Η Σημασία της Επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σημασία της Επικοινωνίας"

Transcript

1 1 Η Σημασία της Επικοινωνίας Η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία και τη φροντίδα του ασθενή, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει την έκβαση της νόσου του. Οι επαγγελματίες υγείας, γιατροί και νοσηλευτές, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους διδάσκονται διάφορα θεωρητικά μαθήματα και εκπαιδεύονται στην εκμάθηση πολλών κλινικών δεξιοτήτων προκειμένου να μπορούν να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, να είναι σε θέση να εκτελούν τη φυσική εξέταση του ασθενούς (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση, επίκρουση, δακτυλική εξέταση) και, γενικά, να μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε κλινική πράξη και εξέταση της αρμοδιότητάς τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο, η μόνη διαδικασία που σπανίως αναγνωρίζεται ως «πράξη», ι- ατρική ή νοσηλευτική, αλλά όμως χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση κατά το κλινικό έργο, είναι η διαδικασία της επικοινωνίας. Σύμφωνα με μελέτες του Ινστιτούτου Bayer (1), ένας γιατρός κατά τη διάρκεια της κλινικής του καριέρας πραγματοποιεί πάνω από συνεντεύξεις με ασθενείς προκειμένου να συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα για να συμπληρώσει το ιατρικό ιστορικό. Για την επιτυχή εκτέλεση της κλινικής «συνέντευξης» απαιτούνται δεξιότητες επικοινωνίας. Και όπως οι υπόλοιπες κλινικές δεξιότητες διδάσκονται, έτσι και οι δεξιότητες της επικοινωνίας μπορούν να διδαχθούν στους σπουδαστές των επιστημών υγείας και να καλλιεργηθούν από τους ί- διους με το πέρασμα του χρόνου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Στην πραγματικότητα, οι σπουδαστές των επιστημών υγείας δε φαίνεται να λαμβάνουν επαρκή καθοδήγηση αναφορικά με την εκμάθηση τεχνικών ε- πικοινωνίας, όπως διδάσκονται και καθοδηγούνται αντίστοιχα για τις υπόλοιπες κλινικές δεξιότητες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί είναι αυτοί που αισθάνονται περισσότερο άγχος όταν συνομιλούν με ασθενείς, παρά όταν εκτελούν μια αιμοληψία ή οποιαδήποτε άλλη κλινική πράξη. Η αυτοπεποίθηση των σπουδαστών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, μπορεί να καταρρεύσει όταν καλούνται να διαχειριστούν «δύσκολες» καταστάσεις μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η αντίληψη μιας κατάστασης ως «δύσκολη» είναι βέβαια υποκειμενική για κάθε επαγγελματία, καθώς μπορεί να αφορά στην προσέγγιση ασθενών με ποικίλα προβλήματα και ανάγκες, όπως για παράδειγμα 1

2 ασθενείς με χρόνιες νόσους, ψυχιατρικοί ασθενείς, κ.λπ., ή μπορεί να αφορά στην επαφή με συνοδούς των ασθενών. ιαπιστώνει λοιπόν κανείς ότι η διδασκαλία και άσκηση πάνω στην εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών επικοινωνίας είναι αναγκαία και απαραίτητη για να διευκολύνει το έργο των επαγγελματιών υγείας και να τους βοηθήσει να νιώθουν και οι ίδιοι επαρκείς και ικανοί σε αυτό που κάνουν. Στις ενότητες που ακολουθούν, θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα ευρήματα σχετικών μελετών αναφορικά με το πώς μπορούν οι δεξιότητες επικοινωνίας να επηρεάσουν θετικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα, να οδηγήσουν στη μείωση των ποσοστών ιατρικών λαθών και να βελτιώσουν την ικανοποίηση τόσο των ασθενών, όσο και των ίδιων των επαγγελματιών υγείας από την εργασία τους (1). Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόσο οι γιατροί, όσο και οι νοσηλευτές, ασκούν όχι απλά ένα επάγγελμα, αλλά και λειτούργημα, πράγμα που σημαίνει ότι ο στόχος της φροντίδας και της θεραπείας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και η κάλυψη των αναγκών του σε όλα τα επίπεδα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα επηρεάζεται θετικά όταν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Έχει αποδειχθεί ότι διάφορες τεχνικές επικοινωνίας όπως η θετική υποβολή, η πληροφόρηση του ασθενή και η συναισθηματική φροντίδα (η «ζεστασιά», η καθησύχαση και η συναισθηματική συμμετοχή που μπορεί να προσφέρει ένας γιατρός) έχουν θετική επίδραση στην κατάσταση υγείας των ασθενών. Συγκεκριμένα, σε έ- ρευνα των Di Blasi, Harkness, Ernst, κ.α. (2) φάνηκε ότι οι γιατροί που επεδίωκαν να σχηματίσουν θερμές, φιλικές σχέσεις με τους ασθενείς τους, ήταν πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους συγκριτικά με αυτούς που διατηρούσαν μια απρόσωπη και τυπική σχέση. Σε άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις ασθενών-γιατρών σχετίζονταν με τη βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων των ασθενών, όπως η μείωση των πονοκεφάλων και του μετεγχειρητικού πόνου, η πτώση της αρτηριακής πίεσης και η βελτίωση του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα (3). Για ορισμένους ασθενείς, η βελτίωση των συμπτωμάτων μπορεί να ερμηνευθεί λόγω της σωστής τήρησης των ι- ατρικών οδηγιών σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή. Όσο καλύτερη είναι η σχέση του ασθενή με τον γιατρό και το νοσηλευτή, τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά για το πλάνο της θεραπείας του, το οποίο και ακολουθεί πιστά. Το θέμα της τήρησης των ιατρονοσηλευτικών οδηγιών θα αναλυθεί εκτενώς στο Κεφάλαιο 7 του παρόντος βιβλίου, όπου θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη και την συνεργασία των ασθενών του. Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Η επικοινωνία είναι η σημαντικότερη μεταβλητή στη σχέση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού-ασθενή. Είναι αυτή που δίνει στον ασθενή την αίσθηση ότι 2

3 λαμβάνει φροντίδα υψηλής ποιότητας και, γενικότερα, αυξάνει την συνολική ικανοποίηση που αποκομίζει ο ασθενής από την παροχή υπηρεσιών υγείας. (4) Γενικά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ασθενείς και οι γιατροί φαίνεται να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη μεταξύ τους σχέση, το βασικότερο παράπονο όμως που διατηρούν οι ασθενείς αναφορικά με τους γιατρούς είναι η «φτωχή» επικοινωνία μεταξύ τους. εν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι η συνολική ικανοποίηση του ασθενή φτάνει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο όταν ο θεράπων ιατρός του έχει δεξιότητες επικοινωνίας (4). Βέβαια, η ικανοποίηση του ασθενή δεν επηρεάζεται μόνο από την επικοινωνιακή συμπεριφορά του γιατρού ή του νοσηλευτή που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του, αλλά και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το νοσοκομειακό περιβάλλον (χώροι αναμονής, θάλαμοι νοσηλείας, κ.λπ.), με την επαφή του με άλλους επαγγελματίες υγείας (διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου) και με πιο προσωπικούς παράγοντες όπως είναι οι ατομικές προτιμήσεις και η στάση και απόψεις που διατηρούν εκ των προτέρων για το ιδανικό σύστημα φροντίδας υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι επικοινωνιακές ικανότητες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού παίζουν σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένες συμπεριφορές που επηρεάζουν τη διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης με τον ασθενή μέσα από την κατανόηση και αποδοχή των συναισθημάτων του (βλ. Κεφάλαια 4 και 5) και το «χτίσιμο» μιας σχέσης συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος (βλ. Κεφάλαια 6 και 7) διαπιστώθηκε ότι συσχετίζονται θετικά με την ικανοποίηση των ασθενών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μεταανάλυσης 41 σχετικών μελετών (5). Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Οι μακρόχρονες και εντατικές πανεπιστημιακές σπουδές των επαγγελματιών υγείας, η εξειδίκευση αλλά και η συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευσή τους λόγω της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας, αποτελούν «επένδυση» ζωής για όσους τις ολοκληρώνουν. Οι περισσότεροι σπουδαστές αποδέχονται το κόστος, τις ευθύνες και τα βάρη της εκπαίδευσής τους επειδή αναμένουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από το ανθρωπιστικό επάγγελμα που επέλεξαν να κάνουν, μια ικανοποίηση που φαίνεται να σχετίζεται στενά με την καλλιέργεια καλών διαπροσωπικών σχέσεων και κατ επέκταση με τις ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην ικανοποίηση που αποκομίζουν οι γιατροί από την άσκηση του επαγγέλματός τους, σχετική έρευνα έδειξε ότι α- ξιολογούν τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους ασθενείς τους ως παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στο να αισθάνονται ευχαριστημένοι από την καριέρα τους (6). Σε άλλη έρευνα, στην οποία αξιολογήθηκε η συνολική ικανοποίηση γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων από την καριέρα τους, αναφέρθηκαν οι καλές σχέσεις με ασθενείς, συγγενείς και με το λοιπό προσωπικό, ως παράγοντες 3

4 που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση από την εργασία τους. εδομένου ότι η επαρκής ικανοποίηση από την εργασία δείχνει να προστατεύει τους επαγγελματίες υγείας από τις αρνητικές επιδράσεις της πίεσης που υφίστανται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικές είναι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας. Οι ενδείξεις επαγγελματικής εξουθένωσης σε ψυχολογικό, κοινωνικό και οργανικό επίπεδο, όπως είναι η ευερεθιστότητα, η έλλειψη ενδιαφέροντος, η αποστασιοποίηση, η απάθεια και αδιαφορία, ακόμη και οι ήπιες ή σοβαρότερες ψυχοσωματικές διαταραχές, φαίνεται να είναι λιγότερο συχνές όταν η ικανοποίηση του επαγγελματία υγείας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (7). Τέλος, στην έρευνα των Graham και Ramirez (8), οι γιατροί που περιέγραψαν τους εαυτούς τους ως ανεπαρκώς εκπαιδευμένους στην τέχνη της επικοινωνίας, επέδειξαν υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης (8). Τα αποτελέσματα μιας έρευνας του 1995 επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι γιατροί που θεωρούν καλές τις ικανότητες επικοινωνίας τους με τους ασθενείς έχουν διπλάσιες πιθανότητες να είναι συνολικά πολύ πιο ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους ασθενείς (συγκριτικά με τους γιατρούς που δεν είναι ικανοποιημένοι από τις ικανότητές τους στον τομέα της επικοινωνίας) (4). ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Η παροχή της ιατρο-νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή θα πρέπει να γίνεται μέσα σ ένα πλαίσιο προσανατολισμένο στην ασφάλειά του. Παρόλα αυτά, η φροντίδα του ασθενή συχνά χαρακτηρίζεται από λάθη και δυσμενή συμβάντα τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε μηνύσεις και δικαστικές α- γωγές σε βάρος των επαγγελματιών υγείας. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται έρευνες στις οποίες εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ασθενείς ή/και συγγενείς καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για ιατρικά λάθη και παραλείψεις, και φαίνεται ότι ο σημαντικότερος λόγος είναι τα προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις λόγω κακής επικοινωνίας (ή παντελούς έλλειψής της). Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Beckman, Markakis, Suchman και Frankel (9) όπου εξετάστηκε το περιεχόμενο των καταθέσεων 45 εναγόντων ασθενών, διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 71% η πρωταρχική αιτία των δικαστικών αγωγών ήταν τα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ ασθενών-γιατρών. Ορισμένα από τα προβλήματα που περιγράφονταν στις καταθέσεις σχετίζονται με θέματα όπως ο τρόπος που απαντούσαν οι γιατροί στα τηλεφωνήματα, ο τρόπος που άκουγαν τα προβλήματα των ασθενών, ο τρόπος που έδιναν πληροφορίες και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν τον πόνο των συγγενών. Στις καταθέσεις τους, οι ενάγοντες ασθενείς περιέγραφαν τους γιατρούς ως «αλαζόνες, με απαξιωτική συμπεριφορά, αδιάφορους, ή αρνούμενους να εξυπηρετήσουν τον ασθενή» (9). Σε μια άλλη συγκριτική μελέτη, έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα εάν οι μαιευτήρες στους οποίους το ποσοστό των μηνύσεων για ιατρικά λάθη/παραλείψεις είναι άνω του μέσου όρου παρέχουν φροντίδα χαμηλότερης ποιότητας στις ασθενείς τους λόγω έλλειψης κλινικών δεξιοτήτων και κακών κλινικών χειρισμών. 4

5 ΘΕΜΑ 1.1 Ικανότητες Επικοινωνίας Οφέλη για τον Ασθενή Καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα Μεγαλύτερη ικανοποίηση από φροντίδα και θεραπεία Οφέλη για τον Επαγγελματία Υγείας Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση Καλύτερες σχέσεις με τους ασθενείς/συγγενείς Μειωμένος κίνδυνος αγωγών για ιατρικά/νοσηλευτικά λάθη και παραλείψεις Για το σκοπό αυτό εξετάστηκε το περιεχόμενο των ιατρικών φακέλων μιας δεκαετίας. Την «ομάδα ελέγχου» της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε μια ομάδα γιατρών οι οποίοι είτε δεν είχαν αντιμετωπίσει καθόλου αγωγές στην καριέρα τους, είτε βρίσκονταν κοντά στο μέσο όρο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά στον αριθμό των κλινικών λαθών/παραλείψεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε κάποιος άλλος παράγοντας ο οποίος ωθούσε τις ασθενείς να μηνύσουν τους μαιευτήρες τους (10). Οι ίδιοι ερευνητές λοιπόν, πήραν συνεντεύξεις από γυναίκες-ασθενείς μαιευτήρων οι οποίοι είχαν «βεβαρημένο» ιστορικό, με άνω του μέσου όρου αγωγές για ιατρικά λάθη/παραλείψεις, και σύγκριναν τις απαντήσεις τους με τις απαντήσεις που έδωσαν οι ασθενείς μιας τυχαίας ομάδας μαιευτήρων (ομάδα ελέγχου). Όπως διαπίστωσαν, οι πιθανότητες κακής έκβασης μιας εγκυμοσύνης για τους μαιευτήρες με βεβαρημένο ιστορικό δεν ήταν περισσότερες, αλλά οι γυναίκες αυτές διατύπωσαν μεγαλύτερο αριθμό παραπόνων και δήλωσαν μικρότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη φροντίδα του μαιευτήρα τους, συγκριτικά με τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι ο γιατρός τους έδινε την εντύπωση ότι βιάζεται κατά τη διάρκεια των ραντεβού, δεν τις άκουγε, και σε ορισμένες περιπτώσεις «έβαζε τις φωνές» (11). Οι μαιευτήρες που δεν είχαν αντιμετωπίσει καμία μήνυση περιγράφονταν από τις ασθενείς σαν περισσότερο ενδιαφερόμενοι και πιο πρόθυμοι να επικοινωνήσουν. Τέλος, στην έρευνα των Levinson, Roter, Mullooly κ.α., όπου ως δείγμα χρησιμοποιήθηκαν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, διαπιστώθηκε ότι στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι γιατροί με «καθαρό» ιστορικό (μηδενικές αγωγές για ιατρικά λάθη και παραλείψεις) είχαν σημαντικά διαφορετικό στυλ επικοινωνίας συγκριτικά με τους γιατρούς που είχαν «βεβαρημένο» ιστορικό αγωγών. Για την ακρίβεια, οι γιατροί με «καθαρό» ιστορικό ξόδευαν κατά μέσο όρο 3,3 περισσότερα λεπτά με τους ασθενείς τους, ενώ ταυτόχρονα συνέπασχαν και σχετίζονταν περισσότερο μαζί τους (12). Αν και η αποφυγή των δικαστικών αγωγών για λάθη/παραλείψεις και άλλα δυσμενή συμβάντα στο χώρο της υγείας δεν είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι σπουδαστές και επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επιδιώκουν την ανάπτυξη και τελειοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 5

6 τους, τα αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν σαφώς ότι οι ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας μειώνουν τους κινδύνους αντιμετώπισης δικαστικών αγωγών επειδή βελτιώνουν τη σχέση επαγγελματία υγείας-ασθενή και αυξάνουν την ικανοποίηση των ασθενών. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. Οι ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος για τον ασθενή. 2. Η αυξημένη ικανοποίηση τόσο των ασθενών, όσο και των επαγγελματιών υγείας, η μικρότερη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου «επαγγελματικής εξουθένωσης» και ο μειωμένος κίνδυνος πρόκλησης κλινικών λαθών/παραλείψεων είναι ορισμένα επιπλέον πλεονεκτήματα που απορρέουν από την καλή επικοινωνία μεταξύ ιατρονοσηλευτικού προσωπικού-ασθενή. 3. Σε πολλές περιπτώσεις, οι σπουδαστές αλλά και οι επαγγελματίες υ- γείας στερούνται επαρκούς εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης στο σημαντικό θέμα της επικοινωνίας με τον ασθενή και τους συγγενείς του. Στο παρόν βιβλίο δίνονται εμπειρικά τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματική προσέγγιση και επικοινωνία με ασθενείς και συνοδούς αυτών. Η ανάλυση του μοντέλου «Ε4» των τεσσάρων αρχών της αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς και η ανάπτυξη θεμάτων όπως η σωστή διαχείριση του χρόνου του επαγγελματία υγείας, η ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων και ο χειρισμός «δύσκολων» καταστάσεων που απαιτούν συγκεκριμένες τεχνικές επικοινωνίας, μπορούν να φανούν πολύ βοηθητικά για τον επαγγελματία που επιθυμεί να είναι αποτελεσματικός στη δουλειά του και να λαμβάνει ικανοποίηση μέσα από αυτή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bayer Institute for Health Care Communication. Clinician-patient communication to enhance health outcomes: a workshop manual. West Haven, CT: Bayer Institute, Di Blasi Z, Harkness E, Ernst E, et al. Influence of context on health outcomes: a systematic review. Lancet 2001;357: Stewart MS. Effective physician-patient communication and health outcomes: a review. Can Med Assoc J 1995;152: Worthlin Group. Communication and the physician/patient relationship: a physician and consumer communication survey. West Haven, CT: Bayer Institute for Health Care Communication, Hall JA, Roter DL, Katz NR. Meta-analysis of correlates of provider behavior in medical encounters. Med Care 1988;26:

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜ: ΜΔΕ ΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Η ικανοποίηση των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TOMEAΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08 ΑΡΙΘΜ. 2307 ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;»

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με ναι ή όχι. Σίγουρα υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΛΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σπουδάστριες Βούργα Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας 2012 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Υγείας με χρήση SOA και Web Services Στεφανία Π. Μαυρογιαννέα Πειραιάς Δεκέμβριος 2011 Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ. ύπολη)

ΤΜΗΜΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ. ύπολη) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥΥ 2» Υποβληθείσα στον καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα