ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 19 Ιανουαρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από την κα Μαργαρίτα Ζούλοβιτς, την κα Ζωή Λαναρά και τον κ. Παναγιώτη Πεβερέτο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Π. Πεβερέτος, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε.. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Χριστίνα Θεοχάρη και οι κ.κ. Κώστας Συμεωνίδας και Κίμων Χατζημπίρος. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η Δρ Αφροδίτη Μακρυγιάννη, επιστημονική σύμβουλος της Ο.Κ.Ε., η οποία είχε τον επιστημονικό συντονισμό της γνωμοδότησης και επιστημονική στήριξη παρείχε η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε δυο (2) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 27 Ιανουαρίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 27 ης Ιανουαρίου 2012, διατύπωσε την υπ αριθ. 272 Γνώμη της. 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΗΣ Mε το παρόν Σχ/Ν έρχεται η χώρα μας να ενσωματώσει με καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία-Πλαίσιο 98/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα απόβλητα». Η συγκεκριμένη Οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των φυσικών πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους. Επιπρόσθετα στο παρόν Σχ/Ν περιλαμβάνονται και πολλές άλλες διατάξεις που αφορούν σε διάφορα νομοθετήματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο της Γενικής Αξιολόγησης αναφέρεται η μακρά «νομοθετική ιστορία» για την ποινική θωράκιση της προστασίας του περιβάλλοντος που διαθέτει η χώρα μας (άρθρο 28 του Νόμου 1650/86 για την Προστασία του Περιβάλλοντος κατ επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγματος του 1975). Στο εθνικό σύστημα της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται μεγαλύτερο εύρος νομοθετικών πράξεων από αυτό που προβλέπει η Οδηγία ως υποχρεωτικό για τα Κράτη μέλη. Πρόκειται για πρωτοποριακές ρυθμίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυε ή ισχύει σε άλλα Κ-Μ. Τα αποτελέσματα όμως αυτού του νομικού οπλοστασίου δυστυχώς είναι πενιχρά. Το αποδεικνύουν περιοχές της χώρας όπου τόσο το περιβάλλον όσο και η δημόσια υγεία έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, λόγω της μη εφαρμογής αυτού του τόσο περιεκτικού πλαισίου και της συνεπακόλουθης ατιμωρησίας. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την άμεση και πιστή εφαρμογή του. Η προσαρμογή στην Κοινοτική Οδηγία αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. και πρέπει να γίνει. Όμως πραγματική αξία θα έχει μόνο στο βαθμό που αυτή θα εφαρμοσθεί στην πράξη. Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν διαπιστώθηκε ότι αυτό αποτελεί άθροισμα περιβαλλοντικών διατάξεων, χωρίς ενιαίο υπόβαθρο συνεκτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί σε άλλα σχετικά νομοθετήματα για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει η Ο.Κ.Ε. κατά το 2

3 παρελθόν. Το μόνο ζήτημα για το οποίο υπάρχει σαφής άξονας είναι η διαχείριση των αποβλήτων η οποία όμως προωθείται μόνο μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Για το σχετικό ζήτημα η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ορθή μεταφορά των προβλέψεων της Οδηγίας για υποχρεωτική χωριστή συλλογή των απορριμμάτων στην πηγή, ώστε να προωθηθεί η οικονομική και οικολογικά ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στο Σχ/Ν, επιπλέον των ρυθμίσεων της Οδηγίας υπάρχει προσθήκη ρυθμιστικών διατάξεων οι οποίες επιβάλλουν, χωρίς λόγο περιορισμούς στη λειτουργία των επιχειρήσεων, βιομηχανικών και άλλων. Όσον αφορά δε το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων προσεγγίζονται με συνοπτικό και πρόχειρο τρόπο. Βασική παρατήρηση επομένως είναι ότι θα πρέπει να παραληφθεί από το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος Σχ/Ν ο προσδιορισμός του περιεχομένου τους και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα στάδια επιχειρηματικής αδειοδότησης. Αναφορικά τώρα με τις κατ άρθρο παρατηρήσεις, οι σημαντικότερες επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Πρώτον σε διάφορα άρθρα όπως στο άρθρο και στο Άρθρο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που δίνουν προτεραιότητα διαχείρισης στις εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ότι η χώρα υποχρεούται να προωθήσει την διαλογή στην πηγή και στον βαθμό που δεν αποδίδει πλήρως η μέθοδος αυτή να διαθέτει και εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Δεύτερον, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο το άρθρο 27 αντί να πάμε σαν χώρα υποχρεωτικά για χωριστή συλλογή στην πηγή, του χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού μέχρι το 2015, απλώς «ενθαρρύνουμε» τη χωριστή συλλογή. Έτσι ουσιαστικά πριμοδοτούμε την σύμμεικτη διαχείριση αποβλήτων σε πολύ ακριβότερες μονάδες και εργοστάσια με τις παρεπόμενες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 3

4 Τρίτον, στο άρθρο 35 εκφράζεται έντονα η διαφωνία της Ο.Κ.Ε. για την κατάργηση της απαίτησης της ΚΥΑ /06 να υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και εκείνο των ειδικών ρευμάτων, την στιγμή που αποτελεί θεσμική υποχρέωση της χώρας στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο. Τέταρτο, στο Άρθρο 41 οι στόχοι που τίθενται είναι υπερβολικά χαμηλοί. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να διπλασιαστούν, αρκεί να καταγραφούν τα δεδομένα που αφορούν στην υφιστάμενη χωριστή συλλογή, που γίνεται από τα νοικοκυριά και δεν έχει καταγραφεί επίσημα, και να υλοποιηθούν κατ ελάχιστο τα προγραμματισμένα σχετικά έργα. Πέμπτο, στο άρθρο 43 η Ο.Κ.Ε. προτείνει το Ειδικό τέλος Ταφής να εφαρμόζεται και σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (εκτός από αυτούς που αναφέρονται), εάν και εφόσον έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις επεξεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση επισημάνθηκε ο μεγάλος κίνδυνος μετακύλισης του κόστους στον πολίτη, χωρίς την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα. Επίσης, προτείνεται το Ειδικό Τέλος Ταφής να αξιοποιείται από το Πράσινο Ταμείο για την περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται οι ΧΥΤΑ.. Τέλος, σοβαρές αντιρρήσεις εκφράστηκαν και για το άρθρο 57 που επιτρέπει την υλοποίηση έργων ανάκτησης και διαχείρισης αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και κατά παρέκκλιση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η ένταξη των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται μέσα από επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ και όχι κατά παρέκκλιση. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το παρόν Σχέδιο Νόμου έχει τίτλο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και διακρίνεται σε τέσσερις Ενότητες. Στην Ενότητα Α του προτεινόμενου σχεδίου περιλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 2-9 με τις οποίες εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου». Το Πρώτο Μέρος της Ενότητας Α περιλαμβάνει το άρθρο 2, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 2 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ όπου ορίζονται βασικές έννοιες. Το Δεύτερο Μέρος της Ενότητας Α έχει τίτλο «Εθνικά Μέτρα Εφαρμογής της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ» και περιλαμβάνει τα άρθρα 3-9 σε αντιστοιχία με τα άρθρα της Οδηγίας2008/99/ΕΚ. Το άρθρο 3 (άρθρο 3 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) προσδιορίζει τα αδικήματα. Το άρθρο 4 (άρθρο 6 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) αφορά στην ευθύνη των νομικών προσώπων. Το άρθρο 5 (άρθρο 7 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) ορίζει τις κυρώσεις κατά νομικών προσώπων. Με το άρθρο 6 προστίθενται ορισμένες παραβάσεις στην έννοια του όρου «παράνομη» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου. Το άρθρο 7 τροποποιεί τον ν. 1650/1986 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». Με το άρθρο 8 τροποποιούνται οι ποινικές διατάξεις. Το άρθρο 9 περιλαμβάνει ορισμένες ειδικές δικονομικές διατάξεις. 5

6 Η Ενότητα Β του προτεινόμενου σχεδίου νόμου συμπεριλαμβάνει τις διατάξεις των άρθρων με τις οποίες ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου Ειδικότερα, τα άρθρα της Ενότητας Β του παρόντος Σχ/Ν είναι κατανεμημένα σε έξι μέρη και αντιστοιχούν στα άρθρα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Το Μέρος Α της Ενότητας Β περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 10 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ) προσδιορίζει τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής. Στο άρθρο 11 (άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) δίνονται οι Ορισμοί. Το άρθρο 12 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στα Υποπροϊόντα. Το άρθρο 13 (άρθρο 6 και 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στον Αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και στον Κατάλογο Αποβλήτων. Το άρθρο 14 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Το άρθρο 15 (άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στο Κόστος Το άρθρο 16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) ορίζει τις Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας. Το άρθρο 17 (άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) προσδιορίζει την Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων. Το άρθρο 18 (άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στα επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά. Το άρθρο 19 (άρθρο 34 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ ) αφορά στις επιθεωρήσεις έλεγχοι. Το άρθρο 20 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) θεσπίζει την τήρηση αρχείων μητρώων. 6

7 Το άρθρο 21 (άρθρο 37 της Οδηγίας) αναφέρεται στην υποβολή εκθέσεων και στην αναθεώρηση. Το άρθρο 22 (άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) προσδιορίζει τα Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Το άρθρο 23 (άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) παρουσιάζει τα Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Το Μέρος Β της Ενότητας Β έχει τίτλο «Βασικές Αρχές Κατευθύνσεις Στόχοι» και περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 24 (άρθρο 15 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ ) αναφέρεται στην ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων Το άρθρο 25(άρθρο 8 της Οδηγίας) αφορά στην διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Το άρθρο 26 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην ανάκτηση των αποβλήτων. Το άρθρο 27 (άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) προσδιορίζει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων. Το άρθρο 28 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην διάθεση των αποβλήτων σε περίπτωση που αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης. Το άρθρο 29 (άρθρο 4 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ και παρ. 2 του άρθρου 36) παρουσιάζει την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων. Με το άρθρο 30 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) απαγορεύεται η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων. Με το άρθρο 31 (άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων. Με το άρθρο 32 (άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ) διασφαλίζεται η συμμετοχή του κοινού με την ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο των σχεδίων για την διαχείριση αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 7

8 Το άρθρο 33 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα σχέδια για την διαχείριση αποβλήτων και τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Το άρθρο 34 (άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στις Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Το Μέρος Γ της Ενότητας Β έχει τίτλο «Εθνικά Μέτρα Εφαρμογής της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ» και συμπεριλαμβάνει τα άρθρα 35 και 36. Το άρθρο 35 ορίζει τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Το άρθρο 36 (άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην έκδοση αδειών. Το Μέρος Δ της Ενότητας Β έχει τίτλο «Κυρώσεις» και περιλαμβάνει το άρθρο 37 (άρθρο 36 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ ) που αφορά στην επιβολή της εφαρμογής. Το Μέρος Ε της Ενότητας Β έχει τίτλο «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις» και περιλαμβάνει το άρθρο 38. Το Μέρος ΣΤ έχει τίτλο «Εθνικές Ρυθμίσεις» και περιέχει τα άρθρα Στο άρθρο 39 για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου νόμου ορίζεται ως αρμόδια αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το άρθρο 40 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) συνιστάται άμισθη Γνωμοδοτική Επιτροπή καταλόγου αποβλήτων. Το άρθρο 41 (άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στα βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα). Με το άρθρο 42 (άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής καταχώρισης στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. Το άρθρο 43 προσδιορίζει το ειδικό τέλος ταφής. Το άρθρο 44 ορίζει τις συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 8

9 Το άρθρο 45 περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθμίσεων. Το άρθρο 46 ρυθμίζει θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Με το άρθρο 47 τροποποιείται το άρθρο 1 του ν.4014/2011 (Α 209) Το άρθρο 48 ορίζει τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων σε εκτός σχεδίου γηπέδων της Αττικής. Η ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ρυθμίζει θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 49 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4030/2011, με το άρθρο 50 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα αυθαίρετα και με το άρθρο 51 ρυθμίζονται θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικής ανάπλασης. Το άρθρο 52 ρυθμίζει θέματα ενέργειας. Το άρθρο 53 ρυθμίζει θέματα σχετικά με δάση και δασικές εκτάσεις. Το άρθρο 54 αφορά στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Με το άρθρο 55 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4014/2011, ενώ με το άρθρο 56 συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2742/1999. Η Ενότητα Δ περιέχει τις τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και συμπεριλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 57 τροποποιείται η υφιστάμενη κανονιστική νομοθεσία, ενώ τα άρθρα 58 και 59 περιλαμβάνουν τις Μεταβατικές και τις Καταργούμενες διατάξεις αντίστοιχα. Το άρθρο 60 αφορά στα Παραρτήματα του παρόντος σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα παραρτήματα A και B που αντιστοιχούν στην Ενότητα Α και τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV που αντιστοιχούν στην Ενότητα Β του νόμου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος σχεδίου νόμου. Τέλος, στο άρθρο 61 προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 49 παράγραφος 3 και 52 παράγραφος 6. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Η οδηγία 2008/98/ΕΚ θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των φυσικών πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της. Η επιλογή από την Ε.Ε. του νομοθετικού μέσου της Οδηγίας καθιερώνει ένα δεσμευτικό ελάχιστο πρότυπο για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω του ποινικού δικαίου, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια ευελιξίας στα Κ-Μ όσον αφορά στην εφαρμογή της μέσω της ενσωμάτωσης της στην εθνική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι σοβαρές περιπτώσεις περιβαλλοντικών εγκλημάτων θα αντιμετωπίζονται ανάλογα σε όλα τα Κ-Μ. Παράλληλα, διευκολύνεται η συνεργασία τους σε περιπτώσεις διασυνοριακών επιπτώσεων διότι οι κοινοί κανόνες για τα ποινικά αδικήματα καθιστούν δυνατή τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων έρευνας και βοήθειας εντός και μεταξύ των Κ-Μ. Η μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών τα οποία όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και να συμμορφωθούν με αυτήν πριν τις 26 Δεκεμβρίου Με σημαντική καθυστέρηση επομένως, έρχεται η χώρα μας να ενσωματώσει με το παρόν Σχ/Ν στο εθνικό δίκαιο την προαναφερόμενη Οδηγία-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα» και να ρυθμίσει συνολικά τη διαχείριση των αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και παράλληλα να επιτύχει εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα με το παρόν Σχ/Ν τροποποιούνται πληθώρα άλλων διατάξεων σε διάφορα νομοθετήματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Προχωρώντας στη Γενική Αξιολόγηση του Σχ/Ν η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα: 10

11 Α. Η χώρα μας έχει μακρά «νομοθετική ιστορία» στην ποινική θωράκιση της προστασίας του περιβάλλοντος με το άρθρο 28 του Νόμου 1650/86 για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ τα 160) που εκδόθηκε κατ επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγματος του Η υφιστάμενη νομοθεσία περιλαμβάνει ήδη στο σύστημα της ποινικής προστασίας μεγαλύτερο εύρος νομοθετικών πράξεων από αυτό που προβλέπει η Οδηγία ως υποχρεωτικό για τα Κράτη μέλη. Πρόκειται για πρωτοποριακές ρυθμίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυε ή ισχύει σε άλλα Κ-Μ. Χαρακτηριστική ήταν και η καθιέρωση αυτοτελούς ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων στις περιπτώσεις που η υποβάθμιση του περιβάλλοντος προερχόταν από τις δραστηριότητές τους. Τα αποτελέσματα όμως αυτού του νομικού οπλοστασίου είναι πενιχρά, καθώς τις περισσότερες φορές δεν είναι εφικτή ή δυσχεραίνεται η αποτροπή των περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Το αποδεικνύουν περιοχές της χώρας όπου τόσο το περιβάλλον όσο και η δημόσια υγεία έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, λόγω της μη εφαρμογής αυτού του τόσο περιεκτικού πλαισίου και της συνεπακόλουθης ατιμωρησίας. Επομένως θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν μπορεί να ανατραπεί απλά και μόνο με σχετικά νομοθετήματα, αλλά απαιτείται η πολιτική βούληση για την άμεση και πιστή εφαρμογή τους. Η προσαρμογή στην Κοινοτική Οδηγία αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. και πρέπει να γίνει. Όμως θα έχει πραγματική αξία στο βαθμό που εφαρμοσθεί στην πράξη. Β. Στο Σχ/Ν, επιπλέον των προνοιών της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ υπάρχει προσθήκη ρυθμιστικών διατάξεων οι οποίες επιβάλλουν αναίτιους περιορισμούς στη λειτουργία των βιομηχανικών και λοιπών επιχειρήσεων. Επίσης διαπιστώνεται μία πρόχειρη προσέγγιση προσδιορισμού του περιεχομένου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων. Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της αδειοδοτικής διαδικασίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να παραληφθεί από το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος Σχ/Ν και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 11

12 χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα στάδια επιχειρηματικής αδειοδότησης. Γ. Το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν αποτελεί άθροισμα περιβαλλοντικών διατάξεων, χωρίς ενιαίο υπόβαθρο συνεκτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Το μόνο ζήτημα για το οποίο υπάρχει σαφής άξονας είναι η διαχείριση των αποβλήτων για την εναρμόνιση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 98/2008/ΕΚ. Η διαχείριση όμως των αποβλήτων διαπιστώνεται ότι προωθείται μόνο μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ορθή μεταφορά των προβλέψεων της Οδηγίας 98/2008/ΕΚ για υποχρεωτική χωριστή συλλογή των απορριμμάτων στην πηγή, ώστε να προωθηθεί η οικονομική και οικολογικά ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων. Δ. Επισημαίνεται ότι το Σχ/ν ακολουθώντας πιστά την Οδηγία 2008/98 δεν κάνει καμία αναφορά στη μεταφόρτωση των αποβλήτων, ούτε καν στους ορισμούς, δημιουργώντας έτσι μια «γκρίζα περιοχή» για μια δραστηριότητα που παίζει τεράστιο ρόλο στην ορθολογική, περιβαλλοντικά φιλική, και με χαμηλότερο κόστος διαχείριση των αποβλήτων. Ε. Επισημαίνεται επίσης για μία ακόμα φορά, ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά η νομοθετική ρύθμιση για την χωροθέτηση περιοχών εναπόθεσης στερεών, αδρανών και μη τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων. Στ. Η Ο.Κ.Ε. διαφωνεί κάθετα με την αφαίρεση από τη σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ, που πλέον ονομάζεται ΕΟΑΝ ενός μέλους από τους κοινωνικούς φορείς το οποίο προέρχεται από την Ένωση Καταναλωτών, ενώ προστίθενται 3 νέα μέλη του ΥΠΕΚΑ, ώστε η κυβέρνηση να έχει πλέον 8 μέλη στα 11. Ζ Τέλος, η Ο.Κ.Ε. εκφράζει την ανησυχία της για ενδεχόμενη υποβάθμιση κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων, υπό την παρούσα σοβαρότατη δημοσιονομική κρίση, είτε με την αφαίρεση πόρων (π.χ. Πράσινο Ταμείο), είτε με τη μη αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1659/1986 Αρθρο 9 Ειδικές δικονομικές διατάξεις Παρ. 4 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να απαληφθεί η ρύθμιση που παρέχει το δικαίωμα «σύλληψης προσώπου που διαπράττει έγκλημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του ν. 1650/86» και σε ιδιώτες. Οι ιδιώτες θα πρέπει να εμπλέκονται μόνο στην διαδικασία αποκάλυψης. Σημειώνεται δε ότι η διαδικασία σύλληψης θα πρέπει να γίνεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής, όπως ορίζεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ενότητα Β. Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων(2008/98/εκ) ΜΕΡΟΣ Α / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 10 Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής Παρ. 2 εδαφ. α: Η Ο.Κ.Ε. προτείνει την αντικατάσταση του όρου «λύματα αστικού τύπου» με τον όρο «υδατικά απόβλητα» έτσι ώστε η εξαίρεση να αφορά στο σύνολο των υδατικών αποβλήτων όπως στα υπόλοιπα Κ-Μ και όχι μόνο στα αστικά λύματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 12 Υποπροϊόντα Η Ο.Κ.Ε. προτείνει τη διόρθωση του τίτλου του άρθρου και όλων των σχετικών αναφορών του όρου σε «παραπροϊόντα» (αντί υποπροϊόντα). Ο 13

14 όρος υποπροϊόντα υποβαθμίζει τη χρήση των προϊόντων αυτών που διατίθενται στην αγορά. Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι δεν έχει αποδοθεί σωστά το πνεύμα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπου ο καθορισμός κριτηρίων είναι δυνητικός και μόνο σε μη ουσιώδη στοιχεία και προτείνει την αντικατάσταση της πρώτης πρότασης ως εξής: «Με βάση τους όρους που ορίζονται στην παρ.1. είναι δυνατό να λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν», καθώς και την συμπλήρωση της δεύτερης πρότασης ως εξής: «Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίθενται αυτόματα σε ισχύ». Άρθρο 14 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι: θα πρέπει στην παρ. α) να αντικατασταθούν οι λέξεις «φυτά ή τα ζώα» με τις λέξεις «χλωρίδα ή την πανίδα» και επίσης στην παρ. β) να προστεθεί και η όχληση από τη θερμότητα (θερμική ρύπανση). Άρθρο 16 Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η διατύπωση σύμφωνα με την οποία οι εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων αναφέρονται πρώτες. Η διατύπωση αυτή δεν αφήνει αμφιβολία για την επιδίωξη να δοθεί σε τέτοιες εγκαταστάσεις η προτεραιότητα διαχείρισης. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η χώρα υποχρεούται να προωθήσει την διαλογή στην πηγή και στον βαθμό που δεν αποδίδει πλήρως η μέθοδος αυτή να διαθέτει και εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. 14

15 Άρθρο 19 Επιθεωρήσεις έλεγχοι Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στο τρίτο εδάφιο θα πρέπει να προστεθεί «οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή η ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος πιστοποιημένου σύμφωνα με το ISO14001 λαμβάνοντας υπόψη». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Άρθρο 22 Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι όπως είναι διατυπωμένο το παρόν άρθρο ως μοναδικός τρόπος διαχείρισης αναδεικνύονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Παρ. 3 Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα την διαλογή στην πηγή και στη συνέχεια τα υπόλοιπα που αναφέρονται στο Σχ/Ν. ΜΕΡΟΣ Β ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ Άρθρο 26 Ανάκτηση Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η αναφορά ότι «τα απόβλητα να συλλέγονται χωριστά» δεν είναι σύμφωνη με το κείμενο της Οδηγίας. Προτείνεται επομένως η εξής διατύπωση: «Σε συμμόρφωση με την Παρ. 1 του παρόντος Άρθρου θα πρέπει για διευκόλυνση ή βελτίωση των εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα να συλλέγονται χωριστά αν είναι εφικτό και πρόσφορο από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή υλικά με διαφορετικές ιδιότητες». 15

16 Αρθρο 27 Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 98/2008, είναι υποχρέωση των κρατών μελών για χωριστή συλλογή υλικών στην πηγή, ώστε να επιτευχθεί η ανακύκλωση υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά κατά 50% μέχρι το 2020). Στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου δεν φαίνεται η υποχρεωτικότητα της χωριστής συλλογής και αφήνεται να εννοηθεί ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν με την προσφυγή σε μονάδες σύμμεικτης διαχείρισης. Το γεγονός αλλάζει τελείως το νόημα και το περιεχόμενο όλης της Οδηγίας και αντί να πάμε σαν χώρα υποχρεωτικά για χωριστή συλλογή στην πηγή, του χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού μέχρι το 2015, απλώς «ενθαρρύνουμε» τη χωριστή συλλογή. Έτσι ουσιαστικά πριμοδοτείται η σύμμεικτη διαχείριση αποβλήτων σε πολύ ακριβότερες μονάδες και εργοστάσια με τις παρεπόμενες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η Ο.Κ.Ε. δεν μπορεί να παραβλέψει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην δημιουργία απασχόλησης, καθώς πρόκειται για διαδικασία εντάσεως εργασίας 1. Επομένως η Ο.Κ.Ε. προτείνει να γίνει πραγματική εναρμόνιση με την Οδηγία και να αντικατασταθεί η Παρ. 1 του Σχ/Ν με την Παρ. 1 του αντίστοιχου άρθρου 11 της Οδηγίας. Άρθρο Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 13/01/2012, η πλήρης εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δις ευρώ ετησίως, θα προκαλούσε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του ενωσιακού κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων κατά 42 δις ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από θέσεις εργασίας μέχρι το Οι παράνομες δραστηριότητες γύρω από τα απόβλητα στα κράτη μέλη καταλήγουν σε χαμένες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, πλην όμως η ενίσχυση των εθνικών επιθεωρήσεων και η βελτίωση των γνώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων θα απέφερε μείζονες βελτιώσεις. Ο ενωσιακός κλάδος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι ήδη πολύ δυναμικός, αλλά παρέχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης. Το 2008, ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ύψους 145 δις ευρώ αντιστοιχούσε στο 1% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και σε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός κλάδου με 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 187 δισεκατομμυρίων ευρώ. 16

17 Απόβλητα έλαια Η Ο.Κ.Ε. προτείνει το άρθρο αυτό να διαμορφωθεί ως εξής: «Σε ότι αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων ελαίων κατ εφαρμογή των άρθρων 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή κατά προτεραιότητα η επεξεργασία με αναγέννηση ή η ανάκτηση ενέργειας να πραγματοποιηθεί στη χώρα. Οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης ΑΛΕ να γίνεται μόνο μέσω των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.» ΜΕΡΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ Άρθρο 35 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Η Ο.Κ.Ε. διαφωνεί με την κατάργηση της απαίτηση της ΚΥΑ /06 να υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και εκείνο των ειδικών ρευμάτων, την στιγμή που αποτελεί θεσμική υποχρέωση της χώρας στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο. Παρ. 2 (γ) Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι δεν συμμετέχει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη διαδικασία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ και επισημαίνει ότι όσο η διαδικασία έγκρισης των ΠΕΣΔΑ απομακρύνεται από τους πολίτες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αναγκαία κοινωνική αποδοχή για το πλαίσιο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι η κοινωνική αντίδραση όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην της μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εφαρμογής των ΠΕΣΔΑ (Αττική, Κέρκυρα, κ.ά.). Άρθρο 36 17

18 Έκδοση Αδειών Παρ. 1 Το προτεινόμενο Σχ/Ν πρέπει να κάνει διαχωρισμό μεταξύ των εγκαταστάσεων που προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, με σκοπό τη μείωση του όγκου των αποβλήτων τους ή την αδρανοποίηση τους, από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που προβαίνουν σε τέτοιες εργασίες για λογαριασμό άλλων εγκαταστάσεων. Η Ο.Κ.Ε. επομένως προτείνει η πρώτη πρόταση να αντικατασταθεί από: «Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που προβαίνει αποκλειστικά σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) υπόκειται σε». Επίσης, προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά στην ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων μέχρι το τελικό στάδιο διάθεσης στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση δεν οφείλει να γνωρίζει μία επιχείρηση που οδηγούνται τα απόβλητα, πριν ολοκληρώσει μία έρευνα αγοράς για τη βέλτιστη περιβαλλοντικά και οικονομικά μέθοδο τελικής διάθεσης η οποία είναι δυναμική και ενδέχεται να αλλάξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν μπορεί να είναι αρμόδια και για την επιβολή περιβαλλοντικών όρων και δεν χρειάζεται να υπεισέλθει σε ένα αντικείμενο που καλύπτεται πλήρως από την αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Η αναφορά περιβαλλοντικών πληροφοριών στην άδεια λειτουργίας είναι απολύτως περιττή και προκαλεί σύγχυση. ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

19 Άρθρο 40 Γνωμοδοτική Επιτροπή Καταλόγου Αποβλήτων Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στην Γνωμοδοτική Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι κλαδικών φορέων, οι οποίοι έχοντας εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία επί των ειδικών τεχνικών θεμάτων μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της Επιτροπής. Άρθρο 41 Βιολογικά απόβλητα Η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι οι στόχοι για το 2013 και 2020 είναι υπερβολικά συντηρητικοί 2. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να διπλασιαστούν, αρκεί να καταγραφούν τα δεδομένα που αφορούν στην υφιστάμενη χωριστή συλλογή, που γίνεται από τα νοικοκυριά και δεν έχει καταγραφεί επίσημα, και να υλοποιηθούν κατ ελάχιστο τα προγραμματισμένα σχετικά έργα. Άρθρο 43 Ειδικό τέλος ταφής Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το Ειδικό τέλος ταφής πρέπει να εφαρμόζεται και σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (εκτός από αυτούς που αναφέρονται), εάν και εφόσον έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις επεξεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει 2 Μόνο η οικιακή κομποστοποίηση από ιδιώτες και δήμους το 2011 κάνει χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων μεγαλύτερη από 0,4% με σαφώς αυξητικές τάσεις, Υπάρχει χωριστή συλλογή σε όλους τους περιφερειακούς δήμους, που γίνεται από τα νοικοκυριά που δεν έχει καταγραφεί επίσημα. Η εκτίμηση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης είναι ότι αυτή η χωριστή διαλογή μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ το 3% σε εθνικό επίπεδο. Πολλές χιλιάδες νοικοκυριά με κήπους σε όλη την Ελλάδα κομποστοποιούν επί τόπου τα πράσινα υλικά τους (κλαδέματα κ.α.). Σε πολλούς δήμους της Ελλάδας μετά την χωριστή συλλογή των πράσινων βιοαποβλήτων τους κάνουν σε δικούς τους χώρους υποτυπώδη κομποστοποίηση. Μόνο οι 3 μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αστικών οργανικών, που είναι στον ΠΕΣΔΑ Αττικής και ανακοινώθηκε η προκήρυξή τους, θα έχουν δυναμικότητα t/y και μπορούν πριν το τέλος του 2013 να λειτουργήσουν. Μόνο αυτή η προγραμματισμένη χωριστή συλλογή αντιστοιχεί στο περίπου 8% του συνόλου των βιοαποβλήτων της Ελλάδας. Προγραμματίζονται πολλές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών από αρκετούς δήμους (π.χ. Ελευσίνα, Αθήνα, πολλούς ΟΤΑ της Πελοποννήσου και της Κρήτης κ.α.). 19

20 τον κίνδυνο μετακύλισης του κόστους στον πολίτη, χωρίς την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα. Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας που διατίθενται σε ΧΥΤΑ πρέπει να επιβαρύνονται με το ίδιο ειδικό τέλος ταφής δεδομένου ότι αποτελούν απόβλητα. Παρ. 3 Επίσης προτείνεται το Ειδικό Τέλος Ταφής να αξιοποιείται από το Πράσινο Ταμείο για την περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται οι ΧΥΤΑ και η διαχείριση του συγκεκριμένου τέλους να γίνεται μέσω ειδικής επιτροπής του Πράσινου Ταμείου, με απόλυτη διαφάνεια. Σημειώνεται βέβαια, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης, το Πράσινο Ταμείο δεν εκπληρεί τον ρόλο του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθμίσεων Η Ο.Κ.Ε. προτείνει η παρ. 2 α να διατυπωθεί ως εξής: «Η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), με σκοπό την κομποστοποίηση ή και τη χώνευση (digestion) των βιολογικών αποβλήτων». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Άρθρο 46 Θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Παρ. 4 Με της συγκεκριμένη ρύθμιση αφαιρείται από τη σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ, που θα ονομάζεται ΕΟΑΝ ένα μέλος από τους κοινωνικούς φορείς (Ένωση Καταναλωτών) και προστίθενται 3 νέα μέλη του ΥΠΕΚΑ, ώστε η κυβέρνηση να έχει 8 μέλη στα 11. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθούν σε εννέα τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΑΝ και η σύνθεση του να έχει ως εξής: 4 μέλη από το ΥΠΕΚΑ, 1 από το 20

21 Υπουργείο Εσωτερικών, 1 από την ΚΕΔΕ, 1 από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, 1 από τις Ενώσεις Καταναλωτών, και 1 από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί στο συγκεκριμένο άρθρο μία ακόμη παράγραφος αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ η οποία θα έχει ως εξής: «Το ΔΣ του ΕΟΑΝ να μπορεί να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), που αρνούνται να δεχθούν διαχειριστικούς ελέγχους ως οφείλουν. Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να είναι κλιμακούμενες ανάλογα με την σοβαρότητα και την υποτροπή σε κάποια παράβαση, και να μπορούν να φθάσουν μέχρι και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του ΣΕΔ, στην περίπτωση αρνήσεων ελέγχου και έλλειψης συνεργασίας με τον ΕΟΑΝ» Άρθρο 47 Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η διατύπωση των περιπτώσεων εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων «ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων». Η επίκληση της διάταξης της παρ. 3 του άρθ. 1 της κοινοτικής οδηγίας 97/11/ΕΚ δεν προφυλάσσει το σ/ν από σειρά παραβιάσεων του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να αναφέρεται ότι για τις εξαιρέσεις απαιτείται η επιστημονική τεκμηρίωση και όχι η απλή επίκληση λόγων «σοβαρού και προφανούς κινδύνου της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας» ή «διακύβευσης του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος». ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 53 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με δάση και δασικές εκτάσεις Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις επέκτασης εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρηθεί με αυστηρότητα η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 57 21

22 Τροποποιήσεις υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίας Παρ. 5 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει την υλοποίηση έργων ανάκτησης και διαχείρισης αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και κατά παρέκκλιση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού. Οι παρεκκλίσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την υποχρέωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, που καθορίζουν υφιστάμενες και μελλοντικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων [άρθ.22 παρ.3 Σχ/Ν] με συμμετοχή του κοινού, από την οποία δεν προβλέπονται εξαιρέσεις [άρθ.22 και 32 Σχ/Ν και αντίστοιχα 28 και 31 Οδηγίας 2008/98]. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει η ένταξη των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων να γίνεται μέσα από επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ και όχι κατά παρέκκλιση. 22

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη δίη οικονομικά οικολογικά λύση Γενάρης 2013 1 για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική η οικονομική κρίση συνδέονται αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Τηλ.: 213 0405324, 6984

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Δρ. Βασιλική Νταλάκου Νομικός συνεργάτης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την παρουσίαση της πρότασής μας για ένα νέο μοντέλο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, βιώσιμο και δίκαιο οικονομικά και οικολογικά.

Την παρουσίαση της πρότασής μας για ένα νέο μοντέλο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, βιώσιμο και δίκαιο οικονομικά και οικολογικά. Ρένα Δούρου: Πρόταση για τη διαχείριση σκουπιδιών Να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας παρουσίαση. Την παρουσίαση της πρότασής μας για ένα νέο μοντέλο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, βιώσιμο και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα