Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. :18861 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη 22-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :18861 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ"

Transcript

1 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. :18861 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και πηρεσιών γείας έτους 2014 και διενέργειας Κοινού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Τροφίμων, Ποτών, Καπνού & Συναφών Προϊόντων (C.P.V ), για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.» και Γ.Ν.Θ. «Γ.» - Ψ.Ν.Θ. ς, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 22 Οκτωβρίου 2015 έως 30 Οκτωβρίου Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων δύναται να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και στο Fax : του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, υπόψη κ. Αθανασίου Άννας τηλ. : & Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΤΣΟ ΣΤΑΡΟΛΑ

2 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟ & ΣΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.» ΚΑΙ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) CPV:

3 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 2. ΑΠΟΣΙΑ ΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 3. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑ ΜΗΝ ΕΧΟΝ ΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 4. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ, ΜΚΟΤΟΞΙΝΕΣ κ.λπ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ και ΟΡΟΙ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΙΚΑ ΣΣΚΕΑΣΙΑΣ Έως δυο μέρες μετά την ημερομηνία παραγωγής ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 90 ΗΜΕΡΕΣ Μεγαλύτερη των 40 Ημερών από την ημέρα παραλαβής. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΛΤΕΡΗ Το προϊόν να μην έχει διανύσει περισσότερο από το 40 % της διάρκειας ζωής του Σύμφωνη με τις ισχύουσες κάθε φορά γειονομικές διατάξεις για το προϊόν. Κώδικας Τροφίμων και ποτών. Σύμφωνα με τους υγειονομικούς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ κανονισμούς ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΠΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΦΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΟΤΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑ 2002/26/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΡΤΙΟ 2002, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 209/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 11ΗΣ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΜΈΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΑΡΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΠΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

4 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΣΚΕΑΣΙΑΣ: ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα των οποίων η επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση συμμορφώνεται με: Την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με τους γενικούς όρους επισήμανσης, παρουσίασης & διαφήμισης τροφίμων και την Οδηγία 90/496/ΕΟΚ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες ή εναλλακτικά με τον Κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία ενοποιεί τις ανωτέρω δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση. ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ε.Ε. (για μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού) ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ H.A.C.C.P. ( ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ) ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΔΕΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΗ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΩΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΟΣΧΟ ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 1. ΜΟΡΦΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΕΠΙΠΕΔΩΝ ή

5 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΒΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΣ ΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΗ ΛΙΠΟΣ (ΞΕΛΑΔΙΑΣΜΕΝΩΝ) ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΗ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ. 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 200 ± 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΗΛΙΚΙΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΖΩΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 10 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟ ΑΝΕ ΟΣΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΟΣΧΟ ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 1 ΜΟΡΦΗ ΧΟΝΔΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΑΝΣ ΟΡΑΣ ΝΟΑ ΣΤΡΟΓΓΛΟ (ΜΗΡΟΣ) 2 ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 200 ± 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3 ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4 ΗΛΙΚΙΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΖΩΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ 5 ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 10 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟ ΑΝΕ ΟΣΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΟΣΧΟ ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 1 ΜΟΡΦΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 2 ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 200 ± 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3 ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

6 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- 4 ΗΛΙΚΙΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΖΩΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ 5 ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 10 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΚΙΜΑΣ ΒΟΔΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟΣ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΙΜΑΣ ΒΟΔΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟΣ 1. ΜΟΡΦΗ ΔΙΠΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΕ ΜΕΣΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2,500 ± 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΗΛΙΚΙΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΖΩΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ΑΝΩ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΕ ΚΕΝΟ ΕΩΣ 2,5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών.

7 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΒΑΚΟΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΒΑΚΟΜ 1. ΜΟΡΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΣ ΤΟΣ 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ ΖΩΟ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΒΑΡΟΣ 60 έως 80 ΚΙΛΑ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 2,5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 κιλών. ΙΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΤΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΤΙ 1 ΜΟΡΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΣ ΤΟΣ 2 ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3 ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4 ΒΑΡΟΣ ΖΩΟ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΒΑΡΟΣ 15 έως 20 ΚΙΛΑ 5 ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 2,5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 κιλών.

8 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΩΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΩΠΑ 1 ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΙΛΑ 2 ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3 ΗΛΙΚΙΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΖΩΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (10) ΜΗΝΩΝ 4 ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΣΗΚΩΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΗΚΩΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 8 10 ΚΙΛΑ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΗΛΙΚΙΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΖΩΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (10) ΜΗΝΩΝ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 8 10 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

9 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΟΤΟΠΟΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΤΟΠΟΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ 1. ΜΟΡΦΗ ΧΩΡΙΣ ΡΑΧΗ 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ± 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΑΠΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙ Α ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΚΟΤΟΠΟΛΟ ΜΠΟΤΙ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Ε.Ε. ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΕ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 1,5 κιλών ΚΟΤΟΠΟΛΟ ΜΠΟΤΙ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ 1. ΜΟΡΦΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 250 ± 30 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΑΠΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Ε.Ε. 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΕ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 1,5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών.

10 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΟΤΟΠΟΛΑ ΝΩΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΤΟΠΟΛΑ ΝΩΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 1. ΜΟΡΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1,2 1,3 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΑΠΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Ε.Ε. 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΡΟΣ 1,2 1,3 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΓΑΛΟΠΟΛΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 2 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΟΠΟΛΑ ΡΟΛΟ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ 2 ΚΙΛΩΝ 1. ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟ 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2000 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΑΠΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Ε.Ε.ΤΠΟ 65% 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΤΡΟΦΙΜΟ ΚΕΝΟ ΑΕΡΙΟΣ 2 ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

11 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΑΛΟΠΟΛΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΟΠΟΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ 1. ΜΟΡΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 2. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ± 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΓΙΟ ΑΠΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Ε.Ε. 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ ΚΕΝΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΓΑΛΟΠΟΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ ΜΠΑΣΤΟΝΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΟΠΟΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ ΜΠΑΣΤΟΝΙ 1. ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: ΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΝΟ ΑΕΡΑ (VACUUM) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΧΑΡΤΙΝΟ Ή ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΙΚΟ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2,5-3 ΚΙΛΩΝ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

12 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΣΕ ΜΠΑΣΤΟΝΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΣΕ ΜΠΑΣΤΟΝΙ 1. ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: ΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΝΟ ΑΕΡΑ (VACUUM) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΧΑΡΤΙΝΟ Ή ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΙΚΟ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2,5-3 ΚΙΛΩΝ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΛΟΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΛΟΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 1. ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: ΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΝΟ ΑΕΡΑ (VACUUM) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΧΑΡΤΙΝΟ Ή ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΙΚΟ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1-2 ΚΙΛΩΝ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0 Ο C έως 4 Ο C 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 1-2 ΚΙΛΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

13 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΛΟΚΑΝΙΚΑ ΤΠΟ ΦΡΑΝΚΦΟΡΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΛΟΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΡΤΗΣ 1. ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: ΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΝΟ ΑΕΡΑ (VACUUM) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΧΑΡΤΙΝΟ Ή ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΙΚΟ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 ΚΙΛΟ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0 Ο C έως 4 Ο C 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 1 ΚΙΛΟ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 3,5% 10LIT ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ 3,5 % 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % 2. ΜΟΡΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: ΛΙΚΟY ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟY ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ή ΧΑΡΤΙΝΟ ή ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΣΚΕΑΣΙΑΣ: 10 LIT 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 10ΛΙΤΡΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 10 ΛΙΤΡΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 λιτρων.

14 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ½ ΛΙΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ½ ΛΙΤΡΟ 3,5 % 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΕΚΑΜΠΤΗ Ή ΜΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,5 ΛΙΤΡΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ½ Λίτρου. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1.5% ½ LIT ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ½ ΛΙΤΡΟ 1,5 % 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 1,5 % 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΕΚΑΜΠΤΗ Ή ΜΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,5 ΛΙΤΡΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ½ Λίτρου. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών.

15 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ¼ ΛΙΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ¼ ΛΙΤΡΟ 3,5 % 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5 % 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,25 ΛΙΤΡΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ¼ Λίτρου. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΛΙΠΟ 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΑΛΠΟ 0,0-0,5 % 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,5 1,0 ΛΙΤΡΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 180 ΕΩΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 0,5 1,0 Λίτρου. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών.

16 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 7,0 % 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,400 0,500 Λίτρου. 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 0,400 0,500 Λίτρου. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλών. ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΡΤΗΣ 2% ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΡΤΗΣ 2% 1. Α ΛΗ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 2,00% 3. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Γραμ. 5. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ 7. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 200 Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 6 12 τεμάχια

17 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΡΤΗΣ 0% ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΡΤΗΣ 0% 1. Α ΛΗ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 0,00% 3. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Γραμ. 5. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ 7. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 200 Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 6 12 τεμάχια ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΡΤΗΣ 3,5-3,85% ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΡΤΗΣ 3,5-3,85% 1. Α ΛΗ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 3,5-3,85% 3. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Γραμ. 5. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ 7. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 200 Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 6 12 τεμάχια

18 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΡΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΜΑ 1. Α ΛΗ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 10% 3. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Γραμ. 5. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 7. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 200 Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 6 12 τεμάχια ΡΖΟΓΑΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΖΟΓΑΛΟ 1. Α ΛΗ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 3% 3. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Γραμ. 5. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 7. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 200 Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 6 12 τεμάχια

19 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΦΡΟΤΟΚΡΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΡΟΤΟΚΡΕΜΑ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 300 Γραμ. 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 300 Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : τεμάχια ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 300 Γραμ. 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 300 Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : τεμάχια

20 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΤΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΧΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΧΜΑ 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟ 43% 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ έως Γραμ. 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έως Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΤΕΛΕΜΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΕΜΕΣ 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟ 43% 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ έως Γραμ. 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έως Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

21 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΑΝΘΟΤΡΟ Π.Ο.Π. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΟΤΡΟ Π.Ο.Π. 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 10-15% 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ έως Γραμ. 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 01 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έως Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 10 ΕΩΣ 20 κιλά.

22 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΤΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1. Α ΛΗ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ή ΑΙΓΟΠΡΟΒΙΟ ΓΑΛΑ 2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟ 46 % 3. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ έως Γραμ. 5. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 7. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έως Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 10 ΕΩΣ 20 κιλά. ΤΡΙ ΣΚΛΗΡΟ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 1. Α ΛΗ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ή ΑΙΓΟΠΡΟΒΙΟ ΓΑΛΑ 2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟ 40 % 3. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ έως Γραμ. 5. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 7. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έως Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 10 ΕΩΣ 20 κιλά.

23 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΤΡΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΡΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟ 15 % 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 17,5 γραμ. ανά τεμάχιο σε συσκευασία των 8 ή ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έως Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά. ΑΓΑ ΝΩΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΓΑ ΝΩΠΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ 63 έως 73 γραμ. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΩΟΤΟΚΙΑ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 Τεμάχια. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 κιλών.

24 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ 200 έως 250 γραμ. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ Λωρίδες σάρκας παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη χωρίς δέρμα και σπόνδυλους 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΓΡΑΛΑΤΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΓΡΑΛΑΤΟΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ γραμ. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ Λωρίδες σάρκας παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη χωρίς δέρμα και σπόνδυλους 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

25 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ 200 έως 250 γραμ. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ Λωρίδες σάρκας παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη χωρίς δέρμα και σπόνδυλους 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΗ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ 200 έως 250 γραμ. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ Λωρίδες σάρκας παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη χωρίς δέρμα και σπόνδυλους 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

26 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΤΣΙΠΟΡΕΣ ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΟ ΝΩΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΣΙΠΟΡΕΣ ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΟ ΝΩΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ γραμ. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ Ολόκληρες καθαρισμένες χωρίς εντόσθια 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 6-10 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ 50 έως 100 γραμ. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ (έχουν αφαιρεθεί τα πλοκάμια, το κεφάλι και τα εντόσθια) 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 365 ΗΜΕΡΩΝ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

27 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "-

28 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΣΟΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΟΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ 100 έως 200 γραμ. 2. ΜΟΡΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ (έχουν αφαιρεθεί τα πλοκάμια, το κεφάλι και τα εντόσθια) 3. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΩΣ 365 ΗΜΕΡΩΝ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 1 ή 5 ΛΙΤΡΩΝ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Ή ml. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 24 ή 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 5000 ml. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΤΜΧ

29 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΤΙΚΗ 10 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΤΙΚΗ 10 ΚΙΛΩΝ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 10 ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : - ΒΟΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 10γραμ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΒΟΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 10 γραμ. 1. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟ 80% min 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 10 έως 10 Γραμ. 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έως Γραμ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

30 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΝΤΕΡ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΝΤΕΡ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ γραμμαρίων. 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 1-3 τεμάχια ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 100 τεμάχια ΡΖΑΛΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΖΑΛΕΡΟ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ γραμμαρίων. 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΓΡΑΜ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 50 τεμάχια ΨΩΜΑΚΙ ΠΙΤΡΟΧΟ ΤΠΟ 85% ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΨΩΜΑΚΙ ΠΙΤΡΟΧΟ ΤΠΟ 85% 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 50 τεμάχια.

31 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΑΡΤΟΣ ΤΠΟ 70/30 ΛΕΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΡΤΟΣ ΤΠΟ 70/30 ΛΕΚΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 500 ΓΡΑΜ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 20 τεμάχια. ΑΡΤΙΔΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΡΑΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΡΤΙΔΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΡΑΜ. 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : τεμάχια. ΦΡΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΡΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΣΚΕΑΣΙΑΣ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΣΚΕΑΣΙΑ 1 2 τεμαχίων ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 κιλά.

32 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΦΡΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΓΡΑΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΡΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΓΡΑΜ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΣΚΕΑΣΙΑΣ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΣΚΕΑΣΙΑ 2 τεμαχίων ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 48 ΠΑΚΕΤΑ. ΦΡΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 160 ΓΡΑΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΡΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 160 ΓΡΑΜ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 160 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΣΚΕΑΣΙΑΣ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 160 ΓΡΑΜ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΠΑΚΕΤΑ. ΛΑΓΑΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΛΑΓΑΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 κιλά.

33 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΑΛΕΡΙ 70% ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΛΕΡΙ 70% 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1000 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΣΚΕΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 24 τεμάχια. ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 50 τεμάχια. ΤΣΟΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΣΟΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 50 τεμάχια.

34 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΡΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΡΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 50 5 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 100 τεμάχια. ΚΡΟΑΣΑΝ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΟΑΣΑΝ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 30 τεμάχια. ΚΡΟΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΟΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 30 τεμάχια.

35 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ή ΤΡΙΓΩΝΟ ή ΗΜΙΚΚΛΙΚΟ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ γραμμαρίων. 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΓΕΜΙΣΗΣ 30 % (ΤΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ- ΣΑΛΤΣΑ) 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Έως 1-5 τεμάχια ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : Έως 50 τεμάχια ΤΡΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 1. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ή ΤΡΙΓΩΝΟ ή ΗΜΙΚΚΛΙΚΟ 2. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ γραμμαρίων. 3. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΓΕΜΙΣΗΣ 30 % ΛΕΚΟ ΤΡΙ ΑΛΜΗΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Έως 50 τεμάχια ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : Έως 50 τεμάχια

36 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 8-10 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 8-10 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ 8-10 ΚΙΛΑ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 4 ΜΗΝΕΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 03 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 06 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά

37 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά

38 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΑΣΤΡΑΚΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΣΤΡΑΚΙ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά ΦΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΙΔΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά ΚΟΣ ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣ ΚΟΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1000 ΓΡΜ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά

39 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 κιλά ΡΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 1/2 KGR 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΗΛΙΚΙΑ ΤΡΕΧΟΣΑ ΣΓΚΟΜΙΔΗ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕΓΑΛΤΕΡΗ ΤΩΝ 200 ΗΜΕΡΩΝ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 Τεμάχια. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 κιλών. ΡΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 30 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 30 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 30 K 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΗΛΙΚΙΑ ΤΡΕΧΟΣΑ ΣΓΚΟΜΙΔΗ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 30 ΚΙΛΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

40 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΡΖΙ ΜΠΛΟ ΜΠΕΛΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΖΙ ΜΠΛΟ ΜΠΕΛΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 1/2 KGR 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΗΛΙΚΙΑ ΤΡΕΧΟΣΑ ΣΓΚΟΜΙΔΗ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕΓΑΛΤΕΡΗ ΤΩΝ 200 ΗΜΕΡΩΝ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 Τεμάχια. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 κιλών.

41 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΡΖΙ ΜΠΛΟ ΜΠΕΛΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΖΙ ΜΠΛΟ ΜΠΕΛΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΗΛΙΚΙΑ ΤΡΕΧΟΣΑ ΣΓΚΟΜΙΔΗ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 25 ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΣΑΝΤΟΙΤΣ ΓΑΛΟΠΟΛΑΣ ΜΕ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΑΝΤΟΙΤΣ ΓΑΛΟΠΟΛΑΣ ΜΕ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΡΙ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΗΜΕΡΩΝ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 30 τεμάχια. ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΟΠΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΟΠΑΣ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,5 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 0,5 κιλά. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : Έως 15 κιλά.

42 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΟΡΝΟ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΟΡΝΟ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,5 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 0,5 κιλά. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : Έως 15 κιλά. ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΟΡΝΟ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΟΡΝΟ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΙΛΑ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΙΛΑ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: κιλά ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : Έως 30 κιλά ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,5 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 0,5 κιλά. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : Έως 15 κιλά.

43 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 45 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 45 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 45 ΚΙΛΩΝ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 45 ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΡΕΒΙΘΙΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΕΒΙΘΙΑ ΣΕ ΣΣΚΕΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 25 ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΠΟΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ κιλά 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Έως 15 κιλά. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

44 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΠΟΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ ΣΣΚ. 25 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ ΣΣΚ. 25 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Έως 25κιλά. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

45 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΟΝΟΠΙΔΙΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΝΟΠΙΔΙΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΘΛΛΙΑ ( ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΙΣΚΟ 30 έως 50 mm) 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΘΛΛΙΑ ( ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΙΣΚΟ 30 έως 50 mm) 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΠΛΑΤΙΑ) ΜΕΓΕΘΟΣ έως 12 cm

46 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: κιλά. 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΡΟΓΓΛΑ (ΛΕΠΤΑ) ΜΕΓΕΘΟΣ έως 12 cm 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΦΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ή ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΕΣ

47 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ cm 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ έως 8,0mm 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΠΡΑΣΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΣΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΦΛΛΩΝ ΣΕ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 03 ΕΩΣ 05 cm 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΚΡΕΜΜΔΙ ΣΕ ΚΒΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΜΜΔΙ ΣΕ ΚΒΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ

48 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 8 Χ 8 mm 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΜΟΡΦΗ ΕΞΙ ( 6 ) ΕΙΔΩΝ αρακάς, φασολάκια ολόκληρα, καρότο, πιπεριά πράσινη, πιπεριά Φλωρίνης, καλαμπόκι 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 12 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΣΕΛΙΝΟ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΕΛΙΝΟ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΚΑΡΟΤΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΟΤΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ

49 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2 έως 4cm ΠΑΧΟΣ 1 έως 2 cm 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών.

50 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΑΡΟΤΑ ΣΕ ΚΒΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΟΤΑ ΣΕ ΚΒΟΣ ΚΑΤΕΨΓΜΕΝΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΩΣ 12 κιλών. 2. ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 8 Χ 8 mm 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ-ΠΑΓΟ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 10 κιλών. 2. ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 15 κιλών. ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμάχια ανά κιλό. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 13 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 13 κιλών.

51 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΕΛΙΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΛΙΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμάχια ανά κιλό. 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 13 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 13 κιλών. ΤΟΡΣΙ ΠΙΚΛΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΟΡΣΙ ΠΙΚΛΕΣ 1. ΣΝΘΕΣΗ καρότο πιπεριά πράσινη πιπεριά Φλωρίνης κουνουπίδι ντομάτα σέλινο 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 13 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 13 κιλών.

52 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Έως 5 κιλά ανά τεμάχιο συσκευασίας. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΙΠΕΡΙΕΣ/ ΞΔΙ/ ΑΛΑΤΙ/ ΖΑΧΑΡΗ/ ΝΕΡΟ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 6 τεμάχια. ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Έως 5 κιλά ανά τεμάχιο συσκευασίας. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΕΤΑΣ 5-6 cm / ΠΑΧΟΣ 6 8 mm ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ /ΞΔΙ/ ΑΛΑΤΙ/ ΖΑΧΑΡΗ /ΝΕΡΟ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 6 τεμάχια.

53 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Έως 5 κιλά ανά τεμάχιο συσκευασίας. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ψιλοκομμένο 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 6 τεμάχια. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Έως 5 κιλά ανά τεμάχιο συσκευασίας. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 28% ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ. 3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300 κιλά. 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 6. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 6 τεμάχια.

54 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΤΣΑΙ ΜΑΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΠΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΣΑΙ ΜΑΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΠΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 gr σε συσκευασία φακέλου 01 gr 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: σε χύμα gr φακελάκια 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΣΑΙ ΤΟ ΒΟΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΣΑΙ ΤΟ ΒΟΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 01 gr 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 φακελάκια 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 10 τεμάχια. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΣΑΙ ΤΟ ΒΟΝΟ 100 ΓΡ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΣΑΙ ΤΟ ΒΟΝΟ 100 ΓΡ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 100 ΓΡ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

55 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 100 τεμάχια. ΚΡΟ ΤΣΑΙ 125 ΓΡ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΡΟ ΤΣΑΙ 125 ΓΡ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 125 gr 2. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 400 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. ΤΣΑΙ ΚΕΛΑΝΗΣ 50 ΓΡ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΣΑΙ ΚΕΛΑΝΗΣ 50 ΓΡ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 50 gr 2. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 400τεμάχια. ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 01 gr 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: φακελάκια

56 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 10 τεμάχια. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ

57 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 100 gr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 100 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 100 gr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 100 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 500 gr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 500 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ

58 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 2,5 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 2,5 κιλών 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Συσκευασία 2,5 κιλών ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανά συσκευασία 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΕΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 τεμαχίων ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 συσκευασίες

59 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 50 τεμάχια. ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΣΝΘΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ 100% 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΣΚΕΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 τεμάχια ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100 τεμάχια 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 24 τεμάχια

60 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΣΕ ΣΣΚ ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΣΕ ΣΣΚ ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΙΛΑ 2. ΣΝΘΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ 100% 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΧΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 48 τεμάχια ΞΔΙΑ ΟΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΞΔΙΑ ΟΙΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΣΝΘΕΣΗ ΞΔΙΑ ΟΙΝΟ 06% 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 48 τεμάχια

61 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 ΚΙΛΟ 2. ΣΝΘΕΣΗ ΣΟΔΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΜΟΣΤΑΡΔΑ ΣΚΟΝΗ ΣΕ ΣΣΚ. 2 ΚΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΟΣΤΑΡΔΑ ΣΚΟΝΗ ΣΕ ΣΣΚ. 2 ΚΙΛΩΝ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 2 ΚΙΛΑ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

62 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΒΑΝΙΛΙΕΣ 20 ΓΡ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΒΑΝΙΛΙΕΣ 20 ΓΡ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 20 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΣΝΘΕΣΗ ΒΑΝΙΛΗ 2% ΓΡΑΣΙΑ ΩΣ 20% ΤΕΦΡΑ ΩΣ 7% ΑΔΙΑΛΤΑ ΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞ ΣΕ ΣΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ 1% 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 20 ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 450 τεμάχια ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΡΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 gr σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ

63 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 gr 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: σε χύμα 0,500 Kgr σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 10 φακελάκια 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΕ ΚΟΚΚΟΣ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΕ ΚΟΚΚΟΣ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Συσκευασία1 Kgr *2 ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΓΑΡΦΑΛΛΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΣ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΓΑΡΦΑΛΛΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΣ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Συσκευασία1 Kgr *1

64 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΔΑΦΝΟΦΛΛΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΣ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΦΝΟΦΛΛΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΣ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Συσκευασία1 Kgr *4 ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΔΟΣΜΟΣ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΦΝΟΦΛΛΑ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Συσκευασία1 Kgr *2 ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΑΡΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΑΡΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0,2-0,5 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 02,00 κιλά ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 0,2 05 κιλά.

65 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

66 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 3. ΜΟΡΦΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 12 ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ κιλών. ΚΟΚΟΝΑΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΚΟΝΑΡΙ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500 ΓΡΜ 2. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 3. ΜΟΡΦΗ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 2 ΚΙΛΩΝ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 1-2 ΚΙΛΩΝ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΛΕΜΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΛΕΜΙ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 gr σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 gr

67 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ

68 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 gr σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΚΑΡΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΟΣΧΟΚΑΡΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 gr σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΙΓΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΙΓΑΝΗ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία 50 gr σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 50 gr

69 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΜΙΝΟ ΣΕ ΣΣΚ. 1 ΚΙΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΜΙΝΟ ΤΟ 1 ΚΙΛΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 1 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 1 Kgr * 10 ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 2 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 2 Kgr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 04 ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΛΕΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΛΕΚΗ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 2 Kgr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 1 Kgr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ

70 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΜΕΛΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΙ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ σε συσκευασία φακέλου 20 gr 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: συσκευασία 20 gr ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΛΒΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΑΛΒΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 1. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΜ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΣΝΘΕΣΗ Ταχίνι ΖΑΧΑΡΗ ΓΛΚΟΖΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΣΣΚΕΑΣΙΑ 1 2,5 ΚΙΛΟ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : 2 ΕΩΣ 5 τεμάχια ΖΕΛΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΖΕΛΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 100 γραμμαρίων. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 100 τεμάχια.

71 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "-

72 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΦΡΟΙ ΖΕΛΕ ΜΕ ΦΡΟΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΡΟΙ ΖΕΛΕ ΜΕ ΦΡΟΤΑ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 150 ΓΡ ανά τεμάχιο συσκευασίας. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟ ΖΕΛΕ ΜΕ ΦΡΟΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΠΕΛΛΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 12 ΤΜΧ ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :. ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Έως 5 κιλά ανά τεμάχιο συσκευασίας. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ BRIX ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: ΕΩΣ 5 κιλών. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : ΕΩΣ 6 τεμάχια.

73 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 20 ΓΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 20 ΓΡ. 1. ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Έως 20 γρ ανά τεμάχιο συσκευασίας. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ περιέχει πούλπα από ροδάκινο, κεράσι, βερίκοκο, φράουλα 3. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 6-7 Μήνες από την ημέρα παραλαβής 4. ΠΡΟΕΛΕΣΗ ΧΩΡΕΣ ΕΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5. ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: 240 ΤΜΧ. ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 18/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2440 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 1 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά:

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68 ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 15-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 73 ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ.: 4333 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β26546907Τ-ΡΟΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 07-11-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 21164 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2012 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα