ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 1 Σεπτεμβρίου 2016 Λευκωσία Σεπτέμβριος 2016

2 Περιεχόμενα: Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ - ΜΕΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΡΗΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΒΑΘµΟΦΟΡΟΙ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΣΗµΑ ΑΓΕΛΗΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 7 Β. ΚΥΚΛΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ Γ. ΑΝΑΒΑΣΗ Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Α. ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Β. ΗΛΙΚΙΑ: Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Δ.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΕΡΟΣ Γ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ): Δ.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Δ.2.1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Δ.2.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 2 από 23

3 Α. Οργάνωση - Διοίκηση 1. Αποστολή του Κλάδου Η αποστολή του Κλάδου, όπως αναφέρεται στον Οργανισμό του Σ.Π.Κ. (Άρθρο 2, παράγραφος 1) είναι: Να συμβάλει στην αγωγή των παιδιών και των νέων, μέσω ενός συστήματος αξιών, το οποίο είναι βασισμένο στην Προσκοπική Υπόσχεση και το Νόμο, για να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοκληρωμένα άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. 2. Μέθοδος - Μέσα Το πρόγραμμα του Κλάδου Λυκοπούλων είναι σύμφωνο με τις Αρχές και τη Μέθοδο του Σ.Π.Κ. και έχει ως βασικό στοιχείο, κυρίως, το παιχνίδι, με το οποίο προσφέρεται στο παιδί ένα ευχάριστο πρόγραμμα προοδευτικής εκπαίδευσης βασισμένο στο Νόμο και στην Υπόσχεση, με την καθοδήγηση ενηλίκων Βαθμοφόρων. 3. Οργάνωση α. Το Τμήμα Λυκοπούλων ονομάζεται Αγέλη και αποτελεί ισότιμο Τμήμα του Συστήματος. Ιδρύεται ύστερα από πρόταση του Τοπικού / Επαρχιακού Εφόρου, γνωμοδότηση του Εφόρου Κλάδου της Γενικής Εφορείας και έγκριση του Γενικού Εφόρου. β. Για να δοθεί η έγκριση λειτουργίας Αγέλης πρέπει να προτείνεται κατάλληλος Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Α.Α.Λ.) και Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Υ.Α.Λ.), να υπάρχουν, τουλάχιστον, 5 παιδιά που θα γίνουν Λυκόπουλα και να υπάρχει κατάλληλος χώρος για την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων. γ. Ο ανώτατος αριθμός παιδιών που δύναται να έχει κάθε Αγέλη είναι 42. Νοείται ότι θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός Βαθμοφόρων (τουλάχιστον 1 Βαθμοφόρος για κάθε 10 παιδιά). Όταν ο αριθµός είναι µεγαλύτερος η Αγέλη θα πρέπει να διαιρείται, για διοικητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε δυο Τµήµατα. Ο διαχωρισµός γίνεται µετά από έγκριση του Τοπικού / Επαρχιακού Εφόρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από πρόταση του Επαρχιακού Εφόρου, γνωµοδότηση του Εφόρου Κλάδου της Γενικής Εφορείας και έγκριση του Γενικού Εφόρου θα δίνεται άδεια λειτουργίας για µεγαλύτερο αριθµό. δ. Κάθε Σύστηµα, κατά κανόνα, διατηρεί µια Αγέλη Λυκοπούλων. Όπου, όµως, χρειάζεται µπορεί να δηµιουργηθεί και άλλη Αγέλη, που ιδρύεται και λειτουργεί Σελ. 3 από 23

4 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού (3). Η δεύτερη αυτή αγέλη θα πρέπει να έχει δικό της, κατάλληλα εκπαιδευµένο, ικανοποιητικό αριθµό Βαθµοφόρων και δύναται να αποτελέσει τον πυρήνα για την ίδρυση ενός νέου Προσκοπικού Συστήµατος, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. ε. Η Αγέλη συνεργάζεται µε την Οµάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών. Στις συγκεντρώσεις και εκδροµές το κάθε Τµήµα θα έχει το δικό του πρόγραµµα, αλλά µπορεί να χρησιµοποιεί τον ίδιο χώρο. Μαζί µπορούν να γίνονται γιορτές του Συστήµατος, δηµόσιες εµφανίσεις ή άλλες εκδηλώσεις, που απαιτούν κοινή δράση. στ. Λυκόπουλα γίνονται παιδιά που έχουν ηλικία 7 χρόνων ή φοιτούν στη Β τάξη Δηµοτικού και παραµένουν µέχρι να γίνουν 10 χρόνων ή να συµπληρώσουν την Ε τάξη Δηµοτικού. ζ. Η Αγέλη διαιρείται σε Εξάδες, που αποτελούνται από 5-8 Λυκόπουλα. Κάθε Εξάδα παίρνει ένα χρώµα ως διακριτικό της. η. Πρώτος Εξάδας Κάθε Εξάδα έχει ως οδηγό της τον Πρώτο της Εξάδας. Ο Πρώτος ορίζεται από τον Α.Α.Λ.. Ο Α.Α.Λ. µπορεί, ανάλογα µε το επίπεδο, την ωριµότητα των παιδιών και τις παραδόσεις της Αγέλης, να αφήνει τα ίδια τα Λυκόπουλα να επιλέγουν τον Πρώτο. Πρώτοι µπορούν να γίνουν Λυκόπουλα που έχουν αποκτήσει το πρώτο τους Αστέρι. Η θητεία του Πρώτου διαρκεί, κατά κανόνα ένα χρόνο. Ο Α.Α.Λ. φροντίζει ώστε, όσο το δυνατόν περισσότερα Λυκόπουλα της Αγέλης να γίνουν Πρώτοι. Τα καθήκοντα Πρώτου είναι: 1. Δίνει πρώτος το καλό παράδειγµα, συµµετέχοντας µε ενθουσιαςµό στα παραγγέλµατα, στην προσευχή, στην έπαρση της σηµαίας και στα παιγνίδια. 2. Τακτοποιεί τα Λυκόπουλα ανάλογα µε το παράγγελµα. 3. Βλέπει, πριν την επιθεώρηση, τα Λυκόπουλα της Εξάδας του, αν φορούν κανονικά τη στολή τους. 4. Βοηθά τα Λυκόπουλα, όπου χρειάζεται, στην εκµάθηση των απαιτήσεων. 5. Μαζεύει τις συνδροµές των Λυκοπούλων της Εξάδας του. 6. Φροντίζει τη γωνιά της Εξάδας του. θ. Δεύτερος Εξάδας Ο Δεύτερος της Εξάδας ορίζεται από τον Α.Α.Λ., αφού λάβει υπόψη και τη γνώµη του Πρώτου και κρίνει ότι µπορούν να συνεργάζονται. 0 Δεύτερος είναι Βοηθός και αναπληρωτής του Πρώτου κατά την περίοδο της θητείας του. Δεύτεροι µπορούν να γίνουν Λυκόπουλα που έχουν αποκτήσει το πρώτο τους Αστέρι. Η θητεία του Δεύτερου διαρκεί, κατά κανόνα, ένα χρόνο. Ο Α.Α.Λ. φροντίζει ώστε, όσο το δυνατόν περισσότερα Λυκόπουλα της Αγέλης να γίνουν Δεύτεροι. Σελ. 4 από 23

5 ι. Συµβούλιο Αγέλης 1. Το Συµβούλιο της Αγέλης, που αποτελείται από τον Α.Α.Λ., τους Υ.Α.Λ. και τους Βοηθούς Αγέλης Λυκοπούλων (Β.Α.Λ.), κατευθύνει την όλη δραστηριότητα του Τµήµατος. Η ηγεσία του Συµβουλίου ασκείται από τον Α.Α.Λ., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Προσκοπικών Αρχών, για την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του Σ.Π.Κ., καθώς και για την ασφάλεια των µελών του Τµήµατός του. 2. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Αγέλης λαµβάνονται µε γνώµονα την πρόοδο του Τµήµατος και, αν χρειάζεται πλειοψηφικά, και δεν είναι δεσµευτικές για τον Α.Α.Λ., ο οποίος έχει και τον τελευταίο λόγο. ια. Συµβούλιο των Πρώτων 1. Το Συµβούλιο των Πρώτων είναι µια Συνάντηση των Πρώτων µε τον Α.Α.Λ. και τους Υ.Α.Λ.. Μερικές φορές µπορούν να λάβουν µέρος και οι Δεύτεροι, καθώς επίσης και οι Β.Α.Λ.. 2. Μέσω του Συµβουλίου µαθαίνουµε τις απόψεις των Λυκοπούλων πάνω σε δραστηριότητες που έγιναν ή θα γίνουν. Παίρνουµε ιδέες για βελτίωση του προγράµµατος και µαθαίνουµε «τι γίνεται πράγµατι στην Αγέλη». ιβ. Κύκλος συζήτησης Στον Κύκλο συζήτησης συµµετέχει όλη η Αγέλη. Γίνεται µια φορά το µήνα προς το τέλος της Συγκέντρωσης. Σκοποί του Κύκλου συζήτησης είναι: Η λειτουργία και η αξιολόγηση της Αγέλης Η συγκέντρωση ιδεών Η δηµοκρατική επιλογή θεµάτων Η άσκηση των παιδιών: - Να ασκούν - Να σκέφτονται - Να εκφράζουν τη γνώμη τους, όταν τους δίνεται ο λόγος. 4. Εισδοχή Λυκοπούλων α. Στην Αγέλη Λυκοπούλων εγγράφονται παιδιά µέχρι 10 χρόνων µε αίτηση του γονέα τους ή του κηδεµόνα τους και αφού προηγηθεί προσωπική επαφή τους µε τον Α.Α.Λ.. Παιδιά πάνω από 10 χρόνων και έξι µηνών εγγράφονται κατευθείαν στην Οµάδα Προσκόπων. β. Για να ονοµασθεί ένα παιδί Λυκόπουλο και να γίνει ενεργό µέλος του Σ.Π.Κ. πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκοπούλου στην Τελετή Υπόσχεσης. Σελ. 5 από 23

6 5. Νόμος, Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων α. Ο Νόμος των Λυκοπούλων: «Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, νοιάζεται για τους άλλους όπως και για τον εαυτό του και κάμνει κάθε μέρα μια καλή πράξη». β. Η Υπόσχεση των Λυκοπούλων: «Υπόσχομαι να προσπαθώ να είμαι πιστός στο Θεό, να αγαπώ την Πατρίδα μου και να τηρώ το Νόμο των Λυκοπούλων». γ. Το Ρητό των Λυκοπούλων: «Πάντα πρόθυμος για το καλό». 6. Χαιρετισμός Τα Λυκόπουλα όταν χαιρετούν φέρουν το δεξί τους χέρι στο άκρο του καπέλου τους με τα τρία δάκτυλα ενωμένα και τεντωμένα και τον αντίχειρα και το μικρό διπλωμένα και ενωμένα με την παλάμη προς τα εμπρός (Προσκοπικός χαιρετισμός). Ο χαιρετισµός είναι ο ίδιος όταν γίνεται χωρίς καπέλο ή µε πολιτική περιβολή. Συµβολισµός: Τα τρία τεντωµένα δάκτυλα συµβολίζουν τα τρία άρθρα της Υπόσχεσης: - Το Θεό - Την Πατρίδα - Το Νόµο των Λυκοπούλων Τα άλλα δύο: Ο µεγάλος προστατεύει το µικρό. Ο µικρός σέβεται και συµβουλεύεται το µεγάλο. 7. Βαθµοφόροι Λυκοπούλων α. Βαθµοφόροι Αγέλης Λυκοπούλων µπορούν να είναι νέοι και νέες. Οι Α.Α.Λ. πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 20 χρόνων και οι Υ.Α.Λ. 17 χρόνων. Οι Α.Α.Λ. και Υ.Α.Λ. πρέπει να έχουν και όλα τα προσόντα για Βαθµοφόρους του Σ.Π.Κ. β. Ο Α.Α.Λ. είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της Αγέλης του, την προετοιµασία και την ορθή εφαρµογή του προγράµµατος της εργασίας της, την ασφάλεια των παιδιών της Αγέλης του, την τήρηση, στο Τµήµα του, του Οργανισµού, των Εσωτερικών Κανονισµών, των Αρχών και κατευθύνσεων του Σ.Π.Κ. και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων, που έχουν γενικά οι Αρχηγοί των Τµηµάτων του Σ.Π.Κ. Σελ. 6 από 23

7 γ. Ο Α.Α.Λ. βοηθείται από τους Υ.Α.Λ. και τους Β.Α.Λ.. δ. Ως Β.Α.Λ. επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται Ανιχνευτές µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, που ορίζει ο Α.Α.Λ., µετά από έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος (Α.Σ.) και του Αρχηγού Κοινότητας Ανιχνευτών (Α.Κ.Α.). Επίσης µπορεί να χρησιµοποιούνται και για ορισµένες εκδηλώσεις της Αγέλης, στα πλαίσια του Ανιχνευτικού προγράµµατός τους. 8. Εκπαίδευση και πρόοδος Λυκοπούλων Ο Α.Α.Λ. οφείλει να ετοιµάζει, µε τη βοήθεια και τη συνεργασία των Υ.Α.Λ. και των Β.Α.Λ., προγράµµατα απασχόλησης και δράσεων, που παρέχουν στα παιδιά της Αγέλης ευκαιρίες για να αποκτήσουν τις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και εµπειρίες, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τους κύκλους γνώσεων του Λυκοπουλικού προγράµµατος. 9. Σήµα Αγέλης Κάθε Αγέλη µπορεί να υψώνει, σε σταθερό ιστό, στο χώρο της Συγκέντρωσής της ή στις Κατασκηνώσεις της το Σήµα της Αγέλης. 10. Τελετές Λυκοπούλων Στην Αγέλη Λυκοπούλων υπάρχουν δυο επίσηµες Τελετές: α. Τελετή Υποσχέσεως β. Τελετή Αναβάσεως. Β. Κύκλοι Γνώσεων και Ικανοτήτων 1. Αναγνώριση προσπάθειας Το πρόγραµµα προόδου του Κλάδου Λυκοπούλων περιλαµβάνει τις βασικές γνώσεις και ικανότητες, που πρέπει να αποκτήσει ένα παιδί για να: δώσει την Υπόσχεσή του. αποκτήσει το πρώτο Αστέρι αποκτήσει το δεύτερο Αστέρι προετοιµαστεί για την Ανάβασή του. 2. Στάδια αναγνώρισης προσπάθειας To Λυκόπουλο για να πετύχει τα πιο πάνω πρέπει να ακολουθήσει τα επτά «Μονοπάτια», που περιγράφονται στην παράγραφο 4 πιο κάτω και ειδικότερα: α. Για να δώσει την Υπόσχεσή του πρέπει να πραγµατοποιήσει ότι αναφέρεται στις Απαιτήσεις της Υπόσχεσης. Σελ. 7 από 23

8 β. Για να πάρει το πρώτο του Αστέρι πρέπει να πραγµατοποιήσει τις δυο πρώτες Απαιτήσεις, που είναι υποχρεωτικές, καθώς επίσης και δυο δικής του επιλογής από κάθε Μονοπάτι. γ. Για να πάρει το δεύτερό του Αστέρι πρέπει να πραγµατοποιήσει πάλι τις δυο πρώτες Απαιτήσεις, που είναι υποχρεωτικές, καθώς επίσης και δυο της δικής του επιλογής από το κάθε Μονοπάτι. δ. Για να προετοιµαστεί για την Ανάβασή του στην Οµάδα Προσκόπων πρέπει να είναι 10,5 χρόνων. 3. Κρίση και μετάδοση των γνώσεων Ο Α.Α.Λ. είναι εκείνος που κρίνει αν η προσπάθεια που κατέβαλε το Λυκόπουλο είναι ικανοποιητική. Η µετάδοση των αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων για την πρόοδο των Λυκοπούλων γίνεται από όλους τους Βαθµοφόρους της Αγέλης µε την εµπειρία που αποκτάται µέσα από τις δράσεις της Αγέλης. 4. Τα επτά Μονοπάτια είναι: α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας µας Πατρίδα, Εθνική κληρονοµιά, Θρησκεία, Σπίτι, Οικογένεια, Γειτονιά, Πόλη β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού Η Προσκοπική µας οικογένεια στην πατρίδα µας και στον κόσµο. γ. Μονοπάτι της Φύσης Φύση, Περιβάλλον, Εξερεύνηση, Ζωή Υπαίθρου δ. Μονοπάτι της Φιλίας Κοινωνία Συνεργασία Υπηρεσία ε. Μονοπάτι της Τέχνης Πνευµατική καλλιέργεια και δηµιουργικές απασχολήσεις στ. Μονοπάτι της Υγείας Φυσικές, Υγιεινές, Δραστηριότητες ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας Χειροτεχνία, Τεχνικές δεξιότητες, Ψυχαγωγία. Κάθε Μονοπάτι περιλαµβάνει αριθµό απαιτήσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα γνώσεων. Οι Απαιτήσεις των Μονοπατιών χωρίζονται σε τρία µέρη: Απαιτήσεις της Υπόσχεσης Απαιτήσεις του πρώτου Αστεριού Απαιτήσεις του δεύτερου Αστεριού 5. Απαιτήσεις Υπόσχεσης α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας µας Γνωρίζω την Κυριακή Προσευχή β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού Σελ. 8 από 23

9 Γνωρίζω την Υπόσχεση, το Νόµο, το Ρητό και το Χαιρετισµό γ. Μονοπάτι της Φύσης Συµµετέχω σε µια εκδροµή ή έναν περίπατο µε την Αγέλη µου δ. Μονοπάτι της Φιλίας Γίνοµαι φίλος µε τα Λυκόπουλα της Εξάδας µου και λαµβάνω µέρος, πρόθυµα, σε όλες τις δράσεις της Αγέλης µου. ε. Μονοπάτι της Τέχνης Παρουσιάζω µε όποιο τρόπο θέλω (ζωγραφική, σκίτσο, κολλάζ κ.λπ.) µια εικόνα από την κυπριακή ζωή ή τη ζωή της Αγέλης µου. στ. Μονοπάτι της Υγείας Φροντίζω για την υγεία και την καθαριότητα του σώµατός µου και γνωρίζω, γιατί πρέπει να είµαι καθαρός. ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας Φτιάχνω ένα αντικείµενο µε υλικά που διαλέγω ο ίδιος. 6. Απαιτήσεις πρώτου Αστεριού α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας Γνωρίζω ποια είναι η Εκκλησία της ενορίας µου και παρακολουθώ, τακτικά, τις λειτουργίες της. Επίσης σε ποιο Άγιο είναι αφιερωµένη, λίγα λόγια για το βίο του, καθώς και το όνοµα του εφηµέριου. Γνωρίζω να ψάλλω, σωστά, τον Εθνικό Ύµνο, ποιος έγραψε τα λόγια και ποιος τη µουσική του και να ζωγραφίζω την εθνική και κρατική σηµαία. Γνωρίζω λίγα λόγια για το βίο του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των Προσκόπων. Μαζεύω πέντε εικόνες από τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και διηγούµαι κάτι σχετικά µ αυτές. Μαθαίνω να ψάλλω τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, του νέου χρόνου και των Φώτων. Επισκέπτοµαι δυο αρχαιολογικούς χώρους ή Αρχαιολογικά Μουσεία. Γνωρίζω ένα έθιµο και µια παροιµία της Πατρίδας µας. Επισκέπτοµαι ένα παραδοσιακό χωριό. Μαζεύω πέντε πορτρέτα ηρώων ή µεγάλων ανδρών του ελληνισµού και διηγούµαι κάτι σχετικό µ' αυτούς. Ζω για µια µέρα, από κοντά, την αγροτική ζωή. β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού Γνωρίζω πότε και ποιος ίδρυσε τον παγκόσµιο Προσκοπισµό και ποιος στη χώρα µας. Γνωρίζω τρία σηµαντικά γεγονότα προσφοράς του Προσκοπισµού προς την πατρίδα και την κοινωνία. Γνωρίζω την ιστορία του Μόγλη. Γνωρίζω τι είναι η Ηµέρα Σκέψης και λαµβάνω µέρος σε µια εκδήλωση αφιερωµένη σ αυτή. Σελ. 9 από 23

10 Ζωγραφίζω τις εθνικές σηµαίες τριών χωρών και γνωρίζω κάτι για την κάθε µια από τις χώρες αυτές. Γνωρίζω τι είναι το παγκόσµιο Jamboree. Γνωρίζω τι είναι και λαµβάνω µέρος σε ένα J0TA/J0TI. Ζωγραφίζω κάτι από τη ζωή της Εξάδας ή της Αγέλης µου. Γνωρίζω δυο παιδικά τραγούδια άλλων χωρών. γ. Μονοπάτι της Φύσης Διαλέγω ένα δέντρο, ζώο, ψάρι ή πουλί και ανακαλύπτω όσα περισσότερα µπορώ γι' αυτό. Γνωρίζω τα εφόδια που πρέπει να έχω µαζί µου σε µια µονοήµερη Προσκοπική εκδροµή. Φυτεύω ένα φυτό και το περιποιούµαι για περίοδο έξι µηνών. Γνωρίζω για το κλίµα της Πατρίδας µας. Γνωρίζω το µύθο για 2 αστερισµούς και τους βλέπω στον ουρανό µε τη βοήθεια των Βαθµοφόρων µου. Επισκέπτοµαι ένα µονοπάτι της φύσης και αναφέρω τρία φυτά, που συνάντησα για πρώτη φορά. Μπορώ να ακολουθώ διαδροµή µε ανιχνευτικά σηµεία µήκους, τουλάχιστον, 500 µέτρων. Βοηθώ στον προγραµµατισµό και συµµετέχω σε µια εκδροµή µε την οικογένειά µου. Αποτυπώνω, σε γύψο, το ίχνος ζώου ή πτηνού στο έδαφος και συζητώ µε άλλα Λυκόπουλα για τις συνήθειες αυτού του ζώου ή του πτηνού. Συµµετέχω σε µια Κατασκήνωση της Αγέλης µου. Γνωρίζω, από φωτογραφίες, δέκα ζώα και φυτά. δ. Μονοπάτι της Φιλίας Αναλαµβάνω και κάνω δυο καλές πράξεις στο σπίτι µου. Λαµβάνω µέρος σε µια κοινή Συγκέντρωση µε άλλη Αγέλη. Κατασκευάζω µια αφίσα για την Παγκόσµια Ειρήνη. Προσφέρω Βοήθεια σε έναν καινούριο συµµαθητή µου ή ένα καινούριο Λυκόπουλο, ώστε να αισθάνονται άνετα στην τάξη ή στην Αγέλη µου. Συµµετέχω σε εκδήλωση κοινωφελούς σκοπού. Δεξιώνοµαι, µε τα άλλα Λυκόπουλα της Αγέλης µου, τους γονείς µου και προσφέρω κάτι που βοήθησα για να ετοιµαστεί. Κάνω παρέα σ' ένα άρρωστο φίλο µου, συγγενή µου, συµµαθητή µου για λίγη ώρα. Αναγνωρίζω τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ατόµων µε ειδικές ικανότητες. Γνωρίζω πότε γιορτάζουν τα µέλη της οικογένειάς µου. Σελ. 10 από 23

11 ε. Μονοπάτι της Τέχνης Διαβάζω ένα παιδικό βιβλίο και διηγούµαι την ιστορία. Γνωρίζω και τραγουδώ δυο Λυκοπουλικά τραγούδια. Μεταµφιέζοµαι, τουλάχιστον µια φορά, σε µια γιορτή της Αγέλης. 4 Διευθύνω ένα τραγούδι. Επισκέπτοµαι τα γραφεία µιας εφηµερίδας ή ένα τυπογραφείο και βλέπω πώς εργάζονται. Παρατηρώ πέντε διαφορετικές διαφηµίσεις στην τηλεόραση ή στις εφηµερίδες και στα περιοδικά και εξηγώ ποια νοµίζω είναι η πιο πετυχηµένη και γιατί. Παρακολουθώ µια θεατρική ή κινηµατογραφική παράσταση και τη σχολιάζω. Παρουσιάζω, µε µιµητική, µια σύντοµη ιστορία ή ένα γεγονός από τη ζωή της Αγέλης. στ. Μονοπάτι της Υγείας Γνωρίζω τους κινδύνους στο σπίτι (φωτιά, γκάζι, ηλεκτρισµός, σκάλες, ανελκυστήρας). Περιποιούµαι ένα µικρό τραύµα και γνωρίζω τους κινδύνους από µόλυνση. Γνωρίζω ποιες είναι οι σωστές στάσεις στο διάβασµα και στο γράψιµο και τις εφαρµόζω. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ρινορραγίας. Ετοιµάζω ένα κουτί Α Βοηθειών µε τα απαραίτητα υλικά για την περιποίηση απλού τραύµατος. Μπορώ και κάνω δυο γυµναστικές ασκήσεις, σωστά, και γνωρίζω σε τι ωφελούν. Γνωρίζω τους κανόνες ενός παιγνιδιού µε µπάλα. Πηδώ σχοινάκι ή βαρελάκια. Περπατώ σε ισορροπία πάνω σ' ένα κορµό ή δοκάρι. Συµµετέχω, ενεργά, για περίοδο έξι µηνών σε ένα άθληµα. ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας Μπορώ να δένω το σταυρόκοµπο, το οκταράκι και τον ποδόδεσµο. Στρώνω το κρεβάτι µου, ετοιµάζω και σερβίρω ένα ρόφηµα. Αξιοποιώ άχρηστα υλικά (σακούλες, κουτιά κλπ.) για να κατασκευάσω ένα χρήσιµο αντικείµενο. Συναρµολογώ ένα µοντέλο. Φτιάχνω µια κούκλα µε απλά υλικά και λαµβάνω µέρος σε παράσταση κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών. Συγυρίζω τα ρούχα µου, τα παπούτσια µου, δένω τα κορδόνια µου και ράβω ένα κουµπί. Παρουσιάζω στην Αγέλη µου ένα ταχυδακτυλουργικό κόλπο. Τηλεφωνώ από ιδιωτικό τηλέφωνο και δηµόσιο θάλαµο. Ξέρω και απαντώ στο τηλέφωνο. Χρησιµοποιώ σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο και γνωρίζω τους αριθµούς έκτακτης ανάγκης. Σελ. 11 από 23

12 Γνωρίζω τα φωτεινά σήµατα της κυκλοφορίας και τα σήµατα των τροχονόµων. Γνωρίζω πώς να διασταυρώνω το δρόµο µε ασφάλεια. Μπορώ να καρφώνω, ίσια, ένα καρφί (πρόκα). Βάφω κάτι και καθαρίζω τα πινέλα. 7. Απαιτήσεις δεύτερου Αστεριού α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας Αναφέρω 2 ιστορικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα της Ιστορίας της Κύπρου. Γράφω µια προσευχή και τη χρησιµοποιώ στην Αγέλη µου. Αφηγούµαι δυο µύθους από την Κυπριακή παράδοση. Γνωρίζω την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στο κτίσιµο σπιτιών σε µια περιοχή της Κύπρου. Γνωρίζω τη χρήση δυο αρχαίων αντικειµένων (π.χ. ενός αµφορέα, ενός λυχναριού, µιας αρχαίας κολώνας) και αναφέρω δυο επαγγέλµατα που δεν υπάρχουν πια. Γνωρίζω τρία λαϊκά µουσικά όργανα και τραγουδώ δυο δηµοτικά ή παραδοσιακά τραγούδια ή χορεύω δυο δηµοτικούς χορούς. Επισκέπτοµαι τρία ιστορικά µνηµεία ή χώρους και γνωρίζω λίγα λόγια γι αυτά. Γνωρίζω το όνοµα του Δηµάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, την ιστορία της πόλης ή του χωριού ή της οδού στην οποία διαµένω. Γνωρίζω τα πλησιέστερα στο σπίτι µου καταστήµατα και υπηρεσίες (φούρνος, υπεραγορά τροφίµων, φαρµακείο, Αστυνοµικός Σταθµός, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ιατρείο, σταθµός βενζίνης). Μπορώ να ξεναγήσω κάποιον στη γειτονιά µου. Γνωρίζω δυο παραδοσιακά επαγγέλµατα. β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού Γνωρίζω τις στολές των άλλων Κλάδων και Ειδικοτήτων του Κυπριακού Προσκοπισµού, καθώς και τους θυρεούς των άλλων Επαρχιακών Εφορειών. Γνωρίζω τη βασική δοµή του Σ.Π.Κ. (ΣύστηµαΕπαρχιακή ΕφορείαΓενική Εφορεία). Γνωρίζω το έµβληµα της Παγκόσµιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης. Αναγνωρίζω τα προσκοπικά εµβλήµατα τριών Προσκοπικών Σωµάτων και γνωρίζω λίγα λόγια για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Γνωρίζω ένα έθιµο δυο ξένων χωρών. Επικοινωνώ µε κάποιο Λυκόπουλο άλλης Επαρχίας ή άλλης χώρας. Ετοιµάζω ένα λεύκωµα ή µια παρουσίαση, µε υλικό πού έχει σχέση µε ένα Διεθνή Οργανισµό (Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατροί του Κόσµου κ.ά.). Επισκέπτοµαι µια Προσκοπική ιστοσελίδα. Ετοιµάζω µια παρουσίαση µε πληροφορίες και φωτογραφίες, που σχετίζονται µε Προσκόπους άλλων χωρών. Σελ. 12 από 23

13 γ. Μονοπάτι της Φύσης Μαζεύω πληροφορίες για τρεις κινδύνους, που απειλούν το φυσικό περιβάλλον. Ανάβω φωτιά στο ύπαιθρο, σε χώρο που επιτρέπεται, µε την επίβλεψη ενός µεγάλου και ψήνω κάτι απλό (πατάτα, λουκάνικο, σουβλάκι) και στη συνέχεια σβήνω τη φωτιά µε το σωστό τρόπο. Αναγνωρίζω, εκ του φυσικού, τρία δένδρα, τρία λουλούδια, τρία βότανα, τρία πουλιά και τρία ψάρια της Πατρίδας µας και παρουσιάζω, στην Αγέλη, µελέτη για ένα από αυτά. Φροντίζω, για µια εβδοµάδα, ένα κατοικίδιο ζώο. Γνωρίζω τις κατευθύνσεις από τις οποίες φυσούν, συνήθως, οι άνεµοι στην περιοχή µου και τα ονόµατα των τεσσάρων βασικών ανέµων. Γνωρίζω τρία γεωργικά προϊόντα του τόπου µας, τις περιοχές στις οποίες παράγονται και αν εξάγονται στο εξωτερικό. Κρατώ σηµειώσεις για τον καιρό, από δικές µου παρατηρήσεις και από το µετεωρολογικό δελτίο, για µια εβδοµάδα, και τις παρουσιάζω στην Αγέλη. Γνωρίζω επίσης τα βασικά όργανα µετεωρολογίας (θερµόµετρο, ανεµόµετρο, βαρόµετρο) και µε απλά υλικά κατασκευάζω ένα από αυτά. Γνωρίζω πώς δηµιουργούνται τα σύννεφα. Γνωρίζω δυο πρακτικούς τρόπους µε τους οποίους προβλέπεται ο καιρός στην περιοχή µου. Γνωρίζω και εφαρµόζω τον «Κώδικα Υπαίθρου». Γνωρίζω τι είναι ανακύκλωση, τους κύριους τοµείς στους οποίους εφαρµόζεται και προσπαθώ να την εφαρµόζω στη ζωή µου. Γνωρίζω τη σηµασία της ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρµόζω τρόπους εξοικονόµησής της. Γνωρίζω τον τρόπο ύδρευσης των κατοικηµένων περιοχών και εφαρµόζω πρακτικούς τρόπους για τη σωστή διαχείριση του νερού που χρησιµοποιώ. δ. Μονοπάτι της Φιλίας Φέρνω δυο φίλους µου στην Αγέλη και τους γνωρίζω στα άλλα Λυκόπουλα. Γνωρίζω πώς θα συµπεριφέροµαι σε περίπτωση νέας γνωριµίας, της γιορτής ή του πένθους ενός ατόµου. Γνωρίζω τι είναι ο Ερυθρός Σταυρός και η UNICEF. Ετοιµάζω και ταχυδροµώ ένα γράµµα ή µια ευχετήρια κάρτα σε κάποιο Λυκόπουλο ή Βαθµοφόρο της Αγέλης µου. Αναλαµβάνω να περιποιηθώ ή να καθαρίσω ένα µικρό παρτέρι. Γνωρίζω τι είναι η παιδική δουλεία και αποφεύγω να χρησιµοποιώ προϊόντα που γνωρίζω ότι προέρχονται από αυτή. Αποδέχοµαι την παρουσία άλλων παιδιών, µε διαφορετική εθνικότητα, χρώµα, φυλή ή θρησκεία και µαθαίνω ήθη και έθιµα των παιδιών αυτών. Παρουσιάζω, µε λίγα λόγια, ή µε άλλο τρόπο το πνεύµα και την ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων. Σελ. 13 από 23

14 ε. Μονοπάτι της Τέχνης Αναγνωρίζω τρία αντικείµενα λαϊκής τέχνης και τρία σύγχρονης τέχνης και παρουσιάζω ένα από αυτά σε συγκέντρωση της Αγέλης. Συµµετέχω σε κάποια παράσταση της Αγέλης µου. Τραγουδώ ή παίζω σε όργανο έναν Κυπριακό µουσικό σκοπό ή απαγγέλλω ένα Κυπριακό ποίηµα. Γράφω ένα µικρό διήγηµα ή παραµύθι και το διαβάζω στην Αγέλη µου. Γνωρίζω δυο Κύπριους καλλιτέχνες και κάνω ένα µικρό λεύκωµα µε έργα τους. Επισκέπτοµαι µια έκθεση και την περιγράφω στην Αγέλη µου. Παρουσιάζω, µε πρωτότυπο τρόπο, ένα προσκοπικό τραγούδι. Διαβάζω δυο λογοτεχνικά βιβλία και τα διηγούµαι στην Αγέλη µου. Παρουσιάζω µια συλλογή γραµµατοσήµων ή νοµισµάτων ή ευχετήριων καρτών ή κουτιών από σπίρτα ή τηλεκαρτών ή άλλων αντικειµένων. Παίρνω συνέντευξη από έναν επαγγελµατία, που ασχολείται µε παραδοσιακά επαγγέλµατα, ή από έναν επιστήµονα. Γράφω στίχους σε ένα γνωστό µουσικό σκοπό. Γνωρίζω βασικά στοιχεία, που αφορούν διάφορα μέσα επικοινωνίας, όπως ραδιόφωνο, τηλεόρασημ τηλέφωνο, εφημερίδα, διαδίκτυο. Γνωρίζω πώς να συμπεριφέρομαι ως θεατής ή ακροατής. στ. Μονοπάτι της Υγείας Γνωρίζω και εφαρµόζω την πυραµίδα της διατροφής. Γνωρίζω τι είναι εθισµός και εξάρτηση και τα αποφεύγω. Μαθαίνω, µε τη βοήθεια ενός µεγαλυτέρου µου, τους κανόνες ενός νέου αθλήµατος και συµµετέχω σ' αυτό. Γνωρίζω τι είναι βιταµίνες και σε ποιες τροφές περιέχονται οι σπουδαιότερες από αυτές. Ετοιµάζω έναν κατάλογο µε ωφέλιµα φαγητά για την ηλικία µου. Γνωρίζω πώς προκαλείται η τροφική δηλητηρίαση. Γνωρίζω και εφαρµόζω τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα και στην πισίνα σε ότι αφορά το κολύµπι. Κολυµπώ µε δυο διαφορετικούς τρόπους σε απόσταση 25 µέτρων. Ασχολούµαι, συστηµατικά, µε ένα άθληµα, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, για περίοδο έξι µηνών ή συµµετέχω σε προγράµµατα του Α.Γ.Ο. (Αθλητισµός για όλους) για περίοδο έξι µηνών. Γνωρίζω βασικά στοιχεία, που αφορούν διάφορα µέσα επικοινωνίας, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο, εφηµερίδα, διαδίκτυο. Γνωρίζω πώς να συµπεριφέροµαι ως θεατής ή ακροατής, Οργανώνω και διευθύνω ένα παιγνίδι στην Αγέλη µου. Σελ. 14 από 23

15 ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας Συµµετέχω στο στήσιµο και λύσιµο µιας µικρής σκηνής. Κατασκευάζω ένα χαρταετό και των πετώ και γνωρίζω τους κανόνες ασφάλειας για το πέταγµά του. Φτιάχνω και χρησιµοποιώ την καντηλίτσα, το φίµωµα και την ψαλιδιά. Γνωρίζω τις απλές βλάβες, που παρουσιάζονται στο σπίτι (ύδρευση, αποχέτευση) και ξέρω τι πρέπει να κάνω. Μεταβιβάζω, προφορικά, µήνυµα από δέκα, τουλάχιστον, λέξεις, αφού διανύσω απόσταση 100 µέτρων. Φτιάχνω ένα µυστικό κώδικα µε την εξάδα µου. Χρησιµοποιώ έναν από τους γνωστούς κώδικες επικοινωνίας. Κρατώ αναλυτικό λογαριασµό για το πώς διαχειρίζοµαι τα χρήµατα που µου δίνουν οι δικοί µου για περίοδο 15 ηµερών. Κυκλοφορώ µε ποδήλατο ή πατίνι και γνωρίζω τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. Γνωρίζω τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και παρουσιάζω µια εργασία, που έκανα µε τη χρήση του. Γνωρίζω και περιτυλίγω, σωστά, διάφορα αντικείµενα (π.χ. δώρα). Γνωρίζω τα µέρη της πυξίδας και πώς να βρίσκω τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα µ αυτή. Κατασκευάζω πυξίδα µε απλά υλικά. 8. Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης (Πτυχία Ειδικοτήτων) α. Γενικά Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεση του και ανάλογα µε τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί µε δραστηριότητες, που το ενδιαφέρουν, ή που εντάσσουν στο Πρόγραµµα οι Βαθµοφόροι της Αγέλης. Οι δραστηριότητες αυτές συµπεριλαµβάνονται και αναγνωρίζονται µέσα από το Πρόγραµµα των Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης. Σκοπός του Προγράµµατος των Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης είναι η πολυδιάστατη ανάπτυξη των ικανοτήτων και η απόκτηση γνώσεων, στα πλαίσια παροχής ευκαιριών για δηµιουργική ενασχόληση των Λυκοπούλων. Τα θέµατα των ερασιτεχνικών ασχολιών στο Πρόγραµµα της Αγέλης επιλέγονται ανάλογα µε τους στόχους της και σύµφωνα µε το Μηνιαίο Θέµα του Προγράµµατος. β. Δοκιµασία Μετά από συνεννόηση του Αρχηγού Αγέλης και του Λυκοπούλου καθορίζεται η ηµεροµηνία παρουσίασης της εργασίας ή των δραστηριοτήτων του Λυκοπούλου. Κατά την παρουσίαση το Λυκόπουλο παρουσιάζει την εργασία του, χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα όπως ηµερολόγια, σηµειώσεις, φωτογραφίες, Σελ. 15 από 23

16 κατασκευές, διαφάνειες, σκίτσα και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι είναι χρήσιµο. Η παρουσίαση είναι σύντοµη και περιεκτική. Γίνεται στην παρουσία δυο, τουλάχιστον, Βαθµοφόρων ή Ειδικού στο θέµα, έχουν δε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και άλλα Λυκόπουλα. Σε Λυκόπουλο, που αποδεδειγµένα ασχολείται ενεργά µε ενασχόληση που συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης, είναι δυνατόν να του αναγνωριστεί αντίστοιχη ικανότητα και να του παραχωρηθεί το ανάλογο πτυχίο. γ. Κατηγορίες Προσφοράς Υπηρεσίας α. Μαθητή του Χριστού β. Βοηθού της Εκκλησίας γ. Ξεναγού δ. Πρώτου Βοηθού ε. Προστάτη του περιβάλλοντος στ. Ενεργειακής συνείδησης Ενδιαφερόντων α. Αρχαιολόγου β. Συλλέκτη γ. Βιβλιόφιλου δ. Μουσικού ε. Ψυχαγωγού στ. Καλλιτέχνη ζ. Αστρονόµου η. Αεροµοντελίστα θ. Φωτογράφου ι. Ψαρά ια. Φυσιολάτρη Δεξιοτήτων α. Χειροτέχνη β. Παρατηρητή γ. Κηπουρού δ. Τεχνίτη Δραστηριοτήτων α. Ατοµικού αθλήµατος β. Οµαδικού αθλήµατος γ. Κολυµβητή δ. Ποδηλατιστή ε. Κωπηλάτη στ. Ιστιοπλόου Σελ. 16 από 23

17 ζ. Κατασκηνωτή η. Εξερευνητή Προσωπικής Ανάπτυξης α. Ξένης γλώσσας β. Δηµοσιογράφου γ. Επιστήµονα δ. Οικοκύρη ε. Χειριστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στ. Μάγειρα ζ. Επικοινωνίας 9. Πτυχίο Προόδου Όταν ένα Λυκόπουλο έχει πάρει το Δεύτερο Αστέρι και 5, τουλάχιστον, Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης (ένα από κάθε κατηγορία) και εκπληρώσει τις πρόνοιες του Μέρους Γ αυτών των Εσωτερικών Κανονισμών (όπως αναφέρονται πιο κάτω), μπορεί να πάρει το Πτυχίο Προόδου. Το σήμα αυτό απονέμεται από τον Αρχηγό Αγέλης, όχι πιο νωρίς από 6 μήνες πριν από την Ανάβαση του Λυκόπουλου και το φοράει στην Προσκοπική και Ανιχνευτική στολή, μέχρις ότου ονομαστεί «Πρόσκοπος Δημοκρατίας». Γ. ΑΝΑΒΑΣΗ Το Λυκόπουλο να: έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του ή/και να φοιτά στην Ε Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. γνωρίζει τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς της Ομάδας Προσκόπων σε κύκλο συζήτησης μαζί με τον Αρχηγό Αγέλης σε χρόνο που θα συμφωνηθεί μεταξύ τον Αρχηγό Αγέλης και Αρχηγό Ομάδας έχει συμμετάσχει σε: i. τρεις τακτικές Συγκεντρώσεις της ομάδας Προσκόπων και ii. σε μια δράση υπαίθρου της Ομάδας προσκόπων με συνοδεία Βαθμοφόρου Αγέλης ως προνοούν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Κλάδου Λυκοπούλων. Να αναγνωρίζει τα διακριτικά σήματα της Ομάδας προσκόπων και των Ενωμοτιών από τον Αρχηγό Αγέλης ή/και τον Αρχηγό Ομάδας. Να του επεξηγηθεί η οργανωτική δομή της Ενωμοτίας και της Ομάδας Προσκόπων. Κατά την συμμετοχή του στις Συγκεντρώσεις της Ομάδας Προσκόπων να συμμετάσχει σε Συμβούλιο Ενωμοτίας. Τα πιο πάνω θα υλοποιούνται σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες παραθέτονται ως Μέρος Δ υπό την ονομασία «Απαιτήσεις Ανάβασης Λυκοπούλων» Σελ. 17 από 23

18 Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ α. Σκοπός-Διάρκεια: Σκοπός των απαιτήσεων Ανάβασης είναι να κάνει ευκολότερη τη μετάβαση Λυκοπούλων - τα οποία διανύουν την τελευταία τους χρονιά στην Αγέλη Λυκοπούλων- στην Ομάδα Προσκόπων. Eπίσης στοχεύει στο να ωθήσει τα Λυκόπουλα Ανάβασης να ασχοληθούν με πιο «εξειδικευμένες απαιτήσεις» που αποτελούν «πρόκληση» για την ηλικία τους, έτσι ώστε να μειωθεί το χάσμα ηλικιών και να βοηθηθεί η προσαρμογή τους στον τρόπο και στην μέθοδο λειτουργίας της Ομάδας Προσκόπων (μετάβαση από την Αγελαία Μέθοδο στο σύστημα κατ' Ενωμοτίες). Η χρονική διάρκεια των Απαιτήσεων κυμαίνεται μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους ανάλογα με τις απαιτήσεις που χρειάζεται να καλύψει το κάθε Λυκόπουλο ή/και ανάλογα με τις δυνατότητες πραγματοποίησης των απαιτήσεων από την κάθε Αγέλη. β. Ηλικία: Οι απαιτήσεις αυτές απευθύνονται σε Λυκόπουλα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους ή/και φοιτούν στην Ε τάξη του Δημοτικού Σχολείου καθώς επίσης και σε παιδιά της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας που δεν υπήρξαν Λυκόπουλα και τα οποία δίδουν την Υπόσχεση τους στην Αγέλη Λυκοπούλων σε περίοδο εντός επτά εβδομάδων από την ένταξή τους και ύστερα από σχετική εκπαίδευση που τυγχάνουν από τον Α.Α.Λ. γ. Λειτουργία: Ο τρόπος υλοποίησης των απαιτήσεων αυτών διέπετε από τον ίδιο τρόπο λειτουργίας και υλοποίησης όπως και των Μονοπατιών του Κλάδου. Συγκεκριμένα: Τα Λυκόπουλα κατά την διάρκεια του χρόνου υλοποίησης των απαιτήσεων διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα Λυκόπουλα (λ.χ. κατά την διάρκεια των συγκεντρώσεων/δράσεων), μεταξύ άλλων για καλύτερη, άμεση και πιο αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση των απαιτήσεων. Εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε Α.Α.Λ. το πότε θεωρείται ως «κατάλληλος» χρόνος διαχωρισμού από την υπόλοιπη Αγέλη. Νοείτε ότι ο διαχωρισμός γίνεται όταν τα υπόλοιπα Λυκόπουλα συμμετέχουν σε πρόγραμμα ή μέρος προγράμματος γνωσιολογικού περιεχομένου απαιτήσεων (σε μετάδοση γνώσεων - εκπαίδευση). Κύριος στόχος είναι η υλοποίηση των απαιτήσεων αλλά ταυτόχρονα και η αποφυγή της στέρησης Λυκοπούλων από την συμμετοχή τους στις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες της Αγέλης (παιχνίδια, τραγούδι, διήγηση, χειροτεχνία, κύκλος Αγέλης, Μ.Θ. κοκ). Η επιλογή των απαιτήσεων γίνεται στη βάση των αναγκών των Λυκοπούλων. Το στάδιο των απαιτήσεων αυτών θεωρείται συμπληρωμένο όταν το Λυκόπουλο συμμετάσχει επιτυχώς τουλάχιστον σε 5 απαιτήσεις από το πρακτικό μέρος και τουλάχιστον 2 απαιτήσεις από το θεωρητικό μέρος και εκπληρώσει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια (βλέπε σημείο 4.1). Σελ. 18 από 23

19 Η υλοποίηση των απαιτήσεων Ανάβασης ξεκινά τουλάχιστον 6 μήνες πριν το τέλος της Προσκοπικής Χρονιάς και ολοκληρώνεται με την συμμετοχή του Λυκόπουλου σε ένα από τα ακόλουθα: Σε ένα ειδικό Διήμερο Ανάβασης. Στην θερινή κατασκήνωση ως εξής: o Σε περίπτωση κατασκήνωσης της Αγέλης Λυκοπούλων με την Ομάδα Προσκόπων (ίδιου Συστήματος) στον ίδιο χώρο: Με ένταξη/συμμετοχή του Λυκόπουλου για τουλάχιστον 1 μέρα στο πρόγραμμα της Ομάδας Προσκόπων. Εναπόκειται στον Α.Α.Λ. και στον Α.Ο.Π. ο καθορισμός της συγκεκριμένης ημέρας ενώ ο Α.Ο.Π. είναι υπεύθυνος και για την διαμόρφωση του προγράμματος της συγκεκριμένης ημέρας σε συνεργασία με τον Αρχηγό Αγέλης. o Σε περίπτωση κοινής κατασκήνωσης της Αγέλης με άλλες Αγέλες Λυκοπούλων: Με την διοργάνωση μονοήμερης δράσης με την βοήθεια Α.Ο.Π ή/και Υ.Ο.Π. για διαμόρφωση «Προσκοπικού» προγράμματος. Νοείται ότι όλα τα Λυκόπουλα που λόγω της ηλικίας τους συμμετέχουν στο στάδιο αυτό εξακολουθούν, με τη βοήθεια του Αρχηγείου Αγέλης, να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την απόκτηση του Πτυχίου Προόδου1. Αρκετές από τις απαιτήσεις μπορούν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα κατά την διάρκεια συμμετοχής των Λυκοπούλων σε συγκεντρώσεις, δράσεις και διήμερα με την Ομάδα Προσκόπων. O τρόπος λειτουργίας και η υλοποίηση των απαιτήσεων θα πρέπει να δομηθεί και να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση να μην μετατρέπεται η Αγέλη σε Αγέλη δύο ταχυτήτων (λ.χ. αποφυγή αχρείαστης αξιοποίησης βαθμοφόρων). Αυτό εναπόκειται στη εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεννόηση μεταξύ του Α.Α.Λ. και Α.Ο.Π. δ. Εκπαίδευση: Το στάδιο αυτό αποτελείται από μια ευρεία επιλογή απαιτήσεις έτσι ώστε να προσφέρεται ικανοποιητικός αριθμός επιλογών. Συγκεκριμένα το μονοπάτι αποτελείται από 6 υποχρεωτικές απαιτήσεις («τα κριτήρια»), και 22 απαιτήσεις επιλογής (16 πρακτικές και 6 θεωρητικές). δ.1. Κριτήρια (Μέρος Γ των Εσωτερικών Κανονισμών του Κλάδου Λυκοπούλων): Το Λυκόπουλο να: 1) έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του ή/και να φοιτά στην Ε Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 1 Όταν ένα Λυκόπουλο έχει πάρει το Δεύτερο Αστέρι, 5 (τουλάχιστον) Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης (ένα από κάθε κατηγορία) και περπατήσει επιτυχώς τις απαιτήσεις Ανάβασης μπορεί να πάρει το Πτυχίο Προόδου. Σελ. 19 από 23

20 2) γνωρίζει τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς της Ομάδας Προσκόπων σε κύκλο συζήτησης μαζί με τον Αρχηγό Αγέλης σε χρόνο που θα συμφωνηθεί μεταξύ τον Αρχηγό Αγέλης και Αρχηγό Ομάδας 3) έχει συμμετάσχει σε: i. τρεις τακτικές Συγκεντρώσεις της ομάδας Προσκόπων και ii. σε μια δράση υπαίθρου της Ομάδας προσκόπων με συνοδεία Βαθμοφόρου Αγέλης ως προνοούν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Κλάδου Λυκοπούλων. 4) Να αναγνωρίζει τα διακριτικά σήματα της Ομάδας προσκόπων και των Ενωμοτιών από τον Αρχηγό Αγέλης ή/και τον Αρχηγό Ομάδας. 5) Να του επεξηγηθεί η οργανωτική δομή της Ενωμοτίας και της Ομάδας Προσκόπων. 6) Κατά την συμμετοχή του στις Συγκεντρώσεις της Ομάδας Προσκόπων να συμμετάσχει σε Συμβούλιο Ενωμοτίας. δ.2 Απαιτήσεις: Κατά την διάρκεια συμμετοχής του Λυκόπουλου σε δράσεις της Ομάδας Προσκόπων όπως αυτές διατυπώνεται στο σημείο 4.1. (3) να συμμετάσχει ή/και να έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 7 απαιτήσεις: 5 από το Πρακτικό Μέρος και 2 από το Θεωρικό Μέρος, όπως αυτά διατυπώνονται πιο κάτω: δ.2.1. Πρακτικό Μέρος 1) Να φτιάξει μια μικρή ομαδική ή ατομική Προσκοπική κατασκευή σκαπανικής (μακέτα/ εναλλακτικά με λαστιχάκια). 2) Να γνωρίζει τους κόμπους σταυρόκομπο, οκταράκι, ποδόδεσμο, καντηλίτσα, ψαλιδιά, φίμωμα και να μπορεί να φτιάξει μια καλλιτεχνική αναφοράς με κόμπους και συνδέσεις. 3) Να είναι σε θέση να περιποιηθεί ένα απλό τραύμα & να ξέρει πως να περιποιηθεί τα ακόλουθα: σπάσιμο μύτης και εγκαύματα. 4) Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε ένα φαρμακείο. 5) Να κληθεί να αντιμετωπίσει μαζί με άλλα Λυκόπουλα που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο απλό απρόοπτο περιστατικό κατά την διάρκεια Σελ. 20 από 23

21 δράσης (τα Λυκόπουλα να είναι ενήμερα από προηγουμένως ότι πρόκειται για άσκηση, και ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τέτοιες εμπειρίες σώζουν ζωές!). 6) Να κατονομάσει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε μια απλή πορεία στο δάσος ή/και στη πόλη. 7) Να κατανοήσει τα μέρη της πυξίδας καθώς και την χρήση της και να γνωρίζει να δείχνει τα σημεία του ορίζοντα. 8) Να στήσει ατομικό αντίσκηνο, και να εξηγήσει απλούς τρόπους συντήρησης του. 9) Να συμμετάσχει σε μια μικρή πορεία 1-3 χλμ. στην κατασκήνωση (ή σε άλλη δράση). 10) Να μαγειρέψει σε προσκοπική φωτιά σουβλάκι και ψωμί (άζυμο άρτο) χωρίς μαγειρικά σκεύη. 11) Να μπορεί να φτιάξει ένα μονοπάτι με ανιχνευτικά σημεία που να μπορεί να το ακολουθήσει μια Εξάδα Λυκοπούλων. 12) Να οργανώσει με την βοήθεια των Βαθμοφόρων του ένα παιχνίδι ή/και μια εκπαίδευση κατά την διάρκεια μιας συγκέντρωσης ή δράσης της Αγέλης. Σκοπός είναι το Λυκόπουλο να αντιληφθεί (στο μέγιστο δυνατό) την σημασία της οργάνωσης και της υπευθυνότητας. 13) Να πραγματοποιήσει δεντροφύτευση σε χωριό ή σε πάρκο της Κύπρου. 14) Να πραγματοποιήσει έρευνα σε γνωστό μέρος της περιοχής του με θέμα τα ήθη και έθιμα της χώρας μας σε θέμα που θα αποφασίσει μαζί με τα υπόλοιπα Λυκόπουλα του Μονοπατιού της Ανάβασης. 15) Να είναι σε θέση να οργανώσει και να διευθύνει ένα παιχνίδι στην Αγέλη του. 16) Να συμμετάσχει τουλάχιστον 1 φορά σε παιχνίδι χρησιμοποιώντας σκαπανική παίρνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Σελ. 21 από 23

22 δ.2.2. Θεωρητικό Μέρος 1) Να κατονομάσει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να φέρει μαζί του για μια διήμερη δράση. 2) Να συμμετάσχει σε 2 εμπειρικούς τρόπους πρόγνωσης του καιρού. 3) Να περιγράφει την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του. 4) Να δείχνει στον ουρανό 3 αστερισμούς και τους μύθους τους. 5) Να ξέρει πως να χρησιμοποιεί μικρό πυροσβεστήρα Σελ. 22 από 23

23 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου... 2 2. Μέθοδος - Μέσα... 2 3. Οργάνωση... 2 4. Εισδοχή Λυκοπούλων... 5 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα και οι δράσεις του Κλάδου Λυκοπούλων δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν µε θέµατα που:

Το πρόγραµµα και οι δράσεις του Κλάδου Λυκοπούλων δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν µε θέµατα που: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το πρόγραµµα και οι δράσεις του Κλάδου Λυκοπούλων δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν µε θέµατα που: 1. Θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι)

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ζωή της υπαίθρου αποτελεί μια τις τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Προσκοπισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Λευκωσία Τ.Θ29628 1721 Τηλ.: +35722-439620 E-mail: www.71scouts@gmail.com

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Λευκωσία Τ.Θ29628 1721 Τηλ.: +35722-439620 E-mail: www.71scouts@gmail.com Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Λευκωσία Τ.Θ29628 1721 Τηλ.: +35722-439620 E-mail: www.71scouts@gmail.com ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ WIER CAMP

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE FROM HARM Αναγκαιότητα Στόχοι Αποτελέσματα Αμαλία Δρουσιώτου ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Ο Προσκοπισμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1/4/2013: ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, η δημιουργικότητα, το αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ (χαρακτηριστικά ηλικίας)

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ (χαρακτηριστικά ηλικίας) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ (χαρακτηριστικά ηλικίας) Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Τα Λυκόπουλα, παιδιά 7-11 χρόνων, ευρίσκονται στη σχολική ηλικία. Η ηλικία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011 ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011 ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ) Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71 ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ Τ.Θ. 29628, 1721, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.: +357.22.439620 EMAIL: 71scouts@gmail.com ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 26.4.1995 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 2 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά... 2 Προσκοπική Μεθοδολογία... 2 Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.)... 2 Ενωµοτία Προσκόπων... 3 Ενωµοτάρχης... 3 Υπενωµοτάρχης... 4 Συµβούλιο Τιµής Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Α. Υγεία Α1. Είµαι συγυρισµένος στο ντύσιµο και στην εµφάνιση µου Α2. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να διατηρώ σε υγιεινή κατάσταση το στόµα µου και το σώµα µου Α3. Γνωρίζω τις βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Με Προσκοπικούς χαιρετισµούς. Το Επιτελείο της Οµάδας

Αγαπητοί γονείς, Με Προσκοπικούς χαιρετισµούς. Το Επιτελείο της Οµάδας Αγαπητοί γονείς, Με αυτό το γράµµα θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για την πραγµατοποίηση της καλοκαιρινής κατασκήνωση των Οµάδων του 1 ου Σ.Π. Ψυχικού και του 4 ου Σ.Π. Περισσού, και να σας ενηµερώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Οδηγικές Εκδόσεις ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α" (ΝΤΟΣΙΕ & ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΑΣΤΡΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β (ΜΑΖΙ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 1,2,3 & ΑΣΤΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Στη διάρκεια του Α Τριμήνου η ΣΤ τάξη θα εμβαθύνει στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!!

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!! Αγαπητή Ενωμοτία, Ήρθε η ώρα που περιμένατε η 8 η Συνάντηση Ενωμοτιών της Περιφέρειάς μας. Το Σαββατοκύριακο 1-2 Μαΐου 2010, στα Μπαχούνια Πάρνηθας η δική σας και άλλες 50 Ενωμοτίες, θα παίξουν και θα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ο Προσκοπισµός είναι Εθελοντική, µη πολιτική, Παιδαγωγική Κίνηση που προσφέρει στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών 15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών Κατασκήνωση 15 ης Ομάδας Προσκόπων Αθηνών 7-16 Ιουλίου 2015 Λίμνη Ηραίου, Λουτράκι Αγαπητοί γονείς, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ομάδα έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες της

Διαβάστε περισσότερα

Α Αστεράκι. Μέρος Β. Απαιτήσεις για να συμπληρώσεις το Α Αστεράκι. (Προσκοπική Χρονία 2014-2015) 289η ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ

Α Αστεράκι. Μέρος Β. Απαιτήσεις για να συμπληρώσεις το Α Αστεράκι. (Προσκοπική Χρονία 2014-2015) 289η ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ Α Αστεράκι Μέρος Β (Προσκοπική Χρονία 2014-2015) Απαιτήσεις για να συμπληρώσεις το Α Αστεράκι Σκοπός: Είναι να περάσεις τις απαιτήσεις για τα πιο κάτω θέματα για να πάρεις το 1 ο αστεράκι μέχρι τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 27/09/2006 Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 1 Νοεμβρίου 013 Λευκωσία Ιανουάριος 014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... Α. ΓΕΝΙΚΑ... Β. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ... Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Ο.Π.)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πως βλέπει ένας ΑΟΠ η ΑΚΑ το θέμα μεγάλη κατασκευή ;

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πως βλέπει ένας ΑΟΠ η ΑΚΑ το θέμα μεγάλη κατασκευή ; ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αν θέλαμε να δώσουμε ορισμό τι εννοούμε Μεγάλη Κατασκευή αυτόματα θα σκεφτόμαστε ότι είναι η κατασκευή που χρειάζεται λεπτομερή σχεδιασμό και μελέτη όχι μόνο στην δημιουργία της, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το Πάσχα είναι η πιο μεγάλη, η πιο λαμπρή γιορτή της Χριστιανοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι - Τραγούδι ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου

Παιχνίδι - Τραγούδι ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Το παιχνίδι Οξύνεται η παρατηρητικότητα του, αναπτερώνεται η φαντασία του, αναπτύσσεται η πρωτοβουλία και η κοινωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ;

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ; ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ; Για κάθε Πρόσκοπο Κατασκήνωση σημαίνει : Υγιεινή ζωή στο ύπαιθρο. Γνωριμία με τη Φύση. Οργάνωση της καθημερινής ζωής χωρίς τη συνεχή επίβλεψη από τους γονείς. (αυτοσυντήρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (4 ος Γύρος 2008) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Λυκοπούλων Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π.

Κλάδος Λυκοπούλων Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ : Μια λέξη περίεργη Προ, προ,προ, προετοιµάζω, προγραµµατίζω, προϋπολογίζω, προσδιορίζω, προβλέπω, προϋποθέτω, προσπαθώ, προκαλώ, Πρόσκοποι.. Και δεν είναι τυχαίες οι λέξεις γιατί όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ : Η ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΜΠΑΤΜΑΝ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΑΣΩΝ, ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2012-2013 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπούσια Κωνσταντίνα Συνεργαζόμενοι: - Σχολείο: 2/θ Νηπιαγωγείο Λουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr

Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΛΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ Kορίτσια και αγόρια, φορούν: Φόρµα τυρκουάζ Παπούτσια αθλητικά ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (ΠΤΥΧΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (ΠΤΥΧΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (ΠΤΥΧΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσφοράς Υπηρεσίας 1. α. Μαθητή του Χριστού.... 2 2. β. Βοηθού της Εκκλησίας... 2 3. γ. Ξεναγού... 3 4. δ. Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2310 300261 FAX 2310 318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 04/06/2015 Αρ.Πρωτ. 24848 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 1 Φεβρουαρίου Στα πλαίσια της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, το δεύτερο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνάντηση Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού «Η ΦΩΛΙΑ»

1 η Συνάντηση Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού «Η ΦΩΛΙΑ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Έτος ιδρύσεως 1914 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σύρος, 3 Οκτωβρίου 2012 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΦΩΛΙΑ» Έτος ιδρύσεως 1882 Ανδρέα Κάργα 12-14, 84100 Ερμούπολη Τηλ. 22810.87713 87791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 4 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Απριλίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Άρθρο Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER CAMP Καλοκαιρινές Δραστηριότητες Φτιάχνουµε τη δική µας πόλη κράτος

SUMMER CAMP Καλοκαιρινές Δραστηριότητες Φτιάχνουµε τη δική µας πόλη κράτος SUMMER CAMP Καλοκαιρινές Δραστηριότητες Φτιάχνουµε τη δική µας πόλη κράτος Για παιδιά 4 έως 12 ετών µε : Ατέλειωτη όρεξη για παιχνίδι Επιτέλους ένα καλοκαιρινό πρόγραµµα που συνδυάζει τις έξυπνες δραστηριότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2015. Πόσο καλά ξέρω τα βιβλία της Βιβλιοθήκης; (6 Εθελοντές, 29 αναγνώστες)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2015. Πόσο καλά ξέρω τα βιβλία της Βιβλιοθήκης; (6 Εθελοντές, 29 αναγνώστες) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2015 Πόσο καλά ξέρω τα βιβλία της Βιβλιοθήκης; (6 Εθελοντές, 29 αναγνώστες) του βιβλίου του και να το προτείνει ή όχι στα υπόλοιπα παιδιά. Τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Δράσεων - Κατασκηνώσεων - Κατασκηνωτικοί Χώροι - Κανόνες Ασφάλειας Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα