ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ"

Transcript

1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σταύρος Γαβρόγλου και Ολυμπία Καμινιώτη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα αναγνωρίζεται σχεδόν καθολικά. Παρά την συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του μηχανισμού, για διάφορους λόγους, η σύσταση του εν λόγω μηχανισμού δεν προχώρησε εύκολα και απρόσκοπτα τα προηγούμενα χρόνια. Ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός αξιόπιστου και μόνιμου μηχανισμού ξεκινά την άνοιξη του 2015, με πρώτο βήμα της προσπάθειας αυτής τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών 1, το οποίο έλαβε την έγκριση των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Το Σχέδιο Δράσης που συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, τέθηκε προς διαβούλευση στους κοινωνικούς εταίρους, στις περιφέρειες και σε άλλους φορείς που συνδέονται είτε με τις εισροές είτε με τις εκροές του συστήματος. Λαμβάνοντας την έγκριση από όλους, το νέο Σχέδιο Δράσης άρχισε άμεσα να υλοποιείται. Προέβλεπε την ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης σε στάδια και με τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων. Στην πρώτη φάση (Μάιος-Ιούνιος 2015) πραγματοποιήθηκε ανάλυση δευτερογενών δεδομένων από διάφορες πηγές από το ΕΙΕΑΔ. Στην πρώτη αυτή φάση δόθηκε έμφαση στον προσδιορισμό του 1 %94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%8 9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD% %20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf Σελ.2 από 163

3 δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα παραδοτέα της α φάσης ολοκληρώθηκαν τέλος Ιουνίου και έλαβαν την έγκριση των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών 2 περιεχομένου τους. ως προς την πληρότητα και την ποιότητα του Η β φάση ανάπτυξης του συστήματος διάγνωσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015) προέβλεπε την ενεργό συμμετοχή αρκετών φορέων και τη διεύρυνση των αναλύσεων θεματικά και μεθοδολογικά. Στη β φάση, ο ΟΑΕΔ, οι κοινωνικοί εταίροι και οι περιφέρειες ανέλαβαν τη διενέργεια μελετών και ερευνών με συγκεκριμένες μεθοδολογικές προδιαγραφές. Στην ιστοσελίδα του ΕΙΑΕΔ μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης τα επιμέρους παραδοτέα των συμμετεχόντων φορέων. Στην φάση αυτή διευρύνθηκε η θεματική των αναλύσεων, εξετάζοντας θέματα δυναμισμού κλάδου και επαγγελμάτων, αναντιστοιχίες ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και κενών θέσεων. Η περιφερειακή διάσταση εισάγεται ουσιαστικά σε αυτή τη φάση ανάπτυξης του συστήματος. Πραγματοποιείται τόσο με δευτερογενή δεδομένα όσο και με τα πρωτογενή δεδομένα των περιφερειακών μηχανισμών διάγνωσης. Επίσης στη β φάση, οι αναλύσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αναλύσεις βάσει δεικτών αλλά αξιοποιούνται ποιοτικές μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, διενεργούνται ποσοτικές έρευνες και πραγματοποιούνται οικονομετρικές εκτιμήσεις βασικών μεγεθών. Στη β φάση ανάπτυξης του συστήματος πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αξιολογήσεις του Μηχανισμού των παραδοτέων και της λειτουργίας του, προχώρησε η θεσμοθέτηση του συστήματος, διευρύνθηκαν οι συνεργασίες με φορείς και Υπουργεία (π.χ. με το Υπουργείο Παιδείας), ενισχύθηκε η διάχυση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού και προχώρησαν οι ενέργειες για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για το σύστημα διάγνωσης. Στη β φάση τα βασικά παραδοτέα του ΕΙΕΑΔ είναι τρία: το παραδοτέο για το σύνολο της χώρας, το παραδοτέο για τις περιφέρειες (παρόν παραδοτέο) και το μεθοδολογικό παραδοτέο. 2 Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ: Σελ.3 από 163

4 Από την άνοιξη του παρόντος έτους και μέχρι το τέλος του είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλά σε πολύ λίγο χρόνο και με πολύ λίγους πόρους. Το κυριότερο όλων είναι ότι πλέον έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ο Μηχανισμός Διάγνωσης. Παράγει σε τακτά χρονικά διαστήματα, δύο φορές το έτος, συγκεκριμένα παραδοτέα. Τα παραδοτέα αυτά παρέχουν συστηματική και αξιόπιστη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και μπορούν να αξιοποιηθούν στη χάραξη αποτελεσματικότερων πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας, τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης-κατάρτισης. Πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν για την εξειδίκευση των παραδοτέων σε ειδικότερα θέματα όπως την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις αναδιαρθρώσεις στην οικονομία, ειδικές ομάδες του πληθυσμού, και άλλα θέματα. Επίσης έχουν εντοπιστεί αρκετά θέματα που αφορούν είτε τη λειτουργία του μηχανισμού είτε τις αναγκαίες αναλύσεις και τον τρόπο υλοποίησης αυτών που αναμένεται να αντιμετωπιστούν στο επόμενο διάστημα. Τους πρώτους μήνες του 2016 έχει προγραμματιστεί να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση-διαβούλευση για την πορεία του μηχανισμού που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ανατροφοδότηση για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος. Συνεπώς, μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε ότι ο Μηχανισμός Διάγνωσης έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί και ως δυναμικό σύστημα συνεχώς βελτιώνεται. Σελ.4 από 163

5 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παραδοτέο για τη διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας παράγεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης. Εφ εξής θα παράγεται δύο φορές ετησίως, Ιούνιο και Δεκέμβριο, παρέχοντας επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για το συγκεκριμένο παραδοτέο αντλείται πληροφόρηση από πολλαπλές πηγές: την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ, τα στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη και τους περιφερειακούς μηχανισμούς διάγνωσης. Με τα στοιχεία απασχόλησης της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού υπολογίζονται οι δείκτες δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης με τα στοιχεία ανεργίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού προσδιορίζονται οι αναντιστοιχίες σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο ανά περιφέρεια. Οι αναντιστοιχίες προσδιορίζονται και με τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ, τα οποία προκύπτουν από το παραδοτέο που παρήγαγε η ομάδα εργασίας του ΟΑΕΔ για τη διάγνωση αναγκών. Τα στοιχεία των περιφερειακών μηχανισμών προκύπτουν από τις επιμέρους μελέτες που παρέδωσαν οι περιφέρειες στο πλαίσιο της δημιουργίας περιφερειακών μηχανισμών διάγνωσης. Τα επιμέρους παραδοτέα του ΟΑΕΔ και των περιφερειών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η ανάλυση δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων με βάση τα στοιχεία απασχόλησης της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Η ανάλυση αναδεικνύει ορισμένες ομοιότητες αλλά και σημαντικές περιφερειακές διαφορές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάλυσης σε περιφερειακό επίπεδο. Ο τουρισμός αναδεικνύεται ως δυναμικός κλάδος σε 9 εκ των 13 περιφερειών και σε καμία ως φθίνων. Το δημόσιο και οι κατασκευές Σελ.5 από 163

6 χαρακτηρίζονται φθίνοντες κλάδοι σε 4 περιφέρειες και σε καμία δυναμικοί. Ο αγροτικός τομέας διακρίνεται από δυναμισμό σε 4 περιφέρειες και από φθίνουσα πορεία σε 4 άλλες περιφέρειες. Ο μεγαλύτερος κλάδος ως προς τον αριθμό απασχολουμένων, το εμπόριο, κρίνεται δυναμικός σε 6 περιφέρειες και φθίνων σε 2 περιφέρειες. Όσον αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών και των πωλήσεων χαρακτηρίζεται από δυναμισμό σε 5 περιφέρειες και φθίνουσα πορεία σε 2 περιφέρειες. Οι γεωργοί-κτηνοτρόφοι-αλιείς είναι δυναμική επαγγελματική κατηγορία σε 4 περιφέρειες και παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία σε 4 περιφέρειες. Το επάγγελμα του ανώτερου διευθυντικού στελέχους χαρακτηρίζεται από δυναμισμό σε 3 περιφέρειες και φθίνουσα πορεία σε 4 περιφέρειες. Οι περιφερειακοί μηχανισμοί διάγνωσης παρήγαγαν πληροφορίες για τον δυναμισμό επαγγελμάτων και κλάδων, τις κενές θέσεις και τις δεξιότητες. Ο βαθμός αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μελετών που παρήχθησαν ποικίλλει. Τα αποτελέσματα των περιφερειακών μηχανισμών συνοψίζονται στο Κεφάλαιο 2. Τα αποτελέσματα των περιφερειακών μηχανισμών βασίζονται στην ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και στην ανάλυση των πορισμάτων της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Με βάση τα πορίσματα των περιφερειακών μηχανισμών παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών ως προς τον δυναμισμό συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αλλά και ορισμένες ομοιότητες. Ο τομέας της αγροδιατροφής χαρακτηρίζεται σχεδόν παντού ως δυναμικά υποσχόμενος κλάδος. Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνονται αναδιαρθρώσεις σε διάφορους κλάδους. Σχετικώς με τις δεξιότητες σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνονται σημαντικά ελλείμματα και σε άλλες επάρκεια. Η σημασία των άτυπων προσόντων επισημαίνεται σε μια περιφέρεια. Το θέμα της εργασιακής εμπειρίας αναδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις, παρέχοντας μια χρήσιμη πληροφορία για Σελ.6 από 163

7 τον σχεδιασμό πολιτικών. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει από τις μελέτες των περιφερειών είναι η σημασία της πιστοποίησης σε διάφορα επαγγέλματα. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας ανά περιφέρεια με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η εγγεγραμμένη ανεργία αποτελεί μια πηγή με την οποία μπορούν να προσδιοριστούν οι αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, στο σύνολο της χώρας οι επαγγελματικές κατηγορίες με τον υψηλότερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων είναι οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές. Σε 9 περιφέρειες υπερτερούν οι ανειδίκευτοι εργάτες, σε 3 περιφέρειες οι υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών και πωλητές και σε 1 περιφέρεια οι υπάλληλοι γραφείου. Εντονότερες αναντιστοιχίες με βάση τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε περιοχής παρατηρούνται στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας ενώ σε ευνοϊκή θέση βρίσκονται οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης. Οι περιφερειακές ενότητες με το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Κοζάνης, Δυτικής Αττικής, Ξάνθης, Αιτωλοακαρνανίας και Καστοριάς ενώ σε ευνοϊκή θέση βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Ιθάκης, Μυκόνου, Μήλου, Κύθνου, Θήρας και Τήνου. Στο Κεφάλαιο 4 προσδιορίζονται οι αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο με βάση τα στοιχεία ανεργίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Παρουσιάζονται οι κλάδοι και τα επαγγέλματα της προηγούμενης απασχόλησης των ανέργων. Στις περισσότερες περιφέρειες το εμπόριο και η παροχή υπηρεσιών και οι πωλήσεις συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε ορισμένες από τις νησιωτικές περιφέρειες, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα. Η ευρεία διασπορά και συμπληρωματικότητα των δυναμικών και φθινόντων κλάδων και επαγγελμάτων στις 13 Περιφέρειες αναδεικνύει την Σελ.7 από 163

8 κρισιμότητα της περιφερειακής διάστασης κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης της αγοράς εργασίας. Η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής κινητικότητας θα συνεισέφερε επίσης σημαντικά στην αποκατάσταση της γεωγραφικής αναπτυξιακής ισορροπίας και στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας για την περίοδο Ιανουάριος- Αύγουστος Με τα στοιχεία του Εργάνη έχει υπολογιστεί για κάθε περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα ένας δείκτης: ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης/πληθυσμός. Με βάση τον ανωτέρω δείκτη οι περιφέρειες με την ευνοϊκότερη κατάσταση απασχόλησης για το συγκεκριμένο διάστημα είναι οι νησιωτικές περιφέρειες και η Πελοπόννησος. Οι περιφέρειες με την αρνητικότερη εικόνα είναι η Αττική, η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα. Εντός των περιφερειών παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη. Σελ.8 από 163

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εισαγωγή Με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού είναι δυνατό να υπολογιστούν οι δυναμικοί κλάδοι και επαγγέλματα ανά Περιφέρεια, σε μονοψήφιο, διψήφιο και τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης/ταξινόμησης των κλάδων και των επαγγελμάτων. Ο δείκτης δυναμισμού υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία απασχόλησης της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., και συγκεκριμένα τα στοιχεία του β τριμήνου του 2014 και 2015, ως εξής: (2015β β )*2015β /2014β. Ωστόσο οι υπολογισμοί του δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων δεν έχουν στατιστική σημασία όταν ο αριθμός των περιπτώσεων σε κάποιες κατηγορίες κλάδων ή επαγγελμάτων είναι πολύ μικρός. Έτσι, στα στοιχεία που ακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις δυναμισμού των κλάδων και των επαγγελμάτων για όλες τις περιφέρειες όσον αφορά τη μονοψήφια ταξινόμηση κλάδων και επαγγελμάτων, για κάποιες περιφέρειες όσον αφορά τη διψήφια ταξινόμηση, και μόνο για τις δύο μεγαλύτερες περιφέρειες όσον αφορά την τριψήφια ταξινόμηση επαγγελμάτων. 1ψήφιοι κλάδοι Εξετάζουμε τους 1ψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κάθε Περιφέρειας ως προς τον δυναμισμό τους. Συγκεκριμένα, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των κλάδων (ΣΤΑΚΟΔ-08) του πιο πρόσφατου Σελ.9 από 163

10 διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, εξαιρούμε πρώτα, σε κάθε Περιφέρεια, από το σύνολο των περιπτώσεων απασχολουμένων ανά 2ψήφιο κλάδο με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β. Με τον τρόπο αυτό σε καμία Περιφέρειες το ποσοστό των απασχολουμένων που απαλείφεται δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε οι εναπομείναντες να θεωρηθούν μη αντιπροσωπευτικοί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από την επεξεργασία τους για την ανάδειξη των δυναμικών κλάδων. Ακόμα και σε μια μικρή Περιφέρεια, όπως αυτή της Ηπείρου, αποκλείονται περιπτώσεις απασχολουμένων σε 11 από τους 21 1ψήφιους κλάδους που αντιστοιχούν στο 8,10% του συνόλου των απασχολουμένων του β τριμήνου (σε μια μεγάλη Περιφέρεια όπως αυτή της Κρήτης αποκλείεται το 1,3% των απασχολουμένων). Ακολουθούν πίνακες με τον δυναμισμό των 1ψήφιων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τον αριθμό απασχολούμενων κατά το β τρίμηνο του 2015 (περιπτώσεις με τουλάχιστον 2000 άτομα) και την ποσοστιαία μεταβολή απασχολουμένων το β τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του Πίνακας 1: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Σελ.10 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,0 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,1 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,4 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ , ,2

11 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,1 5,0 Σ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,0-305,1 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,0-423,8 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,6 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ,3 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,6 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,1 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,1 Πίνακας 2: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,5 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,7 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,2 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,5 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ,1 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,6 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,9 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ,8 Σ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,4 Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, , ,7 Σελ.11 από 163

12 ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ , ,9 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,0 521,2 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ,6-81,5 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,5-169,5 Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ,9-246,0 Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ,2-696,6 Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ , ,5 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,1 Πίνακας 3: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ,2 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,5 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,1 Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ,2 931,6 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ,6 658,7 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,7 631,0 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,9 238,0 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,0 101,0 Θ ,6-457,4 Σελ.12 από 163

13 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,4-472,0 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,3-491,9 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,9-563,0 Πίνακας 4: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Ηπείρου Απασχολούμεν οι 2015β' Μεταβολ ή '14- '15(%) Δείκτης Δυναμισμο ύ Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,4 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,7 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,6 782,2 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,3 667,7 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,0 663,5 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,6-226,9 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ,3-291,0 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,9-447,4 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,7-709,1 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,0-780,4 Σελ.13 από 163

14 Πίνακας 5: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,7 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,2 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,9 Σ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,0 752,7 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ,4-116,6 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,6-327,6 Τ. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ,3-385,6 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,1-765,6 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,9-973,6 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ,3 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,1 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,7 Πίνακας 6: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Σελ.14 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,7 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,1 648,1 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,3 489,7 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,5 21,1

15 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,3-17,9 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,9-659,1 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,9 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,4 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,3 Πίνακας 7: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σελ.15 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,7 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,5 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ,7 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,4 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,4 963,0 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,7 890,5 Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ,4 281,8 Σ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,5-27,8 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ,6-201,8 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,0-490,3 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,8-545,6 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,3

16 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , ,8 Πίνακας 8: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14- '15(%) Δείκτης Δυναμισμού Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,2 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,1 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,1 Σ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,7 Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ,0 274,3 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,2-119,3 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,2-122,6 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ,2-320,6 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,0-420,5 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,7-639,0 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,8 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,0 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , ,9 Σελ.16 από 163

17 Πίνακας 9: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Αττικής Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,8 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,4 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,7 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,6 Σ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,7 Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ,8-81,4 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,2-955,9 Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ , ,0 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,0 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,3 Τ. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ , ,6 Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ , ,6 Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , ,3 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ,4 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , ,1 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,5 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ,8 Σελ.17 από 163

18 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ , ,5 Πίνακας 10: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ , ,2 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,0 Σ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,7 727,3 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,7 498,3 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,7 423,9 Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,6 149,3 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,7-70,0 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,7-82,6 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,0-137,6 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,6-571,9 Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ,0-625,3 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,6-968,6 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,0 Σελ.18 από 163

19 Πίνακας 11: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού , , , , ,7 334, ,4 233, ,0-117, ,7-219, ,2-258, ,0-305, ,2-357, ,4-851, ,9-969,0 Πίνακας 12: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού , ,4 Σελ.19 από 163

20 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , , , , , ,9 294, ,6 201, ,1 18, ,9-115, ,0-390, , , , ,2 Πίνακας 13: Δυναμισμός 1ψήφιων κλάδων της Περιφέρειας Κρήτης Σελ.20 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή '14- '15(%) Δείκτης Δυναμισμού Π. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ,2 Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ , ,5 Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,1 Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ,2 931,6 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ,6 658,7 Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ,7 631,0 Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,9 238,0 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,0 101,0

21 Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ,6-457,4 Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,4-472,0 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,3-491,9 Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,9-563,0 1ψήφια επαγγέλματα Εξετάζουμε τα 1ψήφια επαγγέλματα κάθε Περιφέρειας ως προς τον δυναμισμό τους. Συγκεκριμένα, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση ανά μονοψήφια επαγγελματική κατηγορία (ΣΤΕΠ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, εξαιρούμε τα «πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν». Ακολουθούν πίνακες με τον δυναμισμό των 1ψήφιων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τον αριθμό απασχολούμενων κατά το β τρίμηνο του 2015 και την ποσοστιαία μεταβολή των απασχολουμένων μεταξύ του β τριμήνου του 2015 και του αντίστοιχου τριμήνου του Πίνακας 14: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Σελ.21 από 163 Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,6 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,3 Υπάλληλοι γραφείου , ,0 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,7 680,5 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,5-500,1 Χειριστές βιομηχανικών , ,2

22 εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Επαγγελματίες , ,9 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,9 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,8 Πίνακας 15: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,4 Υπάλληλοι γραφείου , ,2 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,1 Επαγγελματίες , ,7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,0 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,3 96,2 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,6-243,5 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη , ,1 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,0 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,5 Σελ.22 από 163

23 Πίνακας 16: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Απασχολούμενο ι 2015β Μεταβολ ή '14- '15(%) Δείκτης Δυναμισμο ύ Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,5 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ,2 642,1 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,2 610,6 Υπάλληλοι γραφείου ,3 516,6 Επαγγελματίες ,1-17,0 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές ,7-243,8 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,1-529,0 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες ,9-632,5 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,1 Πίνακας 17: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,1-391,0 Επαγγελματίες , ,5 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,3 975,0 Υπάλληλοι γραφείου ,7 536,8 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,8 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ,3 466,4 Ειδικευμένοι τεχνίτες και , ,3 Σελ.23 από 163

24 ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,2 161,5 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες ,4 338,4 Πίνακας 18: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη , ,8 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,0 Υπάλληλοι γραφείου , ,8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,7 Επαγγελματίες , ,1 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,7 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,3 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,7 Πίνακας 19: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Απασχολούμενο ι 2015β Μεταβολ ή '14- Δείκτης Δυναμισμο Σελ.24 από 163

25 '15(%) ύ Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη , ,1 Επαγγελματίες ,1-488,9 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,7 Υπάλληλοι γραφείου ,3 843,7 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,3 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,0 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,8 825,4 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες ,8 527,2 Πίνακας 20: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Επαγγελματίες , ,0 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,2 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,4 Υπάλληλοι γραφείου ,3 544,5 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7-560,3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,9-712,4 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ,8-825,3 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,8-963,2 Σελ.25 από 163

26 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,8 Πίνακας 21: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,0 Υπάλληλοι γραφείου , ,1 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,0 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,6 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες ,9 583,6 Επαγγελματίες ,7-338,2 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,8-767,8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,7 Πίνακας 22: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Αττικής Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Επαγγελματίες , ,0 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,2 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,4 Σελ.26 από 163

27 Υπάλληλοι γραφείου ,3 544,5 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7-560,3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,9-712,4 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ,8-825,3 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,8-963,2 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,8 Πίνακας 23: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,0 Υπάλληλοι γραφείου , ,1 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,0 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,6 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες ,9 583,6 Επαγγελματίες ,7-338,2 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,8-767,8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,7 Σελ.27 από 163

28 Πίνακας 24: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή 14-15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,2 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,7 720,3 Υπάλληλοι γραφείου ,3 549,5 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7 513,1 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,4 58,4 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7-913,6 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,0 Επαγγελματίες , ,6 Πίνακας 25: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,6 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,8 Υπάλληλοι γραφείου , ,7 Επαγγελματίες ,5 491,5 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,3-372,2 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,5-495,7 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων , ,9 Σελ.28 από 163

29 και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , ,9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,1 Πίνακας 26: Δυναμισμός 1ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή '14-'15(%) Δείκτης Δυναμισμού Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες , ,5 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , ,1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,6-490,7 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ,5-809,0 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,6 Επαγγελματίες , ,1 Υπάλληλοι γραφείου , ,1 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , ,2 Σελ.29 από 163

30 2ψήφιοι κλάδοι Εξετάζουμε τους 2ψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κάθε Περιφέρειας ως προς τον δυναμισμό τους. Συγκεκριμένα, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των κλάδων (ΣΤΑΚΟΔ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, εξαιρούμε πρώτα, σε κάθε Περιφέρεια, από το σύνολο των περιπτώσεων απασχολουμένων ανά 2ψήφιο κλάδο με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β. Με τον τρόπο αυτό, σε ορισμένες Περιφέρειες το ποσοστό των απασχολουμένων που απαλείφεται είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο από το 20%), με αποτέλεσμα να μην έχει νόημα η επεξεργασία των υπολοίπων και ο υπολογισμός του κλαδικού δυναμισμού της απασχόλησης, αφού οι εναπομείναντες δεν μπορούν να θεωρηθούν πλέον αντιπροσωπευτικοί ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από την επεξεργασία τους για την ανάδειξη των δυναμικών κλάδων. Για παράδειγμα, στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, στην ταξινόμηση των απασχολουμένων ανά 2ψήφιο κλάδο μόνο σε 8 από τους 51 συνολικά 2ψήφιους κλάδους καταγράφονται (μετά από αναγωγή από το αντιπροσωπευτικό δείγμα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού) περισσότεροι από 2000 απασχολούμενοι, δηλαδή μόνο από τους συνολικά απασχολούμενους (68,4%). Ακολουθεί Πίνακας με τα ποσοστά των απασχολουμένων ανά 2ψήφιο κλάδο με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις σε κάθε Περιφέρεια. Πίνακας 27: Απασχολούμενοι ανά Περιφέρεια και ανά 2ψήφιο κλάδο με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις (2015β ) Σύνολο απασχολούμενων Απασχολούμενοι σε 2ψήφιους κλάδους με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις Απασχολούμενοι σε 2ψήφιους κλάδους με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις Σελ.30 από 163

31 (%) Ανατολική Μακεδονία Θράκη Κεντρική Μακεδονία & , ,2 Δυτική Μακεδονία ,6 Ήπειρος ,7 Θεσσαλία ,4 Ιόνιοι Νήσοι ,4 Δυτική Ελλάδα ,0 Στερεά Ελλάδα ,4 Αττική ,3 Πελοπόννησος ,5 Βόρειο Αιγαίο ,1 Νότιο Αιγαίο ,4 Κρήτη ,4 Με βάση τον παραπάνω Πίνακα, εξαιρούμε από την ανάλυση των δυναμικών 2ψήφιων κλάδων ανά Περιφέρεια τις περιφέρειες όπου ο αριθμός των περιπτώσεων με τουλάχιστον 2000 άτομα ανά κλάδο ανέρχεται σε λιγότερο από το 80% του συνόλου της περιφερειακής απασχόλησης, όπως στις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και της Ηπείρου, και επικεντρωνόμαστε στις υπόλοιπες. Ταξινομούμε τους απασχολούμενους ανά 2ψήφιο κλάδο στις υπόλοιπες Περιφέρειες σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από τους 2ψήφιους κλάδους, οι 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικοί» κλάδοι (μπλε γραμματοσειρά) της Περιφέρειας, ενώ οι Σελ.31 από 163

32 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντες» κλάδοι (κόκκινη γραμματοσειρά). Το ενδιάμεσο 60% των κλάδων ορίζονται ως «σταθεροί». Πίνακας 28: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελ.32 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης , 9 47 Λιανικό εμπόριο ,3 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία , ,7 41 Κατασκευή κτιρίων , ,9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης , ,1 10 Βιομηχανία τροφίμων , ,6 85 Εκπαίδευση , ,5 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των , ,5 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών , ,4 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,4 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών , ,0 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,4 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,6 88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή καταλύματος , ,2 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματοςφυσ.αερίου-ατμού-κλιματισμού , ,1 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας , ,8 42 Εργα πολιτικού μηχανικού , ,1 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) , ,2 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις , ,9 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή ,8 993,2

33 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων ,4 730,7 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α ,2 712,7 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίων-εξωτερικοί χώροι ,8-132,6 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχν. δραστ ,8-158,7 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,6-191,9 55 Καταλύματα ,5-590,6 61 Τηλεπικοινωνίες ,2-769,0 52 Αποθήκευση-υποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες ,4-832,2 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ,0-909,8 93 Δραστηριότητες άθλησηςδιασκέδασης-ψυχαγωγίας ,1-951,6 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα ,7-963,7 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,6 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτωνμοτοσικλετών , ,1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,7 46 Χονδρικό εμπόριο , ,8 Πίνακας 29: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , , 2 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,7 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων ,6 525,4 47 Λιανικό εμπόριο ,9 485,7 46 Χονδρικό εμπόριο ,2-179,3 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ,7-337,2 Σελ.33 από 163

34 85 Εκπαίδευση ,9-374,1 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτωνμοτοσικλετών ,7-535,5 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) ,5-580,4 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,0-698,3 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις ,9-782,4 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των ,0-814,2 41 Κατασκευή κτιρίων ,4-991,0 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,4 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,5 10 Βιομηχανία τροφίμων , ,1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,5 Πίνακας 30: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Σελ.34 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,5 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,4 10 Βιομηχανία τροφίμων , ,4 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων , ,1 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτωνμοτοσικλετών , ,2 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των , ,7 85 Εκπαίδευση ,5 473,1 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,5 119,7 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,8-27,9 64 Δραστηριότητες ,6-119,3

35 χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,4-377,1 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,2-912,0 46 Χονδρικό εμπόριο , ,3 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών , ,4 47 Λιανικό εμπόριο , ,8 Πίνακας 31: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων στην Περιφέρεια Αττικής Σελ.35 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 47 Λιανικό εμπόριο , ,8 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση , ,6 85 Εκπαίδευση , ,3 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των , ,5 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,6 46 Χονδρικό εμπόριο , ,3 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών , ,5 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες , ,5 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών , ,0 71 Δραστ. αρχιτεκτόνων & μηχανικών τεχν. δοκιμέςαναλύσεις , ,5 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) , ,4 10 Βιομηχανία τροφίμων , ,3 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,1 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτωνμοτοσικλετών , ,5 61 Τηλεπικοινωνίες ,8 808,3 52 Αποθήκευση-υποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες , ,9 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών , ,7

36 Σελ.36 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 50 Πλωτές μεταφορές ,4 860,0 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίων-εξωτερικοί χώροι ,1-646,7 62 Δραστηριότητες προγρ/σμού Η/Υ, παροχής συμβουλών & συναφή , ,9 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματοςφυσ.αερίου-ατμού-κλιματισμού , ,7 55 Καταλύματα , ,6 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων , ,5 41 Κατασκευή κτιρίων ,2-696,2 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων , ,5 66 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίεςασφαλιστικές δραστηριότητες , ,6 79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες υπηρεσίες , ,9 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας ,0-928,1 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων , ,7 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς , ,9 88 Δραστηρ. κοινωνικής μέριμνας, όχι παροχή καταλύματος , ,2 38 Συλλογή, επεξεργ. & διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών , ,7 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία ,5-201,2 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση , ,4 93 Δραστηριότητες άθλησηςδιασκέδασης-ψυχαγωγίας ,3 876,6 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,3 60 Δραστηρ. προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,3-912,0 42 Εργα πολιτικού μηχανικού , ,6 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,9 716,4 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης , ,2 82 Διοικητική-γραμματειακή & άλλη υποστήριξη σε επιχ/σεις ,0 807,5 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ,8-310,9

37 95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής η οικιακής χρήσης ,1-950,5 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχν. δραστ ,3-619,1 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ,9 199,4 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,5 635,7 51 Αεροπορικές μεταφορές , ,0 22 Κατασκευή προϊόντων με ελαστικό(καουτσούκ)-πλαστικές ύλες ,4-983,9 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ,0 1,2 58 Εκδοτικές δραστηριότητες , ,3 70 Δραστηρ. κεντρικών γραφείωνπαροχής συμβουλών διαχείρισης , ,5 16 Βιομ.ξύλου/πρ.ξύλουφελλού/καλαθοποιίασπαρτοπλεκτική ,4-275,8 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ,5 232,0 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,6 58,6 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων , ,0 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας ,2 934,2 31 Κατασκευή επίπλων ,8 425,0 78 Δραστηριότητες απασχόλησης ,9-790,3 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,8-86,9 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,7 462,7 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα , ,5 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,4-10,8 59 Παραγ.κιν/φικών ταινιώνvideo-προγρ.tv,ηχογ/σεις κλπ ,5-378,9 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου ,5-52,8 Πίνακας 32: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- Δείκτης Σελ.37 από 163

38 2015β'(%) 41 Κατασκευή κτιρίων , ,9 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης , ,8 85 Εκπαίδευση , ,0 47 Λιανικό εμπόριο , ,9 46 Χονδρικό εμπόριο ,0 966,8 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των ,9 573,1 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματοςφυσ.αερίου-ατμού-κλιματισμού ,4 29,2 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,7-55,5 55 Καταλύματα ,4-176,1 10 Βιομηχανία τροφίμων ,3-199,6 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,4-287,9 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,7-754,8 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες , ,7 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες , ,4 Πίνακας 33: Δυναμισμός 2ψήφιων κλάδων στην Περιφέρεια Κρήτης 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 10 Βιομηχανία τροφίμων 55 Καταλύματα 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης , , , , , , , , , , , ,9 Σελ.38 από 163

39 45 Χονδρ.-λιαν.εμπ.& επισκ.μηχ/κίνητων οχημάτωνμοτοσικλετών 97 Δραστηρ. νοικοκυριών (εργοδότες οικιακού προσωπικού) 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 79 Ταξιδ.πρακτορεία/γραφεία ταξιδιών/άλλες υπηρεσίες 85 Εκπαίδευση 46 Χονδρικό εμπόριο 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 86 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των 41 Κατασκευή κτιρίων 84 Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 47 Λιανικό εμπόριο ,8 465, ,3-7, ,6-157, ,6-235, ,5-406, ,8-905, ,8-977, , , , , , , , ,3 2ψήφια επαγγέλματα Εξετάζουμε τα 2ψήφια επαγγέλματα κάθε Περιφέρειας ως προς τον δυναμισμό τους. Συγκεκριμένα, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, εξαιρούμε πρώτα, σε κάθε Περιφέρεια, από το σύνολο των περιπτώσεων απασχολουμένων ανά 2ψήφιο επάγγελμα με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β. Με τον τρόπο αυτό, σε ορισμένες Περιφέρειες το ποσοστό των απασχολουμένων που απαλείφεται είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο από το 20%), με αποτέλεσμα να μην έχει νόημα η επεξεργασία των υπολοίπων και ο υπολογισμός του δυναμισμού της απασχόλησης ανά επάγγελμα, αφού οι εναπομείναντες δεν Σελ.39 από 163

40 μπορούν να θεωρηθούν πλέον αντιπροσωπευτικοί ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από την επεξεργασία τους για την ανάδειξη των δυναμικών επαγγελμάτων. Για παράδειγμα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην ταξινόμηση των απασχολουμένων ανά 2ψήφιο επάγγελμα μόνο σε 8 από τα 37 συνολικά 2ψήφια επαγγέλματα καταγράφονται (μετά από αναγωγή από το αντιπροσωπευτικό δείγμα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού) περισσότεροι από 2000 απασχολούμενοι, δηλαδή μόνο από τους συνολικά απασχολούμενους (61,8%). Ακολουθεί Πίνακας με τα ποσοστά των απασχολουμένων ανά 2ψήφιο επάγγελμα με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις σε κάθε Περιφέρεια. Πίνακας 34: Απασχολούμενοι ανά Περιφέρεια και ανά 2ψήφιο επάγγελμα με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις (2015β ) Σύνολο απασχολουμένων Απασχολούμενοι σε 2ψήφια επαγγέλματα με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις Απασχολούμενοι σε 2ψήφια επαγγέλματα με τουλάχιστον 2000 περιπτώσεις (%) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία , , ,0 Ήπειρος ,3 Θεσσαλία ,3 Ιόνιοι Νήσοι ,7 Δυτική Ελλάδα ,8 Στερεά Ελλάδα ,1 Σελ.40 από 163

41 Αττική ,4 Πελοπόννησος ,6 Βόρειο Αιγαίο ,0 Νότιο Αιγαίο ,3 Κρήτη ,5 Με βάση τον παραπάνω Πίνακα, εξαιρούμε από την ανάλυση των δυναμικών 2ψήφιων επαγγελμάτων ανά Περιφέρεια τις περιφέρειες όπου ο αριθμός των περιπτώσεων με τουλάχιστον 2000 άτομα ανά επάγγελμα ανέρχεται σε λιγότερο από το 80% του συνόλου της περιφερειακής απασχόλησης, όπως στις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, και επικεντρωνόμαστε στις υπόλοιπες. Ταξινομούμε τους απασχολούμενους ανά 2ψήφιο κλάδο στις υπόλοιπες Περιφέρειες σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από τα 2ψήφια επαγγέλματα, τα 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» κλάδοι (μπλε γραμματοσειρά) της Περιφέρειας, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα (κόκκινη γραμματοσειρά). Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Πίνακας 35: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Μεταβολή Απασχολούμενοι 2015β' 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 52 Πωλητές , ,5 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών , ,4 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο , ,1 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,0 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,9 Σελ.41 από 163

42 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ , ,6 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης , ,1 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης ,8 821,9 23 Εκπαιδευτικοί ,5 594,6 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας ,3 477,6 91 Καθαριστές και βοηθοί ,3 310,5 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο ,6 100,3 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,2 44,2 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας ,2 8,1 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης ,6-203,8 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,7-219,5 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων ,5-290,7 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί ,2-595,2 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί ,1-821,9 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού , ,7 Πίνακας 36: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελ.42 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 52 Πωλητές , ,5 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών , ,5 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών , ,3 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,2 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με , ,3

43 Σελ.43 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ πληκτρολόγιο 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης , ,4 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα , ,9 23 Εκπαιδευτικοί , ,2 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,4 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας , ,3 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας , ,7 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο ,4 753,0 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής ,6 443,0 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ,2 409,7 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,5 394,2 91 Καθαριστές και βοηθοί ,5 82,1 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ,3-35,4 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης ,0-356,2 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου ,0-424,5 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας ,3-426,1 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες ,4-579,9 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι ,2-634,3 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί ,2-800,4 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας , ,4 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω , ,6 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης , ,1 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών , ,5 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί , ,4

44 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών , ,0 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών , ,4 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,4 Πίνακας 37: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Σελ.44 από 163 Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού , ,2 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών , ,1 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,9 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,9 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,4 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν , ,5 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης , ,6 91 Καθαριστές και βοηθοί , ,4 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μ ,5 884,1 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας ,7 547,7 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης ,0-102,7 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών ,7-199,6 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο ,7-212,4 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί ,3-296,3 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας ,1-371,8 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας ,0-379,1 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων ,5-686,1

45 και διοίκησης 23 Εκπαιδευτικοί ,4-699,7 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας ,3-762,1 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο ,5-772,6 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ ,6-963,9 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί , ,9 52 Πωλητές , ,6 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,0 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων , ,2 Πίνακας 38: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,0 52 Πωλητές , ,9 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης , ,2 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών , ,9 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί , ,3 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης , ,3 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης , ,6 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο ,1 658,1 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,1 649,9 22 Επαγγελματίες του τομέα της ,1 464,8 Σελ.45 από 163

46 υγείας 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών ,1 424,7 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,2 214,6 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί ,6-125,8 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας ,9-188,2 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών ,5-300,1 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας ,3-439,4 91 Καθαριστές και βοηθοί ,5-443,6 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων ,1-885,4 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο , ,8 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,8 23 Εκπαιδευτικοί , ,4 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,0 Πίνακας 39: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες ,7 17, ,5 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 5.928,5 53, ,7 52 Πωλητές ,1 8, ,8 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 4.449,7 35, ,2 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 3.321,5 31, ,7 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,7 7,8 907,3 Σελ.46 από 163

47 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 6.988,9 11,5 801,7 92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 4.552,6 11,9 539,9 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 2.720,3 14,7 400,4 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 6.346,5 6,3 398,5 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο 2.472,8 13,0 322,0 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 2.473,6-0,8-18,6 62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 2.077,4-9,7-201,5 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 4.218,7-6,7-281,7 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 3.195,4-9,4-301,9 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 5.372,1-8,1-436,1 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 2.432,4-21,9-531,7 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω 4.644,7-16,6-770,2 91 Καθαριστές και βοηθοί 2.282,4-36,9-842,9 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης 5.835,2-18, ,7-23 Εκπαιδευτικοί 9.261,7-13,7 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 9.445,5-22, , ,9 Σελ.47 από 163

48 Πίνακας 40: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Αττικής Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών ,0 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο ,7 Δείκτης , , 8 23 Εκπαιδευτικοί , ,5 52 Πωλητές , ,6 73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι , ,5 34 Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα , ,2 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης , ,8 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών , ,6 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί , ,2 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,7 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες , ,6 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού , ,2 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,2 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας , ,3 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης ,3 956,0 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,5 907,1 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί ,4 600,6 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,0 419,8 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας ,5 225,1 Σελ.48 από 163

49 35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας ,8 165,3 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής ,1-244,1 91 Καθαριστές και βοηθοί ,9-550,0 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,1-786,8 53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας , ,1 13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών , ,7 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω , ,1 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης , ,0 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,9 12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές , ,0 25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας , ,7 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών , ,3 44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,7 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,9 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο , ,9 Πίνακας 41: Δυναμισμός 2ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών , ,6 83 Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού , ,3 Σελ.49 από 163

50 91 Καθαριστές και βοηθοί , ,0 75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης , ,2 22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας ,3 940,2 24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης ,9 886,9 52 Πωλητές ,6 706,2 54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας ,3 685,6 23 Εκπαιδευτικοί ,9 623,5 33 Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης ,4 335,0 32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας ,0 288,1 41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο ,2 223,2 74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί ,2 170,8 43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών ,4 147,6 31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής ,4 58,5 26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο ,4-39,9 71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων τω ,5-50,2 96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες ,4-188,1 72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,3-339,1 21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί ,9-959,2 14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,6 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών , ,3 61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες , ,8 Σελ.50 από 163

51 3ψήφια επαγγέλματα Εξετάζουμε τα 3ψήφια επαγγέλματα ως προς τον δυναμισμό τους σε Περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, αναλύουμε την τριμηνιαία απασχόληση των 3ψήφιων επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-08) του πιο πρόσφατου διαθέσιμου τριμήνου (2015β ) και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (2014β ). Προς τούτο, αφαιρούμε πρώτα από το σύνολο των περιπτώσεων 3ψηφίου επαγγέλματος με στατιστικά ασήμαντο αριθμό απασχολούμενων (<2000 μετά από αναγωγή), είτε το 2014β είτε το 2015β καθώς και τα «πρόσωπα που δεν μπορούν να καταταγούν». Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι στις περισσότερες Περιφέρειες, μετά την παραπάνω αφαίρεση, παραμένει ένα μικρό μόνο μέρος των περιπτώσεων για περαιτέρω ανάλυση. Για παράδειγμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από τα 114 3ψήφια επαγγέλματα μόνο στα 15 υπάρχουν τουλάχιστον 2000 απασχολούμενοι και το 2014β και το 2015β, που αντιστοιχούν μόνο στο 65,9% των απασχολουμένων (του 2015β). Μόνο στη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Αττικής παραμένει, μετά την παραπάνω αφαίρεση, επαρκής αριθμός περιπτώσεων 3ψήφιου επαγγέλματος (86,7% και 98,1%) ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από την επεξεργασία τους για την ανάδειξη των δυναμικών επαγγελμάτων. Στη συνέχεια ταξινομούμε τα 3ψήφια επαγγέλματα των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Δυναμισμού. Από αυτά, τα 20% με τον υψηλότερο Δείκτη ορίζονται ως «δυναμικά» επαγγέλματα, ενώ τα 20% με τον χαμηλότερο δείκτη ορίζονται ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων ορίζονται ως «σταθερά». Ακολουθούν οι πίνακες με τα δυναμικότερα επαγγέλματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής. Οι πλήρεις πίνακες, που συμπεριλαμβάνουν και τα σταθερά και τα φθίνοντα επαγγέλματα, παρατίθενται στο Παράρτημα. Σελ.51 από 163

52 Πίνακας 42: Δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές , ,8 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,3 513 Σερβιτόροι, εν γένει , ,2 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά , ,1 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,5 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , ,0 524 Άλλοι πωλητές , ,2 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων , ,1 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,0 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,4 Πίνακας 43: Δυναμικά 3ψήφια επαγγέλματα στην Περιφέρεια Αττικής Σελ.52 από 163 Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης , Σερβιτόροι, εν γένει ,9 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) , ,2 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί , ,9 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,1 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,7

53 524 Άλλοι πωλητές , ,0 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών , ,6 221 Ιατροί εν γένει , ,0 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί , ,3 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων , ,0 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,4 265 Καλλιτέχνες εν γένει , ,1 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής , ,7 512 Μάγειροι , ,6 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές , ,5 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής , ,8 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , ,7 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και , ,4 Επιπλέον, είναι δυνατό τα ανωτέρω στοιχεία να ταξινομηθούν ανά αύξοντα κωδικό επαγγέλματος έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των δυναμικών, σταθερών και φθινόντων υποκατηγοριών επαγγελμάτων για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής. Ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στο Περιφερειακό Ευρετήριο. Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με τον δυναμισμό των 3ψήφιων επαγγελμάτων στην με κωδικό ταξινόμησης 3 («Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα») στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Αττικής. Πίνακας 44: Δυναμισμός των Τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(% Δείκτης Σελ.53 από 163

54 ) 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής ,8-829,8 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής ,5 97,5 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,1 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών ,2-158,6 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,0 Πίνακας 45: Δυναμισμός των Τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα στην Περιφέρεια Αττικής Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής ,7 360,0 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών ,6 939,7 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών ,5 821,0 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής , ,7 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας , ,3 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,7 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών , ,3 333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ,4-976,8 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,5 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου , ,9 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής , ,8 343 Επαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής ,1-155,8 Σελ.54 από 163

55 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών ,3 80,9 352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης ,4 85,2 Συμπεράσματα Η επισκόπηση των δυναμικών και φθινόντων μονοψήφιων κλάδων και επαγγελμάτων ανά Περιφέρεια, αναδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες, κάποιες από τις οποίες είναι αναμενόμενες ενώ κάποιες άλλες όχι. Ο μεγαλύτερος κλάδος μιας Περιφέρειας δεν είναι απαραίτητα και ο πιο δυναμικός. Κλάδοι/επαγγέλματα που αναδεικνύονται ως δυναμικοί/δυναμικά σε κάποιες Περιφέρειες, αναδεικνύονται ως φθίνοντες/φθίνοντα σε κάποιες άλλες. Από τους κλάδους ξεχωρίζουν ο κλάδος του Τουρισμού (ή Καταλυμάτων και εστιατορίων) που αναδεικνύεται ως δυναμικός σε 9 Περιφέρειες και ως φθίνων σε καμία, καθώς και οι κλάδοι του Δημοσίου και των Κατασκευών που αναδεικνύονται ως φθίνοντες σε 4 Περιφέρειες και ως δυναμικοί σε καμία. Ξεχωρίζει και ο κλάδος της Γεωργίας που αναδεικνύεται σε δυναμικό σε 4 Περιφέρειες και ως φθίνων σε άλλες 4. Ο μεγαλύτερος κλάδος, αυτός του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου είναι δυναμικός σε 6 Περιφέρειες και φθίνων σε 2 (Πίνακας 1). Πίνακας: Δυναμικοί και φθίνοντες κλάδοι ανά Περιφέρεια Δυναμικοί Κλάδοι Φθίνοντες Κλάδοι Ανατολική Μακεδονία Θράκη & Τουρισμός, Εμπόριο Εκπαίδευση, Μεταποίηση Κεντρική Μακεδονία Τουρισμός, Εμπόριο, Επαγγελματικές, Γεωργία, Ενημέρωση, Τέχνες, Παροχή Σελ.55 από 163

56 επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες, Μεταποίηση νερού Δυτική Μακεδονία Υγεία, Γεωργία Μεταφορές, Δημόσιο Ήπειρος Τουρισμός, Εμπόριο Υγεία, Κατασκευές Θεσσαλία Τουρισμός, Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες Γεωργία, Κατασκευές Ιόνιοι Νήσοι Τουρισμός, Υγεία Γεωργία, Εμπόριο Δυτική Ελλάδα Τουρισμός, Εκπαίδευση Μεταποίηση, Μεταφορές Στερεά Ελλάδα Τουρισμός, Γεωργία, Μεταποίηση Εμπόριο, Κατασκευές Μεταφορές, Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες, Τουρισμός, Εμπόριο, Γεωργία Εμπόριο, Τουρισμός, Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Γεωργία, Χρηματιστηριακές δραστηριότητες Μεταφορές, Κατασκευές, Δημόσιο, Χρηματιστηριακές δραστηριότητες Χρηματιστηριακές δραστηριότητες, Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες, Γεωργία Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες, Δημόσιο Νότιο Αιγαίο Εμπόριο, Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες, Κατασκευές, Εκπαίδευση Κρήτη Υγεία, Γεωργία Μεταφορές, Δημόσιο Σελ.56 από 163 Από τα επαγγέλματα ξεχωρίζουν οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, ως δυναμικοί σε 5 Περιφέρειες και φθίνοντες σε 2,

57 καθώς και οι Γεωργοί που είναι δυναμικοί σε 4 Περιφέρειες και φθίνοντες σε άλλες 4. Τα Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη εκπροσωπούν συχνά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, και εμφανίζονται ως δυναμικό επάγγελμα σε 3 Περιφέρειες και ως φθίνον σε 4 (Πίνακας 2). Πίνακας: Δυναμικά και φθίνοντα επαγγέλματα ανά Περιφέρεια Δυναμικά επαγγέλματα Φθίνοντα επαγγέλματα Ανατολική Μακεδονία Θράκη & Πωλητές, Ανειδίκευτοι Τεχνίτες, Γεωργοί Κεντρική Μακεδονία Πωλητές, γραφείου Υπάλληλοι Τεχνικοί, Γεωργοί Δυτική Μακεδονία Τεχνίτες, Γεωργοί Ανειδίκευτοι, Χειριστές Ήπειρος Στελέχη, Επαγγελματίες Χειριστές, Ανειδίκευτοι Θεσσαλία Στελέχη, Τεχνικοί Ανειδίκευτοι, Γεωργοί Ιόνιοι Νήσοι Στελέχη, Επαγγελματίες Χειριστές, Ανειδίκευτοι Δυτική Ελλάδα Επαγγελματίες, Πωλητές Στελέχη, Χειριστές Στερεά Ελλάδα Γεωργοί, Υπάλληλοι γραφείου Στελέχη, Χειριστές Αττική Επαγγελματίες, Πωλητές Στελέχη, Χειριστές Πελοπόννησος Γεωργοί, Υπάλληλοι γραφείου Στελέχη, Χειριστές Βόρειο Αιγαίο Γεωργοί, Ανειδίκευτοι Πωλητές, Επαγγελματίες Νότιο Αιγαίο Πωλητές, Τεχνικοί Γεωργοί, Ανειδίκευτοι Κρήτη Ανειδίκευτοι, Χειριστές Τεχνίτες, Πωλητές Η ευρεία διασπορά και συμπληρωματικότητα των δυναμικών και φθινόντων κλάδων και επαγγελμάτων στις 13 Περιφέρειες αναδεικνύει την Σελ.57 από 163

58 κρισιμότητα της περιφερειακής διάστασης κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης της αγοράς εργασίας. Η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής κινητικότητας θα συνεισέφερε επίσης σημαντικά στην αποκατάσταση της γεωγραφικής αναπτυξιακής ισορροπίας και στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Σελ.58 από 163

59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σημείωση: Η μπλε γραμματοσειρά σηματοδοτεί δυναμικά επαγγέλματα, η μαύρη σταθερά και η κόκκινη φθίνοντα επαγγέλματα Πίνακας 46: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές , ,8 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,3 513 Σερβιτόροι, εν γένει , ,2 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά , ,1 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,5 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , ,0 524 Άλλοι πωλητές , ,2 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων , ,1 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,0 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,4 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων , ,6 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) , ,5 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί , ,0 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας , ,0 522 Πωλητές σε καταστήματα , ,3 932 Εργάτες μεταποίησης ,6 856,9 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων ,6 673,2 265 Καλλιτέχνες εν γένει ,3 590,9 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας ,8 493,5 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών ,1 359,2 Σελ.59 από 163

60 Σελ.60 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7 321,0 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί ,6 226,8 222 Νοσηλευτές και μαίες ,4 167,5 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα ,5 98,0 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής ,5 97,5 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων ,4 59,0 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών ,7 42,9 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,9-29,3 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού ,2-113,1 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης ,6-115,0 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών ,2-158,6 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) ,3-164,8 512 Μάγειροι ,8-189,4 261 Νομικοί εν γένει ,8-348,2 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας ,3-426,1 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,8-449,2 612 Κτηνοτρόφοι ,3-529,8 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,6-544,6 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,3-585,6 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει ,4-670,4 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,6-688,2 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου ,1-765,3 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα ,5-825,7 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής ,8-829,8 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών ,6-836,2 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών ,1-842,6 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής ,0-865,9 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ,2-878,8

61 ξενοδοχείων και γραφείων 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων ,5 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές ,2 221 Ιατροί εν γένει ,6 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,4 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,4 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,4 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου ,8 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων , , , , , , , , ,7 Πίνακας 47: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Αττικής Σελ.61 από 163 Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης , Σερβιτόροι, εν γένει ,9 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) , ,2 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί , ,9 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,1 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,7 524 Άλλοι πωλητές , ,0 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών , ,6 221 Ιατροί εν γένει , ,0 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί , ,3 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων , ,0 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,4

62 265 Καλλιτέχνες εν γένει , ,1 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής , ,7 512 Μάγειροι , ,6 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές , ,5 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής , ,8 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , ,7 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και , ,4 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί , ,0 134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών , ,0 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) , ,9 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου , ,9 732 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί , ,1 742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού , ,2 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων , ,0 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,7 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες , ,0 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,8 531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων , ,2 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της , ,5 Σελ.62 από 163

63 γης Σελ.63 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,2 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών , ,3 242 Επαγγελματίες διοίκησης , ,6 813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων , ,4 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης , ,8 731 Χειροτέχνες , ,8 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,8 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών ,6 939,7 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,6 847,4 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών ,5 821,0 932 Εργάτες μεταποίησης ,1 798,0 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων ,4 477,7 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,0 419,8 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής ,7 360,0 515 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων ,8 200,0 352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης ,4 85,2 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών ,3 80,9 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών ,4 63,1 213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής ,6-49,7 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει ,3-56,8 815 Χειριστές μηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρμα και γούνα ,1-65,6 752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, ,8-138,4

64 επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 343 Επαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής ,1-155,8 232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης ,2-331,4 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού ,3-513,2 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων ,9-533,4 516 Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών ,3-536,6 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,6-553,3 122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης ,3-647,6 413 Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο ,7-803,7 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών ,4-934,4 333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ,4-976,8 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας , ,8 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , ,2 522 Πωλητές σε καταστήματα , ,6 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα , ,3 222 Νοσηλευτές και μαίες , ,9 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά , ,7 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων , ,5 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,6 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης , ,2 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας , ,8 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων , ,2 Σελ.64 από 163

65 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής , ,3 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας , ,3 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα , ,6 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων , ,8 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές , ,3 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών , ,1 261 Νομικοί εν γένει , ,3 264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα , ,0 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,9 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών , ,2 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,7 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ,1 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,1 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,5 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,7 Σελ.65 από 163

66 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σημείωση: Η μπλε γραμματοσειρά σηματοδοτεί δυναμικά επαγγέλματα, η μαύρη σταθερά και η κόκκινη φθίνοντα επαγγέλματα Πίνακας 48: Δυναμισμός των 3ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας Απασχολούμενοι 2015β' Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής ,0-865,9 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων , ,0 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου ,1-765,3 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) , ,5 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές , ,0 221 Ιατροί εν γένει , ,5 222 Νοσηλευτές και μαίες ,4 167,5 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας , ,0 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , ,0 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ,4 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί , ,0 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί ,6 226,8 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα ,5-825,7 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών ,1 359,2 261 Νομικοί εν γένει ,8-348,2 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα ,5 98,0 265 Καλλιτέχνες εν γένει ,3 590,9 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής ,8-829,8 Σελ.66 από 163

67 και μηχανικής 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής ,5 97,5 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,1 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών ,2-158,6 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,0 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,5 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) ,3-164,8 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,3 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών ,6-836,2 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,5 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών ,7 42,9 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,4 512 Μάγειροι ,8-189,4 513 Σερβιτόροι, εν γένει , ,2 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,3 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές , ,8 522 Πωλητές σε καταστήματα , ,3 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων ,6 673,2 524 Άλλοι πωλητές , ,2 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας ,8 493,5 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας ,3-426,1 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά , ,1 612 Κτηνοτρόφοι ,3-529,8 613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων , ,1 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7 321,0 Σελ.67 από 163

68 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,6-544,6 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,3-585,6 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων , ,7 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,8-449,2 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,9-29,3 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων ,4 59,0 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών ,1-842,6 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων , ,6 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού ,2-113,1 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων ,2-878,8 932 Εργάτες μεταποίησης ,6 856,9 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης ,6-115,0 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει ,4-670,4 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,6-688,2 Σελ.68 από 163

69 Σελ.69 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πίνακας 49: Δυναμισμός 3ψήφιων επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Αττικής Απασχολούμενοι 2015β Μεταβολή 2014β'- 2015β'(%) Δείκτης 121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης , ,2 122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης ,3-647,6 132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής , ,3 134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών , ,0 141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων , ,2 142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου , ,7 143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών ,4-934,4 211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης , ,5 213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής ,6-49,7 214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) , ,9 215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί , ,0 216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές , ,3 221 Ιατροί εν γένει , ,0 222 Νοσηλευτές και μαίες , ,9 226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας , ,8 231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , ,7 232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης ,2-331,4 233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ,1 234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί , ,9 235 Άλλοι εκπαιδευτικοί , ,3 241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα , ,3

70 Σελ.70 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 242 Επαγγελματίες διοίκησης , ,6 243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων , ,5 251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών , ,2 261 Νομικοί εν γένει , ,3 263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα , ,6 264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα , ,0 265 Καλλιτέχνες εν γένει , ,1 311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής ,7 360,0 315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών ,6 939,7 321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών ,5 821,0 322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής , ,7 325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας , ,3 331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου , ,7 332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών , ,3 333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ,4-976,8 334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς , ,5 335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου , ,9 342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής , ,8 343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής ,1-155,8 351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών ,3 80,9 352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης ,4 85,2

71 411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων , ,1 412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) , ,2 413 Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο ,7-803,7 421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,1 422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών , ,6 431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,9 432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών ,4 63,1 441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου , ,7 511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί , ,1 512 Μάγειροι , , , Σερβιτόροι, εν γένει ,9 514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,4 515 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων ,8 200,0 516 Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών ,3-536,6 521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές , ,5 522 Πωλητές σε καταστήματα , ,6 523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων ,4 477,7 524 Άλλοι πωλητές , ,0 531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων , ,2 532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας , ,8 541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας , ,2 611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά , ,7 711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,6 712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή ,6-553,3 Σελ.71 από 163

72 Σελ.72 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ επαγγέλματα 713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,8 721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και , ,4 722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,8 723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων , ,8 731 Χειροτέχνες , ,8 732 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,2 741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , ,2 742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού , ,2 751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , ,7 752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,8-138,4 753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,6 847,4 813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων , ,4 815 Χειριστές μηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρμα και γούνα ,1-65,6 816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων , ,0 832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών , ,1 833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων , ,0 834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού ,3-513,2 911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων ,9-533,4 932 Εργάτες μεταποίησης ,1 798,0

73 933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης , ,8 961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει ,3-56,8 962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες , ,0 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,0 419,8 Σελ.73 από 163

74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ-ΜΕΛΕΤΕΣ Σύμφωνα με Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών οι περιφέρειες προβαίνουν σε ανάλυση των δεδομένων της περιοχής τους και παρέχουν στον εθνικό μηχανισμό διάγνωσης πληροφορίες για τρία τουλάχιστον θέματα: δυναμισμός επαγγελμάτων και κλάδων, κενές θέσεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Προτάθηκε από το ΕΙΕΑΔ η διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και όταν δεν ήταν δυνατή η διενέργεια ποσοτικής έρευνας με δυνατότητα γενίκευσης στην περιφέρεια, προτάθηκε η διενέργεια μόνο ποιοτικής έρευνας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρεχόμενη πληροφορία μεταξύ των περιφερειών ποικίλλει σε σημαντικό βαθμό τόσο ως προς το εύρος των θεμάτων που καλύπτονται αλλά και ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικώς με το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Σε αρκετές περιπτώσεις παρέχεται μεγάλος όγκος πληροφοριών που όμως δεν αναφέρονται στα ζητούμενα θέματα. Γίνεται συχνά εκτενής αναφορά στις εκπαιδευτικές δομές και τις δομές κατάρτισης των περιφερειών, σε προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή και άλλα θέματα. Συχνά οι μελέτες των περιφερειών αναπαράγουν το Σχέδιο Δράσης για τη διάγνωση αναγκών, τα παραδοτέα του ΕΙΕΑΔ και άλλων ερευνών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε έγινε με αυστηρά κριτήρια επιστημονικής μεθοδολογίας ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν πληρούνται τα κριτήρια αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις προκύπτουν ιδιαιτέρως χρήσιμα συμπεράσματα για τις αναντιστοιχίες ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. Το ανακόλουθο του προγραμματισμού των περιφερειακών μηχανισμών πριν τη σύσταση του εθνικού μηχανισμού δεν επέτρεψε την υιοθέτηση μιας κοινής μεθοδολογίας ώστε να προκύψουν συγκρίσιμα και εύκολα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Από το ΕΙΕΑΔ προτάθηκε στις περιφέρειες να εστιάσουν σε Σελ.74 από 163

75 τομείς για τους οποίους υπήρχε έλλειμμα πληροφόρησης (κενές θέσεις, δεξιότητες) και στο κύριο ζητούμενο του έργου (τον δυναμισμό επαγγελμάτων και κλάδων). Τα παραδοτέα των περιφερειών μπορούν να διαβαστούν ως ανεξάρτητες μελέτες για την κάθε περιφέρεια και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, στην ενότητα ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ: mid=222&lang=el Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται ορισμένα βασικά συμπεράσματα των περιφερειακών μελετών. Πληροφορίες για τους περιφερειακούς μηχανισμούς διάγνωσης προέκυψαν για 9 περιφέρειες, τις εξής: 1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 4. Περιφέρεια Ηπείρου 5. Περιφέρεια Θεσσαλίας 6. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 7. Περιφέρεια Αττικής 8. Περιφέρεια Πελοποννήσου 9. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη συγκροτηθεί περιφερειακός μηχανισμός για τη διάγνωση αναγκών. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 500 επιχειρήσεις και 1000 εργαζόμενους και ποιοτική έρευνα σε φορείς. Οι σημαντικότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με βάση το κριτήριο της απασχόλησης είναι οι εξής: εμπόριο, μεταποίηση, γεωργία, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει σημαντική εξωστρέφεια, εξάγοντας προϊόντα κυρίως σε τρόφιμα, πετρελαιοειδή, κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, χημικά-πλαστικά, μέταλλα, κ.λπ. Σελ.75 από 163

76 Σύμφωνα με την ποσοτική έρευνα, το 18% των επιχειρήσεων έχουν κενές θέσεις. Κενές θέσεις διαπιστώνονται κυρίως για τις εξής ειδικότητες: πωλητές, μηχανοδηγοί, υπάλληλοι καταγραφής υλικών και μεταφοράς, λοιποί υπάλληλοι γραφείου, μηχανικοί αυτοκινήτων, λογιστές, πληροφορικοί. Για τους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) διαπιστώνονται τα εξής: ο τομέας της αγροδιατροφής έχει δυναμική αλλά χαρακτηρίζεται και από αναδιαρθρώσεις, στον τομέα των υλικών διαπιστώνονται προβλήματα, στην κλωστοϋφαντουργία αναδιαρθρώσεις, στον τουρισμό στασιμότητα, στον κλάδο της τεχνολογίας-πληροφορικής παρατηρείται στασιμότητα αλλά και προοπτικές ανάπτυξης και στον κλάδο του περιβάλλοντος παρατηρείται ύφεση. Εντοπίζονται ελλείψεις δεξιοτήτων τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των εργαζομένων. Στην πολυπληθέστερη ειδικότητα των επιχειρήσεων διαπιστώνονται ελλείψεις σε όλες τις δεξιότητες και κυρίως στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Στην κρισιμότερη ειδικότητα των επιχειρήσεων παρουσιάζονται σχετικά μικρότερες ελλείψεις συγκριτικά με την πολυπληθέστερη ειδικότητα. Αξίζουν να επισημανθούν οι ελλείψεις σε επιχειρηματικό πνεύμα και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Οι εργαζόμενοι εντοπίζουν ελλείψεις σε επικοινωνιακές δεξιότητες. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗ Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού. Η περιφέρεια εξειδικεύεται στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση. Διαπιστώνονται ελλείψεις δεξιοτήτων από τις μισές επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν. Οι ελλείψεις διαπιστώνονται κυρίως στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Διαπιστώνονται ελλείψεις σε επαγγελματικές-τεχνικές δεξιότητες, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματική εμπειρία, ψηφιακές δεξιότητες και ξένες γλώσσες. Σελ.76 από 163

77 Διαπιστώνονται προοπτικές προσλήψεων στον τομέα της αγροτοδιατροφής: παραγωγή αγροτικών προϊόντων-προϊόντων διατροφής. Δυναμικά εμφανίζονται τα επαγγέλματα: χειριστές μηχανημάτων τροφίμων, πωλητές, διευθυντικά στελέχη, κ.λπ. Στον τουρισμό δεν προβλέπεται να γίνουν προσλήψεις. Καταγράφονται ανάγκες κατάρτισης σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής, εξαγωγικές δραστηριότητες, εξελίξεις στην οινοποίηση, προστασία περιβάλλοντος, ποιότητα προϊόντων. 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντοπίζονται οι εξής κλάδοι με δυναμική: τουρισμός, διοικητικές-υποστηρικτικές δραστηριότητες και επαγγελματικέςεπιστημονικές-τεχνικές δραστηριότητες. Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη δυναμική είναι τα επαγγέλματα των εξειδικευμένων γεωργών-κτηνοτρόφων και της παροχής υπηρεσιών. Παρατηρείται επίσης δυναμική σε επαγγέλματα ή εξειδικεύσεις σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και τα τρόφιμα υπερτροφές. Διαπιστώνονται ανάγκες κατάρτισης στη διαχείριση αποθεμάτων, σύντομες αλυσίδες τροφοδοσίας στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, πρότυπα ποιότητας στην παραγωγή, ικανοποίηση πελατών και ανάπτυξη υπηρεσιών προς πελάτες, marketing ως οριζόντια δεξιότητα, ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες πωλήσεων. Παρατηρούνται ελλείψεις δεξιοτήτων στον τουρισμό σχετικά με τις ξένες γλώσσες και κυρίως ρώσικα και τούρκικα, ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματικές δεξιότητες. Αναδεικνύεται η ανάγκη πιστοποιημένων επαγγελματιών σε διάφορους τομείς (προώθηση προϊόντων, διοικητικά, κ.λπ.). Σελ.77 από 163

78 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΣ Στην περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποιήθηκε έρευνα στις επιχειρήσεις και τους φορείς της περιοχής. Στην έρευνα των επιχειρήσεων συμμετείχαν 54 επιχειρήσεις. Την περίοδο η Ήπειρος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών όλων των περιφερειών. Βέβαια ήταν μια από τις λιγότερο εξωστρεφείς περιφέρειες και παραμένει έτσι. Εξάγει κυρίως τρόφιμα αλλά και πλαστικά-χημικά. Σε σχέση με σύνολο χώρας, στην Ήπειρο διαπιστώνεται μεγαλύτερη συμμετοχή της γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας και των κατασκευών και μικρότερη των χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών στην οικονομία της. Η απασχόληση λόγω κρίσης μειώθηκε λίγο στον αγροτικό τομέα και στη μεταποίηση, μειώθηκε πολύ στις κατασκευές ενώ στο εμπόριο αυξήθηκαν οι θέσεις απασχόλησης. Επίσης την περίοδο της κρίσης αυξήθηκε η απασχόληση στον τουρισμό, έγιναν αναδιαρθρώσεις στις τηλεπικοινωνίες, πραγματοποιήθηκε αύξηση της απασχόλησης σε λογιστικές, επαγγελματικές και νομικές υπηρεσίες. Αξίζει να επισημανθεί ότι παρότι στον κλάδο του εμπορίου μειώθηκε συνολικά η απασχόληση, ο αριθμός των πωλητών αυξήθηκε. Επισημαίνονται ελλείψεις στις εξής δεξιότητες: επιχειρηματική κουλτούρα, συνεργατικές, επικοινωνιακές, οργανωτικές, ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες εξωστρέφειας, επαγγελματικές δεξιότητες στον τουρισμό. Επίσης σημειώνονται ελλείψεις στις γνώσεις για την επιχειρηματικότητα και τις αγορές. Διαπιστώνονται ελλείψεις ειδικοτήτων για τεχνίτες, πωλητές, διευθυντικά στελέχη, χειριστές, ειδικευμένους στον αγροτικό τομέα. Σελ.78 από 163

79 Καταγράφονται ανάγκες κατάρτισης σε marketing, πωλήσεις, διοίκηση προσωπικού, λογιστική, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση αγορών, παραγωγή. Η έλλειψη εμπειρίας σημειώνεται ως σημαντική παράμετρος από τους εργοδότες. 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ Στην περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 226 επιχειρήσεις, 125 ανέργους και 75 φορείς. Διαπιστώνεται δυναμισμός στην αγροδιατροφή, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στην ενέργεια και στο περιβάλλον. Καταγράφεται δυναμισμός στα εξής επαγγέλματα: ειδικευμένοι γεωργοί, απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, στον τουρισμό και στις πωλήσεις, διευθυντές πωλήσεων και marketing, λογιστές, πληροφορικοί, τεχνολόγοι αγροτικού τομέα, πληροφορικής, υγείας, γραμματείς, μάγειροι, μπάρμαν, σερβιτόροι, ξεναγοί, κτηνοτρόφοι, γεωργο-κτηνοτρόφοι, γεωργοί κηπευτικών, παρασκευαστές τροφίμων και ποτών, τεχνίτες επισκευής τηλεπικοινωνιακού υλικού, ηλεκτρολόγοι, χειριστές συντήρησης και παρασκευής τροφίμων και ποτών, χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, μεταφορών, οικιακοί βοηθοί. Δεξιότητες που χρειάζονται ενίσχυση χαρακτηρίζονται οι οργανωτικές δεξιότητες, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ικανότητα ομαδικής εργασίας, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, κ.λπ. 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Σελ.79 από 163

80 Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε μικρής εμβέλειας έρευνα σε επιχειρήσεις (40 επιχειρήσεις) και ποιοτική έρευνα σε φορείς της περιοχής. Σημαντικοί κλάδοι για την οικονομία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος θεωρούνται ο αγροτικός, η μεταποίηση τροφίμων και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Οι βασικότεροι κλάδοι για την απασχόληση είναι οι εξής: αγροτικός, εμπόριο, εκπαίδευση, τουρισμός, μεταποίηση, υγεία. Από την ποιοτική έρευνα σε φορείς διαπιστώνεται δυναμισμός στη μεταποίηση τροφίμων και στον κλάδο τεχνολογία-έρευνα-καινοτομία. Ο τουρισμός κρίνεται στάσιμος. Ως φθίνοντες χαρακτηρίζονται οι ακόλουθοι κλάδοι: παροχή υπηρεσιών, μεταποίηση, κατασκευές. Διαπιστώνεται έλλειψη δεξιοτήτων που έχει ενταθεί κατά την περίοδο της κρίσης. Διαπιστώνονται ελλείψεις δεξιοτήτων: βασικών, οριζόντιων-κοινωνικών και επαγγελματικών. Υπογραμμίζεται η σημασία της εμπειρίας, οι ψηφιακές δεξιότητες και οι γνώσεις αυτοματισμού. Σημειώνονται ελλείψεις ειδικοτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές στον τουρισμό και γενικότερα στο επάγγελμα των τεχνολόγων τροφίμων. 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ Στην Αττική πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 200 επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Παρότι το ποσοστό απόκρισης είναι πολύ μικρό (11%), ο σχεδιασμός είναι ενδιαφέρων και τα αποτελέσματα ιδιαιτέρως χρήσιμα. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων τους προηγούμενους 6 μήνες έχει σταθερή απασχόληση, το 25% έχει αυξήσει την απασχόληση και το 13% τη μείωσε. Το 18% των επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις. Οι θέσεις παραμένουν κενές για 1-2 μήνες και αφορούν κυρίως επαγγελματίες και υπαλλήλους γραφείου. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν εμπειρία (το 33% δεν ζητά). Σελ.80 από 163

81 Για το επόμενο τρίμηνο, το 18% εκτιμά αύξηση της απασχόλησης και το υπόλοιπο όχι. Οι κλάδοι στους οποίους αναμένεται αύξηση της απασχόλησης είναι: άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών δηλ. προσωπικές, δημιουργικές και αισθητικές υπηρεσίες, εμπόριο, επιστημονικέςεπαγγελματικές-τεχνικές δραστηριότητες και μεταφορά-αποθήκευση. Τα επαγγέλματα στα οποία υπάρχουν κενές θέσεις είναι κυρίως επαγγελματίες και υπάλληλοι γραφείου. Αναφορικά με τις δεξιότητες (διερευνήθηκαν σε σχέση με την πολυπληθέστερη και την κρισιμότερη επαγγελματική κατηγορία) διαπιστώνονται υψηλά επίπεδα επάρκειας σε πολλές δεξιότητες: στη χρήση της ελληνικής, στην αριθμητική ικανότητα, σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, στην αναλυτική σκέψη, στις επικοινωνιακές δεξιότητες, στην ικανότητα ομαδικής εργασίας και στις επαγγελματικές δεξιότητες. Μικρότερη επάρκεια διαπιστώνεται σχετικά με τις ξένες γλώσσες. Αρκετά υψηλές ελλείψεις καταγράφονται σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στους κλάδους των μεταφορών και των κατασκευών διαπιστώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα ελλείψεων δεξιοτήτων. Στην κρισιμότερη ειδικότητα των επιχειρήσεων παρουσιάζονται μικρότερες ελλείψεις συγκριτικά με την πολυπληθέστερη ειδικότητα των επιχειρήσεων. Στην Αττική πραγματοποιήθηκε και ποιοτική έρευνα στους κλάδους: εστίαση, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, επιστημονικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Διαπιστώθηκαν διαφορές σε σχέση με τον δυναμισμό των κλάδων αυτών. Παρατηρήθηκε ότι τα άτυπα προσόντα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά σε πολλούς κλάδους. Εντοπίστηκαν κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με την προετοιμασία των ατόμων για την αγορά εργασίας. Σελ.81 από 163

82 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Στην περιφέρεια Πελοποννήσου βασικοί κλάδοι ως προς το μέγεθος της απασχόλησης είναι οι εξής: γεωργία, εμπόριο, τουρισμός, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, κατασκευές, μεταποίηση, υγεία και επαγγελματικές-επιστημονικέςτεχνικές δραστηριότητες. Ως δυναμικοί κλάδοι χαρακτηρίζονται οι κλάδοι: αλιεία-υδατοκαλλιέργεια, ποτοποιία, παραγωγή προϊόντων καπνού, εμπόριο, πλωτές μεταφορές, καταλύματα, εστίαση, δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγγελμάτων, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κτιρίων-εξωτερικών χώρων, δραστηριότητες βοήθειας κατ οίκον, δραστηριότητες οργανώσεων. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με βάση την οποία χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί οι ακόλουθοι κλάδοι: βιομηχανία τροφίμων (έχει εξαγωγικό προσανατολισμό), τεχνολογία-έρευνα-καινοτομία σε ηλεκτρονικά και software. Στασιμότητα παρατηρείται στους κλάδους των καταλυμάτων και εστίασης. Φθίνοντες κλάδοι χαρακτηρίζονται η παροχή υπηρεσιών, η μεταποίηση, το εμπόριο και οι κατασκευές. Διαπιστώνονται ελλείψεις δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό. Επίσης εντοπίζεται η εμπειρία ως βασική έλλειψη από τους εργοδότες. Διαπιστώθηκαν ελλείψεις δεξιοτήτων στους ακόλουθους κλάδους-επαγγέλματα: Μεταποίηση (χειριστές μηχανών): θέματα ασφάλειας, γνώσεις αυτοματισμού, εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Τεχνολόγοι τροφίμων: πιστοποίηση. Διευθυντικά στελέχη: επικαιροποίηση γνώσεων διοίκησης. Εμπόριο: τεχνικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες. Αγρότες: ασφάλεια, αποθήκευση, διακίνηση, τεχνολογία. Μ μηχανικοί: νομοθεσία, εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση υδάτινων πόρων. Τεχνολόγοι: project management και ψηφιακές δεξιότητες. Σελ.82 από 163

83 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - IΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Στο παραδοτέο της περιφέρειας Ιονίων Νήσων γίνεται αναφορά στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Σύμφωνα με την μελέτη έξυπνης εξειδίκευση προκρίνονται οι εξής κλάδοι στην περιφέρεια: πρωτογενής: αγροδιατροφήγαστρονομία, θαλάσσια οικονομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιος τουρισμός, βιομηχανία εμπειρίας, πολιτιστική-δημιουργική οικονομία και θεματικός τουρισμός, υγεία, βιοϊατρική. Διαπιστώνεται δυναμισμός στους κλάδους της ιχθυοκαλλιέργειας, των βιολογικών τροφίμων, της μεταποίησης τροφίμων, του τουρισμού και του εμπορίου. Σελ.83 από 163

84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 3 Τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ αποτελούν πηγή με την οποία μπορούν να εκτιμηθούν οι αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επίπεδο κλάδου, επαγγέλματος και περιφέρειας. Ακολουθούν τα πορίσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε με τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας. Σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών με βάση τον δείκτη επιβάρυνσης, δηλ. το βάρος της (εγγεγραμμένης) ανεργίας που εμφανίζουν οι περιφέρειες σε σχέση με τον πληθυσμό τους (Απογραφή Πληθυσμού 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ). Την μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ανεργία εμφανίζουν οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας και ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας. Οι νησιωτικέςτουριστικές περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης εμφανίζουν την μικρότερη επιβάρυνση από την ανεργία μεταξύ των περιφερειών. Στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων, την μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ανεργία εμφανίζουν οι Π.Ε.: Αχαΐας, Κοζάνης, Δυτικής Αττικής, Ξάνθης, Αιτωλοακαρνανίας, Καστοριάς, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Άρτας, Πιερίας, Κιλκίς, Καβάλας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Πειραιώς, Δράμας, Εύβοιας. Στον αντίποδα, οι Π.Ε.: Ιθάκης, Μυκόνου, Μήλου, Κω, Κύθνου, Θήρας, Τήνου, Κεφαλληνίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου, Ρεθύμνου, Πάρου, Άνδρου, εμφανίζουν την χαμηλότερη επιβάρυνση από την ανεργία στο σύνολο των Π.Ε. 3 Το κεφάλαιο 3 αποτελεί αναπαραγωγή μέρους του παραδοτέου του ΟΑΕΔ. Συμπεριλήφθησαν στο παρόν κεφάλαιο ορισμένοι από τους πίνακες και τα συμπεράσματα από το συγκεκριμένο παραδοτέο που αφορούν τις αναντιστοιχίες σε περιφερειακό επίπεδο. Σελ.84 από 163

85 Όπως προαναφέρθηκε, οι νησιωτικές περιφέρειες παρουσιάζουν την μικρότερη επιβάρυνση από την ανεργία μεταξύ των περιφερειών, ωστόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των Π.Ε. που τις συνθέτουν. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Π.Ε. της Ιθάκης καταγράφει την χαμηλότερη επιβάρυνση από την ανεργία στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (0,74), η Π.Ε. Κεφαλληνίας αντίστοιχα καταγράφει επιβάρυνση 2,84, η Π.Ε. Λευκάδας αντιστοίχως 5,20, η Π.Ε. Κέρκυρας 5,68, αλλά η Π.Ε. Ζακύνθου εμφανίζει υψηλό δείκτη εξάρτησης (8,46). Παρομοίως, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι Π.Ε. της Μυκόνου, Μήλου, Κω, Κύθνου, Θήρας, Τήνου έχουν από τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης (1,23, 1,35, 1,39, 2,33, 2,52, 2,67 αντιστοίχως), αλλά η Σύρος, η Νάξος, εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερους δείκτες εξάρτησης (7,51, 7,67, αντιστοίχως). Επομένως, οι διαφοροποιήσεις των Π.Ε. ως προς το βάρος εξάρτησης από την εγγεγραμμένη ανεργία στο πλαίσιο της ίδιας Περιφέρειας, είναι μια διάσταση που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον καταμερισμό κονδυλίων και δράσεων των προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας, μαζί με τα μορφολογικά στοιχεία των ανέργων κατά φύλο, ηλικία και εκπαιδευτικό επίπεδο. Πίνακας: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφέρεια ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ,93% 5,93% ΑΤΤΙΚΗΣ ,41% 41,34% ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,50% 42,84% ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,27% 51,11% ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,38% 54,49% ΗΠΕΙΡΟΥ ,37% 57,86% ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,49% 65,35% ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,39% 66,74% ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,44% 85,18% ΚΡΗΤΗΣ ,40% 89,58% ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,32% 90,90% Σελ.85 από 163

86 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,18% 95,08% ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,92% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Διάγραμμα:. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,96 12,18 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,09 27,45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,67 0,82 Σελ.86 από 163

87 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΡΑΜΑΣ ,80% 17,80% ΕΒΡΟΥ ,09% 36,89% ΘΑΣΟΥ 865 1,74% 38,63% ΚΑΒΑΛΑΣ ,04% 61,66% ΞΑΝΘΗΣ ,64% 85,30% ΡΟΔΟΠΗΣ ,70% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,26 12,07 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,11 29,18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,83 0,76 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ,55% 7,55% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,78% 67,33% ΚΙΛΚΙΣ ,87% 72,20% ΠΕΛΛΑΣ ,50% 79,71% ΠΙΕΡΙΑΣ ,69% 87,39% Σελ.87 από 163

88 ΣΕΡΡΩΝ ,92% 96,31% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,69% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,29 11,50 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,39 29,24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,92 0,71 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,33% 8,33% ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,20% 25,53% ΚΟΖΑΝΗΣ ,29% 83,82% ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,18% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Σελ.88 από 163

89 Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,27 11,76 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,65 26,66 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,89 0,75 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΤΑΣ ,14% 23,14% ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,20% 34,34% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,80% 85,14% ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,86% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, Σελ.89 από 163 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,17 11,64 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,61 26,74 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,85 0,79

90 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,52% 16,52% ΛΑΡΙΣΑΣ ,34% 54,86% ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,41% 82,26% ΣΠΟΡΑΔΩΝ ,73% 84,00% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,09 11,99 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,19 20,09 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,76 0,74 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,59% 29,59% ΙΘΑΚΗΣ 24 0,21% 29,80% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,90% 80,70% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,73% 89,43% Σελ.90 από 163

91 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,57% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,26 11,81 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,27 27,95 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,79 0,72 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,74% 30,74% ΑΧΑΙΑΣ ,54% 80,28% ΗΛΕΙΑΣ ,72% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ Σελ.91 από 163

92 ΗΛΙΚΙΑ ,47 11,70 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,80 27,79 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,76 0,73 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,25% 19,25% ΕΥΒΟΙΑΣ ,02% 65,27% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,27% 68,53% ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,28% 94,81% ΦΩΚΙΔΑΣ ,19% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,47 11,74 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,99 25,98 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,82 0,76 Σελ.92 από 163

93 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,37% 13,37% ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,27% 24,64% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,80% 30,44% ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,97% 46,41% ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,93% 71,33% ΝΗΣΩΝ ,37% 72,70% ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,60% 86,31% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,69% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,29 11,62 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,34 24,60 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,84 0,76 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΠΕΡΙΦ. ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,46% 12,46% ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,76% 29,22% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,03% 56,25% Σελ.93 από 163

94 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,15% 68,39% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,61% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,27 11,50 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,50 22,22 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,89 0,72 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 784 6,24% 6,24% ΛΕΣΒΟΥ ,32% 50,55% ΛΗΜΝΟΥ ,18% 58,73% ΣΑΜΟΥ ,90% 71,63% ΧΙΟΥ ,37% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Σελ.94 από 163

95 Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,32 11,72 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,70 23,02 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,78 0,72 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΔΡΟΥ 355 3,21% 3,21% ΘΗΡΑΣ 476 4,30% 7,51% ΚΑΛΥΜΝΟΥ 924 8,35% 15,85% ΚΑΡΠΑΘΟΥ 231 2,09% 17,94% ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 91 0,82% 18,76% ΚΩ 478 4,32% 23,08% ΜΗΛΟΥ 134 1,21% 24,29% ΜΥΚΟΝΟΥ 125 1,13% 25,42% ΝΑΞΟΥ ,47% 39,89% ΠΑΡΟΥ 568 5,13% 45,02% ΡΟΔΟΥ ,31% 83,33% ΣΥΡΟΥ ,59% 97,91% ΤΗΝΟΥ 231 2,09% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Σελ.95 από 163

96 Πίνακας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ α. Μέση τιμή, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και τυπική απόκλιση για ηλικία, διάρκεια ανεργίας (σε μήνες) και εκπαιδευτικό επίπεδο για εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΩΝ ΕΛΑΧΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ,90 11,40 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,96 21,67 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ,85 0,75 β. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, , κατά Περιφερειακή Ενότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,47% 61,47% ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,01% 72,48% ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,69% 81,16% ΧΑΝΙΩΝ ,84% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Σελ.96 από 163

97 Διάγραμμα: Ταξινόμηση των Περιφερειών σχετικά με το δείκτη Εγγεγραμμένη Ανεργία / Πληθυσμός ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,58 8,58 8,39 8,21 8,18 7,75 7,54 6,31 6,07 5,92 5,61 10,21 9,99 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Σελ.97 από 163

98 Διάγραμμα: Ταξινόμηση των Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικά με το δείκτη Εγγεγραμμένη Ανεργία / Πληθυσμός ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑΞΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΗΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΝΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ ΚΩ ΜΗΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 1,39 1,35 1,23 0,74 3,85 3,81 3,74 3,54 3,16 3,14 2,84 2,67 2,52 2,33 10,99 10,69 10,57 10,12 9,68 9,68 9,63 9,38 9,37 9,17 9,14 9,06 9,06 9,01 9,00 8,91 8,59 8,55 8,47 8,46 8,32 8,31 8,30 7,93 7,90 7,90 7,82 7,67 7,67 7,62 7,51 7,43 7,42 7,30 7,26 7,19 6,93 6,85 6,78 6,77 6,73 6,71 6,54 6,53 6,45 6,42 6,28 5,96 5,68 5,65 5,47 5,38 5,38 5,31 5,20 4,92 4,78 4,51 4,44 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Σελ.98 από 163

99 Σελ.99 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Από την ανάλυση των μονοψήφιων επαγγελματικών κατηγοριών σε κάθε Περιφέρεια προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Στο σύνολο της χώρας η επαγγελματική κατηγορία «Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες», η επαγγελματική κατηγορία «Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» και η επαγγελματική κατηγορία «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές σε καταστήματα και Υπαίθριες αγορές» συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά των εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών. Μετά τις ανωτέρω επαγγελματικές κατηγορίες ακολουθούν οι επαγγελματικές κατηγορίες «Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα», η επαγγελματική κατηγορία «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα», η επαγγελματική κατηγορία «Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» και η επαγγελματική κατηγορία «Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)». Τέλος μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι επαγγελματικές κατηγορίες «Μέλη των βουλευομένων σωμάτων: ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», η επαγγελματική κατηγορία «Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς» και η επαγγελματική κατηγορία «Ένοπλες δυνάμεις». Στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας οι επαγγελματικές κατηγορίες «Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες», «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές σε καταστήματα και Υπαίθριες αγορές» και «Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά των εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών. Σε εννέα Περιφέρειες της χώρας (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας,

100 Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου), η επαγγελματική κατηγορία «Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών. Σε τρεις Περιφέρειες της χώρας (Ιόνιων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης), η επαγγελματική κατηγορία «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές σε καταστήματα και Υπαίθριες αγορές» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών. Σε μία Περιφέρεια της χώρας (Αττικής) η επαγγελματική κατηγορία «Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών. Σελ.100 από 163

101 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ Στο προηγούμενο κεφάλαιο διερευνήθηκαν οι αναντιστοιχίες με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Στο παρόν κεφάλαιο διερευνούνται οι αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο με βάση τα στοιχεία ανεργίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του β τριμήνου Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και τα στοιχεία ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ διαφοροποιούνται ως προς τη μεθοδολογία προσδιορισμού τους. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάζονται στη συνέχεια βασίζονται στο προηγούμενο επάγγελμα του ανέργου. Ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται για κάθε περιφέρεια ο κλάδος και το επάγγελμα με το υψηλότερο αριθμό ανέργων. Είναι ευνόητο ότι τα πολυπληθή επαγγέλματα και κλάδοι εμφανίζονται λόγω του μεγέθους τους στον πίνακα αυτό. Παρά ταύτα παρέχεται με τα στοιχεία αυτά μια επιπλέον ένδειξη σχετικώς με τις αναντιστοιχίες σε περιφερειακό επίπεδο που μπορεί να αξιοποιηθεί και στη χάραξη πολιτικών καθώς φαίνεται η κλαδική και επαγγελματική προέλευση ενός μεγάλου αριθμού ανέργων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ σε όλες τις περιφέρειες με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία, οι άνεργοι προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις. Στη Δυτική Μακεδονία υπερτερούν οι ανειδίκευτοι εργάτες. Το εμπόριο εμφανίζεται σε 8 περιφέρειες ως ο κλάδος προηγούμενης απασχόλησης των περισσοτέρων ανέργων. Διαφοροποιείται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (μεταποίηση), η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος (κατασκευές) και το Νότιο Αιγαίο και Κρήτη (τουρισμός). Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιφέρεια. Σελ.101 από 163

102 ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Περιφέρεια Κλάδος Επάγγελμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη Μεταποίηση Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Κεντρική Μακεδονία Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Δυτική Μακεδονία Εμπόριο Ανειδίκευτοι εργάτες Ήπειρος Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Θεσσαλία Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Ιόνια Νησιά Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Δυτική Ελλάδα Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Στερεά Ελλάδα Κατασκευές Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Αττική Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Πελοπόννησος Κατασκευές Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Βόρειο Αιγαίο Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Νότιο Αιγαίο Ξενοδοχεία-εστιατόρια Παροχή υπηρεσιών-πωλητές Κρήτη Ξενοδοχεία-εστιατόρια Παροχή υπηρεσιών-πωλητές 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,7 13,7 13,7 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ,1 4,1 17,8 147,4,4 18,2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,3 18,3 36,5 Σελ.102 από 163

103 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 190,5,5 36, ,5 1,5 38,4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,1 10,1 48,5 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,2 15,2 63, ,6 1,6 65, ,2 11,2 76,5 249,6,6 77, ,2 2,2 79,3 Σελ.103 από 163

104 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,7 2,7 81, ,2 6,2 88,1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,4 4,4 92,5 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ,3 3,3 95,8 315,8,8 96, ,7 2,7 99,2 315,8,8 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.104 από 163

105 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,7 13,7 13,7 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 262,6,6 14,4 Επαγγελματίες ,1 6,1 20,4 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,1 3,1 23,5 Υπάλληλοι γραφείου ,0 8,0 31,5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,9 23,9 55, ,4 1,4 56, ,9 18,9 75, ,9 8,9 84, ,0 15,0 99,7 Σελ.105 από 163

106 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 127,3,3 100,0 Total ,0 100,0 2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,1 12,1 12,1 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 1391,9,9 13,0 151,1,1 13,1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,7 16,7 29,8 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 874,5,5 30, ,6 1,6 32,0 Σελ.106 από 163

107 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,5 9,5 41,5 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,9 17,9 59, ,5 2,5 61, ,8 10,8 72, ,2 1,2 73, ,5 1,5 75, ,5 3,5 78, ,5 3,5 82, ,6 6,6 89,0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,6 3,6 92,7 Σελ.107 από 163

108 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ,1 3,1 95, ,1 2,1 97, ,2 1,2 99,1 1486,9,9 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,1 12,1 12,1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,4 2,4 14,5 Επαγγελματίες ,6 8,6 23,2 Σελ.108 από 163

109 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7 3,7 26,9 Υπάλληλοι γραφείου ,3 13,3 40,2 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,0 24,0 64,1 1227,8,8 64, ,1 16,1 81, ,9 5,9 86, ,1 13,1 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.109 από 163

110 3. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 10,6 10,6 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 276 1,1 1,1 11, ,5 6,5 18,2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,2 9,2 27,4 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 250 1,0 1,0 28, ,3 1,3 29,8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,4 11,4 41,1 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ,9 13,9 55,0 Σελ.110 από 163

111 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 222,9,9 55, ,8 6,8 62,7 177,7,7 63, ,0 1,0 64, ,3 4,3 68, ,6 2,6 71, ,8 12,8 84,1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,7 5,7 89,8 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 400 1,6 1,6 91, ,0 8,0 99,4 Σελ.111 από 163

112 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 153,6,6 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 10,6 10,6 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 547 2,2 2,2 12,8 Επαγγελματίες ,9 8,9 21,8 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,1 5,1 26,9 Υπάλληλοι γραφείου ,5 11,5 38,4 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,1 15,1 53,6 149,6,6 54, ,7 18,7 72,8 Σελ.112 από 163

113 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 799 3,3 3,3 76, ,2 23,2 99,3 169,7,7 100,0 Total ,0 100,0 4. ΗΠΕΙΡΟΣ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,4 7,4 7,4 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 902 3,7 3,7 11,1 82,3,3 11,5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,7 7,7 19,2 Σελ.113 από 163

114 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 192,8,8 20,0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,1 12,1 32,1 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,3 17,3 49,3 141,6,6 49, ,7 15,7 65,6 90,4,4 66,0 102,4,4 66,4 163,7,7 67, ,1 3,1 70,2 Σελ.114 από 163

115 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 662 2,7 2,7 72, ,4 12,4 85,3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,3 4,3 89,6 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,5 5,5 95, ,7 1,7 96, ,2 3,2 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,4 7,4 7,4 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 163,7,7 8,1 Σελ.115 από 163

116 Επαγγελματίες ,3 4,3 12,3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,2 7,2 19,5 Υπάλληλοι γραφείου ,3 12,3 31,8 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,0 29,0 60, ,7 3,7 64, ,6 13,6 78, ,2 6,2 84, ,6 15,6 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.116 από 163

117 5. ΘΕΣΣΑΛΙΑ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,9 10,9 10,9 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ,9 3,9 14,8 203,4,4 15,2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,8 14,8 30,0 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ,0 2,0 32,0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,5 11,5 43,5 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,3 19,3 62, ,1 1,1 63,9 Σελ.117 από 163

118 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,8 8,8 72,7 180,3,3 73, ,2 3,2 76, ,0 1,0 77, ,4 9,4 86,6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,4 7,4 94,1 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,1 2,1 96, ,8 2,8 99,0 203,4,4 99,3 Σελ.118 από 163

119 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 364,7,7 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,9 10,9 10,9 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,3 2,3 13,2 Επαγγελματίες ,0 9,0 22,2 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,9 3,9 26,1 Υπάλληλοι γραφείου ,5 13,5 39,6 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ,9 21,9 61, ,6 2,6 64,2 Σελ.119 από 163

120 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,3 18,3 82, ,7 4,7 87, ,4 12,4 99,6 237,4,4 100,0 Total ,0 100,0 6. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 580 4,1 4,1 4,1 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 80,6,6 4,7 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 797 5,7 5,7 10,4 Σελ.120 από 163

121 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 634 4,5 4,5 14,9 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,3 30,3 45, ,5 2,5 47, ,0 29,0 76,6 94,7,7 77, ,8 1,8 79, ,7 7,7 86,9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,6 9,6 96,5 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 489 3,5 3,5 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.121 από 163

122 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 580 4,1 4,1 4,1 Επαγγελματίες ,0 10,0 14,2 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 165 1,2 1,2 15,3 Υπάλληλοι γραφείου ,0 21,0 36,3 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,5 39,5 75, ,7 1,7 77, ,1 11,1 88, ,4 11,4 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.122 από 163

123 7. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 10,6 10,6 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ,8 2,8 13,4 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,6 6,6 20,0 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 472,8,8 20, ,5 1,5 22,3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,1 16,1 38,4 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,7 17,7 56, ,3 4,3 60,4 Σελ.123 από 163

124 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,6 14,6 74, ,6 1,6 76, ,9 1,9 78, ,0 2,0 80, ,6 2,6 83, ,1 6,1 89,1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,1 4,1 93,2 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ,1 2,1 95, ,8 1,8 97,2 Σελ.124 από 163

125 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 670 1,2 1,2 98, ,6 1,6 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 10,6 10,6 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,5 2,5 13,1 Επαγγελματίες ,1 7,1 20,2 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,2 7,2 27,4 Υπάλληλοι γραφείου ,5 8,5 35,9 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές ,3 25,3 61,3 Σελ.125 από 163

126 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 852 1,5 1,5 62, ,4 22,4 85, ,2 4,2 89, ,7 10,7 100,0 Total ,0 100,0 8. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 8,6 8,6 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ,0 4,0 12, ,5 1,5 14,1 Σελ.126 από 163

127 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,8 15,8 29,9 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 165,4,4 30, ,4 2,4 32,6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,9 14,9 47,5 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,7 14,7 62, ,0 3,0 65, ,2 8,2 73, ,9 1,9 75,3 266,6,6 75,9 Σελ.127 από 163

128 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 919 2,1 2,1 78, ,7 1,7 79, ,4 8,4 88,0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,5 2,5 90,5 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ,2 6,2 96, ,8 1,8 98,5 363,8,8 99,3 308,7,7 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.128 από 163

129 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 8,6 8,6 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 813 1,8 1,8 10,4 Επαγγελματίες ,8 4,8 15,2 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,5 5,5 20,8 Υπάλληλοι γραφείου ,6 12,6 33,4 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,6 22,6 56, ,9 1,9 57, ,2 20,2 78, ,4 9,4 87,5 Σελ.129 από 163

130 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίες Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν ,1 12,1 99,7 150,3,3 100,0 Total ,0 100,0 9. ΑΤΤΙΚΗ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,8 7,8 7,8 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 2300,6,6 8,4 538,1,1 8,6 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,5 10,5 19,1 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1246,3,3 19,4 Σελ.130 από 163

131 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 3412,9,9 20,3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,1 9,1 29,4 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,2 22,2 51, ,8 4,8 56, ,3 8,3 64, ,4 4,4 69, ,5 2,5 71,6 1829,5,5 72, ,2 5,2 77,4 Σελ.131 από 163

132 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,8 3,8 81, ,3 5,3 86,5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,9 3,9 90,4 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ,0 3,0 93, ,1 2,1 95, ,1 2,1 97, ,4 2,4 99,9 205,1,1 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.132 από 163

133 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,8 7,8 7,8 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ,0 1,0 8,8 Επαγγελματίες ,6 12,6 21,4 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,9 7,9 29,3 Υπάλληλοι γραφείου ,4 14,4 43,6 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,2 28,2 71,8 1788,5,5 72, ,8 14,8 87, ,4 4,4 91,5 Σελ.133 από 163

134 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,5 8,5 100,0 Total ,0 100,0 10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 10,6 10,6 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ,1 6,1 16,8 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,7 5,7 22,5 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 381,9,9 23, ,3 1,3 24,8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,6 15,6 40,4 Σελ.134 από 163

135 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,8 13,8 54, ,3 1,3 55, ,5 12,5 68,0 330,8,8 68, ,1 1,1 70, ,6 1,6 71, ,6 2,6 74, ,7 11,7 85,9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 913 2,3 2,3 88,2 Σελ.135 από 163

136 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ,5 3,5 91,7 165,4,4 92, ,9 4,9 97, ,0 3,0 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 10,6 10,6 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 785 2,0 2,0 12,6 Επαγγελματίες ,8 4,8 17,4 Σελ.136 από 163

137 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,2 4,2 21,6 Υπάλληλοι γραφείου ,9 10,9 32,5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,6 23,6 56, ,8 2,8 59, ,6 16,6 75, ,6 3,6 79, ,8 20,8 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.137 από 163

138 11. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 658 5,7 5,7 5,7 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ,7 8,7 14,4 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 632 5,4 5,4 19,8 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 151 1,3 1,3 21, ,2 2,2 23,3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,4 10,4 33,7 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ,0 16,0 49, ,3 4,3 54,1 Σελ.138 από 163

139 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,4 15,4 69, ,4 1,4 70, ,3 6,3 77, ,1 3,1 80, ,3 9,3 89,6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 564 4,9 4,9 94,5 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 517 4,4 4,4 98, ,1 1,1 100,0 Σελ.139 από 163

140 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 658 5,7 5,7 5,7 Επαγγελματίες ,9 8,9 14,5 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 488 4,2 4,2 18,7 Υπάλληλοι γραφείου ,3 15,3 34,0 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,1 26,1 60, ,8 5,8 65, ,4 9,4 75, ,1 2,1 77,4 Σελ.140 από 163

141 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,6 22,6 100,0 Total ,0 100,0 12. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 871 5,7 5,7 5,7 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 949 6,2 6,2 11,9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,1 26,1 38,0 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ,1 12,1 50, ,2 1,2 51, ,1 34,1 85,3 Σελ.141 από 163

142 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 141,9,9 86, ,1 10,1 96,3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 560 3,7 3,7 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 871 5,7 5,7 5,7 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 352 2,3 2,3 8,0 Επαγγελματίες 357 2,3 2,3 10,3 Υπάλληλοι γραφείου ,4 10,4 20,7 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) ,9 25,9 46, ,1 31,1 77, ,9 4,9 82,6 Σελ.142 από 163

143 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ,4 17,4 100,0 Total ,0 100,0 13. ΚΡΗΤΗ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ΣΤΑΚΟΔ-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,4 7,4 7,4 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ,4 2,4 9,8 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,4 9,4 19,3 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ,0 2,0 21,3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,6 13,6 34,9 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ,1 13,1 48,0 Σελ.143 από 163

144 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,2 4,2 52, ,1 26,1 78,3 473,9,9 79,2 336,7,7 79, ,2 1,2 81, ,9 2,9 84, ,4 4,4 88,4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,0 4,0 92,4 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 738 1,5 1,5 93,9 402,8,8 94,7 Σελ.144 από 163

145 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ,2 3,2 97, ,1 2,1 100,0 Total ,0 100,0 Επάγγελμα τελευταίας απασχόλησης (1ψήφιο) ISCO-08) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,4 7,4 7,4 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 789 1,6 1,6 9,0 Επαγγελματίες ,3 6,3 15,3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,7 2,7 18,0 Υπάλληλοι γραφείου ,8 9,8 27,8 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές ,4 26,4 54,2 Σελ.145 από 163

146 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 429,8,8 55, ,3 21,3 76, ,0 7,0 83, ,8 16,8 100,0 Total ,0 100,0 Σελ.146 από 163

147 Σελ.147 από 163 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

148 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας για την περίοδο Ιανουάριος- Αύγουστος Με τα στοιχεία του Εργάνη έχει υπολογιστεί για κάθε περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης (αναγγελίες πρόσληψης-αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης - καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου - λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Στη συνέχεια έχει υπολογιστεί ένας δείκτης: ισοζύγιο/πληθυσμός (με βάση τα στοιχεία της Απογραφής 2011). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σταθμίσουμε τα αποτελέσματα του ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης με τον πληθυσμό κάθε περιοχής. Με βάση τον ανωτέρω δείκτη οι περιφέρειες με την ευνοϊκότερη κατάσταση απασχόλησης για το συγκεκριμένο διάστημα είναι οι νησιωτικές περιφέρειες και η Πελοπόννησος. Οι περιφέρειες με την αρνητικότερη εικόνα είναι η Αττική, η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα. Ασφαλώς επηρεάζεται ο συγκεκριμένος δείκτης από την εποχικότητα του τουρισμού, όμως στην συγκεκριμένη περίοδο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνονται και οι χειμερινοί μήνες στους οποίους δεν υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση. Εντός των περιφερειών παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η ευνοϊκότερη ροή ως προς τον πληθυσμό παρατηρείται στη Θάσο, στην Αττική στην περιφερειακή ενότητα νήσων, στο Βόρειο Αιγαίο στη Σάμο, στη Δυτική Ελλάδα στην Ηλεία, στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά, στην Ήπειρο στην Πρέβεζα, στη Θεσσαλία στις Σποράδες, στα Ιόνια Νησιά στη Ζάκυνθο, στην Κεντρική Μακεδονία στη Χαλκιδική, στην Κρήτη στο Λασίθι, στο Νότιο Αιγαίο Σελ.148 από 163

149 στη Μύκονο, στην Πελοπόννησο στην Κόρινθο και στη Στερεά Ελλάδα στην Εύβοια. Τα αποτελέσματα του δείκτη αυτού, αφού ελεγχθούν για τη σταθερότητά τους και για το σύνολο του έτους, μπορούν να αξιοποιηθούν στον καταμερισμό κονδυλίων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας με βάσει τη βαρύτητα του προβλήματος σε κάθε περιοχή. Ακολουθούν οι πίνακες και τα διαγράμματα για τις περιφέρειες και τις περιφερειακές ενότητες. Στην περίπτωση των περιφερειών παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας ενώ για τις περιφερειακές ενότητες παρουσιάζεται μόνο το τελικό αποτέλεσμα του δείκτη. Αναγγελίες πρόσληψης Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Σύνολο αποχωρήσεων Πληθυσμός περιφέρειας Περιφέρεια Ισοζύγιο Δείκτης Αν. Μακεδονίας & Θράκης ,93 Αττικής ,56 Βορείου Αιγαίου ,13 Δυτικής Ελλάδας ,25 Δυτικής Μακεδονίας ,55 Ηπείρου ,54 Θεσσαλίας ,63 Ιονίων Νήσων ,46 Κεντρικής Μακεδονίας ,35 Κρήτης ,51 Νοτίου Αιγαίου ,71 Πελοποννήσου ,75 Στερεάς Ελλάδας ,77 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Σελ.149 από 163

150 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Θάσου 25,84604 Καβάλας 1, Δράμας 0, Έβρου 0, Ξάνθης 0, Ροδόπης -0, Θάσου Καβάλας Δράμας Έβρου Ξάνθης Ροδόπης Σελ.150 από 163

151 Περιφέρεια Αττικής Νήσων 4, Ανατολικής Αττικής 1, Δυτικής Αττικής 0, Πειραιώς -0,40535 Δυτικού Τομέα Αθηνών -0,72701 Νότιου Τομέα Αθηνών -0,73779 Βόρειου Τομέα Αθηνών -1,26821 Κεντρικού Τομέα Αθηνών -1, Σελ.151 από 163

152 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Σάμου 7, Λήμνου 2, Λέσβου 2, Ικαρίας 2, Χίου 1, Σάμου Λήμνου Λέσβου Ικαρίας Χίου Σελ.152 από 163

153 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Ηλείας 1,08349 Αχαΐας 0, Αιτωλοακαρνανίας -0, ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 Ηλείας Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας -0,4 Σελ.153 από 163

154 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών 0, Φλώρινας -0,27619 Κοζάνης -0,56792 Καστοριάς -1, ,2 0-0,2 Γρεβενών Φλώρινας Κοζάνης Καστοριάς -0,4-0,6-0,8-1 -1,2 Σελ.154 από 163

155 Περιφέρεια Ηπείρου Πρέβεζας 3, Θεσπρωτίας 2, Ιωαννίνων -0,6486 Άρτας -0, ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Πρέβεζας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Άρτας Σελ.155 από 163

156 Περιφέρεια Θεσσαλίας Σποράδων 28,80852 Μαγνησίας 0, Λάρισας 0, Καρδίτσας -0,09952 Τρικάλων -0, Σελ.156 από 163

157 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ζακύνθου 23,56289 Κερκύρας 14,5414 Λευκάδας 12,30743 Κεφαλληνίας 11,99966 Ιθάκης 4, Σελ.157 από 163

158 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής 15,53115 Πέλλας 3, Πιερίας 2, Ημαθίας 2, Κιλκίς 0, Σερρών -0,25676 Θεσσαλονίκης -0, Σελ.158 από 163

159 Περιφέρεια Κρήτης Λασιθίου 9, Ρεθύμνου 9, Χανίων 8, Ηρακλείου 6, Λασιθίου Ρεθύμνου Χανίων Ηρακλείου Σελ.159 από 163

160 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Μυκόνου 86,46142 Θήρας 58,693 Κω 42,3276 Πάρου 28,25271 Ρόδου 20,95552 Μήλου 17,7205 Καρπάθου 15,1026 Νάξου 14,78182 Τήνου 11,49838 Κέας- Κύθνου 10,35541 Άνδρου 7,75404 Καλύμνου 4,59052 Σύρου 0, Σελ.160 από 163

161 Περιφέρεια Πελοποννήσου Κορινθίας 2, Μεσσηνίας 2, Αργολίδας 1, Λακωνίας 0, Αρκαδίας 0, ,5 2 1,5 1 0,5 0 Κορινθίας Μεσσηνίας Αργολίδας Λακωνίας Αρκαδίας Σελ.161 από 163

162 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Εύβοιας 1, Φωκίδας 1, Φθιώτιδας 0, Βοιωτίας 0, Ευρυτανίας -0, ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6 Εύβοιας Φωκίδας Φθιώτιδας Βοιωτίας Ευρυτανίας Σελ.162 από 163

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ10 ΠΕ06 ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ, ΔΟΣΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Σκοπός Απαιτούμενες Γνώσεις Μορφή της Εκπαίδευσης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η εξίσωση με και 0 ή 0 λέγεται γραμμική εξίσωση. Οι μεταβλητές είναι οι άγνωστοι της εξίσωσης αυτής. Οι αριθμοί λέγονται συντελεστές των αγνώστων της εξίσωσης ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικές έννοιες Πραγματική Παραγωγική μιας παραγωγικής μονάδας είναι η μέγιστη ικανότητα παραγωγής της όταν αυτή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ANATOMIA ΨΑΡΙΟΥ Α γυμνασίου Υλικά για ανατομία Λιμνίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο :''Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.-Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αρ.Μελ.: 8/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 499.897,03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012 Ερευνητική εργασία β τετραμήνου Ομάδα: «Ποιοτικός έλεγχος και ασφάλεια τροφίμων» Αργυράκης Γιάννης, Αργυρίου Αντώνης, Βασιλάκης Γιώργος, Βρέντζος Θεόφιλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Στάδιο 1- Επιθυμητά Αποτελέσματα Στόχοι μαθήματος Οι μαθητές θα είναι ικανοί: 1. Nα περιγράφουν όλα τα δυνατά αποτελέσματα (δειγματικός χώρος) σε απλά πειράματα τύχης δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου

Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου Copyright: Κάππου Μαρία Προϋποθέσεις σύνταξης περιληπτικού κειμένου και παραγωγής κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα