Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής"

Transcript

1 Εισαγωγή - Αρχές ιοίκησης Παραγωγής 1 [1.1] Ορισμός της ιοίκησης Παραγωγής Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από εταιρείες κατασκευής αθλητικών ειδών μέχρι νοσοκομεία, ιδρύματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτός ο πλουραλισμός, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε μεγάλη ποικιλία παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών κάθε εταιρείας είναι από τις πλέον σημαντικές λειτουργίες της, διότι μόνο μέσα από μια προσεγμένη και καινοτόμο διοίκηση των υλικών και ανθρωπίνων πόρων επιτυγχάνει μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική και να ικανοποιήσει τους στόχους της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για αρκετό καιρό ο όρος «ιοίκηση Παραγωγής» αναφερόταν αποκλειστικά σε εταιρείες που κατασκεύαζαν προϊόντα ή αλλιώς ήταν εταιρείες παραγωγής. Η πολυπλοκότητα των σημερινών οικονομικών αγορών όμως είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του όρου και την οικειοποίησή του από την πλειονότητα των εταιρειών ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Ε.Π.Ε., Α.Ε., όμιλοι κ.τ.λ.). Σήμερα ο όρος διοίκηση παραγωγής αναφέρεται στην οριοθέτηση και στον έλεγχο των διαδικασιών εκείνων που στοχεύουν στη μετα-

2 1 o κεφάλαιο τροπή ανθρώπινων και υλικών πόρων σε αγαθά και υπηρεσίες. Ο ορισμός αυτός καλύπτει όλους τους τύπους οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, με ή χωρίς μονάδες παραγωγής. Στο Σχήμα 1.1 απεικονίζεται ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο αποτελείται από εισροές πόρων (inputs), εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες (operations and processes), εκροές πόρων υπό τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών (outputs) και ροή πληροφοριών (information) που συνδέουν την εταιρεία με το καταναλωτικό κοινό (customer participation) και το εξωτερικό περιβάλλον της (external environment). Με τον όρο εισροές πόρων αναφερόμαστε σε ανθρώπινο δυναμικό (εργατικό και στελεχικό δυναμικό), σε χρηματικά κεφάλαια για την απόκτηση και τη λειτουργία τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, σε πρώτες ύλες και σε εισαγόμενα υλικά που απαιτούνται αλλά δεν τα διαθέτει μια εταιρεία. Οι αριθμοί μέσα στους κύκλους παρουσιάζουν ορισμένες από τις εργασίες-διαδικασίες με τη βοήθεια των οποίων το καταναλωτικό κοινό και τα προσφερόμενα αγαθά έρχονται σε επαφή με τη χρήση των διαδικασιών παραγωγής. ιαδικασία (Process) είναι ένα σύνολο ενεργειών που χρησιμοποιεί μια ή και περισσότερες εισροές (π.χ. υλικά, ανθρώπινοι πόροι) και τις μετατρέπει σε προϊόντα ή υπηρεσίες που τελικό αποδέκτη έχουν τους πελάτες-καταναλωτές. Για παράδειγμα, σε μια φαρμακευτική εταιρεία διαδικασία είναι η μετατροπή πρώτων υλών (χημικά, κατά κύριο λόγο) σε φάρμακα. Σε μια αεροπορική εταιρεία διαδικασία είναι η μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους από μια περιοχή σε μια άλλη. Σ ένα σχολείο διαδικασία είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Οι διακεκομμένες γραμμές στο Σχήμα 1.1 αντιπροσωπεύουν τα δύο διαφορετικά είδη των εισροών: εισροές που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πελατών στη διαδικασία παραγωγής και εισροές που έχουν να κάνουν με γνώση και πληροφόρηση κατά τη διαδικασία μετατροπής των εσωτερικών πόρων σε υπηρεσίες και αγαθά. Λέγοντας συμμετοχή πελατών εννοούμε την ενεργή δράση τους προκειμένου να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν-διατεθούν ορισμένα προϊόντα που θα έχουν ως τελικούς αποδέκτες τους ίδιους τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, μια μορφή καταναλωτών είναι οι μαθητές που δραστηριοποιούνται μέσα στο μάθημα προκειμένου να λάβουν το αγαθό που λέγεται μόρφωση-παιδεία. Η έννοια πληροφόρηση αναφέρεται σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις απαιτήσεις-επιθυμίες των καταναλωτών, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, καθώς και με στοιχεία που προκύπτουν από την αγορά και το νομοθετικό πλαίσιο κάθε κοινωνίας. [ 22]

3 Εισαγωγή Οι διευθυντές έχουν ανάγκη απ όλες αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν ένα σύστημα παραγωγής. Σχήμα 1.1 Σύστημα ιοίκησης Παραγωγής Οι εισροές και οι εκροές ενός συστήματος ποικίλλουν ανάλογα με τις εταιρείες. ιαφορετικές είναι, π.χ., οι εισροές στο σύστημα παραγωγήςυπηρεσιών σε μια βιομηχανία ρούχων από ό,τι σε ένα κοσμηματοπωλείο. Το Σχήμα 1.1 αναφέρεται όχι μόνο σε μια εταιρεία στο σύνολό της αλλά και σ ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας εταιρείας, εφόσον το κάθε τμήμα έχει τις δικές του εισροές και εκροές και ένα δικό του μερίδιο της καταναλωτικής αγοράς, στο οποίο απευθύνεται, είτε αυτό είναι κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης, είτε οι ίδιοι οι καταναλωτές. To βέβαιο είναι ότι τόσο στις εταιρείες παραγωγής, όσο και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κάθε τμήμα έχει και εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει τη δική του αυτονομία και συνδέεται-συνεργάζεται λειτουργικά και με την υπόλοιπη εταιρεία. Επομένως, κάθε τμήμα πρέπει να ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες, την ποιότητα των παρεχόμενων αγαθών, τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και την ικανοποίηση των εργαζομένων του. [ 23]

4 κεφάλαιο 1 o [1.2] H ιοίκηση Παραγωγής ως ένα Σύνολο Αποφάσεων Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τα διευθυντικά στελέχη της διοίκησης της παραγωγής είναι οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν και το είδος αυτών, εφόσον τέτοιες αποφάσεις καθορίζουν το σκοπό και το περιεχόμενο αυτού που λέμε διοίκηση. Κάποιες από τις αποφάσεις αφορούν ζητήματα τακτικής, ενώ κάποιες άλλες είναι στρατηγικής σημασίας για την πορεία μιας εταιρείας. Τα στρατηγικά πλάνα έχουν να κάνουν με μακροχρόνιο σχεδιασμό, με ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την εταιρεία, ενώ τα πλάνα τακτικής αφορούν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και σχετίζονται με αποφάσεις τμημάτων και ομάδων εργασίας. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα λοιπόν των αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη, κατατάσσουμε τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση παραγωγής στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη θεματική ενότητα που πραγματεύονται: α) Αποφάσεις στρατηγικής σημασίας: Τα στελέχη της διοίκησης παραγωγής συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας και στην αναζήτηση και ανάδειξη εκείνων των ιδιαιτεροτήτων που θα καταστήσουν την επιχείρηση ανταγωνιστική στον κλάδο δραστηριοποίησής της. β) Αποφάσεις διαδικασιών: Όπως είδαμε και στο Σχήμα 1.1, οι διαδικασίες είναι σημαντικές για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών. γ) Αποφάσεις που αφορούν στην ποιότητα: Το ζήτημα της ποιότητας είναι σημαντικό για όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Τα στελέχη της επιχείρησης θέτουν στόχους σχετικούς με την ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών και αναζητούν τρόπους για να αποδεικνύουν την αλήθεια του ισχυρισμού τους. Πολύ συχνά δε χρησιμοποιούν και στατιστικά πακέτα ελέγχου της ποιότητας των διαδικασιών και των παραγομένων προϊόντων, τα οποία ουσιαστικά μετρούν-καταγράφουν δείκτες που δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα της παραγωγής. δ) Αποφάσεις που αφορούν στην ποσότητα παραγωγής: Επίκεντρο αυτών των αποφάσεων είναι ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων παραγωγής του συστήματος και η εξασφάλιση άρτια εξοπλισμένων εγκαταστάσεων της εταιρείας και υλικοτεχνικής υποδομής. ε) Αποφάσεις λειτουργικών ζητημάτων: Με τον όρο λειτουργικά ζητήματα αναφερόμαστε σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλέψεων, θέματα διαχείρισης και αποθήκευσης των προϊόντων. Σ αυτό το χώρο θα επικε- [ 24]

5 Εισαγωγή ντρώσουμε και το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου, αφού περιλαμβάνει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης και, άρα, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία της. Η επιτυχία των στελεχών διοίκησης, πάντως, προσδιορίζεται από το πόσο καλά μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ταυτόχρονα για ζητήματα τόσο τακτικής όσο και στρατηγικής. [1.3] Η ιοίκηση Παραγωγής ως ένα Λειτουργικό Τμήμα μιας Επιχείρησης Στο Σχήμα 1.2 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια εταιρεία είναι ένα σύνολο πολλών και διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων, που δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, είναι όμως σχετικά αυτόνομα και συνεισφέρουν το καθένα με το δικό του τρόπο στην καλύτερη απόδοση της επιχείρησης. Η συνεργασία των διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων και η επικοινωνία μεταξύ τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας. Σχήμα 1.2 Λειτουργίες και ιοίκηση Παραγωγής Σε μεγάλες εταιρείες το τμήμα διοίκησης παραγωγής είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή των εισροών (ανθρώπινων και υλικών πόρων) σε προϊόντα και υπηρεσίες έτοιμα προς κατανάλωση. Το τμήμα λογιστικής συλλέγει, αναλύει [ 25]

6 1 o κεφάλαιο και εκθέτει οικονομικές και λογιστικές πληροφορίες. Το τμήμα διανομής είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων τόσο στην αρχική τους μορφή (ως πρώτες ύλες ή ημιέτοιμα προϊόντα) όσο και στην τελική τους μορφή ως προϊόντα. Το τμήμα παραγωγής είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τις μεθόδους παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. Το τμήμα χρηματοοικονομικών ευθύνεται για τις επενδύσεις της εταιρείας και την πορεία της μετοχής της (όπου αυτό υφίσταται), ενώ το τμήμα διαφήμισης είναι υπεύθυνο για το προφίλ της εταιρείας προς το κοινό. Τέλος, το τμήμα προσωπικού είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις και την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών της. [1.4] Ανταγωνιστικότητα Eπιχειρήσεων Το σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σήμερα, τις καθιστά ανταγωνιστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες που δρουν είτε εξ ολοκλήρου είτε συμπληρωματικά στον ίδιο χώρο. Μια εταιρεία, λοιπόν, προκειμένου να είναι «μέσα στον κλάδο», με άλλα λόγια να είναι ανταγωνιστική στο περιβάλλον της, πρέπει να δώσει έμφαση στους ακόλουθους τομείς: α) Λογιστικό τμήμα (accounting) το οποίο επιμελείται των αναφορών του κόστους παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών και συνεισφέρει ουσιαστικά στην κοστολόγηση της παραγωγής. β) Χρηματοοικονομικό τμήμα (finance) το οποίο διαχειρίζεται τις μετοχές της εταιρείας, καθορίζει τους χώρους και τις ενέργειες που αυτή θα επενδύσει, τις χρηματοοικονομικές εισροές και εκροές που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του κάθε τμήματος της επιχείρησης. γ) Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (human resources) το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ατόμων που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, σχεδιάζοντας πλάνα, αναλύοντας καταστάσεις, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. δ) Τμήμα διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων (management information systems) το οποίο ευθύνεται για τα συστήματα πληροφορικής και τα συστήματα στήριξης αποφάσεων. ε) Τμήμα διαφήμισης-προώθησης (marketing) το οποίο ουσιαστικά συμβάλλει στη διαμόρφωση της ζήτησης των υπηρεσιών ή προϊόντων της εταιρείας από το καταναλωτικό κοινό, συνεισφέρει στην ισορροπία της [ 26]

7 Εισαγωγή παραγωγικής διαδικασίας παραγωγικών δυνάμεων και ζήτησης και στοχεύει στη διαρκή ικανοποίηση των αναγκών του κοινού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. στ) Τμήμα επιχειρησιακής διοίκησης (operations) το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της παραγωγής προκειμένου να καταστεί η εταιρεία ανταγωνιστική στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Η διοίκηση παραγωγής έχει ως βασικό κορμό δραστηριότητας την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που κατ εκτίμηση ζητά το καταναλωτικό κοινό. Με άλλα λόγια, ασχολείται μ εκείνο το κομμάτι της εταιρικής διάρθρωσης που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην ικανοποίηση των στόχων που έχει θέσει και στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της επιχείρησης, καθώς οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, κατασκευαστική-παραγωγική ή παροχής υπηρεσιών θέτει κάποιους στόχους και επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές προκειμένου να τους επιτύχει. [1.5] Εταιρείες Παραγωγής και Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών ιαφορές και Ομοιότητες Ο όρος «διοίκηση παραγωγής» μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιείτο μόνο για εταιρείες κατασκευής-παραγωγής προϊόντων. Η χρήση του σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. ασφάλειες ζωής) είναι κάτι καινούργιο, που έχει διαδοθεί μόλις τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα σ αυτά τα δύο είδη εταιρειών αφορούν: 1. Τη φυσική διάσταση των προϊόντων που πραγματεύεται η καθεμία. Τα προϊόντα είναι υλικά αγαθά με απτή υφή, κατασκευάζονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και μεταφέρονται, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και υπόκεινται σε φυσική φθορά από τη χρήση τους. Από την άλλη, οι υπηρεσίες είναι άυλα αγαθά με μη καθορισμένη μορφή, που δεν μπορούν να παρασχεθούν πριν από την εκδήλωση ζήτησης ή να αποθηκευθούν. 2. Τα διαφορετικά τμήματα του καταναλωτικού κοινού που απευθύνεται η καθεμία. Οι περισσότεροι αγοραστές δεν έχουν σχεδόν καμιά επαφή με την εταιρεία κατασκευής των προϊόντων, αφού όταν αγοράζουν κάτι, [ 27]

8 1 o κεφάλαιο έρχονται σε επαφή μόνο με τους διανομείς ή τους πωλητές των προϊόντων. Αντίθετα, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών οι ίδιοι οι πελάτες συμμετέχουν ενεργά στην παροχή τής υπό ζήτηση υπηρεσίας. Για παράδειγμα, οι σπουδαστές ενός πανεπιστημίου παρακολουθούν μαθήματα, παραδίδουν εργασίες, δίνουν εξετάσεις σε κάποια συγκεκριμένη ύλη μαθημάτων και τελικά παίρνουν το πτυχίο τους. Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα εταιρειών παροχής υπηρεσιών όπου η επαφή με τους πελάτες διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο της ιεραρχίας, όπου ένας υπάλληλος της εταιρείας ανήκει. Λόγου χάριν, ενώ οι τραπεζικοί υπάλληλοι ή οι ασφαλιστές μιας εταιρείας έρχονται σε συχνή επαφή με τους πελάτες, τα ανώτερα στελέχη έχουν πολύ μικρότερη επαφή με τους περισσότερους πελάτες. 3. Το διαφορετικό απαιτούμενο χρόνο παράδοσης του «προϊόντος» στον πελάτη. Ενώ οι εταιρείες παραγωγής χρειάζονται από μέρες μέχρι και εβδομάδες, προκειμένου να παραδώσουν τα προϊόντα, οι εταιρείες υπηρεσιών μπορούν να παραδόσουν ένα άυλο προϊόν μέσα σε λίγα λεπτά (π.χ. ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου). 4. Τη διαφορετική αγορά και, άρα, το διαφορετικό μέγεθος αγοράς στην οποία απευθύνεται η καθεμία. Οι εταιρείες παραγωγής δραστηριοποιούνται συνήθως σε τοπικές, εθνικές ή και πολυεθνικές αγορές, χρειάζονται μεγάλο κεφάλαιο για να ξεκινήσουν αλλά και για να συνεχίσουν την παραγωγή και έχουν ανάγκη από τεχνικό εξοπλισμό που συνεχώς πρέπει να ανανεώνεται. Από την άλλη, κάποιες υπηρεσίες μπορούν να γίνουν αντικείμενα πώλησης μόνο σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, π.χ. ένας ασφαλιστής που εργάζεται στην Αμερική δεν μπορεί να ασφαλίσει κάποιον ο οποίος μένει σε κάποια πόλη της Ασίας. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν ανάγκη από την άμεση επαφή τους με τους πελάτες, πρέπει να γνωρίζουν τη νοοτροπία και τις ιδιαιτερότητες των πελατών τους και γι αυτό πρέπει να βρίσκονται χωροταξικά κοντά στο κοινό στο οποίο απευθύνονται. 5. Το βαθμό ευκολίας μέτρησης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις εταιρείες παραγωγής που κατασκευάζουν-συναρμολογούν υλικά προϊόντα η μέτρηση της ποιότητας είναι σχετικά εύκολη, καθώς σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τις κριτικές των καταναλωτών. Αντίθετα, για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν είναι τόσο εύκολη, αφού τα προϊόντα που εμπορεύονται είναι άυλα. Σκεφτείτε τη διαφορετική στάση που μπορεί να έχουν δύο πελάτες που συζητούν με τον ίδιο ασφαλιστή για ένα όμοιο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής. [ 28]

9 Εισαγωγή Παρά τις διαφορές αυτές, υπάρχουν και κάποιες βασικές ομοιότητες. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όλες οι εταιρείες λειτουργούν στη βάση καθορισμένων διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να σχεδιαστούν, να ελεγχθούν και να διοικούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδοτική η συνολική λειτουργία της εταιρείας. Σ αυτή τη λογική, η χρήση της τεχνολογίας είναι σε κάποιο βαθμό (άλλοτε μικρότερο, άλλοτε μεγαλύτερο κατά περίπτωση) αναγκαία. Κάθε εταιρεία ενδιαφέρεται για την ποιότητα, την παραγωγή των προϊόντων της και το χρόνο παράδοσης στους πελάτες. Κάθε εταιρεία συνεργάζεται με κάποιους προμηθευτές, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη απόδοση των εργαζομένων της (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη δουλειά) και προβλέπει τη ζήτηση για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της. Κάπως έτσι οι διαφορές που εντοπίστηκαν παραπάνω μπορούν να μετριαστούν. Επίσης, οι εταιρείες κατασκευής-συναρμολόγησης προϊόντων δεν προσφέρουν μόνο προϊόντα, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν προσφέρουν μόνο υπηρεσίες. Και τα δύο είδη εταιρειών προσφέρουν ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών ταυτόχρονα στο κοινό τους. Κύκλος ζωής προϊόντος μεγάλος Επαφή με πελάτες μικρή Χρόνος παράδοσης μεγάλος Απευθύνεται σε εθνικές/πολυεθνικές αγορές Ευκολία μέτρησης ποιότητας Ανάγκη αποθήκευσης υσκολία εκτίμησης κύκλου ζωής προϊόντος Επαφή με πελάτες μεγάλη Χρόνος παράδοσης μικρός Απευθύνεται σε τοπικές αγορές υσκολία μέτρησης της ποιότητας εν υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης Σχήμα 1.3 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών [ 29]

10 1 o κεφάλαιο Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τα προϊόντά τους, αποθηκεύουν «τις πρώτες ύλες» που χρειάζονται για τα προϊόντά τους. Για παράδειγμα, σ ένα νοσοκομείο πρέπει να υπάρχουν αποθέματα φαρμάκων προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η επαφή με τους πελάτες είναι η τρίτη και ίσως η πιο σημαντική ομοιότητα των δύο τύπων εταιρειών. Κάθε εταιρεία, είτε είναι κατασκευής προϊόντων είτε είναι παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα-πωλήσεις και αποδοτικότητα εργαζομένων έχει κάποια μορφή επαφής με τους πελάτες, είτε αυτοί είναι εξωτερικοί είτε εσωτερικοί. Το σίγουρο είναι ότι γνωρίζει τη σημασία και την ιδιαιτερότητα των πελατειακών σχέσεων προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτήν την εμπειρία στη δραστηριοποίησή της. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ανεξάρτητα από το είδος της εταιρείας όπου ένα διοικητικό στέλεχος εργάζεται, θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης της παραγωγής. [1.6] Τάσεις στη ιοίκηση Παραγωγής Στο χώρο της διοίκησης της παραγωγής-υπηρεσιών έχουν εκφραστεί αρκετές τάσεις, όπως η ανάπτυξη στο χώρο των υπηρεσιών, οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων, νέες ιδέες που σχετίζονται με τις παγκόσμιες, κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και τη σύγχρονη, ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Τα παραπάνω θέματα θα αναλυθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια Αλλαγές στο Είδος και στη Μορφή των Εταιρειών Ο κλάδος υπηρεσιών χωρίζεται σε τρεις επί μέρους κατηγορίες: Κυβερνητικές υπηρεσίες (υπουργεία, ΕΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) Υπηρεσίες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου Άλλες υπηρεσίες, όπως μεταφορά προϊόντων, επικοινωνία, υγεία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφάλειες κ.τ.λ. Όπως φαίνεται και από το γράφημα του Σχήματος 1.4, από το 1957 μέχρι το 1997 η απασχόληση των εργαζομένων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών [ 30]

11 Εισαγωγή αυξήθηκαν από 60% σε 80%. Παρά το γεγονός ότι σε απόλυτες τιμές η απασχόληση σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων αυξήθηκε, το ποσοστό συνεισφοράς αυτού του είδους των επαγγελμάτων στις υτικές οικονομίες μειώθηκε σημαντικά. Σχήμα 1.4 Εξέλιξη απασχόλησης εργαζομένων Ως παραγωγικότητα ορίζεται η αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς την αξία των πρώτων υλών ή του κόστους κατασκευής-παραγωγής αγαθών και άυλων προϊόντων. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι μέτρησης της παραγωγικότητας, αν και οι περισσότερες δεν αποτελούν παρά καλές προσεγγίσεις. Σημαντικό ρόλο, όμως, στην επίτευξη της παραγωγικότητας παίζει το ανώτερο στελεχικό δυναμικό μιας εταιρείας, καθώς εκείνο καθορίζει τον τρόπο αύξησης της αξίας των τελικών προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους κατασκευής τους. ηλαδή, αύξηση της παραγωγικότητας σημειώνεται όταν επιτυγχάνεται αύξηση της ποσότητας των παραγομένων προϊόντων ή βελτίωση της ποιότητάς τους χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή, εναλλακτικά, διατήρηση της ίδιας ποσότητας παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. Σε εθνικό επίπεδο, παραγωγικότητα σημαίνει η αξία σε νομισματικές μονάδες κάθε μονάδας παραγόμενου προϊόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι η [ 31]

12 1 o κεφάλαιο παραγωγικότητα είναι το κύριο συστατικό στον καθορισμό του επιπέδου ζωής κάθε χώρας Αλλαγές στην Παραγωγικότητα Η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος της αξίας των εξαγομένων παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών προς την αξία των εισερχομένων πόρων (μισθοί, κόστος εξοπλισμού, κ.ο.κ.). Για παράδειγμα, η αξία των εξερχομένων μπορεί να μετρηθεί με το τι τελικά πληρώνει ο πελάτης ή με τον αριθμό των μονάδων που παρήχθησαν ή των πελατών που εξυπηρετήθηκαν. Η αξία των εισερχομένων μπορεί να προσεγγιστεί απλώς από το κόστος τους ή από τον αριθμό των ωρών που χρειάστηκαν για την παραγωγή. Οι υπεύθυνοι, συνήθως, επιλέγουν λογικούς δείκτες για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας, ώστε να εντοπίσουν πιθανά σημεία προς βελτίωση. Λόγου χάριν, ο διευθυντής σε μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μετρά την παραγωγικότητα του γραφείου με τον αριθμό των ασφαλειών που επεξεργάζεται κάθε εργαζόμενος κάθε εβδομάδα. Ο διευθυντής σε μια βιοτεχνία με μοκέτες ενδέχεται να μετρά την παραγωγικότητα των ανθρώπων που τις τοποθετούν με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων μοκέτας που τοποθετούν ανά ώρα. Και οι δύο αυτές μετρήσεις αντανακλούν την παραγωγικότητα της εργασίας, που είναι ουσιαστικά η παραγωγή ανά εργαζόμενο ή ανά ώρα. Παρόμοια μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγικότητα των μηχανών, όπου ο παρονομαστής είναι ο αριθμός των μηχανών. Το να λαμβάνει υπόψιν κανείς και πολλαπλούς τύπους εισερχομένων είναι επίσης εφικτό. Η πολυεπίπεδη παραγωγικότητα είναι ένας δείκτης για τα παραγόμενα από περισσότερους του ενός είδους πόρων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τους. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η αξία των της παραγωγής διά του συνόλου του κόστους εργασίας, υλικών και γενικών βιομηχανικών εξόδων. Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μέτρου, είναι απαραίτητο να μετατραπούν όλες οι ποσότητες σε μια κοινή μονάδα μέτρησης, συνήθως το τοπικό νόμισμα. Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος διαχείρισης των διαδικασιών. Στόχος είναι να αυξηθεί η αξία των εξερχομένων σε σχέση με την αξία των εισερχομένων πόρων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παραγωγικότητα αυξάνει, εάν αυξηθεί η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων ή βελτιωθεί η ποιότητά τους, χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα εισερχομένων, ή μειωθεί η ποσότητα των πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας προϊόντων. [ 32]

13 Εισαγωγή Παρά το γεγονός ότι οι πολυεπίπεδοι δείκτες και οι δείκτες παραγωγικότητας της εργασίας προσφέρουν σημαντική πληροφόρηση, μπορεί να είναι σε μερικές περιπτώσεις και παραπλανητικοί. Για παράδειγμα, έστω ότι μια εταιρεία αποφασίζει να αναθέσει κάποιες εργασίες της σε εξωτερικούς συνεργάτες και να μειώσει ανάλογα το προσωπικό της. Στην περίπτωση αυτή, ο κλασικός ορισμός της παραγωγικότητας εργασίας θα αυξανόταν σημαντικά, καθώς η αξία των συνολικών πωλήσεων (ο αριθμητής) παραμένει ο ίδιος ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων (ο παρονομαστής) μειώνεται. Για το λόγο αυτό, ένας πολυεπίπεδος δείκτης θα ήταν πιο κατατοπιστικός, καθώς το αυξημένο κόστος των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την παραγωγή θα εμφανίζονταν στον παρονομαστή. Εντούτοις, και οι δύο δείκτες είναι ανεπαρκείς για την παρακολούθηση της επίδοσης σε επίπεδο τμήματος ή επιμέρους διαδικασίας, αφού οι πελάτες πολλών διαδικασιών είναι εσωτερικοί, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποτίμησης της αξίας των εξερχομένων σε νομισματικές μονάδες. Επιπλέον, οι managers πρέπει να παρακολουθούν μέτρα απόδοσης για την ποιότητα, τα αποθέματα, το βαθμό χρησιμοποίησης της δυναμικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την ικανοποίηση πελατών, κ.ο.κ. Ο έξυπνος manager παρακολουθεί πολλά μέτρα απόδοσης, θέτει στόχους για το μέλλον και αναζητά καλύτερους τρόπους σχεδιασμού και λειτουργίας των διαδικασιών Παγκόσμιος Ανταγωνισμός Σήμερα, οι εταιρείες αποδέχονται το γεγονός ότι για να αποδώσουν πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πελάτες, του προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τους τόπους εγκατάστασης με παγκόσμια προοπτική. Τα περισσότερα προϊόντα είναι συνδυασμοί υλικών και υπηρεσιών από όλο τον κόσμο. Μια μπλούζα στην Ελλάδα μπορεί να έχει παραχθεί στην Ινδία με ύφασμα από την Ιταλία. Ο ισχυρός παγκόσμιος ανταγωνισμός επηρεάζει τις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτωτικά μερίδια αγοράς στην εσωτερική και διεθνή αγορά στο χάλυβα, τις ηλεκτρικές συσκευές και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και τα χημικά προϊόντα. Ακόμα κι έτσι όμως στις βιομηχανίες με παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι ΗΠΑ προσελκύουν το 37% των πωλήσεων, η Ιαπωνία το 32% και η Ευρώπη το 31%. Με την αξία του παγκόσμιου εμπορίου σε υπηρεσίες τώρα πια πάνω από $1,5 τρισεκατομμύρια το χρόνο, οι τράπεζες, οι νομικές υπηρεσίες, οι συμβουλευτικές εταιρείες και οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να αντι- [ 33]

14 1 o κεφάλαιο μετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις, που αντιμετωπίζουν και οι κατασκευαστές προϊόντων. Οι περιφερειακοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η NAFTA, αλλάζουν ακόμα περισσότερο το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα προϊόντα Ανταγωνισμός που Βασίζεται στην Ποιότητα, στο Χρόνο και στην Ανάπτυξη της Τεχνολογίας Το ανταγωνιστικό περιβάλλον των σημερινών οικονομικών αγορών, δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, δημιουργεί απαιτήσεις για καλύτερης ποιότητας προϊόντα, μικρότερο χρόνο κατασκευής και άμεση παράδοση στον εκάστοτε πελάτη. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο σημαίνει καλής ποιότητας προϊόντα σε λογικές-χαμηλές τιμές. Προϊόντα χαμηλής ποιότητας, εξ ορισμού, χάνουν τη θέση τους μέσα στις σημερινές αγορές. Τόσο τα στελέχη της διοίκησης της παραγωγής όσο και στελέχη άλλων τμημάτων δίνουν μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η διοίκηση της ποιότητας των προϊόντων είναι ένας τρόπος συνεργασίας όλου του στελεχικού και εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας. Μια σειρά από στατιστικές μεθόδους και στατιστικά πακέτα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της φιλοσοφίας της καλύτερης ποιότητας των προϊόντων. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες είναι ο δεύτερος άξονας που καθιστά ανταγωνιστική μια εταιρεία. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση όσον αφορά στην έννοια χρόνος που έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα μπορέσει μια εταιρεία να εμφανίσει στην αγορά ένα καινούργιο προϊόν, πράγμα που την καθιστά ανταγωνιστική στην αγορά σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. [1.7] ιοίκηση Παραγωγής και Επιχείρηση Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ξανά την αναγκαιότητα της συνεργασίας της διοίκησης παραγωγής με τα υπόλοιπα τμήματα μιας εταιρείας. Πολύ συχνά το στελεχιακό δυναμικό μιας εταιρείας «καταργεί» τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει ανάμεσα στα τμήματα και στις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ας μην ξεχνάμε ότι πρωταρχικό ζήτημα του οργανωτικού σχεδιασμού μιας εταιρείας είναι ο καθορισμός των θέσεων εργασίας που κάθε ομάδα ή άτομο θα αναλάβει. Ο καταμερισμός της εργασίας συνδέεται με την [ 34]

15 Εισαγωγή εξειδίκευση των θέσεων και των εργαζομένων. Η εξειδίκευση προσδιορίζεται από δύο βασικές διαστάσεις, την οριζόντια και την κάθετη. Η οριζόντια αναφέρεται στο εύρος της ποικιλίας των καθηκόντων που περιλαμβάνει μια θέση εργασίας, ενώ η κάθετη εξειδίκευση αναφέρεται στο δικαίωμα για λήψη αποφάσεων που δίνεται στη θέση εργασίας. Ο παραπάνω διαχωρισμός συνεπάγεται τη διαίρεση της εταιρείας κατά τμήματα και λειτουργίες. Ένα πρόβλημα που προκύπτει με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε τμήμα δραστηριοποιείται με βάση τη δική του απόδοση και όχι τη συνολική απόδοση της εταιρείας. Μια εναλλακτική λύση, που προτείνεται σήμερα, είναι η σταυροειδής και κατά λειτουργίες οργάνωση μιας εταιρείας (cross functional coordination), με βάση την οποία οι αποφάσεις προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία των τμημάτων που έχουν αναλάβει από κοινού κάποια λειτουργία και είναι ιεραρχικά ισοδύναμα. Κάτι τέτοιο μοιάζει αναγκαίο, καθώς η διοίκηση της παραγωγής εμπλέκεται με πολλές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Η σημαντικότερη σχέση της, πιθανόν, είναι εκείνη με το marketing, εφόσον είναι αυτό που αναδεικνύει την αναγκαιότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη ζήτηση των υπαρχόντων στην αγορά. Επίσης η διοίκηση της παραγωγής διαχειρίζεται τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους μιας εταιρείας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Έχει ανάγκη τη συνεργασία με το χρηματοοικονομικό τμήμα και το λογιστήριο για την εκτίμηση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος και της ποιότητάς του. Προκειμένου μια επιχείρηση να επιτύχει ένα τέτοιο είδος λειτουργίας είναι αναγκαίο να: ημιουργήσει μια στρατηγική ανάπτυξης, όπου ο ρόλος κάθε τμήματος καθορίζεται με ακρίβεια, με απώτερο στόχο την καλύτερη συνολική απόδοση της εταιρείας. Σχεδιάσει και καθορίσει από την αρχή τα επίπεδα ιεραρχίας των στελεχών, που οδηγούν σε οριζόντιες δομές. ώσει κίνητρο στους εργαζόμενους για προώθηση της συνεργασίας των τμημάτων. Υιοθετήσει τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής και υποστηρίξει αμοιβαίο επιμερισμό της γνώσης και πληροφορίας που υπάρχει στην εταιρεία, ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Αναπτύξει καλό κλίμα στο εσωτερικό της. Καλό θα ήταν να υπάρχουν εστιατόρια και καφετέριες προκειμένου οι εργαζόμενοι να νιώθουν άνετα μέσα στον εργασιακό τους χώρο και να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. [ 35]

16 1 o κεφάλαιο Βέβαια όλα τα παραπάνω είναι απλώς προτάσεις. Τους κατάλληλους τρόπους θα τους αναζητήσει και θα τους βρει κάθε εταιρεία ξεχωριστά ανάλογα με το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, τη νοοτροπία και την κουλτούρα της. [1.8] Η Στρατηγική Πλευρά της ιοίκησης Παραγωγής Στην παράγραφο αυτή θα εστιάσουμε στη στρατηγική πλευρά της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών εξασφαλίζει την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής. Η στρατηγική παραγωγής ουσιαστικά συνδέει τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αποφάσεις της διοίκησης παραγωγής με την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας. Για την εφαρμογή της στρατηγικής της διοίκησης παραγωγής απαιτείται συνεχής διατμηματική συνεργασία. Για παράδειγμα, το τμήμα παραγωγής χρειάζεται ανατροφοδότηση πληροφοριών από το τμήμα μάρκετινγκ για να καθορίσει πόση δυναμικότητα θα αφιερώσει σε κάθε γραμμή παραγωγής και από το οικονομικό τμήμα για να προσδιορίσει το χρόνο παροχής και την πηγή χρηματοδότησης της αυξημένης δυναμικότητας. Με άλλα λόγια, ο διευθυντής παραγωγής πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους διευθυντές άλλων λειτουργικών τμημάτων της εταιρείας. Στη συνέχεια, περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η σύνδεση της εταιρικής στρατηγικής με τη στρατηγική της παραγωγής Εταιρική Στρατηγική Ανεξάρτητα από το είδος μιας εταιρείας, η ανώτατη διοίκησή της φέρει την ευθύνη να σχεδιάσει το μακροπρόθεσμο μέλλον της. ηλαδή, η εταιρική στρατηγική καθορίζει την επιχειρηματική κατεύθυνση της εταιρείας, αναγνωρίζει νέες ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον και αναγνωρίζει τους στόχους ανάπτυξης που πρέπει να τεθούν. Επίσης, οριοθετεί τον τρόπο που η εταιρεία επιλέγει για να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Οι δυνατές επιλογές περιλαμβάνουν την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων έναντι προσαρμοσμένων σε απαιτήσεις πελατών, την προσφορά προϊόντων χαμηλού κόστους έναντι προϊόντων υψηλής ποιότητας, γρήγορης κι ευέλικτης παράδοσης. Η εταιρική στρατηγική παρέχει τη συνολική κατεύθυνση εκτέλεσης όλων των λειτουργιών της εταιρείας. [ 36]

17 Εισαγωγή Ανταγωνιστικές Προτεραιότητες Μια πελατοκεντρική στρατηγική διοίκησης παραγωγής περιλαμβάνει σαφή κατανόηση των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας, όπως ενσωματώνονται στην εταιρική στρατηγική, αλλά και διατμηματική προσπάθεια σε βάθος κατανόησης των αναγκών της αγοράς και συνακόλουθου λεπτομερούς καθορισμού των αναγκαίων λειτουργικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των παρεχομένων προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά ονομάζονται ανταγωνιστικές προτεραιότητες και αφορούν είτε το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία, είτε το σύστημα παράδοσής τους, είτε τον όγκο πωλήσεών τους. Υπάρχουν οχτώ πιθανές ανταγωνιστικές προτεραιότητες, που εντάσσονται σε τέσσερεις επί μέρους κατηγορίες: Κόστος Ποιότητα Χρόνος Ευελιξία 1. Παραγωγή χαμηλού κόστους 2. Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας 3. Σταθερή ποιότητα 4. Ταχύς χρόνος παράδοσης 5. Παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο 6. Ταχύτητα ανάπτυξης 7. Εξειδίκευση 8. Ευελιξία όγκων παραγωγής Μια επιχείρηση περιλαμβάνει πλήθος διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να συντονιστούν ώστε να παρέχουν το συνολικό, επιθυμητό από τον πελάτη, αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι πελάτες αντιμετωπίζουν την επιχείρηση ως ένα σύνολο διαδικασιών που δέχεται παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών και τελικά τα παραδίδει με ένα τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Όμως, μια επιχείρηση στην πραγματικότητα αποτελείται από ομάδες διαδικασιών, η κάθε μια από τις οποίες εκτελεί λειτουργίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία παραγωγής περιλαμβάνει μια διαδικασία μάρκετινγκ, μια λογιστική διαδικασία, μια διαδικασία υλοποίησης παραγγελιών, και πολλές άλλες. Αυτές μπορούν με τη σειρά τους να διαιρεθούν σε περαιτέρω διαδικασίες. Πολλές από τις διαδικασίες αυτές μπορούν, μάλιστα, να εξυπηρετούν περισσότερα από ένα τμήματα της αγοράς. Η πρόκληση για τη διοίκηση είναι να αναθέσει τις κατάλληλες ανταγωνιστικές προτεραιότητες σε κάθε διαδικασία, ώστε να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών της. [ 37]

18 1 o κεφάλαιο Κόστος Η μείωση των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά επίσης και σε μείωση των περιθωρίων κέρδους εάν η παραγωγή δεν μπορεί να γίνει με χαμηλότερο κόστος. Για να στηριχτεί ο ανταγωνισμός στο κόστος, οι διευθυντές παραγωγής πρέπει να ασχοληθούν με το κόστος εργασίας, υλικών, ελαττωματικών προϊόντων, με τα γενικά έξοδα και άλλου είδους κόστη, ώστε να σχεδιάσουν ένα σύστημα που θα μειώσει το κόστος ανά μονάδα προϊόντος/υπηρεσίας. Συχνά η μείωση του κόστους απαιτεί επιπλέον επένδυση σε αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ποιότητα Η ποιότητα είναι μια διάσταση του προϊόντος/υπηρεσίας που καθορίζεται από τον πελάτη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ποιότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά. Όσον αφορά στη διοίκηση παραγωγής, δύο ανταγωνιστικές προτεραιότητες αφορούν την ποιότητα: ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας και η σταθερότητα στην ποιότητα. Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας. Η πρώτη, δηλαδή ο σχεδιασμός για υψηλή ποιότητα, μπορεί να περιλαμβάνει ανώτερα χαρακτηριστικά, περιορισμένη ανοχή και μεγαλύτερη διάρκεια. Ακόμη, εξυπηρέτηση, ευγένεια και διαθεσιμότητα υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών, καθώς και ασφάλεια προϊόντων / υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας καθορίζει το επίπεδο απόδοσης της λειτουργίας της παραγωγής που απαιτείται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Σταθερότητα στη Ποιότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα στο χώρο της ποιότητας μετρά τη συχνότητα με την οποία τα προϊόντα ή υπηρεσίες ικανοποιούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού τους. Για να είναι ανταγωνιστική μια εταιρεία σ αυτό το επίπεδο, οι managers πρέπει να σχεδιάσουν και να παρακολουθούν την παραγωγή με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν τα λάθη. Παρά το γεγονός ότι η σταθερή ποιότητα είναι σημαντική, οι πελάτες την απαιτούν σήμερα όλο και περισσότερο. Μια εταιρεία χωρίς σταθερότητα στην προσφερόμενη ποιότητα δεν έχει μέλλον στην παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά. Χρόνος Μερικές εταιρείες λειτουργούν με πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ άλλες αγωνίζονται για να είναι συνεπείς με τους χρόνους παράδοσης. Τρεις ανταγωνιστικές προτεραιότητες έχουν να κάνουν με το χρόνο: σύντομος χρόνος παράδοσης, παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο και ταχύτητα ανάπτυξης. [ 38]

19 Εισαγωγή Σύντομος χρόνος παράδοσης. Αυτός είναι χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή μιας παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι την υλοποίησή της. Οι κατασκευαστές μπορούν να μειώσουν το χρόνο παράδοσης με τη διατήρηση αποθέματος. Και οι κατασκευαστές και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών μπορούν επίσης να το επιτύχουν με το να διατηρούν πλεονάζουσα δυναμικότητα. Παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο. Η δεύτερη ανταγωνιστική προτεραιότητα μετρά τη συχνότητα με την οποία οι υποσχέσεις για το χρόνο παράδοσης τηρούνται. Οι κατασκευαστές το μετρούν με το ποσοστό των παραγγελιών που εκπληρώνονται όπως ήταν συμφωνημένο με τον πελάτη έχοντας ως στόχο π.χ. το 95%. Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, όπως μια υπεραγορά, μπορεί να μετρά την παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο με το ποσοστό των πελατών που περιμένουν ουρά στο ταμείο λιγότερο από τρία λεπτά. Ταχύτητα ανάπτυξης. Εδώ η μέτρηση αφορά στην ταχύτητα με την οποία εισάγεται ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά, καλύπτοντας το χρόνο από τη γέννηση της ιδέας μέχρι τον τελικό σχεδιασμό και την παραγωγή. Η μέτρηση αυτή κατέχει εξέχουσα σημασία, αφού όταν μια εταιρεία εισάγει πρώτη ένα νέο προϊόν στην αγορά, αποκτά εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από τους ανταγωνιστές της. Ευελιξία Η ευελιξία είναι ένα χαρακτηριστικό της παραγωγικής λειτουργίας που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αντιδρά στις ανάγκες των πελατών πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Μερικές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε δύο τύπους ευελιξίας: την εξειδίκευση (customization) και την ευελιξία όγκου παραγωγής. Εξειδίκευση. Αυτή είναι η ικανότητα μια εταιρείας να προσαρμόζει το προϊόν ή την υπηρεσία της ανάλογα με τις μοναδικές ανάγκες των πελατών της. Με άλλα λόγια, η εξειδίκευση τυπικά σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να χειριστεί αλλαγές στο σχεδιασμό για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών των πελατών. Ευελιξία στους όγκους παραγωγής. Είναι η ικανότητα αύξησης ή μείωσης του ρυθμού παραγωγής, ώστε να αντιμετωπιστούν μεγάλες διακυμάνσεις της ζήτησης. Η ευελιξία του όγκου παραγωγής είναι σημαντική λειτουργική ικανότητα, καθώς συχνά υποστηρίζει την επίτευξη και άλλων ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων (π.χ., ταχύτητα ανάπτυξης ή ταχείς χρόνοι παράδοσης). Ο χρόνος μεταξύ των κορυφώσεων της ζήτησης μπορεί να είναι χρόνια, όπως [ 39]

20 1 o κεφάλαιο οι κύκλοι στην οικοδομική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι μήνες, όπως για τα χειμερινά θέρετρα ή τα εποχικά προϊόντα. Μπορεί να είναι ακόμα και ώρες, όπως στα μεγάλα ταχυδρομεία όπου τα γράμματα λαμβάνονται, ταξινομούνται και αποστέλλονται Επιλογή Ανταγωνιστικών Προτεραιοτήτων Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται οι εταιρείες να επιλέγουν μεταξύ των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων. Γιατί να μην ανταγωνίζονται σε όλες τις περιοχές ταυτόχρονα και να βελτιώνουν σημαντικά την ανταγωνιστική τους θέση; Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μπορούν όντως να βελτιωθούν ταυτόχρονα σε διάφορους τομείς ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα σε μια εταιρεία παραγωγής προϊόντων, ελαττωματικά είδη από λάθη στο εργοστάσιο σε συνδυασμό με την ανάγκη για επανεπεξεργασία τους μερικές φορές αποτελούν το 20% με 30% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μειώνοντας τα ελαττωματικά είδη και βελτιώνοντας την ποιότητα, η εταιρεία μπορεί να μειώσει το κόστος, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το χρόνο παράδοσης όλα ταυτοχρόνως. Μετά από ένα σημείο όμως περαιτέρω βελτιώσεις σε μια περιοχή μπορεί να απαιτούν συμβιβασμό σε μία ή περισσότερες ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Η αύξηση του βαθμού προσαρμογής των προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών ή ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους και υψηλότερες τιμές. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες πρέπει να επικεντρώνονται σε μια επιλεγμένη ομάδα ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων. Μερικές φορές οι συμβιβασμοί δεν είναι δυνατοί, γιατί μια ανταγωνιστική προτεραιότητα έχει εξελιχθεί σε προαπαιτούμενο για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Μια τέτοια απαίτηση καλείται order qualifier. Σ αυτές τις περιπτώσεις, οι πελάτες δεν τοποθετούν παραγγελία παρά μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης σ αυτούς τους τομείς. Έτσι, η εκπλήρωση ενός order qualifier δεν διασφαλίζει επιτυχία στην αγορά, απλώς επιτρέπει την ανταγωνιστική τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά. Για παράδειγμα, η αξιοπιστία αποτελεί κριτήριο ποιότητας στην αγορά των τηλεοράσεων. Οι καταναλωτές περιμένουν να αγοράσουν μια τηλεόραση που δεν θα χρειαστεί επισκευές για πολλά χρόνια. Τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σ αυτό το κριτήριο δεν θα επιβιώσουν στην αγορά. Γενικά στον κλάδο ηλεκτρονικών, η αξιοπιστία των προϊόντων εξελίσσεται σε order qualifier. Αντίθετα, στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτων, συμβιβασμοί μεταξύ [ 40]

21 Εισαγωγή χαμηλού κόστους και ποιότητας μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεδομένου ότι η ποιότητα δεν έχει ακόμα γίνει order qualifier σε όλα τα τμήματα της αγοράς Στρατηγικές Παροχής Υπηρεσιών Οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες παρέχουν τη βάση για το σχεδιασμό των διαδικασιών. Οι στρατηγικές για τυποποιημένες υπηρεσίες, για υπηρεσίες assemble-to-order, και για υπηρεσίες «στα μέτρα» συγκεκριμένων πελατών (customized) χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. Στρατηγική τυποποιημένων υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που παρέχουν υπηρεσίες σε περιορισμένη ποικιλία αλλά σε μεγάλη ποσότητα τείνουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική τυποποιημένων υπηρεσιών. Οι τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες σ αυτή την περίπτωση είναι η σταθερή ποιότητα, η παράδοση στον προσυμφωνημένο χρόνο και το χαμηλό κόστος. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου, οι διαδικασίες μπορούν να οργανωθούν έτσι ώστε η ροή των πελατών/εργασιών να ακολουθεί το γραμμικό πρότυπο μέσα στην εγκατάσταση. Στρατηγική assemble-to-order. Η στρατηγική αυτή ορίζει το σχεδιασμό της λειτουργίας έτσι ώστε να περιλαμβάνει δύο διακριτά είδη διαδικασιών: διαδικασίες αφιερωμένες στην παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών και διαδικασίες αφιερωμένες στη «συναρμολόγηση» αυτών των τυποποιημένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων πελατειακών αναγκών. ηλαδή, οι διαδικασίες συναρμολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτες ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο «πακέτο» για τον πελάτη. Τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες που χρησιμοποιούνται στη στρατηγική αυτή είναι η εξειδίκευση και ο σύντομος χρόνος παράδοσης. Για παράδειγμα, οι εταιρείες παροχής δυνατότητας φθηνών υπεραστικών κλήσεων προσφέρουν προσαρμοσμένα πακέτα υπηρεσιών για να διατηρήσουν τους πελάτες τους σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Στρατηγική προσαρμοσμένων υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες τείνουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική προσαρμοσμένων (customized) υπηρεσιών. Οι τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό για υψηλή ποιότητα και την εξειδίκευση. Η ποσότητα, σε επίπεδο απαιτήσεων ανά πελάτη, είναι χαμηλή. Οι σχετικές διαδικασίες ομαδοποιούνται ανάλογα με τη λειτουργία που εκτελούν και οι πελάτες δρομολογούνται από διαδικασία σε διαδικασία έως ότου ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. Πολλοί [ 41]

22 1 o κεφάλαιο τρόποι δρομολόγησης μπορεί να υπάρχουν σε μια εγκατάσταση με αυτή την στρατηγική. Τέλος, αυτή η στρατηγική καθιστά εφικτή την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών μεγάλης ποικιλίας ενώ επιτυγχάνει μια ικανοποιητική χρήση των διαδικασιών Στρατηγικές Παραγωγής Προϊόντων Οι στρατηγικές παραγωγής προϊόντων διαφέρουν από τις αντίστοιχες υπηρεσιών εξαιτίας της δυνατότητας χρήσης αποθεμάτων. Οι στρατηγικές make-to-stock, assemble-to-order και make-to order αναφέρονται στις ανταγωνιστικές προτεραιότητες διαδικασιών αφιερωμένων στην παραγωγή. Στρατηγική make-to-stock. Οι εταιρείες παραγωγής προϊόντων που διατηρούν απόθεμα για άμεση παράδοση, ελαχιστοποιώντας έτσι τους χρόνους παράδοσης για τον πελάτη, χρησιμοποιούν στρατηγική make-to-stock. Αυτή η στρατηγική είναι εφικτή για τυποποιημένα προϊόντα με μεγάλους όγκους παραγωγής και σχετικά ακριβείς προβλέψεις ζήτησης. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε καταστάσεις όπου η εταιρεία παράγει ένα μοναδικό προϊόν για ένα συγκεκριμένο πελάτη εάν οι όγκοι είναι αρκετά μεγάλοι. Παραδείγματα προϊόντων που παράγονται με αυτή τη στρατηγική είναι εργαλεία κήπου, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αναψυκτικά, χημικά. Ο όρος μαζική παραγωγή χρησιμοποιείται συχνά για να ορίσει τον τρόπο λειτουργίας με στρατηγική make-to-stock. Επειδή το περιβάλλον παραγωγής είναι σταθερό και προβλέψιμο, οι εταιρείες μαζικής παραγωγής έχουν γραφειοκρατική οργάνωση και οι εργαζόμενοι επαναλαμβάνουν συχνά ορισμένες εργασίες. Οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες γι αυτές της εταιρείες είναι η σταθερή ποιότητα και το χαμηλό κόστος. Στρατηγική assemble-to-order. H στρατηγική αυτή υπαγορεύει την παραγωγή ή τη συναρμολόγηση προϊόντων προσαρμοσμένων σε ειδικές ανάγκες, από σχετικά λίγα εξαρτήματα, αφότου οι πελάτες έχουν θέσει την παραγγελία τους. Τυπικές ανταγωνιστικές προτεραιότητες είναι ο σύντομος χρόνος παράδοσης και η εξειδίκευση. Η στρατηγική assemble-to-order σχετίζεται με διαδικασίες συναρμολόγησης και κατασκευής. Επειδή αυτές αφορούν την κατασκευή τυποποιημένων εξαρτημάτων σε μεγάλες ποσότητες, η διαδικασία κατασκευής εστιάζει στη δημιουργία κατάλληλου αποθέματος για τη διαδικασία συναρμολόγησης. Μόλις η συγκεκριμένη παραγγελία από έναν πελάτη τεθεί, η διαδικασία συναρμολόγησης δημιουργεί το προϊόν από τα τυποποιημένα προϊόντα της διαδικασίας κατασκευής. Η διαδικασία κατασκευής θα πρέπει να είναι αποδοτική, ώστε να κρατά το κόστος χαμηλό, [ 42]

23 Εισαγωγή ενώ η διαδικασία συναρμολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να παράγει τα διαφορετικά προϊόντα που ζητούν οι πελάτες. Η διατήρηση αποθέματος τελικών προϊόντων θα ήταν πολύ ακριβή καθώς οι πολλές επιλογές καθιστούν την πρόβλεψη πωλήσεων εξαιρετικά ανακριβή. Στρατηγική make-to-order. Οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του πελάτη σε μικρές ποσότητες χρησιμοποιούν τη στρατηγική αυτή. Σ αυτή την περίπτωση, η παραγωγή είναι ένα σύνολο διαδικασιών που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες πελατών. Η σημαντικότερη ανταγωνιστική προτεραιότητα γι αυτές τις εταιρείες είναι, προφανώς, η εξειδίκευση. [1.9] Η Στρατηγική ιοίκησης Παραγωγής ως μια Ακολουθία Αποφάσεων Η στρατηγική στην παραγωγή μετατρέπει τα σχέδια προϊόντων ή υπηρεσιών και τις αντίστοιχες ανταγωνιστικές προτεραιότητες για κάθε τμήμα της αγοράς σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις διαδικασίες υποστήριξης αυτών των τμημάτων αγοράς. Το Σχήμα 1.5 δείχνει πώς η εταιρική στρατηγική παρέχει την κατεύθυνση για σημαντικές αποφάσεις στη διοίκηση της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής παραγωγής πρέπει να επιλέξει στρατηγική παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων για κάθε διαδικασία. Η στρατηγική αυτή καθορίζει το πώς οι διαδικασίες οργανώνονται για να αντεπεξέλθουν στην ποσότητα και στην ποικιλία των αναγκών για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Η αρχική αυτή επιλογή πυροδοτεί μια σειρά άλλων αποφάσεων για το σχεδιασμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν τη στρατηγική διοίκησης της παραγωγής. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι στατικές, πρέπει διαρκώς να αναθεωρούνται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά. Από στρατηγικής άποψης, οι διευθυντές παραγωγής είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την ικανότητα της εταιρείας να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές προτεραιότητες νέων και υπαρχόντων τμημάτων της αγοράς, έτσι όπως αυτές εξελίσσονται. Επιπλέον, η μορφή και ο τύπος των αποφάσεων για μια επιχείρηση μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μια άλλη, έστω και αν ανήκουν στον ίδιο κλάδο, εξαιτίας διαφορών στις βασικές τους ικανότητες, στα τμήματα της αγοράς που απευθύνονται ή στην τεχνολογική τους υποδομή. [ 43]

24 1 o κεφάλαιο Σχήμα 1.5 Σχέση εταιρικής στρατηγικής με αποφάσεις στη διοίκηση παραγωγής [1.10] Οργάνωση ιαδικασιών Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο σχεδιασμό ενός συστήματος παραγωγής είναι η επιλογή και η οργάνωση των διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η επιλογή διαδικασιών [ 44]

25 Εισαγωγή σχετίζεται με επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, τεχνικού εξοπλισμού και πρώτων υλών. Οι διαδικασίες σχετίζονται ακόμη με το πώς το τμήμα μάρκετινγκ πραγματοποιεί μια ανάλυση αγοράς, με ποιο τρόπο το λογιστήριο κοστολογεί ένα προϊόν μέχρι και το πως οι πωλητές το προβάλλουν και το πωλούν. Η οργάνωση των διαδικασιών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα μιας εταιρείας να είναι ανταγωνιστική στο περιβάλλον της, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, στο κόστος τους και στο χρόνο παράδοσής τους. Η διοίκηση των διαδικασιών είναι μια συνεχιζόμενη λειτουργία, που διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές, τόσο κατά τον πρώτο σχεδιασμό όσο και κατά τον επανασχεδιασμό ενός προϊόντος. Ο όρος διαδικασία εμπεριέχει τη χρήση των πόρων μιας εταιρείας με απώτερο σκοπό την παραγωγή ενός αγαθού-μιας υπηρεσίας, που έχει ορισμένη αξία. Κανένα προϊόν και καμιά υπηρεσία δεν θα μπορούσε να παραχθεί χωρίς διαδικασίες και καμιά διαδικασία δεν θα είχε λόγο ύπαρξης χωρίς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. ιαδικασίες συναντούνται σε όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας. Το τμήμα προσωπικού χρησιμοποιεί μια πληθώρα διαδικασιών για να προσλάβει νέους υπαλλήλους, για να πραγματοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, για να δώσει bonus σε κάποιους υπαλλήλους. ιοίκηση διαδικασιών σημαίνει επιλογή των πρώτων υλών, του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού και των μεθόδων που χρειάζονται για τη μετατροπή των άυλων και υλικών πόρων μιας εταιρείας σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την επιλογή των διαδικασιών έχουν να κάνουν με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και την ικανότητα και ευελιξία της να εμπορεύεται και να διαθέτει πόρους με βάση την πολιτική ανάπτυξης που έχει επιλέξει. Αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες πρέπει να λαμβάνονται όταν: Ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται στην αγορά. Πρέπει να αποδειχθεί η καλή ποιότητα του προϊόντος. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες του ίδιου κλάδου γίνεται ακόμη πιο σκληρός. Η ζήτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αλλάζει. Η σημερινή μορφή των προϊόντων δεν είναι πλέον η κατάλληλη. Το κόστος των πρώτων υλών έχει αλλάξει. Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοείται ότι όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην ολοκληρωτική αλλαγή των δια- [ 45]

26 1 o κεφάλαιο δικασιών. Ένας σκεπτικισμός στις περιπτώσεις αυτές, όμως, μοιάζει να είναι γόνιμος και να λειτουργεί θετικά στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας. [1.11] Επιλογή Οργάνωσης ιαδικασιών Μια από τις πρώτες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένα διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρείας είναι η επιλογή εκείνων των διαδικασιών που συμβάλλουν σ ένα καλά δομημένο και οργανωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχουν παρατηρηθεί τέσσερεις διαφορετικοί τύποι οργάνωσης των διαδικασιών: 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου 2. Παραγωγή κατά διαδικασία 3. Παραγωγή σε παρτίδες 4. Γραμμή παραγωγής 5. Συνεχής παραγωγική διαδικασία Το Σχήμα 1.6 δείχνει ότι η καλύτερη επιλογή διαδικασίας σχετίζεται με το βαθμό που λαμβάνονται υπ όψιν οι προτιμήσεις των καταναλωτών και ο όγκος παραγωγής των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρονται στο κοινό. Η διαδικασία επιλογής μπορεί να αφορά είτε ένα μόνο τμήμα μιας εταιρείας, είτε ολόκληρη την εταιρεία. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου (project process): Παράδειγμα διαδικασιών έργου είναι η ανέγερση ενός εμπορικού κέντρου (χρειάζονται αρχιτεκτονικές μελέτες, συνεργεία οικοδομών, οργάνωση των παραπάνω, κ.λπ.). Η διαδικασία έργου χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης της εργασίας, σχετικά μεγάλο μέγεθος έργου και μεγάλη ανάγκη σωστής διαχείρισης των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η αλληλουχία των λειτουργιών και η ανάμειξη των διαδικασιών σε κάθε επιμέρους στάδιο είναι μοναδικές για κάθε έργο, με αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν 100% τις προδιαγραφές που τίθενται στην αρχή κάθε έργου. Παρά το γεγονός ότι κάποια έργα μπορεί να μοιάζουν παρόμοια, το καθένα είναι μοναδικό και έχει τη δική του δυναμικότητα. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ανάθεσης και υλοποίησης έργων πωλούν [ 46]

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -1 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ιστορική αναδρομή Βασικές αρχές Αποφάσεις που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Σύνδεση Marketing & Παραγωγής Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιασύνδεση Marketing & Παραγωγής Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης των πόρων που

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής Η σχέση των ευρύτερων στρατηγικών στόχων μιας λειτουργίας παραγωγής με τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων Προμηθευτές Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις. δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις. δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Παρουσίαση 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι παραγωγή; Στο ευρύτερο πλαίσιο των επιστημών της διοίκησης, παραγωγή είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός προϊόντος ή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Το τι θα μετρήσουμε και πως θα το μετρήσουμε σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή το περιεχόμενο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα