ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ- ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ- ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ- ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ Ανδρέας Τζάνης, PhD Επίκουρος Καθηγητής

2 ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ Γεωφυσική μέθοδος γνωστή και με τα ακρωνύμια: GROUND PROBING RADAR (GPR) GROUND PENETRATING RADAR (GPR) SUBSURFACE INTERFACE RADAR (SIR) GEORADAR Γεω-επιστημονική εφαρμογή της μεθόδου τηλεανίχνευσης Radio Detection And Ranging

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ; Βραχείς παλμοί ραδιοφωνικών συχνοτήτων εκπέμπονται προς το υπέδαφος και το σήμα που ανακλάται από προς την επιφάνεια καταγράφει την θέση υπεδαφικών σκεδαστών και τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. Κύριες εφαρμογές Γεωραντάρ: Γεωλογική χαρτογράφηση και απεικόνιση υπεδάφους: Χρησιμοποιούνται συχνότητες <500MHz για να επιτευχθεί βαθύτερη διείσδυση. Τεχνικά έργα / μη-παρεμβατικός έλεγχος κατασκευών: Χρησιμοποιούνται συχνότητες >500MHz για να επιτευχθεί καλή ανάλυση. Ανίχνευση / απεικόνιση διαρροής αποβλήτων και μολυντών. Ανίχνευση φυσικών κοιλοτήτων και ρωγμών. Έλεγχος ποιότητας οδοστρωμάτων Αρχαιολογική έρευνα Ιατροδικαστική επιστήμη και ανίχνευση θαμμένων πυρομαχικών

4 Διάδοση ΗΜ κυμάτων - Ανασκόπηση Εξίσωση διάδοσης στο πεδίο συχνότητας: E = iωµσe ω µε E x Ένα επίπεδο ΗΜ κύμα διαδίδεται σε διεύθυνση ορθογώνια προς την διεύθυνση ταλάντωσης αμφοτέρων των ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίων: E x H Η χωρική μεταβολή του πεδίου περιλαμβάνει διάχυση (πρώτος όρος δεξιού σκέλους) και διάδοση ή ακτινοβολία (δεύτερος όρος δεξιού σκέλους). Η ειδική αγωγιμότητα σ ελέγχει τις ωμικές ιδιότητες του μέσου διάδοσης και η διηλεκτρική σταθερά ε τις διηλεκτρικές ιδιότητες.. Η ταχύτητα και απόσβεση του κύματος σε συγκεκριμένο μέσο παρέχεται από τον κυματαριθμό : k εµ σ εµ σ = iωµσ ω µε = ω iω ωε ωε

5 Συχνοτική εξάρτηση ραδιοκυμάτων Γεωραντάρ Χαμηλές συχνότητες (σχεδόν-στατικό όριο) : ω ε << ωσ και ο όρος ακτινοβολίας μπορεί να αγνοηθεί τα χαμηλόσυχνα πεδία διαδίδονται διαχυτικά. Υψηλές συχνότητες : ω ε >> ωσ και ο όρος διάχυσης μπορεί να αγνοηθεί τα υψίσυχνα πεδία διαδίδονται δι ακτινοβολίας (οδεύοντα κύματα, π.χ. Γεωαρντάρ σε ξηρό πάγο). Υψηλή αγωγιμότητα: Ο όρος διάχυσης κυριαρχεί και το πεδίο αποσβένυται ταχύτατα (π.χ. Γεωραντάρ σε θαλασσινό νερό). Συνήθη γεωλογικά περιβάλλοντα : Τα πεδία συχνοτήτων Γεωραντάρ διαδίδονται στο όριο μεταξύ ακτινοβολίας και διάχυσης εκατέρα διεργασία δυνατόν να κυριαρχεί αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών. Σε στεγνά πετρώματα τα σήματα Γεωραντάρ διαδίδονται ως κύματα, (κυρίως δι ακτινοβολίας). Σε αργίλους και παρουσία ηλεκτρολυτών (χαμηλή αγωγιμότητα), τα σήματα Γεωραντάρ διαδίδονται ως διαχυτικά κύματα και αποσβένυνται ταχύτατα. Μαγνητικά εδάφη: Συνήθως θεωρούμε ότι μ=1, αλλ αυτό δεν αληθεύει σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα μαγνητίτη, όπου η μεταβολή της μαγνητικής διαπερατότητας επηρεάζει την ταχύτητα διάδοσης και τον συντελεστή ανάκλασης. Μεταλλικά σώματα : Λόγω της εξαιρετικά υψηλής αγωγιμότητας, τα σήματα Γεωραντάρ δεν διαδίδονται εντός μεταλλικών αντικειμένων, περιοριζόμενα στην επιφάνειά τους, όπου απορροφώνται εντόνως.

6 Απόσβεση ραδιοκυμάτων Γεωραντάρ Αφού διαδοθεί σε απόσταση x, το πλάτος της ηλεκτρικής συνιστώσας του ΗΜ κύματος είναι E 0 exp(-α x) όπου α = Re[k] είναι ο συντελεστής απόσβεσης, εµ σ α = ω 1+ 1 ωε Το επιδερμικό βάθος είναι δ = 1/α. Για (σ/ωε) <<1 (υπερισχύει το ρεύμα μετατόπισης) και παραμαγνητικά υλικά, το επιδερμικό βάθος δίδεται προσεγγιστικά από την 5,31 K( ω) δ = m σ όπου σ είναι σε ms/m και Κ είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά: ε(ω) = Κ(ω)ε 0. Ο τύπος του επιδερμικού βάθους είναι διαφορετικός από αυτόν των χαμηλόσυχνων πεδίων, λόγω της ύπαρξης ρεύματος μετατόπισης. Σε αγώγιμα μέσα το επιδερμικό βάθος είναι πολύ μικρό και το σήμα αποσβένυται ταχύτατα.: Το θαλασσινό νερό έχει μέσο επιδερμικό βάθος 0.01 m Οι υγρές άργιλοι έχουν μέσο επιδερμικό βάθος 0.3 m. Σε άνυδρα / ξηρά υλικά χαμηλής αγωγιμότητας το βάθος διείσδυσης είναι πολύ μεγαλύτερο. Πρακτικός κανόνας: Όταν η ειδική αγωγιμότητα ενός γεωλογικού μέσου είναι μεγαλύτερη των 10 ms/m ( ειδική αντίσταση < 100 Ωm), η χρήση γεωραντάρ δεν ενδείκνυται

7 V m = Ταχύτητα ραδιοκυμάτων Γεωραντάρ ω 1 c = = Im{ k} Kµ r µ ε µ + + K r (1 ) 1 (1 + ) P P c 0.3 m/ns, η ταχύτητα του φωτός στο κενό = (μ 0 ε 0 ) -1/ Κ η σχετική διηλεκτρική σταθερά (ε = Κ ε 0 ). μ r η σχετική μαγνητική διαπερατότητα (μ = μ r μ 0 ). P = σ /ωε είναι ο παράγων απώλειας (loss factor) Εάν θεωρήσομε μέσο διάδοσης με παραμαγνητικές ιδιότητες ( μ r = 1) και μικρές απώλειες (P<<1): c 0. 3 V m = = m/ns K K Οι ταχύτητες των σημάτων Γεωραντάρ εξαρτώνται από την σύσταση των υπεδαφικών σχηματισμών και το περιεχόμενο υγρό κλάσμα. Η K μεταβάλλεται από 1 στον αέρα μέχρι 81 στο γλυκό νερό Οι ταχύτητες κυμαίνονται από m/ns στον αέρα μέχρι m/ns στο νερό. Για τα περισσότερα γεωλογικά υλικά οι ταχύτητες κυμαίνονται μεταξύ 0.06 και m/ns.

8 Ανάκλαση ραδιοκυμάτων Γεωραντάρ Το ποσοστό του σήματος που ανακλάται από μία επαφή διαφορετικών σχηματισμών, εξαρτάται από την αντίθεση διηλεκτρικών ιδιοτήτων. Το πλάτος του ανακλώμενου κύματος δίδεται από τον συντελεστή ανάκλασης: R = V V V + V 1 1 όπου V 1 και V είναι οι ταχύτητες στα στρώματα 1 και αντίστοιχα και ε 1 and ε είναι οι διηλεκτρικές σταθερές (-1< R < 1). Οι διηλεκτρικές ιδιότητες τέτοιων διφασικών μέσων είναι συνήθως ο μέσος των ιδιοτήτων των δύο φάσεων : Κ = (1-φ)Κ μ + φκ υ όπου φ το ολικό πορώδες του σχηματισμού και Κ μ,, Κ υ οι σχετικές διηλεκτρικές σταθερές της στερεάς μήτρας και του πορικού ρευστού αντίστοιχα. Οι ανακλάσεις παράγονται από μεταβολές στην ταχύτητα διάδοσης και αντικατοπτρίζουν αλλαγές στο περιεχόμενο υγρό κλάσμα. = Τα γεω-υλικά συνήθως αποτελούνται από μία σχετικά αντιστατική στερεά μήτρα και κορεσμένο ή ακόρεστο πορώδες. Η ταχύτητα των σημάτων τότε είναι : ε ε ε ε V = c (1 ϕ) K µ + ϕ K υ

9 Διεισδυτική ικανότητα ραδιοκυμάτων Γεωραντάρ Η ελάττωση πλάτους ραδιοκυμάτων συναρτήσει του βάθους διείσδυσης οφείλεται σε: Γεωμετρική εξάπλωση του μετώπου του κύματος. Σκέδαση από μικρές ανομοιογένειες (ανακλαστήρες). Ανακλάσεις σε υπεδαφικούς στόχους. Απόσβεση (μετατροπή σε θερμική ενέργεια). Απώλειες κεραίας. Η ανιχνευσιμότητα υπεδαφικών στόχων εξαρτάται από Την ισχύ και συχνότητα του πομπού Την φύση του στόχου Τις απώλειες ενέργειας Τα σύγχρονα συστήματα ανιχνεύουν σήματα τουλάχιστον 160db ασθενέστερα από τον εκπεμφθέντα παλμό και η επίδοση αυτή βαίνει συνεχώς βελτιούμενη. Εάν το άθροισμα σε db όλων των παραγόντων απώλειας ενέργειας είναι ίσο προς F, τότε η εξίσωση εμβελείας γεωραντάρ γράφεται F = -10lοg10[Αλe-4αr/16πr4] Όπου λ το μήκος κύματος, Α παράγων με διαστάσεις έκτασης που χαρακτηρίζει το στόχο και r η εμβέλεια, δηλ. το θεωρητικά μέγιστο βάθος στο οποίο μπορεί να ανιχνευθεί ο στόχος.

10 Κατακόρυφη ανάλυση Ορίζεται ως ο ελάχιστος κατακόρυφος διαχωρισμός που οφείλουν να έχουν δύο διακριτοί ανακλαστήρες προκειμένου να είναι ανιχνεύσιμοι με δεδομένη κεραία (συχνότητα). Συνήθως θεωρείται ίσος προς το ¼ του μήκους κύματος που αντιστοιχεί στην κεντρική συχνότητα της κεραίας. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα της κεραίας, τόσο βραχύτερης διάρκειας ο παλμός και μεγαλύτερη η διακριτική ικανότητα αλλά και μικρότερο το βάθος διείσδυσης. Το μήκος κύματος είναι λ = V m f Όπου V m είναι η ταχύτητα του μέσου και f η συχνότητα. Θεωρητική διακριτική ικανότητα (λ/4) για διαφορετικές κεραίες. Antenna Frequency V m (m/ns) 10 MHz 500 MHz 900 MHz Soil (cm) Bedrock (cm)

11 Συστήματα Γεωραντάρ Τα συστήματα Γεωραντάρ αποτελούνται από μία γεννήτρια σήματος, κεραίες εκπομπής και λήψης και ένα αναλογικό ή ψηφιακό καταγραφέα με δυνατότητες γραφικής απεικόνισης. Η κεραία εκπομπής (Tx) παράγει παλμικά ραδιοκύματα που διαδίδονται ως ευρεία δέσμη με ταχύτητα 300,000 km/s (0.3 m/ns) στον αέρα και σαφώς μικρότερη στο έδαφος. Η διάρκεια και κυματομορφή του πηγαίου παλμού εξαρτάται από την συχνότητα λειτουργίας της κεραίας, αλλά τυπικά είναι μικρότερη των 0 ns. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της κεραίας, τόσο χαμηλότερη η συχνότητα που μπορεί να εκπεμφθεί. Κεραίες των 100 MHz έχουν φάσμα λειτουργίας ~50-00 MHz Ο χρόνος διαδρομής από τον πομπό προς κάποιο υπεδαφικό στόχο και πίσω στον δέκτη έχει διάρκεια το πολύ ns Δύο τύποι συστημάτων Γεωραντάρ: Μονοστατικά συστήματα: Μία μόνο κεραία χρησιμεύει ως πομπός και δέκτης ταυτόχρονα (εκπέμπει αλλάζει λειτουργία δέχεται /καταγράφει κ.ο.κ.) Διστατικά συστήματα: Πομπόςκαι δέκτης είναι ξεχωριστές κεραίες

12 ΔΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ Η κεραία εκπομπής (Tx) παράγει παλμικά ραδιοκύματα που διαδίδονται ως ευρεία δέσμη με ταχύτητα 300,000 km/s (0.3 m/ns) στον αέρα και σαφώς μικρότερη στο υπέδαφος. Το σήμα οδεύει κατά μήκος της επιφάνειας και αφικνείται απ ευθείας στον δέκτη. Το σήμα διαδίδεται στο υπέδαφος και όταν συναντά επαφή μεταξύ στόχων με διαφορετικές ιδιότητες σκεδάζεται και μέρος της ενέργειάς του κατευθύνεται προς τη επιφάνεια όπου καταγράφεται από τον δέκτη. Το «ραδιο-γράφημα» συνηθέστερα απεικονίζεται με χρωματισμό μεταβλητής έντασης Εικόνες από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

13 ΔΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΥΡΥΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ (WIDE ANGLE REFLECTION) Διασκόπηση ταχύτητας Εφαρμόζεται μόνο σε οριζόντιους υπεδαφικούς σκεδαστές αλλά εκτελείται ταχέως και με ευκολία. Η ταχύτητα του μέσου διάδοσης είναι η ταχύτητα που απεικονίζει την υπερβολή των ανακλάσεων σε οριζόντια ευθεία. Εικόνες από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

14 ΔΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (CΟΜΜΟΝMID-POINT GATHER) Διασκόπηση ταχύτητας Εφαρμόζεται για επίπεδους υπεδαφικούς σκεδαστές Tx h Μέσο Σημείο h Rx vt vt z Υπερβολή ανάκλασης vt Η ανάκλαση θα εμφανίζεται επί φαινομένου βάθους vt/ κάτω από τον δέκτη διότι ο χρόνος διαδρομής οφείλει να υπακούει την υπερβολική εξίσωση vt h = z Εικόνες από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

15 ΔΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ CROSS-HOLE Χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό διασταυρούμενων μετρήσεων από διαφορετικά βάθη πομπού δέκτη, προκειμένου να προσδιορίσει με σημαντική ακρίβεια την ενδιάμεση κατανομή ταχύτητας. Εικόνες από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

16 ΜΟΝΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ Μία μόνο κεραία χρησιμεύει ταυτόχρονα ως πομπός και δέκτης. Η κεραία εκπέμπει, αλλάζει λειτουργία, δέχεται και καταγράφει επιστέφον σήμα, αλλάζει λειτουργία, εκπέμπει κ.ο.κ.). Τεχνολογικά πιο περίπλοκα συστήματα, δεν επιτρέπουν άμεσα ανάλυση ταχύτητας στρωματοειδών σχηματισμών όπως τα διστατικά. Πολύ πιο εύχρηστα και παραγωγικά από τα διστατικά. Εικόνες από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

17 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΕΔΑΣΤΕΣ Tx/Rx h vt z vt Υπερβολή περίθλασης Σημειακοί ή μικροί σκεδαστές θα εμφανίζονται στο «ρανταρο-γράφημα» ως περιθλάσεις υπερβολική μορφής. Η επιστρέφουσα κυματομορφή θα εμφανίζεται παραγόμενη σε φαινόμενο βάθος vt/ κάτω από τον δέκτη, διότι ο χρόνος διαδρομής οφείλει να υπακούει την υπερβολική εξίσωση vt h = z Περιθλάσεις από θαμμένους στόχους διαφορετικής γεωμετρίας. Εικόνα από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Χαρτογράφηση Ιζηματογενών ακολουθιών στην ξηρά. Το Γεωραντάρ μπορεί να χαρτογραφήσει αβαθείς ιζηματογενείς ακολουθίες με πολύ υψηλή ανάλυση και να διακρίνει διαφορετικά ιζηματογενή περιβάλλοντα. Για βαθύτερη διείσδυση απαιτούνται κεραίες χαμηλότερων συχνοτήτων.

19 Εφαρμογή: Διαχείριση Υδροφορέων Επαναληπτικές (time-lapse) μετρήσεις Γεωραντάρ μπορούν να ανιχνεύσει χρονικές μεταβολές της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, εφόσον αυτός βρίσκεται σε προσπελάσιμα βάθη. Η ανιχνευσιμότητα του υδροφόρου ορίζοντα εξαρτάται από το πάχος της ζώνης τριχοειδούς κυκλοφορίας, η οποία παράγει βαθμιαία μεταβολή των διηλεκτρικών ιδιοτήτων επάνω από το κορεσμένο πορώδες. Πολύ παχιά τριχοειδής ζώνη μπορεί να απορροφήσει τελείως το σήμα! Παράδειγμα: Ψευδοτομή γεωραντάρ ληφθείσα με κεραία 5 MHz και βήμα μετρήσεων 1m, υπεράνω αμμώδους μοραίνας (διορθωμένη για την τοπογραφία). Οι ανακλάσεις παράγονται από μεταβολές πορώδους ή από μεταβάσεις από αμμώδη προς αργιλώδη ιζήματα. Ο υδροφορέας εμφανίζεται ως οριζόντια ανάκλαση διατέμνουσα τα κεκλιμένα ιζήματα: συνεχής προς Β αλλά ασαφέστερος προς Ν λόγω υψηλής απορρόφησης του σήματος. Στα 150m παρατηρείται μετατόπιση του υδροφορέα κατά m λόγω διασταύρωσης με ισχυρό κεκλιμένοανακλαστήρα, πιθανόναποτελούμενοαπό στρώμα αργίλων. Με ταχύτητα m/ns (από ανάλυση δεδομένων CMP), το βάθος του υδροφορέα είναι περί τα 4m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μόλυνση υπεδαφικών υδροφορέων Το Γεωραντάρ συχνά μπορεί να ανιχνεύσει μολυσμένο υπεδαφικό νερό διότι αυτό περιέχει διαλελυμένα άλατα και οξέα τα οποία αυξάνουν την ηλεκτρική του αγωγιμότητα και το καθιστούν αδιαφανές στα σήματα γεωραντάρ. Παράδειγμα 1: ΧΥΤΑ σε λεπτόκοκκες άμμους ~0 m υπεράνω βράχου. Παράδειγμα : Λάκκος απορριμάτων πλησίον υδροφόρου ορίζοντα. Ανάβλυση Υδρογονανθράκων Ανακλάσεις παράγονται από μεταβολές στην υγρασία του εδάφους. Οι μολυσμένες ζώνες χαρακτηρίζονται από υψηλή απορρόφηση της ακτινοβολίας, και αναβλύζουν προς την επιφάνεια στα 40-60m, ενώ βρίσκονται σε βάθος 6m στα m. Έγιναν μετρήσεις αγωγιμότητας πορικών ρευστών ληφθέντων με γεωτρήσεις. Η γραμμή δείχνει το όριο σ>10ms/m και συμπίπτει με το όριο της ανάβλυσης. Υδροφόρος ορίζων Εικόνα από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ Λάκκος

21 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ανίχνευση θαμμένων μεταλλικών αντικειμένων Τα θαμμένα μέταλλα είναι ανιχνεύσιμα διότι ο συντελεστής ανάκλασής τους σς σχέση με το περιβάλλον προσεγγίσει το 1 Το σήμα επιστέφει εξ ολοκλήρου και δεν διεισδύει στο μέταλλο. Παράδειγμα: Πολλαπλά βαρέλια και σωλήνες Εικόνα από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

22 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Χαρτογράφηση γραμμών παροχής υπηρεσιών Αβαθείς σωλήνες και καλώδια εμφανίζονται ως ρηχές περιθλάσεις! Τα δεδομένα ελήφθησαν με κεραία 100 MHz. Τα βέλη δείχνουν περιθλάσεις από ρηχούς σωλήνες. Το βάθος διείσδυσης είναι σημαντικό διότι τα ιζήματα είναι κορεσμένα με γλυκό νερό χαμηλής αγωγιμότητας. Ο υδροφορέας εμφανίζεται ως οριζόντια ανάκλαση που τέμνει κεκλιμένους ανακλαστήρες στο αμμώδες υπέδαφος. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Εφαρμογή σε οικιστικό περιβάλλον, με κεραία 500 MHz

23 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ακεραιότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος Ο οπλισμός μπορεί να παραμορφωθεί κατά την διάρκεια της πλήρωσης ή από σεισμική δραστηριότητα αλλά και άλλες αιτίες, πράγμα που μπορεί ελεγχθεί με χρήση Γεωραντάρ υψηλών συχνοτήτων, π.χ. κεραίες 500 MHz ή 900 MHz. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εργασία ελέγχου ΔΟΚΟΙ Εικόνα από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

24 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΕΝΩΝ Το γεωραντάρ χρησιμοποιείται εκτεταμένα για έλεγχο επένδυσης σηράγγων και υπονόμων και ανίχνευση κενών χώρων. Τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν στο κενό τρεις φορές ταχύτερα από ότι στο έδαφος και πετρώματα και εμφανίζουν «έλκουν» τις ανακλάσεις των βαθυτέρων οριζόντων προς τα άνω όταν διέρχονται από κάποιο κενό. Δυνατόν επίσης να υπάρξει φαινόμενο συντονισμού εάν το μήκος κύματος του σήματος είναι μικρότερο του μεγέθους του κενού. Κενά σε προσφάτως ολοκληρωθέν οδόστρωμα 6- INCH VOID 3-INCH VOID 1-INCH VOID Εικόνα από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

25

26 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Εικόνα από την εταιρεία κατασκευής γεωραντάρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...346 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ...348

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...346 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ...348 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ από τον Ανδρέα Τζάνη, PhD. Λέκτορα Γεωφυσικής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Η Ενότητα 3.3.3 είναι εκτός θέματος και εξεταστέας ύλης.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Η Ενότητα 3.3.3 είναι εκτός θέματος και εξεταστέας ύλης. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ (Β0101) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (GROUND PROBING RADAR) από τον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 1. Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 1.1 Γενικά. 1.2 Ελαστικές σταθερές

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 1. Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 1.1 Γενικά. 1.2 Ελαστικές σταθερές . Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. Γενικά Τα σεισμικά κύματα είναι φορείς μηνυμάτων που μεταφέρουν πληροφορία για τη δομή του εσωτερικού της γης. Τα κύματα αυτά προκαλούν την ταλάντωση των υλικών σημείων, γεγονός που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998 Το σύγγραμμα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας ιδάσκοντες: Κυριάκος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Φώτης Γκιουλέκας, ιδάσκωνπ... 407/80 ΤΜΗΥΠ Κώστας Μπερµπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας Α

Διαβάστε περισσότερα

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence 7. ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ SAR «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 2 7.1 ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ... 5 7.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ - LOGGING)

7. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ - LOGGING) 7. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ - LOGGING) 7.1 Εισαγωγή Τα υλικά κοπής των πετρωμάτων που μεταφέρονται στην επιφάνεια, κατά την εκτέλεση μιας γεώτρησης, είναι δύσκολο να ερμηνευθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΙΣΜΟΟ ΕΓΚΟΙΛΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Μικροκυμάτων Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή εργασία: Θέμα: Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς τριφασικού μετασχηματιστή. Study of thermal behavior of a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ)

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ) 1.1 Γενικά Στο θαλάσσιο περιβάλλον εξελίσσεται ταυτόχρονα ένα πλήθος κυματικών φαινομένων, αρκετά από τα οποία βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩN Πτυχιακή εργασία µε θέµα Ιατρικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής.

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Στη διαγνωστική ιατρική χρησιμοποιούνται υπέρηχοι συχνότητας 1-50 ΜΗz.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΤΟΥ STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: TO Α.Τ.Ε.Ι ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΤΟΥ STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: TO Α.Τ.Ε.Ι ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α Τ Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΤΟΥ STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων Βιοϊατρικής

Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων Βιοϊατρικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα