ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ Α. Στραπάτσα 1, Γ.. Νάνος 1, Ι. Παπούλια 2, Ι. Μπούτλα 2 1 Εργαστήριο ενδροκοµίας, Τµήµα Γεωπονίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Βόλος, 2 Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου, Ζαγορά Μαγνησίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκαν οι εισροές και εκροές ενέργειας σε 5 µηλεώνες της Ζαγοράς Πηλίου στους οποίους εφαρµόστηκε Ολοκληρωµένη ιαχείριση βάσει καλλιεργητικών στοιχείων για τα έτη 1999 και Η αυξηµένη παραγωγή καρπών σε κάποιους από τους µηλεώνες το έτος 2000 είχε ως αποτέλεσµα την µέση αύξηση των εκροών από σε MJ ha -1. Αντίστοιχα, οι εισροές ενέργειας αυξήθηκαν από σε MJ ha -1. Αποτέλεσµα ήταν για το 2000, η αύξηση της παραγωγικότητας της ενέργειας κατά 20% στα 0,46 kg MJ -1, µείωση της έντασης της ενέργειας κατά 10% στα 2,27 kg MJ -1 και αύξηση του βαθµού απόδοσης της ενέργειας κατά 20% στο 1,10. Το 36% της ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε στους µηλεώνες καταναλώθηκε στη φυτοπροστασία, ενώ από 22% περίπου καταναλώθηκε για τη λίπανση και τη συγκοµιδή. Μικρότερες ποσότητες ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν για την κοπή των ζιζανίων (6%), αραίωµα (7%), κλάδεµα (7%) και ελάχιστες για την άρδευση (κάτω του 1%). Επιπλέον, το 30% της εισρέουσας στους µηλεώνες της Ζαγοράς ενέργειας οφείλεται στα καύσιµα και ένα επιπλέον 24% στα γεωργικά οχήµατα, φορητά ψεκαστικά και φορητά χορτοκοπτικά µηχανήµατα. Τα λιπάσµατα αποτέλεσαν ένα 20% περίπου της εισρέουσας ενέργειας, ενώ τα φυτοπροστατευτικά χηµικά σκευάσµατα αποτέλεσαν το 11% το 1999 και το 16% το Για τα µέσα συγκοµιδής και µεταφοράς των µήλων στο συσκευαστήριο χρησιµοποιήθηκε το 7% περίπου της εισρέουσας ενέργειας, ενώ η ανθρώπινη εργασία προκάλεσε ελάχιστη εισροή ενέργειας στο µηλεώνα (κάτω από 5%), όταν σαν ενεργειακό ισοδύναµο της ανθρώπινης εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τα 2.2 MJ h ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην περιοχή του Πηλίου η µηλιά καλλιεργείται από το 19 ο αιώνα. Η συστηµατική όµως µηλοκαλλιέργεια στο νοµό, µε επίκεντρο τις ορεινές περιοχές του Πηλίου, όπως η Ζαγορά µε υψόµετρο m, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Η κυρίαρχη ποικιλία είναι η Starking Delicious, η οποία στις συγκεκριµένες εδαφοκλιµατικές συνθήκες δίνει µήλο εκλεκτής ποιότητας µε άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες και αντοχή στη συντήρηση. Τις χρονιές 1999 και 2000 εφαρµόστηκε σε περιοχή της Ζαγοράς πιλοτικό πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Παραγωγής υπό την επίβλεψη γεωπόνων του Συνεταιρισµού Ζαγοράς και ειδικών ανά αντικείµενο επιστηµόνων και φορέων του κράτους, µε στόχο τη µείωση των εισροών, τη βελτίωση της ποιότητας του µήλου και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Η µηλιά θεωρείται εντατική καλλιέργεια από άποψη χρήσης επικουρικής ενέργειας. Για να µπορέσει να αποδώσει το υψηλότερο οικονοµικό αποτέλεσµα, θα πρέπει το κόστος παραγωγής να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαµηλότερα επίπεδα σε πάσης φύσεως εισροές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητος ο συνεχής έλεγχος του κόστους των επιµέρους στοιχείων, που συνθέτουν την καλλιέργεια. Η προσέγγιση που µελετάται στην εργασία αυτή είναι η µετατροπή όλων των εισερχόµενων συντελεστών παραγωγής καθώς και των αποδιδόµενων προϊόντων της καλλιέργειας σε ενεργειακές µονάδες. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι η αξιολόγηση των επιµέρους καλλιεργητικών παραµέτρων σαν ενεργειακές

2 εισροές µε σκοπό την περαιτέρω µελέτη µείωσης τους ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της ενέργειας που χρησιµοποιείται [1]. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια ενεργειακής ανάλυσης µιας πιλοτικής εφαρµογής Ολοκληρωµένης ιαχείρισης της καλλιέργειας µηλιάς στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µελέτη έγινε σε 5 µηλεώνες της περιοχής Ζαγοράς Πηλίου συνολικής έκτασης 26 στρεµµάτων. Πιο συγκεκριµένα η σύµβουλος-γεωπόνος παρακολουθούσε την πορεία της καλλιέργειας, την εξέλιξη των εχθρών και ασθενειών, αποφάσιζε για τις εφαρµογές των καλλιεργητικών τεχνικών και κατέγραφε όλα τα παραπάνω για τα έτη 1999 και Τα στοιχεία κάθε µηλεώνα χρησίµευσαν για τον υπολογισµό των συνολικών εισροών (όλων των καλλιεργητικών εργασιών χωριστά και ανά συντελεστή παραγωγής) και των εκροών (κλαδευτικά και καρπούς). Οι καλλιεργητικές φροντίδες που χρησιµοποιήθηκαν αφορούσαν τη λίπανση, την άρδευση, το χειµερινό κλάδεµα και καύση των κλαδιών, το αραίωµα και θερινό κλάδεµα, την κοπή ζιζανίων, τη φυτοπροστασία και τη συγκοµιδή και µεταφορά στο συσκευαστήριο. Η λίπανση για το 1999 εφαρµόστηκε σε τέσσερις δόσεις: η πρώτη το διάστηµα 12/4-21/5 µε νίτρο Νορβηγίας στη δόση 1-2 kg/δένδρο, η δεύτερη το διάστηµα 26/5-1/6 µε νιτρικό κάλιο στη δόση1 kg/δένδρο η τρίτη το διάστηµα 20/6-6/7 µε νίτρο Νορβηγίας στη δόση 0,5 kg/δένδρο και η τέταρτη το διάστηµα 27/7-14/8 µε το ίδιο λίπασµα και δόση. Για το 2000 βάσει εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων η πρώτη λίπανση εφαρµόστηκε από 10-21/4 µε 1 kg νιτράσβεστο και επιπρόσθετα 0,6 kg µικτό λίπασµα µε σύσταση MgO + λιθόθαµνο από 2 παραγωγούς, η δεύτερη το διάστηµα 27/5-6/7 µε 0,5 kg νιτράσβεστο από τους περισσότερους και η τρίτη δόση το διάστηµα 5-25/7 από 2 παραγωγούς µε 0,5-1 kg/δένδρο νιτράσβεστο. ύο από τους 5 παραγωγούς έκαναν ασβέστωση στις 18/12/1999 για το έτος 2000 µε 10 kg/δένδρο CaO. Η άρδευση εφαρµόστηκε 2 φορές κατά την καλλιεργητική περίοδο του 1999 (η πρώτη το διάστηµα 17-23/6 και η δεύτερη 9-23/8) και µία φορά το 2000 (27/6-10/7). Στην περιοχή η άρδευση γίνεται κατ αποκλειστικότητα µε πηγαία κοινοτικά νερά και είναι επιφανειακή µε λεκάνες και αυλάκια. Για το χειµερινό κλάδεµα, χρειάστηκαν περίπου 16 ώρες/στρέµµα (χωρίς διαφορές από χρονιά σε χρονιά), από τις οποίες το ένα πέµπτο καταναλώθηκε για το µάζεµα και την καύση των κλαδιών. Η εργασία αυτή στα ορεινά της Ζαγοράς, εξαιτίας του µεγάλου µεγέθους των δένδρων και της υψηλής χιονόπτωσης, γίνεται νωρίς το χειµώνα κατά κύριο λόγο ή και νωρίς το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων. Το αραίωµα των καρπών γίνεται αποκλειστικά µε τα χέρια και συνδυάζεται µε θερινό κλάδεµα. Πραγµατοποιείται από αρχές Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου και είναι µια χρονοβόρα διαδικασία, που απαιτεί από ώρες το στρέµµα, ανάλογα µε το µέγεθος των δένδρων, την καρπόδεση και τον παραγωγό. Ο µόνος τρόπος αντιµετώπισης των ζιζανίων στην περιοχή Ζαγοράς είναι η κοπή αυτών τα τελευταία χρόνια µε τη χρήση µικρών φορητών χορτοκοπτικών µηχανηµάτων. Για το 1999 έγιναν 2 ή 3 κοπές κατά τις περιόδους 25/5-1/6, 19-30/7 και από 3/7 έως και λίγο πριν τη συγκοµιδή. Το χορτοκοπτικό χρειάστηκε µία ώρα το στρέµµα και κατανάλωσε 1,25 L h -1. Ο έλεγχος του πληθυσµού της καρπόκαψας (ο κυριότερος εχθρός των µήλων), καθώς και άλλων εντόµων όπως της νάρκης, του φυλλοδέτη, της σέζιας και της ψώρας Σαν Ζοζέ, γινόταν µε συλλογή θερµοωρών, κατάλληλα υπολογιστικά µοντέλα και µε παγίδες, οι οποίες τοποθετούνται από το τέλος Απριλίου. Οι ψεκασµοί εφαρµόσθηκαν από αρχές Μαίου έως αρχές Αυγούστου ανάλογα µε τις γενιές και χρησιµοποιήθηκαν εντοµοκτόνα φιλικά προς το περιβάλλον και τα ωφέλιµα αρθρόποδα. Οι αφίδες και οι τετράνυχοι αποτελούν λιγότερο σηµαντικούς εχθρούς στην περιοχή και ελέγχονται συνήθως µε τα ωφέλιµα έντοµα και

3 αρπακτικά ακάρεα ή µε εφαρµογή ειδικών αφιδοκτόνων. Όλοι οι ψεκασµοί γίνονται µε το χέρι και απαιτούν πολλές ώρες εργασίας. Το φουζικλάδιο είναι η µόνη ασθένεια που ζηµιώνει σηµαντικά τη µηλοπαραγωγή της Ζαγοράς και αντιµετωπίζεται µε χηµικά µέσα. Αρχικά έγιναν 1-2 εφαρµογές µε χαλκούχα σκευάσµατα και κατόπιν µε µυκητοκτόνα όπως Chorus, Score, Delan, Captan, Systhane, Vision από αρχές Απριλίου έως τέλος Ιουνίου ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Στα µέσα Σεπτεµβρίου και για τα 2 έτη εφαρµόστηκε ψεκασµός µε αντικαρποπτωτική ορµόνη (Apponon, Rhodophix, Antitrop). Το σύνολο των ψεκασµών που εφαρµόστηκαν απ τους παραγωγούς ήταν 10 για κάθε έτος. Τέλος, για τη συγκοµιδή και µεταφορά των µήλων στο συσκευαστήριο απαιτήθηκαν από ηµεροµίσθια ανάλογα µε την παραγωγή και το κτήµα. Για κάθε καλλιεργητική εργασία υπολογίσθηκε η ισοδύναµη ενέργεια καυσίµου, που αντιστοιχεί στα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, η ισοδύναµη ενέργεια εργασίας του χειριστή του µηχανήµατος και των εργατών, η ενέργεια των καυσίµων και η ενσωµατωµένη ενέργεια των µηχανηµάτων που αντιστοιχεί στις ώρες λειτουργίας τους. Στην ενσωµατωµένη ενέργεια περιλαµβάνεται η ενέργεια κατασκευής, µεταφοράς και επισκευής των µηχανηµάτων. ιαιρώντας την ενέργεια αυτή µε το συνολικό χρόνο οικονοµικής ζωής των µηχανηµάτων (ώρες) βρίσκεται η αντιστοιχούσα ενέργεια ανά ώρα λειτουργίας και η ενέργεια που απαιτήθηκε για τις συγκεκριµένες καλλιεργητικές εργασίες. Ο πίνακας 1 δίνει την ισοδύναµη ενέργεια ανά υλικό ή εργασία που χρησιµοποιήθηκε. Το ενεργειακό ισοδύναµο της ανθρώπινης ωριαίας εργασίας που χρησιµοποιήθηκε ήταν 2,2 MJ. Οι εισροές υπολογίσθηκαν ανά καλλιεργητική εργασία και ανά συντελεστή παραγωγής. Αν η ποσότητα των καρπών που παράχθηκε (kg ha -1 ) διαιρεθεί µε την ενέργεια που απαιτήθηκε για την παραγωγή τους, προκύπτει η παραγωγικότητα της ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε (kg MJ -1 ). Το αντίστροφο, δηλαδή η ενέργεια ανά µονάδα παραχθέντος προϊόντος, δείχνει την ένταση της χρησιµοποιηθείσας ενέργειας (MJ kg -1 ). Αν η ποσότητα του προϊόντος που παράχθηκε αναχθεί σε ισοδύναµη ενέργεια (KJ ha -1 ) και συγκριθεί µε την ενέργεια που δαπανήθηκε, προκύπτει ο βαθµός απόδοσης της ενέργειας. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το 36% της ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε στους µηλεώνες καταναλώθηκε στη φυτοπροστασία (µέσος όρος και των 2 ετών), ενώ από 22% περίπου καταναλώθηκε για τη λίπανση και τη συγκοµιδή και µεταφορά των καρπών στο συσκευαστήριο (Πίνακας 2). Μικρότερες ποσότητες ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν για την κοπή των ζιζανίων (6%), αραίωµα (7%), κλάδεµα (7%) και ελάχιστες για την άρδευση (κάτω του 1%) καθώς αυτή γίνεται 1-2 φορές την καλλιεργητική περίοδο µε αυλάκια και προσωπική εργασία χωρίς κατανάλωση ενέργειας για µεταφορά ή άντληση νερού. Όσον αφορά την κατανοµή της εισρέουσας ενέργειας κατά συντελεστή παραγωγής, το 30% αυτής οφείλεται στα καύσιµα και ένα επιπλέον 24% στα γεωργικά οχήµατα, φορητά ψεκαστικά και φορητά χορτοκοπτικά µηχανήµατα (Πίνακας 3). Τα λιπάσµατα που εφαρµόστηκαν αποτέλεσαν ένα 21% περίπου της εισρέουσας ενέργειας, ενώ τα φυτοπροστατευτικά χηµικά σκευάσµατα αποτέλεσαν το 11% το 1999 και το 16,5% το Η διαφορά αυτή οφείλεται στους ελάχιστους ψεκασµούς που χρειάστηκε να γίνουν βάσει των παρατηρήσεων της γεωπόνου και ανάλυσης των µετεωρολογικών δεδοµένων το 1999 και λόγω της εφαρµογής χειµερινού ψεκασµού για το φουζικλάδιο το Για τα µέσα συγκοµιδής και µεταφοράς των µήλων στο συσκευαστήριο χρησιµοποιήθηκε το 7% περίπου της εισρέουσας ενέργειας το 1999 και 8% το Η ανθρώπινη εργασία προκάλεσε ελάχιστη εισροή ενέργειας στο µηλεώνα (5% το 1999 και 4% το 2000), παρόλο που στους συγκεκριµένους µηλεώνες οι περισσότερες εργασίες γίνονται χειρωνακτικά και µε ελάχιστη χρήση µηχανικών µέσων λόγω του επικλινούς του εδάφους και πολυτεµαχισµού της γης (Πίνακας 3). Για τους ανωτέρω υπολογισµούς ως

4 ενεργειακό ισοδύναµο για την ανθρώπινη εργασία χρησιµοποιήθηκαν τα 2.2 MJ h -1. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από την συνολική ενέργεια της καταναλισκόµενης τροφής και µόνο [2]. Βέβαια υπάρχουν και πολύ υψηλότερα ενεργειακά ισοδύναµα που χρησιµοποιούνται για την ανθρώπινη εργασία, όπως του Fluck [3] µε 450 MJ h -1. Βάσει του τελευταίου, η µέση εισρέουσα ενέργεια θα δεκαπλασιάζονταν φτάνοντας στα περίπου MJ ha -1 για κάθε έτος και η ανθρώπινη εργασία θα ήταν η κύρια εισροή ενέργειας στον µηλεώνα µε 90% περίπου των συνολικών εισροών ενέργειας. Αντίστοιχα, η παραγωγικότητα θα υποδεκαπλασιάζονταν στα 0,04 kg MJ -1, η ένταση θα δεκαπλασιάζονταν στα 25 MJ kg -1 και ο βαθµός απόδοσης της ενέργειας θα υποδεκαπλασιάζονταν στο 0,22 (για καρπούς και κλαδευτικά). Με την ενέργεια που εισέρευσε στο αγροοικοσύστηµα για το έτος 1999 (52000 MJ ha -1 κατά µέσο όρο) παρήχθησαν kg καρπού (Πίνακας 4). Αντίστοιχα το 2000 οι εισροές ενέργειας αυξήθηκαν σε MJ ha -1 και η παραγωγή σε 13876,6 kg. Η αυξηµένη κατά 30% παραγωγή καρπών απ τους µηλεώνες το έτος 2000 είχε ως αποτέλεσµα τη µέση αύξηση των εκροών από σε MJ ha -1 (Πίνακας 4). Ως αποτέλεσµα ήταν για το 2000 να έχουµε αύξηση της παραγωγικότητας της ενέργειας κατά 20% στο 0,46 Kg MJ -1, µείωση της έντασης της ενέργειας κατά 10% στο 2,27 MJ kg -1 και αύξηση του βαθµού απόδοσης της ενέργειας κατά 20% στο 1,10 (Πίνακας 5). Η φυτοπροστασία, όπως ήταν αναµενόµενο, καλύπτει ένα σηµαντικό ενεργειακό κόστος για την παραγωγή µήλων (περίπου το ένα τρίτο του συνόλου). Όπως αναφέρθηκε, η φυτοπροστασία έγινε µε τη συνεχή καθοδήγηση γεωπόνου-συµβούλου, µε την αξιοποίηση κλιµατολογικών στοιχείων από µετεωρολογικούς σταθµούς και χρήση κατάλληλου λογισµικού, µε απόλυτη επιτυχία και µε τους απαραίτητους ψεκασµούς για την ικανοποίηση και των παραγωγών. Περαιτέρω µείωση της φυτοπροστασίας ήταν εφικτή αλλά υπήρχε κίνδυνος απώλειας ποιότητας των καρπών και δυσανασχέτησης των παραγωγών. Το ανωτέρω έγινε προφανές καθώς στη συγκοµιδή οι απώλειες καρπών από ασθένειες και εχθρούς ήταν κάτω από 1%, ενώ οικονοµικά θα µπορούσαν να φτάσουν έως και το 5%. Έτσι, ο παράγοντας άνθρωπος-παραγωγός ήταν πιο καθοριστικός από τη χρήση της τεχνολογίας στη φυτοπροστασία της µηλιάς. Σε αντίστοιχη εργασία µε 3 συµβατικούς µηλεώνες στην περιοχή Ζαγοράς (Ε. Σφακιωτάκης, αδηµοσίευτα στοιχεία) η φυτοπροστασία είχε πιο υψηλό ενεργειακό κόστος κυρίως λόγω των υψηλών ποσοτήτων εντοµοκτόνων που χρησιµοποιήθηκαν σε σχέση µε την ολοκληρωµένη παραγωγή. Η λίπανση των µηλεόδενδρων επίσης κατανάλωσε ένα σηµαντικό ποσοστό (περίπου 22%) της εισρέουσας ενέργειας. Εδώ, ας σηµειωθεί, ότι η λίπανση που έγινε ήταν σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε τους συµβατικούς µηλεώνες της περιοχής και έγινε ορθολογικά βάσει των εκροών καρπών και βλαστών και, επιπλέον για το 2000, βάσει εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων. Καθώς είναι γνωστό ότι γίνεται σπατάλη κυρίως σε αζωτούχα και φωσφορούχα λιπάσµατα στους συµβατικούς µηλεώνες (Ε. Σφακιωτάκης, αδηµοσίευτα στοιχεία) και λόγω του υψηλού ενεργειακού ισοδύναµου παραγωγής µιας λιπαντικής τους µονάδας, είναι αναµενόµενο ότι το ενεργειακό κόστος και το εκατοστιαίο ποσοστό της λίπανσης επί του συνόλου των ενεργειακών εισροών θα είναι ιδιαίτερα υψηλό στους συµβατικούς µηλεώνες. Η συγκοµιδή και µεταφορά των καρπών είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική εισροή ενέργειας λόγω της χειρωνακτικής εργασίας και των οχηµάτων µεταφοράς. Είναι αµφίβολο αν µπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση των ενεργειακών εισροών για τη συγκοµιδή και µεταφορά, λόγω του δύσβατου της περιοχής, του µεγέθους των µηλεόδεντρων και της οικογενειακής µορφής εκµετάλλευσης στην περιοχή Ζαγοράς. έντρα µικρότερου µεγέθους θα αύξαναν την αποτελεσµατικότητα χρήσης της ανθρώπινης εργασίας και θα µείωναν τα απαιτούµενα ηµεροµίσθια σε µια περιοχή που δεν υπάρχουν πολλά έµπειρα εργατικά χέρια διαθέσιµα και η συγκοµιδή των µήλων πρέπει να γίνει σε πολύ µικρό χρονικό περιθώριο. Η

5 ενεργειακή εισροή για τη µεταφορά των προϊόντων αλλά και για τις µετακινήσεις των παραγωγών για όλες τις καλλιεργητικές εργασίες θα ήταν δυνατό να µειωθεί µόνο µε κατάλληλο δίκτυο αγροτικών και επαρχιακών οδών που θα µείωνε τις εισροές ενέργειας από καύσιµο αλλά και θα βελτίωνε την ποιότητα των καρπών λόγω µείωσης της ταλαιπωρίας τους κατά τη µετακίνησή στο συσκευαστήριο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα µελέτη ποσοτικοποιήθηκαν οι εισροές ενέργειας ανά καλλιεργητική εργασία και συντελεστή παραγωγής κατά την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος Ολοκληρωµένης Παραγωγής Μήλων στη Ζαγορά Πηλίου. Το ενεργειακό κόστος παραγωγής προήλθε κύρια από τη φυτοπροστασία, λίπανση και συγκοµιδή. Η περαιτέρω βελτίωση των υπόλοιπων καλλιεργητικών εργασιών θα επηρέαζε ελάχιστα το ενεργειακό ισοζύγιο. Αντίθετα, οι παρεµβάσεις της Ολοκληρωµένης Παραγωγής σε θέµατα φυτοπροστασίας και λίπανσης µείωσαν σηµαντικά τις εισροές ενέργειας σε σχέση µε τα αποτελέσµατα παρόµοιας εργασίας σε συµβατικούς µηλεώνες της Ζαγοράς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Fluck, R.C., Baird, C.D., Agricultural Energetics, AVI Publications, Westport, CT, Pimentel, D., Pimentel, M., Food Energy and Society, Resource and environmental Science Series, Edward Arnold, London, Fluck, R.C., To evaluate labor energy in food production, Agricultural Engineering, Volume 57, Issue 1, P , Tsatsarelis, C.A., Energy flow in sugarbeet production in Greece, Applied Engineering in Agriculture, Volume 8, Issue 5, P , Πίνακας 1: Ισοδύναµη ενέργεια καυσίµου συντελεστών που χρησιµοποιήθηκαν [4] Συντελεστές παραγωγής Μονάδα Ενεργειακό ισοδύναµο MJ/µονάδα Ανθρώπινη εργασία h 2,2 Λιπάσµατα Ν kg 74,2 Ρ kg 13,7 Κ kg 9,7 Ca, Mg kg 8,82 Zn kg 8,4 S kg 3,5 Κοπριά kg 418 Ζιζανιοκτόνα kg 363 Εντοµοκτόνα kg 99 Μυκητοκτόνα kg 47,3 Καύσιµο L 4 Ψεκαστήρας h 48,9 Όχηµα µετακινήσεων h 97,8 Μεγάλο φορτηγό h 0,17 Σκάλες h 0,085 Κουβάδες h 0,085 Κλούβες h 0,035 Αεροψάλιδο h 69,6 Χορτοκοπτικό h 0,092 Κλαδιά kg 18,4 Καρποί kg 2,4

6 Πίνακας 2: Απαιτούµενη ενέργεια ανά εκτάριο σε καλλιέργεια µηλιάς και κατανοµή της κατά καλλιεργητική εργασία (n=5) MJ ha -1 SD % MJ ha -1 SD % Φυτοπροστασία , ,3 Ζιζανιοκτονία , ,6 Αραίωµα , ,9 Συγκοµιδή , ,3 Λίπανση , ,3 Άρδευση , ,4 Κλάδεµα , ,2 Σύνολο Πίνακας 3: Απαιτούµενη ενέργεια ανά εκτάριο σε καλλιέργεια µηλιάς και κατανοµή της κατά συντελεστή παραγωγής (n=5) MJ ha -1 SD % MJ ha -1 SD % Εντοµοκτόνα , ,9 Μηχανήµατα , ,9 Καύσιµα , ,1 Λιπάσµατα , ,5 Μυκητοκτόνα , ,6 Εργασία , ,1 Βοηθητικά , ,8 Σύνολο Πίνακας 4: Εκροές ενέργειας καλλιέργειας µηλιάς για τα έτη 1999 και 2000 (n=5). Καρποί (kg) Κλαδευτικά (kg) Ενέργεια καρπών Ενέργεια κλαδευτικών Σύνολο εκροών Πίνακας 5: Παραγωγικότητα, ένταση και βαθµός απόδοσης της ενέργειας της καλλιέργειας µηλιάς για τα έτη 1999 και 2000 (n=5). Εισροές Εκροές Παραγωγικότητα (Kg MJ -1 ) Ένταση (MJ kg -1 ) Βαθµός απόδοσης (καρποί + κλαδευτικά) Βαθµός απόδοσης (µόνο καρποί) ,40 2,60 2,28 0, ,46 2,27 2,27 1,10

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΙΑΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΝΑΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΜΗΛΕΩΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ & Γεώργιος Νάνος Εργαστήριο Δενδροκομίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η αμυγδαλιά ήταν μια σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας αλλά λόγω του μικρού κέρδους που έδινε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε καινοτόμες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΝΑΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία TRANSNATIONAL INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE FOR EUROPEAN WATER EMERGENCY CONTROL (EU.WATER) Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Νάνος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (BioP) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ. Πατσιαλή 1, Ε. Μυγδάκος 2, Χ. Αυγουλάς 3, Γ. Μυγδάκος 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 DRAFT Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 Εκτίµηση των χαρακτηριστικών της παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη Υπεύθυνος φορέας της ράσης: ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Το είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιοπεριεκτικότητα % 500

Ελαιοπεριεκτικότητα % 500 Το κόστος παραγωγής του ελαιολάδου Οπως εξηγήθηκε στο προηγούµενο µέρος, ο δρόµος για τη βελτίωση του κατά στρέµµα εισοδήµατος ενός ελαιοκαλλιεργητή περνάει από το κόστος παραγωγής. Σ' αυτό ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜ 145/200326

Διαβάστε περισσότερα