Κεφ. 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 17. Κεφ. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφ. 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 17. Κεφ. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 περιεχόμενα Πρόλογος 15 Κεφ. 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 17 Κεφ. 2. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 21 Κεφ. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 3.1. Η εργασία Η εξαρτημένη εργασία Το επάγγελμα Ο μισθωτός Ο εργοδότης Ο μισθός Επιχείρηση και Εκμετάλλευση Οι διευθύνοντες υπάλληλοι Οι μαθητευόμενοι μισθωτοί 33 Κεφ. 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κεφ. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 5.1. Η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών Η σύμβαση έργου 41 7

2 Κεφ. 6. ΙΑΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1. Γενικά Προϋποθέσεις κύρους της συμβάσεως εργασίας Η διαδικασία της πρόσληψης Αναγγελία της πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ Απογραφή του εργοδότη στο Ι.Κ.Α. - (Μισθολόγια, Βιβλιάριο αγοράς ενσήμων) Απογραφή μισθωτού στο Ι.Κ.Α. -Έκδοση Δ.Α.Τ.Ε Γνωστοποίηση των όρων της συμβάσεως εργασίας Καταχώρηση νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε ειδικό βιβλίο 52 Κεφ. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 7.1. Υποχρέωση προς παροχή εργασίας Αυτοπρόσωπος εκπλήρωση - Αμεταβίβαστη η αξίωση του εργοδότη για παροχή της εργασίας Είδος παρασχετέας εργασίας Χρονικά όρια εργασίας Γενικά - Έννοια και είδη ωραρίων Η υπερεργασία Ο υπολογισμός του ωρομισθίου Παράδειγμα υπολογισμού ωρών υπερεργασίας Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής υπερεργασίας Η υπερωρία Αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής νόμιμων υπερωριών Αμοιβή παράνομης υπερωρίας Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής παράνομων υπερωριών Ειδικές ρυθμίσεις ως προς το νόμιμο ωράριο Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας Εβδομαδιαία ανάπαυση και αργίες εορτών Η εβδομαδιαία ανάπαυση (αργία Κυριακής) Οι αργίες των εορτών Η αμοιβή της εργασίας κατά Κυριακές και εορτές Νυκτερινή εργασία Ο τόπος παροχής της εργασίας 82 8 Στοιχεία Εργατικού Δικαίου

3 7.8. Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προς παροχή εργασίας Η μερική απασχόληση 86 Κεφ. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 8.1. Υποχρέωση καταβολής του μισθού Καθορισμός του μισθού Είδη μισθού Γενικά Συστήματα υπολογισμού αμοιβής Μισθός σε χρήμα - Μισθός σε είδος Τακτικές και Έκτακτες αποδοχές Βασικός μισθός, Προσαυξήσεις, Επιδόματα Καταβολή μισθού άνευ παροχής εργασίας Εισαγωγικά Υπερημερία ή αδυναμία του εργοδότη να αποδεχθεί την εργασία Αποχή του μισθωτού εξαιτίας κωλύματος για σπουδαίο λόγο Η διαθεσιμότητα Τόπος και χρόνος καταβολής μισθού Δικαιώματα εργαζομένων επί μη καταβολής μισθού Παραγραφή της αξίωσης του μισθού Κρατήσεις επί του μισθού Η ασφαλιστική εισφορά του μισθωτού Το χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών Εκκαθαριστικό σημείωμα και Βεβαίωση αποδοχών 115 Κεφ. 9. Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΑΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 9.1. Έννοια, προϋποθέσεις και διάρκεια κανονικής άδειας Χρόνος χορήγησης άδειας και υποχρεώσεις εργοδοτών Η ομαδική χορήγηση αδειών Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας Παραγραφή αξιώσεων αποδοχών άδειας και επιδόματος άδειας Εισφορές - Χαρτόσημο - Φορολογία Άδεια και λύση της σχέσης εργασίας 126 Περιεχόμενα 9

4 9.8. Η άδεια στη διαλείπουσα απασχόληση Άδεια και ασθένεια του μισθωτού Άδεια και αδικαιολόγητη απουσία μισθωτού Άδεια και στράτευση μισθωτού Άδεια και μειωμένη απασχόληση, πολλαπλή απασχόληση Κεφ. 10. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΑΑΕΣ ΑΑΕΙΕΣ Εισαγωγικά Οι οικογενειακές άδειες Η άδεια γάμου Η άδεια γέννησης τέκνου Η άδεια τοκετού Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών Γονική άδεια ανατροφής παιδιών Άδεια απουσίας για επίσκεψη στο σχολείο Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών Μειωμένο ωράριο γονέων που έχουν παιδιά με ειδικά προβλήματα Μικρές άδειες απουσίας Άλλες (ειδικές) άδειες Άδεια εξετάσεων σπουδαστών Συνδικαλιστικές άδειες Άδεια εκλογών Άδεια αναπήρων Άδεια άνευ αποδοχών 144 Κεφ. 11. ΤΑ ΕΠΙΑΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΑΩΡΑ ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) Γενικά Το επίδομα Πάσχα Το επίδομα Χριστουγέννων Οι προσαυξήσεις των επιδομάτων εορτών Ημέρες απουσίας των μισθωτών και επιδόματα εορτών Περιορισμός των επιδομάτων εορτών Παραδείγματα υπολογισμού επιδομάτων εορτών Παράδειγμα δώρου Πάσχα Παράδειγμα δώρου Χριστουγέννων Μισθωτοί που αμείβονται με άλλους τρόπους Στοιχεία Εργατικού Δ ικαίου

5 Μισθωτοί αμειβόμενοι με ωρομίσθιο Μισθωτοί αμειβόμενοι με ποσοστά ή κατά μονάδα εργασίας ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών Μισθωτοί εποχιακών εργασιών, ορισμένου χρόνου ή έργου Μισθωτοί μερικής απασχόλησης Ασφαλιστικές εισφορές - Φορολογία 155 Κεφ. 12. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενικά - Ειδικότερες υποχρεώσεις για πρόνοια Συνέπειες παράβασης της υποχρέωσης πρόνοιας Ευθύνη από εργατικό ατύχημα Έννοια εργατικού ατυχήματος Υποχρεώσεις αναγγελίας - Βιβλίο ατυχημάτων Ευθύνη εργοδότη - Παροχές Ι.Κ.Α Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης εργαζομένων Παροχή πιστοποιητικού εργασίας 167 Κεφ. 13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικά - Υπηρεσίες και φορείς ελέγχου της εργασίας Η Επιθεώρηση Εργασίας Υποχρεώσεις εργοδότη προς την Επιθεώρηση Εργασίας Υποχρεώσεις εργοδότη προς το Ι.Κ.Α Εισαγωγικά Απογραφή εργοδότη Ειδικό βιβλίο "καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού" Τήρηση μισθολογίων (Απογραφή μισθωτού στο Ι.Κ.Α. - Έκδοση Δ.Α.Τ.Ε.) Αγορά και επικόλληση ενσήμων Ποινικές ευθύνες εργοδότη 179 Κεφ. 14. ΣΥΝΑΙΚΑΑΙΣΜΟΣ Γενικά Συνδικαλιστικά δικαιώματα Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης εργαζομένων 183 Περιεχόμενα 11

6 14.4. Συμβούλια εργαζομένων Συνδικαλιστικές οργανώσεις Γενικά - Διακρίσεις Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Το δικαίωμα της απεργίας Γενικά - Διακρίσεις Η κήρυξη της απεργίας Προθεσμία προειδοποίησης Προσωπικό ασφαλείας 193 Κεφ. 15. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικά - Τρόπος λήξης της σχέσης εργασίας Λήξη σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου Γενικά Λήξη με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου Λήξη με καταγγελία για σπουδαίο λόγο Λήξη σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου με καταγγελία εργοδότη Γενικά Προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της καταγγελίας Συνέπειες ακυρότητας της καταγγελίας - Προθεσμίες άσκησης αγωγών Περιορισμοί απολύσεων σε ειδικές περιπτώσεις Οι ομαδικές απολύσεις Η αποζημίωση απόλυσης Ο υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης - Παραδείγματα Περιπτώσεις που δεν οφείλεται αποζημίωση απόλυσης Μειωμένη αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Λήξη σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου με καταγγελία από το μισθωτό 213 Κεφ. 16. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.) 16.1.Έννοια Στοιχεία Εργατικού Δικαίου

7 16.2. Κατηγορίες Σ.Σ.Ε Εθνικές Γενικές Σ.Σ.Ε Κλαδικές Σ.Σ.Ε Ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε Προσχώρηση και επέκταση Σ.Σ.Ε Προσχώρηση σε Σ.Σ.Ε Επέκταση ισχύος Σ.Σ.Ε θεσμός της διαιτησίας Γενικά Η συμφιλίωση Η μεσολάβηση Η διαιτησία 223 Παράρτημα Παράρτημα Π 243 Παράρτημα ΠΙ 297 Περιεχόμενα 13

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα