ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 377 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 377 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΞ-3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 377 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2011 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος Στην Λάρισα σήμερα την 9 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15)Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μάντζαρη Δέσποινα, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 26) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 27) Μπεκύρης Μιχαήλ, 28) Ντάβαρη Ευαγγελία, 29) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Καραμπάτσας Κων/νος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος και 4) Ούντρια Ευαγγελή. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 18

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2011 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 161 παρ.2 του N.3463/ Το άρθρο 266 του Ν. 3852/ Tην από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Σάπκα Ιωάννη, Σούλτη Γεώργιου, Λέτσιου Ιωάννη, Παπακρίβου Χρυσόστομου, Τσιαούση Κων/νου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφέ Θεόδωρου, Σουλούκου Ασπασίας, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Κυριτσάκα Βάιου του Θωμά, Λαμπρούλη Γεώργιου, Ζωγράφου Βασίλειου & Καλογιάννη Απόστολου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2011, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 18

3 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α' ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ,00 0, ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.000,00 0,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΗΔΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ (ΟΒΔΣΠΛ) , ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΘΗΣΕΑΣ 5.944, ,18 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΠΑ , ,67 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ,94 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ,32 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,84 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ,09 0,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 5.500, ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΠΔΥ 6.000, ,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. ( ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 5.000,00 700,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 100,00 100,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ 4% ΑΣΦ. (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 5.000,00 700,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% 1.000,00 0, ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 100,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ Σελίδα 3 από 18

4 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/ ,00 100,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΤΠΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 5.000,00 0, ΤΕΑΔΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 3.000,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ & ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ) 1.162,70 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΚΠ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥΣ) 2.031,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,40 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΚΠ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΚΠ 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ , ,00 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.000, ,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ Κ.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ , ,00 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 4.500, ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ Σελίδα 4 από 18

5 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , , ΟΔΔΥ , , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , , ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ , , ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Β' ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ KΛΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 72000,00 10,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕ-ΔΣ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ ,00 10,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.600, ,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΟΙΒ.-ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 100,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Σελίδα 5 από 18

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , , ,78 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΤΟ Ο.Κ.Π ,00 0, ΠΟΔΛ (ΚΑΙ ΓΙ Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) ,64 0, ΑΟΔΛ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ,00 0, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΚΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ.ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ,00 0,00 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΥΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ ΤΟΥ ΟΒΠΣΔΛ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ(2006) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5.500, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 6.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 6 από 18

7 ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 100,00 100,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ.Ν.Υ 5.000,00 700,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5.000,00 700,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1.000,00 0,00 100,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 (ΚΕΦΟ) 4.800,00 100,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΤΠΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 5.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΕΑΔΥ (ΔΑΝΕΙΟ) 3.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ.) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΚΓΤΩΝ ΔΕΤΠΟΛ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΕΠ) 2.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΤΠΟΛ ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (3ο Δ.Δ.) 656,82 0,00 ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) Σελίδα 7 από 18

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (4ο Δ.Δ.) 975,02 0,00 Σελίδα 8 από 18 ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ,00 0,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2.500,00 0,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ 1.500,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 4.000,00 0, ,00 0,00 ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α. ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α. ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3.100, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 5.000,00 0, ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ Ε.Α.Τ.

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΈΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ" ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 1,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΠΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.500, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΈΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ" ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΔΟΧΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΟΥΖΒΕΛΤ 367,71 0,00 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 5.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΥΑΛ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ) ,05 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΠΑ Σελίδα 9 από 18

10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ- Β' ΦΑΣΗ (Σ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Η ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (Σ) ,72 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 5.944,69 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α. - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 5.808, ,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2010 (Σ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΩΝΙΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ) 657, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΠΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 4.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 7.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΕΜΝΩΝ 1.000, ,00 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΥΗΛ 4.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΛΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ & ΦΑΛΑΝΗΣ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 4.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΛΕΙΔΙΑ- ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ) 4.000,00 0,00 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Α. Σελίδα 10 από 18

11 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΛΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤ. ΜΗΧΑΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 5.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 5.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΕΡΙΑ ) 5.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) Σελίδα 11 από ,00 0,00 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ ,00 10,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 5.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΑ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 1.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ(Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 7.000,00 10,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 3.000,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 3.000,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 3.000,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ 2011 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΣ Κ.Α. - ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2.000, ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,00 0,00 ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ - ΝΕΟΣ Κ.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,49 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΊΔΟΜΑ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 9.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Σελίδα 12 από 18

13 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ , ,00 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 75% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛ.) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 25% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛ.) 4.500, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ.-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 7.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΖΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Η/Μ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΥΤΑ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Η/Μ) 7.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 13 από 18

14 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΧΥΤΑ) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΑΠΟΡΡΙΜ.- ΜΠΑΖΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) , ,00 ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 5.000, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 6.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 7.500, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Η ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (Σ) , ,78 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ (Σ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 3.840, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ , ,69 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ. Χ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) 6.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Σελίδα 14 από 18

15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ , ,28 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4*4ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ TRAILER & ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΥΑΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 2.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ , ,00 ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ -ΑΠΑΚΑΝΘΩΣΗ ΧΕΡΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (196,08 τμ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ , ,20 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 15 από 18

16 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΣΧ.ΦΥΛ.) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΧ. ΦΥΛ ) 3.600, , ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΑΡΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ , ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 5.000, ,00 100,00 100,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΝΈΟ Κ.Α. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ , ,00 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ PLOTTER (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ PLOTTER ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 (ΚΕΦΟ) ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/75 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 103/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ (ΟΒΔΣΠΛ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΚΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ.ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ.ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ Σελίδα 16 από 18

17 ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΤΑΚ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ) ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4ου Δ.Δ. (Σ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ου Δ.Δ. (Σ) ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Σ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕΥΑΛ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TRAILER ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ ΔΕΥΑΛ 5.000,00 8. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 17 από 18

18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,40 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,10 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,49 ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,61 Σελίδα 18 από 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 329 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 329 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 329 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 471 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 471 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 471 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-2Σ1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 809 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 643 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 643 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 643 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ονοματοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 46 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.322.000,00 για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων 1 ου εξαμήνου 2014

Θέμα 46 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.322.000,00 για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων 1 ου εξαμήνου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 956/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη (ως την προσθήκη τριών ΚΑΕ)

Ορθή Επανάληψη (ως την προσθήκη τριών ΚΑΕ) Ορθή Επανάληψη (ως την προσθήκη τριών ΚΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 ΘΕΜΑ: Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 IOYNIOY 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ. Έδεσσα, 26 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 27.986 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ. Έδεσσα, 26 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 27.986 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα, 26 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 27.986 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Αιγών 1 Πληρ.: Ουρανία Πασιαλή Tηλ.: 2381350783-707 Fax: 2381026594

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του τελευταίου εδαφίου του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΞΧ-56Θ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Περίληψη απόφασης που λήφθηκε. Τίτλος θέματος ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30/2015 32/2015 33/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ. Περίληψη απόφασης που λήφθηκε. Τίτλος θέματος ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30/2015 32/2015 33/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 5-2-2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 11 Ιουνίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 16.200 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθ. 1556/ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης»

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40978 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7540/20-03-2013 FAX : +3028310-40043 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 24.02.2015 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 9376 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφ. Αθανασία Μόκαλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προετοιμασίας Α. ΟΜΑΔΑ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Απογραφή προσωπικού του δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού

Έντυπο Προετοιμασίας Α. ΟΜΑΔΑ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Απογραφή προσωπικού του δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού Επισημάνσεις Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά Τα στοιχεία να συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα Παρακάτω βρίσκονται παρατηρήσεις ανά ομάδα στην έντυπη φόρμα αυτές οι παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2600/14.03.2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2600/14.03.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 32/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2600/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01-10-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/10/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 141917 Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 85η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 85/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 6 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-ΜΡΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-ΜΡΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40500 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 228/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 117 41 Αθήνα Πληροφορίες : Κλειώ Καραβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.246/22-03-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/4 /2015 Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩ10-5ΡΝ. Αριθµ. Απόφασης: 23 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩ10-5ΡΝ. Αριθµ. Απόφασης: 23 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 3 / 08-0-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 3 / 01 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών έτους 01 σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 633/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 633/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 633/2014 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΙΗΔ469ΗΔΞ-721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Β. Κωνσταντίνου 48 Ταχ. Κώδικας : 11635 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ) Αρ. πρωτ.: 2041/13.1.2014 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014 Αρ.Πρωτ.: 2041 Ημ/νια: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>. ΑΔΑ:ΒΕ2Ψ469Η27-Ν1Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 29/03/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 210 5404170-171

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 138/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 13/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 24/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28690 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 72/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Δήμου Βόλβης.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Δίκτυο συνεργασίας για την απασχόληση μονογονεϊκων οικογενειών, ατόμων στα όρια φτώχειας, ψυχικά ασθενών, χρηστών ουσιών και ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

2. Τζιορτζιώτης Γεώργιος 3. Τόλιας Νικόλαος. 3. Χαντζής Σωτήριος 4. Καραΐσκου Γεωργία. 4. Μπακάλης Χρήστος 5. Ζιάκας Σταύρος

2. Τζιορτζιώτης Γεώργιος 3. Τόλιας Νικόλαος. 3. Χαντζής Σωτήριος 4. Καραΐσκου Γεωργία. 4. Μπακάλης Χρήστος 5. Ζιάκας Σταύρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. πρωτ. 17307 ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της αριθμ. 13/2015 τακτικής συνεδρίασης του.σ. του ήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001501507970024 6279 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 15 Ιουλίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 174. Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασίατων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΜΕΛΟΣ EPRASS" Λόντου 8 10681 Αθήνα Τηλ.:(210) 3810783-4 Fax.: (210)3301977 E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π.

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τηλ.: 213.201.8748-751, Fax: 210.9902046-45 Δ/νση: Υπηρεσίες νεκροταφείου Τηλ.:2109622077 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 20-03-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 12 ο : «Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2499 19 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γρα φείο του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 334/2013 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.3. Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.3. Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 12.10.2015 Αρ. Πρωτ : 108423 ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ριθμ. απόφασης 752-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 74-8/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Δ. 407/80 Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 Σήμερα τηv 19/12/2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα»

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 2132063554 E-mail: epolitismou@patt.gov.gr Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.:30044 και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Αθήνα, 04-03-2015 Τμήμα Προμηθειών Πληρ. : Χρ. Καλαντζή ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» Θεσσαλονίκη 4/12/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6387 Α.Δ.Α.: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 28 ης Οκτωβρίου 99 Τ.Κ. : 546

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-09-14 Αριθμ. Πρωτ.: 32400 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 29-09-14 Αριθμ. Πρωτ.: 32400 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-14 Αριθμ. Πρωτ.: 32400 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 22 η Μαρτίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 804 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενι αίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα