WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών"

Transcript

1 WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών Αθήνα, 2007 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ελληνική απόδοση σχετικής πρωτοβουλίας του WWF International, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2007, για αξιολόγηση των κυριότερων ανεπτυγµένων ή ταχέως αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείµενο της παλιότερης µελέτης: WWF climate scorecards,

2 Στοιχεία επικοινωνίας: ηµήτρης Καραβέλλας, ιευθυντής WWF Ελλάς, Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς, Συγγραφείς της µελέτης στην οποία βασίστηκε η έκθεση: Ecofys, Germany: Niklas Höhne, Wina Graus, Christian Ellermann, 2

3 Πίνακας περιεχοµένων Περίληψη... 4 Επεξήγηση της αξιολόγησης... 5 Μέθοδος βαθµολόγησης... 6 Ελλάδα... 8 Καναδάς Γαλλία Ισπανία Γερµανία Ιταλία Ιαπωνία Ρωσία Μεγάλη Βρετανία ΗΠΑ Βραζιλία Κίνα Ινδία Μεξικό Νότια Αφρική Συνοπτικός πίνακας Συνοπτική αξιολόγηση

4 Περίληψη Η κλιµατική αλλαγή είναι µια πραγµατικότητα που απειλεί άµεσα την παγκόσµια κοινότητα. Απειλεί µε αφανισµό τα ήδη ευάλωτα οικοσυστήµατα, αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινοµένων, και προκαλεί βλάβες σε κρίσιµους τοµείς ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η γεωργία, οι κατασκευές και ο τουρισµός. Η κλιµατική αλλαγή ήδη συµβαίνει, αλλά το µέγεθος των επιπτώσεων που θα προκαλέσει εξαρτάται από τον ρυθµό εξέλιξής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αλλά και άλλες χώρες όπως οι Φιλιππίνες, έχουν δεχθεί ως απόλυτη αρχή για τον περιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγή ότι η αύξηση της θερµοκρασίας δεν πρέπει να ξεπεράσει σε καµιά περίπτωση τους 2 ο C, σε σχέση µε την προ-βιοµηχανική εποχή. Τι σηµαίνει όµως αυτός ο περιορισµός της αύξησης της θερµοκρασίας; Οι παγκόσµιες συγκεντρώσεις αερίων θερµοκηπίου θα πρέπει να κορυφωθούν µέσα στα επόµενα χρόνια και κατόπιν να αρχίσουν να µειώνονται αισθητά. Συνυπολογίζοντας και την ανάγκη για πιο χαλαρούς κανόνες για τις αναπτυσσόµενες χώρες, είναι σαφές ότι οι βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές τους κατά 80% έως το 2050 (σε σχέση µε τα επίπεδα εκποµπών του 1990). εν υπάρχει, όµως, περιθώριο αποτυχίας. Οι εκποµπές π ρ έ π ε ι να µειωθούν αν θέλουµε να αποφύγουµε τα χειρότερα. Η Ελλάδα ανήκει και αυτή στην οµάδα των κρατών που οφείλουν να προχωρήσουν προς µια συνολική µείωση των εκποµπών τους κατά 80% µέχρι το Η Ελλάδα, όντας ανεπτυγµένη χώρα έχει λιγότερες ευθύνες απ ότι οι ΗΠΑ, ή γενικότερα οι 8 ισχυρότερες χώρες του κόσµου (G8), αλλά σαφέστατα περισσότερες σε σχέση µε τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Η παρούσα έκθεση προσπαθεί να δώσει µια συνοπτική αναφορά για την ενεργειακή κατάσταση 15 ανεπτυγµένων ή αναπτυσσόµενων χωρών και τις πολιτικές που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν. Βασικό εργαλείο είναι η παρουσίαση στοιχείων σε πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής για κάθε χώρα. Στους πίνακες φαίνονται οι πραγµατικές και προβλεπόµενες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, καθώς και µια σειρά δεικτών που θα βοηθήσουν τον κάθε αναγνώστη στην κατανόηση των προσπαθειών που έχει ή δεν έχει κάνει κάθε µια από τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Νότια Αφρική. Επιπλέον, καταγράφονται και άλλες σηµαντικές δραστηριότητες ή µέτρα που κάθε χώρα έχει υιοθετήσει ή σκοπεύει να λάβει για τον περιορισµό των εκποµπών. Ειδικά για τις ανεπτυγµένες χώρες, επιχειρείται και µια βαθµολόγηση της κλιµατικής τους απόδοσης, που βασίζεται στα κριτήρια που αναγράφονται σε κάθε κοντέρ. Η βαθµολόγηση πραγµατοποιείται σε σχέση µε το ζητούµενο που είναι η ύπαρξη ή µη σε κάθε χώρα των απαραίτητων πολιτικών και µέτρων που θα µας οδηγήσουν στην απαιτούµενη µείωση των εκποµπών κατά 80% έως το Το σκορ, που βασίζεται σε 10 δείκτες, δείχνει µε ξεκάθαρο τρόπο ότι καµιά από τις ανεπτυγµένες χώρες δεν εφαρµόζει όλες εκείνες τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπό τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από τους 2 ο C. Τρεις χώρες έχουν αποτύχει πλήρως στα µέτρα καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής: ΗΠΑ, Ρωσία και Καναδάς. Ειδικά, οι ΗΠΑ που αποτελούν τον µεγαλύτερο ρυπαντή παγκοσµίως, δεν έχουν καν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, ούτε έχουν θεσπίσει µέτρα σε οµοσπονδιακό επίπεδο για τη γρήγορη µείωση των εκποµπών. Όµως και οι άλλες βιοµηχανικές χώρες, αν και κάνουν περισσότερα, δεν µπορούν να νιώθουν περήφανες για την κλιµατική τους πολιτική. Η Ελλάδα έχει πολύ ακόµα δρόµο να διανύσει και πλέον απαιτούνται µεγαλύτερες προσπάθειες για να τηρήσει τις δεσµεύσεις της και να ταχθεί ενεργά στο πλευρό όσων αγωνίζονται για την καταπολέµηση της κλιµατικής απειλής. Οι «υψηλές ταχύτητες» της Ελλάδας -που βαδίζει ολοταχώς προς την αλλαγή του κλίµατος- οφείλονται στη συνεχιζόµενη εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα (λιγνίτης, πετρέλαιο) και την κακή τους χρήση, στην περιορισµένη συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα, στην αδιαφορία για τα οφέλη της εξοικονόµησης ενέργειας, στην υιοθέτηση ενός µοντέλου ανάπτυξης έντασης ενέργειας, και στην απουσία ενός συνεκτικού πλαισίου µέτρων µέσο-µακροπρόθεσµου χαρακτήρα. 4

5 Με λίγες λέξεις, η Ελλάδα µπορεί να µην καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις σε απόλυτες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, αλλά τρέχει µε χίλια προς την υπερθέρµανση του πλανήτη. Η κατάταξη της Ελλάδας στη λίστα των χωρών που περιέχονται στο Παράρτηµα Ι της UNFCCC (των χωρών δηλ. που έχουν δεσµευθεί για συγκεκριµένες µειώσεις εκποµπών υπό το Πρωτόκολλο του Κιότο) είναι ενδεικτική της κατάστασης: Η Ελλάδα αν και κατέχει την 18 η θέση στις 40 χώρες του Annex I όσον αφορά τις απόλυτες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, σκαρφαλώνει στην 4 η θέση όταν γίνεται σύγκριση των ποσοστών αύξησης των εκποµπών από το 1990 έως το Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται στοιχεία και για άλλες ρυπογόνες χώρες που όµως δεν ανήκουν στο παράρτηµα I του Πρωτοκόλλου του Κιότο (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Ν. Αφρική). Καθώς αυτές οι οικονοµίες είναι αναπτυσσόµενες, προβλέπεται ότι θα αυξήσουν κατά πολύ τις εκποµπές τους στο µέλλον, θέτοντας ακόµα περισσότερα και πιο δύσκολα ερωτήµατα για το πώς οι παγκόσµιες εκποµπές θα µειωθούν αποτελεσµατικά. Πηγή: UNFCCC 5

6 Επεξήγηση του πίνακα Εξέλιξη εκποµπών: είχνει τα ιστορικά στοιχεία και τις µελλοντικές προβλέψεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, που περιλαµβάνονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο Εκποµπές ανά τοµέα: Πώς κατανέµονται οι εκποµπές ανά τοµέα δραστηριότητας Ενεργειακές πηγές: Καθώς οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου προέρχονται κυρίως από τη χρήση ενέργειας, είναι σηµαντικό να φανεί το ενεργειακό µίγµα κάθε χώρας είκτες: εδοµένα που δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα Κλιµατική πολιτική: Σύντοµη περιγραφή της κλιµατικής πολιτικής της χώρας Πολιτική ανά τοµέα και κοντέρ απόδοσης: Σύντοµη περιγραφή της πολιτικής ανά τοµέα, αξιολόγηση της φιλοδοξίας και συνοχής των µέτρων και πολιτικών Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης: Αξιολόγηση των αποδόσεων κάθε χώρας, βάσει των δεικτών και πολιτικών που περιέχονται στον πίνακα Κοντέρ: Αποτύπωση της κλιµατικής απόδοσης, σε σχέση µε το αν οι χώρες έχουν καλές ενεργειακές επιδόσεις και αν λαµβάνουν µέτρα για να µείνουµε κάτω από την οριακή αύξηση κατά 2 ο C 6

7 Μέθοδος αξιολόγησης Η αξιολόγηση αφορά µόνο τις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες (άρα και την Ελλάδα). Παρελθόν, παρόν και µέλλον συµµετέχουν το ίδιο στην αξιολόγηση (από 1/3 της συνολικής βαθµολογίας). Στην αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη και ποιοτικά δεδοµένα, ήτοι τα µέτρα που έχουν ληφθεί και η πολιτική βούληση. Για τη βαθµολόγηση κάθε χώρας στο κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής, το σκορ έχει εύρος από -2.5 έως +2.5, όπου τα άκρα εκφράζουν τη χειρότερη ή την καλύτερη επίδοση. Η µέση θέση του κοντέρ (το µηδέν) θεωρείται ότι δείχνει πως οι χώρες προβαίνουν στις κατάλληλες δράσεις για να µείνουµε κάτω από τους 2 ο C. Σηµείωση: Το WWF θεωρεί ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι βιώσιµη λύση. Έτσι, οι πολιτικές που προωθούν την πυρηνική ενέργεια σταθµίζονται µε αρνητικό πρόσηµο στην αξιολόγηση. Επιπλέον, τοπικές πολιτικές ή πολιτικές µικρής εµβέλειας δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Π Α Ρ Ε Λ Past: Improvements 33% Θ Ο Ν 33% Εξέλιξη εκποµπών 11% Past emission trend 11% Απόσταση από στόχους Κιότο 11% Distance to Kyoto target 11% Αύξηση µεριδίου ΑΠΕ 11% Inc rease in renewables 11% Π Α Ρ Ο Ν Current: Status 33% 33% Εκποµπές/κάτοικο Emissions/cap 11% Emissions/GDP 11% Εκποµπές/ΑΕΠ 11% CO 2 /kwh 5,5% CO 2 /kwh 5.5% Efficiency in industry 5.5% Αποδοτικότητα βιοµηχανίας 5,5% Climate performance Κλιµατική απόδοση Μ Ε Λ Λ Ο Future: Policies 34% Ν 34% Electricity/nuclear x%* Ηλεκτρισµός/πυρηνικά x%* Industry x%* Βιοµηχανία x%* Households and services x%* Οικιακός/ τοµέας x%* Transport x%* Μεταφορές x%* Renewables 8% ΑΠΕ 8% *:* σταθµίζεται Weighted ανάλογα individually µε τη συµµετοχή per κάθε country τοµέα στις by εκποµπές the sector s αερίων θερµοκηπίου share of Αποτύπωση των σκορ στο κοντέρ της ρύπανσης: national emissions -2.5 έως έως έως έως έως 2.5 7

8 Ελλάδα Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 1 Εξέλιξη εκποµπών 2 Εξέλιξη εκποµπών Πηγή: Ecofys Εκποµπές ανά τοµέα 3 Απόβλητα 2% Γεωργία 9% Βιοµηχανικές διεργασίες 10% Κτίρια και γεωργία 11% Ενεργειακές πηγές 3 Υδροηλεκτρικά 1% Φυσικό αέριο 7% Βιοµηχανία και λοιποί τοµείς 9% Μεταφορές 16% Ηλιακά/αιολικά/ άλλα 1% Βιοµάζα 3% Παραγωγή ενέργειας 43% Απόσταση από τον στόχο του Κιότο +25,4% +0,4 % Αύξηση στο µερίδιο των ΑΠΕ 3-0.2% Εκποµπές ανά κάτοικο Εκποµπές ανά ΑΕΠ CO 2 ανά kwh ηλεκτρισµού 12,4 610 tco 2 eq./m$ 777 gco 2 /kwh Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία Εκποµπές ανά κάτοικο στις µεταφορές 2.02 Εκποµπές ανά κάτοικο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα Περίληψη Η Ελλάδα ξεπέρασε το όριο του Κιότο, αν και είχε το αµφίβολο «προνόµιο» να αυξήσει τις εκποµπές κατά 25% εως το Οι εκποµπές αυξάνονται σηµαντικά στις µεταφορές, τον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα Γενικά, οι εκποµπές ανά κάτοικο ή ΑΕΠ είναι αυξηµένες, αποδεικνύοντας ότι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα έχουν πάρει λάθος δρόµο. Οι εκποµπές προβλέπεται να αυξηθούν και στο µέλλον, µιας και τα µέχρι σήµερα µέτρα δεν είναι επαρκή. Η έµφαση σε ρυπογόνα καύσιµα και στο µέλλον (λιγνίτης, λιθάνθρακας) προιδεάζει αρνητικά για τις εξελίξεις. Λιγνίτης 30% Πετρέλαιο 58% Κλιµατική πολιτική Γενικά Η Ελλάδα επικύρωσε τη UNFCCC στις , και το Πρωτόκολλο του Κιότο στις Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2 ο C Μακροχρόνιοι στόχοι εκποµπών: το 2020 σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2010 Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020 (30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας Ηλεκτρισµός/ Πυρηνικά Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Επιµένει σε εξαιρετικά ρυπογόνα µοντέλα ηλεκτροπαραγωγής µε λιγγίτη και πετρέλαιο. Υπάρχουν πλέον ισχυρά κίνητρα για ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά απουσιάζει ένας κεντρικός σχεδιασµός. Η χρήση πυρηνικής ενέργειας δεν αποτελεί επιλογή για την Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών αντιδράσεων των πολιτών 8

9 Βιοµηχανία τοµέας Μεταφορές Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις µετέχουν στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Απλόχερα δικαιώµατα, αλλά οι ενεργειακοί δείκτες έχουν βελτιωθεί. Ελάχιστα κίνητρα για χρήση ΑΠΕ (φοροαπαλλαγή στους ηλιακούς θερµοσίφωνες). Ο Κώδικας ορθολογικής χρήσης ενέργειας δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ και τα κτίρια χαρακτηρίζονται από ενεργοβόρα συµπεριφορά. Η Οδηγία 2002/91 δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί στο Ελληνικό δίκαιο. Υποστήριξη των βιοκαυσίµων. Επέκταση των δικτύων ΜΜΜ, αλλά µε αργούς ρυθµούς. Μεγάλη αύξηση στην αγορά αυτοκινήτων ΙΧ. Ανανεώσιµες Οικονοµικά κίνητρα µέσω του αναπτυξιακού νόµου και εγγυηµένη τιµή στον παραδιδόµενο ηλεκτρισµό. εν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος 20,1% ηλεκτρισµού από ΑΠΕ έως το 2010 Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θεωρούνται υψηλές για µια ανεπτυγµένη χώρα όπως η Ελλάδα. Απαιτούνται επειγόντως αυστηρά µέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος του Κιότο Ο µακροχρόνιος σχεδιασµός της Ελλάδας δεν είναι καθόλου φιλόδοξος, αν και η χώρα έχει δεσµευτεί να µετέχει στη µείωση των εκποµπών της ΕΕ τουλάχιστον κατά 20% έως το

10 Καναδάς Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 6 Εξέλιξη εκποµπών 7 (M tco 2eq.) Εκποµπές ανά τοµέα Γεωργία; 7% τοµέας; 11% Μεταφορές; 26% Απόβλητα; 4% Ηλεκτρισµός και θέρµανση; 36% F-gases N2O CH4 CO2 Forestry Kyoto target Projections Εξέλιξη εκποµπών Απόσταση από τον στόχο του Κιότο +27.0% % Αύξηση στο µερίδιο των ΑΠΕ 9-0.5% Εκποµπές ανά κάτοικο Εκποµπές ανά ΑΕΠ CO 2 ανά kwh ηλεκτρισµού tco 2 eq./m$ 224 gco 2 /kwh Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία Εκποµπές ανά κάτοικο στις µεταφορές 6.1 Εκποµπές ανά κάτοικο στον 2.6 οικιακό και τριτογενή τοµέα 11 Ενεργειακές πηγές 8 Ηλιακά/αιολικά/ά λλα; 0,03% Πυρηνικά; 7,00% Υδροηλεκτρικά; 11,00% Βιοµάζα; 4,00% Βιοµηχανία ; 16% Πετρέλαιο; 35,00% Περίληψη Μεγάλη αύξηση εκποµπών Πολύ µακριά από τους στόχους του Κιότο Πολύ υψηλές εκποµπές ανά κάτοικο Σχετικά υψηλή συµµετοχή των ΑΠΕ, αλλά σχεδόν εξ ολοκλήρου από µεγάλα υδροηλεκτρικά Φυσικό αέριο; 30,00% Άνθρακας; 11% Κλιµατική πολιτική Γενικά Επικύρωσε την UNFCC στις , και το Πρωτόκολλο του Κιότο στις Στις η Καναδική Κυβέρνηση δεσµεύτηκε για µείωση εκποµπών κατά 20% κάτω από τα επίπεδα του 2006 έως το 2020, δηλ. 11% πάνω από τα όρια του Κιότο. Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν θα αγοράσει δικαιώµατα εκποµπών και δεν θα µετέχει στη διεθνή αγορά άνθρακα Ηλεκτρισµός/ Πυρηνικά Βιοµηχανία Το ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αέριες εκποµπές θα εφαρµοστεί από το 2010 και αφορά 700 µεγάλους ρυπαντές. Υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας. τοµέας Ενεργειακή σήµανση για πολλές οικιακές συσκευές. Οικονοµικά κίνητρα για ανακαινίσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε σηµαντικό αριθµό νοικοκυριών. 10

11 Μεταφορές Κριτήρια απόδοσης καυσίµου στα επιβατικά οχήµατα, όχι φορτηγά. Εθελοντικοί στόχοι βελτίωσης για τις αυτοκινητοβιοµηχανίες έως το Στόχοι για εισαγωγή στόχου αιθανόλης 5% από το 2010, και βιοντίζελ 2% από το 2010, µε κάποια κίνητρα για παραγωγούς βιοκαυσίµων. Ανανεώσιµες Σχετικά καλά κίνητρα για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Όµως, το 2006 η Κυβέρνηση πάγωσε τη χρηµατοδότηση νέων αιολικών. Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης Πολύ υψηλές εκποµπές ανά κάτοικο Σε όλους τους τοµείς οι εκποµπές αυξάνονται. Το ισχύον σχέδιο δράσης δεν συνεπάγεται τήρηση των στόχων του Κιότο εν υπάρχει ολοκληρωµένη στρατηγική για το κλίµα 11

12 Γαλλία Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 12 Εξέλιξη εκποµπών 13 (M tco 2 eq.) F-gases N2O CH4 CO2 Forestry Projections Εκποµπές ανά τοµέα Γεωργία; 17% τοµέας; 20% Ενεργειακές πηγές 14 Απόβλητα; 3% Βιοµάζα; 4,00% Ηλιακά/αιολικά/ά λλα; 0,03% Μεταφορές; 25% Γεωθερµία; 0,05% Ηλεκτρισµός και θέρµανση; 13% Βιοµηχανία ; 22% Πετρέλαιο; 33,00% Εξέλιξη εκποµπών Απόσταση από τον στόχο του Κιότο -1.8% -1.8 % Αύξηση στο µερίδιο των % ΑΠΕ Εκποµπές ανά κάτοικο Εκποµπές ανά ΑΕΠ CO 2 ανά kwh ηλεκτρισµού tco 2 eq./m$ 82 gco 2 /kwh Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία Εκποµπές ανά κάτοικο στις µεταφορές 2.4 Εκποµπές ανά κάτοικο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα Περίληψη Εκποµπές κάτω από τον στόχο του Κιότο, και εξαιτίας της µείωσης του βιοµηχανικού N 2 O, αλλά αυξάνονται οι εκποµπές σε µεταφορές και οικιακότριτογενή τοµέα Γενικά χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες, εξαιτίας όµως της µεγάλης συµµετοχής των πυρηνικών (κάτι που το WWF δεν θεωρεί ως βιώσιµη λύση) Οι εκποµπές θα ανέβουν στο µέλλον, αλλά υπάρχει ελπίδα για σταθεροποίηση στα επόµενα χρόνια Πυρηνικά; 42,00% Άνθρακας; 5% Υδροηλεκτρικά; 2,00% Φυσικό αέριο; 14,00% Κλιµατική πολιτική Γενικά Επικύρωση UNFCCC στις , επικύρωση Πρωτοκόλου του Κιότο στις Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2 ο C Μακροχρόνιο σχέδιο µείωσης εκποµπών: -75% έως το 2050 σε σχέση µε τις εκποµπές του 1990 για όλα τα άερια θερµοκηπίου Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020 (30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας Ηλεκτρισµός/ Πυρηνικά Βιοµηχανία Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων της ΕΕ. Παροχή λευκών πιστοποιητικών από µονάδες ηλεκτροπαραγωγής για αποδοτική χρήση ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Οικονοµικά κίνητρα για συστήµατα συµπαραγωγής. Ισχυρή υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας. Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Εθελοντικές συµφωνίες. τοµέας Φοροαπαλλαγές και κίνητρα για καλή µόνωση και ηλιακή θέρµανση. Υποχρεωτικό σύστηµα ενεργειακής σήµανσης για κτίρια. Στάνταρντς µόνωσης κτιρίων. 12

13 Μεταφορές Υποστήριξη βιοκαυσίµων. Εθελοντικές συµφωνίες µε βιοµηχανίες αυτοκινήτων. Σήµανση εκποµπών CO 2 στα νέα αυτοκίνητα. Πρόσθετη φορολογία για αυτοκίνητα που εκλύουν πάνω από 200gCO 2 /km. Ανανεώσιµες Οικονοµικά κίνητρα για ΑΠΕ, εγγυηµένη τιµή στην παραδιδόµενη ηλεκτρική ενέργεια. Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης Οι εκποµπές είναι χαµηλότερες σε σχέση µε άλλες χώρες, εξαιτίας κυρίως της πυρηνικής ενέργειας (που το WWF θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµη λύση) Οι εκποµπές είναι κάτω από το όριο του Κιότο, αλλά οι εκποµπές σε µεταφορές, οικιακό και τριτογενή τοµέα προβλέπεται να αυξηθούν και οι στόχοι θα ξεπεραστούν αν δεν ληφθούν πρόσθετα µέτρα Πολύ φιλόδοξο σχέδιο µείωσης για το

14 Ισπανία Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 18 Εξέλιξη εκποµπών 19 Εξέλιξη εκποµπών Απόσταση από τον στόχο του Κιότο 52,2% +37,2 % Αύξηση στο µερίδιο των 21 +3,4% ΑΠΕ Εκποµπές ανά κάτοικο 10 Εκποµπές ανά τοµέα τοµέας; 9,00% Απόβλητα; 3,00% Γεωργία; 11,00% Ηλεκτρισµός και θέρµανση; 29,00% Εκποµπές ανά ΑΕΠ CO 2 ανά kwh ηλεκτρισµού 392 tco 2 eq./m$ 413 gco 2 /kwh Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία Εκποµπές ανά κάτοικο στις µεταφορές 2.3 Εκποµπές ανά κάτοικο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα Μεταφορές; 24,00% Ενεργειακές πηγές 20 Ηλιακά/αιολικά /άλλα; 1,90% Υδροηλεκτρικά ; 1,20% Πυρηνικά; 10,30% Φυσικό αέριο; 20,00% Βιοµηχανία ; 24,00% Βιοµάζα; 2,80% Γεωθερµία; 0,00% Πετρέλαιο; 49,30% Περίληψη Εκποµπές πολύ πάνω από τον στόχο του Κιότο, Οι εκποµπές ανά κάτοικο και ΑΕΠ βρίσκονται κοντά στο µέσο όρο των ανεπτυγµένων χωρών Μεγάλη εξάρτηση από εισαγόµενους ενεργειακούς πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας) Καλή εξάπλωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Άνθρακας; 14,60% Κλιµατική πολιτική Γενικά Επικύρωση UNFCCC στις , επικύρωση Πρωτοκόλου του Κιότο στις Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2 ο C εν υπάρχει ακόµα κάποιο µακροπρόθεσµο σχέδιο µείωσης των εκποµπών. Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020 (30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας Ηλεκτρισµός/ Πυρηνικά Βιοµηχανία τοµέας Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων της ΕΕ. Κίνητρα σε συστήµατα συµπαραγωγής. εν υποστηρίζει την πυρηνική ενέργεια. Συνεχίζεται η επιδότηση των µονάδων άνθρακα. Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Εθελοντικές συµφωνίες µεταξύ. Επιδοτήσεις της κυβέρνησης για ενεργειακές επιθεωρήσεις και µέτρα εξοικονόµησης Επιδοτήσεις για ενεργειακή επιθεώρηση. ηµιούργησε νέο κώδικα για την ενεργειακή αποδοτικότητα, που υποχρεώνει την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για θέρµανση και ζεστό νερό, καθώς και την εγκατάσταση φ/β σε µεγάλες εµπορικές επιφάνειες. Πρόκειται να αναπτυχθεί ενεργειακή πιστοποίηση 14

15 Μεταφορές Στήριξη των βιοκαυσίµων. Σήµανση για εκποµπές CO2 στα νέα αυτοκίνητα. Σχέδιο υποδοµών που προβλέπει την µεγάλη ανάπτυξη αυτοκινητοδρόµων, πράγµα που έρχεται σε άντιθεση µε τα µέτρα µείωσης εκποµπών από τις µεταφορές Ανανεώσιµες Καλό σύστηµα επιδοτήσεων και κινήτρων, πράγµα που έχει επιτρέψει στην Ισπανία να είναι πρωτοπόρος χώρα σε παγκόσµια επίπεδο στην παραγωγή ενέργειας από αιολικά και φ/β Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης Οι εκποµπές έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο του Κιότο Ο τοµέας ηλεκτροπαραγωγής έχει µειώσει τις εκποµπές του λόγω των ΑΠΕ και της συµµετοχής στο σύστηµα εµπορίας ρύπων Οοι εκποµπές από τις µεταφορές και τον οικιακό τοµέα προβλέπεται να αυξηθούν και οι στόχοι θα ξεπεραστούν, αν δεν ληφθούν πρόσθετα µέτρα Χωρίς φιλόδοξο µακροπρόθεσµο σχέδιο µείωσης Ανάπτυξη προσχεδίου της Ισπανικής στρατηγικής για το κλίµα και την ενέργεια (2007), χωρίς συγκεκριµένα µέτρα για την τήρηση των ορίων του Κιότο και την δηµιουργία των βάσεων για την µετά-κιότο περίοδο 15

16 Γερµανία Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 24 Εξέλιξη εκποµπών 25 (M tco 2 eq.) F-gases 600 N2O CH4 400 CO2 Forestry 200 Projections Εκποµπές ανά τοµέα τοµέας; 17,00% Μεταφορές; 17,00% Γεωργία; 6,00% Ενεργειακές πηγές 26 Υδροηλεκτρικά ; 0,48% Ηλιακά/αιολικά /άλλα; 0,54% Απόβλητα; 1,00% Βιοµηχανία ; 21,00% Ηλεκτρισµός και θέρµανση; 38,00% Βιοµάζα; 3,00% Γεωθερµία; 0,04% Εξέλιξη εκποµπών Απόσταση από τον στόχο του Κιότο -18.4% +2.6 % Αύξηση στο µερίδιο των % ΑΠΕ Εκποµπές ανά κάτοικο Εκποµπές ανά ΑΕΠ CO 2 ανά kwh ηλεκτρισµού tco 2 eq./m$ 499 gco 2 /kwh Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία Εκποµπές ανά κάτοικο στις µεταφορές 2.1 Εκποµπές ανά κάτοικο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα Περίληψη Μεγάλη εξάρτηση από άνθρακα (λιγνίτη) και πετρέλαιο Μείωση εκποµπών µεταξύ 1990 και 2000, εν µέρει λόγω της οικονοµικής κατάρευσης της Ανατολικής Ευρώπης Μικρή απόσταση από τον στόχο του Κιότο, αλλά απαιτούνται νέα µέτρα Μεγάλη συµµετοχή των ΑΠΕ Πυρηνικά; 12,00% Πετρέλαιο; 36,00% Φυσικό αέριο; 23,00% Άνθρακας; 25,00% Κλιµατική πολιτική Γενικά Επικύρωση UNFCCC στις , επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στις Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2 ο C Θέτει ως στόχο τη µείωση των εκποµπών κατά 40% έως το 2020 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, αν η ΕΕ δεχθεί τη µείωση κατά 30% Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020 Πρωτοστατεί στο πρόγραµµα KfW Carbon Fund σχετικά µε το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης (CDM) Πρωτοστατεί στις προσπάθειες µείωσης των εκποµπών και πιέζει τους G8 Ηλεκτρισµός/ Πυρηνικά Βιοµηχανία τοµέας Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων, αλλά όχι φιλόδοξα. Απλόχερα δικαιώµατα σε ανθρακικές µονάδες. Μονάδες συµπαραγωγής έχουν φέρει µικρή βελτίωση. Σταδιακή κατάργηση πυρηνικών. Μετέχει στο σύστηµα εµπορίας, αλλά όχι φιλόδοξα. Ρυθµίσεις για εξοικονόµησης ενέργειας σε µικροµεσαίες βιοµηχανίες. Ελκυστικά δάνεια για µόνωση και για θέρµανση µε µικρές εκποµπές. Ρυθµίσεις για εξοικονόµηση ενέργειας. Τα κριτήρια για κτίρια είναι φιλόδοξα, αλλά δεν υπάρχουν ποινές. 16

17 Μεταφορές Εθελοντική προσπάθεια από τη βιοµηχανία αυτοκινήτων για αποδοτικότητα, αλλά µάλλον καµιά βιοµηχανία δεν θα πιάσει τους στόχους. Σήµανση ενεργειακής αποδοτικότητας στα νέα αυτοκίνητα. Ανανεώσιµες Εγγυηµένη τιµή για ηλεκτρισµό από ΑΠΕ, αξιοσηµείωτη αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ. Στόχοι για 12,5% ηλεκτρισµό από ΑΠΕ έως το Σχεδόν σίγουρο ότι θα επιτευχθεί νωρίτερα. Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης Υψηλές εκποµπές στην ηλεκτροπαραγωγή λόγω λιγνίτη Μείωση εκποµπών στο διάστηµα , κυρίως λόγω της οικονοµικής κατάρευσης της Ανατολικής Γερµανίας, αλλά και λόγω κάποιων θετικών µέτρων. Για να τηρήσει τους στόχους του Κιότο απαιτούνται και άλλα µέτρα. Επιτυχής προώθηση των ΑΠΕ, αλλά ειδικά προνόµια για τον λιγνίτη. Η απλόχερη κατανοµή δικαιωµάτων στο σύστηµα εµπορίας ρύπων µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα Έχει ως φιλόδοξο στόχο τη µείωση των εκποµπών κατά 40% έως το 2020 σε σχέση µε τα επίπεδα του

18 Ιταλία Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 30 Εξέλιξη εκποµπών 31 (M tco 2eq.) Εκποµπές ανά τοµέα τοµέας; 15,00% Γεωργία; 7,00% Ενεργειακές πηγές 32 Μεταφορές; 23,00% Απόβλητα; 3,00% Ηλεκτρισµός και θέρµανση; 29,00% Βιοµηχανία ; 23,00% F-gases N2O CH4 CO2 Forestry Projections Εξέλιξη εκποµπών Απόσταση από τον στόχο του Κιότο +12.1% % Αύξηση στο µερίδιο των % ΑΠΕ Εκποµπές ανά κάτοικο Εκποµπές ανά ΑΕΠ CO 2 ανά kwh ηλεκτρισµού tco 2 eq./m$ 524 gco 2 /kwh Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία Εκποµπές ανά κάτοικο στις µεταφορές 2.3 Εκποµπές ανά κάτοικο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα Περίληψη Αυξηµένες εκποµπές Απεχεί σηµαντικά από τους στόχους του Κιότο Μεσαίες προς χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες Ισχυρή εξάρτηση από πετρέλαιο, αυξηµένη συµµετοχή του φυσικού αερίου εν χρησιµοποιεί πυρηνική ενέργεια από το 1987 Ηλιακά/αιολικ ά/άλλα; 0,12% Υδροηλεκτρικ ά; 2,00% Βιοµάζα; 2,00% Γεωθερµία; 3,00% Πυρηνικά; 0,00% Πετρέλαιο; 49,00% Φυσικό αέριο; 36,00% Άνθρακας; 8,00% Κλιµατική πολιτική Γενικά Επικύρωση UNFCCC στις , επικύρωση Κιότο στις Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2 ο C ηµόσιο/ιδιωτικό ταµείο Ιταλικό Ταµείο Άνθρακα για την παροχή πιστοποιητικών από προγράµµατα CDM/JI Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020 (30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας Ηλεκτρισµός/ Πυρηνικά Βιοµηχανία Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Παρέχει λευκά πιστοποητικά για ενεργειακή αποδοτικότητα. Οικονοµικά κίνητρα για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού. Σχεδιάζει νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα, αντικείµενη στους στόχους του Κιότο. Η παροχή κρατικής βοήθειας στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής υποβαθµίζει τις προσπάθειες εξοικονόµησης. εν χρησιµοποεί πυρηνική ενέργεια. Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Υπάρχουν τα λευκά πιστοποιητικά, αλλά απαιτείται αναθεώρηση του συστήµατος. Φόρος CO 2, αλλά δεν είναι σταθµισµένος ανάλογα µε το περιεχόµενο άνθρακα των διαφόρων µορφών ενέργειας. 18

19 τοµέας Οικονοµικά κίνητρα για ηλιακά θερµικά και επεµβάσεις εξοικονόµησης στα σπίτια. Υποχρεωτικά στάνταρντς για νέα κτίρια. Προβλέπονται πιστοποιητικά ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί. Οι πολιτικές βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του Κιότο. Μεταφορές Κατακερµατισµένη και αναποτελεσµατική πολιτική. Εθελοντική συµφωνία µε αυτοκινητοβιοµηχανίες, και αποφορολόγηση βιοκαυσίµων. Η ΕΕ απέρριψε τις µειώσεις εκποµπών που πρότεινε η Ιταλία στο σύστηµα εµπορίας ρύπων, ως µη συµβατές µε την υπάρχουσα πολιτική. Ανανεώσιµες Εγγυηµένη τιµή και πιστοποιητικά για ΑΠΕ. Κίνητρα για γεωθερµία και βιοµάζα. Χαµηλή διείσδυση των ΑΠΕ, και πολλά γραφειοκρατικά εµπόδια. Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης Οι εκποµπές βρίσκονται στον µέσο όρο, σε σχέση µε τις ανεπτυγµένες χώρες. Υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο, που όµως µειώνεται Εκποµπές αρκετά πάνω από τον στόχο του Κιότο, και προβλέπεται περαιτέρω αύξηση Μόνο λίγα εθνικά µέτρα έχουν εφαρµοστεί Υιοθετεί τους στόχους της ΕΕ για µείωση των εκποµπών έως το

20 Ιαπωνία Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 36 Εξέλιξη εκποµπών 37 (M tco 2 eq.) Εκποµπές ανά τοµέα τοµέας; 14,00% Γεωργία; 2,00% Απόβλητα; 4,00% F-gases N2O CH4 CO2 Forestry Kyoto target Projections Ηλεκτρισµός και θέρµανση; 28,00% Εξέλιξη εκποµπών Απόσταση από τον στόχο του Κιότο +8.0% % Αύξηση στο µερίδιο των % ΑΠΕ Εκποµπές ανά κάτοικο Εκποµπές ανά ΑΕΠ CO 2 ανά kwh ηλεκτρισµού tco 2 eq./m$ 441 gco 2 /kwh Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία Εκποµπές ανά κάτοικο στις µεταφορές 2.0 Εκποµπές ανά κάτοικο στον οικιακό και τριτογενή τοµέα Μεταφορές; 19,00% Ενεργειακές πηγές 38 Υδροηλεκτρικ ά; 2,00% Ηλιακά/αιολικ ά/άλλα; 0,14% Βιοµάζα; 1,00% Βιοµηχανία ; 33,00% Γεωθερµία; 0,62% Περίληψη Αύξηση εκποµπών µεταξύ 1990 και 2004 Μεγάλη απόσταση από τον στόχο του Κιότο Σχετικά χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες βιοµηχανικές χώρες, εξαιτίας της καλής αποδοτικότητας, αλλά και της χρήσης πυρηνικής ενέργειας (που όµως δεν είναι περιαλλοντικά αποδεκτή λύση) Προβλέψεις για σταθεροποίηση εκποµπών Πυρηνικά; 12,00% Φυσικό αέριο; 14,00% Πετρέλαιο; 50,00% Άνθρακας; 21,00% Κλιµατική πολιτική Γενικά Επικύρωση UNFCCC στις , επικύρωση Κιότο στις Η Κυβέρνηση θέλει να πετύχει το 1,6% από τον στόχο 6% του Κιότο µε χρήση JI και CDM, και 3,8% από αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία 42 Ηλεκτρισµός/ Πυρηνικά Βιοµηχανία τοµέας Εθελοντική συµφωνία µε τη βιοµηχανία, στόχος -20% CO 2 ανά µονάδα παραγώµενης ενέργειας έως το 2010, αλλά οι εκποµπές στον τοµέα αυξάνονται. Ισχυρή στήριξη των πυρηνικών. Αυξηµένη εξοικονόµηση σε οικιακές συσκευές µέσω του στάνταρντ top runner και ενεργειακής σήµανσης. Μείωση φόρου για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισµό, και κίνητρα για αποδοτική χρήση νερού. Εθελοντική συµφωνία µε τη βιοµηχανία, στόχος για µείωση των εκποµπών κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το Εθελοντικό σύστηµα εµπορίας ρύπων µε κίνητρα. Υποχρεωτικό σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης Υποχρεωτικό σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης για εµπορικά κτίρια. Κίνητρα για συστήµατα συµπαραγωγής σε κατοικίες. 20

21 Μεταφορές Ισχύει το στάνταρντ Top runner για σήµανση οικονοµίας καυσίµου. Υποχρεωτικό σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης για µεγάλους ρυπαντές. Ανάπτυξη υποδοµών στις µεταφορές (τραίνα). Ανανεώσιµες Προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης και κάποια οικονοµικά κίνητρα. Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης Σχετικά χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες βιοµηχανικές χώρες, εξαιτίας της καλής αποδοτικότητας και χρήσης πυρηνικής ενέργειας (που όµως δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση) Αύξηση εκποµπών και µεγάλη απόσταση από τους στόχους του Κιότο Όχι υποχρεωτικό σύστηµα µείωσης εκποµπών µέσα από τους µηχανισµούς της αγοράς εν υπάρχει µακροπρόθεσµο σχέδιο µείωσης εκποµπών. 21

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

σε μια κρίσιμη χρονιά για το κλίμα

σε μια κρίσιμη χρονιά για το κλίμα G8 σε μια κρίσιμη χρονιά για το κλίμα Σύνοψη Αξιολόγησης των Kλιματικών Eπιδόσεων της G8 Οι επιστήμονες προειδοποιούν πιο έντονα από ποτέ ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι πιο δριμείες

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΣΥΝΕ ΡΙΟΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ" 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΠΕ :ΗΕλλάδακαιοιάλλοι... Στόχοι και εσµεύσεις / Προκλήσεις και Ευκαιρίες Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια ιηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Τα βιοκαύσιµα κι ο αναπτυξιακός τους ρόλος για την βιοµηχανία και τον αγροτικό τοµέα» Θεσσαλονίκη, 3&4 Νοεµβρίου 2006 Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια Λ. Γούτα Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Ένα σχολείο κοινότητα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11/05/2014, Παν. Πειραιώς Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Δρ. Αθανάσιος Δαγούµας Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

"Ημερίδα MEdIES για τη θεματική σχολική χρονιά 2009-10: Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009

Ημερίδα MEdIES για τη θεματική σχολική χρονιά 2009-10: Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 "Ημερίδα MEdIES για τη θεματική σχολική χρονιά 2009-10: Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ REPORT 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ A B C D E G 01 Σύνοψη Ο περιορισμός της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη Ελληνική σύνοψη μελέτης που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF - Ιούνιος 2009 1. Σύνοψη Όπως και άλλες μεγάλες οικονομίες, η Ευρώπη βρίσκεται στο μέσο ενός στροβίλου κρίσεων: της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η περίπτωση του Leicester Το 1990, το δημοτικό συμβούλιο του Leicester

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard κλιµατική αλλαγή αέρια θερµοκηπίου αύξηση θερµοκρασίας CO2 CH4 N2O PFCS HFCS SF6 = CO2 meq Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα Η κλιµατική αλλαγή ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση;

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; TοΦαινόμενοΘερμοκηπίου Ηλιακή ακτινοβολία διαπερνάει την ατμόσφαιρα της Γης Μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται από τη Γη και την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Περιεχόμενα Σελίδα Στόχοι κυβερνητικής πολιτικής 2 Συμβολή ΑΠΕ στο ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα προγράµµατος BETTER INTERREG III B CADSES «Ενίσχυση αλυσίδας βιοκαυσίµων για την τοπική ανάπτυξη Ευρωπαϊκών περιοχών» Θεσσαλονίκη, 5-2-2008

Ηµερίδα προγράµµατος BETTER INTERREG III B CADSES «Ενίσχυση αλυσίδας βιοκαυσίµων για την τοπική ανάπτυξη Ευρωπαϊκών περιοχών» Θεσσαλονίκη, 5-2-2008 Ηµερίδα προγράµµατος BETTER INTERREG III B CADSES «Ενίσχυση αλυσίδας βιοκαυσίµων για την τοπική ανάπτυξη Ευρωπαϊκών περιοχών» Θεσσαλονίκη, 5-2-2008 Βιοκαύσιµα: Χρυσή ευκαιρία, «αποδιοποµπαίος τράγος» ή

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συνάντηση Εργασίας - M2RES Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2012 ρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστηµάτων. Τι είναι το Σ ΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα