Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής"

Transcript

1 Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής 1 [1.1] Ορισμός της ιοίκησης Παραγωγής Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από εταιρείες κατασκευής αθλητικών ειδών μέχρι νοσοκομεία, ιδρύματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτός ο πλουραλισμός, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε μεγάλη ποικιλία παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών κάθε εταιρείας είναι από τις πλέον σημαντικές λειτουργίες της, διότι μόνο μέσα από μια προσεγμένη και καινοτόμο διοίκηση των υλικών και ανθρωπίνων πόρων επιτυγχάνει μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική και να ικανοποιήσει τους στόχους της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για αρκετό καιρό ο όρος «ιοίκηση Παραγωγής» αναφερόταν αποκλειστικά σε εταιρείες που κατασκεύαζαν προϊόντα ή αλλιώς ήταν εταιρείες παραγωγής. Η πολυπλοκότητα των σημερινών οικονομικών αγορών όμως είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του όρου και την οικειοποίησή του από την πλειονότητα των εταιρειών ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Ε.Π.Ε., Α.Ε., όμιλοι κ.τ.λ.). Σήμερα ο όρος διοίκηση παραγωγής αναφέρεται στην οριοθέτηση και στον έλεγχο των διαδικασιών εκείνων που στοχεύουν στη μετα-

2 1 o κεφάλαιο τροπή ανθρώπινων και υλικών πόρων σε αγαθά και υπηρεσίες. Ο ορισμός αυτός καλύπτει όλους τους τύπους οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, με ή χωρίς μονάδες παραγωγής. Στο Σχήμα 1.1 απεικονίζεται ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο αποτελείται από εισροές πόρων (inputs), εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες (operations and processes), εκροές πόρων υπό τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών (outputs) και ροή πληροφοριών (information) που συνδέουν την εταιρεία με το καταναλωτικό κοινό (customer participation) και το εξωτερικό περιβάλλον της (external environment). Με τον όρο εισροές πόρων αναφερόμαστε σε ανθρώπινο δυναμικό (εργατικό και στελεχικό δυναμικό), σε χρηματικά κεφάλαια για την απόκτηση και τη λειτουργία τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, σε πρώτες ύλες και σε εισαγόμενα υλικά που απαιτούνται αλλά δεν τα διαθέτει μια εταιρεία. Οι αριθμοί μέσα στους κύκλους παρουσιάζουν ορισμένες από τις εργασίες-διαδικασίες με τη βοήθεια των οποίων το καταναλωτικό κοινό και τα προσφερόμενα αγαθά έρχονται σε επαφή με τη χρήση των διαδικασιών παραγωγής. ιαδικασία (Process) είναι ένα σύνολο ενεργειών που χρησιμοποιεί μια ή και περισσότερες εισροές (π.χ. υλικά, ανθρώπινοι πόροι) και τις μετατρέπει σε προϊόντα ή υπηρεσίες που τελικό αποδέκτη έχουν τους πελάτες-καταναλωτές. Για παράδειγμα, σε μια φαρμακευτική εταιρεία διαδικασία είναι η μετατροπή πρώτων υλών (χημικά, κατά κύριο λόγο) σε φάρμακα. Σε μια αεροπορική εταιρεία διαδικασία είναι η μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους από μια περιοχή σε μια άλλη. Σ ένα σχολείο διαδικασία είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Οι διακεκομμένες γραμμές στο Σχήμα 1.1 αντιπροσωπεύουν τα δύο διαφορετικά είδη των εισροών: εισροές που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πελατών στη διαδικασία παραγωγής και εισροές που έχουν να κάνουν με γνώση και πληροφόρηση κατά τη διαδικασία μετατροπής των εσωτερικών πόρων σε υπηρεσίες και αγαθά. Λέγοντας συμμετοχή πελατών εννοούμε την ενεργή δράση τους προκειμένου να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν-διατεθούν ορισμένα προϊόντα που θα έχουν ως τελικούς αποδέκτες τους ίδιους τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, μια μορφή καταναλωτών είναι οι μαθητές που δραστηριοποιούνται μέσα στο μάθημα προκειμένου να λάβουν το αγαθό που λέγεται μόρφωση-παιδεία. Η έννοια πληροφόρηση αναφέρεται σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις απαιτήσεις-επιθυμίες των καταναλωτών, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, καθώς και με στοιχεία που προκύπτουν από την αγορά και το νομοθετικό πλαίσιο κάθε κοινωνίας. [ 22]

3 Εισαγωγή Οι διευθυντές έχουν ανάγκη απ όλες αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν ένα σύστημα παραγωγής. Σχήμα 1.1 Σύστημα ιοίκησης Παραγωγής Οι εισροές και οι εκροές ενός συστήματος ποικίλλουν ανάλογα με τις εταιρείες. ιαφορετικές είναι, π.χ., οι εισροές στο σύστημα παραγωγήςυπηρεσιών σε μια βιομηχανία ρούχων από ό,τι σε ένα κοσμηματοπωλείο. Το Σχήμα 1.1 αναφέρεται όχι μόνο σε μια εταιρεία στο σύνολό της αλλά και σ ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας εταιρείας, εφόσον το κάθε τμήμα έχει τις δικές του εισροές και εκροές και ένα δικό του μερίδιο της καταναλωτικής αγοράς, στο οποίο απευθύνεται, είτε αυτό είναι κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης, είτε οι ίδιοι οι καταναλωτές. To βέβαιο είναι ότι τόσο στις εταιρείες παραγωγής, όσο και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κάθε τμήμα έχει και εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει τη δική του αυτονομία και συνδέεται-συνεργάζεται λειτουργικά και με την υπόλοιπη εταιρεία. Επομένως, κάθε τμήμα πρέπει να ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες, την ποιότητα των παρεχόμενων αγαθών, τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και την ικανοποίηση των εργαζομένων του. [ 23]

4 κεφάλαιο 1 o [1.2] H ιοίκηση Παραγωγής ως ένα Σύνολο Αποφάσεων Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τα διευθυντικά στελέχη της διοίκησης της παραγωγής είναι οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν και το είδος αυτών, εφόσον τέτοιες αποφάσεις καθορίζουν το σκοπό και το περιεχόμενο αυτού που λέμε διοίκηση. Κάποιες από τις αποφάσεις αφορούν ζητήματα τακτικής, ενώ κάποιες άλλες είναι στρατηγικής σημασίας για την πορεία μιας εταιρείας. Τα στρατηγικά πλάνα έχουν να κάνουν με μακροχρόνιο σχεδιασμό, με ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την εταιρεία, ενώ τα πλάνα τακτικής αφορούν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και σχετίζονται με αποφάσεις τμημάτων και ομάδων εργασίας. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα λοιπόν των αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη, κατατάσσουμε τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση παραγωγής στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη θεματική ενότητα που πραγματεύονται: α) Αποφάσεις στρατηγικής σημασίας: Τα στελέχη της διοίκησης παραγωγής συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας και στην αναζήτηση και ανάδειξη εκείνων των ιδιαιτεροτήτων που θα καταστήσουν την επιχείρηση ανταγωνιστική στον κλάδο δραστηριοποίησής της. β) Αποφάσεις διαδικασιών: Όπως είδαμε και στο Σχήμα 1.1, οι διαδικασίες είναι σημαντικές για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών. γ) Αποφάσεις που αφορούν στην ποιότητα: Το ζήτημα της ποιότητας είναι σημαντικό για όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Τα στελέχη της επιχείρησης θέτουν στόχους σχετικούς με την ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών και αναζητούν τρόπους για να αποδεικνύουν την αλήθεια του ισχυρισμού τους. Πολύ συχνά δε χρησιμοποιούν και στατιστικά πακέτα ελέγχου της ποιότητας των διαδικασιών και των παραγομένων προϊόντων, τα οποία ουσιαστικά μετρούν-καταγράφουν δείκτες που δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα της παραγωγής. δ) Αποφάσεις που αφορούν στην ποσότητα παραγωγής: Επίκεντρο αυτών των αποφάσεων είναι ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων παραγωγής του συστήματος και η εξασφάλιση άρτια εξοπλισμένων εγκαταστάσεων της εταιρείας και υλικοτεχνικής υποδομής. ε) Αποφάσεις λειτουργικών ζητημάτων: Με τον όρο λειτουργικά ζητήματα αναφερόμαστε σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλέψεων, θέματα διαχείρισης και αποθήκευσης των προϊόντων. Σ αυτό το χώρο θα επικε- [ 24]

5 Εισαγωγή ντρώσουμε και το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου, αφού περιλαμβάνει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης και, άρα, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία της. Η επιτυχία των στελεχών διοίκησης, πάντως, προσδιορίζεται από το πόσο καλά μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ταυτόχρονα για ζητήματα τόσο τακτικής όσο και στρατηγικής. [1.3] Η ιοίκηση Παραγωγής ως ένα Λειτουργικό Τμήμα μιας Επιχείρησης Στο Σχήμα 1.2 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια εταιρεία είναι ένα σύνολο πολλών και διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων, που δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, είναι όμως σχετικά αυτόνομα και συνεισφέρουν το καθένα με το δικό του τρόπο στην καλύτερη απόδοση της επιχείρησης. Η συνεργασία των διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων και η επικοινωνία μεταξύ τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας. Σχήμα 1.2 Λειτουργίες και ιοίκηση Παραγωγής Σε μεγάλες εταιρείες το τμήμα διοίκησης παραγωγής είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή των εισροών (ανθρώπινων και υλικών πόρων) σε προϊόντα και υπηρεσίες έτοιμα προς κατανάλωση. Το τμήμα λογιστικής συλλέγει, αναλύει [ 25]

6 1 o κεφάλαιο και εκθέτει οικονομικές και λογιστικές πληροφορίες. Το τμήμα διανομής είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων τόσο στην αρχική τους μορφή (ως πρώτες ύλες ή ημιέτοιμα προϊόντα) όσο και στην τελική τους μορφή ως προϊόντα. Το τμήμα παραγωγής είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τις μεθόδους παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. Το τμήμα χρηματοοικονομικών ευθύνεται για τις επενδύσεις της εταιρείας και την πορεία της μετοχής της (όπου αυτό υφίσταται), ενώ το τμήμα διαφήμισης είναι υπεύθυνο για το προφίλ της εταιρείας προς το κοινό. Τέλος, το τμήμα προσωπικού είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις και την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών της. [1.4] Ανταγωνιστικότητα Eπιχειρήσεων Το σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σήμερα, τις καθιστά ανταγωνιστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες που δρουν είτε εξ ολοκλήρου είτε συμπληρωματικά στον ίδιο χώρο. Μια εταιρεία, λοιπόν, προκειμένου να είναι «μέσα στον κλάδο», με άλλα λόγια να είναι ανταγωνιστική στο περιβάλλον της, πρέπει να δώσει έμφαση στους ακόλουθους τομείς: α) Λογιστικό τμήμα (accounting) το οποίο επιμελείται των αναφορών του κόστους παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών και συνεισφέρει ουσιαστικά στην κοστολόγηση της παραγωγής. β) Χρηματοοικονομικό τμήμα (finance) το οποίο διαχειρίζεται τις μετοχές της εταιρείας, καθορίζει τους χώρους και τις ενέργειες που αυτή θα επενδύσει, τις χρηματοοικονομικές εισροές και εκροές που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του κάθε τμήματος της επιχείρησης. γ) Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (human resources) το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ατόμων που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, σχεδιάζοντας πλάνα, αναλύοντας καταστάσεις, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. δ) Τμήμα διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων (management information systems) το οποίο ευθύνεται για τα συστήματα πληροφορικής και τα συστήματα στήριξης αποφάσεων. ε) Τμήμα διαφήμισης-προώθησης (marketing) το οποίο ουσιαστικά συμβάλλει στη διαμόρφωση της ζήτησης των υπηρεσιών ή προϊόντων της εταιρείας από το καταναλωτικό κοινό, συνεισφέρει στην ισορροπία της [ 26]

7 Εισαγωγή παραγωγικής διαδικασίας παραγωγικών δυνάμεων και ζήτησης και στοχεύει στη διαρκή ικανοποίηση των αναγκών του κοινού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. στ) Τμήμα επιχειρησιακής διοίκησης (operations) το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της παραγωγής προκειμένου να καταστεί η εταιρεία ανταγωνιστική στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Η διοίκηση παραγωγής έχει ως βασικό κορμό δραστηριότητας την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που κατ εκτίμηση ζητά το καταναλωτικό κοινό. Με άλλα λόγια, ασχολείται μ εκείνο το κομμάτι της εταιρικής διάρθρωσης που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην ικανοποίηση των στόχων που έχει θέσει και στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της επιχείρησης, καθώς οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, κατασκευαστική-παραγωγική ή παροχής υπηρεσιών θέτει κάποιους στόχους και επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές προκειμένου να τους επιτύχει. [1.5] Εταιρείες Παραγωγής και Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών ιαφορές και Ομοιότητες Ο όρος «διοίκηση παραγωγής» μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιείτο μόνο για εταιρείες κατασκευής-παραγωγής προϊόντων. Η χρήση του σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. ασφάλειες ζωής) είναι κάτι καινούργιο, που έχει διαδοθεί μόλις τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα σ αυτά τα δύο είδη εταιρειών αφορούν: 1. Τη φυσική διάσταση των προϊόντων που πραγματεύεται η καθεμία. Τα προϊόντα είναι υλικά αγαθά με απτή υφή, κατασκευάζονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και μεταφέρονται, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και υπόκεινται σε φυσική φθορά από τη χρήση τους. Από την άλλη, οι υπηρεσίες είναι άυλα αγαθά με μη καθορισμένη μορφή, που δεν μπορούν να παρασχεθούν πριν από την εκδήλωση ζήτησης ή να αποθηκευθούν. 2. Τα διαφορετικά τμήματα του καταναλωτικού κοινού που απευθύνεται η καθεμία. Οι περισσότεροι αγοραστές δεν έχουν σχεδόν καμιά επαφή με την εταιρεία κατασκευής των προϊόντων, αφού όταν αγοράζουν κάτι, [ 27]

8 1 o κεφάλαιο έρχονται σε επαφή μόνο με τους διανομείς ή τους πωλητές των προϊόντων. Αντίθετα, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών οι ίδιοι οι πελάτες συμμετέχουν ενεργά στην παροχή τής υπό ζήτηση υπηρεσίας. Για παράδειγμα, οι σπουδαστές ενός πανεπιστημίου παρακολουθούν μαθήματα, παραδίδουν εργασίες, δίνουν εξετάσεις σε κάποια συγκεκριμένη ύλη μαθημάτων και τελικά παίρνουν το πτυχίο τους. Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα εταιρειών παροχής υπηρεσιών όπου η επαφή με τους πελάτες διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο της ιεραρχίας, όπου ένας υπάλληλος της εταιρείας ανήκει. Λόγου χάριν, ενώ οι τραπεζικοί υπάλληλοι ή οι ασφαλιστές μιας εταιρείας έρχονται σε συχνή επαφή με τους πελάτες, τα ανώτερα στελέχη έχουν πολύ μικρότερη επαφή με τους περισσότερους πελάτες. 3. Το διαφορετικό απαιτούμενο χρόνο παράδοσης του «προϊόντος» στον πελάτη. Ενώ οι εταιρείες παραγωγής χρειάζονται από μέρες μέχρι και εβδομάδες, προκειμένου να παραδώσουν τα προϊόντα, οι εταιρείες υπηρεσιών μπορούν να παραδόσουν ένα άυλο προϊόν μέσα σε λίγα λεπτά (π.χ. ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου). 4. Τη διαφορετική αγορά και, άρα, το διαφορετικό μέγεθος αγοράς στην οποία απευθύνεται η καθεμία. Οι εταιρείες παραγωγής δραστηριοποιούνται συνήθως σε τοπικές, εθνικές ή και πολυεθνικές αγορές, χρειάζονται μεγάλο κεφάλαιο για να ξεκινήσουν αλλά και για να συνεχίσουν την παραγωγή και έχουν ανάγκη από τεχνικό εξοπλισμό που συνεχώς πρέπει να ανανεώνεται. Από την άλλη, κάποιες υπηρεσίες μπορούν να γίνουν αντικείμενα πώλησης μόνο σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, π.χ. ένας ασφαλιστής που εργάζεται στην Αμερική δεν μπορεί να ασφαλίσει κάποιον ο οποίος μένει σε κάποια πόλη της Ασίας. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν ανάγκη από την άμεση επαφή τους με τους πελάτες, πρέπει να γνωρίζουν τη νοοτροπία και τις ιδιαιτερότητες των πελατών τους και γι αυτό πρέπει να βρίσκονται χωροταξικά κοντά στο κοινό στο οποίο απευθύνονται. 5. Το βαθμό ευκολίας μέτρησης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις εταιρείες παραγωγής που κατασκευάζουν-συναρμολογούν υλικά προϊόντα η μέτρηση της ποιότητας είναι σχετικά εύκολη, καθώς σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τις κριτικές των καταναλωτών. Αντίθετα, για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν είναι τόσο εύκολη, αφού τα προϊόντα που εμπορεύονται είναι άυλα. Σκεφτείτε τη διαφορετική στάση που μπορεί να έχουν δύο πελάτες που συζητούν με τον ίδιο ασφαλιστή για ένα όμοιο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής. [ 28]

9 Εισαγωγή Παρά τις διαφορές αυτές, υπάρχουν και κάποιες βασικές ομοιότητες. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όλες οι εταιρείες λειτουργούν στη βάση καθορισμένων διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να σχεδιαστούν, να ελεγχθούν και να διοικούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδοτική η συνολική λειτουργία της εταιρείας. Σ αυτή τη λογική, η χρήση της τεχνολογίας είναι σε κάποιο βαθμό (άλλοτε μικρότερο, άλλοτε μεγαλύτερο κατά περίπτωση) αναγκαία. Κάθε εταιρεία ενδιαφέρεται για την ποιότητα, την παραγωγή των προϊόντων της και το χρόνο παράδοσης στους πελάτες. Κάθε εταιρεία συνεργάζεται με κάποιους προμηθευτές, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη απόδοση των εργαζομένων της (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη δουλειά) και προβλέπει τη ζήτηση για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της. Κάπως έτσι οι διαφορές που εντοπίστηκαν παραπάνω μπορούν να μετριαστούν. Επίσης, οι εταιρείες κατασκευής-συναρμολόγησης προϊόντων δεν προσφέρουν μόνο προϊόντα, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν προσφέρουν μόνο υπηρεσίες. Και τα δύο είδη εταιρειών προσφέρουν ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών ταυτόχρονα στο κοινό τους. Κύκλος ζωής προϊόντος μεγάλος Επαφή με πελάτες μικρή Χρόνος παράδοσης μεγάλος Απευθύνεται σε εθνικές/πολυεθνικές αγορές Ευκολία μέτρησης ποιότητας Ανάγκη αποθήκευσης υσκολία εκτίμησης κύκλου ζωής προϊόντος Επαφή με πελάτες μεγάλη Χρόνος παράδοσης μικρός Απευθύνεται σε τοπικές αγορές υσκολία μέτρησης της ποιότητας εν υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης Σχήμα 1.3 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών [ 29]

10 1 o κεφάλαιο Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τα προϊόντά τους, αποθηκεύουν «τις πρώτες ύλες» που χρειάζονται για τα προϊόντά τους. Για παράδειγμα, σ ένα νοσοκομείο πρέπει να υπάρχουν αποθέματα φαρμάκων προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η επαφή με τους πελάτες είναι η τρίτη και ίσως η πιο σημαντική ομοιότητα των δύο τύπων εταιρειών. Κάθε εταιρεία, είτε είναι κατασκευής προϊόντων είτε είναι παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα-πωλήσεις και αποδοτικότητα εργαζομένων έχει κάποια μορφή επαφής με τους πελάτες, είτε αυτοί είναι εξωτερικοί είτε εσωτερικοί. Το σίγουρο είναι ότι γνωρίζει τη σημασία και την ιδιαιτερότητα των πελατειακών σχέσεων προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτήν την εμπειρία στη δραστηριοποίησή της. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ανεξάρτητα από το είδος της εταιρείας όπου ένα διοικητικό στέλεχος εργάζεται, θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης της παραγωγής. [1.6] Τάσεις στη ιοίκηση Παραγωγής Στο χώρο της διοίκησης της παραγωγής-υπηρεσιών έχουν εκφραστεί αρκετές τάσεις, όπως η ανάπτυξη στο χώρο των υπηρεσιών, οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων, νέες ιδέες που σχετίζονται με τις παγκόσμιες, κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και τη σύγχρονη, ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Τα παραπάνω θέματα θα αναλυθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια Αλλαγές στο Είδος και στη Μορφή των Εταιρειών Ο κλάδος υπηρεσιών χωρίζεται σε τρεις επί μέρους κατηγορίες: Κυβερνητικές υπηρεσίες (υπουργεία, ΕΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) Υπηρεσίες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου Άλλες υπηρεσίες, όπως μεταφορά προϊόντων, επικοινωνία, υγεία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφάλειες κ.τ.λ. Όπως φαίνεται και από το γράφημα του Σχήματος 1.4, από το 1957 μέχρι το 1997 η απασχόληση των εργαζομένων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών [ 30]

11 Εισαγωγή αυξήθηκαν από 60% σε 80%. Παρά το γεγονός ότι σε απόλυτες τιμές η απασχόληση σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων αυξήθηκε, το ποσοστό συνεισφοράς αυτού του είδους των επαγγελμάτων στις υτικές οικονομίες μειώθηκε σημαντικά. Σχήμα 1.4 Εξέλιξη απασχόλησης εργαζομένων Ως παραγωγικότητα ορίζεται η αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς την αξία των πρώτων υλών ή του κόστους κατασκευής-παραγωγής αγαθών και άυλων προϊόντων. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι μέτρησης της παραγωγικότητας, αν και οι περισσότερες δεν αποτελούν παρά καλές προσεγγίσεις. Σημαντικό ρόλο, όμως, στην επίτευξη της παραγωγικότητας παίζει το ανώτερο στελεχικό δυναμικό μιας εταιρείας, καθώς εκείνο καθορίζει τον τρόπο αύξησης της αξίας των τελικών προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους κατασκευής τους. ηλαδή, αύξηση της παραγωγικότητας σημειώνεται όταν επιτυγχάνεται αύξηση της ποσότητας των παραγομένων προϊόντων ή βελτίωση της ποιότητάς τους χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή, εναλλακτικά, διατήρηση της ίδιας ποσότητας παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. Σε εθνικό επίπεδο, παραγωγικότητα σημαίνει η αξία σε νομισματικές μονάδες κάθε μονάδας παραγόμενου προϊόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι η [ 31]

12 1 o κεφάλαιο παραγωγικότητα είναι το κύριο συστατικό στον καθορισμό του επιπέδου ζωής κάθε χώρας Αλλαγές στην Παραγωγικότητα Η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος της αξίας των εξαγομένων παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών προς την αξία των εισερχομένων πόρων (μισθοί, κόστος εξοπλισμού, κ.ο.κ.). Για παράδειγμα, η αξία των εξερχομένων μπορεί να μετρηθεί με το τι τελικά πληρώνει ο πελάτης ή με τον αριθμό των μονάδων που παρήχθησαν ή των πελατών που εξυπηρετήθηκαν. Η αξία των εισερχομένων μπορεί να προσεγγιστεί απλώς από το κόστος τους ή από τον αριθμό των ωρών που χρειάστηκαν για την παραγωγή. Οι υπεύθυνοι, συνήθως, επιλέγουν λογικούς δείκτες για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας, ώστε να εντοπίσουν πιθανά σημεία προς βελτίωση. Λόγου χάριν, ο διευθυντής σε μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μετρά την παραγωγικότητα του γραφείου με τον αριθμό των ασφαλειών που επεξεργάζεται κάθε εργαζόμενος κάθε εβδομάδα. Ο διευθυντής σε μια βιοτεχνία με μοκέτες ενδέχεται να μετρά την παραγωγικότητα των ανθρώπων που τις τοποθετούν με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων μοκέτας που τοποθετούν ανά ώρα. Και οι δύο αυτές μετρήσεις αντανακλούν την παραγωγικότητα της εργασίας, που είναι ουσιαστικά η παραγωγή ανά εργαζόμενο ή ανά ώρα. Παρόμοια μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγικότητα των μηχανών, όπου ο παρονομαστής είναι ο αριθμός των μηχανών. Το να λαμβάνει υπόψιν κανείς και πολλαπλούς τύπους εισερχομένων είναι επίσης εφικτό. Η πολυεπίπεδη παραγωγικότητα είναι ένας δείκτης για τα παραγόμενα από περισσότερους του ενός είδους πόρων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τους. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η αξία των της παραγωγής διά του συνόλου του κόστους εργασίας, υλικών και γενικών βιομηχανικών εξόδων. Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μέτρου, είναι απαραίτητο να μετατραπούν όλες οι ποσότητες σε μια κοινή μονάδα μέτρησης, συνήθως το τοπικό νόμισμα. Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος διαχείρισης των διαδικασιών. Στόχος είναι να αυξηθεί η αξία των εξερχομένων σε σχέση με την αξία των εισερχομένων πόρων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παραγωγικότητα αυξάνει, εάν αυξηθεί η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων ή βελτιωθεί η ποιότητά τους, χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα εισερχομένων, ή μειωθεί η ποσότητα των πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας προϊόντων. [ 32]

13 Εισαγωγή Παρά το γεγονός ότι οι πολυεπίπεδοι δείκτες και οι δείκτες παραγωγικότητας της εργασίας προσφέρουν σημαντική πληροφόρηση, μπορεί να είναι σε μερικές περιπτώσεις και παραπλανητικοί. Για παράδειγμα, έστω ότι μια εταιρεία αποφασίζει να αναθέσει κάποιες εργασίες της σε εξωτερικούς συνεργάτες και να μειώσει ανάλογα το προσωπικό της. Στην περίπτωση αυτή, ο κλασικός ορισμός της παραγωγικότητας εργασίας θα αυξανόταν σημαντικά, καθώς η αξία των συνολικών πωλήσεων (ο αριθμητής) παραμένει ο ίδιος ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων (ο παρονομαστής) μειώνεται. Για το λόγο αυτό, ένας πολυεπίπεδος δείκτης θα ήταν πιο κατατοπιστικός, καθώς το αυξημένο κόστος των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την παραγωγή θα εμφανίζονταν στον παρονομαστή. Εντούτοις, και οι δύο δείκτες είναι ανεπαρκείς για την παρακολούθηση της επίδοσης σε επίπεδο τμήματος ή επιμέρους διαδικασίας, αφού οι πελάτες πολλών διαδικασιών είναι εσωτερικοί, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποτίμησης της αξίας των εξερχομένων σε νομισματικές μονάδες. Επιπλέον, οι managers πρέπει να παρακολουθούν μέτρα απόδοσης για την ποιότητα, τα αποθέματα, το βαθμό χρησιμοποίησης της δυναμικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την ικανοποίηση πελατών, κ.ο.κ. Ο έξυπνος manager παρακολουθεί πολλά μέτρα απόδοσης, θέτει στόχους για το μέλλον και αναζητά καλύτερους τρόπους σχεδιασμού και λειτουργίας των διαδικασιών Παγκόσμιος Ανταγωνισμός Σήμερα, οι εταιρείες αποδέχονται το γεγονός ότι για να αποδώσουν πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πελάτες, του προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τους τόπους εγκατάστασης με παγκόσμια προοπτική. Τα περισσότερα προϊόντα είναι συνδυασμοί υλικών και υπηρεσιών από όλο τον κόσμο. Μια μπλούζα στην Ελλάδα μπορεί να έχει παραχθεί στην Ινδία με ύφασμα από την Ιταλία. Ο ισχυρός παγκόσμιος ανταγωνισμός επηρεάζει τις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτωτικά μερίδια αγοράς στην εσωτερική και διεθνή αγορά στο χάλυβα, τις ηλεκτρικές συσκευές και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και τα χημικά προϊόντα. Ακόμα κι έτσι όμως στις βιομηχανίες με παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι ΗΠΑ προσελκύουν το 37% των πωλήσεων, η Ιαπωνία το 32% και η Ευρώπη το 31%. Με την αξία του παγκόσμιου εμπορίου σε υπηρεσίες τώρα πια πάνω από $1,5 τρισεκατομμύρια το χρόνο, οι τράπεζες, οι νομικές υπηρεσίες, οι συμβουλευτικές εταιρείες και οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να αντι- [ 33]

14 1 o κεφάλαιο μετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις, που αντιμετωπίζουν και οι κατασκευαστές προϊόντων. Οι περιφερειακοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η NAFTA, αλλάζουν ακόμα περισσότερο το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα προϊόντα Ανταγωνισμός που Βασίζεται στην Ποιότητα, στο Χρόνο και στην Ανάπτυξη της Τεχνολογίας Το ανταγωνιστικό περιβάλλον των σημερινών οικονομικών αγορών, δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, δημιουργεί απαιτήσεις για καλύτερης ποιότητας προϊόντα, μικρότερο χρόνο κατασκευής και άμεση παράδοση στον εκάστοτε πελάτη. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο σημαίνει καλής ποιότητας προϊόντα σε λογικές-χαμηλές τιμές. Προϊόντα χαμηλής ποιότητας, εξ ορισμού, χάνουν τη θέση τους μέσα στις σημερινές αγορές. Τόσο τα στελέχη της διοίκησης της παραγωγής όσο και στελέχη άλλων τμημάτων δίνουν μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η διοίκηση της ποιότητας των προϊόντων είναι ένας τρόπος συνεργασίας όλου του στελεχικού και εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας. Μια σειρά από στατιστικές μεθόδους και στατιστικά πακέτα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της φιλοσοφίας της καλύτερης ποιότητας των προϊόντων. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες είναι ο δεύτερος άξονας που καθιστά ανταγωνιστική μια εταιρεία. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση όσον αφορά στην έννοια χρόνος που έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα μπορέσει μια εταιρεία να εμφανίσει στην αγορά ένα καινούργιο προϊόν, πράγμα που την καθιστά ανταγωνιστική στην αγορά σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. [1.7] ιοίκηση Παραγωγής και Επιχείρηση Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ξανά την αναγκαιότητα της συνεργασίας της διοίκησης παραγωγής με τα υπόλοιπα τμήματα μιας εταιρείας. Πολύ συχνά το στελεχιακό δυναμικό μιας εταιρείας «καταργεί» τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει ανάμεσα στα τμήματα και στις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ας μην ξεχνάμε ότι πρωταρχικό ζήτημα του οργανωτικού σχεδιασμού μιας εταιρείας είναι ο καθορισμός των θέσεων εργασίας που κάθε ομάδα ή άτομο θα αναλάβει. Ο καταμερισμός της εργασίας συνδέεται με την [ 34]

15 Εισαγωγή εξειδίκευση των θέσεων και των εργαζομένων. Η εξειδίκευση προσδιορίζεται από δύο βασικές διαστάσεις, την οριζόντια και την κάθετη. Η οριζόντια αναφέρεται στο εύρος της ποικιλίας των καθηκόντων που περιλαμβάνει μια θέση εργασίας, ενώ η κάθετη εξειδίκευση αναφέρεται στο δικαίωμα για λήψη αποφάσεων που δίνεται στη θέση εργασίας. Ο παραπάνω διαχωρισμός συνεπάγεται τη διαίρεση της εταιρείας κατά τμήματα και λειτουργίες. Ένα πρόβλημα που προκύπτει με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε τμήμα δραστηριοποιείται με βάση τη δική του απόδοση και όχι τη συνολική απόδοση της εταιρείας. Μια εναλλακτική λύση, που προτείνεται σήμερα, είναι η σταυροειδής και κατά λειτουργίες οργάνωση μιας εταιρείας (cross functional coordination), με βάση την οποία οι αποφάσεις προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία των τμημάτων που έχουν αναλάβει από κοινού κάποια λειτουργία και είναι ιεραρχικά ισοδύναμα. Κάτι τέτοιο μοιάζει αναγκαίο, καθώς η διοίκηση της παραγωγής εμπλέκεται με πολλές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Η σημαντικότερη σχέση της, πιθανόν, είναι εκείνη με το marketing, εφόσον είναι αυτό που αναδεικνύει την αναγκαιότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη ζήτηση των υπαρχόντων στην αγορά. Επίσης η διοίκηση της παραγωγής διαχειρίζεται τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους μιας εταιρείας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Έχει ανάγκη τη συνεργασία με το χρηματοοικονομικό τμήμα και το λογιστήριο για την εκτίμηση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος και της ποιότητάς του. Προκειμένου μια επιχείρηση να επιτύχει ένα τέτοιο είδος λειτουργίας είναι αναγκαίο να: ημιουργήσει μια στρατηγική ανάπτυξης, όπου ο ρόλος κάθε τμήματος καθορίζεται με ακρίβεια, με απώτερο στόχο την καλύτερη συνολική απόδοση της εταιρείας. Σχεδιάσει και καθορίσει από την αρχή τα επίπεδα ιεραρχίας των στελεχών, που οδηγούν σε οριζόντιες δομές. ώσει κίνητρο στους εργαζόμενους για προώθηση της συνεργασίας των τμημάτων. Υιοθετήσει τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής και υποστηρίξει αμοιβαίο επιμερισμό της γνώσης και πληροφορίας που υπάρχει στην εταιρεία, ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Αναπτύξει καλό κλίμα στο εσωτερικό της. Καλό θα ήταν να υπάρχουν εστιατόρια και καφετέριες προκειμένου οι εργαζόμενοι να νιώθουν άνετα μέσα στον εργασιακό τους χώρο και να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. [ 35]

16 1 o κεφάλαιο Βέβαια όλα τα παραπάνω είναι απλώς προτάσεις. Τους κατάλληλους τρόπους θα τους αναζητήσει και θα τους βρει κάθε εταιρεία ξεχωριστά ανάλογα με το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, τη νοοτροπία και την κουλτούρα της. [1.8] Η Στρατηγική Πλευρά της ιοίκησης Παραγωγής Στην παράγραφο αυτή θα εστιάσουμε στη στρατηγική πλευρά της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών εξασφαλίζει την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής. Η στρατηγική παραγωγής ουσιαστικά συνδέει τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αποφάσεις της διοίκησης παραγωγής με την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας. Για την εφαρμογή της στρατηγικής της διοίκησης παραγωγής απαιτείται συνεχής διατμηματική συνεργασία. Για παράδειγμα, το τμήμα παραγωγής χρειάζεται ανατροφοδότηση πληροφοριών από το τμήμα μάρκετινγκ για να καθορίσει πόση δυναμικότητα θα αφιερώσει σε κάθε γραμμή παραγωγής και από το οικονομικό τμήμα για να προσδιορίσει το χρόνο παροχής και την πηγή χρηματοδότησης της αυξημένης δυναμικότητας. Με άλλα λόγια, ο διευθυντής παραγωγής πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους διευθυντές άλλων λειτουργικών τμημάτων της εταιρείας. Στη συνέχεια, περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η σύνδεση της εταιρικής στρατηγικής με τη στρατηγική της παραγωγής Εταιρική Στρατηγική Ανεξάρτητα από το είδος μιας εταιρείας, η ανώτατη διοίκησή της φέρει την ευθύνη να σχεδιάσει το μακροπρόθεσμο μέλλον της. ηλαδή, η εταιρική στρατηγική καθορίζει την επιχειρηματική κατεύθυνση της εταιρείας, αναγνωρίζει νέες ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον και αναγνωρίζει τους στόχους ανάπτυξης που πρέπει να τεθούν. Επίσης, οριοθετεί τον τρόπο που η εταιρεία επιλέγει για να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Οι δυνατές επιλογές περιλαμβάνουν την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων έναντι προσαρμοσμένων σε απαιτήσεις πελατών, την προσφορά προϊόντων χαμηλού κόστους έναντι προϊόντων υψηλής ποιότητας, γρήγορης κι ευέλικτης παράδοσης. Η εταιρική στρατηγική παρέχει τη συνολική κατεύθυνση εκτέλεσης όλων των λειτουργιών της εταιρείας. [ 36]

17 Εισαγωγή Ανταγωνιστικές Προτεραιότητες Μια πελατοκεντρική στρατηγική διοίκησης παραγωγής περιλαμβάνει σαφή κατανόηση των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας, όπως ενσωματώνονται στην εταιρική στρατηγική, αλλά και διατμηματική προσπάθεια σε βάθος κατανόησης των αναγκών της αγοράς και συνακόλουθου λεπτομερούς καθορισμού των αναγκαίων λειτουργικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των παρεχομένων προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά ονομάζονται ανταγωνιστικές προτεραιότητες και αφορούν είτε το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία, είτε το σύστημα παράδοσής τους, είτε τον όγκο πωλήσεών τους. Υπάρχουν οχτώ πιθανές ανταγωνιστικές προτεραιότητες, που εντάσσονται σε τέσσερεις επί μέρους κατηγορίες: Κόστος Ποιότητα Χρόνος Ευελιξία 1. Παραγωγή χαμηλού κόστους 2. Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας 3. Σταθερή ποιότητα 4. Ταχύς χρόνος παράδοσης 5. Παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο 6. Ταχύτητα ανάπτυξης 7. Εξειδίκευση 8. Ευελιξία όγκων παραγωγής Μια επιχείρηση περιλαμβάνει πλήθος διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να συντονιστούν ώστε να παρέχουν το συνολικό, επιθυμητό από τον πελάτη, αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι πελάτες αντιμετωπίζουν την επιχείρηση ως ένα σύνολο διαδικασιών που δέχεται παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών και τελικά τα παραδίδει με ένα τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Όμως, μια επιχείρηση στην πραγματικότητα αποτελείται από ομάδες διαδικασιών, η κάθε μια από τις οποίες εκτελεί λειτουργίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία παραγωγής περιλαμβάνει μια διαδικασία μάρκετινγκ, μια λογιστική διαδικασία, μια διαδικασία υλοποίησης παραγγελιών, και πολλές άλλες. Αυτές μπορούν με τη σειρά τους να διαιρεθούν σε περαιτέρω διαδικασίες. Πολλές από τις διαδικασίες αυτές μπορούν, μάλιστα, να εξυπηρετούν περισσότερα από ένα τμήματα της αγοράς. Η πρόκληση για τη διοίκηση είναι να αναθέσει τις κατάλληλες ανταγωνιστικές προτεραιότητες σε κάθε διαδικασία, ώστε να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών της. [ 37]

18 1 o κεφάλαιο Κόστος Η μείωση των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά επίσης και σε μείωση των περιθωρίων κέρδους εάν η παραγωγή δεν μπορεί να γίνει με χαμηλότερο κόστος. Για να στηριχτεί ο ανταγωνισμός στο κόστος, οι διευθυντές παραγωγής πρέπει να ασχοληθούν με το κόστος εργασίας, υλικών, ελαττωματικών προϊόντων, με τα γενικά έξοδα και άλλου είδους κόστη, ώστε να σχεδιάσουν ένα σύστημα που θα μειώσει το κόστος ανά μονάδα προϊόντος/υπηρεσίας. Συχνά η μείωση του κόστους απαιτεί επιπλέον επένδυση σε αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ποιότητα Η ποιότητα είναι μια διάσταση του προϊόντος/υπηρεσίας που καθορίζεται από τον πελάτη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ποιότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά. Όσον αφορά στη διοίκηση παραγωγής, δύο ανταγωνιστικές προτεραιότητες αφορούν την ποιότητα: ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας και η σταθερότητα στην ποιότητα. Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας. Η πρώτη, δηλαδή ο σχεδιασμός για υψηλή ποιότητα, μπορεί να περιλαμβάνει ανώτερα χαρακτηριστικά, περιορισμένη ανοχή και μεγαλύτερη διάρκεια. Ακόμη, εξυπηρέτηση, ευγένεια και διαθεσιμότητα υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών, καθώς και ασφάλεια προϊόντων / υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας καθορίζει το επίπεδο απόδοσης της λειτουργίας της παραγωγής που απαιτείται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Σταθερότητα στη Ποιότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα στο χώρο της ποιότητας μετρά τη συχνότητα με την οποία τα προϊόντα ή υπηρεσίες ικανοποιούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού τους. Για να είναι ανταγωνιστική μια εταιρεία σ αυτό το επίπεδο, οι managers πρέπει να σχεδιάσουν και να παρακολουθούν την παραγωγή με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν τα λάθη. Παρά το γεγονός ότι η σταθερή ποιότητα είναι σημαντική, οι πελάτες την απαιτούν σήμερα όλο και περισσότερο. Μια εταιρεία χωρίς σταθερότητα στην προσφερόμενη ποιότητα δεν έχει μέλλον στην παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά. Χρόνος Μερικές εταιρείες λειτουργούν με πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ άλλες αγωνίζονται για να είναι συνεπείς με τους χρόνους παράδοσης. Τρεις ανταγωνιστικές προτεραιότητες έχουν να κάνουν με το χρόνο: σύντομος χρόνος παράδοσης, παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο και ταχύτητα ανάπτυξης. [ 38]

19 Εισαγωγή Σύντομος χρόνος παράδοσης. Αυτός είναι χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή μιας παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι την υλοποίησή της. Οι κατασκευαστές μπορούν να μειώσουν το χρόνο παράδοσης με τη διατήρηση αποθέματος. Και οι κατασκευαστές και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών μπορούν επίσης να το επιτύχουν με το να διατηρούν πλεονάζουσα δυναμικότητα. Παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο. Η δεύτερη ανταγωνιστική προτεραιότητα μετρά τη συχνότητα με την οποία οι υποσχέσεις για το χρόνο παράδοσης τηρούνται. Οι κατασκευαστές το μετρούν με το ποσοστό των παραγγελιών που εκπληρώνονται όπως ήταν συμφωνημένο με τον πελάτη έχοντας ως στόχο π.χ. το 95%. Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, όπως μια υπεραγορά, μπορεί να μετρά την παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο με το ποσοστό των πελατών που περιμένουν ουρά στο ταμείο λιγότερο από τρία λεπτά. Ταχύτητα ανάπτυξης. Εδώ η μέτρηση αφορά στην ταχύτητα με την οποία εισάγεται ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά, καλύπτοντας το χρόνο από τη γέννηση της ιδέας μέχρι τον τελικό σχεδιασμό και την παραγωγή. Η μέτρηση αυτή κατέχει εξέχουσα σημασία, αφού όταν μια εταιρεία εισάγει πρώτη ένα νέο προϊόν στην αγορά, αποκτά εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από τους ανταγωνιστές της. Ευελιξία Η ευελιξία είναι ένα χαρακτηριστικό της παραγωγικής λειτουργίας που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αντιδρά στις ανάγκες των πελατών πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Μερικές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε δύο τύπους ευελιξίας: την εξειδίκευση (customization) και την ευελιξία όγκου παραγωγής. Εξειδίκευση. Αυτή είναι η ικανότητα μια εταιρείας να προσαρμόζει το προϊόν ή την υπηρεσία της ανάλογα με τις μοναδικές ανάγκες των πελατών της. Με άλλα λόγια, η εξειδίκευση τυπικά σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να χειριστεί αλλαγές στο σχεδιασμό για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών των πελατών. Ευελιξία στους όγκους παραγωγής. Είναι η ικανότητα αύξησης ή μείωσης του ρυθμού παραγωγής, ώστε να αντιμετωπιστούν μεγάλες διακυμάνσεις της ζήτησης. Η ευελιξία του όγκου παραγωγής είναι σημαντική λειτουργική ικανότητα, καθώς συχνά υποστηρίζει την επίτευξη και άλλων ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων (π.χ., ταχύτητα ανάπτυξης ή ταχείς χρόνοι παράδοσης). Ο χρόνος μεταξύ των κορυφώσεων της ζήτησης μπορεί να είναι χρόνια, όπως [ 39]

20 1 o κεφάλαιο οι κύκλοι στην οικοδομική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι μήνες, όπως για τα χειμερινά θέρετρα ή τα εποχικά προϊόντα. Μπορεί να είναι ακόμα και ώρες, όπως στα μεγάλα ταχυδρομεία όπου τα γράμματα λαμβάνονται, ταξινομούνται και αποστέλλονται Επιλογή Ανταγωνιστικών Προτεραιοτήτων Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται οι εταιρείες να επιλέγουν μεταξύ των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων. Γιατί να μην ανταγωνίζονται σε όλες τις περιοχές ταυτόχρονα και να βελτιώνουν σημαντικά την ανταγωνιστική τους θέση; Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μπορούν όντως να βελτιωθούν ταυτόχρονα σε διάφορους τομείς ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα σε μια εταιρεία παραγωγής προϊόντων, ελαττωματικά είδη από λάθη στο εργοστάσιο σε συνδυασμό με την ανάγκη για επανεπεξεργασία τους μερικές φορές αποτελούν το 20% με 30% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μειώνοντας τα ελαττωματικά είδη και βελτιώνοντας την ποιότητα, η εταιρεία μπορεί να μειώσει το κόστος, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το χρόνο παράδοσης όλα ταυτοχρόνως. Μετά από ένα σημείο όμως περαιτέρω βελτιώσεις σε μια περιοχή μπορεί να απαιτούν συμβιβασμό σε μία ή περισσότερες ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Η αύξηση του βαθμού προσαρμογής των προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών ή ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους και υψηλότερες τιμές. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες πρέπει να επικεντρώνονται σε μια επιλεγμένη ομάδα ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων. Μερικές φορές οι συμβιβασμοί δεν είναι δυνατοί, γιατί μια ανταγωνιστική προτεραιότητα έχει εξελιχθεί σε προαπαιτούμενο για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Μια τέτοια απαίτηση καλείται order qualifier. Σ αυτές τις περιπτώσεις, οι πελάτες δεν τοποθετούν παραγγελία παρά μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης σ αυτούς τους τομείς. Έτσι, η εκπλήρωση ενός order qualifier δεν διασφαλίζει επιτυχία στην αγορά, απλώς επιτρέπει την ανταγωνιστική τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά. Για παράδειγμα, η αξιοπιστία αποτελεί κριτήριο ποιότητας στην αγορά των τηλεοράσεων. Οι καταναλωτές περιμένουν να αγοράσουν μια τηλεόραση που δεν θα χρειαστεί επισκευές για πολλά χρόνια. Τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σ αυτό το κριτήριο δεν θα επιβιώσουν στην αγορά. Γενικά στον κλάδο ηλεκτρονικών, η αξιοπιστία των προϊόντων εξελίσσεται σε order qualifier. Αντίθετα, στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτων, συμβιβασμοί μεταξύ [ 40]

21 Εισαγωγή χαμηλού κόστους και ποιότητας μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεδομένου ότι η ποιότητα δεν έχει ακόμα γίνει order qualifier σε όλα τα τμήματα της αγοράς Στρατηγικές Παροχής Υπηρεσιών Οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες παρέχουν τη βάση για το σχεδιασμό των διαδικασιών. Οι στρατηγικές για τυποποιημένες υπηρεσίες, για υπηρεσίες assemble-to-order, και για υπηρεσίες «στα μέτρα» συγκεκριμένων πελατών (customized) χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. Στρατηγική τυποποιημένων υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που παρέχουν υπηρεσίες σε περιορισμένη ποικιλία αλλά σε μεγάλη ποσότητα τείνουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική τυποποιημένων υπηρεσιών. Οι τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες σ αυτή την περίπτωση είναι η σταθερή ποιότητα, η παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο και το χαμηλό κόστος. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου, οι διαδικασίες μπορούν να οργανωθούν έτσι ώστε η ροή των πελατών/εργασιών να ακολουθεί το γραμμικό πρότυπο μέσα στην εγκατάσταση. Στρατηγική assemble-to-order. Η στρατηγική αυτή ορίζει το σχεδιασμό της λειτουργίας έτσι ώστε να περιλαμβάνει δύο διακριτά είδη διαδικασιών: διαδικασίες αφιερωμένες στην παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών και διαδικασίες αφιερωμένες στη «συναρμολόγηση» αυτών των τυποποιημένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων πελατειακών αναγκών. ηλαδή, οι διαδικασίες συναρμολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτες ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο «πακέτο» για τον πελάτη. Τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες που χρησιμοποιούνται στη στρατηγική αυτή είναι η εξειδίκευση και ο σύντομος χρόνος παράδοσης. Για παράδειγμα, οι εταιρείες παροχής δυνατότητας φθηνών υπεραστικών κλήσεων προσφέρουν προσαρμοσμένα πακέτα υπηρεσιών για να διατηρήσουν τους πελάτες τους σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Στρατηγική προσαρμοσμένων υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες τείνουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική προσαρμοσμένων (customized) υπηρεσιών. Οι τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό για υψηλή ποιότητα και την εξειδίκευση. Η ποσότητα, σε επίπεδο απαιτήσεων ανά πελάτη, είναι χαμηλή. Οι σχετικές διαδικασίες ομαδοποιούνται ανάλογα με τη λειτουργία που εκτελούν και οι πελάτες δρομολογούνται από διαδικασία σε διαδικασία έως ότου ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. Πολλοί [ 41]

22 1 o κεφάλαιο τρόποι δρομολόγησης μπορεί να υπάρχουν σε μια εγκατάσταση με αυτή την στρατηγική. Τέλος, αυτή η στρατηγική καθιστά εφικτή την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών μεγάλης ποικιλίας ενώ επιτυγχάνει μια ικανοποιητική χρήση των διαδικασιών Στρατηγικές Παραγωγής Προϊόντων Οι στρατηγικές παραγωγής προϊόντων διαφέρουν από τις αντίστοιχες υπηρεσιών εξαιτίας της δυνατότητας χρήσης αποθεμάτων. Οι στρατηγικές make-to-stock, assemble-to-order και make-to order αναφέρονται στις ανταγωνιστικές προτεραιότητες διαδικασιών αφιερωμένων στην παραγωγή. Στρατηγική make-to-stock. Οι εταιρείες παραγωγής προϊόντων που διατηρούν απόθεμα για άμεση παράδοση, ελαχιστοποιώντας έτσι τους χρόνους παράδοσης για τον πελάτη, χρησιμοποιούν στρατηγική make-to-stock. Αυτή η στρατηγική είναι εφικτή για τυποποιημένα προϊόντα με μεγάλους όγκους παραγωγής και σχετικά ακριβείς προβλέψεις ζήτησης. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε καταστάσεις όπου η εταιρεία παράγει ένα μοναδικό προϊόν για ένα συγκεκριμένο πελάτη εάν οι όγκοι είναι αρκετά μεγάλοι. Παραδείγματα προϊόντων που παράγονται με αυτή τη στρατηγική είναι εργαλεία κήπου, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αναψυκτικά, χημικά. Ο όρος μαζική παραγωγή χρησιμοποιείται συχνά για να ορίσει τον τρόπο λειτουργίας με στρατηγική make-to-stock. Επειδή το περιβάλλον παραγωγής είναι σταθερό και προβλέψιμο, οι εταιρείες μαζικής παραγωγής έχουν γραφειοκρατική οργάνωση και οι εργαζόμενοι επαναλαμβάνουν συχνά ορισμένες εργασίες. Οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες γι αυτές της εταιρείες είναι η σταθερή ποιότητα και το χαμηλό κόστος. Στρατηγική assemble-to-order. H στρατηγική αυτή υπαγορεύει την παραγωγή ή τη συναρμολόγηση προϊόντων προσαρμοσμένων σε ειδικές ανάγκες, από σχετικά λίγα εξαρτήματα, αφότου οι πελάτες έχουν θέσει την παραγγελία τους. Τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες είναι ο σύντομος χρόνος παράδοσης και η εξειδίκευση. Η στρατηγική assemble-to-order σχετίζεται με διαδικασίες συναρμολόγησης και κατασκευής. Επειδή αυτές αφορούν την κατασκευή τυποποιημένων εξαρτημάτων σε μεγάλες ποσότητες, η διαδικασία κατασκευής εστιάζει στη δημιουργία κατάλληλου αποθέματος για τη διαδικασία συναρμολόγησης. Μόλις η συγκεκριμένη παραγγελία από έναν πελάτη τεθεί, η διαδικασία συναρμολόγησης δημιουργεί το προϊόν από τα τυποποιημένα προϊόντα της διαδικασίας κατασκευής. Η διαδικασία κατασκευής θα πρέπει να είναι αποδοτική, ώστε να κρατά το κόστος χαμηλό, [ 42]

23 Εισαγωγή ενώ η διαδικασία συναρμολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να παράγει τα διαφορετικά προϊόντα που ζητούν οι πελάτες. Η διατήρηση αποθέματος τελικών προϊόντων θα ήταν πολύ ακριβή καθώς οι πολλές επιλογές καθιστούν την πρόβλεψη πωλήσεων εξαιρετικά ανακριβή. Στρατηγική make-to-order. Οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του πελάτη σε μικρές ποσότητες χρησιμοποιούν τη στρατηγική αυτή. Σ αυτή την περίπτωση, η παραγωγή είναι ένα σύνολο διαδικασιών που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες πελατών. Η σημαντικότερη ανταγωνιστική προτεραιότητα γι αυτές τις εταιρείες είναι, προφανώς, η εξειδίκευση. [1.9] Η Στρατηγική ιοίκησης Παραγωγής ως μια Ακολουθία Αποφάσεων Η στρατηγική στην παραγωγή μετατρέπει τα σχέδια προϊόντων ή υπηρεσιών και τις αντίστοιχες ανταγωνιστικές προτεραιότητες για κάθε τμήμα της αγοράς σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις διαδικασίες υποστήριξης αυτών των τμημάτων αγοράς. Το Σχήμα 1.5 δείχνει πώς η εταιρική στρατηγική παρέχει την κατεύθυνση για σημαντικές αποφάσεις στη διοίκηση της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής παραγωγής πρέπει να επιλέξει στρατηγική παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων για κάθε διαδικασία. Η στρατηγική αυτή καθορίζει το πώς οι διαδικασίες οργανώνονται για να αντεπεξέλθουν στην ποσότητα και στην ποικιλία των αναγκών για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Η αρχική αυτή επιλογή πυροδοτεί μια σειρά άλλων αποφάσεων για το σχεδιασμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν τη στρατηγική διοίκησης της παραγωγής. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι στατικές, πρέπει διαρκώς να αναθεωρούνται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά. Από στρατηγικής άποψης, οι διευθυντές παραγωγής είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την ικανότητα της εταιρείας να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές προτεραιότητες νέων και υπαρχόντων τμημάτων της αγοράς, έτσι όπως αυτές εξελίσσονται. Επιπλέον, η μορφή και ο τύπος των αποφάσεων για μια επιχείρηση μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μια άλλη, έστω και αν ανήκουν στον ίδιο κλάδο, εξαιτίας διαφορών στις βασικές τους ικανότητες, στα τμήματα της αγοράς που απευθύνονται ή στην τεχνολογική τους υποδομή. [ 43]

24 1 o κεφάλαιο Σχήμα 1.5 Σχέση εταιρικής στρατηγικής με αποφάσεις στη διοίκηση παραγωγής [1.10] Οργάνωση ιαδικασιών Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο σχεδιασμό ενός συστήματος παραγωγής είναι η επιλογή και η οργάνωση των διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η επιλογή διαδικασιών [ 44]

25 Εισαγωγή σχετίζεται με επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, τεχνικού εξοπλισμού και πρώτων υλών. Οι διαδικασίες σχετίζονται ακόμη με το πώς το τμήμα μάρκετινγκ πραγματοποιεί μια ανάλυση αγοράς, με ποιο τρόπο το λογιστήριο κοστολογεί ένα προϊόν μέχρι και το πως οι πωλητές το προβάλλουν και το πωλούν. Η οργάνωση των διαδικασιών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα μιας εταιρείας να είναι ανταγωνιστική στο περιβάλλον της, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, στο κόστος τους και στο χρόνο παράδοσής τους. Η διοίκηση των διαδικασιών είναι μια συνεχιζόμενη λειτουργία, που διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές, τόσο κατά τον πρώτο σχεδιασμό όσο και κατά τον επανασχεδιασμό ενός προϊόντος. Ο όρος διαδικασία εμπεριέχει τη χρήση των πόρων μιας εταιρείας με απώτερο σκοπό την παραγωγή ενός αγαθού-μιας υπηρεσίας, που έχει ορισμένη αξία. Κανένα προϊόν και καμιά υπηρεσία δεν θα μπορούσε να παραχθεί χωρίς διαδικασίες και καμιά διαδικασία δεν θα είχε λόγο ύπαρξης χωρίς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. ιαδικασίες συναντούνται σε όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας. Το τμήμα προσωπικού χρησιμοποιεί μια πληθώρα διαδικασιών για να προσλάβει νέους υπαλλήλους, για να πραγματοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, για να δώσει bonus σε κάποιους υπαλλήλους. ιοίκηση διαδικασιών σημαίνει επιλογή των πρώτων υλών, του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού και των μεθόδων που χρειάζονται για τη μετατροπή των άυλων και υλικών πόρων μιας εταιρείας σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την επιλογή των διαδικασιών έχουν να κάνουν με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και την ικανότητα και ευελιξία της να εμπορεύεται και να διαθέτει πόρους με βάση την πολιτική ανάπτυξης που έχει επιλέξει. Αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες πρέπει να λαμβάνονται όταν: Ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται στην αγορά. Πρέπει να αποδειχθεί η καλή ποιότητα του προϊόντος. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες του ίδιου κλάδου γίνεται ακόμη πιο σκληρός. Η ζήτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αλλάζει. Η σημερινή μορφή των προϊόντων δεν είναι πλέον η κατάλληλη. Το κόστος των πρώτων υλών έχει αλλάξει. Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοείται ότι όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην ολοκληρωτική αλλαγή των δια- [ 45]

26 1 o κεφάλαιο δικασιών. Ένας σκεπτικισμός στις περιπτώσεις αυτές, όμως, μοιάζει να είναι γόνιμος και να λειτουργεί θετικά στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας. [1.11] Επιλογή Οργάνωσης ιαδικασιών Μια από τις πρώτες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένα διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρείας είναι η επιλογή εκείνων των διαδικασιών που συμβάλλουν σ ένα καλά δομημένο και οργανωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχουν παρατηρηθεί τέσσερεις διαφορετικοί τύποι οργάνωσης των διαδικασιών: 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου 2. Παραγωγή κατά διαδικασία 3. Παραγωγή σε παρτίδες 4. Γραμμή παραγωγής 5. Συνεχής παραγωγική διαδικασία Το Σχήμα 1.6 δείχνει ότι η καλύτερη επιλογή διαδικασίας σχετίζεται με το βαθμό που λαμβάνονται υπ όψιν οι προτιμήσεις των καταναλωτών και ο όγκος παραγωγής των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρονται στο κοινό. Η διαδικασία επιλογής μπορεί να αφορά είτε ένα μόνο τμήμα μιας εταιρείας, είτε ολόκληρη την εταιρεία. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου (project process): Παράδειγμα διαδικασιών έργου είναι η ανέγερση ενός εμπορικού κέντρου (χρειάζονται αρχιτεκτονικές μελέτες, συνεργεία οικοδομών, οργάνωση των παραπάνω, κ.λπ.). Η διαδικασία έργου χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης της εργασίας, σχετικά μεγάλο μέγεθος έργου και μεγάλη ανάγκη σωστής διαχείρισης των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η αλληλουχία των λειτουργιών και η ανάμειξη των διαδικασιών σε κάθε επιμέρους στάδιο είναι μοναδικές για κάθε έργο, με αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν 100% τις προδιαγραφές που τίθενται στην αρχή κάθε έργου. Παρά το γεγονός ότι κάποια έργα μπορεί να μοιάζουν παρόμοια, το καθένα είναι μοναδικό και έχει τη δική του δυναμικότητα. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ανάθεσης και υλοποίησης έργων πωλούν [ 46]

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης των πόρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισµός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 23 MARKETING I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 23 MARKETING I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 23 MARKETING I Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 12 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 1 η εβδομάδαμαθημάτων 1 1 ο Μέρος SYLLABUS ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 Κριτήρια αξιολόγησης εργασίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα