ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LMDS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Επιβλέπων : Παναγιώτης Κωττής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2003 Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 1

2 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Επιχειρώντας έναν ορισµό µπορούµε να πούµε ότι στόχος των Επικοινωνιών είναι η αποστολή ενός µηνύµατος από ένα σηµείο σε ένα άλλο, καθώς και η επιβεβαίωση της πλήρους, ορθής και κατανοητής λήψης του από τον εξουσιοδοτηµένο παραλήπτη. Παρά τον απλό αυτό σχετικά ορισµό, πίσω από τις επικοινωνίες κρύβεται µια τεράστια προσπάθεια της επιστήµης, µια πληθώρα από θεωρίες και τεχνικές που µέχρι σήµερα τουλάχιστον απασχολεί ένα µεγάλο αριθµό επιστηµονικών ιδρυµάτων, βιοµηχανιών και οργανισµών. Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής είναι µια µεγάλη σειρά προϊόντων για ειδικές εφαρµογές αλλά και για ευρεία κατανάλωση. Από τον καιρό που ο ηλεκτρισµός και η ηλεκτρονική εξελίχθηκαν, πολλά πράγµατα άλλαξαν στις τηλεπικοινωνίες οι οποίες έγιναν πια τεχνολογική επιστήµη. Ο Samuel Morse το 1854 µε τον τηλέγραφο και ο Graham Bell το 1876 µε το τηλέφωνο έθεσαν τα θεµέλια µιας νέας εποχής στον κόσµο, µιας εποχής όπου οι τηλεπικοινωνίες θα έπαιζαν πλέον βασικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Μετά µάλιστα τη δεκαετία του 1950, όπου έχουµε την παράλληλη ανάπτυξη των υπολογιστών και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των πληροφοριών, οι τηλεπικοινωνίες αρχίζουν να καταλαµβάνουν σηµαντική θέση στη ζωή του ανθρώπου. Σήµερα οι πλέον γνωστές εφαρµογές των τηλεπικοινωνιών είναι η Τηλεφωνία, το Telex, η Ραδιοφωνία και η Τηλεόραση, εφαρµογές που η µαζικότητά τους από πλευράς χρήσης τις καθιστά ευρύτατα γνωστές. Όµως τα τελευταία χρόνια η χρήση των υπολογιστών επεκτείνεται σε ευρύτερα στρώµατα του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη νέων µορφών τηλεπικοινωνιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση µεταξύ των όρων Επικοινωνία και Τηλεπικοινωνία. Θα λέγαµε ότι η ετυµολογία του όρου καθορίζει και την ορθή χρήση του. Όταν έχουµε "Επικοινωνίες" µακρινής απόστασης τότε χρησιµοποιούµε τον όρο Τηλεπικοινωνίες. Οι επικοινωνίες σε µεγάλες αποστάσεις, µας υποχρεώνουν λόγω ανεπάρκειας του µέσου µετάδοσης να αλλάζουµε την µορφή της πληροφορίας προκειµένου να την µεταδώσουµε. Μπορούµε να πούµε εν γένει ότι, όταν η πληροφορία δεν αλλάζει µορφή προκειµένου να µεταφερθεί σε µικρές αποστάσεις, µιλάµε απλώς για Επικοινωνία, αν όµως Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 2

3 υποχρεωθούµε για διάφορους λόγους να την αλλάξουµε προκειµένου να τη µεταδώσουµε σε µεγαλύτερες αποστάσεις, τότε µιλάµε για Τηλεπικοινωνία. Η χρήση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από το 19ο αιώνα ήταν ο βασικός µοχλός ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών. Η συχνότητα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και η κάθε εφαρµογή συνδέεται µε τη χρήση ενός ορισµένου τµήµατος του φάσµατος συχνοτήτων. Το σχήµα 0.1 παρουσιάζει την κατανοµή εφαρµογών στο φάσµα των συχνοτήτων. Επίσης η ιστορική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών φαίνεται στο σχήµα 0.2. Σχήµα 0.1 Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα και εφαρµογές Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 3

4 Σχήµα 0.2 Εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Η Τηλεπληροφορική σήµερα µας προσφέρει πολλές υπηρεσίες, οι σηµαντικότερες των οποίων είναι: Teletex Videotex Επικοινωνίες δεδοµένων (Data communications) Τηλεοµοιοτυπία (Telefax) Οπτική Τηλεδιάσκεψη (Videoconference) Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 4

5 Ασύρµατες κινητές επικοινωνίες (Mobile communication) ISDN (Integrated Services Digital Network) Electronic Data Interchange (EDI) Τηλεµετρία και έλεγχος εκ του µακρόθεν Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Electronic mail) Τηλεειδοποίηση (Paging) Videotelephony (Εικονοτηλέφωνο ) Επικοινωνίες Πολυµέσων (multimedia) Ηλεκτρονικό εµπόριο Internet Τηλεϊατρική 0.2 Η ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στην εργασία αυτή µελετάται η αναπτυσσόµενη κυψελωτή τεχνολογία LMDS για την αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριών υψηλού όγκου. Αυτού του είδους τεχνολογία εντοπίζεται σε συχνότητες άνω των 20 GHz και έτσι υφίσταται τις αρνητικές επιδράσεις της ατµόσφαιρας και της βροχής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να µελετήσει τα προβλήµατα διάδοσης, να βελτιώσει τους ήδη υπάρχοντες κανόνες σχεδίασης καθώς και να προσεγγίσει το σύστηµα από οικονοµικής πλευράς και να το συγκρίνει µε τις ήδη υπάρχοντες τεχνολογίες. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται µια γενική περιγραφή του συστήµατος και περιγράφονται σε γενικές γραµµές η αρχιτεκτονική του συστήµατος καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το πρότυπο διάδοσης του συστήµατος. Αναλύονται επίσης οι διάφορες απώλειες που αντιµετωπίζει το σύστηµα σε αυτές τις συχνότητες. Επίσης δίνονται λύσεις για την αντιµετώπιση όσο το δυνατόν καλύτερα αυτών των απωλειών µε τα υπάρχοντα µέσα. Στο κεφάλαιο 3 µε βάση τα χαρακτηριστικά των κεραιών της ALCATEL γίνονται θεωρητικοί υπολογισµοί. Υπολογίζεται, µε δύο διαφορετικούς τρόπους, η ακτίνα κυψέλης του συστήµατος για διάφορες τιµές διαθεσιµότητες. Οι υπολογισµοί γίνονται για κλιµατική ζώνη L στην οποία αντιστοιχεί το λεκανοπέδιο Αττικής. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 5

6 Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται σε βάθος η αρχιτεκτονική του συστήµατος. Επίσης περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι διαµόρφωσης που χρησιµοποιούνται καθώς και τα κανάλια συχνοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους χειριστές του συστήµατος. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται τα δύο πρότυπα που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα LMDS καθώς και µέθοδοι υπολογισµού του ρυθµού εσφαλµένων ψηφίων (BER) για τα δύο αυτά πρότυπα. Στο κεφάλαιο 5 γίνεται µια λεπτοµερής περιγραφή του RF εξοπλισµού. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι χωρητικότητες που επιτυγχάνονται µε χρήση του LMDS. Στο τέλος παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφερθούν από τους χειριστές του συστήµατος. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται µνεία για την κάλυψη που επιτυγχάνεται από το σύστηµα και γίνεται λεπτοµερής ανάλυση για τις παρεµβολές που αντιµετωπίζει αυτό στις συχνότητες που λειτουργεί. Στο κεφάλαιο 7 περιγράφονται αναλυτικά οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι αλλαγές που δηµιουργούν στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι τοµείς της αγοράς των ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι λειτουργοί αυτών και ο βέλτιστος τρόπος εγκατάστασης ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος LMDS. Στο κεφάλαιο 9 αναλύονται τα ανταγωνιστικά συστήµατα ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπως η οπτική ίνα, η τεχνολογία FSO, το DSL, οι δορυφορικές ζεύξεις (VSAT) και οι ασύρµατες τεχνολογίες σταθερής πρόσβασης. Τέλος γίνεται περιγραφή των πλεονεκτηµάτων του LMDS έναντι των ανταγωνιστών του. Στο κεφάλαιο 10 αναλύεται το πρόβληµα του τελευταίου µιλίου και µορφές λύσης του στην οικιακή και επιχειρησιακή αγορά. Συγκρίνεται το LMDS µε αντίστοιχες ασύρµατες τεχνολογίες στην απόδοσή τους στο πρόβληµα του τελευταίου µιλίου. Στο κεφάλαιο 11 παρουσιάζονται οι οικονοµικές προοπτικές του συστήµατος LMDS και οι διείσδυσή του στην ευρυζωνική οικιακή και επιχειρηµατική αγορά. Αναλύονται τα οικονοµικά δεδοµένα του LMDS, κόστος σταθµού βάσης και εξοπλισµού πελάτη. Στο κεφάλαιο 12 περιγράφονται αναλυτικά οι προβλέψεις της αγοράς ευρείας ζώνης ανά τεχνολογία. Για τα συστήµατα κινητών τρίτης γενιάς, για τις υπηρεσίες Χ-DSL, το δίκτυο ISDN, τις υπηρεσίες ασύρµατης πρόσβασης και των δορυφορικών ζεύξεων. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 6

7 Τέλος, θα θέλαµε να εκφράσουµε τις πιο θερµές µας ευχαριστίες προς τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Π. Κωττή για την αµέριστη συµπαράστασή του και την πολύτιµη βοήθεια που προσέφερε κατά την πραγµατοποίηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Σηµαντικές ήταν οι συµβουλές του διδάκτορα κυρίου Α. Παναγόπουλου καθώς και οι πληροφορίες που µας προσέφεραν οι εταιρίες FORTHNET και COSMOTE. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LMDS Τα συστήµατα LMDS (Local Multipoint Distribution Service) αντιπροσωπεύουν µια νέα τεχνολογία πρόσβασης βασισµένη σε µικροκυµατική ζεύξη µε κυψελωτή αρχιτεκτονική, η οποία προσφέρει ευέλικτες συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας. Το τοπικό πολυσηµειακό σύστηµα διανοµής (LMDS) είναι η ευρυζωνική ασύρµατη τεχνολογία που χρησιµοποιείται για να µεταδώσει φωνή, δεδοµένα και τηλεοπτικές υπηρεσίες. Στη σηµερινή εποχή, η ανάγκη για χωρητικότητα ευρείας ζώνης από κάθε είδους χρήστη έχει αυξηθεί σηµαντικά. Γι αυτό το λόγο τα ευρυζωνικά συστήµατα θα διαδραµατίσουν σπουδαίο ρόλο στο µέλλον. Οι χειριστές δικτύων αντιµετωπίζουν την πρόκληση του αυξανόµενου εύρους ζώνης βελτιώνοντας υπάρχουσες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας νέα συστήµατα. Τα δίκτυα εκποµπής εξελίχθηκαν σε δίκτυα δύο. Η επικοινωνία µεταξύ σταθµού βάσης και συνδροµητών αποτελεί τη κάτω ζεύξη ενώ η επικοινωνία µεταξύ συνδροµητή και σταθµού βάσης την άνω ζεύξη (uplink). Η ανάπτυξη των δικτύων LMDS έχει το πλεονέκτηµα της υψηλής χωρητικότητας στην προς τα κάτω ζεύξη η οποία µπορεί να µοιραστεί σε πολλούς χρήστες µε ευέλικτο τρόπο. Άλλα πλεονεκτήµατα είναι η ευκολία χρήσης και ανάπτυξης, καθώς και υποστήριξη µεγάλου εύρους εφαρµογών. Σχήµα 1.1 Το LMDS σύστηµα Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 8

9 Στη συνέχεια αναλύεται το ακρωνύµιο LMDS: Local ΤΟΠΙΚΗ. Περιοχή γύρω από σταθµό βάσης 2,5 4,5χλµ, µε οπτική επαφή. Multipoint ΠΟΛΥΣΗΜΕΙΑΚΗ. Ένας σταθµός βάσης επικοινωνεί µε πολλές εγκαταστάσεις στην ίδια κυψέλη (~500 Network Terminations πρακτικά 150) Distribution ΙΑΝΟΜΗ. Ταχύτητα ως 32Mbps ανά τεταρτηµόριο. Service ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Μέσο παροχής όλων των υπηρεσιών επικοινωνίας (δεδοµένα, φωνή, εικόνα). Το σύστηµα LMDS λειτουργεί κυψελωτά µε τρόπο παρόµοιο µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η κάθε κυψέλη µπορεί µε τη σειρά της να διαιρεθεί σε κάποιο αριθµό τοµέων (sectors) για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος. Οι σταθµοί βάσης επικοινωνούν µε το κυρίως δίκτυο είτε ασύρµατα είτε ενσύρµατα. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί για το LMDS καλύπτουν τη ζώνη συχνοτήτων από 25 GHz έως 30GHz, µε το δεσµευµένο εύρος να διαφέρει µεταξύ των Η.Π.Α. του Καναδά και των υπόλοιπων χωρών. Το LMDS είναι µια πρόταση οικονοµικής λύσης στο πρόβληµα του τελευταίου µιλίου, φέροντας υπηρεσίες υψηλού εύρους ζώνης. Ταυτόχρονα είναι µια εναλλακτική λύση στην εγκατάσταση οπτικών ινών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του LMDS: 1. Βέλτιστη αξιοποίηση φάσµατος. 2. Μία κεραία σταθµού βάσης πολλές συνδέσεις. 3. Μικρό µέγεθος κεραιών. 4. Ελαχιστοποίηση ρυθµίσεων κεραίας και τερµατικού εξοπλισµού. 5. Τερµατικός εξοπλισµός µε διεπαφή Ethernet. 6. Τερµατικός εξοπλισµός µε προτεραιότητα στην φωνή. 7. Πολύ µικρή ισχύς εκποµπής. 8. Ασφάλεια κατά τη µετάδοση. 9. Χαµηλές δαπάνες επέκτασης. 10. Ευκολία και ταχύτητα στην επέκταση. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 9

10 1.2 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο καθορισµός των σχετικών µε το LMDS υπηρεσιών εξαρτάται από την υπάρχουσα ζήτηση και τις απαιτήσεις του διαχειριστή του συστήµατος. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες, οι οποίες ρυθµίζονται κατά περίπτωση, κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε την αγορά της σταθερής ασύρµατης πρόσβασης ευρείας ζώνης ως εξής: Υπηρεσίες Μισθωµένης Γραµµής (Leased Line) 1. ΡΒΧ διασυνδέσεις (για τηλεφωνία). 2. Υπηρεσίες δεδοµένων ή µισθωµένων γραµµών για WΑΝ διασυνδέσεις. 3. Cellular (2G, 3G) / PCS (νέα γενιά ασύρµατης επικοινωνίας) / WLL (Wireless Local Ιοορ ). Υπηρεσίες εδοµένων (Bursty data) 1. Internet. 2. Corporate Intranet. 3. E-commerce (ηλεκτρονικό εµπόριο). 4. VoIΡ. 5. LΑΝ connectivity. Υπηρεσίες Kυκλωµεταγωγικής τηλεφωνίας (Switched telephony) 1. Πολλαπλές POTS γραµµές (ΡΟΤ:απλή αναλογική τηλεφωνική γραµµή). 2. Πολλαπλές ISDN γραµµές βασικής πρόσβασης. 3. ISDN πρωτεύουσας σύνδεσης για ΡΒΧ διασυνδέσεις. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 10

11 1.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΟΥ ιάφορες δικτυακές αρχιτεκτονικές είναι δυνατές στο LMDS. Η πλειοψηφία των χειριστών, χρησιµοποιεί το point-to-multipoint ασύρµατο σχέδιο πρόσβασης. Οι υπηρεσίες LMDS είναι ένας συνδυασµός φωνής, βίντεο και δεδοµένων. Εποµένως, οι µεθοδολογίες µεταφοράς πρωτοκόλλου (IP) και ο ασύγχρονος τρόπος µεταφοράς (ATM) συνδυάζονται. Σχήµα 1.2 Αρχιτεκτονική LMDS Συνήθως η κυψέλη χωρίζεται σε τέσσερις τοµείς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Πολλοί χρήστες σε 4τεταρτηµόρια 3 K Σταθµός Βάσης Σχήµα 1.3 Κυψέλη στο LMDS Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 11

12 Τα χαρακτηριστικά µίας τυπικής κυψέλης παρουσιάζονται παρακάτω. 4 τεταρτηµόρια (sectors) χωρητικότητας 32Mbps* το καθένα. Για κάθε τεταρτηµόριο: Downlink: TDM 28MHz/32Mbps, µαζική εκποµπή (broadcast) στο ίδιο τεταρτηµόριο. Uplink: FDM-TDMA 4X7MHz/8Mbps * Τα νούµερα είναι ενδεικτικά. Για τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήµατος LMDS πρέπει να ληφθούν υπόψη µια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν και την αρχιτεκτονική του συστήµατος. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται µε τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Ακολουθούν µια σειρά από κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά στη σχεδίαση του συστήµατος. Επιλογή µεγέθους κυψέλης. Ανάλογα µε τη απαιτούµενη αξιοπιστία, πρέπει να γίνει κατάλληλη επιλογή της ακτίνας της κυψέλης. Αριθµός τοµέων. Η παράµετρος αυτή εξαρτάται άµεσα από το µέγεθος της κυψέλης και τη χωρητικότητα που πρέπει να επιτευχθεί. Ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Ο ρυθµός εσφαλµένων ψηφίων πρέπει να είναι µικρότερος από µια τιµή, συνήθως ιείσδυση συνδροµητών. Ο αριθµός των συνδροµητών που έχουν την απαραίτητη ισχύ σήµατος στο δέκτη τους, ώστε να επιτυγχάνουν την επιθυµητή QoS. Χωρητικότητα. Ανάλογα µε την αναµενόµενη κίνηση και τη χωρητικότητα µέσα στην κυψέλη, ρυθµίζονται διάφορες παράµετροι του συστήµατος όπως η διαµόρφωση, το εύρος των καναλιών, η χρήση δύο πολώσεων και η επαναχρησιµοποίηση συχνότητας. Συνολικό κόστος ανά κυψέλη. Καθορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά του δικτυακού και του RF εξοπλισµού. Παρακάτω, θα δοθούν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 12

13 1.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα συστήµατα LMDS είναι ένας συνδυασµός επικοινωνιών υψηλής χωρητικότητας και διαδραστικών συστηµάτων ευρείας εκποµπής, τα οποία λειτουργούν σε χιλιοστοµετρικές συχνότητες. ιαθέτουν µια κάτω ζεύξη (downlink) σηµείου σε πολλαπλά σηµεία και µια άνω ζεύξη (uplink) σηµείου σε σηµείο. Ο ποµπός µπορεί να βρίσκεται στην κορυφή ενός υψηλού κτιρίου καλύπτοντας την περιοχή εξυπηρέτησης. Ο ποµπός καλύπτει ένα τοµέα, συνήθως 90 ο ή 60 ο, οπότε η πλήρης κάλυψη της κυψέλης επιτυγχάνεται µε τέσσερις ή έξι ποµπούς αντίστοιχα. Η λειτουργία του συστήµατος σε µια περιοχή προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συµπλέγµατος κυψελών µε ξεχωριστούς σταθµούς βάσης σε µέρη που συνυπάρχουν ποµποί και δέκτες. Ένας από τους σταθµούς βάσης έχει το ρόλο του συντονιστικού κέντρου για την υπόλοιπη περιοχή και συνδέει τις κυψέλες µε τα εξωτερικά δίκτυα. Η διακυψελωτή σύνδεση µπορεί να γίνει µε χρήση οπτικής ίνας ή µε ασύρµατες συνδέσεις κοντινών αποστάσεων. Η συνύπαρξη µε σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας θα µπορούσε να οδηγήσει και σε από κοινού χρησιµοποίηση της υποδοµής των δύο τεχνολογιών µειώνοντας το κόστος. Η λειτουργία στη περιοχή των χιλιοστοµετρικών συχνοτήτων επιβάλλει ορισµένους περιορισµούς. Φαινόµενα ατµοσφαιρικών κατακρηµνίσεων έχουν ως συνέπεια µεγάλη εξασθένηση του σήµατος και περιορίζει την ακτίνα της κυψέλης στα 3-5 km ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη, τη συχνότητα λειτουργίας και την επιθυµητή αξιοπιστία. Επίσης, είναι σηµαντικό να υπάρχει οπτική επαφή. Ενδεχοµένως, να µην είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη αλλά ένα ποσοστό της τάξης του 95% θεωρείται το ελάχιστο δυνατό προκειµένου για υπηρεσίες προσφερόµενες στο κοινό. Η χρήση επαναληπτών και ανακλαστήρων είναι δυνατή, αλλά αυτό απαιτεί επιπλέον εξοπλισµό αυξάνοντας το κόστος κάτι που κάνει απαγορευτική τη χρήση τους. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 13

14 1.5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αν και η χωρητικότητα του φάσµατος σε χιλιοστοµετρικές συχνότητες είναι αρκετά σηµαντική, υπάρχουν πολλά συστήµατα που ανταγωνίζονται για την κατανοµή της συχνότητας και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει µια παγκοσµίως αποδεκτή συχνότητα λειτουργίας για το LMDS. Στις Η.Π.Α. έχει δοθεί εύρος 1.3GHz στα 28-29GHz ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες κατανέµουν φάσµατα σε διαφορετικές συχνότητες. Η ανάπτυξη και οι άδειες στην Ευρώπη καταδεικνύουν ότι θα υπάρξουν συστήµατα σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων από τα 24GHz έως και τα 43.5GHz. Η ζώνη συχνοτήτων από τα GHz µε υποζώνες των 56ΜΗΖ έχει παραχωρηθεί για τα συστήµατα LMDS σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η ζώνη των 40GHz µάλλον θα διαµοιραστεί σε δύο ή τρεις άδειες, περιορίζοντας το διαθέσιµο φάσµα ανά διαχειριστή στα ΜΗΖ µε δύο πολώσεις. Η πολιτική αδειών µπορεί να ποικίλει από χώρα σε χώρα έχοντας ως κύριο οδηγό την ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 14

15 1.6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Στα συστήµατα LMDS η υψηλής χωρητικότητας κάτω ζεύξη διαµοιράζεται µε ευέλικτο τρόπο σε αρκετούς χρήστες. Η τεχνολογία αιχµής είναι ακόµη ακριβή σε χιλιοστοµετρικές συχνότητες, αλλά οι υπάρχουσες κινητές µονάδες ενισχυτών προσφέρουν την επιθυµητή λειτουργία. Η στάθµη εξόδου που απαιτείται για κάθε δέσµη µετάδοσης των 36Mb/s είναι περίπου 25dBm. Μια τεχνολογία που θα επέτρεπε στο τελικό στάδιο ενίσχυση αρκετών δεσµών µετάδοσης θα µείωνε την πολυπλοκότητα και το κόστος του εξοπλισµού. Ωστόσο, οι κεντρικοί ενισχυτές µοιράζονται από πολλούς χρήστες µειώνοντας έτσι και το κόστος. Στα 40GHz η τεχνολογία αιχµής είναι ακόµη πιο ακριβή από ό,τι στα 28-29GHz και η εξασθένηση λόγω ατµοσφαιρικών κατακρηµνίσεων αυξάνει µε την αύξηση της συχνότητας, κάτι που ευνοεί τις χαµηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Μακροπρόθεσµα, όµως, η υψηλότερη χωρητικότητα που προσφέρεται στα 40GHz µπορεί να αντισταθµίσει το επιπλέον κόστος. Ο αριθµός των δεσµών µετάδοσης καθορίζεται από τη ζήτηση και από τους περιορισµούς που επιβάλλει το διαθέσιµο φάσµα. Αυτό το γεγονός οδηγεί σε κλιµακωτή αρχιτεκτονική, αρχίζοντας µε σχετικά χαµηλή χωρητικότητα και προσθέτοντας επιπλέον ενισχυτικές µονάδες καθώς θα αυξάνεται η ζήτηση. Το χρησιµοποιούµενο σχήµα για µετάδοση ψηφιακού βίντεο µέσω δορυφόρου (Digital Video Broadcasting DVB), βασισµένο σε διαµόρφωση φάσης QPSK, υιοθετήθηκε τόσο από το ψηφιακό οπτικοακουστικό συµβούλιο (Digital Audio/Visual Council DAVIC), όσο και από το σύστηµα DVB, έχοντας την ίδια πλατφόρµα ενδιάµεσης συχνότητας IF, MHz µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής µονάδας. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρησιµοποίηση αποκωδικοποιητών σχεδιασµένων για λήψη ψηφιακής τηλεόρασης µέσω δορυφόρου. Η ενδιάµεση συχνότητα IF οδηγείται στον αποκωδικοποιητή, ο οποίος συνδέεται µε τηλεόραση ή υπολογιστή καθώς και µε τα δύο παράλληλα. Όλες οι παραπάνω επιλογές επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µε το χρήστη µιας και οι αποκωδικοποιητές είναι εφοδιασµένοι µε ένα κανάλι επιστροφής, το οποίο συνδέεται µε το τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN / ISDN). Ωστόσο υπάρχουν και µερικές διαφορές. Στο DVB ΙΡ ή στο ΑΤΜ, οι πληροφορίες περιέχονται στην ακολουθία µετάδοσης MPEG σε συνδυασµό µε τα τηλεοπτικά προγράµµατα. Στο DAVIC υπάρχουν ξεχωριστές µεταδόσεις πληροφοριών υψηλής χωρητικότητας, βασισµένες σε αρχιτεκτονική ΑΤΜ. Μέχρι και σήµερα κυριαρχεί η Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 15

16 χρήση του PC. Όµως, η ανάπτυξη της διαδραστικής τηλεόρασης, µε δυνατότητα διαχείρισης των περιεχοµένων, ύπαρξης πιο εξελιγµένου κειµένου, ηλεκτρονικού εµπορίου, παιχνιδιών και ενεργής συµµετοχής σε διαγωνισµούς θα αυξήσει το ενδιαφέρον για διαδραστική τηλεόραση µε ένα κανάλι επιστροφής χαµηλής χωρητικότητας. Η άνω ζεύξη είναι η σύνδεση µε τον ατοµικό χρήστη και είναι δυνατόν να εφαρµοστούν διαφορετικές τεχνολογίες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του χρήστη. ύο από τις σηµαντικότερες εφαρµογές ευρείας ζώνης αποτελούν η διαδραστική τηλεόραση και το Internet, που απαιτούν συνδέσεις επιστροφής χαµηλής χωρητικότητας και τεχνολογίες, όπως το GPRS (General Packet Radio Service) και το δίκτυο PSTN/ISDN. Για πιο απαιτητικούς πελάτες είναι αναγκαία µια σύνδεση όπου η χωρητικότητα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Οι λύσεις για µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις περιλαµβάνουν µια σύνδεση µικροκυµατικού τύπου για επιστροφή, η οποία επιτρέπει συµµετρικές συνδέσεις ή συνδέσεις ασύµµετρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι φανερό ότι οι υπάρχουσες λύσεις, µε τις απαιτήσεις για αποµόνωση µεταξύ µετάδοσης και λήψης να ικανοποιούνται µέσω της χρήσης χωριστών ζωνών µε φιλτράρισµα για µετάδοση και λήψη αντίστοιχα, επιβάλλουν περιορισµούς στην ευέλικτη λειτουργία και στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων. Η συνδυασµένη χρήση συστηµάτων που θα καλύπτουν τόσο τους ιδιώτες χρήστες όσο και τις µεγάλες επιχειρήσεις θα οδηγήσει αναγκαστικά σε σηµαντικές αποκλίσεις ως προς την χωρητικότητα και για τις δύο διευθύνσεις. Πιθανώς µια µελλοντική λειτουργία ΤDD (Time Division Duplex) να λύσει αυτό το πρόβληµα. Η κύρια τεχνολογική πρόκληση είναι η παραγωγή ενός χαµηλού κόστους τερµατικού σταθµού χρήστη δύο δρόµων για την ευρεία αγορά. Η όλη αγορά εξαρτάται από αυτό. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 16

17 1.7 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Η πολλαπλή προσπέλαση παρέχει τα µέσα για την αποτελεσµατική πρόσβαση στους πόρους που αντιστοιχούν σε κάθε κυψέλη. Στο ασύρµατο τµήµα των κυψελωτών συστηµάτων υπάρχουν δύο τύποι διαύλων: ο δίαυλος εκποµπής προς τα κάτω (downlink, από το σταθµό βάσης προς το τερµατικό) και ο δίαυλος πολλαπλής πρόσβασης προς τα πάνω (uplink, από το τερµατικό προς το σταθµό βάσης) ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΖΕΥΞΗ Εφ όσον ο σταθµός βάσης έχει τον πλήρη έλεγχο του διαύλου της κάτω ζεύξης, µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολλαπλή προσπέλαση στην άνω ζεύξη. Έτσι η προσοχή επικεντρώνεται στον προς τα άνω δίαυλο. Η τεχνική πολλαπλής προσπέλασης (Multiple Access), η οποία καθιστά τα διάσπαρτα τερµατικά ικανά να µοιράζονται τον κοινό δίαυλο πρόσβασης προς τα άνω, είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα σχεδίασης για αποτελεσµατική και δίκαιη εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων του συστήµατος. Ένα καλό σχήµα πολλαπλής προσπέλασης µπορεί να βελτιώσει τη χωρητικότητα του συστήµατος, να ελαττώσει το κόστος του συστήµατος και να κάνει τις υπηρεσίες περισσότερο ελκυστικές προς τους χρήστες. Μιλώντας γενικά, υπάρχουν τρεις λέξεις κλειδιά κατά τη σχεδίαση της πολλαπλής προσπέλασης των συστηµάτων επικοινωνιών: Ευελιξία (Πόσο εύκολα µπορεί να γίνει η πρόσβαση στα τερµατικά). Ποιότητα (Ο ρυθµός εσφαλµένων ψηφίων που επιτυγχάνεται µε την εκάστοτε πολλαπλή προσπέλαση). Χωρητικότητα (Πόσοι χρήστες µπορούν να χωρέσουν και να εξυπηρετηθούν µέσα στα πλαίσια µιας κυψέλης). Η πολλαπλή πρόσβαση επιτυγχάνεται µε διάφορες µεθόδους προσπέλασης.υπάρχουν πέντε ευρέως γνωστά συστήµατα προσπέλασης. 1. Το σύστηµα προσπέλασης Συχνότητας - FDMA (Frequency Division Multiple Access): Eξυπηρετεί κλήσεις σε διαφορετικά κανάλια συχνοτήτων Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 17

18 2. Το σύστηµα Πολυπλεξίας Χρόνου - TDMA (Time Division Multiple Access): Εξυπηρετεί κλήσεις σε διαφορετικές χρονοθυρίδες (timeslots) 3. Το σύστηµα Κωδικής προσπέλασης - CDMA (Code Division Multiple Access): Εξυπηρετεί κλήσεις στην ίδια συχνότητα, µε διαφορετικούς κώδικες. 4. Το σύστηµα προσπέλασης Πόλωσης - PDMA (Polarization Division Multiple Access): Εξυπηρετεί κλήσεις µε διαφορετική πόλωση. 5. Το σύστηµα προσπέλασης Χώρου - SDMA (Space Division Multiple Access): Εξυπηρετεί κλήσεις στην ίδια συχνότητα, σε διαφορετικές περιοχές. Τα ασύρµατα σχέδια συστηµάτων χτίζονται γύρω από τις τρεις πρώτες µεθοδολογίες πρόσβασης, TDMA, FDMA και CDMA. Αυτές οι µέθοδοι προσπέλασης ισχύουν για τη σύνδεση από την περιοχή του χρήστη προς το σταθµό βάσης, καλούµενη και προς τα άνω ζεύξη. Αυτήν τη περίοδο, οι περισσότεροι χειριστές συστηµάτων χρησιµοποιούν TDMA και FDMA FDMA Κατά τη προσπέλαση FDMA αντιστοιχείται σε κάθε χρήστη ένας ραδιοδίαυλος µε µοναδική συχνότητα (Σχήµα 1.4α). Αυτός ο δίαυλος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κοινού και από άλλους χρήστες, ακόµη και όταν είναι αδρανής. Με αυτή τη σταθερή αντιστοίχηση, η λογική του ελέγχου είναι πολύ απλή, µε αντάλλαγµα όµως την χαµηλή απόδοση και χωρητικότητα του συστήµατος. Για να βελτιωθεί η χωρητικότητα, εισάγονται οι έννοιες της κυψελωτής δοµής και της επαναχρησιµοποίησης των συχνοτήτων, επιτρέποντας έτσι να χρησιµοποιείται δίαυλος της ίδιας συχνότητας σε αποµακρυσµένες κυψέλες. Ωστόσο, καθοριστικό µειονέκτηµα του FDMA είναι η χαµηλή απόδοση του φάσµατος. Το µέγεθος του φάσµατος που χορηγείται σε κάθε χρήστη ποικίλει ανάλογα µε τις ανάγκες του. Το FDMA χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει συνεχή ανάγκη για διαθεσιµότητα. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 18

19 TDMA Κατά τη προσπέλαση TDMA, ο χρόνος χωρίζεται σε σχισµές οι οποίες οµαδοποιούνται σε πλαίσια (Σχήµα 1.4β). Στο χρήστη που θέλει να επικοινωνήσει, αντιστοιχείται µια µοναδική χρονοσχισµή στο πλαίσιο. Αυτή η σχισµή µπορεί να κρατηθεί από το χρήστη µέχρι το τέλος της σύνδεσής του. Το TDMA µπορεί εύκολα να υποστηρίξει ολοκληρωµένες υπηρεσίες εφαρµόζοντας την πολιτική της ευέλικτης αντιστοίχησης σχισµών. Το TDMA χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχει συνεχής ανάγκη για διαθεσιµότητα, αλλά ούτε και µεγάλη ποσότητα πληροφορίας για την προς τα άνω ζεύξη. FDMA TDMA Σχήµα 1.4α Σχήµα 1.4β Τελικά, η επιλογή της µεθόδου πρόσβασης εξαρτάται από τις απαιτήσεις του χρήστη και το σχεδιασµό του συστήµατος. Επιθυµητό είναι σε ένα σταθµό βάσης να υπάρχουν και οι δύο µέθοδοι πρόσβασης και να εναλλάσσονται ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες CDMA Ένα έξυπνο πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης είναι το CDMA, το οποίο χρησιµοποιεί την τεχνική εξάπλωσης φάσµατος. εν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος παρά µόνο η ανάθεση των κωδικών των χρηστών. Αντί για απευθείας µετάδοση του σήµατος δεδοµένων, το σήµα διαµορφώνεται από µια µοναδική κωδική ακολουθία, η οποία καλείται ακολουθία υπογραφής, και έχει ανατεθεί στο χρήστη. Με αυτή τη διαµόρφωση, το σήµα εξαπλώνεται σε ένα µεγαλύτερο εύρος ζώνης από εκείνο που απαιτείται για την µετάδοση Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 19

20 του πακέτου δεδοµένων. Στην πλευρά του δέκτη χρησιµοποιείται µια κωδική ακολουθία προσαρµογής για την επανασυµπίεση του εύρους ζώνης και τη λήψη των αρχικών δεδοµένων. Το CDMA υποστηρίζει αρκετά λιγότερους χρήστες από ό,τι το TDMA. Στην πράξη σπανίως χρησιµοποιείται στα συστήµατα LMDS. CDMA Σχήµα ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΖΕΥΞΗ Κατά την προς τα κάτω ζεύξη, δηλαδή κατά τη σύνδεση από το σταθµό βάσης προς τους χρήστες, οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν είτε την πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM) είτε την πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM). H TDM είναι µια διαδικασία όπου ολόκληρο το εύρος του καναλιού εκποµπής χωρίζεται σε χρονικά διαστήµατα, που ονοµάζονται χρονικές σχισµές. Η κάθε σχισµή αντιστοιχεί σε κάποιο συνδροµητή. Αντίθετα, στο FDM έχουµε σχισµές στο φασµατικό εύρος που αντιστοιχούν σε κάθε χρήστη. Οι περισσότερες εταιρίες, στις ζεύξεις καθόδου χρησιµοποιούν πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM). Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 20

21 1.7.3 ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην πράξη οι µέθοδοι που έχουν επικρατήσει είναι το TDM για τη προς τα κάτω ζεύξη και το FDMA για την προς τα άνω ζεύξη. Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα φαίνονται αυτές οι µέθοδοι πρόσβασης. Σχήµα 1.6 Χρήση TDM και τη κάτω ζεύξη και FDMA για την άνω ζεύξη. Η χρήση του TDM για τη κάτω ζεύξη και TDMA για την άνω ζεύξη φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Σχήµα 1.7 Χρήση TDM για τη κάτω ζεύξη και το TDMA για την άνω ζεύξη. Στις συνδέσεις πρόσβασης FDMA και TDMA υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που έχουν επίπτωση στην αποδοτικότητα και τη χρήση τους. Για τις συνδέσεις FDMA το εύρος ζώνης, είτε είναι σταθερό χρονικά είτε ποικίλλει αργά. Οι συνδέσεις TDMA έχουν σκοπό να αποκριθεί το σύστηµα σε εκρήξεις δεδοµένων από τη µεριά των πελατών. Αυτές οι δύο µέθοδοι προσπέλασης θα αποτελέσουν την πλειοψηφία των συνδέσεων πρόσβασης, για τα συστήµατα LMDS κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 21

22 1.8 ΠΡΟΤΥΠΑ εδοµένου ότι τα ασύρµατα συστήµατα πρόσβασης LMDS εξελίσσονται, τα πρότυπα θα γίνουν όλο και περισσότερο σηµαντικά. Οι δραστηριότητες προτύπων αυτήν την περίοδο είναι σε εξέλιξη και περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες από το φόρουµ του ATM, το ευρωπαϊκό ίδρυµα προτύπων τηλεπικοινωνιών (ETSI), και τη διεθνή ένωση τηλεπικοινωνιών (ITU). Η πλειοψηφία αυτών των µεθόδων χρησιµοποιεί τα κύτταρα του ATM ως αρχικό µηχανισµό µεταφορών. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 22

23 1.9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η αγορά πρόσβασης ευρείας ζώνης αναπτύσσεται δυναµικά στην εποχή µας. Στην Ευρώπη η αγορά ευρείας ζώνης αντιπροσωπεύει την ψηφιακή τηλεόραση, τα αλληλεπιδραστικά καλωδιακά δίκτυα και το LMDS. Τα συστήµατα πρόσβασης ευρείας ζώνης αρχίζουν να παρέχουν συνδέσεις σε ιδιώτες. Οι άδειες για τα συστήµατα LMDS εξετάζονται σε πολλές χώρες. Για την ανάπτυξή τους θα χρειαστούν 3-5 χρόνια. Το κόστος της εγκατάστασης της κεντρικής υποδοµής που θα συνδέει τους κεντρικούς κόµβους των κυψελών, µέσω οπτικών ινών, δορυφόρου ή µικροκυµατικής ζεύξης, είναι σηµαντικό, ειδικά σε χώρες µε φτωχή τηλεπικοινωνιακή υποδοµή. Το LMDS είναι µια τεχνολογία που ανταποκρίνεται σε µια εποχή αυξανόµενης ζήτησης. Προσφέρει ευελιξία όσον αφορά την εκχώρηση χωρητικότητας ανάλογα µε τη ζήτηση που απαιτείται από τις νέες διαδραστικές υπηρεσίες, αλλά και από την αυξανόµενη ζήτηση για πρόσβαση στο Internet. Είναι µια εναλλακτική ή ακόµη και ανταγωνιστική πρόταση απέναντι σε τεχνολογίες ευρείας ζώνης όπως είναι το καλώδιο, ο δορυφόρος και η γραµµή ADSL/VDSL. Το πιο σηµαντικό είναι ότι συνεισφέρει σηµαντικά στην τεχνολογία πρόσβασης ευρείας ζώνης, οδηγώντας σε περαιτέρω ανάπτυξη εφαρµογών σε περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού. εν είναι ακόµη η τεχνολογία για αγροτικές περιοχές. Αναµένεται η διαθεσιµότητα πρόσβασης υψηλής χωρητικότητας σε κάθε νοικοκυριό να δώσει µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη εφαρµογών όπως είναι η τηλεϊατρική και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑ ΟΣΗΣ Το κανάλι διάδοσης στο σύστηµα LMDS ακολουθεί τους γενικότερους θεµελιώδεις περιορισµούς των ασύρµατων συστηµάτων επικοινωνιών. Η πορεία µετάδοσης µεταξύ µιας συσκευής αποστολής σηµάτων και ενός δέκτη µπορεί να ποικίλει από την απλουστευµένη περίπτωση οπτικής επαφής (LOS), σε περιπτώσεις όπου η ζεύξη εµποδίζεται σοβαρά από κτίρια, βουνά ή βλάστηση. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µετά την εκποµπή τους από την κεραία υποβάλλονται σε διάφορους µηχανισµούς όπως είναι η ανάκλαση, η διάθλαση και η διασπορά. Επίσης, η ατµόσφαιρα µπορεί να ποικίλει ως προς την πυκνότητα, το ποσοστό υγρασίας και τη θερµοκρασία, παράγοντες οι οποίοι έχουν επίδραση στο εκπεµπόµενο σήµα. 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ LMDS Στα πλαίσια LMDS, εξετάζονται δυο περιπτώσεις: Οπτική επαφή (LOS) Παρεµποδισµένη οπτική επαφή (BLOS) ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (LOS) Για να εξασφαλιστεί ότι µια σύνδεση έχει την αποδεκτή διαθεσιµότητα και ποιότητα υπηρεσιών επιδιώκεται, για τις συγκεκριµένες συχνότητες που εκπέµπουν τα συστήµατα LMDS, να υπάρχει οπτική επαφή (LOS) µεταξύ σταθµού βάσης (BS) και συνδροµητή. Ύπαρξη LOS µεταξύ µιας συσκευής αποστολής σηµάτων και ενός δέκτη υπάρχει όταν τουλάχιστον 60% της πρώτης ζώνης Fresnel (FFZ) είναι χωρίς εµπόδια. Αυτό σηµαίνει ότι η ύπαρξη εµποδίου µεταξύ ποµπού και δέκτη εισάγει µια πρόσθετη απόσβεση. Αυτό εξηγείται µε τη βοήθεια του σχήµατος 2.1. Η απαίτηση Los για τις υπηρεσίες LMDS οφείλεται στο γεγονός ότι το µήκος κύµατος των µεταδιδοµένων σηµάτων είναι µερικά χιλιοστόµετρα οπότε η ύπαρξη Τεχνική και οικονοµική ανάλυση συστηµάτων LMDS 24

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης Διάλεξη #5 Φαινόμενα και Μηχανισμοί Διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ προβλέπεται η χρηµατοδότηση δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Τεχνικές Ασύρματης Πολλαπλής Πρόσβασης (Multiple Access) Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς.

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς. 0. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 0.. Γενικά Στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, η μέτρηση στάθμης σήματος περιλαμβάνει, ουσιαστικά, τη μέτρηση της ισχύος ή της τάσης (ρεύματος) ενός σήματος σε διάφορα «κρίσιμα»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ηευρυζωνική υποδοµή δεν είναι αυτοσκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ασύρματων και Κυψελωτών Συστημάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΑ3 1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΓΚΟΡΙΤΣΑΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 3, ΗΛΙΑ ΗΣΛΑΖΑΡΟΣ 4. ΚΟΛΕΤΣΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5. ΚΟΥΡΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ 6. ΚΥΡΙΑΖΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣΣΤΑΥΡΟΣ 8. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών»

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Άσκηση 1 Πρόκειται να µεταδώσουµε δυαδικά δεδοµένα σε RF κανάλι µε. Αν ο θόρυβος του καναλιού είναι Gaussian - λευκός µε φασµατική πυκνότητα W, να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (Lage scale fading) Καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (0m, 00m, 000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΥΑ ΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης 1η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 1η Εγκατεστηµένη ζεύξη συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Πότε έχουμε σφαιρική διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος; απ Αν θεωρήσουμε μια κεραία εκπομπής ως σημειακή πηγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (μπορούμε να κάνουμε αυτή την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Κάθε ασύρµατη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων

ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων Ενότητα 3: Μηχανισμοί Διάδοσης ΗΜ Κυμάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα