Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 18 ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 18 (17.10.2015 30.10.2015)"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, Warszawa Tel.: , Fax: WWW: Ε mail: ecocom Facebook: Α.Π.: Φ.2700 / ΑΣ 314 Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός (Γραµ. ΟΕΥ Β ) Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 18 ( ) 1. Οικονοµικοί είκτες 2. ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Εξωτερικό Εµπόριο ΑΞΕ - ΑΕΠ - Πληθωρισµός - Λιανικές πωλήσεις - Βιοµηχανική παραγωγή - Ανεργία - ΑΞΕ - Doing Business 2016: Θέση Πολωνίας - Εξαγωγές πολωνικών µήλων - EOZ Katowice - Εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων - Συνεργασία Huawei Πολυτεχ. Kielce 3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 4. Ενέργεια - Οικον. αντίκτυπος βουλευτικών εκλογών - Εταιρείες νέων τεχνολογιών - Αφορολόγητο - Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης - Συµβούλιο Κοινωνικού ιαλόγου - Παραγωγή πουλερικών - Πολωνική Γεωργία Πτωχεύσεις επιχειρήσεων - Αλλαντικά 5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις - HORECA / GASTROFOOD / ENOEXPO - Espersen - PLAY - AEGEAN - Μετρό Βαρσοβίας - Πρωτόκολλο Κυότο - ΑΠΕ Τρέχουσα ισοτιµία Ζλότυ / Ευρώ: PLN 4,26 = EUR 1 Ο Προϊστάµενος Νικόλαος Χριστοδουλίδης Σύµβουλος ΟΕΥ A 1

2 1. Οικονοµικοί είκτες ΑΕΠ Το πολωνικό ΑΕΠ µεγεθύνθηκε τελικώς κατά 3,3% το 2014, έναντι προηγούµενων εκτιµήσεων για µεγέθυνση 3,4%. Τα ποσοστά µεγέθυνσης των ετών 2013, 2012 και 2011 ήταν 1,3%, 1,6% και 5,0% αντίστοιχα. [GUS] Πληθωρισµός Τον Σεπτέµβριο τ.έ. ο αποπληθωρισµός διαµορφώθηκε στο -0,6% κατά την Eurostat (HICP - Ε ΤΚ) και στο -0,8% κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ΤΚ). Λιανικές πωλήσεις Τον Σεπτέµβριο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,1% σε σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο του 2014 και µειώθηκαν κατά 0,5% σε σχέση µε τον Αύγουστο τ.έ.. [GUS] Βιοµηχανική παραγωγή Τον Σεπτέµβριο τ.έ. η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,1% σε σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο του 2014, µετά από αύξηση 5,3% τον Αύγουστο τ.έ.. [GUS] Ανεργία Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε στο 9,7% τον Σεπτέµβριο τ.έ. από 9,9% τον Αύγουστο τ.έ.. Στα τέλη Σεπτεµβρίου υπήρχαν εγγεγραµµένοι άνεργοι. [GUS] 2. ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Εξωτερικό Εµπόριο ΑΞΕ ΑΞΕ Η αξία των καθαρών εισροών Άµεσων Ξένων Επενδύσεων ανήλθε το 2014 στα 37,6 δισ. Ζλότυ ( 8,99 δισ.). Από αυτή την αξία, 25,3 δισ. Ζλότυ ( 6,05 δισ.) αντιστοιχούσαν στην επανεπένδυση µη διανεµηθέντων κερδών και τα υπόλοιπα σε λοιπές χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. Οι σηµαντικότερες εισροές προήλθαν από το Λουξεµβούργο ( 3,8 δισ.) και την Ολλανδία ( 3,46 δισ.). Σηµαντικές ροές αποεπένδυσης καταγράφηκαν στην περίπτωση επενδυτών από την Αυστρία ( 0,89 δισ.) και τη Σουηδία ( 0,85 δισ.). Εκροές της τάξης των 0,45 δισ. αντιστοιχούσαν σε κινήσεις επενδυτικών εταιρειών ειδικού σκοπού µη κατοίκων. Η συνολική αξία των ΑΞΕ στην Πολωνία (απόθεµα 2014) ανέρχεται στα 171,6 δισ.. Κύριες χώρες προέλευσης των ΑΞΕ είναι η Γερµανία ( 27,9 δισ.), η Ολλανδία ( 29,6 δισ.), η Γαλλία ( 19,9 δισ.), η Ισπανία ( 10,8 δισ.), η Ιταλία ( 9,2 δισ.), οι ΗΠΑ ( 6,2 δισ.), το Ην. Βασίλειο ( 5,8 δισ.), η Αυστρία ( 6,3 δισ.) και η Σουηδία ( 4,7 δισ.). Περίπου 20,3 δισ. εµφανίζονται ως προερχόµενα από το Λουξεµβούργο και περίπου 7 δισ. εµφανίζονται ως προερχόµενα από την Κύπρο. Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους κατευθύνονται οι ΑΞΕ, τα στοιχεία έχουν ως εξής: µεταποίηση ( 50,4 δισ. ήτοι 29,4% συνόλου ΑΞΕ), χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, ασφάλειες ( 39,6 δισ., 23% συνόλου), χονδρεµπόριο-λιανεµπόριο, ανταλλακτικάεπισκευές οχηµάτων ( 23,1 δισ., 13,4% συνόλου), δραστηριότητες Real Estate ( 11,6 δισ., 6,7% συνόλου). [NBP] Κατάταξη Doing Business 2016: Θέση Πολωνίας Η Πολωνία κατέλαβε την 25 η θέση της διεθνούς κατάταξης Doing Business 2016 µεταξύ 180 κρατών, βελτιώνοντας σηµαντικά τη θέση της σε σχέση µε την 32 η θέση που είχε καταλάβει στην κατάταξη Doing Business 2015 του οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας. Σηµειώνεται ότι µεταξύ των δύο αξιολογήσεων έγιναν αλλαγές στη µεθοδολογία υπολογισµού των επιµέρους δεικτών που λαµβάνονται υπ όψιν. Οι αλλαγές αυτές αποδείχθηκαν ευνοϊκές στην περίπτωση της Πολωνίας, η οποία, όµως, σηµείωσε και ουσιαστική πρόοδο σε τοµείς όπως η έκδοση κατασκευαστικών αδειών, οι φορολογικοί διακανονισµοί και η σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εξαγωγές πολωνικών µήλων Κλαδικοί φορείς επιβεβαιώνουν ότι η ρωσική απαγόρευση εισαγωγής πολωνικών φρούτων, που επιβλήθηκε πέρυσι, έστρεψε τους Πολωνούς παραγωγούς µήλων σε νέες αγορές, συµπεριλαµβανοµένων των ασιατικών. Ωστόσο, οι προσδοκίες και προτιµήσεις των καταναλωτών των καινούριων αγορών διαφέρουν συχνά από εκείνες των ευρωπαϊκών, οδηγώντας, πιθανότατα, σε µεταβολές στις πολωνικές καλλιέργειες, προκειµένου να ικανοποιηθούν αγοραστές που προτιµούν µεγάλα φρούτα µε ίδιο χρώµα σε ολόκληρη την επιφάνειά τους, ακόµη και αν η τιµή 2

3 αυτού του προϊόντος είναι υψηλότερη. Η Πολωνία είναι ο σηµαντικότερος παραγωγός µήλων σε επίπεδο ΕΕ. Η φετινή εγχώρια παραγωγή µήλων αναµένεται να είναι λίγο µικρότερη από 3 εκ. τόνους, έναντι 3,2 εκ. τόνων το 2014, λόγω της καλοκαιρινής ανοµβρίας που έπληξε τις καλλιέργειες. [www.thenews.pl] EOZ Katowice Η Ειδική Οικονοµική Ζώνη του Katowice (KSSE) αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή ειδική οικονοµική ζώνη στο πλαίσιο της έρευνας fdi Global Free Zones of the Year 2015 των Financial Times. Η συγκεκριµένη ΕΟΖ φιλοξενούσε 230 επενδυτές το Εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων Σύµφωνα µε στοιχεία του κλαδικού φορέα Polbisco, η αξία των εξαγωγών του κλάδου σοκολατοποιίας και ζαχαρωδών προϊόντων αναµένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. το Στο α εξάµηνο τ.έ. η αξία των εξαγωγών σοκολάτας και προϊόντων µε βάση το κακάο αυξήθηκε κατά 10%, ανερχόµενη στα 532,4 εκ.. Η αξία των εξαγωγών άλλων ζαχαρωδών (συµπ. λευκής σοκολάτας) αυξήθηκε κατά 12%, ανερχοµένη στα 139 εκ.. Τα πολωνικά ζαχαρώδη εξάγονται κυρίως στο Ην. Βασίλειο και τη Γερµανία, χώρες µε πολωνική οµογένεια. Κατά τα λοιπά, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Κίνα αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, από 37 η πέρυσι. Συνεργασία Huawei Πολυτεχνείου Kielce Η κινεζική επιχείρηση του κλάδου ΤΠΕ Huawei και το Πολυτεχνείο του Kielce πρόκειται να υπογράψουν συµφωνία συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συµφωνίας, φοιτητές του πολωνικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση στον κινεζικό κολοσσό και ειδικοί της επιχείρησης θα επισκέπτονται το πολυτεχνείο µεταφέροντας τεχνογνωσία. 3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς Οικονοµικός αντίκτυπος βουλευτικών εκλογών Κατά τις τελευταίες ηµέρες της προεκλογικής περιόδου (βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στις 25/10) σηµειώθηκε η µεγαλύτερη υποτίµηση του πολωνικού Ζλότυ έναντι του Ευρώ (σχεδόν 4,30 / 1) και του Ελβετικού Φράγκου (3,93 / 1) από τις αρχές του έτους. Οι εν λόγω διακυµάνσεις αποδόθηκαν αφενός µεν στην ενίσχυση του Ευρώ έναντι των νοµισµάτων όλων των αναδυόµενων οικονοµιών, αφετέρου δε στις πληροφορίες σχετικά µε πρόγραµµα χρηµατοδότησης επενδύσεων ύψους 350 δισ. Ζλότυ σε βάθος εξαετίας (TLTRO: Targeted longer-term refinancing operations) που προτίθεται να υλοποιήσει το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης PiS, που αναδείχθηκε πρώτο στις εκλογές (37,6%), όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η υλοποίηση ενός προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας, όπως αυτό που φαίνεται να σχεδιάζει το PiS, θα προϋπέθετε τη χρησιµοποίηση εργαλείων της Κεντρικής Τραπέζης NBP, η οποία διατηρεί όµως την ανεξαρτησία της από την Κυβέρνηση. Πάντως, αµέσως µετά τις εκλογές της 25/10, η ισοτιµία σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο των PLN 4,27 / EUR 1, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τον σχηµατισµό κυβέρνησης το συντοµότερο δυνατό. Πέραν αυτών, ο ιοικητής της NBP Marek Belka εξέφρασε µετεκλογικά την ανησυχία του αναφορικά µε τα σχέδια του PiS για την αναδιάρθρωση ενυπόθηκων δανείων ελβετικού φράγκου, την επιβολή φορολογίας στις τράπεζες και πιθανές απόπειρες «καθοδήγησης» των ενεργειών της ΝΒΡ µε στόχο την παροχή ρευστότητας. Το PiS έχει προτείνει, επίσης, την επιβολή φόρου στις µεγάλες αλυσίδες λιανεµπορίου µε στόχο την είσπραξη περίπου 3,5 δισ. Ζλότυ. Πάντως, ο οίκος Fitch εξέφρασε την άποψη ότι η εκλογική νίκη του PiS δεν θα επηρεάσει απαραίτητα αρνητικά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. [www.thenews.pl] Εταιρείες νέων τεχνολογιών 19 ταχέως αναπτυσσόµενες πολωνικές επιχειρήσεις του κλάδου νέων τεχνολογιών περιλαµβάνονται στην κατάταξη Deloitte Technology Fast 50 για την Κεντρική Ευρώπη. Τη δεύτερη θέση της εν λόγω κατάταξης καταλαµβάνει η SkyCash Poland, ενώ στην ίδια λίστα συναντώνται, µεταξύ άλλων, οι Netguru (5 η ), Traffic Trends (10 η ) και Code Wise. Οι επιχειρήσεις της λίστας δραστηριοποιούνται στους τοµείς λογισµικού, hardware, επικοινωνιών, ΜΜΕ και πράσινης τεχνολογίας. Για την κατάταξή τους λαµβάνεται υπ όψιν ο ρυθµός αύξησης των εσόδων τους κατά την τελευταία τετραετία. 3

4 Αφορολόγητο Σε συνέχεια σχετικών ενεργειών του Πολωνού Συνηγόρου του Πολίτη, το Συνταγµατικό ικαστήριο απεφάνθη ότι το σηµερινό αφορολόγητο των Ζλότυ είναι αντισυνταγµατικό και θα παύσει να ισχύει από Σύµφωνα µε το σκεπτικό του δικαστηρίου, το αφορολόγητο των Ζλότυ, που έχει υπολογιστεί µε βάση οικονοµικά δεδοµένα του έτους 2006, δε λαµβάνει υπ όψιν το σηµερινό επίπεδο στοιχειώδους συντήρησης (subsistence level) των Ζλότυ κατ έτος. Σηµειώνεται ότι ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της ηµοκρατίας Andrzej Duda εξέφρασε προεκλογικά την πρόθεση να δροµολογήσει την αύξηση του αφορολογήτου στα Ζλότυ, αύξηση που θα µπορούσε να «στοιχίσει» στον κρατικό προϋπολογισµό περίπου 7 δισ. Ζλότυ και στην τοπική αυτοδιοίκηση άλλα τόσα. Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας A. Duda διόρισε τα 87 µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ανάπτυξης (Narodowa Rada Rozwoju), το οποίο θα έχει συµβουλευτικό ρόλο και το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 16/10 τ.έ.. Μέλη του Συµβουλίου είναι οικονοµολόγοι, πανεπιστηµιακοί, πολιτικοί και δηµοσιογράφοι µε διαφορετικές (ιδεολογικές) καταβολές. Η αποστολή του συλλογικού οργάνου συνίσταται στην παροχή γνωµοδοτήσεων, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων για την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την υποστήριξη των νοµοθετικών πρωτοβουλιών του Πτ. Συµβούλιο Κοινωνικού ιαλόγου Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας A. Duda διόρισε τα 59 µέλη του Συµβουλίου Κοινωνικού ιαλόγου (RDS) που θα αντικαταστήσει την Τριµερή Επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας διεξαγόταν µέχρι πρότινος ο διάλογος µεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών, των συνδικάτων των εργαζοµένων και της κυβέρνησης. Στο Συµβούλιο εκπροσωπούνται οι 4 µεγάλες ενώσεις εργοδοτών (6 µέλη έκαστη), τα τρία συνδικάτα εθνικής εµβέλειας (8 µέλη έκαστο), η Κυβέρνηση (8 µέλη), η Προεδρία της ηµοκρατίας (1 µέλος), η Κεντρική Τράπεζα ΝΒΡ (1 µέλος) και η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία GUS (1 µέλος). Την πρώτη εκ περιτροπής και δωδεκάµηνης διάρκειας προεδρία του οργάνου ανέλαβε ο επικεφαλής του σωµατείου εργαζοµένων «Αλληλεγγύη» κ. Piotr Duda. Παραγωγή πουλερικών Η παραγωγή πουλερικών που προορίζονται για σφαγή αυξήθηκε κατά 12% στο α εξάµηνο τ.έ. σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, ανερχόµενη στους 1,4 εκ. τόνους, αναµένεται δε να αυξηθεί κατά 7% ακόµη µέχρι το τέλος του Η αύξηση αποδίδεται στην κερδοφορία του κλάδου και τις καλές προοπτικές των εξαγωγών. Εκτιµάται ότι η συνολική φετινή παραγωγή θα είναι της τάξης των 2,9 εκ. τόνων (+10%) ενώ για το 2016 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της τάξης του 10%. Στο α οκτάµηνο τ.έ. εξήχθησαν τόνοι ζωντανών ζώων, κρέατος και προϊόντων πουλερικών (+15%). Αν και κύριοι προορισµοί παρέµειναν οι χώρες της ΕΕ, οι εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ κινούνται αυξητικά, χάρις στις ανταγωνιστικές τιµές των πολωνικών προϊόντων. Οι φετινές εξαγωγές αναµένεται να ξεπεράσουν τους 1 εκ. τόνους (+17%). Η εγχώρια κατανάλωση αυξάνεται σταθερά τα τελευταία έτη, καθώς τα προϊόντα πουλερικών είναι φθηνότερα σε σχέση µε τα προϊόντα χοιρινού και βόειου κρέατος, θεωρούνται υγιεινά και µαγειρεύονται εύκολα. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση αυξήθηκε στα 28,2 κιλά το 2014, από 26,5 κιλά το 2013, µε προοπτική περαιτέρω αύξησης στα 29,5 κιλά το [ARR, GUS] Πολωνική Γεωργία Η πολωνική αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά 30% τα τελευταία οκτώ έτη και κατά 40% από το 2004, έτος ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Τα πολωνικά αγροδιατροφικά προϊόντα εξάγονται σε 73 χώρες εκτός ΕΕ. Η χώρα είναι σήµερα ο µεγαλύτερος προµηθευτής πουλερικών, µήλων, µαύρων φραγκοστάφυλων, µανιταριών, τριτικάλε και λάχανων σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης ο δεύτερος σηµαντικότερος προµηθευτής σίκαλης, βρώµης και φράουλας και ο τρίτος σηµαντικότερος προµηθευτής ζαχαρότευτλων, σίτου, κράµβης, πατάτας, κουνουπιδιών και κρεµµυδιών στην ΕΕ. Η χώρα αξιοποίησε όλες τις διαθέσιµες αγροτικές χρηµατοδοτήσεις της δηµοσιονοµικής περιόδου της ΕΕ. Στη διάρκεια αυτών των ετών και µε τη βοήθεια των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων, οι Πολωνοί αγρότες αγόρασαν αγροτικά µηχανήµατα, κτίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν περισσότερα από 3,6 εκ. κτήρια και πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις από παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων. Στο 4

5 ίδιο διάστηµα, διπλασιάστηκαν τα αγροκτήµατα οικολογικής-βιολογικής καλλιέργειας και ο αριθµός των κατοίκων της υπαίθρου µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά µειώθηκαν οι δηµόσιες δαπάνες για την πρωτογενή παραγωγή (από 3% σε 2% του ΑΕΠ) στη βάση των κατευθύνσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. [Υπουργείο Γεωργίας] Πτωχεύσεις επιχειρήσεων Συνολικά 745 επιχειρήσεις εκτιµάται ότι θα πτωχεύσουν το 2016, έναντι εκτιµήσεων για 775 φέτος και έναντι επιβεβαιωµένων στοιχείων για 838 πτωχεύσεις το Οι περισσότερες πτωχεύσεις του 2016 είναι πιθανό να αφορούν πολωνικές επιχειρήσεις των κλάδων κατασκευών και τροφίµων. Οι κύριες απειλές για τη χρηµατοοικονοµική ρευστότητα των επιχειρήσεων αναµένεται ότι θα προέλθουν από εξωγενείς παράγοντες, όπως ο ρυθµός ανάκαµψης της Ευρωζώνης, η παγκόσµια αγορά βασικών εµπορευµάτων και η επιβράδυνση αρκετών µεγάλων οικονοµιών. [Coface, Euler Hermes] Αλλαντικά Οι Πολωνοί καταναλωτές στρέφονται σταδιακά µακριά από τα φθηνά αλλαντικά και προτιµούν ολοένα και περισσότερο ακριβότερα προϊόντα καλύτερης ποιότητας. Έτσι, η ζήτηση για φθηνά αλλαντικά ενδέχεται να µειωθεί κατά 2-3% τα επόµενα έτη. Η µέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών ήταν 24,4 κιλά το 2014 (- 1% σε σύγκριση µε το 2013 και -15% σε σύγκριση µε το 2008). Στο α εξάµηνο τ.έ. οι Πολωνοί ξόδεψαν 3,6 δισ. Ζλότυ (-3,1%) για την αγορά προϊόντων της συγκεκριµένης κατηγορίας. [Rzeczpospolita, GUS, GFK] 4. Ενέργεια Πρωτόκολλο Κυότο Ο Πτ Andrzej Duda επέλεξε να µην ολοκληρώσει τις νοµικές ενέργειες που απαιτούντο για την υιοθέτηση τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Κυότο αναφορικά µε την προθεσµία συµµόρφωσης των συµβαλλοµένων µερών στο θέµα των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε την αιτιολογία ότι η Πολωνία χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειµένου να αναλύσει τον πιθανό αντίκτυπο των εν λόγω δεσµεύσεων στην οικονοµία της. Η επίµαχη τροποποίηση (που συµφωνήθηκε στη Ντόχα το 2012) προβλέπει παράταση της περιόδου προσαρµογής έως το 2020, ενώ η Πολωνία έχει ήδη ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις της περιόδου Καθώς η οικονοµία της είναι εξαρτηµένη από τον ρυπογόνο άνθρακα ως προς την παραγωγή ενέργειας, οι πιθανές επιπτώσεις της εφαρµογής της συµφωνίας της Ντόχα προβληµατίζουν την ηγεσία της Πολωνίας. Σηµειώνεται ότι τόσο ο προσφάτως εκλεγείς Πτ όσο και το κόµµα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας (PiS) που αναδείχθηκε στις εκλογές της 25/10 έχουν ταχθεί υπέρ της επαναδιαπραγµάτευσης πολωνικών δεσµεύσεων σε επίπεδο ΕΕ που κρίνονται ως ασύµβατες µε τα εθνικά συµφέροντα. ΑΠΕ Το µερίδιο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να ανέλθει στο 38% έως το 2030, σύµφωνα µε στοιχεία της έρευνας REmap 2030 RENEWABLE ENERGY PROSPECTS FOR POLAND του IRENA, που εκπονήθηκε σε συνεργασία µε το πολωνικό Υπουργείο Οικονοµίας. Η βιοµάζα αναµένεται να παραµείνει σηµαντικότερη ανανεώσιµη πηγή, ακολουθούµενη από τα αιολικά πάρκα (κυρίως της Βαλτικής). Μιλώντας σε εκδήλωση παρουσίασης της προαναφερθείσας έρευνας, η Υφυπουργός Οικονοµίας Ilona Antoniszyn-Klik παρατήρησε ότι έως το 2020 η χώρα αναµένεται να αυξήσει το µερίδιο των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό µείγµα στο 15%, από 12% σήµερα. 5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις Έκθεση HORECA / GASTROFOOD / ENOEXPO Στο διάστηµα 4-6 Νοεµβρίου 2015 πρόκειται να λάβει χώρα στην Κρακοβία η εµπορική έκθεση του κλάδου εστίασης, τροφίµων και οινοποιίας HORECA / GASTROFOOD / ENOEXPO. Espersen Η δανική Espersen πρόκειται να µεταφέρει δραστηριότητές της που αφορούν την επεξεργασία ιχθυηρών από την Κίνα στην Πολωνία. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας µπακαλιάρου στο Koszalin της Β. Πολωνίας. [Puls Biznesu] 5

6 PLAY Ο όµιλος Olympia, συµφερόντων Πάνου Γερµανού, ανακοίνωσε την κατοχύρωση φάσµατος 4G από την πολωνική θυγατρική του Play (P4), εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Οι άδειες κατοχυρώθηκαν στις περιοχές των 800MHz και 2.6GHz, κατόπιν σχετικής δηµοπρασίας, που διενήργησε η Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (UKE). Η αξία της επένδυσης ανέρχεται στα 400 εκατ.. Η εταιρεία, που διαθέτει ήδη φάσµα 4G, θα έχει δικαίωµα χρήσης των παραπάνω συχνοτήτων για 15 έτη. Η PLAY είναι η τέταρτη µεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία, µε µερίδιο αγοράς 22% και 13 εκ. συνδροµητές. AEGEAN Η αεροπορική εταιρεία Aegean ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει το 2016 την Κρακοβία στο δίκτυο πτήσεών της από την Αθήνα. Μετρό Βαρσοβίας Η τουρκική Gülermak θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της επέκτασης του µετρό της Βαρσοβίας προς τα δυτικά (3,4 χλµ., σταθµοί Rondo Daszynskiego, Wolska, Moczydło, Księcia Janusza) και η ιταλική Astaldi SpA θα αναλάβει το έργο της επέκτασης του ίδιου µετρό προς τα βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης (3,12 χλµ.). Οι προσφορές της Gülermak (1,47 δισ. Ζλότυ) και της Astaldi (1,06 δισ. Ζλότυ) ήταν οι πλέον συµφέρουσες και ανταγωνιστικότερες εκείνων των Metrostav Poland και Budimex. [Metro Warszawskie] 6

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 16 (14.09.2015 30.09.2015)

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 16 (14.09.2015 30.09.2015) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warszawa Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64 WWW: www.agora.mfa.gr/pl101 Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 19 (22/10 4/11/2014)

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 19 (22/10 4/11/2014) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warszawa Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64 WWW: www.agora.mfa.gr/pl101 Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ1 6... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ Λ Ο Μ Κ Η Σ

Ζ1 6... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ Λ Ο Μ Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 7:16 τιµ ι ΠΟ ΑΝ: Ενηµερωτικό Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΟΛΩΝΙΑΣ Συντάκτες Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

tel. 0048 22 622 94 60 fax. 0048 22 622 94 64 Βαρσοβία, 24 Μαϊου 2011 Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr ΑΠΦ 3015/ ΑΣ 115 Προς : ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση

tel. 0048 22 622 94 60 fax. 0048 22 622 94 64 Βαρσοβία, 24 Μαϊου 2011 Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr ΑΠΦ 3015/ ΑΣ 115 Προς : ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ tel. 0048 22 622 94 60 fax. 0048 22 622 94 64 Βαρσοβία, 24 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 15 (29.08.2015 13.09.2015)

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 15 (29.08.2015 13.09.2015) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warszawa Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64 WWW: www.agora.mfa.gr/pl101 Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ιούνιος 2010 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 2 Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 19 Μαίου 2015 1:07 µµ info FW: Ενηµερωτικό Οικονοµικό ελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόµενα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονοµικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ti Σ Αριθ. Πρωτ.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ti Σ Αριθ. Πρωτ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Αποστολή: ευτέρα, 20 Ιουλίου 2015 9:02 πµ Προς: ί ηfο Θέµα: ΕΝ: Ενηµερωτικό Γεωργικό ελτίο Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 1. Επιχειρηµατικές ειδήσεις...

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 1. Επιχειρηµατικές ειδήσεις... ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα Οικονοµικές ειδήσεις.. 1 Επιχειρηµατικές ειδήσεις...6 Εµπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝ ΟΡΑΣ Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής Τεύχος 168, Ιανουάριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους,

Διαβάστε περισσότερα

1 !"#!!$%&'( &+8-! *+$"!,-""#-"#./-". %+*5"#5#.0/!9/":!"#!."$%&'61ω"-"0ω!2342 "$%&'01!2342 "")!""#!

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Έκθεση 2012 Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο επί καταστάσεως κυπριακής οικονοµίας και αναπτύξεως των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ελλάδος - Κύπρου Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία ηµοσιονοµική Προσαρµογή Η ηµοσιονοµική Προσαρµογή συνεχίζεται και το 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Ιούλιος 2015 Πίνακας περιεχομένων ΡΩΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr, Web: www.agora.mfa.gr/russia

E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr, Web: www.agora.mfa.gr/russia ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 2009-2010 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A Έκθεση 2013 Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο επί καταστάσεως κυπριακής οικονομίας και αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος - Κύπρου Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα