.. 7 Τι κάνω αν βρίσκομαι μακριά από το σπίτι; 8 Σημαντικό για οδηγούς Οδηγίες προς επιχειρήσεις 5 Το παρόν έντυπο ετοιμάστηκε προς ικανοποίηση Πάνω από όλα οργάνωση και ψυχραιμία των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχη- 9 Χρήσιμα τηλέφωνα μάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με επι Που μπορώ να μάθω περισσότερα; Οι Εγκαταστάσεις των Εταιρειών Πετρελαιοειδών Εγκαταστάσεις Υγραερίου Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Γενική ονομασία των προϊόντων και περιγραφή των επικίνδυνων χαρακτηριστικών κίνδυνες Ουσίες Κανονισμών που εναρμονίζουν τη Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 96/82/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστής ως «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ», σε διαβούλευση με την Δύναμη Πολιτικής Άμυνας. 1

3 Η ενημέρωση είναι το παν Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού εντύπου είναι η πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των κατοίκων που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών Λάρνακας για τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης ενός απομακρυσμένου ενδεχόμενου ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στην περιοχή. Ένα τέτοιο περιστατικό όσο και αν είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί, χρήζει ωστόσο της προσοχής σας, καθώς θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για τον ανθρώπινο πληθυσμό όσο και για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να είστε πολύ καλά προετοιμασμένοι,έστω και προληπτικά, για παν ενδεχόμενο και επαρκώς ενημερωμένοι για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε μια τέτοια περίπτωση. Οι οδηγίες που ακολουθούν σε αυτό το έντυπο Ενημέρωσης και Προστασίας έχουν ως στόχο να ενημερώσουν τους περίοικους που επηρεάζονται άμεσα, πάνω στην ορθή και ενδεδειγμένη αντίδραση τους σε περίπτωση ενός ατυχήματος, έτσι ώστε να προστατευτούν οι ίδιοι αλλά και να προστατέψουν τους δικούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλές από τις συμβουλές έχουν ήδη φανεί ιδιαίτερα χρήσιμες στο παρελθόν σε άλλες χώρες και παράλληλα είναι ιδιαίτερα απλές, καθώς βασίζονται στην κοινή λογική. «Σεβέζο ΙΙ» - Τα προληπτικά μέτρα των εγκαταστάσεων Οι εταιρείες πετρελαιοειδών μαζί με την Πολιτική Άμυνα στα πλαίσια της Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας, καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουν όσο το δυνατό καλύτερα και αποτελεσματικότερα το κεφάλαιο «Ασφάλεια» για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα, βασική επιδίωξη των εταιρειών πετρελαιοειδών είναι η πάγια εναρμόνισή τους με την οδηγία «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ», οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν συντάξει «Έκθεση Ασφαλείας», στην οποία περιλαμβάνονται και τα «Εσωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης» σκοπός των οποίων είναι ο περιορισμός και ο έλεγχος των ατυχημάτων, η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ενημέρωσης του κοινού καθώς και η αποκατάσταση και καθαρισμός του περιβάλλοντος. Η Έκθεση Ασφάλειας υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για αξιολόγηση. Αν από την αξιολόγηση διαφανεί ότι δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρης της μονάδας. Παράλληλα η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες και τις εταιρείες καταρτίζει τα «Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης» για να τεθούν σε εφαρμογή στην απομακρυσμένη περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Προς το σκοπό λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών βρίσκονται σε συνεχή επαφή και στενή συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθώς και με άλλες Υπηρεσίες Επείγουσας Ανάγκης. 2 3

4 Οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών λειτουργούν στη Λάρνακα εδώ και δεκαετίες. Για αυτό το λόγο έχουν ήδη εντοπίσει τους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων και έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν και για να περιορίσουν τις συνέπειές τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ; Ακολούθα τις πιο κάτω απλές οδηγίες Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επιθεωρεί και εξετάζει τακτικά όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι εγκαταστάσεις, ενώ μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιούνται κοινές ασκήσεις ετοιμότητας. Κοινό όραμα όλων των εμπλεκομένων είναι η αποτροπή ενός ατυχήματος και η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για ένα πιο ασφαλές μέλλον. Βασικές Οδηγίες Ασφάλειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΩ; Οι σειρήνες Πολιτικής Άμυνας, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί καθώς και τα μέλη των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης είναι οι βασικοί τρόποι ειδοποίησης του κοινού που διαμένει κοντά στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών. Η σειρήνα. Το πιο βασικό μέσο ειδοποίησης των περίοικων. Αν η οικία σας γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας θα ειδοποιηθείτε αναλόγως από τις σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας που θα μεταδώσουν αυξομειωμένο σε ένταση σήμα κινητοποίησης διάρκειας δύο λεπτών. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν φωνητικά μηνύματα με σχετικές οδηγίες ανάλογα με τη φύση της κάθε περίπτωσης. Μόλις σημάνει η σειρήνα: Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πρέπει να προστατευθείτε αμέσως από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα που θα ακούσετε τον συναγερμό. Μπες μέσα Μείνε μέσα Άνοιξε το «κίτρινο κουτί» Συντονίσου στα 99FM για οδηγίες Βασική εξαίρεση του κανόνα: Υπάρχουν περιπτώσεις π.χ. πυρκαγιάς, κινδύνου κατάρρευσης του κτιρίου κ.λ.π. που η κοινή λογική υπαγορεύει να μην μπείτε μέσα σε κάποιο κτίριο. ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ... ΜΕΤΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; Κλείστε αμέσως όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και καλύψτε πιθανά ανοίγματα με ιδιαίτερη προσοχή. Τερματίστε αμέσως τη χρήση υγραερίου, σταματήστε συστήματα εξαερισμού, και μην καπνίζετε. Μην θέτετε το εαυτό σας και τους άλλους άσκοπα σε κίνδυνο. Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να καθησυχάσετε τους άλλους. Αμέσως μετά, ανατρέξετε στο «Κίτρινο Κουτί» που σας έχει χορηγηθεί για να βρείτε εκεί μέσα υλικά και εξοπλισμό που μπορεί να σας βοηθήσουν. Ανοίξτε το «Κίτρινο Κουτί». Εκτός από το ραδιόφωνο θα βρείτε μονωτική ταινία, φακό, κουτί Πρώτων Βοηθειών και προσωπίδες. Αφού τοποθετήσετε μονωτική ταινία στα ανοίγματα που θα χρειαστεί να κλείσετε, βρείτε το ραδιόφωνο/φανάρι. Ανοίξτε το ραδιόφωνο/φανάρι αμέσως και συντονισθείτε στη συχνότητα 99.0 FM η οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών ή και οδηγιών. 4 5

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ «ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ» Στο «κίτρινο κουτί» θα βρείτε τα ακόλουθα: Μία συσκευή ραδιόφωνο/φανάρι με ενσωματωμένο δύναμο Τέσσερις προσωπίδες Μονωτική ταινία Κουτί Πρώτων Βοηθειών ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ; Μην παραμένετε άσκοπα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Αν είστε πεζοί, μπείτε στο πλησιέστερο κτίριο Παραμείνετε εκεί μέσα έως ότου δοθούν διαφορετικές οδηγίες Ψάξτε να βρείτε κάποιο ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στη συχνότητα 99FM για περισσότερη πληροφόρηση ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; Δεν θα μείνετε χωρίς τηλέφωνο. Είναι ωστόσο μέγιστης σημασίας οι τηλεφωνικές γραμμές να παραμείνουν ελεύθερες για τις αρμόδιες αρχές. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μην το χρησιμοποιείτε. Εάν ωστόσο προκύψει κάποιος σοβαρός τραυματισμός ή κάποιος χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα τότε καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες στο: Σημαντικό για οδηγούς Εάν υπάρχει δυνατότητα απομάκρυνσης σας αυτό να γίνει με ψυχραιμία και ασφάλεια, αν όχι, τότε σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σας σε χώρο που να μην εμποδίζει την τροχαία κίνηση και μπείτε σε ασφαλές κτίριο. Η αστυνομία θα βοηθά για να εκτρέπεται η κίνηση των οχημάτων από την μεριά του κινδύνου. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΡΟΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... Τα σχολεία ήδη διαθέτουν σχέδια αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. Οι δάσκαλοι και το προσωπικό θα κάνουν τις σωστές ενέργειες για να φροντίσουν τους μαθητές. Αφήστε το δρόμο ανοικτό για τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης π.χ. ασθενοφόρα. Αρκετοί γονείς πιθανότατα να θελήσουν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Μια τέτοια ενέργεια όμως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή και το ίδιο το παιδί τους. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, είναι να μείνετε ψύχραιμοι να αποφύγετε τις μετακινήσεις αφού τα παιδιά θα είναι ασφαλισμένα κάτω από την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές να μην τηλεφωνήσουν στους γονείς τους για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω. 6 7

6 Οδηγίες προς επιχειρήσεις Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού τους. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Πάνω από όλα Οργάνωση και Ψυχραιμία Σε μια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης καλείστε να δράσετε με όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση και ψυχραιμία. Διατηρήστε το «Κίτρινο Κουτί» σε ένα ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά. Δημιουργήστε κατάλογο με τα πιο χρήσιμα για σας τηλέφωνα για μια τέτοια περίπτωση. Συμπεριλάβετε το τηλέφωνο του προσωπικού σας γιατρού. Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος της οικίας σας είδη προσωπικής υγιεινής ή τυχόν φάρμακα που χορηγούνται τακτικά σε κάποιον που τα χρειάζεται. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (συμπληρώστε όπου χρειάζεται) ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ: 199 ή 112 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ:... ΓΡΑΦΕΙΟ:... ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; Δώστε αν μπορείτε τις βασικές Πρώτες Βοήθειες επί τόπου στα μέλη της οικογένειάς σας και στους συνανθρώπους σας. Μην δοκιμάσετε να μετακινήσετε σοβαρά τραυματισμένο πρόσωπο εκτός αν η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Για την πλήρη και πιο εξειδικευμένη ενημέρωση των πολιτών έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις πάνω σε όλα τα θέματα γύρω από τη οδηγία «Σεβέζο ΙΙ». (F.A.Q). 8 9

7 Οι Εγκαταστάσεις των Εταιρειών Πετρελαιοειδών Οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών άρχισαν να λειτουργούν στη Λάρνακα από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας. Σκοπός της δραστηριότητάς τους είναι η εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή πετρελαιοειδών για εξυπηρέτηση των αναγκών της Κυπριακής αγοράς. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών στην Κύπρο γίνεται μέσω δεξαμενοπλοίων τα οποία προσδένουν σε αγκυροβόλια που βρίσκονται στην θαλάσσια περιοχή απέναντι από τις εγκαταστάσεις. Η εκφόρτωση των πετρελαιοειδών γίνεται μέσω υποθαλάσσιων αγωγών, η δε όλη διαδικασία διεξάγεται κάτω από αυστηρούς ελέγχους και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα επιθεώρησης και ασφάλειας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης λειτουργίας τους οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών παρέχουν αδιάλειπτα με ασφάλεια και υπευθυνότητα καύσιμα υψηλής ποιότητας στον Κύπριο καταναλωτή Παράλληλα εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και γενικά άψογης επαγγελματικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Οι εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών λειτουργούν και συντηρούνται πάντοτε μέσα στα αυστηρά πλαίσια των κατασκευαστικών προδιαγραφών και σύμφωνα με διεθνώς καθορισμένα πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία τόσο των ιδίων των εργαζομένων όσο και των περιοίκων και ταυτόχρονα να αποφεύγεται κάθε περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα πυρόσβεσης τα οποία λειτουργούν αυτόνομα αλλά είναι επίσης και συνδεδεμένα μεταξύ τους έτσι ώστε να είναι δυνατή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η αλληλοβοήθεια μεταξύ των εγκαταστάσεων. Υπάρχει μια μακροχρόνια και άριστη συνεργασία μεταξύ εταιρειών πετρελαιοειδών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πολιτικής Άμυνας, που σκοπό έχει την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ασφάλειας στην περιοχή. Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται κοινές ασκήσεις αντιμετώπισης επικίνδυνων περιστατικών, όπου ελέγχεται η ετοιμότητα για αντιμετώπιση τους αλλά και η ικανότητα αλληλοϋποστήριξης. Εγκαταστάσεις Υγραερίου EUROGAS Η εγκατάσταση της EUROGAS κατασκευάστηκε και λειτουργεί στη Λάρνακα από την δεκαετία του Στη μονάδα αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο (LPG). Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητα. Το αποθηκευμένο υγραέριο μεταφέρεται με αγωγό στην εγκατάσταση της Petrolina Gas όπου εμφιαλώνεται, ή φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα. CENTRAGAZ Η Centragaz κατασκευάστηκε και λειτουργεί στη Λάρνακα από την δεκαετία του Στη μονάδα αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο (LPG). Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Το αποθηκευμένο υγραέριο μεταφέρεται με αγωγό στην εγκατάσταση της Petrolina Gas όπου εμφιαλώνεται ή φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα. ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Ο Συνεργκαζ Λτδ ιδρύθηκε το 1965 ως Συνεργατική Εταιρεία με σκοπό την εμφιάλωση και διάθεση υγραερίου. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές και σε μια σφαιρική δεξαμενή. Σήμερα ο Συνεργκαζ διανέμει εμφιαλωμένο και χύμα υγραέριο σε όλη την Κύπρο. INTERGAZ Η Εταιρεία Intergaz Ltd ιδρύθηκε το 1973 και ασχολείται με την εισαγωγή, εμφιάλωση και διανομή υγραερίου. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Το υγραέριο διανέμεται στην Κυπριακή αγορά σε κυλίνδρους και χύμα με βυτιοφόρα οχήματα. ΕΚΟ- Εγκατστάσεις Υγραερίου Οι εγκαταστάσεις υγραερίου της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - ΕΚΟ λειτουργούν στη Λάρνακα από τα τέλη της δεκαετίας του Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές και σε μια σφαιρική δεξαμενή. Το υγραέριο φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα διανομής και επίσης εμφιαλώνεται σε κυλίνδρους στο εμφιαλωτήριο της μονάδας. PETROLINA GAS Η μονάδα υγραερίου Petrolina Gas λειτουργεί στη Λάρνακα από το Στην μονάδα αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο 10 11

8 (LPG). Το υγραέριο αποθηκεύεται σε μια σφαιρική δεξαμενή. Το αποθηκευμένο υγραέριο φορτώνεται σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα και επίσης εμφιαλώνεται στο εμφιαλωτήριο τις μονάδας. Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών ΕΛΠΕ Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - ΕΚΟ λειτουργούν στη Λάρνακα από τα τέλη της δεκαετίας του Βασικός σκοπός της δραστητιότητάς τους είναι η εισαγωγή, αποθήκευση και ακολούθως η διανομή με βυτιοφόρα οχήματα πετρελαιοειδών. Τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εγκατάσταση είναι βενζίνες, πετρέλαιο, καύσιμο αεροπλάνων, κηροζίνη και μαζούτ. ExxonMobil Οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της ExxonMobil Cyprus Ltd στη Λάρνακα λειτουργούν από τα τέλη της δεκαετίας του Σκοπός της δραστηριότητάς τους είναι η εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή πετρελαιοειδών προϊόντων για εξυπηρέτηση των αναγκών της Κυπριακής αγοράς. Τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εγκατάσταση είναι βενζίνες, πετρέλαιο κηροζίνη και μαζούτ.. Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (Κ.Ετ.Α.Π.) Η (Κ.Ετ.Α.Π.) παραλαμβάνει, διαχειρίζεται και αποθηκεύει έτοιμα πετρελαιοειδή για λογαριασμό των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Κ.Ο.Δ.Α.Π. στρατηγικά αποθέματα). Με το σύστημα διασωληνώσεων που διαθέτει η Κ.Ετ.Α.Π διανέμει ακολούθως τα προϊόντα στις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Τα προϊόντα που παραλαμβάνονται για τις ανάγκες του Τερματικού είναι: βενζίνες, καύσιμο αεροπλάνων, πετρέλαιο, μαζούτ και άσφαλτος. ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της Πετρολίνα λειτουργούν και ασχολούνται με την εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή πετρελαιοειδών στην Κυπριακή αγορά από την δεκαετία του Τα προϊόντα που εισάγονται είναι βενζίνες, πετρέλαιο, καύσιμο αεροπλώνων και κηροζίνη. Γενική ονομασία των προϊόντων και περιγραφή των κινδύνων Βενζίνη 95/98/100 Οκτανίων : Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό, μπορεί να αναφλεγεί σε συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας Υπάρχει ο κίνδυνος άμεσου σχηματισμού εκρηκτικού μίγματος των ατμών με τον αέρα. Οι ατμοί ως βαρύτεροι του αέρα, επικάθονται στο έδαφος, εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου, με μεγάλη πιθανότητα να συναντήσουν πηγή ανάφλεξης. * Καύσιμο Αεροπλάνων / Κηροζίνη: Εύφλεκτο υγρό, υπάρχει ο κίνδυνος σχηματισμού εκρηκτικού μίγματος των ατμών με τον αέρα. Οι ατμοί επικάθονται στο έδαφος, εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση ανάλογα με την διεύθυνση του ανέμου, με μεγάλη πιθανότητα να συναντήσουν πηγή ανάφλεξης. * Πετρέλαιο Κίνησης/Θέρμανσης Κίνδυνος για φωτιά αν το προϊόν θερμανθεί σε θερμοκρασία υψηλότερη από το σημείο ανάφλεξης και το οποίο ακολούθως καίγεται βίαια.* Υγραέριο Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο. Κίνδυνος σχηματισμού εκρηκτικού μίγματος των ατμών με τον αέρα. Το αέριο ως βαρύτερο του αέρα, μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, με πιθανότητα ανάφλεξης και επιστροφής της φλόγας. Επίσης μπορεί να συγκεντρωθεί σε συστήματα αποχετεύσεως, κλειστούς χώρους, υπόγεια κ.λ.π., εκτοπίζοντας το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και αναπτύσσοντας ασφυξιογόνο δράση. Μαζούτ Κίνδυνος για φωτιά αν το προϊόν θερμανθεί σε θερμοκρασία υψηλότερη από το σημείο ανάφλεξης. Κίνδυνος έκρηξης/ανάφλεξης αν το προϊόν έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Η ρύπανση υδάτινου αποδέκτη μπορεί να προκαλέσει θνησιμότητα σε υδρόβιους οργανισμούς. Μεγάλες ποσότητες μαζούτ ερχόμενες σε επαφή με το έδαφος, απορροφώνται με αργό ρυθμό. Άσφαλτος (Κατράμι) Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος φωτιάς/έκρηξης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αποθήκευσης. * Όσον αφορά τη Βενζίνη 95/98/100 Οκτανίων, την Κηροζίνη και το Πετρέλαιο Κίνησης/θέρμανσης: Η ρύπανση υδάτινου αποδέκτη μπορεί να προκαλέσει θνησιμότητα σε υδρόβιους οργανισμούς. Η ρύπανση του εδάφους με μεγάλες ποσότητες πιθανόν να προκαλέσει διείσδυση του προϊόντος σε υδροφόρους υπόγειους ορίζοντες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELLENIC ACTION FOR RESEARCH AGAINST TOBACCO HEART ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού και την ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ.

ε συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού και την ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ. 1 2 ε συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού και την ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ. 3 4 Είναι γεγονός όηι η Τοπική Ασηοδιοίκηζη και η Πρόληψη Ανηιμεηώπιζη Εκηάκηων Αναγκών αποηελούν ένα θέμα απόλσηα ζσνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΜΑΘΟΥΣ 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΜΑΘΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η καταγωγή μου, μου έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθώ με την κυπριακή τουριστική βιομηχανία και ειδικότερα τα ξενοδοχειακά. Θέμα της πτυχιακής μου εργασίας είναι η «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (Περιουσία του ξενοδοχείου Louis Nausicaa Beach) Ετοιμάστηκε από: Εγκρίθηκε από:. Υπογραφή:.. Έκδοση 3 η : 24/05/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Περιεχόµ ενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΗΠΕ Α... 1 Κεφάλαιο 1: Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων... 1 Άρθρο 1 Αγωνιστικός χώρος Προδιαγραφές... 1 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3 Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Περιεχόμενα 1 Ιδιότητες καυσίμων...1 1.1 Ιδιότητες Βενζίνης / Πετρελαίου...1 1.2 Ιδιότητες LPG...2 2 Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη τα νέα της ΤΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 42 οκτωβριοσ 2014 ΟΔΟΥ Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας 10-11 Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα