Η αξιολόγηση του σχολικού κλίματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Μια διερεύνηση σε Γυμνάσια της Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιολόγηση του σχολικού κλίματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Μια διερεύνηση σε Γυμνάσια της Αττικής"

Transcript

1 Δημήτρης ΖΜΠΑΙΝΟΣ Αδαμαντία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ Η αξιολόγηση του σχολικού κλίματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Μια διερεύνηση σε Γυμνάσια της Αττικής 1. Εισαγωγή Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟντα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 37100/Γ1-31/3/2010 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας περιλαμβάνει τομείς που αφορούν τα Μέσα και τους Πόρους της Σχολικής Μονάδας, τη Διοίκηση, το Κλίμα και τις Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες και τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα». Οι παραπάνω τομείς καλύπτουν το σύνολο της σχολικής ζωής. Ωστόσο, ο παράγοντας «σχολικό κλίμα» είναι δύσκολο να αποτυπωθεί ανεξάρτητα καθώς επηρεάζεται από και επηρεάζει και τους υπόλοιπους τομείς. Επιπλέον, ενώ υπάρχει η εντύπωση ότι αντιλαμβανόμαστε τι εννοούμε όταν μιλάμε για το σχολικό κλίμα, ο ορισμός της έννοιας του σχολικού κλίματος αποτελεί πρόκληση, όπως και η μέτρησή του, σε σχέση με το τι πρέπει να μετρηθεί και πώς (Zullig et al., 2010). Το σχολικό κλίμα μοιάζει με τον αέρα που αναπνέουμε: δεν του δίνουμε σημασία, εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μ αυτό (Freiberg, 2005). Το σχολικό κλίμα ορίζεται ως «η ποιότητα και ο χαρακτήρας της σχολικής ζωής, όπως βιώνεται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας και α- ντανακλά πρότυπα, στόχους, αξίες, διαπροσωπικές σχέσεις, διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές και οργανωτικές δομές» (Cohen κ.α., 2009, σελ.10). Διαμορφώνεται από το σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσε- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος (Πασιαρδή, 2001), δίνοντας σε κάθε σχολική μονάδα την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της, αυτό που τη διαφοροποιεί από άλλες σχολικές μονάδες, έστω κι αν μοιάζουν σ όλα τα άλλα (Σαϊτης, 2007). Το σχολείο έχει τα χαρακτηριστικά ενός ζωντανού οργανισμού με την οργανωτική και πολιτισμική έννοια. Κάθε συμμετέχων στο σχολείο οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι διευθυντές και η κοινότητα βιώνουν το σχολικό κλίμα μέσω των αλληλεπιδράσεων τους με το σχολείο. Το σχολικό κλίμα, ως χαρακτηριστικό ολόκληρου του σχολικού οργανισμού, βασίζεται σε συλλογικές αντιλήψεις των μελών, προκύπτει από σταθερές οργανωτικές πρακτικές, που είναι σημαντικές για τον οργανισμό και τα μέλη του και επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις στάσεις των μελών (Hoy & Feldman, 2005). Το κλίμα έχει να κάνει μ εκείνη την ποιότητα του σχολείου που βοηθά κάθε άτομο να νιώθει ότι αξίζει και ότι είναι σημαντικό, ενώ συγχρόνως συνεισφέρει στη δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν σε κάτι πέρα από τα ίδια τα άτομα. Το σχολικό κλίμα δημιουργεί υγιή περιβάλλοντα μάθησης, τρέφει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των παιδιών και των γονέων τους, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών και εξυψώνει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (Freiberg & Stein, 2005). Τα σχολεία στα οποία επικρατεί θετικό κλίμα λειτουργούν αποτελεσματικά, δημιουργώντας αισθήματα ικανοποίησης αλλά και υπευθυνότητας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και ενδυναμώνοντας την αίσθηση της ταυτότητας και την προσπάθεια για επίτευξη κοινών στόχων (Πασιαρδή, 2001). Έχει υποστηριχθεί ότι το σχολικό κλίμα επηρεάζει σημαντικά την επίδοση των μαθητών καθώς και την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη (Zullig et al., 2010; Wang, Haertel & Walberg, 1993) και την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών και το ενδιαφέρον τους για την εργασία τους, που με τη σειρά τους επιδρούν στην παραγωγικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους στο εκπαιδευτικό τους έργο (Πασιαρδή, 2001). Αντίστοιχα, το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται από το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο, την αίσθηση αποτελεσματικότητας και το ποσοστό συνεργασίας με τους συναδέλφους τους. Καθώς το σχολικό κλίμα επηρεάζει τη μάθηση και τις επιδόσεις των μαθητών, την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001). 44 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για το σχολικό κλίμα ή τη σχολική ατμόσφαιρα χρονολογείται εδώ και έναν αιώνα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με το σχολικό κλίμα ήταν ο Arthur Perry, διευθυντής ενός σχολείου στη Νέα Υόρκη, που στο βιβλίο του The Management of a City School, το 1908 υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του σχολικού περιβάλλοντος στη μάθηση. Η επιστημονική μελέτη του σχολικού κλίματος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 με τη γέννηση της έρευνας για το κλίμα των οργανισμών (Zullig et al., 2010). Έγιναν αναλύσεις επιχειρήσεων και οργανισμών σε μια προσπάθεια συσχέτισης των επιρροών του περιβάλλοντος του οργανισμού με αποτελέσματα, όπως είναι το ηθικό και η παραγωγικότητα των εργαζομένων και τα κέρδη της επιχείρησης. Στη συζήτηση σχετικά με το σχολικό περιβάλλον έχουν συνεισφέρει έννοιες, όπως η «οργανωτική υγεία» των οργανισμών (Miles, 1969; Hoy & Feldman, 2005), η αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων (Σαϊτης, 2007), το σχολείο ως εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών (Conley & Muncey, 2005), η «επαγγελματική κουλτούρα των εκπαιδευτικών» (Rosenholtz, 1989; Roland & Galloway, 2004), η λειτουργία των σχολείων ως κοινοτήτων (Sergiovanni, 1994), ενώ έχει τονισθεί ιδιαιτέρως η σημασία του ρόλου του διευθυντή του σχολείου και του στυλ διοίκησης (Roland & Galloway, 2004; Hall & George, 2005; Σαϊτης, 2007). Η αξιολόγηση του σχολικού κλίματος μέχρι πρόσφατα αποτελούσε παραγνωρισμένη παράμετρο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στη χώρα μας, καθώς το βάρος έπεφτε, συνήθως, στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου και της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ότι το σχολικό περιβάλλον διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών μπορεί, μάλιστα, να ακυρωθούν μέσα σ ένα αρνητικό σχολικό περιβάλλον και γι αυτό το λόγο το κλίμα που επικρατεί χρειάζεται να εξετάζεται και να αξιολογείται. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από έρευνα που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος , με σκοπό την εύρεση των παραγόντων σχολικού κλίματος που αναγνώριζαν οι εκπαιδευτικοί και τη μέτρηση του σχολικού κλίματος που επικρατούσε σε διαφορετικές σχολικές μονάδες (Γυμνάσια) της Αττικής. Στους επιμέρους στόχους της έρευνας εντασσόταν η διαπίστωση διαφορών στο σχολικό κλίμα που επικρατούσε σε διαφορετικές σχολικές μονάδες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν διαστάσεις του σχολικού κλίματος οι εκπαι- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ δευτικοί ανάλογα με το φύλο και την προϋπηρεσία τους. Η υπόθεση της έρευνας ήταν ότι θα υπήρχαν διαφορές στο σχολικό κλίμα που επικρατούσε σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, καθώς το κλίμα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό που δημιουργείται από την ξεχωριστή αλληλεπίδραση των μελών κάθε σχολικής κοινότητας. Η έρευνα στόχευε στην προσέγγιση της τόσο οικείας αλλά πολυσύνθετης έννοιας του σχολικού κλίματος και στην ανάδειξη των παραγόντων από τους οποίους αποτελείται, συμβάλλοντας, μ αυτό τον τρόπο, στη συζήτηση σχετικά με την α- ξιολόγηση του σχολικού κλίματος, που εντάσσεται στο πεδίο της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. 2. Μέθοδος 2.1. Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πέντε δημοσίων Γυμνασίων της Αττικής, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, ένα στα νότια προάστια, ένα στα βόρεια προάστια και ένα, στο οποίο φοιτούσαν, κατόπιν κλήρωσης, μαθητές από όλες τις περιοχές της Αττικής, είναι Πειραματικό. Τα σχολεία δεν επελέγησαν τυχαία αλλά θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά το καθένα της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκονται. Πίνακας 1. Κατανομή των εκπαιδευτικών Σχολεία Ν Ποσοστό % 1 ο 21 35,6 2 ο 12 20,3 3 ο 9 15,3 4 ο 5 8,5 5ο 12 20,3 Σύνολο Στην έρευνα συμμετείχαν 59 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 11 άνδρες (18,6%) και 46 γυναίκες (77,9%) (οι υπόλοιποι δεν απάντησαν στη σχετική ερώτηση). Συγκεκριμένα 21 καθηγητές (ποσοστό 35,6% του δείγματος) υπηρετούσαν στο 1 ο σχολείο, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, 12 (20,3%) στο 2 ο σχολείο, που είναι Πειραματικό, 9 (15,3%) στο 3 ο, που επίσης βρίσκεται στο κέντρο, 5 (8,5%) στο 4 ο και 12 (20,3%) στο 5 ο, που 46 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

5 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ βρίσκονται στα νότια και τα βόρεια προάστια της Αττικής αντίστοιχα (πίνακας 1.). Τα σχολεία διακρίθηκαν σε 3 τύπους: Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας, Γυμνάσια των «ακριβών» προαστίων και Πειραματικό Γυμνάσιο. Από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 4 (6,8%) είχαν προϋπηρεσία 0 έως 5 ετών, 10 (16,9%) είχαν προϋπηρεσία 6 έως 10 ετών, 12 (20,3%) 11 έως 15 ετών, 10 (16,9%) 16 έως 20 ετών, 8 (13,6%) είχαν προϋπηρεσία 21 έως 25 ετών, 10 (16,9%) 26 έως 30 ετών και 3 (5,1%) είχαν προϋπηρεσία 31 έως 35 ετών (πίνακας 2.). Πίνακας 2. Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς την προϋπηρεσία 2.2 Ερωτηματολόγιο Προϋπηρεσία Ν Ποσοστό % 0-5 έτη 4 6, έτη 10 16, έτη 12 20, έτη 10 16, έτη 8 13, έτη 10 16, έτη 3 5,1 Σύνολο 57 96,6 Για τη διενέργεια της έρευνας, ως τρόπος συλλογής δεδομένων, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, που αποτελεί την προσφιλέστερη μέθοδο έ- ρευνας του σχολικού κλίματος (Halpin & Croft,1963; Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991; Hoy & Hannum, 1997; Roland & Galloway, 2004; Conley & Muncey, 2005; Zullig et al., 2010). Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε μετά από συστηματική μελέτη της αντίστοιχης διεθνούς βιβλιογραφίας και των ερωτηματολογίων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες έρευνες. Οι ερωτήσεις, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό προέρχονταν από ερωτηματολόγια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες διεθνείς έρευνες, τροποποιήθηκαν, συνδυάστηκαν μεταξύ τους και προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα. Η τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το σχολικό σύστημα της Ελλάδας είναι αρκετά διαφορετικό από τα σχολικά συστήματα του εξωτερικού. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με το στα- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ τιστικό πακέτο SPSS. Οι ερωτήσεις με αρνητική διατύπωση (11, 21, 22, 24, 27) αντεστράφησαν κατά την κωδικοποίηση. Η αξιοπιστία (εσωτερική συνάφεια, Cronbach s alpha) των ερωτήσεων ήταν α = 0,859. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 30 κλειστές ερωτήσεις. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις ήταν δημογραφικού περιεχομένου και αφορούσαν στο φύλο και στα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση. Οι επόμενες εικοσιοκτώ ερωτήσεις, για τις οποίες ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, αφορούσαν στο σχολικό κλίμα που επικρατούσε στο σχολείο τους. Τους ζητήθηκε, δηλαδή, να δηλώσουν κατά πόσο ορισμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές ίσχυαν για το σχολείο τους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν δεκαπέντε διαστάσεις του σχολικού κλίματος: 1. Σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους 2. Ικανοποίηση από τη διεύθυνση του σχολείου 3. Συναίνεση συνοχή 4. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και άσκηση επιρροής 5. Ασάφεια ρόλου ρουτίνα 6. Συνεργασία σχολείου - οικογένειας 7. Ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση 8. Έμφαση στη σχολική επίδοση 9. Προσδοκίες από τους μαθητές 10. Σχέσεις με τους μαθητές 11. Τάξη πειθαρχία 12. Σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους 13. Σχεδιασμός αλλαγή 14. Ηθικό 15. Σχολικές εγκαταστάσεις υλικοτεχνικός εξοπλισμός 3. Αποτελέσματα Προκειμένου να διερευνηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που συναποτελούν το σχολικό κλίμα σύμφωνα με τους καθηγητές του δείγματος, διεξήχθη παραγοντική ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο. Η διερευνητική -και όχι η επιβεβαιωτική- παραγοντική ανάλυση θεωρήθηκε ως καταλληλότερη, εξαιτίας του ότι παρέχει ένα μοντέλο φορτίσεων παραγόντων που προέρχεται από τα δεδομένα και όχι από ένα θεωρητικό σημείο 48 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

7 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ εκκίνησης (Fabrigar & MacCallum, 1999). Με άλλα λόγια, η παρούσα ανάλυση παραγόντων στόχευε στη συναγωγή συμπερασμάτων από τις τυχόν αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου και όχι στην επιβεβαίωση μιας θεωρίας. Ο συντελεστής μέτρησης επάρκειας δειγματοληψίας (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) υπολογίστηκε σε 0,72 και ο έλεγχος σφαιρικότητας (test of spericity) Bartlett ήταν στατιστικά σημαντικός (χ 2 =777,41 p < 0,01), υ- ποδεικνύοντας ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών ήταν ικανοποιητικές για ανάλυση παραγόντων (Hinton, 2004; Meyers, Gamst, & Guarino, 2006; Raykov & Marcoulides, 2008). Η διενέργεια παραγοντικής ανάλυσης βασικών συνιστωσών (principal component) με περιστροφή Varimax ομαλοποίηση Kaiser των απαντήσεων των ερωτηματολογίων παρήγαγε ένα κατανοητό μοντέλο εννέα παραγόντων σχολικού κλίματος με ιδιοτιμές μεγαλύτερες από 1 που ερμήνευσαν το 72,54% της διακύμανσης (βλ. πίνακα 4): Ο πρώτος παράγοντας σχολικού κλίματος, με ιδιοτιμή 7,23 που ερμήνευσε το 5,84% της διακύμανσης, ονομάστηκε «Διοίκηση». Εμφάνισε υ- ψηλές φορτίσεις από τις ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο διοίκησης του σχολείου από τον/την διευθυντή/ντρια και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με το ότι αποτελούσαν μέρος του διδακτικού προσωπικού του συγκεκριμένου σχολείου. Ο δεύτερος παράγοντας, με ιδιοτιμή 2,76 που ερμήνευσε το 9,86% της διακύμανσης, ονομάστηκε «Ενδιαφέρον για την εργασία» και εμφάνισε φορτίσεις από τις ερωτήσεις που αφορούσαν στο ενδιαφέρον για την πρόοδο των μαθητών, την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών για ζητήματα διδασκαλίας και παιδαγωγικής και γενικότερα την αίσθηση ότι η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι ενδιαφέρουσα. Ο τρίτος παράγοντας σχολικού κλίματος, με ιδιοτιμή 2,03 που ερμήνευσε το 7,25 της διακύμανσης που προέκυψε από τις απαντήσεις των μαθητών του δείγματος, ονομάστηκε «Μαθητές με κίνητρα», επειδή ο- μαδοποίησε με υψηλές φορτίσεις τις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αισθάνονταν ότι οι μαθητές λειτουργούσαν εντός ενός περιβάλλοντος που τους παρωθούσε να συμμετέχουν και οι γονείς είχαν διάθεση συνεργασίας με το σχολείο. Ο τέταρτος παράγοντας, με ιδιοτιμή 1,80 που ερμήνευσε το 6.44% της διακύμανσης, ονομάστηκε «Ευελιξία». Σε αυτόν τον παράγοντα ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονταν ότι το σχολείο τους ήταν ανοιχτό σε αλλαγές και καινοτομίες και πόσο πρόθυμους θεωρούσαν τους συναδέλφους τους ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. Ο πέμπτος παράγοντας σχολικού κλίματος, με ιδιοτιμή 1,61 που ερμήνευσε το 5,77% της διακύμανσης, ονομάστηκε «Συνεργασία». Σ αυτόν τον παράγοντα ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν στη συνεργασία των εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων, τη συναίνεση μεταξύ τους σχετικά με τον ορισμό της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς των μαθητών καθώς και τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους. Ο έκτος παράγοντας, με ιδιοτιμή 1,34 που ερμήνευσε το 4,80 της διακύμανσης, ονομάστηκε «Επάρκεια». Ο παράγοντας αυτός παρουσίασε υψηλές φορτίσεις από τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην επάρκεια του σχολείου ως προς την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών είτε ε- πρόκειτο για πρακτικές ανάγκες (λειτουργικότητα σχολικών εγκαταστάσεων, παροχή αναγκαίου για τη διδασκαλία υλικοτεχνικού εξοπλισμού) είτε για συναισθηματικές ανάγκες (συζήτηση με συναδέλφους για προσωπικά ή οικογενειακά ζητήματα που απασχολούσαν τους εκπαιδευτικούς). Ο έβδομος παράγοντας με ιδιοτιμή 1,26 που ερμήνευσε το 4,51% της διακύμανσης ονομάστηκε «Συμμόρφωση στο πρόγραμμα». Εμφάνισε υψηλή αρνητική φόρτιση από μία μόνο ερώτηση που αφορούσε στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να παρεκκλίνουν από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Ο όγδοος παράγοντας, με ιδιοτιμή 1,24 που ερμήνευσε το 4,43% της διακύμανσης, ονομάστηκε «Ηθικό», όπου ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το αν οι εκπαιδευτικοί διατηρούσαν υψηλό ηθικό ή αισθάνονταν αδύναμοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους ή επιφορτισμένοι με καθήκοντα πέραν του ρόλου τους. Τέλος, ο ένατος παράγοντας, με ιδιοτιμή 1,00 που ερμήνευσε το 3,6% της διακύμανσης, ονομάστηκε «Ανταπόκριση». Ο παράγοντας αυτός παρουσίασε υψηλή φόρτιση (0,84) από μία μόνο δήλωση, συγκεκριμένα ε- κείνη που αφορούσε στην έκφραση συμπάθειας εκ μέρους των μαθητών προς το πρόσωπο του εκπαιδευτικού. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις που φορτίζουν τους παραπάνω παράγοντες του σχολικού κλίματος παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αισθάνονταν ότι οι μαθητές τους ανταποκρίνονταν θετικά στο πρόσωπό τους (Μ.Ο.:4,15 και Τ.Α.:0,58) ενώ δήλωσαν ότι θεωρούσαν την εργασία τους ενδιαφέρουσα (Μ.Ο.:4,09 και Τ.Α.:0,55) και ότι δεν αισθάνονταν υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το κεντρικά επιβεβλημένο πρόγραμμα (Μ.Ο.:4,02 και Τ.Α.:0,82). 50 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

9 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Πίνακας 4. Ανάλυση παραγόντων σχολικού κλίματος Παράγοντες Ερωτήσεις Διοίκηση Ενδιαφέρον για την εργασία Μαθητές με κίνητρα Ευελιξία Συνεργασία Επάρκεια Συμμόρφωση στο πρόγραμμα Ηθικό Ανταπόκριση 14. Ο/Η διευθυντής/ντρια στο σχολείο μας αναγνωρίζει το έργο των καθηγητών. 0,85 0,00 0,19 0,14 0,04-0,00-0,14 0,01-0,02 9. Ο/Η διευθυντής/ντρια του σχολείου μας αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από το 0,83 0,12-0,08 0,21 0,11-0,08-0,04 0,23 0,06 ρόλο του/της. 23. Στο σχολείο μας ο/η διευθυντής/ντρια μας βοηθάει στην αντιμετώπιση προβλημάτων με 0,79 0,16-0,11-0,00-0,01 0,01 0,24 0,21 0,20 τους μαθητές μας. 16. Στο σχολείο μας επικρατεί οργάνωση και τάξη. 0,67 0,30 0,07 0,02 0,10 0,29-0,24 0,08-0, Εκφράζω τις ιδέες μου στις συνελεύσεις του συλλόγου διδασκόντων και συχνά οι προτάσεις 0,62-0,00 0,10-0,02-0,00 0,48 0,03-0,16-0,08 μου υλοποιούνται. 10. Είμαι πολύ ευχαριστημένος/η που διδάσκω σ 0,52 αυτό το σχολείο. 0,27 0,30 0,25 0,20 0,25 0,03-0,14 0, Στο σχολείο μας οι καθηγητές έχουμε κοινούς 0,51 εκπαιδευτικούς στόχους για τους μαθητές μας. 0,36 0,20 0,20 0,34-0,31-0,00-0,11 0, Στο σχολείο μας ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών 0,50 και προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 0,38-0,03 0,25 0,38 0,07-0,00-0,02 0,23 τους. 18. Ο/Η διευθυντής/ντρια είναι προσιτός/ή στους καθηγητές και υπάρχει άνεση στην επικοινωνία 0,47 0,37 0,25-0,04 0,05 0,14 0,29 0,12 0,29 μας μαζί του/της. 12. Στο σχολείο μας μάς ενδιαφέρει πολύ η σχολική πρόοδος των μαθητών. 0,00 0,82 0,14 0,18-0,01 0,20 0,03 0,08-0, Η δουλειά μου είναι επαναλαμβανόμενη και 0,24 πληκτική. 0,64 0,00 0,08 0,04 0,06 0,03 0,12 0,11 5. Συζητώ με τους συναδέλφους μου για θέματα διδασκαλίας και για τη συμπεριφορά των μαθητών 0,32 0,56-0,30-0,13 0,06 0,02-0,20-0,20-0,08 στην τάξη. 1. Στο σχολείο μας οι περισσότεροι μαθητές ενδιαφέρονται για τα μαθήματα. 0,11 0,09 0,81 0,11-0,18 0,11-0,04-0,07 0, Θα προτιμούσα να φοιτούν λιγότεροι αλλοδαποί μαθητές στο σχολείο μας. 0,00-0,24 0,72-0,22 0,00 0,08 0,18 0,09-0,04 2. Στο σχολείο μας υπάρχει συνεργασία με τους 0,06 γονείς των μαθητών. 0,31 0,60 0,45 0,05 0,01-0,12 0,02 0,08 3. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό σε αλλαγές και 0,23 καινοτομίες. 0,01 0,03 0,76 0,04-0,01 0,04-0,21 0,04 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ 8. Οι συνάδελφοι μου είναι ανοιχτοί σε συνεργασία για σχολικές δραστηριότητες και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 11. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας είναι μοιρασμένος σε υπο-ομάδες οι οποίες δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. 15. Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας, αν προσπαθήσουν, μπορούν να έχουν καλές επιδόσεις. 20. Στο σχολείο μας οι καθηγητές έχουμε την ίδια άποψη σχετικά με το τι συνιστά μη επιτρεπτή συμπεριφορά μεταξύ μαθητών. 4. Στο σχολείο μας οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους και έχουν καλές σχέσεις. 7. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου μας είναι λειτουργικές. 13. Το σχολείο μας διαθέτει τον υλικοτεχνικό ε- ξοπλισμό που χρειάζομαι για το μάθημά μου. 26. Μπορώ να εμπιστευτώ στους συναδέλφους μου ένα προσωπικό ή οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζω. 6. Μπορώ να παρεκκλίνω από το επίσημο σχολικό πρόγραμμα, αν κρίνω ότι χρειάζεται. 21. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω και πολλά για να βοηθήσω τους μαθητές μου. 19. Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου με συμπαθούν. 24. Μου ζητείται να αναλάβω καθήκοντα που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. 0,07 0,26 0,03 0,69-0,25 0,24 0,17 0,26-0,13 0,22 0,14-0,04-0,17 0,65 0,15 0,27 0,16-0,02 0,08 0,20 0,44 0,08-0,62-0,00 0,15-0,05-0,09 0,34 0,33 0,10 0,11 0,44-0,11 0,37-0,33-0,13 0,28 0,09 0,43 0,33 0,43 0,17-0,22 0,20 0,06 0,06 0,35 0,23 0,07 0,11 0,77-0,17 0,12 0,00 0,42-0,06 0,16 0,38-0,09 0,49 0,25-0,26 0,13 0,01 0,12-0,05 0,14 0,35 0,47 0,39-0,05 0,26 0,08 0,04-0,04-0,07-0,04 0,02-0,89 0,10-0,01 0,13 0,06 0,11-0,03 0,13 0,02-0,14 0,78 0,19 0,21-0,01-0,03-0,02 0,03-0,01 0,04 0,19 0,84 0,23 0,12-0,22-0,10-0,01-0,18 0,04 0,54-0,55 Σημείωση: Οι παράγοντες προέκυψαν μετα από ανάλυση βασικών συνιστωσών (principal component) με περιστροφή Varimax και ομαλοποίηση Kaiser. Οι ιδιοτιμές όλων των παραγόντων είναι > 1. Επίσης, θεωρούσαν ότι η στάση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους χαρακτηριζόταν από ευελιξία (Μ.Ο.:3,79 και Τ.Α.:0,67) και εμφανίστηκαν αρκετά ικανοποιημένοι από τον τρόπο διοίκησης του σχολείου τους (Μ.Ο.:3,72 και Τ.Α.:0,69). Ωστόσο, στις ερωτήσεις που αφορούσαν στα κίνητρα των μαθητών, την επάρκεια του σχολείου ως προς την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών, τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους και το ηθικό τους, οι απαντήσεις τους ήταν σχεδόν ουδέτερες. Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης των απαντήσεων των εκπαιδευτικών με ανεξάρτητη μεταβλητή την προϋπηρεσία δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Φαίνεται, επομένως, ότι η εργασιακή εμπειρία, κατ επέκταση και η ηλικία, δεν έπαιξε ρόλο στην αντίληψη των εκπαιδευτικών σχετικά με το σχολικό κλίμα που επικρατούσε στο σχολείο τους. Το φύλο βρέθηκε ότι είχε επίδραση στην αντίληψη δύο παραγόντων του σχολικού κλίματος. 52 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

11 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Πίνακας 5. Περιγραφικά στοιχεία παραγόντων Παράγοντες Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ανταπόκριση 59 4,15 0,58 Ενδιαφέρον για την εργασία 59 4,09 0,55 Συμμόρφωση στο πρόγραμμα 59 4,02 0,82 Ευελιξία 59 3,79 0,67 Διοίκηση 59 3,72 0,69 Συνεργασία 59 3,36 0,64 Ηθικό 59 3,36 0,79 Επάρκεια 59 3,24 0,78 Μαθητές με κίνητρα 59 3,22 0,76 Συγκεκριμένα, οι μέσοι όροι των απαντήσεων των ανδρών εκπαιδευτικών (Μ.Ο.: 4,22 και Τ.Α.:0,68) στον παράγοντα «Ευελιξία» ήταν στατιστικά σημαντικά (p=0,01) υψηλότεροι από τους αντίστοιχους μέσους όρους των απαντήσεων των γυναικών εκπαιδευτικών (Μ.Ο.: 3,68 και Τ.Α.:0,63). Επίσης, οι γυναίκες αισθάνονταν στατιστικά σημαντικά (p=0,00) λιγότερο ότι καλύπτονταν οι ανάγκες τους για την επιτέλεση της εργασίας τους (Μ.Ο.: 3,11 και Τ.Α.:0,78) σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους (Μ.Ο.: 3,81 και Τ.Α.:0,52) (πίνακας 6.). Πίνακας 6. Σύγκριση μέσων παραγόντων σύμφωνα με το φύλο Παράγοντες Φύλο N M.O. T.A. B.E F p Ευελιξία Επάρκεια Άνδρας 11 4,22 0,68 Γυναίκα 46 3,68 0,63 Άνδρας 11 3,81 0,52 Γυναίκα 46 3,11 0, ,28 0, ,87 0,00 Από την ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης των παραγόντων σχολικού κλίματος ανά τύπο σχολείου προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικού Γυμνασίου φάνηκε ότι ή- ταν περισσότερο ευχαριστημένοι από το κλίμα που επικρατούσε στο σχολείο τους, καθώς δήλωσαν ότι οι μαθητές τους είχαν περισσότερα κίνητρα (Μ.Ο.:3,80 και Τ.Α.:0,32) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υπηρετούσαν στα υπόλοιπα γυμνάσια της έρευνας. Σε σχέση με τα γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας (Μ.Ο.:2,94 και Τ.Α.:0,79) η διαφορά ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,00), όπως φαίνεται στον πίνακα 7. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικού Γυμνασίου θεωρούσαν ότι το σχολείο τους ήταν ευέλικτο και ανοιχτό σε αλλαγές και καινοτομίες (Μ.Ο.:4,25 και Τ.Α.:0,45) περισσότερο από τα άλλα σχολεία, μόνο όμως σε σχέση με τα σχολεία των προαστίων (Μ.Ο.:3,38 και Τ.Α.:0,69) η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,00). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικού Γυμνασίου δήλωσαν ότι δεν τους παρεχόταν ακριβώς ό,τι χρειάζονταν σε επίπεδο υλικό και ηθικό (Μ.Ο.:3,72 και Τ.Α.:0,50), αλλά ότι το σχολείο τους χαρακτηριζόταν από επάρκεια περισσότερο σε σχέση με τα άλλα σχολεία και κυρίως (p=0,04) τα σχολεία του κέντρου της Α- θήνας (Μ.Ο.:3,05 και Τ.Α.:0,82). Πίνακας 7.: Σύγκριση μέσων παραγόντων ανά τύπο σχολείου Παράγοντες Κατηγορία σχολείου N M.O. T.A. Β.Ε. F p Μαθητές με κίνητρα Ευελιξία Ευελιξία Επάρκεια κέντρο 30 2,94 0,79 πειραματικό 12 3,80 0,32 κέντρο 30 3,85 0,60 προάστια 17 3,38 0,69 πειραματικό 12 4,25 0,45 προάστια 17 3,38 0,69 κέντρο 30 3,05 0,82 πειραματικό 12 3,72 0, ,80 0, ,43 0, ,43 0, ,38 0,04 4. Συζήτηση Ο σκοπός της έρευνας επετεύχθη, καθώς αναδείχθηκαν εννέα παράγοντες σχολικού κλίματος που αναγνώρισαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Η ερευνητική υπόθεση σχετικά με την ύπαρξη διαφορετικού κλίματος στα διαφορετικά σχολεία επιβεβαιώθηκε εν μέρει, καθώς παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών τύπων σχολείων σε ορισμένους παράγοντες σχολικού κλίματος. Συγκεκριμένα, από τους παράγοντες που αναδείχθηκαν από τις απα- 54 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

13 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ντήσεις των εκπαιδευτικών, οι παράγοντες «Διοίκηση», «Συνεργασία», «Επάρκεια», «Ηθικό» και «Ανταπόκριση» έχουν αναδειχθεί και από άλλες διεθνείς έρευνες (Roland & Galloway, 2004; Hoy & Feldman, 2005). Οι παράγοντες «Μαθητές με κίνητρα» και «Ενδιαφέρον για την εργασία» περιλαμβάνονται στις παραπάνω έρευνες ως επιμέρους έννοιες σε άλλες κατηγορίες. Η ανάδειξη από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος των παραγόντων «Μαθητές με κίνητρα» και «Ενδιαφέρον για την εργασία» ως ξεχωριστών παραγόντων, φαίνεται ότι υπογραμμίζει την ανάγκη των εκπαιδευτικών του δείγματος να αισθάνονται ότι «οι κόποι τους πιάνουν τόπο» και να παίρνουν ικανοποίηση από το έργο που επιτελούν. Επιπροσθέτως, η ανάδειξη της «Συμμόρφωσης με το πρόγραμμα» ως ανεξάρτητου παράγοντα με αρνητική φόρτιση από μία μόνο ερώτηση, δείχνει ότι για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος το κεντρικά επιβεβλημένο σχολικό πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα του σχολικού κλίματος, ο οποίος, όμως, δε φάνηκε να τους δεσμεύει κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου. Έχει βρεθεί, εξάλλου, ότι σ ένα ευνοϊκό για τη σχολική μάθηση κλίμα οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εργάζονται με τον τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν καλύτερο, χωρίς να κατευθύνονται στενά από τον διευθυντή του σχολείου, καθιστάμενοι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας ενώ, συγχρόνως, αισθάνονται ότι η εργασία τους αναγνωρίζεται και ότι επικρατεί πνεύμα συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων τους (Πασιαρδή, 2001). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος βρήκαν ικανοποιητικό τον τρόπο διοίκησης του σχολείου τους, ενδιαφέρουσα την εργασία τους και διατηρούσαν καλές σχέσεις με τους μαθητές τους. Ωστόσο, φάνηκε ότι επιζητούσαν μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου τους και περισσότερη συνεργασία: μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκ μέρους των μαθητών για το μάθημα, περισσότερη διάθεση συνεργασίας εκ μέρους των γονέων και των συναδέλφων τους, περισσότερες παροχές υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία. Παράλληλα το ηθικό τους ήταν μέτριο, κάτι που φανερώνει ότι χρειάζονται υποστήριξη στους τομείς που αισθάνονταν ότι υπάρχουν ελλείψεις. Από την άλλη μεριά, ο παράγοντας «Ηθικό» έχει να κάνει και με την προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού, με τις συνθήκες της ζωής του εκτός της εργασίας του καθώς και με άλλες πλευρές του επαγγέλματός του (π.χ. οικονομικές απολαβές), που δεν εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, καθώς στόχος ήταν η διερεύνηση του σχολικού κλίματος. Η δυσκολία που φάνηκε να υπάρχει ως προς τη θέσπιση κοινών μα- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ θησιακών και παιδαγωγικών στόχων εκ μέρους του συνόλου του διδακτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας οφείλεται ενδεχομένως στην έλλειψη σχετικής κουλτούρας συνεργασίας στην ελληνική εκπαίδευση, που έχει ως αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να λειτουργεί περισσότερο ως μονάδα στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας παρά ως μέλος μιας ομάδας. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που βασίζεται στη συναίνεση και τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγηση ως προς την επίτευξη των στόχων. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του δείγματος στη δημόσια εκπαίδευση δε φάνηκε να παίζει ρόλο στην αντίληψη τους σχετικά με το σχολικό κλίμα. Το φύλο φάνηκε να διαφοροποιεί τις απαντήσεις τους στην ερώτηση που αφορούσε στην ευελιξία του σχολείου, με τις γυναίκες να θεωρούν ότι ήταν λιγότερο ευέλικτο. Σ ό,τι είχε να κάνει με την επάρκεια του σχολείου σε επίπεδο υλικοτεχνικό αλλά και σε επίπεδο σχέσεων (πιο προσωπικές σχέσεις με συναδέλφους) οι άνδρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν περισσότεροι ικανοποιημένοι σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους. Ενδεχομένως, το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει την τάση των ανδρών εκπαιδευτικών να μην εκφράζουν ανοιχτά τις ανάγκες τους, συμμορφούμενοι προς το στερεότυπο που θέλει τους άνδρες να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους, ή αντικατοπτρίζει την μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που αναπτύσσουν κοινωνικά και επαγγελματικά οι άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Τα αποτελέσματα αυτά δε συμφωνούν με έρευνα σχετικά με το σχολικό κλίμα που διεξήχθη στην Κύπρο σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πασιαρδή, 2001), όπου οι άνδρες εκπαιδευτικοί ήταν γενικά πιο δυσαρεστημένοι σε σύγκριση με τις γυναίκες συναδέλφους τους. Διαφορές φάνηκαν να υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών τύπων σχολείων, όχι όμως σε όλους τους παράγοντες. Το Πειραματικό Γυμνάσιο φάνηκε να υπερτερεί ως προς το σχολικό κλίμα, σύμφωνα με την ά- ποψη των εκπαιδευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές είχαν περισσότερα κίνητρα, κάτι που ερμηνεύεται ενδεχομένως και από το γεγονός ότι η φοίτηση στο συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί επιθυμία των μαθητών, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση. Οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικού Γυμνασίου δήλωσαν, επίσης, ότι το σχολείο τους ήταν ευέλικτο και ανοιχτό σε αλλαγές και καινοτομίες, κάτι που συνάδει, βέβαια, με την αποστολή των πειραματικών σχολείων, που περιλαμβάνει την πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών και την προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας, ενώ δήλωσαν, επίσης, ότι τους παρέχο- 56 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

15 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ νταν αρκετά από όσα χρειάζονταν για το διδακτικό τους έργο. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των πολυπολιτισμικών σχολείων του κέντρου της Αθήνας δήλωσαν από τη μια μεριά ότι οι μαθητές είχαν λιγότερα κίνητρα και από την άλλη ότι οι ίδιοι δεν ελάμβαναν όση υλική και ηθική υποστήριξη θα ήθελαν (επάρκεια του σχολείου), τους τοποθετεί σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους συναδέλφους τους των άλλων σχολείων. Τέλος, τα σχολεία των «ακριβών» προαστίων ήταν, κατά δήλωση των εκπαιδευτικών τους, λιγότερο ευέλικτα σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία. Ωστόσο, η μικρή αυτή έρευνα αποτελούσε προκαταρκτική διερεύνηση του θέματος, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν ήταν μεγάλος και οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από λίγα σχολεία της Αττικής. Θεωρούμε ότι η έρευνα χρειάζεται να συνεχισθεί σε αντιπροσωπευτικό αριθμό σχολείων όλης της επικράτειας για να είμαστε σε θέση να εξαγάγουμε ασφαλέστερα και γενικεύσιμα συμπεράσματα. Παράλληλα θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να διεξαχθούν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντίληψη τους για το σχολικό κλίμα, προκειμένου να προσπελασθεί η πολυσύνθετη αυτή έννοια. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η αξιολόγηση του κλίματος κάθε σχολικής μονάδας από τους εκπαιδευτικούς δίνει πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετική συχνά εμπειρία των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου. Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται να απομακρυνθεί από την αντίληψη της αξιολόγησης ως αναζήτησης του λάθους και απόδωσης ευθύνης, αντίληψη, η οποία ενδεχομένως αποτελεί και την αιτία, μαζί με την καχυποψία ως προς την εφαρμογή της, για τη συχνά αρνητική στάση των εκπαιδευτικών ως προς την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από το ρόλο τους είναι πολύ εκτεθειμένοι στην κριτική και αποδέκτες πολλών και συχνά αντικρουόμενων απαιτήσεων από τους μαθητές, τους γονείς, την κοινωνία και την Πολιτεία. Ε- ξάλλου, η παραδοσιακή άποψη σχετικά με τον έλεγχο των εκπαιδευτικών με γραφειοκρατικές, διοικητικές στρατηγικές έχει δώσει τη θέση της στην άποψη που δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται τον επαγγελματικό ρόλο των εκπαιδευτικών (Conley & Muncey, 2005). Έτσι, η αξιολόγηση και ειδικότερα η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας αποκτά περισσότερο νόημα όταν έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση των συνθηκών μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση των μελών της σχολικής κοινότητας και τη συνολική θεώρηση της σχολικής πραγματικότητας τόσο σε επίπεδο θεσμικό όσο και ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

16 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ Βιβλιογραφία ΠΑΣΙΑΡΔΗ, Γ. (2001). Το σχολικό κλίμα. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση των βασικών παραμέτρων του. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. ΣΑΪΤΗΣ Χ. (2007). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα. COHEN, J., MCCABE, L., MICHELLI, N. M. & PICKERAL, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. Teachers College Record, 111, CONLEY S. AND MUNCEY, D. E. (2005). Organizational Climate and Teacher Professionalism: Identifying Teacher Work Environment Dimensions. In H. Jerome Freiberg (Ed.) School climate. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. London: Taylor & Francis. FABRIGAR, L. R., & MACCALLUM, R. C. (1999). Evaluating the Use of Exploratory Factor Analysis in Psychological Research. Psychological Methods, Psychological Methods(3), FREIBERG, H. J. (2005). Introduction. In H. Jerome Freiberg (Ed.) School climate. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. London: Taylor & Francis. FREIBERG, H. J. AND STEIN, T. A. (2005). Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. In H. Jerome Freiberg (Ed.) School climate. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. London: Taylor & Francis. HALL, G. E. & GEORGE, A. A. (2005). The impact of principal change facilitator style on school and classroom culture. In H. Jerome Freiberg (Ed.) School climate. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. London: Taylor & Francis. HALPIN, A. W. & CROFT, D. B. (1963). The Organizational Climate of Schools. Chicago: Midwest Administration Center. HINTON, P. R. (2004). Statistics explained. London and New York: Routlege. HOY, W. K. & HANNUM, J. W. (1997). Middle school climate: An empirical assessment of organizational health and student achievement. Educational Administration Quarterly, 33, HOY, W. K. & FELDMAN, J. A. (2005). Organizational Health Profiles for High Schools. In H. Jerome Freiberg (Ed.) School climate. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. 58 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

17 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ London: Taylor & Francis. HOY, W., TARTER, J. C. & KOTTKAMP, B. (1991). Open School/Healthy Schools: Measuring Organizational Climate. London: Sage. MEYERS, L. S., GAMST, G., & GUARINO, A. J. (2006). Applied multivariate research : design and interpretation. London: SAGE. MILES, M. B. (1969). Planned change and organizational health: Figure and ground. In F. D. Carver and T. J. Sergiovanni (Eds.) Organizations and Human Behavior. New York: McGraw Hill. RAYKOV, T., & MARCOULIDES, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. New York: Routledge/Psychpress. ROLAND, E. & GALLOWAY, D. (2004). Professional cultures in schools with high and low rates of bullying. School effectiveness and school improvement, 15 (3-4), ROSENHOLTZ, S. J. (1989). Teachers workplace: The social organization of schools. New York: Longman. SERGIOVANNI, T. J. (1994). Building Community in Schools. San Francisco: Jossey Bass. WANG, M.C.; HAERTEL, G.D.; WALBERG, H.J. (1993). Toward a knowledge base for school learning. Review of educational research (Washington,DC), vol. 63, p ZULLIG K. J., KOOPMAN T. M., PATTON J. M., UBBES V. A., (2010). School Climate: Historical Review, Instrument Development, and School Assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, 28 (2). Abstract School climate has been described as a key factor of school life, which should be taken into account in schools self-evaluation. The study presented in this paper aimed at investigating the school climate factors perceived by secondary school teachers. For this purpose, a questionnaire regarding perceptions of school climate was constructed and administered at 59 teachers of five secondary schools in Attica. Findings suggested that nine school climate factors were identified: administration, job interest, students with motives, flexibility, cooperation, efficiency, compliance to curriculum, morale and response. «Response», «job interest» and «compliance to curriculum» were the most represented factors in the schools of the study, whereas «cooperation», «morale», «efficiency» and ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/

18 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ «students with motives» the least. Statistically significant differences regarding the perception of some school climate factors were also found among teachers from different schools as well as between male and female teachers. The findings of the study may contribute in the ongoing discussion of self-evaluation of Greek schools. Ο Δημήτρης Ζμπάινος γεννήθηκε στην Έδεσσα. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θράκης και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Diploma, Master) στο Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου αναγορεύθηκε διδάκτορας. Είναι Λέκτορας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε μεταπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής Αθηνών. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα ψυχολογίας της εκπαίδευσης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων Η Αδαμαντία Γιαννακούρα σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Παιδαγωγική Ψυχολογία στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 60 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3/2010

Ερωτηματολόγιο μαθητών Ερωτήσεις σχετικά µε το σχολικό κλίµα

Ερωτηματολόγιο μαθητών Ερωτήσεις σχετικά µε το σχολικό κλίµα 1) Οι καθηγητές στο σχολείο µου, συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο σ όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από την επίδοση, το φύλο ή την εθνική τους καταγωγή. 2) Οι καθηγητές µου είναι πρόθυµοι να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡ ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ EΣΔΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα ΞΥΔΕΑ-ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Ηρακλής Ηρακλέους, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διπλωματική Εργασία Σχολική Αποτυχία Η περίπτωση του Νομού Λέσβου Επιβλέπων Καθηγητής : Τσομπάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Κ. Π. Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο Κύπρου 27 Οκτωβρίου 2012 Ημερίδα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συναρμολογούμενων Μοντέλων για τη Διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα