ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους και είναι µαθητές της Β Τάξης του ηµοτικού Σχολείου µέχρι το αργότερο να συµπληρώσουν το 11 ο και να πάνε στην ΣΤ Τάξη του ηµοτικού Σχολείου, εντάσσονται στην Αγέλη Λυκοπούλων (Α.Λ.). Τα µέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονοµάζονται Λυκόπουλα. Για να ονοµαστεί ένα παιδί Λυκόπουλο και να γίνει ενεργό Μέλος του Σ.Ε.Π. πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκόπουλου. 2. ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Κάθε Αγέλη Λυκοπούλων έχει δέκα (10) µέχρι τριάντα (30) Λυκόπουλα (ο ιδανικός αριθµός Λυκοπούλων ώστε τα πρόγραµµα της Αγέλης να παρέχει τα καλύτερα παιδαγωγικά αποτελέσµατα είναι από 18 µέχρι 24) και κατευθύνεται από τον ΑΡΧΗΓΟ ΑΓΕΛΗΣ (Α.Α.Λ.) και ένα (1) µέχρι τρεις (3) ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ ΑΓΕΛΗΣ (Υ.Α.Λ.). Για περισσότερα από είκοσι τέσσερα (24) παιδιά απαιτούνται δύο (2) Υπαρχηγοί. Η Αγέλη είναι ισότιµο τµήµα του Συστήµατος, συνεργάζεται µε την Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.) και την Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α.). Στην Α.Λ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Κοινότητας Ανιχνευτών (Α.Κ.Α.) και µε την έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος (Α.Σ.), για ορισµένες δραστηριότητες και µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες στα πλαίσια της προόδου τους, οι Ανιχνευτές του Συστήµατος. Κατά κανόνα κάθε Σύστηµα έχει µια Αγέλη Λυκοπούλων. Αν όµως ειδικές ανάγκες το επιβάλλουν, µπορεί να δηµιουργηθεί και δεύτερη Αγέλη. Η δεύτερη αυτή Αγέλη θ αποτελέσει τον πυρήνα ενός νέου Προσκοπικού Συστήµατος, µόλις τα µεγάλα Λυκόπουλα γίνουν Πρόσκοποι. Η Αγέλη Λυκοπούλων διαιρείται σε 2 6 ΕΞΑ ΕΣ. 3. ΕΞΑ Α Κάθε ΕΞΑ Α έχει 4 6 παιδιά και διαλέγει για δικό της διακριτικό ένα χρώµα που χαρακτηρίζει και την ονοµασία της Εξάδας. 4. ΠΡΩΤΟΣ Κάθε Εξάδα έχει για οδηγό της τον ΠΡΩΤΟ της Εξάδας, ο οποίος αναδεικνύεται από τα ίδια τα Λυκόπουλα της Εξάδας του. Ο Πρώτος της Εξάδας ορίζεται για ετήσια θητεία που µπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτωση µιας νέας Αγέλης τότε ο Πρώτος της Εξάδας ορίζεται απ ευθείας από τον Αρχηγό Αγέλης. Για να γίνει ένα Λυκόπουλο Πρώτος θα πρέπει να έχει αποκτήσει το Πρώτο Αστέρι. 2

3 5. ΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ της Εξάδας αναδεικνύεται από τα ίδια τα παιδιά µετά από πρόταση του Πρώτου της Εξάδας. Ο εύτερος της Εξάδας είναι βοηθός και αναπληρωτής του πρώτου της Εξάδας κατά την περίοδο της θητείας του. Για να γίνει ένα Λυκόπουλο εύτερος θα πρέπει να έχει αποκτήσει το Πρώτο Αστέρι. Ο Αρχηγός και οι Βαθµοφόροι της Αγέλης φροντίζουν ώστε όσο το δυνατό περισσότερα Λυκόπουλα της Αγέλης να γίνουν Πρώτοι και εύτεροι. 6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΕΛΗΣ Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΑΓΕΛΗΣ, που αποτελείται από τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς της Αγέλης, κατευθύνει την όλη δραστηριότητα του Τµήµατος. Η ηγεσία του Συµβουλίου ασκείται από τον Αρχηγό Αγέλης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Προσκοπικών Αρχών, για την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του Σ.Ε.Π., καθώς και για την ασφάλεια των Μελών του Τµήµατός του. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Αγέλης λαµβάνονται µε γνώµονα την πρόοδο του Τµήµατος και αν χρειάζεται, πλειοψηφικά. 7. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΕΛΗΣ Στον ΚΥΚΛΟ της ΑΓΕΛΗΣ συµµετέχουν όλα τα Λυκόπουλα και οι Βαθµοφόροι της. Συνέρχεται τακτικά και ανάλογα µε το επίπεδο της Αγέλης, µπορεί να έχει µορφή παιχνιδιού ή µορφή κύκλου συζήτησης, οπότε και διευθύνεται εκ περιτροπής από ένα Λυκόπουλο. Στον Κύκλο Αγέλης τα παιδιά εκφράζουν τις επιθυµίες, τις γνώµες και τις ιδέες τους και αξιολογούν το πρόγραµµα της Αγέλης. Ακόµα µπορούν να παρουσιάζουν δείγµατα της εργασίας τους σε διάφορα αντικείµενα Ερασιτεχνικών Ασχολιών. Τις επιθυµίες και τις γνώµες των παιδιών συγκεντρώνει το Συµβούλιο Αγέλης και τις αξιοποιεί µε τα ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ δηλαδή τα προγράµµατα των µηνών που ακολουθούν. Από τον Κύκλο της Αγέλης επιλέγεται η ιστορία πλαίσιο των Μηνιαίων Θεµάτων. 8. ΡΑΣΕΙΣ ΑΓΕΛΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Οι δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων έχουν ένταση, έκταση και περιεχόµενο ανάλογο µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της παιδικής ηλικίας επτά έως δέκα (7-10) ετών. Περιλαµβάνουν θέµατα από τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που αποτελούν τον κατευθυντήριο άξονα προγραµµατισµού των δράσεων της Αγέλης. Συνοπτικά, οι Πέντε Τοµείς Ενδιαφέροντος και το περιεχόµενό τους, είναι οι παρακάτω: 3

4 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ : Θρησκεία ψυχική καλλιέργεια πνευµατική ανάπτυξη και δηµιουργική απασχόληση 2. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ: Φύση περιβάλλον εξερεύνηση ζωή υπαίθρου 3. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Υγεία υγιεινή αθλητισµός αθλητικό πνεύµα ολυµπιακή ιδέα 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Χειροτεχνία κατασκευές επισκευές ψυχαγωγία µίµηση 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Οικογένεια γειτονιά πόλη πατρίδα κόσµος συνεργασία προσφορά προσκοπική οικογένεια Οι δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων πραγµατοποιούνται οµαδικά ως ΡΑΣΕΙΣ ΑΓΕΛΗΣ και ατοµικά ως ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ. Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. ράσεις Κλειστού χώρου, β. ράσεις Περιβάλλοντος Πόλης και γ. ράσεις Υπαίθρου (Κανονισµός ιοίκησης, Μέρος 7 ο ). Όλες οι δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων προσδιορίζονται µε το ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ, το οποίο καταρτίζεται στο Συµβούλιο Αγέλης. Στην Αγέλη Λυκοπούλων ΕΝ πραγµατοποιούνται δράσεις χωρίς να εντάσσονται µέσα στο πρόγραµµα του Μηνιαίου Θέµατος. 9. ΠΡΟΟ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Το Πρόγραµµα της Αγέλης Λυκοπούλων προσφέρει στα παιδιά κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευµατική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των ατοµικών κλίσεων και ικανοτήτων τους. Η σταδιακή πρόοδος κάθε Λυκόπουλου ενθαρρύνεται µε µια σειρά διαδοχικών αναγνωρίσεων της προσπάθειας την οποία καταβάλει, συµµετέχοντας στις δράσεις της Αγέλης του. 9.1 ΥΠΟΣΧΕΣΗ Για να δώσει ένα Λυκόπουλο την Υπόσχεσή του, θα πρέπει: 1. Να έχει παρακολουθήσει ένα ολοκληρωµένο ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ, συµπεριλαµβανοµένης µιας δράσης Υπαίθρου, και 2. Να γνωρίζει τι είναι τα Λυκόπουλα, την Υπόσχεση, το Νόµο του Λυκόπουλου και το χαιρετισµό. 9.2 Α ΑΣΤΕΡΙ Για να πάρει ένα Λυκόπουλο το Α Αστέρι, πρέπει να έχει παρακολουθήσει από τότε που υποσχέθηκε, τις περισσότερες δράσεις τριών (3) ολοκληρωµένων Μηνιαίων Θεµάτων. 9.3 Β ΑΣΤΕΡΙ 4

5 Για να πάρει ένα Λυκόπουλο το Β Αστέρι, πρέπει να έχει παρακολουθήσει από τότε που πήρε το Α Αστέρι, τις περισσότερες δράσεις έξι (6) ολοκληρωµένων Μηνιαίων Θεµάτων. Σε κάθε λυκόπουλο που έχει συµµετάσχει στην κατασκήνωση της αγέλης του, απονέµεται η επόµενη Αναγνώριση Προσπάθειας από αυτή που έχει ήδη, ασχέτως του αριθµού των Μηνιαίων Θεµάτων τα οποία έχει παρακολουθήσει. 9.4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα µε τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις µπορεί, µετά από ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα αντικείµενα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ, να παρουσιάσει δείγµατα της εργασίας του στους Βαθµοφόρους και στ άλλα παιδιά της Αγέλης του. Αν αυτά κριθούν ικανοποιητικά του Αναγνωρίζεται η Προσωπική ηµιουργία στο σχετικό αντικείµενο και του απονέµεται Ειδικό Βεβαιωτικό. Συγκεντρώνοντας το Λυκόπουλο τρία (3) Βεβαιωτικά σε αντικείµενα του ίδιου Τοµέα Ενδιαφέροντος του απονέµεται το αντίστοιχο ιακριτικό, που φέρει στη στολή του. Τα διακριτικά αυτά, κατά Τοµέα Ενδιαφέροντος, είναι: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Φλόγα ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ Σκηνή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Αθλητής ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οδοντωτοί τροχοί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χειραψία Οι ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ, µε τις οποίες µπορεί να ασχοληθεί ένα Λυκόπουλο κατά Τοµέα και Αντικείµενο, είναι: Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1. Φιλότεχνος 14. Παρατηρητής 2. Φίλος της Λογοτεχνίας 15. Καλός συζητητής 3. Φίλος της Ποίησης 16. Μουσικός 4. Φίλος της Μουσικής 17. Συλλέκτης 5. Φίλος της Ραδιοφωνίας 18. Αφηγητής Τηλεόρασης 6. Φίλος του Θεάτρου 19. Ηθοποιός 7. Φίλος του Κινηµατογράφου 20. Τραγουδιστής 8. Γνώστης Ξένων γλωσσών 21. Φίλος πνευµατικών παιχνιδιών 9. Παντογνώστης 22. ηµιουργικής φαντασίας 10. Ιστορικός 23. Συµµετοχής στο Πάσχα 11. Γνώστη της Πατρίδας 24. Συµµετοχής στα Χριστούγεννα 12. Αρχαιολόγος 25. Γνώστη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 13. Σωστός µαθητής 26 Φίλος των Ολυµπιακών Αγώνων Β. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ 1. Φίλος της θάλασσας 12. Φίλος τ ουρανού 2. Φίλος της βάρκας 13. Φίλος του διαστήµατος 3. Φίλος των ψαριών 14. Μετεωρολόγος 4. Ψαράς 15. Ορυκτολόγος 5. Γεωργός 16. Φίλος του βουνού 5

6 6. Κηπουρός 17. Φίλος του δάσους 7. Φίλος των λουλουδιών 18. Κατασκηνωτής 8. Βοτανολόγος 19. Εκδροµέας 9. Ζωοτεχνίας 20. Ανιχνευτής 10. Φίλος των ζώων 21. Φυσιολάτρης 11. Φίλος των πουλιών 22. Φίλος του περιβάλλοντος Κανονισµός Κλάδου Λυκοπούλων Γ. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Θαλασσίων σπορ 9. Αθλητής στίβου 2. Κολυµβητής 10. Παίκτης Αθλοπαιδιών 3. Ιστιοπλόος 11. Φίλαθλος 4. Ιστιοπλόου (όπτιµιστ) 12. Προπονητής 5. Κωπηλάτης 13. Γυµναστής 6. Θαλασσόλυκος 14. Γυµναστικής 7. Υγιεινής 15. Χορευτής 8. Ποδηλάτης 16. Λαϊκών χορών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επισκευαστής 14. Παιχνίδια 2. Σκαπανικής 15. Τυπογράφος 3. Χειροτέχνης 16. Ζαχαροπλαστικής 4. Ξυλουργός 17. Μαγειρικής 5. Υδραυλικός 18. Υφαντικής 5. Ηλεκτρολόγος 19. Πλεκτικής 7. Ελαιοχρωµατιστής 20. Καλαθοπλεκτικής 8. Κεραµικής 21. Κεντήµατος 9. Γλυπτικής 22. Ραπτικής 10. Ζωγραφικής 23. ιακοσµητή 11. Σκιτσογράφος 24. Φωτογράφου 12. Καραγκιοζοπαίχτης 25 Αεροµοντελιστή 13. Παίκτης Κουκλοθεάτρου Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. Πρώτων Βοηθειών 15. Οικοκύρης 2. Πρόληψης Ατυχηµάτων 16. Φίλος του σπιτιού 3. Γραµµατέας 17. Φιλόξενος 4. ηµοσιογράφος 18. Βρεφοκόµος 5. Φίλος προς όλους 19. Μαθητής του Χριστού 6. Γνώστης κοινωνικών τρόπων 20. Βοηθός της Εκκλησίας 7. Καλός πολίτης 21. Βιβλιοθηκάριος 8. Φίλος της Ειρήνης 22. Πυροσβέστης 9. Γνωριµίας µε την πόλη χωριό 23. Ψυχαγωγός 10. Φίλος της Γειτονιάς 24. ιοργανωτής γιορτών 11. Φίλος του περιβάλλοντος 25. Ταξιδευτής 12. Φίλος της Κοινοτικής ανάπτυξης 26. Φίλος της επικοινωνίας 13. Ξεναγός 27. Οικονοµικών συναλλαγών 14. Φίλος της οικογένειας 6

7 9.5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Η ιδιαίτερη απασχόληση του Λυκόπουλου µε τα αντικείµενα: Προστασίας περιβάλλοντος, Πολιτιστικής κληρονοµιάς και Φίλου της ζωής αναγνωρίζεται µε την απονοµή των αντίστοιχων διακριτικών, που περιγράφονται στον Κανονισµό Στολών και ιακριτικών του Σ.Ε.Π. Οι «Προϋποθέσεις» και το περιεχόµενο των αντικειµένων των Ερασιτεχνικών Ασχολιών περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ», των εκδόσεων του Σ.Ε.Π., και στις σχετικές µε το θέµα Βασικές Εγκυκλίους της Γενικής Εφορείας του Σ.Ε.Π. Οι «Προϋποθέσεις» και το περιεχόµενο των αντικειµένων των ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικές Βασικές Εγκυκλίους της Γενικής Εφορείας του Σ.Ε.Π. ΝΕΑ Αντικείµενα Ερασιτεχνικών Ασχολιών, εκτός από τα παραπάνω, µπορεί να προτείνει οποιοσδήποτε Βαθµοφόρος του Κλάδου Λυκοπούλων. Η πρότασή νέας Ερασιτεχνικής Ασχολίας γίνεται µε τεκµηριωµένη εισήγηση στον Κλάδο Λυκοπούλων της Γενικής Εφορείας, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει το περιεχόµενο και τις «προϋποθέσεις» της προτεινόµενης Ερασιτεχνικής Ασχολίας. Ο Κλάδος Λυκοπούλων εισηγείται µετά από αξιολόγηση την πρόταση στο Γενικό Έφορο, ο οποίος την εισάγει προς έγκριση στο ιοικητικό Συµβούλιο. 9.6 ΧΡΥΣΟΣ ΛΥΚΟΣ Κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν την ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ του στην Οµάδα Προσκόπων, στο Λυκόπουλο που έχει το Α και το Β Αστέρι και τουλάχιστον ένα Βεβαιωτικό Ερασιτεχνικής Ασχολίας από κάθε Τοµέα Ενδιαφέροντος, απονέµεται από τον Αρχηγό Αγέλης, σαν αναµνηστικό της ζωής στην Αγέλη Λυκοπούλων ο ΧΡΥΣΟΣ ΛΥΚΟΣ. Το σχετικό διακριτικό, που φέρεται στη στολή, αντικαθίσταται στην Οµάδα Προσκόπων από το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ή στην Κοινότητα Ανιχνευτών από το διακριτικό ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση του Λυκόπουλου γίνεται στην Αγέλη µε τη βοήθεια απλών θεµάτων κριτηρίων που εντάσσονται στο πρόγραµµα ως παιχνίδια, γνώσεις, ικανότητες ή ευχάριστες εµπειρίες Η διαδικασία αξιολόγησης είναι εντελώς άσχετη µε τη διαδικασία Αναγνώρισης Προσπάθειας (Υπόσχεση Αστέρια) και σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να συνδέεται µ αυτήν. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Βαθµοφόρων και την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων, τα θέµατα κριτήρια είναι ταξινοµηµένα κατά τους Πέντε Τοµείς Ενδιαφερόντων. Επίσης, τα θέµατα κριτήρια ταξινοµούνται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας τους σε τρία στάδια αξιολόγησης, κατά τα οποία πρέπει το Λυκόπουλο: 7

8 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις στοιχειώδεις ατοµικές του ανάγκες και να προσαρµόζεται στο µικρό σύνολο της Αγέλης του. ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Να εξυπηρετεί τις ατοµικές του ανάγκες σε ικανοποιητικό βαθµό και να προσφέρει θετικά στο άµεσο περιβάλλον του. Να εξυπηρετεί σχεδόν τέλεια τις προσωπικές του ανάγκες και να έχει θετική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ΑΓΝΩΣΤΗ στα Λυκόπουλα. Για να πούµε µε βεβαιότητα ότι ένα Λυκόπουλο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ηλικίας του, θα πρέπει κατ ελάχιστο να γνωρίζει, να τα καταφέρνει, σε τρία (3) θέµατα του Ι ΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ από ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ενδεικτικός πίνακας θεµάτων - κριτηρίων αξιολόγησης ταξινοµηµένα κατά Τοµέα Ενδιαφέροντος και Στάδιο Αξιολόγησης, καθορίζεται ύστερα από σχετική πρόταση του Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. και έγκριση του Γενικού Εφόρου. ΝΕΑ θέµατα κριτήρια αξιολόγησης µπορεί να προτείνει οποιοσδήποτε Βαθµοφόρος του Κλάδου Λυκοπούλων. Η τεκµηριωµένη εισήγηση του στον Κλάδο Λυκοπούλων Γ.Ε. πρέπει να περιλαµβάνει το περιεχόµενό τους, καθώς και την προτεινόµενη ταξινόµησή τους κατά Τοµέα Ενδιαφέροντος και Στάδιο Αξιολόγησης. Ο Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. αξιολογεί την πρόταση και την εισηγείται στο Γενικό Έφορο. 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κάθε Βαθµοφόρος και κάθε Λυκόπουλο συµβάλουν στη διαµόρφωση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΕΩΝ µε Ι ΕΕΣ για δράσεις που δίνουν στον Κύκλο Αγέλης και στο Συµβούλιο Αγέλης. ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με την έναρξη της Προσκοπικής Περιόδου, το Συµβούλιο της Αγέλης επιλέγει τους ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, λαµβάνοντας υπ όψη: 1. Τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών της Αγέλης. 2. Τις ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες των συγκεκριµένων παιδιών, όπως αυτές επηρεάζονται από τον κοινωνικό περίγυρο (οικογένεια µορφωτικό επίπεδο συνοικίας, χωριού, πόλης οικονοµική κατάσταση). 3. Το επίπεδο των παιδιών της Αγέλης (ηλικία µόρφωση). 4. Την εµπέδωση από τα Λυκόπουλα των Αρχών και των Σκοπών του Προσκοπισµού, µέσα από το Πρόγραµµα της Αγέλης. 5. Την σύµµετρη ενασχόληση των Λυκοπούλων µε τους Πέντε Τοµείς Ενδιαφερόντων. 8

9 6. Τις εκπαιδευτικές, λειτουργικές, οργανωτικές και άλλες ανάγκες της Αγέλης, όπως καταγράφτηκαν από την αξιολόγηση της προηγούµενης χρονιάς. Κατά την επιλογή των Ετησίων Στόχων, οι Βαθµοφόροι της Αγέλης οφείλουν να εναρµονίζονται µε τους στόχους και των άλλων Προσκοπικών Κλιµακίων, δηλαδή την Τοπική Εφορεία (Τ.Ε.), την Περιφερειακή Εφορεία (Π.Ε.), την Εφορεία Περιοχής (Ε.Π.) και τη Γενική Εφορεία (Γ.Ε.) και να τους εντάσσουν στο πρόγραµµα της Αγέλης αν η ένταξή τους καθορίζεται υποχρεωτική. Οι Ετήσιοι Στόχοι αποτυπώνονται στο Σχέδιο Ετήσιας ραστηριότητας της Αγέλης και εξειδικεύονται ως εξής : 1. Αρχές του Προσκοπισµού, 2. Χαρακτηριστικά της Ηλικίας, 3. Πέντε Τοµείς Ενδιαφέροντος, 4. Εκπαιδευτικοί, Λειτουργικοί και Οργανωτικοί Στόχοι, 5. Μεγάλες ράσεις και Επέτειοι Ακόµη, οι Ετήσιοι Στόχοι ταξινοµούνται κατά µεγάλες χρονικές περιόδους (τρίµηνα), για την καλύτερη επίτευξή τους. ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ Οι Ετήσιοι Στόχοι υλοποιούνται µε την εφαρµογή του ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, στο οποίο περιλαµβάνονται τα αντικείµενα µε τα οποία θ ασχοληθεί η Αγέλη το συγκεκριµένο µήνα, η µορφή των δράσεων και η χρονική τοποθέτησή τους. Το Μηνιαίο Θέµα αποτελεί οδηγό αλλά και πηγή πρωτοτυπίας για τις δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων και διαµορφώνεται ανάλογα: µε τις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, µε την επικαιρότητα των πραγµάτων, µε τις επικρατούσες συνθήκες και µε τις υπάρχουσες δυνατότητες πάντοτε µε γνώµονα την κάλυψη των Ετήσιων Στόχων και µέσα στα πλαίσια των Αρχών και των Σκοπών του Προσκοπισµού. Το Μηνιαίο Θέµα χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις της Αγέλης µέσα στο χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει ανεξάρτητα από το είδος (περίπατος εκδροµή κτλ.) ή τον τόπο της δράσης (εστία ύπαιθρο κτλ.). Κάθε µέρος της δράσης (τραγούδι παιχνίδι χειροτεχνία κλπ.) έχει άµεση σχέση µε το Μηνιαίο Θέµα. Το είδος των δράσεων που πρέπει να περιλαµβάνονται σε ένα Μηναίο Θέµα είναι : 1. Συγκέντρωση Κλειστού Χώρου 9

10 2. Ειδική ράση (αφιερωµένη σ έναν Τοµέα Ενδιαφέροντος ). 3. ράση Περιβάλλοντος Πόλης Κανονισµός Κλάδου Λυκοπούλων 4. ράση Υπαίθρου (ειδικότερα µια ράση Υπαίθρου µπορεί να είναι ένας περίπατος, µια µονοήµερη ή πολυήµερη εκδροµή και η Θερινή Κατασκήνωση) Στην Αρχή κάθε προσκοπικής περιόδου καλό θα είναι η Αγέλη να πραγµατοποιεί ένα Μηνιαίο Θέµα σχετικό µε την ιστορία του Μόγλη, για να µπορέσουν τα Λυκόπουλα να έρθουν κοντά στις παραδόσεις του Κλάδου Λυκοπούλων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μετά την πραγµατοποίηση κάθε δράσης γίνεται αξιολόγησή της (τρόπος εκτέλεσης, συµµετοχή παιδιών, τρόπος παρουσίασης γνώσεων και παιχνιδιών, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ) συνολικά δηλαδή ελέγχεται αν η δράση έχει και σε ποιο βαθµό εκπληρώσει τους στόχους της. Οι αξιολογήσεις των ράσεων πραγµατοποιούνται από το Συµβούλιο της Αγέλης και τον Κύκλο Αγέλης, καταγράφονται και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του βιβλίου προγραµµάτων. 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ : Η ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΜΠΑΤΜΑΝ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΑΣΩΝ, ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οκτώβριος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαι ο Παράγραφος 1 Ανακοίνωση 57 18 5 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανήκει στ Τοπικό Τμήμα: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ο εκπαιδευτής μου: @ Ε&Α Ποιος είναι ο σκοπός της Γενικής Εκπαίδευσης; Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 142/09 Πειραιάς 25/5/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 57 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Σημαντικότερη δράση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(1), 2-38 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελευθέριος Κέλλης 1, Παναγιώτης Ιωακειμίδης Π. 2, Ανδρέας Ζαφειρίδης Α. 1, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα