Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής"

Transcript

1 Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής 1 [1.1] Ορισμός της ιοίκησης Παραγωγής Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από εταιρείες κατασκευής αθλητικών ειδών μέχρι νοσοκομεία, ιδρύματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτός ο πλουραλισμός, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε μεγάλη ποικιλία παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών κάθε εταιρείας είναι από τις πλέον σημαντικές λειτουργίες της, διότι μόνο μέσα από μια προσεγμένη και καινοτόμο διοίκηση των υλικών και ανθρωπίνων πόρων επιτυγχάνει μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική και να ικανοποιήσει τους στόχους της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για αρκετό καιρό ο όρος «ιοίκηση Παραγωγής» αναφερόταν αποκλειστικά σε εταιρείες που κατασκεύαζαν προϊόντα ή αλλιώς ήταν εταιρείες παραγωγής. Η πολυπλοκότητα των σημερινών οικονομικών αγορών όμως είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του όρου και την οικειοποίησή του από την πλειονότητα των εταιρειών ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Ε.Π.Ε., Α.Ε., όμιλοι κ.τ.λ.). Σήμερα ο όρος διοίκηση παραγωγής αναφέρεται στην οριοθέτηση και στον έλεγχο των διαδικασιών εκείνων που στοχεύουν στη μετα-

2 1 o κεφάλαιο τροπή ανθρώπινων και υλικών πόρων σε αγαθά και υπηρεσίες. Ο ορισμός αυτός καλύπτει όλους τους τύπους οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, με ή χωρίς μονάδες παραγωγής. Στο Σχήμα 1.1 απεικονίζεται ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο αποτελείται από εισροές πόρων (inputs), εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες (operations and processes), εκροές πόρων υπό τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών (outputs) και ροή πληροφοριών (information) που συνδέουν την εταιρεία με το καταναλωτικό κοινό (customer participation) και το εξωτερικό περιβάλλον της (external environment). Με τον όρο εισροές πόρων αναφερόμαστε σε ανθρώπινο δυναμικό (εργατικό και στελεχικό δυναμικό), σε χρηματικά κεφάλαια για την απόκτηση και τη λειτουργία τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, σε πρώτες ύλες και σε εισαγόμενα υλικά που απαιτούνται αλλά δεν τα διαθέτει μια εταιρεία. Οι αριθμοί μέσα στους κύκλους παρουσιάζουν ορισμένες από τις εργασίες-διαδικασίες με τη βοήθεια των οποίων το καταναλωτικό κοινό και τα προσφερόμενα αγαθά έρχονται σε επαφή με τη χρήση των διαδικασιών παραγωγής. ιαδικασία (Process) είναι ένα σύνολο ενεργειών που χρησιμοποιεί μια ή και περισσότερες εισροές (π.χ. υλικά, ανθρώπινοι πόροι) και τις μετατρέπει σε προϊόντα ή υπηρεσίες που τελικό αποδέκτη έχουν τους πελάτες-καταναλωτές. Για παράδειγμα, σε μια φαρμακευτική εταιρεία διαδικασία είναι η μετατροπή πρώτων υλών (χημικά, κατά κύριο λόγο) σε φάρμακα. Σε μια αεροπορική εταιρεία διαδικασία είναι η μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους από μια περιοχή σε μια άλλη. Σ ένα σχολείο διαδικασία είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Οι διακεκομμένες γραμμές στο Σχήμα 1.1 αντιπροσωπεύουν τα δύο διαφορετικά είδη των εισροών: εισροές που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πελατών στη διαδικασία παραγωγής και εισροές που έχουν να κάνουν με γνώση και πληροφόρηση κατά τη διαδικασία μετατροπής των εσωτερικών πόρων σε υπηρεσίες και αγαθά. Λέγοντας συμμετοχή πελατών εννοούμε την ενεργή δράση τους προκειμένου να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν-διατεθούν ορισμένα προϊόντα που θα έχουν ως τελικούς αποδέκτες τους ίδιους τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, μια μορφή καταναλωτών είναι οι μαθητές που δραστηριοποιούνται μέσα στο μάθημα προκειμένου να λάβουν το αγαθό που λέγεται μόρφωση-παιδεία. Η έννοια πληροφόρηση αναφέρεται σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις απαιτήσεις-επιθυμίες των καταναλωτών, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, καθώς και με στοιχεία που προκύπτουν από την αγορά και το νομοθετικό πλαίσιο κάθε κοινωνίας. [ 22]

3 Εισαγωγή Οι διευθυντές έχουν ανάγκη απ όλες αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν ένα σύστημα παραγωγής. Σχήμα 1.1 Σύστημα ιοίκησης Παραγωγής Οι εισροές και οι εκροές ενός συστήματος ποικίλλουν ανάλογα με τις εταιρείες. ιαφορετικές είναι, π.χ., οι εισροές στο σύστημα παραγωγήςυπηρεσιών σε μια βιομηχανία ρούχων από ό,τι σε ένα κοσμηματοπωλείο. Το Σχήμα 1.1 αναφέρεται όχι μόνο σε μια εταιρεία στο σύνολό της αλλά και σ ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας εταιρείας, εφόσον το κάθε τμήμα έχει τις δικές του εισροές και εκροές και ένα δικό του μερίδιο της καταναλωτικής αγοράς, στο οποίο απευθύνεται, είτε αυτό είναι κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης, είτε οι ίδιοι οι καταναλωτές. To βέβαιο είναι ότι τόσο στις εταιρείες παραγωγής, όσο και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κάθε τμήμα έχει και εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει τη δική του αυτονομία και συνδέεται-συνεργάζεται λειτουργικά και με την υπόλοιπη εταιρεία. Επομένως, κάθε τμήμα πρέπει να ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες, την ποιότητα των παρεχόμενων αγαθών, τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και την ικανοποίηση των εργαζομένων του. [ 23]

4 κεφάλαιο 1 o [1.2] H ιοίκηση Παραγωγής ως ένα Σύνολο Αποφάσεων Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τα διευθυντικά στελέχη της διοίκησης της παραγωγής είναι οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν και το είδος αυτών, εφόσον τέτοιες αποφάσεις καθορίζουν το σκοπό και το περιεχόμενο αυτού που λέμε διοίκηση. Κάποιες από τις αποφάσεις αφορούν ζητήματα τακτικής, ενώ κάποιες άλλες είναι στρατηγικής σημασίας για την πορεία μιας εταιρείας. Τα στρατηγικά πλάνα έχουν να κάνουν με μακροχρόνιο σχεδιασμό, με ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την εταιρεία, ενώ τα πλάνα τακτικής αφορούν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και σχετίζονται με αποφάσεις τμημάτων και ομάδων εργασίας. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα λοιπόν των αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη, κατατάσσουμε τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση παραγωγής στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη θεματική ενότητα που πραγματεύονται: α) Αποφάσεις στρατηγικής σημασίας: Τα στελέχη της διοίκησης παραγωγής συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας και στην αναζήτηση και ανάδειξη εκείνων των ιδιαιτεροτήτων που θα καταστήσουν την επιχείρηση ανταγωνιστική στον κλάδο δραστηριοποίησής της. β) Αποφάσεις διαδικασιών: Όπως είδαμε και στο Σχήμα 1.1, οι διαδικασίες είναι σημαντικές για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών. γ) Αποφάσεις που αφορούν στην ποιότητα: Το ζήτημα της ποιότητας είναι σημαντικό για όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Τα στελέχη της επιχείρησης θέτουν στόχους σχετικούς με την ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών και αναζητούν τρόπους για να αποδεικνύουν την αλήθεια του ισχυρισμού τους. Πολύ συχνά δε χρησιμοποιούν και στατιστικά πακέτα ελέγχου της ποιότητας των διαδικασιών και των παραγομένων προϊόντων, τα οποία ουσιαστικά μετρούν-καταγράφουν δείκτες που δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα της παραγωγής. δ) Αποφάσεις που αφορούν στην ποσότητα παραγωγής: Επίκεντρο αυτών των αποφάσεων είναι ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων παραγωγής του συστήματος και η εξασφάλιση άρτια εξοπλισμένων εγκαταστάσεων της εταιρείας και υλικοτεχνικής υποδομής. ε) Αποφάσεις λειτουργικών ζητημάτων: Με τον όρο λειτουργικά ζητήματα αναφερόμαστε σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλέψεων, θέματα διαχείρισης και αποθήκευσης των προϊόντων. Σ αυτό το χώρο θα επικε- [ 24]

5 Εισαγωγή ντρώσουμε και το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου, αφού περιλαμβάνει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης και, άρα, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία της. Η επιτυχία των στελεχών διοίκησης, πάντως, προσδιορίζεται από το πόσο καλά μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ταυτόχρονα για ζητήματα τόσο τακτικής όσο και στρατηγικής. [1.3] Η ιοίκηση Παραγωγής ως ένα Λειτουργικό Τμήμα μιας Επιχείρησης Στο Σχήμα 1.2 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια εταιρεία είναι ένα σύνολο πολλών και διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων, που δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, είναι όμως σχετικά αυτόνομα και συνεισφέρουν το καθένα με το δικό του τρόπο στην καλύτερη απόδοση της επιχείρησης. Η συνεργασία των διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων και η επικοινωνία μεταξύ τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας. Σχήμα 1.2 Λειτουργίες και ιοίκηση Παραγωγής Σε μεγάλες εταιρείες το τμήμα διοίκησης παραγωγής είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή των εισροών (ανθρώπινων και υλικών πόρων) σε προϊόντα και υπηρεσίες έτοιμα προς κατανάλωση. Το τμήμα λογιστικής συλλέγει, αναλύει [ 25]

6 1 o κεφάλαιο και εκθέτει οικονομικές και λογιστικές πληροφορίες. Το τμήμα διανομής είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων τόσο στην αρχική τους μορφή (ως πρώτες ύλες ή ημιέτοιμα προϊόντα) όσο και στην τελική τους μορφή ως προϊόντα. Το τμήμα παραγωγής είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τις μεθόδους παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. Το τμήμα χρηματοοικονομικών ευθύνεται για τις επενδύσεις της εταιρείας και την πορεία της μετοχής της (όπου αυτό υφίσταται), ενώ το τμήμα διαφήμισης είναι υπεύθυνο για το προφίλ της εταιρείας προς το κοινό. Τέλος, το τμήμα προσωπικού είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις και την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών της. [1.4] Ανταγωνιστικότητα Eπιχειρήσεων Το σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σήμερα, τις καθιστά ανταγωνιστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες που δρουν είτε εξ ολοκλήρου είτε συμπληρωματικά στον ίδιο χώρο. Μια εταιρεία, λοιπόν, προκειμένου να είναι «μέσα στον κλάδο», με άλλα λόγια να είναι ανταγωνιστική στο περιβάλλον της, πρέπει να δώσει έμφαση στους ακόλουθους τομείς: α) Λογιστικό τμήμα (accounting) το οποίο επιμελείται των αναφορών του κόστους παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών και συνεισφέρει ουσιαστικά στην κοστολόγηση της παραγωγής. β) Χρηματοοικονομικό τμήμα (finance) το οποίο διαχειρίζεται τις μετοχές της εταιρείας, καθορίζει τους χώρους και τις ενέργειες που αυτή θα επενδύσει, τις χρηματοοικονομικές εισροές και εκροές που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του κάθε τμήματος της επιχείρησης. γ) Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (human resources) το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ατόμων που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, σχεδιάζοντας πλάνα, αναλύοντας καταστάσεις, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. δ) Τμήμα διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων (management information systems) το οποίο ευθύνεται για τα συστήματα πληροφορικής και τα συστήματα στήριξης αποφάσεων. ε) Τμήμα διαφήμισης-προώθησης (marketing) το οποίο ουσιαστικά συμβάλλει στη διαμόρφωση της ζήτησης των υπηρεσιών ή προϊόντων της εταιρείας από το καταναλωτικό κοινό, συνεισφέρει στην ισορροπία της [ 26]

7 Εισαγωγή παραγωγικής διαδικασίας παραγωγικών δυνάμεων και ζήτησης και στοχεύει στη διαρκή ικανοποίηση των αναγκών του κοινού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. στ) Τμήμα επιχειρησιακής διοίκησης (operations) το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της παραγωγής προκειμένου να καταστεί η εταιρεία ανταγωνιστική στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Η διοίκηση παραγωγής έχει ως βασικό κορμό δραστηριότητας την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που κατ εκτίμηση ζητά το καταναλωτικό κοινό. Με άλλα λόγια, ασχολείται μ εκείνο το κομμάτι της εταιρικής διάρθρωσης που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην ικανοποίηση των στόχων που έχει θέσει και στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της επιχείρησης, καθώς οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, κατασκευαστική-παραγωγική ή παροχής υπηρεσιών θέτει κάποιους στόχους και επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές προκειμένου να τους επιτύχει. [1.5] Εταιρείες Παραγωγής και Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών ιαφορές και Ομοιότητες Ο όρος «διοίκηση παραγωγής» μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιείτο μόνο για εταιρείες κατασκευής-παραγωγής προϊόντων. Η χρήση του σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. ασφάλειες ζωής) είναι κάτι καινούργιο, που έχει διαδοθεί μόλις τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα σ αυτά τα δύο είδη εταιρειών αφορούν: 1. Τη φυσική διάσταση των προϊόντων που πραγματεύεται η καθεμία. Τα προϊόντα είναι υλικά αγαθά με απτή υφή, κατασκευάζονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και μεταφέρονται, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και υπόκεινται σε φυσική φθορά από τη χρήση τους. Από την άλλη, οι υπηρεσίες είναι άυλα αγαθά με μη καθορισμένη μορφή, που δεν μπορούν να παρασχεθούν πριν από την εκδήλωση ζήτησης ή να αποθηκευθούν. 2. Τα διαφορετικά τμήματα του καταναλωτικού κοινού που απευθύνεται η καθεμία. Οι περισσότεροι αγοραστές δεν έχουν σχεδόν καμιά επαφή με την εταιρεία κατασκευής των προϊόντων, αφού όταν αγοράζουν κάτι, [ 27]

8 1 o κεφάλαιο έρχονται σε επαφή μόνο με τους διανομείς ή τους πωλητές των προϊόντων. Αντίθετα, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών οι ίδιοι οι πελάτες συμμετέχουν ενεργά στην παροχή τής υπό ζήτηση υπηρεσίας. Για παράδειγμα, οι σπουδαστές ενός πανεπιστημίου παρακολουθούν μαθήματα, παραδίδουν εργασίες, δίνουν εξετάσεις σε κάποια συγκεκριμένη ύλη μαθημάτων και τελικά παίρνουν το πτυχίο τους. Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα εταιρειών παροχής υπηρεσιών όπου η επαφή με τους πελάτες διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο της ιεραρχίας, όπου ένας υπάλληλος της εταιρείας ανήκει. Λόγου χάριν, ενώ οι τραπεζικοί υπάλληλοι ή οι ασφαλιστές μιας εταιρείας έρχονται σε συχνή επαφή με τους πελάτες, τα ανώτερα στελέχη έχουν πολύ μικρότερη επαφή με τους περισσότερους πελάτες. 3. Το διαφορετικό απαιτούμενο χρόνο παράδοσης του «προϊόντος» στον πελάτη. Ενώ οι εταιρείες παραγωγής χρειάζονται από μέρες μέχρι και εβδομάδες, προκειμένου να παραδώσουν τα προϊόντα, οι εταιρείες υπηρεσιών μπορούν να παραδόσουν ένα άυλο προϊόν μέσα σε λίγα λεπτά (π.χ. ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου). 4. Τη διαφορετική αγορά και, άρα, το διαφορετικό μέγεθος αγοράς στην οποία απευθύνεται η καθεμία. Οι εταιρείες παραγωγής δραστηριοποιούνται συνήθως σε τοπικές, εθνικές ή και πολυεθνικές αγορές, χρειάζονται μεγάλο κεφάλαιο για να ξεκινήσουν αλλά και για να συνεχίσουν την παραγωγή και έχουν ανάγκη από τεχνικό εξοπλισμό που συνεχώς πρέπει να ανανεώνεται. Από την άλλη, κάποιες υπηρεσίες μπορούν να γίνουν αντικείμενα πώλησης μόνο σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, π.χ. ένας ασφαλιστής που εργάζεται στην Αμερική δεν μπορεί να ασφαλίσει κάποιον ο οποίος μένει σε κάποια πόλη της Ασίας. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν ανάγκη από την άμεση επαφή τους με τους πελάτες, πρέπει να γνωρίζουν τη νοοτροπία και τις ιδιαιτερότητες των πελατών τους και γι αυτό πρέπει να βρίσκονται χωροταξικά κοντά στο κοινό στο οποίο απευθύνονται. 5. Το βαθμό ευκολίας μέτρησης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις εταιρείες παραγωγής που κατασκευάζουν-συναρμολογούν υλικά προϊόντα η μέτρηση της ποιότητας είναι σχετικά εύκολη, καθώς σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τις κριτικές των καταναλωτών. Αντίθετα, για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν είναι τόσο εύκολη, αφού τα προϊόντα που εμπορεύονται είναι άυλα. Σκεφτείτε τη διαφορετική στάση που μπορεί να έχουν δύο πελάτες που συζητούν με τον ίδιο ασφαλιστή για ένα όμοιο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής. [ 28]

9 Εισαγωγή Παρά τις διαφορές αυτές, υπάρχουν και κάποιες βασικές ομοιότητες. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όλες οι εταιρείες λειτουργούν στη βάση καθορισμένων διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να σχεδιαστούν, να ελεγχθούν και να διοικούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδοτική η συνολική λειτουργία της εταιρείας. Σ αυτή τη λογική, η χρήση της τεχνολογίας είναι σε κάποιο βαθμό (άλλοτε μικρότερο, άλλοτε μεγαλύτερο κατά περίπτωση) αναγκαία. Κάθε εταιρεία ενδιαφέρεται για την ποιότητα, την παραγωγή των προϊόντων της και το χρόνο παράδοσης στους πελάτες. Κάθε εταιρεία συνεργάζεται με κάποιους προμηθευτές, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη απόδοση των εργαζομένων της (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη δουλειά) και προβλέπει τη ζήτηση για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της. Κάπως έτσι οι διαφορές που εντοπίστηκαν παραπάνω μπορούν να μετριαστούν. Επίσης, οι εταιρείες κατασκευής-συναρμολόγησης προϊόντων δεν προσφέρουν μόνο προϊόντα, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν προσφέρουν μόνο υπηρεσίες. Και τα δύο είδη εταιρειών προσφέρουν ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών ταυτόχρονα στο κοινό τους. Κύκλος ζωής προϊόντος μεγάλος Επαφή με πελάτες μικρή Χρόνος παράδοσης μεγάλος Απευθύνεται σε εθνικές/πολυεθνικές αγορές Ευκολία μέτρησης ποιότητας Ανάγκη αποθήκευσης υσκολία εκτίμησης κύκλου ζωής προϊόντος Επαφή με πελάτες μεγάλη Χρόνος παράδοσης μικρός Απευθύνεται σε τοπικές αγορές υσκολία μέτρησης της ποιότητας εν υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης Σχήμα 1.3 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών [ 29]

10 1 o κεφάλαιο Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τα προϊόντά τους, αποθηκεύουν «τις πρώτες ύλες» που χρειάζονται για τα προϊόντά τους. Για παράδειγμα, σ ένα νοσοκομείο πρέπει να υπάρχουν αποθέματα φαρμάκων προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η επαφή με τους πελάτες είναι η τρίτη και ίσως η πιο σημαντική ομοιότητα των δύο τύπων εταιρειών. Κάθε εταιρεία, είτε είναι κατασκευής προϊόντων είτε είναι παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα-πωλήσεις και αποδοτικότητα εργαζομένων έχει κάποια μορφή επαφής με τους πελάτες, είτε αυτοί είναι εξωτερικοί είτε εσωτερικοί. Το σίγουρο είναι ότι γνωρίζει τη σημασία και την ιδιαιτερότητα των πελατειακών σχέσεων προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτήν την εμπειρία στη δραστηριοποίησή της. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ανεξάρτητα από το είδος της εταιρείας όπου ένα διοικητικό στέλεχος εργάζεται, θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης της παραγωγής. [1.6] Τάσεις στη ιοίκηση Παραγωγής Στο χώρο της διοίκησης της παραγωγής-υπηρεσιών έχουν εκφραστεί αρκετές τάσεις, όπως η ανάπτυξη στο χώρο των υπηρεσιών, οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων, νέες ιδέες που σχετίζονται με τις παγκόσμιες, κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και τη σύγχρονη, ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Τα παραπάνω θέματα θα αναλυθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια Αλλαγές στο Είδος και στη Μορφή των Εταιρειών Ο κλάδος υπηρεσιών χωρίζεται σε τρεις επί μέρους κατηγορίες: Κυβερνητικές υπηρεσίες (υπουργεία, ΕΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) Υπηρεσίες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου Άλλες υπηρεσίες, όπως μεταφορά προϊόντων, επικοινωνία, υγεία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφάλειες κ.τ.λ. Όπως φαίνεται και από το γράφημα του Σχήματος 1.4, από το 1957 μέχρι το 1997 η απασχόληση των εργαζομένων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών [ 30]

11 Εισαγωγή αυξήθηκαν από 60% σε 80%. Παρά το γεγονός ότι σε απόλυτες τιμές η απασχόληση σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων αυξήθηκε, το ποσοστό συνεισφοράς αυτού του είδους των επαγγελμάτων στις υτικές οικονομίες μειώθηκε σημαντικά. Σχήμα 1.4 Εξέλιξη απασχόλησης εργαζομένων Ως παραγωγικότητα ορίζεται η αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς την αξία των πρώτων υλών ή του κόστους κατασκευής-παραγωγής αγαθών και άυλων προϊόντων. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι μέτρησης της παραγωγικότητας, αν και οι περισσότερες δεν αποτελούν παρά καλές προσεγγίσεις. Σημαντικό ρόλο, όμως, στην επίτευξη της παραγωγικότητας παίζει το ανώτερο στελεχικό δυναμικό μιας εταιρείας, καθώς εκείνο καθορίζει τον τρόπο αύξησης της αξίας των τελικών προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους κατασκευής τους. ηλαδή, αύξηση της παραγωγικότητας σημειώνεται όταν επιτυγχάνεται αύξηση της ποσότητας των παραγομένων προϊόντων ή βελτίωση της ποιότητάς τους χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή, εναλλακτικά, διατήρηση της ίδιας ποσότητας παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. Σε εθνικό επίπεδο, παραγωγικότητα σημαίνει η αξία σε νομισματικές μονάδες κάθε μονάδας παραγόμενου προϊόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι η [ 31]

12 1 o κεφάλαιο παραγωγικότητα είναι το κύριο συστατικό στον καθορισμό του επιπέδου ζωής κάθε χώρας Αλλαγές στην Παραγωγικότητα Η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος της αξίας των εξαγομένων παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών προς την αξία των εισερχομένων πόρων (μισθοί, κόστος εξοπλισμού, κ.ο.κ.). Για παράδειγμα, η αξία των εξερχομένων μπορεί να μετρηθεί με το τι τελικά πληρώνει ο πελάτης ή με τον αριθμό των μονάδων που παρήχθησαν ή των πελατών που εξυπηρετήθηκαν. Η αξία των εισερχομένων μπορεί να προσεγγιστεί απλώς από το κόστος τους ή από τον αριθμό των ωρών που χρειάστηκαν για την παραγωγή. Οι υπεύθυνοι, συνήθως, επιλέγουν λογικούς δείκτες για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας, ώστε να εντοπίσουν πιθανά σημεία προς βελτίωση. Λόγου χάριν, ο διευθυντής σε μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μετρά την παραγωγικότητα του γραφείου με τον αριθμό των ασφαλειών που επεξεργάζεται κάθε εργαζόμενος κάθε εβδομάδα. Ο διευθυντής σε μια βιοτεχνία με μοκέτες ενδέχεται να μετρά την παραγωγικότητα των ανθρώπων που τις τοποθετούν με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων μοκέτας που τοποθετούν ανά ώρα. Και οι δύο αυτές μετρήσεις αντανακλούν την παραγωγικότητα της εργασίας, που είναι ουσιαστικά η παραγωγή ανά εργαζόμενο ή ανά ώρα. Παρόμοια μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγικότητα των μηχανών, όπου ο παρονομαστής είναι ο αριθμός των μηχανών. Το να λαμβάνει υπόψιν κανείς και πολλαπλούς τύπους εισερχομένων είναι επίσης εφικτό. Η πολυεπίπεδη παραγωγικότητα είναι ένας δείκτης για τα παραγόμενα από περισσότερους του ενός είδους πόρων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τους. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η αξία των της παραγωγής διά του συνόλου του κόστους εργασίας, υλικών και γενικών βιομηχανικών εξόδων. Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μέτρου, είναι απαραίτητο να μετατραπούν όλες οι ποσότητες σε μια κοινή μονάδα μέτρησης, συνήθως το τοπικό νόμισμα. Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος διαχείρισης των διαδικασιών. Στόχος είναι να αυξηθεί η αξία των εξερχομένων σε σχέση με την αξία των εισερχομένων πόρων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παραγωγικότητα αυξάνει, εάν αυξηθεί η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων ή βελτιωθεί η ποιότητά τους, χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα εισερχομένων, ή μειωθεί η ποσότητα των πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας προϊόντων. [ 32]

13 Εισαγωγή Παρά το γεγονός ότι οι πολυεπίπεδοι δείκτες και οι δείκτες παραγωγικότητας της εργασίας προσφέρουν σημαντική πληροφόρηση, μπορεί να είναι σε μερικές περιπτώσεις και παραπλανητικοί. Για παράδειγμα, έστω ότι μια εταιρεία αποφασίζει να αναθέσει κάποιες εργασίες της σε εξωτερικούς συνεργάτες και να μειώσει ανάλογα το προσωπικό της. Στην περίπτωση αυτή, ο κλασικός ορισμός της παραγωγικότητας εργασίας θα αυξανόταν σημαντικά, καθώς η αξία των συνολικών πωλήσεων (ο αριθμητής) παραμένει ο ίδιος ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων (ο παρονομαστής) μειώνεται. Για το λόγο αυτό, ένας πολυεπίπεδος δείκτης θα ήταν πιο κατατοπιστικός, καθώς το αυξημένο κόστος των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την παραγωγή θα εμφανίζονταν στον παρονομαστή. Εντούτοις, και οι δύο δείκτες είναι ανεπαρκείς για την παρακολούθηση της επίδοσης σε επίπεδο τμήματος ή επιμέρους διαδικασίας, αφού οι πελάτες πολλών διαδικασιών είναι εσωτερικοί, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποτίμησης της αξίας των εξερχομένων σε νομισματικές μονάδες. Επιπλέον, οι managers πρέπει να παρακολουθούν μέτρα απόδοσης για την ποιότητα, τα αποθέματα, το βαθμό χρησιμοποίησης της δυναμικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την ικανοποίηση πελατών, κ.ο.κ. Ο έξυπνος manager παρακολουθεί πολλά μέτρα απόδοσης, θέτει στόχους για το μέλλον και αναζητά καλύτερους τρόπους σχεδιασμού και λειτουργίας των διαδικασιών Παγκόσμιος Ανταγωνισμός Σήμερα, οι εταιρείες αποδέχονται το γεγονός ότι για να αποδώσουν πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πελάτες, του προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τους τόπους εγκατάστασης με παγκόσμια προοπτική. Τα περισσότερα προϊόντα είναι συνδυασμοί υλικών και υπηρεσιών από όλο τον κόσμο. Μια μπλούζα στην Ελλάδα μπορεί να έχει παραχθεί στην Ινδία με ύφασμα από την Ιταλία. Ο ισχυρός παγκόσμιος ανταγωνισμός επηρεάζει τις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτωτικά μερίδια αγοράς στην εσωτερική και διεθνή αγορά στο χάλυβα, τις ηλεκτρικές συσκευές και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και τα χημικά προϊόντα. Ακόμα κι έτσι όμως στις βιομηχανίες με παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι ΗΠΑ προσελκύουν το 37% των πωλήσεων, η Ιαπωνία το 32% και η Ευρώπη το 31%. Με την αξία του παγκόσμιου εμπορίου σε υπηρεσίες τώρα πια πάνω από $1,5 τρισεκατομμύρια το χρόνο, οι τράπεζες, οι νομικές υπηρεσίες, οι συμβουλευτικές εταιρείες και οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να αντι- [ 33]

14 1 o κεφάλαιο μετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις, που αντιμετωπίζουν και οι κατασκευαστές προϊόντων. Οι περιφερειακοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η NAFTA, αλλάζουν ακόμα περισσότερο το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα προϊόντα Ανταγωνισμός που Βασίζεται στην Ποιότητα, στο Χρόνο και στην Ανάπτυξη της Τεχνολογίας Το ανταγωνιστικό περιβάλλον των σημερινών οικονομικών αγορών, δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, δημιουργεί απαιτήσεις για καλύτερης ποιότητας προϊόντα, μικρότερο χρόνο κατασκευής και άμεση παράδοση στον εκάστοτε πελάτη. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο σημαίνει καλής ποιότητας προϊόντα σε λογικές-χαμηλές τιμές. Προϊόντα χαμηλής ποιότητας, εξ ορισμού, χάνουν τη θέση τους μέσα στις σημερινές αγορές. Τόσο τα στελέχη της διοίκησης της παραγωγής όσο και στελέχη άλλων τμημάτων δίνουν μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η διοίκηση της ποιότητας των προϊόντων είναι ένας τρόπος συνεργασίας όλου του στελεχικού και εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας. Μια σειρά από στατιστικές μεθόδους και στατιστικά πακέτα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της φιλοσοφίας της καλύτερης ποιότητας των προϊόντων. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες είναι ο δεύτερος άξονας που καθιστά ανταγωνιστική μια εταιρεία. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση όσον αφορά στην έννοια χρόνος που έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα μπορέσει μια εταιρεία να εμφανίσει στην αγορά ένα καινούργιο προϊόν, πράγμα που την καθιστά ανταγωνιστική στην αγορά σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. [1.7] ιοίκηση Παραγωγής και Επιχείρηση Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ξανά την αναγκαιότητα της συνεργασίας της διοίκησης παραγωγής με τα υπόλοιπα τμήματα μιας εταιρείας. Πολύ συχνά το στελεχιακό δυναμικό μιας εταιρείας «καταργεί» τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει ανάμεσα στα τμήματα και στις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ας μην ξεχνάμε ότι πρωταρχικό ζήτημα του οργανωτικού σχεδιασμού μιας εταιρείας είναι ο καθορισμός των θέσεων εργασίας που κάθε ομάδα ή άτομο θα αναλάβει. Ο καταμερισμός της εργασίας συνδέεται με την [ 34]

15 Εισαγωγή εξειδίκευση των θέσεων και των εργαζομένων. Η εξειδίκευση προσδιορίζεται από δύο βασικές διαστάσεις, την οριζόντια και την κάθετη. Η οριζόντια αναφέρεται στο εύρος της ποικιλίας των καθηκόντων που περιλαμβάνει μια θέση εργασίας, ενώ η κάθετη εξειδίκευση αναφέρεται στο δικαίωμα για λήψη αποφάσεων που δίνεται στη θέση εργασίας. Ο παραπάνω διαχωρισμός συνεπάγεται τη διαίρεση της εταιρείας κατά τμήματα και λειτουργίες. Ένα πρόβλημα που προκύπτει με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε τμήμα δραστηριοποιείται με βάση τη δική του απόδοση και όχι τη συνολική απόδοση της εταιρείας. Μια εναλλακτική λύση, που προτείνεται σήμερα, είναι η σταυροειδής και κατά λειτουργίες οργάνωση μιας εταιρείας (cross functional coordination), με βάση την οποία οι αποφάσεις προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία των τμημάτων που έχουν αναλάβει από κοινού κάποια λειτουργία και είναι ιεραρχικά ισοδύναμα. Κάτι τέτοιο μοιάζει αναγκαίο, καθώς η διοίκηση της παραγωγής εμπλέκεται με πολλές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Η σημαντικότερη σχέση της, πιθανόν, είναι εκείνη με το marketing, εφόσον είναι αυτό που αναδεικνύει την αναγκαιότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη ζήτηση των υπαρχόντων στην αγορά. Επίσης η διοίκηση της παραγωγής διαχειρίζεται τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους μιας εταιρείας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Έχει ανάγκη τη συνεργασία με το χρηματοοικονομικό τμήμα και το λογιστήριο για την εκτίμηση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος και της ποιότητάς του. Προκειμένου μια επιχείρηση να επιτύχει ένα τέτοιο είδος λειτουργίας είναι αναγκαίο να: ημιουργήσει μια στρατηγική ανάπτυξης, όπου ο ρόλος κάθε τμήματος καθορίζεται με ακρίβεια, με απώτερο στόχο την καλύτερη συνολική απόδοση της εταιρείας. Σχεδιάσει και καθορίσει από την αρχή τα επίπεδα ιεραρχίας των στελεχών, που οδηγούν σε οριζόντιες δομές. ώσει κίνητρο στους εργαζόμενους για προώθηση της συνεργασίας των τμημάτων. Υιοθετήσει τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής και υποστηρίξει αμοιβαίο επιμερισμό της γνώσης και πληροφορίας που υπάρχει στην εταιρεία, ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Αναπτύξει καλό κλίμα στο εσωτερικό της. Καλό θα ήταν να υπάρχουν εστιατόρια και καφετέριες προκειμένου οι εργαζόμενοι να νιώθουν άνετα μέσα στον εργασιακό τους χώρο και να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. [ 35]

16 1 o κεφάλαιο Βέβαια όλα τα παραπάνω είναι απλώς προτάσεις. Τους κατάλληλους τρόπους θα τους αναζητήσει και θα τους βρει κάθε εταιρεία ξεχωριστά ανάλογα με το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, τη νοοτροπία και την κουλτούρα της. [1.8] Η Στρατηγική Πλευρά της ιοίκησης Παραγωγής Στην παράγραφο αυτή θα εστιάσουμε στη στρατηγική πλευρά της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών εξασφαλίζει την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής. Η στρατηγική παραγωγής ουσιαστικά συνδέει τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αποφάσεις της διοίκησης παραγωγής με την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας. Για την εφαρμογή της στρατηγικής της διοίκησης παραγωγής απαιτείται συνεχής διατμηματική συνεργασία. Για παράδειγμα, το τμήμα παραγωγής χρειάζεται ανατροφοδότηση πληροφοριών από το τμήμα μάρκετινγκ για να καθορίσει πόση δυναμικότητα θα αφιερώσει σε κάθε γραμμή παραγωγής και από το οικονομικό τμήμα για να προσδιορίσει το χρόνο παροχής και την πηγή χρηματοδότησης της αυξημένης δυναμικότητας. Με άλλα λόγια, ο διευθυντής παραγωγής πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους διευθυντές άλλων λειτουργικών τμημάτων της εταιρείας. Στη συνέχεια, περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η σύνδεση της εταιρικής στρατηγικής με τη στρατηγική της παραγωγής Εταιρική Στρατηγική Ανεξάρτητα από το είδος μιας εταιρείας, η ανώτατη διοίκησή της φέρει την ευθύνη να σχεδιάσει το μακροπρόθεσμο μέλλον της. ηλαδή, η εταιρική στρατηγική καθορίζει την επιχειρηματική κατεύθυνση της εταιρείας, αναγνωρίζει νέες ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον και αναγνωρίζει τους στόχους ανάπτυξης που πρέπει να τεθούν. Επίσης, οριοθετεί τον τρόπο που η εταιρεία επιλέγει για να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Οι δυνατές επιλογές περιλαμβάνουν την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων έναντι προσαρμοσμένων σε απαιτήσεις πελατών, την προσφορά προϊόντων χαμηλού κόστους έναντι προϊόντων υψηλής ποιότητας, γρήγορης κι ευέλικτης παράδοσης. Η εταιρική στρατηγική παρέχει τη συνολική κατεύθυνση εκτέλεσης όλων των λειτουργιών της εταιρείας. [ 36]

17 Εισαγωγή Ανταγωνιστικές Προτεραιότητες Μια πελατοκεντρική στρατηγική διοίκησης παραγωγής περιλαμβάνει σαφή κατανόηση των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας, όπως ενσωματώνονται στην εταιρική στρατηγική, αλλά και διατμηματική προσπάθεια σε βάθος κατανόησης των αναγκών της αγοράς και συνακόλουθου λεπτομερούς καθορισμού των αναγκαίων λειτουργικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των παρεχομένων προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά ονομάζονται ανταγωνιστικές προτεραιότητες και αφορούν είτε το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία, είτε το σύστημα παράδοσής τους, είτε τον όγκο πωλήσεών τους. Υπάρχουν οχτώ πιθανές ανταγωνιστικές προτεραιότητες, που εντάσσονται σε τέσσερεις επί μέρους κατηγορίες: Κόστος Ποιότητα Χρόνος Ευελιξία 1. Παραγωγή χαμηλού κόστους 2. Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας 3. Σταθερή ποιότητα 4. Ταχύς χρόνος παράδοσης 5. Παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο 6. Ταχύτητα ανάπτυξης 7. Εξειδίκευση 8. Ευελιξία όγκων παραγωγής Μια επιχείρηση περιλαμβάνει πλήθος διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να συντονιστούν ώστε να παρέχουν το συνολικό, επιθυμητό από τον πελάτη, αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι πελάτες αντιμετωπίζουν την επιχείρηση ως ένα σύνολο διαδικασιών που δέχεται παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών και τελικά τα παραδίδει με ένα τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Όμως, μια επιχείρηση στην πραγματικότητα αποτελείται από ομάδες διαδικασιών, η κάθε μια από τις οποίες εκτελεί λειτουργίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία παραγωγής περιλαμβάνει μια διαδικασία μάρκετινγκ, μια λογιστική διαδικασία, μια διαδικασία υλοποίησης παραγγελιών, και πολλές άλλες. Αυτές μπορούν με τη σειρά τους να διαιρεθούν σε περαιτέρω διαδικασίες. Πολλές από τις διαδικασίες αυτές μπορούν, μάλιστα, να εξυπηρετούν περισσότερα από ένα τμήματα της αγοράς. Η πρόκληση για τη διοίκηση είναι να αναθέσει τις κατάλληλες ανταγωνιστικές προτεραιότητες σε κάθε διαδικασία, ώστε να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών της. [ 37]

18 1 o κεφάλαιο Κόστος Η μείωση των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά επίσης και σε μείωση των περιθωρίων κέρδους εάν η παραγωγή δεν μπορεί να γίνει με χαμηλότερο κόστος. Για να στηριχτεί ο ανταγωνισμός στο κόστος, οι διευθυντές παραγωγής πρέπει να ασχοληθούν με το κόστος εργασίας, υλικών, ελαττωματικών προϊόντων, με τα γενικά έξοδα και άλλου είδους κόστη, ώστε να σχεδιάσουν ένα σύστημα που θα μειώσει το κόστος ανά μονάδα προϊόντος/υπηρεσίας. Συχνά η μείωση του κόστους απαιτεί επιπλέον επένδυση σε αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ποιότητα Η ποιότητα είναι μια διάσταση του προϊόντος/υπηρεσίας που καθορίζεται από τον πελάτη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ποιότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά. Όσον αφορά στη διοίκηση παραγωγής, δύο ανταγωνιστικές προτεραιότητες αφορούν την ποιότητα: ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας και η σταθερότητα στην ποιότητα. Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας. Η πρώτη, δηλαδή ο σχεδιασμός για υψηλή ποιότητα, μπορεί να περιλαμβάνει ανώτερα χαρακτηριστικά, περιορισμένη ανοχή και μεγαλύτερη διάρκεια. Ακόμη, εξυπηρέτηση, ευγένεια και διαθεσιμότητα υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών, καθώς και ασφάλεια προϊόντων / υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας καθορίζει το επίπεδο απόδοσης της λειτουργίας της παραγωγής που απαιτείται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Σταθερότητα στη Ποιότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα στο χώρο της ποιότητας μετρά τη συχνότητα με την οποία τα προϊόντα ή υπηρεσίες ικανοποιούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού τους. Για να είναι ανταγωνιστική μια εταιρεία σ αυτό το επίπεδο, οι managers πρέπει να σχεδιάσουν και να παρακολουθούν την παραγωγή με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν τα λάθη. Παρά το γεγονός ότι η σταθερή ποιότητα είναι σημαντική, οι πελάτες την απαιτούν σήμερα όλο και περισσότερο. Μια εταιρεία χωρίς σταθερότητα στην προσφερόμενη ποιότητα δεν έχει μέλλον στην παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά. Χρόνος Μερικές εταιρείες λειτουργούν με πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ άλλες αγωνίζονται για να είναι συνεπείς με τους χρόνους παράδοσης. Τρεις ανταγωνιστικές προτεραιότητες έχουν να κάνουν με το χρόνο: σύντομος χρόνος παράδοσης, παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο και ταχύτητα ανάπτυξης. [ 38]

19 Εισαγωγή Σύντομος χρόνος παράδοσης. Αυτός είναι χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή μιας παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι την υλοποίησή της. Οι κατασκευαστές μπορούν να μειώσουν το χρόνο παράδοσης με τη διατήρηση αποθέματος. Και οι κατασκευαστές και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών μπορούν επίσης να το επιτύχουν με το να διατηρούν πλεονάζουσα δυναμικότητα. Παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο. Η δεύτερη ανταγωνιστική προτεραιότητα μετρά τη συχνότητα με την οποία οι υποσχέσεις για το χρόνο παράδοσης τηρούνται. Οι κατασκευαστές το μετρούν με το ποσοστό των παραγγελιών που εκπληρώνονται όπως ήταν συμφωνημένο με τον πελάτη έχοντας ως στόχο π.χ. το 95%. Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, όπως μια υπεραγορά, μπορεί να μετρά την παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο με το ποσοστό των πελατών που περιμένουν ουρά στο ταμείο λιγότερο από τρία λεπτά. Ταχύτητα ανάπτυξης. Εδώ η μέτρηση αφορά στην ταχύτητα με την οποία εισάγεται ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά, καλύπτοντας το χρόνο από τη γέννηση της ιδέας μέχρι τον τελικό σχεδιασμό και την παραγωγή. Η μέτρηση αυτή κατέχει εξέχουσα σημασία, αφού όταν μια εταιρεία εισάγει πρώτη ένα νέο προϊόν στην αγορά, αποκτά εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από τους ανταγωνιστές της. Ευελιξία Η ευελιξία είναι ένα χαρακτηριστικό της παραγωγικής λειτουργίας που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αντιδρά στις ανάγκες των πελατών πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Μερικές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε δύο τύπους ευελιξίας: την εξειδίκευση (customization) και την ευελιξία όγκου παραγωγής. Εξειδίκευση. Αυτή είναι η ικανότητα μια εταιρείας να προσαρμόζει το προϊόν ή την υπηρεσία της ανάλογα με τις μοναδικές ανάγκες των πελατών της. Με άλλα λόγια, η εξειδίκευση τυπικά σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να χειριστεί αλλαγές στο σχεδιασμό για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών των πελατών. Ευελιξία στους όγκους παραγωγής. Είναι η ικανότητα αύξησης ή μείωσης του ρυθμού παραγωγής, ώστε να αντιμετωπιστούν μεγάλες διακυμάνσεις της ζήτησης. Η ευελιξία του όγκου παραγωγής είναι σημαντική λειτουργική ικανότητα, καθώς συχνά υποστηρίζει την επίτευξη και άλλων ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων (π.χ., ταχύτητα ανάπτυξης ή ταχείς χρόνοι παράδοσης). Ο χρόνος μεταξύ των κορυφώσεων της ζήτησης μπορεί να είναι χρόνια, όπως [ 39]

20 1 o κεφάλαιο οι κύκλοι στην οικοδομική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι μήνες, όπως για τα χειμερινά θέρετρα ή τα εποχικά προϊόντα. Μπορεί να είναι ακόμα και ώρες, όπως στα μεγάλα ταχυδρομεία όπου τα γράμματα λαμβάνονται, ταξινομούνται και αποστέλλονται Επιλογή Ανταγωνιστικών Προτεραιοτήτων Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται οι εταιρείες να επιλέγουν μεταξύ των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων. Γιατί να μην ανταγωνίζονται σε όλες τις περιοχές ταυτόχρονα και να βελτιώνουν σημαντικά την ανταγωνιστική τους θέση; Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μπορούν όντως να βελτιωθούν ταυτόχρονα σε διάφορους τομείς ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα σε μια εταιρεία παραγωγής προϊόντων, ελαττωματικά είδη από λάθη στο εργοστάσιο σε συνδυασμό με την ανάγκη για επανεπεξεργασία τους μερικές φορές αποτελούν το 20% με 30% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μειώνοντας τα ελαττωματικά είδη και βελτιώνοντας την ποιότητα, η εταιρεία μπορεί να μειώσει το κόστος, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το χρόνο παράδοσης όλα ταυτοχρόνως. Μετά από ένα σημείο όμως περαιτέρω βελτιώσεις σε μια περιοχή μπορεί να απαιτούν συμβιβασμό σε μία ή περισσότερες ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Η αύξηση του βαθμού προσαρμογής των προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών ή ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους και υψηλότερες τιμές. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες πρέπει να επικεντρώνονται σε μια επιλεγμένη ομάδα ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων. Μερικές φορές οι συμβιβασμοί δεν είναι δυνατοί, γιατί μια ανταγωνιστική προτεραιότητα έχει εξελιχθεί σε προαπαιτούμενο για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Μια τέτοια απαίτηση καλείται order qualifier. Σ αυτές τις περιπτώσεις, οι πελάτες δεν τοποθετούν παραγγελία παρά μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης σ αυτούς τους τομείς. Έτσι, η εκπλήρωση ενός order qualifier δεν διασφαλίζει επιτυχία στην αγορά, απλώς επιτρέπει την ανταγωνιστική τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά. Για παράδειγμα, η αξιοπιστία αποτελεί κριτήριο ποιότητας στην αγορά των τηλεοράσεων. Οι καταναλωτές περιμένουν να αγοράσουν μια τηλεόραση που δεν θα χρειαστεί επισκευές για πολλά χρόνια. Τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σ αυτό το κριτήριο δεν θα επιβιώσουν στην αγορά. Γενικά στον κλάδο ηλεκτρονικών, η αξιοπιστία των προϊόντων εξελίσσεται σε order qualifier. Αντίθετα, στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτων, συμβιβασμοί μεταξύ [ 40]

21 Εισαγωγή χαμηλού κόστους και ποιότητας μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεδομένου ότι η ποιότητα δεν έχει ακόμα γίνει order qualifier σε όλα τα τμήματα της αγοράς Στρατηγικές Παροχής Υπηρεσιών Οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες παρέχουν τη βάση για το σχεδιασμό των διαδικασιών. Οι στρατηγικές για τυποποιημένες υπηρεσίες, για υπηρεσίες assemble-to-order, και για υπηρεσίες «στα μέτρα» συγκεκριμένων πελατών (customized) χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. Στρατηγική τυποποιημένων υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που παρέχουν υπηρεσίες σε περιορισμένη ποικιλία αλλά σε μεγάλη ποσότητα τείνουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική τυποποιημένων υπηρεσιών. Οι τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες σ αυτή την περίπτωση είναι η σταθερή ποιότητα, η παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο και το χαμηλό κόστος. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου, οι διαδικασίες μπορούν να οργανωθούν έτσι ώστε η ροή των πελατών/εργασιών να ακολουθεί το γραμμικό πρότυπο μέσα στην εγκατάσταση. Στρατηγική assemble-to-order. Η στρατηγική αυτή ορίζει το σχεδιασμό της λειτουργίας έτσι ώστε να περιλαμβάνει δύο διακριτά είδη διαδικασιών: διαδικασίες αφιερωμένες στην παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών και διαδικασίες αφιερωμένες στη «συναρμολόγηση» αυτών των τυποποιημένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων πελατειακών αναγκών. ηλαδή, οι διαδικασίες συναρμολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτες ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο «πακέτο» για τον πελάτη. Τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες που χρησιμοποιούνται στη στρατηγική αυτή είναι η εξειδίκευση και ο σύντομος χρόνος παράδοσης. Για παράδειγμα, οι εταιρείες παροχής δυνατότητας φθηνών υπεραστικών κλήσεων προσφέρουν προσαρμοσμένα πακέτα υπηρεσιών για να διατηρήσουν τους πελάτες τους σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Στρατηγική προσαρμοσμένων υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες τείνουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική προσαρμοσμένων (customized) υπηρεσιών. Οι τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό για υψηλή ποιότητα και την εξειδίκευση. Η ποσότητα, σε επίπεδο απαιτήσεων ανά πελάτη, είναι χαμηλή. Οι σχετικές διαδικασίες ομαδοποιούνται ανάλογα με τη λειτουργία που εκτελούν και οι πελάτες δρομολογούνται από διαδικασία σε διαδικασία έως ότου ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. Πολλοί [ 41]

22 1 o κεφάλαιο τρόποι δρομολόγησης μπορεί να υπάρχουν σε μια εγκατάσταση με αυτή την στρατηγική. Τέλος, αυτή η στρατηγική καθιστά εφικτή την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών μεγάλης ποικιλίας ενώ επιτυγχάνει μια ικανοποιητική χρήση των διαδικασιών Στρατηγικές Παραγωγής Προϊόντων Οι στρατηγικές παραγωγής προϊόντων διαφέρουν από τις αντίστοιχες υπηρεσιών εξαιτίας της δυνατότητας χρήσης αποθεμάτων. Οι στρατηγικές make-to-stock, assemble-to-order και make-to order αναφέρονται στις ανταγωνιστικές προτεραιότητες διαδικασιών αφιερωμένων στην παραγωγή. Στρατηγική make-to-stock. Οι εταιρείες παραγωγής προϊόντων που διατηρούν απόθεμα για άμεση παράδοση, ελαχιστοποιώντας έτσι τους χρόνους παράδοσης για τον πελάτη, χρησιμοποιούν στρατηγική make-to-stock. Αυτή η στρατηγική είναι εφικτή για τυποποιημένα προϊόντα με μεγάλους όγκους παραγωγής και σχετικά ακριβείς προβλέψεις ζήτησης. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε καταστάσεις όπου η εταιρεία παράγει ένα μοναδικό προϊόν για ένα συγκεκριμένο πελάτη εάν οι όγκοι είναι αρκετά μεγάλοι. Παραδείγματα προϊόντων που παράγονται με αυτή τη στρατηγική είναι εργαλεία κήπου, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αναψυκτικά, χημικά. Ο όρος μαζική παραγωγή χρησιμοποιείται συχνά για να ορίσει τον τρόπο λειτουργίας με στρατηγική make-to-stock. Επειδή το περιβάλλον παραγωγής είναι σταθερό και προβλέψιμο, οι εταιρείες μαζικής παραγωγής έχουν γραφειοκρατική οργάνωση και οι εργαζόμενοι επαναλαμβάνουν συχνά ορισμένες εργασίες. Οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες γι αυτές της εταιρείες είναι η σταθερή ποιότητα και το χαμηλό κόστος. Στρατηγική assemble-to-order. H στρατηγική αυτή υπαγορεύει την παραγωγή ή τη συναρμολόγηση προϊόντων προσαρμοσμένων σε ειδικές ανάγκες, από σχετικά λίγα εξαρτήματα, αφότου οι πελάτες έχουν θέσει την παραγγελία τους. Τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες είναι ο σύντομος χρόνος παράδοσης και η εξειδίκευση. Η στρατηγική assemble-to-order σχετίζεται με διαδικασίες συναρμολόγησης και κατασκευής. Επειδή αυτές αφορούν την κατασκευή τυποποιημένων εξαρτημάτων σε μεγάλες ποσότητες, η διαδικασία κατασκευής εστιάζει στη δημιουργία κατάλληλου αποθέματος για τη διαδικασία συναρμολόγησης. Μόλις η συγκεκριμένη παραγγελία από έναν πελάτη τεθεί, η διαδικασία συναρμολόγησης δημιουργεί το προϊόν από τα τυποποιημένα προϊόντα της διαδικασίας κατασκευής. Η διαδικασία κατασκευής θα πρέπει να είναι αποδοτική, ώστε να κρατά το κόστος χαμηλό, [ 42]

23 Εισαγωγή ενώ η διαδικασία συναρμολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να παράγει τα διαφορετικά προϊόντα που ζητούν οι πελάτες. Η διατήρηση αποθέματος τελικών προϊόντων θα ήταν πολύ ακριβή καθώς οι πολλές επιλογές καθιστούν την πρόβλεψη πωλήσεων εξαιρετικά ανακριβή. Στρατηγική make-to-order. Οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του πελάτη σε μικρές ποσότητες χρησιμοποιούν τη στρατηγική αυτή. Σ αυτή την περίπτωση, η παραγωγή είναι ένα σύνολο διαδικασιών που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες πελατών. Η σημαντικότερη ανταγωνιστική προτεραιότητα γι αυτές τις εταιρείες είναι, προφανώς, η εξειδίκευση. [1.9] Η Στρατηγική ιοίκησης Παραγωγής ως μια Ακολουθία Αποφάσεων Η στρατηγική στην παραγωγή μετατρέπει τα σχέδια προϊόντων ή υπηρεσιών και τις αντίστοιχες ανταγωνιστικές προτεραιότητες για κάθε τμήμα της αγοράς σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις διαδικασίες υποστήριξης αυτών των τμημάτων αγοράς. Το Σχήμα 1.5 δείχνει πώς η εταιρική στρατηγική παρέχει την κατεύθυνση για σημαντικές αποφάσεις στη διοίκηση της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής παραγωγής πρέπει να επιλέξει στρατηγική παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων για κάθε διαδικασία. Η στρατηγική αυτή καθορίζει το πώς οι διαδικασίες οργανώνονται για να αντεπεξέλθουν στην ποσότητα και στην ποικιλία των αναγκών για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Η αρχική αυτή επιλογή πυροδοτεί μια σειρά άλλων αποφάσεων για το σχεδιασμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν τη στρατηγική διοίκησης της παραγωγής. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι στατικές, πρέπει διαρκώς να αναθεωρούνται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά. Από στρατηγικής άποψης, οι διευθυντές παραγωγής είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την ικανότητα της εταιρείας να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές προτεραιότητες νέων και υπαρχόντων τμημάτων της αγοράς, έτσι όπως αυτές εξελίσσονται. Επιπλέον, η μορφή και ο τύπος των αποφάσεων για μια επιχείρηση μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μια άλλη, έστω και αν ανήκουν στον ίδιο κλάδο, εξαιτίας διαφορών στις βασικές τους ικανότητες, στα τμήματα της αγοράς που απευθύνονται ή στην τεχνολογική τους υποδομή. [ 43]

24 1 o κεφάλαιο Σχήμα 1.5 Σχέση εταιρικής στρατηγικής με αποφάσεις στη διοίκηση παραγωγής [1.10] Οργάνωση ιαδικασιών Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο σχεδιασμό ενός συστήματος παραγωγής είναι η επιλογή και η οργάνωση των διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η επιλογή διαδικασιών [ 44]

25 Εισαγωγή σχετίζεται με επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, τεχνικού εξοπλισμού και πρώτων υλών. Οι διαδικασίες σχετίζονται ακόμη με το πώς το τμήμα μάρκετινγκ πραγματοποιεί μια ανάλυση αγοράς, με ποιο τρόπο το λογιστήριο κοστολογεί ένα προϊόν μέχρι και το πως οι πωλητές το προβάλλουν και το πωλούν. Η οργάνωση των διαδικασιών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα μιας εταιρείας να είναι ανταγωνιστική στο περιβάλλον της, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, στο κόστος τους και στο χρόνο παράδοσής τους. Η διοίκηση των διαδικασιών είναι μια συνεχιζόμενη λειτουργία, που διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές, τόσο κατά τον πρώτο σχεδιασμό όσο και κατά τον επανασχεδιασμό ενός προϊόντος. Ο όρος διαδικασία εμπεριέχει τη χρήση των πόρων μιας εταιρείας με απώτερο σκοπό την παραγωγή ενός αγαθού-μιας υπηρεσίας, που έχει ορισμένη αξία. Κανένα προϊόν και καμιά υπηρεσία δεν θα μπορούσε να παραχθεί χωρίς διαδικασίες και καμιά διαδικασία δεν θα είχε λόγο ύπαρξης χωρίς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. ιαδικασίες συναντούνται σε όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας. Το τμήμα προσωπικού χρησιμοποιεί μια πληθώρα διαδικασιών για να προσλάβει νέους υπαλλήλους, για να πραγματοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, για να δώσει bonus σε κάποιους υπαλλήλους. ιοίκηση διαδικασιών σημαίνει επιλογή των πρώτων υλών, του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού και των μεθόδων που χρειάζονται για τη μετατροπή των άυλων και υλικών πόρων μιας εταιρείας σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την επιλογή των διαδικασιών έχουν να κάνουν με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και την ικανότητα και ευελιξία της να εμπορεύεται και να διαθέτει πόρους με βάση την πολιτική ανάπτυξης που έχει επιλέξει. Αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες πρέπει να λαμβάνονται όταν: Ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται στην αγορά. Πρέπει να αποδειχθεί η καλή ποιότητα του προϊόντος. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες του ίδιου κλάδου γίνεται ακόμη πιο σκληρός. Η ζήτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αλλάζει. Η σημερινή μορφή των προϊόντων δεν είναι πλέον η κατάλληλη. Το κόστος των πρώτων υλών έχει αλλάξει. Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοείται ότι όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην ολοκληρωτική αλλαγή των δια- [ 45]

26 1 o κεφάλαιο δικασιών. Ένας σκεπτικισμός στις περιπτώσεις αυτές, όμως, μοιάζει να είναι γόνιμος και να λειτουργεί θετικά στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας. [1.11] Επιλογή Οργάνωσης ιαδικασιών Μια από τις πρώτες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένα διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρείας είναι η επιλογή εκείνων των διαδικασιών που συμβάλλουν σ ένα καλά δομημένο και οργανωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχουν παρατηρηθεί τέσσερεις διαφορετικοί τύποι οργάνωσης των διαδικασιών: 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου 2. Παραγωγή κατά διαδικασία 3. Παραγωγή σε παρτίδες 4. Γραμμή παραγωγής 5. Συνεχής παραγωγική διαδικασία Το Σχήμα 1.6 δείχνει ότι η καλύτερη επιλογή διαδικασίας σχετίζεται με το βαθμό που λαμβάνονται υπ όψιν οι προτιμήσεις των καταναλωτών και ο όγκος παραγωγής των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρονται στο κοινό. Η διαδικασία επιλογής μπορεί να αφορά είτε ένα μόνο τμήμα μιας εταιρείας, είτε ολόκληρη την εταιρεία. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου (project process): Παράδειγμα διαδικασιών έργου είναι η ανέγερση ενός εμπορικού κέντρου (χρειάζονται αρχιτεκτονικές μελέτες, συνεργεία οικοδομών, οργάνωση των παραπάνω, κ.λπ.). Η διαδικασία έργου χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης της εργασίας, σχετικά μεγάλο μέγεθος έργου και μεγάλη ανάγκη σωστής διαχείρισης των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η αλληλουχία των λειτουργιών και η ανάμειξη των διαδικασιών σε κάθε επιμέρους στάδιο είναι μοναδικές για κάθε έργο, με αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν 100% τις προδιαγραφές που τίθενται στην αρχή κάθε έργου. Παρά το γεγονός ότι κάποια έργα μπορεί να μοιάζουν παρόμοια, το καθένα είναι μοναδικό και έχει τη δική του δυναμικότητα. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ανάθεσης και υλοποίησης έργων πωλούν [ 46]

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing)

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζής Γ. Κοσμάς Χρήστος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική σύμφωνα με τους Johnson και Scholes, είναι η κατεύθυνση. (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) μιας επιχείρησης

Στρατηγική σύμφωνα με τους Johnson και Scholes, είναι η κατεύθυνση. (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) μιας επιχείρησης 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Τι είναι το στρατηγικό μάνατζμεντ. Στρατηγική σύμφωνα με τους Johnson και Scholes, είναι η κατεύθυνση (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Η αγοραστική διαδικασία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. 3.3 Σχέσεις τμημάτων Προμηθειών Marketing/Πωλήσεων

Περιεχόμενα. 1.1 Η αγοραστική διαδικασία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. 3.3 Σχέσεις τμημάτων Προμηθειών Marketing/Πωλήσεων Περιεχόμενα 1 ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή 1.1 Η αγοραστική διαδικασία των βιομηχανικών επιχειρήσεων 1.2 Δομή της εργασίας 2 ο Κεφάλαιο: Γενικά στοιχεία γύρω από τις βιομηχανικές αγορές 2.1 Γενικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΑΒΕΤΤΑ ΑΝΘΗ 12749 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13788 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σαρμανιώτης Χρ., ΜΒΑ, Δρ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ Κουράτου Ελένη Μητκάκη Ζωή Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DERARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού»

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή : Αχιλλέα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο η-επιχειρείν....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το CRM στην επιχείρηση 2.1 Το CRM και ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS (C.R.M.) ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα