ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 19 Ιανουαρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από την κα Μαργαρίτα Ζούλοβιτς, την κα Ζωή Λαναρά και τον κ. Παναγιώτη Πεβερέτο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Π. Πεβερέτος, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε.. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Χριστίνα Θεοχάρη και οι κ.κ. Κώστας Συμεωνίδας και Κίμων Χατζημπίρος. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η Δρ Αφροδίτη Μακρυγιάννη, επιστημονική σύμβουλος της Ο.Κ.Ε., η οποία είχε τον επιστημονικό συντονισμό της γνωμοδότησης και επιστημονική στήριξη παρείχε η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε δυο (2) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 27 Ιανουαρίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 27 ης Ιανουαρίου 2012, διατύπωσε την υπ αριθ. 272 Γνώμη της. 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΗΣ Mε το παρόν Σχ/Ν έρχεται η χώρα μας να ενσωματώσει με καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία-Πλαίσιο 98/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα απόβλητα». Η συγκεκριμένη Οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των φυσικών πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους. Επιπρόσθετα στο παρόν Σχ/Ν περιλαμβάνονται και πολλές άλλες διατάξεις που αφορούν σε διάφορα νομοθετήματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο της Γενικής Αξιολόγησης αναφέρεται η μακρά «νομοθετική ιστορία» για την ποινική θωράκιση της προστασίας του περιβάλλοντος που διαθέτει η χώρα μας (άρθρο 28 του Νόμου 1650/86 για την Προστασία του Περιβάλλοντος κατ επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγματος του 1975). Στο εθνικό σύστημα της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται μεγαλύτερο εύρος νομοθετικών πράξεων από αυτό που προβλέπει η Οδηγία ως υποχρεωτικό για τα Κράτη μέλη. Πρόκειται για πρωτοποριακές ρυθμίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυε ή ισχύει σε άλλα Κ-Μ. Τα αποτελέσματα όμως αυτού του νομικού οπλοστασίου δυστυχώς είναι πενιχρά. Το αποδεικνύουν περιοχές της χώρας όπου τόσο το περιβάλλον όσο και η δημόσια υγεία έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, λόγω της μη εφαρμογής αυτού του τόσο περιεκτικού πλαισίου και της συνεπακόλουθης ατιμωρησίας. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την άμεση και πιστή εφαρμογή του. Η προσαρμογή στην Κοινοτική Οδηγία αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. και πρέπει να γίνει. Όμως πραγματική αξία θα έχει μόνο στο βαθμό που αυτή θα εφαρμοσθεί στην πράξη. Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν διαπιστώθηκε ότι αυτό αποτελεί άθροισμα περιβαλλοντικών διατάξεων, χωρίς ενιαίο υπόβαθρο συνεκτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί σε άλλα σχετικά νομοθετήματα για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει η Ο.Κ.Ε. κατά το 2

3 παρελθόν. Το μόνο ζήτημα για το οποίο υπάρχει σαφής άξονας είναι η διαχείριση των αποβλήτων η οποία όμως προωθείται μόνο μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Για το σχετικό ζήτημα η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ορθή μεταφορά των προβλέψεων της Οδηγίας για υποχρεωτική χωριστή συλλογή των απορριμμάτων στην πηγή, ώστε να προωθηθεί η οικονομική και οικολογικά ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στο Σχ/Ν, επιπλέον των ρυθμίσεων της Οδηγίας υπάρχει προσθήκη ρυθμιστικών διατάξεων οι οποίες επιβάλλουν, χωρίς λόγο περιορισμούς στη λειτουργία των επιχειρήσεων, βιομηχανικών και άλλων. Όσον αφορά δε το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων προσεγγίζονται με συνοπτικό και πρόχειρο τρόπο. Βασική παρατήρηση επομένως είναι ότι θα πρέπει να παραληφθεί από το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος Σχ/Ν ο προσδιορισμός του περιεχομένου τους και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα στάδια επιχειρηματικής αδειοδότησης. Αναφορικά τώρα με τις κατ άρθρο παρατηρήσεις, οι σημαντικότερες επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Πρώτον σε διάφορα άρθρα όπως στο άρθρο και στο Άρθρο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που δίνουν προτεραιότητα διαχείρισης στις εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Η Ο.Κ.Ε. επεσήμανε ότι η χώρα υποχρεούται να προωθήσει την διαλογή στην πηγή και στον βαθμό που δεν αποδίδει πλήρως η μέθοδος αυτή να διαθέτει και εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Δεύτερον, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο το άρθρο 27 αντί να πάμε σαν χώρα υποχρεωτικά για χωριστή συλλογή στην πηγή, του χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού μέχρι το 2015, απλώς «ενθαρρύνουμε» τη χωριστή συλλογή. Έτσι ουσιαστικά πριμοδοτούμε την σύμμεικτη διαχείριση αποβλήτων σε πολύ ακριβότερες μονάδες και εργοστάσια με τις παρεπόμενες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 3

4 Τρίτον, στο άρθρο 35 εκφράζεται έντονα η διαφωνία της Ο.Κ.Ε. για την κατάργηση της απαίτησης της ΚΥΑ /06 να υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και εκείνο των ειδικών ρευμάτων, την στιγμή που αποτελεί θεσμική υποχρέωση της χώρας στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο. Τέταρτο, στο Άρθρο 41 οι στόχοι που τίθενται είναι υπερβολικά χαμηλοί. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να διπλασιαστούν, αρκεί να καταγραφούν τα δεδομένα που αφορούν στην υφιστάμενη χωριστή συλλογή, που γίνεται από τα νοικοκυριά και δεν έχει καταγραφεί επίσημα, και να υλοποιηθούν κατ ελάχιστο τα προγραμματισμένα σχετικά έργα. Πέμπτο, στο άρθρο 43 η Ο.Κ.Ε. προτείνει το Ειδικό τέλος Ταφής να εφαρμόζεται και σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (εκτός από αυτούς που αναφέρονται), εάν και εφόσον έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις επεξεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση επισημάνθηκε ο μεγάλος κίνδυνος μετακύλισης του κόστους στον πολίτη, χωρίς την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα. Επίσης, προτείνεται το Ειδικό Τέλος Ταφής να αξιοποιείται από το Πράσινο Ταμείο για την περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται οι ΧΥΤΑ.. Τέλος, σοβαρές αντιρρήσεις εκφράστηκαν και για το άρθρο 57 που επιτρέπει την υλοποίηση έργων ανάκτησης και διαχείρισης αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και κατά παρέκκλιση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η ένταξη των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται μέσα από επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ και όχι κατά παρέκκλιση. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το παρόν Σχέδιο Νόμου έχει τίτλο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και διακρίνεται σε τέσσερις Ενότητες. Στην Ενότητα Α του προτεινόμενου σχεδίου περιλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 2-9 με τις οποίες εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου». Το Πρώτο Μέρος της Ενότητας Α περιλαμβάνει το άρθρο 2, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 2 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ όπου ορίζονται βασικές έννοιες. Το Δεύτερο Μέρος της Ενότητας Α έχει τίτλο «Εθνικά Μέτρα Εφαρμογής της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ» και περιλαμβάνει τα άρθρα 3-9 σε αντιστοιχία με τα άρθρα της Οδηγίας2008/99/ΕΚ. Το άρθρο 3 (άρθρο 3 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) προσδιορίζει τα αδικήματα. Το άρθρο 4 (άρθρο 6 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) αφορά στην ευθύνη των νομικών προσώπων. Το άρθρο 5 (άρθρο 7 Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) ορίζει τις κυρώσεις κατά νομικών προσώπων. Με το άρθρο 6 προστίθενται ορισμένες παραβάσεις στην έννοια του όρου «παράνομη» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου. Το άρθρο 7 τροποποιεί τον ν. 1650/1986 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». Με το άρθρο 8 τροποποιούνται οι ποινικές διατάξεις. Το άρθρο 9 περιλαμβάνει ορισμένες ειδικές δικονομικές διατάξεις. 5

6 Η Ενότητα Β του προτεινόμενου σχεδίου νόμου συμπεριλαμβάνει τις διατάξεις των άρθρων με τις οποίες ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου Ειδικότερα, τα άρθρα της Ενότητας Β του παρόντος Σχ/Ν είναι κατανεμημένα σε έξι μέρη και αντιστοιχούν στα άρθρα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Το Μέρος Α της Ενότητας Β περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 10 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ) προσδιορίζει τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής. Στο άρθρο 11 (άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) δίνονται οι Ορισμοί. Το άρθρο 12 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στα Υποπροϊόντα. Το άρθρο 13 (άρθρο 6 και 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στον Αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και στον Κατάλογο Αποβλήτων. Το άρθρο 14 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Το άρθρο 15 (άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στο Κόστος Το άρθρο 16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) ορίζει τις Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας. Το άρθρο 17 (άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) προσδιορίζει την Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων. Το άρθρο 18 (άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στα επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά. Το άρθρο 19 (άρθρο 34 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ ) αφορά στις επιθεωρήσεις έλεγχοι. Το άρθρο 20 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) θεσπίζει την τήρηση αρχείων μητρώων. 6

7 Το άρθρο 21 (άρθρο 37 της Οδηγίας) αναφέρεται στην υποβολή εκθέσεων και στην αναθεώρηση. Το άρθρο 22 (άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) προσδιορίζει τα Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Το άρθρο 23 (άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) παρουσιάζει τα Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Το Μέρος Β της Ενότητας Β έχει τίτλο «Βασικές Αρχές Κατευθύνσεις Στόχοι» και περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 24 (άρθρο 15 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ ) αναφέρεται στην ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων Το άρθρο 25(άρθρο 8 της Οδηγίας) αφορά στην διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Το άρθρο 26 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην ανάκτηση των αποβλήτων. Το άρθρο 27 (άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) προσδιορίζει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων. Το άρθρο 28 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην διάθεση των αποβλήτων σε περίπτωση που αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης. Το άρθρο 29 (άρθρο 4 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ και παρ. 2 του άρθρου 36) παρουσιάζει την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων. Με το άρθρο 30 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) απαγορεύεται η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων. Με το άρθρο 31 (άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων. Με το άρθρο 32 (άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ) διασφαλίζεται η συμμετοχή του κοινού με την ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο των σχεδίων για την διαχείριση αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 7

8 Το άρθρο 33 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα σχέδια για την διαχείριση αποβλήτων και τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Το άρθρο 34 (άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αναφέρεται στις Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Το Μέρος Γ της Ενότητας Β έχει τίτλο «Εθνικά Μέτρα Εφαρμογής της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ» και συμπεριλαμβάνει τα άρθρα 35 και 36. Το άρθρο 35 ορίζει τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Το άρθρο 36 (άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στην έκδοση αδειών. Το Μέρος Δ της Ενότητας Β έχει τίτλο «Κυρώσεις» και περιλαμβάνει το άρθρο 37 (άρθρο 36 της Οδηγίας2008/98/ΕΚ ) που αφορά στην επιβολή της εφαρμογής. Το Μέρος Ε της Ενότητας Β έχει τίτλο «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις» και περιλαμβάνει το άρθρο 38. Το Μέρος ΣΤ έχει τίτλο «Εθνικές Ρυθμίσεις» και περιέχει τα άρθρα Στο άρθρο 39 για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου νόμου ορίζεται ως αρμόδια αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το άρθρο 40 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) συνιστάται άμισθη Γνωμοδοτική Επιτροπή καταλόγου αποβλήτων. Το άρθρο 41 (άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) αφορά στα βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα). Με το άρθρο 42 (άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής καταχώρισης στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. Το άρθρο 43 προσδιορίζει το ειδικό τέλος ταφής. Το άρθρο 44 ορίζει τις συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 8

9 Το άρθρο 45 περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθμίσεων. Το άρθρο 46 ρυθμίζει θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Με το άρθρο 47 τροποποιείται το άρθρο 1 του ν.4014/2011 (Α 209) Το άρθρο 48 ορίζει τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων σε εκτός σχεδίου γηπέδων της Αττικής. Η ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ρυθμίζει θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 49 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4030/2011, με το άρθρο 50 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα αυθαίρετα και με το άρθρο 51 ρυθμίζονται θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικής ανάπλασης. Το άρθρο 52 ρυθμίζει θέματα ενέργειας. Το άρθρο 53 ρυθμίζει θέματα σχετικά με δάση και δασικές εκτάσεις. Το άρθρο 54 αφορά στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Με το άρθρο 55 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4014/2011, ενώ με το άρθρο 56 συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2742/1999. Η Ενότητα Δ περιέχει τις τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και συμπεριλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 57 τροποποιείται η υφιστάμενη κανονιστική νομοθεσία, ενώ τα άρθρα 58 και 59 περιλαμβάνουν τις Μεταβατικές και τις Καταργούμενες διατάξεις αντίστοιχα. Το άρθρο 60 αφορά στα Παραρτήματα του παρόντος σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα παραρτήματα A και B που αντιστοιχούν στην Ενότητα Α και τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV που αντιστοιχούν στην Ενότητα Β του νόμου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος σχεδίου νόμου. Τέλος, στο άρθρο 61 προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 49 παράγραφος 3 και 52 παράγραφος 6. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Η οδηγία 2008/98/ΕΚ θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των φυσικών πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της. Η επιλογή από την Ε.Ε. του νομοθετικού μέσου της Οδηγίας καθιερώνει ένα δεσμευτικό ελάχιστο πρότυπο για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω του ποινικού δικαίου, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια ευελιξίας στα Κ-Μ όσον αφορά στην εφαρμογή της μέσω της ενσωμάτωσης της στην εθνική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι σοβαρές περιπτώσεις περιβαλλοντικών εγκλημάτων θα αντιμετωπίζονται ανάλογα σε όλα τα Κ-Μ. Παράλληλα, διευκολύνεται η συνεργασία τους σε περιπτώσεις διασυνοριακών επιπτώσεων διότι οι κοινοί κανόνες για τα ποινικά αδικήματα καθιστούν δυνατή τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων έρευνας και βοήθειας εντός και μεταξύ των Κ-Μ. Η μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών τα οποία όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και να συμμορφωθούν με αυτήν πριν τις 26 Δεκεμβρίου Με σημαντική καθυστέρηση επομένως, έρχεται η χώρα μας να ενσωματώσει με το παρόν Σχ/Ν στο εθνικό δίκαιο την προαναφερόμενη Οδηγία-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα» και να ρυθμίσει συνολικά τη διαχείριση των αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και παράλληλα να επιτύχει εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα με το παρόν Σχ/Ν τροποποιούνται πληθώρα άλλων διατάξεων σε διάφορα νομοθετήματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Προχωρώντας στη Γενική Αξιολόγηση του Σχ/Ν η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα: 10

11 Α. Η χώρα μας έχει μακρά «νομοθετική ιστορία» στην ποινική θωράκιση της προστασίας του περιβάλλοντος με το άρθρο 28 του Νόμου 1650/86 για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ τα 160) που εκδόθηκε κατ επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγματος του Η υφιστάμενη νομοθεσία περιλαμβάνει ήδη στο σύστημα της ποινικής προστασίας μεγαλύτερο εύρος νομοθετικών πράξεων από αυτό που προβλέπει η Οδηγία ως υποχρεωτικό για τα Κράτη μέλη. Πρόκειται για πρωτοποριακές ρυθμίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυε ή ισχύει σε άλλα Κ-Μ. Χαρακτηριστική ήταν και η καθιέρωση αυτοτελούς ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων στις περιπτώσεις που η υποβάθμιση του περιβάλλοντος προερχόταν από τις δραστηριότητές τους. Τα αποτελέσματα όμως αυτού του νομικού οπλοστασίου είναι πενιχρά, καθώς τις περισσότερες φορές δεν είναι εφικτή ή δυσχεραίνεται η αποτροπή των περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Το αποδεικνύουν περιοχές της χώρας όπου τόσο το περιβάλλον όσο και η δημόσια υγεία έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, λόγω της μη εφαρμογής αυτού του τόσο περιεκτικού πλαισίου και της συνεπακόλουθης ατιμωρησίας. Επομένως θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν μπορεί να ανατραπεί απλά και μόνο με σχετικά νομοθετήματα, αλλά απαιτείται η πολιτική βούληση για την άμεση και πιστή εφαρμογή τους. Η προσαρμογή στην Κοινοτική Οδηγία αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. και πρέπει να γίνει. Όμως θα έχει πραγματική αξία στο βαθμό που εφαρμοσθεί στην πράξη. Β. Στο Σχ/Ν, επιπλέον των προνοιών της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ υπάρχει προσθήκη ρυθμιστικών διατάξεων οι οποίες επιβάλλουν αναίτιους περιορισμούς στη λειτουργία των βιομηχανικών και λοιπών επιχειρήσεων. Επίσης διαπιστώνεται μία πρόχειρη προσέγγιση προσδιορισμού του περιεχομένου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων. Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της αδειοδοτικής διαδικασίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να παραληφθεί από το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος Σχ/Ν και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 11

12 χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα στάδια επιχειρηματικής αδειοδότησης. Γ. Το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν αποτελεί άθροισμα περιβαλλοντικών διατάξεων, χωρίς ενιαίο υπόβαθρο συνεκτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Το μόνο ζήτημα για το οποίο υπάρχει σαφής άξονας είναι η διαχείριση των αποβλήτων για την εναρμόνιση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 98/2008/ΕΚ. Η διαχείριση όμως των αποβλήτων διαπιστώνεται ότι προωθείται μόνο μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ορθή μεταφορά των προβλέψεων της Οδηγίας 98/2008/ΕΚ για υποχρεωτική χωριστή συλλογή των απορριμμάτων στην πηγή, ώστε να προωθηθεί η οικονομική και οικολογικά ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων. Δ. Επισημαίνεται ότι το Σχ/ν ακολουθώντας πιστά την Οδηγία 2008/98 δεν κάνει καμία αναφορά στη μεταφόρτωση των αποβλήτων, ούτε καν στους ορισμούς, δημιουργώντας έτσι μια «γκρίζα περιοχή» για μια δραστηριότητα που παίζει τεράστιο ρόλο στην ορθολογική, περιβαλλοντικά φιλική, και με χαμηλότερο κόστος διαχείριση των αποβλήτων. Ε. Επισημαίνεται επίσης για μία ακόμα φορά, ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά η νομοθετική ρύθμιση για την χωροθέτηση περιοχών εναπόθεσης στερεών, αδρανών και μη τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων. Στ. Η Ο.Κ.Ε. διαφωνεί κάθετα με την αφαίρεση από τη σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ, που πλέον ονομάζεται ΕΟΑΝ ενός μέλους από τους κοινωνικούς φορείς το οποίο προέρχεται από την Ένωση Καταναλωτών, ενώ προστίθενται 3 νέα μέλη του ΥΠΕΚΑ, ώστε η κυβέρνηση να έχει πλέον 8 μέλη στα 11. Ζ Τέλος, η Ο.Κ.Ε. εκφράζει την ανησυχία της για ενδεχόμενη υποβάθμιση κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων, υπό την παρούσα σοβαρότατη δημοσιονομική κρίση, είτε με την αφαίρεση πόρων (π.χ. Πράσινο Ταμείο), είτε με τη μη αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1659/1986 Αρθρο 9 Ειδικές δικονομικές διατάξεις Παρ. 4 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να απαληφθεί η ρύθμιση που παρέχει το δικαίωμα «σύλληψης προσώπου που διαπράττει έγκλημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του ν. 1650/86» και σε ιδιώτες. Οι ιδιώτες θα πρέπει να εμπλέκονται μόνο στην διαδικασία αποκάλυψης. Σημειώνεται δε ότι η διαδικασία σύλληψης θα πρέπει να γίνεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής, όπως ορίζεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ενότητα Β. Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων(2008/98/εκ) ΜΕΡΟΣ Α / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 10 Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής Παρ. 2 εδαφ. α: Η Ο.Κ.Ε. προτείνει την αντικατάσταση του όρου «λύματα αστικού τύπου» με τον όρο «υδατικά απόβλητα» έτσι ώστε η εξαίρεση να αφορά στο σύνολο των υδατικών αποβλήτων όπως στα υπόλοιπα Κ-Μ και όχι μόνο στα αστικά λύματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 12 Υποπροϊόντα Η Ο.Κ.Ε. προτείνει τη διόρθωση του τίτλου του άρθρου και όλων των σχετικών αναφορών του όρου σε «παραπροϊόντα» (αντί υποπροϊόντα). Ο 13

14 όρος υποπροϊόντα υποβαθμίζει τη χρήση των προϊόντων αυτών που διατίθενται στην αγορά. Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι δεν έχει αποδοθεί σωστά το πνεύμα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπου ο καθορισμός κριτηρίων είναι δυνητικός και μόνο σε μη ουσιώδη στοιχεία και προτείνει την αντικατάσταση της πρώτης πρότασης ως εξής: «Με βάση τους όρους που ορίζονται στην παρ.1. είναι δυνατό να λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν», καθώς και την συμπλήρωση της δεύτερης πρότασης ως εξής: «Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίθενται αυτόματα σε ισχύ». Άρθρο 14 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι: θα πρέπει στην παρ. α) να αντικατασταθούν οι λέξεις «φυτά ή τα ζώα» με τις λέξεις «χλωρίδα ή την πανίδα» και επίσης στην παρ. β) να προστεθεί και η όχληση από τη θερμότητα (θερμική ρύπανση). Άρθρο 16 Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η διατύπωση σύμφωνα με την οποία οι εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων αναφέρονται πρώτες. Η διατύπωση αυτή δεν αφήνει αμφιβολία για την επιδίωξη να δοθεί σε τέτοιες εγκαταστάσεις η προτεραιότητα διαχείρισης. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η χώρα υποχρεούται να προωθήσει την διαλογή στην πηγή και στον βαθμό που δεν αποδίδει πλήρως η μέθοδος αυτή να διαθέτει και εγκαταστάσεις ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. 14

15 Άρθρο 19 Επιθεωρήσεις έλεγχοι Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στο τρίτο εδάφιο θα πρέπει να προστεθεί «οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή η ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος πιστοποιημένου σύμφωνα με το ISO14001 λαμβάνοντας υπόψη». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Άρθρο 22 Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι όπως είναι διατυπωμένο το παρόν άρθρο ως μοναδικός τρόπος διαχείρισης αναδεικνύονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Παρ. 3 Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα την διαλογή στην πηγή και στη συνέχεια τα υπόλοιπα που αναφέρονται στο Σχ/Ν. ΜΕΡΟΣ Β ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ Άρθρο 26 Ανάκτηση Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η αναφορά ότι «τα απόβλητα να συλλέγονται χωριστά» δεν είναι σύμφωνη με το κείμενο της Οδηγίας. Προτείνεται επομένως η εξής διατύπωση: «Σε συμμόρφωση με την Παρ. 1 του παρόντος Άρθρου θα πρέπει για διευκόλυνση ή βελτίωση των εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα να συλλέγονται χωριστά αν είναι εφικτό και πρόσφορο από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή υλικά με διαφορετικές ιδιότητες». 15

16 Αρθρο 27 Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 98/2008, είναι υποχρέωση των κρατών μελών για χωριστή συλλογή υλικών στην πηγή, ώστε να επιτευχθεί η ανακύκλωση υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά κατά 50% μέχρι το 2020). Στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου δεν φαίνεται η υποχρεωτικότητα της χωριστής συλλογής και αφήνεται να εννοηθεί ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν με την προσφυγή σε μονάδες σύμμεικτης διαχείρισης. Το γεγονός αλλάζει τελείως το νόημα και το περιεχόμενο όλης της Οδηγίας και αντί να πάμε σαν χώρα υποχρεωτικά για χωριστή συλλογή στην πηγή, του χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού μέχρι το 2015, απλώς «ενθαρρύνουμε» τη χωριστή συλλογή. Έτσι ουσιαστικά πριμοδοτείται η σύμμεικτη διαχείριση αποβλήτων σε πολύ ακριβότερες μονάδες και εργοστάσια με τις παρεπόμενες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η Ο.Κ.Ε. δεν μπορεί να παραβλέψει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην δημιουργία απασχόλησης, καθώς πρόκειται για διαδικασία εντάσεως εργασίας 1. Επομένως η Ο.Κ.Ε. προτείνει να γίνει πραγματική εναρμόνιση με την Οδηγία και να αντικατασταθεί η Παρ. 1 του Σχ/Ν με την Παρ. 1 του αντίστοιχου άρθρου 11 της Οδηγίας. Άρθρο Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 13/01/2012, η πλήρης εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δις ευρώ ετησίως, θα προκαλούσε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του ενωσιακού κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων κατά 42 δις ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από θέσεις εργασίας μέχρι το Οι παράνομες δραστηριότητες γύρω από τα απόβλητα στα κράτη μέλη καταλήγουν σε χαμένες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, πλην όμως η ενίσχυση των εθνικών επιθεωρήσεων και η βελτίωση των γνώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων θα απέφερε μείζονες βελτιώσεις. Ο ενωσιακός κλάδος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι ήδη πολύ δυναμικός, αλλά παρέχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης. Το 2008, ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ύψους 145 δις ευρώ αντιστοιχούσε στο 1% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και σε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός κλάδου με 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 187 δισεκατομμυρίων ευρώ. 16

17 Απόβλητα έλαια Η Ο.Κ.Ε. προτείνει το άρθρο αυτό να διαμορφωθεί ως εξής: «Σε ότι αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων ελαίων κατ εφαρμογή των άρθρων 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή κατά προτεραιότητα η επεξεργασία με αναγέννηση ή η ανάκτηση ενέργειας να πραγματοποιηθεί στη χώρα. Οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης ΑΛΕ να γίνεται μόνο μέσω των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.» ΜΕΡΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ Άρθρο 35 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Η Ο.Κ.Ε. διαφωνεί με την κατάργηση της απαίτηση της ΚΥΑ /06 να υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και εκείνο των ειδικών ρευμάτων, την στιγμή που αποτελεί θεσμική υποχρέωση της χώρας στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο. Παρ. 2 (γ) Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι δεν συμμετέχει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη διαδικασία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ και επισημαίνει ότι όσο η διαδικασία έγκρισης των ΠΕΣΔΑ απομακρύνεται από τους πολίτες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αναγκαία κοινωνική αποδοχή για το πλαίσιο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι η κοινωνική αντίδραση όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην της μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εφαρμογής των ΠΕΣΔΑ (Αττική, Κέρκυρα, κ.ά.). Άρθρο 36 17

18 Έκδοση Αδειών Παρ. 1 Το προτεινόμενο Σχ/Ν πρέπει να κάνει διαχωρισμό μεταξύ των εγκαταστάσεων που προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, με σκοπό τη μείωση του όγκου των αποβλήτων τους ή την αδρανοποίηση τους, από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που προβαίνουν σε τέτοιες εργασίες για λογαριασμό άλλων εγκαταστάσεων. Η Ο.Κ.Ε. επομένως προτείνει η πρώτη πρόταση να αντικατασταθεί από: «Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που προβαίνει αποκλειστικά σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) υπόκειται σε». Επίσης, προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά στην ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων μέχρι το τελικό στάδιο διάθεσης στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση δεν οφείλει να γνωρίζει μία επιχείρηση που οδηγούνται τα απόβλητα, πριν ολοκληρώσει μία έρευνα αγοράς για τη βέλτιστη περιβαλλοντικά και οικονομικά μέθοδο τελικής διάθεσης η οποία είναι δυναμική και ενδέχεται να αλλάξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν μπορεί να είναι αρμόδια και για την επιβολή περιβαλλοντικών όρων και δεν χρειάζεται να υπεισέλθει σε ένα αντικείμενο που καλύπτεται πλήρως από την αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Η αναφορά περιβαλλοντικών πληροφοριών στην άδεια λειτουργίας είναι απολύτως περιττή και προκαλεί σύγχυση. ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

19 Άρθρο 40 Γνωμοδοτική Επιτροπή Καταλόγου Αποβλήτων Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στην Γνωμοδοτική Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι κλαδικών φορέων, οι οποίοι έχοντας εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία επί των ειδικών τεχνικών θεμάτων μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της Επιτροπής. Άρθρο 41 Βιολογικά απόβλητα Η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι οι στόχοι για το 2013 και 2020 είναι υπερβολικά συντηρητικοί 2. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να διπλασιαστούν, αρκεί να καταγραφούν τα δεδομένα που αφορούν στην υφιστάμενη χωριστή συλλογή, που γίνεται από τα νοικοκυριά και δεν έχει καταγραφεί επίσημα, και να υλοποιηθούν κατ ελάχιστο τα προγραμματισμένα σχετικά έργα. Άρθρο 43 Ειδικό τέλος ταφής Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το Ειδικό τέλος ταφής πρέπει να εφαρμόζεται και σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (εκτός από αυτούς που αναφέρονται), εάν και εφόσον έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις επεξεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει 2 Μόνο η οικιακή κομποστοποίηση από ιδιώτες και δήμους το 2011 κάνει χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων μεγαλύτερη από 0,4% με σαφώς αυξητικές τάσεις, Υπάρχει χωριστή συλλογή σε όλους τους περιφερειακούς δήμους, που γίνεται από τα νοικοκυριά που δεν έχει καταγραφεί επίσημα. Η εκτίμηση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης είναι ότι αυτή η χωριστή διαλογή μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ το 3% σε εθνικό επίπεδο. Πολλές χιλιάδες νοικοκυριά με κήπους σε όλη την Ελλάδα κομποστοποιούν επί τόπου τα πράσινα υλικά τους (κλαδέματα κ.α.). Σε πολλούς δήμους της Ελλάδας μετά την χωριστή συλλογή των πράσινων βιοαποβλήτων τους κάνουν σε δικούς τους χώρους υποτυπώδη κομποστοποίηση. Μόνο οι 3 μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αστικών οργανικών, που είναι στον ΠΕΣΔΑ Αττικής και ανακοινώθηκε η προκήρυξή τους, θα έχουν δυναμικότητα t/y και μπορούν πριν το τέλος του 2013 να λειτουργήσουν. Μόνο αυτή η προγραμματισμένη χωριστή συλλογή αντιστοιχεί στο περίπου 8% του συνόλου των βιοαποβλήτων της Ελλάδας. Προγραμματίζονται πολλές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών από αρκετούς δήμους (π.χ. Ελευσίνα, Αθήνα, πολλούς ΟΤΑ της Πελοποννήσου και της Κρήτης κ.α.). 19

20 τον κίνδυνο μετακύλισης του κόστους στον πολίτη, χωρίς την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα. Παρ. 2 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας που διατίθενται σε ΧΥΤΑ πρέπει να επιβαρύνονται με το ίδιο ειδικό τέλος ταφής δεδομένου ότι αποτελούν απόβλητα. Παρ. 3 Επίσης προτείνεται το Ειδικό Τέλος Ταφής να αξιοποιείται από το Πράσινο Ταμείο για την περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται οι ΧΥΤΑ και η διαχείριση του συγκεκριμένου τέλους να γίνεται μέσω ειδικής επιτροπής του Πράσινου Ταμείου, με απόλυτη διαφάνεια. Σημειώνεται βέβαια, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης, το Πράσινο Ταμείο δεν εκπληρεί τον ρόλο του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθμίσεων Η Ο.Κ.Ε. προτείνει η παρ. 2 α να διατυπωθεί ως εξής: «Η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), με σκοπό την κομποστοποίηση ή και τη χώνευση (digestion) των βιολογικών αποβλήτων». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Άρθρο 46 Θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Παρ. 4 Με της συγκεκριμένη ρύθμιση αφαιρείται από τη σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ, που θα ονομάζεται ΕΟΑΝ ένα μέλος από τους κοινωνικούς φορείς (Ένωση Καταναλωτών) και προστίθενται 3 νέα μέλη του ΥΠΕΚΑ, ώστε η κυβέρνηση να έχει 8 μέλη στα 11. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθούν σε εννέα τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΑΝ και η σύνθεση του να έχει ως εξής: 4 μέλη από το ΥΠΕΚΑ, 1 από το 20

21 Υπουργείο Εσωτερικών, 1 από την ΚΕΔΕ, 1 από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, 1 από τις Ενώσεις Καταναλωτών, και 1 από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί στο συγκεκριμένο άρθρο μία ακόμη παράγραφος αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ η οποία θα έχει ως εξής: «Το ΔΣ του ΕΟΑΝ να μπορεί να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), που αρνούνται να δεχθούν διαχειριστικούς ελέγχους ως οφείλουν. Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να είναι κλιμακούμενες ανάλογα με την σοβαρότητα και την υποτροπή σε κάποια παράβαση, και να μπορούν να φθάσουν μέχρι και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του ΣΕΔ, στην περίπτωση αρνήσεων ελέγχου και έλλειψης συνεργασίας με τον ΕΟΑΝ» Άρθρο 47 Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η διατύπωση των περιπτώσεων εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων «ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων». Η επίκληση της διάταξης της παρ. 3 του άρθ. 1 της κοινοτικής οδηγίας 97/11/ΕΚ δεν προφυλάσσει το σ/ν από σειρά παραβιάσεων του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να αναφέρεται ότι για τις εξαιρέσεις απαιτείται η επιστημονική τεκμηρίωση και όχι η απλή επίκληση λόγων «σοβαρού και προφανούς κινδύνου της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας» ή «διακύβευσης του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος». ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 53 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με δάση και δασικές εκτάσεις Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις επέκτασης εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρηθεί με αυστηρότητα η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 57 21

22 Τροποποιήσεις υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίας Παρ. 5 Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει την υλοποίηση έργων ανάκτησης και διαχείρισης αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και κατά παρέκκλιση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού. Οι παρεκκλίσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την υποχρέωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, που καθορίζουν υφιστάμενες και μελλοντικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων [άρθ.22 παρ.3 Σχ/Ν] με συμμετοχή του κοινού, από την οποία δεν προβλέπονται εξαιρέσεις [άρθ.22 και 32 Σχ/Ν και αντίστοιχα 28 και 31 Οδηγίας 2008/98]. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει η ένταξη των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων να γίνεται μέσα από επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ και όχι κατά παρέκκλιση. 22

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»*

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»* ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 1 Φεβρουαρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ DIAMONDS ARE FOR EVER ΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΔΕΝΕΙΝΑΙΒΙΩΣΙΜΗ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ Στη νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/10-03-2017 ΘΕΜΑ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ Η Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού στις 7 Μαρτίου για τον ΧΥΤΥ, που προβλέπεται στον Ωρωπό από το ΠΕΣΔΑ Αττικής( για το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βόλος, 29 Οκτωβρίου 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.686 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ - HRA Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μια Νέα Προοπτική Διαχείρισης των Αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο

Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μια Νέα Προοπτική Διαχείρισης των Αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μια Νέα Προοπτική Διαχείρισης των Αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Ε: info@eedsa.gr W:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Σκούρας Τάσος Ψαράκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 4-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 858 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

«Νόμος-Πλαίσιο για τα απόβλητα»

«Νόμος-Πλαίσιο για τα απόβλητα» «Νόμος-Πλαίσιο για τα απόβλητα» Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 L 115/11 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/720 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13275 26 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.18485 Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ έστειλε προς τον πρόεδρο της Περιφ. Ένωσης Δήμων, Δήμαρχο Αγρινίου κ. Μοσχολιό και τους δημάρχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 2016 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; Ή ΑΚΡΙΒΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ; Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα