ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη και Σταύρος Γαβρόγλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα αναγνωρίζεται σχεδόν καθολικά. Παρά την συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του μηχανισμού, για διάφορους λόγους, η σύσταση του εν λόγω μηχανισμού δεν προχώρησε εύκολα και απρόσκοπτα τα προηγούμενα χρόνια. Ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός αξιόπιστου και μόνιμου μηχανισμού ξεκινά την άνοιξη του 2015, με πρώτο βήμα της προσπάθειας αυτής τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών 1, το οποίο έλαβε την έγκριση των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Το Σχέδιο Δράσης που συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, τέθηκε προς διαβούλευση στους κοινωνικούς εταίρους, στις περιφέρειες και σε άλλους φορείς που συνδέονται είτε με τις εισροές είτε με τις εκροές του συστήματος. Λαμβάνοντας την έγκριση από όλους, το νέο Σχέδιο Δράσης άρχισε άμεσα να υλοποιείται. Προέβλεπε την ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης σε στάδια και με τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων. Στην πρώτη φάση (Μάιος-Ιούνιος 2015) 1 %94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%8 9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD% %20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf Σελ. 1 από 491

3 πραγματοποιήθηκε ανάλυση δευτερογενών δεδομένων από διάφορες πηγές από το ΕΙΕΑΔ. Στην πρώτη αυτή φάση δόθηκε έμφαση στον προσδιορισμό του δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα παραδοτέα της α φάσης ολοκληρώθηκαν τέλος Ιουνίου και έλαβαν την έγκριση των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών 2 περιεχομένου τους. ως προς την πληρότητα και την ποιότητα του Η β φάση ανάπτυξης του συστήματος διάγνωσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015) προέβλεπε την ενεργό συμμετοχή αρκετών φορέων και τη διεύρυνση των αναλύσεων θεματικά και μεθοδολογικά. Στη β φάση, ο ΟΑΕΔ, οι κοινωνικοί εταίροι και οι περιφέρειες ανέλαβαν τη διενέργεια μελετών και ερευνών με συγκεκριμένες μεθοδολογικές προδιαγραφές. Στην ιστοσελίδα του ΕΙΑΕΔ μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης τα επιμέρους παραδοτέα των συμμετεχόντων φορέων. Στην φάση αυτή διευρύνθηκε η θεματική των αναλύσεων, εξετάζοντας θέματα δυναμισμού κλάδου και επαγγελμάτων, αναντιστοιχίες ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και κενών θέσεων. Η περιφερειακή διάσταση εισάγεται ουσιαστικά σε αυτή τη φάση ανάπτυξης του συστήματος. Πραγματοποιείται τόσο με δευτερογενή δεδομένα όσο και με τα πρωτογενή δεδομένα των περιφερειακών μηχανισμών διάγνωσης. Επίσης στη β φάση, οι αναλύσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αναλύσεις βάσει δεικτών αλλά αξιοποιούνται ποιοτικές μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, διενεργούνται ποσοτικές έρευνες και πραγματοποιούνται οικονομετρικές εκτιμήσεις βασικών μεγεθών. Στη β φάση ανάπτυξης του συστήματος πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αξιολογήσεις του Μηχανισμού των παραδοτέων και της λειτουργίας του, προχώρησε η θεσμοθέτηση του συστήματος, διευρύνθηκαν οι συνεργασίες με φορείς και Υπουργεία (π.χ. με το Υπουργείο Παιδείας), ενισχύθηκε η διάχυση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού και προχώρησαν οι ενέργειες για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για το σύστημα διάγνωσης. Στη β φάση τα βασικά παραδοτέα του ΕΙΕΑΔ είναι τρία: το παραδοτέο για το σύνολο της χώρας (παρόν παραδοτέο), το παραδοτέο για τις περιφέρειες και το μεθοδολογικό παραδοτέο. 2 Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ: Σελ. 2 από 491

4 Από την άνοιξη του παρόντος έτους και μέχρι το τέλος του είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλά σε πολύ λίγο χρόνο και με πολύ λίγους πόρους. Το κυριότερο όλων είναι ότι πλέον έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ο Μηχανισμός Διάγνωσης. Παράγει σε τακτά χρονικά διαστήματα, δύο φορές το έτος, συγκεκριμένα παραδοτέα. Τα παραδοτέα αυτά παρέχουν συστηματική και αξιόπιστη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και μπορούν να αξιοποιηθούν στη χάραξη αποτελεσματικότερων πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας, τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης-κατάρτισης. Πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν για την εξειδίκευση των παραδοτέων σε ειδικότερα θέματα όπως την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις αναδιαρθρώσεις στην οικονομία, ειδικές ομάδες του πληθυσμού, και άλλα θέματα. Επίσης έχουν εντοπιστεί αρκετά θέματα που αφορούν είτε τη λειτουργία του μηχανισμού είτε τις αναγκαίες αναλύσεις και τον τρόπο υλοποίησης αυτών που αναμένεται να αντιμετωπιστούν στο επόμενο διάστημα. Τους πρώτους μήνες του 2016 έχει προγραμματιστεί να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση-διαβούλευση για την πορεία του μηχανισμού που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ανατροφοδότηση για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος. Συνεπώς, μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε ότι ο Μηχανισμός Διάγνωσης έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί και ως δυναμικό σύστημα συνεχώς βελτιώνεται. Σελ. 3 από 491

5 Σελ. 4 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παραδοτέο για τη ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ σε εθνικό επίπεδο παράγεται για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης. Θα εξακολουθήσει να παράγεται δύο φορές ετησίως, Ιούνιο και Δεκέμβριο, παρέχοντας επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για το συγκεκριμένο παραδοτέο αντλείται πληροφόρηση από πολλαπλές πηγές: την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, την Έρευνα Κενών Θέσεων της ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ, στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη, ειδική έρευνα του ΕΙΕΑΔ για θέματα διαρθρωτικής προσαρμογής και ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες των κοινωνικών εταίρων. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η ανάλυση δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων με βάση τα στοιχεία απασχόλησης της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Ξεκινώντας με τον δυναμισμό των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρούμε ότι σε μονοψήφιο επίπεδο οι κλάδοι με τον υψηλότερο δυναμισμό είναι οι εξής: Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές δραστηριότητες Ξενοδοχεία και εστιατόρια Εμπόριο Μεταποίηση Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεταποίηση εντάσσεται στους δυναμικούς κλάδους παρά τη συρρίκνωση που έχει υποστεί τα τελευταία έτη. Η ανάλυση του δυναμισμού των κλάδων σε διψήφιο επίπεδο προσδιορίζει ειδικότερα τους κλάδους που εμφανίζουν δυναμισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από τους δυναμικούς διψήφιους κλάδους: Λιανικό εμπόριο τα

6 Εστιατόρια Βιομηχανία τροφίμων Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Εκπαίδευση Αν και ενδεικτικός, ο ανωτέρω κατάλογος επιτρέπει ορισμένες επισημάνσεις. Η βιομηχανία τροφίμων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους όχι μόνο της μεταποίησης αλλά της ελληνικής οικονομίας. Ενώ οι κατασκευές δεν ανήκουν στους δυναμικούς κλάδους σε μονοψήφιο επίπεδο, οι ειδικευμένες κατασκευές αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Επίσης τα εστιατόρια είναι εκείνα που διακρίνονται από υψηλό δυναμισμό στη γενικότερη κατηγορία των ξενοδοχείων και εστιατορίων ενώ το λιανικό εμπόριο είναι εκείνο που διακρίνεται σε σχέση με τη γενικότερη κατηγορία του εμπορίου. Αντιστοίχως παρουσιάζουμε ενδεικτικό κατάλογο των περισσότερο δυναμικών κλάδων σε τριψήφιο επίπεδο: Πολυετείς καλλιέργειες Λιανικό εμπόριο τροφίμων Παραγωγή ειδών αρτοποιίας Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων Προσχολική εκπαίδευση Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Με την τριψήφια ανάλυση είναι δυνατός ο εντοπισμός με μεγαλύτερη ακρίβεια των δυναμικών κλάδων. Παρατηρούμε ότι παρότι η γεωργία δεν ανήκει στους δυναμικούς κλάδους σε μονοψήφιο και διψήφιο επίπεδο, συγκεκριμένοι υποκλάδοι όπως οι πολυετείς καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από υψηλό δυναμισμό. Η ανάλυση σε τριψήφιο επίπεδο επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό αναδιαρθρώσεων εντός των κλάδων. Για παράδειγμα, στον κλάδο της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, ο υποκλάδος «παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων» χαρακτηρίζεται από δυναμισμό ενώ ο Σελ. 5 από 491

7 υποκλάδος «παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων» ανήκει στους φθίνοντες υποκλάδους. Συνεχίζοντας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων, σε μονοψήφιο επίπεδο τα επαγγέλματα με τον υψηλότερο δυναμισμό είναι τα ακόλουθα: Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Υπάλληλοι γραφείου Σε διψήφιο επίπεδο αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από τα πιο δυναμικά επαγγέλματα: Πωλητές Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών Τεχνικοί του τομέα της υγείας Αντίστοιχα, σε τριψήφιο επίπεδο ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος δυναμικών επαγγελμάτων: Πωλητές Σερβιτόροι Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων Τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των πωλητών, ο δυναμισμός του επαγγέλματος φαίνεται τόσο από την μονοψήφια όσο και από τις αναλυτικότερες κωδικοποιήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις οι αναλυτικότερες κωδικοποιήσεις παρέχουν συμπληρωματική πληροφόρηση. Συνδυαζόμενα τα ευρήματα του δυναμισμού των κλάδων και των επαγγελμάτων παρέχουν ενδιαφέρουσα πληροφόρηση. Για παράδειγμα, ο δυναμισμός του κλάδου της μεταποίησης τροφίμων επιβεβαιώνεται και από την επαγγελματική ανάλυση καθώς οι τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων είναι από τα δυναμικότερα επαγγέλματα. Αναδεικνύονται επίσης για τον δυναμισμό τους άλλα Σελ. 6 από 491

8 επαγγέλματα που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο κλάδο μεταποίησης όπως το επάγγελμα του τεχνολόγου ελέγχου διαδικασίας που φαίνεται να συνδέεται με αλλαγές στην παραγωγική δραστηριότητα γενικότερα. Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται τα στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη. Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι τα δυναμικότερα επαγγέλματα είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, το εμπόριο, οι μεταφορές, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και η παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Τα επαγγέλματα με τον μεγαλύτερο δυναμισμό είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, οι πωλητές, η εξυπηρέτηση πελατών και οι υπάλληλοι γραφείου. Η ανάλυση των στοιχείων εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ που πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον ΟΑΕΔ παρέχει μια αναλυτική εικόνα των αναντιστοιχιών που παρατηρούνται σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο. Σύμφωνα με την εικόνα που παρέχεται, μεγάλος αριθμός ανέργων προέρχεται από ανειδίκευτα επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου. Η εικόνα βέβαια αυτή απεικονίζει την εικόνα της εγγεγραμμένης ανεργίας και όχι της συνολικής ανεργίας όπως αυτή εμφανίζεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το Κεφάλαιο 4 διαπραγματεύεται το θέμα των κενών θέσεων στην ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ οι κενές θέσεις εμφανίζονται στο εμπόριο αλλά και στις επαγγελματικές-επιστημονικέςτεχνικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την έρευνα των κοινωνικών εταίρων οι κενές θέσεις εμφανίζονται συχνότερα στους κλάδους της ενημέρωσηςεπικοινωνίας, των επαγγελματικών-επιστημονικών-τεχνικών δραστηριοτήτων, του τουρισμού και του εμπορίου. Κατά την έρευνα του ΕΙΕΑΔ σε επιχειρήσεις με 1-49 εργαζόμενους αναφέρονται κενές θέσεις στο 21% των επιχειρήσεων από τις οποίες το 11% αφορά έλλειψη υποψηφίων στη συγκεκριμένη ειδικότητα και το 26% αναντιστοιχίες εκπαίδευσης/κατάρτισης και αγοράς εργασίας. Στην έρευνα αυτή καταγράφονται ελλείψεις και κενές θέσεις σε εξειδικευμένους πωλητές, διπλές ειδικότητες (πχ πωλητής-λογιστής), στη διαχείριση έργων και σε πιστοποιημένες ειδικότητες. Σελ. 7 από 491

9 Το θέμα των δεξιοτήτων αποτελεί το επίκεντρο του Κεφαλαίου 5. Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα πορίσματα διαφόρων μελετών και ερευνών σχετικά με την επάρκεια και έλλειψη δεξιοτήτων. Το γενικό συμπέρασμα που απορρέει είναι ότι αναφέρονται αρκετές ελλείψεις αλλά οι αναφορές αυτές θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα γιατί δεν αφορούν πάντα ελλείψεις δεξιοτήτων αλλά αντανακλούν (και) άλλες δυσκολίες πλήρωσης κενών θέσεων. Οι πρώτες οικονομετρικές εκτιμήσεις των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας αποτελούν το αντικείμενο του Κεφαλαίου 6. Με διαφορετικές μεθόδους πραγματοποιούνται οι πρώτες οικονομετρικές εκτιμήσεις του Μηχανισμού Διάγνωσης και σχολιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται. Στο τελικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι πρώτες προσπάθειες αποτίμησης-αξιολόγησης τόσο του ίδιου του Μηχανισμού όσο και των αποτελεσμάτων του. Εξετάζονται διάφορες πτυχές λειτουργίας του Μηχανισμού Διάγνωσης με στόχο την ανατροφοδότηση του συστήματος και την περαιτέρω βελτίωσή του. Σελ. 8 από 491

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τον δυναμισμό κλάδων, επαγγελμάτων και εκπαίδευσης με βάση τα στατιστικά δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ. Στις επόμενες ενότητες ακολουθείται η μεθοδολογία ανάλυσης των δευτερογενών δεδομένων της ΕΕΔ που υιοθετήθηκε στην α φάση υλοποίησης του Μηχανισμού Διάγνωσης για την ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων 3. Μια διαφοροποίηση σχετικώς με την ανάλυση του Ιουνίου 2015 αφορά την επιλογή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του δείκτη. Τον Ιούνιο 2015 χρησιμοποιήθηκαν ετήσια δεδομένα για το 2013 και το Στην παρούσα ανάλυση ο δείκτης υπολογίζεται με τα δεδομένα των β τριμήνων 2014 και Εφ εξής η ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων της ΕΕΔ θα πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, τον Ιούνιο με τα ετήσια δεδομένα των δύο προηγουμένων ετών και τον Δεκέμβριο με τα δεδομένα του β τριμήνου του προηγουμένου και τρέχοντος έτους. Με τον τρόπο αυτό, θα αξιοποιούνται τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα σε κάθε χρονική στιγμή και θα παράγονται αποτελέσματα δύο φορές ετησίως, επιτυγχάνοντας με ικανοποιητικό βαθμό τον στόχο της τακτικής παραγωγής παραδοτέων για το θέμα της διάγνωσης. Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα 3 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του δείκτη και άλλα μεθοδολογικά ζητήματα βλ. ΕΙΕΑΔ, Διάγνωση Αναγκών Αγοράς Εργασίας, Τα πρώτα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης, Ιούνιος 2015, Σελ. 9 από 491

11 ανάλυση εμπλουτίζεται σε σχέση με την ανάλυση του Ιουνίου με τον προσδιορισμό των δυναμικών κλάδων. Κλάδοι Εξετάζουμε τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως προς τον δυναμισμό τους. Συγκεκριμένα, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των κλάδων (ΣΤΑΚΟΔ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Ταξινομούμε τους 20 κλάδους 4 σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτούς, οι 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικοί» κλάδοι, ενώ οι 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντες» κλάδοι. Το ενδιάμεσο 60% των κλάδων ορίζονται ως «σταθεροί».. Ακολουθεί πίνακας με τον δυναμισμό των κλάδων, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Πίνακας 1: Δυναμισμός των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,9 Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,7 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,2 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,9 Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,8 Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,4 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,6 Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ,5 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,1 Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ,3-163,4 4 Δεν συνυπολογίζουμε τον κλάδο Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων. Σελ. 10 από 491

12 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,8-720,9 Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , ,3 Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ , ,9 Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ , ,7 Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ , ,6 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , ,1 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,5 Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ , ,7 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,7 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ,2 2ψήφιοι κλάδοι Εξετάζουμε τους 2ψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως προς τον δυναμισμό τους. Έτσι, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των 2ψήφιων κλάδων (ΣΤΑΚΟΔ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 2ψήφιου κλάδου με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β. Έτσι από τις συνολικά 86 περιπτώσεις 2ψήφιου κλάδου απαλείφονται από περαιτέρω ανάλυση κλάδων 9 περιπτώσεις (που αντιστοιχούν αθροιστικά σε ή το 0,3% των απασχολούμενων του 2015β ), καταλήγουμε σε 77 περιπτώσεις 2ψήφιων κλάδων. Ταξινομούμε τους 77 2ψήφιους κλάδους σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτούς, οι 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικοί» κλάδοι, ενώ οι 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντες» κλάδοι. Το ενδιάμεσο 60% των κλάδων ορίζονται ως «σταθεροί». Ακολουθεί πίνακας με τους πιο δυναμικούς 2ψήφιους κλάδους, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Σελ. 11 από 491

13 Πίνακας 2: Δυναμικοί 2ψήφιοι κλάδοι 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών , ,3 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,2 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,8 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας , ,8 Βιομηχανία τροφίμων , ,9 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς , ,2 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,7 Κατασκευή ειδών ένδυσης , ,3 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών , ,1 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης , ,6 Δασοκομία και υλοτομία , ,0 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,2 Εκπαίδευση , ,6 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,7 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , ,7 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης , ,2 Επιπλέον, είναι δυνατό τα ανωτέρω στοιχεία να ταξινομηθούν με βάση την αλφαβητική σειρά κλάδου έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων κλάδων αλφαβητικά. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των κλάδων που αρχίζουν με α. Πίνακας 3: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων που αρχίζουν με α 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης Αεροπορικές μεταφορές ,6 326,2 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,6-93,5 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,4-57,7 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών , ,1 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές , ,3 Σελ. 12 από 491

14 δραστηριότητες Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ,6 914,9 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες , ,3 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,7 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,2 3ψήφιοι κλάδοι Εξετάζουμε τους 3ψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως προς τον δυναμισμό τους. Έτσι, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των 3ψήφιων κλάδων (ΣΤΑΚΟΔ) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 3ψηφίου κλάδου με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β. Έτσι από τις συνολικά 272 περιπτώσεις 3ψήφιου κλάδου απαλείφονται από περαιτέρω ανάλυση κλάδων 135 περιπτώσεις (που αντιστοιχούν αθροιστικά σε ή το 3,5% των απασχολούμενων του 2015β ), καταλήγουμε σε 139 περιπτώσεις 3ψήφιων κλάδων. Ταξινομούμε τους 139 3ψήφιους κλάδους σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτούς, οι 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικοί» κλάδοι, ενώ οι 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντες» κλάδοι. Το ενδιάμεσο 60% των κλάδων ορίζονται ως «σταθεροί». Έτσι αναδεικνύονται οι 28 πιο δυναμικοί κλάδοι, οι 28 πλέον φθίνοντες, και οι 83 σταθεροί κλάδοι. Ακολουθεί πίνακας με τους πιο δυναμικούς 3ψήφιους κλάδους, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Πίνακας 4: Δυναμικοί 3ψήφιοι κλάδοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- Δείκτης Σελ. 13 από 491

15 2015β'(%) 012 Πολυετείς καλλιέργειες , ,3 561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης , ,5 472 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα , ,6 477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα , ,1 692 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών , ,4 473 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα , ,2 107 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων , ,9 431 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου , ,6 141 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα , ,3 851 Προσχολική εκπαίδευση , ,3 211 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων , ,4 711 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών , ,3 562 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,6 476 Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευμένα καταστήματα , ,0 731 Διαφήμιση , ,3 960 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών , ,9 691 Νομικές δραστηριότητες , ,9 853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση , ,5 651 Ασφάλιση , ,2 702 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης , ,0 478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές , ,4 432 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων , ,8 612 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες , ,2 855 Άλλη εκπαίδευση , ,9 501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών , ,4 015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες , ,4 Σελ. 14 από 491

16 683 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης , ,0 552 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής , ,2 Επιπλέον, είναι δυνατό τα ανωτέρω στοιχεία να ταξινομηθούν ανά αύξοντα κωδικό κλάδου έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων υποκατηγοριών κλάδων για κάθε κλάδο ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των κλάδων με κωδικό ταξινόμησης 2 («Μεταποίηση»). Πίνακας 5: Δυναμισμός του κλάδου Μεταποίηση 2015β' Μεταβολή '14β-'15β (%) Δείκτης 201 Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές ,9-208,3 204 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού , ,3 211 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων , ,4 212 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων , ,1 222 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων ,1 551,1 234 Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής ,2-568,1 236 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο ,3 567,4 237 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων ,4-456,4 241 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων , ,1 244 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων ,1 293,3 251 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων , ,3 252 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων , ,1 282 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης ,8 152,2 Σελ. 15 από 491

17 Επαγγελματικές κατηγορίες Εξετάζουμε τις μονοψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες ως προς τον δυναμισμό τους. Συγκεκριμένα, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση ανά επαγγελματική κατηγορία του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Ταξινομούμε τις 9 κατηγορίες επαγγελμάτων 5 σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτές, οι 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικές επαγγελματικές κατηγορίες», ενώ οι 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνουσες» επαγγελματικές κατηγορίες. Οι ενδιάμεσες 60% των επαγγελματικών κατηγοριών ορίζονται ως «σταθερές». Έτσι αναδεικνύονται οι 2 πιο δυναμικές επαγγελματικές κατηγορίες, οι 2 πλέον φθίνουσες, και οι 2 σταθερές επαγγελματικές κατηγορίες. Ακολουθεί πίνακας με τις πιο δυναμικές επαγγελματικές κατηγορίες, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Πίνακας 6: Δυναμισμός επαγγελματικών κατηγοριών 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,08 Υπάλληλοι γραφείου , ,98 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,13 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες , ,58 Επαγγελματίες , ,444 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,062 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη , ,8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,1 5 Δεν συνυπολογίζουμε τα «πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν». Σελ. 16 από 491

18 2ψήφια επαγγέλματα Εξετάζουμε τα 2ψήφια επαγγέλματα ως προς τον δυναμισμό τους. Έτσι, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των 2ψήφιων επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 2ψηφίου επαγγέλματος με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β καθώς και τα «πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν». Έτσι από τις συνολικά 40 περιπτώσεις 2ψηφίου επαγγέλματος απαλείφονται από περαιτέρω ανάλυση επαγγελμάτων 2 περιπτώσεις (που αντιστοιχούν αθροιστικά σε 57535,28 ή το 1,6% των απασχολούμενων του 2015β ), καταλήγουμε σε 38 περιπτώσεις 2ψήφιων επαγγελμάτων. Ταξινομούμε τα 38 2ψήφια επαγγέλματα σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτά, τα 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 8 πιο δυναμικά επαγγέλματα, τα 8 πλέον φθίνοντα, και τα 22 σταθερά επαγγέλματα. Ακολουθεί ο Πίνακας με τα πιο δυναμικά 2ψήφια επαγγέλματα, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Πίνακας 7: Δυναμικά 2ψήφια επαγγέλματα Επάγγελμα 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(% ) Δείκτης 52 Πωλητές , , 1 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο , , 5 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής , , 8 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών , , 9 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών , , Σελ. 17 από 491

19 υπηρεσιών Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου , ,9 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας , ,3 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών , ,5 Επιπλέον, είναι δυνατό τα παραπάνω στοιχεία να ταξινομηθούν ανά αύξοντα κωδικό επαγγέλματος, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων υποκατηγοριών επαγγελμάτων για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων με κωδικό ταξινόμησης 4 («Υπάλληλοι γραφείου»). Πίνακας 8: Δυναμισμός των Υπαλλήλων γραφείου Επάγγελμα 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(% ) Δείκτης 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο , , 5 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών , ,5 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών , ,9 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,1 2ψήφια επαγγέλματα-2ψήφιοι κλάδοι Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα 2ψήφια επαγγέλματα περαιτέρω, για να δούμε σε ποιους 2ψήφιους κλάδους εκδηλώνεται ο δυναμισμός (ή η φθορά) τους. Έτσι, αναλύουμε την ετήσια απασχόληση ανά 2ψήφιο επάγγελμα (ΣΤΕΠ- 08) και 2ψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-08). Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 2ψηφίου επαγγέλματος- 2ψήφιου κλάδου τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν, είτε το 2014β είτε το 2015β πολύ λίγους (<2.000) απασχολούμενους καθώς και τα «πρόσωπα που δεν δύνανται να καταταγούν». Έτσι από τις συνολικά περιπτώσεις 2ψηφίου Σελ. 18 από 491

20 επαγγέλματος-κλάδου απαλείφονται (που περιέχουν άτομα ή 17,3% των απασχολουμένων του 2015β ) και παραμένουν 170. Ταξινομούμε τα 170 2ψήφια επαγγέλματα-2ψήφιους κλάδους σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Τα 20% των επαγγελμάτων-κλάδων με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 34 πιο δυναμικά επαγγέλματα-κλάδοι, τα 34 πλέον φθίνοντα, και τα 102 σταθερά επαγγέλματακλάδοι. Ακολουθεί πίνακας με τα πιο δυναμικά 2ψήφια επαγγέλματα-2ψήφιους κλάδους, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Πίνακας 9: Δυναμικά 2ψήφια επαγγέλματα και 2ψήφιος κλάδος Επάγγελμα Κλάδος 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(% ) Δείκτης 52 Πωλητές 47 Λιανικό εμπόριο , ,2 51 Απασχολούμενοι , ,5 στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , , , ,7 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 52 Πωλητές 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και Σελ. 19 από Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 10 Βιομηχανία τροφίμων 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 47 Λιανικό εμπόριο 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 69 Νομικές και λογιστικές , , , , , , , , , ,0

21 διοίκησης 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο Σελ. 20 από 491 δραστηριότητες 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμές-αναλύσεις 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 61 Τηλεπικοινωνίες 47 Λιανικό εμπόριο 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμές-αναλύσεις 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος-φυσ.αερίουατμού-κλιματισμού , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

22 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 46 Χονδρικό εμπόριο 23 Εκπαιδευτικοί 85 Εκπαίδευση 56 Δραστηριότητες 52 Πωλητές υπηρεσιών εστίασης 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 47 Λιανικό εμπόριο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και 58 Εκδοτικές πολιτιστικού κλάδου δραστηριότητες 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 47 Λιανικό εμπόριο 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 46 Χονδρικό εμπόριο 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 91 Καθαριστές και βοηθοί 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των 55 Καταλύματα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Εάν ταξινομήσουμε τα ανωτέρω στοιχεία με βάση τον αύξοντα κωδικό επαγγέλματος, γίνεται εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων υποκατηγοριών επαγγελμάτων-κλάδων για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων με αύξοντα κωδικό 3 («Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα»). Σελ. 21 από 491

23 Πίνακας 10: Δυναμισμός Τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα και 2ψήφιος κλάδος Επάγγελμα Κλάδος 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις , ,6 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,4 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 50 Πλωτές μεταφορές ,7 480,3 86 Δραστηριότητες άσκησης 32 Τεχνικοί του τομέα της ιατρικών-οδοντιατρικών υγείας επαγ/των , ,9 32 Τεχνικοί του τομέα της 32 Άλλες μεταποιητικές υγείας δραστηριότητες , ,1 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 47 Λιανικό εμπόριο , ,5 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,7 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία , ,5 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών 69 Νομικές και λογιστικές επιχειρήσεων και διοίκησης δραστηριότητες , ,0 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 85 Εκπαίδευση ,8 868,8 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 46 Χονδρικό εμπόριο ,0 447,2 86 Δραστηριότητες άσκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των ,2-219,3 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 47 Λιανικό εμπόριο ,9-476,0 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες ,1-673,7 66 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες-ασφαλιστικές δραστηριότητες , ,0 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχν. δραστ , ,0 Σελ. 22 από 491

24 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 93 Δραστηριότητες άθλησης-διασκέδασηςψυχαγωγίας ,6-258,6 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,3-942,2 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 61 Τηλεπικοινωνίες ,7 404,7 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή ,3-509,8 Επιπλέον, είναι δυνατό τα παραπάνω στοιχεία να ταξινομηθούν ανά κλάδο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων επαγγελμάτων για κάθε κλάδο ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων στον κλάδο «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση». Πίνακας 11: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στον κλάδο Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Επάγγελμα Κλάδος 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,5 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,3 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,5 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική , ,3 Σελ. 23 από 491

25 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 91 Καθαριστές και βοηθοί 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 91 Καθαριστές και βοηθοί κοινωνική ασφάλιση 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,1 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,4 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,1 659,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,5-70,0 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,1-487,3 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,3-942,2 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,4 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,6 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,2 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,6 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,0 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίων-εξωτερικοί χώροι , , , , , , , ,9 2ψήφια επαγγέλματα-εκπαιδευτικό επίπεδο Σελ. 24 από 491

26 Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα 2ψήφια επαγγέλματα περαιτέρω, για να δούμε σε ποιο εκπαιδευτικό επίπεδο εκδηλώνεται ο δυναμισμός (ή η φθορά) τους. Έτσι, αναλύουμε την ετήσια απασχόληση ανά 2ψήφιο επάγγελμα και ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο του απασχολούμενου. Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 2ψηφίου επαγγέλματοςεκπαιδευτικού επιπέδου τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν, είτε το 2014β είτε το 2015β πολύ λίγους (<2.000) απασχολούμενους καθώς και τα «πρόσωπα που δεν δύνανται να καταταγούν». Έτσι από τις συνολικά 238 περιπτώσεις 2ψηφίου επαγγέλματος-εκπαιδευτικού επιπέδου απαλείφονται 101 (που περιέχουν άτομα ή το 3,7% των απασχολουμένων του 2015β ) και παραμένουν 138. Ταξινομούμε τα 138 2ψήφια επαγγέλματα-εκπαιδευτικά επίπεδα σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Τα 20% των επαγγελμάτων-κλάδων με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 28 πιο δυναμικά επαγγέλματα-κλάδοι, τα 28 πλέον φθίνοντα, και τα 82 σταθερά επαγγέλματα-κλάδοι. Ακολουθεί πίνακας με τα πιο δυναμικά 2ψήφια επαγγέλματα-εκπαιδευτικό επίπεδα, τον αριθμό απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και την ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Πίνακας 12: Δυναμικά 2ψήφια επαγγέλματα και επίπεδο εκπαίδευσης Επάγγελμα 52 Πωλητές 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών Ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης μέσης εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,0 μέσης εκπαίδευσης , ,3 μέσης εκπαίδευσης , ,4 Σελ. 25 από 491

27 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 23 Εκπαιδευτικοί 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 52 Πωλητές 52 Πωλητές 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 52 Πωλητές 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,1 εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,1 εκπαίδευσης , ,0 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,1 εκπαίδευσης , ,8 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,0 εκπαίδευσης , ,6 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 μέσης εκπαίδευσης , ,5 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,1 Σελ. 26 από 491

28 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο εκπαίδευσης , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,6 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,8 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,9 μέσης εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,4 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,3 Εάν ταξινομήσουμε τα ανωτέρω στοιχεία με βάση τον αύξοντα κωδικό επαγγέλματος, γίνεται εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων υποκατηγοριών επαγγελμάτων-επιπέδου εκπαίδευσης για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων με αύξοντα κωδικό 3 («Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα»). Πίνακας 13: Δυναμισμός των Τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα και εκπαιδευτικό επίπεδο Επάγγελμα Ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής εκπαίδευσης , ,9 Σελ. 27 από 491

29 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας μέσης εκπαίδευσης , ,0 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,2 19,3 εκπαίδευσης , ,8 μέσης εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,9 εκπαίδευσης , ,0 μεταπτυχιακό τίτλο , ,0 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,8 μέσης εκπαίδευσης , ,4 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,4-155,0 μέσης εκπαίδευσης ,1-199,0 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης ,1 311,0 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,1 304,2 Επιπλέον, είναι δυνατό τα παραπάνω στοιχεία να ταξινομηθούν ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων 2ψήφιων επαγγελμάτων για κάθε εκπαιδευτικό Σελ. 28 από 491

30 επίπεδο ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των 2ψήφιων επαγγελμάτων με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. Πίνακας 14: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης Επάγγελμα Ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 52 Πωλητές 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,7 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,3 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,4 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,1 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,5 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,2 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,6 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,0 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,8 απολυτήριο , ,2 Σελ. 29 από 491

31 πολιτιστικού κλάδου 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες μέσης εκπαίδευσης απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,2 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,3 999,0 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,3 793,7 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,1 766,2 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,3 352,8 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,5 212,7 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,3-113,1 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,1-199,0 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,3-232,4 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,3-327,8 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ,3-451,9 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,1 απολυτήριο , ,6 Σελ. 30 από 491

32 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 91 Καθαριστές και βοηθοί 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης μέσης εκπαίδευσης απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,6 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,7 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,8 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,1 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,7 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,4 απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης , ,4 Σελ. 31 από 491

33 3ψήφια επαγγέλματα Εξετάζουμε τα 3ψήφια επαγγέλματα ως προς τον δυναμισμό τους. Έτσι, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των 3ψήφιων επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 3ψηφίου επαγγέλματος με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β καθώς και τα «πρόσωπα που δεν μπορούν να καταταγούν». Έτσι από τις συνολικά 129 περιπτώσεις 3ψηφίου επαγγέλματος απαλείφονται από περαιτέρω ανάλυση επαγγελμάτων 20 περιπτώσεις (που αντιστοιχούν αθροιστικά σε ή το 2,0% των απασχολούμενων του 2015β ), καταλήγουμε σε 107 περιπτώσεις 3ψήφιων επαγγελμάτων. Ταξινομούμε τα 107 3ψήφια επαγγέλματα σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτά, τα 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 21 πιο δυναμικά επαγγέλματα, τα 21 πλέον φθίνοντα, και τα 65 σταθερά επαγγέλματα. Ακολουθεί πίνακας με τα πιο δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Πίνακας 15: Δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 522 Πωλητές σε καταστήματα , ,0 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,6 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) , ,9 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων , ,9 513 Σερβιτόροι, εν γένει , ,0 Σελ. 32 από 491

34 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,4 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής , ,8 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής , ,9 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα , ,3 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών , ,5 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ,1 524 Άλλοι πωλητές , ,0 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) , ,5 352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης , ,5 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,3 313 Τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας , ,1 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας , ,3 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας , ,5 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,4 512 Μάγειροι , ,8 Επιπλέον, είναι δυνατό τα ανωτέρω στοιχεία να ταξινομηθούν ανά αύξοντα κωδικό επαγγέλματος έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων υποκατηγοριών επαγγελμάτων για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων με κωδικό ταξινόμησης 3 («Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα»). Πίνακας 16: Δυναμισμός των Τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα Επάγγελμα 2015β' Μεταβολή '14β-'15β (%) Δείκτης 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής , ,8 312 Επόπτες ορυχείων, , ,2 Σελ. 33 από 491

35 μεταποίησης και κατασκευών 313 Τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας , ,1 314 Τεχνολόγοι των επιστημών της ζωής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,4 726,0 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών ,7 230,7 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών ,8-64,1 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής , ,9 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας ,4-54,6 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,4 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών ,3-491,4 333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις , ,4 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,8 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου ,9 366,3 341 Eπαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα , ,1 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής ,1-560,1 343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής ,4-509,8 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών , ,3 352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης , ,5 Σελ. 34 από 491

36 3ψήφια επαγγέλματα-κλάδοι Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα 3ψήφια επαγγέλματα περαιτέρω, για να δούμε σε ποιους κλάδους εκδηλώνεται ο δυναμισμός (ή η φθορά) τους. Έτσι, αναλύουμε την ετήσια απασχόληση ανά 3ψήφιο επάγγελμα (ΣΤΕΠ-08) και 1ψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-08). Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 3ψηφίου επαγγέλματος- 1ψήφιου κλάδου τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν, είτε το 2014β είτε το 2015β πολύ λίγους (<2.000) απασχολούμενους ή «πρόσωπα που δεν δύνανται να καταταγούν». Έτσι από τις συνολικά περιπτώσεις 3ψηφίου επαγγέλματος-κλάδου απαλείφονται 870 (που περιέχουν άτομα ή 14% των απασχολουμένων του 2015β ) και παραμένουν 201. Ταξινομούμε τα 201 3ψήφια επαγγέλματα-1ψήφιους κλάδους σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Τα 20% των επαγγελμάτων-κλάδων με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 40 πιο δυναμικά επαγγέλματα-κλάδοι, τα 40 πλέον φθίνοντα, και τα 121 σταθερά επαγγέλματακλάδοι. Ακολουθεί ο Πίνακας με τα πιο δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα-κλάδους, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Πίνακας 17: Δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα και κλάδοι Επάγγελμα 522 Πωλητές σε καταστήματα Κλάδος δραστηριότητας Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 513 Σερβιτόροι, εν γένει Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 2015β' Μεταβολ ή '14β- '15β (%) , , ,8 Δείκτης , , , 8 Σελ. 35 από 491

37 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 522 Πωλητές σε καταστήματα 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 522 Πωλητές σε καταστήματα Σελ. 36 από 491 Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ο. Εκπαίδευση Γ. Μεταποίηση Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Γ. Μεταποίηση Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Γ. Μεταποίηση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

38 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) εστίασης Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Η. Μεταφορά και αποθήκευση Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 261 Νομικοί εν γένει Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας ΣΤ. Κατασκευές Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Γ. Μεταποίηση 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 411 Υπάλληλοι γενικών Η. Μεταφορά και καθηκόντων αποθήκευση 524 Άλλοι πωλητές Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Σελ. 37 από 491

39 834 Χειριστές κινητού ΣΤ. Κατασκευές εξοπλισμού 334 Γραμματείς Κ. Χρηματοπιστωτικές διοίκησης και και ασφαλιστικές ειδικευμένοι(-ες) δραστηριότητες γραμματείς 512 Μάγειροι Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ΣΤ. Κατασκευές , , , , , , , , , ,7 Εάν ταξινομήσουμε τα ανωτέρω στοιχεία με βάση τον αύξοντα κωδικό επαγγέλματος, γίνεται εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων υποκατηγοριών επαγγελμάτων για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων με αύξοντα κωδικό 1 («Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη»). Πίνακας 18: Δυναμισμός των Ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών και κλάδος Επάγγελμα Κλάδος δραστηριότητας 2015β' Μεταβολή '14β-'15β (%) Δείκτης 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,5-769,3 Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων , ,9 122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής ΣΤ. Κατασκευές , ,7 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής Γ. Μεταποίηση , ,3 134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών Ο. Εκπαίδευση ,9-851,1 141 Διευθυντές ξενοδοχείων Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών , ,9 Σελ. 38 από 491

40 και εστιατορίων 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων , ,3 Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης ,0 424,9 Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ,2-688,2 Επιπλέον, είναι δυνατό ο ανωτέρω Πίνακας να ταξινομηθεί ανά κλάδο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων επαγγελμάτων για κάθε κλάδο ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων στον κλάδο της Μεταποίησης. Πίνακας 19: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων στον κλάδο Μεταποίηση Επάγγελμα Κλάδος δραστηριότητας 2015β' Μεταβολή '14β-'15β (%) Δείκτης 522 Πωλητές σε καταστήματα Γ. Μεταποίηση , ,4 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες Γ. Μεταποίηση , ,2 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής Γ. Μεταποίηση , ,9 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) Γ. Μεταποίηση , ,9 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Γ. Μεταποίηση , ,4 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και Γ. Μεταποίηση , ,9 731 Χειροτέχνες Γ. Μεταποίηση , ,5 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Γ. Μεταποίηση , ,7 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών Γ. Μεταποίηση , ,8 Σελ. 39 από 491

41 και φαρμακοποιών 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών Γ. Μεταποίηση , ,6 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα Γ. Μεταποίηση , ,8 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου Γ. Μεταποίηση , ,3 932 Εργάτες μεταποίησης Γ. Μεταποίηση , ,3 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων Γ. Μεταποίηση ,6 510,4 814 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι Γ. Μεταποίηση ,4 355,6 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων Γ. Μεταποίηση ,3 180,7 812 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας και φινιρίσματος μεταλλικών προϊόντων Γ. Μεταποίηση ,7 168,2 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών Γ. Μεταποίηση ,9 117,2 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων Γ. Μεταποίηση ,3 26,9 752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Γ. Μεταποίηση ,4-52,4 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Γ. Μεταποίηση ,6-237,0 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων Γ. Μεταποίηση ,6-276,0 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Γ. Μεταποίηση ,8-689,9 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης Γ. Μεταποίηση ,6-789,3 818 Άλλοι χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χαρτικών Γ. Μεταποίηση ,5-909,1 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) Γ. Μεταποίηση ,6-933,6 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς Γ. Μεταποίηση , ,7 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Γ. Μεταποίηση , ,2 732 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή Γ. Μεταποίηση , ,6 Σελ. 40 από 491

42 επαγγέλματα 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού Γ. Μεταποίηση , ,1 813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων Γ. Μεταποίηση , ,3 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων Γ. Μεταποίηση , ,8 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής Γ. Μεταποίηση , ,3 3ψήφια επαγγέλματα-εκπαιδευτικό επίπεδο Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα 3ψήφια επαγγέλματα περαιτέρω, για να δούμε σε ποιο εκπαιδευτικό επίπεδο εκδηλώνεται ο δυναμισμός (ή η φθορά) τους. Έτσι, αναλύουμε την ετήσια απασχόληση ανά 3ψήφιο επάγγελμα (ΣΤΕΠ- 08) και εκπαιδευτικό επίπεδο. Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 3ψηφίου επαγγέλματος-εκπαιδευτικού επιπέδου τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν, είτε το 2014β είτε το 2015β πολύ λίγους (<2.000) απασχολούμενους καθώς και τα «πρόσωπα που δεν μπορούν να καταταγούν». Έτσι, από τα 622 3ψήφια επαγγέλματα-εκπαιδευτικά επίπεδα απαλείφονται από περαιτέρω ανάλυση 367 (που αντιστοιχούν αθροιστικά σε άτομα ή στο 7,7% των απασχολουμένων), καταλήγουμε σε 255. Ταξινομούμε τα 255 3ψήφια επαγγέλματα-εκπαιδευτικά επίπεδα σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Τα 20% των επαγγελμάτων-κλάδων με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 51 πιο δυναμικά επαγγέλματα-εκπαιδευτικά επίπεδα, τα 51 πλέον φθίνοντα, και τα 153 σταθερά επαγγέλματα-κλάδοι. Ακολουθεί πίνακας με τα πιο δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα-εκπαιδευτικά επίπεδα, καθώς και ο αριθμός απασχολουμένων της κάθε κατηγορίας κατά το β τρίμηνο του 2015 και η ποσοστιαία μεταβολή τους μεταξύ του β τριμήνου 2014 και β τριμήνου Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα. Σελ. 41 από 491

43 Πίνακας 20: Δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα και επίπεδο εκπαίδευσης Επάγγελμα Επίπεδο εκπαίδευσης 2015 Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 522 Πωλητές σε καταστήματα μέσης εκπαίδευσης , ,5 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου εκπαίδευσης , ,5 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) μέσης εκπαίδευσης , ,8 513 Σερβιτόροι, εν γένει μέσης εκπαίδευσης , ,7 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 522 Πωλητές σε καταστήματα 522 Πωλητές σε καταστήματα 524 Άλλοι πωλητές 513 Σερβιτόροι, εν γένει 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 512 Μάγειροι 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,1 μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,4 μέσης εκπαίδευσης , ,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,7 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,3 εκπαίδευσης , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,3 εκπαίδευσης , ,0 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων , ,5 Σελ. 42 από 491

44 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών 261 Νομικοί εν γένει 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής μέσης εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,3 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,4 μεταπτυχιακό τίτλο , ,7 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,2 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,8 εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,5 μεταδευτεροβάθμια , ,1 Σελ. 43 από 491

45 522 Πωλητές σε καταστήματα 221 Ιατροί εν γένει 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 932 Εργάτες μεταποίησης 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 612 Κτηνοτρόφοι 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και επαγγελματική κατάρτιση μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,4 εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,9 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,3 μέσης εκπαίδευσης , ,8 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,8 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,6 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,8 Εάν ταξινομήσουμε τα ανωτέρω στοιχεία με βάση τον αύξοντα κωδικό επαγγέλματος, γίνεται εύκολη η αναζήτηση του δυναμισμού των υποκατηγοριών των επαγγελμάτων για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας παρατίθεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων με αύξοντα κωδικό 2 («Επαγγελματίες»). Σελ. 44 από 491

46 Πίνακας 21: Δυναμισμός των Επαγγελματιών και εκπαιδευτικό επίπεδο Επάγγελμα Ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο 2015β' Μεταβολή '14β-'15β (%) Δείκτης 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης μεταπτυχιακό τίτλο , ,5 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης εκπαίδευσης ,0-868,1 213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής εκπαίδευσης ,1 4,9 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) μεταπτυχιακό τίτλο , ,8 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) εκπαίδευσης , ,9 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί μεταπτυχιακό τίτλο ,5-865,1 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί εκπαίδευσης , ,3 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές εκπαίδευσης , ,4 221 Ιατροί εν γένει μεταπτυχιακό τίτλο , ,7 221 Ιατροί εν γένει εκπαίδευσης , ,0 222 Νοσηλευτές και μαίες εκπαίδευσης , ,0 225 Κτηνίατροι εκπαίδευσης , ,5 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας μεταπτυχιακό τίτλο ,0-396,5 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας εκπαίδευσης , ,9 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης ,8-478,8 232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης εκπαίδευσης , ,4 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακό τίτλο , ,1 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαίδευσης , ,1 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί μεταπτυχιακό τίτλο ,9 324,5 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί εκπαίδευσης ,4-337,1 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί μεταπτυχιακό τίτλο ,7 513,8 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης , ,9 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα μέσης εκπαίδευσης ,6 337,3 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 Σελ. 45 από 491

47 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα μεταπτυχιακό τίτλο ,0-524,0 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα εκπαίδευσης ,4-711,1 242 Επαγγελματίες διοίκησης μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 242 Επαγγελματίες διοίκησης εκπαίδευσης , ,7 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων μεταπτυχιακό τίτλο , ,8 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων εκπαίδευσης ,2 452,1 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών εκπαίδευσης , ,9 261 Νομικοί εν γένει μεταπτυχιακό τίτλο , ,1 261 Νομικοί εν γένει εκπαίδευσης , ,2 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα μέσης εκπαίδευσης ,4-180,2 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα εκπαίδευσης , ,7 264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα εκπαίδευσης , ,7 265 Καλλιτέχνες εν γένει μέσης εκπαίδευσης , ,7 265 Καλλιτέχνες εν γένει μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,5 Επιπλέον, είναι δυνατό ο ανωτέρω Πίνακας να ταξινομηθεί ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων επαγγελμάτων για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο ξεχωριστά. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων μεταξύ των απασχολουμένων που έχουν πτυχίο εκπαίδευσης. Πίνακας 22: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων με πτυχίο εκπαίδευσης Επάγγελμα Ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο 2015β' Μεταβολή '14β-'15β (%) Δείκτης 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου εκπαίδευσης , ,5 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής , ,9 Σελ. 46 από 491

48 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 522 Πωλητές σε καταστήματα 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών 261 Νομικοί εν γένει 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 221 Ιατροί εν γένει 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εκπαίδευσης εκπαίδευσης , ,1 εκπαίδευσης , ,5 εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,3 εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,6 Σελ. 47 από 491

49 ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση που περιλαμβάνεται στο κείμενο αξιοποιεί τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού με στόχο τον εντοπισμό δυναμικών κλάδων και επαγγελμάτων στο σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα αξιοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του β τριμήνου 2014 και 2015 και αφού εξαιρεθούν οι περιπτώσεις κλάδων και επαγγελμάτων με μικρό αριθμό παρατηρήσεων, υπολογίζεται ο δείκτης δυναμισμού των κλάδων και των επαγγελμάτων. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε μονοψήφια, διψήφια και τριψήφια ταξινόμηση κλάδων και επαγγελμάτων. Παρουσιάζονται και συνδυαστικά αποτελέσματα κλάδου-επαγγέλματος και επαγγέλματοςεκπαιδευτικού επιπέδου με γνώμονα την παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερης πληροφόρησης σχετικά με τον παράγοντα «δυναμισμός». Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε εντοπίζονται οι δυναμικοί κλάδοι και επαγγέλματα στη βάση του πρόσφατου παρελθόντος (δεύτερο τρίμηνο 2014-δεύτερο τρίμηνο 2015). Τα αποτελέσματα που παράγονται με τον τρόπο αυτό δεν αποτελούν «προβλέψεις» για το μέλλον αλλά την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Αν βέβαια θεωρήσουμε ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα και στο διεθνές περιβάλλον δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά στο βραχυχρόνιο διάστημα, μπορούμε να θεωρήσουμε τα παραγόμενα αποτελέσματα ως ενδείξεις των αναμενόμενων εξελίξεων στο βραχυχρόνιο διάστημα. Οι πίνακες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνουν συστηματική και αναλυτική πληροφόρηση για το υπό ανάλυση θέμα. Ο αναγνώστης μπορεί να εστιάσει στους πίνακες εκείνους που τον ενδιαφέρουν και να εξάγει εύκολα τα συμπεράσματά του σχετικά με τον δυναμισμό κλάδων και επαγγελμάτων. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε μόνο σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Ξεκινώντας με τον δυναμισμό των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρούμε ότι σε μονοψήφιο επίπεδο οι κλάδοι με τον υψηλότερο δυναμισμό είναι οι κλάδοι: Σελ. 48 από 491

50 Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές δραστηριότητες Ξενοδοχεία και εστιατόρια Εμπόριο Μεταποίηση Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεταποίηση εντάσσεται στους δυναμικούς κλάδους παρά τη συρρίκνωση που έχει υποστεί τα τελευταία έτη. Η ανάλυση του δυναμισμού των κλάδων σε διψήφιο επίπεδο προσδιορίζει ειδικότερα τους κλάδους που εμφανίζουν δυναμισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από τους δυναμικούς διψήφιους κλάδους: Λιανικό εμπόριο Εστιατόρια Βιομηχανία τροφίμων Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Εκπαίδευση Αν και ενδεικτικός ο ανωτέρω κατάλογος, επιτρέπει ορισμένες επισημάνσεις. Η βιομηχανία τροφίμων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους όχι μόνο της μεταποίησης αλλά της ελληνικής οικονομίας. Ενώ οι κατασκευές δεν ανήκουν στους δυναμικούς κλάδους σε μονοψήφιο επίπεδο, οι ειδικευμένες κατασκευές αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Επίσης τα εστιατόρια είναι εκείνα που διακρίνονται από υψηλό δυναμισμό στη γενικότερη κατηγορία των ξενοδοχείων και εστιατορίων ενώ το λιανικό εμπόριο είναι εκείνο που διακρίνεται σε σχέση με τη γενικότερη κατηγορία του εμπορίου. Αντιστοίχως παρουσιάζουμε ενδεικτικό κατάλογο των περισσότερο δυναμικών κλάδων σε τριψήφιο επίπεδο: Πολυετείς καλλιέργειες Λιανικό εμπόριο τροφίμων Σελ. 49 από 491

51 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων Προσχολική εκπαίδευση Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Με την τριψήφια ανάλυση είναι δυνατός ο εντοπισμός με μεγαλύτερη ακρίβεια των δυναμικών κλάδων. Παρατηρούμε ότι παρότι η γεωργία δεν ανήκει στους δυναμικούς κλάδους σε μονοψήφιο και διψήφιο επίπεδο, συγκεκριμένοι υποκλάδοι όπως οι πολυετείς καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από υψηλό δυναμισμό. Η ανάλυση σε τριψήφιο επίπεδο επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό αναδιαρθρώσεων εντός των κλάδων. Για παράδειγμα, στον κλάδο της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, ο υποκλάδος «παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων» χαρακτηρίζεται από δυναμισμό ενώ ο υποκλάδος «παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων» ανήκει στους φθίνοντες υποκλάδους. Συνεχίζοντας με τον δυναμισμό των επαγγελμάτων, σε μονοψήφιο επίπεδο τα επαγγέλματα με τον υψηλότερο δυναμισμό είναι τα ακόλουθα: Απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Υπάλληλοι γραφείου Σε διψήφιο επίπεδο αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από τα πιο δυναμικά επαγγέλματα: Πωλητές Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών Τεχνικοί του τομέα της υγείας Αντίστοιχα σε τριψήφιο επίπεδο ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος δυναμικών επαγγελμάτων: Πωλητές Σερβιτόροι Σελ. 50 από 491

52 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων Τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των πωλητών, ο δυναμισμός του επαγγέλματος φαίνεται τόσο από την μονοψήφια όσο και από τις αναλυτικότερες κωδικοποιήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις οι αναλυτικότερες κωδικοποιήσεις παρέχουν συμπληρωματική πληροφόρηση. Συνδυαζόμενα τα ευρήματα του δυναμισμού των κλάδων και των επαγγελμάτων παρέχουν ενδιαφέρουσα πληροφόρηση. Για παράδειγμα, ο δυναμισμός του κλάδου της μεταποίησης τροφίμων επιβεβαιώνεται και από την επαγγελματική ανάλυση καθώς οι τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων είναι από τα δυναμικότερα επαγγέλματα. Αναδεικνύονται επίσης για τον δυναμισμό τους άλλα επαγγέλματα που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο κλάδο μεταποίησης όπως το επάγγελμα του τεχνολόγου ελέγχου διαδικασίας που φαίνεται να συνδέεται με αλλαγές στην παραγωγική δραστηριότητα γενικότερα. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει επίσης πληροφορίες για τον δυναμισμό των επαγγελμάτων σε συνδυασμό με τον κλάδο και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι πίνακες αυτοί παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση, χρήσιμη στη χάραξη πολιτικών. Σελ. 51 από 491

53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σημείωση: Η μπλε γραμματοσειρά σηματοδοτεί δυναμικά επαγγέλματα, η μαύρη σταθερά και η κόκκινη φθίνοντα επαγγέλματα Πίνακας 23: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών , ,3 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,2 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,8 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας , ,8 Βιομηχανία τροφίμων , ,9 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς , ,2 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,7 Κατασκευή ειδών ένδυσης , ,3 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών , ,1 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης , ,6 Δασοκομία και υλοτομία , ,0 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,2 Εκπαίδευση , ,6 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,7 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , ,7 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης , ,2 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις , ,9 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων , ,5 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα , ,0 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες , ,4 Πλωτές μεταφορές , ,2 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος , ,3 Εκδοτικές δραστηριότητες , ,1 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού , ,5 Δραστηριότητες οργανώσεων , ,8 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών , ,1 Καταλύματα , ,1 Σελ. 52 από 491

54 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη , ,0 Δραστηριότητες βοήθειας κατ οίκον , ,3 Παραγωγή προϊόντων καπνού , ,6 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες , ,3 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών , ,5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη , ,5 Κτηνιατρικές δραστηριότητες , ,6 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ,6 914,9 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,5 914,6 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ,8 895,5 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας ,3 773,0 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου ,6 667,0 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α ,5 639,9 Αεροπορικές μεταφορές ,6 326,2 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας ,0 267,9 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων ,0-31,0 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,4-57,7 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,6-93,5 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ,1-98,9 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,0-147,8 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού ,3-163,4 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις ,8-224,2 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,3-254,7 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες ,7-284,2 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών ,8-596,2 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,9-715,7 Δραστηριότητες απασχόλησης ,8-967,3 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής η οικιακής χρήσης , ,3 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών , ,3 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων , ,8 Κατασκευή επίπλων , ,9 Τηλεπικοινωνίες , ,3 Εργα πολιτικού μηχανικού , ,0 Σελ. 53 από 491

55 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού , ,6 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους , ,3 Κατασκευή κτιρίων , ,1 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων , ,6 Παραγωγή βασικών μετάλλων , ,5 Ποτοποιία , ,2 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες , ,2 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων , ,2 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού , ,6 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση , ,0 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες , ,3 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστη , ,8 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία , ,4 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες , ,1 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών , ,9 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες , ,5 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,2 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών , ,1 Σελ. 54 από 491

56 Πίνακας 24: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων Επάγγελμα 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 52 Πωλητές , ,1 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο , ,5 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής , ,8 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών , ,9 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών , ,0 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου , ,9 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας , ,3 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών , ,5 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών , ,4 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών , ,9 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης , ,1 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας , ,3 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,4 23 Εκπαιδευτικοί , ,4 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας , ,2 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας , ,4 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων ,8 867,6 11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των ,5 516,9 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας ,5 482,1 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες ,5-71,4 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι ,8-604,7 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης ,7-946,7 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί , ,4 82 Συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,5 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες , ,7 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας , ,3 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα , ,4 91 Καθαριστές και βοηθοί , ,1 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών , ,7 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές , ,8 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί , ,5 Σελ. 55 από 491

57 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,1 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,9 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης , ,3 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,3 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού , ,1 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού , ,3 Πίνακας 25: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων και 2ψήφων κλάδων Μεταβολή 2014β'- Επάγγελμα Κλάδος 2015β' 2015β'(%) Δείκτης 52 Πωλητές 47 Λιανικό εμπόριο , ,2 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,5 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,4 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,7 52 Πωλητές 10 Βιομηχανία τροφίμων , ,3 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,8 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 47 Λιανικό εμπόριο , ,4 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης 92 Τυχερά παιχνίδια και πελατών 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης Σελ. 56 από 491 στοιχήματα , ,5 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,0 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις , ,2 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 41 Υπάλληλοι γενικών 84 Δημόσια διοίκηση & καθηκόντων και χειριστές άμυνα, υποχρεωτική μηχανών με πληκτρολόγιο κοινωνική ασφάλιση , ,5 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 61 Τηλεπικοινωνίες , ,0 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 47 Λιανικό εμπόριο , ,2 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης 84 Δημόσια διοίκηση & , ,3

58 πελατών ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,8 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,9 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,5 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία , ,5 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,8 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,3 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις , ,6 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών 96 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών , ,5 41 Υπάλληλοι γενικών 35 Παροχή ηλεκτρικού καθηκόντων και χειριστές ρεύματος-φυσ.αερίουατμού-κλιματισμού μηχανών με πληκτρολόγιο , ,3 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 46 Χονδρικό εμπόριο , ,0 23 Εκπαιδευτικοί 85 Εκπαίδευση , ,0 56 Δραστηριότητες 52 Πωλητές υπηρεσιών εστίασης , ,7 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 47 Λιανικό εμπόριο , ,6 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 58 Εκδοτικές δραστηριότητες , ,5 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 47 Λιανικό εμπόριο , ,6 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 46 Χονδρικό εμπόριο , ,9 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,4 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,6 Σελ. 57 από 491

59 λιανικού και χονδρικού εμπορίου 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,7 91 Καθαριστές και βοηθοί 55 Καταλύματα , ,9 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες , ,7 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες 25 Κατασκευή μεταλλικών συναφή επαγγέλματα προϊόντων , ,2 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 85 Εκπαίδευση , ,4 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 41 Κατασκευή κτιρίων , ,0 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,3 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 70 Δραστηρ. κεντρικών γραφείων-παροχής συμβουλών διαχείρισης , ,0 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες , ,1 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή , ,6 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχν. δραστ , ,0 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 50 Πλωτές μεταφορές , ,5 84 Δημόσια διοίκηση & 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,3 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,0 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 47 Λιανικό εμπόριο , ,5 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες , ,5 Σελ. 58 από 491

60 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών , ,0 52 Πωλητές 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και 56 Δραστηριότητες πολιτιστικού κλάδου υπηρεσιών εστίασης , ,9 41 Υπάλληλοι γενικών 65 Ασφαλιστικά, καθηκόντων και χειριστές αντασφαλιστικά και μηχανών με πληκτρολόγιο συνταξιοδοτικά ταμεία , ,4 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά 84 Δημόσια διοίκηση & και χειριστές κινητού άμυνα, υποχρεωτική εξοπλισμού κοινωνική ασφάλιση , ,1 84 Δημόσια διοίκηση & 31 Τεχνικοί θετικών άμυνα, υποχρεωτική επιστημών και μηχανικής κοινωνική ασφάλιση , ,4 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών 91 Καθαριστές και βοηθοί επαγ/των , ,5 88 Δραστηρ. κοινωνικής 53 Απασχολούμενοι στην μέριμνας, όχι παροχή παροχή ατομικής φροντίδας καταλύματος , ,5 41 Υπάλληλοι γενικών 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& καθηκόντων και χειριστές επισκ.μηχ/κίνητων μηχανών με πληκτρολόγιο οχημάτων-μοτοσικλετών , ,6 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 02 Δασοκομία και υλοτομία , ,9 41 Υπάλληλοι γενικών 62 Δραστηριότητες καθηκόντων και χειριστές προγρ/σμού Η/Υ, παροχής μηχανών με πληκτρολόγιο συμβουλών & συναφή ,5 938,1 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,6 875,9 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 85 Εκπαίδευση ,8 868,8 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ,0 837,8 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 47 Λιανικό εμπόριο ,2 814,0 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 10 Βιομηχανία τροφίμων ,0 733,1 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,7 727,2 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης ,3 693,8 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική ,1 659,7 Σελ. 59 από 491

61 Σελ. 60 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ συναφή επαγγέλματα κοινωνική ασφάλιση 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις ,2 646,7 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,9 615,0 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 61 Τηλεπικοινωνίες ,4 590,2 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 42 Εργα πολιτικού μηχανικού ,8 560,6 52 Πωλητές 61 Τηλεπικοινωνίες ,5 555,1 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ,6 504,5 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 50 Πλωτές μεταφορές ,7 480,3 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 46 Χονδρικό εμπόριο ,0 447,2 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων ,3 442,1 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού 42 Εργα πολιτικού εξοπλισμού μηχανικού ,3 430,5 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 61 Τηλεπικοινωνίες ,7 404,7 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 41 Κατασκευή κτιρίων ,7 389,3 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 16 Βιομ.ξύλου/πρ.ξύλουφελλού/καλαθοποιίασπαρτοπλεκτική ,9 343,4 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 47 Λιανικό εμπόριο ,1 323,0 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 47 Λιανικό εμπόριο ,4 305,1 91 Καθαριστές και βοηθοί 85 Εκπαίδευση ,7 297,7 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας ,8 282,8 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) ,7 243,0

62 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 46 Χονδρικό εμπόριο ,3 202,3 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ,5 183,4 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ,6 179,2 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,1 125,6 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 10 Βιομηχανία τροφίμων ,6 41,9 23 Παραγωγή άλλων μη 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ,6 34,5 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 47 Λιανικό εμπόριο ,2 8,0 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών ,0-34,9 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 10 Βιομηχανία τροφίμων ,1-57,2 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή καταλύματος ,2-61,0 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,5-70,0 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,9-79,0 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 61 Τηλεπικοινωνίες ,7-139,0 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 10 Βιομηχανία τροφίμων ,8-143,9 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,5-151,4 16 Βιομ.ξύλου/πρ.ξύλουφελλού/καλαθοποιίασπαρτοπλεκτική ,7-200,6 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες ,0-203,5 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών ,2-219,3 Σελ. 61 από 491

63 οδοντιατρικών επαγ/των 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) ,9-232,9 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 93 Δραστηριότητες άθλησης-διασκέδασηςψυχαγωγίας ,6-258,6 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 10 Βιομηχανία τροφίμων ,5-259,6 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών ,8-269,0 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,3-281,9 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,1-310,5 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ,8-326,9 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 85 Εκπαίδευση ,6-340,9 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 47 Λιανικό εμπόριο ,4-345,9 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 41 Κατασκευή κτιρίων ,0-399,2 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή καταλύματος ,2-401,7 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 50 Πλωτές μεταφορές ,5-442,0 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 22 Κατασκευή προϊόντων με ελαστικό(καουτσούκ)- πλαστικές ύλες ,2-456,4 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 85 Εκπαίδευση ,6-457,9 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 47 Λιανικό εμπόριο ,9-476,0 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική ,1-487,3 Σελ. 62 από 491

64 Σελ. 63 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ανειδίκευτοι εργάτες κοινωνική ασφάλιση 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή ,3-509,8 91 Καθαριστές και βοηθοί 47 Λιανικό εμπόριο ,6-528,3 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,4-530,0 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 47 Λιανικό εμπόριο ,1-580,2 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 60 Δραστηρ. προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,6-618,5 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες ,1-673,7 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) ,9-741,4 91 Καθαριστές και βοηθοί 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 47 Λιανικό εμπόριο ,5-752,9 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 55 Καταλύματα ,5-761,1 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 38 Συλλογή, επεξεργ. & διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών ,2-764,3 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,0-778,7 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 46 Χονδρικό εμπόριο ,5-782,5 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 10 Βιομηχανία τροφίμων ,7-801,6 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,5-809,0 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ,5-861,5 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,8-881,7

65 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 85 Εκπαίδευση ,5-908,7 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,3-942,2 79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες υπηρεσίες ,3-964,7 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 55 Καταλύματα ,9-965,2 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος-φυσ.αερίουατμού-κλιματισμού , ,9 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 46 Χονδρικό εμπόριο , ,6 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,1 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,6 95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής η οικιακής χρήσης , ,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,1 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 31 Κατασκευή επίπλων , ,2 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 61 Τηλεπικοινωνίες , ,5 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 55 Καταλύματα , ,4 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,4 79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες υπηρεσίες , ,3 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,3 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,4 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,1 Σελ. 64 από 491

66 91 Καθαριστές και βοηθοί 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,6 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 46 Χονδρικό εμπόριο , ,8 91 Καθαριστές και βοηθοί 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,7 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες , ,7 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών , ,8 91 Καθαριστές και βοηθοί 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίων-εξωτερικοί χώροι , ,9 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,5 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση , ,5 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 46 Χονδρικό εμπόριο , ,6 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,6 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,4 66 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες-ασφαλιστικές δραστηριότητες , ,0 52 Πωλητές 46 Χονδρικό εμπόριο , ,5 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 41 Κατασκευή κτιρίων , ,6 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,1 Σελ. 65 από 491

67 Σελ. 66 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πίνακας 26: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων και επιπέδου εκπαίδευσης Επάγγελμα Εκπαίδευση 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 52 Πωλητές μέσης εκπαίδευσης , ,7 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 23 Εκπαιδευτικοί 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 52 Πωλητές 52 Πωλητές 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 52 Πωλητές 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας εκπαίδευσης , ,0 μέσης εκπαίδευσης , ,3 μέσης εκπαίδευσης , ,4 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,1 εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,1 εκπαίδευσης , ,0 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,1 εκπαίδευσης , ,8 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , , , ,6

68 ξύλου, ειδών ένδυσης 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εκπαίδευσης τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 μέσης εκπαίδευσης , ,5 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,1 εκπαίδευσης , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,6 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,8 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,9 μέσης εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,4 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,4 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,4 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,1 Σελ. 67 από 491

69 εμπορίου 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 52 Πωλητές 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 91 Καθαριστές και βοηθοί 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,3 μέσης εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,9 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,5 Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση , ,9 μέσης εκπαίδευσης , ,8 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,1 μέσης εκπαίδευσης , ,2 μεταπτυχιακό τίτλο , ,3 εκπαίδευσης , ,9 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,0 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,8 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική , ,0 Σελ. 68 από 491

70 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 91 Καθαριστές και βοηθοί 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης κατάρτιση μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,9 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,7 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,8 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,2 μέσης εκπαίδευσης ,3 999,0 εκπαίδευσης ,1 980,0 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,9 951,4 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,1 937,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,7 885,2 μέσης εκπαίδευσης ,3 793,7 μέσης εκπαίδευσης ,1 766,2 Σελ. 69 από 491

71 91 Καθαριστές και βοηθοί 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,2 752,9 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,7 711,6 εκπαίδευσης ,5 701,9 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,7 578,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,1 478,2 εκπαίδευσης ,3 369,1 μέσης εκπαίδευσης ,3 352,8 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,7 327,1 εκπαίδευσης ,1 311,0 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,1 304,2 μέσης εκπαίδευσης ,5 212,7 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,3 94,1 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,5 23,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,2 19,3 μέσης εκπαίδευσης ,3-113,1 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική ,4-155,0 Σελ. 70 από 491

72 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου κατάρτιση εκπαίδευσης ,6-168,7 μέσης εκπαίδευσης ,1-199,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,2-216,7 μέσης εκπαίδευσης ,3-232,4 εκπαίδευσης ,8-252,8 μέσης εκπαίδευσης ,3-327,8 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,8-334,1 εκπαίδευσης ,1-371,3 μέσης εκπαίδευσης ,3-451,9 μεταπτυχιακό τίτλο ,2-497,6 εκπαίδευσης ,7-524,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,2-537,5 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,9-646,6 μεταπτυχιακό τίτλο ,7-846,0 μεταπτυχιακό τίτλο ,5-929,3 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,1-974,0 Σελ. 71 από 491

73 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 52 Πωλητές 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 52 Πωλητές 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στοιχειώδους εκπαίδευσης ,2-984,9 μέσης εκπαίδευσης , ,1 μεταπτυχιακό τίτλο , ,5 εκπαίδευσης , ,7 Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο , ,3 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,3 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,4 μεταπτυχιακό τίτλο , ,1 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,5 εκπαίδευσης , ,6 μέσης εκπαίδευσης , ,6 μεταπτυχιακό τίτλο , ,0 μέσης εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,5 Σελ. 72 από 491

74 μηχανημάτων και εξοπλισμού 23 Εκπαιδευτικοί 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 91 Καθαριστές και βοηθοί 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,8 μεταπτυχιακό τίτλο , ,6 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,3 εκπαίδευσης , ,7 μεταπτυχιακό τίτλο , ,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,8 εκπαίδευσης , ,0 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,4 μεταπτυχιακό τίτλο , ,5 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,6 εκπαίδευσης , ,7 Σελ. 73 από 491

75 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 91 Καθαριστές και βοηθοί 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 23 Εκπαιδευτικοί 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,3 μέσης εκπαίδευσης , ,1 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,3 μεταπτυχιακό τίτλο , ,9 μέσης εκπαίδευσης , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,8 μέσης εκπαίδευσης , ,4 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,6 εκπαίδευσης , ,6 μέσης εκπαίδευσης , ,4 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,8 Πίνακας 27: Δυναμισμός 3ψήφιων κλάδων 2015B Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 012 Πολυετείς καλλιέργειες , ,4 561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης , ,2 472 Λιανικό εμπόριο τρόφιμα-ποτάκαπνός/ειδ.καταστήματα , ,1 477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών (ειδικευμένα καταστήματα) , ,7 692 Δραστηρ. λογιστικής-τήρηση βιβλίων-φορολογικές συμβουλές , ,1 473 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης/ειδ.καταστήματα , ,3 107 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών , ,3 Σελ. 74 από 491

76 προϊόντων Σελ. 75 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 431 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου , ,7 141 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα , ,5 851 Προσχολική εκπαίδευση , ,9 211 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων , ,1 711 Δραστηρ. αρχιτεκτόνων και μηχανικών-τεχνικές συμβουλές , ,0 562 Υπηρ.τροφοδοσίας εκδηλώσεων-άλλες δραστ.υπηρεσ.εστίασης , ,3 476 Λιαν.εμπ. επιμορφωτικών ειδώνψυχαγωγίας/ειδ.καταστήματα , ,4 731 Διαφήμιση , ,5 960 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών , ,1 691 Νομικές δραστηριότητες , ,5 853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση , ,2 651 Ασφάλιση , ,5 702 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης , ,5 478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές , ,4 432 Δραστηρ. ηλεκτρ/κών-υδρ/κών-άλλων κατασκ.εγκαταστάσεων , ,7 612 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες , ,2 855 Άλλη εκπαίδευση , ,4 501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών , ,7 015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες , ,7 683 Διαχ/ση ακίνητης περιουσίας επ αμοιβής ή βάσει σύμβασης , ,0 552 Καταλύματα διακοπών & άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής , ,6 461 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης , ,0 451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων , ,6 829 Δραστηρ. παροχής υπηρεσιών προς τις επιχ/σεις πδκα , ,8 920 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα , ,0 949 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων , ,9 531 Ταχυδρομικές δραστηριότητες (καθολική υπηρεσία) , ,7 813 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου , ,1 252 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων , ,2 563 Δραστηριότητες παροχής ποτών , ,3 031 Αλιεία , ,9 325 Κατασκευή ιατρικών-οδοντιατρικών οργάνων & προμηθειών , ,2 742 Φωτογραφικές δραστηριότητες , ,5 931 Αθλητικές δραστηριότητες , ,6 801 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας , ,1 862 Δραστηρ. άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών , ,7

77 Σελ. 76 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ επαγγελμάτων 022 Υλοτομία , ,0 204 Παραγωγή σαπουνιών-απορρυπαντικών-προϊόντα στίλβωσης κλπ , ,0 631 Επεξεργ.δεδομένων-καταχώρηση & συναφείς δραστδικτ.πύλες , ,4 881 Κοινωνική μέριμνα/όχι κατάλυμα σε ηλικιωμένουςανάπηρους , ,5 102 Επεξεργασία & συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών & μαλακίων , ,4 462 Χονδρ.εμπόριο ακατέργ.γεωργικών πρώτων υλώνζώντων ζώων , ,1 120 Παραγωγή προϊόντων καπνού , ,6 465 Χονδρ.εμπ. εξοπλ. πληροφοριακών-επικοινωνιακών συστήματα , ,2 162 Κατασκευή, προϊόν ξύλο/φελλός-καλαθοποιίασπαρτοπλεκτική , ,9 108 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής , ,4 750 Κτηνιατρικές δραστηριότητες , ,6 889 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας/οχι κατάλύμα , ,4 842 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο , ,1 491 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών ,9 847,4 139 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ,7 805,3 721 Έρευνα-πειραματική ανάπτυξη/φυσικές επιστήμες & μηχανική ,9 793,1 521 Αποθήκευση ,7 765,0 236 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο ,3 567,3 222 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων ,1 550,6 591 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, videoπρογραμμάτων TV ,1 496,3 052 Εξόρυξη λιγνίτη ,6 483,2 452 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ,1 462,2 532 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,2 420,9 411 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων ,5 367,0 382 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων ,6 330,9 581 Έκδοση βιβλίων-περιοδικών-άλλες εκδοτικές δραστηριότητες ,8 320,9 301 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών ,9 296,6 244 Παραγωγή βασικά πολύτιμα μέταλλα-άλλα μη Fe-ούχα μέταλλα ,1 292,9 741 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου ,1 283,2 619 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες ,8 226,3 321 Κατασκευή κοσμήματα-πολύτιμα αντικείμενα & συναφή είδη ,3 172,8 282 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης ,8 152,6

78 Σελ. 77 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 192 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου ,1 126,8 475 Λιαν.εμπ.άλλου οικιακού εξοπλισμού/ειδ.καταστήματα ,1 55,1 511 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών ,6 48,3 104 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών ,3-48,4 106 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, αμύλωνπροϊόντων αμύλου ,5-94,5 861 Νοσοκομειακές δραστηριότητες ,1-128,9 970 Δραστηρ. νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού ,3-163,4 161 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου ,2-166,7 822 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων ,5-184,1 466 Χονδρ.εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού & προμηθειών ,3-201,3 201 Παραγωγή βασ.χημ.προϊόντα-λιπάσματα, Ν-ούχες ενώσεις κλπ ,9-208,0 951 Επισκευή Η/Υ και εξοπλισμού επικοινωνίας ,3-276,8 620 Δραστηρ. προγρ.η/υ, παροχή συμβουλών & συναφείς δραστ ,7-284,2 331 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχ/των-ειδών εξοπλισμού ,8-316,5 474 Λιαν.εμπ.εξοπλισμός πληροφοριακά-επικοινωνιακά συστήμάτα ,0-407,6 237 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων ,4-456,2 103 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών ,8-462,8 551 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ,7-528,3 234 Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής ,2-568,1 453 Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων ,3-608,7 712 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις ,4-712,8 502 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων ,5-723,9 952 Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης ,1-774,4 494 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων & υπηρεσίες μετακόμισης ,5-898,3 602 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές ,4-986,4 105 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων , ,9 932 Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας , ,7 251 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων , ,3 172 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι , ,7 013 Πολλαπλασιασμός των φυτών , ,3 032 Υδατοκαλλιέργεια , ,6 101 Επεξεργασία-συντήρηση κρέατος-παραγωγή προϊόντων κρέατος , ,4 310 Κατασκευή επίπλων , ,9 421 Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών , ,5 241 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και , ,0

79 σιδηροκραμάτων 360 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού , ,6 869 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας , ,1 843 Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης , ,7 479 Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων (π.χ διαδίκτυο) , ,5 014 Ζωική παραγωγή , ,5 412 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη , ,9 381 Συλλογή αποβλήτων , ,6 110 Ποτοποιία , ,2 910 Δραστηριότητες βιβλιοθήκες-αρχειοφυλάκεια-μουσεία , ,2 181 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες , ,2 351 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας , ,2 900 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση , ,0 464 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης , ,1 212 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων , ,1 467 Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο , ,7 791 Δραστ.ταξιδιωτικά πρακτορεία/γραφ.οργανωμένων ταξιδιών , ,3 662 Δραστηρ. συναφείς με ασφαλίσεις και τα συνταξ.ταμεία , ,7 611 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες , ,5 812 Δραστηριότητες καθαρισμού , ,5 522 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες , ,6 641 Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης , ,0 854 Ανώτερη εκπαίδευση , ,8 493 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών , ,5 433 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος , ,4 852 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση , ,4 463 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού , ,5 471 Λιανικό εμπόριο/μη ειδικευμένα καταστήματα , ,4 841 Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική , ,5 011 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών , ,3 Πίνακας 28: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων 2015b Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 522 Πωλητές σε καταστήματα , ,0 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,6 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) , ,9 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων , ,9 513 Σερβιτόροι, εν γένει , ,0 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και , ,4 Σελ. 78 από 491

80 Σελ. 79 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ μαθηματικού κλάδου 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής , ,8 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής , ,9 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα , ,3 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών , ,5 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ,1 524 Άλλοι πωλητές , ,0 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) , ,5 352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης , ,5 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,3 313 Τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας , ,1 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας , ,3 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας , ,5 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,4 512 Μάγειροι , ,8 932 Εργάτες μεταποίησης , ,4 531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων , ,5 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων , ,9 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών , ,3 225 Κτηνίατροι , ,3 931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών , ,1 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,0 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,7 912 Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,9 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί , ,5 333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις , ,4 264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα , ,1 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,3 261 Νομικοί εν γένει , ,8 731 Χειροτέχνες , ,0 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων , ,9 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες , ,0 312 Επόπτες ορυχείων, μεταποίησης και κατασκευών , ,2 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί , ,5 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων , ,4

81 Σελ. 80 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 314 Τεχνολόγοι των επιστημών της ζωής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,4 726,0 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και ,7 663,4 812 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας και φινιρίσματος μεταλλικών προϊόντων ,7 596,8 835 Ναυτικοί - πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,2 536,6 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου ,9 366,3 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,2 327,1 621 Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,4 262,4 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών ,7 230,7 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης ,0 211,0 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί ,7 90,9 752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,4 38,9 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας ,4-54,6 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών ,8-64,1 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές ,8-129,9 814 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι ,1-187,2 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,6-197,1 622 Αλιείς, κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων ,1-310,5 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών ,3-491,4 343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής ,4-509,8 815 Χειριστές μηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρμα και γούνα ,3-547,6 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής ,1-560,1 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας ,4-600,2 811 Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων ,2-786,7 612 Κτηνοτρόφοι , ,9 821 Συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,5 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων , ,0 818 Άλλοι χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χαρτικών , ,4 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 516 Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών , ,0 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών , ,3

82 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής , ,2 221 Ιατροί εν γένει , ,5 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων , ,5 232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης , ,0 511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί , ,5 213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής , ,9 742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού , ,7 341 Eπαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα , ,1 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών , ,5 813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων , ,1 732 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,1 515 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων , ,5 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει , ,3 413 Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο , ,0 265 Καλλιτέχνες εν γένει , ,8 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης , ,0 242 Επαγγελματίες διοίκησης , ,3 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων , ,0 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης , ,8 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα , ,8 222 Νοσηλευτές και μαίες , ,9 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού , ,2 134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών , ,8 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,1 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών , ,9 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών , ,4 122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης , ,6 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές , ,0 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , ,9 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,3 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , ,7 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων , ,0 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά , ,8 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και , ,8 Σελ. 81 από 491

83 γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,1 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,8 Πίνακας 29: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων και 1ψήφιοι κλάδοι Επάγγελμα Κλάδος δραστηριότητας 522 Πωλητές σε καταστήματα Σελ. 82 από 491 Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 513 Σερβιτόροι, εν γένει Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 522 Πωλητές σε καταστήματα 422 Υπάλληλοι Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ο. Εκπαίδευση Γ. Μεταποίηση 2015β' Μεταβολ ή '14β- '15β (%) , , , ,6 Δείκτης , , , , , , , ,4 Ι. Ενημέρωση και πληροφόρησης πελατών επικοινωνία , ,7 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή , ,5 μηχανοκίνητων 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές , ,5 μαθηματικού κλάδου δραστηριότητες 311 Τεχνολόγοι Μ. Επαγγελματικές, επιστημών φυσικής και επιστημονικές και μηχανικής τεχνικές , ,8 δραστηριότητες 431 Υπάλληλοι Μ. Επαγγελματικές, λογιστηρίου και επιστημονικές και ασκούντες συναφή τεχνικές , ,0 επαγγέλματα δραστηριότητες 214 Μηχανικοί Μ. Επαγγελματικές, (εξαιρουμένων των επιστημονικές και ηλεκτροτεχνολόγων) τεχνικές , ,1 δραστηριότητες 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι Μ. Επαγγελματικές, , ,8

84 μηχανικοί 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 522 Πωλητές σε καταστήματα 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Γ. Μεταποίηση Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Γ. Μεταποίηση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Η. Μεταφορά και αποθήκευση Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 261 Νομικοί εν γένει Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Σελ. 83 από 491

85 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας δραστηριότητες ΣΤ. Κατασκευές Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Γ. Μεταποίηση 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 411 Υπάλληλοι γενικών Η. Μεταφορά και καθηκόντων αποθήκευση 524 Άλλοι πωλητές Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς ΣΤ. Κατασκευές Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 512 Μάγειροι Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ΣΤ. Κατασκευές Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Γ. Μεταποίηση Ο. Εκπαίδευση , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Σελ. 84 από 491

86 Σελ. 85 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Η. Μεταφορά και , ,2 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου αποθήκευση , ,9 263 Επαγγελματίες του Π. Δραστηριότητες κοινωνικού και ανθρώπινης υγείας και , ,1 θρησκευτικού τομέα κοινωνικής μέριμνας 721 Χύτες μετάλλων, Γ. Μεταποίηση συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών , ,9 κατασκευών, σιδηρουργοί και 264 Συγγραφείς, Ι. Ενημέρωση και δημοσιογράφοι και επικοινωνία επαγγελματίες του , ,8 γλωσσικού τομέα 352 Τεχνικοί Ι. Ενημέρωση και τηλεπικοινωνιών και επικοινωνία , ,2 ραδιοτηλεόρασης 835 Ναυτικοί - πλήρωμα Η. Μεταφορά και καταστρώματος και αποθήκευση ασκούντες συναφή , ,4 επαγγέλματα 731 Χειροτέχνες Γ. Μεταποίηση , ,5 263 Επαγγελματίες του Σ. Άλλες δραστηριότητες κοινωνικού και παροχής υπηρεσιών , ,5 θρησκευτικού τομέα 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και Γ. Μεταποίηση Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Γ. Μεταποίηση Γ. Μεταποίηση μοτοσικλετών 265 Καλλιτέχνες εν γένει Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα Γ. Μεταποίηση , , , , , , , , , , , ,8 412 Γραμματείς (γενικών Π. Δραστηριότητες , ,1

87 καθηκόντων) Σελ. 86 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας ΣΤ. Κατασκευές Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 512 Μάγειροι Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 932 Εργάτες μεταποίησης 411 Υπάλληλοι γενικών Ο. Εκπαίδευση Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ο. Εκπαίδευση Γ. Μεταποίηση Γ. Μεταποίηση , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Ι. Ενημέρωση και καθηκόντων επικοινωνία , ,9 412 Γραμματείς (γενικών Μ. Επαγγελματικές, καθηκόντων) επιστημονικές και τεχνικές ,8 848,7 δραστηριότητες 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί Ο. Εκπαίδευση ,5 845,1 741 Εγκαταστάτες και Ξ. Δημόσια διοίκηση και επισκευαστές άμυνα. υποχρεωτική ηλεκτρολογικού κοινωνική ασφάλιση ,5 831,5 εξοπλισμού 261 Νομικοί εν γένει Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου ,3 813,4 Η. Μεταφορά και αποθήκευση ,3 800,5 Η. Μεταφορά και αποθήκευση ,0 772,4 Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων ,8 760,9 911 Καθαριστές και Ο. Εκπαίδευση ,0 749,6

88 βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 815 Χειριστές μηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρμα και γούνα 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών 931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 814 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών 621 Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Γ. Μεταποίηση Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης ΣΤ. Κατασκευές Ο. Εκπαίδευση Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Γ. Μεταποίηση ,0 701, ,0 631, ,5 548, ,6 510, ,1 485, ,0 424, ,3 420, ,5 388, ,5 358, ,4 355,6 Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,1 287,8 Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία ,8 271,2 Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία ,5 262,4 Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή ,1 253, ,8 239,0 Σελ. 87 από 491

89 ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής 812 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας και φινιρίσματος μεταλλικών προϊόντων 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 242 Επαγγελματίες διοίκησης 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου 752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή μηχανοκίνητων Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,4 212,8 Η. Μεταφορά και αποθήκευση ,0 211,1 ΣΤ. Κατασκευές Γ. Μεταποίηση Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Γ. Μεταποίηση ,2 190, ,3 180, ,6 171, ,7 168,2 Η. Μεταφορά και αποθήκευση ,6 136,5 Γ. Μεταποίηση Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Γ. Μεταποίηση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Γ. Μεταποίηση ,9 117, ,5 80, ,9 32, ,3 26, ,1-4, ,2-23, ,5-52, ,4-52,4 Σελ. 88 από 491

90 Σελ. 89 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ επαγγέλματα 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 932 Εργάτες μεταποίησης 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 834 Χειριστές κινητού Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων ΣΤ. Κατασκευές Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων ,6-62, ,2-63, ,8-67, ,9-180, ,3-189, ,5-198, ,7-208,9 Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων ,7-215,3 Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Γ. Μεταποίηση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Γ. Μεταποίηση Η. Μεταφορά και εξοπλισμού αποθήκευση 265 Καλλιτέχνες εν γένει Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία ,8-223, ,6-237, ,1-247, ,6-276,0 Η. Μεταφορά και αποθήκευση ,8-289, ,3-291, ,3-302,2

91 Σελ. 90 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 622 Αλιείς, κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 811 Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές 341 Eπαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία ΣΤ. Κατασκευές Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Β. Ορυχεία και λατομεία ,6-308, ,4-309, ,1-310, ,6-389, ,3-393, ,3-416,9 Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών ,9-422,6 Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων ,4-437, ,5-448, ,4-510, ,2-542, ,3-588, ,2-593, ,4-627,9 441 Άλλοι υπάλληλοι Ν. Διοικητικές και ,7-667,0

92 γραφείου Σελ. 91 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα υποστηρικτικές δραστηριότητες Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Γ. Μεταποίηση 513 Σερβιτόροι, εν γένει Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης 532 Απασχολούμενοι στην παροχή Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,2-688, ,8-689, ,6-723, ,7-728, ,8-730, ,2-754, ,5-769,3 Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία ,7-782,9 Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Γ. Μεταποίηση Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Ο. Εκπαίδευση Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και ,6-784, ,6-789, ,8-813, ,3-814, ,9-851, ,2-857, ,9-870,4

93 Σελ. 92 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών κοινωνικής μέριμνας Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 221 Ιατροί εν γένει Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας 818 Άλλοι χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χαρτικών 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς Γ. Μεταποίηση Γ. Μεταποίηση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία Γ. Μεταποίηση 612 Κτηνοτρόφοι Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί 515 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων 122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων ,8-876, ,9-897, ,5-909, ,6-933, ,1-968, , , , , , , , , , ,9 Η. Μεταφορά και αποθήκευση , ,2 Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές , , , , , , , ,2

94 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές 732 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και δραστηριότητες Γ. Μεταποίηση Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ο. Εκπαίδευση ΣΤ. Κατασκευές , , , , , , , , , , , ,5 Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας , ,7 Η. Μεταφορά και αποθήκευση , ,6 Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Γ. Μεταποίηση Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Η. Μεταφορά και αποθήκευση Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Γ. Μεταποίηση Γ. Μεταποίηση Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Σελ. 93 από 491

95 ασκούντες συναφή επαγγέλματα 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 242 Επαγγελματίες διοίκησης δραστηριότητες Η. Μεταφορά και αποθήκευση Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Γ. Μεταποίηση Γ. Μεταποίηση ΣΤ. Κατασκευές Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 265 Καλλιτέχνες εν γένει Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 222 Νοσηλευτές και Π. Δραστηριότητες μαίες ανθρώπινης υγείας και Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών κοινωνικής μέριμνας Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Ο. Εκπαίδευση , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Σελ. 94 από 491

96 ιδρυμάτων 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , , , ,5 Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία , ,1 Πίνακας 30: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων και εκπαιδευτικό επίπεδο Επάγγελμα 522 Πωλητές σε καταστήματα 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 513 Σερβιτόροι, εν γένει 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 522 Πωλητές σε καταστήματα 522 Πωλητές σε καταστήματα Μεταβολή Επίπεδο εκπαίδευσης β'- 2015β'(%) Δείκτης μέσης εκπαίδευσης , ,5 εκπαίδευσης , ,5 μέσης εκπαίδευσης , ,8 μέσης εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,1 μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,4 μέσης εκπαίδευσης , ,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,7 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,7 524 Άλλοι πωλητές 513 Σερβιτόροι, εν γένει , ,3 Σελ. 95 από 491

97 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 512 Μάγειροι 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών 261 Νομικοί εν γένει 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση εκπαίδευσης , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,3 εκπαίδευσης , ,0 μέσης εκπαίδευσης , ,5 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,3 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,4 μεταπτυχιακό τίτλο , ,7 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,2 τελειώσει την Γ τάξη μέσης , ,8 Σελ. 96 από 491

98 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 522 Πωλητές σε καταστήματα 221 Ιατροί εν γένει 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 932 Εργάτες μεταποίησης 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 612 Κτηνοτρόφοι 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και εκπαίδευσης εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,9 εκπαίδευσης , ,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,5 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,1 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,4 εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,9 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,3 μέσης εκπαίδευσης , ,8 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,8 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,6 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,2 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,8 Σελ. 97 από 491

99 352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 242 Επαγγελματίες διοίκησης 931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 522 Πωλητές σε καταστήματα 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(- ες) γραμματείς 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 932 Εργάτες μεταποίησης Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν εκπαίδευσης , ,8 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,6 μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,3 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,0 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,9 Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση , ,6 εκπαίδευσης , ,4 εκπαίδευσης , ,3 εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,5 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,8 εκπαίδευσης , ,1 μεταπτυχιακό τίτλο , ,8 μέσης εκπαίδευσης , ,0 μέσης εκπαίδευσης , ,8 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,0 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, , ,9 Σελ. 98 από 491

100 ξενοδοχείων και γραφείων 524 Άλλοι πωλητές 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 512 Μάγειροι 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 513 Σερβιτόροι, εν γένει 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 524 Άλλοι πωλητές 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 225 Κτηνίατροι μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση μέσης εκπαίδευσης , ,1 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,8 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,1 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,9 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,8 εκπαίδευσης , ,4 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,1 μέσης εκπαίδευσης , ,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,3 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,7 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,0 εκπαίδευσης , ,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,4 εκπαίδευσης , ,5 μέσης εκπαίδευσης , ,7 265 Καλλιτέχνες εν γένει 752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα μέσης εκπαίδευσης , ,6 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και τελειώσει την , ,9 Σελ. 99 από 491

101 αλιείας 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 524 Άλλοι πωλητές 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 622 Αλιείς, κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 815 Χειριστές μηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρμα και γούνα 941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης εκπαίδευσης , ,9 μέσης εκπαίδευσης , ,9 μέσης εκπαίδευσης , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,3 956,2 εκπαίδευσης ,1 914,6 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,1 892,6 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,0 880,9 εκπαίδευσης ,4 847,1 μέσης εκπαίδευσης ,4 810,6 μέσης εκπαίδευσης ,0 796,2 μέσης εκπαίδευσης ,9 725,6 μέσης εκπαίδευσης ,7 716,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,3 676,7 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,4 570,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,7 564,0 εκπαίδευσης ,2 525,5 μεταπτυχιακό τίτλο ,7 513,8 μέσης εκπαίδευσης ,6 485,8 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,1 478,2 μεταδευτεροβάθμια ,9 467,3 Σελ. 100 από 491

102 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών 921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 515 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 612 Κτηνοτρόφοι 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών επαγγελματική κατάρτιση εκπαίδευσης ,2 452,1 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,2 423,9 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,9 414,3 εκπαίδευσης ,6 398,6 εκπαίδευσης ,8 371,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,3 355,4 μέσης εκπαίδευσης ,3 352,8 μέσης εκπαίδευσης ,6 337,3 μεταπτυχιακό τίτλο ,9 324,5 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,1 258,5 εκπαίδευσης ,6 256,8 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,1 209,2 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,3 171,4 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,6 161,6 εκπαίδευσης ,8 145,9 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,6 134,1 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,5 122,7 μέσης εκπαίδευσης ,9 107, ,2 56,6 Σελ. 101 από 491

103 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 932 Εργάτες μεταποίησης 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας 732 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών 512 Μάγειροι 314 Τεχνολόγοι των επιστημών της ζωής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών εκπαίδευσης μέσης εκπαίδευσης ,2 46,3 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,0 43,1 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,2 34,0 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,5 23,2 εκπαίδευσης ,1 4,9 μέσης εκπαίδευσης ,1-10,0 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,8-71,3 μέσης εκπαίδευσης ,8-75,1 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,1-98,9 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,4-120,4 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,6-133,3 εκπαίδευσης ,2-138,3 εκπαίδευσης ,2-140,9 μέσης εκπαίδευσης ,7-155,4 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,3-177,5 μέσης εκπαίδευσης ,4-180,2 μέσης εκπαίδευσης ,0-199,9 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,7-210,4 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,2-238,3 Σελ. 102 από 491

104 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 522 Πωλητές σε καταστήματα 512 Μάγειροι 912 Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας 814 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών 134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 516 Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής μέσης εκπαίδευσης ,4-289,1 μεταπτυχιακό τίτλο ,8-297,5 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,1-299,2 μέσης εκπαίδευσης ,4-304,7 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,7-317,0 εκπαίδευσης ,4-337,1 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,1-343,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,8-343,9 μέσης εκπαίδευσης ,0-367,6 μέσης εκπαίδευσης ,9-368,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,8-368,1 εκπαίδευσης ,1-371,3 μεταπτυχιακό τίτλο ,0-396,5 μέσης εκπαίδευσης ,5-398,5 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,0-413,3 μέσης εκπαίδευσης ,4-417,8 εκπαίδευσης ,8-478,8 μέσης εκπαίδευσης ,4-494,1 εκπαίδευσης ,4-495,0 μεταπτυχιακό τίτλο ,0-524,0 εκπαίδευσης ,8-527,9 Σελ. 103 από 491

105 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων 531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 413 Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 513 Σερβιτόροι, εν γένει 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών 341 Eπαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης μέσης εκπαίδευσης ,4-604,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,7-605,2 μέσης εκπαίδευσης ,8-649,2 εκπαίδευσης ,1-654,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,7-680,4 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,7-680,9 μέσης εκπαίδευσης ,4-688,3 μέσης εκπαίδευσης ,0-699,2 εκπαίδευσης ,0-699,3 εκπαίδευσης ,4-711,1 εκπαίδευσης ,9-728,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,6-739,3 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης ,9-765,7 μέσης εκπαίδευσης ,7-772,6 μέσης εκπαίδευσης ,9-791,6 μέσης εκπαίδευσης ,0-798,4 μέσης εκπαίδευσης ,5-802,1 εκπαίδευσης ,9-853,4 εκπαίδευσης ,1-859,3 μεταπτυχιακό τίτλο ,5-865, ,0-868,1 Σελ. 104 από 491

106 515 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων 134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών 524 Άλλοι πωλητές 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 265 Καλλιτέχνες εν γένει 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 512 Μάγειροι 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης 622 Αλιείς, κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων εκπαίδευσης μέσης εκπαίδευσης ,8-900,4 εκπαίδευσης ,6-913,5 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,7-929,9 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ,1-974,0 εκπαίδευσης ,6-974,5 μέσης εκπαίδευσης ,2-995,3 στοιχειώδους εκπαίδευσης ,0-999,9 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 μεταπτυχιακό τίτλο , ,7 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 μεταπτυχιακό τίτλο , ,8 μέσης εκπαίδευσης , ,2 εκπαίδευσης , ,2 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,2 μέσης εκπαίδευσης , ,8 μεταπτυχιακό τίτλο , ,5 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,9 Σελ. 105 από 491

107 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 265 Καλλιτέχνες εν γένει 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου 261 Νομικοί εν γένει 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών 122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων εκπαίδευσης , ,7 μέσης εκπαίδευσης , ,1 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,5 μέσης εκπαίδευσης , ,8 μέσης εκπαίδευσης , ,6 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,5 εκπαίδευσης , ,2 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,0 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,4 εκπαίδευσης , ,5 μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 μέσης εκπαίδευσης , ,0 μεταπτυχιακό τίτλο , ,1 μέσης εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,7 εκπαίδευσης , ,6 εκπαίδευσης , ,9 τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,1 μεταπτυχιακό τίτλο , ,1 μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,6 μεταδευτεροβάθμια , ,7 Σελ. 106 από 491

108 επαγγελματική κατάρτιση τελειώσει την 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,6 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου μέσης εκπαίδευσης , ,6 232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης εκπαίδευσης , ,4 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου μέσης εκπαίδευσης , ,6 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού μέσης εκπαίδευσης , ,0 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,2 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,3 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών μέσης εκπαίδευσης , ,1 222 Νοσηλευτές και μαίες εκπαίδευσης , ,0 221 Ιατροί εν γένει μεταπτυχιακό τίτλο , ,7 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εκπαίδευσης , ,6 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(- ες) γραμματείς μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση , ,0 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών μέσης εκπαίδευσης , ,6 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μεταπτυχιακό τίτλο , ,4 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,9 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά τελειώσει την Γ τάξη μέσης εκπαίδευσης , ,8 513 Σερβιτόροι, εν γένει στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,2 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων μέσης εκπαίδευσης , ,7 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών μέσης εκπαίδευσης , ,5 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές εκπαίδευσης , ,4 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν , ,9 Σελ. 107 από 491

109 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(- ες) γραμματείς 242 Επαγγελματίες διοίκησης 612 Κτηνοτρόφοι 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά εκπαίδευσης μέσης εκπαίδευσης , ,8 εκπαίδευσης , ,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,4 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,7 στοιχειώδους εκπαίδευσης , ,2 Σελ. 108 από 491

110 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σημείωση: Η μπλε γραμματοσειρά σηματοδοτεί δυναμικά επαγγέλματα, η μαύρη σταθερά και η κόκκινη φθίνοντα επαγγέλματα Πίνακας 31: 2ψήφιοι κλάδοι και δυναμισμός Σελ. 109 από β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης Αεροπορικές μεταφορές ,6 326,2 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,6-93,5 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,4-57,7 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών , ,1 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες , ,3 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ,6 914,9 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες , ,3 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,7 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,2 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,5 914,6 Βιομηχανία τροφίμων , ,9 Δασοκομία και υλοτομία , ,0 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση , ,0 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,2 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς , ,2 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας , ,8 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις , ,9 Δραστηριότητες απασχόλησης ,8-967,3 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων ,0-31,0 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες , ,2 Δραστηριότητες βοήθειας κατ οίκον , ,3 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης , ,6 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης , ,2 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος , ,3

111 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού ,3-163,4 Δραστηριότητες οργανώσεων , ,8 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας ,3 773,0 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους , ,3 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες ,7-284,2 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών , ,3 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες , ,1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες , ,8 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,2 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας ,0 267,9 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία , ,4 Εκδοτικές δραστηριότητες , ,1 Εκπαίδευση , ,6 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων , ,2 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,7 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη , ,5 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,3-254,7 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής η οικιακής χρήσης , ,3 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ,1-98,9 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη , ,0 Έργα πολιτικού μηχανικού , ,0 Καταλύματα , ,1 Κατασκευή ειδών ένδυσης , ,3 Κατασκευή επίπλων , ,9 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , ,7 Κατασκευή κτιρίων , ,1 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,0-147,8 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού , ,5 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α ,5 639,9 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ,8 895,5 Κτηνιατρικές δραστηριότητες , ,6 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών , ,3 Σελ. 110 από 491

112 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,8 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων , ,8 Παραγωγή βασικών μετάλλων , ,5 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων , ,6 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις ,8-224,2 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών , ,5 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου ,6 667,0 Παραγωγή προϊόντων καπνού , ,6 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων , ,5 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού , ,6 Πλωτές μεταφορές , ,2 Ποτοποιία , ,2 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών ,8-596,2 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού , ,6 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες , ,4 Τηλεπικοινωνίες , ,3 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα , ,0 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες , ,5 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,9-715,7 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών , ,9 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών , ,1 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών , ,1 Σελ. 111 από 491

113 Πίνακας 32: 2ψήφια επαγγέλματα και δυναμισμός Επάγγελμα 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των ,5 516,9 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές , ,8 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών , ,7 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,9 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί , ,4 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας ,5 482,1 23 Εκπαιδευτικοί , ,4 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης , ,3 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας , ,3 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου , ,9 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής , ,8 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας , ,3 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης ,7-946,7 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα , ,4 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας , ,4 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο , ,5 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών , ,5 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών , ,9 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,1 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών , ,0 52 Πωλητές , ,1 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας , ,2 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,4 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,3 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες ,5-71,4 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων ,8 867,6 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι ,8-604,7 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί , ,5 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης , ,1 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και , ,1 Σελ. 112 από 491

114 εξοπλισμού ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 82 Συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,5 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού , ,3 91 Καθαριστές και βοηθοί , ,1 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας , ,3 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών , ,4 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών , ,9 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες , ,7 Πίνακας 33: 2ψήφια επαγγέλματα-2ψήφιοι κλάδοι και δυναμισμός Μεταβολή 2014β'- Επάγγελμα Κλάδος 2015β' 2015β'(%) Δείκτης 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 46 Χονδρικό εμπόριο ,5-782,5 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,1 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 10 Βιομηχανία τροφίμων ,5-259,6 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 85 Εκπαίδευση ,5-908,7 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου Σελ. 113 από Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,6 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 47 Λιανικό εμπόριο ,1-580,2 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 55 Καταλύματα ,5-761,1 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 46 Χονδρικό εμπόριο , ,6 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις , ,2 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 41 Κατασκευή κτιρίων , ,0 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ,5 183,4

115 Σελ. 114 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 61 Τηλεπικοινωνίες , ,5 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,5 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 47 Λιανικό εμπόριο , ,6 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,4 23 Εκπαιδευτικοί 85 Εκπαίδευση , ,0 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,0 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 70 Δραστηρ. κεντρικών γραφείων-παροχής συμβουλών διαχείρισης , ,0 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων ,3 442,1 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 46 Χονδρικό εμπόριο ,3 202,3 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 85 Εκπαίδευση ,6-457,9 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 47 Λιανικό εμπόριο ,5-752,9 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επι 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,6 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,6 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή , ,6 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,8 58 Εκδοτικές δραστηριότητες , ,5 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,9 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,9 615,0

116 Σελ. 115 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή καταλύματος ,2-401,7 60 Δραστηρ. προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,6-618,5 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ,5-861,5 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση , ,5 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις , ,6 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,4 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 50 Πλωτές μεταφορές ,7 480,3 86 Δραστηριότητες 32 Τεχνικοί του τομέα της άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών υγείας επαγ/των , ,9 32 Τεχνικοί του τομέα της 32 Άλλες μεταποιητικές υγείας δραστηριότητες , ,1 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 47 Λιανικό εμπόριο , ,5 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,7 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία , ,5 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών 69 Νομικές και λογιστικές επιχειρήσεων και διοίκησης δραστηριότητες , ,0 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 85 Εκπαίδευση ,8 868,8 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 46 Χονδρικό εμπόριο ,0 447,2 86 Δραστηριότητες 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των ,2-219,3 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 47 Λιανικό εμπόριο ,9-476,0 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες ,1-673,7 66 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες-ασφαλιστικές , ,0

117 δραστηριότητες 84 Δημόσια διοίκηση & 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχν. δραστ , ,0 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 93 Δραστηριότητες άθλησης-διασκέδασηςψυχαγωγίας ,6-258,6 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,3-942,2 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 61 Τηλεπικοινωνίες ,7 404,7 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή ,3-509,8 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 47 Λιανικό εμπόριο , ,4 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,5 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος-φυσ.αερίουατμού-κλιματισμού , ,3 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 46 Χονδρικό εμπόριο , ,0 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,4 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 85 Εκπαίδευση , ,4 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες , ,5 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία , ,4 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών , ,6 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή ,5 938,1 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,6 875,9 Σελ. 116 από 491

118 Σελ. 117 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ μηχανών με πληκτρ 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις ,2 646,7 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,9-79,0 μηχανών με πληκτρ 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 61 Τηλεπικοινωνίες ,7-139,0 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 10 Βιομηχανία τροφίμων ,8-143,9 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 50 Πλωτές μεταφορές ,5-442,0 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,4-530,0 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρ 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,1 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα , ,5 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 61 Τηλεπικοινωνίες , ,0 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,3 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης 56 Δραστηριότητες πελατών υπηρεσιών εστίασης , ,3 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 47 Λιανικό εμπόριο ,4 305,1 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 55 Καταλύματα ,9-965,2 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες υπηρεσίες , ,3 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,3 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και 69 Νομικές και λογιστικές υλικών δραστηριότητες , ,8 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 46 Χονδρικό εμπόριο , ,9 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 47 Λιανικό εμπόριο ,1 323,0 43 Υπάλληλοι καταγραφής 84 Δημόσια διοίκηση & ,5-70,0

119 αριθμητικών δεδομένων και υλικών 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες ,0-203,5 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ,8-326,9 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες , ,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,4 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών υπηρεσιών εστίασης , ,5 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών 96 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών , ,5 51 Απασχολούμενοι στην 88 Δραστηρ. κοινωνικής παροχή προσωπικών μέριμνας, όχι παροχή υπηρεσιών καταλύματος ,2-61,0 51 Απασχολούμενοι στην 97 Δραστηρ. νοικοκυριών παροχή προσωπικών (εργοδότες οικιακού υπηρεσιών προσωπικού) ,9-232,9 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 85 Εκπαίδευση ,6-340,9 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 55 Καταλύματα , ,4 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,4 52 Πωλητές 47 Λιανικό εμπόριο , ,2 52 Πωλητές 10 Βιομηχανία τροφίμων , ,3 52 Πωλητές 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,7 52 Πωλητές 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών , ,0 52 Πωλητές 61 Τηλεπικοινωνίες ,5 555,1 52 Πωλητές 46 Χονδρικό εμπόριο , ,5 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή καταλύματος , ,5 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) ,7 243,0 Σελ. 118 από 491

120 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 47 Λιανικό εμπόριο ,4-345,9 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,1 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,5 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας ,8 282,8 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,1 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγε 02 Δασοκομία και υλοτομία , ,9 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγε 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,1-310,5 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,8 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,7 42 Εργα πολιτικού μηχανικού ,8 560,6 16 Βιομ.ξύλου/πρ.ξύλουφελλού/καλαθοποιίασπαρτοπλεκτική ,7-200,6 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω 41 Κατασκευή κτιρίων , ,6 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλμ 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλμ 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλμ 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλμ 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλμ 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων , ,2 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,1 659,7 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ,6 179,2 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών ,8-269,0 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,5-809,0 73 Χειροτέχνες και 32 Άλλες μεταποιητικές ,0 837,8 Σελ. 119 από 491

121 τυπογράφοι ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι δραστηριότητες 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ,6 34,5 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,0-778,7 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,3 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 61 Τηλεπικοινωνίες ,4 590,2 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 47 Λιανικό εμπόριο ,2 8,0 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτων-μοτοσικλετών ,0-34,9 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,8-881,7 35 Παροχή ηλεκτρικού 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί ρεύματος-φυσ.αερίουατμού-κλιματισμού , ,9 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής η οικιακής χρήσης , ,7 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών έν 47 Λιανικό εμπόριο , ,2 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών έν 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών έν 16 Βιομ.ξύλου/πρ.ξύλουφελλού/καλαθοποιίασπαρτοπλεκτική ,9 343,4 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,1 125,6 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών έν 10 Βιομηχανία τροφίμων ,1-57,2 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών έν 31 Κατασκευή επίπλων , ,2 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ,6 504,5 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,3-281,9 22 Κατασκευή προϊόντων με ελαστικό(καουτσούκ)- πλαστικές ύλες ,2-456,4 Σελ. 120 από 491

122 Σελ. 121 από 491 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ μηχανημάτων κ 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ 10 Βιομηχανία τροφίμων ,7-801,6 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 47 Λιανικό εμπόριο , ,6 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 50 Πλωτές μεταφορές , ,5 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,1 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 10 Βιομηχανία τροφίμων ,0 733,1 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,7 727,2 42 Εργα πολιτικού μηχανικού ,3 430,5 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 41 Κατασκευή κτιρίων ,7 389,3 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες υπηρεσίες ,3-964,7 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 46 Χονδρικό εμπόριο , ,6 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 52 Αποθήκευσηυποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες , ,7 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών , ,8 91 Καθαριστές και βοηθοί 55 Καταλύματα , ,9 91 Καθαριστές και βοηθοί 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικώνοδοντιατρικών επαγ/των , ,5 91 Καθαριστές και βοηθοί 85 Εκπαίδευση ,7 297,7 91 Καθαριστές και βοηθοί 47 Λιανικό εμπόριο ,6-528,3 91 Καθαριστές και βοηθοί 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) ,9-741,4 91 Καθαριστές και βοηθοί 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,6 91 Καθαριστές και βοηθοί 56 Δραστηριότητες , ,7

123 υπηρεσιών εστίασης 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίων-εξωτερικοί χώροι , ,9 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,3 91 Καθαριστές και βοηθοί 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 47 Λιανικό εμπόριο ,2 814,0 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 10 Βιομηχανία τροφίμων ,6 41,9 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,5-151,4 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 41 Κατασκευή κτιρίων ,0-399,2 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 46 Χονδρικό εμπόριο , ,8 94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,4 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης ,3 693,8 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,1-487,3 38 Συλλογή, επεξεργ. & διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών ,2-764,3 Σελ. 122 από 491

124 Πίνακας 34: 2ψήφια επαγγέλματα ανά 2ψήφιο κλάδο Επάγγελμα Κλάδος 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,3 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,1 02 Δασοκομία και υλοτομία , ,9 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,1-310,5 52 Πωλητές 10 Βιομηχανία τροφίμων , ,3 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού 10 Βιομηχανία τροφίμων ,0 733,1 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 10 Βιομηχανία τροφίμων ,6 41,9 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 10 Βιομηχανία τροφίμων ,1-57,2 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 10 Βιομηχανία τροφίμων ,8-143,9 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 10 Βιομηχανία τροφίμων ,5-259,6 81 Επαγγελματίες του τομέα των Χειριστές σταθερών βιομηχα&nu