ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN)"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΑΦΕΡΗ 1

2 AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΑΦΕΡΗ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Ψυχολογικές διαταραχές Οι επιδράσεις του άγχους και οι συνέπειές του έχουν αποτελέσει το κύριο θέμα πολλών μελετών φροντίδας υγείας στο παρελθόν. Για το φροντιστή-πάροχο υπηρεσιών υγείας (επίσημο και ανεπίσημο) η θεματολογία του άγχους περιλαμβάνει κυρίως τις επιδράσεις του συνδρόμου εξουθένωσης (burnout syndrome) και τις ψυχολογικές διαταραχές όπως το επαγγελματικό άγχος και η κατάθλιψη. To νοσηλευτικό προσωπικό που κατεξοχήν παρέχει υπηρεσίες φροντίδας, κάνοντας τόσο συναισθηματική εργασία όσο και φυσική εργασία, βιώνει ψυχοκοινωνικό και μηχανικό άγχος στην εργασία και φαίνεται να είναι μία από τις επαγγελματικές ομάδες που το εμφανίζουν πιο συχνά. H κατάθλιψη είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα άτομα με καταθλιπτικά συμπτώματα, που δεν καλύπτουν τα τυπικά κριτήρια για τη βαριά μορφή κατάθλιψης, βιώνουν σημαντική ανικανότητα και χαμηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης τους και αν και στις μεγάλες ηλικίες οι συχνότητες βαριάς κατάθλιψης μειώνονται, οι συχνότητες καταθλιπτικών συμπτωμάτων και αυτοκτονιών αυξάνουν. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης αναφέρεται σε μία κατάσταση στην οποία οι εργαζόμενοι εμφανίζονται σε απόσταση από την εργασία τους και τα πάντα τους φαίνονται χωρίς νόημα και κάθε προσπάθεια ή δραστηριότητα άσκοπη. To 1974 o Freudenberger εισήγαγε τον όρο «εξουθένωση» για να περιγράψει το χρόνιο άγχος που συχνά υπήρχε σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονταν από πολλές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Τυπικά έχει συλληφθεί ως ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, απόπροσωποποίηση και μειωμένα προσωπικά επιτεύγματα. Κυρίως παρατηρείται σε προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας, ορίζει την μείωση των αποθεματικών ενέργειας και προσαρμογής, ως μία αντίδραση στο χρόνιο άγχος. 2

3 Ανασκόπηση μελετών άγχους νοσηλευτών και άλλων φροντιστών υγείας Μελέτες έχουν συνδέσει την εμφάνιση άγχους με πολλές ώρες εργασίας, υψηλές απαιτήσεις εργασίας, έλλειψη ελέγχου στην εργασία, κλίμα έλλειψης ομαδικής εργασίας, υψηλός φόρτος εργασίας, χαμηλή κοινωνική υποστήριξη, δυσκολίες στους ρόλους, εργασιακή ανασφάλεια, διαπροσωπικές συγκρούσεις, χαμηλού βαθμού οργανωτικής δικαιοσύνης, ηθική παρενόχληση, απειλές και βία στην εργασία. Το νοσηλευτικό προσωπικό, κάνοντας τόσο ψυχολογική όσο και φυσική εργασία, και εκτίθεται τόσο σε ψυχοκοινωνικό όσο και μηχανικό άγχος, φαίνεται να είναι μία από τις επαγγελματικές ομάδες που πιο συχνά προσβάλλεται σύμφωνα με την μελέτη των Eriksen και συν. Σε μελέτη των Πάππας και συν, 443 νοσηλευτές παρουσίασαν σχετικά χαμηλού επιπέδου προφίλ υγείας και ένα υψηλό ποσοστό χαμηλής στάθμης της κλίμακας αυτό-μετρούμενης υγείας (Self Rated Health) με χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και άγχος. Σε ανασκόπηση των Κορομπέλη και Σουρτζή, οι επιδράσεις της εργασίας σε βάρδιες στη οικογένεια, στην κοινωνική ζωή και στη ψυχική τους υγείας σχετίζονται με την εμφάνιση κατάθλιψης, αισθήματος απόγνωσης, χρόνιας κόπωσης, συναισθηματική κόπωσης, θυμού, και νευρωτικής συμπεριφοράς. Επίσης, μελετήθηκε από τους Κορομπέλη και συν, το εργασιακό φορτίο που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε ακανόνιστες βάρδιες στην Ελλάδα, μελετήθηκε κατά την πρώτη δοκιμή της ελληνικής εκδοχής της Πρότυπης Κλίμακας Εργασίας σε βάρδια [Standard Shiftwork Index (SSI)]. Βρέθηκε ότι κυριαρχεί σε γυναίκες νοσηλεύτριες, με χρόνια νοσήματα, μεγαλύτερης ηλικίας και οικιακές υποχρεώσεις. 1,482 νοσηλευτές (80.4% γυναίκες) που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα στην Κύπρο, συμπλήρωσαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο που περιείχε μεταβλητές σχετικές με την εξουθένωση, την κλίμακα Maslach Burnout Inventory (MBI scale), το επαγγελματικό άγχος και την αυτό- αναφερόμενη κόπωση. Το νοσοκομειακό περιβάλλον φαίνεται να είναι στρεσσογόνο στους νοσηλευτές. Επίσης βιώνουν μέσου ως μεγάλου βαθμού εξουθένωση. Η αυτο-αναφερόμενη κόπωση αναφέρεται στην απαρχή συναισθηματικής εξάντλησης και απόπροσωποποίησης. Επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και ψυχολογικής ευεξίας μελέτησε ο Lopez-Montesinos, σε νοσηλευτές. Η αδυναμία να συμμετάσχουν σε συνεχόμενη εκπαίδευση, η επαγγελματική ανασφάλεια λόγω συμβολαίων εποχιακής απασχόλησης, η εργασία σε βάρδιες, ιδίως η νυχτερινή και η συνεχής εναλλαγή με την 3

4 ημερήσια, η ηλικία, η επαγγελματική οικογενειακή κατάσταση και ο χρόνος εργασίας, βρέθηκαν να επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και ευεξία καθώς και το επίπεδο υγείας των νοσηλευτών. Οι αγχογόνες καταστάσεις οδηγούν στη δημιουργία υπερβολικών αντενεργών ενώσεων οξυγόνου και προκαλούν οξειδωτικό στρες και γήρανση. Στη μελέτη των Casado και συν, 2008 σκοπός ήταν να καθορίσουν τη δραστηριότητα της υπεροξειδοτικής δισμουτάσης και καταλάσης και τα επίπεδα μαλονδιαλδεύδης σε νοσηλευτές που εργάζονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου συναρτήσει δημογραφικών και εργασιακών παραμέτρων και να αναλύσουν πιθανή σχέση με τη γήρανση. Βρέθηκε ότι το επαγγελματικό στρες αυξάνει τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες ως απάντηση των αυξημένων αντενεργών ενώσεων οξυγόνου. Επίσης αυξάνει τα επίπεδα της μηλονικής διαλδεύδης ως απάντηση στην ακραία και ελεύθερη δημιουργία της και μπορεί να οδηγεί σε γήρανση. Η νυχτερινή εργασία και οι βάρδιες αυξάνουν τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες και της εξουθένωσης. Προληπτικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και στον τρόπο ζωής είναι απαραίτητα για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στη μελέτη των Carugno και συν σε 751 νοσηλευτές στη Βραζιλία και Ιταλία στρεσογόνες φυσικές δραστηριότητες και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου λόγω μυοσκελετικών διαταραχών, συσχετίσθηκαν με φαινόμενα άλγους και αναρρωτικής άδειας. Τα ευρήματα υποστήριξαν ότι η τάση σωματοποίησης στη προδιάθεση μυοσκελετικών διαταραχών, δρα ως ένα σημαντικό διαμεσολαβητή στην απάντηση του ατόμου σε τέτοιες εκθέσεις, όπως ο φόρτος εργασίας. Οι επαγγελματίες υγείας σε ιταλικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας εκτίθενται σε φαινόμενα βίας. Οι Magnavita & Heponiemi το 2012, ανακοίνωσαν ότι η βία στο χώρο της εργασίας σχετίστηκε με υψηλές απαιτήσεις και ψυχολογικές διαταραχές ενώ η ελεγχόμενη εργασία, η κοινωνική υποστήριξη και η ύπαρξη δικαιοσύνης στην οργάνωση της εργασίας, αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες. Οι Morghen και συν, διανέμισαν σε εργαζόμενους ένα ερωτηματολόγιο που έφτιαξαν σκανδιναβικές ομάδες που ερευνούσαν υο Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου, σε εργασιακό περιβάλλον όπως ο βαθμός φωτισμού μετρήθηκε σύμφωνα με το κανονισμό UNIEN το ποσοστό εργαζομένων με υψηλού βαθμού στρες μειώθηκε καθώς αυξήθηκε ο φωτισμός, αν και αυτό το εύρημα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Το επίπεδο άγχους των εργαζομένων βρέθηκε να επηρεάζεται από τις οικογενειακές και εργασιακές συνθήκες, ασχέτως του φωτεινού ερεθίσματος εργασίας 4

5 Σε μελέτη του Knezevic και συν, το 2011, σε 118 νοσηλευτές νοσοκομείου προκειμένου να εξεταστεί σε ποιο βαθμό τα ατομικά χαρακτηριστικά (εξωστρέφεια, προθυμία, σχολαστικότητα, νεύρωση, ευθύτητα), το οργανωτικό άγχος και συμπεριφορές απέναντι στην εργασία, αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσωπικοτήτων συμβάλλουν στην πρόγνωση 3 στοιχείων της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αν και οι σχετικές με τις ως άνω μεταβλητές ήταν ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες και τα ατομικά χαρακτηριστικά ασθενείς, της εξουθένωσης, τα αποτελέσματα πρότεινα την σημασία της αλληλεπίδραση μεταξύ της προσωπικότητας και συνδυασμό παραγόντων στη πρόβλεψη αυτής. Ο Piko διερεύνησε τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ της εξουθένωσης, σύγκρουσης ρόλων και της ικανοποίησης από την εργασία σε ένα δείγμα προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης στην Ουγγαρία. Επίσης, πώς αυτοί οι δείκτες συχνότητας ψυχοκοινωνικών στοιχείων του κλίματος εργασίας επηρεάζουν την συχνότητα των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων των συμμετεχόντων. Η συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση είχαν βαθμολογίες υψηλότερες, ενώ οι βαθμολογίες για προσωπική ολοκλήρωση ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με Καναδικές, Νορβηγικές και των ΗΠΑ μελέτες. Ιδιαίτερα η συναισθηματική εξάντληση (p <.001), βρέθηκε να σχετίζεται έντονα με τη δυσαρέσκεια εργασίας. Η εκπαίδευση ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την ικανοποίηση με την εργασία (p <.05). Ενώ η ικανοποίηση από την εργασία ήταν αρνητικός παράγοντας πρόβλεψης της κάθε διαβάθμισης επαγγελματικής εξουθένωσης (p <.001), η σύγκρουση ρόλων ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε θετικά στην συναισθηματική εξάντληση (p <.001) και την αποπροσωποποίηση (p <.001). Επισημάνθηκε η σημασία του ρόλου του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας και οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ επαγγελματικής εξουθένωσης, σύγκρουσης ρόλων, ικανοποίησης από την εργασία και η ψυχοσωματική υγεία των φροντιστών υγεία στην Ουγγαρία. Η σχέση μεταξύ αυτο-εκτιμούμενης υγείας και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εργασία και στην καθημερινή ζωή (εργασιακές απαιτήσεις, έλεγχος της εργασίας, την κοινωνική υποστήριξη, καταστάσεις εκφοβισμού, απειλητικές για τη ζωή συμβάντα) συμπεριφορές υγείας (κάπνισμα, το αλκοόλ, το υπερβολικό βάρος, η παχυσαρκία, η χαμηλή φυσική δραστηριότητα), ψυχική οδύνη, ικανοποίηση από την εργασία και την αίσθηση της συνοχής, μελετήθηκε από τους Malinauskeine και συν, το 2011, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των νοσηλευτών στη Λιθουανία. Περίπου 60%-40% των νοσηλευτών βαθμολόγησαν την υγεία τους αρνητικά. Στο πλήρως προσαρμοσμένο μοντέλο, η ηλικία, οι υψηλές απαιτήσεις στην εργασία, ο χαμηλός έλεγχος 5

6 της εργασίας, η χαμηλή κοινωνική υποστήριξη στην εργασία, τα απειλητικά για τη ζωή συμβάντα, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα, το υπερβολικό βάρος, η παχυσαρκία, η ψυχική δυσφορία, η δυσαρέσκεια της εργασίας και η αδύναμη αίσθηση της συνοχής συνδέθηκαν με την αρνητική αυτό-εκτίμηση για την υγεία. Οι στρατηγικές πρόληψης κατά των δυσμενών ψυχοκοινωνικών συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών πρέπει να εφαρμοστούν στα νοσοκομεία της Λιθουανίας. Ο Pekkarinen και συν, to 2013 μελέτησαν τους εργασιακούς πόρους (έλεγχος εργασίας, κοινωνική υποστήριξη και η δικαιοσύνη στην οργάνωση της εργασίας) που συντονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των υψηλών απαιτήσεων εργασίας λόγω φυσικού και ψυχικού φόρτου εργασίας με τα μυο-σκελετικά συμπτώματα μεταξύ 975 γεροντολογικών νοσηλευτών, σε 152 γεροντολογικές μονάδες που απήντησαν στο ερωτηματολόγιο της μελέτης. Επίσης στοιχεία συλλέχτηκαν που αφορούν σε ατομικά χαρακτηριστικά και στην οργάνωση εργασίας. Ο αυτό-εκτιμούμενος φυσικός φόρτος εργασίας σχετίσθηκε με υψηλό κίνδυνο μυο-σκελετικών συμπτωμάτων (OR = 1.93, 95 % CI [1.38, 2.72]) σε νοσηλευτές με χαμηλή κοινωνική υποστήριξη. Επιπρόσθετα, ψυχικός φόρτος εργασίας, σχετίστηκε με πιο ηψηλή επικινδυνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών συμπτωμάτων (OR = 1.72, 95% CI [1.12, 2.62]) για όσους εργάζονται σε χώρο εργασίας ελλείψει δικαιοσύνης στην οργάνωση αυτού. Τα αποτελέσματα προτείνουν ότι η κοινωνική υποστήριξη και η δίκαιη οργάνωση εργασίας με δυνατότητες επιβράβευσης, μπορεί να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των επιζήμιων επιδράσεων των υψηλών απαιτήσεων της εργασίας των νοσηλευτών που εμφανίζουν μυοσκελετικά συμπτώματα. Μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των Utriainen & Kyngas, 2009 με θέμα την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών έδειξε ότι, αυτή εξαρτάται από τις διάφορες εξειδικεύσεις της εργασίας τους. Δύο σημαντικά στοιχεία είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των νοσηλευτών και η φροντίδα του ασθενούς. Οι διαφορετικοί τρόποι της οργάνωσης εργασίας επίσης σχετίζονται. Οι νοσηλευτές που διοικούν και διαχειρίζονται την οργάνωση της εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της εργασιακής ικανοποίησης, προσοχή θα πρέπει να δοθεί ειδικά στην ενίσχυση των δια-προσωπικών σχέσεων και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους στην παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας του ασθενούς. Οι Tuvesson et al, 2011 μελέτησαν το εκτιμούμενο άγχος του νοσηλευτικού προσωπικού σε ψυχιατρική μονάδα φροντίδας, τις πιθανές διαφορές μεταξύ των νοσηλευτών και του βοηθητικού νοσηλευτικού και οι συσχετίσεις μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών, της ατμόσφαιρας μέσα στο χώρο εργασίας, οι ψυχοκοινωνικές συνθήκες και το εκτιμούμενο 6

7 άγχος, σε 93 νοσηλευτές. Η ανάλυση έδειξε ότι οι παράγοντες «ανάμειξη» και «διαύγεια του ρόλου» ήταν δείκτες του εκτιμούμενου άγχους. Βελτιώσεις αυτών των παραγόντων θα μπορούσαν να προλάβουν το άγχος μεταξύ των φροντιστών. Οι Morelious και συν, 2013 μελέτησαν τις πιθανές διαφορές σε βιολογικούς δείκτες άγχους, ψυχοκοινωνικές εργασιακές συνθήκες και την ευεξία μεταξύ νοσηλευτών που εργάζονται σε δύο διαφορετικούς τομείς στη Σουηδία. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα των Σουηδών εργαζομένων στο σύνολο, αυτά βρέθηκαν να είναι χαμηλότερα. Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ νοσηλευτών σε μονάδα εντατικής φροντίδας νεογνών και των ψυχιατρικών μονάδων παίδων, έδειξε ότι ένα λιγότερο υγιές χώρο εργασίας για τους νοσηλευτές της δεύτερης ομάδας. Οι διοικητές στο χώρος υπηρεσιών φροντίδας υγείας απαιτείται να αναγνωρίζουν τις εργασιακές συνθήκες των νοσηλευτών προκειμένου να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη και την προαγωγή καλής υγείας. Οι Lauvrud και συν, 2009 διανέμισαν ερωτηματολόγια σε νοσηλευτές ψυχιατρικών μονάδων για την εκτίμηση συμπτωμάτων μετα-τραυματικού άγχους και ποιότητα επαγγελματικής ζωής, σε μία δομή ψυχικής υγείας/ιατροδικαστικής υψηλής ασφάλειας με υψηλή συχνότητα εμφάνισης επεισοδίων βίαιης συμπεριφοράς. Διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ συμπτωμάτων μετα-τραυματικού άγχους, ιατροδικαστικής/νοσηλευτικής εμπειρίας, τύπος μονάδας και αισθήματος ικανοποίησης, συνδρόμου εξουθένωσης και αισθήματος κόπωσης. Ο επιπολασμός συμπτωμάτων μετα-τραυματικού άγχους ήταν χαμηλός. Χαμηλά σκορ βρέθηκαν στο αίσθημα ικανοποίησης. Η διάρκεια της εμπειρίας/προϋπηρεσίας και τα χαμηλά σκορ της ικανοποίησης σχετίστηκαν με αυξημένα συμπτώματα μετα-τραυματικού άγχους. Αν και η συχνότητα της βίας ήταν υψηλή, χαμηλή ήταν η συχνότητα των συμπτωμάτων μετα-τραυματικού άγχους και χαμηλά τα σκορ αισθήματος ικανοποίησης. Το υψηλό κλάσμα προσωπικού ανά ασθενή και η συναισθηματική απόσταση μεταξύ ασθενών και προσωπικό συζητήθηκαν ως προστατευτικοί παράγοντες. Ο Myhern και συν, το 2013, μελέτησαν το επίπεδο και τη σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης, του εργασιακού άγχους και των συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι νοσηλευτές βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικώς, λιγότερο ικανοποιημένοι με την εργασία του από ότι οι ιατροί. Οι μέσες τιμές της επαγγελματικής εξουθένωσης ήταν σχετικά χαμηλές αλλά υψηλά ήταν τα σκορ που σχετίστηκαν με ευάλωτη προσωπικότητα εργαζομένου, χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και υψηλό βαθμό εργασιακού άγχους. Σε 24 Νορβηγικές δομές πρωτοβάθμιας και κινητής, παροχής φροντίδας διανεμήθηκε από τον Bondevik και συν, ένα εργαλείο που μετρά τις ασφαλείς συμπεριφορές των εργαζομένων 7

8 (510, 194 νοσηλευτές και 316 ιατροί).αποδεκτά ήταν τα σκορ που βρέθηκαν σε πέντε (ομαδικό κλίμα εργασίας, κλίμα ασφάλειας, εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακές συνθήκες και αντιλήψεις περί διοίκησης) από τους έξι παράγοντες του εργαλείου εκτός από ένα που ήταν η αναγνώριση και διαχείριση του άγχους. Ο Eriksen και συν, διανέμισαν ερωτηματολόγιο για την αναγνώριση εργασιακών παραγόντων που προβλέπουν το επίπεδο ψυχολογικής διαταραχής (άγχος και κατάθλιψη) σε 5076 βοηθούς νοσηλευτών (80,3%) συμπλήρωσαν ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο 15 μήνες μετά. Μεγάλο εύρος φυσικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και παραγόντων οργάνωση εργασίας μετρήθηκαν αρχικώς. Το άγχος και η κατάθλιψη καταγράφηκαν αρχικώς και ακολούθως με την κλίμακα SCL-5, μία σύντομη εκδοχή του Hopkins Symptom Checklist- 25. Οι εργασιακοί παράγοντες εξηγούν μόνο ένα μικρό μέρος της ψυχολογικής διαταραχής των βοηθών νοσηλευτών. Η έκθεση σε φαινόμενα σύγκρουσης ρόλων, απειλών και βίας στην εργασία μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση ψυχολογικών διαταραχών σε βοηθούς νοσηλευτών. Τα προστατευτικά μέτρα κατά βίαιων ασθενών εφαρμόζονται και οι υπεύθυνοι της επαγγελματικής υγείας θα πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης ή θεραπείας. Η οργάνωση της εργασίας σε υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση της σύγκρουσης ρόλων και οι διοικούντες θα πρέπει να ακούν και να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του προσωπικού. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης εκτιμήθηκε από τον Nordang και συν, το 2010) σε νοσηλευτές με μεγάλη προϋπηρεσία σε 3 μελέτες κατά τη διάρκεια 30 μηνών, κατά την οποία υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και στη μείωση του προσωπικού σε μία μονάδα αντικαρκινική μονάδα, τελικού σταδίου κυρίως. Χρησιμοποιήθηκε το Bergen Burnout Indicator (BBI) σε κάθε μελέτη και εκτιμήθηκε και η αίσθηση της ενότητας"sense of Coherence" (SOC) με το ερωτηματολόγιο του Antonovsky στην τελευταία μελέτη. Σημαντική ήταν η εξέλιξη της εξουθένωσης στην ομάδα νοσηλευτών κατά τη διάρκεια 2 αναδιοργανώσεων και μείωσης προσωπικού. Σχετίστηκε επίσης με χαμηλή αίσθηση ενότητας. Πιθανώς η εργασία με βαριά ασθενείς, καρκινοπαθείς έχει ως συνέπεια οι νοσηλευτές να είναι ευάλωτοι στο άγχος και στον φόρτο εργασίας, που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση στο χώρο της εργασίας τους. Σε σύνολο 196 ατόμων νοσηλευτικού προσωπικού (124 με ειδίκευση, κυρίως νοσηλευτές και 72 ανεπίσημοι, χωρίς ειδίκευση, με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο) που εργάζονται μονάδες οξείας φροντίδας ή κοινοτικής δομές παροχής φροντίδας σε ψυχικά ασθενείς, σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, συμπληρώθηκε το εργαλείο επαγγελματικής εξουθένωσης του Maslach 8

9 (MBI), η κλίμακα ψυχικής υγείας για επαγγελματίες (MHPSS) και το ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του άγχους και του ψυχικού περιβάλλοντος εργασίας (PWSQ). Το κύριο εύρημα της μελέτης των Sorgaard και συν, είναι ότι κανένα ειδικό μέτρο δεν λαμβάνεται σχετικώς με τους ανειδίκευτους- ανεπίσημους φροντιστές γενικώς αλλά και όσο αφορά το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση, τα οποία κρίνονται απαραίτητα. Τα αποτελέσματα επίσης προτείνουν ορισμένα ειδικά-ατομοκεντρικά προβλήματα που μπορεί να προκαλούν περισσότερο άγχος στους ανειδίκευτους φροντιστές σε σχέση με το ειδικευμένο προσωπικό (π.χ. επαγγελματική ανασφάλεια). Στο σχέδιο DIRECT (Dιsc Risk Evaluating Controlled Trial) ο Spoor και συν, περιγράφουν και προτείνουν μία προοπτική, ημι-πειραματική μελέτη, σε νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε κατ οίκον νοσηλεία σε 8 μονάδες συνολικά (4 παρέμβασης και 4 σύγκρισης), με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των ευκαιριών αποκατάστασης και αποθεραπείας που δίνονται στους εργαζόμενους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ερευνητικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας, του άγχους της απόδοσης των εργαζομένων και της υγείας τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα έχει πως οι παρεμβάσεις που θα λάβουν χώρα μπορούν να προσαρμοστούν για να αξιοποιήσουν τις εργασιακές συνθήκες και τις δυνατότητες αποκατάστασης, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δουλειάς και τα αποτελέσματά τους να είναι ευεργετικά για την υγεία, ευεξία και αποδοτικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού. Ο Lamy και συν το 2014, δοκίμασαν τις ανεξάρτητες μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ την επίπτωσης επί 2 έτη της αρτηριακής υπέρτασης (Α.Υ) και στρεσσογόνων παραγόντων στο χώρο εργασίας, μεταξύ 1882 νοσηλευτριών και βοηθών νοσηλευτών (με κανονικά επίπεδα Α.Υ. αρχικώς) από το που συμμετείχαν στη μελέτη κοόρτης ORSOSA (French Organisation des soins et santé des soignants cohort) (μία εθνική, πολυκεντρική μελέτη κοόρτης, που έλαβε χώρα σε 7 εθελοντικά Γαλλικά Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε 214 μονάδες εργασίας με, συνολικώς, 2307 νοσηλευτές και 1530 βοηθούς νοσηλευτών).. Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει το ρόλο των εργασιακών, οργανωτικών παραγόντων στην επικινδυνότητα καρδιο-αγγειακών ασθενειών (ΚΑΑ) και των παραγόντων που προκαλούν ΚΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της Α.Υ. Ωστόσο, περιορισμένη πληροφορία είναι διαθέσιμη για τον ρόλο των στρεσογόνων εργασιακών παραγόντων σχετικά με την οργάνωση της εργασίας, στην επικινδυνότητα της εμφάνισης υπέρτασης των νοσηλευτών. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την πιθανότητα μίας πρωτογενούς πρόληψης της Α.Υ. μέσω παρεμβάσεων στο χώρο εργασίας επαγγελματιών υγείας. 9

10 Προηγουμένως το 2011, ο de-gaudemaris και συν, ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ επιπέδων Α.Π. και επαγγελματικών παραγόντων επικινδυνότητας που αφορούν στην οργάνωση εργασίας, κάνοντας χρήση ενός νέου ερωτηματολογίου (Nursing Work Index-Extended Organization [NWI-EO] questionnaire), που ποσοτικοποιεί ψυχολογικούς και οργανωτικούς εργασιακούς παράγοντες, στο πλαίσιο της μελέτης ORSOSA. Βρέθηκε ότι οι εργασιακές συνθήκες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και επιπλέον έρευνα μεταξύ και άλλων παραγόντων κινδύνου, απαιτείται για την πρωτοβάθμια πρόληψη της υπέρτασης και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σε μία συστηματική ανασκόπηση των Mimura & Griffiths, το 2002, για την αποτελεσματικότητα των τρεχουσών προσεγγίσεων στη διαχείριση του εργασιακού άγχους των νοσηλευτών, βρέθηκε ότι υπάρχουν δεδομένα που αναφέρονται στην παροχή προσωπικής υποστήριξης παρά από την πλευρά της διοίκησης, στη μείωση των στρεσογόνων εργασιακών παραγόντων. Επιπρόσθετη έρευνα προτείνεται, ότι είναι απαραίτητη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ακριβείς συστάσεις για τη χρήση ειδικών παρεμβάσεων στη διαχείριση του εργασιακού άγχους των νοσηλευτών. Σκοπός της μελέτης των Trybou και συν ήταν να ερευνήσει την επίδραση του εργασιακού άγχους στο φαινόμενο απουσιασμού των νοσηλευτών και να καθορίσει την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου Demand-Control-Support (DCS)και του Reward Imbalance-Over commitment (ERI-OC) και ενός συνδυασμού αυτών. Το συνδυασμένο μοντέλο, προβλέπει την πιθανότητα για μακροχρόνια και ολιγόχρονη αναρρωτική άδεια και πολλαπλές άδειες. Βρέθηκαν συσχετίσεις και στους νοσηλευτικούς οργανισμούς. Οι διοικητές νοσηλευτικής συστήνεται να καταγράφουν και εξισορροπούν τις απαιτήσεις της εργασίας του νοσηλευτή. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική υποστήριξη, ο έλεγχος εργασίας, οι επιβραβεύσεις και η αφοσίωση προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο του εργασιακού άγχους των νοσηλευτών. Ο Kersten και συν διανέμισαν το ερωτηματολόγιο για ψυχοκοινωνική υγεία της Κοπεγχάγης [Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)] σε 367 νοσηλευτές σε 20 μονάδες αιμοκάθαρσης. Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν συγκρίνοντας άλλους φροντιστές υγείαςνοσηλευτές άλλων ειδικοτήτων και γεροντολογικής νοσηλευτικής. Σχεδόν σε όλους τους ψυχολογικούς παράγοντες, οι νοσηλευτές σε μονάδες αιμοκάθαρσης ανέφεραν το άγχος και την ψυχολογική πίεση ως τα πιο σοβαρά, σε σχέση με τους φροντιστές σε μονάδα υπερηλίκων. Υπήρξαν κάποιες θετικές διαφορές σε σχέση με τους νοσηλευτές νοσοκομείου, όπως λιγότερη εργασιακή σύγκρουση και καλύτερη προσωπική ζωή. Ωστόσο, υπήρξαν επίσης αρνητικές διαφορές, όπως λιγότερες ευκαιρίες αλλαγής του εργασιακού μοτίβου. 10

11 Ο Sehlen και συν σε μελέτη τους, που μέσω ταχυδρομείου συμμετείχαν 11 τμήματα της γερμανικής ένωσης ακτινο-ογκολογίας (DEGRO) και 406 εργαζόμενοι συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του Άγχους για Ιατρούς και νοσηλευτές (FBAS form), αναφέρουν ότι τα υπάρχοντα εργασιακά περιβάλλοντα έχουν αρνητική επίδραση στα επίπεδα άγχους και στην εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού ακτινοθεραπείας. Η αναγνώριση και απομάκρυνση στοιχείων επικινδυνότητας που έδειξε η μελέτη, απαιτούν αλλαγές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του άγχους. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η έρευνα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τα διαγνωστικά εργαλεία και του αλγόριθμους για την ανάπτυξη σε δομές της κοινότητας και πρωτοβάθμιας φροντίδας, να αναγνωρίσει μεσολαβητές και τροποποιητές της επικινδυνότητας και της προσαρμοστικότητας, και να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των συμβατικών και των καινοτόμων στρατηγικών παροχής φροντίδας στην πληθώρα των συστημάτων υγείας. Η εφαρμογή και η έρευνα των αποτελεσμάτων στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι επιτακτική. Αναλύσεις παράπλευρων, οικονομικών και κοινωνικών επιδράσεων ψυχικών διαταραχών μπορούν να ενημερώσουν τους υπευθύνους για την χάραξη της πολιτικής, που ενδιαφέρονται για την κατανόηση του σχετικού κόστους/αποτελεσματικότητας των διαφόρων παρεμβάσεων ψυχικής υγείας όπως και το κόστος της παρακράτησης αυτών. Ένας από τους σημαντικούς στόχους της έρευνας θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση στον υψηλότερο βαθμό, μίας καταγραφής των περιπτώσεων ψυχικής υγεία λαμβάνοντας υπόψη πολύ-πολιτισμικά στοιχεία, στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Becker AE, Kleinman A (2013) Mental Health and the Global Agenda. N Engl J Med 369: doi: /nejmra Bondevik G.T., Hofoss D., Hansen EH., Tveter Deilkås EC.(2014) The safety attitudes questionnaire ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting BMC Health Services Research, 14:

12 Bruce ML, Seeman TE, Merrill SS, Blazer DG. The impact of depressive symptomatology on physical disability: MacArthur Studies of Successful Aging. American Journal of Public Health 1994;84: Carugno M., Pesatori AC., Ferrario MM>, Ferrari AL., da Silva FJ., Martins AC., Felli VEA., Coggon D., Bonzini M.(2012) Physical and psychosocial risk factors for musculoskeletal disorders in Brazilian and Italian nurses. Cad Saude Publica; 28(9): Casado A., Catsellanos A., López-Fernández AE., Ruiz R., Aroca CG., Noriega F. (2008). Relationship between oxidative and occupational stress and aging in nurses of an intensive care unit. AGE.30: DOI /s Cherniss C: Job Burnout : Growing Worry for Workers, Bosses. U.S. News & World Report 1980, 88(6): Dahlberg Β., Wittink M.N., Biruk, C., Barg FK. (2008) How Older Adults Combine Medical and Experiential Notions of Depression. Qual Health Res. September ; 18(9): doi: / Daley MR: Preventing worker burnout in child welfare. Child Welfare 1979, 58: de Gaudemaris R, Levant A, Ehlinger V, Hérin F, Lepage B, Soulat JM, Sobaszek A, Kelly- Irving M, Lang T.(2011). Arch Cardiovasc Dis.104(2): doi: /j.acvd Freimann T.,Coggon D., Merisalu E., Animägi L., Pääsuke M.(2013). Risk factors for musculoskeletal pain amongst nurses in Estonia: a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders, 14:334 Freudenberger HJ: Staff burn-out. J Social Issues 1974, 30(1): Gallo JJ, Lebowitz BD. The epidemiology of common late-life mental disorders in the community: Themes for the new century. Psychiatric Services 1999;50: Horwath E, Johnson J, Klerman GL, Weissman MM. Depressive symptoms as relative and attributable risk factors for first-onset major depression. Archives of General Psychiatry 1992;49: Hudek-Knežević J., Kalebić Maglica B., Krapić N. (2011). Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses PUBLIC HEALTH doi: /cmj Kersten M., Kozak A.,Wendeler D., Paderow L., Nubling M., Nienhaus A. Psychological stress and strain on employees in dialysis facilities: a cross-sectional study with the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2014, 9:4 12

13 Κορομπέλη A., Σουρτζή A., Οργάνωση του Κυκλικού Ωραρίου Εργασίας σε Υπηρεσίες Υγείας για τη Μείωση των Επιπτώσεών του στους Εργαζόμενους ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2010, 49(2): Korompeli A., Sourtzi P., Tzavara Ch., Velonakis Em. (2009). Rotating shift-related changes in hormone levels in intensive care unit nurses Advanced Nursing 65(6), doi: /j x Lamy S, De Gaudemaris R, Lepage B, Sobaszek A, Caroly S, Kelly-Irving M, Lang T. (2014). Psychosocial and organizational work factors and incidence of arterial hypertension among female healthcare workers: results of the Organisation des Soins et Santé des Soignants cohort. J Hypertens.;32(6): doi: /HJH Lauvrud C., Nonstad K., Palmstierna T. (2009) Occurrence of post traumatic stress symptoms and their relationship to professional quality of life (ProQoL) in nursing staff at a forensic psychiatric security unit: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes, 7:31 doi: / Maslach C, Jackson SE: Maslach Burnout Inventory Manual. 2nd edition. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; Mathers CD, Loncar D (2006) Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to PLoS Med 3: e442. doi: /journal. pmed Mimura C., Griffiths P. (2003). The effectiveness of current approaches to workplace stress management in the nursing profession: an evidence based literature review. Occup Environ Med ;60:10 15 Morghen I., Turola MC., Forini E., Di Pasquale P., Zanatta P., Matarazzo T. (2009) Illlighting syndrome: prevalence in shift-work personnel in the anaesthesiology and intensive care department of three Italian hospitals. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 4:6 doi: / Mörelius E., Gustafsson PA., Ekberg K., Nelson N.(2013) Neonatal Intensive Care and Child Psychiatry Inpatient Care: Do Different Working Conditions Influence Stress Levels? Nursing Research and Practice. Article ID , 8 pages Myhren H., Ekeberg Ø., Stokland O. (2013). Job Satisfaction and Burnout among Intensive Care Unit Nurses and Physicians. Critical Care Research and Practice. Article ID , 6 pages, Nordang K., Hall-Lord ML., and Farup PG. (2010) Burnout in health-care professionals during reorganizations and downsizing. A cohort study in nurses BMC Nursing 2010, 9:8 Pappas NA., Alamanos Y., Dimoliatis IDK. (2005) Self-rated health, work characteristics and health related behaviours among nurses in Greece: a cross sectional study. BMC Nursing 2005, 4:8 doi: /

14 Patel V, Jenkins R, Lund C, the PLoS Medicine Editors (2012) Putting Evidence into Practice: The PLoS Medicine Series on Global Mental Health Practice. PLoS Med 9: e doi: /journal.pmed Raftopoulos V., Charalambous A., Talias M. The factors associated with the burnout syndrome and fatigue in Cypriot nurses: a census report. BMC Public Health 2012, 12:457http://www.biomedcentral.com/ /12/457 Sehlen S., Vordermark D., Schäfer C., Herschbach P., Bayerl A., Pigorsch S., RittwegerJ., Dormin C., BöllingT, Wypior HJ., Zehentmayr F.,Schulze W., Geinitz H. (2009) Job stress and job satisfaction of physicians, radiographers, nurses and physicists working in radiotherapy: a multicenter analysis by the DEGRO Quality of Life Work Group. Radiation Oncology, 4:6 doi: / X-4-6 Selye H. (1976) The stress concept. Can Med Assoc J. 115: Spoor E., de Jonge J., Hamers JPH. (2010) Design of the DIRECT-project: interventions to increase job resources and recovery opportunities to improve job-related health, well-being, and performance outcomes in nursing homes BMC Public Health, 10:293 Sorgaard KW, Ryan P., Dawson I. (2010).Qualified and Unqualified (N-RC) mental health nursing staff-minor differences in sources of stress and burnout. A European multi-centre study. BMC Health Services Research, 10:163 Vargas-Prada S., Serra C., Martínez JM., Ntani G., Delclos G., Palmer KT., Coggon D., Benavides FG. (2013). Psychological and culturally-influenced risk factors for the incidence and persistence of low back pain and associated disability in Spanish workers: findings from the CUPID study. Occup Environ Med. 70(1): doi: /oemed Wang PS., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso J., Angermeyer MC., Borges G., Bromet EJ., Bruffaerts R., de Girlolamo G.,de Graaf R., Gureje O., Haro JM., Karam EG., Kessler RC., Kovess V., Lane MC., Sing L., Levinson D., Ono Y.,Petukhova M., Posada-Villa J., Seedat S., Wells J.E. (2007). Worldwide Use of Mental Health Services for Anxiety, Mood, and Substance Disorders: Results from 17 Countries in the WHO World Mental Health (WMH) Survey Lancet.; 370(9590): doi: /s (07) Wells KB, Stewart A, Hays RD, Burnam MA, Rogers W, Daniels M, et al. The functioning and wellbeing of depressed patients: Results from the Medical Outcomes Study. Journal of the American Medical Association 1989;262: Willy Eriksen, Kristian Tambs and Stein Knardahl. (2006) Work factors and psychological distress in nurses' aides: a prospective cohort study. BMC Public Health 2006, 6:290 doi: /

15 2. ΣΧΕΔΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ A. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CARE GIVER ROLE STRAIN) Ορισμός: Δυσκολία στην εκπλήρωση του ρόλου του φροντιστή Σχετιζόμενοι Παράγοντες Επιπέδου υγείας του αποδέκτη της φροντίδας Χρονιότητα κατάστασης/ συ-νοσηρότητα/ επιπλοκές Τελικό στάδιο/ επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ατόμου που φροντίζει Μειωμένο επίπεδο αυτό-διαχείρισης του ατόμου Συναισθηματικές διαταραχές/ ψυχο-παθολογία Έλλειψη αναπλήρωσης/αποκλειστική ενασχόληση Δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας Φόρτος εργασίας λόγω βαρύτητας της περίπτωσης/ προσαρμογής σε νέα κατάσταση σε επίπεδο κατ οίκον φροντίδας Εμφάνιση επιπλοκών, επιδείνωσης της κατάστασης, υπερωρίες/ μη ομαλό ωράριο εργασίας, μακροχρόνιο μοντέλο εργασίας χωρίς αλλαγές που προκαλεί πλήξη Μη σταθερό πρόγραμμα εργασίας και δραστηριοτήτων Επιπέδου υγείας του φροντιστή Προβλήματα υγείας οργανικά και ψυχο-συναισθηματικά Υπο/υπερ-τίμηση ικανοτήτων για εκπλήρωση στόχων στα πλαίσιο της φροντίδας Οριακά πρότυπα αντιμετώπισης Έλλειψη αντικειμενικότητας, μεροληψία στη λήψη αποφάσεων, επιρροή λόγω προσωπικήε επαφής 15

16 Κοινωνικοοικονομικοί Εργασιακή ανασφάλεια Έλλειψη ομαδικού κλίματος συνεργασίας λόγω επικράτησης ανταγωνιστικών δεσμεύσεων ρόλων Ενέργειες αυτοπροβολής και αποφυγή συμμετοχής σε ομάδα Έλλειψη δραστηριοτήτων (αθλητικών κλπ) στον ελεύθερο χρόνο Σχέσης φροντιστή-αποδέκτη φροντίδας Έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης, αντίληψης των ικανοτήτων και εργασιακών δεξιοτήτων του φροντιστή από τον αποδέκτη της φροντίδας Μη εφαρμογή διεργασιών διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσης Εμπειρία κακών σχέσεων στο παρελθόν Μη προσαρμογή της επικοινωνίας (λεκτικής και μη) στο επίπεδο (μορφωτικό, διανοητικό, συναισθηματικό κλπ) των αποδεκτών της φροντίδας αναλόγως της ηλικίας τους Εκδηλώσεις βίας (ψυχολογικής, σωματικής) Οικογενειακών διεργασιών Έλλειψη σχεδίου οικογενειακής φροντίδας βάσει του τύπου της οικογένειας, του οικολογικού της δέντρου, του σταδίου ωρίμανσής της (ύπαρξης κρίσης σε αυτή) και της διαβάθμισης των σχέσεων μέσα σε αυτή Πηγών Ανεπάρκεια φυσικού περιβάλλοντος για παροχή φροντίδας (π.χ. στέγαση, θερμοκρασία, ασφάλεια) Ανεπάρκεια εξοπλισμού παροχή φροντίδας, ανεπαρκής δυνατότητα μεταφοράς Ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι Έλλειψη εμπειρίας παροχής φροντίδας, ανεπαρκής χρόνος, σωματική ενέργεια, συναισθηματική δύναμη, έλλειψη υποστήριξης 16

17 Έλλειψη ιδιωτικότητας του φροντιστή Έλλειμμα γνώσης/ δυσκολία προσβασιμότητας σε κοινοτικές πηγές, ανεπαρκείς κοινοτικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες ανάπαυσης, πηγές ψυχαγωγίας) Επίσημη/ ανεπίσημη βοήθεια, επίσημη/ ανεπίσημη υποστήριξη Ο φροντιστής δεν έχει αναπτύξει ετοιμότητα για ανάληψη του ρόλου του φροντιστή Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας Ανησυχία σχετικά με: την πιθανή ιδρυματοποίηση του αποδέκτη της φροντίδας, αρνητικές επιδράσεις στην ολιστική φροντίδας της υγείας του τις Επιπέδου υγείας του φροντιστή- Σωματικοί Διαταραχές Πεπτικού Συστήματος/ Μεταβολισμού Κεφαλαλγία, κόπωση, εξάνθημα Υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσος, σακχαρώδης διαβήτης Επιπέδου υγείας του φροντιστή- Συναισθηματικοί Συναισθηματικές διαταραχές/ συμπεριφοράς Διαταραχή ύπνου Κακή οργάνωση προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου Επιπέδου υγείας του φροντιστή- Κοινωνικοοικονομικοί Μείωση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου- απροθυμία θέτησης επαγγελματικών, μελλοντικών στόχων Σχέση φροντιστή-αποδέκτη φροντίδας Έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης και διαταραχή του μακροχρόνιου πλάνου φροντίδας 17

18 Δυσαρέσκεια/ διακοπή της ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ του φροντιστή και του ατόμου που αυτός φροντίζει Οικογενειακών διαδικασιών- δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας Προβληματισμός για την κατάστασης της υγείας του υποστηρικτικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των σχέσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Ο νοσηλευτής θα παρατηρεί και καταγράφει, αντιστοίχως πληροφορίες και στοιχεία: Δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας Δυσκολία εκπλήρωσης/ ολοκλήρωσης των απαιτούμενων καθηκόντων Ολοκληρωτική ενασχόληση με την καθημερινότητα της παροχής φροντίδας Δυσλειτουργική αλλαγή των δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας Επιπέδου υγείας του φροντιστή- Συναισθηματικοί Ανυπομονησία, αυξημένη συναισθηματική αστάθεια, σωματοποίηση Μείωση αυτό-ελέγχου Επιπέδου υγείας του φροντιστή- Κοινωνικοοικονομικοί Μείωση της εργασιακής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας/ Απομάκρυνση από το κοινωνικό περίγυρο- απομόνωση- Μοναχικότητα Οικογενειακών διαδικασιών Σχέσεις υπό κρίση 18

19 Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ- ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΘΑ: Αποδέχεται την ενεργητική συμμετοχή του στο σχέδιο φροντίδας που παρέχει Συμμετέχει και διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης μαζί με το άτομο που φροντίζει Αντιλαμβάνεται μεγαλύτερη αποδοχή από το άτομο που φροντίζει, προσαρμόζεται στην πραγματική κατάσταση αλλάζοντας τους εργασιακούς ρυθμούς, οι οποίοι είναι κοινά αποδεκτοί Εφαρμόζει τις προτάσεις αγωγής υγείας/ διαχείρισης του άγχους Εκτιμάται καλύτερο επίπεδο υγείας, εκδήλωση χαράς και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση Βαθμολόγηση με 1: καθόλου, 2: σπάνια, 3: μερικές φορές, 4: συχνά, 5: συνεχώς, ΜΕ: μη εφαρμόσιμο) Αρχική βαθμολογία:... Τελική βαθμολογία:... Το άτομο: Δείκτες καθόλου 1 σπάνια 2 μερικές φορές 3 συχνά 4 συνεχώς 5 μη εφαρμόσιμο ΜΕ Αναφέρει προηγούμενες συμπεριφορές διαχείρισης νέων καταστάσεων, με άγχος, χωρίς την ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου Εκφράζει δισταγμό/ επιφύλαξη στην εφαρμογή των συστάσεων Εκδηλώνει μη συμμόρφωση στο προτεινόμενο πρόγραμμα φροντίδας/ αγωγής υγείας Τηρεί το πρόγραμμα συνεδρίων και ανακαλεί τις δραστηριότητες κάθε σταδίου. Διατηρεί συνέχεια 19

20 στις επισκέψεις στη δομή ΠΦΥ Εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του Αναφέρει ενέργειες για την αύξηση του επιπέδου αυτοδιαχείρισης του άγχους, σύμφωνα με την εκπαίδευση και συστάσεις που του έχουν δοθεί Αναφέρει το βαθμό ενεργοποίησης του υποστηρικτικού του δικτύου, την αποδοχή ή μη, από αυτό και την ανάγκη ψυχολογικής στήριξης και αυτού Συμμορφώνεται στο πρόγραμμα αγωγής υγείας που του προτείνεται υιοθετώντας νέο τρόπο ζωής σε οικογενειακό, κοινωνικό, επίπεδο, ε μεγαλύτερη εξωστρέφεια αλλά και ασφαλείς συνήθειες σε κάθε χώρο της καθημερινότητάς του (σπίτι, εργασία, κοινωνική εκδήλωση κλπ) Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες/διεύρυνση του περιβάλλοντός του Συνεργασία με όλα τα έλη της δι-επαγγελματικής ομάδας φροντίδας του (επίσημα και ανεπίσημα). Ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το σχέδιο φροντίδας του 20

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) Μιλτιάδης Δεληχάς μέλος Ομάδας Εργασίας της SLIC Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ακτινοφυσικός MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ E. Ρουσσάκη 1,2 Γ. Πανομήτρος 2, Π. Σαράφης 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Κέντρο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

Καραλέξη Μαρία, Θωμόπουλος Θωμάς, Πετρίδου Ελένη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ

Καραλέξη Μαρία, Θωμόπουλος Θωμάς, Πετρίδου Ελένη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ Καραλέξη Μαρία, Θωμόπουλος Θωμάς, Πετρίδου Ελένη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Όλγα Χ. Βερικάκη Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Ηκοινωνικήεργασίακαλείταιναλειτουργήσεισυμπληρωματικάμετην ιατρική παρέμβαση, παρέχοντας παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς»

Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς» Η Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία Δρ Αθανάσιος Γεωργούντζος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς» Σύγκρουση συμφερόντων Conflict of interest Κανένα για αυτήν την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Καλλιτσάρη Σταυρούλα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ "ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP Ανθεκτικότητα & Αισιοδοξία: Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP 1 Οι Άνθρωποι μας 2 Συνέπειες Οικονομικής Κρίσης σε Εργαζομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Readiness for enchanced nutrition) Συντάκτης: Πέτρος Κολοβός Περιεχόμενα ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT ΥΠΕΡΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΣΚΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 2011 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία αίτιο ψυχικής πάθησης ; Γεώργιος Χρ Ντουνιάς Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Η εργασία αίτιο ψυχικής πάθησης ; Γεώργιος Χρ Ντουνιάς Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Η εργασία αίτιο ψυχικής πάθησης ; Γεώργιος Χρ Ντουνιάς Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Medici munus plebeios curantis est interrogare quas artes exerceant Εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Γ Παν Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Υγιεινή της Εργασίας είναι: η προάσπιση και προαγωγή της υγείας στον ψηλότερο βαθμό της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σ όλα τα επαγγέλματα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εργασίας & Περιβάλλοντος Αθήνα, 26 Νοεμβρίου Χρόνιος σπονδυλικός πόνος

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εργασίας & Περιβάλλοντος Αθήνα, 26 Νοεμβρίου Χρόνιος σπονδυλικός πόνος Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εργασίας & Περιβάλλοντος Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2016 Χρόνιος σπονδυλικός πόνος Τζάνος Ιωάννης Αλέξανδρος Φυσίατρος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Χρόνιος σπονδυλικός πόνος Διατήρηση του πόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Από το 2009 η ελληνική κοινωνία σε κοινωνικόοικονομική και πολιτιστική κρίση Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι της έρευνας

Βασικοί στόχοι της έρευνας Λέκκα Έλενα, MSc Βασικοί στόχοι της έρευνας Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα των φιλοδοξιών εστιάζουν στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες στην εφηβική ηλικία και στο πώς αυτές επηρεάζουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University HEPHAESTUS Repository

Neapolis University HEPHAESTUS Repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¾ Å ½Éà ÃÄ þÿ ûµÅÄ Â Åǹº  ³µ ±Â Psoma, Sofia þÿ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «Δεν ζω με την Νόσο του Crohn. Αυτή ζει μαζί μου» Amy Tracher Psy.D Ph.d, ασθενής και συγγραφέας του «Coping with Crohn s Disease: Manage Your Physical Symptoms and Overcome

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. Χαράλαμπος Ταμβάκος, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μαρία Παππά, Ουρανία Αποστόλου,

Διαβάστε περισσότερα

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου Εισαγωγή Το δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του (Διακήρυξη Λουξεμβούργου 1997) Η Προαγωγή της Υγείας στο χώρο Εργασίας (ΠΥΕ) είναι μια συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ RN, MSC ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, PHD ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο στην υγεία των εργαζόμενων όσο και σε εκείνη των επιχειρήσεων

Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο στην υγεία των εργαζόμενων όσο και σε εκείνη των επιχειρήσεων To Εργασιακό Άγχος Κοστίζει Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο στην υγεία των εργαζόμενων όσο και σε εκείνη των επιχειρήσεων Η υγεία και η ευεξία μπορούν να επηρεαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟς ΤΗς ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉς ΑΡΤΗΡΙΑΚΉς ΥΠΈΡΤΑΣΗς (Π.Α.Υ.) ΣΤΗ

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟς ΤΗς ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉς ΑΡΤΗΡΙΑΚΉς ΥΠΈΡΤΑΣΗς (Π.Α.Υ.) ΣΤΗ Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟς ΤΗς ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉς ΑΡΤΗΡΙΑΚΉς ΥΠΈΡΤΑΣΗς (Π.Α.Υ.) ΣΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΏΝ Αποτελέσματα Παγκόσμιας Έρευνας The International PAH Patient and Carer Survey has been developed under

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία Εισαγωγή στην Ψυχιατρική 21 ος αιώνας μεγάλη πρόοδος των συναφών επιστημών: Νευροεπιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία Προηγήθηκε περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ματζιάρη Ασπασία Επιβλέπων Καθηγητής: Anthony Jude Montgomery Εποπτεία Εργασίας: Ευθύμιος Βαλκάνος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Κωνσταντίνος Τούφας, Νοσηλευτής, Msc Προϊστάμενος ΜΗΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΑΤΕΙΘ Νοσηλευτικής Συντονιστής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση H Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας ευχαριστεί την PH EUROPE για την συνδρομή της στην δημιουργία αυτού του εργαλείου Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας - HPH Δερβενακίων 11β

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)

Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) ΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ; ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας I MPN 636. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας I MPN 636. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς Μαθήματος: Αριθμός ECTS: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Αθανάσιος Σιμιτζής Ειδικός Γιατρός Εργασίας, MSc Ορισμοί: Εργασιακό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Βασίλης Παπαδόπουλος Νοσηλευτής Τ.Ε. Προϊστάμενος Νοσηλευτής Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer Ο ρόλος του νοσηλευτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νευροψυχολογία Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σχέση του με τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Συντάκτης: Χρυσούλα Κάρλου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΘΕΜΑ:Παραγοντες που επηρεαζουν την υγεια. Το 1948 με την ιδρυση του Π.Ο.Υ. τεθηκαν επισημως τα θεμελια για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ - STRESS 1 Άγχος - Απόπειρα ορισμού! Το εργασιακό άγχος και γενικά το στρες αναφέρεται στη δυσμενή αντίδραση των ανθρώπων μετά από υπερβολική πίεση ή άλλης μορφής απαίτησηστην οποία υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Τι είναι η Παρηγορητική Φροντίδα; Παρηγορητική ή ανακουφιστική φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ενότητα 3: Παθολογική και Φυσιολογική Συμπεριφορά. Ψυχική Υγεία και Ψυχική Νόσος. Κριτική Θεώρηση. Μαίρη Γκούβα 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ:ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: Σ ΤΟΜΕΑΣ: Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΒΑΣΙΚΗΣ Σ ΚΑΙ Σ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ... 3.. 5. Η πορεία ασθενούς με μεσογειακή αναιμία στο ελληνικό σύστημα υγείας. Δημογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα. Μελισσά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα