Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους."

Transcript

1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

2 Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

3 Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία (συνήθως) - σε διαλύματα υγρών με στερεά ή/και αέρια τα υγρά είναι πάντοτε διαλύτες Διαλυμένη ουσία (δ.ο.): αυτή που αποχωρίζεται πρώτη κατά την ψύξη Διαλύτης Διαλ. ουσία Διάλυμα

4 Διαλύματα Υγρό Στερεό Αέριο

5 Διαλύματα Πυκνό διάλυμα Σκόνη Κρύσταλλοι

6 Κορεσμένο Το διάλυμα περιέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα δ.ο. Υπέρκορο Περαιτέρω ανάμιξη δ.ο. σε κορεσμένο διάλυμα Πρότυπα Γνωστής συγκέντρωσης (τιτλοδότηση) Ρυθμιστικά (buffer) Σταθερό ph α μ η ρ ) α ί Εναιώ π ο ρ ρ ο σ ι ( α μ η Ίζ Ηλεκτρολυτικά (ιοντικά) Μη ηλεκτρολυτικά (μοριακά)

7 Υλικά Ογκομετρικές φιάλες, πιπέττες πληρώσεως Ζυγός ακριβείας Νερό αποσταγμένο δισαποσταγμένο απιονισμένο

8 Συνήθεις εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων Φυσικές μονάδες συγκέντρωσης Εκατοστιαία (%) Συγκέντρωση σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) Χημικές μονάδες συγκέντρωσης Μοριακά διαλύματα (Μ) Κανονικά διαλύματα (Ν)

9 Εκατοστιαία διαλύματα

10 Εκατοστιαία διαλύματα Δ/μα % στερεάς ουσίας κατά βάρος ανά μονάδα βάρους W/W Δ/μα % στερεάς ουσίας κατά βάρος ανά μονάδα όγκου W/V Δ/μα % υγρής ουσίας κατ όγκο ανά μονάδα όγκου V/V

11 Δ/μα x% στερεάς ουσίας κατα βάρος ανα μονάδα βάρους W/W x gr της ουσίας περιέχονται σε 100 gr διαλύματος Όταν δεν προσδιορίζεται ο διαλύτης, εννοείται ότι είναι το Η2Ο

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Να παρασκευαστούν 1000g διαλύματος NaCl 10% W/W σε 100g διαλύματος περιέχονται 10g NaCl σε 1000g " " x; x=100g NaCl Άρα διαλύω 100g NaCl σε 900g H 2 O (ΕΒ H 2 O = 1) Ειδικό βάρος ο λόγος του βάρους ενός σώματος προς το βάρος ίσου όγκου αποσταγμένου ύδατος και θερμοκρασίας 4 o C

13 ΑΣΚΗΣΗ Έχω 25g NaCl διαλυμένα σε 100g H2O. Ποιά η % W/W συγκέντρωση του διαλύματος; σε 125g διαλύματος περιέχονται 25g NaCl σε 100g " " x; x= 20g NaCl Άρα το διάλυμα έχει συγκέντρωση NaCl 20% W/W

14 Δ/μα x% στερεάς ουσίας κατα βάρος ανα μονάδα όγκου W/V x gr της ουσίας περιέχονται σε 100 ml διαλύματος Είναι η πιο συνηθισμένη επί % συγκέντρωςη

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Να παρασκευαστούν 100ml διαλύματος NaCl 0,85% W/V Ζυγίζουμε 0,85g NaCl τα διαλύουμε σε H 2 O και συμπληρώνουμε τον τελικό όγκο στα 100ml

16 ΑΣΚΗΣΗ Να παρασκευαστούν 250ml διαλύματος NaCl 8,5% W/V στα 100ml διαλύματος περιέχονται 8,5g NaCl στα 250ml " " x; x= 8,5 x 250/100 = 21,25g NaCl Άρα θα ζυγιστούν 21,25g NaCl, θα διαλυθούν σε Η2Ο και θα συμπληρωθεί ο τελικός όγκος του διαλύματος στα 250ml με Η2Ο

17 Δ/μα x% υγρής ουσίας κατ όγκο ανα μονάδα όγκου V/V x ml της ουσίας περιέχονται σε 100 ml διαλύματος Όταν δεν προσδιορίζεται ο διαλύτης, εννοείται ότι είναι το Η2Ο

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Να παρασκευαστούν 100ml διαλύματος αιθανόλης (πυκνού διαλύματος του εμπορίου) 15% V/V Στα 100ml διαλύματος περιέχονται 15ml αιθανόλης Άρα θα προσθέσω 15ml αιθανόλη (πυκνό διάλυμα του εμπορίου) σε ογκομετρική φιάλη των 100ml και θα συμπληρώσω τον τελικό όγκο του διαλύματος στα 100ml με Η 2 O

19 ΑΣΚΗΣΗ Να παρασκευαστούν 1000ml διαλύματος αιθανόλης (πυκνού διαλύματος του εμπορίου) 5% V/V στα 100ml διαλύματος στα 1000ml " περιέχονται " 5ml πυκνού δ/τος αιθανόλης x; " x= 5 x 1000/100 = 50ml πυκνού διαλύματος αιθανόλης Άρα θα προσθέσω 50ml αιθανόλης (πυκνό διάλυμα του εμπορίου) σε ογκομετρική φιάλη των 1000ml και θα συμπληρώσω τον τελικό όγκο του διαλύματος στα 1000ml με Η2O

20 Συγκέντρωση σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) Εκφράζει τα μέρη της δ.ο. σε μέρη διαλύτη Είναι ανεξάρτητη από τις μονάδες μέτρησης Για ουσίες σε πολύ μικρή ποσότητα (μg/g)

21 Γενικές έννοιες

22 Πυρήνας Ηλεκτρόνια

23 Z Ατομικός αριθμός = αριθμός πρωτονίων Μαζικός αριθμός = αριθμός πρωτονίων + νετρονίων A

24 Ατομικό Βάρος μονάδα Α.Β. = 1/12 του βάρους του ατόμου του C12 Μοριακό Βάρος Το άθροισμα όλων των ατομικών βαρών των στοιχείων τα οποία απαρτίζουν την ένωση

25 Γραμμοάτομο Το ατομικό βάρος ενός στοιχείου σε gr Γραμμομόριο Mole Το μοριακό βάρος ενός στοιχείου σε gr

26 mole H ποσότητα,σε g, οποιασδήποτε ουσίας που περιέχει τόσα στοιχειώδη σωματίδια όσα είναι τα άτομα που περιέχονται σε 12 gr C (27) 1023 mol 1

27 Πυρήνας Ηλεκτρόνια

28

29 Ηλεκτρόνια σθένους Λίθιο Σθένος 1 Ήλιο Σθένος 2

30 Χημικό σθένος στοιχείου Σθένος είναι ο μέγιστος αριθμός μονοσθενών ατόμων που μπορούν να συνδεθούν με το άτομο και ο οποίος είναι ο μέγιστος αριθμός των πιθανών δεσμών σθένους για το δεδομένο στοιχείο

31 Χημικό σθένος στοιχείου Χαρακτηρίζει την ενωτική ικανότητα ενός στοιχείου Τα άτομα υδρογόνου που μπορούν να ενωθούν με το άτομο του στοιχείου και να δημιουργηθεί κορεσμένο μόριο χημικής ένωσης σε μια συγκεκριμένη αντίδραση. Για στοιχεία που δε σχηματίζουν ενώσεις με το υδρογόνο, το σθένος προσδιορίζεται από το σχηματισμό ένωσης με άλλο στοιχείο γνωστού χημικού σθένος (συνήθως του Cl)

32 Eq Ισοδύναμο Το μοριακό βάρος μιας ουσίας δια του σθένους της στη συγκεκριμένη αντίδραση. Αν η ουσία είναι κρυσταλλική και περιέχει νερό, προσθέτουμε και το μοριακό βάρος των μορίων του νερού πριν διαιρέσουμε δια του σθένους. m Χιλιοστοϊσοδύναμο Το 1/1000 του Eq

33 g- Γραμμοισοδύναμο Το ισοδύναμο εκφρασμένο σε γραμμάρια το βάρος εκείνο του στοιχείου ή της ένωσης που μπορεί να συνδεθεί με ή να αντικαταστήσει 1g υδρογόνου η μάζα μιας ουσίας που θα αντιδράσει με N ηλεκτρόνια m Γραμμοχιλιοστοισοδύναμο g Είναι το χιλιοστοισοδύναμο εκφρασμένο σε γραμμάρια

34 m = MB mole = m/μβ 1 Γραμμομόριο = 1 mole 1 Γραμμοισοδύναμο = 1 Γραμμομόριο / Σθένος 1 Γραμμοισοδύναμο = ΜΒ/σθένος g-eq=mol/σθένος

35 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον ορό το Na είναι 300mg/100ml. Να γίνει μετατροπή σε g-meq/l Το g-εq είναι: ΜΒ/σθένος = 23/1 = 23g Το g-mεq είναι: 23 x 10-3 g = 23 mg Σε 100ml ορού περιέχονται 300mg Na άρα 300/23 = 13 g-mεq Na σε 1000ml " x; " x = 13 x1000/100 = 130 g-mεq Na/L Το Εq και το mεq είναι καθαροί αριθμοί, το g-εq και το g-mεq εκφράζονται σε g και mg αντίστοιχα

36 Μοριακά διαλύματα

37 Μοριακά διαλύματα Molarity M Molar διάλυμα ή Μ ή μοριακή κατ'όγκο συγκέντρωση Μ=moles/liter Mole διαλυμένης ουσίας σε 1 λίτρο διαλύματος Πχ: διάλυμα 1M NaOH = 40 g NaOH σε τελικό όγκο διαλύματος 1 L

38 Μοριακά διαλύματα m Molality molal διάλυμα m=moles/kg ή μοριακή κατα βάρος συγκέντρωση Mole διαλυμένης ουσίας σε 1000 gr διαλύτη Το βάρος δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ θερμοκρασία) πχ: διάλυμα 0,05m NaOH, σημαίνει ότι 0,05x40 = 2g NaOH (ατομικά βάρη: Na=23, O=16, H=1) διαλύθηκαν σε 1kg H 2 O

39 C = n/v n = m/mb Αρχικό διάλυμα C1, V1, n mol n=σταθερό καινούργια συγκέντρωση C2 καινούργιος όγκος V2 n=c1*v1 n=c2*v2 C1*V1=C2*V2

40 Παρασκευή αραιότερων διαλυμάτων C 1 V 1 = C 2 V 2 C 1 = Συγκέντρωση της ουσίας στο μητρικό δ/μα (το πυκνότερο) V 1 = Όγκος μητρικού δ/τος C 2 = Συγκέντρωση της ουσίας στο νέο δ/μα V 2 = Όγκος νέου δ/τος Συνήθως το ζητούμενο είναι ο V 1 : V 1 = C 2 V 2 /C 1

41 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Να παρασκευαστούν 100ml δ/τος γλυκόζης 0,1% W/V από πυκνό δ/α γλυκόζης 1% W/V V 1 = 0,1x100/1 = 10ml Άρα 10ml του πυκνού δ/τος θα αραιωθούν με νερό στα 100ml

42 ανονικά διαλύματα N Normal διάλυμα 1 Γραμμοϊσοδύναμο διαλυμένης ουσίας σε 1 λίτρο διαλύματος Η N o r m a l i t y ε ν ό ς διαλύματος εξαρτάται από την αντίδραση στην οποία μετέχει η διαλυμένη ουσία

43 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ H 3 PO 4 + NaOH = NaH 2 PO 4 + H 2 O Το γραμμομόριο του Η 3 PO 4 αντιδρά με ένα ΟΗ -, οπότε το γραμμοϊσοδύναμο του οξέος είναι ίσον με ένα γραμμομόριο H 3 PO 4 + 2NaOH = Na 2 HPO 4 + 2H 2 O Το γραμμομόριο του οξέος αντιδρά με 2 ΟΗ -, οπότε το ένα γραμμομόριο είναι ίσο με δύο γραμμοϊσοδύναμα H 3 PO 4 + 3NaOH = Na 3 PO 4 + 3H 2 O Στην τρίτη εξίσωση ένα γραμμομόριο είναι ίσο με τρία γραμμοϊσοδύναμα.

44 Τιτλοδότηση κανονικών διαλυμάτων Παρασκευάζουμε το Ν διάλυμα με ζύγιση Τοποθετούμε το πρότυπο διάλυμα με μερικές σταγόνες δείκτη σε ποτήρι ζέσεως

45 Τιτλοδότηση κανονικών διαλυμάτων Προσθέτουμε σταδιακά το διάλυμα που παρασκευάσαμε μέχρι εμφάνισης του δείκτη (εξουδετέρωση) και μετρούμε τον όγκο που χρειάστηκε

46 Τιτλοδότηση κανονικών διαλυμάτων Από την σχέση N1V1 = N2V2 υπολογίζω την Ν2 (πραγματική) Πραγματική / Επιθυμητή Κανονικότητα = Συντελεστής Διόρθωσης (ΣΔ) ΣΔ>1 : προσθέτω νερό ΣΔ<1 : προσθέτω δ.ο.

47 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ν NaOH (40g σε 1L υδατικού δ/τος) με ζύγιση 20 ml πρότυπου διαλύματος 1N HCl σε ποτήρι ζέσεως + δείκτη (φαινυλοφθαλεϊνη) Προσθέτω το NaOH μέχρι την εξουδετέρωση του οξέος (εμφάνιση ρόδινης χροιάς). Έστω ότι χρειάστηκαν 19,5ml NaOH Βρίσκω Ν2 = 1,02 1 g-eq περιέχεται σε 980,39 ml δ/τος, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι τα 1000ml με νερό για να παρασκευάσουμε διάλυμα 1Ν NaOH

48 Υποδιπλάσιες αραιώσεις 6 δοκιμαστικά σωληνάρια 1: 0,1ml ορό και 3,9m l διαλύτη (αρχική αραίωση 1:40) 2-6: 0,5ml διαλύτη Μεταφέρω διαδοχικά 0,5ml από το πρώτο σωληνάριο στο δεύτερο, από το δεύτερο στο τρίτο κ.ο.κ. (αραίωση 1:2) :40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280

49 Ρυθμιστικά διαλύματα (buffers) Ασθενή οξέα ή βάσεις + άλας τους Διατηρούν το ph σταθερό όταν προστίθενται μικρές ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων ή όταν αραιώνονται ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ Ph ΟΤΑΝ Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΥΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ρυθμιστική ικανότητα επηρεάζεται από τη μοριακή πυκνότητα των διαλυμένων ουσιών και από τη θερμοκρασία

50 Νερό Της βρύσης Αποσταγμένο Δισαποσταγμένο Απιονισμένο Όταν δεν αναφέρεται, εννοείται αποσταγμένο

51 Αποσταγμένο Κεντρικής απόσταξης (κατάλληλο για ξέπλυμα, υδατόλουτρο,κλπ) Εργαστηριακής απόσταξης (διαλύματα, βασικά αντιδραστήρια) Απομακρύνονται τα μη πτητικά συστατικά και οι οργανικές ουσίες

52 Δισαποσταγμένο Παρασκευάζεται από αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό Στο εργαστήριο, χαμηλής απόδοσης αποστακτήρες Για την παρασκευή των αντιδραστηρίων, την εκτέλεση των εξετάσεων, των αραιώσεων σε προσδιορισμούς μετάλλων, ιόντων, ενζύμων

53 Απιονισμένο Διέλευση του νερού από στρώμα ιοντοανταλλακτικών ρητινών Απαλλάσσεται από το μεγαλύτερο μέρος των ουσιών που παρεμβαίνουν στους προσδιορισμούς

54

55 Υπολογισμοί

56 Πόσα g NaOH υπάρχουν σε 10 ml διαλύματος NaOH 10%? Στα 100 ml διαλύματος υπάρχουν 10 g NaCl 10ml " X; " X = 1 g NaOH

57 Πόσα g NaOH υπάρχουν σε 100 ml διαλύματος NaOH 2Μ? Στα 1000 ml διαλύματος υπάρχουν 2 mol NaOH 100 ml " X; " X = 0,2 mol m=mol*mb=0,2*( )=8 Άρα σε 100ml διαλύματος 2Μ NaOH περιέχονται 8 g NaOH

58 Να παρασκευαστούν 100ml δ/τος γλυκόζης 0,1% W/V από πυκνό δ/α γλυκόζης 1% W/V V 1 = 0,1x100/1 = 10ml Άρα 10ml του πυκνού δ/τος θα αραιωθούν με νερό στα 100ml

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων 2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων Γιατί παρασκευάζουμε διαλύματα; Τι ονομάζουμε διαλυμένη ουσία και τι διαλύτη (ή διαλυτικό μέσο); Παραδείγματα διαλυμάτων ιάλυμα Περιγραφή Αέρας (αέριο) Ομογενές μίγμα αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, Νοέμβριος 2012, Λάλια - Καντούρη Μ., Παπαστεφάνου Σ., Eκδόσεις Zήτη

Copyright, Νοέμβριος 2012, Λάλια - Καντούρη Μ., Παπαστεφάνου Σ., Eκδόσεις Zήτη 2 ISBN 978-960-456-335-7 Copyright, Νοέμβριος 2012, Λάλια - Καντούρη Μ., Παπαστεφάνου Σ., Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος Ό αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη είναι δύο ουσίες τόσο μεγαλύτερη είναι η αμοιβαία διαλυτότητά τους. Οι ανόργανες ενώσεις διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ, H.Mυλωνής Λάρισα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόγραµµα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ. Δημήτριος Τσιπλακίδης e-mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak. Φυσικοχημεία συστημάτων

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ. Δημήτριος Τσιπλακίδης e-mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak. Φυσικοχημεία συστημάτων 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτριος Τσιπλακίδης e-mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak Φυσικοχημεία συστημάτων Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος 1 Web page www.a8eno.gr e-ail vrentzou@a8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή a8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Στοιχειομετρία Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Ασκήσεις διαλυμάτων. 1. Διαλύουμε πλήρως 20 g σε 20 g H 2 O και προκύπτει διάλυμα Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. μάζα Δ/τος = 1 + 2 20 + 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Δ. Κομιώτης Σ. Μαντά Αναπληρωτής Καθηγητής Λέκτορας Π.Δ. 407/80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1-1 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Μελέτη της μεταβολής της αγωγιμότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη με την συγκέντρωση, προσδιορισμός της μοριακής αγωγιμότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού

Διαβάστε περισσότερα