Οικολογία για µηχανικούς Αστικό περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικολογία για µηχανικούς Αστικό περιβάλλον"

Transcript

1 Οικολογία για µηχανικούς Αστικό περιβάλλον Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2008 ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ρύπανση ατµόσφαιρας Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών Ανεπαρκής παρουσία της φύσης Ρύπανση εδάφους (από απορρίµµατα) Ρύπανση εσωτερικών χώρων Ηχορρύπανση 1

2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Το πράσινο και οι ανοιχτοί χώροι λειτουργούν κυρίως ως τόποι ανάψυχής των κατοίκων της πόλης και η ύπαρξή τους έχει τις ρίζες της στο ουτοπικό όνειρο των αστικών πληθυσµών να ξαναβρούν την χαµένη επαφή µε τηνφύση Ηπαραµονή στους ανοικτούς χώρους της πόλης είναι ευχάριστη για διάφορους λόγους, όπως ηβελτίωσητουµικροκλίµατος η αισθητική απόλαυση ο µειωµένος θόρυβος ο καθαρότερος αέρας Η µείωση της ρύπανσης στους χώρους πρασίνου δεν οφείλεται τόσο στο ρόλο της βλάστησης, αλλά περισσότερο στην ύπαρξη λιγότερων εκποµπών λόγω µειωµένης συγκέντρωσης ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Η παραγωγή οξυγόνου από τη βλάστηση της πόλης δεν είναι άξια λόγου, δεδοµένου ότι αφ' ενός είναι ελάχιστη σε ποσότητα και αφ' ετέρου η ανανέωση του αέρα της πόλης πραγµατοποιείται µε ταρεύµατα αέρα. Ένα άλλος σηµαντικός ρόλος του πρασίνου είναι η συνεισφορά του στην εξάπλωση της άγριας φύσης µέσα στην πόλη, δεδοµένου ότι ένας σηµαντικός αριθµός από είδη της άγριας χλωρίδας και πανίδας προσαρµόζονται και αναπτύσσονται στο αστικό περιβάλλον και ευνοούνται από την ύπαρξη χώρων πρασίνου ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Όταν οι µεταβολές (ανοικοδοµήσεις, διαµορφώσεις κλπ) είναι µικρές και σπάνιες, αυτό αποτελεί ιδιαίτερα ευνοϊκό παράγοντα Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ Σηµαντικές παράµετροι αποτελούν το ποσοστό της βλάστησης σε σχέση µε την έκταση της πόλης, η πυκνότητα της βλάστησης, η παρουσίαδένδρωνκαιθάµνων, η ύπαρξη φυσικών διαδρόµων που επιτρέπουν την επικοινωνία των πράσινων χώρων καιοιελάχιστεςαποστάσειςµεταξύ τους Η ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Η φυσικότητα του τοπίου. Η ύπαρξη των κατάλληλων φυτών (κατά κανόνα αυτών που είναι ιθαγενή), συντελεί στη δηµιουργία εύρωστων, ανθεκτικών και πλούσιων οικοσυστηµάτων. Επιπλέονηύπαρξηστηνπόληφυσικώνσχηµατισµών, όπως π.χ. απόκρηµνα βράχια, λίµνες ή ακόµα και η παρουσία κάποιων τεχνητών κατασκευών που µπορούν να παίξουν οικολογικό ρόλο (π.χ. φώλιασµα πουλιών σε ψηλά κτίρια) συντελούν στην ποικιλία του αστικού οικοσυστήµατος 2

3 ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ Τα απορρίµµατα, τα κάθε είδους απόβλητα και παραπροϊόντα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές τροφής για πολλά ζώα, που µε τη σειρά τους χρησιµεύουν ως τροφή στα σαρκοφάγα. Το νερό βρίσκεται συνήθως εύκολα διαθέσιµο στις πόλεις και επαρκεί για τα περισσότερα άγρια είδη. Ηύπαρξη υψηλού υδροφόρου ορίζοντα αποτελεί ένα πρόσθετο ευνοϊκό παράγοντα για πολλά φυτά ΗΜΕΙΩΜΕΝΗΟΧΛΗΣΗΑΠΟΤΟΝΑΝΘΡΩΠΟ Η άγρια ζωή αναπτύσσεται περισσότερο στις πόλεις εκείνες όπου οι άνθρωποι είναι εξοικειωµένοι µε τηφύσηκαιγιαναευδοκιµήσει η άγρια ζωή πρέπει οι άνθρωποι να την ανέχονται ή και να τη βοηθούν. Θετικά συµβάλει και η ύπαρξη κατάλληλων προστατευµένων χώρων όπως είναι τα πάρκα ή άλλες εκτάσεις (αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, λόφοι, κοίτες ποταµών κλπ.). Η ρύπανση στους αστικούς χώρους δεν αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για την ανάπτυξη της άγριας ζωής στην πόλη, παρ' όλο που πιθανώς να βλάπτουν την υγεία πολλών οργανισµών. Αντίθετα, η δοµή καιηλειτουργίατηςπόληςδηµιουργούν διάφορους αρνητικούς παράγοντες, όπως οι αυτοκινητόδροµοι, οι κατασκευαστικές εργασίες, η χρήση δηλητηριωδών ουσιών κ.λπ. (τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα. είναι για πολλά είδη ζώων η σηµαντικότερη αιτία θανάτου) ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ηλειτουργίαπολλώντροφικώνεπιπέδων που πιστοποιείται από την παρουσία σαρκοφάγων θηλαστικών ή αρπακτικών πουλιών Ηφυσικήαναγέννησητηςβλάστησης, ηοµαλή αναπαραγωγή των ζώων και η ύπαρξη φάσεων οικολογικής διαδοχής στο οικοσύστηµα Η ποικιλία των βιολογικών ειδών και η ευστάθεια των πληθυσµών Η µειωµένη παρουσία ξενικών ειδών χλωρίδας και πανίδας 3

4 ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Οι αστικές δραστηριότητες και παρεµβάσεις δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ενότητα και φυσικότητα των ρεµάτων δεδοµένου ότι είναι απαραίτητα και για την αντιπληµµυρική προστασία της πόλης Ανάγκη προστασίας έχουν ο πυρήνας του ρέµατος, καθώς και µια ικανού µεγέθους ζώνη γύρω από τις όχθες, ενώ οι περιοχές που γειτνιάζουν µετορέµα, πρέπει να θεωρηθούν ως µεταβατική ζώνη και αποτελούν µέρος του γενικού σχεδίου προστασίας. Στοιχεία που συµβάλουν στη διατήρηση της φυσικής οντότητας των ρεµάτων είναι: οι φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη στις πλαγιές που έχουν υποφέρει από ανθρώπινες επεµβάσεις η διαµόρφωση φυσικών φίλτρων για τις φερτές ύλες η διατήρηση ανοιχτών χώρων µέσα στον αστικό ιστό δίπλα στα ρέµατα για να λειτουργήσουν ως λεκάνες εκτόνωσης των πληµµύρων Σε επιλεγµένες θέσεις των ρεµάτων µπορούν να εντάσσονται στοιχεία για πολλαπλές χρήσεις που θα αποτελέσουν πόλους έλξης µε εποχικό χαρακτήρα. Τέτοια στοιχεία περιλαµβάνουν: µονοπάτια για πεζούς, παρατηρητήρια µικρούς αµφιθεατρικούς χώρους ελαφρές κατασκευές για παιχνίδι παιδιών υπαίθριες εκθέσεις ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αλλαγές στις καταναλωτικές και διαιτολογικές συνήθειες Ραγδαία αύξηση της ποσότητας υλικών συσκευασίας Αύξηση πληθυσµού στα αστικά κέντρα ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 7% ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ 6% ΑΛΛΕΣ ΥΛΕΣ 7% ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 60% ΧΑΡΤΙ 20% 4

5 ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Υγειονοµική ταφή. Είναι µια οικονοµική µέθοδος που απαιτεί κυρίως διαθέσιµη γηγιατην ταφή των απορριµµάτων σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Η σωστή εφαρµογή της µεθόδου και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, εξασφαλίζει ικανοποιητική περιβαλλοντική προστασία. Ωστόσο, χρειάζεται επιµελή διαχείριση επί δεκαετίες, µετά την παύση της διάθεσης απορριµµάτων ενώ κληροδοτεί ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα, έστω και ελεγχόµενο, στις επόµενες γενιές. Ακόµη σεπολλέςπεριπτώσεις ηχωροθέτησηχυτα αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα κοινωνικής αποδοχής Καύση. Γενικά θεωρείται ακριβή µέθοδος δεδοµένου αν δεν εφαρµοστεί σύγχρονη τεχνολογία προκαλούνται σοβαρά προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η µέθοδος µπορεί να συντελέσει στην παραγωγή ενέργειας, στην περίπτωση που η θερµογόνος δύναµητων απορριµµάτων είναι αρκετά υψηλή. Όταν τα απορρίµµατα έχουν µικρή θερµογόνο δύναµη (η ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού την µειώνει σηµαντικά) ηκαύσητουςπρέπεινα υποστηρίζεται µε προσθήκη καυσίµου, πράγµα πουαυξάνειτοκόστοςτηςµεθόδου Ανακύκλωση. Είναι η φιλικότερη προς το περιβάλλον µέθοδος, ωστόσο η εφαρµογή της παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες. Τα απορρίµµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν είναι το χαρτί, το γυαλί, τα µέταλλα και σε µικρότερο βαθµό τοπλαστικό. Το υλικό που αποµένει µετά την αφαίρεση όλων αυτών είναι κυρίως οργανική ουσία που µπορεί µε κατάλληλη επεξεργασία (βιοσταθεροποίηση) να µετατραπεί σ' ένα οργανικό προϊόν σταθερό και απαλλαγµένο από παθογόνους µικροοργανισµούς.το προϊόν αυτόθεωρείται εδαφοβελτιωτικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες γεωργικές καλλιέργειες, ή γενικώς για βελτίωση εδαφών που έχουν υποστεί διάβρωση ή άλλη υποβάθµιση (π.χ. τα εδάφη παλιών λατοµείων) ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΠΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΟΥ Περιέχει περισσότερες από 2000 οργανικές ενώσεις, πολλές από τις καρκινογόνες, δηλητηριώδεις, ερεθιστικές κλπ. οποίες είναι ΡΑ ΟΝΙΟ Αδρανές ραδιενεργό υλικο που εκπέµπεται από τα πετρώµατα (κυρίως από γρανίτες). Φυσικός ρύπος που µπορεί να προέλθει από το πάτωµα, τα δοµικά υλικά, το νερό κλπ. Το ίδιο δεν είναι τόσο επικίνδυνο αλλά τα προϊόντα διάσπασής του (που είναι στερεά) προσκολλώνται στην αιωρούµενη σκόνη και εισπνέονται µε αποτέλεσµα να ακτινοβολούν τους πνεύµονες και να δηµιουργούν απειλή καρκίνου. ΦΟΡΜΑΛ ΕΪ Η Εκκρίνεται από διάφορες µονώσεις, κόλλες, ξύλα. Είναι αέριο ερεθιστικό και προκαλεί ναυτία ή πονοκέφαλο ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι καρκινογόνο. ΑΜΙΑΝΤΟΣ Αποτελεί σοβαρή απειλή γιατί προκαλεί καρκίνο. Η βλαπτικότητά του είναι αποδεδειγµένη όταν εισπνέεται µε τηνµορφή ινών, ενώ δεν έχει αποδειχτεί στην περίπτωση που εισέρχεται στο πεπτικό σύστηµα (αµιαντοσωλήνες των δικτύων ύδρευσης) ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αφθονούν στους εσωτερικούς χώρους και µεταδίδονται κυρίως µε τους κεντρικούς κλιµατισµούς, τα συστήµατα ψύξης και ύγρανσης του αέρα, τις µοκέτες και τα κατοικίδια ζώα. 5

6 ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Σύνδροµο αρρωστηµένου κτιρίου (Sick Building Syndrome-SBS) Περιγραφή: Οι προδιαγραφές κεντρικής θέρµανσης και εξαερισµού των πολυόροφων κτιρίων αφορούν σε ορισµένο αριθµό εργαζοµένων και συγκεκριµένη εσωτερική διαρρύθµιση. Όταν οι προδιαγραφές ξεπερνιούνται (µεγάλος αριθµός εργαζοµένων, πολύπλοκη εσωτερική διαρρύθµιση), µετατρέπονται σε εστίες ρύπανσης τα έπιπλα, οι µοκέτες, τα µηχανήµατα ακόµη και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ο αέρας δεν ανανεώνεται σωστά και γεµίζει µε σωµατίδια, µύκητες, αλλεργιογόνες ουσίες και ενώσεις του άνθρακα. Ακόµη εκπέµπονται οξείδια του αζώτου και CO από µικρές ηλεκτρικές συσκευές, όζον από τα φωτοτυπικά µηχανήµατα, ιονισµένα σωµατίδια από τις οθόνες των Η/Υ ή φωτιστικά σώµατα και διάφορες χηµικές ουσίες από υγρά καθαρισµού, κόλλες, µελάνια, υλικά ηχοµόνωσης κ.α. Ακόµη οσυνωστισµός ατόµων γεµίζει το χώρο µε µύκητες, µικροοργανισµούς, ιούςκαιακάρεαταοποία µπορούν να καταστούν νοσοσογόνα. Συµπτώµατα: Σε αυτά περιλάµβανονται πονοκέφαλος, αδιαθεσία, ερεθισµός στα µάτια και στο δέρµα, βουλωµένη µύτη και αναπνευστικά προβλήµατα. Αντιµετώπιση: Σωστές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των κτιρίων, σωστή διαχείριση-συντήρηση-καθαρισµός-εξαερισµός των χώρων. ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΘΟΡΥΒΩΝ ΣΕ db(a) Εκτόξευση πυράυλου ( ) Όριο πόνου ( ) Αερόσφυρα ( ) Απογείωση jet ( ) Υπόγειος σιδηρόδροµος (90-100) Υποφερτή στάθµη Σαφώς αποδεκτή στάθµη Αυτοκινητόδροµος (70-80) Κανονική οµιλία (60-70) Τυπικό γραφείο (50-60) Βιβλιοθήκη (30-40) Υπνοδωµάτιο (20-30) Κατώφλι ακουστότητας (0-10) 0 6

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ 51 ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ Kίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1. Η ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Ο αστικός χώρος δεν αποτελείται µόνο από κτίρια και ανθρώπινα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ηµέρες µας όλο και πιο φλέγον ζήτηµα είναι η ρύπανση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί το «σπίτι» µας για δισεκατοµµύρια χρόνια. Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο αιώνες ο άνθρωπος µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31622 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ A Αβιοτικοί παράγοντες: κάθε μη βιοτικό στοιχείο μιας περιοχής, π.χ. έδαφος, νερό, αέρας, ηλιακή ενέργεια. Αιγιαλός: η ζώνη ξηράς που περιβάλλει τη θάλασσα και βρέχεται από το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα»

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» «Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 4751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... σελ4 Κεφάλαιο1 : Σημαντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Ειρήνη Αργυροπούλου, Ζωή Καζαντζίδου, Φοιτήτριες Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Ως άρρωστα κτίρια, χαρακτηρίζονται τα νεόκτιστα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD, Τμηματάρχη Ασφάλειας και Υγιεινής κατά τις Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Α.Π.Σ. Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ : ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (314/01 ) ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ 3η Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δ. ΠΙΛΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ατµοσφαιρικοί ρύποι και κλίµακες διασποράς Από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα ένας µεγάλος αριθµός ρύπων. Ανάλογα µε την προέλευσή τους οι ρύποι χωρίζονται στις παρακάτω ευρείς

Διαβάστε περισσότερα

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ 17 2.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ appleôúúèìì ÙˆÓ 2 18 appleôúú ÌÌ Ù ÛÙË ˆ Ì 1.1. ÈÛ ÁˆÁ Μία καθηµερινή δραστηριότητα του ανθρώπου είναι να απαλλαγεί από τα απορρίµµατα (σκουπίδια) τα οποία παράγει. Ως απορρίµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΤΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Αέρια απόβλητα Επεξεργασία αέριων αποβλήτων Υγρά απόβλητα Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση Παγκόσμια κλιματική αλλαγή

Ατμοσφαιρική ρύπανση Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Ατμοσφαιρική ρύπανση Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Οι ενδείξεις των κλιματικών αλλαγών Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου Ατμοσφαιρική ρύπανση τα «αέρια του θερμοκηπίου» Οι επιπτώσεις από την ενίσχυση του

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η έρευνα του ΟΟΣΑ Η βιώσιµη κατανάλωση έχει γίνει θέµα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξεταστική Επιτροπή: Μ. Λαζαρίδης (επιβλέπων) Ε.

Διαβάστε περισσότερα