ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου Μέθοδος - Μέσα Οργάνωση Εισδοχή Λυκοπούλων Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων Χαιρετισµός Βαθµοφόροι Λυκοπούλων Εκπαίδευση και πρόοδος Λυκοπούλων Σήµα Αγέλης Τελετές Λυκοπούλων... 7 Β. Κύκλοι Γνώσεων και Ικανοτήτων ι. Αναγνώριση προσπάθειας Στάδια αναγνώρισης προσπάθειας Κρίση και µετάδοση των γνώσεων Τα Επτά Μονοπάτια Απαιτήσεις υπόσχεσης Απαιτήσεις Πρώτου Αστεριού Απαιτήσεις εύτερου Αστεριού Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης (Πτυχία Ειδικοτήτων) Πτυχίο Προόδου Γ. Ανάβαση

2 Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΙΟΙΚΗΣΗ 1. Αποστολή του Κλάδου Η αποστολή του Κλάδου, όπως αναφέρεται στον Οργανισµό του Σ.Π.Κ. (Άρθρο 2, παράγραφος 1) είναι: Να συµβάλει στην αγωγή των παιδιών και των νέων, µέσω ενός συστήµατος αξιών, το οποίο είναι βασισµένο στην Προσκοπική Υπόσχεση και το Νόµο, για να Βοηθήσει στην οικοδόµηση ενός καλύτερου κόσµου, όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοκληρωµένα άτοµα και διαδραµατίζουν έναν εποικοδοµητικό ρόλο στην κοινωνία. 2. Μέθοδος - Μέσα Το πρόγραµµα του Κλάδου Λυκοπούλων είναι σύµφωνο µε τις Αρχές και τη Μέθοδο του Σ.Π.Κ. και έχει ως βασικό στοιχείο, κυρίως, το παιγνίδι, µε το οποίο προσφέρεται στο παιδί ένα ευχάριστο πρόγραµµα προοδευτικής εκπαίδευσης Βασισµένο στο Νόµο και στην Υπόσχεση, µε την καθοδήγηση ενηλίκων Βαθµοφόρων. 3. Οργάνωση α. Το Τµήµα Λυκοπούλων ονοµάζεται Αγέλη και αποτελεί ισότιµο Τµήµα του Συστήµατος. Ιδρύεται ύστερα από πρόταση του Τοπικού / Επαρχιακού Εφόρου, γνωµοδότηση του Εφόρου Κλάδου της Γενικής Εφορείας και έγκριση του Γενικού Εφόρου. β. Για να δοθεί η έγκριση λειτουργίας Αγέλης πρέπει να προτείνεται κατάλληλος Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Α.Α.Λ.) και Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Υ.Α.Λ.), να υπάρχουν, τουλάχιστον, 5 παιδιά που θα γίνουν Λυκόπουλα και να υπάρχει κατάλληλος χώρος για την πραγµατοποίηση των συγκεντρώσεων. γ. Ο ανώτατος αριθµός παιδιών που δύναται να έχει κάθε Αγέλη είναι 42. Νοείται ότι θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός Βαθµοφόρων (τουλάχιστον 1 Βαθµοφόρος για κάθε 10 παιδιά). 2

3 Όταν ο αριθµός είναι µεγαλύτερος η Αγέλη θα πρέπει να διαιρείται, για διοικητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε δυο Τµήµατα. Ο διαχωρισµός γίνεται µετά από έγκριση του Τοπικού / Επαρχιακού Εφόρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από πρόταση του Επαρχιακού Εφόρου, γνωµοδότηση του Εφόρου Κλάδου της Γενικής Εφορείας και έγκριση του Γενικού Εφόρου θα δίνεται άδεια λειτουργίας για µεγαλύτερο αριθµό. δ. Κάθε Σύστηµα, κατά κανόνα, διατηρεί µια Αγέλη Λυκοπούλων. Όπου, όµως, χρειάζεται µπορεί να δηµιουργηθεί και άλλη Αγέλη, που ιδρύεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού (3). Η δεύτερη αυτή αγέλη θα πρέπει να έχει δικό της, κατάλληλα εκπαιδευµένο, ικανοποιητικό αριθµό Βαθµοφόρων και δύναται να αποτελέσει τον πυρήνα για την ίδρυση ενός νέου Προσκοπικού Συστήµατος, µόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. ε. Η Αγέλη συνεργάζεται µε την Οµάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών. Στις συγκεντρώσεις και εκδροµές το κάθε Τµήµα θα έχει το δικό του πρόγραµµα, αλλά µπορεί να χρησιµοποιεί τον ίδιο χώρο. Μαζί µπορούν να γίνονται γιορτές του Συστήµατος, δηµόσιες εµφανίσεις ή άλλες εκδηλώσεις, που απαιτούν κοινή δράση. στ. Λυκόπουλα γίνονται παιδιά που έχουν ηλικία 7 χρόνων ή φοιτούν στη Β τάξη ηµοτικού και παραµένουν µέχρι να γίνουν 10 χρόνων ή να συµπληρώσουν την Ε τάξη ηµοτικού. ζ. Η Αγέλη διαιρείται σε Εξάδες, που αποτελούνται από 5-8 Λυκόπουλα. Κάθε Εξάδα παίρνει ένα χρώµα ως διακριτικό της. η. Πρώτος Εξάδας Κάθε Εξάδα έχει ως οδηγό της τον Πρώτο της Εξάδας. Ο Πρώτος ορίζεται από τον Α.Α.Λ.. Ο Α.Α.Λ. µπορεί, ανάλογα µε το επίπεδο, την ωριµότητα των παιδιών και τις παραδόσεις της Αγέλης, να αφήνει τα ίδια τα Λυκόπουλα να επιλέγουν τον Πρώτο. Πρώτοι µπορούν να γίνουν Λυκόπουλα που έχουν αποκτήσει το πρώτο τους Αστέρι. Η θητεία του Πρώτου διαρκεί, κατά κανόνα ένα χρόνο. Ο Α.Α.Λ. φροντίζει ώστε, όσο το δυνατόν περισσότερα Λυκόπουλα της Αγέλης να γίνουν Πρώτοι. Τα καθήκοντα Πρώτου είναι: 1. ίνει πρώτος το καλό παράδειγµα, συµµετέχοντας µε ενθουσιασµό 3

4 στα παραγγέλµατα, στην προσευχή, στην έπαρση της σηµαίας και στα παιγνίδια. 2. Τακτοποιεί τα Λυκόπουλα ανάλογα µε το παράγγελµα. 3. Βλέπει, πριν την επιθεώρηση, τα Λυκόπουλα της Εξάδας του, αν φορούν κανονικά τη στολή τους. 4. Βοηθά τα Λυκόπουλα, όπου χρειάζεται, στην εκµάθηση των απαιτήσεων. 5. Μαζεύει τις συνδροµές των Λυκοπούλων της Εξάδας του. 6. Φροντίζει τη γωνιά της Εξάδας του. θ. εύτερος Εξάδας Ο εύτερος της Εξάδας ορίζεται από τον Α.Α.Λ., αφού λάβει υπόψη και τη γνώµη του Πρώτου και κρίνει ότι µπορούν να συνεργάζονται. 0 εύτερος είναι Βοηθός και αναπληρωτής του Πρώτου κατά την περίοδο της θητείας του. εύτεροι µπορούν να γίνουν Λυκόπουλα που έχουν αποκτήσει το πρώτο τους Αστέρι. Η θητεία του εύτερου διαρκεί, κατά κανόνα, ένα χρόνο. Ο Α.Α.Λ. φροντίζει ώστε, όσο το δυνατόν περισσότερα Λυκόπουλα της Αγέλης να γίνουν εύτεροι. ι. Συµβούλιο Αγέλης 1. Το Συµβούλιο της Αγέλης, που αποτελείται από τον Α.Α.Λ., τους Υ.Α.Λ. και τους Βοηθούς Αγέλης Λυκοπούλων (Β.Α.Λ.), κατευθύνει την όλη δραστηριότητα του Τµήµατος. Η ηγεσία του Συµβουλίου ασκείται από τον Α.Α.Λ., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Προσκοπικών Αρχών, για την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του Σ.Π.Κ., καθώς και για την ασφάλεια των µελών του Τµήµατός του. 2. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Αγέλης λαµβάνονται µε γνώµονα την πρόοδο του Τµήµατος και, αν χρειάζεται πλειοψηφικά, και δεν είναι δεσµευτικές για τον Α.Α.Λ., ο οποίος έχει και τον τελευταίο λόγο. ια. Συµβούλιο των Πρώτων ι. Το Συµβούλιο των Πρώτων είναι µια Συνάντηση των Πρώτων µε τον Α.Α.Λ. και τους Υ.Α.Λ.. Μερικές φορές µπορούν να λάβουν µέρος και οι εύτεροι, καθώς επίσης και οι Β.Α.Λ.. 2. Μέσω του Συµβουλίου µαθαίνουµε τις απόψεις των Λυκοπούλων πάνω σε δραστηριότητες που έγιναν ή θα γίνουν. Παίρνουµε ιδέες για 4

5 βελτίωση του προγράµµατος και µαθαίνουµε «τι γίνεται πράγµατι στην Αγέλη». ιβ. Κύκλος συζήτησης Στον Κύκλο συζήτησης συµµετέχει όλη η Αγέλη. Γίνεται µια φορά το µήνα προς το τέλος της Συγκέντρωσης. Σκοποί του Κύκλου συζήτησης είναι: Η λειτουργία και η αξιολόγηση της Αγέλης Η συγκέντρωση ιδεών Η δηµοκρατική επιλογή θεµάτων Η άσκηση των παιδιών: - Να ακούουν - Να σκέφτονται - Να εκφράζουν τη γνώµη τους, όταν τους δίνεται ο λόγος. 4. Εισδοχή Λυκοπούλων α. Στην Αγέλη Λυκοπούλων εγγράφονται παιδιά µέχρι 10 χρόνων µε αίτηση του γονέα τους ή του κηδεµόνα τους και αφού προηγηθεί προσωπική επαφή τους µε τον Α.Α.Λ.. Παιδιά πάνω από 10 χρόνων και έξι µηνών εγγράφονται κατευθείαν στην Οµάδα Προσκόπων. β. Για να ονοµασθεί ένα παιδί Λυκόπουλο και να γίνει ενεργό µέλος του Σ.Π.Κ. πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκοπούλου στην Τελετή Υπόσχεσης. 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων α. 0 Νόµος των Λυκοπούλων: «Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, νοιάζεται για τους άλλους όπως και για τον εαυτό του και κάµνει κάθε µέρα µια καλή πράξη». β. Η Υπόσχεση των Λυκοπούλων: «Υπόσχοµαι να προσπαθώ να είµαι πιστός στο Θεό, να αγαπώ την Πατρίδα µου και να τηρώ το Νόµο των Λυκοπούλων». γ. Το Ρητό των Λυκοπούλων: «Πάντα πρόθυµος για το καλό». 6. Χαιρετισµός Τα Λυκόπουλα όταν χαιρετούν φέρουν το δεξί τους χέρι στο άκρο του 5

6 καπέλου τους µε τα τρία δάκτυλα ενωµένα και τεντωµένα και τον αντίχειρα και το µικρό διπλωµένα και ενωµένα µε την παλάµη προς τα εµπρός (Προσκοπικός χαιρετισµός). Ο χαιρετισµός είναι ο ίδιος όταν γίνεται χωρίς καπέλο ή µε πολιτική περιβολή. Συµβολισµός: Τα τρία τεντωµένα δάκτυλα συµβολίζουν τα τρία άρθρα της Υπόσχεσης: - Το Θεό - Την Πατρίδα - Το Νόµο των Λυκοπούλων Τα άλλα δύο: Ο µεγάλος προστατεύει το µικρό. Ο µικρός σέβεται και συµβουλεύεται το µεγάλο. 7 Βαθµοφόροι Λυκοπούλων α. Βαθµοφόροι Αγέλης Λυκοπούλων µπορούν να είναι νέοι και νέες. Οι Α.Α.Λ. πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 20 χρόνων και οι Υ.Α.Λ. 17 χρόνων. Οι Α.Α.Λ. και Υ.Α.Λ. πρέπει να έχουν και όλα τα προσόντα για Βαθµοφόρους του Σ.Π.Κ. β. 0 Α.Α.Λ. είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της Αγέλης του, την προετοιµασία και την ορθή εφαρµογή του προγράµµατος της εργασίας της, την ασφάλεια των παιδιών της Αγέλης του, την τήρηση, στο Τµήµα του, του Οργανισµού, των Εσωτερικών Κανονισµών, των Αρχών και κατευθύνσεων του Σ.Π.Κ. και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων, που έχουν γενικά οι Αρχηγοί των Τµηµάτων του Σ.Π.Κ. γ. Ο Α.Α.Λ. βοηθείται από τους Υ.Α.Λ. και τους Β.Α.Λ.. δ. Ως Β.Α.Λ. επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται Ανιχνευτές µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, που ορίζει ο Α.Α.Λ., µετά από έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος (Α.Σ.) και του Αρχηγού Κοινότητας Ανιχνευτών (Α.Κ.Α.). Επίσης µπορεί να χρησιµοποιούνται και για ορισµένες εκδηλώσεις της Αγέλης, στα πλαίσια του Ανιχνευτικού προγράµµατός τους. 8. Εκπαίδευση και πρόοδος Λυκοπούλων Ο Α.Α.Λ. οφείλει να ετοιµάζει, µε τη βοήθεια και τη συνεργασία των Υ.Α.Λ. και των Β.Α.Λ., προγράµµατα απασχόλησης και δράσεων, που παρέχουν στα παιδιά της Αγέλης ευκαιρίες για να αποκτήσουν τις γνώσεις, 6

7 ικανότητες, δεξιότητες και εµπειρίες, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τους κύκλους γνώσεων του Λυκοπουλικού προγράµµατος. 9. Σήµα Αγέλης Κάθε Αγέλη µπορεί να υψώνει, σε σταθερό ιστό, στο χώρο της Συγκέντρωσής της ή στις Κατασκηνώσεις της το Σήµα της Αγέλης. 10. Τελετές Λυκοπούλων Στην Αγέλη Λυκοπούλων υπάρχουν δυο επίσηµες Τελετές: α. Τελετή Υποσχέσεως β. Τελετή Αναβάσεως. Β. ΚΥΚΛΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 1. Αναγνώριση προσπάθειας Το πρόγραµµα προόδου του Κλάδου Λυκοπούλων περιλαµβάνει τις βασικές γνώσεις και ικανότητες, που πρέπει να αποκτήσει ένα παιδί για να: δώσει την Υπόσχεσή του. αποκτήσει το πρώτο Αστέρι αποκτήσει το δεύτερο Αστέρι προετοιµαστεί για την Ανάβασή του. 2. To Λυκόπουλο για να πετύχει τα πιο πάνω πρέπει να ακολουθήσει τα επτά «Μονοπάτια», που περιγράφονται στην παράγραφο 4 πιο κάτω και ειδικότερα: α. Για να δώσει την Υπόσχεσή του πρέπει να πραγµατοποιήσει ότι αναφέρεται στις Απαιτήσεις της Υπόσχεσης. β. Για να πάρει το πρώτο του Αστέρι πρέπει να πραγµατοποιήσει τις δυο πρώτες Απαιτήσεις, που είναι υποχρεωτικές, καθώς επίσης και δυο δικής του επιλογής από κάθε Μονοπάτι. γ. Για να πάρει το δεύτερό του Αστέρι πρέπει να πραγµατοποιήσει πάλι τις δυο πρώτες Απαιτήσεις, που είναι υποχρεωτικές, καθώς επίσης και δυο της δικής του επιλογής από το κάθε Μονοπάτι. δ. Για να προετοιµαστεί για την Ανάβασή του στην Οµάδα Προσκόπων πρέπει να είναι 10,5 χρόνων. 7

8 3. Ο Α.Α.Λ. είναι εκείνος που κρίνει αν η προσπάθεια που κατέβαλε το Λυκόπουλο είναι ικανοποιητική. Η µετάδοση των αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων για την πρόοδο των Λυκοπούλων γίνεται από όλους τους Βαθµοφόρους της Αγέλης µε την εµπειρία που αποκτάται µέσα από τις δράσεις της Αγέλης. 4. Τα επτά Μονοπάτια είναι: α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας µας Πατρίδα-Εθνική κληρονοµιά-θρησκεία-σπίτι-οικογένεια - Γειτονιά-Πόλη β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού Η Προσκοπική µας οικογένεια στην πατρίδα µας και στον κόσµο. γ. Μονοπάτι της Φύσης Φύση-Περιβάλλον-Εξερεύνηση-Ζωή Υπαίθρου δ. Μονοπάτι της Φιλίας Κοινωνία - Συνεργασία - Υπηρεσία ε. Μονοπάτι της Τέχνης Πνευµατική καλλιέργεια και δηµιουργικές απασχολήσεις στ. Μονοπάτι της Υγείας Φυσικές-Υγιεινές ραστηριότητες ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας Χειροτεχνία-Τεχνικές δεξιότητες-ψυχαγωγία. Κάθε Μονοπάτι περιλαµβάνει αριθµό απαιτήσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα γνώσεων. Οι Απαιτήσεις των Μονοπατιών χωρίζονται σε τρία µέρη: Απαιτήσεις της Υπόσχεσης Απαιτήσεις του πρώτου Αστεριού Απαιτήσεις του δεύτερου Αστεριού 5. Απαιτήσεις Υπόσχεσης α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας Γνωρίζω την Κυριακή Προσευχή β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού Γνωρίζω την Υπόσχεση, το Νόµο, το Ρητό και το Χαιρετισµό 8

9 γ. Μονοπάτι της Φύσης Συµµετέχω σε µια εκδροµή ή έναν περίπατο µε την Αγέλη µου δ. Μονοπάτι της Φιλίας Γίνοµαι φίλος µε τα Λυκόπουλα της Εξάδας µου και λαµβάνω µέρος, πρόθυµα, σε όλες τις δράσεις της Αγέλης µου. ε. Μονοπάτι της Τέχνης Παρουσιάζω µε όποιο τρόπο θέλω (ζωγραφική, σκίτσο, κολλάζ κ.λπ.) µια εικόνα από την κυπριακή ζωή ή τη ζωή της Αγέλης µου. στ. Μονοπάτι της Υγείας Φροντίζω για την υγεία και την καθαριότητα του σώµατός µου και γνωρίζω, γιατί πρέπει να είµαι καθαρός. ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας Φτιάχνω ένα αντικείµενο µε υλικά που διαλέγω ο ίδιος. 6. Απαιτήσεις πρώτου Αστεριού α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας 1. Γνωρίζω ποια είναι η Εκκλησία της ενορίας µου και παρακολουθώ, τακτικά, τις λειτουργίες της. Επίσης σε ποιο Άγιο είναι αφιερωµένη, λίγα λόγια για το βίο του, καθώς και το όνοµα του εφηµέριου. 2. Γνωρίζω να ψάλλω, σωστά, τον Εθνικό Ύµνο, ποιος έγραψε τα λόγια και ποιος τη µουσική του και να ζωγραφίζω την εθνική και κρατική σηµαία. 3. Γνωρίζω λίγα λόγια για το βίο του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των Προσκόπων. 4. Μαζεύω πέντε εικόνες από τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και διηγούµαι κάτι σχετικά µ αυτές. 5. Μαθαίνω να ψάλλω τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, του νέου χρόνου και των Φώτων. 6. Επισκέπτοµαι δυο αρχαιολογικούς χώρους ή Αρχαιολογικά Μουσεία. 7. Γνωρίζω ένα έθιµο και µια παροιµία της Πατρίδας µας. 8. Επισκέπτοµαι ένα παραδοσιακό χωριό. 9 Μαζεύω πέντε πορτρέτα ηρώων ή µεγάλων ανδρών του ελληνισµού και διηγούµαι κάτι σχετικό µ' αυτούς. 10. Ζω για µια µέρα, από κοντά, την αγροτική ζωή. 9

10 β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού ι. Γνωρίζω πότε και ποιος ίδρυσε τον παγκόσµιο Προσκοπισµό και ποιος στη χώρα µας. 2. Γνωρίζω τρία σηµαντικά γεγονότα προσφοράς του Προσκοπισµού προς την πατρίδα και την κοινωνία. 3. Γνωρίζω την ιστορία του Μόγλη. 4. Γνωρίζω τι είναι η Ηµέρα Σκέψης και λαµβάνω µέρος σε µια εκδήλωση αφιερωµένη σ αυτή. 5. Ζωγραφίζω τις εθνικές σηµαίες τριών χωρών και γνωρίζω κάτι για την κάθε µια από τις χώρες αυτές. 6. Γνωρίζω τι είναι το παγκόσµιο Jamboree. 7. Γνωρίζω τι είναι και λαµβάνω µέρος σε ένα J0TA/J0TI. 8. Ζωγραφίζω κάτι από τη ζωή της Εξάδας ή της Αγέλης µου. 9. Γνωρίζω δυο παιδικά τραγούδια άλλων χωρών. γ. Μονοπάτι της Φύσης 1. ιαλέγω ένα δέντρο, ζώο, ψάρι ή πουλί και ανακαλύπτω όσα περισσότερα µπορώ γι' αυτό. 2. Γνωρίζω τα εφόδια που πρέπει να έχω µαζί µου σε µια µονοήµερη Προσκοπική εκδροµή. 3. Φυτεύω ένα φυτό και το περιποιούµαι για περίοδο έξι µηνών. 4. Γνωρίζω για το κλίµα της Πατρίδας µας. 5. Γνωρίζω το µύθο για 2 αστερισµούς και τους βλέπω στον ουρανό µε τη βοήθεια των Βαθµοφόρων µου. 6. Επισκέπτοµαι ένα µονοπάτι της φύσης και αναφέρω τρία φυτά, που συνάντησα για πρώτη φορά. 7. Μπορώ να ακολουθώ διαδροµή µε ανιχνευτικά σηµεία µήκους, τουλάχιστον, 500 µέτρων. 8. Βοηθώ στον προγραµµατισµό και συµµετέχω σε µια εκδροµή µε την οικογένειά µου. 9. Αποτυπώνω, σε γύψο, το ίχνος ζώου ή πτηνού στο έδαφος και συζητώ µε άλλα Λυκόπουλα για τις συνήθειες αυτού του ζώου ή του πτηνού. 10

11 10. Συµµετέχω σε µια Κατασκήνωση της Αγέλης µου. 11. Γνωρίζω, από φωτογραφίες, δέκα ζώα και φυτά. δ. Μονοπάτι της Φιλίας 1. Αναλαµβάνω και κάνω δυο καλές πράξεις στο σπίτι µου. 2. Λαµβάνω µέρος σε µια κοινή Συγκέντρωση µε άλλη Αγέλη. 3. Κατασκευάζω µια αφίσα για την Παγκόσµια Ειρήνη. 4- Προσφέρω Βοήθεια σε έναν καινούριο συµµαθητή µου ή ένα καινούριο Λυκόπουλο, ώστε να αισθάνονται άνετα στην τάξη ή στην Αγέλη µου. 5. Συµµετέχω σε εκδήλωση κοινωφελούς σκοπού. 6. εξιώνοµαι, µε τα άλλα Λυκόπουλα της Αγέλης µου, τους γονείς µου και προσφέρω κάτι που βοήθησα για να ετοιµαστεί. 7. Κάνω παρέα σ' ένα άρρωστο φίλο µου, συγγενή µου, συµµαθητή µου για λίγη ώρα. 8. Αναγνωρίζω τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ατόµων µε ειδικές ικανότητες. 9. Γνωρίζω πότε γιορτάζουν τα µέλη της οικογένειάς µου. ε. Μονοπάτι της Τέχνης 1. ιαβάζω ένα παιδικό βιβλίο και διηγούµαι την ιστορία. 2. Γνωρίζω και τραγουδώ δυο Λυκοπουλικά τραγούδια. 3. Μεταµφιέζοµαι, τουλάχιστον µια φορά, σε µια γιορτή της Αγέλης. 4 ιευθύνω ένα τραγούδι. 5. Επισκέπτοµαι τα γραφεία µιας εφηµερίδας ή ένα τυπογραφείο και βλέπω πώς εργάζονται. 6. Παρατηρώ πέντε διαφορετικές διαφηµίσεις στην τηλεόραση ή στις εφηµερίδες και στα περιοδικά και εξηγώ ποια νοµίζω είναι η πιο πετυχηµένη και γιατί. 7. Παρακολουθώ µια θεατρική ή κινηµατογραφική παράσταση και τη σχολιάζω. 8. Παρουσιάζω, µε µιµητική, µια σύντοµη ιστορία ή ένα γεγονός από τη ζωή της Αγέλης. 11

12 στ. Μονοπάτι της Υγείας 1. Γνωρίζω τους κινδύνους στο σπίτι (φωτιά, γκάζι, ηλεκτρισµός, σκάλες, ανελκυστήρας). 2. Περιποιούµαι ένα µικρό τραύµα και γνωρίζω τους κινδύνους από µόλυνση. 3. Γνωρίζω ποιες είναι οι σωστές στάσεις στο διάβασµα και στο γράψιµο και τις εφαρµόζω. 4 Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ρινορραγίας. 5. Ετοιµάζω ένα κουτί Α Βοηθειών µε τα απαραίτητα υλικά για την περιποίηση απλού τραύµατος. 6. Μπορώ και κάνω δυο γυµναστικές ασκήσεις, σωστά, και γνωρίζω σε τι ωφελούν. 7. Γνωρίζω τους κανόνες ενός παιγνιδιού µε µπάλα. 8. Πηδώ σχοινάκι ή βαρελάκια. 9. Περπατώ σε ισορροπία πάνω σ' ένα κορµό ή δοκάρι. 10. Συµµετέχω, ενεργά, για περίοδο έξι µηνών σε ένα άθληµα, ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας 1. Μπορώ να δένω το σταυρόκοµπο, το οκταράκι και τον ποδόδεσµο. 2. Στρώνω το κρεβάτι µου, ετοιµάζω και σερβίρω ένα ρόφηµα. 3. Αξιοποιώ άχρηστα υλικά (σακούλες, κουτιά κλπ.) για να κατασκευάσω ένα χρήσιµο αντικείµενο. 4. Συναρµολογώ ένα µοντέλο. 5. Φτιάχνω µια κούκλα µε απλά υλικά και λαµβάνω µέρος σε παράσταση κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών. 6. Συγυρίζω τα ρούχα µου, τα παπούτσια µου, δένω τα κορδόνια µου και ράβω ένα κουµπί. 7. Παρουσιάζω στην Αγέλη µου ένα ταχυδακτυλουργικό κόλπο. 8. Τηλεφωνώ από ιδιωτικό τηλέφωνο και δηµόσιο θάλαµο. Ξέρω και απαντώ στο τηλέφωνο. Χρησιµοποιώ σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο και γνωρίζω τους αριθµούς έκτακτης ανάγκης. 12

13 9 Γνωρίζω τα φωτεινά σήµατα της κυκλοφορίας και τα σήµατα των τροχονόµων. 10. Γνωρίζω πώς να διασταυρώνω το δρόµο µε ασφάλεια. 11. Μπορώ να καρφώνω, ίσια, ένα καρφί (πρόκα). 12. Βάφω κάτι και καθαρίζω τα πινέλα. 7. Απαιτήσεις δεύτερου Αστεριού α. Μονοπάτι της Θρησκείας και της Πατρίδας 1. Αναφέρω 2 ιστορικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα της Ιστορίας της Κύπρου. 2. Γράφω µια προσευχή και τη χρησιµοποιώ στην Αγέλη µου. 3 Αφηγούµαι δυο µύθους από την Κυπριακή παράδοση. 4. Γνωρίζω την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στο κτίσιµο σπιτιών σε µια περιοχή της Κύπρου. 5. Γνωρίζω τη χρήση δυο αρχαίων αντικειµένων (π.χ. ενός αµφορέα, ενός λυχναριού, µιας αρχαίας κολώνας) και αναφέρω δυο επαγγέλµατα που δεν υπάρχουν πια. 6. Γνωρίζω τρία λαϊκά µουσικά όργανα και τραγουδώ δυο δηµοτικά ή παραδοσιακά τραγούδια ή χορεύω δυο δηµοτικούς χορούς. 7. Επισκέπτοµαι τρία ιστορικά µνηµεία ή χώρους και γνωρίζω λίγα λόγια γι αυτά. 8. Γνωρίζω το όνοµα του ηµάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, την ιστορία της πόλης ή του χωριού ή της οδού στην οποία διαµένω. 9. Γνωρίζω τα πλησιέστερα στο σπίτι µου καταστήµατα και υπηρεσίες (φούρνος, υπεραγορά τροφίµων, φαρµακείο, Αστυνοµικός Σταθµός, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ιατρείο, σταθµός βενζίνης). 10. Μπορώ να ξεναγήσω κάποιον στη γειτονιά µου. 11. Γνωρίζω δυο παραδοσιακά επαγγέλµατα. β. Μονοπάτι του Τριφυλλιού 1. Γνωρίζω τις στολές των άλλων Κλάδων και Ειδικοτήτων του Κυπριακού Προσκοπισµού, καθώς και τους θυρεούς των άλλων Επαρχιακών Εφορειών. 13

14 2. Γνωρίζω τη βασική δοµή του Σ.Π.Κ. (Σύστηµα-Επαρχιακή Εφορεία- Γενική Εφορεία). 3. Γνωρίζω το έµβληµα της Παγκόσµιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης. 4. Αναγνωρίζω τα προσκοπικά εµβλήµατα τριών Προσκοπικών Σωµάτων και γνωρίζω λίγα λόγια για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. 5. Γνωρίζω ένα έθιµο δυο ξένων χωρών. 6. Επικοινωνώ µε κάποιο Λυκόπουλο άλλης Επαρχίας ή άλλης χώρας. 7. Ετοιµάζω ένα λεύκωµα ή µια παρουσίαση, µε υλικό πού έχει σχέση µε ένα ιεθνή Οργανισµό (Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατροί του Κόσµου κ.ά.). 8. Επισκέπτοµαι µια Προσκοπική ιστοσελίδα. 9. Ετοιµάζω µια παρουσίαση µε πληροφορίες και φωτογραφίες, που σχετίζονται µε Προσκόπους άλλων χωρών. γ. Μονοπάτι της Φύσης 1. Μαζεύω πληροφορίες για τρεις κινδύνους, που απειλούν το φυσικό περιβάλλον. 2. Ανάβω φωτιά στο ύπαιθρο, σε χώρο που επιτρέπεται, µε την επίβλεψη ενός µεγάλου και ψήνω κάτι απλό (πατάτα, λουκάνικο, σουβλάκι) και στη συνέχεια σβήνω τη φωτιά µε το σωστό τρόπο. 3. Αναγνωρίζω, εκ του φυσικού, τρία δένδρα, τρία λουλούδια, τρία βότανα, τρία πουλιά και τρία ψάρια της Πατρίδας µας και παρουσιάζω, στην Αγέλη, µελέτη για ένα από αυτά. 4. Φροντίζω, για µια εβδοµάδα, ένα κατοικίδιο ζώο. 5. Γνωρίζω τις κατευθύνσεις από τις οποίες φυσούν, συνήθως, οι άνεµοι στην περιοχή µου και τα ονόµατα των τεσσάρων βασικών ανέµων. 6. Γνωρίζω τρία γεωργικά προϊόντα του τόπου µας, τις περιοχές στις οποίες παράγονται και αν εξάγονται στο εξωτερικό. 7. Κρατώ σηµειώσεις για τον καιρό, από δικές µου παρατηρήσεις και από το µετεωρολογικό δελτίο, για µια εβδοµάδα, και τις παρουσιάζω στην Αγέλη. Γνωρίζω επίσης τα βασικά όργανα µετεωρολογίας 14

15 (θερµόµετρο, ανεµόµετρο, βαρόµετρο) και µε απλά υλικά κατασκευάζω ένα από αυτά. 8. Γνωρίζω πώς δηµιουργούνται τα σύννεφα. 9 Γνωρίζω δυο πρακτικούς τρόπους µε τους οποίους προβλέπεται ο καιρός στην περιοχή µου. 10. Γνωρίζω και εφαρµόζω τον «Κώδικα Υπαίθρου». 11. Γνωρίζω τι είναι ανακύκλωση, τους κύριους τοµείς στους οποίους εφαρµόζεται και προσπαθώ να την εφαρµόζω στη ζωή µου. 12. Γνωρίζω τη σηµασία της ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρµόζω τρόπους εξοικονόµησής της. 13. Γνωρίζω τον τρόπο ύδρευσης των κατοικηµένων περιοχών και εφαρµόζω πρακτικούς τρόπους για τη σωστή διαχείριση του νερού που χρησιµοποιώ. δ. Μονοπάτι της Φιλίας 1. Φέρνω δυο φίλους µου στην Αγέλη και τους γνωρίζω στα άλλα Λυκόπουλα. 2. Γνωρίζω πώς θα συµπεριφέροµαι σε περίπτωση νέας γνωριµίας, της γιορτής ή του πένθους ενός ατόµου. 3. Γνωρίζω τι είναι ο Ερυθρός Σταυρός και η UNICEF. 4. Ετοιµάζω και ταχυδροµώ ένα γράµµα ή µια ευχετήρια κάρτα σε κάποιο Λυκόπουλο ή Βαθµοφόρο της Αγέλης µου. 5. Αναλαµβάνω να περιποιηθώ ή να καθαρίσω ένα µικρό παρτέρι. 6. Γνωρίζω τι είναι η παιδική δουλεία και αποφεύγω να χρησιµοποιώ προϊόντα που γνωρίζω ότι προέρχονται από αυτή. 7. Αποδέχοµαι την παρουσία άλλων παιδιών, µε διαφορετική εθνικότητα, χρώµα, φυλή ή θρησκεία και µαθαίνω ήθη και έθιµα των παιδιών αυτών. 8. Παρουσιάζω, µε λίγα λόγια, ή µε άλλο τρόπο το πνεύµα και την ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων. ε. Μονοπάτι της Τέχνης 1. Αναγνωρίζω τρία αντικείµενα λαϊκής τέχνης και τρία σύγχρονης τέχνης και παρουσιάζω ένα από αυτά σε συγκέντρωση της Αγέλης. 15

16 2. Συµµετέχω σε κάποια παράσταση της Αγέλης µου. 3. Τραγουδώ ή παίζω σε όργανο έναν Κυπριακό µουσικό σκοπό ή απαγγέλλω ένα Κυπριακό ποίηµα. 4. Γράφω ένα µικρό διήγηµα ή παραµύθι και το διαβάζω στην Αγέλη µου. 5. Γνωρίζω δυο Κύπριους καλλιτέχνες και κάνω ένα µικρό λεύκωµα µε έργα τους. 6. Επισκέπτοµαι µια έκθεση και την περιγράφω στην Αγέλη µου. 7. Παρουσιάζω, µε πρωτότυπο τρόπο, ένα προσκοπικό τραγούδι. 8. ιαβάζω δυο λογοτεχνικά βιβλία και τα διηγούµαι στην Αγέλη µου. 9 Παρουσιάζω µια συλλογή γραµµατοσήµων ή νοµισµάτων ή ευχετήριων καρτών ή κουτιών από σπίρτα ή τηλεκαρτών ή άλλων αντικειµένων. 10. Παίρνω συνέντευξη από έναν επαγγελµατία, που ασχολείται µε παραδοσιακά επαγγέλµατα, ή από έναν επιστήµονα. 11. Γράφω στίχους σε ένα γνωστό µουσικό σκοπό. 12. Γνωρίζω βασικά στοιχεία, που αφορούν διάφορα µέσα επικοινωνίας, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο, εφηµερίδα, διαδίχτυο. 13. Γνωρίζω πώς να συµπεριφέροµαι ως θεατής ή ακροατής, στ. Μονοπάτι της Υγείας 1. Γνωρίζω και εφαρµόζω την πυραµίδα της διατροφής. 2. Γνωρίζω τι είναι εθισµός και εξάρτηση και τα αποφεύγω. 3. Μαθαίνω, µε τη βοήθεια ενός µεγαλυτέρου µου, τους κανόνες ενός νέου αθλήµατος και συµµετέχω σ' αυτό. 4. Γνωρίζω τι είναι βιταµίνες και σε ποιες τροφές περιέχονται οι σπουδαιότερες από αυτές. 5. Ετοιµάζω έναν κατάλογο µε ωφέλιµα φαγητά για την ηλικία µου. 6. Γνωρίζω πώς προκαλείται η τροφική δηλητηρίαση. 7. Γνωρίζω και εφαρµόζω τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα και στην πισίνα σε ότι αφορά το κολύµπι. 16

17 8. Κολυµπώ µε δυο διαφορετικούς τρόπους σε απόσταση 25 µέτρων. 9 Ασχολούµαι, συστηµατικά, µε ένα άθληµα, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, για περίοδο έξι µηνών ή συµµετέχω σε προγράµµατα του Α.Γ.Ο. (Αθλητισµός για όλους) για περίοδο έξι µηνών. 10. Οργανώνω και διευθύνω ένα παιγνίδι στην Αγέλη µου. ζ. Μονοπάτι της Ικανότητας 1. Συµµετέχω στο στήσιµο και λύσιµο µιας µικρής σκηνής. 2. Κατασκευάζω ένα χαρταετό και των πετώ και γνωρίζω τους κανόνες ασφάλειας για το πέταγµά του. 3. Φτιάχνω και χρησιµοποιώ την καντηλίτσα, το φίµωµα και την ψαλιδιά. 4. Γνωρίζω τις απλές βλάβες, που παρουσιάζονται στο σπίτι (ύδρευση, αποχέτευση) και ξέρω τι πρέπει να κάνω. 5. Μεταβιβάζω, προφορικά, µήνυµα από δέκα, τουλάχιστον, λέξεις, αφού διανύσω απόσταση 100 µέτρων. 6. Φτιάχνω ένα µυστικό κώδικα µε την εξάδα µου. 7. Χρησιµοποιώ έναν από τους γνωστούς κώδικες επικοινωνίας. 8. Κρατώ αναλυτικό λογαριασµό για το πώς διαχειρίζοµαι τα χρήµατα που µου δίνουν οι δικοί µου για περίοδο 15 ηµερών. 9. Κυκλοφορώ µε ποδήλατο ή πατίνι και γνωρίζω τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. 10. Γνωρίζω τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και παρουσιάζω µια εργασία, που έκανα µε τη χρήση του. 11. Γνωρίζω και περιτυλίγω, σωστά, διάφορα αντικείµενα (π.χ. δώρα). 12. Γνωρίζω τα µέρη της πυξίδας και πώς να βρίσκω τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα µ αυτή. 13. Κατασκευάζω πυξίδα µε απλά υλικά. 8. Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης (Πτυχία Ειδικοτήτων) α. Γενικά 1. Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεση του και ανάλογα µε τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, έχει την ευκαιρία να 17

18 ασχοληθεί µε δραστηριότητες, που το ενδιαφέρουν, ή που εντάσσουν στο Πρόγραµµα οι Βαθµοφόροι της Αγέλης. 2. Οι δραστηριότητες αυτές συµπεριλαµβάνονται και αναγνωρίζονται µέσα από το Πρόγραµµα των Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης. 3. Σκοπός του Προγράµµατος των Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης είναι η πολυδιάστατη ανάπτυξη των ικανοτήτων και η απόκτηση γνώσεων, στα πλαίσια παροχής ευκαιριών για δηµιουργική ενασχόληση των Λυκοπούλων. 4. Τα θέµατα των ερασιτεχνικών ασχολιών στο Πρόγραµµα της Αγέλης επιλέγονται ανάλογα µε τους στόχους της και σύµφωνα µε το Μηνιαίο Θέµα του Προγράµµατος. β. οκιµασία ι. Μετά από συνεννόηση του Αρχηγού Αγέλης και του Λυκοπούλου καθορίζεται η ηµεροµηνία παρουσίασης της εργασίας ή των δραστηριοτήτων του Λυκοπούλου. 2. Κατά την παρουσίαση το Λυκόπουλο παρουσιάζει την εργασία του, χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα όπως ηµερολόγια, σηµειώσεις, φωτογραφίες, κατασκευές, διαφάνειες, σκίτσα και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι είναι χρήσιµο. Η παρουσίαση είναι σύντοµη και περιεκτική. Γίνεται στην παρουσία δυο, τουλάχιστον, Βαθµοφόρων ή Ειδικού στο θέµα, έχουν δε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και άλλα Λυκόπουλα. 3. Σε Λυκόπουλο, που αποδεδειγµένα ασχολείται ενεργά µε ενασχόληση που συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης, είναι δυνατόν να του αναγνωριστεί αντίστοιχη ικανότητα και να του παραχωρηθεί το ανάλογο πτυχίο. γ. Κατηγορίες 1. Προσφοράς Υπηρεσίας α. Μαθητή του Χριστού β. Βοηθού της Εκκλησίας γ. Ξεναγού δ. Πρώτου Βοηθού ε. Προστάτη του περιβάλλοντος στ. Ενεργειακής συνείδησης 18

19 2. Ενδιαφερόντων α. Αρχαιολόγου β. Συλλέκτη γ. Βιβλιόφιλου δ. Μουσικού ε. Ψυχαγωγού στ. Καλλιτέχνη ζ. Αστρονόµου η. Αεροµοντελίστα θ. Φωτογράφου ι. Ψαρά ια. Φυσιολάτρη 3. εξιοτήτων α. Χειροτέχνη β. Παρατηρητή γ. Κηπουρού δ. Τεχνίτη 4. ραστηριοτήτων α. Ατοµικού αθλήµατος β. Οµαδικού αθλήµατος γ. Κολυµβητή δ. Ποδηλατιστή ε. Κωπηλάτη στ. Ιστιοπλόου ζ. Κατασκηνωτή η. Εξερευνητή 5. Προσωπικής Ανάπτυξης α. Ξένης γλώσσας β. ηµοσιογράφου γ. Επιστήµονα δ. Οικοκύρη ε. Χειριστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στ. Μάγειρα ζ. Επικοινωνίας 19

20 9. Πτυχίο Προόδου Όταν ένα Λυκόπουλο έχει πάρει το εύτερο Αστέρι και 5, τουλάχιστον, Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης (ένα από κάθε κατηγορία) και γνωρίζει την Υπόσχεση και το Νόµο των Προσκόπων, καθώς επίσης και την Οργάνωση της Προσκοπικής Οµάδας, µπορεί να πάρει το Πτυχίο Προόδου. Το σήµα αυτό απονέµεται από τον Αρχηγό Αγέλης, όχι πιο νωρίς από 6 µήνες πριν από την Ανάβαση του Λυκόπουλου και το φοράει στην Προσκοπική και Ανιχνευτική του στολή, µέχρις ότου ονοµαστεί «Πρόσκοπος ηµοκρατίας». Γ. ΑΝΑΒΑΣΗ Η Ανάβαση πραγµατοποιείται στην αρχή ή τη λήξη της Προσκοπικής χρονιάς και πρέπει να πληρούνται τα πιο κάτω: ι. Το Λυκόπουλο να είναι, τουλάχιστον, 10 χρονών. 2. Να γνωρίζει τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς της Οµάδας Προσκόπων, καθώς και τον Ενωµοτάρχη της Ενωµοτίας στην οποία θα ενταχθεί. 3. Να έχει λάβει µέρος σε τρεις τακτικές Συγκεντρώσεις της οµάδας Προσκόπων, σε µια δράση υπαίθρου της Οµάδας και µια δράση της Ενωµοτίας, στην οποία θα ενταχθεί. 4. Να γνωρίζει το Νόµο και την Υπόσχεση των Προσκόπων. 5. Να γνωρίζει τα διακριτικά σήµατα της Οµάδας και των Ενωµοτιών. 6. Να γνωρίζει την οργανωτική δοµή της Ενωµοτίας και της Οµάδας Προσκόπων. 7. Να γνωρίζει τι είναι το Συµβούλιο Τιµής της Οµάδας Προσκόπων και το Συµβούλιο Ενωµοτίας. 8. Η προετοιµασία για την ανάβαση πραγµατοποιείται από τον Αρχηγό της Οµάδας σε συνεργασία µε τον Αρχηγό Αγέλης. Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία του στις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα και οι δράσεις του Κλάδου Λυκοπούλων δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν µε θέµατα που:

Το πρόγραµµα και οι δράσεις του Κλάδου Λυκοπούλων δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν µε θέµατα που: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το πρόγραµµα και οι δράσεις του Κλάδου Λυκοπούλων δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν µε θέµατα που: 1. Θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι)

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ζωή της υπαίθρου αποτελεί μια τις τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Προσκοπισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Λευκωσία Τ.Θ29628 1721 Τηλ.: +35722-439620 E-mail: www.71scouts@gmail.com

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Λευκωσία Τ.Θ29628 1721 Τηλ.: +35722-439620 E-mail: www.71scouts@gmail.com Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Λευκωσία Τ.Θ29628 1721 Τηλ.: +35722-439620 E-mail: www.71scouts@gmail.com ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ WIER CAMP

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ο Προσκοπισµός είναι Εθελοντική, µη πολιτική, Παιδαγωγική Κίνηση που προσφέρει στο

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, η δημιουργικότητα, το αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ (χαρακτηριστικά ηλικίας)

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ (χαρακτηριστικά ηλικίας) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ (χαρακτηριστικά ηλικίας) Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Τα Λυκόπουλα, παιδιά 7-11 χρόνων, ευρίσκονται στη σχολική ηλικία. Η ηλικία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE FROM HARM Αναγκαιότητα Στόχοι Αποτελέσματα Αμαλία Δρουσιώτου ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Ο Προσκοπισμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά... 2 Προσκοπική Μεθοδολογία... 2 Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.)... 2 Ενωµοτία Προσκόπων... 3 Ενωµοτάρχης... 3 Υπενωµοτάρχης... 4 Συµβούλιο Τιµής Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011 ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011 ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ) Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71 ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ Τ.Θ. 29628, 1721, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.: +357.22.439620 EMAIL: 71scouts@gmail.com ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Στη διάρκεια του Α Τριμήνου η ΣΤ τάξη θα εμβαθύνει στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Με Προσκοπικούς χαιρετισµούς. Το Επιτελείο της Οµάδας

Αγαπητοί γονείς, Με Προσκοπικούς χαιρετισµούς. Το Επιτελείο της Οµάδας Αγαπητοί γονείς, Με αυτό το γράµµα θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για την πραγµατοποίηση της καλοκαιρινής κατασκήνωση των Οµάδων του 1 ου Σ.Π. Ψυχικού και του 4 ου Σ.Π. Περισσού, και να σας ενηµερώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Στο Προσκοπικό Παιδαγωγικό Σύστημα η έκφραση των ΑΡΧΩΝ του Προσκοπισμού γίνεται μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Α. Υγεία Α1. Είµαι συγυρισµένος στο ντύσιµο και στην εµφάνιση µου Α2. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να διατηρώ σε υγιεινή κατάσταση το στόµα µου και το σώµα µου Α3. Γνωρίζω τις βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1/4/2013: ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Οδηγικές Εκδόσεις ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α" (ΝΤΟΣΙΕ & ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΑΣΤΡΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β (ΜΑΖΙ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 1,2,3 & ΑΣΤΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (ΠΤΥΧΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (ΠΤΥΧΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (ΠΤΥΧΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσφοράς Υπηρεσίας 1. α. Μαθητή του Χριστού.... 2 2. β. Βοηθού της Εκκλησίας... 2 3. γ. Ξεναγού... 3 4. δ. Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 1 Φεβρουαρίου Στα πλαίσια της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, το δεύτερο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το Πάσχα είναι η πιο μεγάλη, η πιο λαμπρή γιορτή της Χριστιανοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Α Αστεράκι. Μέρος Β. Απαιτήσεις για να συμπληρώσεις το Α Αστεράκι. (Προσκοπική Χρονία 2014-2015) 289η ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ

Α Αστεράκι. Μέρος Β. Απαιτήσεις για να συμπληρώσεις το Α Αστεράκι. (Προσκοπική Χρονία 2014-2015) 289η ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ Α Αστεράκι Μέρος Β (Προσκοπική Χρονία 2014-2015) Απαιτήσεις για να συμπληρώσεις το Α Αστεράκι Σκοπός: Είναι να περάσεις τις απαιτήσεις για τα πιο κάτω θέματα για να πάρεις το 1 ο αστεράκι μέχρι τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 26.4.1995 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 2 29

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr

Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΛΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ Kορίτσια και αγόρια, φορούν: Φόρµα τυρκουάζ Παπούτσια αθλητικά ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει:

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Πριν από τη δηµιουργία των γωνιών συνέντευξη µε τους γονείς. Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς κάθε παιδιού καλούνται ξεχωριστά στο νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2012 - Τεύχος 19 Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ Ο μαθητής της 3 Μπλε, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Δημοτικό Σχολείο Ψευδά Σχολική χρονιά: 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Δημοτικό Σχολείο Ψευδά Σχολική χρονιά: 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δημοτικό Σχολείο Ψευδά Σχολική χρονιά: 2007-2008 Διευθύντρια: Ελένη Παστού Συντονιστική Ομάδα: 1. Χαρίκλεια Γεωργίου (Συντονίστρια) 2. Χριστίνα Παλαίχωρου 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών 15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών Κατασκήνωση 15 ης Ομάδας Προσκόπων Αθηνών 7-16 Ιουλίου 2015 Λίμνη Ηραίου, Λουτράκι Αγαπητοί γονείς, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ομάδα έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σας Καλωσορίζουμε σε ένα Τόπο Θρυλικό!

Σας Καλωσορίζουμε σε ένα Τόπο Θρυλικό! Σας Καλωσορίζουμε σε ένα Τόπο Θρυλικό! Στη μαγευτική κοιλάδα του Σοφικού Κορινθίας Ένας θρύλος ζωντανεύει Σε μια έκταση 330 στρεμμάτων... Παιχνιδιάρικα Άλογα, Ατμοσφαιρικά Saloon, Μαγικά ξύλινα χωριά,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ : Η ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΜΠΑΤΜΑΝ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΑΣΩΝ, ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 27/09/2006 Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2013 - Τεύχος 31

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2013 - Τεύχος 31 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2013 - Τεύχος 31 17 Μαΐου Το σχολείο συμμετέχει με επιτυχία σε Αθλητική Hμερίδα μεταξύ μαθητών ιδιωτικών σχολείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2132050 018 pentelipress@melissia.gr www.penteli.gov.gr // www.stergiou-kapsalis.gr ANAKOΙΝΩΣΗ: 29/5/2013 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013 O Δήμος Πεντέλης σε

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Στο θέατρο των Γιτάνων

Στο θέατρο των Γιτάνων Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας τετράδιο για τον μαθητή Στο θέατρο των Γιτάνων εκπαιδευτική περιήγηση Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Κύπρου 68, 461 00 Ηγουμενίτσα, e-mail: efathe@culture.gr, amig@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα