ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA)"

Transcript

1 3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) Στις τεχνικές των ανοσοδοκιµασιών χρησιµοποιούνται σηµασµένα αντισώµατα για την ανίχνευση αντιγόνων και αντισωµάτων. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και πολύ οικονο- µικές στην κατανάλωση αντιδραστηρίων. Στις δοκιµασίες στερεάς φάσης για αντισώµατα χρησιµοποιούνται προσδέµατα σηµασµένα µε ραδιοϊσότοπα (ραδιοανοσοανάλυση, radioimmunoassay, RIA) ή ένζυµα (ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσεως µε σύνδεση ενζύµου, enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA). Στη ραδιοανοσοανάλυση σηµαίνεται το σταθερό συστατικό (αντίσωµα ή αντιγόνο) µε ραδιοϊσότοπο, συνήθως µε ραδιενεργό 125 Ι. Στην ELISA γίνεται χηµική σύνδεση ενός ενζύµου µε το αντίσωµα ή το αντιγόνο. Αυτές είναι οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες από όλες τις ανοσολογικές δοκιµασίες, επειδή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεγάλος αριθµός δειγµάτων σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Πρόσφατα οι δείκτες φθορισµού (immunofluorescence) ή χηµειοφωταύγειας (chemilluminescence) τείνουν να αντικαταστήσουν τα ραδιοϊσότοπα ως µέσα σήµανσης. Ανοσοδοκιµασία για αντισώµατα: Αντιγόνα επωάζονται σε ισότονο διάλυµα αλάτων, µέσα σε πλαστικά πλακίδια ή σωληνάρια. Μικρές ποσότητες προσροφώνται επάνω στην πλαστική επιφάνεια. Το ελεύθερο αντιγόνο αποµακρύνεται µε πλύση. (Στο πλακίδιο µπορεί να προστεθεί περίσσεια άσχετης πρωτείνης για να παρεµποδισθεί οποιαδήποτε µη ειδική σύνδεση πρωτεϊνών). Προστίθεται το εξεταζόµενο αντίσωµα, το οποίο συνδέεται µε το αντιγόνο. Οι µη προσδεµένες πρωτείνες από- µακρύνονται µε πλύση. Το αντίσωµα ανιχνεύεται από ένα σηµασµένο πρόσδεµα/αντίσωµα. Το µη συνδεδεµένο πρόσδεµα αποµακρύνεται µε πλύση. Μετράται το σήµα που βρίσκεται προσδεδεµένο στα πλακίδια.

2 2 Προσρόφηση του αντιγόνου στο πλακίδιο Πλύση αντιγόνο Μπλοκάρισµα των ακάλυπτων θέσεων Πλύση άσχετες πρωτείνες Προσθήκη εξεταζόµενου αντισώµατος αντίσωµα Πλύση Προσθήκη αντι-αντισώµατος συνδεδεµένου µε ένζυµο αντίσωµα µε ένζυµο Πλύση Προσθήκη χρωµογόνου χρωµογόνο Εµφάνιση πλάκας

3 3 Το σηµασµένο αντίσωµα καθίσταται ορατό µε την προσθήκη χρωµογόνου, το οποίο είναι ένα άχρωµο υπόστρωµα επάνω στο οποίο δρα το ενζυµικό τµήµα του αντισώµατος για να παραχθεί ένα έγχρωµο τελικό προϊόν. Η ποσότητα του εξεταζόµενου αντισώµατος µετριέται εκτιµώντας την ποσότητα του έγχρωµου τελικού προϊόντος µε σάρωση της οπτικής πυκνότητας του πλακιδίου. Αυτή η µέθοδος επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάγνωση πολλών φρεατίων σε πλακίδια µε τη βοήθεια φασµατοφωτόµετρων ELISA, πράγµα που κάνει τη µέθοδο ταχύτατη. Τυπική καµπύλη τιτλοποίησης σήµα ευθύγραµµο τµήµα πλατώ υπόβαθρο συγκέντρωση αντισώµατος δοκιµασίας Στην παραπάνω γραφική παράσταση φαίνεται µία τυπική καµπύλη τιτλοποίησης. Όταν αυξάνεται η ποσότητα του εξεταζοµένου αντισώµατος, τότε το σήµα αυξάνεται από ένα βασικό επίπεδο, µέσω µιας γραµµικής περιοχής, έως ένα πλατώ. Οι τίτλοι του αντισώµατος µπορούν να ανιχνευθούν σωστά µόνο µέσα στη γραµµική περιοχή. Τυπικά, η πρόσδεση στην περιοχή του πλατώ είναι φορές µεγαλύτερη από ότι στο βασικό επίπεδο. Η ευαισθησία της τεχνικής είναι συνήθως περίπου 1-50 ng/ml ειδικού αντισώµατος. Η εξειδίκευση της µεθόδου µπορεί να ελεγχθεί µε πρόσθεση αυξανοµένων συγκεντρώσεων ελεύθερου αντιγόνου στο εξεταζόµενο αντίσωµα, στο στάδιο της προσθήκης του αντισώµατος δοκιµασίας. Αυτό προσδένεται στο αντίσωµα και το παρεµποδίζει να συνδεθεί µε το αντιγόνο επάνω στο πλακίδιο. Η προσθήκη αυξανοµένων ποσοτήτων ελευθέρου αντιγόνου ελαττώνει την ισχύ του σήµατος.

4 4 Υλικά πλακίδια ELISA, διαλύµατα ELISA, εξεταζόµενα αντισώµατα/πολυκλωνικός ορός σηµασµένο αντίσωµα, ταµπλέτες OPD (ortho-phenyl-diamine; διαµίνη του φαινυλενίου) πιπέττες και tips επωαστήρας / κλίβανος 37 ο C Μέθοδος 1. Τοποθετούµε στα πλακίδια ELISA πρωτεϊνικό οµογενοποίηµα παρασιτικών σκωλήκων για προσρόφηση στην πλαστική επιφάνεια των φρεατίων, 100 µl σε κάθε φρεάτιο (µε συγκέντρωση του πρωτεϊνικού οµογενοποιήµατος: 10 µg/ml σε διάλυµα ανθρακικών-διανθρακικών αλάτων) 2. Επώαση όλη νύχτα ή για 4 ώρες στους 37 ο C. 3. Πλύσιµο των πλακιδίων ELISA µε διάλυµα πλύσης (PBS-T 0.05%), 3 φορές Αφαιρούµε το διάλυµα από τα φρεάτια, αναποδογυρνώντας τα πλακίδια και πετώντας το υγρό. Στη συνέχεια, προσθέτουµε µl διάλυµα πλύσης στα φρεάτια και µετά το αφαιρούµε. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία πλύσης για άλλες 2 φορές. (Το ελεύθερο αντιγόνο αποµακρύνεται µε την πλύση) 4. Αφού αφαιρέσουµε το τελευταίο υγρό πλύσης, προσθέτουµε σε κάθε φρεάτιο 200 µl διαλύµατος blocking (PBS-T 0.05%-FCS 5%). (Πρόσθεση περίσσειας άσχετων πρωτεϊνών µε σκοπό το µπλοκάρισµα πιθανών σηµείων προσρόφησης). 5. Επώαση 1 h, 37 o C. 6. Πλύσιµο των πλακιδίων, 3 φορές (βλ. 3). 7. Πρόσθεση του εξεταζόµενου αντισώµατος / πολυκλωνικού ορού (στην προκειµένη περίπτωση, ορός αίµατος από µολυσµένα κουνέλια ή ποντίκια). Αραιώνουµε τον προς εξέταση ορό 1:100 σε διάλυµα blocking. Χρησιµοποιούµε ορό από καθαρά, µη µολυσµένα πειραµατόζωα ως αρνητικό control, αραίωση του ορού 1:100 σε διάλυµα blocking. Προσθέτουµε 100 µl αραιωµένο ορό σε κάθε φρεάτιο. 8. Επώαση 2h, 37 o C. 9. Πλύσιµο των πλακιδίων, 3 φορές (βλ. 3).

5 5 10. Χρησιµοποιούµε σηµασµένο αντίσωµα του εµπορίου ειδικό για κουνέλια (anti-rabbit) συνδεδεµένο µε το ένζυµο υπεροξειδάση (anti-rabbit IgG peroxidase labeled conjugate ή anti-mouse IgG peroxidase labeled conjugate). Αραιώνουµε το σηµασµένο αντίσωµα 1:2000 σε διάλυµα blocking και προσθέτουµε 100 µl αραιωµένο σηµασµένο αντίσωµα σε κάθε φρεάτιο. (Το σηµασµένο αντίσωµα θα συνδεθεί µε το εξεταζόµενο αντίσωµα/αντι-ορό που έχει προσδεθεί ). 11. Επώαση 1 h, 37 o C. 12. Πλύσιµο των πλακιδίων, 3 φορές (βλ. 3). 13. Χρησιµοποιούµε το διάλυµα OPD (ortho-phenyl-diamine; διαµίνη του φαινυλενίου). Προσθέτουµε στο διάλυµα αυτό υπεροξείδιο του υδρογόνου πριν τη χρήση. Προσθέτουµε 100 µl από το έτοιµο διάλυµα OPD σε κάθε φρεάτιο. (Το OPD είναι ένα χρωµογόνο, ένα άχρωµο δευτερογενές υπόστρωµα. Με τη δράση της υπεροξειδάσης (το ενζυµικό τµήµα του αντισώµατος) παράγεται ένα έγχρωµο τελικό προϊόν). 14. Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου, παρατηρούµε την εµφάνιση χρώµατος (5-15 min). 15. Σταµατούµε την αντίδραση προσθέτωντας το διάλυµα stop. Προσθέτουµε 50 µl διαλύµατος stop σε κάθε φρεάτιο. 16. ιαβάζουµε την οπτική πυκνότητα σε µήκος κύµατος 490 nm σε φωτόµετρο ELISA. Ως control αναφοράς χρησιµοποιούµε dh 2 O, και ως µήκος κύµατος αναφοράς, 650 nm.

6 6 Pos Neg A B C D E F G * H * Οι αριθµοί που αναγράφονται στα τετράγωνα αντιπροσωπεύουν τη συγκέντρωση του αντιγόνου (σε µg/ml διαλύµατος προσρόφησης), η οποία χρησιµοποιήθηκε για την προσρόφηση στα φρεάτια των πλακιδίων ELISA. Εγιναν διαδοχικές αραιώσεις 1:2 της αρχικής συγκέντρωσης του αντιγόνου (10 µg/ml) σε διάλυµα προσρόφησης. Η προσρόφηση µε αντιγόνο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια τα πλακίδια ELISA αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο (4 ο C). Τα προς εξέταση δείγµατα θα τοποθετηθούν κατά την άσκηση στα φρεάτια εις διπλούν. Στις στήλες 3 και 4 θα τοποθετηθούν τα προς εξέταση δείγµατα (στην προκειµένη περίπτωση θετικά (pos) control δείγµατα, από ορό µολυσµένων ζώων). Στα φρεάτια 5Α και 6Α θα τοποθετηθούν τα αρνητικά (neg) δείγµατα (από ορό µη µολυσµένων ζώων).

7 7 Παρασκευή διαλυµάτων για ELISA: Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών αλάτων (PBS) (10x) 3.36 g µονοβασικό φωσφορικό νάτριο (NaH 2 PO 4 ), g διβασικό φωσφορικό νάτριο (Na 2 HPO 4 ), 85.3 g χλωριούχο νάτριο (NaCl) Ρύθµιση του ph στα και πρόσθεση dh 2 O µέχρι 1 λίτρο Αραίωση µε dh 2 O (1:10) για παρασκευή 1x PBS PBS-T 0.05% ( ιάλυµα πλύσης) 0.5 ml Tween 20 σε 1 λίτρο 1x PBS PBS-T 0.05% - FCS 5% ( ιάλυµα blocking) 5 ml ορός αίµατος από µοσχάρι (fetal calf serum, FCS) σε 95 ml PBS-T 0.05 % Ρυθµιστικό διάλυµα ανθρακικών-διανθρακικών αλάτων ph 9.6 ( ιάλυµα προσροφήσεως) (Α) 1 Μ διανθρακικό νάτριο (8.4 g NaHCO 3 σε 100 ml dh 2 O) (Β) 1 Μ ανθρακικό νάτριο (10.6 g Na 2 CO 3 σε 100 ml dh 2 O) Πρόσθεση 4.53 ml (Α) ml (Β), ρύθµιση του ph στα 9.6, και πρόσθεση dh 2 O µέχρι 100 ml ιάλυµα φωσφωρικού άλατος και κιτρικού οξέος (0.05 Μ) ( ιάλυµα υποστρώµατος) 25.7 ml 0.2 M διβασικό φωσφορικό νάτριο (3.6 g Na 2 HPO 4 σε 100 ml dh 2 O) 24.3 ml 0.1 M κιτρικό οξύ (2.1 g κιτρικό οξύ σε 100 ml dh 2 O) 50.0 ml dh 2 O Ρύθµιση του ph στα 5.0 και πρόσθεση dh 2 O µέχρι 100 ml ιάλυµα ενζύµου υπεροξειδάσης ( ιάλυµα OPD) ιαλύουµε µία ταµπλέτα OPD των 30 mg σε 3ml διαλύµατος υποστρώµατος (10 mg/ml) Αραιώνουµε 400 µl (συγκ. 10 mg/ml OPD) σε 10 ml διαλύµατος υποστρώµατος Προ της χρήσεως, προσθέτουµε 4 µl υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ) 30% ιάλυµα stop 4 M θειϊκό οξύ (22 ml H 2 SO 4 σε 100 ml dh 2 O)

8 Ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσεως µε σύνδεση ενζύµου (ELISA) 8

9 ELISA: ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσεως µε σύνδεση ενζύµου 9

10 10 Ανοσοστύπωµα (Στύπωµα Western) ιαλυτοποίηση των κυτταρικών πρωτεινών µε απορρυπαντικό, ηλεκτροφόρηση του κυτταρολύµατος σε SDS-PAGE, µεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωµα σε σταθερό υποστήριγµα, π.χ. χαρτί νιτροκυτταρίνης εντοπισµός των πρωτεϊνών από τα αντισώµατα και αποκάλυψη της θέσης των πρωτεϊνών από την αντι-ανοσοσφαιρίνη που έχει σηµανθεί µε ραδιοϊσότοπα ή µε ένζυµο (αντίδραση του ενζύµου µε άχρωµο, χρω- µογόνο υπόστρωµα! αλλοίωση του υποστρώµατος σε ορατή χρωστική και απόδοση χρώµατος) Αποδιάταξη του αντιγόνου! αντισώµατα που αναγνωρίζουν το αντιγόνο όταν αυτό έχει αποδιαταχθεί

11 Ανοσοστύπωµα (Western) 11

12 A B C D E F G H

13 13 Σηµειώσεις Τα περισσότερα αντιγόνα ή αντισώµατα προσδένονται λόγω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων στο πλαστικό, δηλαδή γίνεται παθητική προσκόλληση του αντιγόνου. Το πλαστικό χρησιµοποιείται ως στερεά φάση. Συνήθως χρησιµοποιείται χλωριούχο πολυβυνίλιο ή πολυστυρένιο. Το χλωριούχο πολυβυνίλιο προσροφά µεγαλύτερες ποσότητες πρωτείνης από ότι το πολύστυρένιο. Γενικά, για την προσκόλληση χρησιµοποιείται µια συγκέντρωση πρωτεινών που κυµαίνεται από 1 έως 50 µg/ml. Η προσκόλληση εξαρτάται από τη συγκέντρωση του αντιγόνου, από τον τύπο του αντιγόνου, από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του πλαστικού, από το χρόνο και τη θερµοκρασία. Τα πιο συνηθισµένα ένζυµα που χρησιµοποιούνται στην ELISA είναι η αλκαλική φωσφατάση και η υπεροξειδάση. Σε αντίθεση µε την τεχνική του ανοσοστυπώµατος, η τεχνική της ELISA χρησιµοποιεί υποστρώµατα που παράγουν διαλυτά προϊόντα. Το υπόστρωµα πρέπει να παράγει ένα διαλυτό προϊόν αντίδρασης, ένα χρωµατισµένο τελικό προϊόν. Ένα από τα πιο κοινά υποστρώµατα της υπεροξειδάσης είναι η διαµίνη το φαινυλενίου (o-orthophenyldiamine, OPD). Η υπεροξειδάση διασπά/ανάγει το υπεροξείδιο του υδρογόνου, και οξειδώνει το δεύτερο υπόστρωµα (τη διαµίνη του φαινυλενίου) το οποίο παράγει ένα χρωµατισµένο (πορτοκαλο-κίτρινο) αντιδρώντα προϊόν. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι απαραίτητο µαζί µε το δεύτερο υπόστρωµα. Ο συνδυασµός της συγκέντρωσης του αντιγόνου και της αραίωσης του σηµασµένου αντισώµατος θα πρέπει να δίνει ως βέλτιστες µονάδες απορρόφησης τις παρακάτω τιµές: τιµή PBS ή Η 2 Ο < 0.05, τιµή του αρνητικού µάρτυρα < 0.2, και τιµή του υψηλού θετικού µάρτυρα > 1.0. Όταν καθορισθούν οι βέλτιστες συγκεντρώσεις, τότε µπορούν να εξετασθούν παράλληλα πολλά δείγµατα.

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. 2. 6. 4 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε µηχανική κατεργασία. 3. 2. 6. 5 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε πίεση

3. 2. 6. 4 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε µηχανική κατεργασία. 3. 2. 6. 5 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε πίεση Άσκηση 3 Πρωτεΐνες 3. 1 Σκοπός της άσκησης 3. 2 Εισαγωγή-Θεωρητικό Μέρος 3. 2. 1 Γενικά περί πρωτεϊνών 3. 2. 2 Ταξινόµηση των πρωτεϊνών 3. 2. 3 Δοµή των πρωτεϊνών 3. 2. 4 Ιδιότητες των πρωτεϊνών 3. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG ΣΤΟΝ ΙΟ HERPES SIMPLEX (ΤΥΠΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ. Καλλιόπη Τσαγγαρίδου Λεμεσός 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ PCR ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG-ΣΤΟΝ ΙΟ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (VARICELLA ZOSTER) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM Glaidin IgA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

Aνοσοχημικοί προσδιορισμοί

Aνοσοχημικοί προσδιορισμοί ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο ανοσολογίας Η βασική αρχή Aνοσοχημικοί προσδιορισμοί Δρ. Πέτρου Καρκαλούσου Το ανοσογόνο (αντιγόνο ή αντίσωμα) ακινητοποιείται με ένα αντίσωμα. Ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαστηριακή ημέρα

1 η Εργαστηριακή ημέρα Περιεχόμενα 1 η Εργαστηριακή ημέρα... 2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ... 2 ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ... 7 ΠΕΙΡΑΜΑ 2: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΝΙΤΡΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ... 10 ΠΕΙΡΑΜΑ 3: ΕΝΖΥΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο όρος ιοντική χρωµατογραφία εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία το 1975 από τον H. Small, µε σκοπό την περιγραφή µίας τεχνικής υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Μελέτη απομόνωσης και παραγωγής πολυπεπτιδίων της ανθρώπινης αλβουμίνης ορού με δραστικότητα GnSAF

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικά για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις της Βιοχηµείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικά για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις της Βιοχηµείας Πρόλογος 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σ κοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η συµπλήρωση και η εδραίωση των γνώσεων που αποκτά ένας φοιτητής στο µάθηµα της Βιοχηµείας. Οι ασκήσεις γράφτηκαν για να καλύψουν τα σπουδαιότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Βιολογίας ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος µαθήµατος: Τάσος Οικονόµου Υπεύθυνες Εκτέλεσης Ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ, H.Mυλωνής Λάρισα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόγραµµα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Η 3 PO 4 -NaH 2 PO 4 ΜΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Η 3 PO 4 -NaH 2 PO 4 ΜΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Η 3 PO 4 -NaH 2 PO 4 ΜΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ Τι θα µάθουµε στην άσκηση αυτή Στην άσκηση αυτή θα πραγµατοποιήσουµε µια ηµιαυτόµατη τιτλοδότηση µίγµατος H 3 PO 4

Διαβάστε περισσότερα