Περιγράμματα Μαθημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγράμματα Μαθημάτων"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική και Δομοστατική ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.) Περιγράμματα Μαθημάτων ΤΡΙΚΑΛΑ 2015

2 2 Πρώτο Εξάμηνο (Κοινό)

3 3 Ιστορία Αρχιτεκτονικής Εξάμηνο διδασκαλίας: Α Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Αφροδίτη Πασαλή Σκοπός και στόχος του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην προσέγγιση των ιστορικών κτιρίων, θρησκευτικών και κοσμικών, αλλά και των τεχνικών έργων που πρόσκεινται στους οικισμούς και τα ιστορικά οικιστικά σύνολα. Επίσης, σκοπός είναι να γίνει γνωστός στους φοιτητές ο πλούτος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Ελλάδας και των Βαλκανίων, οι ρίζες, η εξέλιξή της, η μορφολογία, η τυπολογία και η ιστορική της θέση μέσα στους αιώνες. Ειδικώς για τα θρησκευτικά κτίρια, μέσω του μαθήματος, θα γίνει προσπάθεια ερμηνείας από θρησκευτική, ιστορική και καλλιτεχνική άποψη, των μνημείων της Αρχαίας Χριστιανικής, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής εποχής. Η ερμηνεία αυτή θα παρέχει στους φοιτητές σαφέστερη την εικόνα της χριστιανικής λατρείας και της αναπτύξεως της χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Θα εξετασθεί ο ρόλος και το έργο του αρχιτέκτονα, του μηχανικού αλλά και του ανώνυμου δημιουργού κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων και το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι τύποι και οι μορφές των αρχιτεκτονικών έργων. Θα παρουσιασθούν, θα περιγραφούν και θα αναλυθούν τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία με ιδιαίτερη αναφορά στα υλικά κατασκευής και στην οικοδομική τεχνική τους. Στόχος είναι η αποφασιστική συμβολή στην κοινή προσπάθεια όλων των χωρών για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και της διαφύλαξης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Περιγραφή του μαθήματος Α. Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική : Στη μελέτη της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : Χριστιανικά μνημεία προ του 312 μ.χ. Η αρχιτεκτονική κατά την Παλαιοχριστιανική Περίοδο. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο κατά την μέση Βυζαντινή περίοδο. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο κατά την τελευταία περίοδο ( ). Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα κατά το διάστημα της ξένης επικυριαρχίας. Η αρχιτεκτονική κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Β. Κοσμική Αρχιτεκτονική : Η λαϊκή αρχιτεκτονική κατέχει ιδιαιτέρως σημαντική θέση στην πολιτιστική κληρονομιά. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά στον Βαλκανικό χώρο παρουσιάζει μια κοινή γλώσσα που ξεπερνά εθνότητες και θρησκείες, έχει ρίζες στη βυζαντινή παράδοση, δέχεται ανατολικές και δυτικές επιδράσεις και στη συνέχεια εξελίσσεται. Ιδιαιτερότητες τοπικές, εθνικές ή περιβαλλοντικές δίνουν το χαρακτήρα της κάθε περιοχής που όμως στις γενικές αρχές της υπακούει στους κανόνες της κοινής γλώσσας. Το κεφάλαιο της κοσμικής αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει την διείσδυση στην αρχιτεκτονική της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας. Θα εξετασθούν αγροτικά και αστικά κτίρια, η εξέλιξη, η τυπολογία, η μορφολογία, τα υλικά, τα κατασκευαστικά συστήματα, η ανώνυμη αρχιτεκτονική και θα δοθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Γ. Ιστορικά Τεχνικά Εργα : Εκτός από τα θρησκευτικά και κοσμικά κτίρια, οι πόλεις, οι οικισμοί, τα ιστορικά κέντρα και σύνολα, καθώς και τα αγροτικά σύνολα συνοδεύονταν από

4 4 τεχνικά έργα, ή έργα υποδομής, απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών και βιωτικών αναγκών. Τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ποιότητα ζωής, συγχρόνως όμως καθόρισαν και την φυσιογνωμία του χώρου. Δρόμοι, υδραγωγεία, γέφυρες, κρήνες είναι μερικά από τα έργα αυτά. Αντικείμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής τους η οποία συνίσταται στην έρευνακαι την μελέτη της τυπολογίας και της μορφολογίας τους. Βιβλιογραφία Α. Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική - Γ κ ι ο λ έ ς Ν., Βυζαντινή Ναοδομία ( ), Αθήνα 1987, Εκδ. Καρδαμίτσας, ISBN Γ ο ύ ν α ρ η ς Γ. Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, 2002, Εκδ. UnivercityStudioPress. - Κ ό ρ α τ ς Β. Σ ο ύ π ο υ τ Μ., Βυζάντιο. Ιστορία και Αρχιτεκτονική. Αθήνα 2004, Εκδ. Καρακώτσογλου, ISBN Μ π ο ύ ρ α ς Χ. Μ π ο ύ ρ α Λ., Η Ελληνική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, Εκδ. Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, ISBN Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδ. Μέλισσα, ISBN Χ. - Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Δεύτερος τόμος, Αθήνα 1994, Εκδ. Μέλισσα, ISBN Ο ρ λ ά ν δ ο ς Α., Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων Ελλάδος, τ. Α -ΙΒ. - Π α σ α λ ή Α., Ναοί της Επισκοπής Δομενίκου και Ελασσόνος. Συμβολή στη Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 2003, Εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Σειρά Βυζαντινά Μνημεία, τόμ Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ, τ. Α - ΛΕ. - Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Αλωση, τ. 1(1979), 2(1982), 3(1989), 4(1993), 5(1998)6(2002), Εκδ. Ε.Μ.Π., 7(2013), Εκδ. Μυγδονία. - KrauthemerR., μτφρ. Φ. Μαλούχου-Τουφάνο, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1991, Εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθν.Τραπέζης, ISBN M a n g o C., Byzantine Architecture, Milano 1978, ISBN Β. Κοσμική Αρχιτεκτονική - Ε λ λ η ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α Σ λ α β ι κ ώ ν Μ ε λ ε τ ώ ν, Αφιέρωμα στη μνήμη του ΣωτήρηΚίσσα, 2002, Εκδ. UniversityStudioPress. - Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική,Αθήνα, Εκδ. Μέλισσα - Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς Ν., Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Μακεδονίας 15 ος 19 ος Αιώνας, Θεσσαλονίκη 1993, Εκδ. Παρατηρητής. - Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς Ν., Κουδαραίοι. Μακεδόνες και Ηπειρώτες Μαΐστορες. Οι Πρώτοι Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης, Αθήνα 1976, Εκδ.ΤΕΕ Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Βαλκανική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1993, Εκδ. Μέλισσα, ISBN Χ α τα ζ η τ ρ ύ φ ω ν ο ς Ε., C u r c i c S., Κοσμική Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια και η διατήρησή της , 1992, Εκδ. UnivercityStudioPress. - RapoportA., Ανώνυμη Αρχιτεκτονική και Πολιτιστικοί Παράγοντες, Αθήνα 1976, Εκδ. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Γ. Ιστορικά Τεχνικά Έργα - Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο ς Κ., Αρχαίοι Έλληνες Θετικοί Επιστήμονες, Αθήναι 1995, Εκδ. Γεωργιάδης, ISBN X.

5 5 - Λ ά ζ ο ς Χρ., Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήναι 1993, Εκδ. Αίολος, ISBN Π α π α δ ή μ ο ς Δ., Τα Υδραυλικά Έργα παρά τοις Αρχαίοις, Αθήναι 1975, Εκδ. Τ.Ε.Ε. - DielsH., AntikeTechnik - Teubner, Leipzig 1920/Zeller, Osnabrück, Forbes R., Studies in ancient Technology, Leiden Garrism E., A History of Enginneering and Technology, CRC Press-US. - Ladels J., Engineering in the Ancient World. London S I n g e r C. H o l m y a r d H., A History of Technology, Oxford 1956, Clarendon Press.

6 6 Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων Εξάμηνο διδασκαλίας: Α Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Νικόλαος Σαμαράς Στόχος και σκοποί του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η επέκταση του αντικειμένου της προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων σε ιστορικά οικιστικά σύνολα καθώς και η κατανόηση των ομοιοτήτων και διαφορών (ποσοτικών και ποιοτικών) ανάμεσα στις δύο κλίμακες επέμβασης. Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : - η εξοικείωση των μεταπτυχιακών σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν τις αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιστορικών οικιστικών συνόλων. - η κατανόηση της σωστής και λειτουργικής σχέσης κτιρίων και περιβάλλοντος και των λειτουργιών ενός οικιστικού συνόλου. - η ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδαστών όσον αφορά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα των αναπλάσεων ιστορικών οικιστικών συνόλων, καθώς και στη θετική συμβολή της αναβίωσης των Ιστορικών Κέντρων στην ανάπτυξη των σύγχρονων ελληνικών πόλεων. - η εξοικείωση με τη μεθοδολογία ανάπλασης, η οποία απαιτεί επίσης δέσμη κατάλληλων θεσμικών και οικονομικών μέτρων, καθώς και επαρκή επιστημονική αναλυτική και συνθετική προσέγγιση. Περιγραφή του μαθήματος - Η επιστήμη της Πολεοδομίας. Η πόλη. Σχέση κτιρίου και ευρύτερου πολεοδομικού περιβάλλοντος. Οι λειτουργίες της πόλης και η έκφρασή τους στο χώρο. Ο δρόμος. Η πλατεία. Τα όρια της πόλης. - Φιλοσοφία της προστασίας και αποκατάστασης. Τάσεις -Σχολές. Απόψεις περί αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. - Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων. Ιστορικές περιοχές πόλεων. Παραδοσιακοί οικισμοί. Ιστορικά τοπία. - Ανάπλαση οικιστικών συνόλων. Ανάγκες, που προκαλούν την ανάπλαση. Ορολογία της ανάπλασης. Ιδιαιτερότητες των ιστορικών οικισμών. - Τυπολογία αναπλάσεων ως προς: την κλίμακα της παρέμβασης, την αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών κελυφών, τον τύπο της παρέμβασης και τη μορφή αξιοποίησης ιστορικού οικιστικού συνόλου, τον βαθμό διατήρησης της κοινωνικής σύνθεσης του ιστορικού οικιστικού συνόλου. - Ανάπλαση και αναβίωση ιστορικών κέντρων πόλεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Ανάπλαση και αναβίωση Παραδοσιακών Οικισμών. - Η αναβίωση των Ιστορικών Κέντρων συμβολή στην ανάπτυξη των σύγχρονων ελληνικών πόλεων. Διαμόρφωση της Στρατηγικής του Προγραμματισμού. - Η Αναγκαιότητα της Κοινωνικής Συμμετοχής. Φορείς και συμμετοχή του κοινού στον πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Η διεθνής εμπειρία. Φορείς και συμμετοχή κατά τον πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό στην Ελλάδα. - Οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα των αναπλάσεων ιστορικών οικιστικών συνόλων.

7 7 - Διεθνές θεσμικό πλαίσιο και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των ιστορικών οικιστικών συνόλων. - Φορείς αρμόδιοι για την προστασία και αποκατάσταση των ιστορικών οικιστικών συνόλων. Χρηματοδότηση των έργων ανάπλασης ιστορικών οικιστικών συνόλων. - Μεθοδολογία της Ανάπλασης και Αναβίωσης Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων. - Ανάλυση. Σχέσεις του οικισμού με τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Κοινωνικά - δημογραφικά - οικονομικά χαρακτηριστικά του οικισμού (Χωροταξική κλίμακα). Γενικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά του οικισμού - Ιστορική ανάλυση (κλίμακα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου). Τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά οικιστικού συνόλου (κλίμακα Πολεοδομικής Μελέτης). Τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων - φυσική κατάσταση (Αρχιτεκτονική κλίμακα). Απογραφή κτισμάτων. Καρτέλες απογραφής. - Σύνθεση. Αξιολόγηση και βαθμός προστασίας κτισμάτων. Ρυμοτομικό Σχέδιο. Ειδικός Πολεοδομικός Κανονισμός. Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Ένταξη νέας αρχιτεκτονικής. Βιβλιογραφία 1. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς, Ε., Κ ο υ σ ι δ ώ ν η ς, Χ., Λ α γ ό π ο υ λ ο ς Α., (επιμ.), Επανασχεδιασμός Υποβαθμισμένων και Κατεστραμμένων Περιοχών της Ευρώπης. Διεθνές Συμπόσιο Αστικής και Περιφερειακής Ανασυγκρότησης υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2004, Εκδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN Κ α λ λ ι γ ά, Χ., Μ ά λ λ ι α ρ η ς, Α., (επιμ.), Θεωρία και πρακτική για την αποκατάσταση ιστορικών οικισμών με σκοπό τις νέες χρήσεις. Αθήνα 2003, Εκδ. Βιβλιοπωλείου της Εστίας, ISBN Κ α ρ α μ ά ν ο υ, Ζ., Αναβάθμιση Προβληματικών Οικιστικών Περιοχών. Θεσσαλονίκη 1997, Εκδ. Γιαχούδης, ISBN Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., Αποκατάσταση Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και συνόλων. Μεθοδολογία Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη 2004, Α.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων / Εκδ. Γιαχούδης, ISBN Ο ρ φ α ν ο υ δ ά κ η ς, Δ., Μελέτη Αποκατάστασης Μνημείων και Συνόλων. Έκδοση Ιδιωτική, ISBN X.

8 8 Παθολογία και Εντατική Κατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Εξάμηνο διδασκαλίας: Β Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος Στόχος και σκοποί του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σε θέματα παθολογίας, σεισμικής συμπεριφοράς, εντατικής κατάστασης, επισκευής και ενίσχυσης ιστορικών κατασκευών. Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : - η παρουσίαση των υλικών και τύπων των φορέων των ιστορικών κατασκευών - η διερεύνηση της παθολογίας και εντατικής κατάστασης των ιστορικών κτιρίων - η γνώση των μεθόδων επισκευής και τεχνικών ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού των κτισμάτων. Περιγραφή του μαθήματος - Τρόποι δόμησης ιστορικών κτιρίων - Ανάλυση, καταγραφή και ταξινόμηση κτισμάτων - Βλάβες Κτιρίων - Διερεύνηση Παθολογίας - Μέθοδοι ανάλυσης και στατικής προσομοίωσης - Υλικά κατασκευής και μηχανικά χαρακτηριστικά - Φορτίσεις και Αντοχές Σχεδιασμού - Συμπεριφορά φορέων υπό στατικά και δυναμικά φορτία - Έλεγχος Εντατικής Κατάστασης - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης - Μορφές Επέμβασης - Είδη και τεχνικές ενισχύσεων Βιβλιογραφία 1. Κ α ρ α ν τ ώ ν η, Φ. Β., Κατασκευές από Τοιχοποιία. Αθήνα 2004, Εκδ. Παπασωτηρίου, ISBN Σ π υ ρ ά κ ο ς, Κ., Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά Φορτία. Αθήνα 2004, Εκδ. ΤΕΕ, ISBN Β α γ γ ε λ ά κ ο ς, Α. Β., Εντατική Κατάσταση και Παθολογία μεγάλων ιστορικών κτιρίων στην Κεντρική Ελλάδα. Θεσσαλονίκη 2008, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 4. T o m a s e v i c, M., Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings. London 1999, Eds. Imp. College Press, ISBN V a g e l a k o s Α., K a r a v e z i r o g l o u Μ.,Historical towers and fortified houses in central Greece. Malta 2005, Proc. of the 9th International Conference on Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture.

9 9 Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση Ιστορικών Κτιρίων Εξάμηνο διδασκαλίας: A Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Βλαχογιάννης Στόχος και σκοποί του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της γνώσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιστορικών κτιρίων και συγκεκριμένα: ποιες είναι οι εσωτερικές ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ποιοι οι κανονισμοί, οι προδιαγραφές και οι βασικές τεχνικές αρχές που τις διέπουν. Επιπροσθέτως στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του ζητήματος της ενεργειακής απόδοσης των ιστορικών κτιρίων και η εκμάθηση τρόπων ενεργειακής τους αναβάθμισης. Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : - η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό ιστορικών κτιρίων και οικισμών, την αρχιτεκτονική των εγκαταστάσεων και τις ειδικές προδιαγραφές για εγκαταστάσεις σε ιστορικά κτίρια. - η κατανόηση της συγκρότησης και τεχνολογίας ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, αερισμού και κλιματισμού ιστορικού κτιρίου. - η εξοικείωση των μεταπτυχιακών σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν το ενεργειακό πρόβλημα, την οικονομική διάσταση του ενεργειακού προβλήματος, την εξέλιξη του ενεργειακού προβλήματος και τις παγκόσμιες προοπτικές. - η ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδαστών όσον αφορά τις ήπιες μορφές ενέργειας, την τεχνολογία των ήπιων μορφών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας σε ιστορικά κτίρια και οικισμούς. Περιγραφή του μαθήματος: - Εσωτερικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός ιστορικών κτιρίων και οικισμών. Η αρχιτεκτονική των εγκαταστάσεων. Ειδικές προδιαγραφές για εγκαταστάσεις σε ιστορικά κτίρια. - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γενικά, κτιριακά δίκτυα. Συγκρότηση και τεχνολογία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: δίκτυα κανονικής τάσεως φωτισμού, θερμάνσεως, κινήσεως, έλξεως κ.λπ., δίκτυα χαμηλής τάσεως, σημάνσεως, κλήσεως κ.λπ., δίκτυα ασθενών ρευμάτων, ενδοσυνεννοήσεως, τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως. - Κανονισμοί και οδηγίες κατασκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων: εγκαταστάσεις υδρεύσεως, δίκτυα διανομής ψυχρού ύδατος, πόσιμου, χρήσεως πυροσβέσεως κ.λπ., υδραυλικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ψύξεως, εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, γενικά κτιριακά δίκτυα απορροής λυμάτων, ομβρίων, δίκτυα εξαερισμού. - Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Βιολογικοί καθαρισμοί. Αερισμός, κλιματισμός. Φυσικός και τεχνητός αερισμός. Εκπόνηση μελετών υδρεύσεως, αποχετεύσεως ιστορικού κτιρίου, υδρεύσεως, αποχετεύσεως ιστορικού οικισμού.

10 10 - Πηγές ενέργειας σήμερα και το ενεργειακό πρόβλημα. Οικονομική διάσταση του ενεργειακού προβλήματος. Η εξέλιξη του ενεργειακού προβλήματος, και οι παγκόσμιες προοπτικές. Ενεργειακό πρόβλημα και περιβάλλον. - Οι ήπιες μορφές ενέργειας. Τεχνολογία ήπιων μορφών ενέργειας. Κτίρια και κατανάλωση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Θερμομόνωση κτιρίων. - Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με σκοπό την παθητική θέρμανση και τον φωτισμό του κτιρίου. Ιστορική αναδρομή κατασκευών «ενεργειακών» κτιρίων. Σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικού «ενεργειακού σχεδιασμού». - Τεχνολογία ηλιακής ενέργειας. Ηλιακοί συλλέκτες. Ηλεκτρονικά θερμοστοιχεία. Σχεδιασμός κτιρίου με πηγή την ηλιακή ενέργεια. Εκπόνηση μελέτης. - Τεχνολογία αιολικής ενέργειας. Χρήση αιολικής ενέργειας στις οικοδομές. Τεχνοοικονομική μελέτη για την πηγή αιολικής ενέργειας σε οικοδομές. - Εναλλακτικές μέθοδοι θέρμανσης κτιρίων οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία. Φυσικό αέριο. Τηλεθέρμανση. - Διαφορές σε ενεργειακή απόδοση, ανάμεσα σε παλιά και νέα κτίρια (Eftekhari M. 1997). Τρόποι ενσωμάτωσης βιοκλιματικών στοιχείων και συστημάτων σε ανακαινίσεις κτιρίων (Voss K. 2000), σε παραδοσιακούς οικισμούς, ορεινούς (Τρουμπούνης Γ. 1988) ή νησιωτικούς (Τομπάζης Α. 1988). Παραδοσιακές μορφές δόμησης, ως πρότυπα αποτελεσματικής βιοκλιματικής συμπεριφοράς (Σγούτας Β. 1988). Βιβλιογραφία: 1. Χ ο ν δ ρ ο γ ι ά ν ν η ς, Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, 1993, Εκδόσεις Χονδρογιάννης, ISBN Α ν δ ρ ε α δ ά κ η Χ ρ ο ν ά κ η, Ε., Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Περιβάλλον και Βιωσιμότητα, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN E f t e k h a r i, M., Comparative Thermal Performance of New and Old Houses Energy and Buildings, 1997, Vol. 25, pp Μ α χ ι ά ς, Α., Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, ISBN Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, Μ., - Α ξ α ρ λ ή, Κ., Ενεργειακός Σχεδιασμός και Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Κτιρίων. Δομική Φυσική Ι, 1995, Εκδόσεις Κυριακίδη, ISBN Σ γ ο ύ τ α ς, Β., Σπίτι μέσα στη Γη Ελληνική Κατοικία 1984, Αθήνα, 1988, Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ, σσ Τ ο μ π ά ζ η ς, Α., Ηλιακές Κατοικίες σε Νησιωτικό Οικισμό Ελληνική Κατοικία 1984, Αθήνα, 1988, Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ, σσ Τ ρ ο υ μ π ο ύ ν η ς, Γ., Ηλιακό Σπίτι στο Πήλιο Ελληνική Κατοικία 1984, Αθήνα, 1988, Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ, σσ V o s s, K., Solar Energy in Building Renovation Results and Experience of International Demonstration Buildings Energy and Buildings, 2000, Vol. 32, pp W a c h b e r g e n M., Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας, 2000, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ., ISBN

11 11 Δεύτερο Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική)

12 12 Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Εξάμηνο διδασκαλίας: Α Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Αφροδίτη Πασαλή Σκοπός και στόχος του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση των ιστορικών κτιρίων, καθώς και η απόκτηση των τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την συστηματική αντιμετώπιση των τεράστιων και πολύπλευρων προβλημάτων του απέραντου σε ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία ελληνικού μνημειακού πλούτου. Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εργασθούν για τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των αρχιτεκτονικών μνημείων. Να τους εξειδικεύσει στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων προστασίας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις στις διάφορες μεθόδους επεμβάσεως και στις παραμέτρους που καθορίζουν την εκάστοτε επιλογή μεθόδου αποκατάστασης. Περιγραφή του μαθήματος Στα πλαίσια του μαθήματος θίγονται οι πτυχές του προβλήματος της προστασίας των μνημείων και προσφέρεται μία δυνατότητα εμβαθύνσεως στο πρόβλημα αυτό. Γίνεται εισαγωγή στο θέμα της αποκατάστασης και ερμηνεύονται βασικές έννοιες (μνημείο - ιδιότητες, αποκατάσταση, ανακατασκευή, αναστήλωση, προστασία - συντήρηση, εξυγίανση, αναβίωση). Τίθενται οι γενικές αρχές και η σκοπιμότητα της προστασίας και της αποκαταστάσεως. Ακολουθεί η περιγραφή των παραγόντων που συντελούν στη φθορά των μνημείων: των κακών επισκευών και λανθασμένων αποκαταστάσεων, της φυσικής φθοράς, της φθοράς που προέρχεται από τον άνθρωπο, των εσωτερικών και εξωτερικών αιτιών καταστροφής, των φυσικών και τυχαίων αιτιών. Θα ακολουθήσει μελέτη ζημιών που υφίστανται τα κτίρια κατά την διάρκεια της ζωής και λειτουργίας των. Βασικές έννοιες ανθεκτικότητας των κατασκευών. Γενικά περί συντηρήσεως και αποκαταστάσεως βλαβών. Αποκατάσταση βλαβών κτιριακών εγκαταστάσεων, υλικά, συντήρηση. Ανάλυση βλαβών και ατελειών κατασκευής. Προστασία, επισκευή και ενίσχυση. Βλάβες - επισκευή τοιχοποιιών, επιχρισμάτων, χρωματισμών, επικαλύψεων κτιρίων, πατωμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων. Τέλος, θα εξετασθούν οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως και αποκαταστάσεως. Η τεχνική της μελέτης αποκαταστάσεως θα περιλαμβάνει: 1. Αναλυτική διαδικασία α. Ιστορική ανάλυση - τεκμηρίωση, που στοχεύει στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξελίξεως του κτιρίου (μελέτη ιστορικών πηγών, συγκέντρωση μαρτυριών, εντοπισμό, ιστορικών φάσεων, παρουσίαση της τεκμηρίωσης με παλαιότερα σχέδια, αρχειακό και εικονογραφικό υλικό). β. Αρχιτεκτονική ανάλυση - τεκμηρίωση (αρχιτεκτονική αποτύπωση, φωτογραφική αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, τυπολογική και μορφολογική ανάλυση, κατασκευαστική δομή - παθολογία). γ. Δομοστατική Ανάλυση (ανάλυση - συγκέντρωση στοιχείων, έρευνες στο άμεσο περιβάλλον, σεισμικός κίνδυνος, έρευνες για τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και υλικών, μελέτη στατικής λειτουργίας, στερεωτικές επεμβάσεις). 2. Συνθετική διαδικασία

13 13 Πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης: Γενικές αρχές - φιλοσοφία των επεμβάσεων, μελέτη συμβατότητας της νέας χρήσεως, εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης και προσαρμογής του κτιρίου στη νέα του χρήση, μελέτη επισκευής και στερέωσης - στατικές δομικές επεμβάσεις και ενισχύσεις για αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιρίου και αποκατάσταση των κατεστραμμένων, διαβρωμένων ή αλλοιωμένων στοιχείων του κτιρίου. Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, αναδιάταξη χώρων, εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, προτάσεις αρχιτεκτονικών - μορφολογικών αποκαταστάσεων, χρωματική οργάνωση του κτιρίου. Προϋπολογισμός και χρονοδιαγράμματα εκτελέσεως των εργασιών. Οι γνώσεις θα παρέχονται στους φοιτητές με τη θεωρία και την παράθεση παραδειγμάτων ολοκληρωμένων μελετών. Βιβλιογραφία 1. Γ α β ρ ά Ε., Πολιτιστικό Απόθεμα και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια, 2004, Εκδ. Κυριακίδη, ISBN Κ α ρ α δ έ δ ο ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 2, Ιστορία και Εξέλιξη της Προστασίας Μνημείων και Συνόλων, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β. 3. Κ ω τ σ ι ό π ο υ λ ο ς Α., Συντήρηση και Αναβίωση Ιστορικών Κτιρίων, Εκδ. Τ.Ε.Ε. 4. Λ ά β β α ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 1, Βασικές Εννοιες, Ιδεολογία και Μεθοδολογία, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β. 5. Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Σημειώσεις του Μαθήματος Αποκαταστάσεως των Μνημείων Ι, Αθήνα 1983, Ε. Μ. Π., Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. 6. Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδ. Μέλισσα, ISBN Χ. 7. Ν ο μ ι κ ό ς Μ., Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.Μεθοδολογία- Εφαρμογές. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997, Εκδ. Γιαχούδη- Γιαπούλη, ISBN Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ Αλεξ., Αθήνα-Ένα Όραμα του Κλασσικισμού,Εκδ. Καππόν, ISBN Σ ι δ έ ρ η ς Θ., Μνήμη της Πέτρας, Εκδ. Κλειδάριθμος, Κωδ Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, Συντήρηση και Αναβίωση Παραδοσιακών Κτιρίων και Συνόλων, Εκδ. University Studio Press, ISBN

14 14 Χριστιανική Τέχνη Εξάμηνο διδασκαλίας: Β Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Ιωάννης Βλαχοστέργιος Στόχος και σκοποί του μαθήματος Στο χος του μαθη ματος ει ναι η επισκο πηση και η επιμε ρους ενδελεχη ς μελε τη της Χριστιανικη ς Τε χνης στον ελληνικο και τον ευρυ τερο χωρο απο τους πρωτους χριστιανικου ς αιωνες στους κυ ριους κλα δους της (πλην της αρχιτεκτονικη ς, η οποι α εξετα ζεται σε ιδιαι τερο μα θημα): την μνημειακή ζωγραφικη, τις φορητε ς εικο νες, τη γλυπτικη (και την ξυλογλυπτικη ), την μικροτεχνι α και τις μικρογραφι ες χειρογρα φων. Σκοποί είναι: α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη Χριστιανική Τέχνη, β) η ανάλυση και ερμηνεία των κύριων ρευμάτων της βυζαντινής τέχνης σε όλες της εκφάνσεις της γ) η εκμάθηση του τρόπου έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, δ) η αναγνώριση της επιρροής των ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στην τέχνη, ε) Η αλληλεπίδραση της Βυζαντινής με την τέχνη της Δύσης. Περιγραφή του μαθήματος - Παλαιοχριστιανική Τέχνη (Κατακόμβες, ζωγραφική κατακομβών, Δούρα Ευρωπός, Φαγιούμ. - Γλυπτική: Αυτοκρατορικοί ανδριάντες, αγαλματίδια, Σαρκοφάγοι, Ελεφαντοστά - Ζωγραφική και Ψηφιδωτά 4ου και 5ου αιώνα. Ενδεικτικά: Santa Costanza, Santa Maria Maggiore (Ρώμη), Αχειροποίητος, Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα) Θεσσαλονίκης, Μονή ΛΑτόμου, Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, Galla Placidia, Βαπτιστήριο Ορθδόξων, Βαπτιστήριο Αρειανών (Ραβέννα). - Πρωτοβυζαντινη τε χνη (6ος - 9ος αιώνας). Προεικονομαχικη περι οδος - Εικονομαχι α - Μεσοβυζαντινη περι οδος (9ος - 12ος αιωνας) - Ακμη Μακεδο νων και Κομνηνων. Μονή Βατοπαιδίου, Καστοριά, Αγία Σοφία Κιέβου, Αγία Σοφία Αχρίδας, Nerezi, Σικελία (Παλέρμο), Βενετία (Άγιος Μάρκος) - Ύστερη Βυζαντινή περίοδος (13ος ). Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά Φορητές εικόνες. Κωνσταντινούπολη, Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης, Μυστράς, Zica, Mileseva, Pec,Decani, Κρήτη, Κύπρος). Ζωγράφοι: Καλλιέργης, Μανουήλ ΠΑνσέληνος, Μιχαήλ Αστραπάς και Ευτύχιος - Μεταβυζαντινή περίοδος ( ος αι.) α) 15ος αι. Κρήτη, Κύπρος, ηπειρωτικός Ελλαδικός χώρος (Τοιχογραφίες, εικόνες, μικροτεχνία) β) 16ος αιώνας: Κρήτη, Άγιον Όρος, Μετέωρα: i. Τοιχογραφίες: Κρητική Σχολή, Σχολή Βορειοδυτικής Ελλάδος, άλλες τάσεις). ii. Φορητές εικόνες, μικρογραφίες χειρογράφων) γ) 17ος αιώνας. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, μικροτεχνία, ξυλογλυπτική. δ) 18ος αι. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, μικροτεχνία, ξυλογλυπτική. Παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Η σχέση με τη δυτική ζωγραφική. Διονύσιος ο εκ Φουρνά ε) 19ος αιώνας. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, ξυλογλυπτική. Η συνέχιση της βυζαντινής παράδοσης και οι Ναζαρηνοί.

15 15 Βιβλιογραφία 1. D e l v o y e Ch., Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 2013, ISBN Α χ ε ι μ ά σ τα ο υ Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Μ., Η Βλαχέρνα της Άρτας. Τοιχογραφίες, Αθήνα 2009 ISBN Α χ ε ι μ ά σ τα ο υ Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Μ., Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών στο νησί των Ιωαννίνων, Αθήνα 2004, ISBN , ISBN Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Μ., Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα 1995, ISBN Γ α ρ ί δ η ς Μ., Μεταβυζαντινή ζωγραφική ( ), Αθήνα 2007, ISBN Γ κ ι ο λ ε ς Ν, Παλαιοχριστιανική Τέχνη - Μνημειακή ωγραφική (π ), [ΦΕΚ 1968/Τευ χ. Β /2003, Αυτοε κδοση. 7. Γ κ ι ο λ ε ς Ν., Ο Βυζαντινός τρούλλος και το Εικονογραφικό του Πρόγραμμα, Αθη να 1990, Εκδο σεις Καρδαμι τσας, ISBN Διονυ σιος εκ Φουρνα, Ερμηνεία της ωγραφικής Τέχνης (υπο Παπαδοπου λου - Κεραμε ως) - Πετρου πολη 1909, Εκδο σεις Σπανο ς. 9. Κ ο υ τ ε λ α κ η ς Χ., υλόγλυπτα Τέμπλα - Δωδεκανήσου μέχρι το 1700, Αθη να - Για ννινα 1980, Εκδο σεις Δωδωνη, ISBN Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς Στ., Κ α λ λ ι έ ρ γ η ς. Όλης της Θετταλίας άριστος ζωγράφος. Αθήνα 1994, ISBN Σ δ ρ ό λ ι α Στ., «Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα», Μελέτες 1, ΥΠΑΙΘΠΑ ΑΙΘΣ, Βόλος 2012 ISSN Τ σ ι γ α ρ ί δ α ς Ε., Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου (1302/3). Έργο του Μανουήλ Πανσέληνου στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 2008, ISBN Τ σ ι ο υ ρ ή ς Ι. Η ζωγραφική του καθολικού της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας ( ). Συμβολή στη μελέτη της εντοίχιας ζωγραφικής του 16ου αιώνα στην Ήπειρο, Αθήνα 2011 ISBN Τ σ ι ο υ ρ ή ς Ι. Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758) και η μνημειακή ζωγραφική του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων, έκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008.

16 16 Τοπογραφία Γεωματική με Εφαρμογές στη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Εξάμηνο διδασκαλίας: Β Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Αθανάσιος Μωυσιάδης Στόχος και σκοποί του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση συμβατικών και σύγχρονων μεθοδολογιών γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στα ιστορικά κτίρια και σύνολα, με τη χρήση της τοπογραφίας και της γεωματικής. Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : - η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την ακριβή γεωμετρική τεκμηρίωση ιστορικών κτιρίων και συνόλων που θα αποτελέσουν τη βάση για την αρχιτεκτονική αποκατάσταση και επανάχρηση τους. - η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας βάσει του διατιθέμενου εξοπλισμού, των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κτιρίου και της κλίμακας απόδοσης. - η γνώση των απαιτήσεων των προδιαγραφών γεωμετρικής τεκμηρίωσης αντίστοιχων εφαρμογών που επιτάσσουν διεθνείς οργανισμοί και ειδικές επιστημονικές επιτροπές πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO, ICOMOS). Περιγραφή του μαθήματος - Ορισμός και αντικείμενο της Τοπογραφίας και των επιστημών της Γεωματικής. Βασικές έννοιες και αρχές. - Η ανάγκη και ο ρόλος της γεωμετρικής τεκμηρίωσης ιστορικών κτιρίων και συνόλων. - Προδιαγραφές γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. - Κατηγορίες και χαρακτηριστικά γεωχωρικών δεδομένων. - Αρχές, όργανα και μέθοδοι τοπομετρικής και τοπογραφικής αποτύπωσης. Αποτύπωση με τη χρήση μετροταινίας και γεωδαιτικού σταθμού. - Αρχές, όργανα και μέθοδοι φωτογραμμετρικής αποτύπωσης. Επίγεια και εναέρια Φωτογραμμετρία. Μονοεικονική Φωτογραμμετρία και Στερεοφωτογραμμετρία. - Εισαγωγή στην αποτύπωση μέσω τρισδιάστατων σαρωτών laser. - Συγκριτική ανάλυση μεθοδολογιών γεωμετρικής τεκμηρίωσης ιστορικών κτιρίων και συνόλων. - Συνθήκες ακριβείας μετρήσεων. - Τοπογραφικά και φωτογραμμετρικά προϊόντα. - Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). - Διεθνείς οργανισμοί, ειδικές επιστημονικές επιτροπές και προδιαγραφές γεωμετρικής τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO, ICOMOS). Βιβλιογραφία 1. Β λ ά χ ο ς, Δ., Τεχνικές προδιαγραφές αποτυπώσεων μνημείων, Θεσσαλονίκη Π α τ ι ά ς, Π., Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία. Θεσσαλονίκη 1991, Εκδ. Ζήτη, ISBN

17 17 3. Π α τ ι ά ς, Π., Κ α ρ ρ ά ς, Γ., Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας. Θεσσαλονίκη 1995, Εκδ. Δίπτυχο. 4. M i k h a i l, E. M., B e t h el J. M., Mc G l o n e J. C., Introduction to modern photogrammetry. New York 2001, Eds. John Wiley & Sons, Inc, ISBN V o s s e l m a n, G., M a a s, H., Airborne and terrestrial laser scanning. Scotland 2010, Eds. Whittles Publishing.

18 18 Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Εξάμηνο διδασκαλίας: Β Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Νικόλαος Σαμαράς Στόχος και σκοποί του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών σπουδαστών, με τον ορθό τρόπο των επεμβάσεων στα ιστορικά κτίρια, κατά τη διαδικασία της αποκατάστασης και εγκατάστασης νέας χρήσης. Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : - να γίνει αντιληπτή η ιστορική, η καλλιτεχνική και η αισθητική αξία των ιστορικών κτιρίων. - να γίνουν κατανοητά τα κριτήρια επιλογής της χρήσης και του βαθμού επέμβασης στα ιστορικά κτίρια. - να είναι σε θέση οι απόφοιτοι του προγράμματος να αξιολογήσουν τη συμβατότητα μιας νέας χρήσης τόσο με το αρχιτεκτονικό κέλυφος όσο και με τις επιθυμίες της κοινότητας. - να γνωρίσουν τις μεθόδους αντιμετώπισης βασικών δομοστατικών προβλημάτων του ιστορικού κτιρίου και των οικοδομικών του προβλημάτων από τη φθορά του χρόνου και του καιρού. - να είναι σε θέση να συλλάβουν και να προτείνουν τρόπους για την αισθητική αναβάθμιση και την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του. - να είναι σε θέση να σχεδιάσουν τη μελέτη επανάχρησης, με αποτελεσματική λειτουργική αξιοποίηση του κτιρίου, με τρόπο συμβατό με το ήθος του και την ιστορική, καλλιτεχνική και αισθητική του αξία. Περιγραφή του μαθήματος - Ιστορική και καλλιτεχνική αξία, βαθμός αυθεντικότητας και αισθητική αξία. - Κριτήρια επιλογής της χρήσης και του βαθμού επέμβασης στα ιστορικά κτίρια. - Η αρχική χρήση του κτιρίου και η σκοπιμότητα διατήρησής της. Βαθμός διατήρησης εσωτερικού διακόσμου και εξοπλισμού. Τυχόν νέες προδιαγραφές ή απαιτήσεις ανέσεων. - Προϋποθέσεις μετασκευών, τροποποιήσεων, κατασκευαστικές και αρχιτεκτονικές δεσμεύσεις, νέες εγκαταστάσεις, εξασφάλιση απαιτήσεων πυροπροστασίας, προσβασιμότητας ΑμεΑ και ενεργειακής αναβάθμισης. - Οι ανάγκες του οικισμού για πολιτιστικό ή κοινωνικό εξοπλισμό. Συμβατότητα νέας χρήσης με τις επιθυμίες της κοινότητας. - Πολεοδομική σημασία ιστορικού κτιρίου, θέση στον πολεοδομικό ιστό, εγγύτητα, προσβασιμότητα και τυχόν επιπτώσεις που ενδέχεται να δημιουργήσει η νέα χρήση στον οικισμό (επιβάρυνση σε κυκλοφορία, θέσεις στάθμευσης κ.ά.). - Αντιμετώπιση δομοστατικών προβλημάτων του ιστορικού κτιρίου, των οικοδομικών προβλημάτων από τη φθορά του χρόνου και του καιρού, του κτιρίου. Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστορικής αξίας του. - Μελέτη επανάχρησης, με λειτουργική αξιοποίηση του κτιρίου με τρόπο συμβατό με το ήθος του και την ιστορική, καλλιτεχνική και αισθητική του αξία.

19 19 - Βασικές Αρχές της Αποκατάστασης - Επανάχρησης του Ιστορικού Κτιρίου. Ηπιότητα και αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων. Διατήρηση αυθεντικών στοιχείων και αρχικού χαρακτήρα. Σεβασμός στις αξιόλογες φάσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις. Διαφύλαξη αυθεντικότητας και αποφυγή νόθευσης και παραπλάνησης. Αποκατάσταση και συμπλήρωση των φθαρμένων μελών και στοιχείων με τρόπο συμβατό, με επιδίωξη την εναρμόνιση αλλά και τη διακριτότητα (σφραγίδα της εποχής). Βιβλιογραφία 1. Κ α λ λ ι γ ά, Χ., Μ ά λ λ ι α ρ η ς, Α., (επιμ.), Θεωρία και πρακτική για την αποκατάσταση ιστορικών οικισμών με σκοπό τις νέες χρήσεις. Αθήνα 2003, Εκδ. Βιβλιοπωλείου της Εστίας, ISBN Κ α λ ο γ ή ρ ο υ, Ν., (επιμ.), Διατηρητέα: Αποκατάσταση Επανάχρηση Κτιρίων, Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική τ.5., 2003, Εκδ. Μαλλιάρη, ISBN Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., (επιμ.), Αποκατάσταση - Επανάχρηση Μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων στη Βόρεια Ελλάδα. Α τόμος, Θεσσαλονίκη 2001, Εκδ. ΕΡΓΟΝ IV, ISBN Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., (επιμ.), Αποκατάσταση - Επανάχρηση Μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων στη Βόρεια Ελλάδα. Β τόμος, Θεσσαλονίκη 2001, Εκδ. ΕΡΓΟΝ IV, ISBN Ν ο μ ι κ ό ς, Μ., Αποκατάσταση Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και συνόλων. Μεθοδολογία Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη 2004, Α.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων / Εκδ. Γιαχούδης, ISBN

20 20 Δεύτερο Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Δομοστατική)

21 21 Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Εξάμηνο διδασκαλίας: Α Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Αφροδίτη Πασαλή Σκοπός και στόχος του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση των ιστορικών κτιρίων, καθώς και η απόκτηση των τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την συστηματική αντιμετώπιση των τεράστιων και πολύπλευρων προβλημάτων του απέραντου σε ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία ελληνικού μνημειακού πλούτου. Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εργασθούν για τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των αρχιτεκτονικών μνημείων. Να τους εξειδικεύσει στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων προστασίας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις στις διάφορες μεθόδους επεμβάσεως και στις παραμέτρους που καθορίζουν την εκάστοτε επιλογή μεθόδου αποκατάστασης. Περιγραφή του μαθήματος Στα πλαίσια του μαθήματος θίγονται οι πτυχές του προβλήματος της προστασίας των μνημείων και προσφέρεται μία δυνατότητα εμβαθύνσεως στο πρόβλημα αυτό. Γίνεται εισαγωγή στο θέμα της αποκατάστασης και ερμηνεύονται βασικές έννοιες (μνημείο - ιδιότητες, αποκατάσταση, ανακατασκευή, αναστήλωση, προστασία - συντήρηση, εξυγίανση, αναβίωση). Τίθενται οι γενικές αρχές και η σκοπιμότητα της προστασίας και της αποκαταστάσεως. Ακολουθεί η περιγραφή των παραγόντων που συντελούν στη φθορά των μνημείων: των κακών επισκευών και λανθασμένων αποκαταστάσεων, της φυσικής φθοράς, της φθοράς που προέρχεται από τον άνθρωπο, των εσωτερικών και εξωτερικών αιτιών καταστροφής, των φυσικών και τυχαίων αιτιών. Θα ακολουθήσει μελέτη ζημιών που υφίστανται τα κτίρια κατά την διάρκεια της ζωής και λειτουργίας των. Βασικές έννοιες ανθεκτικότητας των κατασκευών. Γενικά περί συντηρήσεως και αποκαταστάσεως βλαβών. Αποκατάσταση βλαβών κτιριακών εγκαταστάσεων, υλικά, συντήρηση. Ανάλυση βλαβών και ατελειών κατασκευής. Προστασία, επισκευή και ενίσχυση. Βλάβες - επισκευή τοιχοποιιών, επιχρισμάτων, χρωματισμών, επικαλύψεων κτιρίων, πατωμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων. Τέλος, θα εξετασθούν οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως και αποκαταστάσεως. Η τεχνική της μελέτης αποκαταστάσεως θα περιλαμβάνει: 1. Αναλυτική διαδικασία α. Ιστορική ανάλυση - τεκμηρίωση, που στοχεύει στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξελίξεως του κτιρίου (μελέτη ιστορικών πηγών, συγκέντρωση μαρτυριών, εντοπισμό, ιστορικών φάσεων, παρουσίαση της τεκμηρίωσης με παλαιότερα σχέδια, αρχειακό και εικονογραφικό υλικό). β. Αρχιτεκτονική ανάλυση - τεκμηρίωση (αρχιτεκτονική αποτύπωση, φωτογραφική αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, τυπολογική και μορφολογική ανάλυση, κατασκευαστική δομή - παθολογία). γ. Δομοστατική Ανάλυση (ανάλυση - συγκέντρωση στοιχείων, έρευνες στο άμεσο περιβάλλον, σεισμικός κίνδυνος, έρευνες για τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και υλικών, μελέτη στατικής λειτουργίας, στερεωτικές επεμβάσεις). 2. Συνθετική διαδικασία

22 22 Πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης: Γενικές αρχές - φιλοσοφία των επεμβάσεων, μελέτη συμβατότητας της νέας χρήσεως, εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης και προσαρμογής του κτιρίου στη νέα του χρήση, μελέτη επισκευής και στερέωσης - στατικές δομικές επεμβάσεις και ενισχύσεις για αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιρίου και αποκατάσταση των κατεστραμμένων, διαβρωμένων ή αλλοιωμένων στοιχείων του κτιρίου. Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, αναδιάταξη χώρων, εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, προτάσεις αρχιτεκτονικών - μορφολογικών αποκαταστάσεων, χρωματική οργάνωση του κτιρίου. Προϋπολογισμός και χρονοδιαγράμματα εκτελέσεως των εργασιών. Οι γνώσεις θα παρέχονται στους φοιτητές με τη θεωρία και την παράθεση παραδειγμάτων ολοκληρωμένων μελετών. Βιβλιογραφία 11. Γ α β ρ ά Ε., Πολιτιστικό Απόθεμα και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια, 2004, Εκδ. Κυριακίδη, ISBN Κ α ρ α δ έ δ ο ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 2, Ιστορία και Εξέλιξη της Προστασίας Μνημείων και Συνόλων, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β. 13. Κ ω τ σ ι ό π ο υ λ ο ς Α., Συντήρηση και Αναβίωση Ιστορικών Κτιρίων, Εκδ. Τ.Ε.Ε. 14. Λ ά β β α ς Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τεύχ. 1, Βασικές Εννοιες, Ιδεολογία και Μεθοδολογία, Θεσσαλονίκη 1984, Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τόμ. Β. 15. Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Σημειώσεις του Μαθήματος Αποκαταστάσεως των Μνημείων Ι, Αθήνα 1983, Ε. Μ. Π., Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. 16. Μ π ο ύ ρ α ς Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδ. Μέλισσα, ISBN Χ. 17. Ν ο μ ι κ ό ς Μ., Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.Μεθοδολογία- Εφαρμογές. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997, Εκδ. Γιαχούδη- Γιαπούλη, ISBN Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ Αλεξ., Αθήνα-Ένα Όραμα του Κλασσικισμού,Εκδ. Καππόν, ISBN Σ ι δ έ ρ η ς Θ., Μνήμη της Πέτρας, Εκδ. Κλειδάριθμος, Κωδ Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, Συντήρηση και Αναβίωση Παραδοσιακών Κτιρίων και Συνόλων, Εκδ. University Studio Press, ISBN

23 23 Στατική Σεισμική Μηχανική Εξάμηνο διδασκαλίας: Β Κατεύθυνση: Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Γρηγόριος Μανούκας Στόχος και σκοποί του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από το σπουδαστή της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών και η ανάπτυξη ικανότητας ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντισεισμικών τεχνικών έργων. Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : - η εκμάθηση μεθοδολογιών στατικής και δυναμικής ανάλυσης. - η κατανόηση από το σπουδαστή των βασικών αρχών που διέπουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών. - η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την ορθή προσομοίωση και ανάλυση των κατασκευών στον Η/Υ. - η συστηματική παρουσίαση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Περιγραφή του μαθήματος - Η κλασική Μέθοδος των Μετακινήσεων για τη στατική επίλυση υπερστατικών φορέων. - Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών Η Μέθοδος Στιβαρότητας. - Εισαγωγή στην Τεχνική Σεισμολογία. Το φαινόμενο του σεισμού. Είδη-μηχανισμός γένεσης σεισμών. Αποτίμηση των σεισμών. Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα. Ισχυρή εδαφική κίνηση. Επιπτώσεις των σεισμών. - Στοιχεία Δυναμικής των Κατασκευών. Διακριτά συστήματα. Μονοβάθμιος - πολυβάθμιος ταλαντωτής. Ιδιομορφική Ανάλυση. Φάσματα απόκρισης και σχεδιασμού. - Μόρφωση φέροντος οργανισμού αντισεισμικών κτιρίων. Δυσμενείς περιπτώσεις μορφολογίας. - Προσομοίωση γραμμικών και επιφανειακών φορέων στον Η/Υ. Επιμέρους προβλήματα. - Η φιλοσοφία της αντισεισμικής ασφάλειας και των αντισεισμικών κανονισμών. Βασικές αρχές και κριτήρια σχεδιασμού. Μέθοδοι αντισεισμικού υπολογισμού (εισαγωγική παρουσίαση). - Η Δυναμική Φασματική Μέθοδος αντισεισμικού υπολογισμού. Πεδίο-διαδικασία εφαρμογής. Παραδείγματα. - Η Απλοποιημένη Φασματική Μέθοδος αντισεισμικού υπολογισμού. Πεδίο-διαδικασία εφαρμογής. Παραδείγματα. - Στατική Υπερωθητική Ανάλυση (Pushover analysis). Πεδίο-διαδικασία εφαρμογής. Παραδοχές και αδυναμίες. Κανονιστικές και προηγμένες παραλλαγές της μεθόδου. Παραδείγματα. - Δυναμική Ανάλυση με εν Χρόνω Ολοκλήρωση Επιταχυνσιογραφημάτων (Time-history analysis). Ελαστική-ανελαστική ανάλυση. Επιλογή επιταχυνσιογραφημάτων. Διαδικασία εφαρμογής. Παραδείγματα. - Αντισεισμικός σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων. Επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις. Αντιστηρίξεις.

24 24 Βιβλιογραφία 1. Α β ρ α μ ί δ η ς, Ι., Στατική των Κατασκευών, Τόμος ΙΙ: Υπερστατικοί Φορείς Κλασικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη 2013, Αυτοέκδοση, ISBN Α β ρ α μ ί δ η ς, Ι., Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών Ι, Θεσσαλονίκη 1995, Εκδ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ. 3. Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, Κ., Δυναμική των Κατασκευών, Τόμος Ι: Διακριτά Συστήματα, Θεσσαλονίκη 1983, Εκδ. Ζήτη. 4. Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, Κ., Αντισεισμικές Κατασκευές Ι, Θεσσαλονίκη 1989, Εκδ. Ζήτη. 5. Π ε ν έ λ η ς, Γ., Κ ά π π ο ς, Α., Αντισεισμικές Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Θεσσαλονίκη 1990, Εκδ. Ζήτη, ISBN Α β ρ αμ ί δ η ς, Ι., Α θ α ν α τ ο π ο ύ λ ο υ, Α., Μ ο ρ φ ί δ η ς, Κ., Σ έ ξ τ ο ς, Α., Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων Ο/Σ και Αριθμητικά Παραδείγματα Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Θεσσαλονίκη 2011, Αυτοέκδοση, ISBN P a u l e y, T., P r i s t l e y, M.J.N., Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings. New York 1992, Eds. John Wiley & Sons, Inc, ISBN G l o u g h, R., P e n z I e n, J., Dynamics of Structures. 3 rd edition. Berkeley 2003, Eds. Computers & Structures, Inc. 9. C h o p r a, A., Dynamics of Structures. Theory and Applications to Earthquake Engineering. 4 th edition. New Jersey 2011, Eds. Prentice-Hall, ISBN K r a m e r, S., Geotechnical Earthquake Engineering. New Jersey 1996, Eds. Prentice-Hall, ISBN

25 25 Εφαρμογές Σκυροδέματος με χρήση Η/Υ Εξάμηνο διδασκαλίας: Β Κατεύθυνση: Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δρ. Φιλόθεος Λόκκας Στόχος και σκοποί του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση πακέτων στατικής μελέτης ενός οικοδομικού έργου και ειδικότερα η στρατηγική που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση τόσο των στατικών υπολογισμών όσο και των αντίστοιχων ξυλοτύπων, για μια πλήρη, σύμφωνη με την Πολεοδομία, την Ελληνική νομοθεσία και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, στατική μελέτη μιας κατασκευής. Αντικειμενικούς σκοπούς του μαθήματος αποτελούν οι παρακάτω επιδιώξεις: 1. Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, οι οποίες θα καλύπτουν τη λογική πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του προγράμματος, έτσι ώστε ο σπουδαστής να εμπεδώνει την αλληλουχία των βημάτων που εμφανίζονται σε κάθε στάδιο της μελέτης και συνεπώς να αντιμετωπίζει αντίστοιχα θέματα στατικών υπολογισμών και με άλλα πακέτα. 2. Δυνατότητα βήμα βήμα εκπόνησης, τόσο της στατικής μελέτης ενός οικοδομικού έργου όσο και του αντίστοιχου αντισεισμικού υπολογισμού, με ειδικές αναλύσεις επί των αποτελεσμάτων, ώστε ο σπουδαστής μηχανικός, να μπορεί να αποκτήσει κριτική άποψη για το ύψος του συγκεκριμένου μεγέθους. 3. Ως αποτέλεσμα του προηγουμένου στόχου θα προκύψει η ικανότητα του σπουδαστή να προβαίνει στη βελτιστοποίηση των διαστάσεων των διατομών, σύμφωνα με πιθανές απαιτήσεις του αρχιτέκτονα ή του ιδιοκτήτη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ασφάλεια και το κόστος της κατασκευής. 4. Δυνατότητα παρουσίασης τόσο ενός πλήρους τεύχους των στατικών υπολογισμών όσο και του συνόλου των αντιστοίχων σχεδίων των ξυλοτύπων, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά σχέδια λεπτομερειών των οπλισμών υποστυλωμάτων, τοιχίων, δοκών και πλακών. Περιγραφή του μαθήματος - Στοιχεία γενικών αρχών ΓΟΚ και ΝΟΚ. Σύντομη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής αδείας. - Παρουσίαση, από το στάδιο των εκσκαφών, των διαδοχικών φάσεων όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν τον φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής, έτσι ώστε να διαφανεί η αξία του προγράμματος (software) που αποτελεί και τον κορμό του μαθήματος. - Περιγραφή της φιλοσοφίας και της λογικής διαφόρων γενικών λειτουργιών πάνω στις οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα και συσχετισμός τους με αντίστοιχες λειτουργίες του AutoCAD. - Αναλυτική περιγραφή των βασικών λειτουργιών του προγράμματος. Στοιχεία μελέτης, παράμετροι, γεωμετρία κτιρίου, κανονισμοί. - Υλικά, έδαφος, παράμετροι σεισμού. - Εισαγωγή δομικών στοιχείων (υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών) με τις κατάλληλες εντολές, τόσο σε αρχιτεκτονική κάτοψη κτηρίου που προέρχεται από αρχείο AutoCAD όσο και στην περίπτωση κανονικού αρχιτεκτονικού σχεδίου.

26 26 - Επίλυση πλακών δοκών κτηρίου. - Υπολογισμός της θεμελίωσης (πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενική κοιτόστρωση). - Αντισεισμικός υπολογισμός και ικανοτικός έλεγχος υποστυλωμάτων. - Λεπτομέρειες οπλισμών. Υπολογισμός των δομικών στοιχείων και του οπλισμού του κτηρίου. - Προμετρήσεις σκυροδέματος, ξυλοτύπων και οπλισμού ανά όροφο και συνολικά. - Εξαγωγή αποτελεσμάτων και ανάλυση αυτών. - Δημιουργία στατικών σχεδίων πάσης φύσεως που προκύπτουν από ενδιάμεσα βήματα υπολογισμών με επιθυμητές κλίμακες. - Εξαγωγή ξυλοτύπων στο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD. - Εκτυπώσεις τόσο των σχεδίων όσο και του τεύχους των στατικών υπολογισμών. Βιβλιογραφία 1. p i S U I T E, Εγχειρίδιο Χρήσεως, Αθήνα 2011, π-systems. 2. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Αντισεισμικά Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τόμος Α. Η τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρμογής. Αθήνα 2008, π-systems INTERNATIONAL AE, ISBN Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Αντισεισμικά Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τόμος Β. Στατική και Δυναμική Ανάλυση σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Αθήνα 2013, π-systems INTERNATIONAL AE, ISBN Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος. Τόμος Α. Αθήνα 1994, Εκδόσεις π-systems INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.Λ., ISBN Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος. Τόμος Β. Αθήνα 1996, Εκδόσεις π-systems INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.Λ., ISBN Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, Α., Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος. Πίνακες. Αθήνα 1994, Εκδόσεις π-systems INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.Λ., ISBN Π ε ν έ λ η ς Γ., Μαθήματα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Τόμος Ι, Α.Π.Θ. 8. Κ α λ ε υ ρ ά ς Β., Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος, Τόμος Ι, Δ.Π.Θ Ο Α Σ Π, Σ Π Μ Ε, ΕΑΚ 2000 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Αθήνα 2006.

27 27 Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος και Επεμβάσεις σε Ιστορικά Κτίρια Εξάμηνο διδασκαλίας: Β Κατεύθυνση: Δομοστατική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 Διδακτικές μονάδες: 7.5 Διδάσκων: Δημήτριος Χριστοδούλου Στόχος και σκοποί του μαθήματος To μάθημα έχει ως στόχο να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές στην αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας (δομικής και μη δομικής), ιστορικών κτηρίων, στην εκτίμηση της ασφάλειας που παρέχουν οι κατασκευές έναντι μεγίστων σεισμικών δράσεων καθώς και στην προσέγγιση μεθόδων αναδιαστασιολόγησης αντισεισμικής κατασκευής (Σχεδιασμός υφιστάμενων κτηρίων μέσω επεμβάσεων ενισχύσεων). Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι : - η εξοικείωση τόσο με τις ελληνικές όσο και με τις διεθνείς μεθοδολογίες που αφορούν στον προσεισμικό μετασεισμικό έλεγχο. - Η ανάπτυξη της αντίληψης στη συμπεριφορά των κατασκευών έναντι σεισμικών δράσεων - η κατανόηση από το σπουδαστή των βασικών αρχών που διέπουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών. - η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για το σχεδιασμό ενισχύσεων υφιστάμενων κτηρίων - η συστηματική παρουσίαση της φιλοσοφίας του σχετικού κανονιστικού πλαισίου (Ευροκώδικας2-8, ΚΑΝΕΠΕ). Περιγραφή του μαθήματος - Εισαγωγή. Σεισμικότητα Χαρακτηριστικά σεισμικής δράσης καθώς και ο ρόλος του εδάφους στη μεταφορά του σεισμού στις κατασκευές. Ιστορική αναδρομή σε ισχύοντες Αντισεισμικούς Κανονισμούς. Σεισμική επικινδυνότητα Σεισμική διακινδύνευση. Ανάγκη για θωράκιση των ιστορικών κτηρίων έναντι σεισμού. - Έννοιες της αντισεισμικής μηχανικής και μέθοδοι διαστασιολόγησης των κατασκευών σε σεισμικές δράσεις. Προσομοίωση και συμπεριφορά των κτηρίων. Δράσεις αντιστάσεις υλικών και συντελεστές ασφαλείας. - Προσεισμικός έλεγχος. Κατηγορίες μεθόδων σεισμικής τρωτότητας. Επισκόπηση ελληνικών και διεθνών κανονισμών. Διερεύνηση και ανάλυση της ασφάλειας των κατασκευών. - Αποτίμηση δομικής τρωτότητας υφιστάμενων κτηρίων. Δελτίο τρωτότητας. - Αποτίμηση μη δομικής τρωτότητας σε ιστορικά κτήρια. - Παθολογία κατασκευής. Εντοπισμός βλαβών και προσδιορισμός των αιτιών που τους προκάλεσαν, στα δομικά και μη στοιχεία του κτίσματος. Κατηγορίες βλαβών. - Μέθοδοι διάγνωσης βλαβών. Μέθοδοι αποτίμησης δομικών υλικών και δομικών στοιχείων. - Μετασεισμικός έλεγχος. Ανάλυση βλαβών από την δράση του σεισμού. Στάθμες βλαβών των κατασκευών (ταξινόμηση σε κατηγορίες) μετά από ένα σεισμό. Προσωρινές υποστυλώσεις. - Κριτήρια επεμβάσεων-ενισχύσεων. Κανονιστικό πλαίσιο. Στρατηγικές επεμβάσεων. - Επισκευή και ενίσχυση με παραδοσιακές μεθόδους.

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΘΕΟΦΙΛΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε. ΘΕΟΦΙΛΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/Α ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ χειμ. 2-/ ΤΟΜΕΑΣ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ Φ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 2 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο Architektonika και Stereostatika Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν στις «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών 455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να μελετούν και να επιβλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ησηµερινή πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Σ.Ο.Ε.Β.Ε.).) ΕνεργειακέςπαρεµβάσειςσεΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Φως και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική

Φως και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση σωστών γνώσεων στον φωτισμό και στο χρώμα για επαγγελματικό σκοπό. Φως και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική Στόχοι του προγράμματος: Να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες την θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας!

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας! Βάζουμε θεμέλια στα όνειρά σας! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Με επίκεντρο εσάς! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ο Όμιλος Κυριακίδη είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από τις εταιρείες: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ 28 ΤΕΥΧΟΣ 06/2011 Φωτ. Stereosis ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ Παρουσίαση: ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ, MSc Environmental Design & Engineering. Φωτογραφίες: EΡΙΕΤΑ ΑΤΤΑΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΘΑΣ, STEREOSIS APXITEKTONIKH MEΛETH

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Π. Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015)

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά 1ου Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 Ι. Τσινιάς Γ. Σμυρλής Τεχνικό Σχέδιο 4 9:45-13:30 Γκίνη 104, 105, 204, 205, 206, 18 12:45-13:30 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα