Χανιά, 14/10/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χανιά, 14/10/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 14/10/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : Αρ. πρωτ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : FAX : Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ( ) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) διενέργειας TAKTIKOY μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013» Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ( ) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.6515/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας ΤΑΚΤΙΚΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013 το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδων: TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ( ) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) Προδιαγραφές μηχανημάτων Προδιαγραφές 1) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ MICROELISA ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 1Α) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ 1. Να είναι τυχαίας, συνεχούς και άμεσης προσπέλασης. 2. Να έχει ταχύτητα εκτέλεσης τουλάχιστον 180 εξετάσεων την ώρα.

2 3. Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. 4. Να διαθέτει τουλάχιστον 20 θέσεις αντιδραστηρίων, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτόχρονη φόρτωση περισσότερων του ενός αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή και η ταυτόχρονη εκτέλεση τουλάχιστον 20 εξετάσεων <15 Ο C. 5. Να διαθέτει ψυγείο για τη συντήρηση των αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον αναλυτή. 6. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης των υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και πήγματος ή φυσαλίδων. 7. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης (Rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Retest). 8. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων με BAR-CODE καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό (η εγκατάσταση της οποίας βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που προσφέρει). 9. Να διαθέτει δειγματολήπτη τουλάχιστον 100 θέσεων σωληναρίων παντός τύπου. 10. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 30 ημερών. 11. Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση. 12. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών, και να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 13. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων τόσο ανά ασθενή όσο και συγκεντρωτικά. 14. Να εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εξετάσεις : HCV,HTLVI/II, HIV Ag/Abs, HbsAg, Syphilis, ΗCVAg, Hbe, auti Hbe, HbcoreIgM, Hbcore. 15.Δεδομένου ότι τα ζητούμενα είδη προορίζονται για τον έλεγχο ιογενών λοιμώξεων στις προς μετάγγιση μονάδες αίματος, είναι απαραίτητο να υπάρχει εμπειρία από τη χρήση τους σε Κέντρα Αιμοδοσίας στον Ελληνικό χώρο. Απαιτείται λοιπόν κατάθεση και πελατολογίου. 1Β) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ 1. Να είναι random access σύστημα με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε αντιδραστήρια ή δείγματα και με τυχαία προσπέλαση, σε 24ωρη ετοιμότητα για άμεση εκκίνηση χωρίς να απαιτείται προθέρμανση, ώστε να μεγιστοποιείται η ταχύτητα αντιμετώπισης έκτατων περιστατικών. 2. Να δέχεται μέχρι 60 δείγματα διαφόρων τύπων σωληναρίων με ή χωρίς BAR-CODE. 3. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης του δείγματος θρόμβων ή φυσαλίδων και να χρησιμοποιεί διαφορετικό ρύγχος ανά δείγμα ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις. 4. Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων χωρητικότητας ικανής να καλύψει τη διενέργεια τουλάχιστον 2000 εξετάσεων, με αυτονομία λειτουργίας έτσι ώστε να συντηρούνται τα αντιδραστήρια ακόμη και όταν ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας. 5. Τα αντιδραστήρια να διαθέτουν barcode με όλα τα στοιχεία (όνομα εξέτασης, αρ.παρτίδας, ημ.λήξης). 6. Να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώσει το χρήστη για το υπόλοιπο των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων. 7. Να παρέχει δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης του χρήστη για το status κάθε εξέτασης και το χρόνο ολοκλήρωσής της. 8. Η βαθμονόμηση για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα και να γίνεται κάθε 28 ημέρες. 9. Η ταχύτητα να μπορεί να φτάσει τις 90 εξετάσεις την ώρα, ενώ το πρώτο διαθέσιμο αποτέλεσμα να είναι σε 55 λεπτά και να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης της εξετάσης αυτόματης αραίωσης και αυτόματου έλεγχου με συμπληρωματικές εξέτασεις. 10. Να παρέχει δυνατότητα καθημερινού ποιοτικού ελέγχου με controls και καταγραφής των αποτελεσμάτων σε διαγράμματα. 11. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης αποτελεσμάτων με εύκολη αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών. 12.Να διαθέτει εύκολο και φιλικό software και οθόνη touch screen καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό (η εγκατάσταση της οποίας βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που προσφέρει). 13. Να εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εξετάσεις: HbsAg, HBcore, HBcore IgM, HBeAg, antihbe, antihbs, HCV, HIV, HAV. 14. Να υπάρχει δυνατότητα φόρτωσης αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αναλυτή. 15. Να αναφερθούν οι διαστάσεις του προσφερόμενου αναλυτή και των παρελκόμενων του, δεδομένου ότι ο χώρος του εργαστηρίου είναι περιορισμένος. 16. Να παρέχει αυθημερόν τεχνική υποστήριξη. 1Γ) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. Να είναι τυχαίας, συνεχούς και άμεσης προσπέλασης. 2. Να έχει ταχύτητα εκτέλεσης τουλάχιστον 180 εξετάσεων την ώρα.

3 3. Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. 4. Να διαθέτει τουλάχιστον 20 θέσεις αντιδραστηρίων, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτόχρονη φόρτωση περισσότερων του ενός αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή και η ταυτόχρονη εκτέλεση τουλάχιστον 20 εξετάσεων. 5. Να διαθέτει ψυγείο για τη συντήρηση των αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον αναλυτή < 15 ο C. 6. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης των υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και πήγματος ή φυσαλίδων. 7. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης (Rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Retest). 8. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων με BAR-CODE καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό (η εγκατάσταση της οποίας βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που προσφέρει). 9. Να διαθέτει δειγματολήπτη τουλάχιστον 100 θέσεων σωληναρίων παντός τύπου. 10. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 30 ημερών. 11. Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση. 12. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών, και να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 13. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων τόσο ανά ασθενή όσο και συγκεντρωτικά. 14. Να εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εξετάσεις : HCV, HIV Ag/Abs, HbsAg,HCVAg, CMV IgM, CMV IgG, CMV Avidity,anti HBore,anti HBcore IgM, antihbe, antihbs, HBeAg,antiHAVM,antiHAVG, B12, FOLATE, FERRITIN, HOMOCYSTEINE. 15.Να προσφερθεί & εφεδρικός αναλυτής που να εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εξετάσεις: HCV, HIV, HbsAg,CMV IgM, CMV IgG, antihbore, antihbcore IgM, antihbe, antihbs, HBeAg,antiHAVM,antiHAVG, B12,FOLATE, FERRITIN, HOMOCYSTEINE. 1Δ) ΑΝΑΛΥΤΗΣ MICROELISA 1.Να είναι αυτοματοποιημένο σύστημα συνεχούς φόρτωσης για ανοσοενζυμικό ιολογικό έλεγχο προσαρμόσιμο στις ιδιαίτερες ανάγκες του εργαστηρίου. 2. Να αναγνωρίζει τα δείγματα και τα αντιδραστήρια μέσω barcode για την αποφυγή λαθών. 3. Να ανιχνεύει αυτόματα τη στάθμη σε δείγματα, controls, αντιδραστήρια, πλυστικά διαλύματα και υγρά απόβλητα. 4. Να έχει δυνατότητα εισαγωγής τουλάχιστον 90 δειγμάτων για ταυτόχρονο έλεγχο κατευθείαν από τα σωληνάρια αιμοληψίας. 5. Να έχει δυνατότητα επιλογής για σταθερά ή μιας χρήσης ρύγχη. 6. Να γίνεται πλήρης έλεγχος της διαδικασίας σε όλα τα βήματα και να ενημερώνεται ο χρήστης. 7. Να έχει δυνατότητα καταγραφής στη μνήμη του όλων των φάσεων της εξέτασης που επιτελείται στο μηχάνημα. 8. Να έχει δυνατότητα παράλληλου ελέγχου ενενήντα δειγμάτων σε έξι διαφορετικούς δείκτες εντός 3,5 ωρών. 9. Να είναι εύκολο και φιλικό στο χρήστη με αυτοματοποιημένη συντήρηση και δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου. 10. Να παρέχεται δυνατότητα χωριστής λειτουργίας των υπομονάδων του αναλυτή. 2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 1. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πηκτικολογικών, χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία Random Access για όλες τις εξετάσεις. 2. Να διαθέτει έγχρωμη touch screen οθόνη, απλό λογισμικό, εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού καθώς και ενσωματωμένο σύστημα bar code για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων για την αποφυγή λαθών κατά την τοποθέτηση. 3. Να διαθέτει 3 ρύγχη (ένα για τα δείγματα και δύο για τα αντιδραστήρια) ώστε να αποκλείεται με τον καλύτερο τρόπο κάθε επιμόλυνση δείγματος από αντιδραστήριο και αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο. 4. Ο προσδιορισμός των πηκτολογικών εξετάσεων να μην επηρεάζεται από την παρουσία χολερυθρίνης, αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα. Να αναφερθεί για να εκτιμηθεί η αρχή της μεθόδου του συστήματος μέτρησης του αναλυτή. 5. Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του και προσθήκης επειγόντων δειγμάτων. Να μπορεί να οριστεί ως επείγον δείγμα που ήδη έχει φορτωθεί. Να είναι δυνατός ο επανέλεγχος ενός δείγματος (rerun) καθώς και η προσθήκη εξετάσεων σε δείγματα που ήδη έχουν φορτωθεί. Να είναι επίσης δυνατή η απομάκρυνση επιλεγμένων δειγμάτων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή.

4 6. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 200 δειγμάτων, ώστε να μπορούν να παραμένουν τα δείγματα της ημέρας φορτωμένα στον αναλυτή για τυχόν επανελέγχους ή προσθήκη εξετάσεων αναλόγως των αποτελεσμάτων. Τα δείγματα να βρίσκονται σε κλειστό χώρο, με ελεγχόμενη θερμοκρασία ώστε να μην αλλοιώνονται από περιβαλλοντικές συνθήκες όσο παραμένουν στον αναλυτή. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια & σωληνάρια αιμοληψίας κανονικά ή παιδιατρικά με ή χωρίς bar code. Στην περίπτωση που τα δείγματα εισάγονται στον αναλυτή με bar code, να είναι εφικτή η εισαγωγή των στοιχείων με το χέρι αν δε διαβαστεί το bar code. Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια (cap piercing) για την ασφάλεια των χειριστών από επικίνδυνα και μολυσματικά δείγματα. 7. Να έχει ταχύτητα παραγωγικότητας τουλάχιστον 250 tests/ώρα. 8. Να διαθέτει 70 θέσεις αντιδραστηρίων-βαθμονομητών-υλικών ποιοτικού ελέγχου σε κλειστή, προστατευμένη περιοχή του αναλυτή με σταθερή θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος για λόγους διατήρησης της σταθερότητας τους και εξασφάλισης της 24ωρης λειτουργίας του αναλυτή. Να υπάρχουν θέσεις αντιδραστηρίων με δυνατότητα ανάδευσης. 9. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης περισσότερων του ενός φιαλιδίων του ίδιου αντιδραστηρίου έτσι ώστε αν αδειάσει το ένα να μπορεί να χρησιμοποιεί το επόμενο χωρίς να σταματά τη λειτουργία του ή να καθυστερεί τη διενέργεια των εξετάσεων. 10. Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων, κυβεττών και πλυστικών υγρών και να ειδοποιεί αυτόματα εάν οι υπάρχουσες ποσότητες δεν επαρκούν για τις εξετάσεις που έχουν προγραμματιστεί. Η φόρτωση των κυβεττών και των πλυστικών υγρών να είναι συνεχής, χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. Η διαχείριση των αποβλήτων του να γίνεται μέσω του λογισμικού του αναλυτή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Οι ποσότητες των αναλωσίμων που φορτώνονται να εξασφαλίζουν αυτονομία 1000 τουλάχιστον εξετάσεων. Για αποφυγή σπατάλης οι κυβέττες θα πρέπει να είναι μεμονωμένες ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση-αχρήστευση μίας μόνο κυβέττας για κάθε δοκιμασία. 12. Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις: PT,APTT,FIB, αντιπηκτικά τύπου λύκου, χρόνο θρομβίνης, χρόνο ρεπτιλάσης, D-Dimers, μονομερή του ινώδους (ποσοτικός προσδιορισμός), αντιθρομβίνη ΙΙΙ, πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S (δραστικότητα και αντιγονικό προσδιορισμό της ελεύθερης), παράγοντες( v WF Ag, II,V,VII,VIII,X,IX,XI,XII), πλασμινογόνο, α2 αντιπλασμίνη, επίπεδα ηπαρινών (κλασικής, LMWH, Fondaparinux), PAI. Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για το βασικό έλεγχο αιμορραγικών ή θρομβοφιλικών διαθέσεων. Να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που εκτελεί ο αναλυτής. 13. Να είναι ανοικτό σύστημα με δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον πρωτοκόλλων εξετάσεων. 14. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 2 και περισσότερων διαφορετικών καμπυλών ανά παράμετρο αιμόστασης, αναφερόμενες σε 2 διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας αντιδραστηρίων. Να είναι εφικτή η ταυτόχρονη συνύπαρξη των δυο διαφορετικών παρτίδων στον αναλυτή με αυτόματη ορθή χρήση της αντίστοιχης καμπύλης. Για λόγους ασφαλείας ο αναλυτής να μην αποδέχεται δεύτερη καμπύλη της ίδιας παρτίδας του αντιδραστηρίου. 15. Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά controls και διαγράμματα (Levey-Jenning-Westgard κανόνες). Να αναφερθεί αν υπάρχει επιπρόσθετη παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 16. Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού φακέλων ασθενών και να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του νοσοκομείου. Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις μετρήσεις των δειγμάτων. 17. Ο προσφερόμενος αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί σε αρθρωτά συστήματα σειρών αιματολογικών αναλυτών άλλων εταιρειών για λόγους αυτοματισμού. 18. Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής ο οποίος θα εκτελεί τις ίδιες εξετάσεις χρησιμοποιώντας τα ίδια αναλώσιμα και αντιδραστήρια. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 1.Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια- έτοιμα για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στο χώρο των αντιδραστηρίων και η απ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις. Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώριση τους από τους αναλυτές και την αποφυγή λαθών κατά την τοποθέτηση. 2. Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κλπ) καθώς και τα πιστοποιητικά CE, IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερομένων ειδών (υλικά, αναλυτές). 3. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές. 4.Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση (ν αναφερθεί η διάρκεια).

5 Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής : 1.Η τιμή ανά συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, calibrators, controls) τα οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή. 2. Αναλυτικός πίνακας με τα calibrators & controls που απαιτούνται για κάθε εξέταση. Η συχνότητα χρήσης τους για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο θα προσδιορίζεται απόλυτα από το εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. 3. Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων εξετάσεων καθώς και όλα τα αναλώσιμα τους calibrators, controls ή buffers, τα οποία θα αξιολογηθούν αναλόγως. 3). ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ GEL & ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ Οι στήλες να έχουν ενσωματωμένους αντιορρούς σε μικροσφαιρίδια ή gel, να είναι άριστης ποιότητας, να μην δημιουργούν διασταυρούμενες αντιδράσεις, να έχουν υψηλή ευαισθησία και με σαφήνεια να διακρίνονται τουλάχιστον τέσσερις βαθμίδες έντασης. Να απαιτείται ελάχιστος χρόνος επώασης και φυγοκέντρησης τουλάχιστον για τις διαδικασίες ελέγχου ομάδων αίματος, συμβατοτήτων και δοκιμασίας Coombs. Συγκεκριμένα: Προσδιορισμός ομάδων αίματος με κατευθείαν και αντίστροφο έλεγχο, καθώς και των υποτύπων των. Προσδιορισμός Rhesus και φαινοτύπου αυτού. Προσδιορισμός ειδικών αντιγόνων (κατ επιλογήν). Άμεση Coombs. Έμμεση Coombs. Διασταύρωση. Nα είναι πλήρως αυτόματος ανάλυτής για Προσδιορισμό ABO/Rh ομάδων αίματος φαινοτύπου Rh υποομάδων,, επιβεβαίωση ομάδων, profiles, αντιγόνων, πλήρους συμβατότητας, έλεγχο και ταυτοποίηση αντισωμάτων, άμεση Coombs κ.λ.π. Ο αναλυτής να παρέχει ευκολία και ασφάλεια στον χρήστη. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης ενώ ο αναλυτής πραγματοποιεί εξετάσεις και τυχαίας προσπέλασης καθώς και υψηλή ταχύτητα εξετάσεων ( τουλάχιστον 48 δείγματα ανά ώρα ) Να έχει δυνατότητα καθορισμού δειγμάτων σε προτεραιότητα. Να έχει αυτόματη ανίχνευση διαμέτρου σωληναρίων και να δέχεται σωληνάρια όλων των διαθέσιμων διαστασεων καθως και τα παιδιατρικά. Να έχει αυτόματη αναγνώριση πήγματος αίματος ινικής και φυσαλίδων. Να αποθηκεύει την εικόνα των αποτελεσμάτων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να παρεμβαίνει ή να ανακαλεί αυτά. Να παρέχει τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου τόσο για τα επιμέρους τμήματα το όσο και τα αντιδραστηρια. Να παρέχει αυθημερόν τεχνική υποστήριξη. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ευθύνη και δαπάνη της εταιρείας, με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του Νοσοκομείου. Να υπάρχει οπωσδήποτε προηγούμενη και συνεχής εμπειρία στο χώρο των Αιμοδοσιών και αυτό να πιστοποιείται με καταστάσεις Αιμοδοσιών που χρησιμοποιούν τους αναλυτές και την μέθοδο. Να διασφαλίζεται η σταθερή συγκέντρωση του εναιωρήματος των ερυθρών που χρησιμοποιούνται σαν αντιδραστήρια για τον ανάστροφο έλεγχο ομάδων. Ποιοτικό έλεγχο, έλεγχο αντισωμάτων. Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα. Οι προσφερόμενοι αναλυτές θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα παραδοθούν στο νοσοκομείο με ευθύνη του Προμηθευτή. 4) ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA/RNA -Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής για απομόνωση και καθαρισμό νουκλεινικών οξέων (DNA & RNA) από δείγματα διαφόρων ειδών (ολικό αίμα, πλάσμα κλπ) με την τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων.-τα απομονωμένα νουκλεικά οξέα να είναι υψηλής καθαρότητας. Να επεξεργάζεται 1-8 δείγματα σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών. -Όλα τα βήματα να εκτελούνται αυτοματοποιημένα χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και να διαθέτει ενσωματωμένα πρωτόκολλα. -Να έχει δυνατότητα απομόνωσης DNA/RNA από διαφορετικούς όγκους αρχικού δείγματος ( μl) και σε διαφορετικό όγκο έκλουσης του νουκλεικού οξέος (50-200μl).-

6 Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης εσωτερικού μάρτυρα (IC) στο δείγμα μέσω πρωτοκόλλου. -Τα αντιδραστήρια να είναι προδιανεμημένα (σε cartridges) έτοιμα προς χρήση έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επιμόλυνσης. -Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα για δείγματα και αντιδραστήρια και ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.- Να διαθέτει ανιχνευτή για την απουσία των ρυγχών αναρρόφησης (tips) και να ειδοποιεί το χειριστή για την παρουσία πηγμάτων στα δείγματα. -Να έχει δυνατότητα απολύμανσης με λάμπα UV και φίλτρο για προστασία από επιμολύνσεις. -Να είναι φιλικό στο χρήστη. Β. ΣΥΣΤΗΜΑ RT-PCR -H αρχή λειτουργίας να είναι Real time PCR.- Να έχει πιστοποίηση για διαγνωστική χρήση (CE 98/79 IVD) και να καλύπτει μεγάλο φάσμα εξετάσεων σχετιζόμενων με τη θρομβοφιλία όπως FIIG20210A, FVLeiden, MTHFR, FXIII, PAI, όπως και οποιαδήποτε νέα σχετική παράμετρο ζητήσει το εργαστήριο.- Το λογισμικό να επιτρέπει την εφαρμογή πρωτοκόλλων τόσο εγκεκριμένων για in vitro διαγνωστική χρήση όσο και ερευνητικών. Η αντίδραση της RT-PCR να χαρακτηρίζεται από ευελιξία στην επιλογή του τελικού όγκου ανάλογα με το πρωτόκολλο και να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 40 λεπτά. Η ταχύτητα αυξομείωσης της θερμοκρασίας στο χώρο εκτέλεσης να είναι η μέγιστη δυνατή και να διασφαλίζεται ομοιομορφία θερμοκρασίας σε κάθε σημείο του θαλάμου. Το σύστημα να είναι ανοικτό στη χρήση διάφορων τεχνολογιών μέτρησης φθορισμού (πχ Hybridization Probes, Taq Man Probes κλπ). Να διαθέτει περισσότερα από πέντε φίλτρα για την ανίχνευση του φθορισμού ώστε να επιτρέπεται διεξαγωγή multiplex RT-PCR. -Η αντίδραση να πραγματοποιείται σε υποδοχείς με άριστες οπτικές ιδιότητες ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη μέτρηση του φθορισμού και η ανίχνευση του εκπεμπόμενου φθορισμού να γίνεται ξεχωριστά για κάθε δείγμα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Να παρέχεται δυνατότητα ανίχνευσης σήματος φθορισμού εντός ευρέων ορίων φάσματος. Η απόλυτη ποσοτικοποίηση να πραγματοποιείται με βάση την κινητική της αντίδρασης και με μεγάλη ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου για τη διασφάλιση της προστασίας των δειγμάτων. Η ανίχνευση,ο χαρακτηρισμός και η διαφοροποίηση του προϊόντος από μη ειδικά προϊόντα να επιτυγχάνεται με βάση τη μελέτη της καμπύλης του σημείου τήξεως του προϊόντος. Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης σημειακών μεταλλαγών και απλών πολυμορφισμών μέσω ανάλυσης της καμπύλης τήξης. Να μπορεί να χρησιμοποιεί σύστημα αποφυγής επιμόλυνσης από προηγούμενα PCRs. Το λογισμικό να επιτρέπει την αυτόματη έκδοση των αποτελεσμάτων, τον εύκολο σχεδιασμό primers & probes τα οποία είναι απαραίτητα για την ανίχνευση και ενίσχυση μιας DNA ή RNA αλληλουχίας. -Η αξιοπιστία του να επιβεβαιώνεται από επιστημονικές αναφορές. Η εταιρεία να προσφέρει το σχεδιασμό και την προμήθεια primers & probes για την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων που μπορεί να ζητηθούν από το εργαστήριο. Να συνοδεύεται από Η/Υ με οθόνη και εκτυπωτή. 5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ Β- ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ 1. Να λειτουργεί με τη μέθοδο της Υγράς Χρωματογραφίας Υψηλής Ευκρίνειας (ΗPLC)και τεχνολογία ιοντοανταλλαγής. 2. Το όλο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και εύχρηστο. 3. Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων και του χρωματογραφήματος. 4. Να έχει με μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα με πολύ μικρό συντελεστή CV και όχι μεγαλύτερο του Ο συνολικός χρόνος ανάλυσης δείγματος να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά ( ο χρόνος αιμόλυσης συμπεριλαμβάνεται.). 6. Ν α χρησιμοποιεί δείγμα πλήρους αίματος χωρίς καμία προεργασία καθώς και αιμολυμένο για έκτακτα περιστατικά. 7. Να χρησιμοποιεί φλεβικό και τριχοειδικό δείγμα αίματος. 8. Να απαιτείται μικρός όγκος δείγματος και όχι μεγαλύτερος των 5ml 9. Nα χρησιμοποιούνται τα σωληνάρια της αρχικής αιμοληψίας ανοικτού και κλειστού συστήματος για μεγαλύτερη οικονομία (να μην απαιτεί την χρήση ειδικών δοκιμαστικών σωλήνων ή καψιδίων). 10. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη και δειγματοφορέα τουλάχιστον 100 θέσεων. 11. Να έχει τρην δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων καθώς και δυνατότητα ανάλυσης εκτάκτων περιστατικών κατά προτεραιότητα. 12. Να έχει έξοδο RS232C για σύνδεση με Η/Υ και εξωτερικό εκτυπωτή. 13. Να διαθέτει εξελιγμένο λογισμικό πρόπγραμμα (software) ανίχνευσης και προσδιορισμού εκτός ΗbA2, HbF,HbAl,c και όλων των κύριων παθολογικών αιμοσφαιρινών. 14. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα γραμμικού κώδικα (Bar Code Reader). 15. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE. 16. Nα συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα μηχανογραφης της του Νοσοκομείου.

7 Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2014 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10/2014. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: To Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02.06.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6638 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νία: 11-2- 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νία: 11-2- 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νία: 11-2- 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ:742 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι:

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Κ. Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 /12. 210.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. 14-05-2012 ΕΥΤΕΡΑ 13:00 µµ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 /12. 210.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. 14-05-2012 ΕΥΤΕΡΑ 13:00 µµ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 25-04-2012 Αρ. πρωτ. 164 Πληροφορίες : Β. Ηλιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ A1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ RPR 1) Το αντιγόνο RPR περιέχει μικροσωματίδια άνθρακα ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 12321/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 12321/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 15-09-2010 ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 26/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΑ: Β4ΤΝ469078-Ξ24 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-09-2014 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 1274/2-07-2013 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` ΑΘΗΝΑ, 09-05-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ) A. ΕΙΔΟΣ Αντιδραστήρια για αναλυτή ξηράς χημείας για το Βιοχημικό Τμήμα ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 21/3/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 16-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. 4702 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ κωδ. CPV 33141613-0 4.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ κωδ. CPV 33141613-0 4.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γρεβενά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 8154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σήμερα 18-Ιαν-12,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ιωάννινα 02-10 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ. 17105 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα