Κοσµόπολις: δηµιουργώντας ψηφιακό περιεχόµενο στην ελληνική γλώσσα Kosmopolis: creating digital content in Greek language

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοσµόπολις: δηµιουργώντας ψηφιακό περιεχόµενο στην ελληνική γλώσσα Kosmopolis: creating digital content in Greek language"

Transcript

1 Κοσµόπολις: δηµιουργώντας ψηφιακό περιεχόµενο στην ελληνική γλώσσα Kosmopolis: creating digital content in Greek language Γαβρίλης ηµήτριος, Γεωργίου Παναγιώτης, Παπαδάτου Φιερούλα, Τσάκωνας Ιωάννης, Tµήµα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης / Υποστήριξης Χρηστών, Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών {gavrilis, panos, fiori, Περίληψη Η ψηφιακή συλλογή Κοσµόπολις περιλαµβάνει το πλήρες κείµενο είκοσι τίτλων ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα. Η δηµιουργία της συλλογής αποτελεί το φυσικό αντικείµενο της δράσης Ψηφιοποίηση και ικτυακή ιάθεση του Περιεχοµένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών στα πλαίσια του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) σε συνεργασία µε το Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ). Η δράση περιλαµβάνει την πρωτογενή ψηφιοποίηση, βιβλιογραφική και επιστηµονική επεξεργασία των σχετικών τεκµηρίων και την διάθεσή τους στο ιαδίκτυο µε τη βοήθεια κατάλληλης εφαρµογής και µε απώτερο σκοπό: τη διάθεση στο ευρύ κοινό και στην επιστηµονική κοινότητα του σπάνιου αυτού υλικού, στο οποίο η πρόσβαση ήταν αρκετά δύσκολη ως αδύνατη µέχρι τώρα, να συµβάλλει στο δυνατό βαθµό στον εµπλουτισµό του υπάρχοντος ψηφιακού περιεχοµένου στην ελληνική γλώσσα, να συµβάλλει στη διάσωση και διατήρηση του ιστορικού αυτού υλικού και να δηµιουργήσει κατάλληλες προϋποθέσεις χρήσης, επιστηµονικής επεξεργασίας και διαρκούς τεκµηρίωσης των τεκµηρίων της συλλογής από τους ερευνητές, επιτυγχάνοντας έτσι τόσο την συνεχή ενηµέρωση της συλλογής, όσο την προώθηση του ερευνητικού έργου στο χώρο της Ελληνικής Φιλολογίας. Ο σχεδιασµός υλοποίησης της δράσης ακολούθησε µια βήµα προς βήµα προσέγγιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών. Βασικά ζητήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν ήταν: η οργάνωση των διαδικασιών και η αποσαφήνιση των ρόλων, των ευθυνών των εµπλεκόµενων µερών και των στόχων των ενεργειών, ο καθορισµός, βάσει της διεθνούς εµπειρίας και προτύπων, των βασικών τεχνικών προδιαγραφών στα θέµατα ψηφιοποίησης των τεκµηρίων, τεχνολογίας και υποδοµής αποθήκευσης και διάθεσης των ψηφιακών τεκµηρίων και διαχείρισης, διάθεσης και πρόσβασης του περιεχοµένου, ο καθορισµός πολιτικών και πρακτικών προστασίας και συντήρησης του ψηφιακού περιεχοµένου, η ανάπτυξη κατάλληλης εφαρµογής διαχείρισης και διάθεσης του περιεχοµένου, η υιοθέτηση του κατάλληλου σχήµατος µεταδεδοµένων, το κατάλληλο µοντέλο αξιολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Λέξεις κλειδιά: ψηφιακές συλλογές, ψηφιοποίηση, ψηφιακό περιεχόµενο στην ελληνική γλώσσα, προστασία και συντήρηση ψηφιακών τεκµηρίων, ανοικτή πρόσβαση. Abstract: Kosmopolis is a digital collection including the full text content of twenty Greek periodicals from the mid-19 th century up to the beginning of the 20 th. The implementation was carried out 1

2 by the Library & Information Service of the University of Patras within the framework of the project TELEPHAESSA in a partnership with the Department of Greek Literature of the University of Patras and The Hellenic Literary and Historical Archive (E.L.I.A.). The project is funded jointly by the European Social Fund and the Greek Ministry of Education within the 3 rd Community Support Framework. The workprogram of the project includes digitization, bibliographical and scientific processing of the documents and access to the users through a web interface. The basic objectives of the project were: - to extend public and scientific community access to rare and valuable content - the enrichment of digital content in Greek language - to contribute to the preservation efforts of historical and valuable material - to create and promote new research challenges in Greek literature and history through the scientific processing of the digital content As a multi-purpose project, Kosmopolis work flow and procedures were designed following a step-by-step approach. Basic issues we had to be deal with were: - definition of the objectives and demands of the system, workflow design and the various resources management among the partners - definition of the basic and advance standards and requirements for issues such as digitization, technology and infrastructure, access and storage of the digital content - development of the appropriate technical and organizational strategies for long term digital preservation of the content - structure and functions of the appropriate web interface - metadata schema - service evaluation models Keywords: digital collections, digitization, digital content in Greek language, digital preservation, open access 1. Εισαγωγή Η ψηφιακή συλλογή Κοσµόπολις περιλαµβάνει το πλήρες κείµενο είκοσι τίτλων ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα. Η δηµιουργία της συλλογής αποτελεί το φυσικό αντικείµενο της δράσης Ψηφιοποίηση και ικτυακή ιάθεση του Περιεχοµένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών στα πλαίσια του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) σε συνεργασία µε το Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Η δράση περιλαµβάνει την πρωτογενή ψηφιοποίηση, βιβλιογραφική και επιστηµονική επεξεργασία των σχετικών τεκµηρίων και την διάθεσή τους στο ιαδίκτυο µε τη βοήθεια κατάλληλης εφαρµογής και µε απώτερο σκοπό: τη διάθεση στο ευρύ κοινό και στην επιστηµονική κοινότητα του σπάνιου αυτού υλικού στο οποίο η πρόσβαση ήταν αρκετά δύσκολη ως αδύνατη µέχρι τώρα, να συµβάλλει στο δυνατό βαθµό στον εµπλουτισµό του υπάρχοντος ψηφιακού περιεχοµένου στην ελληνική γλώσσα, να συµβάλλει στη διάσωση και διατήρηση του ιστορικού αυτού υλικού και 2

3 να δηµιουργήσει κατάλληλες προϋποθέσεις χρήσης, επιστηµονικής επεξεργασίας και διαρκούς τεκµηρίωσης των τεκµηρίων της συλλογής από τους ερευνητές, επιτυγχάνοντας έτσι τόσο την συνεχή ενηµέρωση της συλλογής, όσο την προώθηση του ερευνητικού έργου στο χώρο της Ελληνικής Φιλολογίας. 2. Ψηφιακές συλλογές: τάσεις, προδιαγραφές, απαιτήσεις Το πλήθος των προγραµµάτων ψηφιοποίησης είναι µεγάλο και οι εφαρµογές ψηφιακών συλλογών πολυποίκιλες. Τα περισσότερα έργα ψηφιοποίησης ανταποκρίνονται στην ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς διαφόρων κοινοτήτων, κοινωνικών ή εθνικών οµάδων και µεµονωµένων έργων. Παρόλα αυτά, οι λόγοι ώθησης των οργανισµών για την ψηφιοποίηση υλικού δεν περιορίζονται µόνο στην διατήρηση της πολιτιστικής παραγωγής, αλλά περιλαµβάνουν και την διασπορά του υλικού µέσω των τεχνολογιών διαδικτύου σε αποµακρυσµένους χρήστες και τον πολλαπλασιασµό έτσι του αριθµού των δυνητικών χρηστών Ψηφιακές συλλογές και προγράµµατα στον Ελλαδικό χώρο. Στην Ελλάδα τα έργα ψηφιοποίησης διαθέτουν έναν σποραδικό χαρακτήρα, δίχως την καθοδήγηση από κάποιον κεντρικό φορέα. Οι πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτιστικού Αποθέµατος έχουν έναν χαρακτήρα καταγραφής και µόνο (http://www.hdpweb.org). Παράλληλα είναι έκδηλο το φαινόµενο της µη διάθεσης των υπό ψηφιοποίηση συλλογών µέσα από το διαδίκτυο. Παρ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας πολλαπλασιασµός των έργων αυτών, τα οποία πραγµατοποιούνται από πλήθος φορέων διαφορετικών επιπέδων και λειτουργιών (βιβλιοθήκες, µουσεία, ιδρύµατα κλπ). Μερικά από τα σηµαντικότερα ολοκληρωµένα έργα ψηφιοποίησης στην Ελλάδα και τα οποία διαθέτουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, είναι τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας της Βουλής των Ελλήνων (http://www.parliament.gr/paligenesia/), ο Ελληνοµνήµων (http:// /) µε φιλοσοφικά και επιστηµονικά χειρόγραφα που γράφτηκαν στην Ελλάδα από το 1600 έως το 1821, η Μυριόβιβλος της Eκκλησίας της Ελλάδος (http://www.myriobiblos.gr/index.htm) κλπ Ψηφιακές συλλογές και διεθνή παραδείγµατα εφαρµογών Το µεγάλο πλήθος των έργων ψηφιοποίησης αποτελεί µια δεξαµενή παραδειγµάτων εφαρµογής, από τα οποία µπορεί κάποιος να αντλήσει χρήσιµα στοιχεία για θέµατα όπως: Ο καθορισµός κριτηρίων επιλογής τεκµηρίων για την ορθολογική ανάπτυξη της ψηφιακής συλλογής. Ο καθορισµός λεπτοµερών καθηκόντων και η θέσπιση κανονισµού συνεργασίας µεταξύ φορέων διαφορετικών αρµοδιοτήτων µέσα στο ίδιο πρόγραµµα. Η επιστηµονική τεκµηρίωση του ψηφιοποιηµένου υλικού για την πλαισίωση του και την δηµιουργία ενός πλήρους σώµατος πληροφορίας. Το πρόγραµµα Internet Library of Early Journals (http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej, 2004) αποτελεί µια ψηφιακή βιβλιοθήκη περιοδικών του 18 ου και 19 ου αιώνα και είναι ένα κοντινό προς το Κοσµόπολις παράδειγµα. Το πρόγραµµα, το οποίο διήρκεσε έως το 1999, ερεύνησε ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων, ανάµεσα σε αυτά το κόστος της ψηφιοποίησης και δηµιουργίας ευρετηρίων και την αποδοχή από το στοχευόµενο κοινό. Ένα σηµαντικό στοιχείο που προστέθηκε από το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι η ορθολογική επιλογή των τίτλων των περιοδικών που θα ψηφιοποιηθούν (Internet Library of Early Journals: a project in the elib programme. Final Report, 1999). Η ύπαρξη και εφαρµογή αυστηρών κριτηρίων για την επιλογή των τίτλων, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους άστοχης δαπάνης χρηµάτων και χρόνου, ενώ εξασφαλίζει την δηµιουργία συλλογών, κατάλληλων µε τις ανάγκες των 3

4 χρηστών. Κάποια από τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν από το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελούν η σηµασία των τίτλων για τους σκοπούς του τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η προτεραιότητα διατήρησης και η διαθεσιµότητα των τίτλων αυτών στις βιβλιοθήκες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Το Σύστηµα Βιβλιοθηκών του University of Washington διαθέτει ένα ευρύ σύνολο ψηφιοποιηµένων εικονογραφικών τεκµηρίων, όπως φωτογραφίες, αφίσες, σχέδια και πίνακες. Κάποια από τα τεκµήρια αυτά συνοδεύονται από επεξηγηµατικά κείµενα Παράλληλα στις ψηφιακές της συλλογές διατηρούνται τεκµήρια άλλης φύσης, π.χ. κείµενο, όπως είναι εφηµερίδες και φυλλάδια. Το πρόγραµµα λειτουργεί από το 1997 µε την πολύτιµη συνεργασία διδακτικού προσωπικού, µηχανικών, σπουδαστών, βιβλιοθηκονόµων προκειµένου να χτιστεί µια ψηφιακή βιβλιοθήκη σύµφωνη µε την οπτική του χρήστη. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αναδεικνύει την ανάγκη σύµπραξης µε άλλους φορείς προκειµένου να δηµιουργούνται ψηφιακές βιβλιοθήκες µε προστιθέµενη αξία την τεκµηρίωση και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασµό (Bunker & Zick, 1999). Το πρόγραµµα The Word on the Street της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σκοτίας (http://www.nls.uk/broadsides.index.html, 2004) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για την επιστηµονική τεκµηρίωση του ψηφιοποιηµένου υλικού. Η πλαισίωση των ψηφιακών συλλογών µε κείµενα ή/και λειτουργίες που τεκµηριώνουν ιστορικά ή επιστηµονικά το περιεχόµενο τους αποτελεί µια υπηρεσία προστιθέµενης αξίας. Οι σύγχρονες τάσεις στην παροχή ψηφιακών συλλογών απαιτούν την δηµιουργία υποστηρικτικών λειτουργιών µε τη συνήθη µορφή κειµένων, ώστε να µεταβάλλονται σε σηµεία πλήρους αναφοράς και όχι σε τµήµατα ενός κατακερµατισµένου σώµατος πληροφορίας. 2.3 Απαιτήσεις Το περιβάλλον ανάπτυξης των ψηφιακών συλλογών υποδεικνύει την ανάγκη για συνεργασία µεταξύ των έργων ψηφιοποίησης. Παρά το γεγονός ότι το πλήθος των ψηφιακών συλλογών και η ποικιλοµορφία του εµφανίζονται ως αποτρεπτικοί παράγοντες, η διεθνής κοινότητα έχει προσπαθήσει µέσα από επιτροπές, οµάδες εργασίας, συνέδρια και λοιπές εκφράσεις ανταλλαγής γνώσης και απόψεων, να δηµιουργήσει πρότυπα και πλατφόρµες επικοινωνίας µεταξύ των έργων που έχουν ως στόχο την άρση των εµποδίων αυτών. Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους έχει αναπτυχθεί συνεργασία µεταξύ φορέων ψηφιοποίησης είναι: Μεταδεδοµένα. ιατήρηση ψηφιακών αντικειµένων. Τεχνικές προδιαγραφές. Μεθοδολογία ψηφιοποίησης. Πνευµατικά δικαιώµατα και προστασία πνευµατικής περιουσίας. Η ανάγκη συνεργασίας έχει ως στόχο: Την προτυποποίηση εργασιών για την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας έργου. Την αύξηση της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της επικοινωνίας µεταξύ των τεχνολογιών των συλλογών και της επαναχρησιµοποίησης των συλλογών. Την προσπάθεια περιορισµού εκτέλεσης του ίδιου έργου από πολλούς και διαφορετικούς φορείς. Ο κάθε άξονας διαφοροποιείται ανάλογα µε το υλικό που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί και τον οργανισµό που διενεργεί το πρόγραµµα ψηφιοποίησης. ιαφορετικά πρότυπα παράγονται και εφαρµόζονται, π.χ. από µουσεία ή από αρχειακούς οργανισµούς. Η θέσπιση εθνικών οργανισµών, όπως το PADI της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας (http://www.nla.gov.au/padi/index.html, χ.χ.), η ενεργοποίηση παραδοσιακών 4

5 οργανισµών σχετικά µε την διάσωση και διατήρηση του ηλεκτρονικού υλικού, όπως το National Archives (National Archives, 1999) ή η δηµιουργία έργων όπως το πρόγραµµα nestor (http://www.langzeitarchivierung.de/index.php?newlang=eng, 2004) και το Digital Preservation Coalition (http://www.dpconline.org/graphics/index.html, 2004) οδηγεί στη σύνταξη οδηγιών, προτύπων και στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες όµως συχνά γίνονται αποδεκτές και από οργανισµούς άλλων κρατών. Το φαινόµενο της συγκρότησης οργανισµών που επιβλέπουν και συντονίζουν ένα θεµατικό τοµέα πάνω στις δράσεις των έργων ψηφιοποίησης είναι εµφανές και σε όλους τους τοµείς συνεργασίας. Το TASI είναι ένα όργανο το οποίο παρέχει σχετική πληροφόρηση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Μεγάλης Βρετανίας σε θέµατα δηµιουργίας και διάθεσης συλλογών φωτογραφιών (http://www.tasi.ac.uk, 2004). Ένας ακόµη ενδεικτικός φορέας, ο ERPANET, απευθύνεται σε οργανισµούς που πρωτεύον ενδιαφέρον τους αποτελεί η διατήρηση ψηφιακών αντικειµένων. Μέσα από ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών, ο ERPANET προσπαθεί να φέρει κοντά την πρακτική εργασίας πολλών οργανισµών που ασχολούνται µε την αποτελεσµατική διατήρηση του ψηφιακού υλικού (ERPANET, 2004). Στον ελλαδικό χώρο βέβαια το πεδίο του κεντρικού εθνικού συντονισµού συνεργατικών δράσεων παραµένει άγονο, τονίζοντας τα φαινόµενα σποραδικής εφαρµογής προτύπων και καθιερωµένων πρακτικών. Συνεπώς αποµένει στους φορείς έργων ψηφιακών συλλογών να αποφασίσουν την εναρµόνιση τους µε πρότυπα και κανόνες. 3. Οργάνωση διαδικασιών Απαιτήσεις συστήµατος 3.1 Οργάνωση και καταµερισµός εργασιών Ο καταµερισµός των εργασιών και καθηκόντων των συνεργαζόµενων µερών έχει ως εξής: ΒΥΠ, Πανεπιστήµιο Πατρών: Αναλαµβάνει την οικονοµική και διοικητική διαχείριση του έργου, τον καθορισµό των προδιαγραφών ψηφιοποίησης υλικού, την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και διάθεσης του ψηφιακού υλικού και την εγκατάσταση, φιλοξενία, λειτουργία και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισµού για την λειτουργία του συστήµατος. Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών: Αναλαµβάνει την επιστηµονική επίβλεψη και την επιλογή και επιστηµονική επεξεργασία τίτλων και περιεχοµένων και συµβάλει στον καθορισµό των απαιτήσεων του συστήµατος διάθεσης του περιεχοµένου καθώς και στον έλεγχο του ολοκληρωµένου συστήµατος. ΕΛΙΑ: Υλοποιεί την πρωτογενή ψηφιοποίηση του περιεχοµένου των επιλεγµένων τίτλων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ψηφιοποίησης. 3.2 Υλικό προς ψηφιοποίηση Το υλικό που επιλέχθηκε για ψηφιοποίηση περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στην συλλογή ελληνικών περιοδικών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) και αποτελείται από περιοδικά του 19 ου αιώνα, των οποίων η επιλογή έγινε µε βάση τη διαθεσιµότητα και την πληρότητα του συνόλου αυτών των σειρών, την καλή φυσική κατάσταση των περιοδικών αυτών, πράγµα απαραίτητο για τη σωστή και αποτελεσµατική ψηφιοποίηση, την απουσία προβληµάτων που σχετίζονται µε προστασία και διασφάλιση των πνευµατικών δικαιωµάτων του σχετικού υλικού, και τη σηµασία τους στη λογοτεχνία και την ιστορία του περιοδικού τύπου του 19 ου αιώνα και στις δραστηριότητες του σύγχρονου ερευνητή. Τίτλοι περιοδικών της συλλογής α/α Τίτλος Περίοδος Τόµοι Τεύχη Σελίδες Σχήµα (µ./εκ.) 5

6 1 Ποικίλη Στοά ο, 25 εκ. 2 Ευτέρπη ο, 28 εκ. 3 Χρυσαλλίς ο, 27 εκ. 4 Ιόνιος Ανθολογία ο, 23 εκ. 5 Αποθήκη των ωφελίµων γνώσεων ο, 27 εκ. 6 Αποθήκη των ωφελίµων & τερπνών γνώσεων ο, 27 εκ. 7 Νέα Ζωή ο + 4 ο 8 Γράµµατα ο, 25 εκ. 9 Αλεξανδρινή Τέχνη ο, 21 εκ. 10 Αργώ ο, 23 εκ. 11 Μέλισσα ο, 25 εκ. 12 Χλόη ο, 25 εκ. 13 Εκλεκτά µυθιστορήµατα ο, 32 εκ. 14 Ηµερολόγιο Σκόκου ο, 25 εκ. 15 Ασµοδαίος Εστία ελτίον της Εστίας Ιωνική Μέλισσα Μη Χάνεσαι Νουµάς Σύνολο σελίδων Απαιτήσεις διατήρησης και ασφάλειας του ψηφιακού υλικού Αποθήκευση του ψηφιακού υλικού σε κατάλληλη µορφή αρχείων ώστε: Να διασφαλίζεται η διαφύλαξη της ποιότητας και πιστότητας της ψηφιακής εικόνας µε το πρωτότυπο. Να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µε όλες τις τρέχουσες και µελλοντικές τεχνολογίες εµφάνισης και επεξεργασίας εικόνων. Να επιτυγχάνεται η βέλτιστη οικονοµία αποθηκευτικού χώρου. Αποθήκευση του ψηφιακού υλικού σε κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο που να διασφαλίζει: Την µέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής. Την εύκολη φυσική και ηλεκτρονική µεταφορά και αντιγραφή του υλικού. Την συµβατότητα στις µεθόδους διαχείρισης του µέσου από τις τρέχουσες και µελλοντικές τεχνολογίες και εξοπλισµό Η/Υ. 3.4 Βασικές απαιτήσεις χρήσης και πρόσβασης του ψηφιακού υλικού Το ψηφιακό υλικό θα διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν στους ενδιαφερόµενους χρήστες µέσω του διαδικτύου. Το υλικό θα πρέπει να µπορεί να διατεθεί στις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες σήµερα µορφές αρχείων: Αρχεία εικόνων κατάλληλης µορφής που θα προκύψουν από τα πρωτογενή αρχεία (master files). PDF αρχεία που θα προκύψουν από την κατάλληλη µετατροπή των αρχικών αρχείων εικόνων. HTML αρχεία, που θα προκύψουν µελλοντικά από την εφαρµογή κατάλληλης µεθόδου οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) των τεκµηρίων. 6

7 Το ψηφιακό υλικό θα διατίθεται σε επίπεδο τεκµηρίου (άρθρου, φωτογραφίας, εικόνας κλπ) ταξινοµηµένο ανάλογα µε την πηγή προέλευσης (περιοδικό, τόµος, τεύχος) και την χρονολογία έκδοσης. Για κάθε τεκµήριο θα καταχωρούνται σε κατάλληλη βάση δεδοµένων το ή τα ψηφιακά αρχεία που αντιστοιχούν σε αυτό καθώς και τα απαραίτητα µεταδεδοµένα σύµφωνα µε το επιλεγµένο σχήµα µεταδεδοµένων. Η διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού υλικού θα επιτυγχάνεται µε την χρήση κατάλληλου συστήµατος διαχείρισης της βάσεων δεδοµένων σε πλήρες δικτυακό περιβάλλον. Το δικτυακό περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζει και να διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία χρήσης του υλικού: Απλή και σύνθετη αναζήτηση στοιχείων των µεταδεδοµένων του υλικού. Απλή και σύνθετη αναζήτηση στοιχείων του πλήρους κειµένου του υλικού εφόσον το τεκµήριο έχει µετατραπεί σε HTML µορφή. Ευρετηρίαση υλικού. Ευρετήρια τίτλων, συγγραφέων και τεκµηρίων. ίγλωσσο περιβάλλον εργασίας. Κατάλληλα εργαλεία βοήθειας και εκπαίδευσης. Η δοµή της βάσης δεδοµένων του συστήµατος διάθεσης του υλικού, καθώς και του σχήµατος µεταδεδοµένων που θα επιλεχθεί θα πρέπει να υποστηρίζει ή να εξασφαλίζει την δυνατότητα διαρκούς επεξεργασίας και εµπλουτισµού της συλλογής αλλά και των στοιχείων του κάθε τεκµηρίου. Με αυτό τον τρόπο θα προσφέρονται στο εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό δυνατότητες έρευνας πάνω στα τεκµήρια της συλλογής και φυσικά και συνεχούς εµπλουτισµού της (στοιχεία τίτλων, ταυτοποίηση ονοµάτων, θεµατική ευρετηρίαση, περίληψη, σχολιασµός τεκµηρίων). 4. Τεχνικές προδιαγραφές συστήµατος 4.1 Ψηφιοποίηση Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την φυσική κατάσταση του πρωτότυπου υλικού καθώς και τη διεθνή πρακτική και πρότυπα, η οµάδα εργασίας κατέληξε στις παρακάτω προδιαγραφές για την πρωτογενή ψηφιοποίηση του υλικού: Η ψηφιοποίηση των τόµων θα πραγµατοποιηθεί ανά δισέλιδο (αριστερή και δεξιά σελίδα) και τελικά θα δηµιουργούνται δύο ξεχωριστά αρχεία εικόνων. Ιδιαίτερη προσοχή και αξιολόγηση δίνεται στην δυνατότητα του συστήµατος σάρωσης, για την εξάλειψη της σκιάς που προκύπτει από την καµπυλότητα βιβλιοδεσίας, σε σφιχτά δεµένους και παλαιούς τόµους καθώς και την βελτίωση αναγνωσιµότητας στην συγκεκριµένη περιοχή. Εφαρµογή κατάλληλων ρυθµίσεων για τις τονικές αποχρώσεις και τις βασικές παραµέτρους ψηφιοποίησης (bright-contrast-gamma), όπου απαιτείται. Η ψηφιοποίηση των τόµων θα πραγµατοποιηθεί σε grayscale σε ανάλυση 300 dpi (optical resolution), για όλες τις υπάρχουσες διαστάσεις πρωτοτύπων σε διαστάσεις 1:1 βάσει των πρωτοτύπων. Ο τύπος των παραγοµένων ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να είναι µορφής jpeg (single-page files) στην µέγιστη δυνατή ποιότητα (100%), καθώς όλες οι δοκιµές και εκτυπώσεις µεταξύ jpeg και tiff uncompressed απέδειξαν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος επιλογής του δεύτερου, αφού η µόνη διαφορά είναι στο µέγεθος των αρχείων, πράγµα που δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα διαχείρισης. Κατά την διαδικασία της ψηφιοποίησης θα δηµιουργηθεί ένα master file µε τις παραπάνω προδιαγραφές και ένα επεξεργασµένο αρχείο access file µορφής jpg 25% µε 7

8 την ίδια ανάλυση (300 dpi), ώστε να είναι δυνατή η ευκολότερη προσαρµογή των διαστάσεων και της ποιότητας των εικόνων για την διάθεσή τους µέσω της εφαρµογής. Η αποθήκευση και η παράδοση των ψηφιακών αρχείων θα πραγµατοποιηθεί σε DVD. Θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος για το σύνολο των σελίδων-εικόνων κάθε τίτλου περιοδικού µετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και πριν από την παράδοση. 4.2 Λογισµικό διαχείρισης συλλογής Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις χρήσης και πρόσβασης του ψηφιακού υλικού η κατάλληλη εφαρµογή λογισµικού για την διαχείριση και διάθεση της συλλογής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να αποτελεί ολοκληρωµένο σύστηµα συνολικής διαχείρισης της συλλογής σε δικτυακό περιβάλλον (εισαγωγή, οργάνωση, διαχείριση τεκµηρίων και χρηστών, επεξεργασία και διάθεση τεκµηρίων κλπ). Να αποτελεί ελεύθερο λογισµικό και ανοικτού κώδικα και να συνεργάζεται µε ελεύθερα και ανοικτά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (π.χ. mysql). Να είναι συµβατό και να υλοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH 2.0 (Open Archives Initiative, 2002). Να υποστηρίζει Unicode για διαφορετικά σύνολα χαρακτήρων. Να µπορεί να διαχειριστεί και επεξεργαστεί διαφορετικές µορφές αρχείων (HTML, PDF, εικόνες κλπ). Να υποστηρίζει το σχήµα µεταδεδοµένων του Dublin Core. Να περιέχει εξελιγµένα εργαλεία αναζήτησης και ευρετηρίασης του υλικού και των µεταδεδοµένων. Να υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας. 5. Προστασία και συντήρηση του ψηφιακού περιεχοµένου Τα ψηφιακά δεδοµένα όπως προαναφέρθηκε επιλέγεται να φυλάσσονται σε δύο µορφές αρχείων: Master files: πρωτογενή αρχεία εικόνων. Access files: συµπιεσµένα αρχεία εικόνων jpeg που διατίθενται επεξεργασµένα ή µη για τους χρήστες της συλλογής. Για την συνολική και εις βάθος χρόνου διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία της συλλογής και των ψηφιακών τεκµηρίων αποφασίστηκε η υιοθέτηση ενός µοντέλου οργάνωσης διαδικασιών στα πρότυπα του µοντέλου αναφοράς OAIS RM (Consultative Committee for Space Data Systems, 2002), το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά από την Consultative Committee for Space Data Systems (http://www.ccsds.org/, 2004) και το οποίο από τον Ιούνιο το 2002 αποτελεί το διεθνές πρότυπο ISO 1472 και έχει ήδη αρχίσει να υιοθετείται από projects ψηφιακών συλλογών παγκοσµίως. Το µοντέλο παρέχει ένα πλαίσιο για σχέδια συντήρησης και πρόσβασης ψηφιακών δεδοµένων µακράς διάρκειας και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει ορολογία και έννοιες που περιγράφουν και συγκρίνουν τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές αρχειοθέτησης και διαχείρισης. Το αναλυτικό µοντέλο θα σχεδιαστεί και εφαρµοστεί σε µεταγενέστερη φάση, εµπερικλείοντας τις εµπειρίες από τις πρώτες φάσεις έργου. Σε κάθε περίπτωση οι αρχικές αποφάσεις που περιγράφονται παρακάτω, αποτελούν έναν ικανοποιητικό πυρήνα του µοντέλου που θα βοηθήσει στην µελλοντική πλήρη εξέλιξή του: Τα πρωτογενή αρχεία των εικόνων αποθηκεύονται σε κινητά οπτικά αποθηκευτικά µέσα (DVD). Τα access files των αρχείων εικόνων αποθηκεύονται σε ειδικό disk storage system διάταξης RAID µε αρχιτεκτονική βασισµένη πλήρως σε τεχνολογία Fiber Channel 2Gbit, και παράλληλα σε κινητά οπτικά αποθηκευτικά µέσα (DVD). 8

9 Ο χώρος αποθήκευσης είναι κλιµατιζόµενος σε 24ωρη βάση µε µέση θερµοκρασία κάτω από 20 ο C και εξοπλισµένος µε σύγχρονο σύστηµα πυρανίχνευσης. Υιοθετείται σχέδιο περιοδικών, σε τριµηνιαία αρχικά βάση, ελέγχων των ψηφιακών τεκµηρίων για την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των τεκµηρίων και των αποθηκευτικών µέσων. Για την προστασία των δεδοµένων υιοθετείται καταρχάς η µέθοδος της αντιγραφής δεδοµένων (data refreshing) σε νέα αποθηκευτικά µέσα, ίδιας ή παρόµοιας τεχνολογίας κάθε τρία (3) έτη, εν αναµονή των τελικών αποφάσεων που θα καθοριστούν µε την ολοκλήρωση του µοντέλου οργάνωσης των διαδικασιών διαχείρισης της συλλογής. 6. Σχήµα µεταδεδοµένων Η αξία της χρήσης µεταδεδοµένων σε οργανωµένες ψηφιακές συλλογές πληροφορίας είναι αναµφισβήτητη. Παρά το γεγονός ότι το Dublin Core αποτελεί το κραταιό πρότυπο για την δηµιουργία και ανταλλαγή µεταδεδοµένων, νέα πρότυπα έχουν προκύψει για να καλύψουν διάφορες πληροφοριακές ανάγκες. Η οµάδα εργασίας εξέτασε τα διαθέσιµα πρότυπα τα οποία θα µπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ψηφιακής συλλογής και ειδικότερα τα Dublin Core και MARC 21 (και την µετεξέλιξη του σε MODS για τις ανάγκες των µεταδεδοµένων). Το σχήµα που επιλέχθηκε είναι το Dublin Core για τους παρακάτω λόγους: Για λόγους συνέπειας, καθώς αποτελεί επιλογή και σε άλλα έργα της ΒΥΠ, όπως είναι οι θεµατικές πύλες ebγe. Αποτελεί ένα ευρέως διαδεδοµένο πρότυπο, το οποίο υποστηρίζεται από µια µεγάλη ερευνητική κοινότητα, η οποία αποκτά βάση και στην Ελλάδα, π.χ. µετάφραση του dataset στα ελληνικά (Καπιδάκης, χ.χ.). Για λόγους επεκτασιµότητας, καθώς ο µικρός και εύχρηστος αριθµός πεδίων δεν απαγορεύει την επέκταση του συνόλου, ώστε να καλύψει ειδικότερες ανάγκες. Αποτελεί ένα πρότυπο που προάγει την διαλειτουργικότητα µέσα από πρωτόκολλα διεθνούς αποδοχής, όπως το OAI PMH 2.0. Το σχήµα των µεταδεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από τρία υποσύνολα, από τα οποία τα δύο πρώτα εµφανίζονται στον χρήστη και το τρίτο παραµένει στην διάθεση των διαχειριστών για µελλοντική χρήση. Το πρώτο υποσύνολο, σχετίζεται µε τις κύριες πληροφορίες περιγραφής και περιλαµβάνει τα: Τίτλος περιοδικού Τόµος περιοδικού Τεύχος περιοδικού Τίτλος άρθρου Ηµεροµηνία έκδοσης Σελίδες τεκµηρίου Το δεύτερο υποσύνολο σχετίζεται µε την δήλωση της πνευµατικής υπευθυνότητας και δηµιουργίας (συγγραφή, µετάφραση) του τεκµηρίου και περιλαµβάνει τα: Όνοµα συγγραφέα Όνοµα µεταφραστή Το τρίτο υποσύνολο, το οποίο παραµένει στην διάθεση των διαχειριστών και δεν περιγράφεται από τα πεδία του Dublin Core περιλαµβάνει τα: Ύπαρξη εικόνων Είδος εικόνων 7. Εφαρµογή διαχείρισης και διάθεση του ψηφιακού περιεχοµένου 9

10 Για την διαχείριση και την λειτουργία της ψηφιακής συλλογής Κοσµόπολις αρχικά και για την πιλοτική λειτουργία επιλέχθηκε το λογισµικό Greenstone, ένα λογισµικό ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του New Zealand Digital Library Project στο Πανεπιστήµιο του Waikato (http://www.nzdl.org/, 2004). Η παραµετροποίηση και ελληνοποίηση του λογισµικού προχώρησε µε ευκολία και το πιλοτικό σύστηµα λειτούργησε ικανοποιητικά, κυρίως σε επίπεδο διαχείρισης των δεδοµένων. Τα βασικά προβλήµατα του συστήµατος εµφανίστηκαν στα θέµατα διάθεσης και παρουσίασης των ψηφιακών τεκµηρίων, όπου η προσαρµογή του Greenstone στις απαιτήσεις της συλλογής αντιµετώπισε σοβαρά εµπόδια καθιστώντας την διαδικασία χρονοβόρα και οικονοµικά ασύµφορη. Σηµαντικά προβλήµατα αποτέλεσαν επίσης η διαδικασία εισαγωγής των δεδοµένων στο σύστηµα καθώς και η αδυναµία να υλοποιήσει το OAI-PMH. Η αλλαγή πορείας αποτέλεσε στρατηγική απόφαση της οµάδας εργασίας, δεδοµένων των εµπειριών από την πιλοτική λειτουργία του συστήµατος. Έτσι αποφασίστηκε η ανάπτυξη από την ΒΥΠ µιας νέας, προσαρµοσµένης στις ιδιαιτερότητες της συλλογής, εφαρµογής που ικανοποιεί απόλυτα τις καθορισµένες προδιαγραφές και υλοποιεί το OAI-PMH 2.0. Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου έχει ελεγχθεί και δοκιµαστεί και πλέον η συλλογή είναι πιστοποιηµένη και περιέχεται στην λίστα της OAI ως διαθέτης δεδοµένων (Data provider) που ικανοποιεί τις προδιαγραφές του OAI-PMH 2.0 (Open Archives Initiative, 2004) Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάση δεδοµένων Το Κοσµόπολις έχει αναπτυχθεί σε PHP. Η PHP είναι µια δικτυακή γλώσσα προγραµµατισµού που επιτρέπει τη δηµιουργία δυναµικών δικτυακών τόπων. Το Κοσµόπολις χρησιµοποιεί τα δεδοµένα των περιοδικών απευθείας από τη βάση δεδοµένων (mysql). ηµιουργία και διαχείριση εικόνων To Κοσµόπολις για να λειτουργήσει, εκτός από τις παραµέτρους της βάσης, χρειάζεται και τις αρχικές εικόνες που περιγράφονται στη βάση και οι οποίες αντιγράφονται στον κατάλληλο κατάλογο κάτω από αυτόν στον οποίο βρίσκεται το Κοσµόπολις. Όταν το Κοσµόπολις τεθεί σε λειτουργία, δηµιουργεί ένα κατάλογο cache κάτω από τον οποίο κατά την λειτουργία του δηµιουργεί δυναµικά τα thumbnails (50x60 στον κατάλογο thumbs), που εµφανίζονται κατά την πλοήγηση, και τις εικόνες που βλέπει ο χρήστης ανάλογα µε την ανάλυση που έχει στον υπολογιστή του. Οι τελευταίες εικόνες αναπροσαρµόζονται (resize) ανάλογα µε την ανάλυση του χρήστη (800x600 ή 1024x768) στους καταλόγους scaled_800 και scaled_1024 αντίστοιχα. H αναπροσαρµογή των διαστάσεων των εικόνων γίνεται µε την µέθοδο γραµµικής παρεµβολής (bilinear interpolation), χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση imagecopyresampled από την βιβλιοθήκη GD2. Η διαδικασία της δυναµικής δηµιουργίας των εικόνων µε caching έγινε για να µην χρειάζεται να γίνει µαζικά η προσαρµογή των διαστάσεων των εικόνων της συλλογής σε τρία µεγέθη (50x60, 800x600, 1024x768). Η διαδικασία αυτή καθυστερεί µερικά δευτερόλεπτα την πρώτη φορά που θα προβληθεί η εικόνα του τεκµηρίου από οποιονδήποτε χρήστη. Για να αποφευχθεί η καθυστέρηση αυτή µε ειδική εφαρµογή δηµιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στον κατάλογο cache σταδιακά πριν την διάθεση της συλλογής στο κοινό όλα τα απαραίτητα αρχεία εικόνων. Έγγραφα PDF 10

11 Κατά την πλοήγηση του ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει ένα τεκµήριο υπό την µορφή αρχείου PDF το οποίο δηµιουργείται δυναµικά από τον server χρησιµοποιώντας τη βιβλιοθήκη PDFlib. Το Κοσµόπολις δεν αποθηκεύει αρχεία PDF για λόγους εξοικονόµησης χώρου, αλλά τα δηµιουργεί δυναµικά κάθε φορά από τις αρχικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης. Κατά την δηµιουργία των PDF εγγράφων, οι εικόνες που δηµιουργούνται προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να χωρέσουν σε µια σελίδα Α4 του PDF µε τη συνάρτηση pdf_place_image της βιβλιοθήκης PDFlib. 8. Μοντέλο αξιολόγησης Το Κοσµόπολις ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ψηφιακών συλλογών που στην θεωρία έχει στόχο την υποστήριξη πολλαπλών δραστηριοτήτων στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισµού. Στην πράξη όµως ελάχιστα µπορούµε να κατανοήσουµε και να προσδιορίσουµε καθαρά την επίδραση, άµεση και έµµεση, καθώς και την αποτελεσµατικότητα µιας ψηφιακής συλλογής σε σχέση µε αυτές τις δραστηριότητες. Ως εκ τούτου µια συλλογή σαν το Κοσµόπολις, που έχει στόχο την υποστήριξη πολλαπλών δραστηριοτήτων στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισµού, πρέπει να θεωρηθεί και να αξιολογηθεί ως µια υπηρεσία και να προσδιοριστεί πόσο χρήσιµη και χρηστική είναι για τους χρήστες, ποια είναι η αξία, η σηµασία και η επίδραση σε µια σειρά παραγόντων, ποιο είναι το πραγµατικό κόστος των απαραίτητων διαδικασιών δηµιουργίας και συντήρησης και τελικά αν επιτυγχάνεται µια ικανοποιητική σχέση κόστους οφέλους. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο αξιολόγησης, µέσα από το οποίο θα προσδιορίζονται τόσο οι στόχοι όσο και τα στοιχεία αξιολόγησης που θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω: Το περιεχόµενο και το µέγεθος της συλλογής σε επίπεδο τίτλων και τεκµηρίων. Η χρήση της συλλογής όπως αυτή εκφράζεται, µε την ένταση και την συχνότητα χρήσης καθώς και τους τρόπους χρήσης (αναζητήσεις, φυλλοµέτρηση, προβολή αρχείων κλπ). Η εξακρίβωση των χαρακτηριστικών καθώς και των συνηθειών των χρηστών (προφίλ χρηστών). Η χρηστικότητα και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών Ικανοποίηση χρηστών. Η αξία και η επίδραση της συλλογής στο έργο και τις δραστηριότητες των τελικών χρηστών. Προστασία και συντήρηση συλλογής. Κόστος δηµιουργίας και συντήρησης συλλογής Βιωσιµότητα συλλογής. Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκαν µια σειρά από στατιστικά στοιχεία και δείκτες αποτίµησης της συλλογής που αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της χρήσης της συλλογής, των χρηστών της και της λειτουργίας και διαχείρισης της συλλογής. Μερικά από τα βασικότερα από τα στοιχεία και τους δείκτες αυτούς παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2. Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία (Dv) D4 Αριθµός προσβάσεων (access) στην συλλογή συνολικά D6 D7 D8 Αριθµός τεκµηρίων (άρθρων) που προσπελάστηκαν (download) συνολικά Αριθµός τεκµηρίων (άρθρων) κατά τίτλο περιοδικού που προσπελάστηκαν (download) Αριθµός τεκµηρίων (άρθρων) της συλλογής συνολικά που ανακτήθηκαν (access) σε µορφή αρχείου εικόνας 11

12 D9 D10 Αριθµός τεκµηρίων (άρθρων) της συλλογής συνολικά που ανακτήθηκαν (download) σε µορφή PDF αρχείου Αριθµός αναζητήσεων (searches) τεκµηρίων της συλλογής συνολικά σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα Πίνακας 2: είκτες αποτίµησης (ΡΙν) Ποσοστό (%) του αριθµού των τεκµηρίων (άρθρων) κάθε τίτλου περιοδικού της PI5 συλλογής που προσπελάστηκαν (access) επί του συνόλου των τεκµηρίων που προσπελάστηκαν: (D7/D6)*100 Ποσοστό του αριθµού των τεκµηρίων (άρθρων) της συλλογής που ανακτήθηκαν PI7 (download) συνολικά σε µορφή αρχείου εικόνας επί του συνόλου των τεκµηρίων που προσπελάστηκαν: (D8/D6)*100 Ποσοστό του αριθµού των τεκµηρίων (άρθρων) της συλλογής που ανακτήθηκαν PI8 (download) συνολικά σε µορφή αρχείου PDF επί του συνόλου των τεκµηρίων που προσπελάστηκαν: (D9/D6)* Συµπεράσµατα Η επιτυχηµένη υλοποίηση µιας ψηφιακής συλλογής εξαρτάται από ένα πολυσύνθετο πλαίσιο παραγόντων, όπως η αρχική επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού, οι κατάλληλες µέθοδοι µεταχείρισης και επεξεργασίας του, η διαχείριση και διάθεση του στο κοινό, η διαλειτουργικότητα του συστήµατος διάθεσης, αλλά και η σωστή και αδιάλειπτη αξιολόγηση µε σκοπό τη συνεχή ανανέωση συστήµατος και περιεχοµένου. Η εµπειρία του «Κοσµόπολις» µας έδειξε ότι το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των έργων ψηφιοποίησης απαιτούν την υιοθέτηση και δέσµευση σε συγκεκριµένες στρατηγικές ανάπτυξης και διαχείρισης, τον λεπτοµερή σχεδιασµό των ενεργειών, την κατάστρωση ενός ρεαλιστικού οικονοµικού µοντέλου ανάπτυξης και λειτουργίας και πάνω από όλα αυξηµένα επίπεδα συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. Βιβλιογραφία Fourth DELOS Workshop. Evaluation of digital libraries: testbeds, measurements, and metrics. Final Report, σε DELOS Workshop on evaluation of digital libraries: testbeds, measurements, and metrics, 6-7 June 2002, MTA SZTAKI, Budapest, Hungary (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Preserving digital information: report of the task force on archiving of digital information, 1996 (Πρόσβαση στις 30/08/04 από Fraser, B.T. & McClure, C. 2002, ARL E-Metrics Project: toward a framework of library and institutional outcomes, Information Use Management & Policy Institute, Tallahassee, FL, (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Jan.8.02.pdf). Gill, T. & Miller, P. 2002, Re-inventing the wheel? Standards, interoperability and digital cultural content, D-Lib Magazine, τόµ. 8, τεύχ. 1 (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Hodge, G. & Frangakis, E. 2004, Digital preservation and permanent access to scientific information: the state of the practice (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Jones, M.L.W., Gay, G.K. & Rieger, R.H. 1999, Project Soup: Comparing evaluations of digital collection efforts. D-Lib Magazine, τοµ. 5, τεύχ. 11 (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από 12

13 Larsen, R.L. 2003, The D-Lib Metrics Working Group (MWG) σε Digital library evaluation: metrics, testbeds, and processes. Workshop held in conjunction with the 7th European Conference on Digital Libraries (ECDL), Trondheim, Norway, August 2003 (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Larsen, R.L., Borgman, C. 2003, Results: notes from the workshop at ECDL 2003 σε Digital library evaluation: metrics, testbeds, and processes. Workshop held in conjunction with the 7th European Conference on Digital Libraries (ECDL), Trondheim, Norway, August 2003 (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από National Information Standards Organization 2003, A framework of guidance for building good digital collections (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από National Institute Standards Organization 2004 Understanding metadata. (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Shim, W., McClure, C.R., Fraser, B.T. & Bertot, J.C. 2001, Data collection manual for academic and research library network statistics and performance measures. Information Use Management & Policy Institute, Tallahassee, FL (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από ual.pdf). Αναφορές Internet Library of Early Journals: a project in the elib programme. Final Report, 1999 (πρόσβαση στις 30/08/04 από Bunker, G. & Zick, G. 1999, Collaboration as a key to digital library development, D-lib Magazine, τοµ. 5, τεύχ. 3 (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Consultative Committee for Space Data Systems 2002, Reference model for an Open Archival Information System (OAIS) (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από ERPANET 2003, Digital Preservation Policy (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από National Archives 1999, Guidelines for management, appraisal and preservation of electronic records. Vol. 1 - principles, Public Record Office (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Open Archives Initiative 2004, Registered data providers (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Open Archives Initiative 2002, The Open Archives Initiative protocol for metadata harvesting. Version 2.0 (Πρόσβαση στις 30 Αυγούστου 2004 από Καπιδάκης, Σ. (χ.χ.), Περιγραφή των στοιχείων του Dublin Core (πρόσβαση στις 30/08/04 από 13

Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα

Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα Κοσμόπολις δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα http://www.lis.upatras.gr/kosmopolis/ Γαβρίλης Δημήτριος, Γεωργίου Παναγιώτης, Παπαδάτου Φιερούλα, Τσάκωνας Γιάννης Τμήμα Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Συλλογή Κοσµόπολις Ελληνικά Φιλολογικά και Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα

Ψηφιακή Συλλογή Κοσµόπολις Ελληνικά Φιλολογικά και Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα Ψηφιακή Συλλογή Κοσµόπολις Ελληνικά Φιλολογικά και Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα Τσάκωνας Γιάννης Τµήµα Πληροφόρησης Χρηστών, Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών john@lis.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών «Δημοτικές Βιβλιοθήκες: Σκεφτόμαστε Εθνικά, Δρούμε Τοπικά» Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας*, Κυριαζής Βασίλης*, Μπαρκαγιάννης Βασίλης* Γεωργίου Παναγιώτης*,

Διαβάστε περισσότερα

Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας *, Κυριαζής Βασίλειος *, Μπαρκαγιάννης Βασίλειος*, Γεωργίου Παναγιώτης*, Ζούτσου Κυριακή*, Σκόνδρα Κατερίνα*, Μητρέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Φιόρη Παπαδάτου fiori@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΙΗΛΙΣ. 100 Χρόνια από την Ιδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών: Το Μέλλον του Βιβλίου, Εντυπου και Ηλεκτρονικού, Πάτρα, 15 Μαΐου 2010

ΔΑΝΙΗΛΙΣ. 100 Χρόνια από την Ιδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών: Το Μέλλον του Βιβλίου, Εντυπου και Ηλεκτρονικού, Πάτρα, 15 Μαΐου 2010 ΔΑΝΙΗΛΙΣ Συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακών αποθεμάτων σε τοπικό επίπεδο η συνεργασία ως εργαλείο μετάπλασης του ιστορικού κεφαλαίου σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα 100 Χρόνια από την Ιδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Μιχάλης Σφακάκης 1 Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο * Συλλογικοί Κατάλογοι > Δίνουν συνεκτική πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών από ένα κεντρικό σημείο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ψαρράκης Μάρκος. Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής

Ψαρράκης Μάρκος. Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής Ψαρράκης Μάρκος Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής marcosp@otenet.gr Το υλικό που υπάρχει μέσα στην παρουσίαση αφορά το εργαστήριο των ψηφιακών βιβλιοθηκών και την ευθύνη για το περιεχόμενο την έχει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Το ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελλάδα

Το ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελλάδα Το ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελλάδα Παναγιώτης Γεωργίου, Φιερούλα Παπαδάτου Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών 1. Εισαγωγή Βασικό έναυσμα για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007 Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτή Πρόσβαση: Διάλογος για την Ανάπτυξη της Επιστημονικής Γνώσης

Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτή Πρόσβαση: Διάλογος για την Ανάπτυξη της Επιστημονικής Γνώσης Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτή Πρόσβαση: Διάλογος για την Ανάπτυξη της Επιστημονικής Γνώσης Γιάννης Ιωαννίδης Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 1 Από τις κλασσικές

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αλέξανδρος Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης: Δήμητρα Πελεκάνου Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση Υλικού και ηµιουργία Ψηφιακών Βάσεων εδοµένων

Ψηφιοποίηση Υλικού και ηµιουργία Ψηφιακών Βάσεων εδοµένων Ψηφιοποίηση Υλικού και ηµιουργία Ψηφιακών Βάσεων εδοµένων Ανέστης Σίτας ηµοσιευµένο στο περιοδικό «Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης», τευχ. 14 (Μάιος-Ιούνιος 2002), σ. 19-26 Περίληψη Οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016 H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Απρίλιος 2016 Στο ΕΚΤ στοχεύουμε στην κυκλοφορία της γνώσης Διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην οικολογία της επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης, ως οριζόντια και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System»

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Ελένη Μαµµά (*Ερευνητική Εργασία στο Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο»

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων : συνεργατική δράση και προοπτική Θεσσαλονίκη, 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 29 Μαΐου 2008 Ημερίδα «Συνεργασία : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Αικατερίνη Κεράστα, υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση του περιοδικού «Σπουδαί» του Πανεπιστηµίου Πειραιά: το έργο µέχρι σήµερα

Ψηφιοποίηση του περιοδικού «Σπουδαί» του Πανεπιστηµίου Πειραιά: το έργο µέχρι σήµερα Ψηφιοποίηση του περιοδικού «Σπουδαί» του Πανεπιστηµίου Πειραιά: το έργο µέχρι σήµερα Περίληψη Όλγα Κολοβιστέα Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πειραιώς olgak@unipi.gr Το έργο ψηφιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 1 Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 2 3 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα που προσφέρει µια εφαρµογή υπολογιστών, χρησιµοποιώντας µια διεπαφή,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα