Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι"

Transcript

1 Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι Γεωργία Βρυώνη Βιοπαθολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αναστασία Πάγκαλη Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Βιοχημικού Εργαστηρίου Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

2 1. Inoculation The Five I's 5. Identification 2. Incubation 4. Inspection 3. Isolation

3 Ταυτοποίηση βακτηρίων Εχει σαν στόχο την κατάταξη ενός μικροοργανισμού σε συγκεκριμένο γένος, είδος, ορότυπο, βιότυπο, είδος αντοχής

4 Ταυτοποίηση βακτηρίων Ορισμός: κατάταξη ενός μικροοργανισμού σε συγκεκριμένο γένος, είδος, ορότυπο, βιότυπο, είδος αντοχής με τη χρησιμοποίηση δοκιμασιών που στηρίζονται σε : Μορφολογικά χαρακτηριστικά Μορφολογία στη χρώση Gram Καλλιεργητικά χαρακτηριστικά (απαραίτητα θρεπτικά υλικά, συνθήκες επώασης, μορφολογία αποικιών) Μεταβολικές ιδιότητες (=διάσπαση υποστρωμάτων, παραγωγή ενζύμων κ.α) Βιοχημική ταυτοποίηση Ελεγχος διαφόρων αντιγονικών παραγόντων των μικροοργανισμών, χαρακτηριστικών για κάθε είδος Ορολογική ταυτοποίηση / τυποποίηση Την ανίχνευση χαρακτηριστικών αλληλουχιών βάσεων στο γενετικό υλικό των μικροοργανισμών με τεχνικές DNA Μοριακή ταυτοποίηση / τυποποίηση

5 Δοκιμασίες χρήσιμες στην ταυτοποίηση Πρωταρχικό ρόλο στην ταυτοποίηση παίζει η Βιοχημική ταυτοποίηση στην οποία εκμεταλευόμαστε τις μεταβολικές ιδιότητες των μικροοργανισμών, όπως: η διάσπαση διαφόρων υποστρωμάτων ( απαραίτητες θρεπτικές ουσίες), παραγωγή ενζύμων ( απαραίτητα για τις μεταβολικές αντιδράσεις και τη λειτουργία της αναπνοής)

6 Δοκιμασία καταλάσης Ελέγχει την παρουσία του ενζύμου καταλάση, που διασπά το παραγόμενο κατά τη διάσπαση των υδατανθράκων Η 2 Ο 2 σε Η 2 Ο και Ο 2. Χρησιμοποιούμε Η 2 Ο 2 3% και μικροβιακό καλλιέργημα σε αντικειμενοφόρο πλάκα (+): παραγωγή φυσαλίδων

7 Δοκιμασία κοαγκουλάσης (πηκτάσης) Ελέγχει την ικανότητα των σταφυλοκόκκων να προκαλούν πήξη του πλάσματος με τη βοήθεια του ενζύμου κοαγκουλάση που παράγουν σε δύο μορφές, τη συνδεδεμένη στο κυτταρικό τοίχωμα (clumbing factor) και την ελεύθερη που ελευθερώνεται από το (ΜΚ) Χρησιμοποιούμε: δοκιμάσια πλακός για τη συνδεδεμένη (εναιώρημα σταφυλοκόκκου + αναραίωτο πλάσμα ή αντιδραστήριο με σωματίδια latex) (+):παραγωγή κροκίδων δοκιμασία σωληναρίων για την ελεύθερη (εναιώρημα σταφυλοκόκκου + αραιωμένο κατάλληλα πλάσμα ανθρώπου ή εμπορικού σκευάσματος επώαση 4h) (+): παραγωγή πήγματος

8 Δοκιμασία οξειδάσης Ελέγχει αν ο μικροοργανισμός διαθέτει το ένζυμο cytochrome oxidase, απαραίτητο στην μετατροπή NADH NAD + H 2 O Χρησιμοποιούμε tetramethyl-pphenylenodiamine σε διάλυμα (1%), δισκία, ταινίες ή ραβδία και φρέσκες αποικίες (+) : μπλε χρώμα σε 10 Ox(+): Pseudomonas Ox(-): Salmonella, Shigella, Proteus, Acinetobacter

9 Δοκιμασία οπτοχίνης Ελέγχει την ευαισθησία ενός (ΜΚ) στην οπτοχίνη (ethyl hydrocupreine hydrochloride), που ενεργοποιεί αυτολυτικά ένζυμα του (ΜΚ) και προκαλείται λύση του (ΜΚ) Χρησιμοποιούμε αιματούχο αγαρ, δισκία οπτοχίνης, επώαση σε CO2 5% για 24 ώρες (+): ζώνη αναστολής 10 mm Χρήσιμη στη αδρή διάκριση πνευμονιοκόκκων - α αιμολυτικών στρεπτοκόκκων.

10 Δοκιμασία βακιτρακίνης 0.04U Ελέγχει την ευαισθησία ενός (ΜΚ) στο αντιβιοτικό βακιτράκινη Χρησιμοποιούμε αιματούχο άγαρ, δισκία βακιτρακίνης, επώαση για 24 ώρες. (+): αναστολή ανάπτυξης. Χρήσιμη στη διάκριση β αιμολυτικού στρεπτοκόκκου ομάδας Α (GAS) από άλλους β- αιμολυτικούς στρεπτοκόκκους.

11 Δοκιμασία παραγόντων ανάπτυξης X / V Ελέγχουμε την εξάρτηση των αιμοφίλων από τους παράγοντες Χ (protoporphyrin) και V(αιμίνη), που βρίσκονται στο αίμα, για να αναπτυχθούν. Χρησιμοποιούμε: υλικό χωρίς αίμα και δισκία ποτισμένα με παράγοντες X/V/XV σε απόσταση 3.5 mm, επώαση σε 5% CO h Ελέγχουμε για ανάπτυξη γύρω από τους δίσκους (εξάρτηση από το συγκεκριμένο παράγοντα)

12 Δοκιμασία θερμοευαίσθητης νουκλεάσης (DNάσης) Ελέγχει την παρουσία της εξωκυττάριας DNασης που υδρολύει το αδιαλυτο σε ΗCL DNA σε διαλυτά ολιγονουκλεοτίδια Χρησιμοποιούμε : υλικό με DNA επώαση h μετά την επώαση πλημύρισμα του καλλιεργήματος με 1Μ (3.6%) ΗCL Ελέγχομε για διαυγή άλω γύρω από τον θετικό μάρτυρα και το εξεταζόμενο (ΜΚ) (+): παρουσία διαυγούς άλω (S. aureus, Serratia κ.α.) (-): απουσία διαυγούς άλω ή άλως < του μάρτυρα (CNS κ.α )

13 Δοκιμασία ινδόλης Ελέγχει την ικανότητα του (ΜΚ) να παραγει το ένζυμο τρυπτοφανάση που υδρολύει το αμινοξύ τρυπτοφάνη σε ινδόλη και αλδεύδη Χρησιμοποιούμε : πεπτονούχο ζωμό με 1% τρυπτοφάνη επώαση h αντιδρστήριο Kovacs (p dimethyl amino benzaldehyde, amyl alcohol, HCL) (+): ροζ δακτύλιος στην επιφάνεια (πχ E. coli ) (-): άχρωμος δακτύλιος στην επιφάνεια (πχ Klebsiella spp)

14 Δοκιμασία εσκουλίνης Ελέγχει την ικανότητα του (ΜΚ) να υδρολύει, παρουσία χολής, την άχρωμη εσκουλίνη σε γλυκόζη και εσκουλετίνη, η οποία παρουσία Fe ++ παράγει μαύρο σύμπλεγμα. Χρησιμοποιούμε: άγαρ εσκουλίνης σε τρυβλίο ή σωληνάρια ή ζωμό εσκουλίνης επώαση 4-24 h (+): παραγωγή μαύρου χρώματος (πχ εντερόκοκκος, S. bovis )

15 Δοκιμασία κινητικότητας Ελέγχει την ικανότητα των (ΜΚ),κυρίως των βακτηριδίων και σπανίως των κόκκων, να κινούνται λόγω ύπαρξης μαστιγίων. Χρησιμοποιούμε: ημίρευστο άγαρ σε σωληνάριο,με ή χωρίς χρωστική εμβολιασμό με βαθειά νύξη επώαση h σε C (+):διάχυση και θόλωση του υλικού Το αποτέλεσμα εξαρτάται και από τις συνθήκες επώασης. Π.χ. Y. enterocolitica κινητή σε C και ακίνητη σε 30 0 C

16 Escherichia: mot +/- Shigella: mot Edwardsiella:mot + Salmonella: mot + Arizona:mot + Citrobacter:mot + Klebsiella:mot Hafnia:mot + Serratia: mot + Enterobacter:mot + Proteus: mot + Providencia: mot + Pseudomonas: mot + Έλεγχος κινητικότητας

17 Δοκιμασία ουρεάσης Ελέγχει την ικανότητα των (ΜΚ) να διασπούν την ουρία σε δύο μόρια αμμωνίας, με το ένζυμο ουρεάση που διαθέτουν, με αποτέλεσμα την αύξηση του ph του υλικού Χρησιμοποιούμε: Θρεπτικό ζωμό με ουρία και δείκτη ερυθρό της φαινόλης, σε ph 6.8 επώαση h σε C (+): ροζ χρώμα από την αλλαγή του δείκτη με την αύξηση του ph σε 8.4 Πχ. Proteus spp, Helicobacter/campylobacters

18 Δοκιμασία O-NPG (o-nitrophenyl-b-galactopyranoside) Ελέγχει την παρουσία της b-galactosidase στον (ΜΚ) η οποίαμαζί με την περμεάση προκαλεί τη διάσπαση της λακτόζης σε γαλακτόζη και γλυκόζη Περμεάση: εισάγει τη λακτόζη στο κύτταρο, ενώ η γαλακτοσιδάση τη διασπά. Μερικά (ΜΚ) έχουν μόνο γαλακτοσιδάση και αδυνατούν να διασπάσουν τη λακτόζη (βραδέως ζυμούντα) Χρησιμοποιούμε : διάλυμα O-NPG (έχει ίδια δομή με τη γαλακτόζη) επώαση ω σε C (+): κίτρινο χρώμα (Πχ βραδέως ζυμούντα την λακτόζη εντεροβακτηριακά,ναϊσσέριες κ.α)

19 Άλλες δοκιμασίες Χρησιμοποίηση υδατανθράκων Δοκιμασία οξείδωσης/ζύμωσης γλυκόζης Δοκιμασία απαμίνωσης φαινυλαλανίνης Δοκιμασία αποκαρβοξυλίωσης λυσίνης Δοκιμασία χρησιμοποίησης τριών σακχάρων κ.α.

20 Σκεπτικό ταυτοποίησης Συνδυάζουμε όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτουμε για ένα συγκεκριμένο (ΜΚ) και σταδιακά καταλήγουμε στην ταυτοποίηση του εφαρμόζοντας γνωστούς αλγόριθμους

21 Βιοχημική Ταυτοποίηση (χεριού)) (Ι)( Μέθοδος διασταύρωσης αποτελεσμάτων ή σκακιέρα Ελέγχεται μεγάλος αριθμός βιοχημικών δοκιμασιών (CDC), πχ για τα εντεροβακτηριακά 47, οι οποίες τα κατατάσσουν σε 28 γένη, 121 είδη και βιοτύπους και πολλά χωρίς όνομα. Τα αποτελέσματα των ΒΔ, για τους ενδεικτικούς μικροοργανισμούς είναι αποτυπωμένα σε μεγάλους πίνακες. Οριζόντια και κάτω από κάθε δοκιμή αναφέρεται το ποσοστό θετικού αποτελέσματος για κάθε μικροοργανισμό. Ανατρέχοντας στους πίνακες αυτούς με τα αποτελέσματα των ΒΔ του άγνωστου μικροοργανισμού τον ταυτοποιούμε.

22 Βιοχημική Ταυτοποίηση (χεριού)) (ΙΙ( ΙΙ) Μέθοδος διακλαδιζόμενου ή διχοτόμου διαγράμματος ροής Μέθοδος απλούστερη Ξεκινώντας από τη Gram χρώση(+/-), τη μορφολογία και μία ή δύο χαρακτηριστικές προκαταρκτικές ιδιότητες, πχ οξειδάση (+/-) και ζύμωση της γλυκόζης προχωράμε στην εφαρμογή διαφόρων άλλων ΒΔ και με την αξιολόγηση πάντα του (+/-) αποτελέσματος καταλήγουμε στην τελική ταυτοποίηση των μικροοργανισμών

23 Gram (-) βακτηρίδια Κόκκοι/ Κοκκοβακτηρίδια Βακτηρίδια Αερόβια/ Δυνητικά αναερόβια Αυστηρά αναερόβια Αερόβια Δυνητικά αναερόβια Αυστηρά αναερόβια Acinetobacter Kingella Moraxella Neisseria Veillonella Επόμενος πίνακας Bacteroides Fusobactrrium Prevotella..

24 Αερόβια / δυνητικά aναερόβια Gram(-) βακτηρίδια Μικρά /πολύμορφα Ανισομεγέθη αραιοχρωματικά Ευθείες πλευρές Καμπυλομορφα Actinobacillus Bordetella BrucellaPasteurella Haemophillus Acinetobacter Bartonella Legionella Oxidase (+) Oxidase (-) Campylobacter Helicobacter Arcobacter Pseudomonas Aeromonas Burkholderia Flavobacterium Alcaligenes Enterobacteriaceae Stenotrophomonas Acinetobacter

25

26 Εμπορικά κωδικοποιημένα Συστήματα ταυτοποίησης (Ι) Χαρακτηριστικά υποστρώματα σε αποξηραμένη μορφή βρίσκονται σε ειδικούς υποδοχείς πάνω σε ταινίες ή πλάκες και προορίζονται για Gram(+) και (-) αερόβια βακτήρια, Gram (-) αζυμωτικά βακτήρια, Αιμόφιλους / Ναϊσσέριες, Σταφυλόκοκκους και Στρεπτόκοκκους, Κορυνοβακτηρίδια, Βακίλους, Αναερόβια, Μύκητες κ.ά. Τα υποστρώματα ανασυστήνονται με την εφαρμογή του μικροβιακού εναιωρήματος, ορισμένης πυκνότητας της κλίμακας Mac Farmland και εφαρμόζονται αναερόβιες συνθήκες,όπου χρειάζονται. Γίνεται επώαση για ώρες Προστίθενται ή όχι αντιδραστήρια, αξιολογείται η χρωματική μεταβολή και βαθμολογείται το αποτέλεσμα Αθροίζεται η βαθμολογία ανά τρείς αντιδράσεις και ο τελικός αριθμός διαβάζεται είτε σε βιβλία είτε σε πρόγραμμα υπολογιστή

27 Εμπορικά κωδικοποιημένα Συστήματα ταυτοποίησης (ΙΙ) Η τελική ταυτοποίηση προκύπτει από τη σύγκριση του Χ αριθμού με τους αντίστοιχους της βάσης δεδομένων κάθε συστήματος και την εύρεση του ποσοστού ομοιότητας Στο αποτέλεσμα αναφέρονται: - ομοιότητα 90%: η ταυτοποίηση δεν έχει πρόβλημα - ομοιότητα περίπου 90%: η ταυτοποίηση μπορεί να ολοκληρωθεί με 1-2 συμπληρωματικές δοκιμασίες - ομοιότητα χαμηλή: η ταυτοποίηση απορρίπτεται -excellent, very good, acceptable ID =/=90% -questionable, doubtful ID: η ταυτοποίηση επαναλαμβάνεται

28 Κωδικοποίηση Συστήματος Ανάγνωσης Το αποτέλεσμα των ΒΔ είναι + ή Ο υπολογιστής στον προγραμματισμό του δέχεται μόνο θετικά ή αρνητικά στοιχεία στο δυαδικό σύστημα αριθμών 1 και 0 Τα αποτελεσματα των ΒΔ εισάγονται στον υπολογιστή σαν 1 τα (+) και 0 τα (-).πχ Οι δυαδικοί αριθμοί μετατρέπονται στο οκταδικό σύστημα αριθμών από 0-7. Έτσι έχουμε στο προηγούμενο. Ο αριθμός αυτός είναι ο βιότυπος Η ταυτοποίηση με τον τρόπο αυτό εκατομμυρίων στελεχών έχει δημιουργήσει ισχυρές και αξιόπιστες βάσεις δεδομένων οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς.

29 Εμπορικά Συστήματα ταυτοποίησης API - biomerieux [20 και 32 δοκιμασιών, διάφορα είδη] BBL Crystal Becton Dickinson Micro ID Remel Enterotube - Becton Dickinson Microscan systems Dade Behring (Siemens) Sensititre systems κ.α. Έχουν ακρίβεια, μεγάλη διάρκεια ζωής Είναι εύκολα στη χρήση Δίνουν ξεκάθαρα αποτελέσματα ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑ Σε οποιαδήποτε αμφιβολία επανελέγχουμε τις εκτιμήσεις μας και ανατρέχουμε στις σημειώσεις των συστημάτων.

30 Ταυτοποίηση Gram (+) και (-) βακτηρίων και μυκήτων Βιοχημική ταυτοποίηση με έτοιμα συστήματα: συστήματα προπαρασκευασμένων αντιδραστηρίων-υλικών σε ειδικές θέσεις API (Analytical Profil Index) π.χ. ΑΡΙ 20Ε Enterotube II Computer-assisted numerical codes API 20E: 7-ψήφιοι αριθμοί Enterotube II: 5-ψήφιοι αριθμοί

31

32 Ημιαυτόματα και Αυτόματα ταυτοποιητικά Συστήματα Αποτελούνται από το όργανο εμβολιασμού, το όργανο επώασης και τον υπολογιστή για την εισαγωγή των δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς και την ανάγνωση των αποτελεσμάτων Χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό υποστρωμάτων, εως και 96, κλεισμένα σε κάρτες (Vitek) ή πλάκες (Phoenix, Microscan), τα οποία αποτελούν τα Panels των διαφόρων συστημάτων O εμβολιασμός γίνεται εύκολα και προτυπωμένα, με μικρή ανθρώπινη παρέμβαση Κατά την επώαση γίνεται συνεχής παρακολούθηση της αντίδρασης, η οποία είναι χρωματομετρική ή φθοριομετρική Όπου χρειάζεται γίνεται αυτόματα προσθήκη αντιδραστηρίων Το τελικό αποτέλεσμα δίνεται σε 2-12 ώρες

33 Εμπορικά Συστήματα αυτόματης ταυτοποίησης Vitek System Phoenix System Microscan Walkaway System Wider Sensititre autoidentification System

34 Vitek 2 σύστημα Κάρτα 64-μικροϋποδοχών Μια υποδοχή ελέγχου Υποδοχές προμετρημένων ποσοτήτων αντιμικροβιακών παραγόντων σε συνδυασμό με υλικό καλλιέργειας Πλήρωση, σφράγισμα της κάρτας και τοποθέτησή της στην μονάδα επώασης/ανάγνωσης του οργάνου Παρακολούθηση ανάπτυξης σε κάθε υποδοχή της κάρτας ανά 15min (φθορισμός, θολερότητα, χρώμα)

35 60 & XL Εναιώρημα σε: 3mL % NaCl McF

36 Phoenix σύστημα Panels ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος Ταυτοποίηση Ταυτοποίηση Αντιβιόγραμμα 84 πηγαδάκια + 1 μάρτυρας ανάπτυξης τουλάχιστον 3 αραιώσεις / αντιβιοτικό προσδιορισμός MIC Διπλός τρόπος ανάγνωσης Θολερότητα σαν δείκτης ανάπτυξης Χρώμα ως αντίδραση μικροβιακού μεταβολισμού Μέτρηση ανάπτυξης κινητικής μορφής / 20 min

37 37

38

39 MICROSCAN: Prompt Ετοιμασία εναιωρήματος MICROSCAN: Renok Ενοφθαλμισμός πλάκας

40 Διαδικασία MICROSCAN 1 αποικία Prompt ή 0.5 McF 30 ml διαλύ ματος RENOK 35 C 35 C

41 Wider I σύστημα Ημιαυτόματο σύστημα επεξεργαστή εικόνας για: 1. ταυτοποίηση 2. έλεγχο ευαισθησίας με πλάκες με συγκεκριμένες αραιώσεις αντιβιοτικών σύμφωνα με τη CLSI Το σύστημα διαθέτει: λογισμικό για την ψηφιακή επεξεργασία των απεικονίσεων και μετατροπή τους σε αριθμητικές τιμές εξελιγμένο πρόγραμμα expert rules σύμφωνα με τους κανόνες της CLSI με δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης με τα νεώτερα δεδομένα (update) προγράμματα αρχειοθέτησης, αναζήτησης, ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων 41

42 Ορολογική ταυτοποίηση Τυποποίηση Γρήγορη ταυτοποίηση σε κλινικά δείγματα Μηνιγγιτιδογόνα βακτήρια σε ΕΝΥ Πνευμονιόκοκκος σε αίμα,πλευριτικό υγρό κ.ά Στρεπτόκοκκος ομάδας Α σε φαρυγγικό επίχρισμα Αναπνευστικοί ιοί (γρίπης, RSV, adeno) σε ρινικό έκπλυμα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. Αντιοροί, RSV. Αντιδραστήρια latex. Ανοσοχρωματογραφία

43

44

45 Ορολογική ταυτοποίηση / Τυποποίηση Απαιτείται για κλινικούς και επιδημιολογικούς κυρίως λόγους: Συμπλήρωμα της βιοχημικής ταυτοποίησης Ομαδοποίηση αιμολυτικών στρεπτοκόκκων (Α,Β,C,D,F,G) Ομαδοποίηση αιμοφίλων (a,b,c,d,e,f) Ομαδοποίηση Salmonella, Shigella, E. coli Ομαδοποίηση N. meningitidis (A,B,C,D,X,Y,Z,W135 ) Τυποποίηση πνευμονιόκοκκων Τυποποίηση βρουκελλών (B. melitensis, B. abortus ) Ταυτοποίηση S.aureus

Αλγόριθμοι ταυτοποίησης αεροβίων Gram (-) βακτηρίων

Αλγόριθμοι ταυτοποίησης αεροβίων Gram (-) βακτηρίων Αλγόριθμοι ταυτοποίησης αεροβίων Gram (-) βακτηρίων Παραδείγματα ταυτοποίησης εντεροβακτηριακών και αζυμωτικών Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι ταυτοποίησης αεροβίων Gram (-) βακτηρίων

Αλγόριθμοι ταυτοποίησης αεροβίων Gram (-) βακτηρίων Επαναλαμβανόμενο ενιαίο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2012-2013 Αλγόριθμοι ταυτοποίησης αεροβίων Gram (-) βακτηρίων Αθηνά Αργυροπούλου Κλινικός Μικροβιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ. Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ. Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη Tetracycline Mechanism of Action and Mechanism of Resistance Uptake and Ribosome Binding Ribosome Ribosomal Protection Efflux Pump 50S 30S Protein Mechanism of Action

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή Αρ. Σελίδας : 1 1940001 1 1 805040 CRYSTAL VIOLET ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml 5 ΛΙΤΡΑ 23 9,2 DELTALAB Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ Μάθημα στους ειδικευόμενους : 26-11-2008 Ευαγγελία Δ. Πλατσούκα ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ : παρουσία βακτηρίων στο αίμα, που ανιχνεύονται με την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ Μάθημα στους ειδικευόμενους : 1-12-2010 Ευαγγελία Δ. Πλατσούκα ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ : παρουσία βακτηρίων στο αίμα, που ανιχνεύονται με την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Merobact. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Φιαλίδιο για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση 500mg

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων METEKΠAI AIΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων Δρ Σοφία Τσιπλάκου Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

MenidiMedica www.menidimedica.gr, menidimedica@gmail.com Μενίδι Αιτ/νιας, Τ.Κ 30016, Τηλ. 26810-88000, 6976671376, 6976292146, Fax:26810-88000

MenidiMedica www.menidimedica.gr, menidimedica@gmail.com Μενίδι Αιτ/νιας, Τ.Κ 30016, Τηλ. 26810-88000, 6976671376, 6976292146, Fax:26810-88000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γάντια, Βαµβάκι, Χαρτοσέντονα, Προϊόντα καθαρισµού..σελ Σελ. 3 2. Αντικ. Πλάκες, Καλυπτρίδες, Μικροαιµατοκρίτης, νεφροειδή,χαρτοβάµβακας, Τρυβλία κενά Σελ Σελ.4 3. Σύριγγες, Βελόνες, Πεταλούδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Δρ. Ε.Τρίκκα-Γραφάκου Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Εξετάσεων. Σελ.

Κατηγορία Εξετάσεων. Σελ. Κατηγορία Εξετάσεων Σελ. 1. ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.1. Μοριακή Ανίχνευση Μολυσματικών Παραγόντων 1.2. Κληρονομικές Παθήσεις Γενετικοί Δείκτες 1.3. Ειδικά Πακέτα Μοριακών Εξετάσεων 1.4. Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΑ Ν Ρ Α Ι Ρ Ο Ε Τ Ε Α Τ Ι Α ΡΕ Ρ Ι Ε ΑΣ Α ΜΕΛ Ε Ε Λ Τ Ε Η Τ Σ ΜΙΚΡΟ Ρ ΒΙ Β ΟΛ Ο Ο Λ ΓΙ Γ ΚΗΣ Π ΟΙΟΤΗ Τ ΤΑ Τ Σ Α Υ Υ Α Τ Α Ω Τ Ν

ΙΝΑ Ν Ρ Α Ι Ρ Ο Ε Τ Ε Α Τ Ι Α ΡΕ Ρ Ι Ε ΑΣ Α ΜΕΛ Ε Ε Λ Τ Ε Η Τ Σ ΜΙΚΡΟ Ρ ΒΙ Β ΟΛ Ο Ο Λ ΓΙ Γ ΚΗΣ Π ΟΙΟΤΗ Τ ΤΑ Τ Σ Α Υ Υ Α Τ Α Ω Τ Ν ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΩΝ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ «ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΟΓΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» ρ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc 8840621 2007/11 Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ... 31 Απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών... 31 Απομόνωση μικροοργανισμών από τις καλλιέργειες...

Διαβάστε περισσότερα

Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές

Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές Streptococcus viridans: βακτηριαιμία και κυρίως όταν η χημειοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ Ελένη Μαλάμου Λαδά Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Άμισθη Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί Οι διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί τοποθετούνται σε 4 ομάδες: Ομάδα 1: Οργανισμοί που είναι πολύ πιθανό να προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Ομάδα 2: Οργανισμοί που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2 Α ν α σ κ ό ϖ η σ η, ένα άγνωστο εντεροβακτηριακό: κλινική σηµασία σύγχρονοι βιοχηµικοί και µοριακοί τρόποι διάγνωσης και ταυτοποίησης Μ. Νταλαµάγκα 1, Γ.Π. Σωτηρόπουλος 1,2, Γ. Βρυώνη 3, Α. Τσακρής 3

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Πεπτικού Συστήματος Οξείες Γαστρεντερίτιδες

Λοιμώξεις Πεπτικού Συστήματος Οξείες Γαστρεντερίτιδες Λοιμώξεις Πεπτικού Συστήματος Οξείες Γαστρεντερίτιδες Ελένη Μαλάμου-Λαδά ιευθύντρια Μικροβιολογικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών«Γ. Γεννηματάς» Αμισθη επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ UFEXIL 250mg/tab, 750mg/tab (Ciprofloxacin)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ UFEXIL 250mg/tab, 750mg/tab (Ciprofloxacin) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ UFEXIL 250mg/tab, 750mg/tab (Ciprofloxacin) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ufexil 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ανά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα Αικατερίνη Κ Μασγάλα Ομάδες αντιβιοτικών 1.Β-λακτάμες: 1.1Πενικιλλίνες 1.2 Μονομπακτάμες 1.3 Καρβαπενέμες 1.4 Κεφαλοσπορίνες 2. Αμινογλυκοσίδες 3. Μακρολίδες-Αζαλίδες-Κετολίδες

Διαβάστε περισσότερα

Directigen EZ Flu A+B

Directigen EZ Flu A+B Directigen EZ Flu A+ Για τη διαφοροποιημένη, άμεση ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας ταχύς χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί και παράγοντες παθογένειας βακτηρίων Φυσιολογική χλωρίδα Επικοινωνία, συμβίωση και ανταγωνισμός βακτηρίων

Μηχανισμοί και παράγοντες παθογένειας βακτηρίων Φυσιολογική χλωρίδα Επικοινωνία, συμβίωση και ανταγωνισμός βακτηρίων Μηχανισμοί και παράγοντες παθογένειας βακτηρίων Φυσιολογική χλωρίδα Επικοινωνία, συμβίωση και ανταγωνισμός βακτηρίων Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα