ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ποιός θέλει να εξερευνήσει τα µονοπάτια ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ: 1. Κάθε Λυκόπουλο κρατά στα χέρια του ένα αριθµό, µε τον οποίο µετά από κλήρωση µπορεί να παίξει στο παιχνίδι. 2. Κάθε Λυκόπουλο κρατά στα χέρια του τέσσερις κάρτες, διαφορετικού χρώµατος η κάθε µια, µε τις οποίες µπορεί να βοηθήσει το Λυκόπουλο που παίζει για την βοήθεια της Αγέλης. 3. Κάθε Λυκόπουλο που παίζει έχει τρεις βοήθειες: α) Βοήθεια της Αγέλης β) Βοήθεια των Βαθµοφόρων γ) Κάθε Λυκόπουλο µπορεί να παίξει µόνο µια φορά. 5. Το παιχνίδι περιλαµβάνει απαιτήσεις Α Αστέρι, Β Αστέρι. 6. Ανάλογα µε το Λυκόπουλο θα εξετάζονται οι ανάλογες απαιτήσεις. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Η Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείται από παιδιά ηλικίας Α: 7-11 χρόνων Β: 8-10 χρόνων Γ: 6-10 χρόνων : 7-12 χρόνων 2. Βαθµοφόροι της Αγέλης ονοµάζονται Α: Τα Λυκόπουλα Β: Οι Πρώτοι της Αγέλης Γ: Οι Βοηθοί της Αγέλης : Οι Υπαρχηγοί και ο Αρχηγός της Αγέλης 3. ΑΚΕΛΑΣ είναι Α: Ένας υπαρχηγός της Αγέλης Β: Ένας πρώτος της Αγέλης Γ: Ο Αρχηγός της Αγέλης : Ένας Βοηθός της Αγέλης 4. Ο Νόµος των Λυκοπούλων αρχίζει Α: Το Λυκόπουλο νοιάζεται για τους άλλους Β: Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο Γ: Το Λυκόπουλο κάνει κάθε µέρα µια καλή πράξη : Κανένα από τα πιο πάνω 5. Ποιό από τα πιο κάτω δεν περιλαµβάνεται στην Υπόσχεση των Λυκοπούλων Α: Υπόσχοµαι να προσπαθώ Β: να είµαι πιστός στο Θεό Γ: να κάνω κάθε µέρα µια καλή πράξη : να αγαπώ την Πατρίδα µου 6. Όταν ο Βαθµοφόρος µας υψώσει το δεξί χέρι του ψηλά, αυτό σηµαίνει ότι Α: Πρέπει να σταθούµε προσοχή Β: Πρέπει να σταθούµε ανάπαυση Γ: Πρέπει να κάνουµε κύκλο : Πρέπει να τον χαιρετήσουµε

2 7. Για να σταθούµε ανάπαυση, ο Βαθµοφόρος µπροστά µας Α: Στέκεται προσοχή Β: Έχει το δεξί του χέρι προς τα δεξιά Γ: Έχει το δεξί του χέρι προς τα πάνω : Έχει και τα δυο του χέρια ανοικτά 8. Όταν ο Βαθµοφόρος µας έχει και τα δυο του χέρια µπροστά στην πρόταση, αυτό σηµαίνει ότι Α: Πρέπει να κάνουµε κύκλο Β: Πρέπει να σταθούµε προσοχή Γ: Πρέπει να κάνουµε εξάδες : Πρέπει να τρέξουµε µακριά 9. Όταν οι Βαθµοφόροι µας φωνάζουν Πάντα Πάντα Πάντα αυτό σηµαίνει ότι Α: Πρέπει να καθίσουµε κάτω Β: Πρέπει να τρέξουµε µακριά Γ: Πρέπει να τρέξουµε κοντά τους : Πρέπει να φωνάξουµε την κραυγή µας 10. Όταν οι Βαθµοφόροι µας φωνάζουν Πάντα αυτό σηµαίνει ότι Α: Πρέπει να πηδήξουµε ψηλά Β: Πρέπει να απαντήσουµε ΠΡΟΘΥΜΟΙ Γ: Πρέπει να κάνουµε εξάδες Γ: Πρέπει να σφυρίξουµε 11. Η Μεγάλη Κραυγή είναι Α: Ένας χαιρετισµός προς τα Λυκόπουλα Β: Ένας χαιρετισµός προς τον Ακέλα Γ: Ένας χαιρετισµός προς τον Α.Σ. : Ένας χαιρετισµός προς τους Βαθ/ρους 12. Η Μεγάλη Κραυγή γίνεται µόνο Α: Από τον Ακέλα Β: Από τους Υπαρχηγούς Γ: Από όλους τους Βαθ/ρους : Από τους Βοηθούς 13. Η Μεγάλη Κραυγή γίνεται µόνο Α: Από όλα τα Λυκόπουλα Β: Από όλα τα Λυκόπουλα που έχουν δώσει Υπόσχεση Γ: Από όλα τα Λυκόπουλα που φορούν πλήρη στολή : Από όλα τα Λυκόπουλα που έχουν δώσει Υπόσχεση και φορούν πλήρη στολή 14. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Κραυγής τα Λυκόπουλα φωνάζουν ρυθµικά Α: Ακέλα πρόθυµοι πάντα για το καλό Β: Ακέλα για το καλό Γ: Ακέλα πρόθυµοι πάντα : Ακέλα πάντα πρόθυµοι για το καλό 15. Το Λυκόπουλο που ορίζεται για να κάνει έπαρση της σηµαίας Α: Αφήνει το καπελάκι του κάτω στο έδαφος Β: Αφήνει το καπελάκι του κάτω στο έδαφος µπροστά στον ιστό Γ: Φορά το καπελάκι του : Κρατά το καπελάκι του στο χέρι του

3 16. Το Λυκόπουλο που ορίζεται για να κάνει έπαρση το σηµαιάκι της Αγέλης Α: Αφήνει το καπελάκι του κάτω στο έδαφος Β: Αφήνει το καπελάκι του κάτω στο έδαφος µπροστά στον ιστό Γ: Φορά το καπελάκι του : Κρατά το καπελάκι του στο χέρι του 17. Όταν κάνουµε έπαρση της σηµαίας Α: Στεκόµαστε ανάπαυση Β: Καθόµαστε κάτω στο έδαφος Γ: Χοροπηδούµε : Στεκόµαστε προσοχή 18. Όταν κάνουµε έπαρση το σηµαιάκι της Αγέλης Α: Τραγουδούµε Β: Λέµε την κραυγή της Αγέλης Γ: Λέµε την κραυγή του συστήµατος : Λέµε τον Εθνικό ύµνο 19. Όταν κάνουµε έπαρση την Ελληνική σηµαία Α: Τραγουδάµε Β: Λέµε την κραυγή της Αγέλης Γ: Λέµε την κραυγή του συστήµατος : Λέµε τον Εθνικό ύµνο 20. Όταν κάνουµε έπαρση την Ελληνική σηµαία Α: Χαιρετούµε προσκοπικά Β: ε χαιρετούµε Γ: Κουνούµε το καπελάκι µας Γ: Κουνούµε το χέρι µας 21. Όταν κάνουµε έπαρση το σηµαιάκι της Αγέλης Α: Χαιρετούµε προσκοπικά Β: ε χαιρετούµε Γ: Κουνούµε το καπελάκι µας : Λέµε την κραυγή µας 22. Όταν κάνουµε υποστολή της ελληνικής σηµαίας Α: Λέµε τον Εθνικό ύµνο Β: Χαιρετούµε Γ: Λέµε τον Εθνικό ύµνο και χαιρετούµε : Στεκόµαστε µόνο προσοχή 23. Όταν κάνουµε υποστολή το σηµαιάκι της Αγέλης Α: Στεκόµαστε προσοχή Β: Στεκόµαστε προσοχή και χαιρετούµε Γ: Λέµε την κραυγή µας : Λέµε τον Εθνικό ύµνο 24. Όταν κάνουν χειραψία οι πρόσκοποι χρησιµοποιούν πάντα Α: Το δεξί χέρι Β: Και τα δύο Γ: Το Αριστερό χέρι : Κανένα

4 1. Ποιά είναι η Κυριακή Προσευχή Α: Το Βασιλεύ Ουράνιε Β: Το Πιστεύω Γ: Το Πάτερ Ηµών : Το Αναστάς ο Ιησούς 2. Ο Μυστικός είπνος έγινε Α: Την Μεγάλη Τρίτη Β: Την Μεγάλη ευτέρα Γ: Την Μεγάλη Πέµπτη : Την Μεγάλη Τετάρτη 3. Η σταύρωση έγινε Α: Την Μεγάλη Τρίτη Β: Την Μεγάλη ευτέρα Γ: Την Μεγάλη Πέµπτη : Την Μεγάλη Τετάρτη 4. Η Ταφή του Χριστού έγινε Α: Την Μεγάλη Παρασκευή Β: Την Μεγάλη ευτέρα Γ: Την Μεγάλη Πέµπτη : Την Μεγάλη Τετάρτη 5. Η Ανάσταση έγινε Α: Την Μεγάλη Τρίτη Β: Το Μεγάλο Σάββατο Γ: Την Μεγάλη Πέµπτη : Την Μεγάλη Τετάρτη 6. Ποιός δεν ήταν Απόστολος Α: Ο Ιωάννης Β: Ο Γιώργος Γ: Ο Θωµάς : Ο Αντρέας 7. Ποιός έγραψε τον Εθνικό ύµνο Α: Ο Ευαγόρας Παλλικαρίδης Β: Ο Οδυσσέας Ελύτης Γ: Ο ιονύσιος Σολωµός : Ο Σεφέρης 8. Ποιός µελοποίησε τον Εθνικό ύµνο Α: Ο Ευαγόρας Παλλικαρίδης Β: Ο Θεοδωράκης Γ: Ο Τσιτσάνης : Ο Νικόλαος Μάντζαρος 9. Ποιός από τους πιο κάτω δεν είναι Κυπριακός Παραδοσιακός χορός Α: Συρτός Β: Τσάµικο Γ: Αντικριστοί : Σούστα 10. Ποιός είναι ο ήµαρχος Λευκωσίας Α: Λέλλος ηµητριάδης Β: Αντρέας Χ Λοϊζου Γ: Αντρέας Κλεάνθους : Γλαύκος Κληρίδης

5 11. Ποιός είναι ο ήµαρχος Αγίου οµετίου Α: Λέλλος ηµητριάδης Β: Αντρέας Χ Λοϊζου Γ: Αντρέας Κλεάνθους : Γλαύκος Κληρίδης 12. Ποιός ίδρυσε τον παγκόσµιο Προσκοπισµό Α: Ο Λόρδος Μπέιτεν Πάουελ Β: Η λαίδη Όλαβ Μπέιτεν Πάουελ Γ: Ο Ν Λανίτης : Ν Νικολαϊδης 13. Πότε ιδρύθηκε ο Προσκοπισµός Α: 1905 Β: 1904 Γ: 1906 : Πότε ιδρύθηκε ο Προσκοπισµός στην Κύπρο Α: 1907 Β: 1913 Γ: 1910 : Σε ποιό Προσκοπικό Σύστηµα ανήκεις Α: 75 Β: 275 Γ: 71 : Πώς έλεγαν το µαύρο πάνθηρα στην ιστορία του Μόγλη Α: Μπαλού Β: Καα Γ: Σηρ Χάν : Μπακίρα 17. Πώς έλεγαν την αρκούδα στην ιστορία του Μόγλη Α: Μπαλού Β: Καα Γ: Σηρ Χάν : Μπακίρα 18. Πώς έλεγαν το φίδι στην ιστορία του Μόγλη Α: Μπαλού Β: Καα Γ: Σηρ Χάν : Μπακίρα 19. Πώς έλεγαν τον τίγρη στην ιστορία του Μόγλη Α: Μπαλού Β: Καα Γ: Σηρ Χάν : Μπακίρα 20. Πώς έλεγαν τον ελέφαντα στην ιστορία του Μόγλη Α: Κιγκ Λούη Β: Στρατηγό Χάθη Γ: Ακέλα : Ράκξα

6 21. Πώς έλεγαν τον βασιλιά των πίθηκων στην ιστορία του Μόγλη Α: Κιγκ Λούη Β: Στρατηγό Χάθη Γ: Ακέλα : Ράκξα 22. Πώς έλεγαν τον αρχηγό της αγέλης στην ιστορία του Μόγλη Α: Κιγκ Λούη Β: Στρατηγό Χάθη Γ: Ακέλα : Ράκξα 23. Πώς έλεγαν τη λύκαινα που µεγάλωσε τον Μόγλη; Α: Κιγκ Λούη Β: Στρατηγό Χάθη Γ: Ακέλα : Ράκξα 24. Σε ποιά ειδικότητα του Κυπριακού προσκοπισµού ανήκει το δικό µας σύστηµα; Α: Πρόσκοποι Β: Αεροπρόσκοποι Γ: Ναυτοπρόσκοποι : Κανένα 25. Πώς έλεγαν τον ελέφαντα στην ιστορία του Μόγλη; Α: Κιγκ Λούη Β: Στρατηγό Χάθη Γ: Ακέλα : Ράκξα 26. Τι χρώµα πουκάµισο φορούν οι Αεροπρόσκοποι; Α: Γαλάζιο Β: Πράσινο Γ: Μπλε : Άσπρο 27. Τι χρώµα πουκάµισο φορούν οι Πρόσκοποι; Α: Γαλάζιο Β: Πράσινο Γ: Μπλε : Άσπρο 28. Πότε γιορτάζουµε την ηµέρα Σκέψεως; Α: 22 Φεβρουαρίου Β: 22 Μαρτίου Γ: 22 Ιανουαρίου : 22 Απριλίου 29. Τι γιορτάζουµε την ηµέρα Σκέψεως; Α: Τα γενέθλια του ιδρυτή µας Β: Την ονοµαστική γιορτή του ιδρυτή µας Γ: Τα γενέθλια του προσκοπισµού : Τα γενέθλια του συστήµατός µας 30. Πού βρίσκεται το Παγκόσµιο Προσκοπικό Γραφείο; Α: Γενεύη Β: Ζυρίχη Γ: Βέρνη : Αγγλία

7 31. Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι δέντρο; Α: Λεµονιά Β: Αχλαδιά Γ: Τριανταφυλλιά : Πορτοκαλιά 32. Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι λουλούδι; Α: Ζίνια Β: Κατιφές Γ: Ακακία : Νάρκισσος 33. Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι πούλι; Α: Αετός Β: Γυρίνος Γ: Γλάρος : Λελέκι 34. Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι ψάρι; Α: Βάτραχος Β: Σουπιά Γ: Καλαµάρι : Μαρίδα 35. Ποιός από τους πιο κάτω κινδύνους δεν απειλεί το περιβάλλον; Α: Πυρκαγιά Β: Ηλεκτροπληξία Γ: Πληµµύρες : Χηµικά απόβλητα 36. Το Μετεωρολογικό ελτίο µας δίνει πληροφορίες για Α: την κυκλοφορία στους δρόµους Β: καιρό Γ: ραδιόφωνο : τηλεόραση 37. Με ποιό από τους πιο κάτω τρόπους δεν µπορούµε να προβλέψουµε τον καιρό; Α: Σύννεφα Β: Φεγγάρι Γ: Χώµα : Ουρανό 38. Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι σύννεφο; Α: Θύσανοι Β: Στρωµατοσωρείτες Γ: Στρώµατα : Πουνέντες 39. Πόσα σηµεία έχει ένα ανεµολόγιο; Α: 8 Β: 5 Γ: 7 : Πόσα είναι τα πιο φωτεινά αστέρια της µεγάλης άρκτου; Α: 9 Β: 8 Γ:10 : 7

8 41. Ποιός από τους πιο κάτω δεν είναι αστερισµός; Α:Μικρή Άρκτος Β: Μεγάλη Άρκτος Γ: Κασσιόπεια : Λεβάντες 42. Σε ποιό αστερισµό βρίσκεται ο πολικός αστέρας; Α: Μικρή Άρκτος Β: Κασσιόπεια Γ: Σκορπιός : Πήγασος 43. Με το πολικό αστέρα βρίσκουµε πάντα Α: Το Βορρά Β: Το Νότο Γ: Την Ανατολή : Τη ύση 44. Οι φωλιές των µυρµηγκιών βλέπουν πάντα Α: στο Βορρά Β: στη ύση Γ: στην Ανατολή : στο Νότο 45. Τα καµπαναριά των εκκλησιών βρίσκονται πάντα Α: στο Βορρά Β: στη ύση Γ: στην Ανατολή : στο Νότο 46. Τι από τα πιο κάτω δεν χρειάζεται να παίρνουµε σε µια εκδροµή; Α: Καραβάνα Β: Φαρµακείο Γ: Πυξίδα : Κάλτσες 47. Σε ποιά πλευρά του δρόµου µπαίνουν τα ανιχνευτικά σηµεία; Α: δεξιά Β: µέση Γ: αριστερά : οπουδήποτε 48. Πόσα βήµατα απέχουν το ένα ανιχνευτικό από το άλλο; Α: Β: Γ: : Ποιό από τα πιο κάτω δεν ανήκει στην Λαϊκή µας τέχνη; Α: Υφαντική Β: Κεντητική Γ: Μεταλλοτεχνία : Υαλογραφία 50. Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι µέσο επικοινωνίας; Α:Computer Β: Ραδιόφωνο Γ: Εφηµερίδες : Τηλεόραση

9 51. Για να αισθάνεσαι κεφάτος και ζωηρός κάθε µέρα πρέπει να κοιµάσαι τουλάχιστο Α: 6 ώρες Β: 7 ώρες Γ: 9 ώρες : 12 ώρες 52. Για να αισθάνεσαι κεφάτος και ζωηρός κάθε µέρα πρέπει Α: να κοιµάσαι µε ανοικτό παράθυρο Β: να σκεπάζεσαι µε χοντρά σκεπάσµατα Γ: να κοιµάσαι µε λίγο ανοικτό το παράθυρο : να πηγαίνεις για ύπνο αργά 53. Για να είσαι γερός και δυνατός Α: να πλένεις το σώµα σου 2 φορές τη εβδοµάδα Β: να πλένεις τα δόντια σου 2 φορές την ηµέρα Γ: να πηγαίνεις στον οδοντίατρο κάθε 6 µήνες : να κοιµάσαι καλά 54. Για να είσαι γερός και δυνατός δεν πρέπει Α: να πίνεις λίγο νερό Β: να µην τρως πολλά γλυκά Γ: να παίζεις στο ύπαιθρο : να κοιµάσαι καλά 55. Ποιό από τα πιο κάτω δεν περιλαµβάνεται στους κινδύνους που αντιµετωπίζουµε στο σπίτι; Α: Κοφτερά ψαλίδια Β: Βρεγµένα ρούχα Γ: Στεγνά ρούχα : Απορρυπαντικά 56. Ποιό φαγητό δεν είναι πολύ υγιεινό; Α: Κρέας Β: Αυγά Γ: Ψάρι : Γάλα 57. Πόσες περίπου είναι οι βιταµίνες; Α: 10 Β: 12 Γ: 8 : Από τι δεν µπορεί να δηλητηριαστεί κάποιος; Α: Φαγητό Β: Άπλυτα φρούτα Γ: Καθαρό νερό : Παλιά φάρµακα 59. Τι είναι το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνεις όταν θα περιποιηθείς ένα τραύµα; Α: Πλένεις τα χέρια σου Β: Πλένεις την πληγή Γ: Πιέζεις την πληγή : Βάζεις βαµβάκι

10 60. Όταν περιποιείσαι κάποιον που έχει σπάσει η µύτη του βάσεις το κεφάλι του να γέρνει Α: ελαφρά προς τα πίσω Β: ελαφρά προς τα µπρος Γ: ελαφρά προς τα αριστερά : ελαφρά προς τα δεξιά 61. Όταν περιποιείσαι κάποιον που έχει σπάσει η µύτη του του λες Α: να φυσήξει τη µύτη του Β: να µη φυσήξει τη µύτη του Γ: να αφήσεις το αίµα να τρέχει : να στέκεται 62. Ένα φαρµακείο πρέπει να περιλαµβάνει Α: βαµβάκι Β: γάζες αποστειρωµένες Γ: επίδεσµο : µαχαίρι 63. Ένα φαρµακείο πρέπει να περιλαµβάνει Α: αντιβιοτική σκόνη Β: ψαλίδι Γ: αντηλιακή κρέµα : οινόπνευµα 64. Ένα φαρµακείο πρέπει να περιλαµβάνει Α: αλοιφή για τσιµπήµατα Β: 1-2 παραµάνες Γ: βελόνια : νόµισµα των 5 σεντ 65. Κανόνες ασφαλείας στην πισίνα Α: Τρέχω στην άκρη της πισίνας Β: εν σπρώχνω τους άλλους Γ: εν πηγαίνω βαθιά αν δεν ξέρω καλό κολύµπι : εν κολυµπώ πριν περάσει µια ώρα από την ώρα του φαγητού 66. Κανόνες ασφαλείας στην πισίνα Α: εν κολυµπώ µόνος µου Β: Μένω στο νερό όση ώρα θέλω Γ: Πριν πηδήσεις βεβαιώθου ότι δεν υπάρχει κανείς εκεί που θα πέσεις : Μη βουτάς σε άγνωστα νερά 67. Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι τρόπος κολύµβησης Α: Πρόσθιο Β: Κρόουλ Γ: Ύπτιο : Ανάσκελα 68. Ποιό από τα πιο κάτω δεν περιλαµβάνεται σε αγώνες στίβου; Α: 100 µέτρα Β: Ύψος Γ: Εµπόδια : Ποδηλατοδροµίες

11 69. Με ποιό κόµπο µπορούµε να δέσουµε δύο σκοινιά ίδιου πάχους; Α: Ποδόδεσµο Β: Σταυρόκοµπο Γ: Ψαλιδιά : Καντηλίτσα 70. Με ποιό κόµπο µπορούµε να δέσουµε δυο σχοινιά διαφορετικού πάχους; Α: Ψαρόκοµπος Β: Σταυρόκοµπος Γ: Ψαλιδιά : Ποδόδεσµο 71. Ποιός από τους πιο κάτω χρησιµεύει σαν σωστικός κόµπος; Α: Καντηλίτσα Β: Σταυρόκοµπος Γ: Ποδόδεσµο : Ψαλιδιά 72. Με ποιό κόµπο αρχίζουµε µια σύνδεση; Α: Ψαλιδιά Β: Σταυρόκοµπο Γ: Καντηλίτσα : Ψαρόκοµπος 73. Ποιός από τους πιο κάτω δεν είναι κώδικας επικοινωνίας; Α: Μορς Β: Κωφών Γ: Ναυτικός : Τυφλών 74. Πόσα πτυχία πρέπει να έχεις αποκτήσει για να πάρεις το πτυχίο προόδου; Α: 10 Β: 4 Γ: 8 : Πόσες απαιτήσεις πρέπει να περάσεις για να πάρεις το Α Αστέρι; Α: 25 Β: 23 Γ: 28 : Πόσες απαιτήσεις πρέπει να περάσεις για να πάρεις το Β Αστέρι; Α: 28 Β: 38 Γ: 18 : Πόσες απαιτήσεις πρέπει να περάσεις για να δώσεις υπόσχεση; Α: 7 Β: 9 Γ: 8 : Πόσα είναι όλα τα πτυχία; Α:32 Β: 28 Γ:30 : 34

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 71ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 71ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 71ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Κοντά στο ΦΥΛΛΟ 31 ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 71 ΟΥ Σ.Π.Κ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΡΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ 71 ον ΤΙΜΗΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου σου λείπουν κάποια γράμματα. Προσπάθησε να τα βρεις και να τα συμπληρώσεις.

Από τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου σου λείπουν κάποια γράμματα. Προσπάθησε να τα βρεις και να τα συμπληρώσεις. 1D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 1:05 μ.μ. Page 1 Από τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου σου λείπουν κάποια γράμματα. Προσπάθησε να τα βρεις και να τα συμπληρώσεις. Γεια σου! Είμαι το βιβλί

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου)

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφοι έµπνευσης (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφος 1"Η βουτιά της πάπιας"(*) Μέσα σε µια λίµνη κολυµπάει µια πάπια, πάνω στην ουρά της κάθεται

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μέρες Πριν Έρθεις

Οι Μέρες Πριν Έρθεις Οι Μέρες Πριν Έρθεις ( ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ) 1 η παράσταση 2002, Θέατρο του Νότου / Αµόρε. Σκηνοθεσία : Γιάννης Μόσχος. Σκηνικά κοστούµια : Ειρήνη Σαριµούτσου. Φωτισµοί : Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0005-02.indb 1 29/1/2013 12:27:00 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 Διάλογος 1. Δασκάλα: Καλημέρα, παιδιά! Είμαι η κυρία Μαρία. Πώς σας λένε; Μάρκος: Είμαι ο Μάρκος. Μαρίνα: Εγώ είμαι η Μαρίνα. Ελένη: Με λένε Ελένη. Σοφία: Κι εγώ είμαι η Σοφία.

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

Τα τραγούδια της παρέας. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άµφισσας Φλεβάρης 2010

Τα τραγούδια της παρέας. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άµφισσας Φλεβάρης 2010 Τα τραγούδια της παρέας Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άµφισσας Φλεβάρης 2010 Σελίδα 1 από 36 2 ο Γυµνάσιο Βούλας Οµάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Προστατευόµενες Περιοχές, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Λαδάς-Σπύρος Πολυζώης-Μίλτος Φαρμάκης Εξώφυλλο: Μυρσίνη Κατσαρέλη

Ηλίας Λαδάς-Σπύρος Πολυζώης-Μίλτος Φαρμάκης Εξώφυλλο: Μυρσίνη Κατσαρέλη Ηλίας Λαδάς-Σπύρος Πολυζώης-Μίλτος Φαρμάκης Εξώφυλλο: Μυρσίνη Κατσαρέλη Ένα μικρό ιστορικό: Οι βασικές από τις οδηγίες αυτές πρωτοεκδόθηκαν το 1991 για μια εκδρομή Εκπαίδευσης Στελεχών, που προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα Νικηφόρου Βρεττάκου Τα ποιήματα 1 2 ΤΑ ΤΡΥΠΙΑ ΧΕΡΙΑ 3 ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 31 Μαρτίου 1958 Νιώθω παράξενα σήμερα. Κάπως Έτσι περίπου: Όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς, νιώθω σα ν άνοιξα μια

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: ------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: ------------------------- Τάξη:--------- Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: ------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τα παιδιά: Να γνωρίσουν και

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Γ. Τσελίκας. Απ όσα θυμάμαι. Αυτοβιογραφία

Μάνος Γ. Τσελίκας. Απ όσα θυμάμαι. Αυτοβιογραφία Μάνος Γ. Τσελίκας Απ όσα θυμάμαι Αυτοβιογραφία ΑΘΗΝΑ 2010 Μάνος Γ. Τελίκας Απ όσα θυμάμαι Όπως τα δέντρα φυλάγουν τη μορφή του αγέρα κι ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί, έτσι και τα λόγια φυλάγουν τη μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις είναι εκείνες που καθορίζουν το αποτέλεσµα

Οι πράξεις είναι εκείνες που καθορίζουν το αποτέλεσµα TELIKES SELIDES 21-04-15 14:59 ÂÏ 1 ΠΑΣΧΑ 2015 σ12-13 Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη Οι πράξεις είναι εκείνες που καθορίζουν το αποτέλεσµα σ22-23 Ο Σταµάτης Μαλέλης µιλάει για το στίγµα της σ58-59 κατάθλιψης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ. Τεύχος 42 0,30 Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2009

ΝΕΑ. Τεύχος 42 0,30 Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2009 μηνύματα ΝΕΑ Τεύχος 42 0,30 Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2009 περιεχόμενα 03 І Μήνυμα Γενικής Εφόρου 04 І Στον ίδιο κόσμο ζούμε 05 І Special Olympics 2011 06 І Κλάδος Αστεριών 08 І Κλάδος Πουλιών 10 І Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 1995

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 1995 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 1995 Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορούν να αξιοποιηθούν στις ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος των Φυσικών Επιστημών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα σ όλα που συνέβηκαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η πίστη όσο και η θέληση μου, αλλά σίγουρα και η στήριξη των δικών μου ανθρώπων.

Μέσα σ όλα που συνέβηκαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η πίστη όσο και η θέληση μου, αλλά σίγουρα και η στήριξη των δικών μου ανθρώπων. Η δύναμη του ανθρώπου δεν έχει όρια Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αρχίζοντας θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης που μου δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας

Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας 24ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 24ο IOYNIOΣ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αγαπητά μας παιδιά, Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας έρχεται και φέτος

Διαβάστε περισσότερα

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια;

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ ΣΤΑΪΝΜΠΕΚ. γράμματα ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ. 24grammata.com

ΤΖΩΝ ΣΤΑΪΝΜΠΕΚ. γράμματα ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ. 24grammata.com ΤΖΩΝ ΣΤΑΪΝΜΠΕΚ ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ γράμματα ΤΖΩΝ ΣΤΑΪΝΜΠΕΚ ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ Μετάφραση ΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ γράμματα 1985 «Στην πόλη λένε την ιστορία του μεγάλου μαργαριταριού -πώς βρέθηκε και πώς χάθηκε ξανά. Λένε

Διαβάστε περισσότερα

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149 Á appleëùô ÁÔÓÂ, Tο βιβλίο αυτό σκοπό έχει να προσφέρει στους µικρούς µαθητές της B ηµοτικού κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έτσι σε κάθε ενότητα υπάρχουν: οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα